Jak bylo za okupace snadné přijít o život


Po kulatém výročí atentátu na  Heydricha máme  dnes   „jubileum“ vyhlazení Lidic. A opět se ozývají hlasy, že za protektorátu se měli Češi dobře, že se aktivně podíleli (svou prací ve zbrojovkách) na válečném úsilí třetí říše, a že atentátníci vlastně narušili onen pověstný „klid na práci“. Někteří, zvláště mladí, lidé tomu i věří. Nabízím proto další část vzpomínek na mého tchána, tentokrát z období německé okupace.

Napsal Joda

Stopy válkyMůj tchán, rolník z jedné vesnice na Valašsku se nikdy politicky neangažoval a ani za války se neúčastnil protinacistického odboje. Přísně vzato, i on se podílel na válečném úsilí třetí říše, vždyť část zemědělské produkce, kterou musel povinně dodávat, se jistě dostala až k německé armádě. Přesto mu za okupace třikrát šlo bezprostředně o život.

Poprvé v roce 1942, když jeho statek – na samotě u lesa navštívila komise ve složení německý úředník, německý policajt, český četník a starosta s tím, že jdou hledat „to“ ukryté obilí. Tchán samozřejmě žádné obilí neschovával, to bylo za okupace nebezpečné. Později se dozvěděl, že komise přišla na udání souseda, s nímž měl spory o hranice lesa.

Teď musím ve vyprávění odbočit. Tchán měl bratra, který se vrátil z 1. sv. války jako mrzák. Tedy on přišel po svých a až po roce se projevily jeho zranění a omrzliny a začaly mu postupně odumírat prsty na nohou a pak i celé nohy. Protože se to projevilo až po válce, nebyl uznán za válečného invalidu, nedostal trafiku a nebylo mu přiznáno ani odškodné. Příslušné instituce ho vždy odbyly s tím, že „máte doma hospodářství a má vás tedy kdo živit“. Ten bratr měl, dokud mohl ještě trochu chodit, jedinou vášeň – lov drobné zvěře (ve vlastním lese). Pro tento účel si opatřil malorážnou pušku – flobertku. Protože ji měl nelegálně, schovával ji ve stodole za trámem. Brzy ale přestal chodit, skončil na invalidním vozíku a v roce 1938 zemřel. Na tu flobertku se zapomnělo.

Když komise hledající obilí začala prohledávat obytné stavení i hospodářské budovy, tchán si velice rychle na tu flobertku ve stodole za trámem vzpomněl. Zatrnulo mu. Bylo mu jasné, bylo to v době heydrichiády, co by se stalo s ním i s celou rodinou, kdyby tu pušku našli. Naštěstí ji nenašli.

V zimě 1944/45 začali ze Slovenska na Valašsko pronikat partyzáni. Po nocích navštěvovali chalupy se žádostí o jídlo. Tak i k mému tchánovi jednoho dne přišel zarostlý, lámanou češtinou s výrazným ruským přízvukem mluvící, člověk. Chtěl chleba. V té době se již vědělo, že Němci posílají provokatéry, kteří se za partyzány vydávají. Běda tomu, kdo by takovémuto pseudo-partyzánovi nějak pomohl. Tchán tedy nemohl partyzánovi něco podat. Jen mlčky pokynul ke stolu, kde ležel bochník chleba, aby se případně mohl vymlouvat, že si ten člověk vzal chleba sám. Jenže milý partyzán vzal se stolu i noviny a do těch si ten chleba zabalil. A to byl průšvih. Na těch novinách byl přilepen lístek se jménem a adresou předplatitele, tj. mého tchána. „Co když ho s těmi novinami Němci chytí. Nebo je někde pohodí v lese“. A zase, s ohledem na eventuálního provokatéra, nemohl tchán utrhnout z těch novin ten kompromitující lístek. Musel na to jít lišácky. Vytáhl paklík tabáku, z novin utrhl roh (jakoby náhodou s tím adresním lístkem) a ubalil si cigaretu.

Druhý den řešil dilema. Jak tuto příhodu nahlásit. Kdyby návštěvu partyzána nenahlásil a on by to byl německý provokatér, odnesla by to celá rodina. Pokud to byl opravdový partyzán, stal by se nahlášením z tchána udavač a stejně by se výslechům na gestapu nevyhnul. S těmito obavami se svěřil starostovi. Ten si věděl rady. „Já to hlášení napíšu obyčejnou tužkou a pokud si Němci do dvou dnů nepřijdou ověřit, že jsi to nahlásil, byl to opravdový partyzán a já to vygumuji“.

Na jaře 1945 začala na Valašsku rozsáhlá protipatryzánská akce, kterou osobně řídil K. H. Frank. Akce začala tím, že na lípě na návsi pověsili místního obchodníka, kterého někdo udal, že zásobuje partyzány. Dále Němci vyhnali baču s ovcemi z hor a majitelé ovcí si je měli vyzvednout. Rolníci ve vsi měli totiž pastevecké družstvo, jehož činnost spočívala v tom, že (za normálních okolností) na jaře předali své ovce bačovi, ten s nimi odešel do hor a až na podzim se vrátil. Aby si jednotliví majitelé své ovce poznali, měla každá své číslo.

Tchán se tedy vypravil pro své ovce. Na okraji vesnice ho chytili esesáci, prohledali ho a našli u něj lístek s čísly. Bylo jim to jasné. „Je to partyzánská spojka a nese šifrovanou zprávu“. A už smýkali s tchánem ke stromu s připravenou oprátkou. Naštěstí se tam objevil česky mluvící úředník okupační zprávy a díky jemu se tchánovi podařilo vysvětlil, že ta čísla jsou čísla ovcí, které si jde vyzvednout.

Na závěr něco k odlehčení. 3. května 1945 začal hromadný ústup Německé armády z Valašska. Němci ujížděli auty, na povozech tažených koňmi, na kolech, někteří pěšky. Obyvatelé vesnice se shromažďovali u silnice, aby „přivítali Rusy“. Jeden z pěšky prchajících Němců na ně lámanou češtinou volal „Lidé jděte domů hlídat si svůj majetek, Rusové vám všechno ukradnou“. Odpovědí mu byl všeobecný posměch. Když se tchán od silnice vrátil domů, dozvěděl se, že mezitím jeho stavení opravdu navštívili Rusové. Ono ve venkovské chalupě, koncem války, nebylo moc co k ukradení, ale těch stříbrných cibulí po otci tchán až do smrti litoval.

Tenkrát se ztratilo i nějaké civilní oblečení, a tak mě až dodatečně napadlo, že ti Rusové, co navštívili chalupu mého tchána, nemuseli být příslušníci Rudé armády, ale Vlasovci.

Vlkův dodatek:

Tento  Jodův  příspěvek jsem  si nechával dost  dlouho  v  zásobníku  zcela záměrně.  Na  dnešní  den.  Kdy zmizely  z  mapy  Čech Lidice. Kosa  samozřejmě na  datum reagovat  musela. Nicméně  pohledů,  které  budou  popisovat  všemožné  detaily  té absolutní tragedie, bude všude více  než  dost. Proto  na Kose dostal právě  dnes  slovo Joda. Se  svým  civilním pohledem na  všední normalitu okupace. Abychom byli jiní  než  ostatní.  Jodo  díky!

Použitá fotografie autor JoJan, zdroj Wikimedia

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Joda glosuje se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

21 reakcí na Jak bylo za okupace snadné přijít o život

 1. Gerd napsal:

  K době okupační mohu doplnit jen z vyprávění mého dědečka. I on byl sedlák, sice jen s pár hektary, ale byl a musel plnit dodávky. Do místního zámku byl dosazen německý člověk, Hned po příchodu lidem v okolí řekl, že on tam nechtěl, ale musel, dostal befehl. A kdyby lidé věděli, kdo všechno na ně ve vesnici píše udání, moc by se divili. Protože jich velkou většinu zadržel jako neoprávněné provokace. Když bylo po válce a on se musel odsunout zpátky do Německa, hodně lidí po něm plivalo a mnohdy to byli ti, kterým pomohl. A pak také ti udavači.
  Po válce si místní komunisté navzájem dosvědčili, že podporovali partyzány a byli v odboji a pobírali za to prebendy. Také po válce místní komunisté rozkradli mobiliář zámku, který sloužil hlavně jako lovecký a tak tam byla křesla a lustry z paroží. Jeden z nich si je odnesl domů, kde jsem je měl možnost po cca. 40 letech vidět ještě já.
  Druhý dědeček byl v 1938 na čáře v bunkru u Chebu. Jak říkal, němečtí vojáci se proti nim plazili po poli a za nimi běhal důstojník s rákoskou. Když se doplazili až k českým vojákům, přišel rozkaz ustoupit o 200 m. Když se Němci doplazili těch dalších 200 m, přišel rozkaz ustoupit o dalších 200 m. Pak ještě jednou a pak přišel rozkaz k návratu do kasáren. Pak byl nasazen v Německu, naštěstí přežil válku i nálety.
  Babička bydlela původně na Karlovarsku, odkud ji v 1938 vyhnali sudetští Němci. Podle jejího vyprávění si sotva stihli sbalit svůj nejdůležitější majetek, když je vyhnali. Nábytek tam němcům zůstal. Také byla nuceně nasazena v Německu.

  Dnes je velká snaha glorifikovat jen některé příslušníky některých armád a na ty další zapomenout. Není pravdou, že všichni Němci byli i za války špatní. Není pravdou, že sudetští Němci byli jen nevinnou obětí poválečného běsnění. Hodně lidem ublížili. Není pravdou, že ČR osvobodili jen Američané nebo by mohli, kdyby jim to Stalin nezakázal. Ta dohoda byla upečena už v 1943 na Jaltě. Při osvobození se někteří ruští vojáci opravdu chovali prapodivně, ale nebyli to všichni. Velmi mnoho jich bylo naprosto normálního chování. A málo se ví o tom, že ti ruští vojáci, kdo přežili boje v Německu, ČR, atd. se po válce vraceli rovnou do gulagů, aby nemohli indoktrinovat patřičně motivované socialistické soudruhy.

  Byla taková doba. Jen mě na celé věci zaráží, že udavači za c. a k. monarchie zplodili udavače Protektorátu B. und M., a ti zase udavače StB. Po 1989 Oni sami a jejich potomci nalezli do OF a od té doby nám vládnou. Jde ale pořád o ty samé lidi. Skoro abych začal věřit na genetické předurčení chování v dospělosti.

  • Lex napsal:

   Gerde,
   na margo sudetských Němců a odsunu – má někdo z halasných kritiků odsunu představu, kolik z nich by muselo do vazby, kde by museli vyčkat soudu s tisíci rozsudky smrti za teror, vraždy a násilí na českém obyvatelstvu v době suverenní Československé republikyi úpotom v Protektorátě BaM, kolik by muselo být odsouzeno k dlouhodobým trestům vězení za rozvracení republiky, za spouluúčast na zničení její samostatnosti apod.? Kolik manželek a dětí by přišlo o manžely a otce? Kdo by ty popravy konal? Jak by vypadalo hodnocení republiky v mezinárodních vztazích, kdyby vykonala tyto spravedlivé procesy (tehdy to teoreticky šlo, nebyla nouze o svědky, živé přímé účastníky těch události i poškozené, i příbuzné obětí)?
   Jen jedno si nelze představit – kde by se vzaly soudy, které by byly schopny tohle všechno (včetně odvolacího řízení) projednat, a kde by se vzaly kriminály, kde by se vykonávaly tresty.
   L.

   • Gerd napsal:

    Lexi,
    já vím, že odsoudit statisíce Němců ve spravedlivých procesech znamená právě ty procesy. V případě Benešových dekretů dostala přednost spravedlnost před zákonným postupem právních puristů.
    Ale Němci by na podobně rychlé soudy měli být zvyklí, kdysi dávno ve vikingských dobách, které nacisté též hojně opěvovali, platila jedna zásada pro zloděje. Jakmile zloděje chytili při krádeži, pověsili jej na nejbližším stromě. Soudili totiž, že když je někdo natolik chudý, že musí krást, nemá nic jiného než svůj život, čím by nahradil vzniklou škodu. Možná by stálo zato uplatnti takovou zásadu i při správě státního majetku.

  • nitram.r napsal:

   Jen malé upřesnění. Dohoda v Jaltě nebyla v r. 1943, ale 1945.
   Viz Wikipedie: Jaltská konference byla jedno ze setkání hlavních představitelů SSSR, USA a Velké Británie (Roosevelta, Churchilla a Stalina) během druhé světové války, které se konalo mezi 4. a 11. únorem 1945. Setkání mělo krycí název Argonaut a hlavními otázkami projednávanými byl vztah Spojenců k Německu……..

  • hans napsal:

   „ti ruští vojáci, kdo přežili boje v Německu, ČR, atd. se po válce vraceli rovnou do gulagů, aby nemohli indoktrinovat patřičně motivované socialistické soudruhy“

   Jen malé upřesnění: oni to hlavně nevědí potomci těch vojáků, protože nečtou Kosu, ale poslouchají vyprávění svých otců/dědů/tchánů. Ve skutečnosti do gulagu nešli ani vojáci Rudé armády a ani vlasovci (a že ti by za službu v ozbrojených silách nepřítele zasloužili).

 2. Kanalnik napsal:

  skvely clanek, diky za zprostredkovani tehdejsi atmosfery

 3. anita napsal:

  Příšerná doba, ač jsme ji většina neprožili, jistě známe smutné, tragické příběhy od svých dědů.

  Ten můj nás vodil vždycky o prázdninách po lese. Zastavil u každého pomníčku a vypravěl v očích měl slzy. Jako protifašistický bojovník a nádražák, se účastnil sabotáží. Byl také jeden s aktérů strhnutí tunelu v Chocni, na hlavní tepně železničního uzlu. Několikrát jsme si vyslechly se sestrou ten příběh, jak to provedli a co jim hrozilo. Nebylo možné nepovšimnout si, že na tento čin byl děda velmi hrdý. Po více jak 20 letech se přestěhoval do jiného kraje. Do kraje, kde muži museli narukovat do vermachtu a bojovat proti vlastním. Když dal řeč se sousedem a ten mu ukázal vyznamenání a svěřil mu jak k němu přišel. To tehdy dědu opravdu rozladilo. Sousedovo vyznamenání za hrdinský čin byl za podlou lest před koncem války, kdy zajal a prásknul své německé spolubojovníky, když usnuli pod stromem. Nepamatuji se, že by se nám někdy děda nějakým vyznamenání pochlubil, pouze nám ukázel knihu, kde byly všechny akce popsané a hrdě četl stať, která byla i o něm.
  Tak jsem si díky pěkného članečky joda, připoměla, že mám zase na prázdniny čtení a vzpomínky na dědu.

 4. tata napsal:

  pěkné,co dodat život je přiliš ruznorodý

 5. Germanicus napsal:

  V posledních dnech jsem ve stavu, který Rusové nazývají „chándra“. Ani internet se mi moc nechce zapínat. Mimochodem ten vlkův včerejší (9.6.) článek o hodném profesorovi Hegrovi mi rovněž dodal.
  Když jsem četl tento Jodův příspěvek, vzpomněl jsem si na článek Františka Kostlána ze servru Deník Referendum, kde poukazuje na to jak dnešní čeští (neo)náckové glorifikují nacismus a protektorát. Neuvěřitelné!!! http://www.denikreferendum.cz/clanek/13340-priznivci-dsss-atentat-na-heydricha-je-zavrzenihodny-a-spachali-jej-zbabeli-najemni-vrazi
  Výstraha. Pokud v článku kliknete na link Odpor info, připravte se skutečně na nejhorší. Chce to hodně silné nervy…

  • pepan napsal:

   už sem tady několikrát dal odkaz na podobný hnůj, tentokrát od Beera & Krystlíka. Nikdy to nevzbudilo pozornost.
   http://nassmer.blogspot.cz/p/kontakt.html
   Asi to patří k dnešní demogratůře. Ksindl propagující kolaboraci může nerušeně provozovat svoji bohulibou činnost, zato společensky nebezpečný vandal Roman Smetana musí za mříže.

 6. cobolik pacholik napsal:

  nikto tu nejak nespomne,ze pruzinsky sa namiesto uctit pietu,lidickych ludi odisiel na nejake dristacky do riti.ale ked bude vyrocie shoa to bude stat v pinkasovej synagoge,aj dobre ze tam nie je v hroboch by sa museli ty nestastnici obracat a z toho susosia by tie deti len opluli takeho presidenta,co cz vlada nemala prachy na bronz,ale dobry ludia z denmark sfinacovali,to ked tak dumam docista na hlavu,ako s tym domom kubisa.
  co sa tyka vyzsie skolovanych pisucich o nabaleni sudetakov a kopnutia do riti to sa bude este dlho preberat a bude tie ceska schweine v ich ociach ostatna holota,co tak nehumanne vystahovala tych svabov a chceli by teraz reparacie,keby mi to nejaky sudetak medzi recou povedal,hned by som zraeagoval,ze vyvolenym vyplatili slabych 500miliard U$D a platia jako cernej dal,nehovorim o swiss bank,ked pise pravdu ten arcisemita z chigago finkelstein s tym druhym chomskym staci si vyrobit oznacenie a otvori sa vam kimberley v south africa.
  nakoniec myslim ja osobne,ako by som sa zachoval v tych casoch ja,lebo je rozdiel,ako svina ked niekto mal v tom case 20 rokov,alebo mal rodinu a sedem malych hovniarov,pritom kazdy riskoval najvyzsou stavkou.
  mnoho veci zdokumentovane a v ludskej historii to bolo len vcera a ta ludska holota velmi rychlo zabudne,ci pouziva slovne zvraty na zlahcenie toho a tych co stratili zivot,ci blizkych,ci zili v strachu a predsa,ako ten cesky sedlak obycajny clovek,ktoreho taky,ako klvana uda,aaby sa zapacil za 30 striebornych,alebo len by tomu sedlakovy,lebo to je slovansky folkor aspon poslali na vakacie do mauthausen,co to musi byt za hnida taky a vie,ze danemu clovekovy a jeho rodine hrozi smrt a to vobec nebeha s nejakou striekackou niekde po kriakoch a striela do nemeckej brannej moci.
  od nas florian hudacek sa volal smiesne meno mal smiesne vyzeral maly a este nohu mal kratsiu,lebo mu kosacka odtala chodidlo sedel 3 roky na vakaciach v mauthausen,kalika a stavial sa v tom povstani,ako ucetni pomahal rozdelovat zradlo a vystroj vojakom v presove,ked sa to zosypalo,bonznul ho hnida ktory potom bol velky stranik.na victory day ho stale tahali na tribunu do sabinova,ale pripity v krcme hovoril s kolaboranstkou kurvou,nikda v zivoce.
  chodil do nasej skoly a rozpraval,ako sa pasol,ked isli na jar kamen rozbijat,taky boli hladny,hovoril pasli sme sa deti,ako tie ovce na kopeckoch,bili nas kolbami,ale nic nepomahalo,hlad bol mocnejsi,ako bolest,nepasoval nejak komune,lebo nebol komunista a robil v kostole kuratora,zomrel zabudnuty s tym numerikom vykerovanym na predlakti tej suchej ruky,dodnes neviem,ako taky utly,kalika cloviecik prezil a nezabudnem ked si povyskakoval,lebo tu topanku mal ,ako kovadlinu co mu nahradzala chodidlo.
  takze pruzinsky si isiel povyrazit do LA,co ma prve napadlo nech chcipne hned teraz,ked prisahal prisaham na svoju cest a svedomie,jak cesky vojak moze sluzit pod takym velitelom.pisem uz piate cez deviate,lebo posledne 20 rokov to bud ja srandovny,alebo cela ta sranda teraz tam ,alebo ja na hlavu,alebo system na hlavu.
  nakoniec,keby prisla podobna doba teraz to by sa mal okupant u nas,ako v raji.praskacov,vychcanek a este za peniaz?okupant by bol z toho celej na vetvy.

  • vlk napsal:

   Čoboldo,

   jsi fakt jednička! Nejlepší by pro nás všechny bylo, kdybys to tady převzal místo mne a pral sem svoje texty jeden za druhým!! To je naprostá nádhera. Vlk je zaměnitelnej, ale ty rozhodně!!

   • cobolik pacholik napsal:

    pro nas vsechny najlepsie je,ked to provadis ty wolfe,lebo ja cezpolnej buran nemam sajnu o nejakych programoch .
    zacina mi smrdiet ta jednicka,lebo ja obycajny a nie nejaky abebe bikila.potrebujem kopa a tym su tu dristy velmi chytrych vlkov a zamenitelny je len zasobnik do zbrane,ked strielas kurvy co piju krev nasim a nie nejaky ludia,co tu pisu svoje bohove postrehy tu.mam len svojsky styl dristaca s bohovskou praxou.
    nic by som sam od seba nenapisal ja potrebujem iskru a tou je tvoj blog a jeho banda,bez nej by cobolik bez tej iskry ani nezadymyl,ale ked dostanem kopa letim,ako tunguzsky meteorit a nie kazda tema ma kope,ale o dome ,jeho ludoch o tej preklatej vojne to sa za mnou len dymy,bo cely zivot no nie cely,lebo slabsia polovica v riti ma ucili a prax utvrdila,ze nemozno zradit svojich a keby sa ma niekto pytal na co som hrdy tak na tych nasich a o tych,ako o tom sedlakovy sa dozvieme len tu,lebo ten stejskal to ked mu napisal niekto chytry ta tak reagoval na vsetky strany lebo nema nijaku slobodu na tom blogu,ale je ohnuty lokaj za peniaz a vobec neviem z coho zijes ty wolfe,co si zprivatizoval,ci z kulackej rodiny a teraz vratili,alebo s krejcirom kamart ci s ciganamy kolotocaramy z prahy?vymackni se.
    kolotocar zb uranskeho do ceskeho,vlastnik poutovych atrakci.

    • vlk napsal:

     čoboldo,
     já jsme zaměstnanec. ale už ne dlouho. Už v idím na důchod. A co je mým zaměstnáním? napíši to takhle:
     dělám s materií, kterou každý chce a nikdo jí nikdy nemá dost. A teď nm všichni už nějaký čas nadávají. Celkem právem.

     • Gerd napsal:

      vlku,
      podle tohohle zadání bys mohl být hnusný lobbista, korumpovat politiky a prodávat „moc“. Tou materií by byly igelitky s úplatky a jen jednou ses spletl a Rathovi místo vína podstrčil 7 mil., což se u takových drobných docela snadno může stát. 🙂
      Další možností by bylo, že děláš do ropných produktů, zemního plynu nebo elektřiny. 🙂

 7. tata napsal:

  Germanicus,……TO JE HNUS TEN ODKAZ

 8. Jussy napsal:

  Moje babička z matčiny strany byla sudetská (já ostatně taky) a vzpomínala, jak ji, třináctiletou, kamenovala na cestě ze školy její dříve nejlepší kamarádka Heidi a křičela na ni německy, že je špinavá Češka… taková byla tehdy atmosféra v Sudetech… Děda z otcovy strany prošel Oranienburgem jen proto, že byl vysokoškolákem (bydlel na pokoji s Janem Opletalem). Pamatuji si jeho vytetované číslo na předloktí a pamatuji si jeho hrozivé mlčení, když jsme s babičkou tehdy požádaly, aby nás do Oranienburgu vzal. Přestože mi bylo v té době sedm, vnímala jsem to jako němou obžalobu. Asi to je ten důvod, proč nesnáším „holé hlavy“ a vnímám je jako obrovskou hrozbu. Každá diktatura je nebezpečná.

 9. Miluše napsal:

  Chtěla bych vzpomenout autorku památníku lidických dětí, akademickou sochařku Marii Uchytilovou. Je obdivuhodné, že myšlenku vytvořit bronzové sousoší se rozhodla sama. Bez jakékoliv podpory ze strany státu Dílo začala tvořit pouze ze svých prostředků.
  Jezdila jsem tenkrát okolo jejího atelieru na okraji Prahy s kočárkem a sledovala sošky dětí. Až později jsem se dozvěděla, že mají znázorňovat lidické děti.
  Když zemřela, pokračoval v díle její manžel, sochař J. Hampl. Sousoší dokončil, za finanční pomoci
  ze zahraničí.

  Napsala:
  „Vracím ve jménu míru 82 Dětí národa na jejich rodnou pláň jako varující symbol milionů zavražděných dětí v nesmyslných válkách“. Patří jí veliké poděkování.

 10. cobolik pacholik napsal:

  presne tak milusko ja len doplnim detaily,aby sa vedelo ktora bije.
  tato artistka zasvatila svoj zivot tym detom,ktorym bol zaveleny plyn v chmielne poland.
  vsetko hradila zo svojich prostriedkov a nestacilo na odliatky z bronzu.dielo po jej smrti dokoncil,ako panna pise,jej manzel s pomocou ceskej emigrantky z denmark,ktora v jednom meste pracovala a potom starosta tohto mesta nastartoval na jej podnet o zoznameni sa s osudom tych deti a ludi a jeho mesto a obcania cudzeho statu sfinacovali zbierkou potom dielo tej uzasnej zeny,ktora zasvatila svoj zivot v diele na pamiatku tym povrazdenym detom.
  nema slova vdaky tym cudzincom,pisal som na ich ministrstvo zahranicnych veci,aby vedeli ze nejaky ludia z tohto statu,kde financie prisli maju aspon trochu za nechtom brudu nejaky znak vdacnosti.napisal som aj na ministrstvo zahranicnych veci cz,stylom doneckeho kozaka,za tej zasranej komuny by ma asi zamkli, teraz v tej demokracii mi ani nenapisu vodprejskni cobole.
  tej pani chytilovej musi kazdy cech pamatat a ucit v skole,ze este dobry cesi su,preklal som cesku vladu na vecne casy.este raz pani chytilovej,ako cezpolny sa klaniam po samu zem a jej meno bude synonymom,ze ucta k svojim to najvyzsi honor na svete.pamatat vsetci a sirit vo vasich uliciach,ja ked tu v tej riti,ked casom robim na plant,dristam take povidacky,to cumia jak puky a potom volaju druhemu cobolikovy sme tu dvaja,asi z 150 pracovnikov on uz robi v tej firme 16 rokov.co si im zase nadristal pytaju sa ci pravda,ked rano vpalim na shop a robim len zaciatok druheho roku v tej firme uz ich riesim,ci mi neveria a len lieta sorry,lebo zo zaciatku nie dost,ze dristam anglicky,ako lovensky madar lovensky,tak mi teraz uz,ked ma trochu poznaju,lebo ja velmi malo na plant robimv 95% vonku,hovoria,ze zo zaciatrku mysleli,ze som docista jebnuty oni tomu hovoria sick mother fucker,ale teraz uz vedia,ze ked vpalim na shop,uz vedia czechoslovakia coming,lebo oni nevedia ani najvyzsi bod ameriky nie toboz kolko amikov zravalo v europe a podobne dristy im tu vytmavujem,lebo o bozom svete vedia hovno,hoci par to maju pary,ale naozaj par,hoci vacsinou mechanici heavy equipment.
  trochu som to rozpisal,ale to pre prehlad nad vecou,aby si tu vacsina utvrdila,ze som docista trafeny,co mi prebohovo pasuje god night and have sweet dream,casom viem aj nieco napisat,lebo som musel ked som hladal pracu,hned vedeli,ze hotentot,ale po case zistili,ze vostrej hoch.

  • Miluše napsal:

   Milý Čobolíku,
   děkuji ti prostřednictvím Kosy za to, jak píšeš o věcech, které Ti i v té dálce leží na srdci. Ano, děti by se měly učit o událostech jako Lidice a měly by se učit vážit si lidí, pro které je – jak píšeš – úcta ke svým ten nejvyšší honorář. Je smutné, že úřady, které to mají vlastně „v popisu práce“, neudělaly za ten zahraniční dar. Nevěděla jsem, že to bylo z Dánska.
   Víš, mrzí mě, že se i nyní přepisují (upravují) dějiny, že se překrucuje pravda a některé věci se záměrně nepřipomínají. V tom jsme nepoučitelní. Pro mladé lidi jsou vzorem „celebrity“, o kterých se píše v bulváru, o jejich nových autech, milenkách, jak jsou „vystajlovaní“ apod. Já vím, že mě mnozí odsoudí a řeknou „vrať se do hrobu“, patříš se svým vlastenectvím do 19. století. Ale i ty, který tvrdě pracuješ daleko od domoa, nadále máš v srdci ten malý Alšův špalíček.
   Včera jsem byla dojmutá k slzám z tvé vzpomínky na skromného člověka, o kterém píšeš:
   ….zomrel zabudnutý s tým numerikom vykerovaným na predloktí tej suchej ruky. Dodnes neviem, ako taký útlý, kalika človiečik prežil a nezabudnem, keď si povyskakoval, lebo tu topanku mal ako kovadlinu, čo mu nahradila chodidlo….
   No to je přeci taková nádhera. Nejsem odborník na literaturu, pouze čtenář, ale cítím v tom poezii a dokonce vidím perličku na dně tvojí duše (tak vidíš, zase ten Hrabal).
   Měj se dobře, Mr Czechoslovakia.
   P.S. Oba – Ty i Vlk jste pro Kosu nepostradatelní. Díky vám oběma.

 11. cobolik pacholik napsal:

  nepostradatelny je vzduch,voda a slnko .bez vtacika co spieva na konari to zarvem do 5 minut.
  uznavam na smrt ludi,pre ktorych osudy jeho ludi stav jeho jarku a kopeckov je srdcova zalezitost,pani k nim patri a nevyvazi zlaty prach celeho sveta.

Komentáře nejsou povoleny.