Co o nelegálním alkoholu říkala tajná zpráva z roku 2010, co Miroslav Kalousek v témže roce a co tentýž říká dnes.


Když  jsem  v úterý  večer  narazil  na  Aktuálně.cz  na  rozhovor  s Kalouskem, který  poprvé  od  vypuknutí  metanolové  aféry  vylezl  z dobře  utajené  nory,  kam se po jejím  vypuknutí  stáhnul a  proti  svému  zvyku  být neustále na televizní obrazovce a  rozdávat moudra napravo nalevo, ani neceknul a všude nastrkoval svého zástupce  Minčiče, málem  mne  kleplo.  Kosa  byla  kousek od  zastavení.

Podobnou  snůšku nehorázných  drzostí   jsem  snad ještě, za  celý  svůj,  už  nikoli krátký  život –  neviděl.  Nedalo mi to   a začal  projíždět  internet. Chtěl jsem prostě  nějaké  historické  informace o  vývoji  problému.  A také  o  tom,  jakse to  má s tzv. politickou odpovědností  za  těch  více  než  dvacet  mrtvých, co už tady  dneska  z metanolu máme. Protože  politická  odpovědnost, po  které  tak  ohnivě  volal  Kalousek  v parlamentu v případě  Parkanové   mi  zcela jednoznačně  u metanolu  splývá s odpovědností  trestní. Za  ty  mrtvé  a slepé.  Nikdo z  rozhodujících  aktérů  se nemůže  vymlouvat, že  neznal  rozsah problému,  že  o něm nevěděl nebo , že  neznal  správný  recept  na  to , jak  celou  šedou  lihovou  zónu  podchytit. Naopak  znali,  věděli,  mohli a nekonali nebo konalinedostatečně.Měli by  tudíž  nést  také  plnou odpovědnost, včetně  té trestní.

Výchozím  bodem  tohoto  textu  je pro mne  ona  Tajná  zpráva  o  nelegálním  alkoholu, kterou  si nechali  zpracovat  čeští lihovarníci a na  které  podle  informací  Insideru,  respektive Sabiny  Slonkové,  což  už jsem  dokládal  předminule,  prý  významně  autorsky  participoval  tehdejší  soukromý  clifton  Jan  Kubice.  Dnes ministr  vnitra. Co že  říká  ona  zpráva z roku  2010.Vyberu jen některé  zásadní informace.  Více  se dočtete  na  této  adrese: http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=665492

-že  až polovina  alkoholu je nelegálního původu

-že  celková  škoda  je odhadována na  10 miliard  korun

-že Podvody jsou čím dál sofistikovanější, jednotlivé skupiny si vytvořily síť kontaktů, a když už se to nechá zajít do takového stádia, těžko se to postihuje,

-že  existují  tři různé  skupiny  velkopodvodníků

a- ti co  jedou  v úplně nejlevnějším chlastu,  vyčistí denaturák, stočí a expedují

b- ti co  padělají  značky  zavedených  výrobců, včetně  lahví a etiket a  stáčí  do toho vyčištěný denaturát  jako  pití  dobrých  výrobců

c- podvodníci  ve  velkém,  do  čehož  jsou zapojeny  oficiální  výrobci a  velkodistributoři a  to  včetně  řetězců.

Tak  tohle  všechno a mnoho dalšího bylo známo  v roce 2010. Předpokládám  včetně  detailů. A znovu  opakuji,  že  autorem  té  šokující  studie  je  současný ministr  vnitra!  Tehdy psal  tohle. Co konal se svými  tehdejšími  zjištěními statečný  plukovník  Kubice  po tom  co  obsadil ministerskou kancelář?  Koho zaúkoloval  na  tom, aby  se  s tímhle neblahým stavem  něco zásadního změnilo?

Proč  si největší lihovarníci nechali  tu studii  zpracovat  je na  bíle dni.Jednoznačně chtěli  omezit  rozsah svých  ztrát na trhu, který  jim  nelegální alkohol  způsobuje! A  mysleli  si,  dnes  už  víme  že naprosto naivně,  že  když  sami  získají přesné a  věrohodné  informace  typu, kdo, co, jak   a  zejména  jestliže  VYČÍSLÍ  STÁTU  a  JEHO PŘEDSTAVITELUM  VELIKOST  DAŇOVÝCH ÚNIKU, tento  stát  tvrdě  a  nekompromisně  zasáhne.  Aby  ochránil své příjmy. Dodejme, že  ona  Tajná  zpráva  se na  veřejnost  dostala  těsně před  parlamentními  volbami. Takže  si pojďme  připomenout,  co  vlastně  tehdy  říkali  dnešní  držitelé  klíčů. Zdrojem  je  pro mne  tento link:

http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=665787

Takový  Kalousek  po  pádu  vlády v roce 2009  říkal  například  toto:

„Když se u nás v minulosti výrazně zvýšila spotřební daň z lihu nad úroveň ostatních států, vzrostl tlak na pašování a černé palírny. Výsledkem byl nižší výběr daně.“   

Před  volbami  po Tajné  zprávě  pak  zejména  tohle:

„Chce to prostě přehodnotit priority celní správy. Je třeba, aby se celníci na alkohol výrazněji zaměřili,“

A pojďme se  podívat, co  tentýž   říkají  dnes. Ale  než se  k tomu dostanu,  připomeňme  si, co  už  stihli on a  další   z famiglie udělat.

Navýšili  celníkům a jiným  složkám, bojujícím  s alkoholovou  kriminalitou  rozpočet  a posílili  jejich početní stavy?  Nikoli!!  Naopak  byl  systematicky  každý  rok  rozpočet  krácen  až na  hranici  úplně  nefunkčnosti. Personální stavy byly  SNIŽOVÁNY, specializované  útvary  rozpouštěny  a  pracovníci  Celní  zprávy, všech možných  inspekcí  i policie  DEMOTIVOVÁNI   snižováním  platů o  15%. A  pořád  ještě  si, v rámci  „rozpočtové  odpovědnosti“  ti  samí, co  chápali  před  posledními  volbami  trh s černým alkoholem jako velký problém, myslí,  že je potřeba  na  těchto složkách  nutno  šetřit  dále. A  Kalousek varující  před  růstem spotřební  daně?  Vrátil ji  snad  po svém opětném  nástupu  na finance na  úroveň  roku  2009?  Ani náhodou!

Takže  to  jsou  skutky.  A  teď  se podívejme  na  slova. Jejich  současná slova!! Když  zde máme  přes dvacet mrtvých  a další zřejmě  přibudou.

Zcela evidentně  se  totiž  černým lihobaronům z platformy  b-  Tajné  zprávy  chybička  vloudila.  Ano, to jsou  ti, co  vozí denaturák a po vyčištění z něho  udělají  značkové  pití  včetně  originálních  láhví a  etiket.  A  dodávají  do  kamenných  obchodů a hospod a  už  také  do  e – shopů… Protože  všichni, co  mají  co dělat  s otravou, si  tuto otravu  přivodili  tím,  že  požili  to, co nakoupili  v krámu!!!  Ne  někde rozlívané v pokoutní trafice  nebo  nádražním bufetu –v kamenném obchodě  nebo restauraci!!!

A  tím se dostáváme  k tomu, co  mne  rozlítilo doslov a  do běla.  Totiž  k rozhovoru  s Kalouskem. http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=757812

Kde,  mimo jiné  naleznete  tyhle  neuvěřitelnosti:

A.cz: Která složka státního aparátu je podle vás zodpovědná za otravy metanolem, ke kterým dochází v posledních týdnech?

„Dopředu chci říct, že naprosto odmítám teorii, že v této záležitosti selhal stát. Jedná se o trestný čin a odpovědnost za něj nese ten, kdo ho prodal, i ten, kdo ho distribuoval.

Co se týče obchodu s alkoholem, tak své kompetence má Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která střeží zájmy ochrany spotřebitele, a kompetence správce daně – žádné jiné – má celní správa.

Pochopitelně, co se týče kriminální činnosti, tak je to policie, s níž celní správa poměrně úzce spolupracuje.“

Nemám  slov!!  Takže  stát neselhal a  celníci  jsou  tu jen  a jen kvůli  tomu, aby  vykonával kompetence  správce  daně?  Na  rozdíl  do  toho,  kdo  vedl  onen  nehorázný  interwiev  s Kalouskem  a  tuhle  sprosťárnu  bez dalšího spolknul,  se chci  Kalouska  zeptat – a  ochránili tedy celníci  zájmy  správce  daně   a  vybrali  příslušnou  daň  i  z metanolových  flašek?  To aby  vám neutekly  žádné  příjmy!!!  Jestliže  ano a  jste  si  tím jistý,  hřejí  vás  takovéto  peníze?

Jestliže  ne,  pak  se  ptám, jak  celníci, kteří  tu jsou jen  jen kvůli  výběru  daní naplnili svou  zákonnou  povinnost, když stát neselhal??? Když  v další odpovědi  Kalousek bez uzardění tvrdí,  že  celnici  udělali  maximum.
A  přidám  další  otázku  – jak  to,  že  ve státech EU  s mnohem vyšší  spotřební daní na  alkohol  naše problémy  nemají?  Když je  to boj , který  se  nedá  nikdy vyhrát?

Moc  pěkná  je také  pasáž, jak  teď  celníci nemohou nasazovat  operativní  techniku a vůbec  jaksi  vyšetřovat,protože  s trestního zákona  vypadla u  alkoholu trestní  odpovědnost…A  kdopak  tu  změnu  trestního  zákoníku  připravil? Neprošla náhodou  nejprve  legislativní  radou  vlády? Jak to, že  to nepřipomínkovalo  vaše ministerstvo  Kalousku? A  kdopak  to prohlasoval  v parlamentu????

A  „skvělé  je  tohle“

A.cz: Před dvěma lety jste v reakci na zmíněnou zprávu mapující černý trh s alkoholem řekl, že je potřeba přehodnotit priority celní správy.

My máme povinnost věnovat se všemu, jak padělanému oblečení, tak pohonným hmotám nebo alkoholu. Ano, v tento moment celní správa, protože je potřeba tuto záležitost co nejrychleji uzavřít, vrhla celé své kapacity na etanol.

Ale nemůžeme se věnovat stále jenom etanolu.

Tak  jo, oni prostě musí  také  stíhat  pašování  triček, přece….

Ale  vrcholem  všeho je  tohle:

A.cz: Mluvím tu o prioritách, přeci jen padělané mikiny a otrávený alkohol mají zcela jiné dopady na obyvatelstvo.

Odpovědnost za své zdraví má především každý sám.!!!!!

Prostě  stát  neselhal!!To jenom blbec  občan nebyl  dostatečně  odpovědný, když  si  došel  do  krámu pro  Tuzemák  a následně  oslepl…Měl se  líp postarat.

Co   s touhle chodící  zvráceností??? Stát neselhal,  celníci  splnili svoje  povinnosti,takže  máme  v obchodní  síti, resp, teď  ve  skladech jed,nikdo neví  kde a  kolik, ale za  otravu může  si za  to občan  tím, že  nakupuje  v obchodě!!! Není mi  totiž známa  technika, jak  lze poznat  metyl od  normálního  alkoholu, pokud je obojí ve  stejné  láhvi, se stejnou  etiketou,  zátkou  a kolkem a má to také stejnou  barvu.

Chce  se mi zvracet.  A už  se  mi  nechce  psát. Vůbec. Tohle  je  opravdu jen  o  dvou variantách. Okamžitě  vzít  klacek do  ruky  a  vyrazit  na  ně.  Nebo  prostě  prodat  všechno, co  tu  člověk má  a  okamžitě  se  s rodinou vystěhovat ! Hned  teď  a  na nic  nečekat.A  nechat  tady  tu  duševní  zmrzačenost ať  si  žije  podle  svých mouder  a  doufat,  že  i  on  narazí    na   „tu“  „správnou“ flašku. Která  ho nezabije. Jen  se mu prostě  navždy  setmí před  očima.

Vynechám,co  jsem měl  připraveno z výroků  Nečase a  co  z bych  rád  prezentoval  z oduševnělostí  takové Píky.. V světle  té  sprosté  zvrácenosti  od  Kalouska  to  fakt není  zajímavé.

Je se ještě  zeptám, jak  je  možné,  že  je po tomhle  výroku ještě ministrem? Že  nikdo nežádá  demisi  vlády?  Že  sdělovala  mlčí a  nebijí na poplach?  Že……,  že se prostě nezatřese  zem?

A  Slimovi musím potvrdit,  že mne  naprosto správně  opravil,  když  chtěl, abych  svou  klasickou  závěrečnou větu  prezentoval  v následujícím  znění:

Přeji vám  hezký pozdní letní den  a Miroslavu Kalouskovi BRZKÝ  spravedlivý  proces. Nicméně  soudím, že ten  už mu,  po  výměně  policejního ředitele –nehrozí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

121 reakcí na Co o nelegálním alkoholu říkala tajná zpráva z roku 2010, co Miroslav Kalousek v témže roce a co tentýž říká dnes.

 1. Jeff napsal:

  Ke Kalouskovi: je docela možné, že tento ojedinělý zjev byl ještě na škole, jako ostatně mnozí další, pro své záporné vlastnosti kontaktován tajnou službou, aby jako nový kádr pomohl budovat novou hezkou společnost. Vstoupil, aby to nebylo příliš blbé, do národní fronty a kariéra se začala odvíjet ihned po převratu. Předstírat křesťanství nebyl pro něho vůbec žádný problém. Pak už nelenil a začal hromadit prodeji černé výzbroje a výstroje mohutný majetek, až celý systém dovedl k dokonalosti prodejem kasáren v centru Prahy zadarmo. Protože byl dlouholetým členem šedé struktury, nebyl ani popatnácté během vyšetřování shledán ničím vinný. Jako zdatný obchodník byl tedy vybrán jiným výtečníkem do křesla ministra financí, přičemž z provizí mezitím stačil vybudovat politickou stranu na jedno použití. Sláva a drahé přátelství s médii mu stouply do hlavy natolik, že neřešil, nakolik mu pančovaný alkohol poškodil mozek, takže již nějakou dobu není schopen dobře vnímat realitu. Přestože takto jej vnímá veřejnost, komplexní systém ovládání médií a minimální osobní statečnost jejich zaměstnanců a spolupracovníků, jež jim dodávají materiál na základě švarcsystému, došlo až v posledním zhruba měsíci k „procitnutí“ osobností, jež jsou oné veřejnosti podsouvány jako velmi důležité osoby. Včera kupříkladu procitl sázkař na koně a příležitostný textař Horáček: „Tak nám pan Kalousek dneska vzkázal, že „zlaté časy v Evropě skončily; prožrali jsme to a proflákali.“ Koho tím „my“ myslel? Už desítky let pracuji ve dne a hlavně v noci, o víkendech, o svátcích. Moje žena pracuje od rána do večera a ještě se stará o dcerku; nejednou si pak dá budík na tři ráno, aby mohla přemýšlet a kreslit. Můj tchán, profesor teoretické fyziky, pracuje nepřetržitě,“ píše Horáček. „Mí kolegové jako zvukař Michal Pekárek nebo Vojta Dyk nebo Dodo Gombár pracují, až padají únavou, stejně jako editorka mých knih Daniela Iwashita. Když jdu nakoupit, vidím ženské, které sedí den co den hodiny za pokladnami, vidím řidiče autobusů, vidím lidi na stavbách, lékaře v extra službách v nemocnicích, znám lidi, co vstávají ke koním před pátou ráno,“ podotýká textař ve svém článku. Michal Horáček píše, že mnoho lidí se samozřejmě fláká. „Nepochybuji, že mnoho lidí se „fláká“, ale kdo jim umožnil ten luxus flákat se a „přežírat“ díky prostředkům, které vytvořili ti usilovní? Nebyl to snad právě profesionální politik – zprava i zleva, tohle rozdělení dávno ztratilo jakýkoli smysl – kdo si tak kupoval jejich hlasy,“ ? ptá se Horáček.“Anebo, stejně jako já soudím podle lidí ve svém okolí, soudí tak i MK? Vidí pašáky jako pan Škromach, který jako bolševik, odborář a politik o práci nezavadil nikdy a vždycky jen heftoval lidi. Vidí celou tu vlastní povedenou partu, která se stará hlavně o přihrávky předražených státních zakázek na cokoli svým kumpánům. V tom případě se nedivím, že mluví o flákárně a přežranosti. Ale to ať mluví za sebe a za své, ne za mě a za mé,“ konstatuje v článku. Aktuální slova ministra financí považuje Michal Horáček za urážlivá vůči všem slušným lidem. „Tenhle dnešní ministrův žvást není jen blbý. Je vůči stále ohromnému počtu slušných a pracovitých Čechů nesnesitelně drzý,“ končí Michal Horáček svůj fejeton…..
  Ponechám stranou, že se MH opřel do Škromacha, aby snad všem z Kačerova bylo jasné, že zůstává věrným voličem ODS nebo Peak?, podle mého on spolu se Samkovou řízený proces odstranění škůdce právě zahájili.

  • Jeff napsal:

   Nejdřív jsem si myslel, že Kalousek se nějak obrátil do sebe a udělal veřejné pokání. Možná v důsledku nedostatku alkoholu. Než jsem zjistil, že mluví o nedávné Evropské a naší minulosti. Rád bych tohoto domýšlivého chemika opravil – že většina lidí – ať už kdekoli – dřela poměrně intenzívně, každodenně, a bez remcání. Vedli a řídili je často idioti, tzv. manažeři, CEO, atd, Kalousek by mohl vyprávět.
   K tomu intenzívně podváděli tzv. finanční experti, no Kalousek by mohl vyprávět.
   A propos: Když už o všechno přijít, lepší proflákat a prožrat, než se ušetřit k smrti. O tom ale „parašutista“ Kalousek nemá tušení.

   Jan Kraus

 2. Řezníček z Brna napsal:

  Že byl z trestního zákoníku vypuštěna trestní odpovědnost za pančování, to údajně prosadil exministr Pospíšil (padlo to v Hyde parku ČT24). Kořeny toho všeho začali v 90 letech, kdy Klaus říkávál na adresu Rychetského Motejla, Pitharta atd. „Nekriminalizujte mi ekonomiku“. Prostě volná ruku trhu a trh bez přívlastků bylo to zlaté tele, kterému se naši neoliberalisti klaněli. Oslabování funkce státu a přenášení veškeré odpovědnosti na samotného občana. A teď Kalousek řekne, že každý si odpovídá sám za svoje zdraví. To je už vrchol drzosti!

  • tresen napsal:

   Je to trochu jinak. Přestupek nedovolené výroby alkoholu se týká pouze domácího pálení pro vlastní potřebu. Jak to někdo začne prodávat, trestní zákoník na to pochopitelně pamatuje. A navíc, pokud do pití někdo přimíchá jed, je těch paragrafů po ruce daleko víc.

 3. Šims. napsal:

  Už jsme zde jednou psala – pozvat kalouska na frťana do nálevny, kde se rozlévá onen 50% meťák a pěkně do jedné a do druhé nohy a bude mít dost. Pak ať říká, že si každý za své zdraví odpovídá sám. On je totož rozdíl si dělat opici z chjlastu za pětistovku a z chlastu za padíka. A jsme u toho, je to jen a jen o příjmech a frustraci. Kalousek popíjí z nervů a strachu (nedivím se při jeho aktivitách) a ti padesátikorunoví pijí z frustrace vlastní nemohoucnosti a vzteku ze života. Ti opravdu nemusejí mít strach, že něco zpronevěřili, spíše mají strach, že něco nezaplatili a přijde na ně exekutor. A naše exekutorská praxe je také jeden z výplodů naše tržního prostředí, že? Občas mi na mysl přijdou slova písně od zpěváka Kluse……………………………..za co

  • anita napsal:

   Myslím, že Kalousek je setrvačně prolit etanolem, sodím tak z jeho gest a průplachu mozku a tudíž by ty dva panáky z nalejvárny vůbec nazabraly, meťák by vůbec neměl šanci se v jeho těle odbourat, škoda.

  • Paní Šims., jednak srdečně zdravím… 🙂
   Ovšem nedá mi to, abych Vás neopravil: on totiž Kalousek popíjí TAKY za padika. Ceny v poslanecké kantýně jsou totiž notně pokřiveny ve prospěch „našich“ zastupitelů (ó, jak tržní, že?)… a rozhodně tam nenalévají Tuzemák či nějakou takovou vodku v MC oněch 50 Kč.
   Ó nenenenene – přece NAŠI zastupitelé si za svou obětavou práci pro naše blaho zaslouží to nejlepší (pokus o trochu trpkou ironii).
   Takže by mě fakt zajímalo, zda ta ona prohibice se vztahuje i na tu onu kantýnu. 🙂 Přece je nemůžeme nechat na suchu, co kdyby měli absťák? 🙂

   • Šims. napsal:

    Dobrý den Vladimíre, tak to jste mne dostal. Já jsme úplně zapomněla, že kantýny našich potlitiků stírají rozdíly mezi obyčehjným a VIP. Pouze s tím rozdílem, že cena jaksi neodpovídá kvalitě získaného. Už jsme zapomněla na ty chlebíčky, koňakové bombičky (škoda, že nejsou plněny semtexem, byla by alespoň legrace). Když to všechno tak zvážím, tak mne bere jedna věc – jak stačí 20 let k tomu, aby lidé válcovaní tím rovnostářstvím, které zde bylo 40 let, najednou vyrostou tak rychle do oblak. K nebi se mi psát nechce, protože by to bylo pošpinění mnohoznačnosti tohoto slova.

   • Zdena napsal:

    V Poslanecké sněmovně páni poslanci prý problém mají. Za prohibice se jim daleko hůř pracuje viz.:
    http://www.blisty.cz/art/65058.html

 4. Bavor V. napsal:

  Čí je to vina?
  Všech, kteří ve volbách 2006 volili proti Paroubkovi. Byla to právě jeho vláda, která po dlouhých bojích s ODS zavedla první krok, a to kolkování. Byl to první a vinou médii zaslepených voličů i poslední krok v boji proti nelegálnímu alkoholu. Dnes budeme v boji pokračovat tím, že vydáme lepší „nové“ kolky.
  V současné situaci, kdy se lidé bojí metanolu, by zavedení restriktivních opatření jako jinde ve Evropě, prošlo bez protestů a ještě by si vláda polepšila. Jenže my budeme opět hledat nějakou „vlastní českou třetí cestu“, místo abychom se poučili jinde.

  • tresen napsal:

   Jak je vidět, kolky se ohromně osvědčily. Díky, že jste to připomněl.
   Nové kolky s hůře padělatelnými znaky budou podle vlády jen přechodné opatření, než budou doplněny speciálním kódovacím systémem.
   To všechno se samozřejmě mělo udělat už dávno, v tom mají vládní kritici naprostou pravdu.
   Jenže zatím je podle mne restrikce na prodej a vývoz jediná rozumná věc.

   • Bavor V. napsal:

    Samozřejmě že kolky měly být první krok. Ale to jste právě vy, voliči proti Paroubkovi v roce 2006 způsobili, že to byl krok na (už) sedm let poslední. Další kroky už nikdo nechtěl udělat. Proč, to se můžeme jen domýšlet. Ale byla to právě ODS, která veškerá omezení blokovala.
    A přechodné opatření této vlády bude patrně trvat do doby, než zkrachuje i Becherovka, Jelínek a Prostějovská starorežná. Pak už nebude co kolkovat.

    • jonáš napsal:

     No pak ty firmy budou aspoň levně ke skoupení z konkursní podstaty. A pak se celá ta prohibice slavnostně odvolá a novej zodpovědnej vlastník se už postará, aby se nešidilo. Zejména ne na jeho příjmech 😉
     Jen jestli jsem právě nevykecal scenář.

 5. Puck napsal:

  Proč kolkovat ?
  Nezrozumnější řešení, které mě napadá, je toto. Na každou s alkoholem nalepit štítek : “ Pozor jed ! “
  To nařizuje zákon, tím by obchodníci byli krytí proti žalobám. ( Nakládání s jedy )
  Ruská ruleta při koupi alkoholu v Česku bude fungovat ještě dlouho. Ve skladech leží 20 miliónů lahví, a nikdo neví, která z nich je vadná.
  Vlk píše, co soukromé očko Kubice, zjistilo, mimo jiné :
  Na podvodech se podílejí:
  b; – ti co padělají značky zavedených výrobců, včetně lahví a etiket a stáčí do toho vyčištěný denaturát, jako pití dobrých výrobců
  c; – podvodníci ve velkém, do čehož jsou zapojeny oficiální výrobci a velkodistributoři a to včetně řetězců

  20 miliónů lahví nelze zkontrolovat. A jestli si někdo myslí, že budou beze zbytku zlikvidovány, není o pomoci. To není optimista, to je sebevrah.

  • anita napsal:

   Myslíte, že těch 20 miliónu je konečných, není. Jen v naší domácnosti je nasbíraného alkoholu z důsledku, že každý ví, že jsme nepijáci, ale musí donést flašku, říkám jim „putovní flašky“. Včera jsem přemýšlela, že je už nebudu posílat dál, nemám žádné vodítko, která je pravá či je některá nepravá. Myslíte si, že se musí alkohol likvidovat nějakým zvláštním předpisem nebo mohu do kanálu?

   • Hairyfish napsal:

    Teď když Vám někdo dá flašku, aby člověk hned přemýšlel, jak to dotyčný myslí. Revoluce ve společenských normách 😀

    • anita napsal:

     No právě a pokud vám dá i rodný list a přelepí nový kolek za starý, poznáme to. Tedy korupce flaškou, pozornost lékaři, na úřadě je v háji, už jenom obálky 😦

   • Puck napsal:

    🙂 Třeba by se na ten likvidovaný dalo jezdit. Po zpracování.

    • anita napsal:

     Možná by se dalo jezdět, ale ty aromové tersti, to bybyl ozón. Možná by už ani v Byšicích nesmrděly magi kostky, ale rum.

   • zdenekb napsal:

    Záleží na tom, jak koho máte ráda… třeba to klapne… a úmysl Vám nikdo neprokáže… 😉
    Jinak do kanálu. Ať si potkani taky trochu užijou.

    • anita napsal:

     Taky mně napadlo, že ty 70- letý babičky nemusely být informovaný a náhle si přihly, zrovna ze špatné lahve. taková náhoda, podivné, ale u nás všechno možné.

     S těma potkanama, kdyby chcípli, což asi nehrozí jsou odolní i na mor, ale má to něco do sebe, zkusit by se to mohlo. Mohli by být v domácnostech, co v domácnostech už při nákupu, jako ochutnávači, pokud by fungovalo, byla by to „levná“ deratizace v supermarketech, nabídka 2 v jednom, chlast + jeden potkan . Omlouvám se chovatelům, jejichž potkan je manzlíček na ty by samozřejmě nedošlo.

   • jonáš napsal:

    No já bych to předestiloval, s dobrym deflegmátorem pude většina toho metylu oříznout 😉 nebo by se mohlo dělat to, co se běžně praktikuj třeba u ořechů s aflatoxinama, naředit to nezávadnejma aby se svinstva dostaly pod povolenou koncentraci. Slejte ty flašky do jedný konve, protřepejte a nalejte zpátky a bude to s vysokou pravděpodobností bezpečný 😉
    No já vim, otvírat to a znova plnit je otrava, nejhorší je sloupávat ty kolky .. ale ve velkym by se to dalo házet do drtičky, sklo vycedit do recyklace a plnit to do nových (s novýma kolkama, samozřejmě ..). Oficiální sklady a distribuce se ošetřit daj, akorát zůstanou časovaný miny v podobě různých zbytků ve sklepě a těch „putovních“ kousků. Já mam archiv vesměs staršího data, tak to považuju za celkem bezpečný zboží.

    • anita napsal:

     No to by byl príma mismaš 12-letá whisky Jameson ( u nás dalších 5 let odstátá), Tequila, Brandy originál, ale i Karpatská, Božkov tuzemský a taky jeden bílý rum,Key rum Stock, Caribica white rum, whisky, ale i Pražská vodka, Becherovky, bilinné likéry , no nasbíralo se toho za ty roky dost.

     • Ivan Š. napsal:

      toho Jamesona prosím nevylévejte….. rád se obětuji a vyzkouším případnou nezávadnost 😀

  • zdenekb napsal:

   Ještě je varianta, že by obchoďáky lahve samy postupně otevíraly, testovaly, a vyčlenily část plochy, třeba mezi lahůdkami a řeznictvím pro svou vlastní nálevnu… s příslušnou reklamou by to mohlo fungovat… Tesco – vaše veselé nákupy! Penny Market – sobotní superkličkovaná s vozíky! Motáme se s Globusem!

   Další možností je, že by spotřebitelé vyráželi na nákup s kufříkem Mladý chemik… ostatně, hodil by se nejen u chlastu, ale i mnoha potravin… 😉

  • Germanicus napsal:

   Existuje jednoduchý test. V temnější místnosti zapálit zkoumaný alkohol (na kovové lžičce). Chvilku to trvá, zapálit se musí výpary, nestrkat sirku do tekutiny. Pokud hoří modrým plamenem, lihovina obsahuje etylalkohol. Pokud hoří převážně červeně, je tam metylalkohol. Pokud to nehoří vůbec, není to kořalka.
   Podezřelou lihovinu, kterou chci zlikvidovat mohu používat v zimě v autě do odstřikovačů.

   Pokud máte některou z těchto lihovin, tak zlikvidovat – viz dnešní Právo a stránky ministerstva zdravotnictví. Jsou to 2 stránky fotografií, nejlepší si to zvětšit.
   http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=16036&typ=application/msword&nazev=20

   • jonáš napsal:

    Nevěřte tomu, to už bylo víckrát dementováno. Barva plamene je stejná, spíš ji ovlivňujou jiný příměsi. Možná to funguje v pálenici, protože metyl je tam v předkapu doprovázenej etylacetátem a jinejma složkama, ale svoje zdraví bych na tom nestavěl.

  • schlimbach napsal:

   Jestliže Kubiceho zpráva obsahuje tyto informace o subjektech, které jsou do pančování zaplketeni:
   cituji
   b; – ti co padělají značky zavedených výrobců, včetně lahví a etiket a stáčí do toho vyčištěný denaturát, jako pití dobrých výrobců
   c; – podvodníci ve velkém, do čehož jsou zapojeny oficiální výrobci a velkodistributoři a to včetně řetězců
   konec citátu

   Potom to znamená, že Kubice sám ví, KDO KONKRÉTNĚ TO JE – musel je odhalit a tedy je zná!!! Pokud není schopen konkretizovat pod těmi informacemi konkrétní jména osob, znamená to, že celá ta zpráva je zcela o ničem, má jen hodnotu informací vycucaných z prstu.

   Pokud ty jména znal a nekonal, měl by být trestně stíhán a rozhodně by neměl sedět v ministerské funkci.

   • Minorita napsal:

    Ano, a ví to samozřejmě nejen on, vědí to všichni pomazaní 🙂 , včetně VK …

 6. Slim napsal:

  Jak jsem už říkal. Myslím že Cato to o Kartágu opakoval FURT.
  Bez ohledu na situaci a kontext. Jistě to bylo někdy komický, ale proč ne?
  Buďme realisty, chtějme nemožné!

 7. Puck napsal:

  Jen doplnil svůj předchozí příspěvek.
  Náš případ s methylalkoholem je vyjímečný. Promořená je celá distribuce potravin, a podobný případ ve světě nebyl, pokud vím. Vždy se jednalo o tragickou lokální záležitost.

 8. Hairyfish napsal:

  Vlku, ptáte se, jak je možné, že toho srovnání výroků dříve a dnes nejsou plná média. Je to asi tím, že u nás kromě seriózních novinářů chybí i lidé typu Stephena Colberta a Jona Stewarta, kteří by z těch snůšek protiřečících si výroků (slovních průjmů, chcete-li) udělali 30 minut neúprosné satiry denně.
  Jinak fráze o osobní odpovědnosti je velmi líbivá a na první pohled přece pravdivá, vždyť ti lidé chlastat přece nemuseli. To, že to prostě pravda není (a nejen v tomhle případě, ale v mnoha dalších), je malý insignifikantní detail, na který český novinář nesmí upozornit, aby nepůsobil jako sovialista :-). Nicméně člověk je tvor veskrze přizpůsobivý, český alkoholik si jistě do výbavičky pořídí kit na detekci metanolu a své osbní odpovědnosti se tak zhostí stejně jako každý, kdo si koupí mrkvičku a bude zkoumat obsah dusíkatých sloučenin ve svém domácím laboratoriu.

  • Hairyfish napsal:

   ehm…. socialista, samozřejmě 🙂

  • Řezníček z Brna napsal:

   Máte pravdu, média toho nejsou plná ale na ČR-6 jsou v hlavní zpravodajské relaci v 18-19 hod komentáře k této události v podobném duchu jako je vlkův blog. Zejména výborný komentátor Václav Žák. Škoda, že šestka má tak malou sledovanost.

 9. Germanicus napsal:

  Pár poznámek:
  – Dneska to vypadá, že metylalkohol se nejenom „čistil“ na pančované kořalky, ale i přidával do jiných pančovaných kořalek, aby zvýšil procento alkoholu. Údajně přítomnost metylalkoholu do 12% v pančované kořalce není bezprostředně životu nebezpečná (tedy, že piják bezprostředně neoslepne nebo neumře).
  – Současně jsou náznaky, že v některých menších legálních likérkách, tak říkajíc ve dne vyráběli normální kořalky, v noci pančované pro černý trh.
  – Je evidentní, že Kalousek si byl dávno vědom rozsahu černého trhu s pančovaným alkoholem. Současně je, ale i evidentní, že řada veličin z ODS rovněž černý trh s pančovaným alkoholem minimálně tolerovala. O tom, kam směřovaly stamiliony a miliardy z tohoto trhu můžeme (zatím) bohužel jen spekulovat. Hlavní bossové tohoto trhu jsou (zatím?) anonymní. Obávám se , že to tak i zůstane a před soud půjdou jen malé rybky, případně ojediněle nějaký ten střední článek a nějaký ten bílý kůň. 😦

  • jonáš napsal:

   Pravděpodobně myslíte „12% z přítomného alkoholu“ nikoli %vol. Čili u běžnýho tuzemáku necelých 5% vol, to se snad opravdu ještě přežít dá. Důležitý totiž je, aby základní protijed, tedy samotný etanol, byl přítomen v cca 5-10x násobnym přebytku, protože tim zabraňuje játrům to svinstvo metabolizovat na skutečný jedy. Ale nerad bych to zkoušel 😉

   • Germanicus napsal:

    Ano, díky za upřesnění. Jinak další moje poznámka nahoře pod anitou

  • tresen napsal:

   Jak se dá metylalkohol čistit?

   • Šims. napsal:

    No já bych řekla, že jedině tím, že jej zalijete půl literem etylalkoholu. No a metylalkohol čistit přeci netřeba – jde o čistou chemickou substanci. To je to samé jako byste chtěla čistit etylalkohol. Ten se přirozeně čistí přes játra, ale to je již jiná palírna. Pokud jde o získání čistého metylalkoholu z různých ostřikovacích směsí, tak to se dělá různým způsobem.

    • tresen napsal:

     No právě. To jsem chtěla napovědět.
     Jen z dovětkem, že pokud vím, získáváním metylu z ostřikovacích směsí se nikdo nezabývá. Není podle mne důvod. Líh se takhle získával, právě proto jedna z původních teorií o otravě mluvila o záměně kanystrů se směsí vinou špatného označení.

     • jonáš napsal:

      No on se takhle samozřejmě s tim lihem „normálnim“ začal získávat i ten metyl, jakmile ho výrobci do těch směsí začli přidávat. To je taková běžná tržní bonusová akce, „dva za cenu jednoho“, nekupte to.

     • jonáš napsal:

      Jinak i z těch směsí by se dal získat prakticky čistej líh, ale muselo by se to destilovat na dobrý koloně. Což je energeticky náročný a nerentovalo by se to, zase běžná tržní záležitost. Von měl starej Kikina zas pravdu, je to zbytečný, škodlivý, falešný a silácký řešení, mohli se nechat alkoholici vychcípat a ušetřil by i důchodovej i sociální fond. Zdravotní asi ne, ale nějaký oběti se všeobecnýmu rozvoji lidstva přece přináčet musej.

   • Faust - Vladimír napsal:

    etylem, to dá rozum… 🙂
    Vymknuta z kloubů doba šílí… jistý W. Shakespeare.

 10. jonáš napsal:

  Ještě bych rád zopakoval svoji včerejší otázku. Jestliže za vysoký ceny „legálního“ alkoholu může ta zatracená daň, jak je možný že griotka 18% stojí prakticky stejně jako tuzemák 38%? Měla by přece stát jen něco přes polovičku, takových 60 Kč, a ne přes stovku. Zas nás zjevně někdo „tržně liberálně“ lakuje, jako s tou naftou u pump s osmikorunovou marží, že 😉

 11. XY napsal:

  Odhlédneme-li od nechutného grázla Kalouska, je ta metanolová kauza také rozkošným exemplem, kam vede naprosto svobodná neviditelná ruka trhu…

  • tresen napsal:

   Zbývá vysvětlit, proč by měl někdo potřebu zavádět černý trh tam, kde by byl trh zcela svobodný.

   • Hairyfish napsal:

    Daně?

   • Faust - Vladimír napsal:

    tresen: opravdu tak naivní?
    Neexistuje „trh zcela svobodný“, aspoň jsem se s tím historicky nesetkal.
    Jo, možná Mach v duchu Platona si vydedukoval, že stíny na zdi jeskyně jsou svobodný trh, ale prakticky trh byl VŽDY nějak regulován či omezován.
    Sladké tajemství: k tomu si lidstvo zřizuje stát.
    Vždy bude nějaká komodita dražší tady než tam… a proto vždy bude ten Tvůj černý trh,
    A prosím pěkně, Ty sama můžeš uvést nějaké příklady ZCELA SVOBODNÉHO TRHU?
    Obávám se, že Ti to dá docela fušku,

    • tresen napsal:

     Větu o svobodné neviditelné ruce trhu v souvislosti s metanolovou aférou jsem přece nenapsala já, ale XY. Čímž zřejmě chtěl naznačit, že je tu až příliš svobodný trh s alkoholem /kromě implementované teze, že příliš trhu škodí obecně/.
     Pokud se společnost rozhodne trh s alkoholem regulovat, zejména pro daňové účely, je to v pořádku.
     Já s tím taky souhlasím. Jen se musí počítat s tím, že to povzbuzuje pokušení na černou výrobu a obchod. A to s sebou zase nese nutnost zvýšení kontroly a zpřísnění represe.

     • Faust - Vladimír napsal:

      No a proč to NĚKDO neudělal? Konkrétně šílený chemik, pod nějž spadá jak daňová správa, tak celnictvo?

     • XY napsal:

      Jo, Fauste, tys v takovém případě říkával: Je to marný, je to marný…
      Zdravím a mizím.

 12. Puck napsal:

  V článku se píše, že vinu nese také vysoká spotřební daň. Jistě, ale ani tady to nelze hodit na socany. 🙂
  V roce 2010 byla zvýšena daň o 6%, a předtím Fišerova vláda zvýšila daň o 7,5 %.
  Ostatně, v některých zmích EU jsou daně na alkohol podstatně vyšší, my jsme někde uprostřed :
  http://www.finance.cz/zpravy/finance/345535-spotrebni-dan-u-tvrdeho-alkoholu-v-cesku-platime-stale-i-petkrat-mene-/
  Marně hledají žumpalisti omluvy. Neexistují !

 13. severočech napsal:

  „Zbývá vysvětlit, proč by měl někdo potřebu zavádět černý trh tam, kde by byl trh zcela svobodný.“
  Svobodný trh přece znamená, že je na něm bez represe i trh černý, jen se tak už nebude nazývat, ale metanol bude používat dokonce bez obav.

  • Puck napsal:

   Ano, bude ráj na zemi. Svobodný trh také nepotřebuje daně.

  • jonáš napsal:

   Tady si někdo furt plete svobodný a neregulovaný. Svoboda pohybu taky neznamená, že si budete korzovat kudy se vám zlíbí a bez dokladů. Mmch ta svoboda bez regulace funguje jen v džungli, říká se tomu právo silnějšího … svobodnej neregulovanej pohyb by totiž taky moh znamenat, že budete každýmu majiteli pozemku cestou platit svobodně výpalné libovolné /tržní/ výšky, protože by ho nikdo /regulátor/ nedonutil pustit vás přes svuj les jen tak zadarmo.

  • tresen napsal:

   I tam, kde by teoreticky existoval trh zcela svobodný /což není rozhodně případ našeho trhu s alkoholem/ by platily zákony, podle kterých nikdo nesmí druhého člověka ohrozit na zdraví a životě. Takže vaše poslední věta je zcela nesmyslná.
   Svou předchozí poznámkou jsem ale rozhodně nechtěla říct, že jsem proti regulaci trhu s alkoholem, proti licencím na výrobu i na prodej a přísné kontrole ze strany státu. Jen mě trochu popudila poznámka XY o neviditelné ruce trhu, což je oblíbené klišé odpůrců svobodného trhu jako takového, užívané ale zpravidla tam, kde se o svobodném trhu nedá vůbec mluvit.

   • jonáš napsal:

    Vždyť je to zcela jasnej mechanismus, kterym se ten „trh“ prosazuje skrze jakoukoli trh křivící regulaci, ne?

   • XY napsal:

    Oblíbené klišé? Neviditelná ruka trhu je prostě jen pitomé zaklinadlo, pod něž se schovává, jak laskavě poukázali už vzdělanější komentátoři, jakékoli svinstvo, neboť nejlegálnější ze všech legalit je přece touha získat trochu těch božích peněz, toho statku všech statků. To nám přece vyprávějí čeští liberálové všech barev a vůní, vposledku dokonce i církev svatá u vidiny restitucí…

    Už jsem podotkl jinde, že s tímto přístupem záhy dospějeme k tomu, že pouliční loupeže budou shovívavě posuzovány jako drobný kavalírský delikt. Z tohoto hlediska opravdu nechápu, proč se pohoršujeme nad nějakými směšnými sedmi melouny v Rathově krabici. On přece nikoho nezabil, nezranil, tím méně oslepil či otrávil – jen vyhověl své přirozené, a tedy legitimní lidské touze po penězích, tomu božskému měřítku všeho. Proč je tedy perzekvován? A abych se vrátil k metylu – dá liberální rozum, že je přece vinou těch mrtvých, že pili jakési svinstvo, které jim přece nikdo s pistolí v ruce nenutil. Každý přece dnes smíme žít až do smrti, ne?

    A neračte mi něco vykládat o zákonech a justici v téhle zpančované zemi – na to máme přece zatím jednu státní fakultu na produkci pančovaných právníků a nepřehledné řady výroben soukromých. Vono do Somálska lze dospět všelijakými cestami, ani se nemusí střílet.

   • Minorita napsal:

    Třešeň, Vás popudila poznámka o o neviditelné ruce … To jsou mi věci … Je fajn, že Vás totéž nepobuřuje z úst Vašich ultraliberálních vzorů -> kam vede tato „svoboda“ v praxi , jak je přijímána a vnímána, na to se zeptejte pozůstalých a nezapomeňte jim dát třeba zdarma školení o tom, že si za to vlastně můžou sami hned z několika důvodů, a jak je ten svobodný trh ( nikdo ho nikdy neviděl a neuvidí taktéž z mnoha důvodů, neb čo si pod takým svobodným predstavujetě Kefalín …) prima, vysvětlete jim význam slova klišé k uvedenému a nataženému na marách, a jak je důležité ten svobodný trh budovat podporovat a občas pro jeho blaho něco i někoho obětovat … Na Vás fakt zapoměli …

    • tresen napsal:

     1. houby víte o mých vzorech 🙂
     2. svoboda v podání liberálů, které jsem ochotna uznávat, rozhodně nevede tam, co jsme teď, protože se pojí s odpovědností
     3. za pozůstalými račte jít sám a vysvětlete jim, na co jsou kolky

     Slovo klišé si najděte ve slovníku.

     • Minorita napsal:

      1. Neznám je osobně, to je pravda, ale ani nemusím
      2. Svoboda, ta skutečná , je velmi úzce spojena s odpovědností, ovšem to, co Vy nazýváte, chápete onou svobodou, co si pod tím v konkrétních případech představujete, co konkrétně obhajujete, dovozujete, jakým způsobem to ono občas prezentujete , jak to slovo ideologicky ohýbáte, modifikujete a neustále mu účelově na přeskáčku amputujete onu zodpovědnost a přišíváte ji druhým , je právě ono klišé, rádoby vznosné a všeobjímající nenapadnutelné blábolení vykolejených už ne liberálů, ale ultra liberálů až fanatiků, -> jakmile kdokoliv z těch v českém pojetí „liberálních“ person ( což dnes o sobě tvrdí kdejaký gauner od Kotěhůlek po Strakovku ) se začne „svobodou“ ohánět a používat ji jako štít , okamžitě je třeba zbystřit -> vždy jde o vykleštěnou a úzce třídní, ideologickou, zájmovou verzi zabalenou ve slovně blazeovaném županu -> to je Vaše pojetí, Váš případ…
      3. Právě třetím bodem demonstrujete děsivou rozdílnost chápání faktů, souvislostí , proč a díky komu, čemu jsou typy alá chemik tak úspěšní a karierně, pozičně zakopaní, proč to tady nedopadne dobře …
      Apropo, jako obvykle jste s kolky co by vyjeveným zlem vedle jak ta jedle ->je na Vás jim předestřít dobrodinní Vámi sice nevysvětleného, nikdy neobjeveného , ale adorovaného „svobodného trhu“ , kde je vše na individuální zodpovědnosti a rozhodnutí nejen konzumenta …

     • tresen napsal:

      1. Samozřejmě. Nikdo vás nenutí číst. Je to váš handicap, ne můj.
      2. Projektujete do mne jakýsi paskvil, který s tím, co tu říkám, nemá nic společného. Opět musím říct: O mých skutečných názorech víte houby, anebo účelově lžete.
      3. Pěkný důkaz předešlého bodu. Že jsem pro účinnou regulaci a kontrolu výroby a prodeje alkoholu, tu píšu opakovaně. Dokonce jsem tu navrhovala jako jednu z možností švédský poloprohibiční systém, ale na tomto fóru se to nelíbilo. Takže zase: Kecáte, aniž byste četl, anebo schválně lžete?

     • Minorita napsal:

      1. Své handikapy si s rozkoší pěstuji s dovolením sám … Stejně jako výběr četby
      2.Pokud jsou Vaše skutečné názory něco jiného, než zde v delším časovém horizontu uveřejňujete, uvádíte, zastáváte, píšete, tím pádem lžete nebo maskujete, fabulujete Vy. Že Vám buď účelově nebo dogmaticky „unikají“ souvislosti je fakt.
      3.Klasicky odvádíte pozornost – Vaše představa „účinné“ regulace výroby a prodeje se kolizně motá jako vítr v bedně díky onomu zatím nikým nedefinovaném , o to více dogmaticky vzývaném „svobodném trhu“ . Slovně deklarovat jde cokoli jakoli a přitom nikdy nic konkrétního i v konkrétních případech neříci ( hlavně se neotřít o posvátnou, tentokráte neviditelnou krávu – víte jak se jmenuje … ) viz třeba současní střelci … Nelžu, nekecám, čtu Vás a skládám si to …

     • jonáš napsal:

      No vono je třeba se ptát celou větou, ne-li souvětim: Na co jsou kolky, když stojej 30 hal. za kus a přiznání k dani je tak „dobrovolnym aktem občanský odpovědnosti“, po kterym tak volaj někteří liberálové .. vychází mi z toho, že ty stáčírny asi opravdoví liberálové nevedou. Nebo aspoň nejsou dostatečně občansky zodpovědný. http://www.blisty.cz/art/65093.html

     • Minorita napsal:

      Proto píši o verbální deklaraci čehokoliv kýmkoliv, hlavně nekonkrétně, doširoka rozprostřeno s kvanty vznosných a patetických slov, formulací…
      On ten bordel začíná tím, že věci nejsou nazývány pravými jmény ( obdoba pokřivené tvorby cen…) – samozřejmě účelově a naprosto zvěrsky mezi sebou kříženy , viz konzervativní liberálové, jichž se vyrojilo 🙂 …

  • Minorita napsal:

   Trefa na komoru , aneb vše je dovoleno 🙂 …

   • kočka šklíba napsal:

    Ale jen někomu Minorito, těm správným a „našim“. v tomto případě podnikavcůma jejich přátelům a kamrádíčkům v politice,, ne podnikatelům.

    • Anonymní napsal:

     Bezpochyby pouze jistí svobodně třžně vyvolení alias úspěšní -> to je přece jeho axiom 🙂 . Ani jsem to nezmiňoval, neb je to více než zřejmé …

    • Minorita napsal:

     Omluva, onen anonymní z 15.10 jsem já Minorita …

   • tata napsal:

    Minorita napsal:
    Září 21, 2012 v 21.27

    ano trefa,ale jinak marný,marný,vždit ona se přece chce domluvit tak proč jí tady většina ,,křivdí,,?

 14. Bavor V. napsal:

  Protože nesleduji zprávy na oblbovacích televizích, zajímalo by mne, co na prohibici říkají jejich akcionáři , když přicházejí o peníze za reklamu na alkohol.
  A proč se nesmí kupovat zavedené zahraniční značky, když jinde v Evropě ten problém není? Jak to tedy je s tou prohibicí? My nesmíme vyvážet, ale smíme dovážet, jenže to dovezené si můžou dovozci „naložit do lihu“ 😀 , protože to nesmí distribuovat a prodat. Takže Evropa trestá ty legální a nelegálové se pořád smějí. Jen ta policie se denně chlubí svými úspěchy.

  • tresen napsal:

   Bavore, jak byste to řešil vy?
   Výchozí situace: sklady plné flašek, z nichž některé pravděpodobně obsahují metanol, nenapoví ani etikety a kolky….
   Já se přiznám, že mě nic chytřejšího než dočasný zákaz prodeje nenapadlo.

   • Bavor V. napsal:

    Dneska je každé řešení vždy špatné. To se mělo řešit poté, co se začalo něco omezovat. Tedy když Topolánek vystřídal Paroubka a chemický Míra právníka Bohuše, už mělo vylézt další omezení a ne zůstat u kolků, které dovede zfalšovat každý chytřejší student grafiky. Jenže jsme museli vymýšlet „batohy“ a poplatky a hádat se s novináři a vystrkovat „fakováček“. Takže výchozí situace nejsou sklady plné nejistých lahví. Výchozí situace je zavedení kolků v roce 2005.

    • Hairyfish napsal:

     Vidíte Bavore, mě vlastně doteď ani nenapadlo, že ti otrávení (včetně tedy těch, kteří na otravu zemřeli) budou muset uhradit regulační poplatky. Ironie osudu (v tomhle případě asi od slova Iron…. ba ne, tam je ethylenglykol, ne metanol :-))…

     • Bavor V. napsal:

      Zejména ti zemřelí jsou „zregulovaní“. A pak že nemáme dokonalé zákony 😯

     • kočka šklíba napsal:

      Tady jste trefila hřebíček na hlavičku co se týká Třešně, ona nám to určitě vysvětlí ;). Byla jednou z horlivých zastánkyň Julínkovy deformy ;).

     • tresen napsal:

      Kočka jako obvykle.
      Sranda za každou cenu. I metanolové mrtvoly jsou vám dobré. 😦

    • tresen napsal:

     Nějak se z té vaší odpovědi nedá vyčíst, co byste dělal. Zákaz prodeje anebo něco jiného?

 15. Puck napsal:

  Koukám na brífink výrobců lihovin.
  Cnost sama ! Ale Kubice ve zprávě říká něco jiného.
  Věřím, že do výrobků nepřidávali záměrně methanol.
  Ale nevěřím, že jsou všichni tak čistí, jak vypadají, co se týče nelegálního ethanolu. Odhaduje se, že 25 % je na trhu bez spotřební daně. Jejich dřívější reakce na zjištěné skutečnosti byly neslané, nemastné.
  Přece, když mi někdo uzme nelegálně z trhu celou jednu čtvrtinu, je to na trestní podání vůči státu, který neumí zjednat pořádek. Je na širokou kampaň v rádiu v televizi, v tisku. Takový skandál vyžadoval jinou reakci, než jakou předvedli oni.

 16. Tacit napsal:

  Rád bych upozornil ještě na jeden aspekt, kde stát na celé čáře selhal a sice v ochraně spotřebitele před metylalkoholem. V dávné minulosti byl metyl vždy zákonem, nebo vyhláškou zařazen do skupiny zvlášť nebezpečných jedů (ZNJ). Tahle skupina podléhá velmi přísným opatřením např. v distribuci (není možné produkt zde zařazený anonymně kupovat, přemísťovat, používat, atd. – prostě tvrdá kontrola a sledování). A najednou – čáry máry fuk – v roce 1999 metylalkohol v nařízení vlády ze skupiny ZNJ zcela vypadl. Proč asi? Kdo asi zaloboval?
  A nastalo čoro moro, které vyústilo ke zvyšování obsahu alkoholu pomocí metylu a ke smutným událostem poslední doby.
  Více zde http://www.blisty.cz/art/65088.html

 17. Petrpavel napsal:

  Ukládal jsem faktury za plyn a říkám si, proč stále platíme vyšší zálohy, méně spotřebujeme a stále víc doplácíme. Podělím se s vámi o své “radostné” zjištění :
  období 9/2009 – 9/2010 spotřeba 0,471 MWh cena 1.468,-Kč
  9/2010 – 9/2011 0,407 1.560,-
  9/2011 – 9/2012 0,302 1.950,-
  A pak že ten ideální mafiokapitalismus nevybudujeme. Důchodci do hrobu! Zářné zítřky 🙂

  • Petrpavel napsal:

   Na Brejlích jsem měl takovouhle hezkou reakci od Olina:
   „9/2012 – 9/2013 0,208 2.465,-
   9/2013 – 9/2014 0,104 2.971,-
   9/2014 – 9/2015 0,005 3.592,-
   9/2015 – 9/2016 0,000 4.114,- + 10.000,- pokuta za nedodržení smlouvy o odběru!“

   Doplňuji : zkrátka jsme si těch posledních dvacet let žili nad poměry a teď to musíme splácet.
   Jako správný volyč TOP to naprosto chápu a těším se!

  • Jethro napsal:

   Tak to je ale naprostá a totální blamáž. Oni nevěděli o LOT kódu? Kontroloval někdo ty padělané etikety? Byl tam nějaký kód? Šel za tím kódem do likérky aby se zjistila šařže atd? Proboha, vždyť to je šetření tak zhruba na 4 hodiny!
   Pokud je toto vše pravda, tak tento pančovaný stát především okradl renomované likérky o hodně velký balík peněz, teď ještě umocněno zákazem vývozu.
   Absurdistán.

   • jonáš napsal:

    No hlavní „výrobní vada“ toho kolkovýho systému je, že maj kolky dosud spíš hodnotu hajzlpapíru a ne rovnou spotřební daně nebo aspoň nějaký zálohy která by se pak doplácela do objemu a koncentrace flašky. To snad zavedou teď. Zbytek je starost nějakých ochranných prvků. Ale kdo si má do kšeftu nosit brejle a uv lampu, když chce jen trochu šnapsu? 😉

   • jonáš napsal:

    Jinak tem LOT kóod se dá pochopitelně omrknout z legálních flašek na regálech kauflandu a doma v garáži si natisknout ten samej .. tim se to vůbec neřeší, ať si velkolikérníci řikaj co chtěj. To by tam musel bejt na každou flašku unikátní kód a někdo by musel kontrolovat jestli je platnej a nemaj ve vedlejší sámošce duplicitní .. 😉

    • Jethro napsal:

     A co tedy vyřeší Nečasův rodný list?

     • jonáš napsal:

      Nevim, protože netušim co bude obsahovat a jak se bude distribuovat s těma flaškama. Pokud tam bude nějakej unikátní kód generovanej přes kryptografický klíče, ve kterym budou zakletý třeba otevřený údaje z etikety, nebude tak jednoduchý to zkopírovat z jedný flašky z kauflandu na celou nelegální dodávku a půjde to případně při kontrole na regále poznat (třeba naťukánim do policejního smartfounu s patřičnou aplikací). Pochopitelně je jen otázka času kdy něko „omylem“ prozradí i ty klíče, ale můžou mít třeba omezenou časovou platnost.

      Jistě že jde, přesně jak píšou ti likérníci, jen o čas a uklidnění veřejnosti. Nový kolky budou pro lidi signál „toto je prověřená flaška“, aspoň zpočátku .. a pokud budou opravdu zpoplatněný hlídaný jako ceniny a nějak zajištěný proti padělání, bude to jako padělat peníze, což neni zas tak masová záležitost. Holt se budeme muset naučit poznávat pravý od falešnejch jak u bankovek 😉

      Jinak se nemusí dělat nic, což je též stanovisko soudruha prasidenta, ale lidi se to asi budou bát kupovat a samotnej export ty likérky taky nezachrání.

   • Jethro napsal:

    Úplně nerozumím souvislosti. Já napsal, že pokud je každá flaška z legální výroby opatřena LOT kódem, je hňupina zavádět „rodné listy“, o kterých už pár dnů blozní pan špína. Ověřit konkrétní flašku v likérce, která má LOT kódy evidované, by měla být brnkačka.
    On nám jen nikdo, zřejmě „z taktických důvodů vyšetřování“ nepoví, zda ty nekolkované flašky a flašky s kolkem a jedem měly na etiketě validní LOT kód…
    Mohli ale alespoň panu premiérovi říct, že to, co pracně vymýšlí a hledá pro to vhodný název, už údajně několik let v seriozních likérkách funguje.
    To jsem měl na mysli.

    • anita napsal:

     No, kdyby alespoň vydali ten seznam kódů, tak by si to mohl doma, taky každý ověřit a nemusel to co má hnát do kanalizace.

     • jonáš napsal:

      No pokud budete věřit, že tam ten samej kód nemůže natisknout nikdo jinej, než rudolf jelinek osobně .. to pak snad nemusíte nad ničim meditovat a klidně to nalejte do sebe, jak to leží.
      Mmch teď jsem koukal na pár archivních flašek, nejmíň rok uskladněných, ač jsou z různých kšeftů, maj všechny tři stejnej kód na kolku (velmi snadný živobití, stačí kopírka) a na etiketě maj nějaký Lxxxxxx a taky jsou dvě shodný. Co v tom chcete vypátrat? Všechny nebezpečný kódy určitě podchycený nejsou a pravděpodobně budou shodný s některejma z těch „všech bezpečných“.

    • jonáš napsal:

     No jak píšu vedle, pokud je ten kód kopírovatelnej a duplikovatelnej, tak je tam stejně platnej jak mrtvoly zimník. Pokud jste si nefšim, prodávaj to garážníci s kompletníma etiketama 😉
     Navíc kontrolní orgány se asi nebudou učit padesát různých typů kódu jednotlivých likérek ani se ptát extra na každou podezřelou flašku. Aspoň do budoucna, teď jim holt nic jinýho nezbejvá.

   • Puck napsal:

    Proč do toho šijou až teď, když jim jde o kejhák ? To dříve nevěděli, že 30 % alkoholu produkuje černý trh. Ať se jdou vycpat.
    Taková organizace jako je sdružení výrobců a exportérů lihovin, to je nějaká síla. Na dnešním stavu se podílejí i oni minimálně svou nečinností.
    Slyšel jste o nich někdy něco ? Já ne.
    A co si otírají hubu o naše pálenice ? Tam se snad pančuje ?

    • Puck napsal:

     Dyť jen jejich Jelínek není k pití. Akorát smrdí švestkama. 🙂

    • kočka šklíba napsal:

     Přesně to jsem si říkala u té tiskovky. Nejsou chudí a nevýznamní, kdyby chtěli, mohli zatlačit na správných místech, co si budeme povídat, prachy tu vládnou a tak by se jistě nějaké cesty našly, případně alespoň ten problém dostatečně rozvířit. Jenže drželi huby, ptz i tak jejich kšeft jim jel dobře. Navíc tihle, na to vsadím krk, tzv manažeřia majitelé tohoto průmyslu, jako jeden muž, volili ty gaunery ve vládě. Ptz by jim třeba socani zvýšili daně o 5 %. Debilové, nic jiného.

     • Minorita napsal:

      Oni v tom kšeftu jeli také, ne že ne … Nulová kontrola, nulový postih, … Věděli všichni včetně pomazaných 🙂 -> copak je možné prohlásit, že jednak vím tom, že konkrétní třeba straničtí kolegové, organizace ( nedej bože já sám ) , koal. partneři, sponzoři, příznivci, etc. v tom dávno už ve velkém jedou a já dávám hlavu na špalek ???
      Nene … Vemte si LTO z první poloviny devadesátých, první rumovou, vlastně lihovou z téže doby -> dodnes se exponenti vyhřívají jak na politickém, tak finančním poli …
      Systém je tak prohnilý, tak zasažený sepsí, že doufat v jakýkoliv sebeočistný mechanismus se rovná tomu samému, co předvedli v jednom městě při výbuchu blízké sopky -> věřící v čele s knězem poklekli před tekoucí lávu v přesvědčení, že ji modlidbami zastaví …

 18. zdenekb napsal:

  I když je to mimo téma, opustil bych na chvíli falešný alkohol… aby se nezapomínalo na nefalšované problémy. Vypadá to, že vláda bude opět zachráněna. Daně spotřební zvýšeny, mimořádné solidární daně bohatým snad zrušeny (je to fuj fuj nepravicové!) a prosperující státní podnik Budvar privatizován (ó jak pravicové!). Ledy se holt lámou…

  http://www.novinky.cz/domaci/279446-vedeni-ods-jednalo-s-rebely-o-danovem-balicku-pry-se-lamou-ledy.html

  • kočka šklíba napsal:

   No to už vlk předpověděl ve svém blogu a myslím, že snad se zde nenajde jediný naiva, který by si myslel, že by snad ti vyžírkové šli od koryt dřív než tak max půl roku před řádnými volbami.

 19. Občan zZz napsal:

  Lída Rakušanová: Úřední tanec nad propastí

  Čro6 – Názory a argumenty – 18. září 2012
  http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/lida-rakusanova-uredni-tanec-nad-propasti–1112305
  (…stát de facto přiznal svou dosavadní neschopnost čelit rostoucí moci lihové mafie.)

 20. schlimbach napsal:

  KALOUSEK MÁ PRAVDU – STÁT NESELHAL!!!

  Selhali totož konkrétní ZMRDI – přesnou charakteristiku zmrda najdete v knize pana Stwory, Zmrdi, vohnouti a my – nejedná se tedy o vulgarismus, ale o přesně definovaný termín. Tito ZMRDI nekonají s náležitou péčí řádného hospodáře, sypou písek do smysluplného soukolí státní architektury a jeho potřebných funkcí. Tito ZMRDI zadlužují stát a legalizují tak své nakradené peníze skrze státní dlouhopisy a my jim ještě platíme úroky. Oni nepotřebují, aby se dluh snižoval – jejich konkrétní aktivity vedou k dalšímu a dalšímu masivnímu zadlužování, rozvracení hospodářství a totálnímu marasmu ve všech oblastech života společnosti.

  Zároveň selhali též užiteční idioti, jichž se vyskytuje na 1 km2 v ČR množství větší než malé. Jsou to oni, rozptýlení na různých úrovních byrokratického aparátu, v médiích atd. Stará známá klišé, že tisk je sedmou velmocí nebo hlídacím psem demokracie, jsou postavena na nereálných očekáváních a zcela jistě byla do éteru vnesena některým z majitelů médií. Skutečnost je zcela v rozporu s těmito klišé – svobodný tisk NEEXISTUJE – vždy slouží zájmům svého majitele. Jak dlouho bude psát novinář nebo hlásat z TV obrazovky hlasatel zpráv, pokud bude hlásat pravdu, kterou nesdílí jeho majitel? S veřejnoprávními médii je to podobně, když roli majitele nahrazuje ideologická náplast na očích vedení toho veřejnoprávního média. Myslím, že velice pravdivým je zde klišé – do ruky, která tě živí, se nekouše.

  ZMRDI jsou zločinci s krvavými prackami, kteří manipulují naše životy, ke své činnosti využívají služeb užitečných idiotů, kteří mistrně manipulují díky médiím vášně lidu obecného, aby se snáze ovládal a netušil, co k vlastní záhubě činí. Tvorů, kteří nemají svědomí mezi námi žije velice mnoho.

  Až se jednou najde parta statečných plukovníků a podplukovníků, která vezme aktivitu do svých rukou, možná po čase potom český národ s úlevou vydechne, že se našel někdo, kdo ZMRDY dostal za ostnatý drát, kam rozhodně patří (včera bylo pozdě). S užitečnými idioty si již národ jistě poradí sám.

  Oč jednodušší a ideálnější by bylo, kdyby občanská aktivita dosáhla takového rozměru, že by i ZMRDI „brali roha“ dobrovolně a vyklidili by náš prostor. Bohužel, nejsem v tomto smyslu vůbec optimista, protože osobní zkušenost při snaze sloučit aktivitu různých iniciativ jedním směrem, mi nedovoluje věřit, že jsme v časové pozici, kdy se malichernost, osobní ambice a mnohdy i najivita a hloupost vyvěrající právě z důvěry k různým stupidním „klišé“ podaří upozadit ve jménu spásy národa.

 21. Puck napsal:

  Až se jednou najde parta statečných plukovníků, jak píšete v předposledním odstavci, rozloučíme se s demokracií a svobodou definitivně.
  Pak se budou dít ještě horší věci, než dnes, jen se o nich nedozvíme vůbec. Totalita se nechová způsobně, nemá důvod.

 22. Petr D. napsal:

  „Odpovědnost za své zdraví má především každý sám.“ Tohle je reakce člena vlády na více než dvacet mrtvých, po požití věci, kterou si koupili v legální prodejně. Stát prostě neselhal. Odpovědnost každého přece je vědět v jakém bordelu žije a chovat se podle toho. Jen mi pane ministře řekněte jak. Nejsem s to na to přijít, jak jsem se mohl té otravě vyhnout. Jak být tak zodpovědný, abych mne a mé blízké neohrozil? Doufat, že nepančují dvanáctiletou skotskou? Já nevím jestli ji nepančují. Vy ano? Proto si snad dovolíte být tak arogantní? Apropo jako člen vlády, skutečně mi tvrdíte, že žiju v životu nebezpečném bordelu a je jen na mě jestli díky svému zodpovědnému chování dožiju zítřka? Že zodpovědné chování je, když nevěřím, že stát dohlédne, aby nikdo masově netrávil lidi? Když budu permanentně podezíravý v jakékoli prodejně k jakémukoliv tvrzení o výrobku a raději si ho nekoupím? Že budou pračky vybuchovat, auta nebudou brzdit, telefony samy telefonovat, domy a mosty padat, kabely, zakoupené podle normy, budou ve zdi stejně hořet a v hasičáku bude benzín nebo nic? S tím mám počítat? Pokud se to stane najednou dvaceti lidem, bude to jejich zodpovědnost? V takovém státě žijeme? V takovém, že pokud se mi to stane, stejně to nebude vina státu, ale jen moje a těch zločinců? A lékům z lékárny, těm věřit smím?

 23. Jethro napsal:

  Je vcelku jasné, že celý problém má dvě polohy:
  1. černá výroba alkoholu, na které profitují gauneři včetně vysoce postavených gaunerů ze státní moci
  2. methanol, nehoda, za kterou se zlobí všichni zůčastnění viz bod 1. Zadrhl se jim výkonný stroj na prachy a je potřeba ho co nejrychleji opravit. Prachy se do vybraných kapes musí sypad dál.

  Z toho vyplývá nulová snaha státu něco s tím v posledních letech dělat.
  Z toho vyplývá, že se musí rychle najít nějaký dobrý cíl, který se exemplárně potrestá a který bude samozřejmě daleko od skutečných hybatelů.
  Proto třeba plošný zákaz včetně vývozu, ten poškodí případně zlikviduje oficiální výrobce a vznikne větší prostor pro šmejdy.

  Z čeho že to žil AlCapone? Hazard, chlast a prostituce?

  • Faust - Vladimír napsal:

   A nakonec AlCapona „dostali“ na daňové úniky… 🙂
   Soudíte, že AlKalousek takto uvažuje? Zvláště, když má pod palcem jak FÚ, tak celní správu?
   IMHO je TOP/STAN odnož organizovaného zločinu, neboť:
   1. hazard se nereguluje…
   2. chlast se „reguluje“, jak v současnosti vidno 🙂
   3. prostituce se nereguluje (a co hůř – NEDANÍ) 🙂
   Plukovník Kubice by ve své funkci ministra vnitra měl začít konat, neboť organizovaný zločin prorostl už nejen do státní správy, on prorostl už do VŠECH složek státu.
   Lze ještě mluvit o demokracii? Vládě lidu?

   • Minorita napsal:

    Veký All ví ( a podle mne správně ), že jeho jakékoli přeháňky minou -> mimo jiné je dokonalou amébou , chameleonem …
    Plukovník je součástí organizovaného zločinu -> jinak by alespoň v této vládě nebyl tam kde je …
    Ono slovo na začínající na D bylo před lety použito co by vábnička pro mocenský pishing nebývalého rozsahu… Dnes se dá hovořit o umírajícím, pohajícím zdání …
    Nebo-li , byli jsme u toho, když bylo dobře , alespoň tím se můžeme pyšnit …

  • jonáš napsal:

   Tohl by mohlo maličko pomoct. Jak je známo, cesta z vývaru pod smrtelnym jezem vede toliko sifonem .. http://www.blisty.cz/art/65097.html
   A co už jsem dával nahoru, ale aby to nezapadlo .. http://www.blisty.cz/art/65093.html aneb „zodpovědnej“ kolek v ceně třetiny jednoho plátku žvejkačky.

Komentáře nejsou povoleny.