Lexova, nikoli tichá, pošta Carlosovi V. k otázce švarcsystému


Docela  jsem  zíral jak  se posunula  diskuse  pod Dashiným příspěvkem  s názvem  Udavači.  Jakkoli byl  tento o   neseriozních  praktikách  tzv. seriozních sdělovacích prostředků,  první  vstup Carlose V.  Dal  celé  následné  debatě  účastníků  úplně  jiný  směr –  Švarcsystém.  Přemýšlel jsem  o  tom,  že  sám  cosi naklepnu  na  tohle  téma,  ale mám problém  najít  čas.  A  mezičase  poslal vycizelovaný  komentář  přítel z nejmilejších  -Lex.  A napsal  to,  jako  on  vždycky – chirurgucky  přesně!

Napsal  Lex

Carlosi,

myslím, že jste nezapřel svou mantru, když říkáte, že „princip Švarcsystému – tedy svobodu volby podmínek vztahu – považuji za ideální a pracovně právní vztahy považuji za zkostnatělou brzdu efektivního rozvoje“.

Proč „mantru“? Vysvětlím to na příkladu konfliktu končící ústavní soudkyně Elišky Wagnerové s vládou, když označila sociální reformy vlády za šílené a asociální. Ty „reformy“ jsou také něco jakoby potřebné, jakoby mají přinášet úspory pro státní pokladnu. Jsou něco jako „opak Vaší zkostnatělé brzdy efektivního rozvoje“.

Ale na druhé straně máme neopominutelná základní lidská práva, která ctí soudobý stav náhledu a realizace principů nejhlubšího humanismu v rozvinutých civilizacích.

A tímto prizmatem Eliška Wagnerová vyprášila kožich Nečasovi, Kalouskovi, Drábkovi a ostatním vládním a pravicovým parlamentním figurám, kteří považovali za potřebné si do Elišky Wagnerové kopnout, ačkoliv té dámě z hlediska její vzdělanosti, životní zkušenosti, a vůbec lidské úrovně, nesahají ani po kotníky, jako kupř. starosta Horní Dolní Gazdík a další. Duševní mrzáci.

Tak tak je to i s tím Vaším švarcsystémem. Ano, asi jde o nejpružnější způsob pracovněprávních – v tomto případě ve skutečnosti obchodně právních vztahů, který umožňuje zaměstnavateli se nezaobírat nějakými právy a povinnostmi vznikajícími z oněch vztahů, neřešit otázky nemocenské, dovolené na zotavenou, zdravotním a sociálním pojištěním, odpovědnosti za škodu, etc. etc.. Jeho pohled může být skutečně upřen jen a jen na efektivitu realizace zakázek, na zisk, který je jediným účelem podnikání (kdo nevěří, ať si přečte definici podnikání podle obchodního zákoníku).

Jenže pak tu máme tu druhou stranu toho vztahu, a to jsou ti živnostníci, kteří bez jakýchkoliv práv, která jinak mají zaměstnanci, jsou nuceni vykonávat ty práce. Já vím, nikdo je přímo nenutí, tím méně onen zaměstnavatel, který si je najímá. Tím, co je nutí, aby pracovali za horších podmínek, než zaměstnanci,  jsou okolnosti našeho pracovně právního trhu a všeobecná chudoba (v jejich případě bych to nazval¨případněji podkapitalizací), která jim neumožňuje být rovnocenným partnerem ekonomicky silnějších poskytovatelů těchže služeb.

A je tu ještě další hledisko – nemůže to být třetí strana – a to je takový ten vyšší princip, nejen mravní, ale i právní a konec konců i erární.

To, že je švarcsystém výhodný pro zaměstnavatele, o tom žádná, netvrdím, že mnohdy nemůže být výhodný i pro ony závislé živnostníky, pro mnohé je nepochybně pohodlnější, když dostane přidělenu práci, než aby si musel zakázky hledat sám.

Jenže, je ten systém v souladu s těmi principy, které jsem vyjmenoval?  Třeba to, aby  výkon svobodného povolání byl závislejší, než výkon samotné závislé pracovní činnosti?

Je v souladu s principy přirozeného práva, které jsou ve formě pozitivního práva jistým rigidním vyjádřením i oněch principů mravních?  Není náhodou, že zákaz švarcsystému z doby socialistických vlád, je respektovaný i současnými pravicovými vládami a sněmovními většinami, které tuto úpravu zákona o zaměstnanosti z roku 2004 akceptují, resp. také  novelizují, avšak vždy se zákazem oné nelegální práce, do níž švarcsystém patří, u něhož navíc zvýšily sankce přijaté socialistickými vládami  z deseti na sto tisíc u živnostníka, který se nechá najmout ke švarcsystému, a ze dvou na deset miliónů korun u zaměstnavatele.

A konečně je tu to hledisko eráru a ostatních veřejných zdrojů, které jsou tím hlavním, kdo je švarcsystémem na řadě na holení a stříhání. Protože není tajemstvím, že naprosto jistým zdanitelným subjektem je zaměstnanec, a že největší přínos do systému zdravotního a sociálního pojištění je rovněž za zaměstnance, kdežto daň z příjmů OSVČ je – hlavně vinou daňových paušálů – v mínusu, a do systému zdravotního a sociálního pojištění přispívají pověstnou kapkou v moři.

Tož tak nějak vypadá celostní pohled na švarcsystém. A ona další hlediska, která jsou částí toho, co jinak nazýváme veřejným zájmem,  jsou mj. důvodem postihu švarcsystému.

Skutečnost, že švarcsystém není trestným činem, jak uvádíte, ale přestupkem či správním deliktem ve smyslu zákona o zaměstnanosti č. 235/2004 Sb., že tedy nejde o realizaci trestního práva, ale práva správního, je jen takovou jahodou na šlehačce dortu.

Vím, můžete namítnou, že v tom není rozdíl. Na to Vám řeknu, že je. Zatracený. Ale přednášku na téma trestního a správního práva tu nepřednesu. Konec konců, je Vám ten rozdíl jistě znám.

Jen pro ty, kdo k tomu nemají přístup, tu ocituji příslušná ustanovení zákona o zaměstnanosti, který onu problematiku upravuje (ve smyslu zákoníku práce, který zase objasňuje pojem zakázaná práce, do níž švarcsystém zapadá):

 

Správní delikty

§ 139

(1)   Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že…..

c) vykonává nelegální práci,

(3) Za přestupek

c) podle odstavce 1 písm. c), e) a odstavce 2 písm. d) lze uložit pokutu do 100 000 Kč,

 

§ 140

(1)   Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se správního deliktu dopustí tím, že

c) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

f) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) a e), nejméně však ve výši 250 000 Kč.

 

Tolik  Lex.

Zcela jistě  počítám  s určitým  typem  Carlosovy  odpovědi. Aby   měl se  svým  neoliberalismem  co  nejméně  místa, zkusím  ještě  Lexe  doplnit  o pár  drobností.

Osobně  považuji  Švarc systém  za  zlodějnu.  Prostě  za  systém,  který  má  na  úkor  nás  všech  zvýšit profit  těch, co si  švancaře  najímají.

Carlos  přišel  s úvahou,  že  on  by   tuhle  zlodějnu  kodifikoval Podle  něj  je  to  ten nejsprávnější  způsob  pracovně právních  vztahů.  Protože    ty  ve  skutečnosti  jde.  Nikoli  o  vztahy  odběratelsko dodavatelské, za  které  se  maskuje. .

Dobrá  Carlosi,  nechť  je   po  tvém. Zkusme  uvážit, jak v to  v tomto  státě  bude  asi tak vypadat, pokud  Švarc  bude  bernou  mincí  pro každého , kdo  se  na něm  domluví.

Pak  mohu položit tyto  otázky:

1-     jak bude vypadat  fiskální  bilance  státu  po jeho zavedení?

2-     Kde se  vezmou zdroje  na  běžící  mandatorní  výdaje a  předchozí  platné  závazky  státu, když  ten  bud e v podstatě  okamžitě  platebně  neschopný

3-     Z čeho se bude financovat  zdravotnictví a  důchodový  systém?

4-     Jak  dlouho  asi tak  s ohledem  na první  tři otázky  vydrží  nesmyslné  daňové a  odvodové  zvýhodnění  švarcařů oproti  zaměstnancům? Než  legislativa  vše  upraví novým nastavením, které  se  velmi bude podobat  tomu, co je  dnes platné pro zaměstnance?

5-     Jak jde  dohromady, že  ti, kteří nejvíce profitují  ze  Švarcu,  jsou  zároveň  i  ti, kteří nejvíce  pro svůj  byznys  využívají  státní správu a infrastrukturu?? Viz  velké stavební  firmy  jako typický  příklad!

6-  proč, když je  Švarc  tak  úžasný a  výhodný  na  něj nejede  žádná  vyspělá  ekonomika, ale  je  už  dvacet  let  neodmyslitelnou  neodstranitelnou  součástí  zdejšího  mafiánsko zločineckého podnikatelského prostředí?  Nebo jinak  – proč  Švarc  není,  ani v náznaku,  ve  Švýcarsku  nebo třeba  v Holandsku? Odpověď, že  tam  vládnou  socani  a nikoli  ta  správná  pravice,   je  předem diskvalifikována.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Lexův soud. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

163 reakcí na Lexova, nikoli tichá, pošta Carlosovi V. k otázce švarcsystému

 1. A_ATLANTIS napsal:

  čtenářPořád to mícháte. Headhunteři jsou v podstatě subjekty vyhledávající za provizi pro zaměstnavatele vhodné zaměstnance – přičemž provize je oibvykle vázána na nástupní mzdu těchto.To, co měl Lex na mysli jsou ti, kdož zaměstnavatelům zajištují pracovní síly nikoli vyhledáním vhodných zaměstnanců, ale zabezpečení lidských zdrojů SVÝMI KMENOVÝMI ZAMĚSTNANCI, které jsou u těchto jak Lex a další píší agentur v ŘÁDNÉM PRACOVNÍM POMĚRU režimem DOČASNÉHO PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCE. Lexovi vadí, to, že zaměstnanec nějakm jezdí či pobírá diety, je někde na ubytovně, a tohle že není placené z čisté mzdy po zdanění a odvodech na SP a ZP.

 2. Lex napsal:

  Carlosi,ano, "ropný zlom" osobně. V celé své geniální omezenosti (nebo "omezené genialitě"?). Znalec.L.

 3. čtenář napsal:

  A_ATLANTIS,nevím,co snad trochu vím anebo alespoň tuším,že bychom se měli všichni shodnout na tom,že nezaplatit lidem za odvedenou práci je svinstvo.No a že bychom všichni měli být v tomto na jedné vlně..

 4. A_ATLANTIS napsal:

  čtenářNe mýlíte se. Lexovi nevadí, že někdo nedostal za práci zaplaceno. Pokud ano, pak necht stejný článek, který napsal o pracovních agenturách, a dal na něj odkaz který napsal třeba o zkrachovalých fabrikách, které rovněž nezaplatily svým zaměstnancům. Ale Lex žádný takový nenapsal.Jinými slovy, Lexovi vadí, přesně to, co jsem napsal, a jako zbran si vzal to, že JEDNA agentura xy svým zaměstnancům nezaplatila. Lexovi jde o maximalizaci danových a dalších odvodů zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů, ber, kde ber. A to prosím v prostředí otřesné platební morálky ČR, kdy ani nemusela mít z čeho.

 5. tata napsal:

  přesnětak ten zpusob nejde zamaskovat,nejdřive jako mirně a pak rozjezd ma to marný ten se nikdy neudrží je to nemocný člověk.

 6. Anonymní napsal:

  UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ VIŠŇOVSKÉHOByl jsem večer mimo domov. Po návratu co nevidím – Višňovský nás zase poctil. Takže jsem jej jednak důsledně vymazal – všechny jeho příspěvky, které se objevily, bez ohledu na to, co v nich psal a komu psal. A jakékoli odpovědi jemu a zmínky o něm. V otevíracím článku celé KOSY,jsem jasně stanovil pravidla, koho do MÉHO soukromého prostoru pustím a koho naopak nikdy. Takže Višňovský má zkrátka navždy smůlu. Pokud bude měnit IP, budu jej mazat tak dlouho, jak to bude třeba a zabanuji každé nové, pod kterým se objeví. A sděluji, že pokud by to vyžadovalo příliš velké úsilí, tak zase stopnu diskuse. Jako jsem to udělal na začátku psaná na Kose. Višňovský, se na internetu, konkrétně na Aktuálně – chlubil, že mne vyhnal z dvou blogů. není to pravda. Z Brejlí jsem odešel nikoli proto, že by mne vyhnal, ale protože nebyl důvod ničit pěkný opravdu komorní server Jana Krůty. Události na Faustovi byly takové, jaké byly. Toho chlubení na Aktuálně bylo víc. Prý už tam nepáchnu. Omyl. Půjdu, kdykoli, když budu mít zbytečný čas. Což mu tímto dávám na vědomí.Nicméně, Aktuálně teď opravdu řešit nebudu. Už proto, že sotva stíhám Kosu. Sděluji mu, že Kosu žádný psychopat nezničí. Své mindráky si bude muset chodit léčit jinam. Kosa opravdu není detašované pracoviště ani Bohnic, ani Hegerova ministerstva zdravotnictví. Toto stanovisko je konečné. A jde axiom. Bez ohledu, co kdokoli z dalších diskutujících, si bude o věci samé, mém rozhodnutí a postupu – myslet. Znova opakuji – jde o můj prostor. Osobní. Buď vítán, kdo s dobrým vstupuješ. Psychopatům a notorickým lhářům vstup přísně zakázán.

 7. anita napsal:

  Lexitedy opravdu hodně smutný příběh, nejhorší, že je to skutečnost,která se vleče, potom celým životem a to tak, že se nabalují další problémy a mohou končit i tragicky. Čtenáři děkuji, budu se snažit, teď už je to od ledna opravdu na hraně, je markantně poznat, že peníze mezi obyčejnými lidmi nejsou.

 8. čtenář napsal:

  Lexi,dohledal jsem ten článek,ale údaje v něm nebyly přesné,psalo se v něm o 20tis./měsíc.V jiném se zase psalo,že částky za toto pojištění začínají na 20tis./rok.Toto je nejpřesnější.Agentura s 20zaměstnanci pojištěna na částku 750.000,- bude platit roční pojistné 30.818,-.Vypočítavají to z počtu zaměstnanců,jejich průměrné mzdy,násobeno 3x(výše odstupného).Informace z odkazu,vše o agenturách a o jejich pojištění.https://www.vse.cz…ubor_id=982574.

 9. Lex napsal:

  Čtenáři,na těch údajích mne dost zarazily některé položky, normálně sedám na zdadek. Celkové tržby za činnosti podle § 14/1b) zákona (to jsou tržby od firem, kterým agentura své zaměstnance "pronajímá") 13,2 mega, mzdové náklady dočasně přidělených zaměstnanců 2,448 mega!, výsledek hospodaření 2,788 mega!Člověče, jestli ti zaměstnanci agentury přidělení k firmám ve smyslu § 14/1b) zákona vytvořili tržby přes 13 mega (tedy, to jsou peníze, které si u firem vydělali, ale inkasovala je pracovní agentura), a ve skutečnosti dostali jen necelých 2,5 mega, tj. jen asi pětinu, tak to potěš koště, to je vejvar.Jinak z té práce jsem se naprosto nedověděl (ale zase jsem ji nečetl písmenko po písmenku), na jaké plnění z pojištění agentury mají ti zaměstnanci nárok – co jim ta pojišťovna vyplatí. Zaplatí jim dlužné mzdy třeba za šest měsíců?, zaplatí jim odstupné?Třeba jsem fakt blbě četl. Jinak, pokud jde o tu pojistnou částku, jde v hospodaření agentury fakt o marginálii.L.

 10. čtenář napsal:

  Lexi,já se přiznám,že tomuto už vůbec nerozumím,proč je ten výsledek toho hospodaření jen 2,788 mega.Kde se ztratil ten rozdíl?Třeba ty agentury těm zaměstnancům ty peníze vyplácí jinak než přes mzdové náklady,přes to stravné a úhrada za cestovné do práce.Třeba jsou nakonec ty pracovní agentury taková nenápadná legální forma švarcsystému.Protože jinak by postrádalo smysl,aby firma za zaměstnance vyplatila tak vysoké peníze a zaměstnanci dostali pouze zlomek.Ale fakt nevím,tohle na mou hlavu není to pravé,hledal jsem to jen kvůli tomu pojištění..

 11. Lex napsal:

  Čtenáři,z těch údajů jeden fakt nemůže být chytrý. Poplisuje se, že agentura měla "přidělených" 20 zamfěstnanců a jejich měsíční výdělek byl předpokládán na 250 tisíc korun (12,5 tis/osobu). Prostě "socky". Jenže těch 20 duší za rok vydělalo agentuře 13,2 mega, což je třeba chápat tak, že to je včetně prostředků na odvody (nějakých 34 procent plus mínus), nákladů na dovoloenou, nemocenskou a ostatní benefity (ostatní osobní náklady). Na jednoho zaměstnance tak inkasovala 660 tísíc zas rok. Rozdíl do hrubého příjmu je tedy 410 tisíc. OK, připočtěme odvodly 250 x 1,34 = 335 tisíc. K tomu další osobní náklady – dovolená cca 17 tisíc (včetně odvodů), ubytování, stravování, náklady na dopravu atd. řekněme, ať přeháním 33 tisíc, dohromady tedy 335 + 17 + 33 = 385 tisíc. Proti 660 inkasovaným tisícům, furt dobrý. Ba co dím. Super. Vejvar nějakých 70 procent!Ta agentura ale musí mít ještě svoje vlastní (nepropůjčovací) zaměstnance, kteří vykonávají jednak organizační činnost (vyhledávání pracovních příležitostí), a ti vytvářejí "vlastní náklady agentury", a dále jiné zaměstnance, kteří vytvořili onen rozdíl v tržbách 3,744 mega (do celkových tržeb 16,944 mega). Chápu to tak, že tito zaměstnanci (vlastní a nepropůjčení) představují onu položku "celkové mnzdové náklady 2,639 mega (mnohem lépe placeni při podstatně nižším výkonu) a netto mzdové náklady 1,823 mega (vychází mi to jako index mezi netto mzdovými náklady a celkovými mzdovými – osobními – náklady na 1,3, což v tomhle případě je jistě OK).Závěr stran "propůjčených" zaměstnanců – jaký jiný, než novodobá otrokárna.O tom pojištění jsme se nakonec nedověděli nic, než že jde o úhradu dlužných platů, nikoliv kolika max.Při dnešním stavu, kdy podnikatelský subjekt není povinen podat "na sebe" návrh na konkurz, jako tomu bylo v minulosti, je to tedy jen na těch zaměstnancích a pojišťovně, kolik jim utrousí.L.

 12. cobolik pacholik napsal:

  nech sa idu hosi a devcata opytat chocholikov,ako je nimi narabane v ceskych firmach,kolko hodin pracuju a kolko dostanu,ze su holota z ost block a dosli do zlatej kotliny.agentury,novodoby otrokari zarabaju mayland na holote z chocholova,cobolova a cenenbalova.vlk tu nieco pisal o viteznem unoru,dabel lex pise dovody preco taky unor nastane a ja si v duchu myslim,kedy ta holota zdvihne hlavu a odkruti tym,co si s mocou zlateho prachu premenili ludsku slusnost,na svoj zaujem a hlavne su o tom presveceny ze tak ma byt.je jasne ako facka,ze v inych krajinach myslim trochu ludskych by si ty novodoby otrokari neskrtli.vasa vlada o tom urcite vie,vsetci dookola to vedia a musia obdivovat ten vas bananistan a hlavne jeho obyvatelov,aku maju vydrz,kym sa zlomia.ja sam som nemal v tej riti lahko a musel som sa ohynat,nikdy nie viac ako hranicu konstrukcnej vytrvalosti co u mna znamena,ze som pomaly myslel o zabitiu daneho agenta.dnes mi taky agenti,ktorych casom stretnem,ani nepozru v moju stranu,ked idu so svojimi otrokmi,lebo nechcu,aby som ich totalne zhodil pred ich otrokmi,maju ma za jebnuteho a ked som pred rokmi odchadzal z ich agentur,na rozlucku som im vzdy hovoril,ze by som ich najradsej zabil,aj s ich rodinamy a preklal do ostatneho kolena za zaobchadzanie s agenturnym.ze som hovado a bezcitny clovek? treba zazit byt hadrem,ani po rokoch ma nepreslo a nech podochnu do jedneho hned teraz.ja tiez zdochnem mozno o chvilu,ale aby som sa k druhemu zachovavl,ako k smetiu? zdochnem spokojne,ked budem mal cas este dumat,nazdar agenturny,vsetci ste tam v rukach agentury zvanej bananistan a ja jak by smet v tej riti.

 13. cobolik pacholik napsal:

  nazdar raketoplanmoj mladsi brat pracoval 12 rokov pre agenta s kopou cobolikou z toho zasraneho vychodu a kraja janosika myslim liptov a orava plus chocholici z nasho byvaleho uzemia,ktore sudruh stalin zabral. 300 hodin na mesiac poniektory robia a 240 hodin normalny pracovny cas zarobia statny zvaraci aj 35000sk,nijaka poistka v case urazu,marodku dostane v cobolove 80 euro na mesiac,ziadne odskodovanie od firmy v ktorej pracoval.ja sam v tej riti som robil pre agenturu 68 hodin na tyzden v dlzke 3 mesiace bez nijakeho volna za 4$ na hodinu pri teplote 50 stupnov celzia na slnku a smrtelnej vlhkosti,este mi bral dane,ktore si bral do svojej kapsy.je to american a stretol ma asi po 10 rokoch na stavebninach firmy clayton isiel mi davat ruku a smial sa,len som mu povedal chod prec a vobec si ma nevsimaj,lebo ta kurva zabijem.sam som mal fusky,kde sa na den zarobilo po 1500$ a robilo 4 dni po 14 hodin,este trom holotnikom ,co so mnou robili som ukazal kolko som dostal check,kolko stali masiny vynajom a material, delil som na 4 jednako a moja robota ja agent a oni agenturny,dreli ,ako ja a mal by som im dat po 20$ na hodinu? zarobili po 2000$ za 4 dni,podotykam par krat do roka som mal takeho buildera,ked mu horelo pod ritou,ale zabil sa na harley,dalej som nameznej delnik,zbieram hovna po psoch a moj agent plati a jedna ludsky,lebo jeho otec ho tak vychoval,aby neboli nenzraty,ako niekto druhy.

Komentáře nejsou povoleny.