Jak za mne vyluštil záhadu ObčanzZz


Už dost  dlouho si  lámu  hlavu  jedním problémem. Dá se definovat  do  otázky – Jak to,  že  ekonomiky  všech okolních států  rostou a  naše  klesá?

Jistě, snadno lze   paušálně  odpovědět  – je  to jednoduché –  nevládne  jim  tam Nečas/ Kalousek.  Ta  odpověď  je  sice  pravdivá, nicméně neuspokojivá. Z dostupných  čísel je  zřejmé,  že  dokonce i  těžce  decimované  Španělsko, se svojí  obří  nezaměstnaností a  sanacemi  realitní  bubliny  a  regionálních  bank  zaznamenává  menší propad  HDP  než  my… Děsné,  že?

Ale nechme  Španělsko  Španělskem  –  všechny okolní státy   zaznamenávají  růst  HDP.  Sice třeba  malý, ale  růst.  Německo, Rakousko, Maďarsko,  Slovensko, Polsko. Uměl  bych  lehce najít soliterní specifický  důvod,   pokud  bych  ČR  srovnával s kterýmkoli  státem  z jmenované  množiny, ale  u  všech najednou?

Napsal  ObčanzZz a  vlk 

Teď  odbočím – nedávno jsem  psal  blog  pod  názvem  Václav  Klaus na hranici  politické  debility. Který  byl postaven  na  výroku  pána,  titulovaného dnes  ve  sdělovadlech  Špína,  z jeho  interwiev  pro Lidové noviny minulou  sobotu. Byl jsem  zvědav, co  tam  najdu  dál.  Nejen  já.  například  nick  Slim  jej  četl  také a  konstatoval, že  to  byla  nuda.  Vřele  nesouhlasím  –  tam bylo  „perel“  nejméně na  tři  další  blogy.

Nečas  samozřejmě  operoval  onou  lží  o  ekonomickém  chování  domácností, které neutrácejí, ale  více než kdy jindy spoří, s kterou už před  tím  vyrazil  v senátu Kalousek a  kterou jsem  přesvědčivě  na  datech  ČNB vyvrátil.

Nicméně o kousek  dál mne slabingr  naprosto  šokoval – prohlášením,  že  vlastně  HDP?  To  že  to  není zas  až tak  důležitý  ukazatel,  ale  jen,  řekněme  – pomocný, který  si  někteří   ekonomičtí  nedouci  zbožštili… A  dokonale  to  rozvedl  o kus  dále, když velmi  vstřícný  interwiuk Daniel  Kaiser, položil  nesmělou otázku ohledně  srovnání  růstu  HDP se sousedy, odvětil  slabingr protiotázkou jestli bychom  také  chtěli  mít  sazby  desetiletých  dluhopisů  jako Polsko,  nebo  nezaměstnanost  jako  Slovensko  nebo  jejich  míry  chudoby. To  že  prý potom  to kouzlo rostoucího  HDP  vypadá  úplně jinak….   A že nejdůležitějším parametrem  je  prý  nyní  rating!!!

Já  a  nejspíš  celý  ekonomický  svět  žil do  teď  v evidentním bludu,  že  rarting  je  něco  jako  celková známka  na  vysvědčení a HDP  je  něco  jako  jedna, byť  velmi  důležitá,  veličina,  z které se ta  závěrečná  známka  tvoří.

Takže  náš  momentální  rating  je  jaksi  oceněním  toho,  co  bylo.  A  ten příští bude  podobně  oceněním  toho, co  je  dnes. A  zjevných trendů.  Podobně  –  nezaměstnanost  je  úzce navázána  na  pohyb  HDP.   A  stejně  tak  míra  chodoby.  Ta  je navíc  k disposici  nejméně s ročním zpožděním.

Nižší míru nezaměstnanosti  než na Slovensku  Nečas  zdědil.  Za  její  nižší  úroveň on  ani  jeho  tlupa  nemůže.  Stejné je  to  s mírou  chudoby.  A někdo by mu měl vysvětlit,  že  když  sousedé na  DPH  rostou a my  klesáme, pak  zcela nepochybně  nejdříve  dojde na  určité vyrovnávání  u  kvoty  nezaměstnanosti, následně  ke  korekcím u míry  chudoby a  následně  se vše  zobrazí  v ratingu….Měl. Neřekne. Rozhodně ne  někdo  jako  Daniel  Kaiser.  Ten  mu  ani nepoložil  onu  bazální  otázku, s kterou si  lámu  už nějaký  čas  hlavu  já  –  čím se od  všech  sousedů  odlišujeme  tak zásadně,  že    jejich  HDP  roste  a naše  klesá? Byť  je  to  jakýsi pseudoukazatel  podle  Nečase.  Chápu,  opravdové otázky  se jaksi do Strakovky nehodí.

Zkoumal  jsem  hodně  věcí, které  mohl y přinést  alespoň  částečné vysvětlení:

-Korupce?  Ano , jistě,  Německo nebo Rakousko  jsou proti nám jiné světy. Ale Slovensko?

-Mají  euro… No Polsko a Maďarsko ne..  A tohle  by měla  být  naše výhoda.

-Jsme malá a otevřená  ekonomika…  Slovensko je  poloviční  a  Maďarsko menší a  obě  stejně  otevřené  jako  naše

-Schází  nám  větší  vnitřní trh –  To  je  problém  opět  i Slováků  a Maďarů

-Jsou snad  jejich  lídři natolik  osvícenější?  Neumím posoudit, ale  zatím  to  tak nějak  vypadá.

-Nějaké specifikum naší  ekonomiky?  Třeba  velký podíl  průmyslu?  Totéž  mají  Němci!

Vedle  toho  jsem  se pořád  točil okolo  toho, proč  státní  kasa je  v takovém  drtivém propadu  ohledně výběru DPH.  Který  nikde u  žádných  sousedů  nemají. Naopak  Němci, při  růstu  DPH o  1%  měli  rekordní  daňové  výběry.. Tedy celkové.  Ale  výpadek  téhle  daně  na  plán  rozpočtu  ve  výši  1/7  celku je  jen  u nás.  Přesto  že  oproti  Němcům  máme  diferenci  HDP  jen  celkově  2%…

Prostě  nic mi neklapalo  dohromady.  Všechno za mne  nakonec vyřešil  mail od  Kosíře s nickem  Občan zZz.

Který  si  dal opravdu  velmi  pečlivou práci a  vyčerpávajícím  způsobem  sebral všechno, co je  dostupné / přikládám  jeho  výběry  v závěru  tohoto  článku/ ohledně  čerpání, či  spíše  nečerpání  evropských  peněz Českou republikou!

A  v tu  ránu jsem  více méně  našel vysvětlení  jak  pro  klesající  čísla  HDP  tak pro  obrovský  nevyběr  DPH.  Ten opravdu  s nějakou náhle  vypuklou  mánií  spoření  mezi  tuzemským obyvatelstvem  nemá nic společného..
Já  už  jsem se  na Kose jednou  naprosto  fatálnímu  problému  nečerpání  fondů  EÚ  famiglií  věnoval.  Bylo  to  ještě  na původní  staré Kose  v závěrečném  dílu  triptychu o  idiotech ,  viz  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2012/03/26/923995-holeni-idiotu/

Tenkrát  jsem  to pojal  z té opravdu  možné  katastrofické  varianty – totiž  že  současná  famiglia  to  dotáhne,  ať  už  vědomě  či  nevědomě,  do  stavu, který  jsem  nazval pracovně poločerpáním.  Kterýžto,  kdyby  se  opravdu  uskutečnil,  by  vlastně  skokově  úplně  zpustošil  české  státní  finance a  to  tak, že  bychom  možná  ještě  záviděli  Řecku.

Ale  téměř  jsem pominul  druhou možnost, která  mi  tehdy  připadala  tak  nějak   „lepší“! Totiž stav  naprosto nedostatečného  čerpání  peněz. Ten  jsem  jen  okomentoval  jednou  větou:

Protože  utahovat  lidem  kyslík  a nechat se vláčet  novinami,  že  bruselské  stamiliardy  leží  ladem   je  jednak  nepříjemné  a  hlavně  škoda“.

Teprve  přehled  zpracovaný  ObčanemzZz mne  přivedl  k tomu, a bych  si  sednul a  pár  věcí  hodil  do  tabulky  a trochu  počítal.

Výchozí  stav  je  tento:

Paroubkova  vláda dokázala  pro  finační  cyklus EU  2009-2013  pro  ČR  vyblokovat  asi  880  miliard  korun.  Tedy  řádově  asi  125   každý  rok. Což  je  10%  rozpočtu  země..a  také  5 %  jejího  Tedy nejvíce dotačních peněz  na hlavu!! Ze všech  členů  EU:

Čerpání k červnu  2012  naleznete  zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/5732b8f0-67d5-4e3d-95e3-07e473648d97/Stav-pravidla-n-3—n-2—cerven-2012

V článku o  idiotech  jsou  data  k lednu  2012.  Když  je porovnáte,  zjistíte,  že  jsme  se  vlastně  v čerpání  za  6 měsíců  vůbec  nepohnuli!!!!

Zopakujme  –  na každý  rok  nám  v Bruselu  umožňují  čerpat, nikoli  ukrást,  jak  tady  držitelé  klíčů  vykládají slovo čerpat,  v průměru  125 miliard!!! 5%  HDP.. Dodejme  každá proinvestovaná  miliarda  znamená  nějakých   přibližně  170  milionů  výběru  DHP.  A  že máme  co do  činění  s poklesem  ekonomiky  o  1%  HDP.

Takže  kdybychom   s čerpáním  byli  tam, kde bychom měli  být,  tedy  vyšší  žlutá  linie v grafu na straně 8  anoncovaného materiálu,  byl  by  náš  HDP  rozhodně  naprosto  v souladu s našimi  sousedy  a  výběr  DPH  by  byl  naprosto  bez problému. Nemluvě   o  pozitivním  vlivu  na  bilanci  zaměstnanosti,  inkaso  platů,  růstu  výnosů přímých  daní!!!

Přiznám, že neznám  bilance  čerpání  fondů  EU  sousedy.  Ovšem  je pravdou,  že  jsme  v Bruselu  bráni  jako jeden  ze  tří  nejhorších států  ohledně  plnění  kritérií   čerpání.  V uvedeném  materiálu MMR  najdete  i  seznamy  pozastavených  nebo někdy pozastavených  operačních programů.  Jsou  to  téměř  do jednoho  úplně  všechny.  Někde na  internetu jsem také zaznamenal  Barrosův  výrok  Nečasovi,  že  EU  má  zkušenost   tím, že  evropské  fondy se rozkrádají  všude, ale  jen  my  jsme  z toho udělali  dokonalý  systém! Do  žádné jiné  evropské  země  také nenajela  dvojka  evropských komisařů , zodpovědných  za  čerpání.. ale  o tom  i  o podivuhodné  tiskovce na  závěr  jejich  návštěvy,  píši  v Holení  idiotů,  na  který jsem  dal link.

Takže  to  shrnu  –  ne  domácnosti  v ČR  opravdu nejsou v nějakém  spořícím  rauši. HDP   je  sice nedokonalý, leč  základní  indikátor  ekonomiky  a lepší prostě  nemáme.  Rating je  ,  částečně, ale  zásadně  odvozen  z toho, jak se tento  ukazatel  vyvíjí.  Opačně  žádný  vztah  není. Podobně  –  výběr  DHP  je  zásadě svázán s vývojem  HDP… To, co  do nás  hustí  Kalousek  a  pán,  sdělovaly  označovaný  jako  Špína,  je  opravdu  jen propaganda  hodně  tupého ražení. Za  to hrubého zrna.   Která  nemá s realitou nic   společného.  A  jediné,  v čem  se opravdu  zásadně  můžeme  lišit  od  všech  sousedních  ekonomik, je  míra  úspěšnosti  projektů s vazbou na  financování  z EU.  Je  to  fakt prosté.  Ale ne  tak,  aby  mi  to  bez bezvadného a  naprosto  vyčerpávajícího  souboru  odkazů,  který  mi zaslal  Občan zZz,  došlo! Proto je  faktickým   a přiznaným  spoluautorem  tohoto  textu.

A teď  mne  napadá- ona  ta  jednoduchá  odpověď na  otázku  čím se lišíme od  sousedů, že jediní nerostem  –    tím, že  tam nemají  Kalouska  s Nečasem,  je  vlastně  správná!!!

Za nás  oba  vám přeji  hezký  letní den a  Miroslavu Kalouskovi  rychlý, ale  spravedlivý proces.

 

Přehled   odkazů ObčanazZz

FONDY EU – NEČERPÁNÍM PŘICHÁZÍME O DESÍTKY MILIARD (CELKOVĚ TO PO KONEČNÉM SEČTENÍ BUDOU MOŽNÁ I STOVKY MILIARD)

 

Čro6

Zaostřeno na finance

26.10.2011 21:40

Čerpání evropských dotací vázne.

Připravil Petr Holub.

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2469709

 

Čro6

Zaostřeno na finance – Potíže s evropskými dotacemi.

18.07.2012 – 21:40 hod.

Potíže s evropskými dotacemi. Připravil Petr Holub.

Rozhovor s Vladimírem Špidlou

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2680106

 

Čro6

27.7.2012 v 16:15

Petr Holub: Čerpání eurodotací obnoveno

http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/petr-holub-cerpani-eurodotaci-obnoveno–1091037

 

Čro6

29.7.2012 18:10 Stav české politiky po posledních aférách. Prázdninové ohlédnutí za politickou sezónou.

Hosté: Lukáš Jelínek, Petr Holub. Moderuje Petr Schwarz

(O dotacích EU se mluví od 18. minuty, hlavně od 43. minuty.)

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2687189

 

ODKAZY JEN DOPLŇUJÍCÍ VÝŠE UVEDENÉ

 

Bleskový audit europeněz. Vláda už ví, že musí šetřit

Jan Němec

3.1.2012

Vláda dostane v nejbližších dnech na stůl důrazné varování. Může přijít o mnohem víc evropských peněz, než si myslí.

Zatímco kabinet momentálně řeší stopku, kterou dostalo z Bruselu ministerstvo školství, Evropská komise se už podle informací Aktuálně.cz chystá zastavit kohoutky u několika dalších programů, které finance z fondů EU čerpají.

O tom, že je situace skutečně vážná, svědčí i fakt, že ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský hodlá vládu požádat, aby u všech problematických operačních programů provedla audit. A to urychleně, do konce ledna.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=727288

 

Dobešovy eurodotace inkasují firmy poslance ČSSD

Petr Holub

4.1.2012

Poslanec sněmovny za sociální demokracii Josef Tancoš…

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=727334

 

Miliarda pro politický kartel. Případ řeší policie

Petr Holub

25.4.2012

…Na podivné rozdělování dotací z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost upozornila v prosinci Evropská komise. Její auditoři na Ústecku zjistili, že při rozdělování projektů dostávají dotace firmy s úzkými vazbami na krajské politiky, kteří o dotacích rozhodují.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=742332

 

Politici dělili dotace. Šest miliard je podezřelých

Petr Holub

9.5.2012

Do Bruselu míří další expertní zpráva, že rozdělování evropských dotací v České republice je nedůvěryhodné. Až se úředníci Evropské komise seznámí s auditem společnosti Deloitte Advisory, dočtou se, že přidělování evropských peněz v Ústeckém a Karlovarském kraji se děje od samého počátku bez ohledu na odborná kritéria a leží jen na vůli místní politické elity.

Pokud kontrolní zprávu v Bruselu schválí, hrozí tedy zrušení dotačního programu Severozápad, přes který teče na Ústecko a Karlovarsko dvacet miliard.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=743882

 

Češi zatajili Bruselu 40 procent zfušovaných projektů

Petr Holub

25.5.2012

Úředníci Evropské unie dali ministru financí Kalouskovi na srozuměnou, že nevěří auditním zprávám, které o čistotě čerpání evropských dotací posílají jeho lidé do Bruselu.

Kontrola zjistila významné riziko (significant risk), že centrální auditní orgán České republiky systematicky upravuje výsledky auditů tak, aby se v roční kontrolní zprávě snížil podíl chyb pod nebo na dvouprocentní hranici…

V případě úřednických chyb může Evropská komise plošně zkrátit dotace, záměrné falšování je pak podle tuzemského práva dokonce trestným činem.

Exemplárním případem je zpráva o dopravních dotacích za rok 2011. Auditní orgán odhalil, že špatně bylo rozděleno 1,85 procenta evropských dotací. Šlo tedy o zanedbatelnou částku do dvou procent, která potvrzuje, že dotační systém funguje správně. Lucemburská kontrola však tvrzení auditního orgánu prověřila a zjistila, že v dopravních projektech bylo chybně rozděleno 41,82 procenta celkové částky, v tomto případě ze 160 miliard. Kontrolní zpráva označuje za nejčastější chybu manipulaci při veřejných soutěžích.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=746229

 

Evropa ověří české projekty, jež „smrdí“. Nejen dálnice

Petr Holub

31.5.2012

Dotační programy Doprava a Životní prostředí mají v letech 2007-2013 rozdělit celkem 300 miliard korun. Právě v těchto programech dospěli kontroloři Evropského účetního dvora k výsledkům diametrálně odlišným od toho, jak je prověřily české audity.

V dopravním programu se například podle Čechů chybně rozdělilo 1,85 procenta dotací, ale Evropský účetní dvůr objevil celých 41,8 procenta pochybených dotací. Zpráva o programu Životní prostředí z roku 2010 připouštěla pouze dvě procenta chyb, účetní dvůr ale našel další pokažené projekty, které zvýšily podíl chyb nad pět procent.

Přísná kontrola z Bruselu může odhalit, že radnice investovaly eurodotace do kanalizačních sítí, které zároveň na dlouhá léta pronajaly soukromým firmám. Ty pak budou inkasovat zisk. Z toho důvodu odmítla Evropská komise proplatit stavbu čistírny odpadních vod Praze.

Zpravidla zahraniční soukromí investoři ale drží kontrolní balíky dalších vodárenských společností, které využívají kanalizační sítě opravené z evropských dotací. Největší projekty s tímto rizikem stojí přes půl miliardy.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=746917

 

Zrušte dotační mafii, žádají justici Severočeši.cz

Petr Holub

8.6.2012

Dva senátoři včera podali trestní oznámení na regionální radu, která rozděluje evropské dotace v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Senátoři Alena Dernerová a Jaroslav Doubrava společně s kandidátem Severočechů.cz na hejtmana Jiřím Zelenkou předali výzvu k vyšetřování Vrchnímu státnímu zastupitelství v Brně. V rozsáhlém dokumentu argumentují, že se regionální rada dotačního programu Severozápad dopustila trestného činu „poškozování finančních zájmů Evropského společenství“.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=748044

 

Evropské miliony rozdává kartel. Tady je nečekaný důkaz

Petr Holub

13.6.2012

Kdo nemá známé na krajském úřadě, ten je v Ústeckém kraji bez nároku na evropské dotace.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=748381

 

Policejní zásah v dotačním úřadu. Zadržen i bývalý šéf

Radek Nohl

3.7.2012

Radek Nohl

Kriminalisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zasahovali v budově Úřadu Regionální rady Severozápad.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/ustecky/clanek.phtml?id=750553

 

Brusel uvolní pro Česko zadržované eurodotace

Petr Holub

12.7.2012

…Česko by mělo každý rok inkasovat sto miliard korun, letos se zatím podařily vyčerpat dvě miliardy.

Bruselská domluva má přesto vadu na kráse. Evropská komise podle ní může odblokovat proplácení většiny projektů, dále se však bude jednat o dotačních programech, kde evropské kontroly našly nejvážnější chyby při čerpání. Tyto programy se začnou proplácet, až se zjištěné chyby vypořádají.

Komise přitom podle Jankovského využije tzv. korekce. To fakticky znamená, že sníží dotaci na konkrétní chybné projekty, případně využije přísnější nástroj a plošně sníží dotaci pro celý dotační program.

Z českého pohledu je na tom nepříjemný fakt, že korekce nepochybně postihnou vedle regionálního programu Severozápad oba největší ministerské programy Doprava a Životní prostředí.

V případě, že oba programy dostanou dvacetiprocentní plošnou korekci, přijde státní pokladna o 60 miliard.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=751257

 

Kušnierzovy manipulace přijdou Česko na pět miliard

Petr Holub

13.7.2012

Ve čtvrtek odsouzený šéf dotačního programu Severozápad Petr Kušnierz nebral pouze úplatky v milionových částkách, ale zároveň manipuloval i s projekty za 23 miliard. Proto Česku hrozí pětimiliardová sankce od Evropské komise.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=751362

 

Brusel našel v českém fondu průšvih za 29 milionů

Petr Holub

23.7.2012

Evropští auditoři mimo jiné prověřili, jak Státní fond životního prostředí v roce 2009 využil mzdové prostředky, a zjistili, že za rozdělování projektů z dotačního programu Životní prostředí tehdy bylo 250 pracovníkům vyplaceno 116 milionů korun. Stejní pracovníci byli přitom placeni rovněž ze státního rozpočtu. Auditoři zjistili, že celkem 29 milionů bylo vyplaceno proti předpisům.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=752106

 

Peníze z Bruselu přijdou, hlásí Nečas. Vyhráno ale není

Jakub Novák

23.7.2012

… Odvrácenou stranou jednání jsou již zmíněné a prakticky nevyhnutelné korekce. Ty kromě ROP Severozápad zřejmě postihnou i dva největší operační programy Doprava a Životní prostředí. Při dvacetiprocentní korekci by státní pokladna přišla asi o 60 miliard korun.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=752374

 

Čro6

Lída Rakušanová: Šetříš? Tak plať!

Názory a argumenty

24.07.2012 18:10

http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/1089678

Lidé to prokoukli dávno: zateplování budov z programu ministerstva životního prostředí Zelená úsporám je sice skvělá věc, ale za dodávané teplo se tím kupodivu neušetří. A důvod? Sokolovský deník ho 3. července popsal do detailu: v důsledku zateplování budov klesá spotřeba tepla, a tím pádem i příjmy dodavatelských firem.

… Na tomto pozadí věru nepřekvapuje, že Brusel odmítá vyplácet ČR miliardy na investice do vodovodní sítě: de facto by tak totiž dotacemi podporoval soukromé firmy, což není přípustné.

 

Čro6

Studio STOP

01.08.2012 22:10

Brusel nevydá peníze na české školství.

Moderuje Terezie Jirásková

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2689756

 

Čro6

1.8.2012 21:40

Vodárenské společnosti vyplatily velké dividendy.

Připravil Petr Holub

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2689758

Čro6

Miliardové čachry s dotacemi. Objevili jsme nový případ

Petr Holub

2.8.2012

Východočeský systém umožňuje politikům posílat evropské peníze kamarádům, stejně jako je to možné v severních Čechách.http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=753148

 

NĚKTERÉ DALŠÍ ODKAZY, PRO VÁS NEJSPÍŠ NIC NOVÉHO

Pamatujete Kalouskovu složenku? Ta nová nabyla o 35 000

Petr Holub

16.7.2012

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=751331

Čro6

15.8.2012 21:40

Půlroční bilance české ekonomiky v kulisách evropské recese.

JEDNÁ SE VLASTNĚ O VÝBĚR Z NĚKOLIKA POSLEDNÍCH POŘADŮ „ČLOVĚK A TRH“

Připravil Petr Holub

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2699311

Čro6

„ČLOVĚK A TRH“

http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=&query=&from=&to=&porad=1617x_Zaost%C5%99eno+na+finance

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka, Hosté se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

119 reakcí na Jak za mne vyluštil záhadu ObčanzZz

 1. Šims. napsal:

  Jediný závěr – jak je dostat pryč? To je jediná správná cesta, ale my pořád ne a ne ji nalézt.

  • tata napsal:

   nojo ale jak je dostat?tu opravdu nezname respektive mi dost zde ano,ale pořad lidí jako TRESEN ne,a je jich stale dost,

 2. wiki napsal:

  Výše komentovaný rozhovor Nečas – Kaiser z LN je třeba tady: http://www.petr-necas.cz/clanek/2022/s-tim-pesimismem-jsem-to-asi-prehnal

 3. tata napsal:

  CO dodat exceletní přehled i ten dodatek,ten si ještě zaslouží delší čas

 4. Laco Grőssling napsal:

  Kdesi kdosi napsal, že celkový absolutní HDP v porovnatelných cenách nebude ještě za rok 2012 ani na úrovni roku 2008, možná až v roce 2013. 5 ztracených let.
  Ale to není všechno, prý ani HDP za rok 2008 nebylo celkově vyšší, než to v roce 1989. Takže 23 ztracených let.
  Samozřejmě, různí oní začnou řvát, jenže jaká to byla ekonomika !!!
  No byla, na svoji dobu jedna z nevyspělejších v Evropě, to si uvědomuje s odstupem stále více lidí. Měla mnohé problémy, velké změny před sebou, prý velký vnitřní dluh. A co ta dnešní ? Ta ten dluh nemá ? Ta nemá před sebou změny bez kterých poletíme v různých řebříčcích níž a níž ?

  Ale hlavně, to co ta ekonomika vydělala sloužilo většině a ne menšině jako dnes.

  A ještě jeden důležitý fakt. Kde bychom asi byli bez oněch darů a dotací z EU ? To je přece reálný stav naší ekonomiky, ne ten uměle vyrobený darem z Bruselu.

 5. jeff napsal:

  Kde je rozdíl mezi Německem, Slovenskem, Polskem a ČR…V čerpání fondů? Na Holubovi mě mrzí, že se zapojil do Hnutí za černění ČSSD, trápí ho momentálně Krajská zdravotní na Ústecku a už jen občas sklouzne k popisu pravého stavu věcí. Recese v ČR by se dala posuzovat taky tak, že třeba sektor zemědělství a potravinářství zaznamenal, pokud jde o jeho podíl na HDP, propad za posledních x let takových cca 30% a je na hrazen dovozy z Polska. Přitom nejde o důsledek tržního chování ale rozdílných zásahů států. Jsou tady i obrovské propady ve stavebnictví, které se neobejde bez veřejných investic a dopravních staveb, jenže tam nejsme „dobří“, tak raději nic. Především je to ale důsledek „řeckého receptu“, tedy škrcení, škrtů a rozpočtového bláznění bez zastavení rozkrádání veřejných peněz, čehož naše „elita“ není geneticky schopna. Jak píše L.G., EU dary a dotace jsou sice hezká věc, ale jsou to umělé polštáře, byť by to pomohlo a tam, jak víme, „dobří“ taky nejsme. Domácí firmy a podnikatelé od počátku krize trpí oním šetřením domácností a snižováním nákladů (mzdových) firem a protože vláda trpí představou o modle ratingů, ale ještě spíše ji předstírá, stav se nelepší. Současně je třeba poznamenat, že Nečasovy pohledy na ekonomiku.. to je jako když Kobzanová rozebírá offside ve fotbale.

 6. Občan zZz napsal:

  Musím říct, že zas tolik práce to nedalo, ve srovnání s tím, kolik práce představuje napsat sem na Kosu nějaký článek.

  Jsou to jenom dokupy sesbírané odkazy hlavně na novináře Petra Holuba, ten se tím zabývá, já nejsem žádný odborník abych to sám zpracoval.
  Mě štve a udivuje, jak na nic nejsou peníze, šetří se každý milion, a zároveň desítky (stovky) miliard z EU jako bychom vůbec nepotřebovali a nikoho nezajímá, že o ty peníze přicházíme. Přotom by stačilo jenom z nich nekrást a utrácet je smysluplně.
  Zdrávím vlka.

 7. tresen napsal:

  nojo ale jak je dostat?tu
  opravdu nezname respektive
  mi dost zde ano,ale pořad lidí
  jako TRESEN ne,a je jich stale
  dost,

  To máte, tato, docela pravdu. Já opravdu přiznávám, že nevím, jak je dostat.
  Když něco nesměle nevrhnu, jsem tu hned označena za naivu.
  Tak teď jste mě potěšil, že vy (a zřejmě i další) víte, jak by to šlo. Tak už to netajte a prozraďte.

  • tata napsal:

   TRESEN……..vy neumite číst?.vyte je rozdíl jestli vubec někdo dokaže po tom sajrajtu co jste mu také dala hlas tuto zemi dostat zase na vysluní,pravě i kvuli takovym jako vy.
   My nebo většina zde,respektive ted budu mluvit zasebe vim že v žadném připadě nesmí volby vyhrat pravice,to z mnoha duvodu zde zminovanych.Jeden z duvodu bohužel nedokažete pochopit i vy,aby se pravice chytla za nos a proběhl sebečisticí proces musí dostat přes usta………protože její zpupnost ,a neschopnost už by měla dojít lidem jako vy.BOhužel stale nedochazí…………je to otom že bohužel jsme ve stavu že zde není nikdo kdon nas povede k prosperitě……..MUSIME jen odstavit tyto co nas vedou přimo do katastrofi a mame jen možnost zvolit ty co tu katastrofu asi jen zbrzdí………ale v naší situaci a vzhledem k těmto darebakum je to jediná možnost stím že mužeme tajně doufat že to dokažou když otěchto je to stoprocentí že nas ženou na buben.

   Jenže vy jste člověk ktery je nad propastí a klouže do ní,vy vyte jak se to stalo a že se to zhoršuje jenže tam stojí člověk ktereho nenavidite a on na vas volá mam tady slabí provaz chvili vás udrží a poslal sem kamarada pro silnější,ale vy se toho provazu nechytnete,radši pořad volate opomoc a každou minutou se vaš stav stavá neudržitelný
   tak asi takle vy něco nesměle navrhujete

   • tata napsal:

    Naká novinka musím zadat emailovou adresu,MĚ to nevadí ,konečně zase to bude horší pro zaškodniky

  • Petrpavel napsal:

   Tato, Vaše slova platí nejen pro tresen, bohužel takových treseni, ne třešní 🙂 je u nás moc. A nečtou vaše moudrá slova …
   Za hozenou ohlodanou kost jsou ochotni do roztrhání těla, či, jak píšete, pádu do propasti, chránit ty kdo je tam zahnali …

 8. tresen napsal:

  Škoda, že ty odkazy nefungují jako přímé linky. Na mobilu to s metodou copy-paste není příliš zábavné.

 9. slim napsal:

  Rozdíl je jasný. Hluboký pokles poptávky domácností. Na Slovensku je tato (největší)
  složka HDP blízko stagnace, v Něm, Polsku i Rak. roste

 10. Alex napsal:

  Takovéhle informace doslova hltám. Vrtalo mi to v hlavě taky dlouho jako laik nemám šanci, přestože když někdo to vysvětlení najde, zdá se tak jednoduché a vlastně visící před očima. Kluci oba – díky.

 11. Anonymní napsal:

  Připomenu něco možná samozřejmého. Mám zkušenost , že ne každý si to uvědomuje.
  Z EU nejen dostáváme, my do něj také přispíváme.
  Jako „potřební“ a chudší dostáváme zpět víc , než odevzdáváme.
  Ovšem, pokud pro neschopnost nejsme ve stavu vyčerpat co můžeme, zůstává už jen ten deficit vyplývající z těch odvodů.

  • Řezníček z Brna napsal:

   Více bychom měli dostávat jak odevzdáváme. ale to se brzy změní, po roce 2014 má být bilance vyrovnaná a potom už začneme více dávat jak brát a budou zase dostávat jiní.

  • vonrammstein napsal:

   A nebylo by pak rozumnější nikam nic neposílat-zejména s ohledem na to, že dotace sice můžeme, ale taky nemusíme dostat, navíc Brusel schvaluje na co jo, a na co ne? Proč se dívat na to, jak přiklepne desítky milionů na welness centrum pro psy, ale nedá peníze na akutně potřebnou opravu kanalizace?
   Proč si ty peníze nenechat a nezařídit z nich to, co sami potřebujeme? Bruselskej byrokrat to totiž neví, rozhoduje na základě-leckdy zmanipulovaných a lživých-podkladů.

   • vlk napsal:

    Ramsteine,

    kdyby nerozhodoval zlej bruselskej byrokrat, tak ty peníze by se v tuzemsku tvrdě a nekompromisně ukradly rovnou.
    Rozdíl mezi projekty financovanými z Bruselu a těmi , které se celé financují zde je jen v tom, že přes ty bruselské je díky EU důkladná kontrola. Která také odhalí, že 100% všech financovaných projektů je vadných. Jako tomu bylo nedávno na dopravě.
    Zatímco tuzemská kontrola na téže dopravě neodhalí nic.
    Já bych byl docela šťastný, kdyby bruselští byrokraté kontrolovaly všechny tuzemské veřejné potíže. Myslím, že bychom na tom byli výrazně lépe.

    • vonrammstein napsal:

     Částečně máte pravdu. Mám pochopitelně na mysli stav, kdy bychom měli soudnou a nekradoucí vládu. Pak by se vyplatilo vystoupit z EU a ty posílané peníze si nechat doma a z nich si financovat vlastní potřeby. Nečekat na to, jak se nějakej soudruh z Rumunska dobře nebo blbě vyspí a podle toho zvedne ruku, aniž by věděl, pro co vlastně.
     Já bych docela šťastný, kdyby bruselští byrokrati neexistovali. Ale furt se bavíme v intencích toho, že máme skutečnou vládu. Teoreticky.

   • wiki napsal:

    Ramsteine,

    ono to s těmi fondy je poněkud 😉 jinak, než že „Brusel schvaluje na co jo, a na co ne“.

    V Bruselu se rozhoduje (=schvaluje se to, co se předjedná v Praze) maximálně o realizaci projektů GIGAvelikostí (příklad – superlaser ELI na pražském okruhu, atp). U projektů „malých“ se tam schvalují jen tzv. výzvy =“noty“, podle kterých se pak mají v ČR vybírat „menší“ projekty. A to, že se tuhle v rámci výzvy A postaví golfové hřiště anebo onde v rámci výzvy B zaplatí systém na šikanování nezaměstnaných, je chyba v ČR, a ne na straně EU.

    Brusel maximálně nakonec – v rámci kontroly (anebo v reakci na stížnosti/upozornění z ČR) konstatuje, že se zaplatilo něco nevhodného (např. předražené přístroje jako v Krajské Zdravotní anebo výdělečná dálnice jako v případě pražského okruhu), a proplatit to odmítne: http://ekonomika.idnes.cz/stat-prisel-kvuli-mytu-o-dvoumiliardovou-dotaci-na-prazsky-okruh-1cn-/eko-doprava.aspx?c=A120220_122449_eko-doprava_spi .

    Odmítnutí proplacení/dotace přitom neznamená, že se věc nerealizuje (z principu je vše předfinancováno ze stát. rozpočtu) ani že o příslušné peníze definitivně přicházíme (stále je ještě čas spustit nové/náhradní projekty), ale svědčí to o něčem „shnilém“ v systému.

    „akutně potřebnou opravu kanalizace“

    Toto je samozřejmě pravda. Administrativně složitý (a tedy pomalý) systém OP je na řešení akutních potřeb naprosto nevhodný

    • halladin napsal:

     Re akutně potřebnou opravu kanalizace
     Ono je to úplně jinak.
     Bohužel naše obce v privatizačním šílenstvívodárenství a kanalizace zprivatizovaly.
     A dotace z EU mohou jít jen do státních , obecních a krajských subjektů
     Privátní společnosti, podnikatelské subjekty se maj financovat samy. A nic jiného naše vodárenské a kanalizační firmy nejsou.

     • wiki napsal:

      Já si z věty předřečníka vybral slovo AKUTNÍ, vy slovo KANALIZACE a její aktuální (dlouhodobé) privátní uživatele.

     • vonrammstein napsal:

      V tomhle punktu máte naprostou pravdu. To se nemělo nikdy stát. Tyhle věci mají a musí náležet obcím, t. j. musí se jednat o statek veřejný. Od toho se musí odvíjet i financování.

    • vonrammstein napsal:

     Dobře. Vy vycházíte ze stavu, který chtě-nechtě musíme akceptovat, protože prostě reálně existuje. Já mluvím spíš o tom, co bylo před vstupem a co by mohlo být po výstupu. Asi se rámcově shodneme, že daný stav stojí za hovno a už ve střednědobém horizontu je neudržitelný.
     Motáme se v argumentaci ve stavu, který sice existuje, ale skoro všichni cítíme, že Potěmkin by to uměl o řád líp. Proč akceptovat podmínky členství v něčem, co je pro nás prokazatelně nevýhodné? Proč se prostě nesebrat a neodejít?
     Znám námitky na ekonomické bázi a umím je rozporovat. Naopak neznám žádný skutečný argument, proč by pro nás nebylo výhodnější EU opustit, než v ní setrvat.

 12. Petrpavel napsal:

  Mám jednoduché vysvětlení pro nečerpání evropských dotací za vlád od roku 2007. Pravda ale přece bývá jednoduchá!
  Evropské dotace neslouží tzv. pravicovým vládám po roce 2007 k povznesení ČR. Všichni kdo se jen trochu zajímají ví, že je to pro ně pouze a jen zdroj pro korupční vyvádění těchto peněz do soukromých rukou a na účty tzv. kmotrů a jejich přihravačů – politiků. Čerpání fondů je věc náročná a vyžadující potřebnou erudici, schopnosti formální, odborné i intelektuální. Vše toto těmto lidem chybí. Jsou „jen“ členy této mafie. Oni neumí a ani pro ně nemá žádný smysl pracovat na tom, aby peníze šly ZPĚT do ČR (velmi správná připomínka „anonymního“ zde v 8:34!) v nejhojnější výši, jim jde o to aby jich co nejvíce zmizelo na JEJICH programy a tím do jejich kapes. Takže zaostávání v čerpání je jen logickým vyústěním povolební situace (a pozor : nejen v celostátní, ale i krajské a především městské a obecní úrovni!) po volbách 2006 a 2010.

 13. Šims. napsal:

  Rekace na odkaz nicku wiki:
  Moc mne pobavilo, jak jsou dle Nečase i novináři málo erudovaní, nerozumí ekonomice – a já se denně přesvědčuji, že tento svazák neví co je ekonomika a učí ho chemik Kalousek, který jej vlastně spíše cvičí, ale jako nejlepší ministr-ekonom rozvojového světa má na to plné právo. To jsme to dopracovali. Jinak za povšimnutí stojí postoje V.K. – dnes vyrazil věrný stoupnec Tluchoř s instalací V.K. do čela ODS – to může přinést kýženou změnu – odstřelení vlády, aby se stařík mohl v příštích volbách postavit do čela strany jako zachránce – takže proto čím hůř za Nečase o to lépe s blanickým rytířem Klausem. Začínám mít čím dále více pocit, že podzim bude pro trojkolku osudným, ale opět to bude v režii ukradeného státu pro nás lidi, nemyslíte? A Klaus si už připravuje reintalaci docela detailně: poradci začali vykřikovat cosi okolo církevních restitucí – jako určitý nesouhlas. Dále ekonom Klaus začal tepat vládu za chybné ekonomické kroky až došlo i na debily, jak to svazák nemohl rozdýchat. Začínají se viklat zuby TOPce, když se vyvalí Praha v plné ohyzdnosti, tak to asi braši v DP neustojí. Já jen doufám, že Svoboda je natolik racionální, že raději Odeesku opustí než se nechat vláčet od takových nýmandů co spolu mluví. Každopádně se bude něco na podzim dít a bude to asi dost podstatné pro vývoj tohoto absurdistánu. Nejhorší na tom ovšem je, že všichni čekáme, že se něco stane a to samo od sebe. Lidi by měli být už dávno v ulicích a hnát vládu k odpovědnosti, protože všechno co slibovala dokopala. Vezměte si např. včerejší prohlášení Drábka – jak je mu špatně z toho, že nemůže být více lidský? Není to již příprava na ústup, vždyť tenhle člověk nemá žádné svědomí, to je technokrat bez empatie a je podle mne obdařený sociální debilitou (to nemá nic společného s jeho IQ), ale vztahově k lidem je úplně mimo. Z Nečase se vyvrbil totální hrdina, který neustoupí i kdyby padaly trakaře. No myslím si, že by si tyto axiómy mohl ušetřit a zamyslet se nad tím, že ekonomiku tohoto státu podřezali již v podzemní části. A co mne dále překvapuje a je to asi tím, že jsou prázdniny a je pořádána celá řada technopárty, kdeže jsou mladí lidé, kteří právě TOPku a jim podobné volili? Dokonce přemlouvali bábu a dědka? Jestli nezaregistrovali – že od přespříštího AR se bude platit zápisné a už se připravil zákon? A dokonce Plzeňská práva již mohou opět nabírat studenty ač se tam vůbec nic nezměnilo? Jó, prázdniny jsou prázdniny.

  • vlk napsal:

   Paní Šims,

   to, s čím teď vyjel Tlučtchoř, tak to píši už nejméně tři roky, že to takhle bude. A nejen já. , stejnou notu a stejně dlouho má naladěnou i paní S.Š a pár dalších. Nic nového.
   A Klaus si to ostatně přesně takhle režíruje. Aby jej zástupy prosebníků po kolenou přišly prosit, aby je zachránil.

   • Šims. napsal:

    Já vím, že se s reisntalací VK kalkuluje již delší dobu, ale já jsem to zdůraznila právě pro to načasování, že se to opět vynořilo na světlo boží. Takže to dle mého něco předznamenává, vžyť ani opertka se nedoehraje bez předehry.

 14. Halladin napsal:

  Sakra, ten anonym jsem já, Halladin.
  Nechápu to, moje jméno a mail se mi zobrazují i teď – tak proč jsem by
  Anonym ?

 15. Bavor V. napsal:

  On ten problém vznikl již v unii, protože unijní úředníci nepředpokládali tak vysokou míru schopností vymýšlet nesmyslné projekty a než pochopili, že Čech umí v každém zákonu či předpisu najít dírku na využití pro sebe, zmizely bez skutečného užitku a původního smyslu stamiliardy v černých dírách golfových hřišť, aquaparků na horách či zimních středisek v nížinách. A když teď konečně prohlédají, už je pozdě zabránit finančním ztrátám.
  A protože fondy svými dlouhými prsty a nitkami ovládá Kalousek a Nečas se ho (patrně oprávněněně) bojí, zbývají pouze dvě možná řešení. Buď se Klaus rozhodne Nečase potrestat za „debilitu“ a pomocí svých příznivců ho položí na DPH nebo to asi při našem sklonu k oportunistické pohodlnosti budeme muset přežít až do 2014 a doufat, že už nezabere Mádlování.

 16. Marcus napsal:

  Kromě nečerpání evropských peněz je zde ještě jeden poměrně velký „výpadek“ peněz, který začal po nástupu Topolánka – odliv dividend a podobných plateb. V roce 2006 takto „odteklo“ z ekonomiky 183 mld., v následujících letech to už bylo 270 mld. (2007), 289 mld. (2008), 252 mld. (2009), 258 mld. (2010), 272 mld. (2011). To je výpadek zhruba 100 mld. ročně (vliv na HDP je ve skutečnosti ještě vyšší – z důvodu multiplikačního efektu).
  Jedna z příčin podle mého názoru je, že Topolánkova vláda snížila daně z firemních zisků.
  Například banky osekávají náklady (tedy šetří na zaměstnancích a dodavatelích) a vykazují rekordní zisky, které pak ale odtečou pryč – česká ekonomika tak z toho nemá vubec nic (lépe řečeno to musí zaplatit – ve vysokých poplatkách a úrocích z úvěrů a naopak nízkých úrocích z vkladů). Nedávno navrhoval maďarský premiér Orbán visegrádské čtyřce společný postup při kontrole odlivu kapitálu z bank – české stanovisko (vlády i ČNB) bylo samozřejmě odmítavé – prý to kontrolujeme dostatečně.

 17. Petrpavel napsal:

  Nesdílím Bavore V. Váš názor, že unijní úředníci podcenili schopnost našich podvodníků při čerpání evropských fondů.
  Jsem názoru, že projekt unijních dotací (uvědomme si, že přece všechny unijní státy jsou státy podle jednoho modelu, kapitalistickými!) je sám o sobě totálním podvodem na běžné daňové poplatníky v celé unii, ve prospěch malé skupiny oligarchů a podvodníků, a naši šikulové se jen přidali.
  Vždyť i v době tzv. krize stále několik procent nejbohatších bohatne rychleji a víc! Chce někdo lepší důkaz?
  Co je spravedlivého na tom, aby VŠICHNI občané unijních zemé odváděli daně, slušná část z nich se povinně shromažďovala v unijní „pokladně“ a pak nikým nevolené a nekontrolované a nekontrolovatelné skupiny tyto peníze rozdělovaly bez předem jasných kritériíí ve prospěch MALÉ skupiny fyzických či právnických osob ?
  Naletěli jsme v roce 1989 vstupem do hroutícího se kapitalistického světa a i v roce, tuším, 2003 vstupem do EU. Která jediná parlamentní strana nechtěla jedno ani druhé?

  • Petrpavel napsal:

   Bavím se nad vlkovým zde presentovaným „tady nebude žádná levicová propaganda“ 🙂
   A co jiného jsou např. poslední tři články (Jak za mne vyluštil…., Zelené Zombie aneb …, Barták, Tatra, …) a ostatně i většina předchozích ?
   Bude snad kritik postupů polistopadových vlád, pokud je při smyslech, volit ODS, nebo TOP, nebo ČSSD, nebo LIDEM, nebo Zelené, nebo Zemanův SPOZ, nebo VV, nebo KDU, nebo Svobodné, nebo ANO 2012, nebo…? 🙂

   • AlenaK napsal:

    Nevím, PetřePavle, zda jsou kritické články postupů polistopadových vlád (s odkazem na zdroje a fakta) totéž co „propaganda“. Já zmíněné články jako „propagandu“ nechápu. Ale to je jen můj pohled, prosím.

    • Petrpavel napsal:

     Máte úplnou pravdu AlenoK, moje chyba. Správné slovo je propagace.
     Ale je myslím jedno jak se to nazve. Ukázat, že vědro od Nováka teče hodně a vědro od Nenováka teče méně, je prostě správným postupem. Proto mám vlka rád!

   • vlk napsal:

    Petřepavle
    že tady skutečně nebude žádná propaganda, to vám, pokud budu při smyslech nebo neskočím na špek, garantovat!
    Záměrně píši propaganda. Tu přenechávám žumpalistům z MfD, Lidovek a podobně.
    Já napsal, že Kosa nebude levičácká. To vám a ostatním mohu garantovat také. Jakkoli se to tady mnohým, dokonce i autorům , nelíbí.
    Kosa nedělá propagandu. Kosa není propagační prostor nikoho. Ačkoli mám názorově blízko k soc dem, tak je nehodlám také nijak šetřit.
    Protože Kosa je tu proto, aby psala o všem čím žijí normální občané téhle země. A zejména o tom, co je štve, co jim škodí a ztrpčuje život.
    Jestli důsledkem toho psaní o těchto věcech a jevech bude volba té či oné strany, není už věcí Kosy. Na druhé straně – je dost velký předpoklad, že před volbami se k nim já nebo/a někdo jiný vyjádříme. Ve smyslu třeba proč budu volit tak , jak volím.

    • Petrpavel napsal:

     Že jsem neměl na mysli propagandu,ale propagaci jsem si už vysvětlil s AlenouK. Nebylo třeba rozvádět.
     Já „nahrávání“ levici přece nekritizuji, naopak, chválím! Jen houšť. Chce snad někdo tvrdit, že kritika blbosti a korupčního jednání pravicové vlády není nahráváním levici?
     Slušný pravičák níže (neslušní jsou sprostější) nasraný na pravicovou vládu mě pobavil 🙂 Hlavně, že je mu jasné, že nedávný volič ODS je levičákem 🙂 To přece ví i debil, že? 🙂

   • vonrammstein napsal:

    Tak to zas halt. Zase mě komouš donutil porušit vlastnoručně udělené embargo na Kosu.
    Pořád sem chodím číst, i když nepíšu. Že je vlk nalevo, to ví i debil. Ale ty články, co zmiňujete, jsou analytické a velmi dobré, bez politického podtextu. Vlk je prostě-právem-nasranej na vládu, což já jako pravičák taky. Ale dovozovat z toho levicovou propagandu? Zkuste si na tu mísu pořádně sednout, ať neserete na podlahu.

    • Halladin napsal:

     No , ono to Vlkovo prohlášeni o nepřípustnosti levicové propagandy řekl bych špatně formulované. Budí dojem, že pravicovou propagandu by toleroval
     Řekl bych, že měl na mysli nepŕípustnost jakékoli propagandy, a mají tu být jen diskuze o faktech.

     • Petrpavel napsal:

      A co by měla být demokratická politika? Přece diskusí o faktech, nacházení obecných pravd a z nich vycházejících nejvhodnějších řešení. Že to někdo nazve propagandou či propagací je přece úplně jedno.
      Hovořit o nepřípustnosti propagace či propagandy, ať levicové či pravicové, a přitom chtít politicky korektně diskutovat je čirý nesmysl!

     • vonrammstein napsal:

      Milý příteli, vzhledem k premisám, z nichž vlkovy články vycházejí, jsou výstupy tak levé, až se mi zatíná pravice, Ale nikdy a za žádných okolností nebudu zpochybňovat, že se snaží o maximální objektivitu při vyčerpání všech dostupných zdrojů. Byť s tou levicovou optikou. A toho si vážím.

     • Petrpavel napsal:

      A to je přesně to, o co se Ransteine, na rozdíl od vlka, Vy nikdy nesnažíte. Máte jen tu svou tzv. pravicovou optiku. Zamženou, takže vidíte jako v zrcadle stále jen své pravé oko domníváte se, že jde o celý svět …

     • vonrammstein napsal:

      Petrpavel: Jmenuju se Rammstein. Pro Vás von Rammstein. Račte si to natlouct do tý rudý palice. Nemám žádnou pravicovou optiku. Bůh mi dal oči, abych viděl. A mozek, abych chápal co vidím. Nic jiného nedělám.

     • Petrpavel napsal:

      Dobrou noc přeje
      madam De za Bůra
      🙂

     • vonrammstein napsal:

      Petrpavel: No jo, no. To jste mě pěkně po bolševicku převálcoval. Dobrou noc Vám přeje král Malý Pivo a královna Kunilinga.

    • Alex napsal:

     vonrammsteine, takto byste se mi líbil moc, ještě zkuste své názory někdy prostě lidsky podat a zdůvodnit. Pak by to pro mne bylo to pravé ořechové. Mne opravdu zajímají ty názory a myslím si, že na to máte. Co mne děsí je názorové poklepávání se vzájemně po ramenou. Nejen děsí, ona je to i nuda. Ale chápu, že je to a může být těžké unést tu tady tu levou nepopiratelnou převahu.

     • Petrpavel napsal:

      Zkuste Alexi zbořit tu nudu a vysvětlete třeba nám neználkům proč pravicové vlády nás dovedly nad dluhovou i bilanční propast v roce 1997 i v roce 2012? A proč to levicová vláda po roce 1998 postupně k roku 2006 napravovala a napravil tak, že jsme opravdu byli lídry Evropy jak si přál Klaus, a to nejen výší HDP, ale i vysokou celkovou životní úrovní naprosté většiny obyvatel? Co tomu tehdy říkaly ratingové agentury, nevím. Měly dost starostí s chválením ekonomiky a bankovnictví USA před kynoucí propastí. Co o tom víte? Rád se nechám poučit.

     • vonrammstein napsal:

      Víte-mně by ta levicovost až tak nevadila. Tohle si umím vyargumentovat a jsem pevný v kramflecích. O to mi nejde. Tady nacházím spoustu zajímavých a hodnotných názorů. Mrzí mě, že jsem musel odejít-a i to, že mě moje poněkud výbušná nátura donutila se sem na skok vrátit.
      Nevadí mi ani převaha levice, jsem zvyklý oponovat přesile. Problém je jinde. Nehodlám sdílet forum s udavačem. Škoda. Mohlo to tady pro mě-a snad i pro některé další-být zajímavé.

     • Alex napsal:

      PetřePavle, rád to udělám, ale tady nějak nevidím souvislot Vašeho příspěvku s tím, o čem je řeč. -usmívající se smajlík

     • Alex napsal:

      vorammensteine, to s tím udavačem ale vůbec nesdílím, snad jste si všiml. Je to Váš názor, on se spíše opírá o něco jiného vycházejícího z naší lidské nedokonalé podstaty – rádi se urážíme a pak velmi rádi říkáme buď já nebo ten druhý. Nu pokud to budete porušovat tak, jako třeba výše, snad to neustálý opakování toho Vašeho názoru nějak unesu. On má jen jeden smysl – mně někdo ublížil, bé. Snad to snesete a oprostíte se od toho. Ona stačí maličkost – brzdit se právě v tom značkování. I tady jste se svou značkou vedle a myslím, že alespoň půlkaVás to ví. -usmívající se smajlík

 18. AlenaK napsal:

  Děkuji vlkovi a Občanu zZz za tento článek včetně příloh. Zejména tabulka čerpání euro fondů je více než alarmující. Vypovídá hodně o selhání a rezignaci státu na tvorbu podmínek pro hospodářský růst. Viz například nedavno zveřejněný vlkův blog o Czechinvestu. Vzpomínám na angažma Martina Jahna ve vládě socdem. Pod jeho vedením byla v r. 2005 zpracována Strategie hospodářského růstu pro roky 2007 – 2013 s podporou evropských fondů. Vzhledem k tomu, že volby v roce 2006 dopadly jak dopadly, začaly pravicové vlády s oslazováním Evropě a vysmíváním se všem protikrizovým opatřením přijímaným v řadě států.k minimalizaci dopadů. Jen u nás jsme to vedli pod vedením Topolánkovy vlády a vedeme pod Nečasovou vládou do ….(pekel). Ještě v roce 2011 v rozhovoru pro Hosp. noviny Martin Jahn (VW) připomněl, že investice nepřiláká chaos a skandály, ani nízké daně, ale spíše jasné vyhlídky (zda podpora průmyslu nebo služeb), kvalitní pracovněprávní legislativa, instituce, podpora technického školství, výzkumu a vývoje, atd., však se o tom zde na Kose píše. Nic z toho nám Nečaskalouskova vláda nepředkládá a proto jsme se ocitli ve stavu mezi debilitou a sebevraždou…. Tak co s tím ? Kde jsou ti mladí a schopní dnes, co nás přemlouvali.
  P. S. Ještě jednou velké poděkování vlkovi za všechny blogy zaměřené na ekonomickou problematiku a všem, co na tato temata v diskusích přispívají, neboť bez Kosy bych byla úplně „mimo mísu“, jak se říká „hustě a brutálně“. Všechny mnohokrát zdravím a děkuji.

 19. Anonymní napsal:

  Měl bych také pár slov k výběru daní. Uvádím možné jiné příčiny současné mizerie. Ani ne tak jako odborník, spíše jako kovaný oportunista. 🙂

  Co vám říká výraz : Optimalizace daní ? To se dá v podniku dohromady parta chytrých a vzdělaných lidí, převážně, ekonomů, právníků, daňových specialistů, a ti mají za úkol vymyslet, jak to udělat, aby podnik neplatil daně vůbec. Pokud lze, pokud nelze, tak co nejnižší. Samozřejmě, v mezích daných zákonů, a jak to s kvalitou našich zákonů vypadá, víme.

  Co vám říká výraz : Registrační pokladny ? Byl o ně pár let zpátky litý boj. Samozřejmě, vyhrál názor, že jde jen o buzeraci nebohých malých živnostíčků, a že způsobů, jak jim zkomplikovat život se i bez pokladen najde dost, což se potvrdilo.

  Co vám říká výraz : Daňové ráje ? Houfně v Česku přibývá těch, kteří je využívají. To nejsou jen správní kapitalisté, kteří chtějí mít ze svého podniku co nejvyšší zisk. To jsou také pěkní hajzlíci, co využívají místní infrastrukturu, místní pracovní sílu, huntují místní životní prostředí (v mezích již zmíněných zákonů ) a je jim líto pustit chlup, aby se v zemi dalo žít.

  Co vám říká výraz : Zahraniční investor ? Pokud nemá firmu také v daňových rájím, má sídlo firmy mimo republiku a daní zisk doma.

  A nakonec jen poučku, kterou jistě zná i náš věhlasný ekonom Kalousek. Čím vyšší daň, tím víc se vyplatí fixlovat. A proto je nutno zvednout DPH o 400%. ( Z 5% původních na plánovaných 21 % konečných . Obracím se na zdejší počtáře, ať mě opraví, jestli mám těch 400 % špatně. Jako základ beru oněch 5 %. 🙂

  A jelikož se nemohu přihlásit jako Puck, protože mi celý text spadne, hlásím se jako Pucek. 🙂

 20. Petrpavel napsal:

  Omlouvám se za dotaz. Je z jiného soudku.
  Před cca týdnem jsem viděl v Právu mapku jisté obce s zakreslenými pozemky, které mají připadnout církvím podle zákona o círk.rest.,( byly červenou a modrou barvou odděleny podle svého způsobu vydávání). Vše mělo být pro celou ČR na http://www.cirkevnirestituce.cz.
  Teď jsem si na to vzpomněl, pokoušel se vyhledat, ale naskakuje mi jenom nabídka této domény 😦
  Poradí někdo, kde hledat? Odkaz?

  • Anonymní napsal:

   Puck
   Nemám představu, zda něco takového existuje. Donekonečna se opakuje, že stovky obcí volají po církevních restitucích.
   Jde o lesy, pole ale i o pozemky v intravilánu.
   Nějak mi není jasné, proč po restitucích volají obce. Aby to mohly skoupit ? Těžko, převážně jsou rády, když se jim poadří vyrovnaný roupočet.
   Chápal bych, že po restitucích baží místní zbohatlíci. Nějak nevěří tomu, že by církve držely slovo a pozemky neprodávaly. Anebo mají informace, které my nemáme. Katolická církev dokáže být vděčná, především, když se podaří první krok, restituce podle schvalovaného zákona.

   • Petrpavel napsal:

    Určitě o blokované pozemky v intravilánu obce nemají zájem obce, tedy jejich občané. Určitě mají zájem obecní, městští i krajští zastupitelé – obnoví se většinově mrtvý trh se stavebními pozemky, klesnou ceny pro spřízněné a stoupnou úplatky pro schvalovatele územního plánu. Proto ten křik z této strany…

    • halladin napsal:

     Pozor, církev nemá dostat všecny pozemky.
     Takže teoreticky je možné, že některé připadnou obcím – ty, na kterých stojí něco obecního, ale pozemek byl původně církevní.

 21. Lex napsal:

  Petřepavle,
  obávám se, že kromě Vámi uváděných důvodů nečerpání evropských fondů, jsou tu i další důvody. Ten jeden – neumětelství připravit kvalitní program (viz MŠMT a Pepa Katastrofa na něm, který stačil vystřídat snad třikrát kompletně obsazení odboru evropských fondů, a nepochybně vždy svými kámoši), jste už zmínil.
  Tím druhým, tak trochu „jakoby“ objektivním, je v době škrtforem nedostatek prostředků na ministerstvech pro potřebnou spoluúčast státu na těch programech. Říkám záměrně „jakoby“ objektivních, protože fakticky objektivní ty nedostatky nejsou, jsou především důsledkem tragického hospodaření téhle bandy rozpočtově neodpovědných, kde příčina způsobuje následek, ale ten následek sám je onou příčinou.
  „Nuž, povedzte, Kefalín, čo vy takto rozumiete pod týmn slovom „absurdný“?“
  L.

  • Petrpavel napsal:

   Tak tak Lexi : přijďte za ožralou co všechno prochlastá s návrhem na výhodné financování bydlení pro jeho rodinu…Nie absurdné, ale logické vyústění „naší“ volby.

  • tata napsal:

   Lex…..přesně to vystihuje to slovo a dala by se použit i celá postava……….jak jinak když s usměvem lžou.a plno lidí jim to pořad žere…………nic dokonalejšího to nazvat než absurdno není na konaní konaní teto vlady,a nevím jaké slovo na lidi co to neviděj………co ještě budou muset udělat?

 22. Občan zZz napsal:

  Třešeň zde (v 8:32) přidala jeden novější odkaz týkající se datací EU (Petr Holub – Krajské zdravotní před krachem). Tak bych ještě také připojil dva novější odkazy k tématu z Aktuálně.cz.
  (Já vím, už je těch odkazů příliš, ale ať jsou všechny ty odkazy až do dnešního data pokud možno kompletně na jednom místě tady na blogu.)

  Chmurný výhled: Stát nemá do roku 2015 na nové dálnice
  Petr Holub – 22.8.2012
  http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=755081

  Krajská zdravotní v insolvenčním řízení, dluží miliony
  Jakub Novák – 24.8.2012
  http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/ustecky/clanek.phtml?id=755327

  • Anonymní napsal:

   Píše Puck
   Hlásím se o výuční list.
   Správně vyučený Čech totiž čte a přemýšlí. Přemýšlí o obsahu článku, ale to nestačí. Musí také přemýšlet proč autor napsal tento článek ? Co je za tím ?
   Mluvím o prvním odkazu. Nejsou, a asi ani nebudou, peníze na stavbu dálnic. Vše podloženo daty.
   A dále ? Můžeme si za to sami. EU už není ochotna financovat náš šlendrián.
   A teď, co s tím ?
   Nu, snadná pomoc. Jsou tu přece PPP projekty . Veřejnost je silně proti, a jistě ví proč. Je zapotřebí udělat něco, aby PPP projekty byly pro lidi stravitelnější.

   Nevím, jestli tento záměr autor měl, možná chtěl jen vylepšit blbou náladu. Možná slyším trávu růst. Ale mám-li pravdu, výuční list si zasloužím. 🙂
   Představuji si, že tak nějak pracují PR agentury. Není dobré říkat lidem na plnou hubu o co nám jde, že ano ?

   • Petrpavel napsal:

    Obávám se, že si zasloužíte 🙂 …
    Ale nevinil bych tento článek, spíše objekty zájmu tohoto článku.

 23. Petrpavel napsal:

  Možná je to příspěvek k věci, možná ne. Kdo ví, přiblíží lépe, a možná mě opraví.
  Koukal jsem tento týden na pořad ČT Chalupa je hra. Moderátorka navštívila nedalekého souseda chalupáře : majitele, zámeckého pána tam bydlícího. Zámek zvící velikosti Konopiště. Opravený, upravený, vybavený, krásný. Ten člověk mi byl povědomý. Z devadesátých let. Pak se mi rozsvítilo. Ano, Petr Kučera, politik Občanského fóra, pak myslím Občanského hnutí, pak zmizel …

  • Šims. napsal:

   Petrpavel

   a můžete se pokochat i našim benjamínkem skorodoktorem z Plzně. Byl a pořád je značně roztomilý. Jinak pan expolsnaec, exredkator, exdoprovod a já nevím co ještě koupil předmětný zámek Nové Hrady za 14 milionů a nastrkal tam snad jednou či dvakrát tolik, nevím. Kde na všechno chlapec vzal těžko odhaduji, ale psal, že měl v tomto čase (90 léta) tolik peněz, že nevěděl co si s nima počít, tak koupil ruinu a pohrál si s ní. No, nebyly jsme všichni chudáci, že? Když jsou dobré styky, tak i pan Dalík zbohatl.

   • tresen napsal:

    Kučerovi, pokud vím, získali peníze prodejem zrestituovanych pražských nemovitostí.
    Ani nemusíte mít obzvláštní štěstí, abyste v Nových Hradech zahlédli, jak žije novodobá šlechta. S kolečkem, hráběmi a lopatou.
    Změna, která tam nastala za těch pár let, je opravdu záviděníhodná. Jiní by na to potřebovali aspoň tři životy.

    • Řezníček z Brna napsal:

     Prosím Tresni, můžete to upřesnit. Tento týden jsem přijel z dovolené z Nových Hradů, proto mne to zajímá, jedná se o opevněnou tvrz Cukštejn u Nových Hradů? Děkuji za odpověď.

     • Šims. napsal:

      Ne, to nejsou Nové Hrady v Jižních Čechách, ale jsou Nové Hrady někde u Vysokého Mýta.

    • Petrpavel napsal:

     treseni, kde to žijete? Novodobá šlechta? Kdo to je? S kolečkem, hráběmi a lopatou? Neměla jste na mysli golfovou hůl? A že by i pravičák záviděl?
     Alespoň v poslední větě máte naprostou pravdu : běžný poctivě vydělávající český občan by na to potřeboval alespoň tři životy … a stejně by si vydělal tak na pár místností nebo vstupní vrata 😦

     • halladin napsal:

      Tresen 🙂
      zámek sa X melounů s investicemi dalších X melounů nedokáže svépomocí opravit ani ten nejpilnější milionář.
      A pokud dotyčnšj milionář rád pracuje na zahradě, uspokojuje ho to ( jako fůru jiných lidí) nic proti tomu. Jen nevím, proč z jeho koníčka děláte bůhví jakou zásluhu.
      Ale ten zámek si tak neopravil.

     • tresen napsal:

      Pravičák mého ražení, tj. typ spíše pohodlnější, musí závidět ohromnou energii, kterou tomu všemu věnují. To není jenom oprava baráku a zpětná přeměna džungle na park. To je taky to, co jsem měla na mysli, když jsem psala o několika životech: pořádání výstav, přednášek a koncertů, založení muzea a spousta dalších přidružených činností, které z ospalého hnízda udělaly příjemné místo, kam se naučilo jezdit mnoho lidí.
      A pravičák, kterého v sobě nezapřu, tu při pohledu na výsledek oceňuje i další přednost, která už bohužel skoro zanikla: vědomí, že vlastnictví zavazuje.

     • Halladin napsal:

      Tresen,
      Pokud člověk není úplný povaleč , nemusí kvůli živobytí pracovat, nějakou činnost si najde. Má ten luxus, že si vybere něco, co ho bavi, lepe řečeno má tu možnost, a využije ji,
      Nic proti tomu. Toho pána neznám , ale zase -ne myslím , že je na to sám , a myslím , že má na to lidi, kteří mu pomáhají. Což samozřejmě není výtka .
      A nakonec – možná mu ta činnost pomáhá ve financování režie toho zámku, či co to je.
      Což opět nemyslím jako výtku. Pokud je ten barák větší než jsou jeho potřeby na bydlení, je docela v pořádku, že se snaži najít pro to nějaké rozumné využití.
      Ten pán si jistě zaslouží respekt, stejně jako fůra jiných lidí , kteří dělaj něco úplně jineho.
      Pokud je to tak, jak píšete.

 24. Šims. napsal:

  Dala jsem odkaz a ono se to objevilo celé, nevím, kde jsem udělala chybu. Omlouvám se.

 25. Řezníček z Brna napsal:

  Jedním z důvodu výpadku příjmu státu je také to, že některé firmy platí daně v daňových rájích. Minulý týden na ČR – 6 v pořadu Volejte šestku (každou sobotu v 20.10 hod) volal jeden posluchač, který tvrdil, že výpadek přijmu státu z důvodu placení daní v daňových rájích je 300 miliard ročně. Moderátor mu toto nerozporoval, neznáte někdo z jiných zdrojů tento údaj? U firem platících v daňových rájích bych přiškrtil možnost získat státní zakázky.

 26. tresen napsal:

  Tato, tenhle váš příspěvek je bohužel další smutný důkaz, že buď nečtete, co sem píšu, anebo tomu schválně nechcete rozumět.
  Buďte tak hodný a laskavě mě vynechte, až zase příště dostanete chuť prohlašovat, co si myslím, co dělám a co budu dělat.

  • tata napsal:

   TRESEN………ja se budu vyjadřovat k tomu co uznám za vhodné,zrovna tak se vyjadřujete vy,Chapu že podivat se pravdě do očí bolí,Vyte kdybych to psal já,tak by se dalo uvažovat že sem třeba blbej a nerozumím VÁM……..ALE přesně vtomto duchu piše vice lidí,dokonce i člověk ktery VÁS ZNA asi delší doby a velice dobře.ASI by se chtělo zamyslet Proč tolik lidí piše to samé,to asi nebude samo sebou.
   Tady lidi vas mužou brat jen podle toho co pišete,a bohužel pišete přesně co popisuji.

   • tresen napsal:

    Dobře, tak jinak.
    Někdy je podle mne v zájmu toho, aby se lidi navzájem nepokousali, ze všeho nejlepší zdrženlivost. A já chci být zdrženlivá, tak o totéž prosím i vás.

 27. Sylva Šauerová napsal:

  Pěkné, vlku, a spousta práce za tím, tím víc oceňuji. Díky za to.
  Pokud jde o dnešního Tluchoře, není to nové, a jak už zde někdo zmínil, samozřejmě, že jde o další z plánovaných kroků. První byl Pavel Blažek v Právu na jaře (Klause v čele ODS si dovedu představit se to, tuším, jmenovalo). Dnes už je ministrem, není nad loajalitu, občas to i něco vynese.
  Jinak koukám, že ODS už zase stoupají preference. Bať, bať, nám se pomoci nedá. Je u nás příliš mnoho těch, kdo mají poněkud posunuté hranice chování, zlodějna nám zas až tak moc nevadí. Je to smutné a člověku se už ani nechce zabývat se něčím tak pokleslým, jako je česká politika.
  Zdravím všechny a přeji pěkný zbytek léta.

  • vlkp napsal:

   Zdravím paní Sylvo,
   rád Vás vidím po dlouhém čase. Nás dva tohle tlučtchořévské opravdu nezaskočí. Jediné, co mne překvapilo bylo, že s tím veřejně přišel právě on. Který byl , jako Topolovec zlikvidován na příkaz samotného gurua.
   No nic. Teď právě jsme dopsal článek na úterý! Hodně jsem si s ním vyhrál. A jsou tam věci, které asi leckterého čtenáře Kosy dostanou.. Máte pravdu – spousta práce.

 28. halladin napsal:

  Petřepavle , ona propaganda může být ( a často taky bývá) lživá.
  A propagace jakbysmet.
  Takže oběma termínům bych se raději vyhýbal……
  A zůstal bych u diskuze , pokud možno čestné, s pravdivými argumenty. Což taky nemusí být vždy pravda . Lehce se může stát, že někdo něco ( v dobré víře) tvrdí , a přitom vychází z mylných informací, o kterých neví, že jsou mylné.

 29. kočka šklíba napsal:

  vonrammstein napsal:
  Srpen 26, 2012 v 0.10
  wiki: Ne, tohle na mysli nemám. Nemá smysl vyjít z jednoho kruhu pekla a vlézt do jiného.
  Kočka: Ano, mohl bych. Ale neudělám to, protože Vás nemám rád.

  Tak to jsem opravdu, ale opravdu nešťastná, njn hlavně že tu fňukáte jak rád byste diskutoval :D. Myslím, že typický pravoun se typicky projevil ;). Musíte se víc snažit, abyste těm pravičákům nedělal jen ostudu ;).
  Ale dobrá výmluva, když nevíte jak odpovědět, tak prostě nevíte 😉 , kdybyste věděl, odpovíte. Njn obecné kecy umí každý ale když dojde na argumenty, ticho ;).

  • vonrammstein napsal:

   Vy nejste moc chytrá, že? Tím se netrapte, nejste v tom sama. Měl jsem za to, že na Vás mluvím jasnou řečí. Pomohlo by Vám k porozumění, kdybych na Vás bučel?

   • kočka šklíba napsal:

    Jistě pomohlo, ptz bych věděla s kým tu „čest“ ;).

   • kočka šklíba napsal:

    S volem, ale možná vaše inteligence dosahuje tak daleko, že jste to pochopil. 😉

 30. kočka šklíba napsal:

  vonrammstein napsal:
  Srpen 26, 2012 v 0.46
  wiki: Ne, v podstatě nepotřebujeme. Potřebujeme návrat k původní produkci a dobré smlouvy na licenční výrobu. A vývoj vlastní, přirozeně. Zjednodušuji, pochopitelně. Ale v zásadě je to tak.

  Tak doufám, že se wiki zeptáte na toto co zde napsal vonrammstein, ptz jsou to zase obecné plky, ale Vás má rád, Vám určitě konkrétně odpoví ;). Já bych měla pár otázek: původní produkce ze kdy? Z roku 2003 těsně před vstupem, nebo mohl by upřesnit? Co je to dobré smlouvy na jakou licenční výrobu, konkrétně kterou a které by to byly před vstupem, a vývoj za co? Kde? S kým? Když se prostředky na základní výzkum, na výzkum jako takový pořád snižují, což určitě lidé jako je přírodovědec, pan Hořejší a další vědí určitě lépe, než fanda pravounů?

  • wiki napsal:

   Pokládat takto obšírné otázky je IMHO špatné.

   Pokud se občas díváte na Moravce anebo třeba na Jílkovou, máte názorné školení, jak by to pokračovalo:

   Když dostane zkušený debatér (třeba Kalousek) od nezkušeného tazatele (třeba diváka „z lidu“) 3 nepříjemné otázky a chce reagovat k věci, tak si vybere tu nepříjemnou nejméně, a 2 horší ignoruje.

   A když NECHCE reagovat k věci, začne „tancovat“ 🙂 na tom, že se tazatel špatně ptá, ničemu nerozumí, atd … 😀

   • kočka šklíba napsal:

    Ano máte pravdu, ale já reagovala na sdělení vor….., že mě nemá rád, takže Vám odpovídá, tak jsem hrozně zvědavá co odpoví, když se někdo zeptá konkrétně k jeho obecnému plácání ;).

   • vonrammstein napsal:

    Je to o dost jednodušší. Nemám prostě potřebu odpovídat imbecilovi, kterého moje názory ve skutečnosti vůbec nezajímají, zato by mě strašně rád/a vyprovokovala k nějakému skandálnímu prohlášení, které by pak následně používala k poměrně odporné masturbaci ega. Jinými slovy: Mluvím jenom s těmi, s nimiž je o čem mluvit. Šklíba diskutovat nechce, chce urážet, zesměšňovat a marginalizovat. S prasaty se nediskutuje, prasata se porážejí. A teď ten ban, vlku.

  • vonrammstein napsal:

   Podívejte, holubičko: Vaše stupidita je tak enormní, že se stydím i za skutečnost, že Vám vůbec odpovídám. Tak po lopatě: Já sem nechodím psát. Chápete? Dneska jsem udělal výjimku, protože mě vytočil jeden komouš. Chápete? A protože to byla výjimka, zas odcházím, chápete?
   Pravda, odpověděl jsem mimo plán pár lidem, jejichž reakce mi dávaly smysl, ale Vy mezi ně nepatříte. Mějte se adekvátně. Ptz.

   • kočka šklíba napsal:

    Jj voli jsou pochopitelní, jen bučte místo odpovědí k tématu, k tomu co jste sám napsal, no nakonec, jste fanda D.O.S.T. že? Nepřekvapuje, arogantní, sám sebe považujícího za „něco víc“, ale pořád jste jen vůl a vám podobní také 😉 (vlku s bučením začal tenhle zjev). Ale uznávám, nebezpeční.
    A proto je dobře se vás ptát a ukazovat, že umíte jen obecně plkat a na konkrétní otázky odpovědi nemáte, jen urážky. A to je důvod, proč je nutné s lidmi jako vy diskutovat, tedy pokoušet se o to, ptz vy diskutovat neumíte, jen plácat, lhát a urážet.

    • vonrammstein napsal:

     A to je důvod, proč tady-krom práskače-nemůžu fungovat. Ptz, ptz, ptz. Já slyším na argumenty. Kdybyste nebyla úplně blbá, tak byste postřehla, že velmi konkrétně argumentuji. Na Vás ovšem ne, to by byla ztráta času. Ptz, ptz, ptz. Ptz, ptz. Ptz.

     • kočka šklíba napsal:

      Jistě další urážka milý fando D.O.S.T., a nějaký argument, kromě toho, že jsem úplně blbá? Odpověděl jste mi milý vole (chtěl jste bučet, tak vás oslovuji jak se sluší ;)). Není, pořád nedokážete své plky nějak zargumentovat ;). Nepřekvapuje, to vy pravouni neumíte nikdy. Jo ideologické a obecné plkání zvládáte dobře, ale jen pro alternativní inteligenty ;). A to je taky váš voličský potenciál. Bohužel u nás je to pořád dost lidí.

     • vonrammstein napsal:

      Nechcete si třeba jít lehnout? Svět tím na pár hodin zkrásní.

     • Alex napsal:

      vonrammensteine, ach jo – Vy se těch značek nezbavíte – tím nemám na mysli to nemám někoho rád, ale to další. Kókám, že Vám trčí ze zadnice klika a do ní stačí jen cvrknout, abyste nastartoval a jel už jen v těch značkách. Škoda – čobolik tu reagoval velmi přiměřeně a jak je u něj už standardem – velice výstižně.
      Vy si fakt myslíte, že to, kam se okamžitě ve varu vlastní šťávy dostáváte nemůže zrcadlit i kočka? Fakt škoda – ale zřejmě Vám nedojde to nejzěkladnější, že ta klika ve Vaší vlastní zadnici Vás dovede jen a jen k těm krásným přívlastkům a zjevně si ten dialog neumíte dost dobře představit. Neb trumfování v takovýchto příměrech je vskutku obohacující. Zdá se, že jste se ještě nedospěl do stadia, že někdo se na xokoli může dívat jinak. Podle Vás a Vašich reakcí na to holt zjevně nemá nejmenší právo.
      Někomu se hot nemusí líbit, že ho nemáte rád, a moc o to stojí. -usmívající se smajlík

 31. kočka šklíba napsal:

  vonrammstein napsal:
  Srpen 26, 2012 v 2.07
  Nechcete si třeba jít lehnout? Svět tím na pár hodin zkrásní.

  No pokud vy jste vzhůru těžko, takhle vás to učí v D.O.S.T. ;),? No určo sofistikované, to kdybych byla hovězí dobytek a chtěla bučet jako vy, určo to použiji na svoje názorové oponenty, pokud bych neuměla odpovědět na slušné otázky. Ale ptz nejsem jako vy a nechci bučet, jako vy milý vor…, tak to nepoužiji. Připadala bych si opravdu primitivní, jak jste vy ;). Nepřekvapuje, na víc nemáte.

  • vonrammstein napsal:

   Jste neskutečně únavná a stupidní osoba. Lituju každého chlapa, kterého jste kdy potkala. Pokud jste nějakého potkala. Určo ptz, ptz určo. Jelito.

   • kočka šklíba napsal:

    No ale broučku, to vy jste nedokázal odpovědět na naprosto normální otázku k vašemu tvrzení, a došli jsme k tomu, že vy jste vůl, a to jste vy to naznačil svým bučením, ne já. Jinak vaše trapné urážky svědčí jen o tom, že prostě nemáte argumenty. A že vás to štve, co ;).? Na vašem místě bych také stupňovala urážky kdybych byla tak ubohá jako vy, ale na vašem místě nejsem, ptz když něco tvrdím, tak vím, jak odpovědět na případné námitky. Njn D.O.S.T.je dost vypovídající :D.

     • vonrammstein napsal:

      Pardon. Nová klávesnice, pletou se mi tečky s čárkama. Tedy Pa, hovado. Vlkůůůůů!!! Zabanujte mě konečně, ať se zbavím potřeby utřít tuhle svini 😦

     • kočka šklíba napsal:

      Jj stupnějte dále, no fanda D.O.S.T. a pravoun, tak schválně kam to dojde ;). Doufám že vás, milý skvělý, inteligentní pravoune, který tu jen potvrzujete to, že pravouni jsou ve své většině jen arogantní nuly, vlk nezabanuje, ptz my vás potřebujeme jako „vzor.“;). Proto, aby si normální, slušní lidé uvědomili, co volí za primitivy, demagogy a vulgární ubožáky, když volí pravici ;). O zlodějích a grázlech nemluvě.

   • cobolik pacholik napsal:

    serus fon
    kolko si mal rokov,za tej zasranej komuny,ktora z teba urobila takeho pravicaka ze ta ty komousi tak seru,lebo zo mna burana,ani hlas ameriky neurobil nejakeho praveho,ci ty pravy laveho.
    nakoniec,ked si myslis,ze vsetci kocuri,co stretli tu kocku mnaucia tak pravo,ako ty,budes mat asi strupy na mozgu.sadni si pred zrkadielko a opakuj,zrkadielko,kto je ten pravy na svete?bo mi pripadas navonavkovanej frajer z matejsky poute.

    • cobolik pacholik napsal:

     kocko neviem,co je skratka DOST,moze vysvetlit kocka.

     • cobolik pacholik napsal:

      hele fon,nevykrikuj tu do tmy,dristas,ze len citas a velmi malo pises,len ked su argumenty,myslim budes uz len nacisto citat,bo ja mat blog nikoho by som nesuspendoval,nech si pise,ako chce.
      dedukujem,ze si pijany,jak prase,nemas novu klavesnicu,len pijanemu sa trochu motaju prsty.vykrikujes o banovani,keby si mal rozum sam by sa na to tu vysral a nevolal vlka,ktory chrape,jak parez,aby ta suspendoval,no nic frajere z poute hastala vista.

 32. kočka šklíba napsal:

  Čobolíku tady z Wikipedie : http://cs.wikipedia.org/wiki/Akce_D.O.S.T.
  Ale není důležité co píše Wikipedie, je důležité seznámit se s názory lidí, co toto uskupení reprezentují, například Semín, takže stačí si dát do vyhledávače Semín. Pokud budete mít čas, najděte, přečtěte, a uvidíte ;). Podle mého je to právě čistá ukázka toho protofašismu, o kterém na aktulálně .cz pod blogy již roky psal nick přírodovědec. A my mu nevěřili :(.

 33. vlk napsal:

  Teď jsem od včerejšího večera zase juknul do téhle diskuse a koukám, co se z ní stalo! Napsat, že s emi nelíbí ani trochu, neodpovídá pravdě. Protože mne .. no štve. Takže milánkové, teď najedu na administraci blogu a diskusi tady zavřu. Aniž bych někoho zabanoval.
  Pravidlo pro to, když si nadávají diskutuijící navzájem jsem nestanovil. Soliterní exces na žlutou také nevidím . Takže to prostě tad y zavřu. A maně vzpomínám na to, jak jsem původně otevřel Kosu s tím, že na ní preventivně žádné diskuse nebudou. Čím dál víc si myslím, že to byla správná úvaha a že jsem to tak měl udělat.
  Takže – kdyby se snad diskuse měly vyvíjet jako tahle, tak je vážně opětně zavřu.

Komentáře nejsou povoleny.