Vlkovy spiklenecké teorie před pondělkem&&&


Už  jsem  tady  párkrát  napsal,  že  spiklenecké  teorie  nemám  rád. Že se dobře  čtou,  ale  zpravidla  odvádějí  pozornost od  toho, jak nějaká  událost skutečně proběhla. Sice  zajímavým, leč  umělým  výběrem  faktů.

Klasický  příklad? Pro mne  teorie, že  si 11.  září  zrežírovala  sama  americká  vláda.  Zcela  nepochybně  budu  v diskusi zavalen argumentací  těch, kteří  na  to věří,  dostanu jistě  i  spoustu  odkazů, kde se jako  dočtu,  že  to snad  Bush  jr.  odpálil osobně  a  tak podobně. Zbytečně  vážení.  Ušetřte  si práci. Četl  jsem  toho už hodně. A  nikdo  mi  zatím  nedokázal zodpovědět  naprosto  triviální  otázku  proč  přední  světové pojišťovny a jejich zajišťovny, tedy  největší  finanční skupiny  světa, zaplatily, bez mrknutí  oka,  obrovské sumy  za  zničená  dvojčata. Jestliže  jste  měli  někdy  co dělat  s pojišťovnou, když měla něco zaplatit  ona  vám,  pak  chápete  smysl mojí  otázky  naprosto  jasně.  Ale  fakt,  potěšíte  mne, když tenhle  příklad  vezmete  jen jako  vlkův  úlet a  diskusi v tomto  směru nezačnete.  Protože  nemáte  šanci mne přesvědčit   a  já  zase vás. Bylo by  to k ničemu.

Já jsem jen  11.  září  použil jako příklad  příkladů.  Sám se do   spekulací, kterými  spiklenecké  teorie  jsou,  pouštím jen minimálně.  Naproti  tomu – rád  píši  analýzy. To ostatně  víte.  A  do těch  se  jdu tehdy,  když se  domnívám,  že mám  dost podkladového  materiálu ze  kterého  mohu  vyjít a  cosi z něj  vyčíst.

Dneska  to není  ten  případ.  Pro  všechno, co si  dále  přečtete  mám, nanejvýš,   jen  chabé indicie  nebo  vůbec  nic,  jen  vidím  pro někoho, s určitým  zájmem,   interesantní cestu,  která  buď  může  významně  posílit  jeho pozici  oproti ostatním hráčům nebo  mu  přinést jiný, nikoli zanedbatelný  profit.  Prostě  – spekulace.  Žádné  analýzy. To bych  rozproudil eventuální  diskusi a dostal do ní třeba další  účastníky  z oné   mlčící  většiny, která na Kosu  denně  chodí.  A které  jsem  za její  návštěvu  zde velmi  vděčen a vážím si jí.

Prostě  – berte  to jako  bonus  – něco málo  bulváru. Do  něhož  stejně,  sem tam, mrkne  většina  z nás. A  také  jako  výjimku z pravidla,  že Kosa bude bránit  svou pozici  solidního  místečka v  džungli  českého internetu pro  přemýšlivé  lidi. Což neznamená   souhlasící.

Ale  pojďme  k jádru  dnešního pudla. Spíše  tří  pudlů.  Hodlám pospekulovat o  Nečasově, Kalouskově  a  Bártově  specifické situaci a také jejich možných  /proti/tazích.

Nehodlám  řešit,  jestli  famiglia  ve  Strakovce  zůstane  nebo ne.  Tohle  je  dávno jasné.Aspoň pro mne  a na  své  prognoze nehodlám vůbec  nic  měnit. Volby  nebudou.

Nicméně  pro  Nečase  to bude jen další těžce utrpěné  vítězství, které  nemusí  přežít. A  rozhodně  jej  nepřežije  bez  závažných škod.  Za předpokladu, že  Píka  nesežene  opravdu  poslanecký  klub. Zatím má  8 kousků včetně sebe,   aritmeticky  102. což stačí na  přežití  famiglie, ale  nikoli  nezbytně  na přežití Nečase v čele  ODS,  jako neoddiskutovatelného lídra.

Nečas  to  moc  dobře  ví.  A  říká, že  chce  v parlamentu  bezpečnou, nikoli nebezpečnou většinu.

Je  zajímavé, že  se skoro  nikdo  nepustil  do  výkladu  toho zvláštního slovního  spojení  – nebezpečná  většina.  Protože  většina  buď  je nebo  není, Nic mezi tím. Máme  v popřevratové  historii  dostatek  příkladů,  že  101 vládě  stačí.  Bezpečně.  A také nikdo moc  nepitvá – kdo že  vlastně  pro Nečase  představuje  ono  nebezpečí většiny, kdyby měl  jen  101 či 102?  Kalousekpartaj? Nebo snad  houf  Svaté Píky? Že  si  Nečas  s Kalouskem  užívá a  že  to musí  být  za trest, tak o  tom  žádná! To je  ale  od  samého začátku, nic nového.  Nebo  Píka  a  spol?  Ani zdání!  Ti  teď budou poslouchat jako  hodinky. Zvednou ruku pro  úplně  všechno, co jim bude předhozeno a do ničeho nebudou smět mluvit. Budou  na  tom  jak  mužský v dobře  fungující rodině  – totiž  budou mít  suverénní právo zásadního souhlasu.! Ne,  tady  Nečasovi nehrozí  vůbec nic! Takže,  no  ano – problémem je  samotná  ODS!

Nečas  totiž svými tahy  si  ve  své  partaji  doslova vypiplal  řadu smrtelných  přátel. Určitě  Martina  Doktora.  Který  se  už už  viděl  jako ministr  průmyslu  a …  utřel nudli! Následně byl vypakován  z DR  Budvaru.   Takže  vystoupil z ODS. A  nevynechá jedinou příležitost se proti ní  verbálně  vymezit.

V obdobné, spíše  horší pozici, je  i  současné  ošklivé  kačátko, opravuji –ošklivý  kolibřík- Bém.   Ten, ačkoli má  na  triku jen  to, co  řada ostatních   prominentů  modrých, byť tedy  v nesrovnatelně větším měřítku,  byl ostentativně  dekapitován a  ostarkizován, aby  přece bylo nad  slunce  jasnější, že    pan  Naprosto  čistý  čistí  i  vlastní  partaj  od  zloduchů..  O těchto  dvou se ví. Jsou dokonce mimo poslanecký  klub.  Ale  když  se  Nečas  probere  řadami  svých poslanců, věřím, že  na  něj jdou mrákotné pocity!  Zejména  když  vidí  skupinu  vykuchaných  Tluchořů. Které  obětoval, soudím, že na  příkaz  Hradu,  po nezdařeném puči  Krisýnky, opravuji, Kristýnky  Kočí. Ačkoli  Tluchoř neudělal  vůbec nic jiného,  než  Zločas  / tenhle  pěkný  termín  není  bohužel můj,  objevil jsem jej  až na internetu/  předvádí teď  s Píkou.  Jen  to a  já dodávám – státnicky  moudře,  dělal s náležitým předstihem.  Jenže  nevzal v úvahu  zájmy  toho člověka  na Hradě.  Který měl prostě  s Bártou své plány. Ale  to asi nebudou zdaleka  všichni.  Ošklivý kolibřík  byl  členem  Klausova  klanu!  A co jeho ostatní  příslušníci?  Kterým se, podle mne, výrazně  umenšil  vliv v ODS ve prospěch regionálních kmotrů ?  A  co další  skrytí  Topolánkovci?   Co  ti, kteří měli  ambice na  všelijaké úřady  a důstojenství a  kteří odešli s  prázdnou?? Znáte  to  – hodně  slimáčků na  málo kapustičky!

Všechno ještě  zahustil  před  týdnem  Topolánek  svým Dopisem  členům  ODS –detail viz  zde:

http://zpravy.idnes.cz/topolanek-poslal-vyzvu-clenum-ods-d58-/domaci.aspx?c=A120414_201622_domaci_wlk

Poslal přesný  šíp do Nečasovy  Achillovy  paty –  totiž  nutnosti  praktického vládnutí  – opustit  dogmatickou  blábolivou demagogii. Tu si můžete a musíte  dovolit v opozici. Ale  už ne  , když jste kormidla.  A  nadal mu to  úžasně.  Označil  Nečasovy kroky  za  opuštění programu, levičáctví, za  zradu idejí   i samotných  členů  a zanedbání  jejich ochrany.  A  Nečas  ví,  že  tohle  je  opravdu  malér.  Jako vždycky, když je proti někomu  použita jeho vlastní  zbraň!  Stranický  dogmatismus!  Nemám odpovědnost, tak vytahuji   posvátné  leč  nerealizovatelné principy.  A  přesně  tohle  udělal Topolánek  a  zcela  vědomě  zatopil  pod modrým kotlem. A  dal  tak všem  nespokojencům v modrém naprosto legální a nedotknutelnou  bázi  k tomu, aby   si  do slabingra  zajeli vždycky, když  se jim  to, z jakéhokoli důvodu, bude hodit.  Však už se také  kolibřík a  Doktor  nechali  slyšet, že zvýšení  daní  nepodpoří.

Proto a jen proto  postavil Nečas  před  Píku, v podstatě  nelogický,  požadavek na  počet  odpadlíků  z VV, aby jich  bylo dost na  vytvoření samostatného poslaneckého  klubu.  Což  znamená  ulovit  o  tři   konstruktivní  více. Prostě  –  jelikož  on  sám si není  schopen  zajistit loajalitu  lidí  z vlastní kandidátky, zadal  tento úkol Píce.  A je  z obliga.

Mimochodem,  jak  to,  že  k převratu  ve  VV došlo  právě  teď???  Nesouvisí  to náhodou  s oním paralyzujícím  šípem  z Topolova  luku???

Ano,  mocně  spekuluji.  Co  že bych na  to odpověděl  já  sám?  Je  to jen  náhoda.  Protože kdyby  chtěl, či lépe   – mohl být  mediálně  udržitelně  ve  spolku  s ABL, měl pohodlnou většinu a mohl si prohlasovat, co  chtěl. Tlučhuba Radek přece ohlásil totální kapitulaci.

A  co odpovídá na  to spekulant?  To je  sice pravda, nicméně  pro  jeho  obraz  vůdce  konzervativní strany  je  smrtelné, když mu  část jeho  poslanců  demonstrativně  vypoví  poslušnost  při tak  vážném hlasování  jako jsou daně.  A oni by  ti buřiči  trvali na principech a nic  neriskovali!  Protože  většina  ostatních by  to  pragmaticky  odtáhla, ale  oni by  byli za  ty  zásadové.  Takhle  potřebuje  eliminovat   to, co bych  nazval  novou Tlustého skupinu. Kdyby náhodou   ten  na Hradě  usoudil,  že…  No však  jste  to   před  třemi roky  zažili. Ztroskotanci, kteří  vědí,  že příště  už  na  strakostranické  kandidátce   ani u jejich  žlabů  mít  místo nebudou, nejsou ničím  vázáni.A  nic nečiní  takový  týpek  raději,  než nějakou levárnu,  s principy  v zádech.  Jen  není jisto, kolik  že jich  vlastně  je. Proto  chce  Nečas  svých  nejméně  104.

Ale  co se  týče  Zločase,  tak  to  zas  až tak  velká  spekulace není.  Věřte, že  vám nabídnu  onačejší  čtení.

Třeba hned  v pasáži,  o  čem by  vlk  silně  spekuloval, kdyby  byl Kalouskem. A  kdyby  ona spekulace byla  lidsky   a  technicky  možná.  Což  jako  nikoli insider  – opravdu netuším. Ale mám  v hlavě, že  Kalousek jaksi  dost  nevybíravě  a intimně  urazilpřed časem  Píku. Takže  je  to opravdu jen  spekulace, s  hodně  slabým místem, nicméně, opravdu bych  jako  šéf Kalousekpartaje  o  tom  velmi a velmi  uvažoval.  Že už je  čas, abych  tu velemyšlenku  pustil na  sklo?  Musel jsem  si trochu  připravit  půdu pro výron  svého genia, ne?

Jestliže  Píka  nesežene  potřebných  deset na klub,  bude Nečas  ve  velmi trapné pozici. Protože  se ukáže,  že zase jen s volbami – kecal. Kalousek  má  samozřejmě  skvělou možnost  – nechat  tisk, aby  v tom Nečase pořádně  vymáchal a udělal z něj  blba, jehož slovo nic  neplatí.  Senzace.  A  umím si představit, že  to takhle  skončí.  Ale já  bych  hrál   vyšší  hru.  Nabídl  bych  Píce, když nemá na  vlastní parlamentní klub aby se začlenila  do poslaneckého seskupení  TOP!  Třeba jako  samostatná  frakce!  A  tím bych  zabil několik  much, co much – masařek!  Jednou ranou.  Počítejte  se mnou:

– Byla  by  splněna  Nečasova podmínka  a nikdo by  nemohl,   ani ODS,  ani  Kalousekpartaji předhazovat,  že  to  celé bylo jen  divadélko a  šlo jen o udržení koryt .

– s příchodem  zoufalců  Svaté Píky  by můj poslanecký  klub  posílil v podstatě na  úroveň  ODS.! Rozdíl by  byl max . 2 hlasy

– ale  získal bych  další  tři ministerská  křesla ve vládě!!  A  tím i většinu!!  A  Nečas  by   měl co do  činění s gordickým  uzlem!  Jistě  by  ten poměr ministrů  chtěl otočit!  Ale  jestli  si může  někdo na pravici  vůbec  dovolit  nové  volby  – finančně a politicky, je  to jen  TOP, zastrašování  volbami  by  nefungovalo! A  rekonstrukce vlády?  Vždyť  přece slabingr  sám  řekl, že  nepřichází v úvahu!  A kdybych  to udělal hodně  šikovně, přes  tu  frakci  uvnitř  poslaneckého klubu?  Pak bych navíc  tvrdil, že  to nejsou ministerstva moje, ale  Píky.  Ale moje  by byla!

– získaná ministerstva  jsou navíc  mimořádně  zajímavá –místní  rozvoj a doprava. Se  všemi penězi, co se za nimi  skrývá!  Vzpomeňte  si, co Kalouskovi lidovci  dokázali na  dopravě  se  Šimonovským v čele  u mýtného systému! A  co  na  místním  rozvoji pod  Čunkem…

-co by  tím získala  Píka  a její lidé?  Možná  politickou  budoucnost!  Když budeme  uvažovat  reálně –  nikdo  z přeběhlíků nemá,  s výjimkou  samotné Píky,  šanci na  další politický  život!  Samostatná strana  je  plácnutí do vody. Mrtvě narozený  bastard.  Spojení s ODS?  Nemají  nárok. Staří modráci je  prostě  na  žádné  volitelné místo  nepustí.  Píka  je  trochu něco jiného. Její  tvářička  se, možná,  dá   využít.  Ale ostatní?  Spojení s TOP  je  jiná  káva.  Ta má   poměrně málo  členů.  Ještě nevybudované struktury.  A  vedle Píky  by zde  mohl  politicky  dále  působit  určitě  Janovský, možná  Dobeš  a  třeba, někde v regionu, kde jsou  Kalouskové  slabí  a nevybudovaní, ještě  někdo další.

Zkrátka  tohle  bych  zvažoval já. Zda to nemám sehrát.  Ale jak už bylo uvedeno  – nemám  šajn, zda je  to  interpersonálně, mezi  Píkou a  Kalouskem,  realizovatelné.  Se  sleeping  Karlem  ano.

A  zbývá mi  ještě  spekulace  poslední.  Soudím, že  velmi silná.  O  tom, co  by mohl promýšlet  Vít  Bárta.  Je  poražený.  Lépe  řečeno  –  vyhlazený.  V politice skončil, jeho projekt  zbankrotoval. Zbývá mu  jen  udělat  dvě  věci  – omezit  ztráty a pomstít se!  Jistě,  nedokáže  už  zvrátit  to,   že je mimo velký  byznys.  On  de facto  neudělal nic  jiného  než dělají  ODS   nebo Kalousci.  Dostal se  ke korytům a chtěl si  smočit zobák!  Pořádně  a chtěl od  těch  koryt  vytlačit  dinosaury!  Tohle byl  ten jeho  boj  proti  Jurskému  parku  v reálu!  Převzít  jejich  obchod.  Jenže  se ukázalo,  že  staří donové  jsou nad jeho kalibr!  A  ví, že  na ně už nedosáhne. Ale  může se dokonale  pomstít  všem  těm Humlům, Kočím, Škárkům  Píkám,  Navrátilovým a  dalším. A  navíc, vedle pomsty  – výrazně  vyléčit  svou  účetní bilanci!

Kdo z vás  teď  říká – SMĚNKY  – trefil!  To je ono.  Pamatujete, jak prosáklo na veřejnost, že  všichni poslanci  VV museli  podepsat  směnky  na  asi  7 milionů korun, pokud  by  zběhli nebo s neřídili  pokyny  VV ve  sněmovně?  Tenkrát  z toho byl docela  rachot,  že  je  to jako  nezákonné, odporující  ústavě  a kdesi  cosi,  momentálně dokonce  Tlučhuba  Radek tvrdí  že se  nikdo z odpadlíků  nemusí  bát,  že  by  proti nim byla  sedmimilionová směnka  uplatněna, ale…. No vy byste Tlučhubovi, který  navíc má  na  cokoli,  uvnitř  ABL,  asi stejný  vliv  jako já  na  růst  kaktusů v jižní Americe, věřili?

Já tedy nikdy. Ten, kdo  rozhoduje  je – superguru! Jak už jsme  řekli  – zničený, ponížený, zrazený  svými  nejbližšími  přáteli,  poplivaný  úplně  všemi.  A  prý  finančně  také  není zrovna  v oslnivé kondici. A  on, parodie  Napoleonka, má v ruce  směnky,  podepsané  zrádci… V nominálu bratru  skoro za  80 milionů . Bez úroků.

Směnka  je  směnka.   Vím o  čem mluvím.  A  sám za sebe  jsem si  dal  zákaz  někdy někomu nějakou  takovou směnku podepisovat Vám to  radím také.  A  řeči  o tom, že  byly  podepsány  protiprávně, v rozporu  s ústavou, jsou právě  a pouze  jen  řeči.  Minimálně  do  pravomocné  rozsudku  v druhé instanci.  Do té  doby si naprosto nemůže být  nikdo  ničím jistý.

Zejména ne  ti,  kteří  onen  cenný papír  s názvem směnka  opatřili svou signaturou!  Nikdo z nich,  co od  Bárty  odpadli, s výhradou  Krisýnky, opět omluva – Kristýnky  Kočí a  jakž takž  i Píky,  nemá  zázemí, které  by jim umožnilo, v případě  fatálního rozsudku, se se směnečnou  částkou a příslušenstvím vypořádat, aniž by musel  ohlásit osobní  bankrot.  Tenhle  dynamit má  Vítek v trezoru.

A může jej  kdykoli  vytáhnout na denní světlo a konat  cokoli!  Třeba  sám uplatnit  směnky  u  dlužníků.  Nebo a  tímhle  směrem bych  rozhodně  šel já,  ty   pěkné a zajímavé papírky   umístit  do zahraničí.  A  nechat  nového zahraničního  vlastníka,  zejména z nějaké tradiční   země   a ještě  lépe, nějakým  silně  důvěryhodným  novým vlastníkem – ideální mi přejde taková Nomura,     je  předložit  mým nepřátelům!!!  Samozřejmě  s řádnou participací na  možném vejvaru!A  zkuste  si představit,  že  se tak stane  až  famiglia  konečně  vypadne  ze  Strakovky.  Po  volbách! Kdy bude nejspíš  vládnout  úplně jiná  politická  garnitura, které  udělá jen dobře, když  se  bude někde před  soudem, za  ostrého sledování  medií  prát  špinavé prádlo dnešní  šťastné  rodinky!!! Vzpomeňte  na  exposlance Wolfa.  Ten vyfasoval nedávno v první instanci  bůra natvrdo. A  to  vládnou  pořád ještě  ti, pro  které  udělal hodně  špinavou práci! Ale  už  mouřenín  udělal svou práci,  není nijak užitečný, tak  může jít sedět!

Vy byste  si  to  na místě  Bárty nechali ujít? Já  rozhodně ne!

A  pokud jde o  tuhle poslední spekulaci ….    Nejsem  zase  až tak přesvědčen, že  to  je  stejná   ráce jako to,  s čím jsem si tady pohrával třeba u Kalouska. Přijde mi  to  daleko pravděpodobnější.  A  navíc,  přesně  ten strach ze  směnky  mi  řeší  jeden problém, který  jsem do teď  s členy  tlupy, která si  říká  poslanci VV, měl.  Unikalo mi,  proč  normální a dospělí  lidé  s sebou  nechali a nechají  tak  vorat, jak  to  celou dobu  předvádějí  a předváděli.Jak  to,  že byli  tak  submisivní a  že  zkrátka  s Bártou  časem neudělali krátký proces. Jistě, jsou tam  prostě  exempláře  bez  vnitřní hodnoty a  hrdosti, typu John a  podobně. Kteří vědí,  že  bez  ABL  jsou nuly. A je jich tam  dost. Ale  pak  tam máme  co do  činění, s typy , které bych rozhodně nezařadil  do  kategorie  charakterová  plastelína.  Třeba  Skokana, Petráně,  Novotného  nebo  Štětinu.  To jsou lidé s nějakou  osobní minulostí.Kdy  osvědčili a museli osvědčit  samostatnost a rozhodnost.A  ani  to nejsou hošani s intelektuálním potenciálem takové  Drastichové… Věděli, o  čem  to je  . Určitě  celou  dobu.  Jak nesmyslnou  kaši  Vítek  vaří.   A jistě  všichni měli a mají   nabídky.

Proč tedy nezdrhají  z lodi, co je  už  pět metrů  pod  vodou??? Asi už  velmi stárnu. Když mi  to  trvalo tak  dlouho.  Až  do pátku, kdy  jsem  uvažoval, o  čem  že budu  psát  o víkendu!  A když  jsem našel  tohle  téma,  světélko zablikalo!  Jen ty podepsané směnky a  byznysová  a  životní zkušenost  oněch čtyř  pánů  to vysvětluje.  Ale  pořád  to není  dost na  analýzu. Jen na  spekulaci.

Snad  jste  si  trochu početli….  Uvidíme, co přinese, tak  médii  očekávaný, zítřek.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka -původní Kosa. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.