Co daňovým vzbouřencům nevadí, Jak se vyrábějí bezdomovci a chvála výpalného.


Velmi pečlivě  se  vyhýbám  tomu,  aby  Kosa  přetiskovala  cizí  materiály.  A činím tak jen  v případech naprosto mimořádných.  Protože  Kosu jsem  vždycky  viděl a  koncipoval  jako  tribunu nás , bezejmenných,  jejichž  názor  tu, neváhám  říci  – sebranku, co  nám  vládne,  zajímá  jenom  jednou za  čtyři  roky a  jinak  je  předmětem  zájmu  už  jen a  jen  naše  kapsa.  Ta, na  rozdíl od  toho názoru, je  zajímá  každý  den. Chci,  aby  Kosa byla  malým  světem pro  názory  nás  , malých,  obyčejných  lidí.  A  proto  nechci přetiskovat.

Dnes  udělám  výjimkou  ze  svého pravidla.  Tenhle  článek  je  z převážné  části  kompilátem.  Překopíroval jsem do  něj  podstatnou  část  materiálu  z E15 který  tam  vyšel pod  názvem

Ve sněmovně  se nehrálo jen o DPH. Šlo také o revoluci v dávkách na  bydlení.

Celá  story  E15 je  k nalezení  zde:

http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/ve-snemovne-se-nehralo-jen-o-dph-slo-take-o-revoluci-v-davkach-na-bydleni-912545

Jednoduchou  formu CTRL +C a  následné  CTRL +V převážné  části mého dnešního psaní  volím proto,  že:

1-     lépe  bych  to nenapsal

2-     nemá  smysl  cosi  přepisovat  jen  proto, abych za  každou cenu  dodržel  původnost textu.

3-     text  pokládám za  absolutně  závažný, s nedozírnými  důsledky  pro  statisíce našich  spoluobčanů a  v konečném  důsledku pro nás  pro  všechny

4-     chci k textu  cosi přidat,  čímž  půjdu  proti obecnému  mínění, ale  zároveň bych  rád,  aby  se  každý  zamyslel  nad tzv. jednoduchými  řešeními a názory.

Dosavadní diskuse  ohledně  daňové  rebelie  v ODS  se vede  o  zvýšení daní.  Zda ano, či ne, jak dalece  to  odporuje  základním dogmatům  ODS, jak hrozně  na  nás  dopadne  rozpočtové provizorium, jak  nevratně  je poškozena  image  ODS  před  nastávajícími  volbami,  zda to  řídí Klaus a  co  všechno je  v pozadí. Ale  to jsou,  jak  zjistíte  z následujícího  textu,  naprosté marginálie.  Trapné  a nedůležité  drobnosti.  Pokud  onen  balíček,  bez kterého se  prý naše státní finance úplně  zhroutí, bude přijat,  pomoz  Pán  Bůh  těm  chudákům,  jichž se týkají  následující  řádky….. Protože  nikdo jiný  jim  nepomůže.  Hlavně,  že  prý  ušetříme  1,4 miliardy  a  ocení nás  finanční trhy…

E15 píše, kromě jiného, o  zákonu,  z kterého se diskutuje  jen  DPH a  výška  daně pro  bohaté, tohle:

Součástí  tohoto  daňového balíku  jsou kromě  jiného  i  dávky  na bydlení.

Obě současné dávky na bydlení se zruší

Zákon chce mimo jiné zrušit obě současné dávky na bydlení – příspěvek na bydlení, který se dnes vyplácí v rámci sociální podpory, i doplatek na bydlení, který se přiznává na základě zákona o hmotné nouzi. Nahradit je má jednotný příspěvek na náklady na bydlení, který by se dle záměrů vlády mohl začít vyplácet už od dubna 2013.

Nejprve si ale vyložme současný stav. Výše doplatku na bydlení je dnes stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (především nájmu a energií) zůstalo rodině dost peněz na živobytí.

Podstatně zajímavější a kontroverznější dávkou je příspěvek na bydlení.

Systém je nastavený tak, že když výdaje za bydlení přesáhují třetinu příjmu rodiny, doplatí je za ni stát. Dávky sice mají zákonem stanovený strop, který vychází z počtu členů domácnosti a velikosti města, ale vzhledem k růstu cen nájmů a energií dosahují často nečekaných výšek.

Jedním z výsledků je, že se v Česku rozvinul lukrativní byznys s ubytovnami pro chudé. Prozíraví podnikatelé skupují i ty nejhorší městské nemovitosti a nabízejí v nich bydlení sociálně slabým. Ovšem žádný altruismus v tom nehledejte. Právě sociálně slabí jsou totiž díky státní velkorysosti nájemníky k pohledání. Na výši nájmu jim nesejde – jsou ochotni akceptovat jakoukoli sumu, protože nejde z jejich kapsy. A v tíživé situaci, která se nám naposledy připomněla v souvislosti s ostravskými Romy v Přednádraží – berou jakékoli podmínky, včetně nejhorších ubytoven a zdevastovaných krcálků bez koupelen. Není výjimkou, že za jeden pokoj v podobné kvalitě platí třeba dvanáct tisíc měsíčně. Dalším logickým dopadem je pak jejich koncentrace ve vybydlených ghettech – ze kterých už vlak zpět do normálního života většinou nejede.

Jak to má vypadat od příštího roku

Nová jednotná dávka v podobě příspěvku na náklady na bydlení by se měla podle záměrů vlády vyplácet rodinám nebo osobám, jejichž náklady na bydlení přesahují polovinu jejich příjmu. Podobně jako u dnešního příspěvku na bydlení jim pak zbytek peněz doplatí stát. Oproti současnému třicetiprocentnímu (v Praze pětatřicetiprocentnímu) koeficientu, který představuje hranici nároku na dávku, se tedy dost přitvrdí.

Výrazným úskalím nové dávky navíc je, že na rozdíl od dnešního příspěvku na bydlení má patřit do systému dávek v hmotné nouzi, nikoli do oblasti sociální podpory. Při posuzování nároku na dávku se tedy nebude zohledňovat jen žadatelův příjem, ale také jeho majetkové poměry: čili jestli vlastníte chatu, auto, máte našetřeno na účtu…

O něco výhodněji jsou ale v oblasti dávek v hmotné nouzi započítávány příjmy – zvýhodňují se ty z výdělečné činnosti. Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků jsou započítávány ze sedmdesáti procent, dávky nemocenského pojištění (a obdobné náhrady mzdy) i podpora v nezaměstnanosti z osmdesáti procent. V oblasti sociální podpory se všechny uvedené příjmy započítávají v plné výši.

Ministerstvo práce a sociálních věcí si od změn slibuje, že státní kase ročně ušetří 1,4 miliardy. Zdůrazňuje však, že především na administrativních nákladech – lidé, kteří jsou na dávkách závislí, prý zůstanou bezpečně zaopatřeni.

Ombudsman zásadně proti

Jiného názoru je ovšem veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. „Změny mohou dostat tisíce seniorů a rodin s malými dětmi pod hranici existenčního minima. V době hospodářské krize tyto změny navíc nedopadnou jen na sociálně nejslabší a nejohroženější skupiny obyvatel, ale mohou zhoršit i sociální situaci střední třídy,“ nešetří kritikou. Polovina současných příjemců dávek by podle něj už na podporu nedosáhla. „A ti, kdo by nárok získali, by pobírali dávku mnohem nižší,“ dodává. Nelíbí se mu, že stát nemá žádný záchranný systém ani plán, co s lidmi, kteří o bydlení přijdou.

Jak nám to ombudsman spočítal

„Za příklad dopadu změny by mohl sloužit senior s běžným důchodem ve výši 8500 Kč, žijící v nájemním bytě 1+1 o výměře 30 m2 v Praze 2. Jeho nájem činí 8000 Kč a služby spojené s užíváním bytu 2000 Kč, dohromady tedy za bydlení platí 10 000 Kč. V současné době má nárok na příspěvek na bydlení ve výši 4093 Kč, zbytek doplácí ze svého. Po úhradě nákladů na bydlení mu na živobytí zůstává 2593 Kč, což je méně než částka životního minima (3410 Kč). Podle navrhované změny zákona by však měl nárok na příspěvek na bydlení pouze ve výši 2818 Kč. Po úhradě nákladů na bydlení tedy mu na veškeré další živobytí zůstane 1318 Kč, což je méně než existenční minimum, a je zřejmé, že tato částka nemůže zajistit lidsky důstojné žití,“ vypočítává ombudsman Varvařovský.

Člověk v tísni: Šetřit se má jinde

Také zástupci organizace Člověk v tísni, která dlouhodobě upozorňuje na nebezpečné důsledky bujícího byznysu s ubytovnami pro sociálně slabé, hodnotí vládní návrh nekompromisně. „Přivede mnoho lidí, včetně seniorů či matek samoživitelek, na hranici bezdomovectví. Jde o další příklad šetření tam, kde se šetřit nemá. Jen pro představu: za uspořené peníze bychom postavili sotva deset kilometrů dálnice. Takže rozpočtu to nepomůže, ale dopad pro některé lidi a rodiny bude zcela katastrofální. Zvlášť ve chvíli, kdy zde neexistuje žádný systém sociálního bydlení. Lidé budou mít v podstatě pouze dvě možnosti: buď máš na nájem, nebo jdi na ulici,“ říká mediální koordinátor programů sociální integrace Martin Kovalčík. Byznys s ubytovnami pro chudé podle něj vládní opatření postihne, ovšem problém zdaleka vyřešen nebude. „V konečném důsledku to opět nejvíce pocítí obyvatelé ubytoven. V reálu vznikne mnoho sporů, které skončí u soudu, případně exekucí,“ dodává.

Jednotné ne říkají i jindy znesvářené organizace

Ke vzácné názorové shodě dospěly také jindy znesvářené organizace: Sdružení nájemníků ČR i Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí (OSMD). Podobně jako ombudsmanovi jim vadí, že k vládnímu návrhu neproběhlo řádné připomínkové řízení a že je opatření schvalováno v rámci velkého a značně různorodého legislativního balíku. „Stát rozhodně neušetří 1,4 miliardy, jak avizuje ministr Drábek. Ušetří zanedbatelnou část mandatorních výdajů, ale podstatně větší náklady ponesou obce a města. Počet lidí pod hranicí chudoby může vzrůst z dnešních deseti procent až na dvojnásobek,“ uvedl předseda Sdružení nájemníků Milan Taraba.

Stejně vládní návrh hodnotí předseda Občanského sdružení majitelů domů Tomislav Šimeček. „Není úplně časté, aby byly naše názory byly naprosto totožné jako postoje Sdružení nájemníků, ale v tomto případě je to tak. Proto společně navrhujeme kompromisní řešení – vyplácet příspěvek, pokud výdaje za bydlení překročí třicet pět procent příjmu,“ doplnil Šimeček.

Shodný postoj obou organizací ale ve skutečnosti tak překvapivý není. Pokud bude zákon přijat, pocítí obě strany totéž, jen z jiného směru: jedněm bude chybět na nájem, druzí nebudou mít co vybírat.

Změna je potřebná, ale je tahle ta pravá?

Současná konstrukce příspěvku na bydlení a byznys s ubytovnami pro chudé nevedou jen ke ždímání státního rozpočtu, ale také k posilování sociálních nepokojů, které mohou kdykoli vybuchnout – jako loni ve Šluknově. Jenže celý problém je třeba řešit komplexně. Začít by se podle odborníků mělo přijetím zákona o sociálním bydlení – které by chudým nabídlo jakési bydlení na zkoušku, přechod mezi ubytovnou a klasickým nájmem.

Přiznávám,  že  když  jsem poprvé na  tohle  v E15 narazil,  nešlo  to pojmout najednou.  Četl  bylo na několikrát,  abych  se ujistil,  zda  nejsem  zralý  pro  psychiatra!

 Nemám  iluze  – ono to nakonec  sněmovnou projde!  A  tím  spadne  definitivně  klec  za  dosavad  jakž  takž  slušným  životem  zcela  jistě  několika  desítek tisíc, ale  spíš  stovek  tisíc  našich  spoluobčanů,  kteří  se snaží  nějak rozumě  a  aspoň trochu důstojně  přežít.Teď  se z nich  nutně  stanou  bezdomovci. Skončí na  ulici.  Důchodci,  samoživitelky,  osaměle  žijící.  Prostě  se z nich stane  plebs,  bez  šance a  perspektivy.Ale  hlavně  že  stát  ušetří  a  ocení nás  finanční  trhy.

A  připomeňme  si  ještě  slova  Borise  Štastného, který má  obrovský a neřešitelný  problém  s daní pro  tzv.  bohaté.    Zásadně  nechce trestat  úspěšné!  Ale  v klidu bude trestat  ty  chudáky, co  už  dneska  řeší problémy  typu  – mám zaplatit  za  elektřinu  nebo  nakoupit  na  neděli  nebo  dítěti  boty  či   dofinancovat  předepsané  léky??

Ale  chápu  zásadového poslance Šťastného,  že  on se pohybuje  v kruzích  kde je  kardinální  otázkou  na  kterém že  golfovém  hřišti se on  a ti  úspěšní  sejdou příští  neděli.A  jeho problém  s tím, že  by  někde na  pětiparu, kde je  na  to  času víc  než  dost, musel  poslouchat, nejméně  od  vlastního  flightu,  že  on  odhlasoval pro  kámoše  vyšší daň z příjmu..  To je  opravdu  tragedie  galaktického  rozměru.  To se  nedá!  Na  rozdíl  od  nějakého  důchodce  z Vršovic,  kterému když je  bydlení  drahé. Ten se může  vystěhovat  třeba  do Jirkova.  Tam  to pořídí  levně…

On  a  všichni ostatní  z famiglie, rozpočtově  odpovědně  tu  ruku  zvednou  musí. Protože  prý  zatrhnou  také  dílo  těm  šizuňkům a  supům, co  zneužívají  tíseň  té  části   populace, která musí  vzít za  vděk  otřesnými  ubytovnami!

Také  si  říkáte  ..  jo  tohle..  no tak  to není  úplně  špatné. Proč  by nějaký  vydřiduch měl  bohatnout  ze státního   a navíc  na  bezmoci  zoufalců??

Vážení – teď  hodím  velký  kámen  do  rybníka  a nejspíš  způsobím pořádné  vlny – protože  prohlásím „

Podle mne  je  to jen  další  laciný  kec k oblbování  voličů!! Přijetí  tohoto  zákona  nás  v drtivé  většině  bude  stát  daleko více! A  předesílám, že  nikoho nenutím, aby  se  mnou souhlasil.

Ano, byznys  s ubytovnami je  nanejvýš  hnusný.   Ti, co jimi musí  vzít  za  vděk jsou  opravdu  oběti  pijavic.  A pijavice rejžují  na  státním  rozpočtu. Což je  samozřejmě humusoidní  záležitost. A  bylo by  dobře  ty  pijavice  o  ten  nestydatý  kšeft připravit. OK. Fajn. Souhlas. Ale…

Takže mi  nejspíš  velmi snadno  odpovíte  na  otázku,  kde budou  ti, zejména  nepřizpůsobiví  bydlet, až  pijavice zavřou své hnusné  ubytovny,  až  skončí  státní  doplatky?  A my  budeme  mít  ten správný  pocit  uspokojení,  že jsme  jim zatrhli  jejich  odpudivé dílo s lidskou  chudobou…

Protože  ti  dnes  ubytovaní se nevypaří.  Oni budou  dál  mezi námi. Jen  už  nebudou  v těch hrozných  ubytovnách…..Ale někd e po  nájmech a podnájmech..

I já  si myslím, že  většinu  těch  dnešních  „hotelierů“  chudých  by  se slušelo pozavírat. Nicméně  – stejně  tak  vím,  že  peníze, které jim posíláme  prostřednictvím státního rozpočtu  jsou  jen  pouze  výpalným.  Za  to,  že  zoufalci  ze  sociálního  propadliště  jsou  alespoň někde alokováni.  Za  to,  že  tím, že  bydlí,  v podstatě na státní  náklad,  máme  určitě  o  dost nižší kriminalitu, než  když  budou ponecháni sami sobě,  obecnému  nezájmu a  osudu.  Prostě  mi  si  touhle  platbou  z rozpočtu kupujeme  klid  a bezpečí! Protože  na  základě  byznysu  si  ten problém  za  nás  všechny  vzali na  starost  supové!  A  když  se jim nevyplatí, přenechají  ten  malér  bez  mrknutí oka  opět nám.   Ještě  si myslíte , že  to jsou  špatně  vynaložené peníze?  Já nikoli!

Anticipuji  odezvu,  že  je  to  zvrácená  logika a  že by  měly  být  sociální programy, sociální  byty a  kdo  ví co všechno!

Ano, je  to zvrácená  logika, ano  ty  programy  a byty  by  být  měli.  MĚLI!!  To je  to  klíčové  slovo!  MĚLY!  NEJSOU!  MĚLY!  NEJSOU…  a  NEBUDOU!

Není  výpalné?  Nebudou  ani  ubytovny!!  Ti z nich musí  někde bydlet a někde žít…A  buďte  si jistí,  že  na  to  bydlení a žití si někde seženou.  Jakýmikoli prostředky!  A  za jakoukoli  cenu!  A  dvakrát  běda  těm, v jejichž  okolí  se,  uhnízdí. Zatím to  za  celou  republiku  odskákali  lidé  ze  Šluknova.  Teď  jsme na  řadě  my  ostatní.

Slyším od  někudy  hlasy, že  ti nejnebezpečnější  rychle  skončí  za  mřížemi?  Takže  to snad  nebude  tak  velký problém? Omyl  vážení.  Špatně  jste  poslouchali, co  všechno  stihnul  Boris  Štastný, Tluchoř,  bakalář  Šnajdr  a  jejich  partička  odhlasovat, než  došlo k rebelii.

Dali  101 proti  vetu  senátu  nad novelou zákona,  která  umožňuje, po  odsezení  1/3 trestu  požádat  odsouzenému   o  podmínečné propuštění u  tzv. pachatelů  lehčích  trestných  činů. Viz  http://www.novinky.cz/domaci/278023-nekteri-vezni-si-odsedi-jen-tretinu-trestu-schvalili-poslanci.html

A není za  tím  žádný  humanismus,  Jen opět  rozpočtová odpovědnost.  Máme přeplněné  věznice. Takže  prý bude dobře, když  vězně  částečně  pustíme  vůbec  a  částečně  je  svěříme institutu  domácího vězení…

Pamatujete  ještě  na  Havlovu  amnestii?  Kdy se skoro úplně  vyprázdnily  kriminály?  Jak dlouho trvalo,  než  byly  zase plné?  Nevím to přesně, ale  myslím,  že  nejvýš  nějakých  7-8 let. A  to v době, kdy  kdo opravdu nechtěl,  krást nemusel. Obživu a bydlení  tenkrát  šlo  ještě  sehnat  v klidu poctivě!!!

Dneska  v téhle  mizerii,  kdy bez práce je skoro  10% obyvatelstva,  kdy se  zdražuje  jak  o  závod,  kdy  se omezují  veřejné  transfery  všeho dluhu. Kdy  se dost podstatná  část  lidí  už  propadá  do  hmatatelné  chudoby bez návratu  ty kriminály  budou  opět  velmi  rychle  přeplněné.

Jsem  zvědav,  co  napadne naše  držitele  klíčů  geniálního potom.  Jestli mi  ovšem  někdo  mezitím neudělá  díru  do  hlavy, aby  mi,  po  vzoru  rozpočtově  odpovědných,  vyraboval  kapsu.  Protože  potřebuje  s rodinou zaplatit nájem.

Sranda  skončila. O  tom  bude to  budoucí hlasování  v parlamentu!

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

218 reakcí na Co daňovým vzbouřencům nevadí, Jak se vyrábějí bezdomovci a chvála výpalného.

 1. anita napsal:

  Eutanázie u nás není dovolená a já jsem tomu ráda, nevěřím totiž, že by nebyla zneužívaná. Z pohledu co nám tady ODS s Topkou předvádí je to na hraně, kdy systematicky likviduje lidské životy v podstatě se nebojím napsat vraždí ! Kolik nám umrzlo v zimě bezdomovců, kolik lidí se otravilo či osleplo přes víkend, kolik bylo a je stále více sebevražd nebo majetkových přepadení končících vraždou. No, prosila bych statistiku a taky k ní připočíst, že jenom osobně v mem blízkém okolí umřelo předčasně a velmi rychle mnoho lidí, na „rakovinu jater“, všichni měli, bohužel jednu společnou neřest, řešili své problémy alkoholem a jak jinak, byli závislí na levném pančovaném nedaněném alkoholu. Tak třeba zrovna, bych taky chtěla vidět i statistiku, kolik lidí umřelo v Moravskoslezkém kraji, právě na rakovinu jater s porovnáním s jinými kraji v ČS. Možná, že kdyby si dal někdo, tyto veškerá data dohromady, že by i přes ukrutnou bolest hlavy z přemýšlení (jinak si neumím představit proč nám Drábek, Kalousek , Nečas a ostatní parlamentní potentáti, nepoužívají mozek) došli na to, že by měli zcela dobrovolně, pro vlastní selhání odejít, nejlépe do kopru a už se nikdy neproducírovat na veřejnosti.

  Jaký charakter může mít člověk, který zapřičiní svými nesmyslnými návrhy __smrt lidí__, tím, že nedomýšlí veškeré důsledky jejich návrhů a novelizací. Je to stejně ohyzdné, jako každé zabití z nedbalosti. To nedomýšlení je nedbalost !!!

  101 hlasů projde, 101 lidí, kteří nemají žádný zájem o budoucnost lidí a dalších pokolení, 101 lidí s vypreparovaným mozkem. Neuvěřitelné !

  • Prometheus napsal:

   Ano, na vině je dlouhodobá chyba vlády a parlamentu. Výše spotřební daně je tak vysoká, že nelegální výroba lihu zcela logicky přitahuje lumpy.

   Řešením se snížení spotřební daně z alkoholu. Tím se sníží efektivita nelegální výroby výroby alkoholu a někteří dodavatelé se po porovnání výnosů a rizik stáhnou. Ve finálě tak stát může i vydělat.

   • Petrpavel napsal:

    Nejste Vy taky náhodou ekonom, nejlépe z Liberálního institutu?
    Řešením není snížení žádné daně na komodity, které přináší státu zátěž v jiné oblasti (bezpečnost, zdravotnictví…).
    Řešenm je zavedení takové legislativy a hlavně její uplatňování vůči VŠEM, aby se nyvyplatilo podvádět stát. Zatím se to bohatě vyplácí, ostatně naše zákony iniciované mafií (přes vládu a poslance) tomu jenom nahrávají.

    • Prometheus napsal:

     Velké množství alkoholiků přešlo na víno. Na víě je spotřební daň nula. Pakliže by přešli zpět na legální tvrdý alkohol, daní by se vybralo víc.

     Oni alkoholici vypijí stejně, daň je jen přesunula k vínu. A ostatní občané ? Alkohol je třeba v porovnáním s tabákem velice levný a již nyní není drahé opíjet se. Kdyby to občané dělat chtěli, pak můžou. Nižší daň jim naopak „přihraje“ nezávadný alkohol.

 2. Jeff napsal:

  Nevyrábějí bezdomovce, osudy lidí jim jsou naprosto fuk…Proč je ubytováni pro „chudé“ 2x a víc dražší než tržní nájem v dané lokalitě? Toto by měla vláda konečně řešit…zas až tak přemýšliví ti naši pitomci nebudou. Jenom chlemtají ve směru „správně nastaveného“ systému koryt… Proč je tržní i regulovaný nájem tak vysoký, že aby důchodce vůbec přežil, je plně závislý na patnácti stovkách příspěvku na bydlení?….Komunisti postavili byty pro tři a půl milionu lidí. Teď na nich vydělávají šmejdi a vexláci. Vlastizrada…Nejedná jen o hloupost, dokonce ani nejenom o totální zkorumpovanost vlády. Je to ještě horší – jedná se o promyšlenou, cílenou destrukci celého národa a celé ekonomikdy en bloc, v zájmu jejího rozchvácení zahraničními predátory. (ohlasy na problém z fb) Já bych jen dodal, že ten hnis Drábek je totální hňup, není schopen ničeho, jen ničení, houpací koně 101 pod vedením Peak je tlupa uplacených zločinců včetně Škárky (hlasuje v klidu s vládou) a Šťovíčka a pokud TOP a ODS nebudou jako genocidní zkorumpované mafie rozpuštěny a prachy dohledány, nemá Česko šanci. Problém s rotací peněz přes ubytovny je udivující a „řešení“, které tlupa předkládá, .. no na to nemám náboje.

  • Cech napsal:

   Nedávno jsem zjistil, že klesá medián průměrné mzdy a díky petrpavlovi jsem následně pochopil, že je to rozevírání nůžek mezi úplnou špičkou a zbytkem republiky.

   No a nyní pokud se použije tato premisa, tak lze jasně odvodit onen pokles osobní spotřeby a díky dalším a dalším opatřením typu Drábek se onen pokles mění v sešup.
   Ne že by to TOP Drábci, Kalouskové&co. nevěděli oni to ví velmi dobře ale zisky vlastních firem jsou přednější.
   Oni vědí že 1/2 HDP je tvořena naší spotřebou a oba segmenty ekonomické brzdy tj.jak Petr tak Mirek nyní usilovně hledají, viníka který je zodpovědný za pokles HDP protože my padáme a sousedé rostou!
   Petr s Mirkem se obrátili na NERV a pan Michl a pan Sedláček pokud je mi známo je ubezpečili že vývoz přetlačí tuhle ztrátu způsobenou 15%_ní likvidací příjmů.
   Proto vznikla ona nejnovější šablona mediální manipulace,která likviduje 2_je mouchy jednou ranou.
   a) Podpora ruské skupiny Pussy Riot či dalajlamy má špatný vliv na český export, zdůraznil premiér Petr Nečas.
   b) Podle Nečase je „nutné zabránit politickým projevům opozice“, které mají špatný vliv na český export.

   No a ejhle za pokles HDP může opozice, která svoji podporou Pussy Riot a dalajlamy je onou neoddiskutovatelnou ekonomickou brzdou!!!!

  • Puck napsal:

   Dránek zas takový hňup není. Pakuje se docela slušně a pozorný Jan Kubice zatím nenašel nic, co by mohlo kolidovat ze zákonem. 🙂

   • Puck napsal:

    Proboha ! Jedna věta, jeden překlep, jedna hrubka. “ Drábek “ a “ se zákonem „. Jsem vůl !

 3. Jethro napsal:

  Včera jsem koukal na Hydepark a jsem rád, že tam pozvali toho nejslizštějšího ze „vzbouřenců“. Rychle mne přešly sympatie ke skupince prozřivších, která by snad mohla shodit vládu. Je to boj póvlu proti póvlu a pan bakalář je toho výstavním exemlářem, včetně hry těla ukazující na podrazáka. Doufám, že půjdou všichni. Jejich priority jsou vražedné. Nejde o procento DPH.

  Ale zpět k tématu. Je s podivem, že místo ucpání díry,která umožňuje lichvářům „pronajímat“ vybydlené byty za násobky běžného nájemného, se zvolí „systémové“ řešení, které zcela náhodou zasáhne velkou skupinu lidí zcela jiných. Mám známého, který bydlí zcela dle rad našich modráků v 1+1 s pečovatelskou služnou. Bez příspěvku na bydlení půjde… Kam? No a že mu táhne na devadesát?
  Vzhledem k tomu, že jsem studoval systémové inženýrství, začíná se mi při zaslechnutí „systémové“ od našich vládních dělat zle.

  Devastace společnosti? Ano. Nevzdělanému, hloupému národu se pomocí peněz vyvolených mnohem lépe a snáze vládne. Už to dnes začínáme pociťovat.
  Dát toto vše opět dohromady, to bude práce na mnoho a mnoho let. Jenže dorostou studenti a pustí k lizu Piráty s TOPkou a „Dělníkama“. Musím si pomalu udělat zbrojní pas a koupit slušný kvér. Bude zle.

  Poslouchal jsem jakéhosi Nečase, tuším premiér této země, horlil v neděli u bezzubého Moravce, jak ušetřil 10% úředníků ve státní správě. Nekomentoval jsem to, ale má paní se bezelstně zeptala „a oni, když skončí na pracáku, tak co ušetřil?“.

  • Faust - Vladimír napsal:

   Jethro, já bohužel studoval ekonomii, a při použití slov „ekonomie, ekonomický“ od našich vládců, najmě pak od nejlepšího ministra financí všehomíra, mi taktéž nebývá volno.
   Nicméně ještě před nedávnem jsem se podílel na výzkumu ekonomické kriminality… další si asi domyslíte, že? 🙂

 4. zdenekb napsal:

  Čas od času zaslechnu myšlenku, že poskytování dávek je svým způsobem „výpalné“ za klid a mír v ulicích… a jakkoliv ony špinavé a předražené ubytovny hrají dnes tuto „mírotvornou roli“´, stát by se jim (když už není schopen výstavby oněch sociálních bytů) občas mohl podívat na zoubek, respektive na výši vybíraných nájmů. Stanovit třeba nějaké standardy – plošné, hygienické – a cenu v místě obvyklou… ale to je asi utopie. Mnohem reálnější mi připadá uvolnění „vězeňského trhu“ a stavění privátních věznic. Když už se ptal vlk na ty geniální nápady.

  Jethro: Když jsem to slyšel (nevím, jestli se nechlubil dokonce 15% propuštěných), napadlo mě úplně to samé… škoda, že Moravce ne.

 5. zdenekb napsal:

  „…koncem roku 2013 hotový návrh institutu takzvané bytové nouze. „Nelze vyloučit, že jednou z forem pomoci bude i podporovaná výstavba bytů,“ tvrdí mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová.“

  http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=756985

  Je to jako vždy. V dubnu 2013 se něco spustí a koncem roku 2013 se začne přemýšlet, jak tu pitomost začít hasit… ale naštěstí „nelze vyloučit“, že se začne podporovat výstavba bytů… 🙂

 6. XY napsal:

  No, já nevím, přátelé: Uvědomme si spolu s klasikem, že v tomto humánním tisíciletí je každému umožněno žít až do smrti. S tímto vědomím klidně přežijeme i nové daňové zákony, včetně podopory – nepodpory bydlení sociálně slabých.
  A jen ať se daňoví balíčkáři hezky servou mezi sebou; poteče-li krev, tím lépe.

  • vlk napsal:

   XY
   omyl. Daňové zákony přežít nemusíte! Už na to téma chystám sloupek.Jen nevím , jestli ho pustím zítra nebo pozítří. Ale čtenářstvo si „pošmákne“ co famiglia vymyslela!

   • XY napsal:

    Vlku, máte pravdu. Ale ta jistota, že můžeme žít až do smrti, je neoddiskutovatelná… „Přežít“ se mi nemělo přihodit. Opravuji tedy na: „S tímto vědomím klidně můžeme přijmout nové zákony…, atd.“
    Zbytek platí, bohužel.

 7. Prometheus napsal:

  Je zcela nesmyslné dávat sociální dávky lidem, kteří mají majetky. Proč sanovat z rozpočtu někoho, kdo má chalupu či dokonce polnosti ?

  Je k zamyšlení úvaha, zdali a jak má stát alokovat občany, kteří jsou zvyklí žít trvale na dávkách. Současný systém se neosvědčil. Tací lidé působí příliš problémů mezi současným obyvatelstvem. Jistě, časem se situace uklidní – jedni či druzí vyklidí prostor, ale otázkou je, zdali není trocha státního zásahu na místě.

  Bylo by možné určit třeba jednu lokalitu – nabízí se oblasti v okresech Jeseník či Bruntál – kde by mohly vyrůst státní ubytovací zařízení pro občany ze společnsti vyčleněné. Ubytování v těchto zařízeních by bylo podmínkou pro získání státních podpor – a samo umístění lokality by pomohlo minimalizovat možné problémy v koexistenci.

  • Petrpavel napsal:

   Je vidět, Promethee, že nemáte polnosti. Pak by jste věděl, že mít polnosti, pokud je sami neobděláváte, což většinou z objektivních důvodů nelze, znamená platit za ně každý rok daň a příjem je nulový.
   Máte i jinak pěkné názory. Stalin či Hitler či Drábek jsou Vám jistě vzorem. Takové novodobé koncentáčky?
   Kdepak.To chce systémovou změnu.
   Kdo viděl dokument (neděle 9.9. čt2) Na divokém severu (Šluknovsko) ví co je potřeba. Vrátit se k systému před 23-léty, kdy na Šluknovsku byla jedna fabrika vedle druhé, nebyla nezaměstnanost, chyběli ještě mnohde zaměstnanci, stavěly se byty, občanská vybavenost, kulturní zařízení…Tenhle problém není ani o Romech, ani o bílých neřizpůsobivých. To je problém všech těch hlasujících se 118-tkou a posléze 101-kou v PS od roku 1990 a těch, kdo je stále jak pitomci volí!

   • Prometheus napsal:

    Polnosti se dají prodat.
    A koncentráčky ? Copak jsem psal o ostnatém drátu, strážných a podobně ?

    Návrat k systému před 30 lety je nesmyslný. Kdyby to bylo efektivní, ty fabriky by někdo postavil. Prostě před 30 lety prakticky neexistoval fenomén Číny a podobných zemí.

    • Petrpavel napsal:

     Zkuste prodat…
     Ostnatého drátu či strážce není třeba, zákon jak ho navrhujete to sám přece zabezpečí – podmínka pro podporu …
     Je efektivní (pro statisíce lidí např. na Šluknovsku) tento stávající režim? Zeptejte se jich, ostatně ve zmíněném pořadu to jednoznačně vyjádřili. Jde o to, jak měřit efektivitu systému. Pro koho efektivní? Pro stát? Pro podnikatele? Pro občany státu?
     Fenomém Číny neexistoval, ale existoval jiný – z rozvojových zemí vždy bylo zboží levné a nekvalitní, ale SYSTÉM nedovolil jeho dovoz. Žádný chomout,ani chomout zákonů přijatých na bázi EU či „sedmičky“ není takový, že je do něho nutno bezpodmínečně lézt. Naši vládcové, ať už zprava (ODS, ODA, TOP,KDU..) nebo zleva (ČSSD) by vlezli i do řiti, když z toho mají sami prospěch.

     • Prometheus napsal:

      Prodáte bez problémů. Farmáři nadopovaní dotacemi skupují hlava nehlava, stejně jako zahrtaniční investoři.

      Produkce zemí třetího světa byla v 70-tých a 80tých letech kvalitativně nesrovnatelná se současnou, třetí svět se vyšvihl prudce vzhůru. A zejména – za komunistů nebylo dost dolarů, za které by se dováželo.

     • Petrpavel napsal:

      Kdyby se prodávala zemědělská půda za cenu 44,-Kč/m2 (tolik jako dostane církev), začal bych i já o prodeji uvažovat. Za 1 až 5,-Kč/m2 ani náhodou!
      Co myslíte, je to dobře nebo špatně, že se za komunistů tolik nedováželo a o to více u nás vyrábělo?

     • vlk napsal:

      Petřepavle,

      nedal bych tolik jako dává s tát církvi , ale dal bych víc než uvádíte a koupil bych něco. Marně hledám.

     • Petrpavel napsal:

      Nevěřím vlku, že marně hledáte. Psal jsem, že při ceně jako u církve bych začal uvažovat. Začal. Pod ne. A peníze naštěstí teď nutně nepotřebuji … 🙂

     • Petrpavel napsal:

      Škoda vlku, ani v Hladké Životici už to asi teď nepůjde :
      http://www.novinky.cz/krimi/278412-prodej-pozemku-za-petikorunu-dostal-13-zastupitelu-z-jedne-vesnice-pred-soud.html
      Ale leckde jinde ano, jenom mít ty kontakty na zastupitele (nejlepší jsou „nezávislí“) …

  • K-k. napsal:

   Tak tak, Prométhee – a oplocení z ostnatého drátu a strážní budky po obvodu…a hned by byly pracovní příležitosti, při přípravě materiálu, budování i ostraze, že? Jak geniální… :o/

   • Prometheus napsal:

    O plotech či strážních budkách jsem nepsal a opravdu jsem to tak nemyslel.

    Ano, stavba by byl veliký kšeft a muselo by se dobře hlídat, aby se nějkaký kmotřík šibal nepřiživil.

    • Petrpavel napsal:

     Ekomonicky má Váš názor hlavu a patu. V tom jasná.
     Sociologicky je to nesmysl.
     Přesně tohle je problém vládnutí tzv. pravice u nás!!!
     Konají nesmyslně v duchu liberálně-ekonomického modelu společnosti. Nabízí zářné zítřky za zoufalou skutečnost nyní. Komunisté alespoň situaci postupně, i když pomalu, zlepšovali, tito rychle situaci – pro většinu, samozřejmě, nelze generalizovat – zhoršují. V tom je jediný rozdíl! Ideologie především 😦

     • Jethro napsal:

      Ale co se zářných zítřků týká, tak se vám konečně pospojuje Kalouskova ideologie s církevními snahami. Jeden vám slíbí lepší život po utažení opasku a v případě, že jste schopný a úspěšný, druhý vám zdůvodní, že to, že jste pod mostem, je cíl, že vás tam ten onen zkouší a má s vámi vyšší cíle … jednou.
      Jak jsou si ty ideologie podobné… Obě potřebují chudý dav, čekající poslušně na svůj osud, ovšem tvořený tou hrstkou (finančně) mocných.

    • K-k. napsal:

     Nepsal – ale bylo by k tomu jednoznačně nakročeno – protože nepochybně by se ti tam ubytovaní drze toulali po okolí a u slušných občanů vzbuzovali pohoršení, ať právem, nebo neprávem. Vidím to i tady, jaké neuvěřitelné historky putují městem, rádio Jerevan je proti tomu solidní zdroj informac! A slušný občan má přece právo být nepohoršován, takže by se potulkám mimo areál muselo nějak zabránit. A už by to jelo…

    • Jethro napsal:

     Tak teď ale vážně. Vytlačování určitých lidí, schválně neříkám „nepřizpůsobivých“, protože ten termín sám o sobě je modrá propaganda, do odloučených lokalit, to je cesta do pekel. Už jen proto, že jistý pán, kterého naštěstí zastavil ten nedemokratický, podřadný komunistický Rus za cenu milionů životů, měl za „nepřizpůsobivé“ nás a měli jsme skončit někde v Patagonii.
     A docela nedávno jistý nakyslý mudrc s těmi správnými kořeny u Brejlíků vyřvával, že je škoda, že ten pán, respektive jeho pokrokové vojenské oddíly, nevytlačily ugrotatarskou menšinu (rozumějte nás obyvatele Čech, Moravy a Slezska, kteří nemáme ten správný původ) ven z republiky, jak bychom se tu teď (my správní neugrotataři) dneska se svou příslovečnou pečlivostí a důsledností měli. To prosím v roce 2011-12!
     Proto jsem hodně ostražitý.
     A je jedno, jestli jde o vystěhování dvaceti cigánů za ves (Čunek) nebo „vystěhování deseti milionů ugrotatarů do stepi.

     • Prometheus napsal:

      Fuj. Porovnáváte zcela dobrovolné rozhodnutí a násilný nucený odsun. To he přeci zcela něco jiného, nikdo by nikoho k ničemu nenutil.

     • Petrpavel napsal:

      Kde je ta dobrovolnost? Podmínka pro braní podpory podle Vás je to přestěhování se, nebo snad ne?
      Ale já Vás vážně nemám v úmyslu trápit, tuším, že jste to myslel dobře. Jen to prosím raděj nerozvádějte dál. Každý z nás se někdy utne …

     • Jethro napsal:

      A jaký máte rozdíl mezi Hitlerem, kterému vadili češi a Čunkem, kterému vadili cikáni? Je v tom rozdíl, když příště bude vadit někdo jiný někomu jinému? Doufám, že při tom svém „fuj“ stojíte před zrcadlem. Ale budou si s vámi notovat zasánci omezení volebního práva pro „nepřízpusobivé“, nastoupí zastánci omezení porodnosti „Nepřízpůsobivých“, jak krásné tržní neoliberální! Jděte do…

  • Petr Pelikán napsal:

   Určit lokalitu pro vyčleněné občany ze společnosti je de facto ještě horší způsob vyčlenění. To je skoro izolace a denunciace. Společnost by se měla snažit o integraci.

 8. tata napsal:

  Velice zajimavé téma.Myslím že dnes a deně se přesvedčujem co za sebranku nám vladne.Když jako třeba včera slyšíte že vyhoděj 60 milionu na reklamu za ryby nevite jestli se smát nebo brečet,Nebo vystoupení ministrině kultury……..co si mate myslet,dvakrat sem ji slyšel v televizi a nestačím se divit,že toto muže dělat ministrini.
  NO trochu sem odbočil……..vyte nechapu jedno nebot třeba v nechvalně znamem byvalem hotelu sport…….niní ubytovně sport pro ROMY…………ZA NĚ STÁT PLATIL 13600…….KDE jsou ty pravidla,je vubec možné toto tolerovat.
  NA DRUHOU stranu znám minimalně 3 připady osobně kdy nedostali ani korunu ani socialní podpory natož přispěvek na bydlení……….třeba připad meho znameho duchodce a jeho vnuka,po ukončení podpory nedostal ani korunu nebot bydlí s dědou ve společné domacnosti………děda bydlí s 2 vnuky ,aby měli kde bydlet bydlí v pronajatém bytě za 9600……..protože bydlí ve společné domacnosti nema narok ani na socialní podporu ani na přispěvek na bydlení.

  Neni to zvlaštně nastaveno aby na jedné straně stát platil 13600 ani nemrkl a na druhé ani korunu,ač děda dokladoval co jim zbude na živobití nikoho to nezajimá.

  Prosím tu ubytovnu sem neuváděl kvuli Romské otazce ale jak je ten systém divně nastaven,takže tyto radoby podnikatelé za barabizny dostavaj jak za hotely

 9. Filias napsal:

  Placení „výpalného“ je nejjednodušší a nejrychlejší řešení problému, které bez nějaké invence řeší problém a udržuje sociální smír. Problém je, že takovýchto jednoduchých řešení na udržení poslušnosti obyvatelstva používá stát až příliš mnoho. Toto + korupce a rozpočet státu vypadá tak jak vypadá.
  Dlouhodobá (a levnější) řešení vyžadují čas, odbornost, zkušenosti a hlavně dlouhodobý koncept. Tedy něco, čeho se tu moc ve státní správě nedostává.
  Pak klidně i ty státní sociální byty – paneláky verze 2. Pokud by se peníze na ně nepoztrácely cestou, tak je pro stát levnější je postavit/zrekonstruovat něco stávajícího než platit tak vysoké dávky.

 10. Puck napsal:

  Souhlasím s článkem i se závěry autora.

  Ale jelikož se třešeň ještě nedostavila, zkusím zastoupení. Takový čajíček. 🙂
  Za komunistů jsme neměli ani extrémně bohaté, ani extrémně chudé.
  Pravdou je, že systém podvazoval iniciativu lidí, a pokud někdo získal větší majetek, raději to nedával moc na odiv, aby nepoutal pozornost, anebo odešel (utekl) ze země.
  Stejně tak je zajímavé, že systém nelákal do země chudé odjinud, třeba z ostatních zemí soc. tábora.

  Sociální politika evropských zemí má i negativní důsledky. Láká do zemí imigranty, s kterými si už leckde neví rady. A ti, kteří se v zemi zabydleli, nemají v žádném případě chuť odejít. Jde o volbu mezi tím, nechat se živit státem pomocí různých dávek, anebo umřít hlady, případně na banální nemoc, v zemi původu, kde žádné soc. zabezpečení není. Volby je tudíž jasná, a pokud se situace v domovských zemích nezmění, je jasný i další vývoj. Lidé se budou tlačit do Evropy za každou cenu.

  My jsme zatím tak chudobní, že se k nám nikdo moc netlačí. Můžeme proto říct, že Drábek myslí na budoucnost a koná preventivně. 🙂
  Kdo najde chybu, anebo překlep, dostane korunu.

  • Jethro napsal:

   Takže lépe, zabetonovat hranice? Proč se ale sakra v devětaosmdesátém zvonilo? Jediný výsledek je rozkradení minulosti, přítomnosti a budoucnosti?

   Pokud jsem měl ještě nějaké iluze, co nám momentálně vládne a s jakým cílem, všechno se zhroutilo po shlédnutí výkonu paní ministrině kultury za TOP09+STAN. Neměl jsem na to koukat.
   Je naprosto neuvěřitelné, jak taková loutka bez elementárních schopností cokoliv řídit může zastávat jednu z vrcholných funkcí v tomto státu. Kolik takových loutek máme a kdo je vodí? Bojím se, že je to Kalousek.Pro silné povahy se zbytky iluzí viz

   http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/212411000370907/

   Nikdy jsem nevěřil, že mi někdo dokáže zprotivit slovo proces za půl hodiny. Jestli tady někdo v nejbližších minutách pronese „proces“, budu zlý. Ta kravka tam procesovala snad stokrát. Nemám sílu to znovu poslouchat a spočítat to.

   Návod pro blbé bez znalostí: do každé věty „proces“ – rozběhnout procesy, nastavit procesy, změnit procesy, procesy nám nefungovaly, procesy byly tu rychlé, tu zas pomalé… a furt jak flašinet. Ona je otázka, jak dlouho jí poradci ty formulace lili do prázdné hlavy.

   Mám trošku strach, že se tam líhne nápad přejmenovat ND na „Procesní divadlo Praha“. Možná ještě lépe „Systémové procesní divadlo Praha“.

   • Bavor V. napsal:

    Jethro, i vy masochisto. Mě stačilo, když jsem ji viděl ve zprávávh jak vysvětlovala odvolání ředitele ND těmi procesy ato ten její blábol netrval minutu. A vy jste schopen to poslouchat delší dobu?
    A pro odlehčení jeden můj odkaz
    http://poznamkypanabavora.wordpress.com/2012/09/07/nase-vlada/
    Protože ty obrázky neumím vložit do komentáře

   • Puck napsal:

    🙂
    Máme nějaký fešáčtější kriminál ?
    Jestli ne, měl by Kubice vyštráchat nějakou korunu a začít stavět.
    Druhá dáma, po Parkanové, která má zaděláno. Církevní restituce podle současného vzoru jinak skončit nemohou. Dyť ona vůbec nemá představu, o co jde. Jde o těžký proces, ano, a je přesvědčena ( také oblíbený výraz mnoha politiků ), že je to správně.

   • Petr napsal:

    Obavam se, ze to by byl dlouhy proces 🙂

  • Petrpavel napsal:

   Hlásím se o korunu – zlatou! Chyba:
   Socialistický systém lákal do země chudé z ostatních zemí socialistického tábora. Ne, že ne! Ale právě proto, že se tehdy jednalo o SYSTÉM, ne změť jednotlivých nahodilých proti sobě jdoucích principů a zákonů, tak sem prostě zákonitě nemohli. Nanejvýš na dovolenou. Bylo-li to tak správně nebo ne, po zkušenostech s přílivem levné pracovní síly z Ukrajiny, Ruska, Polska.. či mafie z Ruska, Kosova, Ukrajiny.. či islámu … či manažerů z Německa, USA … posuďte sami.

   • Puck napsal:

    Máte ji mít. Tu korunu. A to jsem svůj výtvor četl dvakrát. 🙂

   • pepan napsal:

    ale houbec, mohli. Ale museli mít pozvání, včetně bratrů Poláků. A ti to měli ještě lehčí, Pinochetski jim umožnil za prací vyjet i k „imperialistům“.
    Nikdo z vás si už nepamatuje, že u vás ve fabrice pracovali Poláci, Kubánci, Vietnamci, Mongolové?

    • Petrpavel napsal:

     Jestlipak víte proč tu legálně pracovali? 1) družba, 2) nedostatek pracovních sil .
     Jestlipak víte, proč tu pracují deseti(st)tisíce načerno teď? 1) chtějí, 2) stát jim to umožňuje – přece nejistota a nezaměstnanost je dobrým karabáčem na naší holotu.

  • Petr Pelikán napsal:

   My nesmíme zapomenout, že Evropa ty lidi, kteří sem chtějí, svým agresivním kolonizačním způsobem dovedla tam, kde jsou. Tak bychom se neměli divit.

   Jinak „Volby je tudíž jasná“ by měl být překlep?!

   • Petrpavel napsal:

    Obávám se, že se mýlíte. Kolonie v době koloniální byly sice spravovány s ohledem na zisk správců, ale spravovány. Dnes po „osvobození“ má zisk zase pár, tentokrát domácích lumpů, ale o správě věcí se už vůbec nedá mluvit. Bordel. Války, pokračování bídy, násilí, pochopitelné útěky.

    • Petr Pelikán napsal:

     Myslím, že se nemýlím. Tady jen malý příklad:

     Stát Senegal „prodal“ na tlak Evropské unie Evropanům (jestli se nepletu jsou to španělové a portugalci) licenci na rybolov na otevřeném moři, domorodí rybáři smí lovit jen v blízkosti pobřeží, kde už stejně ryby skoro nejsou. Mimo tuto zónu lovit nesmí. Takže senegalcům my (evropané) bereme základy přežití, abych mohli „přežít“ my.

     Dnešní doba je velkým bojem o prostředky – výživné, na produkci atd.

     Vznik Evropské unie byla odpověď na stále agresivnější vydolávání a získávání základních prostředků (ropa, vzácné kovy, zrní, rýže atd…) Američany, protože my ve vyspělých evropských státech máme stále větší nedostatek. A jednotlivé státy Evropy by USA nebyly konkurencí. Stačí se jenom podívat na mapu konfliktů.

     Mimochodem, když Hitler poprvé seznámil jeho bližší kruh vedení o tom že chce zahájit válku, odůvodnil to mimo jiné tím, že Německo svůj národ do budoucnosti nebude moci uživit a proto potřebuje víc agrární země, kde se pro německý národ dají pěstovat potraviny. Proto byla první napadená země Polsko.

 11. Puck napsal:

  V souvislosti s Drábkovými vynálezy, ještě toto :
  Drábek pravděpodobně zjistil, že druhý pilíř může odčerpat z důchodového účtu až 30 mld.
  A jelikož je důchodový účet součástí rozpočtu, může se hojit na sociálních dávkách. Zabije dvě mouchy jednou ranou. Důchodový účet je v deficitu, a bude po zavedení pilíře ještě větší, proto nelze důchody zvyšovat ani o valorizaci a snižováním soc. dávek zase do rozpočtu něco získat.
  Jde přece o vládu rozpočtové odpovědnosti.
  Stejně si myslím, že jsme jedinou zemí na světě, která pomocí příspěvků z důchodového účtu, a který je už teď v deficitu, přispívá na spoření bohatým. Chudí, pokud mají trochu rozumu, si spoření v II. pilíři odpustí.

  • Petrpavel napsal:

   Problém je v tom že bohatší ( a bohatým se dnes cítí kdejaký zaměstnanec s platem nad 30 tisíc a hypotékou na 3 miliony) do toho při použití víry (ne rozumu) a pod vlivem reklamy půjdou a silně, až vražedně, oslabí paralelní průběžný systém důchoového zabezpečení.

   • Petr Pelikán napsal:

    Problémem je, že (zjednodušeně řečeno) systém důchodového zabezpečení, tak jak funguje, dnes platí důchody nynějších důchodců z důchodových příspěvků současných zaměstnanců. Takže vy si dneska nespoříte na vlastní důchody, ale platíte současné důchodce. To funguje dobře, když je dobrá zaměstnanost a porodnost. Alespoň v době vzniku, za Bismarka, to mělo perspektivu. V dnešní době je to jinak. Také proto se západní země snaží o určitou míru přistěhovalectví – především odborných spezialistů.

    • Petrpavel napsal:

     „To funguje dobře, když je dobrá zaměstnanost a porodnost. ….V dnešní době je to jinak“.
     Sám si odpovídáte v čem je problém : ne v průběžném systému důchodového zabezpečení , ten fungoval dobře za Bismarrca stejně jako za socialismu, ale v systému našeho mafiokapitalismu – není dobra zaměstnanost, není dobrá porodnost, a nebudou, je zaděláno na postupné zkoršování. Technický pokrok dokáže „ustát“ i jednoho pracujícího-přispívajícího na tři důchodce, nedokáže ale ustát blbce a zloděje ve vládě a vedení státu …

  • Řezníček z Brna napsal:

   Minulý týden tvrdil Drábek na ČR – 6, že jednou z příčin špatné ekonomické situace je neúměrné navyšování důchodů za posledních deset roků. Podle Drábka se důchody navýšily za 10 let o 20 % a s tím se něco musí dělat!

 12. Lex napsal:

  Za mne to vyjádřili už Jeff, Jethro a zdenekb. Tak jen pár myšlenek.
  – K tomu, co vlk nezapočítal do svých rovnic, když píše o hrozbě spojené s „rozpuštěním“ těch novodobých ghet vzniklých ze zchátralých baráků a ubytoven, ve kterých se koncentrují určité typy lidí většinově s výraznou etnickou charakteristikou, za něž stát platí nehorázné výpalné v podobě vysoce nadsazeného „nájemného“ (o jehož výši se „úřad“ ale nijak nestará – bodejť – z „cizího“ krev neteče).
  – Ta gheta nevznikla už obsazená. Ti šmejdi jejich majitelé tam ty lidi odněkud museli přitáhnout. Tam je teď po nich „díra“.
  – Mám za to, že by bylo zapotřebí nějak diferencovat mezi příspěvky na bydlení (samozřejmě podle kvality a lokality) také podle délky trvání nájemního vztahu a sociálního statusu nájemníka, abychom nevyráběli bezdomovce z důchodců, kteří celý život pracovali a v tom bytě bydleli, na rozdíl od osob bůhvíodkud přišedších, které nikdy žádnou společensky „pozitivní brázdu“ nevyoraly.
  – Vadí mi, když syn, který denně dojíždí za prací 40 km tam a 40 km zpět za průměrný plat, se snachou na mateřské bydlí v garsonce za nájem 8 tisíc měsíčně, zatímco v sousedním dvoupokojovém bytě žije podobně složená „rodina“ žijící ale z dávek, která tím pádem i bydlí zadarmo, ale zato chodba i schodiště jsou zamořeny jejich kyselým pachem z tabáku a chlastu.
  – Jeden vězeň přijde státní kasu měsíčně na 30 tisíc korun. Tak vysoké sociální dávky na osobu nebere nikdo.

  Je toho moc, co se dere na mysl a chtělo by se říct.
  Apropós, včera jsem slyšel v rádiu, že na Slovensku chystají odbory první akce proti Ficově vládě.
  L.

  • Petrpavel napsal:

   Myšlenka na rozlišení starousedlíků a náplav je skvělá. Právě proto, že je skvělá, nenajde u Drábků uplatnění.
   Ano, na Slovensku 300 odborářů protestovalo proto zmrazení platů ve státní a veřejné správě. Na 13. září vyhlásili jednodenní stávku slovenští učitelé. Demokratický to stát! Závidím Slovensku.
   P.S. Už vidím Nygyovou, Kopřivu .. a další chudáky ze státní správy, jak protestují pro zmrazení jejich platů. Ale k tomu u nás nedojde. Zmrazí raděj nás důchodce.

  • Puck napsal:

   K tomu jen dodám. Uvádíte zajímavý příklad, který vlastně odhaluje celý systém. Vznikl přirozeným vývojem, na to je i Drábek krátký.
   Když budete kupovat byt, co si ověříte ?
   Jako na západě – lokalitu. A nejen lokalitu, u nás i dům a vchod. Pokud už ve vchodu bydlí rodina, o které je řeč, je koupě bytu sázkou do loterie. Jak postupně začnou odcházet vlastníci (schválně říkám odcházet, ne prodávat), kteří už poměry nevydrží, tak se z domu stává dům hrůzy. Prodat za slušnou cenu obvykle není komu.

   • zdenekb napsal:

    No, řekl bych, že to je loterie vždy… kupoval jsem (mini)byt dle lokality, ale na to, proťuknout si životní návyky domorodců, jsem jaksi neměl prostředky a čas (jinak bylo prodáno jinému). Naštěstí loterie vyšla. Pokud nejde o dům hrůzy na první pohled, sousedstvo je holt vždy dáno řízením božím… 🙂 .

  • K-k. napsal:

   OT: Lexi, prosím vás, ke konci debaty u článku „Chceme kraje bez dluhů…“ (konkrétně ve 23:34) jsem prosila o váš názor na „náhodné úniky“ a posléze i „knihu“ Sabiny Slonkové, údajně na základě prostudování Rathova spisu – a na to, jestli tyhle atrakce mohou mít nějaký praktický dopad při případném znevěrohodnění jak vyšetřování, tak následného soudu. (Omlouvám se za použití neprávnické „termitologie“, ale nejsem od fochu.) Debata je sice už několik dní stará – ale stejně by mne váš názor zajímal. Já z toho mám pocity o něco horší než smíšené…

   • Majka napsal:

    V USA by bylo potřeba sestavit porotu výhradně z lidí, kteří knihu nečetli…

   • zdenekb napsal:

    Je to sice nevkus, ale dopustím se sebeodkazu… 🙂 Sesmolil jsem totiž na toto téma předevčírem laickou poznámku, a také by mě zajímal Lexův názor… o ovlivňování soudu asi nepůjde, spíš je to munice pro soud lidový… a také dobrý předvolební tahák. Zdá se, že plk.Kubice se tentokrát neobtěžoval osobně, a našel náhradního nosiče špíny.

    http://www.zdenek-b.blogspot.cz/2012/09/spis-rath_9.html

    • Jethro napsal:

     Dobrý článek.

    • vlk napsal:

     zdeňkub
     neváhejte dát na sebe na Kose kdykoli budete chtít. Nemám stím problém a u vás už tuplem ne. Mimochodem – jsme vám dlužen za vaši ochotu, když jsem potřeboval radu. Rád svůj dluh splatím.

     • zdenekb napsal:

      Díky. Jsem psavec velmi občasný… ale po delší odmlce mě občas svrbí klávesnice . A myslím, že mé tehdejší „rady“ směrem k Vám zněly zhruba „nevím, nevím, to taky nevím, bohužel…“ 🙂 Takže mi dlužíte… no, nemnoho.

    • Puck napsal:

     Slonková se nedá číst ani na Aktuálně, a to proto, že o nestrannosti a objektivním zhodnocení problému nemůže být řeč. Jde o čistou propagandu, i když profesionálně podanou.
     Knihu Rath jsem nečetl a číst nebudu ( leda kdyby se někde objevil crack ), protože každá koruna dobrá, jak pro Slonkovou, tak pro mě.
     Kde byla pro inspiraci ? No přece na Slovensku. Gorila a Nicholson. Radičová se poroučela, a Nicholson se svou knihou slušně vydělal.
     Jenže nejsme na Slovensku. Sebranka vládne tak špatně, že lidé stejně hodí hlas ČSSD, ať už akce Rath dopadne jakkoli. Ono, totiž už každý soudný člověk ví, že šlo o objednávku s jasným záměrem, poškodit ČSSD a odvést pozornost od lumpáren, které dělá sebranka jako na běžícím pásu. A nejde o to, zda je Rath vinen, anebo nevinen. Tu jde o to, jak se v Česku dělá pravicová politika.

 13. tresen napsal:

  Zdá se, že jedna z hlavních myšlenek článku, která se tu chytla, je tahle:
  „Zatím to za celou republiku
  odskákali lidé ze Šluknova. Teď jsme
  na řadě my ostatní.“
  Ombudsman a Člověk v tísni mě přesvědčili, že návrh zákona je špatný a způsobí další problémy, místo aby je řešil. Jenže ani ombudsman, ani charitativní organizace neaspirují na sestavení příští vlády. Takže se budu ptát těch, co aspirují.
  A odpověď bude jedna z těch podstatných věcí, které rozhodnou, koho budu volit.
  Takže:
  Jaké opatření máte připraveno, aby dávky na bydlení pomohly sociálně slabým, rodinám s dětmi, důchodcům, zdravotně postiženým atp., a aby to nespolykali šizuňkové, kteří si za metr čtvereční své mizerné ubytovny počítají několikanásobně víc, než dělá tržní nájem v dané lokalitě?
  O jakém dlouhodobém programu přemýšlíte, aby se z opovrhované náplavy, doposud předmětem „alokace“, stali spoluobčané?
  Nebo doufáte spolu se svými voliči, že odejdou?

  • Cech napsal:

   Poněkud úzké bez nutné návaznosti na realitu.
   Náplava která je verbována pro ČR je verbována agenturami za účelem snížení ceny práce v montovnách.
   Bohužel pokud nastoupí např vietnamská mafie tak se po splnění obecného zadání našich politiků, tj.snížení agenturní hodinovky v montovně z 75 na 55 Kč bohužel nepodaří vrátit pracovní sílu zpět do země původu.
   To že vietnamská mafie si v klidu podala i onoho slavného čekatele na prolomení zákona č. 143/1947 Sb. zřejmě víte.
   To co umí ukrajinská či ruská mafie, zde není nutné rozebírat umí toho 2x více jak VM.
   No a nyní je příspěvek o malounko menší než výdělek s 35 Kč/h který na mnoha montovnách opravdu existuje proto se oplatí jít do dávek atd.
   Zde prosím je onen start na ubytovny a podnikatelský záměr jak na totální bídě slušně vydělat!

  • Puck napsal:

   Národ vymírá, a pravděpodobně bude vymírat dál. Porodnost dále klesá, nyní je průmě 1,49 potomků na jednu ženu.
   Těžko předpokládat, že nás tady bude méně, když je lidstvo na zami namačkáno jako sardinky. Takže imigrace bude nutná, i z toho důvodu, že o naše mladé, budoucí staré, bude muset někdo pečovat.
   Už teď by měli odpovědní myslet na to, aby imigranti byli kvalitní. Na to myslí i v USA, žadatel o občanství musí splnit hodně podmínek, jinak je lifrován zpátky, odkud přišel.
   A když jste zmínila příští vlády, musím říct, že socdem vlády se chovaly docela dobře. Lákaly do země investory, to bývají obyčejně lidé chytří a pracovití, získali několik výzkumných projektů, evropská GPS bude v Praze, …
   Pravice hold nechce zahraniční investice. Chytře povolala do montoven Mongoly, těm se tu ale nějak nelíbí, nevrhneme eskymáky, ne ? Volkswagen investuje na Slovensko, a představte si, že tam staví i výzkumné středisko. Kvalitní lidi jim také odrazuje sprostá opozice, která kritizuje ty ukrajinský holky, a Čínu. 🙂

  • Petrpavel napsal:

   Na nejednoduchou otázku treseni jednoduchá odpověď : byly tyto problémy za socialismu?
   Volte tedy ty, kdo už prakticky prokázali, že tento problém umí řešit!
   Ale vím, lepší hrách na stěnu házet ….

   • tresen napsal:

    Pokud by řešení veškerých dnešních problémů mělo spočívat v návratu před plyšák /se vším všudy/, pak děkuji, nechci.
    Pokud mají dnešní členové KSČM dílčí dobré nápady, konformní s naší ústavou, proč ne.

    • Petrpavel napsal:

     Jenomže Vaši kalouskové je nepřipustí ani k diskusi o těchto problémech,natož ke schválení jakéhokoli zákona, opatření, z dílny opozice, mají přece většinu? – i díky Vám!
     Co je to ta blbinu : „… návrat .. se vším všudy …“? Copak je to možné? Už to někdy v dějinách bylo? Okecáváte si to sama sobě 🙂

     • tresen napsal:

      No tak to pozor: všechny mediální vědmy věští, že příští vláda bude levicová, buďto přímo s komunistickou účastí, anebo s jejich laskavou podporou. Takže na co nějaké kalouskovské povolení?
      Návrat do stejné řeky samozřejmě možný není, to vím já a vy zřejmě taky. Ale v hlavách nostalgiků z členských řad to možná vypadá jinak. Jaké procento zaujímají? Víte to?
      Nejde o to, že toho nedosáhnou, ale o to, že to budou zkoušet, když se dostanou ke slovu. Zbytečná časová smyčka.

     • Petrpavel napsal:

      Treseni, já naopak považuji uplynulých 23 let za zybytečnou a co víc, hodně až nesmyslně drahou, smyčku na cestě k lepšímu společenskému uspořádání.
      Kritizujete přece jakési nekonání KSČM dosud a těď, a já Vám, marně, vysvětluji, že jim kalouskové nedají šanci ani o jejich návrzích diskutovat, natož je předkládat a schvalovat. Vy jste jasnovidka a víte dopředu co bude až bude ( a při postoji ČSSD nebude!, i když KSČM vyhraje volby, a že má našlápnuto…) levicová vláda?

     • tresen napsal:

      Ale ne, to jste asi špatně pochopil. Já KSČM nevyčítám nečinnost. Ten můj příspěvek, ze kterého jste vyšel, se komunistů netýkal. Omlouvám se, jestli to tak vyznělo.
      Možná jsem ten omyl potom podpořila i v 13.37. Moje chyba.

     • Petrpavel napsal:

      Já to beru, šéfe .. 🙂

  • Občan napsal:

   Třešni,

   UBYTOVNA NENÍ byt!!!!!
   Ubytovna pronajímá JEDNOTLIVÁ lůžka – v Praze se cena lůžka ve dloulůžkovém pokoji na ubytovně pohybuje kolem 4000.- Kč/měs BEZ služeb.
   Na Šluknovsku to bude o něco méně, ale pod 3000.- Kč/lůžko/měsíc asi těžko. Takže – POKUD ubytovna pronajímá 4 lůžka ve 4lůžkovém pokoji, pak je úhrnná cena za ta lůžka 12 000.- Kč/měs.
   CO je na tom k nepochopení?

   • tresen napsal:

    Nechápu, co tou násobilkou chcete dokázat, když vlastně potvrzujete, co jsem napsala.

 14. Petr Pelikán napsal:

  Je vidět, že se z minulosti nechceme učit. Svoboda, kterou jsme získaly, neni jen právem na vlastní mínění, seberealizaci atd., je především zodpovědností vůči naší společnosti. Stále víc ztrácíme morální hodnoty a soucitnost se slabými. Jediné, co dnes lidi zajímá, je osobní zisk. My očekáváme od státu, že se postará o finanční zajistění, na to máme „právo“. Z vybraných daní se platí předražené byty. To je samo o sobě paradoxní. Velikost nájmu si de facto určuje každý jak chce, má na to právo a je to jeho zisk. Že tím ale fakticky „okrádá“ společnost a zvyšuje nárůst chudoby, že tím nepřebírá zodpovědnost za společnost a solidárnost se slabými, to není jeho problém. O to se má starat „stát“, na to tady je. Na to vybírá daně.

  Varující je také, že se dnes všechno řeší právními kroky. Vina a nevina, spávnost a nesprávnost se posuzuje na základě výroku soudů. Ale morální cítění spravedlnosti a zodpovědnosti, které vždy byly základem a součástí společenského soužití zůstávají na cestě.

  • Petrpavel napsal:

   Ano, právními kroky šupem do bezpráví. Víte, jak je u nás snadné vyhrát soud, když máte „volné“ peníze, a jak je nesnadné vyhrát soud když máte „jenom“ morální pravdu ?
   Komupak se takový stát s takovou soudní mocí líbí? Nám dolním deseti milionům ne. Ale co s tím naděláme, volíme-li pořád stejně dokola?

   • tresen napsal:

    Mluvte sám za sebe. Já to zkouším různě. 🙂

    Mimochodem: opravdu jste prohrál soud, i když jste byl v právu, anebo to jsou jen kecy?

    • Petrpavel napsal:

     Prohrál jsem odvolací soud s jedním estébáckým grázlem, naštěstí po vrácení zpět na obvod potvrzeno původní : nevinen.
     Stejně tak syn v občanskoprávním sporu pom výhře u odvodního prohrál u odvolacího soudu – bez projednání, odvolání nepřípustné.
     Zajímavé je, že vždy se jednalo o Sváčkův Městský soud v Praze. Jestli máte dost peněz a ještě k tomu to správné pravicovésmýšlení (kdo maže, ten jede) obracejte se tam. Určitě uspějete.

   • jaroslav pizll napsal:

    Máte pravdu, velmi dobře napsáno! Volíme stále stejné tlučhuby, kteří hledí pouze na svůj prospěch.

 15. arbeitslos napsal:

  Těch 10 procent jste obšlehl asi od Drábka, není jen 490 000, ale ve skutečnosti asi 860 000, možná už 900 000. Asi jeho lži fungují, když z nich vycházíte.

  • vlk napsal:

   chápu vás a také si myslím, že mimo statistiky o nezaměstnaných je ještě další velký balík lidí. Ale těžko ho kvantifikovat. Nelze napsat článek, kde budu operovat s čísly, která nelze ověřit. Nicméně, souhlasím, že ten oficiální údaj je velmi ohnutý.

   • Petr Pelikán napsal:

    Churchil prý řekl: „Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nepadělal!“

   • Občan napsal:

    Docentka Kadeřábková z Národohospodářské fakulty VŠE již v koncem 90. let upozorňovala na to, že statistika nezaměstnanosti je zkreslena o zhruba třetinu. Tedy že mimo ni je cca 30% z celkového počtu nezaměstnaných.
    Vzhledem k tomu, že situace se od té doby výrazně zhoršila, lze přepodkládat, že dnes je to již 40%.

    Je-li tedy současný OFICIÁLNÍ počet nezaměstnaných cca 490 000, pak SKUTEČNÝ počet nezaměstnaných se pohybuje kolem min. 720 000.

    A aby to bylo ječště horší, tak podporu v nezaměstnanosti již pobírá POUZE 18% EVIDOVANÝCH nezaměstnaných.
    Což je POUHÝCH 88 000 lidí. Všichni ostatní nemají žádný legální příjem, neboť jen nepatrný zlomek populace dosáhn na některou ze socdávek. Takže tady máme nějakých 650 000 lidí odkázaných na práci načerno; bez ní by zemřeli hladem.

    • Petrpavel napsal:

     Práci načerno? A kolik z nich ani tu práci načerno nenajde, nebo nehledá. Co asi dělají, víme … mě dvakrát ukradli auto, jednou lezli (nedolezli, díky opatření…) do bytu, vlastně dobrý výsledek – zatím …

     • Anonymní napsal:

      Absolutní, ale absolutní kecy. Arbeitslose žijí díky úsporám a pomoci rodin. Většina. Zatím. V EU jsme na chvostu, pokud jde o sumu peněz na podporu lomeno počet lidí bez práce. O otom se nepíše. To a hlavně to je nebetyčná zhovadilost ČR a jejích vlád, od Škromacha, který obšlehl Harz II od Němců, pokračoval Nečas a Drábek přiklápí víko. Otázkou je, kdy vyhrají volby komunisti, vy hlavo.

     • Petrpavel napsal:

      Anonymní hlavo, já o koze, ty o voze… O zhovadilosti není pochyb. Aspoň něco.

 16. Jan Čermák napsal:

  Řekl bych, že neřešitelnost tohoto a podobných problémů je, že musí být řešeny tržně konformě.
  To je dogma. A bez jeho překročení problemy spíš vznikají, než se skutečně řeší.
  Řešení současné, výpalným, je absurdní, ovšem tržně konformní.
  Zrod problemu vidím v hlavách neoliberálů, totální privatizaci všeho. Včetně bytového fondu.
  Kdyby města měla nějaké byty, mohla by je pronajímat nemajetným , za rozumný obolus a stát by městům mohl přispívat na jejich údržbu. Předpokládalo by to, že městům a státu nevládnou zloději, tržně konformě.
  A nedá mi to se zde nezeptat.
  Četli jste jako děti Neználka na měsíci?
  A taky Vám přijde, po 22 letech zkušeností, jako velmi přesný popis našeho kapitalistického žití?
  Ostrovy pro hlupáky, povinost nosit čepici, boháči rozbíjející majetek z nudy, a policie jako jejich nástroj proti chudákům a dokonalý Hotel Levňásek, kde se platí úplně za všecko. Čím dál častěji na něj vzpomínám, jen ta Země se zdá nedosažitelná.

  • Prometheus napsal:

   Chybí vám základní premisa – proč by měla města dotovat bydlení ? Z jakého důvodu ?

   • Jethro napsal:

    Z důvodu péče o své občany. Od toho si občané měst ta města zřizují. Nebo je mají na rozkrádání a stavby cyklostezek z dotací EU?

    • Prometheus napsal:

     Obávám se, že EU fondy jsou přímo určení na cyklostezky, opravy opraveného či na marketingové kampaně, ne na sociální myšlení.

     A stát zde není od toho, aby pečoval o občany. Stát spravuje majetek občanů a zajišťuje služby, o kterých se občané rozhodli, že je má zajišťovat.

     • Jethro napsal:

      Jak si můžete v jednom odstavci dvakrát protiřečit? Stává se vám to často?

     • Prometheus napsal:

      Kde si protřečím ? Copak měl občan někdy možnost rozhodnout o tom, komu z jeho peněz jaké služby poskytovat ? Takhle platíme církve, imigranty i třeba příspěvek na bydlení nepřízpůsobivých.

     • Petrpavel napsal:

      „Copak měl občan někdy možnost rozhodnout o tom, komu z jeho peněz jaké služby poskytovat ?“
      Promethee, minimálně každé čtyři roky! Ve volbách. Volíme(te)-li stále ČSSD, ODS, TOP, KDU, VV, Zelené, US … nemůžete se divit.

   • jonáš napsal:

    Premisa je ovšem naprosto lživá a vadná. Města nemusej nic dotovat, stačí když budou provozovat vlastní sociální ubytovny a nájemní byty za režijní ceny. Ostatně města ani v tomhle případě nedotujou nějaký „náklady na bydlení“, ale dotujou zisky soukromníků ktrerym taková zařízení „výhodně outsourcovaly“.

    • Prometheus napsal:

     Otázkou je, jestli pravdivě určená režijní cena není až příliš blízko tržní. Vezmete-li samozřejmě a spravedlivě v potaz všechny náklady, tedy včetně režie, správy a nákladů financování.

     • jonáš napsal:

      Myslíte teď ty udávaný tři čtyři litry na osobu v ubytovně, při průměrně pěti osobách na cimře? V momentě kdy je nájemní, čili spravovanej byt, na venkově za šest litrů měsíčně (a jednou osobou na cimru maximálně), akorát na to tihle společností postižený jedinci nedosáhnou, protože pro ně „neni k dispozici“?
      Si děláte kozy, tam je i tisícovka na osobu v režiní „nule“. Leda byste to nechal spravovat Koženýho, ten má velký náklady,

     • Jethro napsal:

      Četl jste Poláčkovu knížku Bylo nás pět? Pokud ano, třeba si vzpomenete na Zilvara z chudobince. Copak to bylo? No představte si, ona ta obec měla svůj chudobinec, kde přežívali ti odpadlí.
      No ovšem, to bylo už dávno. Dneska už jsme dál. Pod mosty s nimi. Prozatím.

     • Prometheus napsal:

      Nehádám se s Vámi, tu kalkulaci nemám k dispozici.

     • jonáš napsal:

      Jethro: on tehdy existoval institut zvanej „domovské právo“, kterej ty „odpadlíky“ snad dokonce opravňoval k tomu, aby se na svoji obec o podporu mohli obrátit. Ovšem jen na tu svoji, ne na libovolnou po cestě.
      Vyprávěl mi před lety jeden člověk ze Švajcu, kde to dosud nezrušili, jak pomocí tohoto institutu dodnes „čistěj“ Bern od žebráků a narkomanů. Odesílaj je šupem „domu“, pochopitelně na náklady té obce. Ono je švýcarsko vůbec zajímavá „občanská totalita“ sui generis, že, Saxi 😉

     • Jethro napsal:

      Proti domovskému právu nic nemám, ale nesmí se to prosazovat pravicově – viz Řápková a diskuse o zbavování domovského práva apod.

 17. kočka šklíba napsal:

  Promethee v 12.11 tomuhle vy říkáte dobrovolné rozhodnutí? : „Bylo by možné určit třeba jednu lokalitu – nabízí se oblasti v okresech Jeseník či Bruntál – kde by mohly vyrůst státní ubytovací zařízení pro občany ze společnsti vyčleněné. Ubytování v těchto zařízeních by bylo podmínkou pro získání státních podpor –“ …..
  Já to tedy chápu stejně jako Jethro nebo K.-k. jako takové nakročení ke koncentrákům. Bud chcípni hlady nebo budeš na Bruntálsku. Tak si to představujete?

  • Prometheus napsal:

   Po pravdě řečeno, asi nejde o zcela nosnou myšlenku. Proč by měl stát kohokoliv k čemukoliv nutit, byť formou pobídky. Pak by to bylo příliš podobně II. a III. pilíři důchodové reformy.

   Opravdovým řešením je ovšem zrušením těctho dávek – a ponechání pouze klasických
   dávek „na hlavu“. Problém „ubytoven“ se tak spíš přemístí na předměstí, do osad či do karavanů. Budiž, takový je svět, taková je realita, to je prostě život.

   • Občan napsal:

    Jediným řešením je, „vážený“ sociopate, dostatek pracovních příležitostí. Nic jiného.
    Máte-li ovšem cca 720 000 nezaměstnaných a cca 40 000 údajně volných pracovních míst, pak to znamená, že 680 000 lidí beznadějně přebývá.
    Vy navrhujete pozavírat je do koncentráků. No, Jindra Himmlerů to zkusil a výsledek byl dost žalostný. I když je „motivoval“ podobně jako Vy – práci jim zajistil, ubytování, stravu a těm nejlepším dokonce i kapesné platil. Stejně mu jich většina pomřela.

    Mimochodem – do těch koncentráků budete sázet celé rodiny vč,. dětí, nebo budete členy rodin oddělovat podle věku a pohlaví jako Jindra Himmlerů?

    • Jethro napsal:

     Ne tak tvrdě. Čím dál, tím víc se mi zdá, že Prometheus je přinejmenším Carlosův brácha, pokud to není on sám. Stejná argumentace, stejná filosofie, nebo je to jen stejná moderní pravice?

     • zdenekb napsal:

      Jsem přesvědčen, že by bylo pod Carlosovu úroveň vydávat se za někoho jiného… ale je fakt, že některé podobnosti v argumentaci tu jsou.

     • tata napsal:

      jethro…………i když sem se v odhadu lidí parkrát splet,něvěřím že by to byla uroven CARLOSE………..Vyte mě osobně by to dost urazilo kdyby někdo umě předpokladal takoveto chovaní,a vtom CARLOSE považuji že uvažuje a jedná stejně,osobně i když s jeho nazory většinově souhlasím jako člověka ho odhaduji za poctivce…….nevěřím že by to byl on,a nelibí se mi otom spekulovat

     • Občan napsal:

      Taky mě to napadlo, ale Carlos to nebude. Někdy je sice poněkud na hraně, ale tohle by, myslím, z klábosnice nepustil.

    • Anonymous napsal:

     Občane, váš milovaný režim to nazýval stavby mládeže.

     • Petrpavel napsal:

      Rozlišit dobrovolnost a nadšení mladých, možná i naivní, pro věc, oproti nahnání do zpočátku nevinného, pak nutně nepřátelského, koncentráku kvůli sociální dávce … to by i anonym měl umět. Neumí 😦

  • anita napsal:

   Osobně bych to pochopila, kdyby v těch oblastech byla práce a mohli by pracovat, vydělávat a nebrat soc dávky, ale mám dojem, že zrovna Jeseník je s největší nezaměstnaností. Taky jsem tomu nerozuměla, proč dělat getha ze sociálně potřebných?

   • Prometheus napsal:

    účel by byl jednoznačný – minimalizovat negativní dopady chování mnoha sociálně potřebných. Ale jak jsem uznal – jde patrně o nemístné zasahování státu do společnosti.

 18. anita napsal:

  Možná by nebylo od věci, prozkoumat pronajímatele, zda-li z těchto příjmů odvadí daň. Docela oprávněně si myslím, že 80% neodvádí a nebo blžším prozkoumáním by se zjistilo, že ne zcela, jak by měl. Dokonce bych na staré zbořeniny s vysokými úniky tepla, zastaralými kotly zvýšila daň, povinné pravidelné bezpečnostní prohlídky, hasiči, elektřina, plyn. Jelikož i to pro nájemce zvyšuje spotřebu a nebezpečnost. U pronajímaných ubytovnách, domech, bytech rozdělení do kategorii a zastropení, možné požadované ceny nájmu. No to jsme tu ovšem měli, jako regulované nájemné a někdo to zrušil a udělala se tu džungle.
  Přemrštěné ceny nájemného, vysoké ceny energii a jejich neustálé zdražování, to je největší vřed v naší ekonomice. To se prolíná přímo nejen v našich nákladech na domácnost, ale také nepřímo v každém zboží, které si koupíme od potravin, léků, přes zařízení bytu, oblečení, pobyt v nemocnici, vstupenky a jiné služby. Za přehnané ceny nám stát uvalí ještě, jako bonus vysoké DPH a vlastně mu tahle džungle vyhovuje, čím dražší služba, výrobek, nájem,… tím větší častka vybraná do státní kasy a patřičně přecezená, zase se vrací k sociálně slabším. Přerostlo jim to přes hlavu a na místo, aby trestali ty předražovače, budou trestat především důchodce a děti ze sociálně slabších rodin.

  • Puck napsal:

   To by nám nepomohlo. Správné řešení navrhuje Jan Čermák. Tak se to praktikuje ve vyspělých zemích. To, ovšem, liberální doktrína nepřipouští.

  • Jethro napsal:

   Jakékoliv opatření tímto směrem nutně dopadne na masu nevinných chudých a dostane je pod most, případně pod zem. Tudíš nereálné.
   Problémy tohoty typu se nedají řešit metodou „Tady bude pořádek, řekla babička a kopla … pod postel“.
   Opravdu si myslím, že chudí na ulici a pod mosty jsou primárně zájmem města, pokud jsou jeho občany, a také zájmem státu. Trh levné sociální bydlení nevygeneruje a státní záplaty jsou opravdu jen výpalným.

 19. Lex napsal:

  Petr Pelikán 12.01
  „Problémem je, že (zjednodušeně řečeno) systém důchodového zabezpečení, tak jak funguje, dnes platí důchody nynějších důchodců z důchodových příspěvků současných zaměstnanců. Takže vy si dneska nespoříte na vlastní důchody, ale platíte současné důchodce. To funguje dobře, když je dobrá zaměstnanost a porodnost. Alespoň v době vzniku, za Bismarka, to mělo perspektivu. “

  Nezapomněl jste trochu na rozdíl mezi produktivitou práce pracovníka za Bismarcka a produktivitou práce dnešního „pracovníka“?
  Ne, Petře Pelikáne, problémem není ten systém důchodového zabezpečení, problémem je naprosto nepřijatelný tok výnosů z produktivních činností, kde pět procent nejbohatších na světě si přivlastňuje (teď mě, prosím, nechytejte za slovo, nechce se mi hledat v přesných statistikách) nějakých 50 – 70 procent těch výnosů. A jak s nimi nakládají? Kromě neuvěřitelně drahých a luxusních v podstatě nepotřebných záležitostí (stavby, celé rezorty, celé Dubaje a další a další města, paláce, jachty, letadla, zlato, drahokamy atd. atd.) hlavně skupování dluhů státních rozpočtů prakticky všech zemí (kteréžto investice znovu vynášejí neuvěřitelné zisky, nyní už bez jakéhokoliv zapojení „zaměstnanců“, s nimiž by se měli dělit – já vím, je to schématické, ale stavím to takhle tvrdě schválně).
  Znovu opakuji, problémem není průběžný systém. Nic chytřejšího (neboť peníze nejsou dotčeny inflací) nikdy nikdo nevymyslel.
  Spořit si na stáří (soukromě nebo u společností) mohlo být naopak chytré před ix desetiletími resp. staletími, kdy peníze představovaly reálnou směnnou hodnotu nedotčenou inflací, ne dnes, kdy reálná hodnota částky naspořené za čtyřicet let bude ve finále významně nižší, než činí nominále.
  Jediným skutečným bonusem těchto úspor je disponibilita těch peněz pro penzijní společnosti, kterým tím pádem vznikají další prostředky pro skupování erárů zemí světa s onou následnou spirálou rozdělování toků výnosů.
  L.

  • Petrpavel napsal:

   Nechápu, jak tohle stále může cca 50 % voličů nechápat. Pecizní, pregnantní vyjádření podstaty problému.
   Asi to bude Lexi tím, že nemáte „nezávislá“ centrální média ve svých rukou 🙂

  • Prometheus napsal:

   Tak jim nepomáhejte. Nekupujte nic od velkofirem – hezky potraviny od farmáře, boty od ševce, kalhoty od krejčího.

   • jonáš napsal:

    A chlast od místního trafikanta? 😉

   • Petrpavel napsal:

    Potraviny od „farmáře“, co je koupil v hypermarketu.
    Viděl jste ve svém okolí nějakého ševce nebo krejčího? Máte zbytečné dva-čtyři tisíce na boty nebo na kalhoty?

  • Petr Pelikán napsal:

   Na rozdíl mezi produktivitou práce pracovníka za Bismarcka a produktivitou práce dnešního “pracovníka” jsem nezapomněl. Dnešní pracovník je v mnohých profesích produktivnější než tehdy, ale ne svojí prací, nýbrž prací strojů, přístrojů a automatů které ovládá. Z toho důvodu se ale nejen zvýšila od doby industrielní revoluce produktivita a zisk, tím se také de facto snížila zaměstnanost a daňové příjmy. Protože stroje, přístroje a automaty, které pracují, nedostávají plat, ze kterého se platí státu daně a sociální poplatky, naopak majitel na ně dostává daňové úlevy a subvence. A takto stát přichází o daně a sociální poplatky. Tendence automatizace ale stoupá, stejně jako zisky několika málo jedinců a zaměstnanost se snižuje.

 20. Anonymní napsal:

  Vždycky mne udiví nejlepší ministr financí, když podává zprávu, jak díky vyšší dph zaplní díru v rozpočtu. Bohužel mu asi nikdo neřekl, že když mám na měsíc např: 12000,- Kč, tak mohu utratit zase jen těch 12000,- Kč. No díky dph toho koupím míň a ministr se diví. Děs hrůza a tak je to pořád dokola. Nejlepší esa současné vlády: Kalousek, Dráb pardon Drábek a hodný pan Heger.

 21. tresen napsal:

  Takže co je podle vás dobré řešení?
  Obecní sociální byty?

 22. Jethro napsal:

  Ještě k tomu, že stát by se měl o své občany starat – podle mne i město. Nedokážu pochopit že ve věci otravy methanolem není na nohou armáda a proč stát plošně neověřuje, co se kde prodává. Na co se čeká? Až těch mrtvých a trvale postižených obětí svobodného ksindla, co to pustil svobodně do šedé distribuční sítě s několikasetpocentní vývarem (ó, jak tržní!) a tam si to zcela svobodně nakoupili určitě hlavně „nepřizpůsobiví“… bude 50? A kdo mi zaručí, že se stejné svinstvo příště neobjeví v okolkované flašce v Lídlu? Copak to je malý průser? 7 panáků a smrt?

  Neschopnost státu v tomto je šílená. Stát je svými debilními zákony a kompetencemi zcela paralyzován. Jak jinak by mohlo v TV zaznít něco ve smyslu, že pokud má stánkař licenci na prodej alkoholu, může ho prověřit celní správa, ale pokud ji nemá, nikdo ho kontrolovat nemůže, snad jen policie? To prosím říkal hodný pan Heger… Kde to žijeme?

  Musím dát za pravdu PePa, že za komančů, tolik nenáviděných některými našimi svobodnými, už by to bylo bráno za hromadné ohrožení a chlupy by lítaly. V našem skvělém gangsteristánu jen zdecimovaná policie šetří a lidi umírají. Kolik jich to šetří? Na Ratha měli spoustu zdrojů. Kolik mají na zabíjení a mrzačení nevinných methanolem?

  Docela se bojím, až přijde ještě větší malér. Zdecimovaná policie, zdecimovaná armáda bez záchranářů, … To bude fičák.

  • Prometheus napsal:

   Jak jsem již psal – pokoutní šedý trh je tažen vysokými daněmi. Být legální alkohol elvný, nikdo by se nanamáhal s výrobou a distribucí nelegálního lihu. Maximálně by varáběli „značkový“ alkohol – ale z levného nezávadného lihu.

   • Jethro napsal:

    Takže viníkem je stát a měl by konat… Nebo vám opět špatně rozumím?

    • Prometheus napsal:

     Ano, snížit daň z lihu.

     • Petrpavel napsal:

      Nahradím hodného pana Kalouska a zeptám se : když zde ztratíme, kde získáme korunky do rozpočtu? Napovím : snížíme důchody, mateřskou, nemocenskou, zvýšíme daně přímé i nepřímé, nemocenské a sociální pojištění, stropy…
      Vy ten líh snad máte zadarmo 🙂

     • Anonymous napsal:

      Ale ale, pane Petrpavle, vidím, že jste také studoval ekonomii na VŠCHT. 🙂 Pokud snížíme daně , budeme mít víc peněz na nákupy, pokud budeme mít víc peněz na nákupy, stoupne poptávka po zboží a službách , stoupne-li poptávka, stoupne výroba, stoupne-li výroba, bude potřeba víc zaměstnanců…
      Pravda, to by pak různí občané museli pracovat, to asi neprojde.

     • Jethro napsal:

      Anonyme, pan Petrpavel je blíž realitě než vy. V dnešní vyděšené společnosti jakékoliv snížení daní, nepřinese ten kýžený vámi predikovaný efekt už jen proto, že hodný pan Kalousek sníží daně maximálně tak, že u střední třídy to bude dopad pár stovek měsíčně, ale u té špičky tahající za nitky to bude v milionech. No a ty nákupy jachet v Toskánsku a obědy v Londýně a mejdany v Dubaji, ty u nás rozhodně zaměstnanost nezvýší.
      Bylo by hezké, kdyby ekonomika fungovala podle vašich pouček, ale ona si mrška dělá co chce, a zejména v konfrontaci s vašími poučkami se chová hodně svéhlavě. Obzvláště, když jsou v tom zapojeny obavy deseti mega lidí o budoucnost…

     • Petrpavel napsal:

      Anonyme, ekonomii jsem (naštěstí) nestudoval, ale techniku ano
      Mám rád hraniční příklady, které mnohé nejlépe osvětlí. Tak tedy : snížíme-li daň na líh k nule nebo na nulu, stoupne kupní síla (možná, ale dejme tomu) a chuť (určitě) obyvatel na alkohol, a státní pokladna se zaplní k prasknutí. Nebo ne?
      A pančovat se bude dál. Výdělek přece bude i tak. Metyl je podstatně levnější než etyl ….

     • Prometheus napsal:

      Jethro, zrovna snížení daně z lihu je zrovna téměř sociálním opatřením. Vyjdu-li z předpokladu, že bohatí nepijí více než chudobní, pak přínos v korunách bude pro obě skupiny stejný. A jak příznivci levice rádi počítají, v procentech jejich výdajů bude relativní úspora chudých větší.

     • Petrpavel napsal:

      Promethee, vaše starosti na mou hlavu.
      Nebylo by výborným sociálním opatřením dávat do každé chudobné (hezký pojem) rodiny týdně jednu flašku vodky nebo rumu na dítě?
      Není nad sociální stát v rukou tzv. pravice.

     • Jethro napsal:

      Vy zřejmě chcete národ hloupých a nevzdělaných opilců. Já mám zcela jiný názor na to, jak by naše společnost měla vypadat. A není založen na chlastání levné vodky po stakanech.

  • Řezníček z Brna napsal:

   Dnes zajímavý komentář v událostech a názorech na CR-6. Unie legálních výrobců alkoholu si najala soukromé detektivy, kteří jim zpracovali rozsáhlý materiál o nelegální výrobě alkoholu v ČR. Existuje mafie, která je napojena na státní struktury, které jim dodávají kolky. Unie lihovarníků materiály předala státním institucím a žádala, ať stát provede rozsáhlá opatření proti této nelegální výrobě, která jen na daňích poškozuje stát o údajných 10 miliard za rok. Stát nereagoval, naopak celníci tuto zprávu popřeli, jako nadhodnocenou. ČSSD teď žádá odstoupení ministrů, jejchž rezorty toto zanedbaly.

 23. Občan napsal:

  Již ve středověku a dále pak i dloooouho v novověku existovalo „domovské právo“.
  Člověk patřil k obci, v níž se narodil nebo v níž byl naposledy přihlášen k pobytu. V případě npouze byla obec povinna se o něho postarat, an což mohla dostat i příspěvek.

  Ve středověku to fungovalo tak, že chudí patřili k určenému špitálu a od něho (a od nikoho jiného) dostávali potravinové dávky, prádelnu a ohřívárnu v zimě. Plus případné ošetření v nemoci.
  Za to byl špitál osvobozen od veškerých poplatků, daní a cel.

  V novověku k tomu přibyly obecní pastoušky, chudobince a starobince, sirotčince, azyly a jiné útulky. Plus dobročinné nebo obecní vývařovny. A státem poskytované žebračenky. Domovské právo přetrvalo; de facto i za bolševika.

  A pak na nás vtrhla „svoboda a demokracie“, která nás „oblažila“ žebráky, bezdomovci, dětmi a seniory opuštěnými z ekonomických důvodů, lidmi nemajícími ani na nejlevnější pohřeb….
  Přesto – kdyby bylo znovuzavedeno domovské právo, obcím by připadla povinnost postarat se o přijatelné bydlení pro SVÉ chudé. A pochoipitelně i snaha, aby těch chudých bylo co nejméně.
  Za socíku tuto povinnost převzal stát; socík už nemáme, takže jediným, kdo připadá v úvahu, jsou právě ty obce.

  • jonáš napsal:

   No nepřetrvalo, bolševik ho zrušil hned po „vítěznym únoru“.
   http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-174

   • Občan napsal:

    Říkám „de facto“, ne „de iure“ 🙂
    Trvalé bydliště, zapisované do občanky, bylo totéž jako „domovské právo“.

    • jonáš napsal:

     Zatimco dnes to s tim, kam si máte dojít na pracák a pro podporu, nemá nic společnýho? 😉 Mi to přijde furt to samý, akorát ta podpora a pracák jsou na dvě věci. Podstatný bylo že příslušnost k obci (lokálnímu samosprávnýmu společenství) byla nahražena příslušností přinejmenšim „okresního formátu“ čili anonymnim ouřadem. Kdyby tomu tak nebylo, mohl by Šumperk nebo Varnsdorf jednat úplně jinak (m.j. by mohl ty „přistěhovalce“ odesílat do jejich původních domovských obcí, takže by nečinily problémy z pouhé koncentrace). Ale zas by bylo méně „svobody“.

    • Bavor V. napsal:

     Fungovalo to tak dokonale, že můj děda, rozený vídeňský Čech, dostal po roce 1918 domovskou obec (domovské právo) úředně, protože nemohl být odeslán do Rakouska, protože se hlásil jakoˇčeský občan.

  • AlenaK napsal:

   Bydlím na okraji Prahy, v blízkosti Thomayerovy nemocnice v Praze 4, Krči. Jako děti jsme chodily od Vltavy přes pole do Krče, nynější nemocnici se říkalo Masarykovy domovy. Nevím, kdo je financoval, ale slouží dodnes. Zaujalo mě, že byly postaveny během dvou let. Našla jsem na internetu něco z historie. Posílám odkaz – pro zajímavost.
   http://www.ftn.cz/cely-clanek/thomayerova-nemocnice-si-pripomina-80-vyroci-zalozeni-masarykovych-domovu/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2242&cHash=e5e0f38997
   Problém v Praze je v tom, že stát převedl bytový fond, s kterým hospodařil před rokem 1989 na obce a pokud nebyl vrácen v rámci restitucí, byl privatizován. Je mi velmi smutno z toho, že stát nezvládá sociální politiku a není schopen zajistit základní právo svých spoluobčanů na důstojné bydlení a důstojné stáří.

 24. tresen napsal:

  Ten líh s metanolem někdo nejspíš dovezl. U nás se lidi naučili pálit bezpečně už dávno. Legálně i nelegálně. 🙂

  • jonáš napsal:

   Zkušenej chemik tvrdí, že to bylo omylem .. každej překupník to pančnul pár procentama metylu a sešlo se jich tam nakonec požehnaně. Proč by to dělali „bezpečný“, když to nebylo pro vlastní spotřebu ani do familie? 😉

   • tresen napsal:

    A proč by s tím „pančováním“ začínali právě minulý týden?
    Toxikologové tvrdí, že se s něčím podobným nesetkali už hrozně dlouho.
    Vždycky jsem si myslela, že slovo pančování značí, že se do slivovice či jiné pálenky přidává průmyslově vyráběný líh z brambor. Metanol se v pálence občas vyskytoval tenkrát, když nedůsledně vylévali první dávku a když neměli měděné chladiče.

    • jonáš napsal:

     Metanol se tam dá přidat taky záměrně, chutí se to nepozná a je levnější (protože legálně bez daně). Voni to pančujou furt, ale do cca 5% je to „bezpečný“ (norma je asi 1.2% u pálenek a 0.5% u lihu) díky přítomnosti ostatního etylu. Pokud se „chybička vloudila“ a omylem to napančovali dvakrát, už to může dělat 10% a to je pak průser. S mědí v trubkách to myslim nesouvisí vůbec nijak, leda snad nějakýma pověrama lidovýho zbrojnoše 😉

     • Občan napsal:

      Ono se to dá navíc i zcela bezpečně „oddenaturovat“. Pracovníci leckterých ústavů, kde ho fasují na čistění laboratorního nádobí, by mohli vyprávět. V jednom ústavu dělají tak dobrý gin, že Angláni, co tam jezdí pracovně, blednou závistí a vozí si ho domů po litrových flaškách 😀

     • Jethro napsal:

      No nevím, většina pálenek ze syntetického lihu je hnůj a nedá se to pít „ani riťů cůfačky“, jak se povídá v jižních krajích.
      Stačí si koupit seliko Gin a Befeeter Gin, samozřejmě ne z Ostravské černé výrobny, a rozdíl poznáte.

    • jonáš napsal:

     Nebo se někdo přehmát a místo sudu etylu vzal ten vedlejší s metylem, to by byla vůbec nejrychlejší smrt. Pokud sleduju hlášky ze špitálů, tak tam potenciálních kandidátů ještě budou desítky.

     • XY napsal:

      Nebo nějaký chamtivý blb prostě udělal „zlatou ránu“, distributoři to už rozvezli a nikdo neví dne ani hodiny, kdy dorazí další otrávení. Zatím sedm mrtvých. Už slyším klasického liberála: Když jsou lidi blbí…

 25. levandule napsal:

  Bohužel, jak to tady čtu je fakt, že policie moc nefunguje. Nejhorší je, že lidi, co pijí ab zapoměli na problémy si whisky nekupují. Ten kdo dal tohle svinstvo do oběhu, tak by se měl sám napít.

 26. Jan Čermák napsal:

  Četl jste někdo toho Neználka?
  Chtěl jsem diskutovat s panem prometheem -což je pro asi pravičáka absurdní nick- ano stát by se měl starat, nikdo jiný toho schopný tu není, a když jinej nemůže musíš ty Karle, a proto ho máme.
  Když se může starat o podnikatele a nadnárodní korporace , proč by se nemohl postarat o pár chudáků, vyjde to řádově levněji.
  Ale nejde nereagovat na toto:“ část občanů se nechce přizpůsobit požadavkům trhu “
  Nepřizpůsobivý, to jsem docela určitě, s..u Vám na trh. Dokonce i občan je svým způsobem zpotvořenina , viz Josef Šafařík, já jsem člověk!
  A to trh odmítá respektovat. Nevidíte , že žijeme v Orwelově hrůzném světě?
  Nemáme snad ideopolicii?Nevidíme denně falšovat historii? Nejsme svědky nekonečné nesmyslné války bloků? Nejsou hodinky nenávisti?…..Já to tak vidím. Trh je velmi rafinovaná zástěrka pro velká svinstva, to nic to trh nám dneska říkají a odírají cikány.
  Jenže Solženicin říká, ne kamaráde, to ty jsi vrah, na žádnýho Stalina se nevymluvíš.
  A platí to furt stejně.

 27. Lex napsal:

  Ten methanol v 99 procentní koncentraci se běžně přepravuje v cisternách po železnici. Je základní chemickou látkou pro výrobu mnoha produktů, a není-li denaturován příměsnou látkou (stejně jako ethanol pro průmyslové využití), má stejnou vůni i chuť jako ethanol.
  Koncem osmdesátých let došlo k hromadné otravě pracovníků lokomotivního depa v Ostravě, kteří v přesvědčení, že jde o líh pitný, si kohoutem z cisteny napouštěli bandasky, míchali s vodou a pili. Naštěstí jen v práci, takže zdroj byl okamžitě objeven.
  A kde se ten jedovatý „hnůj“ vzal v distribuci? Už jsme zapomněli, jak v příhraničí s Polskem v devadesátých letech zbohatla řada bývalých veksláků, posléze podnikatelů? Kolik bylo objeveno nelegálních stáčíren „značkových“ lihovin (to to trvalo, než se podařilo přes protesty našich echt pravičáků protlačit kolkování lhaví s konzumním alkoholem). Protože v „tržním“ prostředí je naprosto legální nakoupit si značkové lahve renomovaných výrobců, nechat si vyrobit nebo přímo od výrobce nakoupit originální vigněty – a rup ty šraky – trh je zaplaven značkovým pitím za levnější cenu než od třeba skotského výrobce.
  Že se na to používal sice ethanol (líh pitný), nikoliv však vyrobený kvašením, tedy potravinářský, ale průmyslový s rodokmenem v Litvínově, co komu do toho? On ten průmyslový ethanol (není-li denaturován) není závadný, je zpravidla dokonce čistší s menším procentem methanolu než ten kvasný (jistě, i líh pitný obsahuje určité procento methanolu, pálenky z pěstitelských pálenic ho mohou obsahovat, myslím, tak asi tři procenta).
  No a tady prostě někdo namíchal vodku a tuzemák v domnění, že tak činí z pitného (nebo i průmyslového) ethanolu. Chyba lávky. Ukradl na to nebo si opatřil (někdo ho podvedl – vždyť kšeft je kšeft, na tom stojí tenhle systém) methanol, stejně vonící a stejně chutnající. Jen místo opice po něm přichází ta zubatá s kosou. V lepším případě doživotní slepota, trvalé poškození jater a čeho všeho (je to vůbec ještě ten „lepší případ“?).

  A čemu se v tomto případě musím hořce pousmát, je myšlenka vyslovená někde výše, že za to mohou daně na líh. Sancta simplicitas!!

  L.

  • Bavor V. napsal:

   Lexi, daně za to můžou, ale ne na líh. Jsou to ty daně, které nám likvidují kupní sílu, výrobu, zaměstanost atd. Takže asi těsně vedle.

  • tata napsal:

   LEXI jako vždy mi Vaše uvahy připadaj rana do středu,bohužel………kšeft je kšeft…….a sadím se že hlavní viník bude bez trestu a bude hodně vysoko jako ty topné oleje kde to odnesli šofeři…..zde to odnesou překupnici

   • jonáš napsal:

    No stejně si myslim, že to byla „technologická chyba“, takovej průser (a následnou likvidaci byznysu) by přece žádnej překupník vědomně neriskoval.
    V.t. http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mz-zakaze-v-zakone-prodej-alkoholu-na-stalych-trzistich/838923

    • Jethro napsal:

     To povídejte těm sedmi (zatím) mrtvým a dvacítce s trvalým postižením s rizikem smrti.

     • Jethro napsal:

      Už osmi. Jde to rychleji, než je zdrávo.

     • jonáš napsal:

      Jo jo, taky to můžete zkusit třeba vyprávět těm mrtvejm, co jim spad na vlak most kousek odtama, u Studénky… porušení technologický kázně. Pokud vim, tam se vyšetřování vleče a firma staví dál jako zjednaná. Nebo si zajeďte do Japonska, co tam maj neobyvatelnej jeden okres, prej jen na stovku, možná i jen pár desítek let, jak doufaj technologický optimisti.
      Prostě když si odmyslíte emoce, bude to nejvejš trestnej čin z nedbalosti.

 28. tata napsal:

  važení……..dnes mi poslal olin zajimavej odkaz….je to i mimo tema ale i uzce souvisí,tento odkaz by se dal široce rozvinout,je vlastně o ROMSKÉ otazce ale je tam hodně zajimavych věcí na zamyšlení mnoha směry,dokonce by si tento odkaz zasloužil několik samostatnych temat.
  TŘEBA pro Tresen je tam ………………co řiké useku o životě lidí na ŠLUKNOVSKU,hezky to tam natukla mluvčí radnice,které jak sama řiká se sem přestěhovala s PRAHY,s manželem to je vytvarník…….no asi by se TRESEN neshodli jak je ted lepe………TRESEN doporučuji shlednout.

  Druhé samostatně tema jak se zde sdevastoval fungujicí prumysl.

  TŘETÍ tema je skutečně že dav je nebezpečnej,a nato navazuje TEMA Kohout………..zajimavé co tam řiké ……..vodil sem si lidi jako loutky,kdybych řekl že nebe je ružové bylo by to,nebo v tom davu byli mnohem horší lidi než proti komu protestovali………..Bilo by to zajimavé se i zeptat a udělam to tu paní JURICOVOU SKOREM deně potkávám ,zeptam se ji jaky bude myt nazor po shlednutí toho pořadu………….opravdu doporučuji shlednout pozorně,ne kvuli Romské otazce…..je tam hodně věcí na zamyšlení,ty romy sem ja bral spíše jako okrajové tema………..
  ………… http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10327192109-na-divokem-severu-sluknovsko-2011-2012/21156226402/

  • Petrpavel napsal:

   Už jsem se o tom zmiňoval, to stojí za to vidět a slyšet! Obžaloba mafiokapitalismu a obhajoba kapitalismu i socialismu.

  • vera napsal:

   Díky, tato, za odkaz, teď jsem to zhlédla, moc zajímavé..

 29. tata napsal:

  no a naco sou pak novinaři………další dukaz něčeho na jednu stranu normalní,přesto v normalním světě něco nepředstavitelného

  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/ivan-kraus.php?itemid=17470

  • XY napsal:

   Jo, tato, to bylo rozkošně zvrzané divadýlko, až urážlivé, že přitom šlo o vyhození šéfa ND. Takhle nám tu pravicová vláda zachází se vším; řekl bych, že už jsou u konce s dechem a ani se to nenamáhají skrývat.
   On akorát pan Kraus něco přeslechl – když paní režisérka představení, pardon, tisková mluvčí ministerstva kultury, sdělila novinářům princip představení – totiž, že ptát se bude ona, nikoli novináři – tak se křik ozval. Myslím, že pak už nikoho ani moc nezajímalo, co paní ministryně a její poskoci blábolí. Nemusí se ani protestovat – ČT přenesla obraz, všichni mohli vidět, jaká sebranka zodpovídá dnes za kulturu. A všichni máme před očima důkaz, že stát v rukou této oslnivé vlády už není ani s to občanovi garantovat, že ho nedvezou na JIPku nebo do márnice, když si dá frťana. Jinými slovy – diagnóza zní marasmus.
   Zvláštní svět – neschopní vládnou schopným, idioti chytrým.

 30. Puck napsal:

  Tak to je bomba. Ve sněmovně budou mít napilno. Proč ?
  Bude zapotřebí urychleně zakázat komunisty. 🙂

  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Pravice-rozemleta-na-kasi-a-KSCM-na-cele-To-rika-celostatni-pruzkum-245925

  • Jethro napsal:

   Chudák Kubice. Už ho vidím, jak vraští čelo a přemýšli, co na ty komunisty vyštrachat. Moc času nemají. Jen si myslím, že už jakákoliv diskreditace bude kontraproduktivní.
   Diskreditace ČSSD je asi připravena, ale ta jen přeleje pár voličů ke komunistům.

  • Petrpavel napsal:

   Že by rozum začal vítězit?
   Toto je situace v preferencích před volbami. Jedna moje předpověď se začíná plnit 🙂 Druhá : ti mafiáni se jentak nevzdají a ještě přichystají další „kubiceho zprávy“ a „ráthonoviny“, tentokrát i na nejsilnější a levicovou stranu!

 31. Petrpavel napsal:

  Nedá mi to se s vámi nepodělit o nejvíce kladně palcovaný dotaz, no, spíš názor, na webové diskusi k dnešnímu Hyde parku :
  „TYTO DISKUSE JSOU NA NIC.17 LISTOPADU 2012 PUJDEME DO ULIC A UDELAME NOVOU REVOLICI JINAK SE TECH SMEJDU NEZBAVIME.“
  Jít do ulic nepomůže, říkám já. Ale volit konečně rozumně, to už bychom po těch 23 létech měli, pokud nejsme debilní, umět …

  • zdenekb napsal:

   Jít do ulic by náhodou možná pomohlo. Ale muselo by se opravdu chtít… do virtuálních diskusí se plamenné a burcující výzvy píšou tak snadno! 😉

  • Řezníček z Brna napsal:

   PetřePavle,
   Vyjdeme do ulic a šmejdu se zbavíme. A co se tím vyřeší? Globální kapitalistický řád je v hluboké krizi, tam je příčina všech problémů. Výměna lidí ve vládě nebo v parlamentu nic neřeší. Pokud lidstvo nenajde nový společenský řád, který nahradí tento prohnilý neoliberální systém nečeká nás nic dobrého (sv. válka, fašismus, vlády vojenských chunt atd.) Výměna Nečase s Kalouskem nic neřeší, musí se změnit celý systém.

   • tresen napsal:

    Zajímala by mě vaše představa, jak by ten systém měl vypadat.
    /A třeba taky jak dosáhnout globální shody. Například jak prosadit stejný řád v Kanadě i v Číně./
    Ale odpověď na výzvu v závorce není povinná. Jen jsem se nechala unést fantazií. Prosazování toho vašeho NWO se nedožiju, tak ji pouštím na špacír.

    • Reznicek z Brna napsal:

     Tresni,
     Protože jsem v podstatě socialista, tak nějaká vylepšená forma tkzv. švédského socialismu. Po pádu železné opony se kapitalismus úplně utrhl z řetězu, to potvrzují i moji příbuzní žíjicí v Itálii a Francii. Nekamenujte mne ale, že přesně nevím, vím jen, že tento řád nechci. I neoliberalisté si to již uvědomují, ale všichni se bojí změny, protože mají strach, že tato změna přinese vlnu revolucí, násilí nebo všeobecného zmatku (každá změna je k horšímu). Nejlepší by bylo, kdyby nový světový řád nastal evolučním vývojem v poněkud rychlejším tempu. Domnívám se, že panuje všeobecný koncensus, že svět potřebuje změnu, ale návod nezná nikdo, ani Merkelová, ani Obama, nikdo.

     • tresen napsal:

      Díky za odpověď. Koukám, že jsme na tom přibližně stejně. Možná se neshodneme jenom na jednom malém detailu – na příčinách.

     • kočka šklíba napsal:

      Je to trochu mimo téma, ale kdo můžete, přečtěte si román a také částečně detektivku Snadný prachy od Lapiduse (Lepiduse)?. Velmi zajímavé, napsal to tuším, bud někdo ze švédské justice nebo novinář, podle svých zkušeností z praxe od švédského soudu.
      Když jsem to četla, jen jsem si říkala, když je tohle možné ve Švédsku (tedy mafie propojená především s podnikateli ale i se státní správou a i policií, samozřejmě na mnohem menší úrovni než u nás), jak to asi musí vypadat ve skutečnosti u nás. Samozřejmě, je to román, ne faktografický popis událostí, ale domnívám se, že, vzhledem k autorovi, popisuje realitu. Pokud rádi čtete, doporučuji.

    • tata napsal:

     ŠKODA Tresen že jste nereagovala,na to video

    • Bavor V. napsal:

     tresen
     nelze přece prosadit stejný řád v Kanadě i v Číně. To by se museli buď Kanaďané přeštěhovat do Číny nebo (což je realizovatelnější) Číňani do Kanady. Jinak každá etnická skupina bude mít svoje uspořádání podle svého naturelu. I ten Čech má jiné potřeby než Rakušan.
     To ovšem nevylučuje shody v globálním přístupu k Zemi jako takové

     • tresen napsal:

      Prima. Nedochází mi jen jedno: proč to vykládáte mně. Já jsem přece naznačila, že mi myšlenka na unifikovaný světový řád připadá poněkud absurdní.
      Proti shodnému přístupu k Zemi coby planetě nic nenamítám. Snad už všichni uznávají, že je kulatá. Možná i delfíni.

   • Petrpavel napsal:

    Řezníčku z Brna, nějak jste mě nepochopil. Já přece také říkám, že vyjít do ulic nemá smysl. Dokonce si myslím, a píši, že ani toho šmejdu setím vyjítím nezbavíme. i to jentak nepustí!
    Volby jsopu šancí.
    Dám vám, pane šiditeli, taková otázka : která parlamentní strana (jiná než parlamentní změnu, zlepšení, nemůže udělat) má program nejbližší Vašemu (i mému) pojetí lepšího systému, režimu (švédský socialismus)?

    • tresen napsal:

     Když na švédský socialismus pustíte Marxe, tak se vám z něj vyloupne kapitalismus. Nebo se pletu?

     • jonáš napsal:

      A když ho pustíme na Štrougala či Brežněva, nebo do tý Číny, co právě „vynalejzá Bismarcka“, vyloupne se státní kapitalismus. Ono to všelidový vlastnictví bude nejspíš nějaká idealistická fikce. Konec konců, Kapitál bylo teoretický dílo, nikoli přesnej technologickej postup dle magdalény dobromily 😉

     • Petr Pelikán napsal:

      Na tohle téma najdete hodně odpovědí u Milana Machovce!

     • tresen napsal:

      Škoda, že si to tak někteří vykládali. Vraž do toho pár naběraček revoluce, zamíchej, strč do trouby a nech tam, dokud se z ní nebude kouřit.

     • jonáš napsal:

      No spíš je škoda, že si tak dodnes někteří vykládaj budování státu po kapitalisticku. Nepoučej se a nepoučej. Mj právě stoupl počet obětí volnýho pařátu trhu v tý aktuální kauze na jedenáct.

     • tresen napsal:

      Jaký pařát zabil tenkrát ty lidi, co bandasky metylu dostali od šikovného ajznboňáka jako dárek?

     • jonáš napsal:

      Že by pařát přátelského altruismu? A kdy bylo „tenkrát“?

     • tata napsal:

      TRESEN………….To byste nebyla vy abyste nedodala,,ale tamty taky kradou.. radši to okopiruji..Jaký pařát zabil tenkrát ty lidi, co bandasky metylu dostali od šikovného ajznboňáka jako dárek?Jaký pařát zabil tenkrát ty lidi, co bandasky metylu dostali od šikovného ajznboňáka jako dárek?
      Vyte ale rozdíl tady je a velky………….tenkrat to někdo ukradl.kradlo se a bude se krast.

      Rozdil ovšem je že to koupite jako zakazník naprosto nevinej,a že se někdo obohacuje a asi toho hlavniho vinika nenajdou………..jak jinak že to nechapete VY TOTIŽ ……….a dalo by se říct že velice selektivně,jako na ten odkaz,co se VÁM NECHODÍ jako vynechate…jste čím dál čitelnější bohužel jen ,,rejpalka..

     • Petrpavel napsal:

      Tato, tresen „rejpalka“, Vy jste to trefil! 🙂 Taky to tak cítím. Nerozhodná, přelétavá v názorech i v myšlení, hledající svého vůdce, tápající. Nejlepší volič pro naši tzv. pravici. Předhodit před volbami nějaký hodně tučný špek, a oni už se chytnou …

     • jonáš napsal:

      A ještě asi chodí moc do kina .. na filmy pro pamětníky.
      http://www.csfd.cz/film/88020-cerna-sobota/

   • cermakjanj@volny.cz napsal:

    S tímhle nemůžu souhlasit. Je jasný, že prosté odstranění Kalouska nevyřeší všechny problemy světa. Na druhé straně, toto uvažování umožňuje Kalouskům přežívat.
    Vyměnit a znovu vyměnit, je to už dávno vymyšleno, ostrakizace se tomu říkalo.
    Mysli globálně, jednej lokálně. Jinak jsme opravdu v pytli.

 32. prirodovedec napsal:

  vlk, Lex: Jsem na delsich cestach, na mistech spise s prohibicI :), ale co se dozvidam (problem s mostem v Praze, tluctchorova vzpoura, ted ta umrti, nackove na medailovem miste studentskych voleb), tak se zacinam uz desit naplnovani davnych predpovedi. Pozice pro silneho vudce, ktery fasounsky zatoci se zkorumpovanymi neschopy je nachystana … Nikdy jsem neveril, ze profesionalita a vzdelanost pujde tak rychle do kytek v me vzdelane domovine ve jmenu hrabivosti a diletanstvi.

  • Lex napsal:

   Také já Vás zdravím, přírodovědče!
   Často vzpomínám na naše diskuse se Stejskalem na akt.cz. Také na Váš „protofašismus“. Už i tady o něm byla mnohokrát řeč (a nejen řeč, je to realita ta dveřmi).
   Mě zase při pozorování vývoje u nás (v Evropě), ale i za oceány, napadá citát, o němž nevím, zda je skutečně autorem, ale je připisován Sokratovi (a je-li on skutečně autorem, pak i já musím přisvědčit – „Velmi moudrý muž s rozhledem daleko přesahujícím Vernea“) – „Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.“
   Řekl bych, že zejména s těmi zločinci u vlády to trefil přesně (že by byl původem Čech?).
   Mějte se!
   L.

 33. prirodovedec napsal:

  tresen (jepice): Zdravim, zvednu vyzvu. Nejde ale o to, jak to ma vypadat, ale jak to bude (u Vas) vypadat. Neschopnost elit je zrejma a viditelna a nic delat neda. Rozkradena minulost, pritomnost i uz i budoucnost, cili resenim je bankrot a restart (tj. zase prerozkradeni). Soucasne otravy jsou dukazem neschopnosti jednat razne (a sbirat body verchuskou). Tyto situace se budou opakovat a opakovat, a pak to bude probihat klasicky, zdivocele stredni vrstvy a bohati prvotni zlodeji s ulevou uvitaji silnou osobnost, ktera zamete se zlorady a uklidni povestnou „luzu“. Docasne. Protoze verchuska dokazala, ze neumi. Najde se tedy tercova skupina pro kanalizaci vasni (nizsi uroven – rozvasneny dav zacne cistit ghetta, nizsi uroven – loutkari obetuji nektere jiz prilis nenavidene bile kone – Al Calous v duchodu zahnan do rybnika u Bechyne, a pod.) Staci se jen podivat do historie. Jak to konci, kdyz to verchuska neumi to je videt opakovane. Fasounska ceska opereta dirigovana vekslaky u moci to jen odlozi, protoze neumi … Takze co s tim? Radovat se z toho co je. Napr. z peknych textu a diskusi u vlka :).

  • vlk napsal:

   Zdar!!
   Mohu jen napsat to, co vždycky, když viditelně nakoukneš! Vítej a moc rád tě vidím!!! Moc rád. A chtěl bych Tě vidět daleko častěji!!
   Ano, máš pravdu. Stát se rozkládá už viditelně. A co nevidět přijde volání po silném vůdci. To ja jasné.
   Kdo neuvažuje o emigraci, marní čas. Kdo se k ní neodhodlá. poškodí sám sebe. Kdo o ní uvažuje,ale nepůjde je vlk.

  • tresen napsal:

   Jestli má někdo strach z kanalizace vášní, tak jsem to já, milý pane přírodovědče. A házím takové malé sondičky, jestli někde bude někdo, kdo si minimálně zachová chladnou hlavu a vědomí, co je dobře a co špatně. Jenže vášněmi, které budou nejspíš kanalizovány, není ohrožena pouze střední třída, ona to totiž vůbec není třídní záležitost, protože jestli tu existují nějaké třídy, pak tu jsou příliš krátkou dobu, než aby se u nich potlačily hluboce zažrané atavismy. Potlačování atavismů nemá třída tak jako tak v popisu práce. Takže se obávám, že v tom davu, co se požene na doporučené viníky, se potkají i ti, co by si dneska ani ruku nepodali. Jak to nazvete, je celkem jedno. Fašismus je jenom slovo.
   Takže co s tím?
   Nevím.

   • Petrpavel napsal:

    Žádný dav se nepožene na viníky! Jsme v Česku. A máme Červíčka a Vondru (silové složky).
    Tendence k silnému vůdci budou, ale věřím, že nedemokratický nemá šanci. A demokratický? Už aby tady byl!
    Budeme zdlouhavě a pomalu napravovat a skládat se na to, co ti kdo odejdou nakradli. Co by ti tady dělali, krást už nepůjde, stejně mají dost, malinká možnost jejich kriminalizace taky přichází v úvahu, podílet se na nápravě nepřichází pro ně v úvahu.
    Zase bude ekonomická emigrace, tentokrát ne pro vidinu snadného výdělku na „západě“, ale utratit bez kontroly a postihu nabyté.

   • XY napsal:

    Možná byste si měla místo „sondiček“ vyhledat informaci, jak by volila studující mládež, naděje vlasti. Hoši dívky od pana Vandase jsou u nich na prvním nebo až na druhém místě? Myslím, že zdroje máte celkem po ruce, včetně ústavu, jehož tradice byla vždy veskrze demokratická – taky tam onehdy dosáhli povzbudivých výsledků. Ale to už je zkyslá předvčerejší polívka.
    Jinak je celkem truchlivý pohled na výsledek našich posledních uvědomělých pravicových vlád – už se ani nepokoušejí zakrývat, že jsou naprosto neschopné. Podlé, to ano, ale to je bohužel standardní princip české politiky.

  • kočka šklíba napsal:

   No také Vás ráda vidím přírodovědče, ano vše, co jste psal, se bohužel plní. Nakonec i zde v této diskuzi nick Prométheus potvrzuje Vaše dávné, skutečně dávné a neuvěřitelné (pro mě v té době), předpovědi, bohužel.

 34. tresen napsal:

  Ten dokument, který mi tu doporučoval tata, je opravdu příznačný. A přízračný. Nejpřízračnější byla výpověď ubohého hochštaplera Lukáše Kohouta. Jak za ním šli jako pejskové a kočičky, zpomalili, když chtěl, a zrychlili, když chtěl, a kdyby jim řekl, že nebe je růžové, bylo by růžové. Až se toho sám polekal a radši se odstěhoval do Chrudimi.

 35. cobolik pacholik napsal:

  tak to kukam jak cip,co sa deje tam v zemi ceskych,jasne ,ze ostravsko najvacia miesanina pepikov s cobolami a pijaci jak sa patri,kopa tych zasranych vychodnarov makala na sachtach bo glupe a mocne,zomrelo uz osem ludi,cital som ,ze kontroluju ja by som kontroloval s magnum 45 king cobra a na mieste strielal na druhy den by sa kazdy bal predat aj malinovku a ta svina,co to vyraba,toho dorvat s jeho kumnpanmy a s celymi rodinamy,urobit im big party s tym alkoholom a na bilboardy v cz a namiesto tej zasranej reklamy v tv dat,ako sa hostia tym pancovanym alkoholom a ako sa rychlo im zacina stmievat, a ako pekne umieraju,aby druhy pamatal,co ho caka,ked svojich truje,zajtra daju sadry do sunaru,aby malym ceskym hovniarom dlhsie drzala strava a stale nerevali,ze su hladny,kurnik toto tam to uz docista na hlavu,holota sa apon mohla napit a teraz?ako arcipijak by som sa nenapil ani vody tam,bo viac dni,ako klobas.

  • Puck napsal:

   Jsi se nějak rozhorlil. 🙂
   Nějakých 8 mrtvých, co chlastají utrejch na ulici a v lidových knajpách ? Můžou si za to sami, nemají chlastat, říkali hodný pán Heger, ministr zdravotnictví v televizi.
   Policie má jiné starosti. Víte, kolik policajtů muselo nahánět Ratha, teď zase musí hledat Smetanu, co maloval tykadélka na plakáty, a co nechce dobrovolně do basy. A ty by jsi chtěl hledat a střílet obchodníky. Pacholíku, tady máme kapitalismus, kšeft je kšeft, a chybička se vloudí.

 36. jonáš napsal:

  No mně by docela zajímalo, kdo „vyhladoví“ dřív. Tipl bych si, že ti pod mostama, provozovatelé státem dotovaných tržních ubytoven maj asi dost sádla z tučnejch let .. ovšem podpora sociálního bydlení bude hned za rok následovat, takže kdo přežije, ten vyhraje 😉
  http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=756985

Komentáře nejsou povoleny.