Pátá třída medvědi, protože nic nevědí….


Už  delší  dobu  odsouvám myšlenku  komentovat průzkum,  jehož  výsledky   byly  zveřejněny  před  cca  třemi  týdny. Asi  jste  je  také zaregistrovali. Šlo  o rozsáhlý výzkum mezi  středoškoláky, organizovaný  nadací  Člověk  v tísni.

Odsouval  jsem  to,  protože  jde opravdu  o  komplexní  šetření s mnoha  výstupy a  já  ještě  ani  v této  chvíli  netuším, zda  jsem si neukrojil  příliš  velký  krajíc..

Nicméně, toto téma jsem  už  uchopit musel, neb  jsem  zaregistroval,  že  občan  Schwarzenberg,  v okamžiku, kdy mu někdo pošpital,  že  1/3  respondentů  ohodnotila  režim  před  Listopadem jako  lepší,  to  komentoval s grácií  duševního bezdomovce,  který  zrovna  trefil  nějako noblesnější  značku  krabicáku  – pátá  třída medvědi, protože nic  nevědí. Jak stojí  v titulku.

Onu hlubokomyslnost  měl  pronést alespoň dle  tvrzení   serveru  Tiscali   viz http://zpravy.tiscali.cz/cesti-stredoskolaci-za-socialismu-bylo-lepe-144230.

V Tiscali  ovšem  nějaký  zásadní  zdroj poučení  o  tom,  co  si  pubertální a post pubertální  mládež  z  gymplů, průmyslovek a  učňáků  myslí, příliš  nehledejte. Správná  adresa, kde si můžete v průzkumu  počíst  je  zde:

http://www.jedensvetnaskolach.cz/test/File/DOTAZNIKOVE_SETRENI_STREDOSKOLACI_JSNS_2012.pdf

a  věřte,  že se nebudete nudit!

 A  než se pustím  dál, musím předeslat  jednu věc – zpravidla    si  velmi  jsem  jist  svým míněním. A  také ho  jako vyhraněný  názor  podávám. Dneska  je  tomu jinak,  žádný  ostrý axiom,  maximálně   pohled. Nic  více  a  nic  méně.

A  ještě  další  drobnost, nehodlám  se nijak obšírně  zaobírat  tím, co  místní  mainsterammedia  si vytáhla původně jako  hlavní  chyták,  když  byl  průzkum poprvé zveřejněn – totiž  jasný  názor  – náctiletých  na  to, co je nejpalčivějším  bolavým  místem   země  v současnosti, tedy  cikánského problému.

Tohle  téma   bylo  z mé strany  zevrubně pojednáno  ještě na  staré Kose ve  sloupku  Břeclav. Nemám, co  bych  němu  dodal. A  rozhodně  zde  nechci  pěstovat  vášně, které  se objevily  v následné diskusi.

Nicméně,  jeden krátký komentář k tomuto    si  dovolím hned  a jeden snad  později.

Ten  hned  je , že  mne  nesmírně  překvapilo,  že  problém  Rom a  soužití s nimi, což  NIKDO  z mainsteramu  ani  ze  zpracovatelů  nekomentoval,  je  nejvíce pociťován  GYMNASISTY  a  to dokonce v závislosti  na vzdělání  rodičů!!! Čím  mají  tito  vyšší  vzdělání,  tím  více  je  to pálí!!  Jeden  by  čekal,  že  to pokvete  hlavně  na  učilištíích…  Divné, že!?  A také  zamyšlení  pro  ty, které  pracovně nazývám – vciťovači.

Příliš  nehodlám ani pojednávat  to, jak  teenageři tráví  volný  čas.  A  jen si  říkám,  zaplať  Osude,  že  jsem  strávil  jiné  dětství  a dospívání a  zajíc, jako syn,  také!! A  doufám, že  to nějak  zvládneme  i u Hříbka.  Ale  fascinuje mne  ta  naprosto jednoznačná  převaha  pro mne  pasivních  volnočasových  aktivit.. Nikoli  převaha  – jednoznačná  převaha.

Přeskočím i  to, jak  vidí  svoji  školu  a podobně. A ještě  pár  dalších  věcí.

Ale  zastavím se u  dalších  dvou  dílčích průzkumů.  Které spolu souvisejí. Než  půjdu  k hlavnímu bodu  téhle  mojí písemné  exhibice.

Tou první  je  informovanost  o dění  kolem  středoškoláků a  jejich názor  na to,  jestli se věci kolem nás, od  těch  opravdu  nejlokálnějších  až  po ty globální,  dají  aktivně měnit.

Informovanost

Je  až neuvěřitelné, jak  velkou  roli  hrají,  jako zdroje  informací   elektronická  media  a zejména televize! Má  naprosto  dominantní postavení.  Byť ji  začíná  dohánět  internet. Ale  zásadně platí – co není v televizi, jako by nebylo!!!  Při objektivitě, kterou můžeme  očekávat, zejména u politických  témat..  Děsivá představa!

Ještě  že  aspoň ten internet  nabírá! Kde je  daleko pestřejší  názorové  spektrum. Což  ale  nemusí  být  k lepšímu!  Viz  vaše odkazy  v diskusi  o  Lidicích a Heydrichovi…

Slovní  spojení  děsivá  představa  jsem právě  použil. Nejspíš  špatně. Měl  jít  do textu  až  teď.  Kdy  se hodlám dotknout  zjištění  ohledně  ochoty  a  šancí   mladých měnit  svět a  řešit  jeho bolavá místa. Na  místní,  republikové  i  globální  úrovni…. Protože  průměrně  80%  si  myslí, že  s ničím nejde naprosto nic  dělat. Ani na  úrovni  nejbližšího  okolí.  O úrovní  státní  nebo  planetární  nemluvě…To je prostě  debakl  individua  a občana. A  ještě  horší je,  že  těch, kteří  někde něco  chtějí  aktivně  řešit  je  – 10%!!! Ani o  fous  víc.  10% z populace.

Vážení, zanechme naděje!  Přesně  tak, jak je prý napsáno nad  branou pekel!  Protože  pokud  kdokoli  z nás  doufá,  že  s novou  generací by  snad  mohly  odumřít  současné  mafiánské  manýry  v tomhle  státě,  je  na  obrovském omylu!  Ona 1/10 z celku, která  je ochotna se  angažovat a  něco  měnit  totiž, podle mne,  daleko  rychleji pochopí, že  když  se přidá k  držitelům  klíčů a začne  to dělat jako oni…..  No tak  že  mohou být  velmi rychle za  vodou!  A podle  toho převážná  část  těch  aktivních  začne  jednat. Jakkoli  by  je  to  dnes  v hlouby  duše nenapadlo!!  A jistě  99%  z nich  by teď chtělo pohnout  světem  někam k lepšímu.

Tohle  je  fakt  děs  a hrůza.  Nebo také  klasika  – ať  to vybojují  jiní.  Nejspíš ten  boj  mají  svést nějací takoví  příští  Kalouskové  asi…. Protože  z řady  z nich  se  Kalousci stanou. Je  to daleko pravděpodobnější,  než  že  půjdou  cestou  Matky  Terezy nebo Dr.Alberta  Schweitzera. A  také daleko snazší a  příjemnější.

Přiznám  se,  že  tyhle  dvě  věci  – zejména ta  druhá  z nich mne  docela  dostala.  A  zcela  zastínila  původní  téma, kvůli  kterému bylo   na  tenhle  průzkum   vlkem  vůbec  sáhnuto – ona  rostoucí  afinita  středoškoláků  k bývalému režimu….

Na těch  bobtnajících  procentech  mladých,  kteří  už nemají  žádný   duševní problém  s reálným socíkem teď  stále  častěji  exhibuje  kde kdo.  On  to  začal  vlastně  už  komentem k této  části  studie  Jan  Urban.  A  přesně tak  jako  on  to  vykládají  všichni,  či  skoro všichni,  další  vykladači.  Až  ke  spícímu  fíkovému listu.  Jo  pátá  třída medvědi…  Takovéhle moudro si  snad  ani  tenhle zoufalý   národ  nezaslouží….Proč  si  radši zase nehdil  šlofíka?!

A  co že,  podle  těch  moudrých a dokonce i pomazaných  hlav, je  příčinou  toho,  že  bývalý  systém  už  není  univerzálním a  vždy funkčním strašákem?

Urban  to  vidí takhle:

-už nemají  vlastní zkušenost, tak  se nemusí vymezovat a nepálí  je  to

-je  to  vina  rodičů, kteří  nostalgicky  vzpomínají na  dobu  svého  mládí

-je  to  vina  školy, která  zejména  v hodinách  dějepisu  nepodává  dostatečný  obraz  o  komunistickém režimu..

A  úplně  paf  jsem  z tohoto  Urbanova závěru:

„Z šetření však vyplývá mnohem závažnější fakt, a to že více než dvacet let po revoluci nedokáže ani kombinovaný vliv rodiny, školy, sdělovacích prostředků a společnosti ve studentech vytvářet pocit sounáležitosti či dostatek společných, trvalých a dlouhodobě sdílených národních či společenských hodnot.“

To  nemá chybu!!!

Připomeňme  si  podíl  těch, co  čerpají  informace o problémech  celé  země  ze  sdělovacích prostředků – 62!!!

A  podíl  informací  o problémech  ČR od  rodinných  příslušníků?  Deset  procent!!! Slaboučkých  10%…

A těch, co  k celostátním  bolestem přistupují  na  základě vlastních  zkušeností?  19%…

A co  údaj, že  o celostátních problémech tvrdí  72%  středoškoláků, že  má  dostatek informací?? Je  to málo nebo  hodně? Jistě  pravověrný  může  okamžitě  vypálit,  že  těch  28% ,co si myslí, že má  informační  deficit  jsou  ti   tupouni, co  adorují  nyní  bolševika… Jako  bych  všelijaké  ty  univerzální lezce  a jiné  podobné  slyšel…

Já  si  naopak myslím, že  Urban  and  Co.  jsou  totálně  vedle. Jo, abych nezapomněl – jeden  takový, snad  šéf  nějakého  sdružení  učitelů  dějepisu, to  tuhle  na  Radiožurnálu  u Pokorného  vylepšil  hláškou, že  za  to mohou i  televize. Tím,  že  uvádějí  staré seriály… To jsem  byl zrovna na  dálnici  a po  tom  moudru jen  o  chlup minul svodidla.. Už  vidím  některého ze  svých synovců  jak  sedí  u bedny  a  kouká na  Ženu za  pultem nebo Plechovou kavalériii.. Tedy když  byli středoškoláky….

Takže  sentimentální a  /hloupí/ rodiče?  Nedostatečná  televizní  a sdělovací masáž? Málo  dějepisu?

Ale  jak  do  toho  pasuje fakt, že  hlavním zdrojem  čerpání  poznatků ze  sdělovadel  je   televizní  vysílání?  Uniklo mi snad , že  ČT, o komerci nemluvě, už  zase přídí  soudruh Zelenka?  A  jak s tím koresponduje  oněch  19%, kteří  si na problémy  ČR  tvoří názor na  základě  vlastní zkušenosti,  tu s bolševikem si  udělat nemohou?

Jak  vyhodnotí  tahle  parta  s jednoduchým  výkladem  fakt, že  mezi gymnasisty  bere  komouše  jako lepší  systém  jen  13% dotazovaných,  zatímco  u  průmyslovek je  to  už  34%  a u  učňů  dokonce  40%.

Inu  Urbanové a spol.,  včetně  toho dějepisce,  s tím budou  rychle  hotoví –  to  víte, vzdělanější  lidé  bolševikovi na lep  neskočí! A  šmytec.

Jak  jednoduché  a elegantní!

Jenže  vždy je  nějaké  jenže. Zejména  u vlka. Podívejme  se proto,  co  středoškoláci  identifikovali  jako  hlavní  problémy  v zemi:

První bylo  soužití s romskou menšinou,  to  už  jsem  pro účely  tohoto sloupku  zkomentoval  dostatečně.

Další, v docela  těsném  závěsu,  které  opět mainstream  s nadhledem, či spíše ignorancí  sobě vlastní   pominul  jsou

Problém                                            

                                    %souhasících             % gymn.              % průmysl.         %učňů 

 Politická reprezentace země    70                                 63                           53                           51

 Nezaměstnanost                           60                             39                           50                           56

Korupce                                              61                           60                           44                           43

Ekonomická situace                       44                             31                           37                           33

Já tyhle  problémy  a jejich  čísla  musím  interpretovat  následovně:

Pokud  tyto hlavní problémy  naší  současné společnosti  rozdělíme  na  tzv.  abstraktní  a  reálné, kdy  do těch prvních  patří  politická  reprezentace  státu  a  korupce, protože  s těmi  se  prakticky   studenti setkat  nemohli nebo skoro nemohli,  a  do  reálných  pak  dáme to  s čím se  naopak  setkávají denně  – nezaměstnanost a  ekonomickou  situaci  svých  rodin,  vychází mi  dělítko v přístupu  k předlistopadovému režimu  úplně  jinde  než  všem  těm  urbanovským  komentátorům.

Ne  to není  o  lepším vzdělání.  To  je  praktické  zkušenosti, spojené  s očekáváním  reality  v nejbližší budoucnosti!!

Náklady změny  systému  nesly  a  pod  famigliíí  zcela  zjevně  nejvíce ponesou   dělnické a  nižší  zaměstnanecké  pozice.  Učni a průmyslováci  si  toho  jsou  vědomi! A  nejen  to –  zatímco  drtivá většina  absolventů  gymplů  jde na  vysoké  školy, ti z odborných škol a  učilišť  naopak  převážně  vstupují na reálný trh  práce. Řada  z nich  už  třeba  pozítří.  A jsou  si  už  dopředu  vědomi  konkrétních rizik, která jim hrozí!!! Zatímco  gymnasisté  si zatím  mohou  snít ještě  pár let svůj  sen o  tom,  že  budou  jen  věčně  úspěšní, mladí a  krásní.

Ano,  je  to o  otázkách, které  už několikrát  na KOSE  různě  padly.  Typu

Jak  to  že  bolševik měl  pro všechny práci?

Jak  to,  že  bylo  bezplatné  vzdělání pro  všechny?

Jak  to,  že  bylo  bezpříplatkové  zdravotnictví?

Jak  to,  že  důchodce nebyl  nuzák  lůzr?

 Jak  to,  že  neexistovali exekutoři?

Jak  to, že  nebyla lichva?

Jak  to,  že  cikánský  problém,  byť  existoval  byl  nesrovnatelně  menší než  dnes?

Jak  to, že  kriminalita  nepředstavovala  problém?

Jak  to,  že  v každém okresním městě  byla  plnohodnotná  nemocnice?

Jak  to,  že  stát si tehdy mohl dovolit  k tomu  všemu  ještě  obrovskou  armádu?

 Jak  to,  že  si  stát  mohl tehdy  dovolit rozsáhlý  systém  sociálních  transferů  včetně  záporné daně  u  základních potravin a bydlení?

Jak to, že  byly v  dostatečné  míře  školky  a  jesle?

Jak  to  že…..

Podobných   otázek, které  nepochybně  leckomu  z těch náctiletých  vrtají  hlavou, jsou mraky.  Až  přijdou   domů,  v řadě rodin  slyší, aniž by  vůbec některou  z nich  položili  – už  odpověď. Ve  formě „tohle by se za bolševika stát nemohlo“!!! Protože  ty  rodiny  často  už nevědí kudy  kam.

Jsem  ten poslední,kdo  by  hořel  touhou  po  návratu  k tomu, co  zde  bylo za Husáka.  A  rozhodně  jeho pohrobkům nehodlám dělat  nějakou  reklamu. Nicméně  ty  otázky,  okecáváním  o  sentimentálních / eventuálně hloupých/ rodičích, málo hodinách  dějepisu a  televizních  seriálech a jejich  vlivu,  z povrchu  zemského nezmizí.  Naopak  se  zhoršující se ekonomickou  situací  – a  právě  čtu   naprosto neuvěřitelnou zprávu  že  deklasovaná  ekonomika krachujícího   Řecka   nás  opět předstihla  v údaji  HDP na hlavu!!!!! , viz  http://byznys.lidovky.cz/cesko-ma-18-nejvyssi-hdp-v-unii-predbehlo-nas-i-recko-f81-/statni-pokladna.asp?c=A120620_120709_moje-penize_ape  budou vyslovovány  daleko častěji a  naléhavěji!!! Bolševik  nemusí  pro svou  reinkarnaci  vůbec  nic  dělat. Jen sedět  ve  fotelu a točit  mlejnek.

Pak  nechť se nikdo nediví, že  těch  kteří  vidí  systém opuštěný  před 23 roky  jako lepší,   neustále přibývá…  Pamatujete  absurdní  heslo   „bylo   hůř  a lid  si chválil“ ? Kterému  jsem   nikdy nerozuměl?  Tak  teď  ho nejen  chápu,  ale   dokonce i spolu s vámi  – žiji!

Až  zase bude  před volbami  famiglia  strašit  oranžovo  rudou  hydrou,  je  dobré  si  vzpomenout  na  ty,  co  už  nemají  co ztratit.  Pak na  ty, kteří marně  a dlouhodobě  hledají  práci. Na  ty, co mají  obavy,  že  s vysvědčením  v ruce poklušou   hned na pracák. Na  ty, které  dusí  lichva  a exekutoři, na ty, co nevědí, zda ze svého důchodu mají  zaplatit  léky  nebo  nájem,  na  ty  jimž  někdo  právě  předal  tzv.modrou obálku,  na  ty , co  netuší, jak  financovat  studiu  svých dětí, na ty , co  mají  problém se svou hypotékou, na  ty  co  denně  čtou  o  miliardových  zlodějnách,na ty  které právě  navštívil exekutor, na  ty, co mají  problém se svým  domácím, protože  ten jim právě  zvedá  nájem.Na  ty…  zkrátka  na  všechny  ty,  co začínají  shledávat bolševická  omezení volnosti pohybu, přístupu k informacím,  svobody  slova a tak podobně  jako  příliš  lehká  a mělká  ve  srovnání s realitou,  zejména  ekonomickou, v níž  se nacházejí! Těhle  by mělo být  ve  společnosti  co nejméně. A  vždycky  podkritické množství! Ale ono jich bude, bohužel,  stále  přibývat. Jestli s tím  držitelé  klíčů  něco  rychle,  efektivního  a  reálného   – nepodniknou!  Nikdo  totiž  pro  vzkříšení bolševika neudělal  za posledních  23 let  více než  nejdříve  Topolánkova  a následně  Nečasova  rodina! Přes  všechny  jejich  pravicové kecy.

Tohle je pro mne  výstup  z té  části  šetření o  středoškolácích,  kterým se teď pojímají  různí  zaklínači hadů.    Nebudu mít  žádný problém s tím, pokud  to uvidíte  jinak nebo  když  si  z toho průzkumu  vytáhnete, jako  hlavní  sdělení  něco úplně jiného – třeba  změnu a trend  volebních preferencí  teens. Který  jsem  chtěl  původně také  pojednat.

Já  dnes, jak  už  jsem napsal na  samém začátku, prezentuji jen  svůj  pohled. Nikoli  podložený  silný  názor.

Ale jisté  je že, jen řekněme, poněkud  zvláštní  exot  to  může komentovat  docela  dementní dětskou  říkankou   „pátá třída medvědi, protože nic  nevědí….“.

Já si její  část z nejútlejších  dětských dob  ještě  pamatuji.  A  jistě nejen  já.  A  vůbec  se nebudu  divit, když  exota a  sestavu,  v které  tak  usilovně  a přilepeně za  každou  cenu a  za  všech okolností  dřepí, někdo  označí   za  třídu  čtvrtou. Pamatujete  si také  ten  veršík o  téhle třídě? Kdyby  ne, nic  se neděje.  Co  byla  IV. cenová  jistě  víte.  Vyšlo by   to na  stejno. Kdyby   někdo  chtěl srovnávat.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

312 reakcí na Pátá třída medvědi, protože nic nevědí….

 1. cermakjanj@volny.cz napsal:

  Dlouhá diskuse na tema reálsocialismus a reálkapitalismus, kdy bylo líp.
  Jako obvykle dva tábory, zdánlivě nesmiřitelné.
  Mám dvě poznámky.
  Za prvé, Vlk Vám jasně říká, že nám vládne zločinecká mafie, a té je třeba se bránit. Jedno zda si říkají pravice.Jinak jsme jen ty tupé ovce.
  Že nejsou čistí na obzoru?
  Nevadí, zloděje chytit, odvolat ,odvolit. Budou krást další?Zase zavřít a tak do nekonečna, demokracie se tomu říkávalo.
  Za druhé. Kdy bylo ,je líp.?No jak komu. Je správná odpověď. Kapitalista se má asi teď líp než za bolševika. Vím ale jistě od svého strýčka ,dělníka z papírny, že on se měl lépe dřív. Jarda by nelhal.
  P.S. Vlku chodil jsem na aktualne jako Jan, občas, kvůli Vám. U Vás jsem udělal coming out
  Vaše úvahy mi přišly brilantní, jen jestli to není tím, že jsou stejné jako moje.

  • vlk napsal:

   Jene Čermáku,
   není potřeba dělat comming out. Klidně zas e najeďte na toho Jana. Bude to ok. A znovu, nebýt Vás a Jihočecha, byl bych přesvědčen, že prostě už nedokáži napsat ani jednoduchý esej. U Vás vidím, že to ještě pořád svedu.

 2. Admirál napsal:

  Tento průzkum hlavně v bodě, kde se zkoumá, co si středoškoláci myslí o minulosti a jak v jejich očích vychází současnost ve srovnání s minulostí, vypovídá hlavně o tom, jak účinná je propaganda zaměřená na mládež.

  Jsem spokojen, že Člověk v tísni po vyhdnocení výsledků zůstane v tísni.

 3. Pingback: Kosa má první narozeniny. | KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra!

Komentáře nejsou povoleny.