Generálové in memoriam a jejich povyšování


Původně  jste  dnes  měli  číst sloupek,  vážící se  k výročí  atentátu na  Heydricha.  Dnešní datum po  tom přímo volá. V  hlavě jej  mám. Ale  nejsem schopen   fyzicky  zajistit  jeho  napsání. Ne  bez  toho,  abych  byl  zítra úplně  ochromený bolestí.  Takže  dávám  text,  který  už  mám v  zásobníku  už  asi  14 dnů. S  tématikou  tak  nějak  souvisí. Nepřímo. A  já  jsem  velmi  rád, že jej  vůbec mám k  disposici.

Když  jsem napsal  sloupek o  armádě, který zde před  časem  vyšel pod  názvem  Dvojí  sukno, ozval se mi  v soukromé  reakci  pan MVDr. Josef  Hlásný.A  poslal mi mail, v  kterém  udělal přehle,  s krátkým komentářem, těch, kteří po Listopadu byli povýšeni, většinou  in memoriam  do  generálského stavu.  Požádal  jsem jej, zda by  to nedal  v  úpravě  vhodné  ke  zveřejnění, což  se stalo.  V  návalu  událostí  byl  text  stále a  stále odsouván, za  což  se autorovi  velmi omlouvám. Nicméně,  naštěstí jde o  text  nadčasový. Takže  jde  dnes.  Oceňuji na tomto  textu  zejména  drobnou a úmornou  faktografii, které  bych osobně  nebyl schopen. V mezičase  už  byl  zveřejněn na  Parlamentních listech.

Text byl  psán ke  jmenování  nových generálů  prezidnetem republiky  dne  08.05.2012

Napsal MVDr. Josef  Hlásný.

V poslední době bylo vzpomenuto na  plk.gšt. Karla Hlásného a 2.čs.parabrigádu v periodiku Bludovan následovně;

2007;

http://www.bludov.cz/bludovan/pdf/B-10-07.pdf

2010;

http://www.bludov.cz/bludovan/pdf/B-04-10.pdf

2011;

http://www.bludov.cz/bludovan/pdf/2011-08-bludovan.pdf

—————————————————————–


Ještě zbývá dodat,  že  dnes pan Václav Klaus přítomným řekl, že za dobu svého prezidentování jmenoval nebo povýšil celkem 108 generálů, z toho 95 z nich byli vojáci. Komentoval také to, že vláda v posledních letech snižuje výdaje na armádu. „Generály povyšujeme, peníze na armádu snižujeme. To je taková protikladná politika… poznamenal prezident. Další ještě zajímavější protikladnou politikou se však jeví to, že in memoriam do generálské hodnosti rehabilitoval- povýšil jen jednoho vojáka (generála Brykse). Přičemž v případě posmrtného povyšování se jedná o finančně nenáročný akt , který by neměl nikterak ohrozit státní  kasu, přitom  by se zejména mladší generaci připomněla řada významnějších vojáků, bojovníků proti fašismu.

Jeho předchůdce Václav Havel byl v tomto směru podstatně aktivnější , když takto rehabilitoval celkem 42 vojáků, přičemž se však až vtírá myšlenka, že to bylo konáno na principu určité morální korupce (známosti známých- příbuzných…). Přitom vhodnějších bývalých vojáků- fronťáků k této rehabilitaci by byla určitě celá řada, jak jsem měl snahu na to upozornit koncem roku 2005, na jednom konkrétním příkladu (http://www.bludov.cz/O-Bludove/Vyznamni-rodaci-a-osobnosti-obce/Karel-Hlasny.html), přičemž je třeba dodat, že MO ČR v roce 1993 v tomto případě doporučilo do generálské hodnosti rehabilitovat.

Jmenování do generálských hodností in memoriam (rehabilitace), bylo po převratu 1989 započato koncem srpna 1990, přičemž přesné údaje až do roku 1992 nelze z oficiálních pramenů zjistit  http://vojenstvi.cz/vasedotazy_107.htm

Z níže uvedeného však vyplývá, že posmrtně tehdejší prezident Václav Havel povýšil na generály, celou řadu buď neznámých důstojníků, nebo důstojníků bez vyššího vojenského vzdělání (tehdy gšt; Vysoká válečná škola) nebo vojáků, kteří se války proti fašismu na frontě  buď významněji neúčastnili, nebo se jednalo o vojáky ve SNP, což pokračovalo až do roku 2000 následovně;

 

Rok 1990;

 

1. Viliam Žingor (1912- 1950), bankovní uredník a knihkupec, neměl vojenské vzdělání, účastnil se pouze SNP, člen KSS 1945-47, major 1947, 18.12.1950 popraven (zdroj; VOCO- str.340 a DSNP- str.647).

2. Karel Lukas (1897- 1949); 1947 plk.gšt., zatčený a ubitý při výslechu (19.5.1949) (zdroj; VOCO- str.177 a ; VDC- str. 109, 204, 399).

3. Alexander Korda (1907- 1958); účastnil se pouze SNP, 1946- plk.dělostř., 1949 odsouzený, 1958 ve vězení zemřel (zdroj; VOCO- str. 141 a DSNP- str.245).

4. Ján Černek (1896- 1977); neměl vojenské vzdělání (pouze několik kurzů), v září 1939 povýšený na majora- účastník bojů armády Slovenského štátu proti Polsku a SSSR- do května 1941, za osvobození se účastnil pouze SNP, 1947 plk. pěchoty, 1948 ve věku 52 let přeložený do zálohy, v období únor až duben 1956 vězněný (zdroj; VOCO- str.46-47 a DSNP- str.68)

5. Ladislav Hodějovský; neznámý důstojník ……???

6. Karel Sedláček; neznámý důstojník; http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-hlavni-mesto-praha/Vojenska-pietni-mista-v-Praze-5.html, zřejmě účastník domácího odboje, popraven nacisty.

7. František Skokan (1912- 1950); pplk 1946, 1949 zatčen, 1950 popraven (zdroj; VDC- str.321, 558, 663 a VOCO- str.260).

8. PhDr. Jaroslav Šolc (1920- 1985); vojenský historik; http://sk.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_%C5%A0olc , bez vyššího vojenského vzdělání, stále člen KSČ- od roku 1938, 1940- 1944 bankovní úředník Slovenské banky v Bratislavě, od července 1944 účastník SNP, vyznamenaný Radem rudé hvězdy (1957), Radem Velké vlastenecké války (1969). Od 1967 náčelník Oddělení vojenských dějin v Bratislavě, do důchodu jako plukovník- 1973 (zdroj; DSNP- str.540).

 

Rok 1991;

 

9. Josef Duda (1905- 1977); Francie- Anglie, plukovník letectva- srpen 1945, v dubnu 1948 propuštěný do zálohy; http://www.historickykaleidoskop.cz/4-2007/group-captain-raf-brig.-general-letectva-josef-duda-c.b.e.html.

10. Jaroslav Hlaďo (1913- 1990); 312.čs. stíhací peruť, 1946 plukovník letectva, do roku 1965 náčelník katedry letectva na VVU a MNO Praha, 1965-67 vojenský expert v Indonésii později 1967-71 v Ugandě, 1971 ve věku 59 let přeložený do zálohy (zdroj; VOCO- str.96 a VDC- str.716, 721).

11. Richard Zdráhala (1912- 1977); bojoval v Severní Africe 1941-42 jako velitel protitankové baterie- zraněný, zajatý, v listopadu 1946 podplukovník na MNO, 1947 plukovník dělostřelectva, projevený kladný poměr k novému zřízení po únoru 1948 mu dopomohl k výtečnému posouzení jeho velitelských schopností (1950; velitel divize ve Slaném), 1951- 58 jako učitel dělostřelectva ve VA-KG v Praze, 1958 propuštěný do zálohy (zdroj; VOCO- str. 334). 12. Alexander Hess (1898- 1981); Anglie- velitel 310. stíhací peruti, plukovník letectva- 7.3.1945, červen 1948 propuštěný do zálohy a emigroval do USA, kde  zemřel (zdroj; VOCO- str. 93-94 a VDC- str. 113, 120, 716).

13. René Černý (1914- 1950); velitel 2. roty 3.tankového praporu při obléhání Dunquerke, 1947 major gšt., 1.5. 1948 zatčen při přechodu hranic, vězněný, v květnu 1950 popravený (zdroj; VOCO- str.49).

14. Jozef Dobrovodský (1909- 1986); 1941 velitel dělostřeleckého oddílu v Rusku, plukovník dělostřelectva- říjen 1946, za osvobození se účastnil pouze SNP, v listopadu 1950 odsouzený za velezradu, v dubnu 1955 propuštěný z vězení, 1969 vyznamenaný Řádem Rudé hvězdy (zdroj; VOCO- str.56 a DSNP- str.91).

15. Josef Knop (1909- 1966); zástupce velitele 3.čs. pěší brigády v SSSR, plk. gšt. -1948, prosinec 1949 odsouzený na doživotí, 1962 propuštěný z vězení; http://www.zamberk.cz/index.php?IdS=25 (zdroj; VDC- str.399, 560, 667).

16. Josef Robotka (1906- 1952); jen domácí odboj, 1947- plukovník gšt., 1949 zatčený, 1950 odsouzený k trestu smrti, 12.11.1952 popravený (zdroj; VOCO- str. 250).

17. Karel Střelka (1896- 1964); bez vyššího voj. vzdělání, legionář v Rusku, boje v severní Africe (1941-42), od června 1944 velitel 3.čs.pěší brigády v SSSR, 1947 plukovník pěchoty. V červnu 1948 přeložený do zálohy, 1951 zatčený a souzený (zdroj; VOCO- str.273 a VDC- str.127, 221, 226, 227, 558, 560).

18. Ladislav Svoboda (1893- 1952); účastník domácího odboje, 1944- 45 vězněný gestapem, po únoru 1948 byl přeložen do výslužby. V roce 1951 byl plukovník Svoboda zatčen a ve vykonstruovaném procesu obžalován z velezrady a trestu smrti (1952); http://cs.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Svoboda .

19. Miloš Vesel (1909- 1989); od 1.1. 1943 velitel Vojenského vysokoškolského internátu v Bratislavě v hodnosti major, od července 1944 velitel posádky Ružomberok, od září se účastnil SNP, 1.12. 1944 podplukovník dělostřelectva, 20.2. 1947 plukovník, 1.5. 1950 přeložený do zálohy, 1965 vyznamenaný Řádem rudé hvězdy, 1992 Řádem M.R.Štefánika III.třídy (zdroj; VOCO- str.313 a VDC- str. 515, 667 a DSNP- str.590).

 

Rok 1992;

 

20. Jindřich Breitcetl (1913- 1943); letec- 311.čs. bombardovací peruť, škpt.- 1943, sestřelen nad Biskajským zálivem (zdroj; VDC- str. 386, 716, 718, 722 a VOCO- str.34).

21. Hugo Hrbáček; letec, 310.čs. stíhací peruť, 1948- plukovník letectva, 1948 emigroval letadlem do Británie (společně s gen.Liškou) http://forum.valka.cz/viewtopic.php/title/14-07-1948/p/255104 ; (zdroj; VDC- str.716).

22. Karel Náprstek; neznámý důstojník; zřejmě letec RAF ???

23. Josef Ocelka (1908- 1942); štábní kpt. letectva- 1942, pplk. in memoriam- 1947, 1942- zahynul na letišti v Brize Nortonu při zkoušení nového letadla (zdroj; VDC- str.212, 213, 722, 725 a VOCO- str.211).

24. Josef Šejbl (1909- 1982); velitel 311.bombardovací peruti, major gšt.- 1946, 1948 emigroval (zdroj; VOCO- str.283 a VDC- str.716).

25. Alois Vašátko (1908- 1942); velitel 312. peruti, škpt. letectva- 1942, v červnu 1942 zemřel- po střetu s německým letadlem se zřítil do moře (průliv La Manche) (zdroj; VDC- str.96, 210, 716, 721, 725 a VOCO- str.308).

26. Tomáš Vybíral (1911- 1981); velitel 312. stíhací peruti, 1946- pplk.gšt, v září 1948 emigroval (zdroj; VOCO- str. 328- 329 a VDC- str.96, 716, 721).

27. Emil Strankmüller (1902- 1988); zástupce přednosty čs. zpravodajské mise v Londýně, bojů se neúčastnil, 1946 plk.gšt., v říjnu 1948 ze zdravotních důvodů penzionován (zdroj; VOCO- str.271).

 

Rok  1993;

 

22. září 1993, rozkazem prezidenta republiky č. 15, jmenování do hodnosti generál major in memoriam (http://old.hrad.cz/president/Havel/politika/jmen_general.html);

28. Jan Pernikář (1903- 1976); http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-jindrichuv-hradec/trebon.html ; stíhací pilot RAF v bitvě o Anglii a účastník SNP, profesor Vysoké školy válečné, plk.gšt ( zdroj; VDC- str.381).

29. Alois Sítek (1903- 1993); velitel protitankového oddílu při obléhání Denkerqu- 1944, po válce profesor taktiky výsadkových vojsk na VŠV, plk.gšt, od 1.9. 1948 náčelník stolice výsadkových vojsk, 1949 emigroval (zdroj; VDC- str. 401, 582).

30. Ing. Josef Kosík; zřejmě bez vyššího vojenského vzdělání, 1943- ppor.- velitel protitankové roty na východní frontě (zdroj; VDC- str 197).

31. Bohumír Kobliha (1902- 1981); 1942- major, velitel praporu na Středním východě, 1945- plk.gšt., 1948 propuštěný z armády, 1949- 1954 vězněný; http://www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=388 (zdroj; VDC- str.127, 221, 226). 32. Ing. Rudolf Martinec; 1945- škpt., zástupce velitele- dopravní oddíl, čs. sam. obrněná brigáda v Británii (zdroj; VDC- str.582).

33. Jan Hošt;…. neznámý důstojník ????

34. Bohumil Borecký (1891- 1954); domácí odboj, po válce plk.gšt., 1948 přeložen do zálohy, 1949 zatčený, odvlečený NKVD do SSSR, odsouzený za protisovětskou činnost (z doby služby čs. legií v Rusku), na 25 let v nápravném táboře, kde zemřel (zdroj; VOCO- str.32).

35. Ing. Josef Kozera;…. neznámý důstojník ????

36. Ing. Zdeněk Gold;…. neznámý důstojník ????

 

Rok 2000;

 

8. května 2000, rozkazem prezidenta republiky č. 9, jmenování do hodnosti brigádní generál in memoriam; http://old.hrad.cz/president/Havel/politika/jmen_general.html;

37. Ing. Emil Grégr (1900- ?; otec ministra Gregra za vlády Miloše Zemana); bez vyššího vojenského vzdělání (chemik), v bojích u Tobrúku velel v hodnosti nadporučíka dílenské četě 11. čs. pěšího praporu, pod jménem Emil Grunhut http://udalostiww2.webpark.cz/czwestcp/tobruk/index.htm#cesi . Pak převelen na východní frontu, kde plnil funkci náčelníka týlového zabezpečení 1. čs. tankové brigády v SSSR, 1945- škpt.( http://forum.valka.cz/viewtopic.php/p/315220). V roce 1950 zatčen a dodatečně obviněn na základě nepodložených důkazů z přečinu nedbalého uchovávání státního tajemství a nedovoleného ozbrojování. Vězněný ? (zdroj; Grunhut- Gregr; VDC- str.221, 226, 567, 675). 38. Stanislav Kraus; zřejmě bez vyššího vojenského vzdělání, 1941- bitva u Tobruku, poručík- velitel čety KOPL, tehdejší kolega npor. Emila Grunhut –Grégra; http://udalostiww2.webpark.cz/czwestcp/tobruk/index.htm#cesi .

39. Karel Kuttelwascher (1916- 1959); bez vyššího vojenského vzdělání, nejúspěšnější čs. stíhač ve Francii a v britské RAF, 1945- kapitán letectva, 1946- přestěhoval se za manželkou do Anglie, kde ve věku 43 let zemřel na infarkt (zdroj; VDC- str.210, 721; VOCO- str.167). 40. Alois Laub (1896- 1945); http://www.spolek-prokop-pribram.cz/materialy/MistopisBrH14.pdf , bez vyššího vojenského vzdělání, účastník bitvy u Zborova, 1939- zástupce velitele 47. pěšího pluku v Mladé Boleslavi, domácí odboj (1940- 1943), popraven 17.11. 1944.

41. František Němec (1914- 1994); bez vyššího vojenského vzdělání; http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/39097 . Člen oranské skupiny v Buzuluku, v bojích u Sokolova v hodnosti rotmistr raněn. 1945 – velitel roty, demobilizoval, Zásobovač Severočeských dřevařských závodů.

42. Jan Štursa; ???? ; radiotelegrafista v Anglii, příslušník výsadku Chromium – bez seskoku na nepřátelské území, takže bojů na frontě se neúčastnil, bez vyššího vojenského vzdělání, jako důstojník v médiích neznámý, známý jako funkcionář CSOL http://obetiahrdinove.cz/mista.aspx?id=22 .

 

Zdroje; VOCO — Vojenské osobnosti československého odboje 1939- 1945, 2005; VDC –Vojenské dějiny Československa, 1988; DSNP– Dějiny Slovenského národního povstání, 1984.

Z tohoto by mělo vyplývat, že vhodnějších vojáků, kteří by podmínky generálské rehabilitace podstatně více  splňovali by byla celá řada, viz například major gšt. Jaromír Nechanský (1916- 1950),  zeť poválečného předsedy ČSSD Laušmana. Kapitán Nechanský byl velitelem  výsadku skupiny Platinum, který jako jeden z mála byl 100% úspěšný. V době Pražského povstání  byl  v květnu 1945 velitelem vojenské komise České národní rady. Po únorovém převratu navázal styk s americkou zpravodajskou službou, přičemž zastával roli dvojitého agenta.  Byl odsouzen k trestu smrti, popraven v červnu 1950 ve věku 33 let, vzpomínal  příslušník výsadku Platinum, tehdejší  radista četař  Jaroslav Klemeš  v  roce  2010, po svém povýšení na brig. generála.  Dalším dvojitým agentem, který rovněž  během války bojoval proti fašismu, ale proti nové totalitě i po válce ve spolupráci s USA, je v úvodu vzpomínaný agent Holan (1911- 1982). Ten však na spolupráci s USA  tak krutě nedoplatil  http://zpravy.idnes.cz/hrdinni-rozvedcici-a-zradni-spioni-dtw-/zahranicni.aspx?c=A020103_094019_vedatech_jkl ,  protože koncem roku 1948 emigroval jako podplukovník gšt. do SRN a později do USA.

vlkův  dodatek:

Osobně  jsem  vděčen  každému, kdo v  té  době na  sebe  vzal riziko a  „šel na věc“. Nebylo jich  mnoho.  O  to větší  úctu  si  zaslouží. On  nás,  mlčící  většiny. Čímž  nijak nechci  zasahovat  do  článku. Je pro mne  seznamem  lidí  statečných,  ryzích a neprávem  neznámých nebo zapomenutých. A  autorovi velmi děkuji,  že  jejich jmíéna  a  krátké osudy  vytáhnul  na  denní světlo. Byť  naší malé Kosy.Díky!

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

5 reakcí na Generálové in memoriam a jejich povyšování

 1. cobolik pacholik napsal:

  hele veterinar,co znamena pouze?rozmery vojny neboli pouze od prahy na benesov,ale od giblartar po ural,od gronska az po mys dobrej nadeje a stamadial az po papua new guinea.tu v tej riti,ked sledujem history chanel,tak si ty ludia tu myslia,ze vojna bola len na pacifiku a big sranda na d-day.pripada mi to ,ako relacia kompas,ktoru som musel sledovat,ked som bol duty 2 roky.jasne kazdy svojich ukazuje,co je vazne pre hovniareov,aby vedeli,akych mali predkov,co v dnesnej presrandovnej dobe,to masin hrdina a nejaky zasrany komunista fucik to smetie, muceny v peckarne,ako kopa inych (dobrych)ceskych vlastencov,lebo pouze stratila ten smiesny zivot a kym zdochla tak sa jej tak nabili,ze by zabilo aj stada bizonov pred wiliamom cody.takze veterinar,nema pouze,lebo ty ludia co podochli,kopa z nas by sa na ich mieste pouze posrakulkala.

 2. cobolik pacholik napsal:

  a teraz wolf.nema pomyslenia,aby osla tej kosy(kamen co brusi kosu,neviem ci je aj po cesky tak,lebo ja som cezpolnej) nenapisal nieco k sedem statocnym a kope ceskych vlastencov,co v preukrutnych mukach umrela za odkrutenie sisky,tomu dablovy z reichu,ktory z cechov by bol dal narobit sekanou(aj robil a nie zlu smakovala az v berline tomu maliarovy plotov a sltpov okolo ciest).uz,ako 12 rocny som cital knizku atentat na haydricha a okolo torysy potom,ked som lapal na cierno ryby som dumal o tych paraganoch a ja som sa bal skocit z druheho poschodia rozbudovanej bytovky u nas v burakove.potom som skakl z tretieho,ked som si pomyslel na tych sedem statocnych,teraz mam novu knizku,asi 2 roky jasne,ze po cesky,lebo u mna nenajde nikto slovensku knizku a nikdy nekupim,ani zadarmo,keby mi davali.od roku 2001 som myslel,ze ked dostanem papiere a hovno som vedel,ci dostanem,ze moja cesta z burakova,ked tam doletim bude do katakomb a cakal som 11 rokov,ked som stal v tych katakombach v gagore ma stiskalo,ked som cital takeho opalku,napisal len,ze ked zdochne,aby ho dali mezi sve,videl som tam foktu z kubisovho domu,tak som zacal bohovat az prisiel ten pop a povedal mladej muzi tady nebohujte a ja mu anglicky don’t speak czech,tak zacal anglicky a ja mu po vychodniarsky,nech nedrazdi hada bozou nohou.taky fafka ten mi utkvel v sialenej cobolskej palici,lebo som hladal vsetko mozne o tych ludoch,lebo ich na jezisboha obdivujem,bili a lamali ho do bezvedomia,ked zistili,ze pozor,ceska schweine nebude mluvit,tak mu povedali,ze pred jeho ocami znasilia zenu a jeho dve dcery,jedna paracka toho cobolika,pritom on vedel,ze ked zaspieva,gestapo bude dokladne a do tretieho kolena vrazdili kurvy,ja by som tiez vrazdil za nasich do 10 kolena a on ani nemukol a zachranil kopu cechov,potom ho v mathausen upiekli a zjedli.co to musel byt za naturu?prebohovy vlastenec,teraz ma stiska v gagore,dalej vlada cz nema peniaze na opravu domu kubisa,lebo na co? dnes sa v cz kotline traduje,ze to bolo len glupota,lepsie byt kolaboranstka kurva,ako taky vondra,ci ten slizky had kurnik nespomnem meno co chcel vam radarik postavit.dnes je jina doba,moze byt neviem,aka doba v mojej palici ty ludia hlavne fafka dobry cech nadovsetko uchovany v tej mojej rebelskej dusi,takze wolfe napisat clanok,namet som tu uz dristnul,mne pasuje a komu nie,nech sa ide past s jalovinou do hor.howgh.

 3. cobolik pacholik napsal:

  uz viem klvana sa vola,hraje si na svetovce buran a za 30 striebornych preda aj svoju mater,toho mam na muske,preklal by den,kedy sa naroddil,ak by som ho dorval kolaborantsku k…..PS.mozno moje dristy tu budu pre mnohych na bohnice,co mi zily vobec netrha,lebo v kazdom z nas drieme vrah,nenavist je nam blizsia,ako cit,kopa si toto vobedc nepripusta. ja ne nikdy.rit palovu staci ze sa zmeni vas stereotyp,zabije vam niekto blizkeho,budete vrazdit bez mihu oka a preco,lebo je to v nas,nie za peniaze z presvedcenia a vasej bolesti zabijete,aby sa vam ulavilo,nehovorim,ze vsetci,ale zo sto 80 guaranty..budem koncit,lebo dav zacne kricat hodte na blba sit.

 4. vlk napsal:

  zdar čoboldokdyž čtu Tvůj text číslo 2 , tak jsem skoro rád, že jsme na dnes nebyl schopen nic k Heydrichovi psát.To, c jsi jako 2 vystřihnul Ty, bych nenapsal ani kdybych se na hlavu postavil. Vážně. Jo a ten kámen na kosy se jmenuje česky brousek.

 5. tata napsal:

  neradbych znevažil ty generali neznam osudy ale na každeho takového připadá stovky obyčejnych vojaku,možna i skrutějším osudem,kteří kolikrat byli větší hrdinové ale jejich osudy a mena zapadli v zapomění,proto vzdavám čest těm mnohym bezejmenym hrdinum.je to jako v celem životě mnohdy je těší žít normalní poctivy život,než naky 1 hrdinsky čin.CELKEM dobře to vystihl jeden americky film s HOFMANEM,UKAZAL jak je ošidné tema hrdina

Komentáře nejsou povoleny.