Únor!


Včera bylo zase -25. února. Tedy  datum, které  poznamenalo  život  mnoha  generací  obyvatel  dnešní  České republiky. A  podle mne  ještě  hodně  dlouho poznamenávat  bude.

Nikde,  přiznávám, že jsem zas  až tak  moc nehledal,  jsem  nezaznamenal  ani  čárku,  věnovanou  tomuto  výročí. Skoro si myslím, že  to je  škoda.

Ne proto, že  by  mi  scházel  eventuální  monotonní  hukot současných prorežimních  vuvuzel  nebo snad –  dokonce  bývalá  únorová masáž, ale  spíše proto  že  by  určitě bylo přišlo  také  pár  neotřelých pohledů  na  tohle  datum.   Kterých je  současné  společnosti  velmi zapotřebí.

Ale  jak  říkám  – zatím jen  -VELKĚ  NIC. Všichni  mají  jasno.  Echtkomunardi  v tom  smyslu, že  to byla  dějinná  příležitost,  která musela být   uchopena a  vedla  nás  do ráje, byť na  té cestě  se,  sem tam,  drobná chybička  vloudila, aby  nakonec byly  ideály  Února  zrazeny  a vyměněny  za  laciný  konzum  náhražek ze  Západu,  skrze  vá  zrádce  Gorbiho. Naproti  tomu ti  provládní a zejména  sympatizanti  Famiglie  zase, že  to prostě  byl  bolševický  puč,  který  okradl  kde koho,  zbavil  lidi svobody   a vystavil nás  byzantinské  tyranii…..

A  oba  tyhle  tábory  mají  naprosto  jasno.  Stejně  tak  jasno  u nich  panuje  i v tom, jak v dnešní  době  s Únorem naložit.  Pro  ty  první je  vzorem,  který  hodlají  znovu použít  při nejbližší příležitosti, pro  ty  druhé  většinou  stále ještě    působícím  marketingovým  šidítkem.  Před  každými  novými  volbami.  Jakkoli   se mezi nimi  najdete  určitá  vrstva  rozhořčených  bojovníků proti  Únoru,  která  by  ráda  napodobila  ještě  dnes,  tehdejší  akční trojky  nebo pětky a  více než  60 let  po  pochodu  milicí na Staromáku, aby  prý  zamezila  jejich návratu  před  orloj,  by prostě  lidi  kádrovala,  zakazovala jim myslet  a  mluvit. Kvůli nebezpečným  myšlenkám.  Ano, mám na  mysli  všelijaké takové  Štětiny a  podobné.

Nehodlám  psát  ani  o jedněch  ani  druhých.  Neberou mne  ani  ti rudí, ani  ti co s papírovým  čertem  v ruce  malují při  každých  volbách  rudé  peklo –  Štětinové  a  jejich  boj  proti  nepříteli, který podle mne  svou  ojedinělou  historickou  šanci prohrál  před  čtvrt stoletím.

Zkusím opsat  několik svých  dojmů z té  události.  Tak jak  jsem  je  nabral v průběhu  času. Nemám k Únoru  přímý  vztah.  Narodil jsem  se nedlouho  po něm.  A následně prošel  propagandistickou  masáží všech možných vzdělávacích  institucí,  počínajíc  jeslemi až  po vysokou  školu.  Tak jako všichni  z mé  generace.

A proti  tomu samozřejmě  stála  dávka  protijedu v době  rozmluv  doma,  poslechu  Svobodky, Hlasu  Ameriky, později  německých televizních stanic  a hlavně vpádu  Rusů v 68.

Nikoli  činnost  disentu.  Ale  jen  zásadní snaha  dát  bývalému  režimu  jen ono  naprosto nutné  penzum,  které  jeden,  pokud  od  nich  chtěl mít  pokoj, dát  musel.  Či  spíše, ještě o něco méně. Aby  se  člověk  nemusel  za  sebe   stydět  úplně moc. Prostě – klasická,  čecháčkovská  šedá  zóna.  Nic  čím bych  nemohl chlubit a na  co bych měl  být  pyšný. Ale  co  dnes  ti pozdně  stateční a nesmiřitelní a  zejména  ti, co  nám dnes vládnou,  nepřiznají  ani náhodou. Protože  oni…  no oni  o  tom nemluví, protože byli  naprosto jiní  než já! Vždycky  tvrdě  proti  režimu a  horoucí  světlonoši  svobody. Že  Václave  Klausi, Petře  Nečasi, Miroslave  Kalousku, Přemysle  Sobotko, primátore  Svobodo, Miroslavo  Němcová, ministře  Drábku  a stovky  dalších?!  Vy  o  svém životě  tehdy  mlčíte nepochybně  z vrozené  skromnosti. Neboť, spolu s neústupností a neochvějností ,  kterou  jste  už  dávno  tehdy  prokázali a  to dokonce   denně,  vás  legitimují   k dnešnímu  bačování  téhle  zemi.

Ale  ani  o  tomhle  psát nechci.

Mám jiné  téma – své naprosté nepochopení toho, co se vlastně  v Únoru  stalo,  hlavně pak – proč  se to stalo.

Ano,  dlouho jsem  žil v jednoduchém  schematu pohledu  současné, vladnoucí  české lumpenpravice –  tedy že  Únor  v podstatě  nebyl nic  jiného  než  obyčejný  puč  Gottwalda a  jeho  lidí, inspirovaný  Moskvou, řízený  Stalinem,  kterému navíc  pomohlo  trapné  technické politikaření  ostatních  tehdejších partají, které  naprosto nebyly  připraveny  na  vyhrocený  mocenský střet a  že vše  dokonal,  tenkrát  už se  zdravotně  i psychicky  rozpadající,  prezident  Beneš.

Tohle  vysvětlení  Února  bylo  jasné, polopatické a  téměř  všeobjímající. Důležité  slůvko  je  téměř. Protože  tehdy už mi bylo jasné, že  boj  o moc  je  boj na  život a na  smrt. Vždycky. Ale  nedostávalo se mi tak nějak odpovědi na  dvě  otázky:

1-     jak  to,  že  zbytek národa,  podle  všech, co nefandili  bolševikovi dokonce jeho značná většina  byla protikomunistická a puč  brala jako prohru, si to nechala  líbit a  akceptovala  to jen  tak?

2-     Jaký  důvod  a  smysl  měl onen  hekatombický  výbuch násilí,  který  po  převratu  následoval?

Ať  jsem  tyhle dvě  otázky převracel a  to  až někdy do  konce roku  1994 či 95,    jak  chtěl  a  dával  si  různé  odpovědi, nebyl jsem  nikdy s výsledkem  spokojen.

Svůj  definitivní  pohled  na  Únor,  na  roli  mlčící  většiny  i  na  to proč  zákonitě  musel  přijít  bolševický teror  jsem nalezl  až v okamžiku, kdy mi konečně doklaplo,  kam  že  tuhle  zemi  vede  Klaus  a jaké  to  asi  bude mít  důsledky.

Takže  dnes  vím například tohle

-že  Únor  byl  bolševický  puč  režírovaný  Moskvou  a  dozorovaný  osobně  Stalinem, ale  že  vzešel  ze  slabosti  demokracie a  z historického selhání  demokratických  velmocí  v Mnichově. Následně  pak  ze  selhání  zdejších  politických  elit  přijetím Mnichova.  Dalším, naprosto nezbytným elementem  tohoto  puče, že bylo  elementární a  fundamentální  ohrožení  národní  existence  za okupace.  Nezbytnou  ingrediencí  pak byla  zcela  jistě  prvorepubliková  arogance  mocných a  majetných a  její bizarní  forma  válečných  tzv. keťasů. A  vše, jen  umocnila  zlatá  mládež  v době  přídělového systému. Tohle  všechno, násobeno  příchodem  Rudé  armády  na  většinu  území  republiky na jaře  45,   namíchalo  zvláštní  koktejl, po jehož  požití  zkrátka drtivá  většina  akceschopné  části národa   stála na komunistických  nebo  aspoň  komunisticko sympatizantních  pozicích.

Velmi  často se argumentuje  tím, že  komunardi  v  ČSR  vyhráli  v roce 46  volby. Ale  že  dostali jen  40 procent.  A  že  další  volby  by  určitě  už  nevyhráli  Je  to klidně  možné.  Jenže  by byli přesto  zůstali  velmi silnou stranou. A  silně  levicové  programy  měly  tenkrát  úplně  všechny strany.  Jak  nár soc, tak  lidovci. O  soc dem netřeba  mluvit. Programový  průnik obou levicových stran byl  skoro dokonalý. Pravice neměla vůbec  nárok.  Ve  Francii  té  doby  byli komunisté ve  vládě,  tuším  že  měli   nebo jen krátce  před  tím,  dokonce dva ministry,  v Británi  vládli  labouristé  neboť  Churchill prohrál  volby a  všude se znárodňovalo jako o  život.  Z toho vyplývá  jasný  závěr – volby  a počet hlasů pro  KSČ  se automaticky  nerovná  počtu těch, co s Únorem  souhlasili. Bylo jich  daleko více.     Jen  to  zdůvodňuje  naprosto hladký  průběh  puče  samotného.A  zejména  loajalitu  armády  a  zaměstnanců všech  sektorů ekonomiky a masovost podpůrné generální stávky.

Pokud bych měl  nějak  plasticky  zobrazit  co  myslím,  pak  bych  odkázal na  tisíckrát  zprofanovaný  film Občan Brych….  Hlavní  postava  pro mne  vydává  svědectví  té  doby.  ne, komouši  nejsou jeho  krevní skupina, nelíbí se mu úplně  co  dělají, ale  když nakonec musí  volit  stylem  hop nebo trop – pak co má on normální  občan, společného s těmi, kdo profitovali  vždycky  z toho, co  tu bylo  do teď? Komunisti mu  dávají naději na  změnu poměrů,  jejich  filosofie  vyhrála  válku, zachránila  národ   před  vyhlazením  nacisty a  konec  konců,  chtějí   jen znárodnit  bohaté, z nich  celá řada si  nestydatě  nakradla  za  války???? Zejména  když  západní mocnosti a  tentokrát  včetně  Ameriky,  se chovají tak nějak  dost podobně,  jako v Mnichově? A u  Rusáků má jistotu, že  už nikdy Němcům nedovolí  žádné Lidice!

Vezměte  prosím v úvahu,  že  od Lidické tragedie  tehdy neuplynulo ani  6 let…. Tehdy  byla  časově  vzdálena  asi  stejně  jako teď  poslední  Klausova volba za prezidenta.

To neuvádím proto, že bych snad  obě  události  chtěl  nějak  srovnávat  významově,  ale  jako  porovnání  čerstvost  nějakého prožitku.  Abych lépe  přiblížil  rozpoložení  tehdy  občansky  aktivních   žijících….

Tenhle  pohled  nebyl  za  bolševika naprosto  možný. Alespoň pro mne  ne.  Můj tehdejší autentický  prožitek a dojem  z reality byl takový,  že  bolševik prostě musí  vod  válu!  Jakmile  to půjde. Protože, kromě jiného,  se k moci  dostal  převratem a  nastolil teror.

A neuměl  jsem  vůbec vysvětlit  právě onen  teror.  Ten byl  pro mne nepochopitelný.  Pokud jsem nechtěl  akceptovat premisu,  že  co bolševik, to  rozený  hrdlořez.  A  to jsem  jaksi nechtěl. Protože  to byl  zjevný  nesmysl. Takže  jak  to vlastně bylo  s oním výbuchem  popřevratového  násilí?

– k nějakému  rozumnému  a  pro mne  přijatelnému  závěru  jsem se  propracovával  velmi  pomalu a  naprosto  nesnadno. To násilí jsem skutečně  dlouho vůbec  nechápal.  A když nás  v rámci  vědeckého komunismu  a podobných  věd  nakonec  donutili ke  čtení  Státu a  revoluce a  podobných  knih,  dokázal jsem  aspoň pochopit  systémové  násilí, vzniklé  při tzv.  změně  společenského  řádu. Ale  to nevysvětlovalo  individuální teror  a jeho  hrůzy.  Nebo posudky.  Ke  vstupu  do  školy, pro přidělení  bytu a  tak podobně.  Většina  z vás  to ostatně  zažila,  takže  nechť  si  sama  dosadí.  Tohle, co jsem považoval  za  nevysvětlitelný  brutální a násilnický exces  doprovázející  zkrátka už  samotnou  existenci  komunistického systému, jsem pochopil  až někdy koncem  90-tých let.

Jako  systémový průvodní  jev  naprosto každého  převratu. Každé  změny  politického  uspořádání  nebo  větší  úpravy  poměrů.  Kdybych  žil  v Rusku,  tam  bych  asi  tuhle  otázku  vůbec  neřešil. Odpověď  by  přišla  automaticky  – jakmile  se cosi významnějšího změní,  noví  vítězové  zkrátka  převálcují preventivně  všechny, které považují  za  MOŽNÉ  konkurenty. Nikoli  jen ty, kteří konkurenty  pravdu  jsou.  A  systém jakýchkoli  výhod a  přístup k němu si  zabezpečují preventivní  ochranou. Aby  poražený  neměl  šanci  ne  revanš. A  aby  věděl  a pamatoval si ,  že  prohrál a tak  to zůstane  na pořád.

Tohle   popisuje  Jáchymov,  čistky,  vyvlastňování, vysídlování, kolektivizaci a  spoustu jiného.

Stejně  jako to  dnes dokonale popisuje  nesmyslnou exekutorskou tvrdost,  záměrný  rozklad  justice  a policie,  deklasování  zaměstnance   do pozice  lidského zdroje,  šikanozní  chování  státu  k těm, co  ztratí práci  nebo  invalidům a vůbec lidem s jakýmkoli handicapem. A naopak  vysvětluje  afinitu  současných  mocných  k rozkrádání a korupci k velkozlodějům a podvodníkům. Protože  oni jsou  vítězové! A oni  momentálně  určují pravidla.

A  počínají  si stejně  jako  tvrdý  gottwaldovský  bolševik. Jen metody mají  jiné.

Místo  špiclování  StB fízlování  exekutorů a  podobných.  Místo  Jáchymova  oranžová  vesta  a koště… Místo posudku   o dítěti se studijními předpoklady s kamarádskou  povahou a  dobrém zapojení  do kolektivu  a  jasnou  socialistickou  orientací  dítěte  i jeho  rodičů  – školné!

A  opět  děsivý  klid jako odezva  na  počínání  vítězů.  Protože  ona  akční  část  společnosti, která  změny tvoří,  režíruje je, aby  si je nakonec přivlastnila,  je  opět, jako  před  víc než  60-ti lety na straně  vítězů.  A  stejně jako tehdy  –  v tzv. mlčící  většině  je  opět,  jako tehdy  v Únoru,  nemálo jejich sympatizantů.  A  jako tehdy,  poraženým  vítězové  briskně  sebrali  všechny   možnosti  odporu, které  sebrat  mohli. S jednou jedinou  výjimkou – plnými náměstími  a plnými  ulicemi.  Ale  mlčících   – těch kontra je ještě příliš  málo. A  těch nerozhodných, co  mají  ještě  co ztratit nebo těch  co  si prostě nechtějí  zadat s těmi, co prohráli  včera,  je    příliš mnoho.

Kyvadlo se vychýlilo  doprava. A zatím tam  setrvává. Tak jako kdysi bylo modlou na  všechny  společenské neduhy  zestátnění,  je  dnes  oním svatým  grálem  – privatizace všeho. Aniž by si  dnešní  držitelé  klíčů  stíhali  uvědomit  z čeho  že  vzešel  československý  Únor!

Opět  vidíme  ekonomiku  keťasů, opět vidíme  zlatou  mládež, opět  vidíme pohrdání  nemajetným, opět  vidíme  elitářskou  nadřazenost. Zas  máme  co do  činění  s tupou  arogancí  moci,  zas  zažíváme  dokonalý  rozpad  základních  demokratických  hodnot. Zas  nás  obklopuje  výprodej  principů.  Jako na  konci  první  republiky.

Všechno se ale  sčítá.  Bohužel.

Já nechci, opravdu nechci,  zažít nějaké nové poúnorové  běsnění!  Jednu mi to stačilo. Dokonale.  Což mi ale   vůbec  nebude vadit v tom,  abych  vyrazil na  ulici. Až  se tam  něco začne  dít. Abych  možná, v případě úspěchu  té  ulice, na  úplně  stará  kolena  zjistil,  že  jsem opět naletěl a opět se spletl a tentokráte  už nevratně. A   s konečnou adresou. Což  je  u  všech  Únorů  fatální. Pro občana  vlka.  Respektive  – pro každého, kdo si  říká   OBČAN. Protože  člověk  má jednu zásadní  vlastnost.  S postupujícím věkem  si  z minulosti většinou pamatuje  jen  to pěkné.  Zejména  proto   Únor  bude docela  jistě  ovlivňovat  dění v téhle  zemi  i v budoucnu.A  já mám  další problém, který v souvislosti  s ním  nezvládám.  Bohužel  nebo  bohudík???

Co myslíte  vy?

A ještě  drobnost. popustím trošku  uzdu  fantasii. Jak by  to tady asi  vypadalo,  kdyby  se byl Únor  48 vůbec nekonal?  Můj soud  je, že  bychom  dnes patřili mezi  zakládající  členy  EU,  že  zdejší  životní  úroveň  by  určitě  byla  srovnatelná  s Rakouskem nebo  Dánskem a  že bychom byli  spořádaným  státem. Kde by   platily  běžné  politické  a  společenské  standardy,  srovnatelné  s  jižním  a západním sousedem. Prostě  taková  šosácká, spořádaná  zemička. o které by  nikdo  neměl  pochyby kam  patří a  jaký  má  hodnotový  systém. Včetně  jejich  obyvatel. S  pevným  ukotvením odborů a  občanských  iniciativ. S vymahatelností  práva.  S  primární  slušností.

Jsem  totiž  bytostně  přesvědčen  o tom, že  Československo  bez  Února by  se bylo zapojilo  do hlavního  proudu  západních  demokracií,  které  pod  hrozbou konkurenčního  sovětského systému, provedly  svou  transformaci  prvotního   kapitalismu  na  kapitalismus  sociálně  tržní. Tedy  s výraznou  redistribucí  vytvořeného bohatství na  převážnou  část  populace. Prostřednictvím  rozsáhlých a  funkčních  sociálních programů a systémů.

Rozhodně  by u   nás  neproběhlo  divoké  rozdranžírování  aktiv  státu,  privatizace divokého  východu  a  vytvoření  kleptokratických  státně  byrokratických  struktur včetně  justiční  mafie, tak  jak  to  zažíváme  od  převratu  dodnes. A jak  to asi bude fungovat  ještě  hodně  a hodně  dlouho.  Soudím také,  že  bychom  dnes  nebyli  pseudostátem,  ve  kterém jeho obyvatelům  většinou  patří jen  to, co mají na  sobě. Ale  že  by  domácí  kapitál  ovládal  klíčové  prvky místní  ekonomiky.  Samozřejmě  s jasnou a  lídrovskou ingerencí  globálních světových  firem. Ale  nebyly  bychom  polokolonií,  která  má, zejména  u pravověrných,  sklon  vidět  sama sebe  jako  pupek  světa. A  která se ke  gaudiu  všech  okolo  už  dávno  pasovala  do  role  myši, která  má  sklon  řvát.

Tohle  všechno je pro mne  největší  náklad  onoho  Února. Jehož  absolutním  vítězem nakonec  nebyl  Kléma, co  měl pod  čepicí ani  Koba  Džugašvilli   nebo dokonce komunistická strana,  jak si  čtyřicet  let  namlouvali.  Ne,  vítězem  Února  se stali  nakonec díky  Klausům a  podobným  Kožení, Kellnerové, Babišové, Bakalové, Šťávové,Hávové, Kalouskové….  Je  to bohužel tak.  O  opravdových a definitivních vítězích  onoho  Února  se  můžeme  bavit  až  dnes. Kdyby  se  nebyl  vrátil  Gottwald  z Hradu,  tihle  všichni  a přemnozí  další,  by  nikdy  nevystrčili  nos  z  díry, do  které je  kdysi vyvrhnul  život.  Bohužel  všechno je  tak, jak  je.  Únor nás  prostě  bude  pronásledovat  ještě  hodně  a hodně  dlouho. Tohle  je  jeho  zatím nikdy  nediskutovaný a nezaplacený cech.

 

P.S. Omluva  Hladisovi

 

„Povedlo“ se mi vyvěsit dvě  verze  tohoto  článku. Zaregistroval jsem to  až  teď.  A tudíž jsem  byl nucen  smáznout  tu první, ještě  ne  úplně hotovou. Bohužel pod ní už  byly  dva  docela  obsáhlé Hladisovy  komentáře. Neuměl jsem je   přenést  autenticky  do  diskuse. takže  zmizely  spolu s nehotovu  verzí.

Mrzí mne  to a  tímto se  Hladisovi omlouvám. Jde o pro mne samého velmi nemilou  záležitost, která  nemá  s  jeho osobou  nebo názory  vůbec  nic společného.  Věřím, že mi promine. Děkuji předem za  jeho pochopení.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka -původní Kosa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

43 reakcí na Únor!

 1. myloš napsal:

  "Obyvatelům většinou patří jen to, co mají na sobě…"například 40 kg zbytečného sádla :-))

 2. vlk napsal:

  mylošijsem rád, že jste aspoň něco pochopil.

 3. myrta napsal:

  Vlkuto jak jste uchopil "zhodnocení" Února a Sametové revoluce jsem četla jedním dechem,protože by mě tohle nenapadlo.Ale je to tak logické a závěr-komu se podaří uchopit moc,prostě zdupe ostatní je fakt.Ale protože by nás dějiny měly poučit,nesmíme tentokrát mlčet.Ale jak nemlčet a sklopit jen hlavu?Já vidím problém v tom,že mladí,o které v samé podstatě jde se nezajímají ani o poučení z historie,nezajímá je ani,že nebudou mít důchody.Oni žijí dnes svými zájmy a každý je přesvědčen,že právě ON bude ten úspěšný.A to je vždycky ten problém.Já si také nevzpomínám že by mě byla politika zajímala,prostě jsme to brali tak jak to je. A to je ten problém,jsme z historie nepoučitelní a každé éra novou generaci nějak morálně poničí.V letech po Únoru to bylo využití prospěchářství straníka,dnes se k tomu přidává cíl zbohatnutí za každou cenu a všemi prostředky.A co s tím?Mládež nassává příklady a jaké tu jsou?Jen špatné.

 4. Majka napsal:

  Moc dobrý. Pan Štětina se včera k Výročí vyjádřil na Facebooku a komentoval to tak, že "lidé jsou nepoučitelní". Ano, jsou nepoučitelní. Především v tom, jak se se připravují na válku, která už skončila, jak je zvykem generálů.Nejrozumnější věc řekl Ludvík Vaculík: S pádem komunismu se vrítily důvody, proč vznikl. TOHLE by si měli komunistobijci připomínat každé ráno a každý večer. A že nejlepší obranou proti komunismu je sociální stát. Nedá se nic dělat, lidem, kterým svírají srdce obavy o existenci,může pan Śtětina donekonečna vykládat, jak si máme vážit svobody, oni ho s tím pošlou kamsi. To já říkám jako Ta-která-si-pořád-myslí-že-cinkat-klíči-bylo.správné.

 5. tata napsal:

  zajimavétema a zvlašt pro nas starší i přimo pro mě.Prochazel sem mnoha nazorovými změnami,od zcela skorem fanatickeho věřicího,nepřipoštějicího těm naznakum že by bylo možno něco jako 50 leta a jejich zločiny,protože nic v mem okolí takoveho nebylo nikdo o nic nepřišel žadny majetny v mem okolí nebyl a tudíž ani perzekuovany tudíš sem ty naznaky bral jak propagandu,naštěstí ma cesta pracovní do RUSKA ZCELA ZMĚNILA ME UVAŽOVANÍ ,také přece jen v 25 letech už víc začnete uvažovat v sovislostech,takže sem začal ty naznaky začal přece jen brat,a vyhledavat,takže postupem doby se mi do ruky dostal složenicin což pro mě byla teda rana,že toto zřizení mohlo byt stejně bestialní jako Hitler,ovšem to zakladní ta levicovost mi přece jen zustala jen už sem se zařekl nikdy už nikomu nebudu věřit fanaticky jako sem měl ktomu nakročeno,a proto i v dnešní době mi ač levicově zaměřen je jasné že levicova čast politiku také není bez velkych chyb nevidím vní jen že při vyměně tuto zemi spasí ani nahodou.NO KDYŽ SE VRATÍM,K 89 ,PROTOŽE SEM se zařekl bezmezně něčemu věřit a s pohledu co se za lidi cpalo kmoci,jaky lemplové se vydavali za bojovniky za svobodu sem od začatku byl dost skepticky k získaní svobody v 89,a čím dal sem přesvedčen že se jen c papalašu ksč a jejich pohunku jen stali kapitalisti vtom kapitalismu ale 30 let..SOUHLAS S VLKEM že s dnešním rozumem asi nebyt unor tak zde mame líp nebot by se nedostali k moci ta sebranka pod zaštito svobody oblibli tento narod,A ČÍM DAL dochazím že sice ten unor ve své podstatě ma za nasledek i to co mame ted,bohužel ja osobně což asi nejde,čim dal dochazím že vždy a všude to vemou do rukou darebaci,a ve sve podstatě jak ten socialismus přetvoříli darebaci k obrazu svemu ,bohužel s krvavyni prvky pro sve oponenty,což kapitalismus skorem nema ale ne zduvodu humanismu ale on to nema zapotřebí,at si lidi kecaj co chtěj at žijou v jakekoliv bidě nemusí to nijak obhajovat jen řekne že každy je štěstí sveho strujce,že to není pravda už je jiná,což socialismus ze svou teorií vše je zvule lidu musí své odpurce bohužel perzekuovat jinak by neudržel svuj režim

 6. Strejda Olin napsal:

  Příčina a následek.Moc pěkný článek. Z mého pohledu především pro použití příčinné souvislosti. Nic se neděje bez příčiny, protože každý dosažený stav je následkem celé řady předcházejících příčin. To nás učí historie a kdo se nedokáže, nebo nechce z historie poučit, opakuje chyby. Jen se mi nelíbí použití toho v historii nemožného "kdyby". Protože takto bychom mohli spekulovat a fantazírovat donekonečna. Ale rozumím tomu exkurzu do říše snů. Těžko se mu odolává a každý z nás se tím "kdyby" nechá čas od času zlákat. Já ale nesouhlasím s tím, že poválečná politika KSČ vyvrcholila v únoru 48 pučem. Nebudu teď rychle hledat význam slova "puč", ale já si myslím, že se jím vyjadřuje násilné protiústavní převzetí moci samozvanou skupinou občanů, motivovaných nikoliv humánní a sociální ideou, ale úzkými egoistickými zájmy, téměř vždy mocensko ekonomickými. KSČ již před válkou byla regulérní parlamentní stranou, usilující – tak jako všechny politické strany – o vítězství ve volbách a uchopení moci ve státě. Takovou politiku vedla i po válce a využívala k tomu všech chyb protivníka a nabízených možností. Nebo tam snad byly protiústavní kroky? Pokud ano, proč nebyly zastaveny opět ústavními kroky? "Vítězství pracujícího lidu nad reakcí" v únoru 1948 bylo následkem mnoha příčin a důsledků, jejichž kořeny sahají až do konce 19. století a z nichž se vládnoucí establishement, hluchý a slepý a vedený jen svými úzkými zájmy, nepoučil. Ekonomické a sociální společenské rozdíly se neřešily, byly nejen pokládány za normální a správné, ale byly navíc ještě podporovány a zcela bagatelizovány. Neřešené rozdíly, z nichž některé jsou skutečně přirozené a řekl bych i normální a trvalé, mají tendenci se prohlubovat a narůstat, a nejsou-li včas a důsledně řešeny, mění se v hluboké rozpory, jež opět neřešeny vrcholí vždy konfliktem (slova a činy, přání a možnosti, bohatí a chudí, vládnoucí a ovládaní, majorita a minorita, otroctví a svoboda, svoboda a odpovědnost…). Únor 48 jako důsledek byl bezesporu zapříčiněn světovou válkou, která byla opět důsledkem politiky fašismu, fašismus byl opět důsledkem politiky a chování tehdejších demokratických režimů a vlád atd. Ve vašem článku je to pěkně popsáno. V podstatě se jedná o řetězec souvisejících rozdílů a rozporů, neřešených ve své podstatě, neodstraňovaly se jejich příčiny již ve stádiu rozdílu, ale nechaly se přerůst až do již neřešitelných rozporů, a jež ex post byly řešeny konfliktem. A protože jsme se ani trochu z historie nepoučili a řešení některých příčin rozdílů se zase přehlíží, bagatelizuje, zakrývá a neřeší, neodvratně opět dojde ke konfliktu. To jsem já vyčetl z vašeho článku, takové je pro mě poučení.

 7. Gerd napsal:

  Mnichov a Velká krizeÚnor 1948 má nepochybně původ ještě mnohem dříve, a to v Mnichově 1938 a Velké krizi 1929. Takže prapříčinou byla krize 1929, která vynesla do čela Hitlera, který zorganizoval Mnichov 1938, 2.sv. válku, Jaltskou konferenci 1943, poválečné šlendriánství a pak Únor 1948. Cesta je to dlouhá a krkolomná, kdykoliv byla šance takový vývoj změnit a zastavit. Nestalo se a konečným důsledkem byl Únor 1948.Jen ty problémy začaly mnohem dříve.Stejně jako dnes si můžeme říci, že zlomovým bodem dnešního mizerného vývoje byl úprk ekonomů před právníky a velká kuponová privatizace. Jen dosud ještě nevidíme nového Ádu Schickelgrubera, ale vývoj má našlápnuto ke stejné historické chybě. Dnešní velkomagnáti své zlaté mládeži vůbec nepomohli, protože lidé mají na takové věci dlouhou paměť a sklon ke zjednodušení. Do jednoho pytle nakonec hodí všechny bohaté, poctivé i nepoctivé, a jendou se za příznivých okolností pomstí jejich potomkům bez viny na konání otců a dědů. Takový je obvyklý historický vývoj.A co by s tím šlo udělat? Pořád je šance na záchranu:1. Pojmenovat nepromlčitelnost zločinů při privatizaci státního majetku.2. Začít byť po letech důsledně vyšetřovat zločiny a nabytí majetku.Protože nám však vládnou ti samí, kdo by byli takovým postupem trestně stíháni, kapři si rybník nevypustí.Osobně se domnívám, že v rámci EU se do ČR přelije multikulturní problém s muslimskými staromilci a právem šaría. Až se takové etnikum namnoží i zde v ČR, zavede právo šaría a zlodějům začne sekat ruce a hlavy. A hlavně zabavovat majetek.Jen si už nikdo nespojí, že na prapočátku byly podivné machinace zakladatelů milionářských rodů. Ostatně ani dnes vyzdvihované šlechtické rody nepřišly k majetku legálně. Uvedu jen dva příklady, Schwarzenberkové a Lobkowiczové. Prazáklad jejich majetku je spojen s pobělohorskými konfiskáty. Po více jak 300 letech přišel Únor 1948. V některých případech krádež, v jiných dějinná spravedlnost? Každá revoluce je nespravedlivá a rodí nové nespravedlnosti. Jedinou vhodnou možností je trpělivý demokratický vývoj a důsledné trestání korupce, ale k tomu tu není a nebude odvaha. Snad až další generace dnešních velkozlodějů budou potřebovat zabezpečit svůj majetek, začnou se dovolávat práva a principů spravedlnosti.

 8. Majka napsal:

  Shodou okolností čtu knihu Pavla Kosatíka České okamžiky. V kapitole o "neblaze proslulém" Ladislavu Štollovi se píše o lidech, kteří Štolla obklopovali a které lze těžko chápat "s použitím dnešní optiky.Byli to lidé s povahami strmě poznamenanými zážitky z nedaleké války, strachem o život a nekonečným umíráním na všech stranách. Cena života obecně klesla, což zejména v hlavách mladší generace vzbuzovalo dojem, že btvrdost a násilí k životu neoddělitelně patří, tvoří snad dokonce jeho podstatu." K tomu dodávám, že asi nejen "mladá generace" svazácká, ale i někteří jejich mladí protivníci měli stejný "dojem", a nemusím ani dodávat, koho konkrétně tím myslím.

 9. J.Bubla napsal:

  SpirálaČlánek autora velmi srozumitelně popisuje příčiny a důsledky, které se v dějinách stále opakují. I já jsem dlouhou dobu hloubal nad těmito souvislostmi a došel jsem k prakticky shodným závěrům. Jsme na spirále dějin jen o patro výš. I s dějinným poučením, který autor nezmínil, nebo k němu nedospěl, že vždy stávajícího gaunera nahradil gauner ještě horší. Tato podvědomá představa – zkušenost – možná brání lidem se stávajícímu režimu postavit. Viz velmi hezký průzkum z již legendární ČT24 Planeta země, kdy se zjistilo, že 67% respondentů je se stávající situací nespokojeno, ale jen necelých 25% je ochotno něco pro změnu udělat. Dokonce jen 3% by se snad zúčastnilo občanských nepokojů. Zřejmě si musíme svoji historii prožít znovu v silnější podobě.

 10. ludo napsal:

  wolfteraz som sa dozvedel o tejto stranke,tak si citam v tej riti,kde zijem.neviem ci tu nebude afekt,ze cobolik pise,co mam totalne v pazi a zatial som sa s tym nestretol,lebo pepici bratia moji v zbrani,pijatike a praci dokonca aj v laske.prve co ma napadalo,ked citam stranky wolfa,ze musim zase vyhladavat a citat nieco ine,ako rude pravo predtym,ci pravdu dennik strany,lebo tie hnidy na aktualne cz pravdy nenapisu,pripadam si,ako spion,ked som ladil taky tranzistor znacky selga pod hrozbou vojenskeho sudu a pocuval.nemysli si vlku,ze to len v cesku aj v tej riti,kde zijem,k clanku neni co dodat len jedno,aby ta citalo najviac pepikov a cobolikov,aby sa ta holota postavila nijakym klucom,ale najmenej sutrom,,ked dozijes dalsich 50 rokov,co by som ti prial,budes jeden z prvych disidentov of democratic teror.mnoho zdaru vlku dam znamym na teba adresu nech cita ta holota tam,kde som vyrastol,keby prislo k ozbrojenmu odporu a zluceniu vo federaciu zbran a municiu si hradim zo svojich jedine za zradlo.

 11. Hladis napsal:

  Zly Vlk.Vlk je zly……zlikvidoval mi dlouhe dva prispevky 😦 Urcite to byla cenzura 😛 Je to skoda znovu to psat nebudu (moc dlouhe) ,jen slo o velice strucne shrnuti ,proc se komunisti dostali k moci a proc nasledoval to co nasledovalo..

 12. kávová sedlina napsal:

  A kdo jsou dnes ti poražení?Byli nějak ti poražení předurčeni už začátkem 90. let? Tušíte někdo, co je s Faustem?

 13. vlk napsal:

  spousta poštyproto to vezmu krátce:myrta + majkadámy, napsaly jste to lépe než já. Jo a kdybych byl znal ten Vaculíkův citát, nejspíš bych byl nic nenapsal. Protože já potřeboval 4 stránky na to, co on dokonale vystihnul jedinou větou. z dalších okomentuji jen čobolákaludane, tady žádná fobie na čobolky není. Takže klídek. Jediné, co k tvému příspěvku mohu říci ludo je, že vy jste teď proti té své chátře vytáhli aspoň na ta náměstí. My děláme, že žádná gorila se nás netýká.. Předpokládám, že filmu s názvem Blbý a a blbější jsi slyšel. No tak ten první je v dané chvíli Slovák a ten druhý, bohužel, Čech. Pro kávovou sedlinuco je s faustem netuším. Píš to za sebe.Dával jsme mu vědět, že otevírám Kosu. Neozval se.

 14. Kanalnik napsal:

  .Zajimavy clanek, vlkovi diky za napsani. Pokud jsem vse v clanku spravne pochopil, nesouhlasim v tomto pojeti s delenim na pred-Unor a po-Unor stejne jako na pred-Listopad a po-Listopad. Ano, ty udalosti vidime jako mezniky, ale de facto neodrazeji zadne prelomove zmeny ve spolecnosti, jsou jen odrazem toho, kde se spolecnost ve svem kontinualnim vyvoji nachazi..Podle meho nazoru se spolecnost na uzemi CR jiste nejakym zpusobem vyvijela a vyviji, nicmene ve vsech tech etapach zminenych v clanku si udrzuje nekolik typickych chrakateristik, kterymi jsou ona pasivne aktivni mlcici vetsina, ktera se rosolovite prizpusobuje (vratky vnitrni hodnotovy system jednotlivcu), ktera podvedome naivne veri v mocne ochrance (ruzne taticky ci silnejsi sousedni staty, ke kterym se naivne pridruzuje), coz je zpusobeno faktem, ze neni autenticky sebevedoma, nestoji na vlastnich nohach, nema svoji vnitrni identitu a tudiz ani vizi. Tohle tu muselo byt uz pred Unorem, jinak by Unor a to, co nasledovalo potom, nenastalo. Vznik tehle charakteristiky spolecnosti musel byt zapricinen jeste v mnohem vzdalenejsi minulosti, nez jen ve 20. stoleti. .To, co se deje v soucanosti, resp. za poslednich 20 let od listopadu, neni nic noveho, nejde o nic jineho, nez o pokracovani stejneho spolecenskeho fungovani, ktere tu bylo za normalizace. Akorat okolnosti jsou ponekud jine. Principy chovani spolecnosti ale jsou stejne a nic se nezmenilo. A proto se taky nic nemeni. A myslim si, ze nejak podobne musela byt nastavena spolecnost uz pred Unorem a treba i za vzniku republiky. Ty koreny musi byt logicky mnohem hlubsi..Proto si tez myslim, ze i kdyby Unor neprobehl, probehlo by neco velmi podobneho, protoze spolecnost v takovem stavu (ohebna mlcici vetsina hledajici predevsim svuj profit nez vseobecne blaho a skutecne moralni hodnoty) nemuze prekrocit svuj stin. Takze si rozhodne nemyslim, ze bychom bez Unora byli mezi zakladnimi fungujicimi kameny EU. .A nevidim z tohoto zakleti spolecnosti vychodisko. .

 15. Strejda Olin napsal:

  TECHNICKÁ POZNÁMKAJe možné z důvodu lepší orientace a přehlednosti nějak graficky oddělit jednotlivé diskusní příspěvky a reakce na ně?

 16. očko napsal:

  Vážení.Když tak o tom všem přemýšlím, obávám se, že přes veškerý zdroj poučení, je to marné.Spirála, o které píše p. Bubla, zaviní, že dříve nebo později se opět ocitneme v nějaké podobě socialismu, se všemi negativními tendencemi o kterých je v článku nebo v diskusi řeč. Aniž bych jsi uvědonoval, do jaké míry se mýlím, předpokládám, že jde o nezvratnou věc.Jinak děkuji autoru za velmi kvalitní příspěvek, včetně komentujících.

 17. Kanalnik napsal:

  Pro Strejdu Olina: na posledni radek tecku.

 18. ludo cobolik pacholik napsal:

  to som si myslel ,ze spravnej krajanek nema nic proti bratrum z cobolova,hoci zijem v riti pepikov v srdci nosim uz od hovniara,gorila ma nezaujima ja proste nemam sajnu o cobolstane,lebo som tam sto rokov nebol a z pepikov poznam najlepsie alibabu z hradu a suseda z bahamas ,co zalozil bohove fondy.

 19. oline napsal:

  TO napsal kanalnik že daš tečku problem je že nato pořad zapominám.

 20. Marcus napsal:

  Děkuji za blog – téma je to určitě velmi zajímavé.Osobně bych zdůraznil to co Gerd – a sice, že primární příčinou tehdejší situace byla Velká hospodářská krize (kde Německo i ČSR patřily k nejvíce postiženým zemím), z toho plynoucí nástup Hitlera, Mnichov a válka.Toto téma je však podle mě i dnes vysoce aktuální – v Řecku totiž vidíme kolaps systému podle mého názoru srovnatelný právě s Velkou hospodářskou krizí.

 21. Strejda Olin napsal:

  TEČKADěkuji za upozornění na tečku. Takhle?.

 22. vlk napsal:

  hele coboliku pacholikujak na tebe koukám, ty asi budeš docela pěknej kousek. Takže , tad y jsi správně. Vítej.,

 23. ludo cobolik pacholik napsal:

  dakujem wolfe,ja hladam adresy,kde si porovnavam ci tiez mam spravne postove cislo,ako udava ta zarsana propaganda,unor nepamatam a do tankov som strielal z praku,ked isli cez nase burakova v kopeckoch,moj kraj rozbili a ja zaryty cechoslovakista zijem v riti so statusom hosta,ty nie si tiez zlej kuosek a tu palici nemas na tom krku nadarmo,rad citam pomysly,jak mluvia polacky od chytrejsich odo mna.ze jses chytrej,velmi zdravo chytrej nebudes velmi pasovat do tych demokratov tam,co mate .najviac ma prekvapuje,ze aj v tej riti,kde zijem ten co vyzera ,ako mongoloid vola sa moore,toho nepustia na tie velavazene channels,lebo by ich zabil prvym odstavcom.takze budem v strehu a citat tvoje myslienky s nemjsim zaujmom na reakcie holoty(pisem preto holota,lebo kazdy radovy vobycejnej buran kdekolvek na svete holota,necital,ale videl).takze asi tolik velmi tu nemusis odpovedat najdi si mluvciho a venuj sa dumaniu nazdar.

 24. vlk napsal:

  ludoTiskovej mluvka.. Dobrý ,-)) Vezmeš to?

 25. Germanicus napsal:

  NepoučitelníKdo se nepoučí z vlastní historie, je nucen ji prožít znova. Tuto známou tezi by si měli napsat na stěnu svých kanceláří všichni Řebíčkové, Dalíkové, Knetigové, Rittigové, Janouškové atd. atd. včetně všech politiků, kteří je kryli a kryjí. Aby se za pár let nedivili, že pokuď to půjde takhle dál, skončí oni nebo jejich potomci v oranžových vestách v kamenolomech. Osobně si návrat tzv. revoluční spravedlnosti rozhodně nepřeju. Jenže – komu není rady, tomu není pomoci.

 26. anita napsal:

  Vlkuvčera v noci, vlastně dneska nad ránem jsem snad četla článek jako první, ale nechtěla jsem hned reagovat, ikdyž jsem psala něco ve smyslu,jako myrta, že člověk je nepoučitelný a mládí nic nezajímá, přežívá ze dne na den, ect. ect. Osobně jsem právě věřila, že naši mladí prozřou. Zvláště ti studentíci, kteří byli využití pro sametku. Zrovna oni dnes na tom nejsou nejlépe. Dvacetdva let, žijí v "demokratické zemi", mají rodiny a ne každý z nich práci, jakou si představoval a jejich ohodnocení, jaké si zaslouží. Po přečtení vašeho článku jsem si odpověděla na otázky "Kde jsou všichni ti studentíci, opravdu si představovali, že takhle bude vypadat svoboda, skutečně jim nevadí, že byli zneužití v zájmu skupiny lidí, která se chtěla dostat zpět ke svému "znárodněnému majetku po 48 roce" a vychytrálků, kteří si tu nehanebně křečkují kapsy na úkor obyčejných lidí?" Jistěže né, oni jsou jedni z retardující skupiny lidí žijící pod vládou těch kterým to umožnili, rozkrádat a usurpovat. Většina se jistě už ani hrdě nehlásí k tomu s jiskrou v oku "Já jsem byl u toho, když jsme dělali demokracii". Dnes si v sobě nesou určité zklamání, ponížení,znechucení a letergii do dalšiho života. Neochotu se kdekoliv zapojit do čehokoliv, vědomi si toho, že láska a pravda vždy nezvítězí, že je převálcována dravci. Skepticky nahlíží do dalších dnů a stará se již jen sám o sebe svou rodinu. Z této letargie není schopen stát, ví moc dobře, že by se zase našlo mnoho lidí, kteří by z revoluce znovu a opět jen těžili po svém a pod sebe. Bojí se, že by utrpěl ztráty a mohl přijít i o to málo co má dnes. Ne, bývalý študentíci nebyli žádní rekové, byla to jen skupina mládeže využitá k obrácení ideologie. Osobně jsem ráda, za jediné pozitivum, které sametová revoluce přinesla a to pád totalistického komunismu a děsím se, že by tady měli komunisté někdy zase moc vládnout. Obávám se však, že lidi za dalších dvacet let zapomenou a bude se idealizovat, může pak dojít k dalšímu znarodňování. Nebojím se za sebe, já už tady nebudu, budou tu ovšem moje vnoučata a ty skutečně uslyší jen zkreslené informace, jak bylo za totáče (neznaje souvislostí a faktů) a jak se žije tunelářům a zbohatlíkům, jež se neštítí okrádat stejně tak, jak to dělal jeho děd i táta. Vlku, já ani ty a ti ostatní v našem věku si můžeme psát, ale sílu na to jít na Vaclavák už nemáme, naše děti jsme naučili žít bezstarostným konzumním životem a pokud budem dýchat, budem dýchat i za ně. Za deset, dvacet let budem rádi,že jsme u nich ve špeluňce a ne v chudobinci, či pod mostem. Tahle etapa po sametce je pro naši generaci prohraná, garnituře se stále více daří separace lidí na ti co majetek a moc a na lúzu, která na ně bude robotovat a bude stále více ožebračována. Člověk je nepoučitelný, vždycky naletí libivým gestům, slovům, nechá se opít rohlíkem a než vystřízlivý, přijde další s líbivými gesty a slovy, tak za řadu let zjistí, že promarnil čas a pravou chvíli, kdy měl sílu možnost něco změnit.

 27. Petrpavel napsal:

  Zajímavý článek, jen vyústěníí mi nesedí,myslím že blíže pravdě je "Kanálník" s teorií nevyhnutelnosti neúspěšných režimů v naší zemi, poněvadž, jak správně charakterizuje "ohebná mlčici vetšina hledajici předevšim svuj profit než všeobecné blaho a skutečne morálni hodnoty" je prostě u nás většina.Také to nevidím nadějně, nerad se s tím smiřuji, ale je to jediné možné řešení.Nebo snad myslíte, že má smysl denné vstřebávat desítky, stovky, dalších důkazů o špatnosti stávajícího režimu? Socialismus nás toho ušetřil, je mu to vyčítáno jako nesvoboda, utajování informací,ale pro lidi je lepší nevědět než vědět, a stejně s tím nic nemoci udělat. Ona zmiňovaná většina je většina, a ta bere. Řeči o nové mladé generaci jsou stejně prázdné teď jako byly po roce 1948. Stejné nadšení jakoby pro věc, ale je to vždy snaha o moc, vliv, peníze – jen slovy jsou jiná, činy stejné. Mádloissovci stejně jako kohoutovci. Jsem jenom zvědav jestli mádloissovci budou umět v určitém věku prozřít jako ti kohoutovci.

 28. Petrpavel napsal:

  Ještě dotaz "anitě" :V které prosím jste žila zemi s "totalistickým komunismem" ?Opravdu by jste nepřála těm, jak píšete, tunelářům a zbohatlíkům, "znárodnění" jejich majetku?

 29. ludo cobolik pacholik napsal:

  ja a nejaky mluvci?ja som rodeny rebel a do zabitia takych mluvcich ,co casom pocuvam mam velmi blizko,lebo v ludskej povahe zabijat je viac toho,ako milovat blizneho svojho,to som niekedy cital take 35 rokov dozadu a zivotom zistil,ze pravda jak prase,cim som starsi tym mam menej do stratenia,takze mluvci?ved ja klajem,ako dlazdic sledoval som v cesku minuly mesiac pekna robota made in romania workers.

 30. anita napsal:

  PetrpavelOmlouvám se, já ty překlapy a chyby vždycky vidím až to odkliknu, no musela bych psát do wordu a potom to nakopírovat. Přeci jsem už stará a unavená na to, aby se za to musela stydět, čeho jsem v životě chtěla dosáhnout tak jsem dosáhla mindráky netrpím, nakonec nejsem v tom sama. To na co jste ovšem upozornil jsem vůbec nezaznamenala, samozřejmě v "totalistickém režimu" , vůbec nevím jak jsem to tak mohla napsat 🙂 Já bych jim to sebrala všem, bohužel tu není takový zákon, že by každý musel prokázat, jak k majetku přišel. Bohužel to by asi zavánělo něčím, co kdysi měli v SSSR, každý musel mít doklad o tom,jak majetku přišel a předpokládám, že u nich to už taky není. Osobně je to pro mně tedy dost frustrující, protože já si každou účtenku schovávám na dobu kdy to přijde, ale ono nepřijde. Znárodnění snad ani ne, já jsem ten srab co se bojí násilí a tak si umím představit jak zuřivý dokaže být pes, který si hlídá svou boudičku a jak je pak zuřívý "paša", který roky nastýlá pod sebe. Myslím, že tu spíše přijde, že budeme ještě platit "desátky" třeba i z každého snešeného vejce :-), ano to je pro mně realnější, než to znárodnění, ne tedy, že by mě to těšilo, ale mám dojem, že tuhle nenažranou mašinérii, jen tak nikdo nezastaví. Na tohle už nebudou stačit holé ruce a ani hole v ruce. Hlavně je tu i hodně extremistů, kterým by bylo jedno co valí po hlavě, hlavně že se trefí. 😦 To je možná taky jeden z aspektů, proč to tu bude muset ještě několik let počkat. Možná, že se dříve začnou ze svého snobismu přesídlovat hromadně na Mars a bude tu zase klid, dokud se nenajde jeden, dva,tři…. ukecaní vychcánci a důvěřivci, tak pořád dokola a dokola. Tedy nechala jsem unést budoucí představou, zabrousila jsem do utopie, jdu napsat scénář k novému filmu 🙂 mějte se hezky

 31. Strejda Olin napsal:

  PRO ANITU.Idealizovat si komunismus je stejné, jako si idealizovat kapitalismus. My starší jsme svědky obého. .

 32. Petrpavel napsal:

  Pro anituNeměl jsem na mysli překlep, myslel jsem sdělení kde že byl ten komunismus (totalitní jako totalitární, to vem čert)? já žil celý život tady a nezažil jej…Jinak v tom pesimismu ohledně možné změny k lepšímu jsem s Vámi zajedno (to přirovnání se psem sedí!) a ještě se dočkáme lecčeho v zájmu "šetření" na chudýcha chudších ve prospěch těch nejbohatších.

 33. tata napsal:

  petrpavelno bohužel ale připadámi že zrovna tak vy idealizujete to minule,mrzí mě že ja zrovna kovanej levičak se dost často musím svami dostavat na toto tema do sporu,ano ja osobně nezažil dopad totality,ale zavirat oči že ta totalita mnohdy byla je chyba,co 50 leta,jachymov,co normalizace kdy člověk jen diky stranicke legitimaci rozhodoval,nemam rad jak bylo vše špatné,pro dělnika většinou ne,ale běda jak jste něco uměl a nechtěl myt legitimaci,,,,,tady je tesat větu…Idealizovat si komunismus je stejné, jako si idealizovat kapitalismus. My starší jsme svědky obého. . přesně to vystihuje.

 34. Jeff napsal:

  Nejpřekvapivější je to, co napsal vlk úvodem: o Únoru nikde nic. Podle mě je to obava, že by tzv. poslední bitva mohla zese po letech vzplát a procento voličů komunistů by nabralo číslici Dvacet. Stejně jako byl téměř znectěn Palach jako ubožák a labil. Ovšem kdo pamatuje atmosféru Pražského jara, musí v hloubi duše přemýšlet jako já o Klausem násilně vnucované tezi o nereformovatelnosti komunismu a o socialismu s lidskou tváří jako cestě k záchraně Evropy. Souznění tehdejší moci s míněním lidí bylo v onom století naprosto výjimečným jevem..

 35. vh napsal:

  já bych teda moc nekňoural, únor neúnor, listopad nelistopad, žijete(me) si jak prasata v žitě, podívejte se z bezpečný dálky do Afriky nebo Asie, jestli byste(me) to tak chtěli, jak to někteří tam maj..

 36. tata napsal:

  nocelkem demagogicky nazor,srovnavat nesrovnatelné,asi by se zustalo v jeskyní,naštěstí tomu tak není,je to zcela zcestné,ale i takové nazory maj pravo zaznit,bohužel je to stejné když jako když se nabourate a jen si zlomíte ruku a někdo vam řiká bud rad tamten se zabil ,pravda to je ale bez sovislosti,nic vypovydajicí proč sem naboural a zlomil ruku.

 37. anita napsal:

  Strejda OlinV žádném případě si neidealizuji komunismus, právě, protože jsem zažila oboje. Mám, ale obavu, že se může v dalších generacích změnit názor. Dnes stále omílané, jak se stály fronty na toaleťák,banány,…může být jednou bráno, jako jedinná chyba s porovnáním asociálních jistot člověka. Naši vnuci už jen slyší výkřiky "zlatí komunisti", leč každý, kdo tuto větu pronese, to říká s určitou dávkou nadsázky.Tyhle zatím nechápající děti si uloží mimoděk tuto iformaci do hlavy. Pokud v dospělosti zjistí, že je jen prachsprostou odíranou pracovní silou nabobů může velmi dobře být zmanipulován k převratu, kde zvítězí komunistická ideologie. Znovu, tak nastat znárodňování i s důsledky 50 let. Všichni jsme zažili propagandu, kdy se záměrně srovnával kapitalismus se socialismem, v oné masáži se především poukazovalo na ranný kapitalismus a všichni, také víme, že v západních zemí je dávno přežitý, ale u nás se jede v tomto mustru, který tu roznášeli komunističtí ideologové k odstrašování od kapitalismu. Většina tedy podnikatelů si představuje, že ten koho zaměstnává je jeho nádeník, který mu musí sloužit 24 hodin za mrzký peníz bez jakýchkoliv práv. Nejhorší je, že současná vláda jim k tomu davá všechny prostředky do rukou jako např.poslední nové změny v zákoníku práce. Bojím se, že právě další podpora podnikatelům a slepé náhlížení jejich nadutosti povede v budoucnosti k třídnímu boji a renezaci, zatím jen na oko dřímajících komunistů. Vadí mi excesy stran, jež každá tvrdošíjně prosazuje svoji ideu. Nejsem vpravo ani vysloveně vlevo, mám ráda střídmost a vyrovnanost, bohužel chybí v naší politice nezávislý rozhodčí, který by dokázal ukočírovat, umravnit a odpískat horké hlavy opozičních stran, tak aby dokázaly dojít ke správným kompromisům, dle mého by tedy měl být předsedou vlády člověk s jasnou neovlivnitelnou myslí, jež dokáže nestranně řešit problémy s jasnou vizí do budoucnosti.Vidím pro budoucnost této země, že se bude vžycky jen zmítat poze vpravo a vlevo, stále opakujícím se scénářem, bez poučení z historie.

 38. Petrpavel napsal:

  Tatovi /33/"Všichni jsme zažili propagandu, kdy se záměrně srovnával kapitalismus se socialismem, v oné masáži se především poukazovalo na ranný kapitalismus a všichni, také víme, že v západních zemí je dávno přežitý, ale u nás se jede v tomto mustru, který tu roznášeli komunističtí ideologové k odstrašování od kapitalism."Přesně takhle to napsala anita, a já to mohu podepsat. A přesně tak jako tato propaganda je špatná, je špatná Vaše argumentace (propaganda) o špatnosti socialismu oháněním se a odvoláváním se na raná léta socialismu, na padesátá léta…Kapitalitičtí ideologové je ale stále používají k odstrašení od socialismu!

 39. Strejda Olin napsal:

  . NEZAPOMÍNEJME NA VÝVOJ.Myslím si, že kapitalismus v roce 2012 je jiný než v roce 1848. Stejně tak socialismus v roce 2012 by byl bezpochyby jiným než v roce 1950. Vždyť i kapitalismus má na svědomí zločiny:otrokářství a kolonializace, 12 hodinová pracovní doba, práce dětí, neustálé války o území, svrhávání neloajálních režimů, exploatace přírody, vyrostl v něm koneckonců i fašismus atd. Některé jeho projevy jsou dnes již nemyslitelné, některé jevy naopak přetrvávají. Pokud by někdy v budoucnu snad zvítězil socialismus, jsem přesvědčen, že zejména období let 1948 – 1960 by se neopakovalo v žádné podobě. Toto období vlastně ani socialismem nebylo, i když vládla KSČ. To je ale na dlouhou debatu, stejně jako přijetí Košického vládního programu v dubnu 1945 a celé období do února 1948. Opakuji – nic se neděje bez příčiny a příčiny někdo vytváří, má je "na svědomí". Tam je nutné hledat kdo, proč, jak a s jakým cílem tyto příčiny vytvořil.

 40. anita napsal:

  PetrpavelO popravách v padesátých letech jsem se dozvěděla až po revoluci a nechtěla jsem věřit. Nemohu souhlasit s tím, že by mělo toto být zapomenuto, protože je to trochu rozdílné. Kapitalismus se vyvíjel , ale úmyslně se zakrývalo, že už i ten na západě měl pozvolna jakousi sociálnější tvář. Kapitalisté časem museli přijít na to, že ty dělníci pracují na ně a bez nich jaksi by mohli zaměstnávat jen přistěhovalce (v té době ponejvíce Turky), že někdo musí také nakoupit to jeho zboží a užívat služeb, aby tedy mohl on dál produkovat,… tim se zvýšila úroveň, tedy ne jen jeho, ale celkově všem lidem, potažmo i státu. Pak se nelze bavit o ranném kapitalismu jemuž předcházeli vývojově jiné etapy(doba prvobytně pospolná, otrokářská, feudalismus) Kapitalismus, tak jak vše se vyvíjí, prochází i on vývojovými etapami, ale podle toho, jak se v něm vědomě chovají vzájemně lidé)utlačování a vykořisťování lidí ve smyslu ranného kapitalismu již není možné. Pravděpodobnější je, že budou starší kapitalistické státy na tom socálně lépe, než ty, které přeskočily etapu vzájemného poznání a pochopení spolupráce. V násilném odebrání majetku a rozdělení všem, a to i za cenu vražd, je opravdu ve srovnání s fašismem na stejné úrovni. Možná by bylo třeba připomínat, daleko důrazněji všem dětem neboť toto není _lživá propaganda to je historicky podložený fakt_ , na který by ty dnešní děti mohli zapomenout. Zrovna tak si myslím, že by jim měly být potavě vysvětleny všechny souvislosti hrůzných válek, příkoří, která se v minulosti stala. Bohužel v dnešní době je komerce zaměžena na nereálné boje ve hrách na PC a tady každý hráč je hrdina, čím víc zabije tím více bodů má. V budoucnu si vůbec nemyslím, že v případě znárodnění by se nekonali okázalé rituály pomstychtivých a nenažraných lidiček. Proto sory, já s vaším názorem nemůžu souhlasit

 41. Strejda Olin napsal:

  ANITONecháme se překvapit, čím nás v příštích desetiletích kapitalismus překvapí. Jsem přesvědčen, že budete zklamaná. Třeba si na naši diskuzi potom vzpomenete. Na vojně jsme říkali, že už to máme za pár, a že to vydržíme i s bodákem v pr…. My starý struktury to tu už také nějak dotlučeme, ale je mi líto vás mladých, vaši perspektivu nevidím růžově. Takže i já říkám sory, je to můj názor.

 42. Petrpavel napsal:

  Anitě, Strejdovi Olinovi /40,41/Je to pořád dokola. Anita krásně vystihne chybnou podstatu hodnocení kapitalismu a socialismu (hodnocení jejich ranných období, na která nemohou být pyšná) a pak (v 14:24) dělá tutéž chybu : připomíná padesátá léta minulého století a nechce na ně zapomenout a tvrdí, že utlačování a vykořisťování lidí ve smyslu ranného kapitalismu již není možné. Proč to první by bylo možné opakovat a to druhé ne? Já si myslím opak : přehmaty KSČ nemůže KSČM opakovat už jenom proto že jsme v EU a v NATO. Ale vrátit se ke kapitalismu osmnáctého století je v rámcí těchto institucí velmi reálné – vždyť se tam za posledních vlád naší "pravice" rychle blížíme….Neuvědomujete si to, nebo jenom nechcete ¨viděta slyšet? Dávám za pravdu Stredovi Olinovi ..uvidíme kdo bude mít pravdu…..

 43. Petrpavel napsal:

  Chyba ve /42/Mělo být : "..ke kapitalismu DEVATENÁCTÉHO století…"

Komentáře nejsou povoleny.