DALŠÍ KROK V PROTLAČENÍ CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍ V ČESKU, HRA NA HODNÉHO A ZLÉHO POLICAJTA, ZAČALA


Komedie o mnoha jednáních s názvem Církevní restituce v Česku se dostala do dalšího jednání. Tentokrát v něm vystoupily figury hodného a zlého policajta.

Na jedné straně se bývalý primas český, kardinál Vlk vyslovil za zmírnění požadavků církve katolické ( viz. například ZDE : http://zpravy.idnes.cz/vlk-a-cirkevni-restituce-0x1-/domaci.aspx?c=A120504_082745_domaci_cen ) , na druhé straně jeviště reagoval v sobotním rozhovoru pro Právo hlavní šéf, kardinál Duka, důsledným hájením pozic a dokonce pohrozil podáváním hromadných žalob, pokud zákon o vyrovnání s církvemi neprojde Parlamentem ČR  ( viz. například ZDE : http://www.novinky.cz/domaci/268715-duka-nebude-li-narovnani-s-cirkvi-podame-hromadne-zaloby.html ) .

Ujasněme si pojmy!  Církev katolická a o tu v celé kauze především jde ( ostatní církve a náboženské společnosti jsou jen zanedbatelným křovím, jak co do počtu stoupenců, tak požadovaného rozsahu restitucí ), není žádný demokratický kroužek. Je to přísně hierarchicky ( pyramidově ) organizovaná totalitní společnost. Legrační představa, kterou se nám oněmi dvěma názory vrcholných představitelů snaží vsugerovat, že totiž zde jsou uvnitř firmy jisté myšlenkové proudy odlišné od oficiálních tezí je opravdu určená pouze lidem naivním. Jde jen o praktické použití tradiční jezuitské politiky ( v našem případě použité dominikánem ) Fortiter in re, suaviter in modo ( Tvrdě ve věci, přiměřeně ve způsobu ) podle Claudia Acquavivy ( 1543 – 1615 ), označovaného za druhého zakladatele jezuitského řádu.

napsal Laco  Groessling

A ještě si stručně zopakujme co to církevní restituce jsou a o co v nich v Česku nyní jde . Přehledně materii podává česká Wikipedia :

Církevní restituce je vrácení majetku církvím, kterým byl dříve státem zabaven, tzv. znárodněn. V Československu se tak stalo nejprve částečně pozemkovou reformou za první Československé republiky a zcela po druhé světové válce, zejména po Únoru 1948. Církve, v největší míře římskokatolická, přišly asi o 2 500 budov, 175 tisíc hektarů lesa a 25 tisíc hektarů orné půdy. Stát náhradou za výnosy z tohoto majetku začal hradit provoz církví a platy, sociální zabezpečení a penze kněží ze státního rozpočtu a uzákonil situaci placení církví ze státního rozpočtu zákonem č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Podle tohoto „komunistického“ zákona jsou potřeby církví a platy kněží hrazeny dodnes.

Až po Listopadu 1989 se začalo řešit, jak tuto situaci napravit. Byl rychle přijat tzv. výčtový zákon,[1] který církvím navrátil skoro 200 budov, hlavně kláštery a řeholní domy. Byl připravován i zákon o úplné restituci, ale ten nakonec těsně neprošel. Přitom s takovým zákonem počítají i jiné právní předpisy, např. zákon o půdě, který blokuje převod původně církevního majetku do doby, než bude zákon o církevní restituci přijat.[2] Politická jednání o takto rozsáhlém vydání státního a obecního majetku trvají dodnes. Spornost nároků církví z hlediska právního může spočívat zejména ve skutečnosti, že podle některých výkladů nejde právně o „jejich“ majetek, ale o majetek, který i v minulosti měl patřit státu.[zdroj?] Avšak podle rakouského zákona z roku 1874 byl církevní majetek pouze pod státní ochranou a jeho zcizování nebo zatěžování podléhalo kromě státního souhlasu i souhlasu papežské kurie.[3][4]

Otázce církevních restitucí se věnovala např. vláda Miloše Zemana, která navrhla vytvoření fondu, do nějž by se zabavený majetek převedl a z jehož výnosů by se hradil církevní provoz. Takové řešení ale nakonec přijato nebylo. Druhá vláda Mirka Topolánka sice schválila návrh, podle kterého by se církvím vrátila jen třetinu majetku, zbylé dvě třetiny byly nahrazeny finanční částkou ve výši 83 miliard korun, vyplácenou po dobu 60 let, ale tento návrh neprošel Poslaneckou sněmovnou. Po určitých koaličních neshodách další návrh schválila vláda Petra Nečase. Církvím by mělo být vráceno 56 % jejich bývalého majetku, především zemědělské pozemky, a zbytek by měl být opět nahrazen finanční částkou ve výši 59 miliard korun,[5] splácenou po dobu 30 let. V důsledku takto provedené církevní restituce by též mělo dojít k postupnému zastavení financování církví ze státního rozpočtu .

Konec citace z Wikipedie.

A také si stručně řekněme jak je na tom nyní katolická církev s počtem svých stoupenců.

V rozhovoru se známým knězem Zbigniewem Czendlikem ( fara Lanškroun ), v  Lidových novinách ze dne 15. 12. 2012 Katolíkům zmizely za deset let dvě třetiny věřících. Proč? ( viz. ZDE http://www.lidovky.cz/katolikum-zmizely-za-deset-let-dve-tretiny-vericich-proc-pz3-/ln_domov.asp?c=A111215_130532_ln_domov_spa )

Odpovídá  Czendlik na otázku LN,

Zatímco před deseti lety se k římskokatolické církvi hlásilo ( při sčítání lidu ) zhruba 2,75 milionu lidí, letos na jaře ( 2011 ) to bylo jen něco přes milion věřících. Překvapují vás tyto výsledky?

Pochopitelně překvapují a možná, že když jsem vystupoval v těch spotech Českého statistického úřadu, tak možná že za to můžu já. Možná jsem nějakým způsobem lidi odradil od toho, aby se ke katolické církvi přihlásili. Ten výsledek mě moc mrzí. Ale u mě v Lanškrouně ten pokles není vidět. O to víc jsem překvapený, protože já s nadsázkou říkám, že v neděli tady máme vyprodáno.

LN V čem vidíte příčinu tak velkého úbytku?
Obecně společnost vnímá za posledních deset let církev skrze pedofilní aféry, skrze tahanice o katedrálu, skrze tahanice o církevní majetek. Tak asi je to trošku i následkem toho, jak je církev u veřejnosti nebo i médii vnímána. Myslím si, že v církvi neumíme „prodávat“ ty krásné věci, které se zde odehrávají.

Já žiji při zemi, ale pak jsou nade mnou ti, co žijí v těch vysokých patrech. To znamená biskupové a biskupská konference. Myslím, že se budou nad výsledkem zamýšlet, a doufám, že nebudou hledat chybu jinde, ale že budeme my jako církev hledat vinu trošku sami v sobě.

Konec citátu z rozhovoru se Zbigniewem Czendlikem .

K výše uvedenému je třeba ještě dodat, že při posledním sčítání obyvatel za První republiky v roce 1937 se ke katolické církvi v Čechách, na Moravě a ve Slezsku hlásilo 8 milionů obyvatel z 10ti milionů celkem. Těsně po roce 1989 to již bylo 5 milionů z 10ti milionů a v roce 2011 již jen zmiňovaných 1,2 milionu, opět ze zhruba 10ti milionů obyvatel celkem na stále stejném území.

Ale ….  mluví se, ze strany katolické církve, stále o stejném majetku, i když po 75 letech je obtížné spočítat jeho hodnotu ve stálých cenách dnes.

Co lze říci jasně je skutečnost, že církev, které poklesl počet stoupenců za poslední tři čtvrtě století  na pouhých 13 %, žádá zpět zhruba 100 % toho co spravovala v době, kdy se duchovně starala o 8 x více oveček.

Jedním z důvodů požadavků církve katolické je samozřejmě stále dokola opakovaná stížnost na příkoří církvi učiněná za bývalého režimu, v jejichž důsledku došlo především k uvedenému poklesu počtu stoupenců. Jenže tento argument více než neobstojí. Stačí se podívat do sousední Slovenské republiky, která s námi sdílela společné dějiny od roku 1918. Na Slovensku nejen že prakticky dlouhodobě nepoklesl počet příznivců katolické církve, ale navíc i za poměrně nepříznivých politických podmínek věc restituce církevního majetku byla politicky průchozí.

Dovolím si generalizovat, i když samozřejmě má celá věc spoustu dalších konotací.

Většina na Slovensku vnímá katolickou církev jako svou národní, na rozdíl od většiny Čechů, Moravanů a Slezanů.

To ale neznamená, že církvím na Slovensku, i přes masovou podporu obyvatelstva, se podařilo ovlivnit například poslední volby. Jak psala slovenská média, ráno byly plné kostely a po bohoslužbách šli lidé volit a ….  volili většinově Róberta Fica. Nicméně závidím Slovákům osvíceného primase ( viz třeba rozhovor s ním ZDE http://www.tyzden.sk/lampa/lampa-s-arcibiskupom-bezakom.html a ZDE http://www.tyzden.sk/lampa/lampa-s-arcibiskupom-bezakom-2-cast.html a také ZDE http://www.tyzden.sk/lampa/lampa-s-arcibiskupom-bezakom-3-cast.html ) .

To co je politickým rizikem vládního návrhu církevních restitucí je skutečnost, že se získáním ekonomické moci se ještě více než dnes bude plést církev do politiky a jak už to v českých zemích bylo převážně v minulosti, nebude to v zájmu národa.

A tak současná ultra pravicová česká vláda, které už věří snad jen 15 % občanů Česka a která je ve vleku anacionální hyperburžoazie ( terminus technicus prof. Bělohradského ) se snaží proti většině 80 % obyvatelstva posílit vyhlídky do vzdálené budoucnosti tím, že učiní opět z církve katolické bohatého podnikatele a příštího přirozeného podporovatele pravice.

Aby bylo jasno, jsem přesvědčen, že správně pochopit roli člověka v dnešním světě je možné pouze syntézou poznání, vědeckého, uměleckého a teologického. Zde má tedy i katolická církev své místo, nikoliv však jako ekonomická a politická síla.

A hrozba kardinála Duky hromadnými žalobami ? Nevěřím, že si to opravdu pan primas přeje. Nejen že by došlo k odkladu restitucí zcela jistě, ale hlavně, spousta nezávislých okresních soudů po celé republice by se začala dopodrobna zabývat každým restitučním  nárokem, tedy nikoliv jako dnes en bloc, kdy nikdo z obhájců a zastánců restitucí není schopen říci cokoliv konkrétního, nýbrž byla by podrobně projednávána  nemovitost za nemovitostí včetně podrobného dokladování v archivech. O odvoláních k vyšším instancím nemluvě.

Nevěřím, že to zlý policajt chce. Hraje pokr, to je jisté.

Ladislav Grőssling

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

25 reakcí na DALŠÍ KROK V PROTLAČENÍ CÍRKEVNÍCH RESTITUCÍ V ČESKU, HRA NA HODNÉHO A ZLÉHO POLICAJTA, ZAČALA

 1. JiB napsal:

  Hezky napsáno.Jinak na toto téma již před delším časem napsal zajímavý článek také pan Schneider.:http://www.ceskapozice.cz…delstvi

 2. Jeff napsal:

  Obě tématadost souvisí s dneškem, jak atentát na Heydricha, tak církevní restituce. U toho včerejšího výročí byla myslím na místě dost silná obava, aby se na diskusních fórech neobjevila převaha názorů, jak podobně zúčtovat se současnou elitou, která to s českým národem dobově myslí podobně jako nacista. Stačil mi jediný pohled pod článkem o Vondrovi a jeho výroku o připravenosti současné cz army.. Pokud jde o církevní restituce, tak věc dospěla do stadia, kdy toto veřejnost absolutně odmítá, Duka je alespoň pro mě stejná sorta jako Klaus a pokud k restitucím skutečně dojde, tak ve světle neschopnosti koalice logicky zdůvodnit finanční čáry máry okolo peněžního plnění církvi, například, tady hrozí zásadní konflikt. Pokud toto nebude, a to nejspíš nebude řádně historicky podloženo a právně zdůvodněno, možná dojde na Anthropoid II.. Pokles počtu věřících je jen malounký střep, proč ne. Tohle téma je tak zásadní, že by měla existovat aspoň minimální shoda napříč stranami. TOHLE by prostě projít nemělo. A pokud jde o zpavicovatění voličstva vlivem kázání, i v tomhle jsou vedle. Jim stačí televize. Vypadá to na kšeft do čtyřúhelníku a s restitucemi tak, jak by mohlo plynout z myšlenky o "nápravě křivd v době nesvobody" to má společného tak málo jako slovo "občanská" v názvu strany vzniklé z OF.

 3. Alex napsal:

  Jo,nicméně je potřeba ještě zmínit třešničku na dortě. Osvobození církví z prodeje "restituovaného" majetku. To v té souvislosti nepoměru tehdejšího a nynějšího stavu církve zejména té katolické, je vskutku veřejný klientelismus a korupce. Inu vskutku vláda v zájmu celé spolčnosti.

 4. Milan napsal:

  Vůbec nechápete podstatu problému.Říkáte "církev" a myslíte tím chvíli Vatikán a chvíli sbor kněží. Ani Vatikán (http://libri.cz…list.php?id=187), ani sbor kněží však žádné restituční nároky nevznášejí. Nároky na navrácení majetku vznášejí jednotlivé farnosti.Farnost je právnická osoba. Farnost je církev, místní církev. To, čemu Vy říkáte církev, je ve skutečnosti sdružení farností.Zřejmě Vás jako většinu náboženstvím nedotčených Čechů klame český jazyk. Čeština totiž (patrně z důvodu dvojí evangelisace) obsahuje zvláštní slovo kostel a zvláštní slovo církev – ovšem ve všech ostatních evropských jazycích je to jen jedno slovo; ve všech evropských jazycích se stejným slovem označuje kostel i církev (kosciol, church, kirche, crkva, kirke, kirik, église, baznica, egyház, igreja…atd.atd.). V čestině však máme slova dvě pro stejnou skutečnost – kostel a církev. A lidé jako Vy si spojili ZCELA NESPRÁVNĚ slovo církev s se sdružením církví, které uznávají primát římského biskupa. Tato mylná a realitě právní ani faktické neodpovídající představa Vám pak znemožňuje pochopit problém církevních restitucí.Oč tedy doopravdy jde: církev je sdružení pokřtěných osob navštěvujících stejný kostel. Tyto církve neboli kostely jsou sdruženy na teritoriálním principu v diecéze. Některé diecéze uznávají zvláštní důležitost diecéze římské a jejich sdružení se proto říká (v češtině) římsko-katolická církev. Protože do jednoho kostele chodí lidé z různých obcí a v některých obcích je více kostelů, byla uměle vytvořena pro potřeby světského práva zvláštní kategorie: farnost. Je to kostel – místní církev – ale současně i území k danému kostelu administrativně patřící, kdy se předpokládá, že lidé na tomto území bydlicí chodí právě do tohoto kostela a je-li třeba nějakých náboženských úkonů na tomto území mimo kostel, půjde je provádět kněz sloužící právě v tomto kostele.V Čechách obvykle do jedné farnosti spadá více obcí (říká se jim "přifařené", k farnosti připojené), na Moravě je obvyklejší to, že farnost je tvořena jednou obcí. Ve velkých městech v Čechách i na Moravě bývá zřízeno více farností. Administrativním správcem (zapisovatelem – matrikářem) farnosti je farář, což je obvykle jeden z kněží sloužících v daném kostele. [Dnes jsme však my katolíci v těžké situaci, kdy jeden kněz bývá farářem více farností – třeba i pěti nebo šesti!]. Farnost je právnická osoba podle světského práva. Jako každá jiná právnická osoba je nadána způsobilostí k právům a povinnostem a způsobilostí právně jednat. Navenek za farnost jedná farář (jako u s.r.o. jednatel), vnitřní struktura je tvořena farní radou a ekonomickou radou, které jsou voleny členy místní církve, obvykle ve volbách tajných (hlasování pomocí hlasovacích lístků). Jen není-li místní církev schopna zvolit ekonomickou radu či ani farní radu, může farář spravovat církev bez těchto orgánů, pak ale musí všechna zásadnější rozhodnutí předkládat celé církvi (společenství věřících v daném kostele) k vyjádření stanoviska. To se děje dnes hlavně ve venkovských církvích, které mají velmi malý počet členů s velmi vysokým věkovým průměrem.Tyto farnosti jako právnické osoby vlastní majetek a i v minulosti vlastnily majetek. Majetek farností byl tvořen donacemi bohatých členů církve i drobnými dary chudých členů církev a hlavně a především testátními odkazy. A jsou to právě tyto farnosti, které vznášejí restituční nároky. Jsou to farnosti, které chtějí vrátit zpět své lesy a pole a louky a zahrady, které jim komunisté sebrali. Tyto majetky totiž farnostem sloužily k zabezpečení vlastního provozu – k zajištění provozu kostela, jeho údržby, k zajištění bohoslužebných předmětů a jejich údržby a obnovy, a samozřejmě i k zajištění výživy kněží, kteří v kostele slouží (naši kněží nemají rodiny, které by bylo třeba živit, a tak náklady na kněze nepředstavují hlavní nákladovou položku jednotlivých farností). Když komunisté církevní majetek zabavili, učinili tak s tím, že budou finanční potřeby církví (farností) saturovat ze státního rozpočtu. Ve skutečnosti však platili jen platy kněží a jen ojedinělě a nárazově opravili sem tam nějaký kostel. Skutečně jen nározově a velmi ojedinělě, a tak je většina kostelů za ta léta neúdržby ve velmi zbědovaném stavu a farnosti nutně potřebují prostředky k jejich opravám – nejen budov, ale i inventáře (co jen úžasných varhan nechali komunisté shnít!).Tyto farnosti zatím na přání biskupů odkládaly řešení svých nároků právní cestou pod slibem společného jednání se státem. Pokud stát odmítne majetek farnostem vrátit, budou se ho jednotlivé farnosti domáhat soudní cestou. A protože vlastnictví i nabývací tituly mohou snadno prokázat z pozemkových knih, budou úspěšné.Jak budou tyto farnosti s vráceným pozemkovým majetkem nakládat? No tak, jak rozhodnou jejich farní rady na doporučení jejich ekonomických rad. V rámci sdružení kostelů existuje určitá pojistka – ke zcizovacím a zatěžovacím úkonům s nemovitým majetkem potřebují farnosti souhlas diecéze. Prodej, darování či hypotekární zatížení nemovitosti bez tohoto souhlasu diecéze (sdružení farností) je právní úkon neplatný – to ovšem podle církevního práva a zda tuto neplatnost bude uznávat i světské právo, to zatím není jasné, protože v občanském zákoníku z roku 1964 se tato akceptace kanonického práva neobjevila (což je pochopitelné) a neobjevila se ani v novém občankém zákoníku 2012 (což je překvapivé). Pokud nesouhlasíte s vrácením nemovitého majetku nějakému kostelu, stačí nahlédnout do katastru nemovitostí, kde je vyznačeno, který majetek má být tomuto kostelu vrácen (na základě blokačního paragrafu zákona o půdě). No a pak můžete navštívit příslušný orgán církve – to je farní radu – a vznést své namitky, proč by Vaši sousedé místní církev tvořící neměli požadovat vrácení tohoto majetku a proč by ho měli přenechat Pozemkovému fondu ČR nebo Lesům ČR, kteréžto dva subjetky spravují dnes 98 % dosud nevydaného církevního majetku. A hospodaří s ním věru podivně!

 5. tata napsal:

  MILANpodle mě se mylite v jednom,vracelo se jednotlivcum nikoliv organizacím ,vysvětle mi proč ja jako nevěřicí bych měl souhlasit že jine organizace ne a cirkev ano?ZA DRUHÉ jen u nas jsou tak rozsáhle restituce,vesvé podstatě je to jen politická dohoda,kdyby vubec nebyli mohlo by se mluvit o moralním ujmě ale nijak vymahatelné.A ŘEKNĚTEMI CO TO JE ZA POLITIKU,když minimalně 70procent je proti a to i voliči současné vlady?

 6. Cech napsal:

  Nerozumím tomu.To by musel Lex.Nároky na navrácení majetku vznášejí jednotlivé farnosti => sešlo se x) žádostí za y) farností.Každá žádost je posuzována odděleně a z) nezávislých okresních soudů po celé republice to řeší.Proč tedy najednou se to snaží řešit nějaký primas atd.Prostě tak jak to napsal Milan, řeší to farnosti nikoliv církev,církev vlastně nemá s restitucemi nic společného to mají pouze farnosti.Pouze farnosti požadují restituce nikoliv církev.Nebo je ta nějak jinak?

 7. Jethro napsal:

  Čerpám jen z médií,ale: 1. zachytil jsem několik citací, i prvorepublikových právníků, že majetek, o který jde, nikdy církvi nepatřil a ta jen měla právo jeho užívání2. Pokud jde o restituci pro jednotlivé farnosti, proč se do toho tak aktivně montuje Kalousek a vrcholní církevní potentáti? Kdepak. Jde o úplně jiný rozměr.3. Milan – "Když komunisté církevní majetek zabavili" – viz 1. Vyvraťte tvrzení právníků o vlastnictví. Jinak je to ideologický blábol.4. Ať se církvi (farnostem) vrátí cokoliv, k odluce od státu nikdy nedojde. Je to příliš lákavý "cecík"5. Proč v případě církve operuje stát s jiným oceněním hodnoty půdy? Proč je první prodej osvobozen od daně? Zcela jasné. Je to špína pane Milane a zásadně s tím nesouhlasím, až nejsem katolík. Vy byste měl z titulu svého přesvědčení s touto špínou nesouhlasit nejhlasitěji. Ale, vlastně, vždyť i Kalousek je dle svých slov praktikující katolík. Škoda slov.

 8. Jethro napsal:

  Cechu,obávám se, že farnosti v tomto tunelu hrají roli užitečného idiota.

 9. Grőssling napsal:

  Pro MilanaDěkuji Vám za podrobné rozvedení Vašeho náhledu na věc. Případá mi ale trochu neúplný a zkreslený.Předně, mluvíte pouze o farnostech, které mají z hlediska světského práva právní subjektivitu ( zřejmě i IČ ), jenže co najetky, o které se hlásí přímo biskupství, nebo řády ? Obávám se, že nároky posledně jmenovaných budou ty hlavní, nároky farností možná v součtu dají taky dost, ale především jde v restitucích církvi katolické jako celku ( zastupované biskupskou konferenceí ) o :1.Nemovitosti rychle a dobře zpeněžitelné, t.j. lesy a pozemky na lukrativních místech.2.Hotové peníze.Nesdílím Váš názor, že komunisté a před nimi První Československá republika a před ní Josef II. cokoliv církvím ukradli.Suverénem v každém státě je ten, kdo vládne, neboť za stát nese hlavní díl odpovědnosti. Vládce – suverén, o jehož legitimitě můžeme mít různá mínění, z prostého faktu svého postavení nemůže být obviňován z krádeže, pokud se rozhodne nějaké entitě uvnitř státu odejmout majetek.V článku jsem navíc uvedl, že církev katolická zřejmě žádá zpět 100 % majetku z roku 1948, avšak počet jejich příznivců ( t.j. těch, kteří se k ní hlásí podle sčítání lidu z roku 2011 klesl na 13 % stavu z roku 1937 ). Řešení, které se snaží současná vláda protlačit proti mínění 80 % obyvatelstva ČR je čistě politické a jiné ani nemůže být. Je to opět rozhodnutí suveréna. Jenom ten dnešní má nižší legitimitu, než režimy, které majetek v minulosti církvím odňaly.Diskuse na téma co je církev, farnost, kostel, komunita věřících atd., je jen nedůležitým odváděním pozornosti od základního faktu, totiž snahy katolické církve stát se opět bohatým subjektem ekonomickým a tím i politicky významnou silou.Tak jak ono řešení prosazuje současná vláda půjde o plýtvání národními zdroji na úkor těch nejchudších obyvatel Česka.

 10. tata napsal:

  nechci se mylitale majetek lidi sdružuje,cirkevní hodnostaři vždy žili,krom komunistickeho období,v přepichu,ja sy myslím že je to jasné vytunelovaní,nikoho zvás nenapadá proč ma byt první prodej osvobozen od daně,mezi tou spoustu majetku bude par už dohodlích uniku v zajmu někoho.JE TO KRASNĚ připravenej tunel přes cirkev.KDO ČETL Duku TED V SOBOTU v pravu A zamyslel se nad odpovědí,trošku je to i jak psal Jethro. FARNOSTI TAM BUDOU DĚLAT UŽITEČNEHO IDIOTA.A co myslite že se stane až člověk s farnosti zato zodpovědny prošustruje majetek.A NEBUDE NA OPRAVU historické pamatky NECHÁ SE SPADNOUT? co mě osobně vadí že vte smlouvě není přesně a jasně odluka od cirkve,a povinost že budou hradit a ošetřovat ty pamatky..když teda dostanou majetek aby na tu spravu měli.JE TO jeden velky tunel jak se určity lidi dostanou k určitemu majetku přes cirkev,ale stejně to mi dale budem platit

 11. Analytik napsal:

  Zodpovím všechny otázky a pochybnosti najednou.V podstatě máte všichni pravdu alespoň z 50%. Církevní restituce nemají vlastně s církví ani věřícími nic společného. Je to jen další obrovský tunel!Razicí práce vedou dva frontmani Duka a Kalousek. Duka vznáší požadavky za "spojené církve" a Kalousek platí. Mezi těmi dvěma je dohoda, jaký podíl z kořisti připadne Dukovi, který z něj bude platit faráře, opravy kostelů a far. Zbytek shrábne Kalousek do pokladny TOP09 nebo možná KDU-ČSL (neboť je to pták stěhovavý) a určitě mu velká část zůstane za nehty.To, co probíhá nyní, je závěrečná licitace. Kalousek tlačí na Duku, aby vyšrouboval požadavky "církve" co nejvýše, přestože někteří zástupci katolické církve sami uznávají, že už dávno to neodpovídá realitě. Důvod je jasný – z velkého bochníku zbyde více drobků.Konečně tu máme to, co jsme dlouhá léta záviděli Rusům: Bolšoj těátr. A tomu bude také odpovídat bolšoje vstupné, které zaplatí i ti, kteří o podobné divadlo nestojí!

 12. Lex napsal:

  Nebudu se tu snažit otázky spojené s "církevními restitucemi" rozebírat z hlediska platného českého práva. Přičiním jen dvě poznámky k tématům, kde je významně manipulováno s fakty.1. "Církevní restituce" jsou otázkou výhradně politickou, nikoliv právní. Na restituce z hlediska práva neexistuje žádný nárok, není-li o nich rozhodnuto zákonem (v právní terminologii je "nárok" právem úspěšně uplatnitelným u soudu). Ani podle evropského práva a judikatury k němu nárok na restituce není. Je tedy výhradně vnitřní politickou záležitostí, pokud se politická reprezentace státu rozhodne nějakým způsobem saturovat majetkové újmy některých subjektů, které utrpěly v historickém vývoji.2. "Ukradení" majetku církvím je pro účely vymývání mozků zásadně spojováno s komunistickým režimem po roce 1948. Ano, k nacionalizaci docházelo především na základě zákona č. 46/1948 Sb., ze dne 21. března 1948, o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě), co je však důležité si uvědomit, je fakt, že zákon byl přijat Ústavodárným shromážděním vzešlým z posledních svobodných voleb z roku 1946 (volby v roce 1948 se konaly až 30. května), ve kterém měli komunisté pouze 114 (KSČ 93, KSS 21) mandátů ze tří set. To určitě nebyla většina. Pro informaci Česká strana národně socialistická (Benešova) měla 55 mandátů, Československá strana lidová 46 mandátů, Demokratická strana 43 mandáty, Československá sociální demokracie 37 mandátů, Strana slobody 3 a Strana práce 2 mandáty.Proti 114 komunistickým mandátům tu stálo 149 mandátů těch nekomunistických stran (ČSNS, ČSL a DS), jejíž ministři už předtím v únoru podali demisi (která vedla k převzetí moci ve vládě komunisty).Jak to tedy bylo – byl to "komunistický zákon"? Ne ne, jak lze vystopovat z dokumentů Ústavodárného shromáždění, zákon podpořila valná většina poslanců, zásadně pro byli lidovci, kterým vždy šlo o venkov, o to, aby tehdy došlo k naplnění hesla toho zákona "Půda patří tomu, kdo na ní pracuje" (§ 1 odst. 1 – Vlastnické poměry k půdě (odstavec 7) se upravují tak, aby půda, sloužící zemědělské výrobě, náležela, pokud v tomto zákoně není stanoveno jinak, výkonným zemědělcům podle zásady, že půda patří těm, kdož na ní pracují.). Kolik poslanců ze kterých stran hlasovalo pro a proti ale nelze zjistit, hlasovalo se tehdy jen zvednutím ruky a hlasy se nepřepočítávaly (bylo jednoznačně konstatováno, že jde o "většinu").Tož tak nějak s tím ukradením.L.

 13. ld napsal:

  Obecně: církvím by se měly vrátit všechny odňaté majetky. Dost možná to bude v této zbídačované zemi to jediné, co zde zůstane a nebude ukradeno, zašmeleno, zarbitrážováno, vietnamizováno.Konkrétně: ať se zde děla jakákoli sviňárna, vždy v ní jel Kalousek. Při tomto vědomí je pak těžké dopředu schvalovat a podporovat mnohomiliardový výdaj; ten chlápek je prostě zosobněním křivárny. Ano, Dukovo chování je pro mě osobně zklamáním. Proti něm kardinál Tomášek působí jako titán. Rozhodně pak schází seznam či výčet vraceného majetku.K článku: asi to nejslabší, co jsem k tématu kdy četl.

 14. Grőssling napsal:

  Pro Id MailTaké jsem si kdysi myslel, že noví majitelé po restitucích se budou k nově nabytému majetku chovat odpovědněji, než státní moc.Bohužel realita je dost často tristní. Takže Vaše doufání nejspíš nebude naplněno.Příkladem za všechny budiž roudničtí Lobkowiczové, – restituce zámku Jezeří s okolním lesem, následovalo vrácení zámku státu a prodj bukového lesa německé firmě,- prodej roudnického pivovaru soukromníkovi z USA a následná devastace cenné architektury ze 17. století, nyní před zbouráním,- nabídka prodeje Řípu Ústeckému kraji,- požadavek na odkoupení obrazů státem přenechaným do trvalé zápůjčky začátkem 19. století rodinou předchůdci NG,atd., atd. .Normální drsný a bezohledný kapitalismus nic jiného.Nejslabší, co jste četl ? Napište co konkrétně je slabé ?

 15. Jan napsal:

  ZloMyslím, že je čas to říci otevřeně.Církev jako organizace je zlo.Historie to jasně ukazuje.Hekatomby mrtvých ve jménu pověry.Neříká to nic o jednotlivcích, všem Halíkům a Malým se omlouvám, jako osobám.Nicméně třeba včera večer ve filmu Poslední údolí , jako už tolikrát : renesance,humanismus, demokracie, modernita – to vše vzniklo proti vůli církve.A sama církev představuje popření dědictví Ježišova. Viz Josef Šafařík.Restituce = reakce.Tak nás to učili ve škole, a tak to je.

 16. ld napsal:

  Autor,No, tak nejprve bych chtěl poznamenat, že Lobkowiczové není totéž co církev. Já myslel, že řeč je o církevních, nikoli světských majetcích.Argumentace čísly o úbytku věřících mezi epochami taky není moc košer, neb nyní se takový důraz na náboženskou akceptaci např.v dotaznících neklade. Kdo vyplňoval pitomostě při sčítání lidu mi dá možná zapravdu, že tak činil jen u "povinných" kolonek. Já osobně zase tak vámi popisovaný úbytek necítím, když jsem třeba na půlnoční; kdo příjde 10 minut před začátkem, už se do kostela prostě nevejde. Ale to je můj subjektivní vjem.Jestli tak skálopevně věříte wikině a tvoříte si na ní svůj úsudek, to ponechám na vás. Ale postavit na něm glajchu článku vyžaduje jistý druh hrdinství. Já tam četl takových hloupostí a nepřesností více."Legrační představa, kterou se nám oněmi…", jestli můžu poprosit, tak mě z toho NÁM vynechte.A s tvrzením, že je církev totalitní společnost, tak to zkuste trošku specifikovat, aby se vědělo, kterou máte na mysli. Jinak se tímto tvrzením dostáváte hodně za čáru.

 17. Carlos V. napsal:

  Souhlas s LexemPodle mého chápání též považuji "nárok" na církevní restituce za čistě účelovou slovní zkratku, jedná se o politiku, nikoliv o právo.Zároveň chci připomenout, že velká část majetků sebraných komunisty se nevracela – třeba cenné papíry (akcie) a podíly atd… Nikdy se vážně uvažovalo o jejich vrácení. A i proto nelze používat a hlavně zneužívat heslo "Co bylo ukradeno, musí být vráceno".Jde o politiku, ne o právo či morálku.

 18. Jethro napsal:

  Nesouvisející příspěvek k babičceObčas ze zvědavosti kouknu na ten "transparentní" účet. Ráno jsem tam viděl přes 2 mega, momentálně 1,6 mega a nenašel jsem žádný výběr. A sbírka vesele běží dál…Nedá se říct, že by mne ta transparentnost povzbudila v dalších akcích tohoto typu.

 19. Grőssling napsal:

  Pro Id MailA.Majetku šlechty, který byl restituován začátkem devadesátých let má tak z 80 % stejný charakter o jaký jde v případě katolické církve ( jak jsem napsal, ostatní církve a náboženské společnosti jsou v tomto divadle stafáž ). T.j. budovy, stavební památky, zemědělská hospodářská stavení, polnosti, rybníky, lesy, stavební pozemky. Je to prakticky totéž, včetně technického stavu památek. B.O půlnoční byly plné kostely i za bolševika. Jde o praktikující katolíky, t.j. ty, kteří navštěvují pravidelně mši, chodí ke zpovědi, k přijímání. Obávám se, že těch bude tak 50 % z oněch 1,2 milionu.C.K WIKI jsem samozřejmě stejně skeptický jako Vy, použil jsem citaci z ní spíše z lenosti sestavovat totéž z jiných zdrojů, nicméně když už jsem citaci použil, téměř se vším tam uvedeným souhlasím, nenašel jsem žádnou závažnou chybu ( v tomto případě ).D.Měl jsem na myslu onu většinu 8,8 milionu, kteří se ke katolické církvi nehlásí a pro které nejsou pánové kardinálové žádná autorita. Nyní vím, že Vy patříte mezi onu minoritu 1,2 milionu, tak se nezlobte, že jsem podrobněji nespecifikoval, tedy 10 milionů bez 1,2 .C.No samozřejmě mám na mysli církev katolickou. Její organizace je hodně podobná organizaci armády ( u jezuitů doslovně ), nebo autoritativní průmyslové korporace z první poloviny minulého století ( Baťa, Ford ). Kdepak demokracie. Jak prosím může ovlivnit řadový katolík jmenování biskupa ? Jak i obyčejného faráře ? Natož volbu papeže ? Jak se podílejí na klíčových rozhodnutích církve ženy ? Například na koncilních dokumentech, papežových encyklikách ?Darmo mluvit, však Vy víte.

 20. ld napsal:

  Autor,Dobře, ale kde máte tu totalitu? Máte pocit, že když nemůžete být účasten konkláve, že je to totalitní praktika :-)? Nebo byste rád volil biskupa? Teokracie má jiný formát, prvky, ale proto ještě nemusí jít o totalitu. Nebo myslíte, že současné Japonsko je totalitní země? Ženy jsou mimo římskokatolický ritus naprosto standartně účastny. Ale, popravdě, moc bych je do toho netahal, mají své práce dost :-). Jinak autoritou mají být biskupové, arcibiskupové, co do formy výkonu činnosti a moci. Kardinál moc ne, ten patří do okruhu papežových rádců.

 21. jonáš napsal:

  No mam pocit že je to podobnýjako šance kterou mam jako občan takzvaně demokratickýho státu na ovlivnění volby předsedy parlamentu či jmenování NSZ .. a doteď nedavna i volby presidenta. A i u přímý volby budu mít šanci cca jedna ku desíti milionům.

 22. Gerd napsal:

  U restitucí církevního majetku jde, pokud si správně pamatuji, už o třetí opět definitivně poslední restituci, po jejímž provedení církve, opět už potřetí, nebudou nic chtít. Než se počtvrté rozhodnou restituce prověřit. Říkali jsme, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Nevím, proč by církve měly mít v ČR výjimku a oproti všem jiným právnickým a fyzickým osobám se domáhat vrácení majetku jinou cestou. Tous správnou cestou je prokázání nároků u soudu. Pokud nárok církve prokáží, nechť je jim majetek vrácen. Navržený zákon je silně problematický a zakládá do budoucna možnost jeho prověření jako nespravedlivého až protiprávního jednání kteroukoliv budoucí vládou. Pokud má být učiněna restituční tečka, církev musí k soudu. A že bude smršť soudních přelíčení? Také máme dost soudců a soudů s vysokými platy, tak ať za ně předvedou právo v praxi.V každém případě se už chystám na další definitivně poslední církevní restituce, tentokrát pouze čtvrté v pořadí.

 23. Grőssling napsal:

  Pro Gerda1.Když už je politické rozhodnutí současné vlády takové jaké je, tak …2.Ano, nechť je jak říká šéf Duka každá nemovitost v restitučním řízení projednána nezávislým soudem. Řekl bych, skvělý nápad. Alespoň se bude o co v dalším odnímání majetku církvi ( až se tato stane marginálním spolkem s několika desítkami tisíc stoupenců ) zbytečnou entitou.Když si promítnu křivku funkce, jak církev katolická ztrácí stoupence, vychází mi, že při příštím sčítání lidu v roce 2021 bude mít asi tak 50 000 těch, kteří se k ní hlásí.Love, tedy money jí nepomohou, spíš naopak.

 24. Jethro napsal:

  Ta úzká vládnoucí skupina, která šafářuje s miliardami našich společných peněz, má tak zoufale pokřivené vidění a hlavně cítění, že nám asi není normálně pomoci.
  Včera mne v OVM zaujal pan ředitel VZP s převratnou myšlenkou, že zrušením IZIP nedošlo k žádné ztrátě 2 miliard, prostě žádná díra 2 miliardy ve VZP neexistuje, protože VZP to vše neustále VYVAŽOVALA.
  Tak už máme odklánění, vyvažování,…, čobolda by řekl, ať idů do riti, vyhodili 2 miliardy. Pan ředitel to vidí jinak. On vyvažoval, takže nic nechybí, i když se to zahodí…
  Jo, a jinak, podle pana ředitele, jde o prkotinu odpovídající rozsahem nákladům VZP na poštovní známky.
  Nevíte někdo, jak donutit pana ředitele VZP, aby mi přihrál pár vyvážených milionků? Vždyť je to taková prkotina 🙂 A za kolik peněz že to lynčují Ratha?

  • anita napsal:

   Bodejť by nevyvažovali, vite kolik lidí nejde na nemocenskou a kolik lidí tudíž nepotřebuje ani lékaře. Nakoupí předražené léky a čeká jestli vydrží či zhyne 😦

Komentáře nejsou povoleny.