PODÍVEJME MY SE MU NA NĚJ!


Ne, nepohoršujte se, vážení, hlavně dámy (ale ani se netěšte!). Nepřicházím s nějakým lascivním vyprávěním, na to jsou schopnější psavci. Vypůjčil jsem si tento výrok od skvělého kamaráda, který jej používal v situacích, kdy ho něco nadměrně překvapilo (jinak býval o jednu slabiku kratší). Na to, co překvapilo v posledních dnech mě, by jej použil opět: exministr Vladimír Dlouhý chce být totiž vážně prezidentem. Takže toto by měl být skutečný titulek. Jenže takový v malých obměnách proběhl už všemi novinami a portály, proto dovolte tu obměnu.

napsal  Xaver

Za tím účelem už nám začal vykládat, jak je na to připraven a proč je ten správný, pravý kandidát. Že je například mimořádně vzdělaný ekonom, že učí na zahraničních univerzitách, že snad vládne pěti jazyky, že chce napravit politický marasmus (ani slovo, že byl při jeho zakládání) atd. V rozhovoru pro Lidové noviny z června t.r. nám sebevědomě sděluje: „Mám pocit, že chci být prezidentem. Ano, já to chci dělat.“ A lidem chce říct, „že mají na víc“. Ach, ta samochvála…! Skromně a jen na okraj vypustí, že byl sice členem státostrany, ale nijak významně se neangažoval.

Promlouvá na to téma téměř v každém rozhovoru či článku. Na internetu možno takových nalézt tucet i více. Já bych si dovolil – i když je to delší – ocitovat k tomu jednu pasáž ze zmíněného rozhovoru pro Lidové noviny.

„Já jsem neměl příliš vnitřních omezení a nějakých vnitřních problémů do KSČ vstoupit, protože ani rodina, ani společenské klima mi prostě nenastavily hodnoty, které by mě vedly k pocitu, že dělám něco neetického, nemorálního, nepatřičného…Na druhé straně já jsem v rodině prostě slyšel: neděláš nic špatného, když vstoupíš do KSČ a současně na režim nadáváš jako všichni ostatní. Spíš jsem měl vštípený pocit, že když chci něco dělat, něco dokázat, musím případné pochybnosti spolknout a vstoupit. Aby bylo jasno: já to neříkám ani jako ospravedlnění, ani jako výmluvu. Já prostě konstatuji, že to tak bylo. Tak jsem tenkrát přemýšlel, a proto jsem také vstoupil.“ Dodejme, že vstoupil  v roce 1978 a vystoupil  v prosinci 1989.

Vypadá to, že tuto žádost o rozhřešení si připravil s „vědeckým“ rozmyslem slovo od slova, a je s to ji zopakovat třeba o půlnoci. Je to promyšlený pokus vyzout se z minulosti. Bohužel není úniku, nemusíte se mnou souhlasit, ale je to výpověď dosti nestoudná. Protože do strany vstoupil v letech nejhlubší, nejtupější normalizace, aby – jak přiznává – mohl něco dokázat. Nevím, jak moc veřejnost tuto stránku charakteru kandidáta na Hrad ocení, ale v mých očích je hodně diskvalifikující. Jistě, učinili tak mnozí (známe to všichni ze svých pracovišť) a mnohým to také dopomohlo k velké a rychlé kariéře. Avšak jakmile „dozněly klíče“, loučili se s legitimací kosmickou rychlostí, protože naopak věděli, co je etické a patřičné. Myslím tím zejména oblast společenských věd, v nichž V. Dlouhý působil, kde tento úprk byl zvláště viditelný.

Komentátor B. Doležal (kterého nesnáším kvůli jeho postojům k vysídlení sudetských Němců, jež připlete tu do květnových oslav, tu do cyrilometodějského či jiného svátku a dokázal by to i do článku o pěstování hrachu) k tomuto „vyznání“ přiléhavě napsal: „Pokud by byl pan Dlouhý zvolen, znamenalo by to faktickou rehabilitaci normalizační pseudomorálky.“ Tento postoj zatím posledního kandidáta je nadto z hlediska toho, co dnes prohlašuje, ještě trapnější: například tvrdí, že vládu složenou z komunistů by nikdy nejmenoval. Jako by tím „vyzutí se z minulosti“ chtěl ještě více stvrdit, či jako by to bylo výlučně jeho ústavní právo! Ne, ne, to jen chce dodat na razanci své zpovědi, že s komunisty a s „komunismem“ až tak moc opravdu neměl, dokonce se za to dle cit. rozhovoru „vnitřně styděl“. Vzpomíná i na svého dědu a tátu, kteří si mysleli, že na tom socialismu něco dobrého je. On si to nemyslel.

Co jsem napsal o jeho členství v KSČ, muselo být zmíněno. Ale teď provokační, často kladená otázka: má vůbec ještě smysl se v tom „patlat“? „Vždyť jsou všude“, zní od starých i mladých. Vždyť byl léta nejoblíbenějším politikem a nikomu to už tehdy nevadilo. Vždyť i další prezidentští kandidáti „tam byli“ atd. …Odpovědi tady budou mít ještě po dlouhou historii, domnívám se, široké zabarvení: od tolerantních až po agresívně nesnášenlivé. Jedna „univerzální“ se na této trajektorii stěží najde.

 

Nevím, jak moc nadával mladý asistent a výzkumník Dlouhý v hospodě či soukromí na režim, jak se holedbá v té odpovědi. Ve svých pracích ovšem zcela jistě nezanedbával marx-leninskou ideologii, to si strana opravdu pohlídala. Ani ódy na tržní mechanismus, neřku-li přímo na kapitalismus nebyly jeho parketa. Naopak – každá vědecká práce musela za normalizace navrch obsahovat tzv. kritiku nemarxistických teorií u řešeného problému, aby byla úspěšně obhájena. Přitom perfidní bylo, že tyto teorie byly pod zámkem ve zvláštních fondech, ke kterým mohli jen ti nejvybranější…Ale postupme dále. V. Dlouhý chtěl něco dokázat – a také „dokázal“.

Byl významným členem skupiny pracovníků Ekonomického ústavu ČSAV, která pravidelně zásobovala materiály ekonomické oddělení ÚV KSČ. Od téže „instituce“ za to obdržel několik ocenění (stejně jako jiní jemu podobní, kteří nám posléze připravili ten dnešní mafiánský kapitalismus, jak pravíval V. Havel). A že se významně neangažoval, jak opakuje v každém článku a rozhovoru? Po přechodu do Prognostického ústavu byl přímo zástupcem ředitele a místopředsedou ZO KSČ – tu funkci schvaloval Městský výbor strany (tehdy mimo jiné za Štěpána). A rostl a rostl: byl navrhován za kandidáta do městského výboru strany – tím se mohl málokdo z obou ústavů pochlubit. Ještě do vlády M. Čalfy vstoupil za rodnou stranu, snad se nepletu, protože co, kdyby se věci zvrtly? Nezvrtly se, od strany se „odpoutal“ a nabral nový vítr a směr.

A co mě ovšem obzvlášť překvapilo, je, jak hodnotí  jeho vlastní úžasný podíl na úspěšné privatizaci, o němž také často promlouvá.Tak to vám, pane exministře, ale opravdu málokdo spolkne. Za vašeho účinkování byl náš průmysl uprivatizován tak „dokonale“, že zmizely nejen kdysi slavné fabriky (smutným příkladem je Poldi Kladno), ale málem celá odvětví. To kolega v boji o nastolení tržní ekonomiky T. Ježek je v hodnocení „úspěchů“ privatizace podstatně opatrnější. A že se sám nezpochybnitelně také řadí k jejím otcům a symbolům. Dokonce sám ředitel „Prognosťáku“ V. Komárek, bývalý představený všech jejích otců, zaujímal vždy ke zvolené cestě privatizace velmi kritické postoje. A M. Zeman jako úplně první nazval kupónovou vizi „loupeží století za bílého dne“. Bohužel i on se následně proslaví několika nechvalnými peripetiemi a bohužel i on nás chce trestat svým přesunem z lesnaté Vysočiny na Pražský Hrad. Ale to je jiná…

V rozhovoru pro jiné medium přiznává kandidát na prezidenta V. Dlouhý i pochybné financování ODA v devadesátých letech, kdy byl jejím místopředsedou a kdy za to podle vlastních slov zaplatil. Ale to už je známá, obehraná písnička, nerozšiřujme už dále výčet různých „negativ“. Nicméně v zájmu objektivity nutno dodat, že V. Dlouhý zastává i názory, které mnoho voličů jistě chytnou. Například je obezřetný, pokud jde o vstup do eurozóny či o politickou unii; nebrání se diskuzím s ekologickými organizacemi, ale nemá rád „hnutí, která neustále papouškují hesla o globálním oteplování“; pozitivně se staví také k atomové energetice. A zopakujme i předpoklady, uvedené výše: je dobrý ekonom (nepochybně, Goldman Sachs, kde dnes působí, břídily asi nepřijímá), je pedagogem a ovládá několik cizích jazyků. Ozvěna toho, že byl kdysi nejoblíbenějším politikem možná u některých voličů (voliček?) možná ještě také zazní. Takže zcela bez vyhlídek pan exministr asi nebude…Rozhodně jsou větší, než má každým dnem zchátraleji působící Karl von S.

Závěrem připojím úvahu, která se netýká bezprostředně odborných a dalších  předpokladů pro kandidování na prezidentskou funkci. Nicméně jistá souvislost mě tu probleskuje, jak záhy zjistíte.

Na jeho zahraničních ministerských cestách ho zásadně doprovázela jeho sličná asistentka. Bez ní „vlak nejel“ – tady spíše – letadlo neletělo. Na ministerstvu to byla vlastně ministrova sekretářka, povýšená na vrchní ředitelku s nadstandardním platem. A byla to velice cílevědomá a razantní dáma. Při jednání s partnery v cizině a na tiskovkách bylo její místo hned vedle pana ministra. Doprovodní diplomaté kroutili hlavami a odsedali od „epicentra“. V žádném případě však nebyli padlí na hlavu, co se polohy, tedy postavení paní asistentky týče…

Dnes už je – jaké překvapení – „vrchní ředitelkou“ i v domácnosti rozvedeného exministra. A vsadím celý jeden důchod na to, že i ten nápad s prezidentováním vzešel z její hlavy. Protože vidina skoku z asistentky, sekretářky, vrchní ředitelky na první dámu republiky (nedejbože!) musí být pro takovou povahu přímo sžíravě lákavá.

Vážení, bude to asi „velký třesk“ v Česku, ta naše přímá volba prezidenta. Nicméně utěšuji se nadějí, že nic horšího než doposud nám její výsledek (snad) nepřinese. Přejme si v té těžké chvíli před urnou šťastnou ruku!

vlkův  dodatek:

okolo  tohohle  tématu kroužím  od  té doby, co  Dlouhý  oznámil  svou kandidaturu.  Ale prostě  nikdy jsem si nenašel  čas. Až se tématu  chopil Xaver. A já mu za  to děkuji  –  je  to dobře. Protože on jej  zná  osobně.Dlouhý, z technického hlediska,  splňuje skoro  všechno,  co by měl mít budoucí  český prezident – skvělé vzdělání, jazykovou vybavenost, inteligenci, schopnost pohybovat se na  mezinárodní  úrovni, kontakty. Nejspíš  by, na  rozdíl od Klause  asi národ  spíše sjednocoval než dělil a  také by  asi nebyl zbytečně  viditelný. Uměl by  politiky  moderovat,  má zkušenosti z  exekutivy. Tohle všechno bych  od budoucí  hlavy  státu  chtěl. Ostudy  už  za  léta  s Klausem máme  až  až.

Jenže  ono je  to i personální integritě. A ta  jaksi  tomu  pánovi  zoufale  chybí. Ti  z  vás , kteří mají  přístup  k   už  zmíněným Lidovkám, kde je s  ním velký  rozhovor,  nechť si ho přečtou! Je to  opravdu síla, ten  člověk opravdu na Hradě nemá co dělat!

On se  nestydí za  to  že byl  komouš!  On se nestydí ani  zároveň  říci, že  by nejmenoval  vládu, kde by  byli  komunardi nebo která by se o ně opírala. On se nestydí za  to, jak dopadla  privatizace a jak  tady rozbujel  mafiánský  kapitalismus. Nestydí se ani za  firmu  Goldman Sachs. ta  přece nikdy, nikde, nic  špatného neudělala!

Pan  Dlouhý je  dokonale  teflonový. všechno po něm  sklouzne. Vůbec  nic  se ho netýká!

Klasická je odpověď na  to jak se za  bolševika dostal do  zahraničí.  No to oni za ním přišli – ty přece umíš  anglicky, tak bys  mohl  jet  do Belgie na stáž!! Prostě  mu to  vnutili. No on sice uměl anglicky, ale  jenom proto, že  byl bigbíťák…Vlastně byl takovej protistátní  živel..No skoro.

Nedělám  to  rád, ale  šoupnu  do textu  také něco těžkého  bulváru.   On  Vladimír  Dlouhý  vždycky  věděl, kde má  chleba namazanou  stranu.  Radio  JPP  kdysi tvrdilo, že  jeho  předpřevratovou  manželkou byla  dcera  tehdejšího  šéfa  akademie  věd – Kožešníka.  Skutečnost  je  diametrálně  odlišná.  Byla  to  dcera nikoli  šéfa  celé  Akademie  věd,  ale  pouhého místopředsedy. Akademika  Rosického. Takto  tehdejšího  ředitele  Parazitologického  / nomen omen  pane  Dlouhý/  ústavu AV. Tu mu nejspíš  také  vnutili.

Ano, podívejme se mu na zoubek. Až  teď  začne  oblbovat  republiku.

Příspěvek byl publikován v rubrice Xaverův nový dům se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

91 reakcí na PODÍVEJME MY SE MU NA NĚJ!

 1. Alex napsal:

  No, já mám ke komunistům tehdejším, poněkud jiný vztah. Asi je rozhodující, co tam Dlouhého táhlo – a to byla zjevně kariéra, kterou by byl ochoten dělat kdekoli, s kýmkoli a jakkoli. To je dle mého názoru přece jen trochu jiný přístup. Dobře ohodnotil nejen Dlouhého, ale i Fischera, jako kandidáty na prezidenta Václav Žák a pro mne naprosto výstižně. Oni oba prohlásili, že by vládu s komunisty nejmenovali – čímž by se prostě zachovali protiústavně – a čímž se pro mne doslova proflákli. Pozor nejsem zástancem komunismu, jen tvrdím, že k vyrovnání s komunismem, ke skutečnému vyrovnání s komunismem u nás nejen nedošlo, ale ještě hodně dlouho nedojde. Dnes je módou ztotožňovat ho s fašismem, což dle mého soudu pravda není. Ona některá tvrzení v článku pravdivá nejsou. To ale podstatné není.
  Nicméně plně souhlasím i s Vojtěchem Ceplem ml, který tvrdí, že Češi si za ten marast mohou sami – volí stále tytéž. Ekonomové jako Klaus, Zeman či Dlouhý jako politici totálně vyhořeli. Obdobně Fischer má na svědomí nejen benzín a jeho cenu. Zvolí-li Češi znovu některou z uvedených figur, je těžké jim jakkoli podle mého pomoci. A Dlouhý? To je přece klon Václava Klause jen v soft podobě.

  • tresen napsal:

   No a co teda požádat Cepla mladšího, aby kandidoval?
   Ne že bych mu takovou morovou ránu, jako je prezidentování Česku, osobně přála…..
   Další člověk, který ve mně budí důvěru, je Jiří Přibáň, s ním měl teď Karel Hvížďala dvoudílný rozhovor na Akt.cz.

   • Alex napsal:

    No jo treseni, ale to by to oba také museli chtít. Ale řekněte mi sama, co máte proti Dienstbierovi ml., Roithové či Švehnarovi ve srovnání se jmenovanými. Mně každý z těch třech vychází v porovnání s nimi jako možná volba. Přílišné mládí či cizáctví nemusí být právě validní argument.

    • anita napsal:

     Dienstbier, to je zatím moje jednička

     • Alex napsal:

      Také bych to bral. Nicméně má to i tu druhou stránku – kdože pak zůstane v té ČSSD. Ostatně aso nebudu daleko od pravdy, domnívám-li se, že pro dost velkou část ČSSD je kandidatura Dienstbiera ml. totéž jako pro Hulínské v Praze jeho výšup do pozice senátora a místopředsedy ČSSD. Prostě, aby nepřekážel zemanovsko-klausovskému objetí, jež je pro některé kruhy v ČSSD asi dodnes lákavé. A pro ty haškovské pro mne zcela jistě.

     • Řezníček z Brna napsal:

      Byl jsem na jaře na mitinku, kterého se účastnili špičky soc. dem v Brně. Dientsbier tam byl představen jako prezidentský kandidát a působil velmi sympaticky. Jediné co mne udivilo bylo, když vykládal jak v prosinci 1989 zastupoval studenty, coby student gymplu. Jak mohl syn ideologického nepřítele státu č. 1 studovat na výběrové střední škole? Já jsem nemohl jít na stavební průmyslovku jenom proto, že jsem poctivě navštěvoval hodiny náboženství a můj otec nepodepsal v práci, že souhlasí se vstupem vojsk Varšavské smluovy na naše území v roce 1968. Za normálních okolností by mohl jít tak leda na účební obor bez maturity. Beru v potaz, že otec od nich odešel po rozvodu, ale pořád to byl otec a nepřítel zřízení. Připadá mne to velice podezdřelé, když jsem kolem sebe viděl desítky případu, kdy nemohli jít studovat kvůli sebemenším prkotínám.

     • Alex napsal:

      Pane Řezníčku, tohle neberu. Takto to tehdy paušálně a vždycky nechodilo. A dovedu si představit přesný opak, tím spíše, že jak tvrdíte byl z rozvedené rodiny a žil s matkou. Nezajímal je, to je nejspíše obyčejná pravda. není pravdou, že šli po každém jak slepice po flusu. 80-átá léta nebyla léty 50-desátými. Nic to sice nemění na faktu, že ten režim byl totalitního charakteru, ale právě v80-tých letech se uvolňoval. i z centrálně řízeného hospodářství na konkurující si podniky, tam, kde to ze struktury bylo možné. Jinak řečeno od nějakého 87-ho roku si podniky už musely shánět práci samy. jestli všechny, to nevím. Ale můj podnik ano. Rezort nerezort. Stejná byla i kádrová politika, kdy naopak stáli téměř o každého nadprůměrného vysokoškoláka a mnoho jich tam i vlezlo. A nebylo to nutně vždy z kariérismu. Ono jaksi ještě v roce 89 mnoho lidí vůbec netušilo, k jakým změnám se schyluje. A mnohým to dodnes nemám důvodu ten vstup vyčítat. Opakiji byl to autoritativní režim ovšem směšný tehdy už i zevnitř – ne náhodou jej v posledních fázích reprezentoval právě Jakeš. Byl neudržitelný ekonomicky a to se vědělo.

    • tresen napsal:

     Proti Roithové nemám vůbec nic. Dienstbier mladší se mi taky docela líbí, ale je u mne v pořadí až za ní. Kdyby byl ve druhém kole proti člověku typu Dlouhý, hlasovala bych pro něj.
     A Švejnar? Proti Klausovi to byla dobrá volba, ale od té doby dle mne cosi ze svého kouzla ztratil. To je samozřejmě zhola subjektivní. Ale v prezidentské volbě bude hrát subjektivní dojem svou roli u mnoha voličů.
     Z lidí, o jejichž nominaci se uvažovalo kdykoli dřiv i teď, u mne pořád vyhrává nebožtík Motejl.

     • Alex napsal:

      Nu co se týká volby Roithové, byla by to i moje volba. S Motejlem jste už zase mimo realitu. Bohužel. Také bych si z mrtvých dovedl představit jako prezidenta Volejníka z ODS. – usmívající se smajlík

   • Marie napsal:

    Bože chraň! Vynikající soudce, to je něco tak vzácného, že přesadit ho na Hrad, do funkce sice reprezentativní, ale celkem zbytečné, by bylo neskutečné mrhání lidským potenciálem.

 2. Kanalnik napsal:

  B. Doležal: „Pokud by byl pan Dlouhý zvolen, znamenalo by to faktickou rehabilitaci normalizační pseudomorálky.“ – pan Dolezal si jaksi neuvedomil, ze k tomu doslo jiz zvolenim a prezidentovanim Vaclava Klause. A jak pise Alex, pokud nektera z tech vyhorelych postavicek bude opet zvolena, neni Cechum v soucasnosti pomoci. Bylo by to jenom dalsi potvrzeni zajeti spolecnosti v normalizacnim pojeti sveta, moralky a osobni integrity.

 3. anita napsal:

  To je teď nějaká móda, používat skoro v každé větě „JÁ“ , dříve to vždycky zavánělo egoismem, no možná jiná doba, jiný náhled.

  _JÁ_ si budu myslet, že to bude pěknej ješita a _JÁ_ si stejně myslím, že jsem nejlepší a taky _JÁ- dosáhnu toho čeho budu chtít a _JÁÁÁ – se pak na vás vykašlu 😉

 4. Šims. napsal:

  No s tou Belgií to páni komunisti tak trochu přepískli, protože na to potřeboval především francouštinu, nemýlim-li se.

 5. Jeff napsal:

  Jen připomenu anketu HN (!) z minulého týdne, kde čtenáři hlasovali o nové hlavě státu..Výsledky:1. Dienstbier, 38%…. v HN. Fischer 11%. Pokud jde o Dlouhého, prchnul z politiky v době, kdy namíchaný popřevratový coctail přinesl unikátní ekonomický úpadek a pan exministr by se měl Lidovkám především vyznat, v čem on viděl a s odstupem vidí problém. Pokud jde o KSč, nevím sice ani nechci hledat jeho stáří, ale odhadem – bylo mu pod 30, o to vůbec nejde. A snaživci studovali v CCCP. U mě to byl a je evidentně agent cizích zpravodajců, tak ať jim poctivě slouží a ne*ere se v Česku do ničeho. V podstatě je to nesvobodný politováníhodný chudák.

 6. třebakarel napsal:

  Nemělo by zapadnout , že Ransdorf se chlubil stranickou důtkou , kterou mu udělil předseda Stanické organizace Prognostického ústavu Vladimír Dlouhý .
  Je mi ten strýc kdesi , jen proč se na něj mám ještě koukat ? Ať si pěkně užívá , vydělává , víajpíčkuje , sbírá zásluhy do C.V. , ale vidět ho nechci . Podobně jako reklamu na Májku od Hamé Zemana .

 7. K-k. napsal:

  Pan Dlouhý nepochybně vládne mnoha znalostmi a schopnostmi – bohužel zřejmě nevládne charakterem, což u prezidentské funkce považuji za dost zásadní. Někdy v 90.letech v Právu vycházely na pokračování necenzurované přepisy jednání OF. (Slibovali, že to vydají knižně, bohuže po asi pěti-šesti novinových pokračováních se po tom zem slehla. Bez jakéhokoliv vysvětlení. To, co jako zápisy z jednání OF později vyšlo z pera Hanzala je nažehlenej a napulírovanej propagační čajíček.) V jednom z těch přepisů z Práva byl i moment, kdy Dlouhý z pověření Komárka komusi na OF předával seznam lidí z Prognosťáku, použitelných pro OF do vládních funkcí. Dlouhý v tom seznamu nebyl – ale při předávání velmi snaživě vysvětlil, že on v seznamu sice není, ale že by teda taky nějakou funkci vzal – že je sice v partaji, ale to že nevadí, že by samozřejmě vystoupil. Takže ano, byl jmenován za KSČ – ale už v té době bylo v rozhodujících kuloárech známo, že vystoupí jen co bude jmenován. A tak jsem si jej po přečtení toho materiálu zařadila mezi křiváky – můj hlas v žádném případě nedostane. Tož tak.

 8. Admirál napsal:

  Kandidatura Dlouhého je největší chucpe za poslední dobu. Dlouhý organizoval zničení páteře českého průmyslu v 90. letech (Poldovka apod.). Jestliže hájí ten pán nějaké zájmy, tak to rozhodně nejsou zájmy občanů české republiky.

  Kdo prezidentem? Někdo zcela mimo systém. Jedno, zda z leva či prava. To, co zde vzniklo po 89., nepotřebuje stabilizovat, ale povalit.

 9. Anonymní napsal:

  A potřebujeme my vůbec prezidenta?

  Tohle napsal Jan Keller do ankety Lidovek

  „Domnívám se, že prezident se stává pro tak zuboženou zemi přílišným luxusem. Nejen z úsporných důvodů bych doporučoval na příštích pět let prezidenta nevolit.
  Volba pouze ještě více rozdělí národ do znepřátelených skupinek a odvrátí na dlouhý rok pozornost od skutečně naléhavých problémů rozkládajícího se státu a společnosti.“

 10. Řezníček z Brna napsal:

  Dlouhý nebyl komunista, byl to straník a v tom je veliký rozdíl. Straník je karierista, který vstupuje do KSČ, aby měl snazší možnost postupu v zaměstnaní, komunista je z přesvědčení. Na toto dojela před listopadová KSČ, protože komunistů tam zbylo málo (především starší ročníky) ale většina byli straníci.

  • Petrpavel napsal:

   Jedině takovýmto přístupem ke komunistům a „komunistům“ se můžeme dobrat nějaké obecné pravdy. Jinak je to přitroublá ideologie buď komunistická nebo antikomunistická. Obojí nic nepřináší. Antikomunisté by nejraděj věšeli a tím se v kruhu blíží tvrdému jádru komunistů karieristů. Komunisté skuteční nechtějí nějaké společné kádě jako byly ve středověku v Táboře, ale společenský řád, který dává rovnou šanci všem a zmenšuje, ne ruší, příkopy, které mezi lidmi nadělal buržoasní kapitalismus posledního století. Bohužel u nás máme jeho nejhorší, mafiánskou, podobu, a tak volání po lepším řádu je silné a pochopitelné.
   Na šílenou naší současnou vládu doplácí i sociální demokracie, vždyť její kroky logicky ženou lidi do volby KSČM – ČSSD byla u všeho co zde za dvacet let dělo. A srovnání máme jen jedno : buď dobu před 1989 nebo po 1989! A průzkumy hovoří jasně – příklon k té minulé, a nečekaně i u mladých 🙂
   Dlouhý nemá šanci – naštěstí. Ale Fischer ano – naneštěstí. Jeden za 18, druhý za 20 bez dvou … bohatí přehrabovači a odkláněči cizích peněz v nevýrobním naprosto zbytečném sektoru.

   • Istar napsal:

    Jenže, Petrpavle, řada lidí si jaksi neuvědomuje, že stajná šance (což je, jen tak mimochodem, dle mého arogantního myšlení a wikipedie, jeden ze znaků pravicové politiky) ani zdaleka neznamená stejný výsledek. (To jen tak na okraj)

    • Petrpavel napsal:

     A záleží až tolik na výsledku, tedy výsledku penězi ocenitelného? Je výsledek oceněn vždy správně? Co je výsledkem 9 798 tref černým kolečkem do drátěné klece Jágra? Co je výsledkem 9 798 odvezených koleček betonu do bednění mateřské školky anonymním dělníkem? Jak jsou oba oceněni tímto režimem, systémem?
     Nezáleží spíše na tom zda se k sobě chováme slušně, solidárně, citlivě, poctivě, ohleduplně, lidsky? Podle mého myšlení znaky levicové politiky.

  • tresen napsal:

   Jojo. Zřejmě dojela na to, že je neuměla a asi ani nechtěla rozlišovat.
   Ale nevím, nevím, jak by to v osmdesátých letech vypadalo, kdyby chtěla a uměla,:))

 11. Laco Groessling napsal:

  Je to neveselý seznam ti uchazeči o prezidentství.

  Stoupenec sionismu.
  Dva kandidáti se zahraničními pasy, z toho jeden senilní a druhý, který neví jestli ano, nebo ne.
  Za ptákostranu kandidát z vizáží falešného karetního hráče, který ve straně
  prodřepěl všechny její kauzy.
  Za oranjes člověk, který se proslavil znovu obnovením fotbalového týmu, který mezitím opět vypadl z extraligy a ničím jiným.
  Za černokněžníky dáma, o které nevíme nic, než že se umí do kamer úspěšně usmívat a kvůli nedostatku soukmenovců nemá nejmenší šanci.
  Za původní oranjes maník, který promarnil šanci, že odešel v nejlepším a nezůstal tam, i když v posledních letech už fyzicky nemohl a tak byl proslulý tím, že neudržel slinu.
  A teď člověk, který sloužil úspěšně kdekomu, od internacionály až po židovskou banku.

  Ale ne dosti na tom, prý si nemůže pomoci už ani Táňa Fišerová. Musí se do toho obout, aby konečně ta pravdoláska zvítězila.

  Děsný seznam. Věřím v moudrost ( tentokrát ) lidu obecného.

  • Petrpavel napsal:

   Vaše hodnocení Dienstbiera je hloupé. Pokud o něm víte jenom to, co píšete, tak raději nepište … Ale chápu, že psát romány není třeba, stejně si každý vybere podle svého. Což je dobře.

   • Laco Groessling napsal:

    Rád se nechám poučit čím že světoborným si pan dienstbier zasloužil nominaci. Skutečně o ničem nevím.

    • tata napsal:

     NEVÍM CO SVĚTABORNEHO,ale spíš si myslím že sme v situaci kdy hledame aspon poctivost………..jeho diskvalifikuje že je politický kandidat……….samozřejmě ja jako levičak ,souhlasím s jeho myšlenkama,sou určitě mnozí lepší ale ty nekandydujou……….jenže ste nabidky je pro levicoveho voliče jeden s nejlepších.

     kniže…smich DLouhy,,,,,,KARIERISTA……..Zeman,,,,,,,,,druhy Klaus……Švejnar……promě zklamaní vycemeně mluví co lidi chtej slyšet,same věci aby obratil,asi by moc neškodil ale kčemu bysme ho potřebovali.

     TAKŽE pro levicového voliče prakticky volba čestneho ,zatím se vždy postavil špině.

     ote damě ja nic neznam takže nevím…….SOBOTKA………PRO LEVICOVEHO VOLIČE NĚCO NEPŘEDSTAVITELNEHO……….PRO MĚ PŘEDSTAVUJE ..INKVIZOTORA

    • zdenekb napsal:

     Myslím, že pan Dienstbier působí na lidi sympaticky díky tomu, že po volbách chtěl dodržet slib daný před volbami… to je v naší politice velmi neobvyklé. Třeba ve spojení s fotbalem o něm nevím vůbec nic, takže to zjevně nefunguje na všechny občany… 😉
     Ale soudím, podobně jako Alex, že na presidenta je jej škoda, ve vládě či parlamentu by měl víc šancí se prosadit. A že se jej část ČSSD snaží na Hrad „uklidit“, aby nekazil morálku mužstva. Naštěstí (v tomto směru) dle mého nemá příliš šancí uspět.

     Můj osobní tip je do druhého kola je Fischer vs. Zeman… a to budu mít velké dilema.
     Beztvarý pan Nikomunevadím a vysočinská zombie…

    • Petrpavel napsal:

     Nepoučitelného nepoučíš 🙂

  • tresen napsal:

   Proč vynecháváte esa jako Jana Bobošíková anebo Ladislav Jakl? Že by to byli vaši tajní favoriti? Židi to nejsou, takže váš nejdůležitější kádrový požadavek splňují.

   • Laco Groessling napsal:

    Tresni, já si židovského národa vážím, má obdivuhodnou historii.
    ale….. ve světové aréně bojuje každý národ za sebe, tak nevím proč bychom měli mít za prezidenta Izraelitu, který bude fandit cizím zájmům, dtto Svýcara, nebo Američana.

    Tady je Cesko, bohužel takové jaké je, ale je, zde není jeruzalém ani w dc /nefunguje mi shift na velká písmena /.

    • tresen napsal:

     Omlouvám se, že jsem vás uvedla v omyl. To slovo jsem měla na začátku věty, takže vás velké písmeno muselo zmást.
     Neboli: měla jsem na mysli Čechy židovského vyznání. Což je například pan Fischer, kterého jste vynechal. Nebo chcete říct, že on je ten, kdo chce zastupovat zájmy státu Izrael? :))
     Pro mě je rozhodující, jak to cítí konkrétní člověk. Co myslíte, byl například Karel Poláček český spisovatel?

     • Laco Groessling napsal:

      Tresni pan Poláček neaspiroval na prezidentskou funkci. Je nepochybne, že vyznáním Izraelita dá vždy přednost Jeruzálému pře Prahou.

     • vlk napsal:

      Laco, tohle je totální blbina!!
      Chceš tvrdit, že katolík dá vždycky přednost Římu před Prahou? A bezvěrec prachům před pravdou? Například?

     • Laco Groessling napsal:

      Samozřejmě příteli, katolíci to mají v Řádech napsáno. Katolík poslouchá Vatikán, resp. papeže ať je kde je, Žid bojuje za stát Izrael ať je kde je . Občan USA, Švýcarska ( Švejnar, Schwarzengerg ) jsou povinováni loajalitou k zemím, jejichž pasy vlastní. Je to stejné, jako když komunisté dělali to co řekla Internacionála, resp. Moskva.

      Děkuji nechci, samozřejmě, že vlastnictví pouze českého pasu není žádná 100 % záruka věrnosti českému státu, viz. Havel, který přísahal na Ústavu a potom se omlouval landsmančaftu. Ale je tu rozhodně vyšší předpoklad, než u výše jmenovaných. Ti když získávali občanství, resp. členství skládali příslušné zemi, resp. organizaci přísahu, resp. slib.

      Nechápu, že takové evidentní, jednoduché skutečnosti odmítáš vidět.

  • vlk napsal:

   LAco,

   já bych těch výhrad taky měl pár, nicméně zůstanu u jedné jediné . Jsem potěšen kandidaturou Táni Fišerové. Dáváš jí nálepku pravdoláskařka. Proč? Čím s e provinila? Je to velmi slušná a kultivovaná osoba. Na rozdíl od ostatních za ní není žádná pachuť. Osobně bych si ji asi přál. Asi. Nicméně nevěřím, že má nějakou šanci.
   Mně už stačí v české politice málo – slušný člověk. konec konců – shoduji se v tomto punktu s Hnízdilem.

   • tata napsal:

    ja taktéž vtomto statě mi stačí slušnej ´člověk.i sem se tam vyjadřil……….pořad lepš než Sobotka nebo ZEMAN………..MOŽNA SE NĚKDO PODIVÍ PROČ JA LEVIČAK NE zemana.
    Nebot je to KLAUS VE VYDANÍ LEVICOVÉM

   • Slim napsal:

    ¨Milý vlku a tato,
    stali se z vás opravdu minimalisté! Buď není prezident zapotřebí, klást věnce
    může libovolný ceremoniář,
    anebo je zapotřebí
    a pak kvalifikace tzv. slušného člověka nestačí.
    Dali byste se operovat od chirurga o němž nevíte nic, než to, že je „slušný člověk“ ?

    Já jsem přivržencem první varianty, ale stálé diskuse o tom, kdo je ten nejslušnější „slušný“ ukazují, že to bude ještě chvíli trvat, než se emancipujeme
    od téhle zbytečnosti.

    • tata napsal:

     SLIM………..JA vám VÁŠ nazor neberu,vite ja si myslím že u nas prezidentskej uřad je opravdu myšlen jako reprezentant naší země,tento trend obratil až PAN KLAUS……….A řekl bych vte negativní roli,on ač ho nemám rad je určitá osobnost která využila mezru v nejasnem vykladu a ukazal že v mnoha věcech je funkce prezidenta nebezpečná pro tento stat,a dokaže opravdu v některych situacích pěkně tento stat zesměšnit.

     PROTO CHCI AT NA HRADĚ je opět ten kladeč věncu a slušnej reprezentat.NA POLITIKU TADY MAME DVĚ KOMORY NEJSME PREZIDENTSKY STAT…………berte to jako muj pohled nemám nic proti že to vnimate jinak,ani nijak váš nazor nezpochybnuji

    • Petrpavel napsal:

     Obávám se Slime, že tak jak jste ji položil (slušnost versus odbornost) otázka nestojí. Tu odbornost (nějaký ten jazyk, schopnost formulovat, umět si vybrat poradce, znát českou a evropskou politickou scénu …) splňuje 95 % kandidátů, to si přiznejme, ale slušnost jenom dva : Dienstbier a Fischerová. Obojího nutně třeba, zvláště v nynější době.

   • Laco Groessling napsal:

    Příteli, tím, že spojuješ „nálepku“ pravdoláskařka s proviněním, vypovídáš o tom jak jsou lidé spojení více méně s Havlem všeobecně negatině vnímáni.
    Již jsem to tu napsal, pravdoláskař je pro mne člověk, který káže vodu a pije víno. Souhlasím s Tebou, že paní Fišerová je slušná a kultivovaná osoba ( asi v běžném životě ).
    Jenže….
    Na funkci prezidenta jsou slušnost a kultivovanost „conditiones sine qua non“, ale zdaleka nikoliv sami o sobě dostatečné.
    Minimálně by měl kandidát prokázat také manažerské a vůdčí předpoklady, jazykovou vybavenost ( tak cca 5 kousků ) plynně písmem i řečí, nejspíš akademický background ( měl by mít načteno, nadíváno a nanasloucháno ). Nepochybně také by měl disponovat sociální inteligencí. A ne v poslední řadě, také schopností vládnout a zde je nutné použít čas od času doporučení Machiaveliho z jeho knihy „Vladař“, doporučení to často jsou v přímém rozporu s námi pojímanou slušností a čestností.
    Vhodný mix výše uvedeného je oním uměním vládnout.

    Obávám se, že paní Fišerová z těchto předpokladů řadou nevládne. Ona je představitelkou intelektuálů, kteří se „noblesně“ drží v pozadí ( co kdyby se zašpinili ) a prosazují tzv. nepolitickou politiku. Takže milá dáma z obrazovky, avšak uvězněna ve věži ze slonoviny pro praktickou politiku k nepotřebě. Prostě pravdoláskařka.

    • vlk napsal:

     Omyl
     paní Fišerová se angažovala v politice přímo. Aniž by se zašpinila. A mohl bys mi prosím vysvětlit, jak se paní Fišerová nějak k horšímu liší od současného německého nebo rakouského prezidenta?
     A to, že pravdaláska je vnímána negativně – myslím, že daleko víc škod nadělali technokraté bez skrupulí, Jak se denně přesvědčujeme.

     • Carlos V. napsal:

      vlku, politici jsou zvyklí chodit na hrad jako bratři za tátou, aby je rozsoudil. Paní Fišerová není v politice příliš škodlivá, rozhodně ale není personou na spoluřízení státu.

      Jo, mouhla by být něcím jako kladeči věnců v některých zemích EU. Pak ale nejsou třeba volby, ať parlament najmenuje třeba Ebena.

     • Laco Groessling napsal:

      Já vím, angažovala se, za podivnou Unii svobody. Kdo to je dnes Unie svobody ? Potom neúspěšně za Béčko ODS Zelené pod vedením Bursíka, kdo jsou dnes Zelení a kde že je zaplať pánbůh Bursík ?
      Tak to se v politice nemá čím chlubit. Navíc vzhledem k úzkým vazbám na Havla samé mínusy.

      O německém ani rakouském prezidentovi mnoho nevím, za etalon pro tuto funkci v Česku mám TGM a Edvarda Beneše. Oba se dostali k prezidentování až po desetiletích tvrdé a vyčerpávající SLUŽBY pro stát.

      Prostě, Fišerová jako prezident ? Těžký omyl. Ale stejně tak, bohužel, téměř všichni dosavadní troufalci.

      A jen tak na okraj, dovedeš si Fišerovou představit v pro národ krizových chvílích, jaké řešil TGM a Beneš ? A potom, že vede národ v odboji ? Že to asi příští prezident nebude řešit ? A kdo to jistě ví ?

      Je to ptáče ze stejného hnízda pradolásky jako Třeštíková, několika denní emeritní ministryně kultury. Spousta dobrých záměrů a keců, ale když se měla obléci do „montérek“, tak sběhla od praporu.

    • zdenekb napsal:

     Řekl bych, že pokud „pravdoláskař“ je jistým táborem hojně užíváno jako běžná a profláknutá nadávka, málem obžaloba, ohrazení se před takovým označením nevypovídá vůbec o ničem, natož o „všeobecném negativním vnímání“. Prostě tím jen člověk bohužel přistoupí na něčí, dost špinavou hru, kterou nelze vyhrát. O sociální inteligenci a „nanaslouchanosti“ paní Fischerové nemám důvod pochybovat, její jazykovou vybavenost neznám (nechci tedy soudit), vůdčí předpoklady jsou (při současných pravomocech presidenta) spíš na škodu, a ty tolik zbožňované a u každého vyžadované „manažerské schopnosti“, abych tak řekl oklikou, mě už pěkně serou, když vidím, kam nás všichni „manažeři“ přivedli…

     Zkrátka, paní Fischerová pro mě není kandidát č.1, ale rozhodně je z těch, o nichž budu jistě uvažovat.

     • Laco Groessling napsal:

      Zdeňku, Vy jste asi z těch co minule volili Veverky, že ? Taky žádné zásluhy o stát, ale oblbnout část veřejnosti uměly. Dtto většina aspirantů na prezidenta.

     • zdenekb napsal:

      No, je to sice moje věc, ale prozradím, že od počátku do dnes volím výhradně v trojúhelníku Zelení – Evropští – Sociální demokraté… Véčka mne opravdu neoslovila. Nevím, jak si přesně představujete „zásluhy o stát“, a zda je někdo z kandidátů má. Mimochodem, má takové zásluhy Klaus?

  • Šims. napsal:

   No,. já si myslím, že ten franz není až tak hloupý, přeci jen nějaké tituly má, nějakým jazykem vládne, doufám, že tam nemá napíchané nějaké ty kuličky. No a myslím si, že by byl i mezinárodně přijatelný, hraje všemi barvami – v papírech má asi běloch, barvu má jak černoch a vypadá jak indián. Jediný problém bych viděla v jeho misích na Východ, nevím co na to Čína, Japonsko. Jo, je to přijatelný kandidát a možná lepší než ty stávající.

 12. tata napsal:

  tak sem přemyšlel co napsat měl sem celkem problem,jak je hodnocena ta komunistická minulost.AČ BYCH je nevolil nemám rad takovou diskvalifikaci jen že byl v ksč.BYLA TO URČITÁ DOBA ne tak snadno hodnotitelná.VŽDY PŘIPAD od připadu vyřešil to promě …………Řezníček z Brna……….napsal naprosto spravnou definici…………Dlouhý nebyl komunista, byl to straník a v tom je veliký rozdíl. Straník je karierista, který vstupuje do KSČ, aby měl snazší možnost postupu v zaměstnaní, komunista je z přesvědčení.

  BOHUŽEL ON BYL KARIERISTA a je nehrubšího zrna,on nevstoupil ani jen aby dělal praci on dělal karieru.NO KDO MU DÁ HLAS nechapu………..LEVIČAK už kvuli jeho postoji ani nahodou..
  pravičak zase musí vidět nebo měl by vidět jeho minulost…

 13. Bavor V. napsal:

  Sice je to mimo, ale přece jen mi to nedá a nabízím zajímavé čtení:
  Jiří Hanák Schizofrenie
  „Je velmi těžké vysvětlovat církevní restituce v zemi,. Kde si spousta lidí myslí, že u Lipan jsme prohráli. My, kteří se věnujeme historii, víme, že u Lipan jsme to vyhráli . Já budu vždy fandit Jiříkovi z Poděbrad, který jako patnáctiletý v té bitvě byl na straně panské jednoty“ Tak pravil ministr Kalousek v sobotním rozhovoru pro Právo. Pokud svá slova myslel vážně, měl by vystoupit proti vládnímu návrhu církevních restitucí.
  Lze souhlasit s profesorem Pekařem, že porážka táborských a sirotčích vojsk u Lipan byla šťastným dnem českých dějin. Války se už patnáct let převalovaly českými zeměmi a nebyl vidět konec. Země vyjedená, pole zpustlá, ustal obchod. Kromě toho zde však byl další důvod, proč se umírněná šlechta husitská (kališníci) spojila s katolíky do panské jednoty. Obě strany si chtěly konečně v klidu užívat zisků, které nabyly za roky válek. A to byly především úchvaty majetků katolické církve. V tom byli stejně mrštní jak katolíci, tak kališníci.
  Než lipanští vítězové vpustili císaře Zikmunda do Prahy, musel jim potvrdit, že „zprivatizované“ církevní majetky drží po právu. Stalo se, nevracelo se nic. Nevím o žádném dobovém Marku Bendovi s jeho „co bylo ukradeno, musí se vrátit“. Asi by ho obě strany vzaly palcátem po hlavě. Ony „zprivatizované“ majetky byly obrovské. Katolická církev přišla snad o 90 procent půdy, což tehdy byl hlavní zdroj bohatství. A žádná náhrada v kopách grošů. Pokud tedy pan ministr fandí, jak řekl, lipanským vítězům, měl by fandit i tomu, jak naložili s církevním zbožím, a vyvodit z toho důsledky.
  Za aktuální zmínku stojí i císař Zikmund, hlavní postava toho dění. Po svém otci Karlu IV. zdědil skvělé organizační a diplomatické schopnosti, nikoli však jeho bigotnost. Dá se dokonce říci, že to byl děvkař a „vína pitel“ Byl však realista. Věděl, že poměry v českých zemích se už nikdy nemohou vrátit do podoby před husitskými bouřemi.
  Věděl, že církev katolická je zejména v českých zemích oslabena ve své pátravosti mocenské i majetkové. Věděl, že vládnout nebude moci jen s nejvyšší nobilitou, že bude muset vážit postoje šlechty nižší, ba dokonce i měst. Proto mu nebylo za těžko podepsat „kapitulace“ majetkové, kališníkům i některé ústupky v pravověří.
  Napadá mě, že by nebylo na škodu, kdyby takový realismus sestoupit do hlav Nečasovy vlády ráčil. Že se totiž nedá čurat proti změnám poměrů. Že vláda sice může pomlouvat, zatracovat a ničit třeba sociální stát, ale jeho budoucnost nemůže. A ministru Kalouskovi přeji úspěšný boj s historickou schizofrenií. Fandí totiž lipanským vítězům, kteří si právě na lipanském poli vybojovali právo držet a nevracet zabrané církevní majetky.

  • tresen napsal:

   Koukám, že Jiří Hanák je pořád ve skvělé formě. Nevíte, koho by rád viděl na Hradě?

  • Laco Groessling napsal:

   Ano, ano, je to tak. Jenom se divím, že pan Hanák z růžového práva propaguje takovéto myšlenky. Spíš bych je čekal z Lidovek.
   Napsal jsem tu již jednou blogový článek týkající se bitvy u Lipan. Podle mne šlo o opak husitské revoluce, takže kontrarevoluci. Po Lipanech byl postupně zaveden předrevoluční pořádek, zejména do majetkových poměrů, až na majetek církve.

   Lipany nejsou v dějinách nic mimořádného, jenom přišly o 100 let dřív než měly. O 100 let pozdější bouře selské v Německu již nastolily trvale protestantismus, i když rozdělení majetku ve prospěch většiny podobně jako husitské hnutí neprosadily.
   Stejně tak revoluce ve Francii v roce 1789 byla za několik desetiletí nahražena kontrarevolucí Bourbounů a vysoké šlechty. Stejně tak v ČR rok 1989 byl kontarevolucí oproti roku 1948.
   Specifikem této kontrarevoluce bylo, že ji podporovaly většinové masy. Ale jen krátce, než jim došlo, že změny jsou namířeny ve prospěch menšiny a v neprospěch většiny.

   Je to jednoduché, jde-li o to soustředit moc a majetek v rukou menšiny, je to kontrarevoluce a naopak jde o revoluci.

 14. K-k. napsal:

  Přesně, tato, úplně přesně!
  A mějte se tu pěkně, teď jdu s foťákem ven a odpoledne budu zpracovávat koš hub, kterej právě přivláčel z houbařského lovu synek. Skoro lepší zábava, než ti pochybní kandidáti! ;o)))

 15. Petrpavel napsal:

  Při pozorném čtení tam najdete i toho Dlouhého 🙂 :
  Mnozí asi mají dojem, že našim současným nejbohatším, jako volič KSČM od 2010, snad něco závidím. Pokusím se uvést na příkladu, jaká je pravda.
  Není to dlouho, kdy jsem četl novinovou noticku o tom, že Lucie Bílá synovi koupila celé patro v rekonstruovaném baráku na dobré adrese. Blesk to nebyl, věřím tomu : trochu jsem začal strachovat o jejího syna, zda přece jenom tím neudělá nějakou skvrnku do jeho budoucího charakteru. Nemít nic je špatné, mít vše někdy ještě horší. Z určitého úhlu pohledu, samozřejmě. Někdy. Jiná úvaha tam nebyla. Závidět? Chtít “zespolečenštit”? Ne ! Vydělala si na to poctivě.
  Tohle je jiné kafe (z včerejšího tisku) :
  “Boháči si ulili přinejměnším 21 bilionů dolarů.
  Přinejmenším 21, ale možná až 32 bilionů dolarů (420 až 640 bilionů korun) si převedli do daňových rájů příslušníci bohatých elit Západu i dalších částí světa. I nižší z uvedených částek odpovídá ročnímu domácímu produktu (HDP) Spojených států a Japonska dohromady. Uvádí to studie The Price of Offshore Revisited …. Únikem těchto gigantických sum vznikla “velká černá díra ve světové ekonomice”. … S pomocí soukromých bank jako americká Goldman Sachs (viz kandidát na prezidenta Dlouhý, dodávám já) nebo švýcarská UBS mířily ulité peníze do Švýcarska, na Kajmanské ostrovy i do dalších daňových rájů. Zvlášť pobuřující je, že množství těchto peněz prudce stouplo během nynější krize, kdy řada západních vlád prosazuje pro zbytek společnosti tvrdé škrty. ………”

 16. zkrátka napsal:

  tupé škrty Kalouska ékonomika zpomaluje. vláda dusí ekonomiku fuj fuj fuj

  Zkusme to vyjádřit čísly.
  2012 – ………plán – 1 189 700 778 – HDP ? ??? ??? ??? – prům. mzda cca 24 000
  2011 – skutečnost – 1 155 526 204 – HDP 3 807 802 000 – prům. mzda cca 23 000
  2010 – skutečnost – 1 156 793 483 – HDP 3 775 237 000 – prům. mzda cca 23 000
  2009 – skutečnost – 1 167 009 054 – HDP 3 739 225 000 – prům. mzda cca 23 000
  2008 – skutečnost – 1 083 943 645 – HDP 3 848 411 000 – prům. mzda cca 23 000
  2007 – skutečnost – 1 092 274 577 – HDP 3 662 573 000 – prům. mzda cca 21 000
  Můžete mi někdo rozumný vysvětlit, jak vláda tupými škrty dusí ekonomiku ?
  Plánuje utratit více než kdy před tím která vláda plánovala.
  Průměrná mzda zatím vzrostla za první čtvrtlení 2012, jak je na tom HDP nevím
  Všimněte si skoku v HDP z let 2007 a 2008 – 186 miliard – co se tehdy stalo ?
  Stát snížil výdaje o 10 miliard a HDP vyskočilo o 186 miliard korun.
  Tehdy se nekřičelo že vláda dusí tupými škrty ekonomiku.
  Celá tak argumentace vládou je poněkud přitažená za vlasy.
  Mně více děsí fakt, že zkorumpovaní úředníci a politici rozhodují o přerozdělení více než třetiny HDP (celkové veřejné výdaje jsou někde kolem 1400 mld. ) !
  To je to co by mělo děsit i komentátory, že svěřujeme třetinu našich výdělků lidem, pro které nemáme dobrého slova a o kterých si údajně 70% lidí myslí, že jsou zkorumpovaní.
  Co je proti tomu 10 nebo 20 miliard nevydaných ze státního rozpočtu.
  Údajní „zloději a korupčníci“ nám tady disponují biliónem každý rok !!

 17. ben napsal:

  Tupé škrty ekonomika zpomaluje. vláda dusí ekonomiku
  Zkusme to vyjádřit čísly.
  2012 – …………plán – 1 189 700 778 – HDP ? ??? ??? ??? – prům. mzda cca 24 000
  2011 – skutečnost – 1 155 526 204 – HDP 3 807 802 000 – prům. mzda cca 23 000
  2010 – skutečnost – 1 156 793 483 – HDP 3 775 237 000 – prům. mzda cca 23 000
  2009 – skutečnost – 1 167 009 054 – HDP 3 739 225 000 – prům. mzda cca 23 000
  2008 – skutečnost – 1 083 943 645 – HDP 3 848 411 000 – prům. mzda cca 23 000
  2007 – skutečnost – 1 092 274 577 – HDP 3 662 573 000 – prům. mzda cca 21 000
  Můžete mi někdo rozumný vysvětlit, jak vláda tupými škrty dusí ekonomiku ? Plánuje utratit více než kdy před tím která vláda plánovala. Průměrná mzda zatím vzrostla za první čtvrtlení 2012, jak je na tom HDP nevím
  Všimněte si skoku v HDP z let 2007 a 2008 – 186 miliard – co se tehdy stalo ? Stát snížil výdaje o 10 miliard a HDP vyskočilo o 186 miliard korun. Tehdy se nekřičelo že vláda dusí tupými škrty ekonomiku.
  Celá tak argumentace vládou je poněkud přitažená za vlasy.
  Mně více děsí fakt, že zkorumpovaní úředníci a politici rozhodují o přerozdělení více než třetiny HDP (celkové veřejné výdaje jsou někde kolem 1400 mld. ) ! To je to co by mělo děsit i komentátory, že svěřujeme třetinu našich výdělků lidem, pro které nemáme dobrého slova a o kterých si údajně 70% lidí myslí, že jsou zkorumpovaní.
  Co je proti tomu 10 nebo 20 miliard nevydaných ze státního rozpočtu. Údajní „zloději a korupčníci“ nám tady disponují biliónem každý rok !!

 18. Cech napsal:

  Exministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý během po pražské Stromovce zahájil kampaň za své zvolení prezidentem.
  Tak jak Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena Fürst zu Schwarzenberg odstartoval své předsednictví TOP09 kapitánským kostýmem a dopadlo to přesně podle výpočtů skupiny „V“,stejně tak pan Vladimír Dlouhý doběhne a protrhne cílovou pásku.
  Proto pan Dlouhý osloví veřejnost a získá podpisy potřebné pro kandidaturu, následně po sérii běhů po České republice,zabezpečí nezbytné a pro mládež jednoznačně účinné argumenty.
  Ve svém „dlouhém běhu“ za zvolení bohužel musí uběhnout cca. 500 kilometrů ale to se mu bohatě vrátí protože:
  Potom bude exministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý prezidentem České republiky.

  • Řezníček z Brna napsal:

   Dlouhý vůbec není tak špatný běžec, předminulý rok běžel v Praze půl maraton a měl přibližně srovnatelný čas jako Pavel Nedvěd (bývalý fotbalový reprezentant, který se vždy pyšnil výbornou kondičkou).

 19. xpow napsal:

  Výborý článek, je vidět že má autor do situace vzhled. Dlouhý má opravdu všechny předpoklady, věřím, že by byl určitě lepší než Klaus, ale ruka by mi zhnědla, kdybych ho zvolil. Škoda.

 20. Mc Cali napsal:

  Táňa Fischerová tento týden zveřejnila úmysl kandidovat.
  Ta by se mě snad i líbila ve funkci prezidenta.
  Abych chtěl Dlouhýho, musel bych mít větší sklerozu než mam.
  A to nemam.

 21. Občan napsal:

  Kdybych si mohl skutečně vybrat, pak bych hledal mezi diplomaty s právnickým vzděláním a ve věku kolem padesátky.
  Diplomat (skutečný, ne jako ti někteří trafikanti z ČEZka) ovládá protokol a má zažité jisté zábrany, které jej nutí hovořit a chovat se velmi konzervativně. A mívá různé kontakty, které se mu mohou ve funkci prezidenta hodit.
  Právník se orientuje v mezinárodním právu a v právní historii.
  Padesátník mívá odrostlé děti a pokud je diplomatem, bývá již i existenčně zajištěn.

  A nakonec si dovolím špitnout, že zatím je mým favoritem mladý Dienstbier.

 22. Občan zZz napsal:

  V devadesátých letech byly dvě pravicové strany ODS a ODA. Vladimír Dlouhý byl místopředseda ODA. (Předsedou ODA byl Jan Kalvoda, to je ten co se nechával falešně označovat titulem doktor práv, i když jím nebyl.)
  Vladimír Dlouhý byl tehdy ministr průmyslu a nejpopulárnější politik u nás.
  ODA si tehdy vzala půjčku 52 milionů korun.
  Dluhého strana ODA je dnes už minulostí, zůstal tu po ní jenom ten nikdy nesplacený dluh 52 milionů korun.

  Rozbor Václava Žáka jak to tehdy bylo. (Je to audio z Čro6 – délka 6 min. a přepis audia.)
  http://m.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/691436

  Jenom by mě zajímalo, jak velkou částku ze svého vysokého platu pan Dlouhý a pan Kalvoda pravidelně posílají na splácení dluhu. Samozřejmě nic.

  • Petrpavel napsal:

   Stejně tak Korte, bývalý člen ODA a předseda rozhlasové a televizní rady v době přidělování licencí Nově a soukromým rádiím. Dnes se předvedl na ČT 24 v retrodiskusi o tomto … děs a hrůza. Jeden z největších tunelů.
   Dnes je ten dlužník státu ajeho občanů jedním z poslanců „spořivé“ TOP 09 😦

 23. Řezníček z Brna napsal:

  Mně by se zamlouval politický komentátor Ivan Hoffman. Každé druhé pondělí na ČR-2 v 8.30 má pravidelnou půlhodinku. Pokud mohu poslouchám, s názory Ivana na 99% souhlasím. Další jména: Táňa Fišerová, soudce Cepl, nebo další politický komentátor Václav Žák (ČR-6). Nějak se zapomnělo na Haška, po Nagánu jsme řvali Hašek na hrad a teď nemá angažmá, v NHL už ho nechtějí

  • Občan zZz napsal:

   S tím Haškem je to škoda, protože bez angažmá v NHL je jako prezident republiky pro voliče nepoužitelný. Nejlepší by bylo kdyby chytal v NHL jako hlavní pracovní poměr a funkci prezidenta dělal jako vedlejšák. Všechno by mohl vyřizovat telefonicky horkou linkou přímo z NHL.
   Ale je tu ještě Karel Gott.

  • Lex napsal:

   Nevím, co jste volal a jak jste to myslel. Já pořád slyšel – „Hašek, nahráááát!“
   L.
   PS
   Kdysi, za našeho mlada se říkalo, že prezidentem bude Jarda Štercl. Že bordel bude stejný, ale aspoň bude sranda.
   Tak co takhle Zdeněk Izer?!
   Ale teď vážně – co takhle Václav Bělohradský? Prošel si obdobím liberalismu, ideově souzněl s ODS – A PROZŘEL do mírného leva! Opak Dlouhého, o němž je Xaverův článek, který byl nejdříve komunista a pak PROZŘEL (správně se tomu říká, že převlékl kabát) v echt pravičáka.

   • Petrpavel napsal:

    Václava Bělohradského je zajímavé poslouchat či číst, ale on nechce do politiky a podle mého se do ní ani nehodí. Zní to možná divně, ale on nemá jednoduchá jednoznačná řešení, dokonce většinou uvádí, že nemá žádná. Popisuje stav společnosti.
    Ale prezidentem by byl lepším než, doufám že ne,ale podle průzkumů asi ano, kandidáti druhého kola Fischer a Zeman.

 24. tata napsal:

  omluva že jiné tema………ale opět doklad jak je unas chraněn poctivy občan……….http://www.novinky.cz/ekonomika/274083-prulom-klienti-zkrachovale-cestovky-nedostanou-vubec-nic-i-kdyz-byla-pojistena.html

 25. Carlos V. napsal:

  Bývalý komunista v čele státu ? Komunista ze sedmdesátých let, bezpáteřní kariírista ? Děkuji, nechci. Prezident by neměl mít tak strašné máslo na hlavě.

  Kdo se nám ještě nabízí ?

  Fischer – také komunista, ze let osmdesátých. Bezpáteřní kariérista. Čistokrevný tlachal bez obsahu, dost nejspíš kryjící velkým nic něco velkého .. a ošklivého.

  Švejnar. Jeho CV není špatné. Ale nemám z něj pocit, že by věděl, co v politické funkci dělal. Jak by dělal „tátu“ rozhádaným politikům.

  Dienstbier. Podobná politická nula jako Švejnar. Proslavil se úspěšným rozhádáním se.

  Bobo. Vtip.

  Jakl. S názory bych často souhlasil. Politickou autoritou ale zdaleka není, kašpar jeden.

  Roithová. Nevím, proč ano. Navím.. co jsem slyšel .. je strašné, že někteří lidé stále vypadají „čistí“.

  Přemysl Sobotka. Ideál zápodoevropského neviditelného prezidenta. Asi by toho moc nepokazil, kdyby nemusel nic dělat. Ale jako osobnost spíš nic než moc.

  Fišerová. Distingovaná dáma, která krom své distingovanosti neosloví naprosto ničím. Proboha proč ?

  Zeman ? Byť je osbonostně občas na hraně, je jednou z mála skutečných osobností v poltiice. Snad bych ho volil, nemít tak odlišné názory.

  Takže koho budu volit v prvním kole ? Asi nikoho. V druhém možná podpořím menší zlo.

  • Petrpavel napsal:

   Je zajímavé sledovat, jak se může jevit menší zlo : Přemysl Sobotka 😦
   Osoba která si říká politik, a přitom ostentativně slibuje porušení ústavy při prezidentském pověření vítěze voleb složením vlády. O všech tunelech a tunelářích ze své strany ví, a přitom jakoby neví. Takový hloupější Klaus.

   • Občan napsal:

    Přemysl Sobotka je fašista a nijak zvlášť to neskrývá.
    To bych radši ty volební lístky sežral, než bych „to hodil“ jemu.

  • Laco Groessling napsal:

   Tak, tak Carlosi, moje řeč.

 26. Občan zZz napsal:

  Prezidentem by měl být ten, kdo se bude snažit naší společnost posunout někam dál, to znamená posunout k větší morálce. Čímž hlavně myslím, že se zastane bezmocných a bezbranných, že celému národu na adresu zlodějů řekne, že krást se u nás nesmí tolerovat, že o konkrétních velkých zlodějích pokud možno co nejotevřeněji řekne že jsou zloději. Samozřejmě bude přívržencem EU.
  Tím by prezident přispěl k postupné změně myšlení celé společnosti, což je samozřejmě dlouhodobý proces na mnoho let.

  Naději bych vkládal do Dientsbiera, Fischerové, s určitým rizikem i Švejnara (snad by u nás prosazoval západní politickou kuturu). Roithovou nezmám, vyjadřovat se k ní nemohu.

  Opravdu nevím, proč má kandidát Fischer takové preference. Nebyl to sice velkohubý žvanil ale to je trochu málo. Když byl předsedou vlády, tak se tady kradlo, ministři přihrávali miliardy (kradli) a Fischer na to mlčel, neřekl proti tomu ani slovo.
  Zeman by si jako prezident chtěl hlavně vyřídit svoje (domnělé) nevyřízené účty s ČSSD. Jeho prezidentování by bylo asi takové, jako jeho akce Čisté ruce, kdy vše zůstalo jak bylo.
  Ostatní kandidáti nestojí za řeč, to by bylo pokračování současné klausovské prezidentské tragédie.

  Jako obvykle možná nezbyde než volit menší zlo, aby se k moci nedostalo zlo větší.

  • Občan zZz napsal:

   Ještě jsem zapomněl na knížete. Byl by lepší než Sobotka, ale volit za prezidenta někoho kdo je členem této asociální vlády? Člověka který se zastává Kalouska a Parkanové?

 27. Gerd napsal:

  Popřečtení pochvalných ód na Vladimíra Dlouhého zjišťuji, že Česká republika není hodna tak skvělého kandidáta na prezidenta. A proto bych doporučil jeho kandidaturu již nikdy nenavrhovat, ba zákonem zakázat.
  Totéž se týká prezidentských kandidátů Fischera, Schwarzenberga a dalších.
  Mě neoslovil ani jeden z nominovaných kandidátů na prezidenta. Pokud se neobjeví někdo lepší, kašlu na hru na menší nebo větší zlo, nebudu volit nikoho. Protože zlo zůstává zlem a je jedno, jestli je menší nebo větší.

  • Občan zZz napsal:

   Kdybych měl volit mezi Bobo a Jaklem, tak zůstanu doma také. Bylo by to zajímavé scifi kdyby se tihle oba dva dostali do druhého kola.

 28. Občan napsal:

  Jan Keller.

  • Řezníček z Brna napsal:

   A co Jan Koller, fotbalista ze Smetanové Lhoty?

  • anita napsal:

   Vy budete asi ze stejného kraje. Pokud myslíte sociologa Jana Kellera, bylo ho škoda na presidentský post., toho já si umím představit, jako předsedu vlády, což by asi nevyšlo, ale ministr práce a sociál.věcí by mu sedělo.

   • Občan napsal:

    Přesně toho myslím. A domnívám se, že by mě s kandidaturou pěkně hnal 🙂
    Ale stejně by to pro mne byl přijatelný kandidát.

Komentáře nejsou povoleny.