Holení idiotů


Tak pěkně  jsem  si  svůj  triptych  o  idiotech  v pátek  připravil. S tím, že  jej  vypointuji  dnes.  Ovšem  opět  platí,  že  člověk, tedy  vlk – míní  a  život, v daném případě  –  nick  Cech  mění.  Obsah  tohoto  blogu  fakticky  propíchnul  už  ve  svém  diskusním  příspěvku  pod  včerejším  dílem, kde jsem popisoval,  jak se idioti v  Čechách  vyrábějí….

Nedá se nic  dělat. I tak je  miniseriál nutno  dopsat. Abych  to lépe  zvládnul,  budu, sám pro sebe dělat,  že  jste  Cechův  vstup  do  diskuse  nečetli a  že  je  vám také  neznám článek Petra  Holuba na  Aktuálně.  Který  jsem  sám objevil  až na  jeho upozornění.

Takže  v prvním  díle  jsem popsal,  jak  se   naše  politická a  žurnalistická  scéna  snaží  idioty pro sebe  vlídné –   hledat.  V druhém to,  jak  když  dojde na  lámání  chleba,  už  je nehledá, ale  zkouší  velkoseriově  vyrobit.

Přítel  Lex  mi  jako  repliku na  ten sekundární  kousek  vlídně  odepsal,  že  bych  s tím neměl  chodit na  Kosu a  mezi Kosíře, protože  zde jsou  ti , co mají  jasno.  A  také  následná  debata,  vesměs  vedená  nicky,  s kterými se  znám  hodně  dlouho a hodně  dobře,   je  vedena  ve  smyslu  – my  všichni  jsme  poučení, na  nás  si  nepřijdou a  jde jen o  to, jak  nutné informace  dostat  k většinovému  voliči a  která  partaj  je  ještě trochu přijatelná. Ale  leitmotivem  je sdělení  –  nás  jako idioty  ani  nenajdou  ani nevyrobí, protože  se nenecháme tahat  za  fusekli.

Bohužel je  tomu  jinak!

Vážení Kosíři a  zejména  vy  mí  internetoví  přátelé  – Anito, Sylvo,Lexi, tato, Hladisi, pepane,Carlosi a  další, kteří jste  se zapojili do  té  debaty,  mám pro  vás,  promiňte,  opravuji se  – mám  pro NÁS  všechny  velmi špatnou  zprávu. Máte  sice pravdu v tom, že  dnes  už  jako idioti nebudeme ani  nalezeni  ani vyfabrikováni, nicméně  jako idioti  platíme  a platit budeme!

A  tragické  je,  že  proti  tomuhle  tristnímu  osudu,  být  jako idiot  oholen  vrchnostenskou  mafií  naprosto nic  nezmůžeme.  Zkrátka  nás  ostříhají  jako ovce.

Už  vidím  takového Carlose,  jak se mu teď  dme  hruď  a  prsty  na  klávesách  jedou  ve smyslu  – no já  pořád  volal  po  minimálním  státu a  vy  zleva  jste  tomu nechtěli  rozumět. A  může  být  že  přítel  z nejmilejších  – Lex  mi  teď možná  naprosto korektně  hodlá  sdělit  – vlku,  každý  stát vybírá  daně.  Je  to jeho atribut a pokud  jej nechceš  nahradit  anarchií, platit  prostě  budem.  Nic  jiného  nefunguje. Nikdo ještě nic  lepšího  než  stát  nevymyslel.

Prosím  jak  Lexe, tak  Carlose  – přátelé,  nepište  to.   Tomhle, tedy o  výšce  daní, velikosti  státu  a  přerozdělování  peněz,  dnes  nebude.   Jakkoli  stejný  článek  by  šlo  rozhodně  napsat  už jen  na  téma  současná  vládní  rodinka,  holení  idiotů a  státní  rozpočet.

Protože  nečaskalouskova  famiglia  je  asi  stejně  rozpočtově  odpovědná  jako  je  vládou práva  a boje  proti korupci. Jak  se přesvědčujeme  každý  den stále  znovu. Protože  politické  obludárium  od  nás  chce  pouze  a jen  dvě  věci :

1-     jednou za  čas  jim  hodit  lístek se jménem  jejich partaje

2-     trvale,  na  základě  toho jednou  za  uherský  rok  vhozeného  lístku, si od  nich nechat  hrabat  v našich  kapsách a  platit  do  halíře  všechno, co  oni  si  usmyslí.

Jinak  jsme  jim  absolutně  ukradení. Vůbec je nezajímáme.  Pokud  jsme  zticha.  Což  tedy  bohužel  je daný a  setrvalý  stav. My  je  v mezidobí,  mezi  placením  pouze  rušíme a obtěžujeme.

Že  mi  platíme, protože  si myslíme,  že  od  státu  bychom  měli  za  to  dostat  cosi  zpět.  Že  stát  má  pro nás  smysl  jen  tehdy,  když  za naše  daně  poskytuje   nám  – poplatníkům  obstojný servis?   Vrcholná  naivita.  Jak  vidíme  každý  den a  v přímém přenosu.  Rozpadá se školství,  justice,  policie, armáda,  dopravní  obslužnost,  veřejná  správa,  zdravotnictví,  omezují  se nouzové  dávky  a důchody.  Prostě  všechno,  co pro nás  definuje  stát a co nás  na jeho  existenci  zajímá.  A  proč  jsme  ochotni  jej  ze svého financovat. Naopak  platby  jsou neustále  vyšší  a  vyšší. V dokonalé  nepřímé  úměře.

Ona  rozpočtová  odpovědnost,  o  kterou se tak  často a  rádi  ohánějí  všichni  ti  Nečasové , Kalousci,  Drábkové,  Vondrové,  Peake a  podobná cháska, včetně jejich doprovodných  nájemných  brků,  klávesnic  a  mikrofonů, má  jen  dva  prvky  – neustálé  zvyšování  jimi předepsaného inkasa a  neustálé  zmenšování  toho,  co  za  to plátce  vlastně  opravdu  dostane.  Bez  ohledu , zda  jim  baštíme  jejich  kecy   a  jsme  tak  idioty  nalezenými nebo  vyrobenými  nebo ne. Jsme  idioty  platícími!!!  A  o  tohle,  jedině  o  tohle  jim  totiž  jde.

Teď  a  tímhle  bych mohl  skončit. Protože  je  v podstatě  řečeno  vše.  Kdyby….  No  kdyby  nám  nehrozil  průšvih  přímo  gigantický.  Který  se  na  mne  vyšklebil  už  v pátek,  kdy  jsem  si  začal  dělat  hrubé  schéma  tohohle  triptychu a začal k němu  dělat  první rešerše a  úvahy.

Ti , kdo  teď  říkají  –  ano,  začal jsi se zabývat  čerpáním  evropských  dotací,  mají pravdu.

Že situace  ohledně  naší schopnosti  čerpat  na  národní  projekty  evropské  peníze je  opravdu  katastrofální,  nesignalizuje  nic  lépe  než  návštěva  Johanese Hahna a  Laszlo Andora, tedy  dvou  bruselských  komisařů  v naší  zemi.  Jen a pouze  kvůli  tomu,  co  rozpočtově odpovědná  vláda   v téhle oblasti provádí.

A  jejich  slova  na  závěrečné  tiskovce, kde NIKDO  z přítomných  novinářů,  prý  kvůli nedostatku  času, NESMĚL položit  žádnou  otázku,  byla  naprosto  jasná.  Diplomatické  sdělení že .. dotace  budou k disposici  jen  pro ty země, které  ZABEZPEČÍ  JEJICH  SPRÁVNÉ  VYUŽITÍ- lze  do  normální  češtiny  přeložit  velmi triviálně.  My  v Bruselu  už  máme  dost  českých  rozkrádaček    a potěmkinovských  vesnic  a  zkrátka,  pokud  si myslíte,  že   s unijním  prostředky  budete  zacházet  tak, jak  jste  zvyklí hospodařit  se svým  vlastním  rozpočtem,  máte  smůlu. A  budete  mít  smůlu.  Pro  rozpočtová  léta  2007-2013  jste  si  sice dokázali  vyjednat  největší příděl  peněz  ze  společné  pokladny  na  hlavu,  ale  pro  další rozpočtové  období  na  to  můžete  zapomenout.

Dodejme  jen,  že  Paroubkova  vláda dokázala  tenkrát  pro  ČR  vyblokovat  asi  880  miliard  korun.  Tedy  řádově  asi  125   každý  rok. Což  je  10%  rozpočtu  země..a  také  5 %  jejího  HDP.  V době  hospodářské stagnace  nebo  snad  už  krize, jistě  peníz  nemalý a  důležitý,  ba  možná, pro  zemi  rozhodující.

A  co  udělá  naše  rozpočtově  odpovědná  vláda?  Která se chlubí  tím, jak  umí  šetřit,  takže  se přes  sdělovací prostředky  dozvídáme,  že  zrušením  slev pro  důchodce  na  železnici se ušetří  5 milionů  korun  ročně nebo  že  zánikem  Vojenského vlečkového  úřadu  erár  zbohatne  o  3,2 milionu?  Ta  rostě  trpí  dokonalý  šlendrián.  Jednak  v nastavení  metodik a  hlavně, jak nám vyčítá  Brusel  – kontrol  a  také  v elementární činnosti  jednotlivých  správců  kapitol.  O  Pepovi  Katatsrofovi,  který  chtěl, aby  mu  Brusel  za miliardy  financoval  bilboardové a  letáčkové  kampaně, nemá  smysl  mluvit.  Pěkné  věci se najdou  i u jiných,  Třeba  u  Drábka. Kdepak  kontrola a  vláda práva  a  boje proti  korupci a  nějaká  opravdová  a  důsledná  kontrola  čerpání veřejných  peněz!

Našinec  ví,  že  je  to  dokonalý  protimluv.  Konec  konců,  kdyby  v Bruselu  byli  například  zaregistrovali takovou  drobnost,  že  premiér země nahlas  prohlásí,  že   se nebude  do  určitého   okamžiku  vůbec  na zasedáních  vlády zabývat  nálezy  NKÚ!!!!,  byl by  měl  úplně  jasno  dávno.  Stejně  tak  měl, alespoň podle  mne,  vyvodit  daleko  zásadnější  závěry ze  zjištění  auditu  Evropského  účetního  dvora z loňského roku , který  kontroloval  projekty  financované  z operačního programu  Doprava. Které  řídí  rezort  stejnojmenný  rezort.  Výsledky  jsou  známé  – průšvih  non plus  ultra.  U kontrolovaných projektů  pod  Ředitelstvím  vodních  cest  bylo  špatně  úplně  všechno,  co  vzali  bruselští  úředníci  do  ruky – chybovost  96-100%  u  toho,  co  spravovalo  ŘSD  pak  asi  20%…  Že  v nálezech  jsou   zjištění   typu

-Obcházení  výběrových  řízení

-Předražení

a  podobné  libůstky, netřeba  Kosíře  přesvědčovat.  A  jak na  to  Dobešův úřad  / jde naštěstí o toho druhého/     reagoval?  Sám  dobrovolně  vyřadil  serii  dalších projektů,  které  chtěl  předložit  do  Bruselu. A  tím, že  se pokusí  připravit  jiné a  peníze  přealokovat.

Chce  se  mi  navrhnout  Pavla  Dobeše  do Vatikánu  za  svatého! Nrbo  alespoň  požádat  o jeho  blahoslavení.

Proč,  že jsem s e asi  úplně  zbláznil, když  EÚD  zjistil,  že  se  u nás  prostředky  rozkrádají a  on jen  pozastavil  předání  dalších  takových  podivných  kradopenězovodů  do  Bruselu?

Vážení  Kosíři,  tohle  je  totiž  pointa  mého dnešního  psaní!  Totiž  to,  že  nám  hrozí  opravdu  obrovský  průšvih!  A  Pavel  Dobeš,  jak se  zdá, se  rozhodl.  tenhle pro  náš  stát  ruinoozní  výbuch,    v oblasti  svých  kompetencí – NEPŘIPUSTIT. Důležitá slova  jsou  – jak se zdá.

Oč  že jde?  Že  už  je  tak  obrovskou  dírou  do  státní  kasy,  když  nebudem  čerpat, na  co máme  právo?  Že tím  obrovsky  škodíme  sami  sobě,  když  nepostavíme  nové  silnice neopravíme  památky,  nezrekonstruujeme  školy a  nemocnice  a  neuděláme  za  bruselské  peníze  tisíc  a jednu  další  užitečnou a potřebnou  věc?  A už nikdy nedostaneme  příležitost  to  udělat? Ano,  to  je fakt  obrovská  škoda.  Nenahraditelná.  Zejména  teď  v poptávkové  krizi, které  čelí  místní  firmy, zejména  ty,  jež  mají co dělat se stavebnictvím  nebo  domácí  spotřebou.  Evropské  peníze  by  se  hodily naprosto   mimořádně.

Jenže  jak  paralelně  k mému  zkoumání a  rychleji objevil třeba  Petr  Holub  z Aktuálně  a jistě  i  jiní,  může  být  zatraceně  hůře!!!

Jak  hůře  vlku?  Když  momentálně  to  vypadá  tak, že  nemusíme  stihnout  vyčerpat necelého  půl  bilionu  korun??

No  ano,  nevyčerpat  takovýhle  peníz  to by  opravdu  byla  síla.  A  fatální chyba a   škoda. Ale  naprosto  drobná  a nevinná  lapálie  proti  stavu, kdyby  se  poločerpala.

Promiňte  to  divné slovo.  Jiné  mne nenapadlo. Vhodný  termín neexistuje. Takže  jsem  si jej   musel  vytvořit  sám.

Každý  z EU  peněz  financovaný  projekt  musí  nejdříve  projít,  před svým zahájením,  národním schválením a  následně stejným bruselským  procesem.  Pak   se do  něj  může  majitel  projektu  pustit. Tedy pokud závazně   sežene  tzv.  domácí kofinancování,  které zpravidla  představuje   15%  z celkových prostředků.

Další postup,  velmi  nahrubo  řečeno je  takový,  že   po schválení projektu  na národní a  unijní  úrovni  si ten projekt  zafinancuje  sám  celý  a po jeho dokončení,  pokud  splnil  schválené  zadání,  je  mu  oněch  –  obvykle  85%  prostředků  z Bruselu  refundováno a  poukázáno zpět.  Je  to  trochu  komplikované, možná  zbytečně. Ale tak  to  prostě je nastaveno a všichni  to  respektují. To  je  čerpání.

A  co  je poločerpání?  To je  zkrátka projekt, který  projde národním  i  bruselským  schvalováním a povolením,  je  zahájen  a  třeba  i  dokončen  – v  každém případě  však proplacen  z místních  zdrojů  a následně  NEPROJDE závěrečným  přezkumem  kontrolních  orgánů  EU.  Tak  jako se to  stalo  oněm  EÚD  kontrolovaným  dopravním stavbám!

ZA  evropské peníze  pak  nutně  musí  zaskočit  domácí  státní  pokladna!!!  Stát  si  to  odsouhlasil,  stát  na  to  dal  palec,  stát  to  tedy musí  zaplatit. Z vlastního!

Takže  vážení  – jsme  v situaci, kdy,  pokud  se opírám  o  poslední  statistiku  čerpání, která  vytvořilo  MMR, viz  http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/11f0fdf6-8ada-4ada-952f-16ce18048805/Stav-pravidla-n-3—n-2—leden-2012 jsme  v situaci,  že máme  před sebou  v tomto  rozpočtovém  cyklu  řádově  dva  roky,  máme  ještě  možnost  vložit  do  systému  projekty  za  téměř   půl  bilionu kaček.  Pokud  tyot projekty  budou  schváleny   a puštěny,  pak  na  rozdíl  od těch, co startovaly  v letech  07-11  jsou na jejich  realizaci  už  ne  tři roky, ale  jen  dva.  A  když   v tom to  o  1/3 zkráceném  období nebudou  dokončeny  nebo  ne  tak,  jak  Brusel předpokládal,  nebudou  nám zpětně proplaceny! Leč  místní  peníze, které  projekty  předfinancovávají  utraceny  budou. V tomto případě  nevratně! Když  k tomu  ze  stejné  tabulky  navíc zjistíte,  že  z už  běžící čerpané  poloviny realizací  EU  do  teď  proplatila  JEN  9% !!!!  a  to  jsme  už  za  polovinou  rozpočtového období,  pak na mne  jdou  mrákoty!  Protože  už tady je  obrovský  potenciál  projektů, které  mohou  být  nakonec  odmítnuty.

Nechci  malovat  čerta na  zeď, ale  je  opravdu  tak  nepravděpodobné,  že  EÚD  nebo jiná  kontrola  EU  najde  u  řad y už  rozjetých  projektů  a  zejména  u těch, co  s e teď  budou chtít  sekat  jako  Baťa  cvičky, stejný  chlív  jako  v programu  Doprava,  i jinde?  Připočtěte  si  k tomu  to, co se  teď  jistě  odehraje  pod  taktovkou   NečasKalousekBártů   a  jejich  vlivových  a  zájmových struktur  – tedy snahy čerpat  za  každou cenu a  na  kde jakou  blbinu,  kterou  se povede  protáhnout  ve  schvalovacím  kole   v Bruselu.  Protože  utahovat  lidem  kyslík  a nechat se vláčet  novinami,  že  bruselské  stamiliardy  leží  ladem   je  jednak  nepříjemné  a  hlavně  škoda.  Kámoši  z byznysu se přece  umějí prokazatelně  revanšovat.  Alespoň  Kolibříci ano.

A  že  to  Brusel  někdy v roce  2013 – tedy  koncem  toho  roku  nebo  dokonce  až  v roce  2014, či  možná  ještě  později, odmítne  proplatit?  No a  co?  Tohle  NečasKalousek Bárty  opravdu  už zajímat  nemusí.  Jejich  kámoši  už v tom  čase  svoje  zinkásli,  volby  jsou prohrané tak jako  tak a  novou  sekyru  v řádu až   několika  stovek  stovek  ať  si vyřeší  socani!!  Chtěli přece vládnout  ne? A  idioti  ať  to  zaplatí.

Jestliže  by  tenhle  děsný  scénář  měl  vyjít,  pak  budeme  tady v Čechách  takovým  Japoncům  ještě  moc  závidět  jejich poslední  tsunami  i  s tou  havárií  ve Fukušimě.  Protože  naše  státní  finance  by  zhavarovaly.  Řeckým  způsobem a ze  den  na  den. A  je  úplně  jedno,  že  my  z Kosy  máme  dávno  jasno.  Že  z nás  nikdo  idiota  nevyrobí  ani nás  jako  idioty  nenalezne.  Když  tahle  katastrofická varianta  poločeprání    stane  realitou, budeme  tomu  jen  jako  naprostí idioti  přihlížet  a  pak  budeme  doslova  oholeni. Aniž bychom se mohli  bránit.

Za  sebe i  ostatní  členy  vlčí  rodiny   věřím,  že  jde jen  o    superčerné  vize,  které  nebudou mít s realitou  vůbec  nic  společného. Ale  vsadíte  si na  to?  Já  ne. Vím  totiž,  že  jsem  jen  idiot, který  bude  oholen  tak jako tak.  Je jen otázkou  kolik a kolikrát. A  je  skutečně  tragedií,  že   v téhle  věci  – míním poločerpání,  musíme  spoléhat  jen a pouze  na  Brusel, na jeho  schopnost  odhalit  podvody a nesmysly už  v zárodku a nikoliv, v tomto ohledu,   na místní  autoritu.  Že  včas  odhalí a  stopne  šméčka  našich  elit.

Mimochodem a také  na  závěr  pár údajů.

Nečas  tuhle  ve  sněmovně vykřikoval,  že  on  problém  zdědil,  že  on a  jeho vláda za nic  nemohou  – jak jinak  že? A  že  vinou nesou  socani a  zejména  Sobotka, ti  že  t připarvili a  certifikovali  špatně.

Takže  je  potřeba  uvést  jednotlivé  důležité  vládní  kroky v tomto  směru v čase.  Aby  bylo  jasné,  že  Nečas  zase hledá  idioty, co mu  to budou věřit.

Základním  údajem  je,  že  Paroubek a jeho  vláda  skončila  po  volbách někdy, myslím, v červnu  2006.

Evropská  legislativa, upravující  přesný  audit  pro  čerpání  mezi  roky   2007-2013  byla vytvářena  v letech 2006-2007.

Následnou  českou  metodiku pro  audit  řídích a  kontrolních  systémů operačních programů  vytvořilo  MF v roce 2007 a byla definitivně  schválena  ve 12/2007.

Od  té  doby  byla  celkem  5x  novelizována.

Certifikace českých  kontrolních a  řídících  systémů proběhla  v 2009 a  2010.

Je  tedy  zcela  zřejmé, kdo  má  evropské  máslo na  hlavě.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka -původní Kosa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

36 reakcí na Holení idiotů

 1. tata napsal:

  noNevym ale toto je přece už drahnou dobu znamo,přiznam se že ted sem trochu vedle,nebo sem něco nepochopil,že to zdělujete jako novinu,sice naprosto odborně podany,ale kdo sleduje dění minimalně od podane interpelace ZAORALKA si i laik celkem toto mohl dat dohromady,protože ono čerpaní nam muže spusobit víc problemu než nečerpaní,protože tak jak je dosud zvykem ta špatna nepřipravenost projektu a netransparetnost,,,,,spiš bude znamenat neproplacení a to znamená že budem platit projekty do kterych by sme jinak nešli tudíž místo použít peníze na zachranu budem platit projekty ktere sou jen založeny že nam je někdo zaplatí……..když to srovnam takto bude jako v rodině….ktera nema kde bydlet tak potřebuje stavět barak,,sežene penize na barak….a přide tetička s ameriky a řekne dam vam na stavbu bazenu ale musí byt 3krat3 metry a 1.5 hlubokej a dostanete nato 5milionu,ale musite to postavit do 1roku zaplatím vam to až bude hotovej ale musíte dodržet parametry.NO vy mate na stavbu potřebneho domu penize a při zjištění že mužete myt něco zadarmo a ještě něco ušetřit tak postavyte bazen 3krat2 a jen hluboky 1mSAMOZŘEJMĚ TETIČKA vam nic neproplatí a vy nebudete myt na stavbu domu nebot penize ste utratil za bazenA krasné je že toto se muže stat až po vladě pravice a nebude na financovaní statu,dokonce to muže byt i zaměrně připravovany,o teto hrozbě jsem několikrat už psal a ne jen ohledně tohoto,ve sve podstatě ten rozvrat je už podfinancovaním policie,hasiču,duchodový fond,školstvy……..a to maj přijít přiští rok ještě větší škrty a 2014 ještě 2 nasobné

 2. tata napsal:

  jeTEDA FAKT že nevym skym sem taky psal asi před měsicem,že je hloupost nebrat když někdo davá,ale asi před 14 dny když v debatě ZAORALEK OTOMTO MLUVIL,A přistupem vlady ktěm projektum jako na školství je skorem lepší nečerpat.A HLAVNĚ JEN NA PROJEKTY CO SOU i bez peněz eu nutné takže připadné neproplacení bude znamenat velkou škodu ale stejně bysme to museli stavět.nikoliv projekty jako vymyšlel DOBEŠ.

 3. anita napsal:

  No, fajn vlku,tohle není holení, ale zdírání z kůže. Já, mám teď jít spát a to jsem čekala napjatě na 3 díl idiotů. Někde jsem už před 2 roky psala, že zneužívaní dotací z EU nám Brusel jednou draze zúčtuje. Tehdy jsem však netušila, že to má tak dobře pojitěný, že vynaložené prostředky neproplatí a zaplatíme je my. Nejhorší na tom však je, že nikdo nedohledá ty, co si namastili kapsy, aby museli vrátit za úmyslně předražené vyčerpání přesněji vytunelování pěněz z EU. Mám zlost a měla jsem vždycky moc divný pocit, když jsem viděla na něčem modrou vlaječku s žlutým EF a hvězdičkami. Měla jsem tu čest se dostat do takového projektu financovaného z evropského fondu, nestačila se divit a rychle se snažila zmizet, nejhorší je, že se rozrostl do gigansjého rozměru a je v každém větším městě, při takzvané pomoci nezaměstnaným. Bylo by to na dlouhé popisování a velmi špatné dokazování, ale jestli tohle přes kontrolu EU projde a proplatí, tak pak už proplatí všechno. Jdu se pokusit neprasknout zlostí a přát si ať už nám EU raději neschválí vůbec žádný projekt.

 4. Jeff napsal:

  Dotace..Už někdy před 10ti lety se i zdravým firmám spoléhajícím na EU dotace mohlo přes noc stát, že se s EU zapletly a přes noc byly odpískány. Najdete si operační program, třeba na nákup EU technologie :)), napíšete projekt, oni vám ho schválí, ale pozor, musíte si ho zaplatit.Jdete si celou sumu půjčit do banky, aby banka o své úroky nepřišla. Pokud projekt nesmyslně nenavýšíte a tedy nezašlete k proplacení nesmyslné faktury, půlka je zpětně proplacena. Pokud ne, platíte vše i s úroky. Nebo krach. Tohle kluci modří zvládli, takže, jak psal Holub, DNES je prostavěno a proprojektováno 550 mld., proplaceno 170 mld. Zbytek, cca 400 mld. bude díra do rozpočtu. 400 mld. !!. To se tady za 300 let nikomu nepovedlo. Bez konfiskací majetků to prostě zacálovat nepůjde.

 5. black napsal:

  Je mi nějak z toho všeho na zvracení(a to se mi daří docela dobře). Dokonce jsem nemohl usnout, a přemýšlel jak ten bordel ovlivnit. Skoro celou noc. Nějak podobně jsem se převaloval 18.11.89. I když mě předtím soudruzi docela skřípli.Tehdy jsem se rozhodl zakládat mezi soudruhy v práci OF. Teď vidím, jaký jsem byl šašek a naiva. ps. nějak jsem vymyslel, že maorská princezna by mohl být Telička. Díky za psaní.

 6. Grőssling napsal:

  Normální obchodní firma by účtovala o příštích výdajíchJe to tak jak píšeš Petře, jenže to státní účetnictví o státním rozpočtu je děsivost naprosto zřejmě nedbající na základní zásady účtování.Lékem by mohl být naprosto oprávněný požadavek opozice ( například formou interpelací ), aby vláda průběžně zveřejňovala stav oprávek, které podle aktuálního stavu čerpání peněz z EU bude muset stát v budoucnu zaúčtovat k tíži státního rozpočtu.A tak jak to dělal Kalousek, když rozesílal svoje složenky před volbami, neustále toto číslo dokola opakovat veřejnosti. Takže konkrétně, kolik to asi je k dnešnímu dni ?

 7. Hladis napsal:

  .No Vlk se myli v jednom….ja nic v CZ neplatim 🙂 No to asi moc cloveka neuspokoji ,kdyz v jednom bananistanu na pokraji katostrofy je a do druheho by se pripadne vracel.Mno ja psal ,ze to vypada na sebevrazdu vlad pristich. Tam nebudou kostlivci ve skrini ,ale cela kostnice. Tady je zadelano na pekny pruser.Mno a nakonec si ale nalejme opet pohar cisteho vina a rekneme si kdo v tech dotacich vsechno jede. Tyto Potemkynovi vesnice staveji lide napric stranami a institucemi vcetne obci a kraju. Kdopak ze tam vsechno sedi. Stat ale ma mit kontrolni mechanismy ,aby odklonovani a stavbu Potemkinovych vesnic nepripustil. Mno nema a kdopak to mel od roku 2007 kontrolovat ? Ale proc by to nekdo kontroloval ,kdyz to jsou penize lezici na zemi a krici si o skok do neci soukrome kapsy. Pokud to pak EU neschvali ,tak zadny strach. Zatahne to stat.Vite ja se pak nedivim ,ze jsou zde libertiani jako Carlos co hlasi minimalni stat.Jinak ODS uz zbroji na straseni Reckem…..http://www.novinky.cz…ef=stalo-se …..kolik lidi se opet necha vystrasit ? Minule jim to vyhralo/nevyhralo volby ,takze je hrich to nepouzit znovu..

 8. Cech napsal:

  Jediné i když i zde je možnost rampulace.Je tu opravdu jediná možnost a za ni děkuji nicku Grőssling, chce to jen dopracovat na jednotlivé účetní věty a veřejně vyvěsit skutečnost.Dle mého skromného mínění, by to modlo zachránit ČR od plánovaného pádu(řízené katastrofy ve prospěch 4K)..

 9. anita napsal:

  HladisUsuzuji, že žijete v Řecku, můžete mi říct jak vysoké DPH se platí v Řecku. Docela by mně to zajímalo, když jsem tam byla před 3 roky zdálo se mi, že je podstatně nižší než u nás, rovněž jsem si stačila povšimnout, že pro Řecko neplatily snad ani EU normy,jako u nás. Nevím, jestli to nebyl jenom bič našich politiků, jak prodražovat a znepříjemňovat život našim malým živnostníkům a nebo to všechno měli Řekové v paži? Vím, že to s článkem idiotů možná moc nesouvisí, jen bych si chtěla udělat čistě soukromý obrázek.

 10. čtenář napsal:

  .v OVM ze dne 18.března,když tam byl Hašek a Kalousek,tak to taky probírali a Hašek žádal Kalouska aby kvůli špatnému čerpání tyto pravomoce převedl na kraje,že na krajích oni umí čerpat bez problémů.http://demagog.cz…roslav-kalouseknevím,jestli tam o tom bude zmínka,ale Hašek ho o to žádal.Já si myslím,že akorát dostáváme po nose za to,že jsme nepodepsali ten fiskální pakt.Až podepíšeme,tak oni opět zavřou oči a peníze potečou..

 11. anita napsal:

  čtenářTo si nemyslím. Ty peníze nepotečouad 1 vysychá pramenad 2 vylízaní na povrch kauz z tunelováním, žaloba na a soud s ministrem dopravy, nedůvěryhodná vláda, no a Klaus, tomu náhledu na naše Česko nepřidá. Já mít vedle sebe takovýho důvěryhodnýho parťáka, tak bych mu nedala nic. Vědoma si, že by přispěl do domácnosti jenou korunou, ale vyikasoval by jednu tisícovku na "dobrou věc" prochlastal by ji s kámošema v hospodě. Ta dobrá věc by byla, že by kamarádům udělala dobře,podpořil lihovary a pivovary včetně hospodského a potažmo stát, pokud by odvedli všichni DPH na alkohol. No uznejte, proč bych měla platit jeho kámoše a sponzorovat ostatní nabalené tlupy zcela dobrovolně.

 12. Hladis napsal:

  .Anitahttp://www.businessinfo.cz…42842/http://www.businessinfo.cz…00795/Zde najdete naprosto vse co vas o Recku a financich zajima..

 13. Cech napsal:

  Jaký je rozdíl mezi já na bráchu a fiskálním paktem.Pro čtenáře:On ten fiskální pakt je bohužel i když mizerně ale přeci jen propracovaná věc.Je opravdu těžké a to velice těžké, vysvětlit rozdíl finanční ústavy a toho fiskálního paktu.Protože jedno umožňuje a druhé neumožňuje nic jiného v tom není.Rozpočtová brzda beroucí v potaz pouze konstantní kritéria a nominální dluhové údaje poškodí české hospodářství a znemožní státu hrát anticyklickou roli.Proto pan Nečas volí finanční ústavu v současné podobě.Lze pouze konstatovat pokud se vládě Petra Nečase nepodaří procyklickými škrty domácí poptávku docela udusit, pak dlouhodobě zadělá na neduživou ekonomiku.Přitom prorůstové faktory obsažené ve fiskálním paktu naše MAFI 4K, aplikovat z jasně známých důvodů nemůže.To je ona jasná a bohužel jediná příčina, která nás žené do jisté budoucnosti pod taktovkou 4K..

 14. anita napsal:

  No, možná by nebylo od věciznovu prozkoumat, zavčas, všechny rozjete projekty a ty co nemají šanci projít, podrobit důkladné finanční analýze, vytvořit jasnou metodiku vyplývající ze stavu skutečných zjištění s návrhem opatření k eliminaci chyb nebo okamžitému navrácení všech dosud čerpaných prostředků i za cenu zabavování majetku. *

 15. anita napsal:

  HladisDěkuji, googlovat umím 🙂 zajímal mě spíše váš pohled a vaše srovnání. Zřejmě jde jen o formální konstatovaní, nevadí i tak si to přelouskám, ale asi se tam nedozvím, proč se u nás musely balit koblihy a tam byly například nebalené nanuky na hromadě volně ložené v mražáku, fuj, fuj provozování bazenů a celkově hygiena na štíru, blé WC a v kuchyních jsem tedy nebyla, ale určitě v nerezi a zvláštními ventily bych ji nenašla. Tedy, jestli jde jen o nekontrolovaný šlendrián provozovatelů nebo naše přehnané požadavky a výmluvu na EU.*

 16. Hladis napsal:

  .No chtela jste miru zdaneni ,tak proc psat ,kdyz je to prehledne vse na hromade.Osobni pohled na dodrzovani norem a narizeni v Recku ? To vam klidne reknu velice kratce….."Coze ? Nejake normy (udiveny vyraz)" ? .

 17. anita napsal:

  Hladisjo, je to hezký a přehledný a víte co se mi ohromně líbí DAŇ z LUXUSU, tu bysme potřebovali jako prase drbání a progresívní daň. Evidentně, tedy opravdu bylo DPH před 3 roky nižší. Kréta, kde jsem byla tedy vypsaná, jako se sníženým DPH nebyla. Osobně by se taky líbilo, uzemně rozdělené DPH v krajích, kde je největší nezaměstnanost a snížený turistický ruch, především cizinců. Klidně by Praha, pak mohla mít i vyšší odvody na daních a DPH, vždyť právě ta zkresluje průměrný plat v ČR, samej státní ouřada s nemalým výdělkem a odměnami.No, právě ty normy, jsou tedy závazné pro členské státy EU nebo ne. Dobře, jsme "Hujeři" a máme potřebu lézt zadním traktem každému, choť nás to stojí co to stojí už to tedy chápu.

 18. anita napsal:

  upřesnění"každému, kdo se trošku ohne a nastaví"*

 19. Hladis napsal:

  .Ty nektere ostrovy maji vyjimky myslim kvuli vzdalenosti a spatne dostupnosti ,vcetne infrastruktury, s pevninou. Nevim to na 100% ,ale toto jsem slysel.No heh ty dane jsou hezky ,ale problem byl s jejich vyberem 🙂 Musite brat ze rekove zakony, normy a platby dodrzuji podle nalady. Kontroly jsou minimalni a kdyz ,tak se podplati. EU si ani na Recko nedoslapla a rekove si to brali po svem. No proto jsou rekove tam kde jsou. Z reku bych si priklad nebral. To je priklad odstrasujici.http://www.ceskatelevize.cz…cech/.

 20. Cech napsal:

  Prakticky do vytracena po Bémovsku.Život je holt pes a na něco má a na něco nemá.Prostě Bém v přímém přenosu unter Wassermann se diví a Geschäftsführer nur schweigen.No a jak na to půjde Bém(Bohém silně za vodou).Nejspíše se snažil některé zakázky ovlivnit, stejně jako stovky dalších zakázky jiné.Ale připisovat mu omnipotentní, ‚magickou moc‘ lorda Voldemorta je opravdu nejenom absurdní, ale také směšné.Přezdívku "lord Voldemort" či "Ten, jehož jméno se nesmí vyslovit" odkazující na záporného hrdinu série příběhů o kouzelníkovi Harrym Potterovi, si Janoušek před lety získal od svých pražských oponentů právě pro svou roli "šedé eminence" v pozadí pražské politiky.No a to pan Bém nemusí vůbec ale vůbec brát na zřetel, protože on má své místní sdružení a pan Benda jako leštič klik se dal slyšet, že označit pana Béma za jedince který se vůbec něčeho špatného dopustil tak s tím by musel Pavel Bém nejdřív souhlasit."Nehodlám utíkat jako uličník s absurdním přiznáním na čele." "Budu bojovat do posledních dechu. Koneckonců, na to jsem byl vždycky zvyklý. Ať už na Everestu, nebo v české politice,"Nur die herrschende Elite der tschechischen.Né opravdu toto je vládnoucí elita tohoto národa a Benda je opravdu ale opravdu, velký Plzeňský lékař práva..

 21. anita napsal:

  HladisJá si žádný přiklad z Řeků neberu, jen mě inspirovalo, že tam žijete a taky taková škodolibost, ve smyslu, že vy oholen nebudete. No, tak to tam taky nemate veselé, pokud tedy nejste důchodcem nebo rentierem na stále dovolené ;-))

 22. Hladis napsal:

  .Jo a jinak na stravovani v reckych restauracich bych si pozor daval. Mel jsem moznost nakouknout parkrat do kuchyne. Mladi na cerno zamestnani "nekuchari" pracujici s vybavenim ehm….nic pekneho to neni. Varim si zasadne doma. Nemoce zazivaciho ustroji me k tomu rychle donutili..

 23. Hladis napsal:

  .Nejsem duchodce ,na to jsem mooooc mlad a nejsem na dovolene atd…Jsem podnikatel ,ktery zde nejaky ten rok zije. Momentalne nejsem v CZ holen ,ale to se muze kdykoliv zmenit. Urcite jsem to nemyslel skodolibe , tady to je o rad horsi a lide se nezdravi "jak se mas" ,ale "mas praci ?". Kazdopadne neni mi jedno co se v CZ deje..

 24. Germanicus napsal:

  Ještě k těm idiotům.Různé zakonitosti klasického poválečného kapitalismu (50.léta) jsou popsány ve známé knížce Zákony profesora Parkinsona.Méně už je známo, že o éře globálního kapitalismu a jeho institucí píše nádherně Scott Adams ve své knize Dilbertovy principy (více jsou známy jeho komiksy s postavičkou Dilberta, které uveřejňují HN a MfD). A právě v Dilbertových principech hned na začátku stojí, že většina lidstva jsou vlastně idioti (nezávisle to potvrdil i vlk) a společnost a její vývoj ovlivňují úchylové. Ale i idioti dokáží krásné a nádherné věci, dodává Adams.A já dodávám, že když úchylové v čele státu překročují svou úchylku nesnesitelně, dovedou idioti rozpoutat i obrovské revoluce.Suma sumárum, na základě závěrů, ke kterým v rozmezí několika hodin, nezávisle na sobě, dospěli vlk, Petr Holub a Cech, je nezbytné svrhnout kalousko-nečasovu vládu co nejdříve. Včera bylo pozdě.

 25. Carlos V. napsal:

  vlku,škoda, ze unikáš od pražské politiky k finančně velkému, ale ideově marginálnímu tématu EU dotací.Jistě, mám na celý systém dotací svůj vyhraněný názor – ale bez ohledu na něj zůstává neshcopnost neschopností.Vždyť neschopnost vyžádat a vyučtovat EU dotace je – jen a pouze neschopnost a bordel. Barva trička nerozhoduje.

 26. Hladis napsal:

  .Teda tohle at mi Klaus nedela. Jsem si poprskal monitor smichy http://www.novinky.cz…nouska.html.

 27. jonáš napsal:

  Bacha na toNormy "EU" jsou všude jen takový a aplikovaný do tý míry, jak si je recipuje místní legislativa. EU může kategoricky doporučovat, tlačit na pilu, dělat bububu, vyhrožovat neproplacenim, ale fakticky nemůže napsat ani jedno slovo do českýho zákona či vyhlášky, natož to prohlasovat v parlamentu. A nic jinýho než řádně schválený národní zákony a vyhlášky tady neplatí. Ani v Řecku.Že se na to vymlouvaj, to je jiná pohádka. A dost špatná a okoukaná, přesto ji furt spousta lidí bere vážně 😉

 28. tata napsal:

  noHladis,ja naopak ja řval ted u televizních novin co to placá,byl sem steky bez sebe,myt ho u sebe tak mu ji napalím to už opravdu není možné toto je naš prezident……..ne to je HANBA.PROBOHA JAK TOTO MUŽE VYPUSTIT Z UST…..NECHAPU

 29. Grőssling napsal:

  Opravdu to řekl takto i pokud jde o kontext ?Prý :Myslím, že odposlechy jsou strašlivě nešťastná věc, která ničí naši demokracii," řekl Klaus.Nechci se unáhlovat, možná je to věta vytržená z kontextu. Pokud ne a je jeho jednoznačnou součástí, potom Klaus alespoň pro mne přestal být prezidentem.

 30. Majka napsal:

  AnitoTeď nevím, toužíte po tom, aby se u nás byly nebalené nanuky na hromadě a blé záchody? .

 31. Akela Vlková napsal:

  Takže přátelé, přičinila jsem vcelku dlouhý příspěvek do diskuze. Při odesílání za hodnou chvíli bylo mé spojení se serverem přerušeno. Na fcb mizí příspěvky týkající se 21.4.2012, na Kosu jsem se nemohla celý den dostat, zkoušela jsem to z PC doma i v práci – byť to máme zakázané. Takže dávám druhý pokus.

 32. Anonymní napsal:

  Akeljsem majitel tohoto prostoru a taky s e nemohu připojit…

 33. anita napsal:

  MajkaNéé, proč , naopak mě udivuje rozdílnost dvou členských státu z EU, co do plnění EU norem. Neumím to ve stručnosti vyjádřit, nepatří to pod tento blog, jen jsem blbě odbočila od tématu.

 34. tata napsal:

  nome zkušenosti že dost často se nedá připojit,jakmile to nenaběhne hned kliknu znova na připojení a na naky pokus se to podaří hned

 35. Akela napsal:

  tato, já jsem se včera snažila jak o život, ale marně. Ze čtyř pokusu napsat něco do diskuze se mi objevil jenom jeden. Pak jsem to vzdala. Ale dneska to jde jak po másle.

 36. Pingback: Jak za mne vyluštil záhadu ObčanzZz | KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra!

Komentáře nejsou povoleny.