Osvobození od strachu


Nemám ve  zvyku  uvádět  článek  někoho,  kdo je  na Kose autorsky  dokonale  zaveden. tentokráte musím.

Po  delší odmlce  autorsky

napsala  Dasha

svůj nový  článek.  Je  skvělý!

Prostě  skvělý!

A  jakkoli  si  rychločtenáři  po  prvním odstavci  mohou  velmi  povrchně  říci  – nic  pro mne,  vřele  doporučuji,  aby  si  každý  z  návštěvníků  Kosy  udělal  pár minut  čas a dočetl až  dokonce. A  v klidu  o  tom, co najde  na  obrazovce, popřemýšlel.Velmi bych se divil,  kdyby  potom nebyl  z  Dashina  nového  blogu  nadšen stejně  jako  já.

Dasho, promiňte,  že  jsem přičinil  těchto pár  řádek  k  tomu, co jste napsala. Ale  nedalo mi  to.

Evropa se v těchto dnech těší zvláštnímu hostu.Počtyřiadvaceti letech strávených převážně v domácím vězení, které na ni bylo uvaleno vojenskou juntou dlouhá léta držící neomezenou moc v Barmě, je zde na návštěvě vůdčí představitelka barmské opozice a bojovnice za lidska práva Aung San Su Kyi (v ČR známá spíše podle českého přepisu jejího jména jako Aun Schan Su Ťij).  Svou návštěvu započala v Ženevě, kde se zůčastnila konference Mezinárodní organizace práce při OSN, poté se přesunula do Norska převzít v Oslu po jednadvaceti letech Nobelovu cenu míru, která jí byla v roce 1991 udělena na návrh Václava Havla, a kterou dosud neměla možnost si osobně převzít, dále pak Irsko a Velkou Británii, kde ji byl udělen čestný doktorát Oxfordské University, a kde  jako vůbec první opoziční vůdce v historii promluvila v londýnském Westminsteru  k oběma komorám britského parlamentu. Této cti se dosud dostalo pouze Nelsonu Mandelovi, Baracku Obamovi, papeži Benediktu XVI a britské královně. Svou  návštěvu Evropy pak ukončí po sedmnácti dnech ve Francii.

Stejně jako Nelson Mandela, Aung San Su Kyi se pro své osobní nasazení a odvahu stala mezinárodním symbolem boje za demokracii bez násilí tváří v tvář brutálnímu útlaku. Tato napohled křehká žena, vždy s charakteristickými čerstvými květy ve vlasech, vyzařuje i přes televizní obrazovku neskutečnou důstojnost a pozitivní energii, a člověk se při jejím sledování nestačí divit, kde bere tato milá a mírná osůbka tu ohromnou vnitřní sílu, která jí dovolí se postavit hordě po zuby ozbrojených generálů. Byla to právě ona, kdo dokázal přitáhnout pozornost celého světa k zvěrstvům dějícím se v Barmě, a její osobní nasazení a vytrvalost, které přimělo svět se tamní situací zabývat.

Nechci se zde zabývat její životní cestou ani rozebírat momentální politickou situaci v Barmě, zvídavý čtenář si jistě najde cestu k podrobnějším informacím sám. Ale u příležitosti její návštěvy v Evropě bych ráda připomenula některé její myšlenky, které – přestože vyřčeny zejména v kontextu s minulými i současnými poměry v autoritářské Barmě – mají často všeobecnou platnost, a v dnešní době plné napětí, zvratů a politických půtek  se zdají být více než aktuální,  a v některých případech až děsivě relevantní, také pro současné dění v České republice.

Většina z uvedených citátů pocházejí z asi nejslavnějšího projevu Aung San Su Kyi nazvaném Osvobození od strachu (Freedom from Fear, 1991). Tento projev, stejně jako její další eseje a úvahy, vyšly nedávno také v českém překladu a je jen škoda, že tyto texty nejsou volně přístupné široké veřejnosti v jiné než knižní formě tak, jako je tomu v angličtině, kde jej najdete volně ke stažení na desítkách odkazů včetně těch na stránkách deníků, které jej často otiskují v plném znění.

Takže alespoň stručný výběr na Kose:

 • Když se cítíš bezmocný, pomoz někomu.

 

 • Demokratický proces nám dává prostředky pro politickou a sociální změnu bez násilí.

 

 • ·         Lidé se mě často ptají na to, co jsem musela obětovat. Vždycky odpovím: Nedělala jsem žádné oběti. Volila jsme cesty, kterými se chci vydat.

 

 • Považovat opozici za nebezpečnou znamená neporozumnět základům demokracie. Potlačovat opozici je útok na elementární principy demokracie.

 

 • Autoritářské vlády se často brání demokratickým reformách právě ve jménu integrity, sociální stability a národní bezpečnosti .

 

 • Neni to moc, která korumpuje, je to strach. Strach ze ztráty moci korumpuje ty, kteří vládnou a obava z trestu mocných korumpuje ty, kteří jim podléhají.

 

 • V systémech, které popírají existenci základních lidských práv, strach bývá na denním pořádku.  Strach z trestu odnětí svobody, strach z mučení, strach ze smrti, strach ze ztráty přátel, rodiny, majetku či prostředků obživy, strach z chudoby, strach z izolace, strach z neúspěchu.

 

 • Pojmy, jako pravda, spravedlnost a soucit nemohou být odmítnuty jako banální, když jsou to často jediné prostředky obrany proti bezohledné moci.

 

 • Mezi základními svobodami,  o které lidstvo usiluje ve snaze svobodně naplnit své životy,  osvobození se od strachu vyniká jako zároveň prostředek i cíl.  Lidé, kteří chtějí  vybudovat stát, kde silné demokratické instituce jsou základním kamenem, jež zaručuje ochranu obyvatelstva proti vynucené státní moci,  se musí nejprve naučit osvobodit vlastní mysl od apatie a strachu.

 

 • Bylo by obtížné odstraňovat nevědomost pokud bychom, omezeni strachem, neměli svobodu  usilovat o objevení pravdy. Není divu, že při tak úzkém propojení strachu a korupce,  se v  každé společnosti, kde strach je živnou půdou,  korupce ve všech formách stává pevně zakořeněnou.  

 

 • Úsilí nutné k zajištění existence bez korupce v prostředí,  kde strach je nedílnou součástí každodenního života není bezprostředně zřejmé  pro ty, které mají to štěstí, že žijí ve státech, které se řídí právním řádem. Just laws do not merely prevent corruption by meting out impartial punishment to offenders. Zákony jako takové neslouží jen k tomu zabránit korupci vyměřením ojektivního trestu pachatelům.  Zákony také pomáhají vytvořit společnost, kde lidé mají možnost naplnit své základní  potřeby nezbytné pro zachování lidské důstojnosti bez použití korupčních praktik.  Tam, kde žádné takové zákony neexistují, celé břímě dodržování zásad spravedlnosti a slušnosti padá na obyčejné lidi.  A je to kumulativní účinek  jejich vytrvalého úsilí a odolnosti, který pomůže změnit zemi, kde rozum a svědomí  jsou pokřivené strachem, ve stát, kde  právní předpisy slouží jako  opora pro  touhu lidí po harmonii a spravedlnosti, a zároveň potlačují  ty méně žádoucí destruktivní rysy v jejich povahách.

 

 • Nikdy bychom neměli dovolit našim obavám, aby  nám zabránili dělat to, o čem jsme přesvědčeni, že je  správné.

 

 • Zajištění základních materiálních potřeb není dostatečné k tomu, aby se minoritní skupiny i domácí obyvatelé cítili opravdovou součástí velkého narodního  společenství.  Pro to je třeba, aby lidé cítili dostatečné seběvědomí a věřili, že hrají  aktivní roli při utváření  scenáře budoucího vývoje státu, který vyžaduje jejich loajalitu.

 

 • Nejzákeřnější forma strachu je ta, která se převléká za zdravý rozum či dokonce moudrost, zavrhující jako pošetilé, lehkomyslné, nevýrazné a  marné věchny ty každodenní odvážné skutky, které nám pomáhají zachovat si lidskou sebeúctu a důstojnost.  Pro lidi, žijící pod nadvládou železné pěsti podle principu práva silnějšího, neni snadné osvobodit se od vyčerpávající a tížívé atmosféry strachu.  Přesto i proti nejdrtivějším státním aparátům se znovu a znovu zvedají odvážné vlny odporu. To proto, že strach není přirozeným stavem civilizovaného člověka. 
 • Nevěřím, v lidi, kteří jen doufají.  Musíme pracovat na tom, čeho chceme dosáhnout. Vždycky říkám, že nikdo nemá právo jen doufat bez jakékoliv snahy.

 

 • Jediné opravdové vězení je strach a jediná opravdová svoboda je osvobození se od strachu.

 

 • Lide se mě často ptají, jak jsem mohla vydržet odloučení od rodiny a přátel po tak dlouho dobu. Je to ironie, odpovídám, že v autoritářském státě jsou to pouze zajatci vlastního svědomí,  kdo mají opravdovou svobodu. Ano, my jsem se vzdali sveho práva na normální život. Ale zůstali jsme věrní té nejvzácnější  části naší lidskosti – našemu svědomí .
 • Revoluce, která usiluje pouze o změnu oficiální politiky a institucí s výhledem na zlepšení materiálních podmínek má malou šanci na opravdový úspěch. Bez revoluce ducha ty síly, které vyvolávaly nespravedlnosti starých pořádků, budou nadále působit a představovat stálé riziko v procesu reformace a obnovy. Opravdová revoluce je revoluce ducha zrozená z intelektuálního přesvědčení o potřebě změny v mentálním přístupu a hodnotách, které  vytvoří směr dalšího vývoje celého národa.

 

 • Nestačí jen volat po svobodě, demokracii a lidských právech. S tímto voláním musí být spojena společná odhodlanost překonávat překážky, dělat oběti ve jménu dosažení pravdy, a odolat korumpujícím vlivům chamtivosti, zášti, ignorance a strachu.
 • Lidské bytosti potřebují svobodu a bezpečí k tomu, aby mohli vyvinout svuj plný potenciál.

 

 • Hledání obětních beránků je v  podstatě popřením vlastní zodpovědnosti  – ukazuje to na  neschopnost poctivě a rozumně posoudit  skutečnou podstatu problémů, které tvoří  živnou půdu pro sociální a ekonomické problémy,  a nedostatek odhodlání poprat se s nimi.

 

 • Demokratický process nám dává prostředky pro politickou a sociální změnu bez násilí.

 

 • Nebyla jsem to já, kdo musel obětovat svoji rodinu, nepřemýšlím o tom jako o své oběti. Byla to moje rodina, kdo musel dělat oběti proto, aby mi pomohli dělat to, o čem jsem byla přesvědčena, že je správné.

 

 • Mír v našem světa je nedělitelný.  Pokud kdekoliv na světě budou risnegativní síly  stále vítězit nad těmi pozitivními, jsme všichni v nebezpečí. Můžeme pochybovat, zda všechny negativní síly mohly být někdy odstraněny.  Jednoduchá odpověď je: „Ne!“ V lidské povaze je zakódováno jak to pozitivní tak to negativní.  Nicméně, v lidské povaze je také zakódována schopnost pracovat na podpoře toho pozitivního a minimalizovat či neutralizovat to negativní.

 

 • Absolutní mír v našem světě je nedosažitelný cíl, absolutní mír musí najít každý z nás sám v sobě.  
 • Nejpříjemnější a nejcennější lekce, kterou jsem se naučila je ta o hodnotě laskavosti. Každá laskavost, které se mi dostalo, malá nebo velká, mě přesvědčila, že laskavosti nikdy nemůže být dost.  Být laskavý znamená reagovat citlivě a vřele k nadějím a potřebám druhých.  I ten nejmensí dotek laskavosti může odlehčit těžkým srdcům.  Laskavost může změnit životy lidí.

 

 • Naším konečným cílem by mělo být vytvoření světa bez vyhnanců, bezdomovců a lidí bez naděje. Svět, ve kterém je každé místečko opravdové útočiště, kde lide budou mít svobodu a možnost  žít v míru.  Každá myšlenka, každé slovo a každý skutek, který přispívá k tomu pozitivnímu a prospěšnému je přínosem na cestě k míru.  Pojďme se spojit a ruku v ruce se pokusit vytvořit mírumílovný svět, ve kterém můžeme klidně spát  a probouzet se ve spokojenosti a štěstí.

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Dashin Big Ben se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

188 reakcí na Osvobození od strachu

 1. Občan napsal:

  Paní Dasho,

  předem se omlouvám za komentář, který vyzní cynicky. Jenže…

  To paní Su-Tij nikdy nepřišlo divné, že ji tolik podporují zrovna Anglosasové, kteří se vyznačují tím, že od skončení WWII neustále útočí na svrchované státy, aby získali jejich území a přírodní bohatství výhradně pro SVÉ zájmy?
  Zrovna Indočína a Dálný Východ s nimi mají ty nejhorší zkušenosti.

  Čte se to krásně, s většinou jejích myšlenek nelze nesouhlasit a bylo by nádherné, kdyby se alespoň 30% z toho stalo realitou. Jenže žijeme ve světě, v němž pravidla určují jiní – bez velkého filosofování, zato velkými klacky 😦

  • Alex napsal:

   Občane, vtip je v tom, že to tak být nemusí. V jakékoli formě demokracie záleží jen a jen na těch ovčanech. A není pravdou, že musí být až tak nutně vidět a dráždit zaměstnavatele, aby ztratili práci. Co si kdo myslí a jak volí zaměstnavatel nemusí ani tušit. Je to opravdu vše jen otázkou míry vlastní vnitřní svobody. Zkuste přečíst Jacka Londona – Tuláka po hvězdách třeba.

  • Dasha napsal:

   Aung San Su Kyi je dcera Aung San, barmskeho vudce, ktery v roce 1947 vyjednal nezavislost od Britu. Ona sama studovala v Oxfordu a dlouha leta zila ve Velke Britanii. proto je jeji blizky vztah prave k VB a dalsim zapadnim demokraticky statum prirozeny

   • Občan napsal:

    To je asi i pochopitelné. Podobně na tom byl i Gándhí a bylo i je mnoho dalších nejen asijských politiků, vystudovavších na britských a amerických universitách.
    Tím spíš však MUSÍ vědět, co „demokracie“ v angloamerickém stylu obnáší a CO to „přináší“ obyvatelstvu zemí, které tento typ „demokracie“ přejaly. Ta formální, institucionální „demokracie“ je totiž v příkrém rozporu s tím, co si lze přečíst v projevech paní Su-Tij.

    • Dasha napsal:

     Nevim co si vy myslite o tom, co ‚demokracie‘ v angloamerickem stylu obnasi
     jestli to srovnavate s tim co se deje v CR = tak se obavam, ze jste jste vedle jak tak jedle

 2. Petrpavel napsal:

  Hezké myšlenky. Nevím, hodně mi to připomíná Havla. Jsem proto raději opatrný v hodnocení.

  • Dasha napsal:

   Opatrny?
   Proc? Mate strach? 😉

   • Petrpavel napsal:

    Určitě nejsem sám , a ohlasy i zde mě v tom utvrzují, že obava aby v Barmě nedošlo ke stejné „demokracii“ jako u nás, jinými slovy mafiokapitalismu, není lichá.
    Ne každý slovní humanista má schopnost vést svůj národ ku prospěchu většiny. Není přece proti logice, že elita se mnohdy chová elitářsky a zavádí elitářské pojetí státu. A ujme-li se moci taková elita jako u nás…
    Strach mám, ale pro doma v ČR, Barma je daleko.

    • Dasha napsal:

     Ano, mate pravdu, existuje obrovska obava, ze v Barme muze dojit k podobne demokracii jako u nas. Tu obavu vyjadrila i Su Kyi vyjadrila a varovala k velmi opatrnemu optimismu a zdaleka netvrdi, ze vitezstvi je nadosah.
     Co se zatim tamnejsi opozici podarilo, je ‚pouze‘ to ze se po 25 letech dostala radne zvolena opozice do parlamentu. S vyhranymi 43 kresly z celkovych 664 je to kapka v mori, ale stejne obrovsky uspech. A upozornuji znovu – dosahnuty ciste demokratickymi prostredky – a proto je to tak dulezite pro cely svet

     Samozrejme ze Barma je daleko a samozrejme ze se ta situace tam a tady neda vubec srovnavat, ale nepripada vam, ze minimalne nektere jeji vyroky jsou naprosto relevantni soucasne situaci v CR?

   • Alex napsal:

    Dasho, takto to myslím nejde stavět, ať jste to myslela jakkoli. Každý má tento typ strachu z různých důvodů různě nastaven. Jde o to, prolomit tu bariéru strachu třeba s promočenými kalhotami a úspěšně, jakoukoli. Úspěch strašně povzbuzuje a ukazuje, že to jde, že to něco je možné a nemusí být přitom účastna absolutní výhra. Přece i to je Váš příklad. Ten úspěch přece nemusí být mezinárodní uznání a nemusí se vůbec týkat politiky a přece pak to překonávání strachu může pak i s tou politikou souviset. Každý má tu nepřekročitelnou hranici, za kterou už nezajde, kdyby ho to mělo stát život, někde jinde včetně rozdílných vazeb sociálních, rodinných, atd, atd. Vždycky jde něco dělat a žít v míru sám se sebou.

    • Dasha napsal:

     tam byl smajlik Alexi! Samozrejme ze jsem to nemyslela uplne vazne – ja mam ten strach taky, ze spousty veci!
     Ale to je to co rika Suu Kyi – Nikdy bychom neměli dovolit našim obavám, aby nám zabránili dělat to, o čem jsme přesvědčeni, že je správné.

 3. AlenaK napsal:

  Velké poděkování za tento článek autorce a vlkovi za úvodní slova. Je to na několikeré přečtení a zamyšlení. Určitě pošlu odkaz dále, hlavně svým starším vnoučatům – čerstvé maturantce a vnukovi, kterého čeká maturita příští rok. Nevím, který z citátů bych dala na první místo. Asi všechny a je to jen výběr. Díky, Dasho. K vašim článkům se vracím, je dobře, že na Kosu píšete.

 4. cobolik pacholik napsal:

  ja som pisal ,ked som sluzil vlasti,podobne dristy a myslienky na matrac na ktorom som spal 22 mesiacov,lebo som zil len o jednej veci a tou bola volnost.
  pisal som na spodnu stranu,lebo ked bol cigansky den vsetko islo hore nohamy a nikdy nenapadlo dostojnika obratit,lebo by som bol sedel od nasho burakova 6 km v sabinove.
  taky spagatik si to precital a vsetko opisoval,len hovoril ty vole,nikdy bych nerek co v tobe drime vole.
  toto drieme vo mne cely cas,volnost,nenavist k nepravosti.
  ja,ako buran z kopeckov s 15 profesiami a som prevsvedceny na 98%,ze vacsina obycajnych ludi k takym citatom pozera,ako bozim prikazaniam.
  ci ja,alebo ostatny holotnici,ak by boli postaveny na vysoky post v republike,ci by dorzala,co sama napisala,alebo drzala sa tych citatov,ako mojzis tabuli mocne?
  ci ta sikmooka panenka,ak vymeni generala v barme , bude prezident ak ma nejaky charakter,nikdy neprijme taku funkciu,lebo si sama napluje do ksichtu,jedine,ze si nejak poprevraca svoje dristy.
  jedno je pekna myslienka a druhe jej uplatnenie v praxi.
  pise,ako jeptiska,ja som jeptisky poznal,nikdy nic nemali,len tu vieru v boha a neboli by zmenili,ani pod natiahnutym samopalom,ta panenka sikmooka,zmeni svoje dristy,ak vymeni generala vo funkcii,lebo hnida od lichvy uz ju teraz lape a krmi mamonom,za peknou cenou a pozvaniami sa krci skurvena kurva od zlateho prachu,aby potom tu sikmooku panenku ohla,ako jej pasuje,mozno pisem bludy,mam teplomer okolo seba,ked pracujem dnes bolo najviac na slnku 56 stupnov ja nemeriam v tieni,lebo ja nerobim v tieni,tak mozno tym bude moj drist pre niekoho trafeny.
  pre pani dashu osobitne:dobre ze carecka toto pise,aby holota vedela co je cit,ucta k pravu,bliznemu a honor byt clovekom.

  • Občan napsal:

   Ludo,

   jsem moc rád, že jste se uchýlil zrovna na vlkovu Kosu. Vašimi „dřísty“ mi mluvíte z duše (občas mám pocit, že to je snad telepatie :-)) a vždycky se těším, až na Vás zase narazím.

  • Dasha napsal:

   Coboliku
   jako vzdycky originalni komentar
   Su Kyi v rozhovoru pro BBC na otazku, zda chce byt vudcem Barmy odpovedela – “Ano, pokud budu schopna vest narod spravnym smerem.“

   • Petrpavel napsal:

    Přesné! To, že je toho schopen, si Václav Havel také myslel …

    • Dasha napsal:

     Ano Vaclav Havel zapomnel lidem pripominat, ze svoboda a demokracie vyzaduje nasazeni a musi se na ni pracovat a pecovat o ni. A podle meho nazoru on sam ten boj tvari v tvar Klausovi tak trochu vzdal cimz zklamal obrovskou spoustu lidi

     • Dasha napsal:

      kteri ztratili viru a dostali se do apatie
      podle toho to taky tak v tomto state vypada

     • tresen napsal:

      Ano, Václav Havel zapomněl, že u nás by musel zvonit na všechny dveře a vysvětlovat každému extra, co je to ta občanská společnost, o které pořád mluví. A že bez toho, aby dotyční z těch dveří vylezli a začali něco dělat, to nepůjde.

     • hans napsal:

      Proč by musel zvonit lidem u dveří? I bez toho každý ví, že občanská společnost podle havla jsou lidé, kteří disciplinovaně podporují jeho myšlenky. Kdežto svobodní lidé, lidé kteří se sdruží, aby prosadili něco, co se Havlovi (nebo jeho velkým bratrům na Západě) nelíbilo jsou odporná lůza.

    • Alex napsal:

     PetřePavle, opravdu čekáte na dokonalého vůdce, bez chyb? Nebo jinak, myslíte, že to dokáže sama Su Kyi bez občanů? Nedali u nás občané přednost Klausovi?

     • Petrpavel napsal:

      Ano, bohužel dali (i já volil v 1992, pak už ne, Klausovu ODS). Byl lepší manipulátor než jiní v té době a měl za sebou celý západní, už tehdy problémový, svět. Jestli s tím kalkuloval vědomě, nebo nevědomky, těžko říci, ale kalkuloval dobře.
      Havel nebojoval za nic jiného než za své ambice. To mu vyčítám.

     • Alex napsal:

      Myslím, že Havla nehodnotíte objektivně. jako prezident mohl těžko něco dělat – stál mimo tu rozhodující výkonnou moc a jaksi z pozice prezidenta šlo Klause pacifikovat dost těžko, nemyslíte?
      Jo, co by bylo, kdyby založil politickou stranu, to už je jiná. Nicméně otázka je stále stejná zda to bylo v daných reáliích možné.

  • Alex napsal:

   Coboliku, jestipak víte, že jste vpodstatě napsal totéž, co jakýsi Váš krajan jménem Mňačko a jmenovalo se to tuším Jak chutná moc? Chlape Vy toho chalupníčka z Prdákova jen předstíráte. -smějící se smajlík

   • tata napsal:

    alex neopisujte stim načkem,sice v jine souvislosti,přesně mi napadl

   • cobolik pacholik napsal:

    oslobodit sa od strachu?v mojej palici znamena postavit sa pred popravciu catu a umierat s prevedcenim,ze moju volnost mi zobrat nikto nemoze,nie toboz nejaky projektil,co preleti cez moje telo.
    treba dumat sam,ako by sa clovek zachoval,ked moja bohova prax zivotom mi dava jasne na javo,nie som docista sracka,ale ani copperfield,co vie chytit projektil do zubov.
    oslobodit sa od strachu?je siroky pojem objem slova,vo vysokej politike nema nikto strach,lebo svoj strach prenasa na obycajnu holotu a ja by som chcel vidiet toho vaseho vondru v akcii v kandaharer,ci kalouska,ako gazduje s 15000kc.
    ja obdivujem horolezcov,ale nejaky zasrany politik,tiez rozprava o horolezectve,ako keby mal vsetkych 14 osem tisicoviek v jednom roku za sebou,pritom sedi na ripe a nevie kde himalaya.

 5. Jan Čermák napsal:

  Nadpoloviční většina bodů, myšlenek se vztahuje i na ČR.
  Myslím, že se zásadně mýlí, když říká, že moc není zlo, to strach.
  Každá moc je zlo, a až globální kapitál ovládne její zem, pozná, jako my, že dolar je nejtotálnější vládce světa. Není před ním úniku a nezná slitování.
  „strach ze ztráty přátel, rodiny, majetku či prostředků obživy, strach z chudoby, strach z izolace, strach z neúspěchu“. Ano to všichni máme.
  „Pro to je třeba, aby lidé cítili dostatečné seběvědomí a věřili, že hrají aktivní roli při utváření scenáře budoucího vývoje státu, který vyžaduje jejich loajalitu. “
  Jo lidi mají věřit a být loajální, to moc vyžaduje. A my to už zažili, víme co bude následovat až ten režim padne.“Demokracie“ s Klausem a Dalíkem v čele.

  • Alex napsal:

   Myslím, pane Jene že se mýlíte. Jakkoli je má 2-násobná zkušenost nepolitická. Kdysi jsem si postavil hlavu proti šéfovi ohledně řešní zakázky. Tehdy diktoval i řešení dodavatel. Šéf na mne vyzkoušel komisi a že je to požadavek KSČ. Nu a já si na to KSČ zavolal. Když jsem to na komisi vybalil, bylo po ní. KSČ nic takového nechtěla. To řešení bylo prosazeno, ale zaskázku jsem nedokončoval. Byl jsem doslova podělanej strachy, že dostanu padáka. Nutno podotknout, že později jsem pochopil, že ten šéf měl strach, aby tu zakázku nepřevzal jiný podnik – tehdy už jsme jako odnik jeli jan na zakázky, které jsme si sehnali.
   Nu a druhá zkušenost, kdy jsem dostal padáka v r.92 od člověka, jehož jsem si velmi vážil a který se se mnou loučil frťanem a s tím, že se obával, abych se nedostal na místo, jež chtěl obsadit, že prý jsem proň konkurencí. Pikantní bylo, že jsem o žádné místo neusiloval. Líbilo se mi to, co jsem dělal. Dvě holky na vš, no byl jsem podělanej strachy znovu a to tak, že jsem se i strašně klepal a moc jsem se musel soustředit, abych nedal absolutně nic najevo, protože na druhou stranu jsem byl tvrdohlavej a nikdy by mne ani nenapadlo jakkoli lézt ke křížku. Holky dostudovaly a já se uživil.

  • Dasha napsal:

   Moc nemusi byt zlo a zlo nemusi mit moc
   Nemyslim si ze se myli, podle meho nazoru se jen diva ‚pod povrch‘ hloubeji nez vetsina z nas
   Jinak k vasemu ‚Demokracie s Klausem a Dalikem‘ – to je presne ten duvod, proc jsem ten clanek napsala. Toto neni demokracie – to je pokus o znovuzavedeni autoritarskeho statu. Koneckoncu podobna kritika se uz nejakou dobu ozyva z vice stran…

   • Občan napsal:

    Víte, Dasho,
    ona ta filosofie „dobra“ a „osobní odvahy“ vypadá úplně jinak z pohledu uzavřeného universitního světa Oxfordu a vily na soukromém ostrově a úplně jinak z pohledu dvoudolarové barmské lepičky kecek, rodičů klepajících se hrůzou ze ztráty práce v agenturní montovně, kde stačí znelíbit se šéfovi, nebo zoufalce čekajícího ve frontě na pracáku či ve frontě na dobročinnou šlichtu…
    My jsme tu také měli a stále ještě máme „tuzexové humanisty“, dodnes podporované všelijakými „hlasy svobody“ a „freedomhouse-y“, kteří se po „demokratizaci“ ošklíbali nad panelákovými „králíkárnami“ a jejichž manželky doporučovaly vykuleným řadovým občanům, aby si kupovali místo nevkusných konfekčních lapiček modelové kousky za 20 000.- Kč. A pak se ty „králíkárny“ staly pro většinu populace nedostupným luxusem…

    • Dasha napsal:

     Obcane,
     Suu Kyi presto ze zila nejakou dobu v zahranici – od roku 1988 zila zpatky v rodne Barme. Kde stravila 15 let z 21 roku v nucenem domacim vezeni

    • Dasha napsal:

     A ty lepičky kecek, rodičů klepajících se hrůzou ze ztráty práce v agenturní montovně, kde stačí znelíbit se šéfovi, nebo zoufalce čekajícího ve frontě na pracáku či ve frontě na dobročinnou šlichtu… – to jsou prave ti vsichni, za ktere Suu Kyi a nejen ona bojuje.
     Co byste chtel vy – ja vam nerozumim? Protoze nekdo kdo zije v trochu vetsim pohodli je automaticky diskreditovan pri pokusu a zmenu situace?

     • Občan napsal:

      Nemyslím, že je automaticky diskreditován, ale příliš často se pohybuje ve světě, který je od života těch, za něž bojuje, zcela odtržen.

      Copak Vy dokážete nevnímat absurditu toho, že Su-Tij a další disidenti byli a jsou podporováni režimy, které jsou v naprostém rozporu s tím, co tito disidenti hlásají? Že základem těch režimů je sociální nerovnost, udržování širokých vrstev obyvatelstva v chudobě a dnes už i omezování základních lidských práv?

     • Dasha napsal:

      Obcane
      podporováni režimy, které jsou v naprostém rozporu s tím, co tito disidenti hlásají?
      Vy povazujete Velkou Britanii za autoritarsky stat?
      Muzu se zeptat, kde zijete vy?

     • Občan napsal:

      Ano; dnes už ano.
      Vy si nevzpomínáte, jak Blair zatočil s BBC, když si dovolila upozornit na to, že ve věci Iráku obelhal celou Británii a navíc s pravděpodobností rovnající se jistotě nechal zvaraždit dr. Davida Kellyho, který se proti Bairovým válečnickým aktivitám ostře postavil a usvědčil jej ze lži?

     • Dasha napsal:

      Ano, s valkou v Iraku byl problem a nejen tam
      Ale taky to stalo Blaira i Labour spoustu priznivcu a vyrazne to prispelo k tomu, ze v poslednich volbach prohrali
      To je prave ta demokracie, vite? Pokud se zproneveris, lzes, podvadis – ztratis podporu

     • hans napsal:

      Tak takovou demokracii jsme tu měli i před listopadem – papaláš, který se nějakou politikou evidentně znemožnil, taky mohl být vyšťouchán nepřejícími kolegy, ale politika se nezměnila. Blair sice je pryč, ale pohrdání právem, agrese a páchání válečných zločinů pod falešnými záminkami pokračuje – Lybie, Sýrie….

     • hans napsal:

      Ona bojuje za lepiče kecek? A oni se v sousedním demokratickém Bangladéši mají lépe?

    • Alex napsal:

     Ne občane, spíše dnes neumíme rozeznávat a rozlišovat, kde je to dobro a kde zlo. Chceme jen absolutní dobro a nebereme to obyčejné dobro i s nějakými mouchami.

     • Dasha napsal:

      Tak.
      A jeste ocekavame ze to dobro se projevi samo zatimco my budeme pohodlne sedet na gauci a stezovat si

     • Občan napsal:

      Já bych řekl, že většina běžných lidí používajících „prostej selskej“ to umí rozlišovat velice dobře. Ti se ovšem do vysoké politiky obvykle nedostávají a tak jim zbývají ty obavy a strachy.
      Zato ti, co se kdekoli dostanou do vysoké, potažmo nadnárodní politiky nebo se stanou jejími nástroji, jsou schopni hlásat „absolutní dobra“ a vydávat za ně jakékoli zločiny.

     • Alex napsal:

      Občane nikoli. Neumíme rozeznávat ty priority. Jestliže Klaus a Kalousek zcela veřejně dali najevo, jakže chápou tu demokracii, že lidé mimo volby jim nemají do ničeho, absolutně do ničeho co mluvi a že se chovají jako oligarchové či se lidem prostě zpovídat nebudou. Doslova mne bere čert, když někdo tvrdí, že premiér může někoho odvolat a NEMUSÍ NIC NIKOMU VYSVĚTLOVAT. Lidé takto mluvící nejsou demokraté ale ti oligarchové.

 6. Alex napsal:

  Snad Dasho nemusím dodávat, že jste skvělá včetně volby titulku.

 7. Dasha napsal:

  Vlku – technicka
  Nevim, jak je to u vas, ale na mem prohlizeci, je ten text z nejakeho duvodu prolozeny anglickym originalem, takze se misi cestina s anglictinou. Netusim proc, v tom souboru, ktery jsme vam poslala byl text jenom cesky, aspon me se to tak zobrazuje?
  I kdyz z dosavadnich komentaru to nevypada, ze ostatni maji stejny problem – nikdo to nezminuje…

  • vlk napsal:

   Dasho,
   u mne je to stejné. A absolutně netuším,kd e s e tam ta angličtina vzala ..Já ji tak fakt nedal ,-)))
   Mohu ji vymazat.Aspoň myslím. Chcete?

   • Dasha napsal:

    ja ji tam mela – lip se mi to preklada kdyz mam ty texty na jedne strance. Ale vsechno jsem to vymazala pred odeslanim…..Mozna nejake zkryte zobrazeni???
    Jestli to jde vymazat, prosim vymazte to, spatne se to cte, Diky

 8. tresen napsal:

  Díky, Dasho.
  Ten anglický text vůbec nevadí.

 9. Puck napsal:

  Klasik ( Charles Dickens ) říká :
  “ V člověku je hluboce zakořeněna vášeň za něčím se honit. “
  A já dodávám : “ Říká se tomu pokrok. “
  🙂

 10. Karamela napsal:

  Kdysi se tu v souvislosti s demonstrací „spojených“ organizací vedla debata na téma generální stávky a já jsem napsala, že v mém věku, v mém regionu, v mém zdravotním stavu do žádné stávky nepůjdu, jednoduše prostě proto, že se opravdu hluboce bojím, že o tu svoji práci přijdu. Samozřejmě mi bylo ihned oponováno, že to teda ale s takovou nikam nedojdem, když jsem jakože už předposraná strachy. Tak jsem se zamyslela, ale stejně jsem opět došla k závěru, že bych stávkovat nešla. Nechci ohrozit svou rodinu, svoje přátele a okolí, tím že nebudu mít obživu, že mě nakonec budou muset sanovat. Vždyť sama „šikmooká panenka“ jak půvabně napsal Čobolík říká, že ne ona obětovala rodinu, ale její rodina dělala oběti, aby mohla dělat, o čem byla přesvědčena. A v tom já vidím jádro pudla – ano Aun Schan Su Ťij je obdivuhodná, statečná, opravdu vnitřně svobodná, ale já se ptám, cítí to i její blízcí takto? Nebo jsou naopak ve vleku její osobnosti nesvobodní oni?

  • Alex napsal:

   Karamelo, ono to přece není o to, aby se každý choval stejně jako tihle lidé. To přece ani není možné. Bohatě stačí dělat a spolutvořit to veřejné mínění. Jestliže politik zjistí, že 80% obzvatelstva je proti něčemu, prostě to neudělá. My nejsme v Barmě, my už jakous takous demokracii máme. Stačí se nedat obalamutit Klausy a Kalousky, že demokracie spočívá v tom, že oni jsou zvoleni a proto je nám prd do toho, co dělají. Naprosto postačí, aby si 90% obyvatelstva myslelo, tak Vás pánové už volit nikdy nebudu. Tohle opravdu není apriori o tom, že se máme všichni chovat stejně. Ani na to všichni tak či onak prostě nemáme.

   • Občan napsal:

    Alexi,
    v pricipu máte samozřejmě pravdu. Ale praxe je jiná.
    Mnohokrát jsem pracovně jednal s lidmi, kteří byli zoufalí z poměrů ve firmě, kde pracují. A mnohokrát jsem jim například radil, aby si založili odborovou organizaci nebo se stali alespon členy některé ze základních organizací, bay se obrátili na věcně příslušné inspekřní orgány, aby se soudil – prostě aby si nenechali líbit zvůli, jíž se na nich dopuští zaměstnavatelé.
    Jenže…
    Pak jsem mluvil i s lidmi, kteří to udělali a přišli o práci. Dnes to je totiž otázka jednoho podpisu na rozhodnutí o zrušení pracovního místa bez náhrady. Jistě – i to je soudně napadnutelné, ale DOKÁZAT, že místo bylo zrušeno účelově (za trest), je prakticky nemožné. A protože k tomu boji za jiné se většinou dohodlají až lidé hodně dospělí (z pohledu trhu „staří“), osbnostně vyzrálí, je pro ně prakticky nemožné sehnat jinou práci. Navíc si nesou cejch buřičů…

    • Dasha napsal:

     Ale to je prave to, o cem tady mluvime – autoritarske vlady pouzivaji STRACH k tomu aby ovlivnili mysleni a jednani lidi ve svuj prospech
     A ten strach je naprosto pochopitelny a lidsky. Prave proto bychom meli podporovat ty, kteri ho dokazou prekonat a maji odvahu bojovat i za nas. Pokud bojujou za dobrou vec, samozrejme. A to je prave velmi obtizne rozlisit a pro nas, radove obcany, jde spise o to, oprostit se od toho strachu v nasich myslenkach , nebat se myslet samostatne sami pro sebe, dokazat si priznat i nepekne veci a to ze nekdy nemam pravdu, i kdyz se mi to nelibi, nemyslet pouze v urcitych tendencich jenom proto, ze je to pohodlenejsi, postup jednodussi a pro me osobne v urcite situaci vyhodnejsi. Kdyz toto dokazeme, pomuze nam to videt ten spravny cil
     Ten strach neni myslen jako neco spatneho a odsousenihodneho, strach ma prece spoustu tvari, a v nekterych situacich je prospesny. Strach je jen prekazka, ktera nam stoji v ceste

    • Alex napsal:

     Jistě, a není to jen tohle. Mladí prakticky do odborů nevstupují i když je v podniku mají. V prvním případě je to skutečně otázka překonání toho strachu – ono jakkoli se to nezdá, je strašně důležité JAK se to dělá. Něco jiného je něco dělat natruc zaměstnavateli a dávat to najevo a něco jiného je ukázat tomu zaměstnavateli, že to je a může být výhodné pro obě strany. Vzpomínám si na moji mámu, páč je vždy od malička všechno říkal jaksi na plnou držku, že všechno lze říci diplomaticky. Já si tenkrát myslel, cože to plácá, že rozhodující je pravda. Hovno. Máma měla pravdu. Jde to – jen je to strašně těžké. Ale je to možné..
     V druhém případě holt nepomůže než vlastní zkušenost. Ti mladí si budou muset prodělat zkušenosti těch před nimi, z dob, kdy odbory nebyly. Nebude to myslím až do té míry stejné zkušenosti, ale dříve či později prostě zjistí, že jinak se s nimi takový zaměstnavatel nemusí bavit vůbec. A že by si ti mladí nechali líbit úplně všechno, tomu nevěřím. Něco holt chce čas a ten někdy předhonit nejde.

     • Občan napsal:

      Jistě, Alexi. Ale na kompromis musejí být dva. V okamžiku, kdy jedna strana má v ruce zbraň typu „když se ti to nelíbí, tak vypadni, snadno tě nahradím a levněji a ještě se postarám, abys nesehnal ani místo závozníka na hovnocucu, stává se jakékoli jednání poněkud jednostranným.

      Víte, já s hrůzou zjišťuji, že za komančů bylo daleko snazší stát se „radikálem“ a přežít to, než dnes. Zažil jsem to na vlastní kůži a krk mi paradoxně zachránila podniková organizace KSČ, která mi dala zapravdu a postavila se za mě, ačkoli jsem nikdy v partaji nebyl a hubu jsem si pouštěl na špacír dost otevřeně.
      Šlo tehdy o to, že lidem studujícím při zaměstnání bylo upíráno právo na alespoň občasné volné soboty. Pracola jsem v jednom maloobchodním podniku a vedoucí prodejen se vůči studujícím chovali opravdu hnusně. Cítili se jimi ohroženi, poněvadž v 80. letech se začalo tlačit na zvyšování kvalifikace vedoucích prodejen a ti „staří“ někdy nebyli ani vyučení. Začal jsem po tom dost zostra jít a problémy na sebe nenechaly dlouho čekat.Sám jsem byl tehdy překvapen, KDO se za mne postavil, pomohl mně osobně a prosadil zlepšení pracovních podmínek pro „dálkaře“.

      Jenže DNES je možné člověka existenčně zcela zlikvidovat, aniž by našel kdekoli zastání.

     • Alex napsal:

      Občane, opravdu neumím odpovědět jinak než, že kompromisy bychom sami se sebou dělat neměli. nevedete to k tomu míru sobě samém. A neznamená to vůbec, že musíme riskovat přímo krk – v jakémkoli režimu. Někdy nám osobně lze cosi dělat, někdy ne – a u každého je to jiné. V každém čase.

     • Petrpavel napsal:

      Občan napsal : „Víte, já s hrůzou zjišťuji, že za komančů bylo daleko snazší stát se “radikálem” a přežít to, než dnes. “
      Tesat do kamene! Ať si to chceme přiznat nebo ne, je to tak.
      Mohu posoudit ze své praxe v zaměstnání do roku 1989 (pak už jsem raděj mlčel, přecházejíc rychle z podpory Klausovi přes Zemana a Paroubka k Filipovi) : ač „radikál“ ať už jako pracovník či odborář, neměl jsem sebemenší problémy. Dokázal jsem své postoje ustát. Když někoho potřebují jako odborníka … Ano, disidentem jsme nebyl : kotelna ani hospoda nebyly mým teritoriem.

   • tata napsal:

    alexi…………obdivuji KARAMELU že to naplno napsala,kolik lidí to přizná že má strach,už to si to přiznat znamená že v opravdu zavažné situace bude naopak jednat,večinou sklamou ty s velkymi rameny.A NAVIC POPSALA trochu to co ja sem zde popsal před chvili…………….krasné myšlenky ale utopistické ale i zlomek jejich aplikace by byl přínosem

    • Alex napsal:

     tato, je to tak. Strach je naprosto přirozený. Jinak bychom mnohdy nemohli přežít. Je vyhrazen člověku, protože jde o záležitost vědomí. Není to pud, jakkoli se mluví i o pudu sebezáchovy i v souvislosti z člověkem. A není to nic, zač by se měl člověk stydět. Skutečností ale také je, že mnohdy je zbytečný, mnohdy není nutno volit ty formy, ze kterých plyne strach, ale jiné, kde ten konkrétní strach být nemusí. A vždycky jde o to, že strachu se dá čelit a naučit se sním žít a přestonebýt pasivní. Vždycky jsou možnosti volby – ve způsobu, formě. Není jen jedna cesta přes náměstí.

   • Karamela napsal:

    Bohužel, obávám se, že to, že 80% obyvatelstva je proti něčemu – je „jim“ úplně ale úplně šumák. A to dokonce i v rozporu se zdravým selským rozumem 🙂 A pokud je volební systém nastaven, tak jak je nastaven (qui bono?), pak je jen velmi malá šance, že se něco změní…

    • Alex napsal:

     Myslím, že čas Vás přesvědčí. Oni někteří nahoře mají veliký dar, zblbnout z moci natolik, že se nakonec sprotiví 100% občánků. Mňačko i cobolik mají vekou pravdu – a ta je takémotorem demokracie. Tak už to bývá, že to pak takoví hoši a dívky jaksi přepísknou. A nemylte se. U nás k tomu přepísknutí pořád bude stačit daleko méně než třeba v Rusku a v Německu holt zase daleko méně než u nás. usmívající se smajlík
     ostatně lépe je být optimistou už pro vlastní duševní zdraví. V obecné rovině a v absolutní podobě totiž nejde vpodstatě o nic jiného, než o to, zda to lidstvo zvládne či ne. Buď to nakonec v té absolutní podobě posere a zničí samo sebe nebo nikoli a pud sebezáchovy donutí jít tím dobrým směrem. – usmívající se smajlík

    • Alex napsal:

     Jinými slovy, Karamelo, nač stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko a už vůbec ne v pesimistických myšlenkách toho absolutního typu pesimismu. V čemkoli, kdykoli. – usmívající se smajlík

     • Karamela napsal:

      Jasné Alexi 🙂 – souhlas. Nakonec – během let „zkušeností a zrání“, stále více inklinuji k fatalismu a jak říkávala naša maminka – matka příroda si to nakonec srovná, že budeme koukat 🙂

     • Alex napsal:

      No vidíte, a že to jde nakonec i s těmi usmívajícími se smajlíky. Taky palec nahoru ode mně. Ještě jinak to říkali naše stařenky a staříčkové – boží mlýny melou nebo veskrze lidověji na každou svini se už někde vaří voda. Takže hlavu vzhůru a podle svých možností do teho. – usmívající se smajlík
      VVždyť už je fajn jen to, že tu takto můžeme komunikovat. Ani to není zase tak málo. A znáte tu písničku JEDNOU BUDEM DÁL.

  • Dasha napsal:

   Mozna to jeji blizci citi jinak, to je pravda, ja jsem nad tim taky premyslela. Ono nikde neni receno ze to bylo pro kohokoliv z nich snadne, ono nic, co stoji za to neni v zivote snadne.
   Nikdo netvrdi, ze jit bojovat na barikady musime vsichni – ne vsichni to muzou udelat, ne vsichni k tomu maji podminky, ne vsichni si to muzou dovolit. Ale ti, kteri na ty barikady jdou potrebuji taky zazemi, kam se mohou uchylit po bitve, aby nacerpali nove sily. A to zazemi je stejne dulezite jako ti barikadnici a ti lide, kteri to zazemi poskytuji tak zase ukazuji jiny druh odvahy. Nejdulezitejsi a nejobtiznejsi je dokazat rozlisit ten spravny cil a neztratit ho ze zretele a pomoci mu treba tim, ze az se ten vas barikadnik vrati domu, pofoukate mu rady a podekujete, ze bojuje i za vas

 11. tresen napsal:

  Tak si říkám, když čtu některé defétistické komentáře: Jsem vůbec na diskusním fóru, kde mají drtivou převahu lidé levicově smýšlející ?
  Což dávní sociálové, když se vydali na cestu boje za práva dělníků /a nejenom dělníků, ale i za práva všech občanů/, bez toho, že by měli zaručeno, že se dožijí prosazení svých požadavků, nemuseli nejdřív ze všeho překonat svůj strach z možných následků pro ně osobně i pro jejich rodiny?

  • tata napsal:

   tresen ,,,,,,,,,,,nechapu čemu se divite i ted i vy historii si proberte jaky byl dopad těchto poctivych,to není defétistické komentáře,to je spiš konstatovaní,mučedníci byli a sou vycemeně vyjimečny věčinu spiš časem udolaj tím strachem bohužel tomu tak je…….vemte 89……………..dobře to vystihuje jeden film……….jak uplně zničili jedboho člověka VETCHY TO HRAL…………….A TAM ŘEDITEL HROZNA SVINĚ NA KONCI cinkal kličema a řikal tak sme se dočkali a to je bohužel ta realita……….kterou pravě lidé jako HAVEL už neuhlidaj

   • tresen napsal:

    Tato, jako obvykle se mi to nepovedlo vyslovit tak, abychom si rozuměli. Šlo mi o to, že kdyby v tom devatenáctém století nebyli lidé, kteří překonali svůj strach o sebe i o rodinu a šli do toho, nebyla by žádná levicová hnutí, žádné právo na stávku, možná ani všeobecné volební právo atd. Takže bych čekala, že levicově smýšlející projeví pro myšlenky barmské disidentky větší pochopení.

    • tata napsal:

     tresen ………..ale pak vy jste nepochopila nas,ja si každeho takového člověka nesmirně važím nepovažuji to za zbytečné,ale zaroven řikám je to nadhera ala musime si uvědomit že jen zlomek toho je možno uskutečnit,ale i to je potřebné.PŘECE NENÍ DULEŽITÉ A JASAT ŽE PŘIŠLA S NEČÍM PŘEVRATNYM,a že ted to pude,jen řikame je to velice složité.

     • Dasha napsal:

      vite tato, prave ze to neni utopie, protoze treba prave Suu Kyi ukazala, ze to jde. Samozrejme je to tezka drina, vyzaduje to spoustu obeti a obrovske nasazeni a trpelivost a vysledky jsou videt az za hrozne dlouhou dobu. Ale o tom to prece vsechno je, je to o tom boji. Vitezstvi je prave ten boj. Dulezite je neztratit ze zretele ten halvni cil, a pokracovat, trebaze jen malymi krucky a velmi pomalu
      Myslim, ze s demokracii je to jako s tim absolutnim mirem. Ten neextistuje. Ale to neznamena, ze bychom se o ni nemeli snazit

     • čtenář napsal:

      jen je otázka Dasho,
      proč to najednou jde a jestli za tím že se jí něco podařlo není něco jiného.

      Barmské bohatství: hra gigantů začíná

      „Pokud máte dost peněz a odvahy, investujte do Barmy. Může se vám to vyplatit podobně jako sázka na Hongkong v šedesátých letech minulého století,“ říká vysoce postavený manažer asijské pobočky jedné z velkých evropských finančních skupin, který si nepřeje být jmenován. Barma – či Myanmar, jak generálové zemi z rozmaru přejmenovali – je totiž stále na seznamu velmi citlivých témat. A to nejen kvůli embargu, o jehož změkčení se teď na Západě opatrně mluví.

      http://zpravy.e15.cz/zahranicni/ekonomika/barmske-bohatstvi-hra-gigantu-zacina-763848

     • tata napsal:

      DASHA JA MYSLEL TU UTOPII ,v jinem smyslu………že většinou i tento vyhrany boj se zvrtne,stoho principu jak ,,chutná moc,,ale ne že se oto nemáme pokoušet znova a znova,kady kruček na tomto poli je vitězství,jen i historie ukazuje že to je věčny boj,vyhrajete ale věčinou to není na pořad

     • Dasha napsal:

      Ano tato, bohuzel se to casto zvrtne. JE TO VECNY BOJ
      Kdyz toto pochopime, myslim, ze nam to vsem -jako narodu- pujde mnohem lip

    • Dasha napsal:

     vidite tresni, a ja jsem zase necekala tolik pochopeni od vas :))
     Zajimave jak se lidi nekdy o druhych muzou mylit. A jsme moc rada, ze se objevilo neco, co se nas, pres jine nazory na urcite veci, spojuje

     • tata napsal:

      Dasha ,myslim že zde jde jen o nepochopení,trochu toho pesimismu na jedné a optimismu na druhé,jinak sem nezaznamenal nepochopení te paní,že to je potřeba skoušet tyto genialní myšlenky do praxe si myslím že ani jeden znas nepochybuje,jen skušenestma života už pochybuju .ALE to mi nebraní jit proti těm mlynum stale znova a znova

     • Dasha napsal:

      Presne tak tato, to jste vystihl

  • Petrpavel napsal:

   Jak si můžete „třešni“ myslet, že boj ve prospěch západní podoby kapitalismu je bojem levicovým a dokonce za práva dělníků, či za práva všech občanů. Vždyť jde o protimluv.
   Musíme překonat strach abychom se této podoby režimu rychle zbavili. Pak můžeme uvažovat buď levicově či pravicově. Zatím lze uvyžovat jenom systémově (voli ODS, ČSSD, TOP 09, VV, Lidem, KDU, Zelené…) nebo protisystémově (volit opozici zavedeného systému).

 12. tata napsal:

  DASHO…………PERFEKTNÍ…………i když třeba mylně je to hrozně krasné ale vtomto podaní utopistické………..nebot časem se i ty utlačovaní když se dostanou k moci jsou dost často utlačovatelé………….asi se to nebude moc libit ale podle mě se takovy HAVEL,PŘESNĚ DOPUSTIL v mnoha směrech proti čemu bojoval,už tím jak se otrhl od skutečneho života.MYSLIM ŽE TOTO GENIALNĚ POPSAL Mjačko….JAK CHUTNÁ MOC………………Malo kdo je imuní,stačí když se s dělnika stane mistr,s 80 procent to nezvladne očem mluvil jako dělník.ANO SMEKÁM před tím co tam je napsano bohužel život je oněčem jiném,tyto myšlenky mnohdy mnohem dříve pronesli ruzní filosofové,není to nic noveho.JEN TO TA PANÍ poskladala do ucelené formi.VYTE CO JE ZAJIMAVÉ………..že to je skorem jak prd… na nočniku na naší situaci a jednaní.Problem je TYTO MYŠLENKY převest do normalniho života,nebot narazite už utěch pro které to dělate.MNOHDY takoveto lidi jako ta paní zradí azklamou pravě ty pro které to je.OVŠEM I JEN zlomek těch myšlenek aplikovat je obrovský přinos.

  ted dam jeden odkaz kam ta obludnost u nas došla……………………..http://www.novinky.cz/finance/271876-zenu-drti-statisicova-exekuce-kvuli-ukradene-obcance.html

  • čtenář napsal:

   tato,
   perfektní,přímo geniální,strašně se mi líbí ten závěr:

   Problem je TYTO MYŠLENKY převest do normalniho života,nebot narazite už utěch pro které to dělate.MNOHDY takoveto lidi jako ta paní zradí azklamou pravě ty pro které to je.

   • Alex napsal:

    Čtenáři -pomněte Wericha – Boj s blbostí je věčný, přeto je nutno ho znovu a znovu podstupovat. Tuším, že to řekl trochu jinak. Totéž se týká dokonalosti. Nikdy nebudeme dokonalí, přesto bychm o to usilovat měli. Není tam řečeno vše?

 13. tresen napsal:

  Občan napsal:
  „Copak Vy dokážete nevnímat absurditu toho, že Su-Tij a další disidenti byli a jsou podporováni režimy, které jsou v naprostém rozporu s tím, co tito disidenti hlásají? Že základem těch režimů je sociální nerovnost, udržování širokých vrstev obyvatelstva v chudobě a dnes už i omezování základních lidských práv?“
  To je teda slovo do pranice.
  Pokud vím, Su-Tij jde o zlepšení poměrů v Barmě. Poměry v zemích, o kterých mluvíte a které nemáte rád, neboli zemí, kde sídlí různé organizace na podporu lidských práv, se vám zdají být horší než v Barmě?
  A ptám se taky: jaké země či organizace v nich sídlící by měly tu dámu podporovat, aby to bylo podle vašeho gusta? Nebo máte dojem, že by ji neměl podporovat nikdo a měli by všichni /včetně spoluobčanů Su-Tij/ nechat Barmu takovou, jaká je anebo byla před tím, než se té disidentce přece jen podařilo něco malounko změnit?

 14. Dasha napsal:

  čtenář napsal:
  Červen 29, 2012 v 10.16
  jen je otázka Dasho,
  proč to najednou jde a jestli za tím že se jí něco podařlo není něco jiného.

  ————
  ctenari
  ano, tato obava panuje a je to nebezpeci na ktere upozornuje sama Suu Kyi a varuje pred nim. Tim, ze autoritarska vlada umoznila svobodne volby a propustila politicke vezne, dosahla podminecneho suspendovani mezinarodniho ekonomickeho embarga na Barmu. Ovsem sluvko PODMINECNE je v tomto pripade dulezite. Suu Kyi jasne rekla, ze pokud se ukaze, ze toho vlada zneuziva a nepodstoupi reformy tak jak slibila, pozada opozice o znovuzavedeni techto sankci. Stejne tak, pokud dojde k tomu ze zahranicni koncerny budou sitauci zneuzivat a nebudou brat ohledy na skutecnu potrebu demokracie obyvatel Barmy

  Nikdo netvrdi, ze toto je absolutni vitezstvi a od ted bude vsechno ruzove. Ale je to dulezity, i kdyz velmi maly krok smerem k naprave, ktery ma obrovsky vyznam

  • Občan napsal:

   JAKÉ reformy má na mysli?
   JAKOU „skutečnou potřebu demokracie“ má na mysli?
   KOLIKA běžných Barmánců se ptala na JEJICH SKUTEČNÉ potřeby?
   KOMU KDO slíbil jakési blíže nespecifikované „reformy“?
   KOHO chce, propánakrále, žádat opozice o zavedení sankcí proti nadnárodním koncernům?????

   Tady se totiž stále bavíme o INTELEKTUÁLNÍCH „potřebách“ malé hrstky lidí působích v disentu.
   Jestli si paní Su-Tij myslí, že někdo na světě zavede sankce proti zahraničním koncernům, tak to svědčí o její obrovské naivitě a naprosté odtrženosti od reálného světa. Nebo o něčem mnohem horším.

   Čtenář Vám dal odkaz na to, O CO SKUTEČNĚ v Barmě jde. Stejně jako u nás a v jiných „demokratizovaných“ zemích. Naivní (alespoň doufám) disidenti jsou pouhými nástroji skupin, které se v té které zemi snaží prosadit SVOJE zájmy, a to VŽDY zcela bez ohledu na zájmy jejich obyvatel.

   • Dasha napsal:

    Obcane
    zkuste si o Barme a tamni situaci neco precist, o reformach za ktere bojuji, o tom kolik beznych obyvatel Barmy ji podporuje a potom muzeme diskutovat politickou situaci

    Pokud povazujete prechod na demokratictejnsi system v kteremkoliv state za intelektualni potreby hrstky lidi, nemame si co rici

    JInak k tem sankcim – ano Suu Kyi si mysli, ze mezinarodni spolecenstvi sankce proti barmskemu rezimu zavede – ma pravdu. Ty sankce uz zavedeny byly

    A jak se vyporadat s mezinarodnimi koncerny?
    V roce 1997 ukoncila Pepsi Cola svuj business v Barme. BYLO TO NA NATLAK STUDENTU americkych studentu kteri se spojili a vydali prohlaseni, ze pokud Pepsi bude ve svych obchodech pokracovat budou tuto znacku bojkotovat

    Takze ono to jde, a je to naprosto jasne v historiii prokazano

    Opravdu, zkuste si neco precist o tom, co a jak v Barme probihalo

    • Občan napsal:

     Paní Dasho,
     očekával jsem jasné odpovědi na zcela konkrétní otázky. A očekával jsem je od Vás. Místo toho se mi dostalo vyhýbavých NEodpovědí, navíc na otázky, které jsem ani nepoložil.

     Já jsem se ptal na to, CO ČÍM myslí paní Su-Tij.
     Američtí studenti z r. 1997 mě opravdu nezajímají. A jestli se tehdy domnívali, že to, že si Barmánci nebudou moci kupovat originální nebo licenční Pepsi, nějak pohne s režimem – to raději ani nebudu komentovat.
     KOHO tím ti studenti vlastně „potrestali“? Kvůli jejich politické huráakci přišlo o práci několik set nebo tisíc lidí jak v USA, tak v Barmě v důsledku poklesu tržeb, a to je asi tak všchno, čeho dosáhli.

     Takže se ptám znovu
     JAKÉ reformy má Su-Tij na mysli?
     JAKOU “skutečnou potřebu demokracie” má na mysli?
     KOLIKA běžných Barmánců se ptala na JEJICH SKUTEČNÉ potřeby?
     KOMU KDO slíbil jakési blíže nespecifikované “reformy”?
     KOHO chce, propánakrále, žádat opozice o zavedení sankcí proti nadnárodním koncernům, vykořisťujícím Barmánce a exploatujícím barmské přírodní bohatství?????

     • Dasha napsal:

      Obcane
      to nema cenu
      Odpoved na vasi otazku, kterou jsem vam dala jsem odmitl jako nerelevantni a pro vas nezajimave a nepodstatne. Spousta lidi prave toto vidi jinak

      Jiste se muzeme prit o vyznamu a prinosu mezinarodnich sankci, ale to je velmi na dlouhou debatu.

      Mohla bych vam dat konkretni odpovedi na vase konkretni otazky, ale to by bylo na jiny velmi obsazny clanek, a protoze jen velmi malo informaci je k dispozici v cestine, znamenalo by to pro me hodiny prace s preklady, protoze to znamena predlozeni mnoha historickych faktu. Mozna ze to nekdy v budoucnu udelam, jestli na to budu mit casove a pokud by byl zajem lidi na blogu

      Ale jak jsem zminila v clanku, ten clanek jsem nepsala proto, abychom diskutovali politickou situaci v Barme, mame vsichni co delat s pochopenim toho, co se momentalne deje v CR.
      Ten clanek a ty myslenky jsem predlozila ctenarum Kosy proto, ze mi pripadaji relevantni k tomu, cim prave prochazi CR a jsou to ty myslenky, ktere jsou z toho clanku podstatne, ne uspech ci neuspech boje za demokracii v jedne male zemi na druhem konci sveta

     • tata napsal:

      OBČAN…….myslím že se zbytečně zaměřujete na Barmu,članek byl napsan jako spiš uřčita vazba na naše poměry.NIC SI NENALHAVEJME KOLIK ZNAS OSUD BARMI NAK,vice zajimá?

     • Občan napsal:

      Paní Dasho, pokud to je v angličtině, němčině, polštině nebo ruštině, pak s tím nemám problém. Stačí dát odkazy.

      Jo tak TAKOVÉHLE sankce myslela Su-Tij. Takže ono nejde o sankce proti lumpáckým koncernům, ale o to, aby bylo koncernům zabráněno v podnikání v Barmě. Tak to jo, to Barmáncům moc pomůže…

      Ad „boj za demokracii“.
      Podle toho, co říká a píše Su-Tij, usiluje o nastolení socialismu v Barmě. V tom případě mi ovšem nějak falíruje ta bezbřehá podpora ze strany USA a dalších militantů, jíž se jí od nich dostává.

      Ale to, co je v Barmě, nemá s ČR vůbec nic společného. Nedá se to nijak srovnávat – jiná kultura, jiné náboženství, jiná filosofie, jiné klima. VŠECHNO tam je jiné. Jste si jistá, že „demokracie“ podle anglosaského střihu je pro Barmánce přesně to pravé ořechové?
      Paní Su-Tij o tom zřejmě nepochybuje. Je ovšem otázkou, zda vůbec tuší, jak žijí, případně živoří obyčejní řadoví Britové, britští senioři, chudí…

     • tata napsal:

      občan ted už vubec nerozumím ty myšlenky platí celosvětově,jako nepsaná pravidla moralniho kodexu

     • Občan napsal:

      Tato,
      Barma je Barma a ČR je ČR. Není CO srovnávat. Poměry tam a poměry u nás jsou dva různé světy a neumím si představit měřítko, podle kterých by se daly nějak postavit vedle sebe.

      Navíc to, co je u nás, je výsledkem „demokracie“. Možná by otevřelo disidentům z některých zemí oči to, kdyby byli nuceni žít v „demokratických“ státech na pozici a z příjmu stavebních nebo jiných dělníků, důchodců či nezaměstnaných. Aby věděli, O CO to vlastně bojují…

     • vlk napsal:

      Občane,

      do téhle debaty vstupuji velmi nerad, leč musím.
      Dasha sem dala skvělý článek. O minimálně osobně velmi statečném člověku. A o tom, co říká. Paní SU Ti je neskonale odvážnější než my tady všichni Kose.Osobně válčí s režimem, kter mi si nejspíš ani neumíme představit. Tedy dostatečně. Něco pro svou zemi dělá.

      A jestli její úsilí bud e jednou stačit na to, aby naplnila představy, které do ní vložili Barmánci, je úplně jiná věc.
      Myslím, že s e jí to nepodaří. Protože nikdo z žijících lidí nedokáže naplnit beze zbytku očekávání masy lidí. Přísloví – není na světě člověk ten, aby s e zavděčil lidem všem, jste nepochybně slyšel. Tak to je přesně ten případ. Nedokázal t ani Ježíš Nazaretský, jak známo. I toho ukřižovali.
      Vaše velmi rigorozně formulované otázky a názory vedou k jasnému výstupu :
      Protože paní Su Ti je podporována západem a protože žijeme v éře globalizace, jistě své lidi nejméně zklame , či spíše obelže.

      Dobrá pokud tuto vaši premisu přijmu, pak mi z toho vychází že:
      1- nejlépe bude , když paní Su Ti s e na všechno vykašle , nechá poměry v Barmě jak jsou a odebere se shopovat do nejbližšího obchoďáku
      2- nechá barmské generály nerušeně vládnoout, Protože když ne, přjde tam vševládce dolar a mezinárodní koncerny..
      Promiňte, ale takováhle úvaha pro mne nemá s mysl.
      V tom případ ě bych měl zavřít Kosu, otevřít lahváč a dát rovnej kouř. Protože když s e lidem nakonec povede zamést s Kalouskem a famiglií, bude i tady vládnout dolar a mezinárodní globální kapitál.

     • tata napsal:

      NESOUHLASÍM ALE TO JE TAK VŠECHNO CO MUŽU K vašemu nazoru.TY BODY JE URČITY MORALNÍ KODEX KTERY PLATÍ CELOSVĚTOVĚ,jiné pak je určitym spusobem aplikovat,nebo o něco doplnit,namatkou řeknu třeba boj ze zaměstnavaním dětí……ale celkově se ty body daj použit všude.

 15. Dasha napsal:

  tresen napsal:
  Červen 29, 2012 v 9.01
  Ano, Václav Havel zapomněl, že u nás by musel zvonit na všechny dveře a vysvětlovat každému extra, co je to ta občanská společnost, o které pořád mluví. A že bez toho, aby dotyční z těch dveří vylezli a začali něco dělat, to nepůjde.

  ———–
  Tresni, az tak zle bych to nevidela
  Nesmime zapominat, ze se jedna o celou generaci lidi, ktere zivot naucil tak rikajic drzet hubu a krok a do politiky se radeji nemichat.Taky urcitym zpusobem strach, i kdyz pochopitelny, a jak tady kdosi rekl, nemuze byt kazdy vudcem revolty
  Lidi se nemeli kde naucit ze je to i na nich a nechali se ukolebat v dobre vire, ze vsechno pujde samo. A Havel to tak nejak vzdal (nechci rozebirat z jakych duvodu), nebo si toto mozna neuvedomoval, a nechal se prekricet silnejsimi. Snad uz nemel silu mluvit dostatecne hlasite nebo chut nebo tam byly jine duvody, to vi jen on sam

 16. Jeff napsal:

  Vlku jsme břídilové. Tohle je profesionální práce a autorce gratuluji. Kdybych měl být přiměřeně cynický, tak řeknu, že tahle moudra z mnoha lidí jen tak nevypadnou a měla by čnít nad program našich „politických stran“. Představme si takového Nečase, jak mudruje – naprostej smích. Nebo tzv. pravdoláskaře, třeba knížete. A propo’s copak zabrblá tento chytrák na adresu bratra chemika stavícího do latě už i šéfa protikorupční policie? Nechtělo to o stakan méně?

  • vlk napsal:

   Jeffe
   souhlas.
   Ano jsme dokonalí břidilové. V každém ohledu. kdybychom totiž nebyli, pak by jsme jednali jako paní Su Ti. Což je daleko důležitější než schopnost precizně naformulovat nějakou myšlenku na papír. Ona umí obojí. Však také, aspoň podle mne dostala Nobelovu cenu zaslouženě.
   My , protože jsme jací jsme, dostáváme Kalouskovy složenky.

 17. Bavor V. napsal:

  Článek je to sice hezký, ale naši dnešní „demokracii“ spíš chrakterizuje toto:http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=750292#utm_medium=dynamiclead&utm_source=centrumHP&utm_content=position-18

  • tata napsal:

   ale snad se schodnem že pravě kvuli tomu je potřeba se snažit uvadět do praxe co piše ta paní.PŘEDEVŠÍM PRO TOTO.normalní už by bylo žadat jeho okamžité odstoupení…….už to jede on strací nervy a policajti nedržej basu jen víc a houš.VE SVE PODSTATĚ TEN POLICAJT SE ZACHOVAL PODLE TOHO PRINCIPU CO PIŠE PANÍ

   • Bavor V. napsal:

    tato
    nejste ve svém věku nějak naivní? Že by chemický Míra měl odsoupit kvůli takové malichernosti? Toho asi dostane z křesla buď sudlice nebo mrtvice. Jinak se z něj asi neodlepí. Nevěřím totiž našemu voličstvu, že si bude schopno chemika vykroužkovat mimo hru.

    • tata napsal:

     ja taky ne…………..otazka je že by to tak mělo byt

     • Alex napsal:

      Přesně tak tato, a až si drtivá většina nebude myslet, že je to naivní, také to bude drtivě většinově požadovat a teprve pak se to stane normální i u nás. Dokonce bude jen stačit, pokud to bude normální pro tu drtivou většinu a vyvodí nebo dovodí z toho něco drtivě většinově ve volbách.

 18. Dasha napsal:

  Občan napsal:
  Červen 29, 2012 v 12.49
  Paní Dasho, pokud to je v angličtině, němčině, polštině nebo ruštině, pak s tím nemám problém. Stačí dát odkazy.
  —-

  tak pokud anglictina pro vas neni problem zadejte si ‚Burma‘ a ‚Aung San Suu Kyi‘ do googlu vyjede vam to spoustu odkazu a pak staci jen cist. Skuste taky spojeni ‚PepsiCola‘ a Burma a spoustu ruznych

  Ja jsem vas a vase prispevky vzdycky brala vazne a casto jsem i souhlasila. Ale ted nevim

  Demokracie se vam nezda, kapitalismus se vam nezda, socialismus se vam nezda, studentska hnuti neuznavate, disidenty nemate rad, intelektualove vas nezajimaji, to by me zajimalo v jakem typu spolecenskeho zrizeni byste si pral zit, jakymi prostredky si myslite, ze by se melo toho pro vas ‚spravneho‘ zrizeni dosahnout a jaky typ cloveka by tam mel narod dovest? A tuto otazku myslim naprosto vazne a opravdu me zajima vase odpoved, rada bych pochopila vase stanovisko

  • Bavor V. napsal:

   Dasho
   nevím, co odpoví Občan, ale já se vás také na něco zeptám. To, co u nás je vy považujete za demokracii?

   • vlk napsal:

    BAvore V
    a jaký ta otázka na Dashu má smysl. Zejména ve vazbě na její článek?

    • Bavor V. napsal:

     vlku
     ten dotaz je k jejímu dotazu na občana. Ostatně i vy si myslíte, že je u nás demokracie?

   • Dasha napsal:

    Nepovazuju. Prave proto je ten clanek tady
    Podle meho nazoru probehl v roce 1989 pokus o demokracii, ale bohuzel se veci vydaly spatnym smerem a dostaly se do rukou lidi, kteri zneuzili tehdejsi atmosfery a duvery lidi, dilem je to vina i vsech obcanu, kteri uverili, ze ty dva mesice nadseni, kterym tehdy velka cast obyvatel zila, staci pro to, aby se u nas demokracie pevne usadila. Jak velky to je omyl, muzeme videt vsichni dnes. Pokud se budeme chit divat a veci videt v souvislostech. Pokud se nebudeme bat divat se
    Proste to jinak nejde, demokracie vyzaduje staly boj a musi se o ni pecovat. kazdy jak umi. Jak rekl tata nahore, ty myslenky jsou jakysi ‚moralni kodex‘ , kteremu bysme se vsichni meli snazit priblizit
    To co se deje v CR posledni mesice ja osobne povazuju za pokus o znovuzavedeni autoritarskeho statu

    • anita napsal:

     Dobrý den paní Dascho,
     zvolila jste velmi zajímavé téma. Obávám se, že demokracie nexistuje, tedy v takové míře jak si každý představuje. Jako přímou demokracie, tj rozhodování referendem a spoluúčastí a podílením své vlastní iniciativy. Nepřímá, rozhodováním přes „vyvolené“, zdá se být ošemetné, zvláště, když se volí strany a ne skutečně uznávané přirozené autority, které jsou vyneseny lidmi za to, že něčeho dosáhly a skutečně mají zájem být prospěšnými pro lid a svoji vlast. Lidé, kteří skutečně nejdou do politiky se zájmem se jen zviditelňovat a pro peníze.
     Náš národ můžeme rozdělit na horlivce a pasivce. Pokud horlivci jsou čímani a zachutná jim moc, pak klidně budou uzurpovat a tlačit do kouta všechny ty, kteří jsou pasívní a pokud se dají, klidně je v tom koutě i rozmačkají. Naštěstí existuje ještě pud sebezáchovy, kdy v určitém okamžiku s potřebou přežít, nakopne ty, jež se nechavali pasivně, netečně utlačovat a vypudí je jednat ve své obraně. Záleží jen na tom, jestli se poučí za svých chyb a nikdy už znovu nedopustí, aby je někdo ovládal. Hlavně už nikdy nebyl zcela pasívní, pohodlný a nepodceňoval volbu, těch kterým skutečně důvěřuje. Aktivně se podílel na vyhledávání schopných a poctivých lidí.

     • Dasha napsal:

      Anito
      jenom sem zkopiruju co uz jsem psala nekde vyse:
      Vitezstvi je prave ten boj. Dulezite je neztratit ze zretele ten halvni cil, a pokracovat, trebaze jen malymi krucky a velmi pomalu
      Myslim, ze s demokracii je to jako s tim absolutnim mirem. Ten neextistuje. Ale to neznamena, ze bychom se o ni nemeli snazit

      A jinak nemyslim, ze by v tomto Cesi jako narod byli nejak moc odlisni od jinych. Je to vsechno dlouhodoby proces protoze nic nejde jen tak a rychle, a pokud se neco dela moc rychle tak se to vetsinou odflakne

    • Bavor V. napsal:

     Dasho
     jsem rád, že se v tomto bodě shodujeme. Nechtějte ale po Občanovi, aby se mu ta současná „demokracie“ pozdávala.

     • Anonymní napsal:

      Bavore V.
      ja prece nechci po nikom any se mu zamlouvalo to co se u nas deje. Prave naopak!
      Pokud tenhle clanek pomuze treba jen jednomu cloveku otevrit oci, nevisi tady marne
      Protoze uz jsme zase balamuceni mocnymi, ze pracuji pro nase dobro a pritom si mazou vlastni kapsy. Pripad Pospisila je ucebnicovy priklad

     • Dasha napsal:

      to jsem byla ja

    • tata napsal:

     DASHO…….PŘESNĚ TAK………AČ má reakce vypadala že sním nesouhlasím,opak je pravdou.JEN SEM VTOM TROCHU PESIMISTA.a vtom směru že samotny lidi co jim pomužete,vam podrazaej nohy.MAM VTOM BOHATE SKUŠENOSTI.byl sem vždy rebel a vždy se nechal nachytat bojovat za druhé,stejně vždy sem pokračoval,to člověka nesmí odradid.NEJLEPŠÍ ALE paradox byl v mem životu když sem se postavil za 15 kolektiv,všichni nažhaveny a poslali mě jako mluvčí,,,,,,,,no dopadlo to že všichni couvli až najednoho, ŠEF DAL DO PLACU oblbovačku ,jen mi dva nekompromisně stali za pravem a nam ten kolektiv vytknul nakonec že přece šef slibil tak proč dělame dusno. NOJO NO.

     ale DASHO JAK NAPSAL VLK…..JEŠTĚ ŽE TO napsal……..začatek skutečně mě nak nebere problém Barmi to se přiznám BEZ MUČENÍ MĚ OBZVLÁŠT NEBERE.ale ta aplikace a platnost myšlenek kamkoliv,to je hodně aktualní,hlavně ta srozumitelnost tolik pravd najednou vtakovém souhrnu a jednoduchém podaní……..asi sem to zatím neudělal ……………ale hodně dobré……určitě uplně na špici zde…….ač jste dosud vše měla dobré toto je nejlepší……..přitom začatek vypadal že to přeskočím…..no zdaní klame

     • Dasha napsal:

      Tato
      ja jsem moc rada za ten Vlkuv komentar. ja se toho prave bala, ze lidi uvidi Barma a reknou si ze to neni nic pro ne.
      Ale na druhou stranu vim, jak malo se toho objevuje v ceskem tisku, v podstate nic, pokud clovek tyto informace sam nevyhledava, takze jsem si rikala, ze to musim alespon nejak uvest a Suu Kyi predstavit aby si lidi co ty informace nemeli udelali alespon zakladni predstavu o cem je rec

      Vlk to vyresil dobre s tou predmluvou – i z vaseho komentare jde videt ze to byl spravny tah

     • tata napsal:

      jj ale zaroven sem se dozveděl novou informaci přiznam se že sem to jmeno četl poprvé,i proto bych to asi respektive určitě přeskočil

  • Občan napsal:

   Paní Dasho,

   to, co hlásá paní Su-Tij, je s kapitalismem neslučitelné. Jedno vylučuje druhé. Takže vnímám dost závažný rozpor mezi tím, co říká a tím, co prosazuje.

   Ano, s kapitalismem mám problém, protože to je systém . který je založen na ponižování a odírání námezdně pracujících ve prospěch malé vrstvy vlastníků výrobních prostředků.
   A stejně tak mám problém s FORMÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ „demokracií“, která má s demokracií jen pramálo společného.

   Socialismus se mi zdá, a hodně! Resp. liberální socialismus, ponechávající všechny druhy vlastnictví, ale regulující chování vlastníků a pečující o občany.
   Intelektuálové mě zajímají, ale realisticky uvažující a konající. Nemám rád lidi, kteří něco jiného říkají a něco jiného prosazují nebo nic nedělají, když to prosazují jiní a oni by to mohli ovlivnit.

   • Dasha napsal:

    Podle toho, co říká a píše Su-Tij, usiluje o nastolení socialismu v Barmě. V tom případě mi ovšem nějak falíruje ta bezbřehá podpora ze strany USA a dalších militantů, jíž se jí od nich dostává.
    ———–
    to jsou vase slova, asi jsem je spatne pochopila, protoze z vasich predchozich prispevku to vypada, ze podle vaseho nazoru usiluje o spatnou vec?
    A jenom proto, ze ma podporu zapadnich zemi, je to spatne?
    Inu, Lenin je mrtvy, socialisticky blok se rozpadl, Castro to ma ‚za par‘ tak kde jinde ve svete by mela hledat podporu?
    V socialisticke Cine, ktera vzdy mela a stale ma velmi uzke vztahy s autoritarskym rezimem, nebo snad v Severni Koreji?
    Stale vam nerozumim

    • Občan napsal:

     Ve Švédsku, Rakousku, opatrně v Německu a ve zbytku EU, asi s vyjímkou východoevropských a pobaltských zemí. U vlád, které se snaží udržet sociální stát. Což rozhodně nejsou USA a jen s velkou výhradou Velká Británie.
     Ostatně – i v Číně by tu podporu mohla hledat. Minimálně u té části vládnoucích politiků, kteří jsou si vědomi problémů, které sebou zavádění kapitalismu nese a snaží sej e korigovat.
     Ve Vietnamu a v Laosu, které mají zkušenost s obojím a rovněž se snaží vytvořit systém, který je trochu sociálně vyvážený.

     • Dasha napsal:

      Ona prece hleda podporu vsude, v cele zapadni Evrope, a nejen tam, to prece neni jenom zalezitost VB a USA. Nahore jsem psala, ze navstivila i Svycarsko, Norsko, jede do Francie. Verte, ze ona podporu ma vsech techto statu vcetne Nemecka, Rakouska, Svedska, ktere jste zminil vy. Vzdyt si to vygooglujte na rakouskych nebo nemecky strankach….
      Je pravda ze ve VB v soucasne dobe jsou hlavni vladni stranou Konzervativci, ale to prece nic neznamena, je to na pet let a pak se uvidi. V minulem obdobi to byla po dlouha leta Labour, tedy socialisti. A pred tim zase Konzervativci. To je prece ten princip demokracie, ze se ruzne vlady stridaji u moci?

     • Alex napsal:

      Občane, Vy jste nezaznamenal to obrovské vítězství Obamy stran zdravotního pojištění a i na základě rozhodnutí ta,ního nejvyššího soudu? Tam se jde nyní skoro opačným směrem ve zdravotnictví než u nás!!!! Ne nadarmo zdejší pravičáci z leknutí nazývají Obamu málem komunistou.

     • Emma napsal:

      Proboha Občane, co to píšete? Vy nevíte, že v Číně a Vietnamu panuje brutální kapitalismus, pod vedením komunistických stran? To, co píšete ve svém příspěvku o ponižování a vydírání pracujících, přesně platí pro Čínu i ten Vietnam. Akorát, že ta“malá vrstva“ vlastníků je v Číně velká, čím dál větší.

    • Bavor V. napsal:

     Dasho
     jinak neberte mne ve zlém, já si vašeho příspěvku velice vážím. Jenže už jsem takový …

     • Dasha napsal:

      ale vubec ne, ve zlem ani nahodou, naopak

      Ja vim ze to je tezke, kdyz lidem bylo dvacet let tluceno do hlavy, ze ‚tohleto‘ je ta vysnena demokracie. To pak neni divu, ze ji lidi, ktere zklamala, nechteji
      Ta pointa je v tom, ze nezklamala demokracie, zklamali lide, kteri prevzali moc a zneuzili duvery. A to je nutno rozlisovat

     • Petrpavel napsal:

      Zásadní omyl Dasho : nezklamali lidé, ti se jen chovali tak, jak jim SYSTÉM dovoluje a defacto nařizuje. Zklamal systém.
      Kdyby byl systém správný a spravedlivý, tak už dávno ti jak píšete zklamavší lidé ve vedení státu posledních 22 let byli dávno vyměněni za jiné.
      Nejsou a nebudou. Systém, kterému se falešně říká demokracie, je drží a podrží. Beze změny systému se nikam nehneme. Jen se dál budeme točit v bludném kruhu, mnozí jíž vidí že dokonce ve spirále klesající stále hlouběji …

     • Dasha napsal:

      Nemyslim si. Demokracie je forma vlady, kde zdrojem moci je lid. Ten lid si nastavi system tim, ze zvoli sve zastupce, kteri ten system vytvareji. Jestlize ten system je nastaven spatne, nefunguje, nebo funguje spatne, to je jasne

      Mate tedy pravdu v tom, ze pokud nebude zmenen system, nikam se nehneme. Musime zvolit lidi, kteri ten system nastavi jinak

     • Petrpavel napsal:

      Máte Dashom pravdu v tom, že demokracie BY MĚLA být forma vlády, kde zdrojem moci je lid.
      Je-li tomu tak u nás, nechť posoudí každý sám za sebe.
      Jestliže 99 % médií útočí proti jedné politické straně, 90 % dokonce proti jednomu ze dvou hlavních politických proudů – levici, je tohle demokracie, kterou jsme si VĚTŠINOVĚ přáli? Převzali jsme jenom bezmyšlenkovitě něco, co je tvrdě nedemokraticky v některých tzv. západních demokraciích.
      Proč dnes už více než polovina, i mladých lidí, říká, že za socialismu bylo lépe. A ten se mohl kultivovat daleko po menší dobu než kapitalismus? Prakticky až po gorbačovském uvolnění.
      Německo, Rakousko,Francie, severské státy mají ještě trochu étosu. USA, VB žijí už jenom z toho co si po světě nakradli.

 19. Alex napsal:

  Heleďte Vy pesimisté, ono to sem nepatří, ale zaznamenali jste vůbec, že Klaus dostal a řádně na zadek? Přístupovou smlouvu Chorvatska ratifikoval v naprosté tichosti a za mlčení takřka všech médií. Kdeže dostal na řiť? Musel ji ratifikovat bez té své podmínky, kterou si vynutil při podpisu LS. Utrpěl byť v tichosti prostě debakl. Hoch si nemůže dělat co mu libo. A maně si vzpomínám, jak kocour predikoval, že z toho senát a socani budou mít ostudu. – usmívající se smajlík

  • Dasha napsal:

   Ja to nezaznamenala – diky
   A mam radost za Klause 😉

  • Bavor V. napsal:

   Já to sice zaregistroval, někde to v tichosti prolétlo, ale nějak jsem taky „nezabral“. Takže dík za připomenutí

  • Občan napsal:

   Ono nejde ani tak o Chorvatsko, ale především o Srbsko, Makedonii a Černou Horu.
   Zatím jsou tyto země ze strany EU vystaveny jen ponižování a kladení nesplnitelných podmínek. A vstup CHorvatska tohle zásadně mění.

   Protože Chorvatsko nemá vypořádáno vůbec nic z poslední balkánské války. Nepovolilo návrat vyhnaným Srbům, nezaplatilo ani vindru odškodnění za zničený a rozkradený srbský majetek, chorvatští váleční zločinci nejenže nejsou v Chorvatsku stíháni, ale jsou považováni za hrdiny a zastávají vysoké státní funkce.

   Doposud bylo měřeno Balkánu různým metrem – úplně jinak Chorvatům, Slovincům a Bosňákům a úplně odlišně Srbům a ostatním (vzpoměňme na vyhrožování a nátlak vůči Makedonii, která si dovolila dát po tlamě albánským bojůvkám). Podepsání této smlouvy dává určitou naději, že by se to konečně mohlo změnit.

 20. čtenář napsal:

  Barmský videožurnál: Zpravodajství z uzavřené země / Burma VJ

  V roce 1988 byl Joshua jako malý chlapec svědkem brutálního zásahu proti demonstrantům, během něhož byly zabity více než tři tisíce lidí. Od té doby se rozhodl bojovat za demokracii. „Vyzbrojen“ malou kamerou a mobilním telefonem se společně s třemi desítkami dalších odvážných mladých Barmánců rozhodl podrobně zachytit protivládní demonstrace v září roku 2007 a jejich následné surové potlačení. Dokument nabízí podrobný a navýsost autentický záznam tehdejších událostí, kdy Barmánci po devatenácti letech překonali svůj hluboce zakořeněný strach z vládních represí a vyšli za mohutné podpory buddhistických mnichů do ulic Rangúnu. Skrze detailní záznam práce Joshuy a jeho kolegů film ukazuje nepopiratelný význam nezávislých médií v boji proti totalitní moci.

  Burma VJ: Reporter i et lukket land – Dánsko, 2008, 85 min – původní znění s českými titulky

  http://dokumentarni.tv/sdelovaci-prostredky/barmsky-videozurnal-zpravodajstvi-z-uzavrene-zeme-burma-vj-reporting-from-a-closed-country

  • tata napsal:

   ale VTOM TO JE,i prohra někdy znamená posun a obzvlášt vtěchto věcech,MOCNY TO PROTENTOKRAT TŘEBA VYHRAJOU ALE čim dal chapou že si musí davat pozor.
   Vemte mi starší kolik znas nekoukali jak vejři že tak rychle komunisti padli……..ja teda typoval že to pujde postupně nekolik let no a co stačila zminka sice lživá o smrti studenta.
   KDO ZVÁS TO TIPOVAL? je fakt že tehdy sem se o politiku zajimal okrajově,od rana do večera v praci nebyl čas,internet nebyl,noviny že ani nemluvit,občas se mi dostal do rukou samizdat.V PRACI SEM byl s jedním darečkem ktery mi hodně otevřel oči,nejdřiv sem se snim hadal a pak skorem ve všem za pravdu.PRO MĚ BYL TAKOVEJ ZLOM CHRAMOSTOVÁ,,,,,,,,,MYSLÍM ŽE TO BYL 86 rok.

  • Dasha napsal:

   Diky za ten link

   Ja se priznam, ze jsem videla podobny dokumenarni celovecerni film nejakych pet sest let zpatky a prave od te doby se o Barmu zajimam, alespon okrajove, sem tam nejaka ta charita nebo dopis ministrovi zahranici apod. Nic extra zvlastniho, ale urcite to stoji za ten pocit

 21. čtenář napsal:

  jeden pán co se krapet odtrhl od reality všedního dne těch lidí o kterých často mluvil,pochybuji o jeho zdravém rozumu.

  http://www.vasevec.cz/blogy/jen-noticka

  Dasha snad promine,že to není k tématu.

  • Občan napsal:

   ON je hlavně místopředseda ČSSD, stínový ministr práce a sociálních věcí a místopředseda Senátu za ČSSD. A jako takový by si měl rozmyslet, co si kam vyvěsí.

   Jednou jsem četl jeho odpověď ministra práce a sociálních věcí zoufalé paní, jejíž manžel, ač VŠ s dlouholetou odbornou praxí ve finanční kontrole, nemohl pět let sehnat ŽÁDNOU stálou práci. Položila MU několik otázek a zdvořile HO požádala o odpovědi na ně. A ON jí odepsal, že to je sice smutné, ale že neví, co na to říci a že manželovi přeje hodně štěstí. Tolik k JEHO ministerské „kvalifikaci“ a sociálnímu cítění…

   Bohužel musím konstatovat, že JEHO sociální cítění je cca na úrovni „cítění“ Kybersadistova. A když k tomu přidám tradiční nepřipravenost, s níž přichází do veřejných debat, je mi předem líto těch, kteří budou spadat do pravomoci MPSV, až se ON opět stane ministrem.

 22. tata napsal:

  čtenař mužete mi řict čim se otrhl od reality,nezlobte se ted jste přesně něco dokazal,nebo ja něco NECHAPU? ON TAM daL fotku s dovoleny,a někdo mu tam něco piše .TAKŽE JE OTRŽENEJ OD REALITY ŽE JEZDÍ NA DOVOLENOU NEBO JAK?

  • čtenář napsal:

   nevím jestli něco chápete anebo nikoliv,není to ani tak o tom chápání,každý chápeme přece jinak.
   Mimistr práce a sociálních věcí(bývalý,tuším že už bývalý i stínový) by si měl sakra rozmyslet co si vyvěsí na facebook.Obzvlášť ze strany,která neustále opakuje jak se všichni řítíme do chudoby a bídy.

   A nemyslete si,stejný názor bych měl kdyby v tom bazénku seděl Drábek.

   • tata napsal:

    TO FAKT NECHAPU I KDYBY tam byl Drabek,možná že to je nevkus přece jen je politik,ale nechapu proč by politik nemohl myt fotku s dovolený nebo z odpočinku,asi bych to neumožnoval vidět všem ale proč jste toto zrovna dal sem to opravdu nechapu.není to nic proti ničemu.KDYBY MU TO NĚKDO SPONZOROVAL A TAK TO BY BYLA JINÁ.nezlobte se neřikaj něco pravicově myslicí o soc.zavisti……..ano každy vidíme jinak a todle je podle mě ulet……..my tady řešíme neco nedovolenyho..proč by politik nemohl byt na dovoleny nebo někde v bazenu to mi hlava nebere

    • čtenář napsal:

     v diskuzi tamtéž je několik názorů,že toto je nevhodné,ale nebudeme to dále rozebírat.
     asi jsem momentálně víc přecitlivělý po shlédnutí toho dokumentu z Barmy.
     Loučím se.

     • tata napsal:

      neuražte se ČTENAŘI ALE TY REAKCE sou hlavně založeny nato že je to politik ČSSD,A VICEMENĚ ste se stím ztotožnil,napřiklad ten pan v kravatě,hodnotit jen lidi že je tlustej a je někde na odpočinku trochu ukazuje oco VÁM JDE.chapu socka nemá narok.a když jí zastupuje ma se vyfotit roztrhane jak vybírá popelnice……no nic zase jste ukazal kousek jak posuzujete věci

     • Istar napsal:

      OMG, takže politik se vyfotí někde na vesnici, v bazénu který už má na zahradě pomalu každý druhý, se sklenkou vína v ruce a vám se to jeví jako odtržení od reality? (I když s takovou postavou to vidím akorát tak na ztrátu soudnosti)

     • čtenář napsal:

      aha,tato,tak už se nedivím,vážně každý jinak chápeme co je napsáno třeba i v té diskuzi.
      Podívejte se,jestli Vy si myslíte,že když takovouto fotečku uvidí ta skupina lidí,která musí obrátit každou korunu v dlani,že zajásájí „Jej to jsme rádi,že my jsme na dně a on se válí v bazénku s vínečkem“,tak si to klidně myslete.
      Ale já si to nemyslím a ON by měl vědět jak tito lidé uvažují.Lidé s finacemi od výplaty k výplatě,od důchodu k důchodu.Ti o kterých je tady často řeč.Ti co nemají na léky,ti co jim chybí na nájem.ON by měl vědět jak většina těchto lidí uvažuje.
      Nechcete-li rozumět,tak vás nikdo nenutí.
      Ale že se takovéto fotečky chytne Blesk,Aha a jiné bulváry by vám snad mohlo být jasné.
      A tomu dotyčnému stejně tak a proto považuji za stupidní si takovou fotku dát na facebook.

      to byla poslední poznámka k tomuto.

 23. tata napsal:

  ja vím vždit socky jsou zavistivy že,oduvodnit se dá vše,možna že to co pišete někoho napadne,jen se neohanějte bleskem,levicovej politik nemá narok na dovolenou,no chapu,to opravdu muže toto zduvodnění napadnout koho radši nedodám.NORMALNIHO ČLOVĚKA NAŠTVE KDYŽ NĚKDO KRADE,VYTE ten pan bere minimalně 70 tisic,podivovat se že leží v bazenu je směšné zrovna tak hrat na strunu chudoby……….no to se VÁM OPRAVDU POVEDLO……TADY LIDI KRADOU V ŘADU MILIONU A VAS ZARAŽÍ ČLOVĚK V BAZENU……ZAJIMAVÉ A JAK SE UMITE V CITIT DO TE ROLE DUCHODCE TO MI UKAPLA SLZA

  • anita napsal:

   tata
   Nárok na dovolenou má, když tak dře, už tolik let, minimálně za 70 táců. Může si i užívat, ale nějak tak neokázale. Všichni vědí, že určitě nedře bídu z nouzí, dokonce si ho i všichni pamatují, jak jezdil v invalidním vozíčku jeden den. Mimochodem, pro mně to bylo jen a pouze předvádění se a úplně stejné hloupé, jako když někteří poslanci se snaží vyjít týden z minimalním platem atd 😦 ( nemusím zdůrazňovat, že je to spíše k pláči než k užitku a hlavně nevkusné, vytržené z reality postižených nebo sociálně slabých) .Je to opravdu hloupé, dát osobně na FB, takovou fotku ze svého soukromého života. Určitě by bylo lepší, kdyby tam byl vyfocený, jak třeba dává krev nebo svůj plat dává na dobročinnou akci. To by pro mně byl opravdu kabrňák, tak je pouze rozmařilý frajer, působí tam jako karikatura a to by se politikovi nemělo stát. Prostě jsou lidé, kteří se musí předvádět za každou cenu a lidé, kteří už z pohledu své funkce, zvoleny lidmi se chovají alespoň na veřejnosti taktně.

   tato neberte to jako útok na vás, opravdu mě spíše zarazilo, že jste si neuvědomil, že tu fotku nepořídil žádný paparazzo, ale byla vystrčena na FB. Jediné co by byla jeho omluva, že někdo zneužívá jeho jméno a sdílí jeho fotky neoprávněně, to však mění zcela pohled na uveřejnění této fotky na FB.

   • tata napsal:

    PROČ BYCH SE ZLOBIL,každy ma nazor a hlavně pravo,jak sem řekl je to nefkus,ale určitě to promě není promě to co piše ČTENAŘ,vyte prostě nechapu proč by si levicovy politik měl jinak omezovat než pravicovy když si nato poctivě vidělá,to jak to popsal čtenář je hraní si na politiku……..Podívejte se,jestli Vy si myslíte,že když takovouto fotečku uvidí ta skupina lidí,která musí obrátit každou korunu v dlani,že zajásájí “Jej to jsme rádi,že my jsme na dně a on se válí v bazénku s vínečkem”,tak si to klidně myslete.NEFKUS ANO TŘISKAT STOHO KAPITAL JE UBOHY ASI JAKO HODINKY,co snima operovali u šefa odborařu………ale samozřejmě mate pravo to vidět jinak

    • anita napsal:

     tato
     chtěla jsem napsat jenom hmmm, ale s těma hodinkama se to srovnat nedá, to člověk bere, že už má odborář nějaký roky a mohla se mu rodina složit na nějaké jubileum. Osobně si myslím, že to není FB Škromacha, ale zase nějaký cvok se za něj vydavá, je pravda, že jsem to zas tak moc nestudovala.
     Jinak ať se hoši zleva či prava vydováděj, myslím, že někteří to mají za pár ;-
     možná, že by se to dalo i otočit, že jako chudák levičák je jen v bazénu s vínem a pravičák na Floridě tato mír 🙂 to nemá řešení

     • tata napsal:

      anito ……..mezi nami valka není ja ji nevedu ani s čtenařem,asi sem se nevyjadřil přesně,považuji to za nefkus,ale při řešení věcí JAKO pospišil,kradení za miliony,telefonat kalouska,to beru jako prkotinu co sem nepatří a spiš něco na chycení na haček,což sem samozřejmě ja blbec udělal,asi takle

    • Majka napsal:

     No tak Blesku prý Škromach řekl, že to není víno, ale jahodový džus, a ten bazének si koupil v akci za 900.

  • čtenář napsal:

   tato,takže tady se podívejte jak se vlastní hloupostí stát hvězdou bulváru.

   http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/176922/skromachovo-leto-je-mu-vsechno-burt.html

   http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/176977/jeden-sedi-v-bazenu-druhy-ve-vazbe-internet-se-smeje-skromachovi-a-rathovi.html

   Každý politik má nárok na dovolenou,ať se i klidně točí v Thajsku s děvčaty okolo tyče,dělá si z toho fotky,klidně ať si o tom nechá natočit i dokument,je to jeho věc,ale hlupák je ten,který fotky,jenž se dají zneužít proti němu,vystavuje na svém profilu na facebooku.Prostě politik s mozkem v hlavě by něco takového neudělal.
   Myslím si,že ještě moc dobře nedokážete odhadnout reakce lidí a to co je dokáže naštvat.
   Mě nezaráží Škromach v bazénku pro děti,mě zaráží ta jeho stupidita dát bulváru do rukou nabitou zbraň.

   „A JAK SE UMITE V CITIT DO TE ROLE DUCHODCE TO MI UKAPLA SLZA“

   a toto mělo být jako co?to si jako myslíte,že schopnosti vcítit se do role důchodce má akorát člověk těsně před důchodem?Že tyto schopnosti mají akorát lidé levicově smýšlející?
   Takže vám slza ukápla!
   No jo no,tak věřte tomu,že kdyby jste byl ženou,tak bych vám podal kapesník,kdyby jste byl mojí bližší ženou,tak bych vám tu slzu sám setřel z tváře.
   Ale protože jste muž,tak si poraďte sám.Tak jak já si musel poradit s tím,že jsem si poprskal monitor smíchy když jsem si četl komentáře pod fotečkama v Blesku.

   PS: A ještě,na žádný háček jste se nechytl,nejsem žádný rybář.Přemýšlel jsem jestli to sem mám dát anebo nemám dost dlouho.I jsem se Dashe hned omluvil ať promine.
   Ale na druhou stranu,ono to sem i vlastně patří,protože Dasha je ve VB a tam jak říká je jiná politická kultura a já alespoň doufám že i v tomto je tam jiná kultura.

 24. kočka šklíba napsal:

  Tak já bych spíše souhlasila s nickem Občan. Sice všechny citáty od paní Su-Tij jsou krásné, jsou samozřejmě použitelné i na situaci zde v ČR, jenže pokud tuto paní podporují zejména USA, nevím, možná jen VB a tzv. západní demokracie, je to minimálně podezřelé. Přece máme své zkušenosti a víme jak to dopadlo u nás.
  Havel a spol. byli také podporování stejnými státy. A co zde máme? Mafiánský stát. A já jsem přesvědčená, možná na rozdíl od mnoha zde diskutujících, že to nebyla jen vina Klause a ODS, ale i Havla a spol. Ptz to oni měli a především Havel, velký kredit u občanů, jenže ho promrhali za funkce, a Havel i za adorování z různých stran a za majetek. Ano „moc chutná“. Netvrdím, že paní Su-Tij se k tomuhle sníží, ale chápu, že Občan má oprávněné pochybnosti. Nakonec, co například tzv. „oranžová revoluce“. Už tenkrát jsem to odhadovala tak jak to nakonec dopadlo.
  Na druhou stranu chápu, že pokud nebude podporována např. VB nebo Francií, teda hlavně mainstreamem, tak ani její myšlenky a statečné jednání a postoje nebudou vlastně známy dál, než v její vlastní zemi.
  Nicméně se domnívám, že systém který nyní prokazuje svou neschopnost a neudržitelnost, v této paní nevidí žádné nebezpečí a tedy její snaha je odsouzena k neúspěchu. I kdyby dokázala (a její stoupenci) ve své zemi převzít vládu, její snaha skončí stejně jako u nás nebo na Ukrajině.

  • Majka napsal:

   Za ten mafiánský stát u nás USA ani VB nemohou.

   • kočka šklíba napsal:

    Majko ale to jsem nikde nenapsala. Jen nevěřím v nesobecké jednání a v idealistické podporování podobných odvážných a obdivuhodných lidí jako je paní Suu Kyi tzv. západními demokraciemi. A prostě mám své zkušenosti od nás.
    Zatímco my jsme si slibovali od tzv. sametové revoluce především svobodu jednání, uvolnění politického života, stručně se dá vyjádřit slovy písně Kubišové, tak podporovatelé disidentů již moc dobře věděli, co zde bude. V ekonomické oblasti. Copak jsme chtěli a tušili, že sem vtrhne tzv. volná ruka trhu, která způsobí, že postupně budou zanikat pracovní místa, že například zemědělství bude téměř zničeno, že obchodní řetězce ovládnou maloobchod se svým šuntem, že zdravotnictví bude pomocí Šnajdrů devastováno a přizpůsobeno USA modelu? A začalo to hned v roce 1990.
    Ptz mám trochu ponětí o zemědělství a potravinářství, tak vím, jak rychle se pracovalo na tom, aby normy, předpisy, zákony, které bránily průniku toho vzývaného trhu, byly co nejrychleji zrušeny. A jaká nastala svoboda? Vždyt zde skoro všichni uznáváte, že strach přetrvává. Strach o to zda najdu práci, zda uživím rodinu, zda budu mít na léky , zda na nájem, zda nepřijde exekutor. A za to samozřejmě můžou především naši politici, lokajové(novináři) ale i ti bezohlední dravci z tzv. demokratických zemí. Pro ně jsme byli jen, jak píše Občan, odbytiště rro jejich nadvýrobu, zdroj levné pracovní síly,a nyní, což považuji za katastrofu, i za zdroj zemědělské půdy. O naši svobodu jim vůbec nešlo jak jsme se naivně domnívali.
    Vůbec nezpochybňuji pohnutky paní Suu Kyi.

  • Dasha napsal:

   Me by zajimalo, kde se vzala ta informace, ze Suu Kyi podporuji zejmena VB a USA?

  • Dasha napsal:

   Na zbytek vaseho komentare jenom prekopiruju to, co rekl Vlk o neco vys, protoze to je naprosto presne:

   vlk napsal:
   Červen 29, 2012 v 13.23
   Občane,

   do téhle debaty vstupuji velmi nerad, leč musím.
   Dasha sem dala skvělý článek. O minimálně osobně velmi statečném člověku. A o tom, co říká. Paní SU Ti je neskonale odvážnější než my tady všichni Kose.Osobně válčí s režimem, kter mi si nejspíš ani neumíme představit. Tedy dostatečně. Něco pro svou zemi dělá.

   A jestli její úsilí bud e jednou stačit na to, aby naplnila představy, které do ní vložili Barmánci, je úplně jiná věc.
   Myslím, že s e jí to nepodaří. Protože nikdo z žijících lidí nedokáže naplnit beze zbytku očekávání masy lidí. Přísloví – není na světě člověk ten, aby s e zavděčil lidem všem, jste nepochybně slyšel. Tak to je přesně ten případ. Nedokázal t ani Ježíš Nazaretský, jak známo. I toho ukřižovali.
   Vaše velmi rigorozně formulované otázky a názory vedou k jasnému výstupu :
   Protože paní Su Ti je podporována západem a protože žijeme v éře globalizace, jistě své lidi nejméně zklame , či spíše obelže.

   Dobrá pokud tuto vaši premisu přijmu, pak mi z toho vychází že:
   1- nejlépe bude , když paní Su Ti s e na všechno vykašle , nechá poměry v Barmě jak jsou a odebere se shopovat do nejbližšího obchoďáku
   2- nechá barmské generály nerušeně vládnoout, Protože když ne, přjde tam vševládce dolar a mezinárodní koncerny..
   Promiňte, ale takováhle úvaha pro mne nemá s mysl.
   V tom případ ě bych měl zavřít Kosu, otevřít lahváč a dát rovnej kouř. Protože když s e lidem nakonec povede zamést s Kalouskem a famiglií, bude i tady vládnout dolar a mezinárodní globální kapitál.

   • kočka šklíba napsal:

    Ano vlk má pravdu, a já úsilí paní Suu Kyi vůbec nezpochybňuji, natož abych ho kritizovala nebo s jejími výroky nesouhlasila. Jen se obávám, že její opravdu obdivuhodné činy budou zneužity. Pravda je, že Barmánci jsou na tom o hodně hůře, než jsme byli my před rokem 1989, takže jakákoliv změna s podporou tzv. západní demokracie jim nejspíše přinese větší svobodu ve všech oblastech. Ovšem u nás e tak nestaloa není málo lidí, kteří již nyní mluví naopak o zhoršení.

    • Dasha napsal:

     Ano tak to souhlasim. Samozrejme ze to nebezpeci ze cela situace bude zneuzita existuje a bohuzel, je to velmi pravdepodobne. A ano, u nas se nejenom mluvi o rapidnim zhorseni, bohuzel to spousta lidi uz citi sami na sobe. A presto je jenom par lidi, kteri se snazi mnohem vetsimu propadu zabranit, a bohuzel je stale mnoho lidi, kteri jsou ochotni tem tzv reformam tleskat a podporovat ty, kteri je zavadeji, casto navzdory nazoru vetsiny populace.
     Presne proto je tady ten clanek, politicka situace v Barme vubec nemela byt predmetem teto diskuze. Jde o ty myslenky a o to jak jsou tyto myslenky relevantni vzhledem k soucasnemu stavu veci v CR. Bez toho, abychom se CR snazili k Barme prirovnavat, protoze situace tam a v CR se srovnavat proste neda.

 25. tresen napsal:

  Podpora demokratických zemí pro disidenty žijící v diktatuře je činnost velmi rafinovaná, jestliže cílem je přeměnit diktaturu na jiný nedemokratický režim. Smysl jejich konání mi ale uniká.

  • Dasha napsal:

   Musi to byt tim, ze se zakerni imperialisticti vydridusi z prohnileho kapitalistickeho tabora snazi narusit klid na praci v dobre zavedenych systemech lidove demokratickych statu, aby je pozdeji mohli zneuzit k neopravnenemu zisku a ponizovani a vydirani pracujiciho lidu.
   Ale neni vsechno co sa blysti a my si system rozvracet nedame

   Jenom mi porad nedochazi vsichni ti uprchlici a emigrati, kteri se z tech dobre zavedenych systemu porad snazi utikat prave do techto statu

   • Občan napsal:

    Ano, Dasho, přesně o tohle a o nic jiného „západním demokraciím“ jde.
    Území, zroje a levná pracovní síla.

    Nebo snad můžete uvést jako argument nějaký „zdemokratizovaný“ stát, kde se po odstranění socialismu výrazně zvýšila životní úroveň 95% populace, zmizela chudoba, nezaměstnanost a KVALITNÍ zdravotní péče, vzdělání a bydlení se staly běžně dostupnými 95% populace?

    Můžete nějak rozumně vysvětlit, proč ze „svobodného zdemokratizovaného“ Pobaltí uteklo více než 30% CELKOVÉ populace před bídou? Proč po „osvobození a zdemokratizování“ utíkají miliony lidí z Polska, ČR, Slovenska, východu Německa, z Maďarska a dalších evropských zemí před toutéž bídou – a to i za cenu toho, že bez ohledu na dosaženou kvalifikaci a praxi dělají v cílových zemích ty nejhorší nekvalifikované práce?

    • Občan napsal:

     A abyste se nemohla zase tvářit, že nevíte, co mám na mysli, tak tady máte několik příkladů:

     http://articles.boston.com/2012-06-27/news/32443243_1_foreign-investment-investment-ban-myanma-oil
     http://mizzima.com/business/7409-webb-calls-for-us-to-drop-ban-on-burmese-imports.html
     http://www.japantimes.co.jp/text/nb20120625a3.html#.T-7NW5LYHlZ
     http://articles.chicagotribune.com/2012-06-21/news/sns-rt-us-usa-africa-myanmarbre85k1pt-20120621_1_myanmar-sanctions-africa-trade-aung-san-suu-kyi

     Nikde ani slovo o Barmáncích a JEJICH zájmech a potřebách. Pouze a výhradně sobecké zájmy USA, Japonska, Francie, Velké Británie a dalších podporovatelů „demokratizece“ Barmy. On je to totiž TRH čítající asi 50 000 000 lidí. Kdyby měla Barma 1 000 000 obyvatel a NEMĚLA ropu, byla by „demokracie“ v ní západu srdečně u zadele.

     • Dasha napsal:

      Obcane, obavam ze absolutne nechapu proc jste tady dal tyto linky – ve vsech tech clancich se probira, zda by mely nebo nemely byt suspendovany mezinarodni sankce proti Burme a to vcetne dovozu barmskeho zbozi do USA a za jakych podminek by k to mu melo dojit. Objevuji se tam ruzne nazoru ruznych politiku a aktivistu, cela debata stale pokracuje

      Vy sam jste pro sankce nebo proti sankcim?

      Opravdu vam nerozumim, a neni to vymluva, proste netusim co jste temi linky myslel. Muzete sem z tech clanku prekorpirovat, klidne v anglictine, co PRESNE mate na mysli?

     • Občan napsal:

      Hm, to jsem tak nějak očekával.
      Vaše NEodpověď mě už vůbec nepřekvapila….

     • hank napsal:

      Ano, tady je to klíčové slovo: Zájmy.
      Všichni, kdo prohlašují, že hledají v politice především podmínky pro vítězství dobra, morálky a podobných těžko definovatelných hodnot, se buď tragicky mýlí nebo lžou, aby tím zakryli, o čí zájmy jim vlastně jde. Politika nikdy nebyla a nebude ničím jiným než způsobem a formou střetů zájmů.
      Navíc pí Su Ťij má jako Barmánka zřejmě blízko k buddhismu a tak jistě ví, že není důležitý úmysl, ale výsledek.
      Takže historické hodnocení revolucí a jiných politických převratů nebo pokusů o ně je možné teprve až po jejich ukončení a to jedině podle toho, komu co přinesly a vzaly, komu prospěly a komu uškodily, v čím zájmu byly provedeny a čí zájmy naplnily.
      Přitom je nutno definovat i ty subjekty a když se o jejich definici budeme pokoušet poctivě, dřív nebo později dojdeme k pojmu společenské nebo politické třídy. (Možná to někdo bude nazývat jinak, ale stejně to bude něco v duchu té známé marxistické definice.)
      Takže ještě přesněji řečeno: V zájmu které společenské třídy pí Su Ťij usiluje o dosažení cílů, které nastolila?

      zdraví
      hank

    • Dasha napsal:

     Obcane
     a ktere jsou to ty cilove zeme do kterych tito lide odesli, a proc v techto cilovych zemich zustavaji, prestoze nekteri (tady podotykam nekteri, protoze, ja treba ja mezi tuto skupinu nepatrim), bez ohledu na dosazenou kvalifikaci delaji ty nejhorsi nekvalifikovane prace?

     • Občan napsal:

      Z ČR odcházejí především do Německa, Rakouska a Velké Británie (jazyková vybavenost), ale i do Norska a Francie (horší jazyková vybavenost). V omezené míře pak do Španělska a Portugalska či Itálie (příliš nízké mzdy, zlikvidované „uprchlíky“ i uprchlíky z Bulharska, Rumunska – členské země EU, Asie a severní Afriky).
      A z Pobaltí a východoevroských členských zemí EU přicházejí „uprchlíci“ do ČR,Polska a na Slovensko, kde likvidují mzdy stejně, jako jejich „kolegové“ v BG a Francii. V Rakousku a Německu se to Polákům, Slovákům a Čechům nepodařilo, protože jsou tam přísnější pracovněprávní předpisy.

      A pracují tam převážně jako skladníci, česáči ovoce, pomocný personál v hotelnictví a pohostinství a pomocný personál na vrtných plošinách.

     • Dasha napsal:

      vyborne
      a proc tam ti lide ochazeji – do techto zemi, ktere je chteji jenom vykoristovat?
      Proc tam utikaji a proc tam zustavaji, kdyz je v techto zemich, kde je demokracie tak – podle vas – spatne?

     • Dasha napsal:

      Jo a obcane

      asi vam uteklo, ze ja ve VB ziju, vice nez 10 let, takze vim velmi dobre o cem mluvim, kdyz rikam, ze jiste, spousta lidi dela pouze nekvalifikovane prace, ale zaroven vas muzu ujisit, ze pokud zustavaji dlouhodobe, hledaji si praci kvalifikovanou, pripadne se rekvalifikuji zde, takze urcite nezustavaji pomocnym personalem naporad.
      Samozrejme, pokud to neni jejich volba, protoze je to pro ne z nejakeho duvode vyhodnejsi
      Muzu vam rici, ze z okruhu mych pratel a znamych zde zijicich, nedela nekvalifikovanou praci vubec nikdo, pokud sam nechce. Jiste, vsichni jsme s podobnymi podradnymi pracemi zacinali, ale taky se vsem podarilo posunout a najit si praci, kterou delat chceme a bavi nas. A tech moznosti je tady mnohem vice nez v CR, to mi muzete verit

 26. tresen napsal:

  Aha, už mi to začíná být jasné. Imperialistům jde o to, aby k nim přišly miliony barmských imigrantů, další příliv levné pracovní síly.

  • Dasha napsal:

   Presne tak. nejenom barmskych ale samozrejme i zemi stredni Evropy, ktere byly ‚zdemokratizovane.‘
   To proto, aby temto lidem pak mohli byt vyplaceny minimalni mzdy podle mistnich zakonu, pripadne jim vyplacet socialni davky ze svych rozpoctu

   • Béda napsal:

    Imperialistům jde hlavně o to, pomoct lidem v Barmě. Třeba podobně jako pomohli lidem v Iráku, Libyi anebo v Afghánistánu. Ostatně, jde jim vůbec o ty lidi, anebo spíš o to, co se zcela omylem octlo řízením Nejvyššího na území těmi lidmi obývaném? Když čtu ty tržní zištné plky o svobodě, demokracii, pravdě, lásce, míru, vždycky se mi začíná zvedat žaludek.

    • Analytik napsal:

     Není potřeba chodit tak daleko.
     Co třeba naši politici, kteří nezištně pracují pro blaho občanů.
     Třeba takový Kalousek!

    • Dasha napsal:

     No to se vam vubec nedivim, po tom co mame vsichni moznost videt v CR, to me se taky casto zveda zaludek
     Akorat vy berete demokracii podle toho co vidite v CR a proto ten system odsuzujete. Ale ja vas muzu ujistit, ze to co je v CR ma k demokracii hodne daleko

     Jinak opakem demokracie je diktatura – byl byste radsi pro autoritarsky stat, kdybyste si mohl vybrat?

 27. Béda napsal:

  Trochu z jiného soudku o zemi, která každým rokem vypracovává elaborát rozlišující demokratické a nedemokratické země: viz Carter „Kruté a neslýchané svědectví“ na Outsidermedia.

 28. Béda napsal:

  Z nějakého důvodu se tábor míru, demokracie a svobody rozhodl pomoci zrovna těžce zkoušenému barmskému lidu a podat pomocnou ruku barmským disidentům. Jenom bych podotknul, že VB již v minulosti Barmě intenzovně pomáhala předtím, že se Barmáncům podařilo vyvléknout z pomoci. Není tajemstvím, že v Barmě jsou docela slušná ložiska surovin, mezijiným také ropy a plynu a že zde mají své zájmy americké, francouzské a britské firmy. Některé z nich spolupracovaly anebo spolupracují s barmskou juntou.

  Kdoví, co vede osvoboditele k takovému zájmu o tuto zemi? Jaký asi režim by chtěli v Barmě zavést? Parlamentní demokracii jakého typu? Bude to něco na způsob parlamentní teokracie opřené o budhismus, anebo parlamentní demokracie typu Iráku či Lybie (v Barmě přetrvává letitá občanská válka)…?

 29. Dasha napsal:

  Občan napsal:
  Červenec 1, 2012 v 1.39
  Hm, to jsem tak nějak očekával.
  Vaše NEodpověď mě už vůbec nepřekvapila….

  ——–
  Obcane,
  obavam se, ze nejsem schopna odpovedet ( a uz vubec ne uspokojive) na otazku, ktere nerozumim.
  Proto jsem vas zadalo o upresneni. Pokud pro vas znamena moje zadost o upresneni ‚NEodpoved’, ktera vam navic dava za pravdu a potvrzuje vase vitezstvi v diskusi, tezko spolu muzeme diskutovat. O cemkoliv. Me totiz vubec nejde o to podat v diskuzi vitezny argument, ani o to vas o cemkoliv presvedcit, ja si diskuzema tridim myslenky
  Je zrejme, ze moje intelektualni kapacita na vasi proste nema, a vase odmitnuti otazku upresnit, jasne rika, ze ani nemate zajem abych vas pochopila.

  • Občan napsal:

   Dasho,

   i kdybych se „uupřesňoval“, stejně bude Vaše rakce vždy stejná – vyhýbavá, zavádějí nebo vkládající mi do klábosnice něco jiného, než jsem napsal.
   Vysvětlení a upřesnění už jsem Vám napsal celou řadu a výsledek byl vždycky stejný.

   • tata napsal:

    občan…….nezlobte se když vy kladete otazky kterym nemuže rozumět s duvody že to neřiká,VY ŘEŠITE STALE Barmu ALE OTU ZDE NEJDE.když vy o voze paní DASHA O KOZE .UŽ vám to sdělila několikrat,oco VÁM JDE O DISKUZI NEBO SI DOKAZOVAT CO VÍTE a jak mate pravdu.OBSAH TOHOTO članku je že ty myšlenky co obsahují te disidentky se daj přesně aplikovat u nás ,ne už zpusob te aplikace nebot podminky jsou nesrovnatelné což konečně už někde napsala.

    A VY POŘAD ŘEŠÍTE Barmu………..NAOPAK VY TADY JI STALE NAPADATE ,ŽE zaměrně nechce rozumět,když je vysvětlení stale mimo obsah tak tomu mužete řikat jen vy dostatečné upřesnění nebot zaměr blogu je uplně o něčem jiném

   • Občan napsal:

    Tato,
    jde o stejné principy.

    JAKĚ reformy podporuje západ v Barmě (předtím v ČR, Polsku atd.)?
    – My už víme, CO západ v ČR podporoval a dodnes podporuje, bohužel.

    KOHO západ vlastně podporuje (v Barmě, ČR, Polsku atd.)?
    – I to už u nás víme velice dobře, bohužel.

    O CO vlastně Su-Tij usiluje a PRO KOHO?
    – My už dnes víme, o co a pro koho v ČR usilovali a usilují Havel, Klaus, Dlouhý, Kalvoda a další „elity“, bohužel.

    Dasha to nepochybně ví také velice dobře a přesto stále mlží a zavádí.

    • tata napsal:

     občan vy jste jak kolovratek vedete si stale svou o čem mi se ale nebavíme pak je těžké diskutovat.TEN ČLANEK BYL uveden ne kvuli BARMĚ NEBO OCO A PROKOHO USILUJE Su-Tij .Ale kvuli jejím myšlenkam to rozporujte,že ty myšlenky se nehodí na naši zemi,co je v BARMĚ JE OKRAJOVÉ,TO SAMÉ JE OKRAJOVÁ ta disidentka a bohužel i namě s vysvětlením co BARMA ,CO Su-Tij .MLŽITE VY A ZAVADITE,nikoliv DASHA

     • tata napsal:

      a ps a co podporuje zapad u nas je celkem jasné jen ta definice je trochu zavadějicí ZAPAD NIKOLIV NADNARODNÍ SPOLEČNOSTI.a co to má společného s abysme mi obyčejní se snažili donutit politiky aplikaci těch myšlenek?OTOM JE BLOG

    • vlk napsal:

     Občane,

     já už jsem tad y jednou pod tímhle blogem do diskuse vstoupil. A myslel jsem, že jsem cosi napsal dostatečně jasně směrem k vám.
     Zdá s e ovšem, že nikoli. takže to napíši tak, abyste nebyl případně na pochybách, co vám chci sdělit.
     Dasha napsala velmi kvalitní blog. Jeden z nejlepších, co kdy na Kose vyšly vůbec.
     Vy jste s e umanul, že ji budete cvičit na tom, jestli ví, kdo SuTi podporuje, kam chc e zavléci Barmu a podobně.
     Takže vám sděluji:
     1- Dasha není odpovědná za další vývoj v Barmě ani jind e na světě s výjimkou země kde žije a možná země, kde s e narodila. Ale určitě ne v Barmě
     2- budoucí vývoj v Barmě je zásadní záležitost Barmánců a nikoho jiného. Vy jim se svými nájezdy na Dashu nijak nepomůžete
     3- To, že v globalizovaním světě nakonec převládnou i v Barmě zájmy nadnárodních koncernů není žádné zdůvodnění toho, aby tam nadále vládla krvavá a hnusná generálská klika.
     4- pravděpodobně jste názoru, že to , co v Barmě je teď, je lepší než to, co by tam mohlo být se SuTi v čele státu. Dasha ani já toho názoru nejsme
     5- vadí vám, že tam zasahují západní demokracie. Co je na tom špatně? Můžete mi laskavě sdělit, který režim s e vám zdá na světě přijatelnější? Co myslíte, mělo by s e to tam nechat Číňanům? Aby vyplnili mocenské vakuuum!
     6- v pravidlech prostoru najdete větu o tom, že jsem rozhodnut chránit za každou cenu autory Kosy. O autorkách to patří dvojnásob. Tohle je axiom. Porušení nebudu tolerovat. Dasha se poctivě snažila odpovídat na vaše nájezdy. Nicméně zcela marně.
     Pokud jí nedáte pokoj a neuklidníte se , uzavřu diskusi.
     Nedám vám žlutou. Na to to rozhodně není. nedám vám ani varování, že příště bud e žlutá. Na to to také není, ale takhle to na Kose také nebude, jak to vedete.
     Vám by zcela evidentně byla málo i matka Tereza.

     A na závěr prosba – pokud byste něčemu z toho, co jsem právě napsal nerozuměl nebo si nebyl jist výkladem, neřešte to tady v diskusi, protože by to byla interní záležitost nás dvou , ale přes mail . Viz kontakt v záhlaví. Děkuji.

     • Občan napsal:

      Vlku,
      hned ve svém prvním vstupu jsem řekl, že myšlenky Su-Tij jsou krásné a že by bylo nádherné, kdyby se alespoň 30% z nich stalo realitou.

      Jenže…
      Podobné myšlenky, s jejichž obsahem lze většinou souhlasit, hlásalo x set, možná x tisíc filosofů, disidentů, ale i oficiálních politiků napříč staletími před ní a bude se tak dít i po ní. Někteří se dočkali popularity, jiní je říkají jen svým žákům nebo skupinám přátel či spoluvězňů. Mnozí byli pro své myšlenky zavražděni.
      Nelze si tudíž nepoložit otázku, proč si západ vybral právě Su-Tij. A, BOHUŽEL, se okamžitě nabízí celá řada paralel se střední Evropou. I tady si západ VYBRAL pár ikon, které masivně podporoval, protože hlásaly nebo hlásají identické obecné pravdy.

      A výsledky?
      – Ekonomicky a společensky rozvrácená střední a východní Evropa
      – Násilně rozvrácený a islamizovaný Balkán
      – Pochody esesáků a jejich pohrobků v Lotyšsku, členském státě EU
      – Fašistické Maďarsko
      – „Humanitární bombardování“ – slovní spojení vytvořené jedním z extrémně západem protežovaných hlasatelů obecných humanistických pravd
      – Dalo by se pokračovat asi tak metr dlouhým výčtem dalších výsledků

      Nelze si proto nepokládat otázky, proč zrovna Su-Tij a proč zrovna Barma a ne třeba Indonésie, Thajsko, Filipíny nebo Cejlon či Jižní Korea. Protože všechno to jsou státy, kde lze hovořit o diktatuře úplně stejně jako v případě Barmy. Jenže jsou to zároveň státy, které jsou na ruku mocenským a ekonomickým zájmům západu a tak jsou „demokratické“.
      Nebo proč ne například Severní Korea, kde zcela nepochybně JE drastická diktatura, jejíž násilné svržení by nevadilo ani mně.

      Barma od 50. let usilovala o socialismus.
      Reakcí západu na tuto snahu byly od počátku opakované vojenské intervence, rozsáhlá embarga, uměle vyvolané náboženské a národnostní konflikty (totéž potkalo Vietnam, Laos a Kambodžu). A vnitřní reakcí na tyto intervence bylo převzetí moci barmskou armádou.
      Kdyby to bylo opačně, jako například v Chile, Bolívii či Argentině, západ by ani nemukl a naopak by vojenskou nebo civilní diktaturu nadšeně podporoval, jako to ostatně dělá v řadě jiných zemí. Stejně tak nevadila západu krvavá diktatura v Kambodži, jež měla za následek vyvraždění 25% veškeré kambodžské populace – Kambodžany od polpotovské hrůzovlády nakonec osvobodila vietnamská armáda. A byly to právě USA, kdo se zasadil o NEpotrestání představitelů této diktatury.

      Nelze si proto neklást otázky, zda Su-Tij ví, kam směřuje a co chce.
      Svržení diktatury je sice fajn věc, ale CO DÁL? KDO nastoupí po ní? A V ČÍM zájmu bude konat?
      Su-Tij je křehká květinka z jedné z nejmocnějších barmských rodin, vychovaná a dlouhá léta žijící ve Velké Británii (zase ty paralely!). Jsem si proto jistý, že to není žádná levicová aktivistka; to by ji, ostatně, západ nepodporoval. Přitom v Barmě vůbec nejde o málo – dřevo, uhlí, ropa, zemní plyn, cín, wolfram, olovo, zinek, stříbro, měď, nikl, rubíny, safíry, smaragdy.

      Proto vnímám rozpor a mám otázky. Protože PROŽÍVÁME na vlastní kůži následky konání stejně protežovaných humanistů v Evropě.

     • vlk napsal:

      Občane,

      vidím, že opravdu mimořádně těžko chápete sdělené. Takže nemám jinou možnost, než diskusi tady pod tím článkem ukončit. Řekl jste si o to sám. Vy jste opravdu jak přeskakující deska.
      Vy nechápete a nehodláte chápat, že to, jak to bud e do budoucna v Barmě je opravdu jen záležitost zejména Barmánců. CO tam dovolí a co ne. Tak jako ten humus tady je je záležitostí naší minulé pasivity. A nikoho jiného. Nicméně onen náš humus je oáza klidu a míru ve rovnání, co provozují barmští generálové.
      Vy prostě si budete vést furt svojí. Takže někde jinde. Tady diskuse. Odvedl jste ji od tématu na nic nereagujete. Takže finito. To abychom si příště už lépe rozuměli.

   • Dasha napsal:

    Jiste vy predem jasne vite, ty spravne odpovedi a to co ja vim, nebo co si myslim

    nicmene na vase otazky tak jak je chapu ja muzete nalezt odpovedi zde:

    http://www.washingtonpost.com/opinions/fred-hiatt-learning-compromise-from-chief-justice-roberts-and-aung-san-suu-kyi/2012/07/01/gJQAYGMqGW_story.html

    http://www.bbc.co.uk/news/uk-18509455

    http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16546688

    http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16695353

    http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-17607842

    http://dassk.org/index.php?PHPSESSID=7pa7tem6o5ujk3hf461ioqdb81&topic=11114352.0

    Pokud se vam moje odpovedi nezdaji a odpovidam na neco jineho nez chcete, nesijte do me, ja jsem vam uz jednou rekla, ze si nejsem jista jak vasi otazce rozumnet

    A zbytek vam jasne rekl tat

Komentáře nejsou povoleny.