Nobelova cena míru a umělý kloub


Trvalo mi dlouho,  než  jsem se dostal ke komentáři  nad udělením Nobelovy ceny  míru Evropské  unii.  Osobně  soudím, že  to  je  dobrá, ba  správná   volba, která se  norským porotcům  podařila. Nic na  tom nezmění  ani  posměšky   bohužel zatím ještě prezidenta  Klause ani  jeho poskoků. Z nich  největší  pozornost  na  sebe  přitáhl  svým  hulvátky  sprostým  trikem hradní  šášula Jakl.

Otcové  zakladatelé, zejména  pak  první z nich –  francouzský ministr  zahraničí Robert  Schuman – viděli opravdu daleko  dopředu, když  v roce založili  Evropské společenství  uhlí a  ocele –tzv.Montánní  unii,  onen  prapůvodní dnešní  zárodek  EU.  Uvažme  tehdejší dobu  –  je  6  let od  skončení  nejděsivější  války  v historii  lidstva. Velká  část  Evropy  je  stále  ještě  v ruinách, utrpěné  rány  se ještě  nestačily  ani  zajizvit,nepřátelství odeznít  a čtyři  tehdejší  vítězové  – Francie,Holandsko,Belgie Lucembursko   dokázali  podat  ruku  dvěma  poraženým  -Itálii, ale  hlavně  – Německu!!!! A místo ostarkizování nedávných agresorů  a  nemilosrdně  vymáhaných  reparací, třeba podobných  těm z Versailles  po  první světovém konfliktu , jim  nabídli  ruku  ke  smíru a společný  hospodářský prostor!!!

S jednoduchým  cílem  –  eliminovat, pokud možno,  ekonomické  třenice  a  národní hospodářský  egoismus a  to  vše  v zájmu  odstranění  starých  reminiscencí a  tradičních  animozit  a zajistit  v Evropě mezi  tradičními nepřáteli  dlouhodobý  mír. Což  platilo  zejména  pro  vztah  Francie –Německo!!!

Po  několika  dalších letech,  když  začalo  být  jasné,  že  jde o  model  velmi  úspěšný,  se začaly  přidávat další  evropské  státy.Mezi prvními  ty, co  byly  členy  konkurenčního ESVO,vedeného Británií. Až  jsme  se dopracovali k dnešní  sedmadvacítce. Ušetřím  vás  dalších  detailů. Koho zajímají,  ví  kde je  najít.

Ano,  soudím,  že  v Norsku vybrali  správně. Udělovali  totiž  nikoli za ekonomii, ale za  mír. A  ta EU  patří.  Byla  to  totiž  EU a  její  hospodářský  rámec, který později  přerůstal daleko  za  ekonomické  mantinely  do  dalších oblastí  života  evropských národů,  které  umožnily  vznik  modelu sociálně  tržního  hospodářství  a  evropského sociálního  státu.

 A  tenhle  evropský  sociální  stát  porazil na  přelomu  roků 89/90 ortodoxní  komunistický  systém ve východní  Evropě! Nikoli,jak  zdejší lumpenpravice s oblibou  píše  -Reagan a  uzbrojení  východu. Reaganovi ani nikomu po něm  se například nepodařilo  uzbrojit  Čínu  nebo Severní Koreu.

Ne ,  podle  vlka  zápas  obou  hospodářských systémů v tehdejší  rozdělené  Evropě  vyhrál  evropský  sociální  stát.  Který poskytoval  velmi slušnou  míru  sociálních  jistot a sociálního standardu,vysoký  životní standard  a na  straně druhé  nechával  maximum   volnosti pro  činnost  každého svobodného individua. A  tím zcela  eliminoval  jakékoli  touhy po ostré konfrontaci dvou  bloků. Ten sovětský neměl co nabídnout navíc a  ten  západní  prezentoval svůj blahobyt,   s tím, že  zcela  nepokrytě  dirigoval  závěrečnou  část rozpadu  východního  bloku,  která byla  prezentována  masovým exodem  konzumně  méněcenných, až  retardovaných  DeDeRonů  na  západ. Přesně podle vzkazu  z vousatého  vtipu  Erichu  Honneckerovi / pro  nepamětním  a neznalé  – východoněmecký  Husák/  -Honny,odcházíme. Poslední zhasne!

Je jen další  smutnou  vizitkou, v podstatě  rozměru  chilského pera,  že  Klaus  považoval  Nobelovku  pro  EU  za  špatný  vtip.

Protože  kdyby  nebylo  EU,  tak vůbec  není vyloučeno,  že nějakého Klause  tady nikdo, kromě  soudruhů  z OV  KSČ v Horní  Dolní, kam  zrovna  přijel  soudruh  z Prognosťáku na přednáškupro  aktiv  tajemníka pro zemědělství, nikdo neznal, protože  by  tady do  teď  seděl  bolševik.

Nemá  naprosto  žádný  smysl  reagovat na  všelijaké  Hájky, Jakly, Pečínky a podobně  a  na jejich  hlupácký pokřik směrem  k EU.  Na  kecy  o  bruselském  byrokratovi,  o bruselském  socialismu  a nikým  nevolených, co nám chtějí  krást  naši  národní  suverenitu.

Celý  český  problém  s tzv.  euroskepticismem  má  velmi  jednoduchý  a  typicky  klausovský  základ. Byl to Klaus, který podal kdysi  přihlášku  do  EU.  Kde se, krom jiného  velmi  dožadoval,  aby  EU nové  členy  z východu  nepřijímala  ve  skupinách, ale podle  principu  tzv. regaty – tedy kdo  dříve  splní  vstupní podmínky, bude také  dříve  členem.  Nemusím vysvětlovat, proč  si  to přál  zrovna  takhle  – byl prostě  přesvědčen,  že  ČR, pod  jeho vládou je  zkrátka  premiantem premiantů a  bude to on, kdo  ho do  EU  dovede. Jenže  ono to všechno  dopadlo  úplně  jinak – nikoli Klaus,  ale  velmi nenápadný  Vladimír  Špidla, byl  ten,  který podepisoval přístupové  dokumenty… A něco  takového  narcisistní  Adonis  neodpouští. Od  té  doby  je  prostě  EU  špatně  a všechno,co  je s ní  byť jen  trochu spojené  – také. Zejména když  v EÚ nikoho nenapadlo kandidovat Klause  třeba  na  evropského prezidenta  a dali  to nějakému  nýmandovi se  srandovním jménem i vizáží z Belgie.To  fakt má  Jakl se  svým piktogramem pravdu a  celá EÚ  může  jít  do známého kosočtverečku….

Předpokládat,  že  Klaus není schopen  pochopit,  že  ekonomika  ČR  je  na  existenci a dobré  funkci  unie  životně  závislá,  by  byla  nepředloženost nejhrubšího zrna.  Což  ovšem neznamená,  že  na  tomhle  tématu nebude exhibovat při  každé  vhodné  a  zejména  nevhodné příležitosti,  kterou  bylo například  vyhlašování   Nobelových  laureátů  nebo  poslední prezidentský  projev  k 28.  říjnu.

Argumenty  jsou  pořád  stejné  – eroze  národních  států,  jejich existenční  ohrožení,  nadměrné posilování  nevolených  bruselských  úředníků, ohrožení  národních  zájmů,  atd. atd.

Zdaleka  netvrdím, že  všechno, co vymyslí a  udělají v Bruselu  je  perfektní, potřebné a dobré.  Nicméně, pokud  má Klaus  pochybnosti  o legitimitě  představitelů  EU,  pak  u  europarlamentu  je  to celkem  jednoduché – ten má, přes volby  do EU  úplně  stejnou kvalifikaci  ke své  činnosti  jako  kterýkoli  český  poslanec  či  senátor.  Co  se týká  komisařů a  rady,  jsou  nominováni  příslušnou , řádně  zvolenou  vládou  členské  země  a  schvalováni europarlamentem s řádným  mandátem. Navíc  každý  jednotlivý stát  má ve vybraných, klíčových  otázkách právo  veta.  Které  používá  opět  řádně  zvolená  vláda.  Uniká  mi,  kde  kdo  vidí  jakoukoli  známku  nelegitimity.

A  teď  k té  ztrátě  suverenity.  Máme  zde celoevropské teritorium, kde existuje  volný  pohyb  zboží, kapitálu, lidí a služeb.   Neumím si  představit, jak  by  takovýto ekonomický prostor  měl a  mohl  fungovat jinak,  než  s vysokou mírou vnitřní  integrace. A  s vytvořením  unie  finanční  se tato potřeba  prohloubila  až  do podoby  kategorického imperativu. Prostě  nelze mít  stejnou měnu  a  15 nebo  17 centrálních  bank a  stejně  tolik  emisních a  fiskálních politik. To  nemůže  fungovat.

Klaus  a  jeho  hlásné  trouby mají  strach  o  ztrátu  národní  suverenity.. Zajímavé. Jak  to,  že  panické  hrůze  z téhož  nepodléhají  například nejbohatší  z bohatých  v unii  -Lucemburčané, ve svém  pidistátečku,  kteří  mají opravdu  hodně  co  ztratit.  Nebo  jen o málo  větší  Malťané,  Estonci, Slovinci a od  nás  poloviční Slováci? Jsou  snad  menšími  vlastenci  než  Klaus  a jeho klaka?  Nebo  speciálně  nám  Čechům  hrozí od  EU   cosi strašidelně  specifického?  B  je správně!

Ano, opravdu  se cosi  skrývá  za  obzorem. Mám  dvě  perfektní  ukázky  té  hrůzy.  Tou první  je   „aféra“  s Pomazánkovým máslem. Té se budu  někdy v nejbližší době  věnovat  v detailu. Protože  je  to klasická  ukázka  umělého problému  a  antibruselské demagogie. Kde  řešení  má  halířový náklad. Zatímco  boj s bruselskou  hydrou  a  „otrávení studny“ nás  v budoucnu  může  vyjít  nesmírně  draho.

Tou druhou  bruselskou hrůzou  je  děs  opravdový.  Předpokládám, že stejně  jako  já  jste  zaznamenali článek o  zjištěních   investigatiních  reportáží  britských   žurnalistů,ohledně  certifikace zdravotních  pomůcek  v Evropské  unii, které nedávno vyšly  v tak  prestižních  tiskovinách  jako  je  Daily  Telegraph a British Medical  Journal.

Tedy  víte,  že  novináři se vydávali  za obchodní  zástupce čínského výrobce kloubních  náhrad a hledali, jestli  se někde v EU najde certifikační  autorita,  která  této umělé kloubní náhradě dá úřední  osvědčení  o její  funkčnosti, zdravotní  nezávadnosti a  lékařské  vhodnosti  pro  celý  sjednocený  unijní  trh. Protože  ona  kloubní  protéza  měla  hned  dvě  vady.

1-      A  to byl ten menší problém, šlo  o  čínskou kopii původního  amerického  kloubu  ASL XR

2-      Tento typ  kloubu  musel originální  americký  výrobce  s velkým skandálem  a spoustou  žalob na  krku  stáhnout nejprve  z domovského trhu v  USA  a následně  i  celosvětově. Neboť  se přišlo na  to,  že  se snadno odírá a    tím  je pacientovi  životu  nebezpečný,protože  oděrky  ve  formě  střepinek  zůstávají  v pacientově  těle.

Detaily  zde:

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/282483-penize-vitezi-v-cesku-nad-zdravim-pacientu-pise-britsky-daily-telegraph.html

Jakkoli mne  zděsilo jejich  zjištění,  že  onen  certifikační  ústav, který  byl ochoten tuhle  zrůdnost  opatřit  svým  certifikačním  razítkem  našli a to v ČESKÉ  REPUBLICE, kde jim  rád  a iniciativně  vyhověl Institut pro testování a  certifikace  ve  Zlíně / zda  by se neměla   tahle „organizace“ neměla  spíše jmenovat Prostitut pro testování a  certifikace,  už  ponechám jen na  vašem  uvážení, tedy pokud  je  reportáž  založena  na  doložitelných zjištěních/, nebyl jsem  tím nijak  překvapen.

Jsem  domorodec a  tudíž  vím,  že  zde je  útěk před právníky  domovem.  Stejně  tak  vím, že  zde  platí,  že  stát je nejhorší  hospodář  a  jak si představuje  vymáhání  práv  povinností   zejména od  těch  úspěšných.  A  těmi  testovací  Prostitut,  pardon Institut a  jeho  majitelé  rozhodně  jsou! Vždyť  prý se mohou  vykázat  90%  úspěšností  svých certifikačních  procesů. Tak proč  je  jaksi  trestat nebo  vůbec trestat? Třeba  tím,  že  po tomhle  skandálním zjištění  například okamžitě  přijdou o  autorizační status  i razítko?  A  to nemluvím  o tom, že  zástupce  firmy, jakýsi  Tomáš  Závišek  měl přímo prohlásit:

„Jsme na  straně  výrobců a jeho produktů,  ne  na  straně pacientů“

Chápe  někdo  z vás  toho zrůdu? Přeji mu,  aby  onemocněl  nějakou  hodně  vzácnou  a bolestivou nemocí,  na  kterou  bude  v ČR  nějakým  jiným podobným  testovacím prostitutem, pardon,institutem,  úředně  otestován a  povolen  čínský plagiát  nějakého , kvůli vedlejším účinkům  testovaného  originálního léku.  Aby si  užil  své medicíny.

Jak tahle  hrůza  souvisí s EÚ  a  klausismem?  Jednoduše.  Ukazuje  na  to, co  zejména  dnes  reprezentuje  onu  českou  samostatnost a  suverenitu, jíž  hrozí  nebezpečí  jejího omezení  z Bruselu – totiž bezbřehý  šlendrián, korupce   a rozkrádání. Tomu by  rozhodně  asi  onen  nelidský a hloupý  bruselský  byrokrat  chtěl udělat  přítrž.  Jaksi  ještě  na  to  nepřivykl a  pokud  s e někd e v Bruselu  korupce a  šlendrián  zjistí,  je  snaha  s nimi  něco   a někdy i  hodně  rychle  a důkladně, udělat.  A  tohle  české  elity,  zejména  ty , co  vzešly  ze  specifického prostředí  první  části  90-tých let a  jejich  vyučenci, potřebovat. Ani  náhodou.

Je  tedy  zcela  jasné a zřejmé,  že  cokoli  z Bruselu  jest,od  ďábla  jest,  že nemůžeme  přivodit  ztrátu  naší  suverenity  krást, podvádět a šmelit.  Mohli bychom  totiž  dopadnout  třeba  jako v Itálii, kde  kdysi  pozavírali vedení a  nakonec  rozpustili  tehdy neotřesitelně  vládnoucí  Křesťanskou demokracii, kde dokázali  dostat  za  katr  mnoho ctihodných  kmotrů a nyní třeba  nově  odsoudit  na  4 roky na tvrdo kámoše  našeho  Mirka  Topolánka  Silvio  Berlusconiho. Přestože  je prý  snad nejbohatším  a  tedy nejúspěšnějším  Italem, několikanásobným  premierem, majitelem AC Milán – takové  nějaké  italské  Sparty!  V korupcí prolezlé  Itálii  prosím!  To tak,  takovéhle podivné  evropské  moresy  k nám  zatahovat. To  opravdu  ohrožuje  zcela  zásadně  samé  základy polistopadového vývoje.

Ne  co  z  EÚ  jest, opravdu pekelnou  sírou smrdí.  A  v Norsku  unii  ještě navrch  dají  Nobelovu  cenu  míru!!!

A  charakteristickou  tečkou budiž,  že  nad  oním  zlínským  certifikátorem  jako by  se voda zavřela. Britská  naprosto skandální  zjištění  jsou  na  světě, veřejně  publikována, dostupná  českým  autoritám a orgánům,  včetně  těch  činným  v trestním  řízení  a  – NIC. Ticho po pěšině. Jako ostatně  tady vždycky  v podobných případech.  Když  zrovna  nejde o  někoho, spojeného s politickou opozicí. Všude jinde v EÚ by  to vedlo  k okamžité  ztrátě  licence a  asi i zákazu  činnosti. Všude jinde!  Ale  to nás  nezajímá.  My  si  tady rozhodujeme  podle  svého. Suverénně.  A nikdo  z Bruselu nám  kázat  nebude! To Pomázánkové máslo byl přece   vrchol! Co je proti  nějaká  nepovedená  zkopírovaná  čínská  kolenní  náhrada!

Jinými slovy – ztráta  tzv. národní  suverenity  ve  prospěch  nikým  nevoleného  bruselského byrokrata  opravdu  musí  být  noční můrou  všech,  kteří  jsou zvyklí  na „české pořádky“. Normální  občan  pouze  má naději,  že  by mohl zkorumpovaného a  ne  příliš  výkonného  českého exekutivního politika  vyměnit z  ostříleného  a  schopného  karierního profesionála  z  Bruselu. Naději. Nikoli  jistotu.

Být  někým  z  lumpenpravice, tak  bych se  jistě  bál.

Mimochodem – pokud  si teď  někdo  myslí,  že  vlk si  idealizuje  EU,  je na  velkém  omylu. Vlk  bez  mučení přiznává,  že  je  tzv. eurohujer, ale  výrazně  menší  než  byl  ještě  před  dvěma  roky. Způsob,  jakým  unijní  hlavy pomazané  řeší  současnou  dluhovou krizi  je naprosto  zničující. Dá se charakterizovat  dvěma  termíny

-příliš  málo

-příliš  pozdě.

Nebo jen  jedním – vyřešit problém  bez placení nutných nákladů   a  na  účet někoho jiného.

Ať tak  či  tak,  dojdeme  ke  stejnému  výsledku.  A  tím je, že  nyní  už  opravdu  EU může  zkolabovat. Věc  zašla příliš  daleko. Díky  krátkozrakosti politických lídrů,  kteří nejsou  ochotni přijmout  v  reálném  čase  reálně  nutná  opatření. Protože by  je  to  stálo politické  body  s  následným  propadem ve  volbách. Ale  takhle  se evropská  dluhová  krize  opravdu  řešit  nedá. Co  kdyby  paní Merkel s  panem Hollandem vyzvali  nevoleného bruselského byrokrata, aby  to vyřešil z a ně? Je nejvyšší  čas.

Nicméně   přesně  tohle  ovšem Klausovi  ani jeho  nohsledům  zase  až tak moc nevadí.  On  privatizaci  po  česku také následkově nechal na  socanech.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

236 reakcí na Nobelova cena míru a umělý kloub

 1. Hladis napsal:

  Jen poznamky:
  Udeleni Nobelovky za mir EU je v poradku. Problem je ,kdo ji dostane fyzicky. Ti co se tomuto udeleni smeji (a v CZ jich je hodne) bych oznacil klidne na ferovku jako dusevni mrzaky.

  Kauza pomazankove maslo myslim nepotrebuje uz nejakou velkou vysvetlovacku. Tu uz udelal sveho casu neboztik Havel. Myslim ze lidi tento blog ctouci vedi jak cela kauza probehla .

  Fascinuje me ,ze kritici EU vzdy ,ale opravdu VZDY ,poukazuji na naproste blbosti. Je to myslim jasna taktika ,jak utocit na city jednoduchych jedincu a o podstatu problemu vubec nejde. Jde proste o to vymezit se za kazdou cenu a sbirat body. Pokud by nekdo poukazoval na opravdove slendriany EU ,ale vzdy se vytahuji naprosto nesmyslne prkotiny. Jelikoz cesky narod je svym myslenim tim jednodussim s rozhledem tak do prvni hospody ,tak se nedivim ,ze to pada na urodnou pudu a bohuzel to CZ jako celku podrazi nohy.

  Vzdy se vse hodi na EU. Plno lidi v CZ ma myslim problem vubec se znalosti co to EU vlastne je. Proste za vse muze EU,EU a opet EU. No me by zajimalo kdo je ten tajemny EU. Ja myslel ze EU je spolecenstvi nejakych statu a CZ je jeho soucasti. Nikdo nikde nerozhoduje direktivne ,ale vse se resi v jednotlivych statech a dohody se sepisuji kolektivne a prochazeji volenym europarlamentem. Atd…..atd…..EU neni nejaky jeden cinitel a bruselsky byrokrat neni nejaky maly diktator.

  Problem s nekterymi funkcemi EU ma. Jelikoz EU je stale svazek jednotlivych statu ,tak se to odrazi i na akceschopnosti. Zatimco USA ma centralni vladu a krizi dokazala zvladnout ,tak EU se vari ve vlastni stave. Prilis mnoho narodnich zajmu a rozdilu ,aby se doslo rychle k reseni. To slo videt i na Euru ,kdy preci neni mozne, aby vsichni pouzivali jednu menu ,ale nedodrzovali stejna pravidla, laxne sepsana a nedodrzovana. Pak jeden trpaslik polozi obra ,neb staci nejaky hrisnik, nejaka krize a mena jde do pekel. Cely svet ceka na EU a EU stale mele diky Nemecku nesmyslnou spiralu skrtu ,kdy se proskrtava k chudobe a stahuje sebou i Cinu a USA. Proste prilis mnoho hlav a prilis mnoho nazoru nikdy nedela dobrotu hlavne v krizi.

  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-svejnar.php?itemid=17967

  • Hairyfish napsal:

   Hladisi, co se týče těch odpůrců EU v čechách, líp bych to snad nenapsala. U nás za všechno může EU a romové. Nejlepší jsou argumenty o zakřivení banánů (pánové prominou :-)) apod. Je to jako když někdo používá proti feministkám argument, že muže zažalují, když jim řekne, že jim to sluší, nebo jim podrží dveře. Všechno jsou to kraviny, ale blbečkům prostě přijdou v debatě vhod, protože se vždy najde někdo dostatečně hloupý, kdo na to skočí…. u nás, zdá se, většina populace (alespoň té, která debatuje na populárních zpravodajských stránkách).

 2. Lukas Gal napsal:

  Ad dluhová krize, radikální časy vyžadují radikální politiky. Např. státní půjčky neemitované v dluhopisech na volných trzích, ale emisemi ECB?

 3. někdo napsal:

  Myslím, že tomu nerozumím, tedy EU se zasloužila kromě jiného, i o mír na území Jugoslávie . Spíš jsem četl, že Němci dodali přebytky bývalé armády NDR Chorvatsku, což mi spíš připadá jako chceš-li mír, připravuj válku a není to zrovna mírumilovná komodita . Dále podpořila odtržení Kosova, Srbové takový mír vidí jinak. Takže až o sobě dají vědět Baskové, kteří na rozdíl od Albánců v kosovu, kde vytlačili obyvatele za posledních 50 let a tím jako získali nárok na stát početní převahou, tedy očekávám, že EU umožní stát Euskadi , který bude složen ze 4 prov. šp. a 3 prov. fr., když zde žijí již nepřžetržitě dost možná 10 000 let a na rozdíl od albánců nikoho nevyhání.Eta funguje trochu jinak.

 4. vlk napsal:

  někdo
  není zrovna fajn plést si NATO a EU. Nevím nic tom, že by Finsko, Švédsko, Rakousko cosi podpořilo.

  • wiki napsal:

   Vlku, sice pravděpodobně byla řeč o jiných válkách, ale máme rok 2012 a z vyjmenovaných států se LONI přinejmenším Švédsko podílelo na hlídání toho, aby bezletovou zónu nad Lybií nenarušovaly Kaddáfího TANKY 😀

   http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=695890

   • wiki napsal:

    sorry za překlep Lybie/Libye. Když to píši podruhé, jasně vidím, že je to podtrzene

   • vlk napsal:

    A to jako znamená co?

    • hans napsal:

     To jako znamená to, že státy EU dostaly cenu „za mír“ vzápětí poté, co si jako agresoři zaválčily.

     A co se týče Jugoslávie, tak Rakousko umožnilo výcvik a organizaci nelegálních slovinských ozbrojených skupin na svém území, ze kterého pak vtrhly do Jugoslávie a vyvolaly konflikt. Jestli to není podpora, tak co?

     • vlk napsal:

      Omyl Nobelovku nedostaly státy EU , ale EU. Což je rozdíl.
      O tom že Rakousko umožňovalo výcvik nelegálních skupin by něco nebylo?
      Tedy faktického? Chci ale takový, že to bylo s vědomím a pokud možno podporou rakouské vlády.

     • Hladis napsal:

      Zadny stat ale primo EU dostala tuto cenu. Dale Lybie neni v Evrope (a na te kampani se podileli hlavne (VB+FR) a konflikt v Jugoslavii je zalezitost ciste NATO a OSN. EU neni vojenska organizace a ani nemuze nikomu vyhlasit valku jako celek. Valka v Jugoslavii ma jistou pachut ,ale nelze to hodit na EU ,protoze o tom se rozhodovalo jinde.

     • Občan napsal:

      Hladiši, šmarjá, Jugošce NIKDO válku nevyhlásil!!!!!
      A OSN k útoku na ni NEDALA souhlas – ani zpětně!!!!!

      Celá ta agrese byla plně v režii některých členských zemí EU a USA. NATO nemělo a NIKDY k ní nedostalo nedostalo žádný mandát.

     • vlk napsal:

      Správně občane.
      cituji
      Celá ta agrese byla plně v režii některých členských zemí EU a USA. NATO nemělo a NIKDY k ní nedostalo nedostalo žádný mandát.
      tak co s tím má společného EU?

  • Občan napsal:

   Válku PROTI Jugoslávii zahájilo Německo – zakládající a nejsilnější stát ESUO/EHS/EU. Spolu s Vatikánem (který ale není členem EU) – WWII chrovatskokatolické reminiscence. Hbitě se k němu přidaly jak někteřé členské, tak některé uchazečské státy. Nikoli jako členové NATO!
   Válku PROTI Libyi nevedlo NATO, ale EU spolu s USA, a to pod rouškou NIKOLI rezoluce RB OSN, ale ÚČELOVÉHO VÝKLADU oné rezoluce (tím nechci OSN nijak omlouvat, má toho za posledních 65 let na svědomí ví než dost).
   Proto je kritika udělení pseudoNobelovky (protože NCzM není Nobelova cena) za mír EU zcela namístě. Ono lze totiž docela úspěšně pochybovat i o míru uvnitř EU – v 70. letech probíhal OZBROJENÝ konflikt mezi Německem a Francií kvůli Alsasku-Lotrinsku (byť se, pravda, střílelo dost nahodile), dodnes není ukončena turecká okupace Kypru a Baskicko nebo Korsika jsou sudy prachu u kterých se krátí hořící doutnák. V Severním Irsku se otevřeně válčilo do r. 2000 (cca) a Belgie se také může „pochlubit“ sporadickými ozbrojenými konflikty.

   Ekonomická/hospodářská politika EU by byla celkem v pořádku – sjednocená ekonomika dává naději, že EU postupně bude opravdu homogenním celkem, což považuji za správné.
   Kdyby nevnucovala NADSTAVBU zemím, které nemají vybudovánu základní hospodářskou a sociální infrastrukturu, resp. ji úspěšně likvidují. Takže se za miliardy budují rekreační cyklostezky tam, kde lidé nemají do čeho dloubnout a místo chodníků mají rozbahněnou krajnici a další miliardy se investují např. do naprosto nesmyslných všelijakých „kursů komunikace a projektového řízení“ tam, kde se o JEDNO místo sekretářky rve 460 lidí, z toho 90 s VŠ vzděláním.

   EU studenou válku nevyhrála. Jenom potřebuje ještě tak rok či dva na to, aby jí to konečně docvaklo. Španělsko a Řecko evidentně nestačí.
   Proč to takhle formuluji:
   Bez socialistických zemí a JEJICH sociálního státu by západoevrospští zaměstnanci nikdy sociální stát neměli. Ještě koncem 60. let nebylo neobvyklé, když byly stávky a demonstrace rozháněny násilně a za použití placených stávkokazů z řad kriminálníků.
   Socíku je vyčítána normalizace, politická diskriminace a kdeco. Ale CO byl potom ZÁPADOněmecký Berufsverbot??? Beztrestně fungoval ještě koncem 70. let 20. století v CELÉM Západním Německu a Bavorsko jej nezrušilo DODNES! EU ani nešpitne!!!!! Stejně tak ani nemuká v případě Pobaltí, kde je zcela otevřeně diskriminována ruská populace, a to jak na trhu práce, tak v oblasti občanských práv.
   Nyní EU, kromě Skandinávie, sociální stát likviduje, protože se zbavila východoevropské socialistické konkurence. Zaměstnanci ze západních zemí už nemají čím argumentovat, protože zaměstnanci ve východních členských zemích EU jsou na tom DNES často hůř než zaměstnanci v Asii.
   PROTO EU studenou válku nevyhrála, ale naopak projela na celé čáře. Nelze navíc mluvit o evropské integraci a přitom cíleně vytvářet kastovní systém, v němž mají východní členské státy fungovat jen jako zásobárna gastarbeiterů a odbytiště odpadků.

   Přes všechno výše uvedené říkám EU ANO.
   Ale jen potud, pokud to bude společenství, v němž budou platit pro všechny stejné podmínky, v němž silnější nebudou škodit slabším a jež nebude exportovat svoje vnitřní konflikty a koloniální touhy do regionů kolem sebe.

   • vlk napsal:

    Z převážné části fantas.
    Tak válku proti jugoslávii zahájilo Německo.. To jsou mi věci! Mohu s e zeptat na čísla nebo aspoň názvy intervenčních jednotek?
    Libye byla akcí NATO ale bez amerického angažmá. Rozhodně ne EU . Nezaznamnal jsem rakouské nebo finské stíhačky.
    Podobně mi unikl ozbrojený konflikt Německa a Francie o Alsasko.. No holt to budu přičítat své chabé paměti.Turecko okupovalo severní Kypr, ale uniklo mi, že už je přijaté do EU?
    Severní Irsko? Domácí konflikt. Co s tím a si tak EU může dělat? Podobně Baskicko, Korsika, či severní Itálie nebo jižní Tyrolsko nebo dělení Belgie.
    Německý Berufsverbot skutečně existoval a byl docela často aplikován. Potíž je v tom, že zejména proti náckům. Později proti členům KSN nebo neonáckům. Že němečtí komunisté pracovali ve prospěch někoho úplně jiného a nikoli spolkové rpeubliky a tudíž byl Berufsverbot většinou zcela na místě dokazuje řada ŠPIONÁŽNÍCH AFER těchto lidí.,
    A na konec s e dozvídám, že UE studenou válku nevyhrála. OK. Beru to tak, že mi uniklo , že ji vyhrál Sovětský svaz a další komunistické země.
    Občane ještě na hranicích z NDR probíhají ty důkladné celní kontroly? To abych věděl, až pojedu k dederonům na předvánoční nákupy.

    • Občan napsal:

     Hm…
     Místo polemiky a ARGUMENTŮ hustá demagogie. No, proč ne. Taky „řešení“…

    • hans napsal:

     Úžasná logika, nad Libyí nelétaly stíhačky některých zemí EU, proto to nebyla akce EU, ale NATO. Aby byla vaše logika vlku platná, musíte prokázet, že byly nasazeny stíhačky všech zemí NATO. Což nebyly.

     Fakticky invaze v Libyii nebyla akcí ani EU ani NATO, ale některých zemí jsoucích v EU, případně NATO. Akcí NATO nebyla, který orgán NATO rozhodl o invazi? Orgány EU pro mír neudělaly nic, nezaslouží si proto ocenění.

     Severní Irsko: vnitřní záležitost? Vždyť Britové nestříleli Iry ve své zemi, ale v cízí, v dobyté,v irské. Co s tím EU mohla udělat? Mohla udělat to co udělala v jiných případech, to co udělalav Libyi, Jugoslávii – bombardovat Londýn, dokud Britové nenechají Iry na pokoji, mohla stejně jako v v Libyi, Jugoslávii, Sýrii poslat Irům zbraně a výbušniny a doporučit jim aby místo britských ozbrojenců zabíjeli civilisty.

     Jugoslávie: Válku lze zahájit i bez účasti vlastních divizí. Třeba vyzbrojením slovinských a chorvatských (a později i muslimských a albánských) oddílů s úkolem očistit zemi od národnostních menšin.

     Komunisté špionážní aféry neměli, protože se k žádným podstatným informacím nedostali, špióni byli z vládních stran (např. ten Brandtův tajemník). Žádná špionážní aféra navíc nemůže ospravedlnit plošnou diskriminaci lidí pro jejich politické přesvědčení. Která prostě byla v Německu a Rakousku horší než v Československu – např. v Horních Rakousích museli být všichni učitelé členy lidové strany a žádné jiné, naproti přes hranici, v Jihočeském kraji bylo členství ve vládní straně povinné pouze pro ředitele (a zástupce) školy.

     Komunisté pracovali pro někoho jiného? No křesťané u nás taky měli špionážní aféry a taky pracovali pro někoho jiného a navíc katolíci přímo podléhali cizí, agresivně nepřátelské, programově nedemokratické cizí mocnosti. Přesto jejich organizace nebyla zakázána a jejich členové mohli pracovat pro stát.

     Co týče toho, kdo vyhrál studenou válku, tak vy sám píšete, v ní vyhrál sociální stát. Ovšem už dvacet let EU řídí jeho postupné odbourávání. Máme proto EU chválit?

     Pravda je, že uvnitř EU je mír. No mír je, nebo byl, i uvnitř jiných velkých mnohonárodnostních celků, zaslouží taky cenu? Sovětský svaz, Čína, Brazílie, Jižní Afrika, Írán, Írák za Saddáma, posledních deset let i Rusko…

     • Bavor V. napsal:

      Co se týká odbourávání sociálního státu, tak ten především řídí současná soldateska u koryt. Naopak EU má nebo by chtěla mít předpisy, které jsou u nás hodně ostrakizované – viz onen Klausův dodatek k Lisabonské smlouvě

     • Občan napsal:

      Bavore,

      to je sice pravda, ale ne úplná.
      EU, resp. EK nic nebrání, aby ČR v tomto ohledu patřičně vydusila. Třeba tím, že provede důkladnou kontrolu využití prostředků na údajně sociální opatření, vzdělávání, kohezi atp. a zarazí veškeré financování do doby, než bude ze strany ČR PROKÁZÁNO, že prostředky přinášejí KONKRÉTNÍ KVANTIFIKOVATELNÉ výsledky.
      Nic takového dosud EU ani EK neudělala – až teď to „bububu“ s MŠMT. Přitom již od r. 1993, kdy tady byl obrovský malér s prostředky PHARE (byl tak velký, že NKÚ ČR a následně NKÚ musely skrečovat své kontroly a NESMĚLY o nich publikovat ani písmeno), EU velice dobře VÍ, jak to s JEJÍMI penězi v ČR chodí.

     • Bavor V. napsal:

      Občane
      nevidím souvislost s odbouráváním sociálního státu u nás a v EU (jak psal hans)
      A pokud by nás měla EU „dusit“, našlo by se hodně křiklounů,,že nám chtějí jenom škodit a klausovci a bednářové by blahem učurávali a vrtěli ocásky.

     • Občan napsal:

      Myslel jsem tím, že to je způsob, jak nás dokopat k dodržování alespoň toho mála, co v EU ještě zbylo ze soc. státu. Jiný mě nenapadá.

     • vlk napsal:

      Hansi
      buďte tak laskav a báchorky si šetřte na dlouhé zimní večery. Buďte tak laskav a dejte sem jeden jediný důkaz , že EU nějak podpořila agresi vůči Jugoslávii.
      Nejspíš to dopadne jako s těmi důkazy o podílu Rakouska na výcviku teroristů.
      Pěkná je ta hláška o německých komunistech a našich katolíících! Co katolík, to zaprodanec Vatikánu Hansi? Ještě zkuste cosi o Čihošťském zázraku a špionu páteru Toufarovi a bud e to komplet. Můžeme přidat špiona kardinála Berana, několik tisíc zavřených kněží a mnichů a budete to komplet. Jo jo , Berufsverbot bylo totéž…
      Jinak těch špionážních afer, co měla STASI za západě byly stovky. A německý Berufsverbot byla královská hra oproti tomu, když s e tady někdo dostal na seznam. Berufsverbot s e vztahoval jen na práci ve státním. Všechno ostatní bylo volné. Volný pracovní trh. Žádná nucená kotelna, pasení krav nebo tak.

    • Občan napsal:

     Původně jsem chtěl nereagovat. Ale tvrzení, že Berufsverbot byl užíván proti nacistům, mě nadzvedlo opravdu vysoko.
     Zákaz výkonu povolání Západní Německo NIKDY nepoužívalo vůči nacistům. Ty naopak již od počátku 50. let obsazovalo do nejvyšší státních, zemských a územněsprávních funkcí, na universtiy, do justice i na státní zastupitelství. Dokonce se jich několik objevilo i ve Spolkovém sněmu! Rovněž jim nikdy a nijak nebránilo v podnikání.
     Zákaz výkonu povolání byl uplatňován zásadně proti levicově orientovaným občanům, a to bez vyjímky – tedy jak proti komunistům, tak proti sociálním demokratům, zeleným a dalším.

     Zbytek za mě napsal Hans a já mu touto cestou velice děkuji.

     • vlk napsal:

      Občane,
      tenhle nesmysl nedoložíte.
      A mimochodem, on sem tam nějaký bývalý nácek ve státní správě nutně musel být. Je to stejné, jako když spojenci vytýkali Adenauerovi, že do vedení nově založeného Bundeswehru nechal jmenovat několik generálů Wehrmachtu – třeba Hanse Speidela, Gehlena nebo Hesslera. Jeho odpověĎ byla následující : já chápu, co mi říkáte, ale měli byste mi poradit, kde mám vzít zkušené velící důstojníky bez minulosti ve Wehrmacht. Z 18-ti letých rekrutů nemohu udělat generály a stejně většina z nich byla v Hitlerjugend.
      A když už je v Německu všechno špatně, pak my zjevně budeme po premierovi, šéfovi senátu a myslím i sněmovny mít teď nejspíš exkomouše prezidentem.. A toje tad y všechno taky špatně.
      A bavím s e tím, jak byl Berufsverbot uplatňován proti soc dem a brčálům. V Německu. V jednotlivých, naprosto excesních případech to a si možné bylo. Jako pravidlo naprosto vyloučeno.
      Ale stejně mi uniká, jako to souvisí s Nobelkou pro EU:

   • jihočech napsal:

    Otcem myšlenky rozbití Jugoslavie byl především něm. min. zahr. Genscher. Jeho podpora nacionalistických snah Slovinců, Chorvatů, Albánců byla markantní, nicméně z pohledu německých jestřábů „logická“ (odplata Titovi za porážku Ustašovců a sjednocení SFRJ).
    Shodou okolností jsem byl v době leteckého útoku na léčení ve Fr. Lázních. Téměř celou noc prolétaly docela nízko nad Fr.Lázněmi téměř každých 5 min. ve vlnách snad každou 1/2 hod. letecké svazy NATO z německých základen na mise do Jugoslavie. (To jsme byli v NATO tuším první nebo druhý den, premier Zeman „odsouhlasil“ přelety se zpětnou platností). Svou nespavost jsem s krátil poslechem rozhlasových stanic, náhodou i Rádia Beograd. Asi v 1,00 moderátor RB se odmlčel uprostřed věty. Ráno jsme už četli zejména v německém tisku, že budova rozhlasu byla vybombardovaná. (Tenkráte jsme tomu ani nevěřili, že může uprostřed Evropy dojit k vybombardování jiného státu v Evropě, jen tak bez vypovězení války.)

    Ostatně Genscher byl zdatný a měl lví podíl i na rozpadu Československa. Ale to je už jiné téma.

    • Slim napsal:

     Ano Genscher. Tohle je upřesnění Občanova původního příspěvku. Napojení na ustašovské reminiscence vidím stejně

     Do NATO jsme vstoupili 12.3. 99 a bombardirovka začla 23. nebo 24. 3. V době přijetí se s ní už ovšem počítalo. Zajímavá otázka, na kterou neznám odpověď je, kdo v Zemanově vládě hlasoval proti téhle jednostranné akci NATO. Ivan David? Kužvart? A mimochodem postoj „nevstřícný“ jevil Klaus, na rozdíl od Havla

     • Občan napsal:

      Já na ten den dodnes vzpomínám s hrůzou a zároven s hořkou ironií. Právě když začalo bombardování, seděl jsem totiž u doc. Balaše a dělal zkoušku z mezinárodního práva veřejného. Aby té absurdnosti nebylo málo, tak jsem měl před sebou vylosovaný papírek s otázkami – 1) právní problematika uprchlictví, 2) právní problematika bezdomovectví a 3) právo válečné, právo války a žoldnéři
      Měl puštěnou BBC nebo co a oba jsme na půl ucha poslouchali, co se děje. No, a když se zmínili o zahájení bombardování Bělehradu, tak jsem se ho zcela bez humoru zeptal, jestli se máme ještě o čem bavit, protože si myslím, že MPV v ten okamžik přestalo existovat.
      On mi dal zapravdu a opáčil, že bychom tedy mohli pokecat alespoň teoreticky. Ale ani on se přitom neusmál. Kecali jsme nakonec hodně dlouho, o kdečem a asi se nám tím trošku ulevilo, protože jsme se rozcházeli přece jen s úsměvem. Ale nerad na ten den vzpomínám. Hodně nerad.

     • Slim napsal:

      MPV v ten okamžik přestalo existovat

      Nejpozději tehdy. Jako (asi) právník vidíte, že mez. právo potřebuje svého mocenského „nosiče“. V tomto případě to byla bipolarita, jejíž právní forma byly regule OSN. Ty už v r. 99 neměl kdo vynutit. Už jsem tady někde zn¨miňoval, jaký podíl na tom měla doutníková aféra a aktivita Madlény Albrightové.

      Za kolik Vám to dal? 🙂

     • Občan napsal:

      Za dvě 😀
      Měl jsem hokej v právní problematice uprchlictví a mám dodnes.

 5. Řezníček z Brna napsal:

  Plně souhlasím s udělením Nobelovy ceny míru EU a „posměváčkům“ na to řeknu: Když bylo mému dědečkovi 50 jako mne, měl za sebou už dvě světové války, a do té první rukoval jako osmnáctiletý kluk. Já jsem zatím neměl možnost prožít žádnou světovou válku i zásluhou sjednocené Evropy. Kdyby byla EU jenom valem proti válce tak zaplať Pán Bůh za to.

 6. filas9 napsal:

  Osobně rozhodně nejsem nějaký velký fanoušek EU – skutečných problémů je mraky, ale je to nevyhnutelnost. V globalizovaném světe není schopná malá zemička s 10ti miliony obyvatel a plná neschopných politiků prosadit vůbec nic. Maximálně se nechat válcovat od vlivnějších zemích. Ovšem ve výrazně větším celku (kde ale je náš vliv je dost závislí na schopnostech našich diplomatů) to může o něčem jiném.

  EU je tu též dost démonizována. Hází se na ní kde co, především mizerná implementace nařízení do zákonů PS 😉 . Navíc Češi vždycky potřebovali svádět svoje problémy na někoho „nahoře“. Ať už to bylo Rakousko, SSSR, nebo teď EU.

  Jinak souhlas – největší problém ODS je nebezpečí kontroly od někoho, koho nejde moc ovlivnit.

  A mimochodem – největší překvapení krajských voleb pro mě byla vlajka EU v ústředí KSČM – neboť doposud jsem předpokládal, že oni zrovna EU moc nemusí (a byli snad i dost proti vstupu – až na pár výjímek). Nebo to teď berou jako nutné zlo vůči kterému se je ale třeba mít na pozoru?

  • Občan napsal:

   Komunisté nejsou proti EU jako takové. Komunisté jsou proti neoliberální EU – proto byli proti našemu vstupu do ní.
   Jejich argumentace se, bohužel, ukázala jako správná.

 7. Jaroslav Hudec napsal:

  EU – v podstatě skutečně báječná záležitost.
  Jenomže ten profesor Parkinson má vždycky pravdu, s tím se asi nedá nic dělat. Zkusme společně vztáhnout některé jeho zákony vůči EU – a sedí jak zadek na hrnec.
  Zbytnění EU je jejím největším problémem, resp. největším problémem EU se stala samotná EU. Zacykleno, ta lochneska jede pořád rychleji a vystoupit nikdo nechce, neumí a nesmí. Jupííííí!
  To řešení problémů „útěkem vpřed“ a oblíbená salámová metoda tuhé centralizace nejsou pro vášnivé příznivce EU varujícími?
  To mě u lidí s takovou erudicí, jako mají zde mnozí autoři i diskutující (bez ironie) převelice zaráží.
  Kde zůstává potlačen jejich pud sebezáchovy…..
  Přeháním?

  • Bavor V. napsal:

   Asi najdete hodně argumentů, kterými mne můžete umlátit. Ale jeden můj mi vzít nemůžete. USA je federace původně naprosto nezávislých států, z nichž velká část je mnohonásobně větší než náš mušinec na mapě. Přesto jejich obyvatelé došli ke shodě a federaci. Přece víte, že se stále uplatňují některé místní státní zákony a pak jsou některé nadřazené, tedy federální. Američan ve světě je Američan. Doma ve Státech je Newyorčan, Texasan, Kaliforňan atd. Přesto ta federace (Unie) patří mezi světovou velmoc. I přes současné ekonomické problémy.

   • Jaroslav Hudec napsal:

    Úplně jiná situace přece.
    Jakou historii měly ty americké státy, když se nejdříve spojily a potom se přidávaly další? Kolika jazyky hovořili jejich obvytelé?
    Jaké historicky dané animozity měly ti obyvatelé států vůči sobě navzájem? Skoro žádné. Ale zkuste dodnes promluvit ve francouzském vnitrozemí německy. Jistě, diplomaté spolu mluví, to je dobře. Ale lidé jsou za beethovenových tónů hnáni k té vzájemné lásce poněkud narychlo a násilím. Ale s tou láskou to nebude tak kách. Řecko/Německo třeba te´d.
    Prakticky prázdný kontinent (s indiány rychle zatočili). Navíc nelze přehlédnout to poněkud/dosti násilné udržení jižních států v unii.
    Kdepak, ono to:
    a) není ta úplně růžové
    b) není tak úplně souměřitelné
    Vy to ladíte do typické argumentace – buď EU v bruselské podobě, nebo jste proti a nepřítel.
    Takže ten jeden váš argument vám podle mě dost beru.
    Je to až moc tlačené zhora. Akce – a reakce? Nic moc.
    Ubrat plyn, trochu, ne uhánět na tom zdivočelém bruselském oři vstříc lepším zítřkům. Splnitelné cíle, by to chtělo, kromě těch vizionářských.
    A snad ještě připomenu ta referenda – Irsko, Francie – dál se to raději nezkoušelo.
    Vám to fakt nevadí?

    • Bavor V. napsal:

     Nikde jsem nenapsal“ – buď EU v bruselské podobě, nebo jste proti a nepřítel“. Jen proto, že jsem zastánce sjednocování, neoznačuji ostatní za nepřátele. A také jsem nikde nepsal o tom, jak rychle by k opravdové evropské Unii mělo dojít. Jen to osobně považuji za nevyhnutelný směr. Z hlediska ekonomiky i z hlediska onoho mírového soužití.
     Kromě toho. Nikdo nás do EU netahal. My sami jsme se tam ještě za Klause mocně tlačili.
     Jenže pak jsme se změnili v tom, žechceme proti vůli ostatních unii měnit jen v náš prospěch. A bez závazků.

   • Bavor V. napsal:

    A ještě dodám jedno s ohledem na naši malou zemičku. Tady v ČR se dělíme na Čechy a Moravany, v Čechách na Jihočechy, Severočechy či Pražáky a já jako Jihočech jsem ještě navíc Prácheňák. A přesto se klidně budu hlásit jako Evropan. A budu rád, až jednou dojdeme i k tomu, že nebudu muset na cestách vozit různé adaptéry na různé zásuvky atd.

    • Jaroslav Hudec napsal:

     Jsem všemi deseti pro sjednocení zásuvek!
     Ale třeba nad Schengenem bych tak úplně nejásal, to je dvojsečná zbraň.
     Procestoval jsem kus zeměkoule s československým/českým pasem a nikde jsem neměl problém. A vůbec by mi nevadilo, kdyby stát věděl, kdo k nám jede na návštěvu.
     Vaše pořadí beru: člověk – muž – Jarda Hudec – plzeňák/a hodně šumavskopodhůrák(když půjdeme do detailu – Čech – Evropan – člověk.
     Zacykleno. K tomu ale EU a panstvo v Bruselu fakt nepotřebuji.
     Ostatně jsme krajané. Katovice Novosedly Štěchovice Tažovice Kraselov Mukárov a lesy mezi tím. Nejspíš to také patřilo Bavorům, ale spíš to byla divočina.

     • Alex napsal:

      A ono v tom Shengenu jde opravdu o to, co díte? Nebo jen o tohle? Vidíte já myslel, že jde o usnadnění obchodu a odstraňování zbytečných adm. bariér. Nu je pak zřejmé, že proti těm výhodám budou stát nějaké nevýhody, tak už to bývá. Mj je to zase jen a jen argument pro tu integraci, v podstatě tak, jak probíhá.

  • vlk napsal:

   Nemám s e zbytněním Eu minimálně zatím, žádný problém.
   Tuhá centralizac e je zatím naprostý mýtus. Nic jiného. Kupodivu nikdo nic nenamítá proti sjednocování technických norem. Protože každý chápe, že auta by měla být stejně bezpečá v Německu jako v Řecku nebo u nás. Ale někteří mají problém s tím, že by měla být jednotná třeba ekonomická pravidla. Ačkoli je to daleko důležitější. Ba důležité životně.
   A ještě mi nikdo nevysvětlil, v čem že je zlodějšský český politik pro mne výhodnější než bruselský byrokrat.
   A bruselské zákony? třeba ten o banánech nebo okurkách? Hm. A ty postihly náš život negativně jak. Ale můžeme proti němu postavit třeba nařízení EU platné od letošního léta o cenách roamingových hovorů v EU. Nebýt toho, tak pořád platíme za zahraniční volání jako hotentoti.
   Ostatně právě mobilní služby jsou klasickou ukázkou bruselského a českého přístupu. Eu už buď přijala nebo někdy v brzku přijme další směrnici o maximálních platbách za mobilní hovory. Náš suverénní Telekomunikační úřad svo naprostou nečinností dopustil, aby jsme roky měly ne li vůbec nejdražší mobilní telefonii tak jednu z nejdražších., Aniž by proti praktikám operátorů nějak významněji zakročil.EU naproti tomu jednala.
   Ovšem suverénní Čr byla proti tomuto zákroku. Podobně celá řad a nařízení na ochranu spotřebitelů. Nebýt EU tak tu máme 6- max. 12-ti měsíční záruční lhůty. Například. Ale dala by s e toho vyjmenovat celá řada.

   • Jaroslav Hudec napsal:

    vlku, myslím, že tohle vás není hodno.
    „Nemám se zbytněním EU minimálně zatím žádný problém,“ píšete. To je možné. Ale stejně tak je možné/pravděpodobné, že s tím má problém někdo jiný.
    A okurky a banány? Neblněte, prosím.
    Já kritizuji ten obecný rámec (a např. pan Alex to nechce nebo nemůže pochopit), že kdo by chtěl jinou podobu EU, než tu striktně bruselskou aristokracií prosazovanou (a podle mne vnucovanou), je nepřítel.
    Myslím, že není, ale když to tak půjde dál, může se jím samozřejmě stát.

    • Alex napsal:

     Ano Alex má velké potíže Vás pochopit. Vy budete mít zato zjevně naprosto jasno, budu-li dít, že Ferda je blbec. Neboť nějaké odůvodnění prostě netřeba. Potíže máte i s tím, když Vám uvedu výslovně své dohady, cože to vlastně asi máte proti té EU konkrétně (uvedl jsem a výslovně své dohady Vašich důvodů na základě nejrozšířenější argumentace), protože Vy jen bez jakéhokoli doložení něco tvrdíte. I to Vám činí potíže a divíte se, cože Vám to prý vládám do úst. Já pane Hudče nestačím kroutit hlavou – a nad tím dodatkem o Vašich letech a zkušenostech – no to jste tomu tedy nsadil parádní korunu. Jen vězte, že nemám ani ten nejmenší zájem Vám cokoli jakkoli nandavat. To je jen výplod Vaší trochu už bezradné fantazie nebo ěpatného čtení, stejně jako to, že Vám někdo něco kritizuje, co jste nenapsal či že Vám někdo něco podsouvá. Pro mne je to vskutku velice objevné, cože jsem Vám vlastně podle Vás napsal. Opakuji – nedoložíte-li, těžko se u druhé strany nedočkáte dohadů.

  • Alex napsal:

   No, ona ve vzduchu visí i otázka, jak dalece mají vliv na chod EU konání politiků typu Klause a tím pádem zemí jako ČR – třeba právě v té problematice eura. My nemůžeme než čerpat z veřejných zdrojů, tedy z novinářské práce. A ta je pane Hudče vskutku katastrofální. A nejen u nás. Ono to s tím ITC Zlín také nebude tak žhavé. Viz odkaz: http://www.itczlin.cz/itc.php?id=1039
   Novináři mnohdy prostě honí senzace, nejen u nás. Koukám, že křivá okurka na Vás zanechala opravdu velmi podstatný vliv. Já se už dnes nedivím. Oni totiž ti novináři, kteří za těmi pačlánky typu křivé okurky stojí nemají ani ponětí, co to jsou normy, k čemu slouží a na co vlastně existují a v jakémže jsou rozsahu – v každém státě už před harmonizací.
   Kdysi v době kdy Klaus dával ostentativně najevo, že povinná účast v komorách v jednotlivých profesí je blbost bránící tržním silám v tom správném rozkročení, napsal pí Bendová báječný článeček o tom, proč by nemohl absolvent britské renomované lékařské univerzity bez jakýchkoli adm. bariér praktikovat v ČR a bez členství v příslušné komoře. Nedošlo jí ale ani náhodou, že česká legislativa a praxe se přece jen jaksi trochu liší a to i nyní a že jaksi je záhodno znát i ten jazyk. Byla líná se podívat do zákonů vlastní země, aby jaksi pochopila funkci komor. Ony totiž vznikly i na základě znění zákona na ochranu spotřebitele v ustanovení, které je predikuje mj jako obdobu Obchodní inspekce z důvodů vysoké odbornosti. Ono je jaksi v praxi pořád pro spotřebitele lepší postupovat v reklamacích vůči těmto profesím se svými stížnostmi přes tyto komory s možností poté přejít už informovaně i k soudu.
   Chápu, že na novináře je dnes obrovský tlak stran rychlosti – v době internetu, nicméně nemůže to být pro ně omluvou, pokud se fatálně seknou a šíří doslova bludy.

   • Karamela napsal:

    Vřelé díky za odkaz ke kauze ITC Zlín – jako Zlíňačka tuhletu firmu trošku znám a nějak mě celá záležitost byla divná. Uf, hlídači demokracie jsou fakt žumpálisti (bohužel asi napříč zeměkoulí…)

   • Jaroslav Hudec napsal:

    Já jsem psal něco o křivé okurce?
    Psal jsem přece o něčem úplně jiném. Zkuste to přečíst ještě jednou.

    • Alex napsal:

     Vypadá to tak, nicméně není to tak. Co Vám tedy vlastně vadí? Zbytnělost? Co tím tedy vlastně míníte? Když ne ty „předpisy“ ze strany EU. Jinde se vymezujete oproti USA. Jistě EU ale vůbec není totéž, co USA. Jde o naprosto ve světě unikátní a samozřejmě že politický projekt – a ten si tu Nobelovku plně zaslouží. To, co Vám nejspíše vadí, jsou problémy eura. To je ale zase poměrně jednoduchá záležitost. Nikdo tehdy nepředpokládal, že zadlužení u jednoho člena se dostane do takových rozměrů – například. Jinak je to administrativa jako, kterákoli jiná. Zatím jsem na fatální chyby nenarazil. Jen na tu skutečnost, že pokud se vyskytne nějakej ten lidskej průser, dostávají se ke slovu ti, kteří hledí především na svou vlastní kapsu – byť tu národní. Potíže vyplývají kupodivu v přílišné dmokracii. Ať jde o euro nebo třeba o dotace. U dotací je to plně zřejmé. Ty mají fungovat pro vyrovnávání ekonomik, ale jejich konkrétní využití je ponecháno na jednotlivých členských státech – jak jinak, má-li to býti v souladu s demokracii. Problém je pak na straně jednotlivých států, kde a na co čerpají svým vlastním konáním. A euro? A ty přemoudřelé kecy o tom, co mělo být dříve? No jak to jinak řešit, když v politice působí i jen populističtí kecálkové typu Klause, kteří ovšem sami nikde nic neodpracují. Klaus přece jen brzdil ohledně LS EU v její akceschopnosti. Jen proto, že je naprosto mimo se tou svou utkvělou představou o ztrátě svrchovanosti.
     Co se týče války v Jugoslávii? No on na to může být i jiný názor než je tu povýtce prezentován třeba občanem. Tam přece vlítli američané nemoha se koukat na tgo, že Evropa si to není schopna vyřešit sama. A já jse proti tomu nic neměl stejně jako nemám problém s uznáním Prištiny jako samostatného státu. Jugoslávie měla moře času na to, aby si problém vyřešila. Nejen že nevyřešila, ale vznikl tam konflikt, kdy už vzájemně docházelo na genocidu. Takže mne zase nikdy nedojímaly pláče nad naším postojem k Srbům, jak jsme je zradili. Další vývoj ve světě dal dle mého američanům za pravdu – těch ohnisek se rojí jaksi vedle těch tehdy stávajícícxh dost a dost. A mít další v Evropě?
     Odpovídám hodně ze široka – protože absolutně netuším cože máte vlastně proti té EU. Asi číst neumím, ale Vy naprosto nic nedokládáte, jen tak nějak zeširoka plácáte něco o zbytnění. Jaksi netuším, co tím máte vlastně na mysli. A to si nemyslím, že EU je cosi dokonalého. Jen se to pro mne vyvíjí i zpětně prakticky normálně, úměrně lidským možnostem. A dle mého soudu to za to stojí. Všestranně. Mne dráždí ty naprosté pitomosti, které tu jsou o EU šířeny – včetně toho Vašeho nic neříkajícího zbytnění. Ona je z jistého úhlu zcela zbytnělá i naše vláda. Je takové kvality, že pokud by ta ministerstva s těmi dnešními politiky v čele neexistovala, byly bychom na tom asi mnohem lépe – ekonomiky a finančně. nicméně je to stejného charkteru jako Vaše výhrady vůči EU. Hodnotově stejné.

    • Alex napsal:

     Jo a pane Hudče totéž se týká Vámi stejně hezky popisované tuhé centralizace. Ani tu nijak nedokládáte – tedy, co tím máte vlastně na mysli. Je to zjevně jen takový Váš dojem, jak se Vám to jeví po masážích typu té křivé okurky. Tož asi tak – ten vztah té okurky k Vašemu příspěvku.

     • Jaroslav Hudec napsal:

      Já necítím potřebu psát znovu to, co už jsem napsal na téma:
      – Parkinsonovy zákony (pokud neznáte, zkuste přečíst, zajímavé)
      – salámlová metoda soustřeďování rozhodovacích pravomocí do Bruselu
      – referenda, která se nehodí
      Zkuste z toho něco popřít, bude legrace.
      Já o voze, vy o koze. Já o soustřeďování moci do Bruselu, vy o okurkách.
      Z mého (pro vás nezajímavého) životopisu jasně vyplývá, že jsem vůči mediálním masážím mimořádně odolný (sám jsem se jimi zabýval 🙂 ).
      Nechápu, kde jste našel „moje vymezování“ vůči USA. Jen jsem připoměl, že v jejich historii nejsou jen jasná a průzračná místa – jako v historii každé země.
      O válce v Jugoslávii jsem se nezmínil ani slovem, ale když už ji připomínáte, myslím, že to bylo ze strany NATO/USA/EU něco naprosto ostudného, včetně uznání narkostátu Kosovo.
      Ale vůbec nechápu, na základě čeho jste vyslovil doměnku, že nejvíc mi vadí krize eura. S tou fakt nemám nic společného a sleduji ji jen jako divák podobně, jako zdrcující většina mých spoluobčanů. Ve vztahu k EU mě trápí spíš jiné věci než euro.
      Váš text je obvyklou figurou. Kritizujete něco, co jsem nenapsal (okurky), podsouváte mi myšlenky, které jsem nevyslovil (euro) a pomíjíte to, co jsem napsal (viz výše).
      Možná vás to uspokojuje, jak jste mi to nandal, ale na mě to nezabírá, věřte. Na to jsem příliš starý a zkušený.

     • Alex napsal:

      Jo pane Hudče, Parkinsonovy zákony trochu znám. Tu knížku mám dokonce ve vlastnictví. Jen jaksi nevím, co komkrétně máte na mysli a v jakém případě u té EU. Víte opravdu, ale opravdu nejsem jasnovidec či telepat, aby mi to bylo z toho, co jste schopen uvést, tak zřejmé a jasné jako Vám – co tím máte vlastně na mysli konkrétně.
      S ostatním se to má obdobně. Víte, třeba ta referenda byla probrána tehdy a naprosto srozumitelně alespoň pro mne v tehdejších diskusích. Pro mne jste prostě na některých přednáškách jaksi chyběl, když už chcete volit ten Váš tón. A já Vás tím rozhodně nemám ani ten nejmenší zájem jakkoli zatěžovat. Už jen proto, že o argumentu jako pojmu máme zcela zjevně trochu jinou představu. Takže Vás nepobavím. Opravdu to nemám zapotřebí. V téhle diskusi z Vaší strany a nejen se mnou jaksi trochu ujíždíte v naprosté bezargumentačnosti. O argumentu jako pojmu máme holt každý, alespoň tady opravdu trochu jiné představy. A s tím se dá opravdu těžko něco dělat. Nicméně někdy se bavím tím druhým také. – usmívající se smajlík

   • vlk napsal:

    Alexi,
    aty,kdybys byl šéfem ITC, bys napsal asi k té afeře, co? Já přesně tohle.

    • Alex napsal:

     Petře, v pořádku. Vždyť jsem napsal, dí-li pravdu. Za podstatnější považuji tu skutečnost, že pokud by nebyla ona firma zprivatizována, asi bychom na tom i mysami byli trochu jinak. Argumentaci bychom pak mohli i věřit. A to nemluvím o tom, že pokud by tu státní správa díky politikům vypadala trochu jinak, asi by nás takto ani nenapadlo přemýšlet. Ber to tak, že s Tebou v té podstatě naprosto souzním. A snad jsem se k tomuhle ani neměl vyjadřovat. Nu stalo se. Z mého pohledu jsem jen jaksi upřesňoval, ač nevím, kde ta pravda je.

    • Karamela napsal:

     Vy tomu prohlášení ITC, zdá se, nevěříte. Čemu tedy mám věřit já obyč. člověk, hernajs? Svou osobní zkušeností novinám věřím v hodně velkých uvozovkách – když vyšla reportáž o našem podniku, nebylo uvedeno správně ani jedno jméno, struktura vnitřní organizace ani popis rutinního dne.

     • vlk napsal:

      Karamelo,

      když se mám rozhodnout , zda věřit velkému britskému deníku s mezinárodní prestiží a dále zřejmě oficiálnímu orgánu britských lékařů nebo našincům, co cosi zprivatizovali, je ten výběr pro mne s nadný. Angličané , a není to žádný bulvár, by s tím nešli ven, kdyby to neměli na tuty. Protože úspěšná žaloba protistrany by nebyla žádná legrace.

     • Alex napsal:

      Karamelo, bohužel, v tomhle má vlk naprosto logickou pravdu.

   • Jaroslav Hudec napsal:

    Tedy vzato úplně na dřeň, já z úrovně novinářské práce také nejsem nijak nadšen. Ale pravidla jsou nastavena tak, že si každý může založit vlastrní noviny a dělat to lépe. Z toho vyjímám média veřejnoprávní, ale je otázkou, nakolik si toto adjektivum zaslouží a jak významný vliv mají ještě na veřejné mínění.
    Zkusíte to? Já tedy ne, takže kritika je sice úpěkná, ale jen platonická. To tvrdím o sobě, abyste se neurazil a zas nepsal, že mi nerozumíte.

 8. Karamela napsal:

  Po dlouhé době jsme realizovali obchod do Švýcarska, které, jak známo, není členským státem. Jéžišmarjá zlatá únia! Ty celní výmysly, ten úřední šiml – tfuj. Museli jsme najmout celní deklarantku, která nám samozřejmě za úplatu připravila lejstra, všechno se táhlo na neskutečně dlouhé lokte, protože nás musela registrovat v jakémsi systému, museli jsem dodávat prohlášení o shodě a původu a já nevím, co všecko, další mordování si užil řidič na hranici. Opravdu nestojíme o to, aby řidiči trávili hodiny na celnicích. Mám v živé paměti, když se ještě klasicky dováželo, kamión stál v pátek u celnice a celník pravil, teď jdu na oběd a v jednu končím, už vás nestihnu a nám auto se zbožím trčelo 3 dny v luftu (za „pozornost“ by možná na oběd nešel…). Mám k EU spousty výhrad, zásadně nesouhlasím s vytvářením nějakých ministerstev zahraničí apod., ale uvolnění hranic, o schengenském prostoru ani nemluvě, tisíckrát stojí za to!!! Ať si uvědomí všichni ti, co frčí Evropou volní jako ptáci 🙂

 9. Zdeněk napsal:

  Předpoklad, že EU se v budoucnu podaří udržet naše zdivočelé zastupitele pod kontrolou v otázce nakládání s rozpočty a dotacemi, se mi jeví jako vítězství naděje nad zkušeností. Nepovedlo se jí to u členů měnové unie a na naši oligarchii marně hledá páky.
  Analogický případ je, když od strojírenského podniku, aby mohl vyrábět, je požadován certifikát ISO. Zaměstnance prověřující agentury hostí podnik několik dní a tito se zabývají z větší části systémy řízení. Výrobu samotnou naštěstí ponechávají v rukou dělníků a do procesu zasahují pouze v jednotlivých případech, kdy se některý z členů komise cití být v daném oboru dostatečně silný v kramflekách. Výsledkem akce je elaborát se zprávou a návrhy na zlepšení. I ten certifikační úřad ve Zlíně někde musel osvědčit kvalifikaci, zde je tedy příčina i řešení.
  Tu část exekutivy EU, zabývající se pomazánkovými másly, zakřivením banánů apod. důležitostmi mám osobně v podezření, že je jaksi počesku bokem placena z peněz euroskeptiků. Konkrétně o pomazánkovém másle jsme se v česku dozvěděli víc, než o pozastavení dotací na rozvoj dopravní infrastruktury.
  A když mohou být mezi nositeli Nobelovy ceny míru velikání typu Arafata, Rabina, Al Goreho, Cartera a Obamy, tak proč ne EU.

  • Jaroslav Hudec napsal:

   Ano, orgány EU už neudrží pod kontrolou ani samy sebe. Viz jejich vlastní hospodaření.

   • Alex napsal:

    Zase. Co tím máte konkrétně na mysli? Dodejte něco argumentačního a ne jen dojmy.

    • Jaroslav Hudec napsal:

     Ale já to přece nebudu hledat, na to kašlu. Na to nemám čas ani náladu, já jsem pracující člověk. Ale že samotná Evropská komise a její orgnány nemají už celá láta uzavřené a schválené uzávěrky hospodaření je notoricky známo. Ale stačí vám kliknout na Google a najdete tam třeba informaci na toto téma na E15 z 22.2.2012 ve 14:44. A asi milion dalších. Stačí chtít a zajímat se.
     A dojmy jsou mojí doménou a málokdy mě klamou.

     • Alex napsal:

      Aha. No jo pane Hudče, ale to je naprostý normál kdekoli. Jde jen o tu míru. A tu považuji v EU za daleko menší – tu míru nedostatků, než u nás. Bylo je a bude ve všem co člověk činí. Co se týká vztahu k EU z pozic ČR – asi bych to charakterizoval podílením se na tom zlepšování, nikoli jen nedostatky používat jako důvod odporu k EU. Ona totiž jiná cesta než ta integrační není – nemá alternativu. jde jen o to aktivně se jako ČR podílet na tom, aby věci šly lépe. A v tom množství zemí je naprosto pochopitelné, že to bez oklik, chyb a omylů jaksi snadno a přímočaře nemůže jít. Nikdo netvrdí, že EU je dokonalost sama a že je nekritizovatelná či bez chyb. jde o to, že jako směr prostě alternativu nemá. A postoje obdobné Klausovým jen považuji za ty naprosto zbytečné brzdy, ničemu neprospívající. S národní administrativou budeme jako občané asi stále z nějakého dobrého důvodu nespokojeni, ale nikdo nebude kvůli tomu ten stát bourat.
      I pro Vás – není to zajmavé, že obecně jsou ve známosti ty okurky a klausovská ztráta svrchovanosti či národní identity a područí jako následek integrace, než tyto „drobnosti“?

     • Jaroslav Hudec napsal:

      A jste si jist, že to opravdu jde lépe. Tedy ono to tak úplně nevypadá. ČR – malé průsery, EU – velké průsery, zdá se mi. Jen na ty velké tak úplně nedohlédneme. Ale ne že by se mi ty české líbily.

     • Alex napsal:

      Jistě. Ale to je optika pohledu. Euro je průser vyplývající úplně z něčeho jiného než ty průsery toho adminisrativního typu a daleko většího neumětelství našich politiků. Jistěže je euro svým dosahem průser větší. Jenže on má zcela jiné příčiny. Stejně jako světová finanční krize. Ono se hezky o akčnosti té EU mluví, když ji ještě dodnedávna ani nedisponovala a dosud díky četnosti členských států prostě nemá a mít nebude oproti takovým USA se skutečně jedinou vládou či Čína s autoritativní vládou jediné strany. A kdopak, že té větší akčnosti bránil? Ono něco jiného je průser vyplývající z něčeho nového a jiný je průser z blbosti. Euro je dle mého případ první. Jednoduše, kdyby byl třeba Klaus takový věrozvěst, nikdy by nemohl jako premiér žádat o přijetí do EU. Tím spíše s přihlédnutím k tomu, jaké divadlo sehrál u LS.
      Naše české průsery jsou z tohoto pohledu jistě malé, ale těžko přehlédnout, že si je jaksi děláme ale úplně sami doslova zblblostí pravice, která tu od roku 94 vyhání jen čerta ďáblem. Tak to bylo myšleno, to na co reagujete.

 10. Alex napsal:

  Jinak Petře, tady možná jsi trochu vedle, co se týká ICT Zlín. Dávám odkaz na jejich vyjádření, jež je – je-li pravdivé dostatčně vysvětlující horlivou práci novinářů, byť tentokráte anglických. To ale nic nemění na tom, že soukromá firma jako ICT je vystavena zcela zbytečně pokušení profitovat za každou cenu.
  Takovýto typ firmy neměl dle mého být nikdy privatizován. Nejsem sto dohledat skutečné majitele, nicméně podle firemních stránek tam privatizace proběhla. Je to dle mého soudu nesmysl. Zastupuje stát – především. A přinejmenším se u nás s tou privatizací všeho tak spěchat nemělo. Tím spíše, je-li si taková firma na sebe bez problému schopna vydělat.
  Ony příklady městských technických služeb a jejich privatizace městy je daleko transparentnější zhůvěřilostí pitomců z pravice a z ODS. Stejně jako firem spravující vodovody a kanalizace. Tam tím spíše, že se vědělo, že EU peníze na modernizace či vybudování vodárenských a kanalizačních kapacit nepůjdou nikdy do soukromých firem. Hodně blbů tak zcela zbytečně zdražilo vodu a stočné svým vlastním občanům.

  • Občan napsal:

   ITC, a.s. Zlín měl do května r. 2001 jediného akcionáře – byla jím ČR zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
   Poté se stal jediným akcionářem ITC-SERVIS, spol. s r.o., Zlín

   ITC Servis, s.r.o. vlastní RNDr. Radomír Čevelík a Ing. Jiří Heš.

   Čevelík seděl a sedí v představenstvu ITC, a.s. Zlín od vzniku a.s., tedy od r. 1993, Heš ddto. Posadil je tam tedy STÁT – zda to jsou nebo byli úředníci MPO ČR, se mi zatím nepodařilo zjistit.

   Čevelík je rovněž členem DR společnosti Český institut pro akreditaci, o.p.s., Praha, jejímž zakladatelem a jediným vlastníkem je Česká rapublika, zastoupená MPO ČR.
   Heš v této společnosti nefiguruje.

 11. Alex napsal:

  Jo ten odkaz – on už je pod panem Hudcem
  http://www.itczlin.cz/itc.php?id=1039

 12. hans napsal:

  Když je zmíněn masový exodus dederonů jako důkaz prohry socialismu, tak pro porovnání úspěšnosti socialismu a kapitalismu ve východním německu by bylo zajímavé srovnat exodus východních Němců na západ v 80. letech a v 90. letech. Nebylo by to úplně korektní, vzhledem k odbourávání sociálního státu na západě (a tedy ke snižování přitažlivosti západního modelu) po konci studené války , ale určitě by to byl silný argument.

  Maličká poznámky k diskuzi výše: ohledně okurek i roamingu s vlkem plně souhlasím. Kdyby vlk dokázal poděkovat europoslanci, který problém roamingu zdvihl a po léta za něj bojoval, než dotlačil komisaře k akci, nemělo by to chybu.

  • Alex napsal:

   Nemýlím-li se, podílel se na tom dost podstatně Ransdorf z KSČM.

  • vlk napsal:

   No Hansi,
   čísla by sys ejistě našla. Ale osud východu byl zpečetěn v okamžiku, kdy Hungároši otevřeli Dederonům své hraNIC E S RAKOUSKEM A RUSOVÉ NEREAGOVALI. Tím bylo definitivně vymalováno.
   exodus v 90 letech byl dán specifickou situací v OstD po sjednocení. Nic více, nic méně.
   A který poslanec může za roaming opravdu nevím. Ale myslím, že tvrdě za tím šla komisařka Reddingová a její administrativa. Ale za to vím, která jediná země byla proti.

 13. cermakjanj@volny.cz napsal:

  Naprostý totální souhlas s autorem. Až je mi to trapné.
  K diskusi mne napadá Karel Čapek : o Alelidech. Topí se pod jezem pes. Chlap skočí a vytáhne ho. celý mokrý vyleze a na břehu stojí alechlap a řiká, tak nevím jestli to bylo k něčemu toho psa zachrańovat, když spousta dětí umírá hlady….
  Ta Nobelovka je tentoktráte přesně trefená a ve správné chvíli, svědčí o moudrosti udílejících.
  A federalizace je naše jediná šance jak přežít, dá se s tím polemizovat, ale je to tak.

 14. Jeff napsal:

  právě se připojil Brusel… nekec.. nefabuluji

 15. Laco Grőssling napsal:

  Milý příteli Vlku,
  tentokrát s Tvojí adorací EU a tím i Nobelovy ceny, kterou EU obdržela, celkem radikálně nesouhlasím. A ačkoliv nejsem stoupencem prezidenta Klause v mnohém má, pokud jde o EU, pravdu. On je prý velmi dobrý šachista a umí si spočítat jako každý dobrý šachista alespoň 4 tahy dopředu.
  Jsem si jist, že vycházíš z několika zcela mylných premis a tím docházíš k paradigmatu, které už dávno neplatí, ukázalo se zcela virtuálním.

  Mylná premisa 1.
  EU se zasloužila o mír minimálně v Evropě.
  Nikoliv, desetkrát nikoliv. O mír se za dob studené války zasloužily dvě supervelmoci nastavením systému zastrašování. Evropské země, i ty největší, byly jen nepatrní přicmrndávači v této globální hře. A po studené válce na sebe roli světového četníka převzali USáci. Evropa je opět o ničem. Nakonec to ukázaly všechny vojenské konflikty za posledních 23 let.

  Mylná premisa 2.
  Státy EU vybudovaly díky své prosperitě sociální stát. Kdepak, oni jen v zápase s reálným socialismem neměly jinou cestu ( viz. třeba extrémní reakce horníků za stávek v období vlády Thatcherové ). Jakmile nebezpečí konkurence reálného socialismu v Evropě pominulo, hyperburžoazie začala sociální evropský stát likvidovat.

  Mylná premisa 3.
  Také naše cesta je v hlubší integraci do EU a EU sama by se měla přeměnit ve federativní stát. V čem spočívá tento kardinální omyl ? No přece v tom, že na světě neexistuje fungující mnohonárodní federativní stát. Každý se dříve, nebo později rozpadl.

  Mylná premisa 4.
  Euro je cesta. Možná, ne ale za podmínek, které nyní EU nastavila ( bankovní dohled, Maastrichtská kritéria, emise evropských dluhopisů ).
  Euro může fungovat tam, kde je užíváno podobně jako US dolar mimo USA. Takže Černá Hora, Estonsko. Ale ne tam, kde je prioritně nastaveno jako měna, jejíž podmínky použití jsou uměle, nikoliv trhem nastaveny ( Řecko aj.).

  Prostě : EU, všechno špatně nad ekonomický spolek sdílející společné hranice a trhy.

  Ještě pár vtipů o směrování k federaci EU.
  Kdysi na jakémsi šampionátu ve fotbale, prezident Klaus sedící vedle jakéhosi EU potentáta se jej poťouchle zeptal, kde že je národní reprezentační mužstvo EU ? A měl pravdu, nikdy žádné nebude. A bude-li někdy nějaká federace, velmi brzo se rozpadne.
  Podobnou poťouchlost také přidám. Má-li v Evropě fungovat federace, měl by tu fungovat také společný druhý úřední jazyk. Dejme tomu angličtina. To věděl už Josef II..
  Příteli, Ty znáš z obchodního styku dobře Němce. Dovedeš si představit, že třeba oni by byli ochotni v případě jakéhokoliv úředního styku mimo vnitroněmecký používat pouze angličtinu ? A to nemluvím o žabožroutech, nebo mafiánech.
  Prostě hlubší integrace EU je jeden velký sociálně – inženýrský projekt nutně odsouzený k neúspěchu.

  • Alex napsal:

   Ad 1 vyvráceno vlkem- stačí si ho pozorně přečíst. Tím co tvrdíte vlka nevyvracíte.
   Ad 2 totéž. Tím co tvrdíte, nevyvracíte vlka
   Ad 3 Vaše pomýlení. EU nesměřuje k federaci toliko k potřebné míře integrace, což je podstatný rozdíl
   Ad 4 Omyl vyplývá z omylu v bodě 3
   Nu a co se týká těch vtipů? Ty vystihují Vaše chápání, že jde o směřování k federalizaci ala ČSSR (vztah mezi Českem a Slovenskem). Jsou mimo.

   • František M. napsal:

    A jen doplním k prvnímu vtipu, že i ten coby analogie těžce pokulhává, stačí vzpomenout, že svoje národní nejen fotbalové týmy má například Skotsko, Severní Irsko či Wales. Ale Klaus je tenista, takže ten vtip beru jako vtip o něm (jak hloupé vtípky pronáší).

  • Jaroslav Hudec napsal:

   Pod to se podepisuji.

  • pepan napsal:

   naše firma s Němcama komunikuje poze v angličtině, nemaj s tím žádnej problém. Normy, ČSN, vyžadujou v angličtině,a svoje DIN poskytujou taky v angličtině. Tak teda moc dobře nevím, o čem tady píšete.

   • Laco Grőssling napsal:

    Asi jste si pozorně nepřečetl co jsem ve věci napsal. Jsem si jist, že Němci touží po EU jako federaci, vždyť by ji vládli, jako jí vládnou dnes, jenom mnohem snadněji.
    Pokud jde o jednotný úřední jazyk ( třeba angličtinu ), je to nutná podmínka fungování takové federace a teď:
    – dovedete si představit, že Merkel nemluví v EU německy, ale anglicky,
    – že každý policajt, který v Drážďanech zastaví Vaše auto s Vámi jako cizím rezidentem bude muset mluvit anglicky,
    – že pokud se obrátíte na jakoukoliv německou autoritu jako cizí rezident, bude s Vámi muset tato autorita jednat pouze anglicky,
    – že pokud se dostanete do soudního sporu s Vámi jako s cizím rezidentem, bude muset být proces vedený německými soudy projednáván výhradně v angličtině,
    – že po celém Německu budou dvojjazyčné nápisy minimálně na úřadech, ale také třeba na silničních ukazatelích ?
    Atd. atd. .
    Celkem dobře znám Němce, mám mezi nimi řadu přátel i obchodních partnerů, nevěřím, že by s něčím takovým souhlasili.
    A už vůbec ne Frantíci, nebo Taliáni.

    Jasně v obchodním styku se už Němci poučili a pokud jde o jejich zájmy ( potřebují získat trhy ) není pro ně angličtina problém. Ale zkuste to opačně, Vy budete chtít prodat něco Němcům v angličtině. Nemáte šanci.

 16. Laco Grőssling napsal:

  Ještě koukám na časy publikace článků, příteli, nemá Kosa nastaven ještě starý čas ?

  • Hladis napsal:

   1/ EU je pohrobek Marshalova planu, je to nejaka idea a koncepce a vy rikate ze si cenu za mir nezaslouzi ? Ech……
   2/ Mozna vam to uniklo ,ale socialni stat se zacal budovat jeste za Cisarstvi…….
   3/ USA ,Kanada………neni mnohonarodnostni stat ? Budete se divit ,ale v tech statech zije vice narodu a jen jednim jazykem opravdu nemluvi.
   4/ Euro je dobra myslenka ,ale diky kompromisnim jednanim nebyla dotazena do konce v otazkach dohledu.

   • Laco Grőssling napsal:

    Hladisi, USA rozghodně není mnohonárodní federace, tak jak tomuto pojmu rozumíme v Evropě. Texas nepatří většinově Španělům, Montana Francouzům, New Jersey Irům. Vždy tam žije mix jako produkt tavícího tyglíku národů. Tam kde tyglík přestává fungovat už nestačí všechno protavit do jednostejné hmoty ( nárůst počtu španělsky mluvících například na jihu ) roste počet jiných vlajek než USáckých na veřejnosti ( mexických ) a tu se právě ukazuje to co tvrdím. Na světě dlouhodobě neexistuje úspěšně fungující mnohonárodní federální stát.

    • Alex napsal:

     A je opravdu tak těžké pochopit, že EU se mnohonárodním státem, tedy klasickou federací nikdy nemůže stát? Tudíž, že o toto ani nikdo neusikuje? Vás mýlí ona evropská původní ústava a používání pojmu federace na počátku. Ani tehdy nešlo o klasický federativní stát. Federace se používala o používá jen proto, že pro daný politický projekt nemá žádný jazyk odpovídající termín. Ona není přesná ani ta unie, jakkoli je vpřece jen výstižnější, řekněme s prvky federace. A podstatu to nevystihuje. Vy si vážně myslíte, že by šlo prosadit třeba jeden jazyk společný nebo společnou skutečnou vládu? Kdepak – k federaci EU nikdy nesměřovala a ani nesměřuje. Je to skutečně naprosto unikátní projekt, jenž zatím obdoby nemá. i proto ta Nobelova cena cena za ten mír. jde o národy a státy spolupracující i instucionálně předcházející dřívějším konfliktů v Evropě ne ve světě. Prot jste ani nemohl vyvracet vlka ohledně toho tvrzení o USA. Mimochodem USA vykonávají funkci světového četní daleko déle než Vámi zmiňovaných 23 let. A mj i díky této funkci zasáhli do světových válek – obou. A zaplať bůh za to. USA nejsou dokonalé, stejně tak jejich politika. Nicméně Evropa není Amerika a pro mne je ta role toho světového četníka v tom základním a zásadním v pořádku stejně jako směřování EU. Jde a vždy půjde o podstatu. Svět ani nic co se týká lidské jakékoli činnosti už z podstaty nemůže být dokonalé.

     • Laco Grőssling napsal:

      Alexi, jste vedle jak ta jedle.
      Přidávám odkaz na článek v Týdnu : http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/evropska-federace-barroso-chce-vice-integrovat-eu_245816.html

      V úvodu článku z 12.9.2012 se píše mimo jiné :

      Evropská federace. Barroso chce více integrovat EU

      12.09.2012 19:30

      Evropská unie by se měla více integrovat a vyvíjet směrem k federaci. Ve svém výročním projevu na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku k tomu dnes vyzval předseda Evropské komise José Barroso. Podle něj by se také měla změnit základní smlouva EU; ta současná přitom po tvrdém vyjednávání vstoupila v platnost teprve před třemi lety.

      „Nejsem pro superstát, ale pro demokratickou federaci národních států. To je náš politický horizont,“ uvedl Barroso, který se dosud otevřenému vyjádření týkajícímu se politické budoucnosti Evropy spíše vyhýbal. „To by nakonec znamenalo vytvoření nové smlouvy EU,“ dodal.

      Už to nikým nevolený Barroso říká natvrdo. Ne že ne, To jen Vy Alexi nejste informován a tak plácáte.

      Ale správně píšete, že něco takového o čem Barroso sní není uskutečnitelné. V tom jsme zajedno.
      Jenom Vy jste k tomuto závěru dospěl skrzeva své pomýlení a neinformovanost.

     • Alex napsal:

      Laco, logika je jen jedna, dobrá – ponechme to tak, že jste informován a já nikoli – vše potřebné už ode mne máte a myslím, že dostatečně srozumitelně napsané – opakovat se při Vašem způsobu čtení, myslím smysl nemá. Už by šlo jen o zacyklení. usmívající se smajlík

  • vlk napsal:

   Příteli Laco

   chtěl jsem ti odpovědět. Nicméně udělal to za mne náš společný přítel Alex.
   Jaksenastavuje čas ve WordPressu, máš li pravdu, nevím. Zkusím se podívat.

 17. Béda napsal:

  Válka není samoúčelná – je pokračováním politiky jinými – násilnými prostředky. NATO je vojenský prostředek USA a EU k realizaci jejich zahraniční politiky nediplomatickými prostředky. Ten kdo tvrdí, že EU s NATO nemá nic společného, by musel na základě své logiky skonstatovat, že EU nemá nic s řešením tzv. kosovské otázky a ve finále, že ani nemá nic společného s udržením míru na evropském kontinentu, tudíž Nobelova cena války udělená EU neměla být udělena.

  Jenom pro informaci: Počas dlouhého období „míru na evropském kontinentu došlo k anexi části Kypru Tureckem. EU ani NATO, protože šlo o spor dvou členů NATO ani nepíply. Spor byl ukončen trvalou okupací části Kypru Tureckem. Řecku nikdo nepomohl.

  Celé období, po které byla Evropa „prosta válek“ je charakterizováno existencí blokového systému, kdy se dva přibližně rovnocenné vojensko-politické pakty silově vzájemně vyvažovaly a odstrašovaly – držely vzájemně v „patové pozici“. Nikdo si nedovolil rozpoutat konflikt v hájemství druhého bloku, zaštítěného dominantní válečnou supervelmocí podle závěrů 2. světové války, t.j. Jaltské konference.

  Situace se změnila ihned po rozpadnutí tzv. socialistického bloku a Varšavské smlouvy, kdy přetrvala jediná dominující válečná síla v Evropě – NATO. Varšavská smlouva zaniká v únoru 1991 a v létě začínají tzv. Balkánské války. (Slovinsko, Bosna, později srbské Kosovo). Další v pořadí byla válka Gruzie v separatistické severní Osetii, která byla ukončena odtržením severní Osetie od Gruzie.

  Krom toho se v krátké době zapojila převážná většina zemí EU do válek v Afghánistánu, Iráku, Lybii a do příprav války vůči Sýrii. Prohlubování krize navíc věstí propad některých regionů (Baskicko, Katalánsko…) a států – Řecko, potenciálně itálie do násilných konfliktů.

  Nobelova cena míru by měla být Orwellovsky přejmenována na Nobelovu cenu války. V tomto případě si ji EU plně zaslouží.

  • Hladis napsal:

   Laskave si nastudujte otazku Kypru poradne. Evidentne v tom mate opekny maglajs co se tam stalo. Spojovat Kyperskou krizi jakkoliv s EU je opravdu na hranici hlouposti.

   Dale si laskave vsimente ,ze ikdyz se staty jako VB, SP,Belg………mozna droli ,tak nikdo vystupovat z EU nechce a ani o tom nepremysli byt jen na vterinu. Ale chapu ze by vam asi vyhovoval drolici postup ala Jugoslavie. Nastesti diky EU ,NATO a zdravemu rozumu se to deje cestou demokratickou a ne valecnou.

   Nepodlozena nenavist k valecnym kampanim me vzdy dojima. Ideologicke bryle jsou vzdy na miste ze. Zvlaste kdyz se to zacne hazet na triko EU. To je naprosta demagogie. EU neni vojensky spolek, Zadny EU urednik nerozhoduje a ani nemuze o vyhlasovani valky a EU jako celek ani neni v zadnem vojenskem paktu. Pletete si pojmy s dojmy. Vzdy je to zalezitost jednotlivych zemi v NATO a jeste dale rezoluci OSN.

   Lybie byla ciste akci clenu NATO VB+FR. Ne EU.
   Kosovo byla akce NATO pod rezolucemi OSN. Ne EU.
   atd…atd..

   • Béda napsal:

    Severoatlantická rada

    Severoatlantická rada je nejvyšší rozhodovací a konzultační orgán Aliance. Delegace každé z 28 členských zemí je v ní zastoupena jedním delegátem (stálým zástupcem). Rada se schází alespoň jednou týdně, zasedání na úrovni ministrů zahraničí, předsedů vlád nebo ministrů obrany probíhají jednou za půl roku.[105] Radě předsedá generální tajemník NATO a rozhodnutí musí být přijato a jednomyslně.[

    Vojenská struktura

    Nejvyšším vojenským orgánem NATO je Vojenský výbor, který předkládá návrhy a doporučení Severoatlantické radě, Výboru pro obranné plánování a Skupině pro jaderné plánování.

    Členové NATO

    Severoatlantickou smlouvu podepsalo v dubnu 1949 dvanáct států: Spojené státy americké, Kanada, Spojené království, Francie, Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Itálie a Island. V roce 1952 se připojilo Řecko a Turecko. V roce 1955 po získání plné suverenity vstoupilo Západní Německo. V roce 1982 se připojilo Španělsko. 12. března 1999 předali ministři zahraničí Česka, Maďarska a Polska své americké kolegyni Madeleine Albrightové příslušné ratifikační listiny, a jejich země se tak také staly členy NATO. V roce 2004 se v největší vlně rozšiřování NATO připojilo 7 států: Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Slovensko. 1. dubna 2009 přistoupily Chorvatsko a Albánie.

    Evropská unie

    Zakládajícími členy dnešní EU byly v roce 1952 Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, SRN a Nizozemsko – takzvaná „šestka“.

    K prvnímu rozšíření tehdejších Evropských společenství (EHS, ESUO a Euratom) došlo až o 21 let později, v roce 1973. V tomto roce byly za členy přijaty Dánsko, Irsko a Spojené království.

    V roce 1981 se Evropská společenství rozšířila o Řecko, které bylo v roce 1986 následováno Portugalskem a Španělskem – rozšíření druhé a třetí, takzvané jižní.

    Čtvrté rozšíření – zvané severní – v roce 1995 přidalo k EU další tři země: Finsko, Rakousko a Švédsko. Společně s těmito zeměmi vyjednávalo o členství v EU také Norsko, jehož obyvatelé ale nakonec vstup odmítli v referendu. Šlo již o jeho druhé odmítnutí členství v Unii – poprvé norští voliči zamítli členství v roce 1973. Norsko ale zůstává členem Evropské sdružení volného obchodu (ESVO).

    Znovusjednocení Německa 3. října 1990 zvětšilo Unii o pět zemí bývalé NDR. Oficiálně nešlo o rozšíření EU, nové země Spolkové republiky Německo převzaly její právní řád a i mezinárodní status.

    Předposlední páté rozšíření EU – zvané východní – proběhlo 1. května 2004, kdy se Unie rozšířila o 10 zemí: Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

    Zatím poslední šesté rozšíření – Od 1. ledna 2007 jsou členy EU Rumunsko a Bulharsko.

    Kandidátské země jsou Chorvatsko, Makedonie, Turecko, Island, Černá Hora a Srbsko (stav k březnu 2012). Chorvatsko se má stát členským státem EU 1. července 2013.

    • Béda napsal:

     Z uvedeného je vidět, žerozhodující slovo má politický orgán Severoatlantická rada (MZV, předsedové vlád členských zemí). Rozhodnutí jsou politická a musejáí být přijata jednomyslně. Podívejte se jak se překrývají členské země NATO a EU.

     • vlk napsal:

      ˇBéďo, že umíte číst, nedokazuje, že chápete čtené. Laskavě mi doložte jak s e na akcích NATO podílí ŠVédsko, Finsko a Rakousko a naopak na rozhodování EU Norsko, Island a Turecko, jd e li v zásad ě o totéž. Rád si počkám.
      Znovu připomínám, že Nobelovka byla pro EU , nikoli pro NATO.

     • Béda napsal:

      vlk,

      tak Nobelovka byla pro EU, nikoliv pro NATO. Mohl byste tedy vlku uvést, jakým způsobem (jakými prostředky) zajišťovala EU, která vznikla v podobě 6-ti členů (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, SRN a Nizozemsko) Společenství uhlí a oceli v r.1952, rozšířena byla až v r. 1973 o VB, Irsko a Dánsko zajišťovala od války až do propuknutí Balkánských válek těsně po rozpadu VS v r. 1991 mír v Evropě?

     • vlk napsal:

      Béďo,
      už jsem to vysvětlil v původním textu. Nemohu za to, že tomu nerozumíte.

   • Béda napsal:

    Hladis,

    na vašem místě bychse oprostil tvrzení „vyhovovalo by vám“ apod.. Bavíme se snad o tom, co jak je,resp. co jak probíhalo, nikoliv co komu vyhovuje.

    Na Kypru žije většina Řeků, Turků cca 10%,dominantním náboženstvím je pravoslaví. Přesto poté, co země získala nezávislost na VB, nebylo uspořádáno demokratické referendum o statutu ostrova. Okupovaný severovýchod uznává pouze Turecko.

    „…Nepodlozena nenavist k valecnym kampanim me vzdy dojima. Ideologicke bryle jsou vzdy na miste ze. Zvlaste kdyz se to zacne hazet na triko EU. To je naprosta demagogie. EU neni vojensky spolek, Zadny EU urednik nerozhoduje a ani nemuze o vyhlasovani valky a EU jako celek ani neni v zadnem vojenskem paktu. Pletete si pojmy s dojmy. Vzdy je to zalezitost jednotlivych zemi v NATO a jeste dale rezoluci OSN.

    Lybie byla ciste akci clenu NATO VB+FR. Ne EU.
    Kosovo byla akce NATO pod rezolucemi OSN. Ne EU.
    atd…atd..“

    Tady nejde o nepodloženou nenávist ale o války pod zástupnými důvody, kde se nepřátelé mění účelověv přátele a naopak. Viz UCK zařazena nna teroristickém blacklistu a najednou to byla osvobozenecká armáda, kooperující Kaddáfí, který se najednou proměnil jako jeden z mnoha podobných despotů poté co žádal proplatit západní dluhy, orientoval vývoz ropy na Čínu a odstoupil od plateb v dolarech a zmrazil některé nákupy zbraní z Francie v utiskovatele a bylo proti němu potřeba „chránit civilisty“ (jednotky SAS v civilním převleku předtím působily jako monitorující tým v místě přístího islamistického „demokratického “ povstání. (Souběžně v Bahrajnu decimovalypolicejní jednotky emirátu a vojenské jednotky SA a Bahrajnu neozbrojené civilisty (USA mají v Bahrajnu válečnou základnu) a nikoho to nevyprovokovalo k ochraně civilistů a rodící se demokracie. V Iráku dodnes hledají USA ZHN, které tam dodaly západní firmy příteli Husajnovi ve válce proti ajatoláhovskému Íránu atd., atd..

    Těch válek se účastní státy EU skrze NATO povětšinou ako politická stafáž.

    Kosovo podle původní rezoluce oSN mělo zůstat nedělitelné…

 18. Laco Grőssling napsal:

  Tak, tak.

 19. Carlos V. napsal:

  EU a cena míru ? Nesmyslné.

  1) Kdo zajistil mír za studené války ? Zejména USA a Rusko a jejich atomoví a raketoví vědci a konstruktéři. Vyvinuli takou sílu, kterou se pak politici báli použít a tím zajistili neválku.

  2) Jakou roli hrála ES v době studené války ? Zejména roli možného bojiště. Ano, v rámci NATO se muselo počítat i odstrašující silou atomových zbraní Francie a Británie a se schopnostmi Bundeswehru – to vše jako jako přídavku sil USA. Ovšem ES jako celek hrála v udržení míru naprosto minimální funkci.

  3) EU ostatně vzniklo – jestli se nepletu – až v roce 1992 Maastrichtem – tedy po studené válce. Jakého míru tedy vlastně dosáhlo ? Ne-války mezi svými členy ?

  4) Rolí EU v balkánských válkách snad raději nekomentovat….

  Tak proč by mělo EU dostat cenu za mír ?

  • Hladis napsal:

   CarlosV
   1/ I vy sklouzavate k cistemu populismu ? Zjistete si poradne jak se vytvarelo povalecne usporadani a za co presne ta cena byla udelena.
   3/ Opet si presne a pomalu prectete oduvodneni udeleni ceny. Je to myslim napsano vcelku jasne.
   4/ Jen komentujte 🙂

   • Carlos V. napsal:

    1+3) Hladisi, proč populismus ? Ostatně já mám ohledně Evropy velmi nepopulární názor – jsem zastáncem jednotného (tedy nikoli federativního) evropského minimálního státu 😉

    Za co byla cena udělena mám přečteno – viz http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/press.html
    Je poněkud směšné – za neválku mezi německem a Francií ? Jak by tomu bylo, nebýt Rus za humny ? To by jí spíš ten Rus měl dostat podle téhle logiky.

    Za přijetí Řecka, Španělska a Portugalska ? Právě teď to je spíš čený humor …

    Jo, za to bratrsví mezi národy, to asi 😉

    4) Role EU v balkánských válkách ? Vzato strategicky. Zazděna v minulých konfliktech, masivně podpořila nepřítele budoucí namísto nepřátel minulých – přesně tak, jak Američané a západ vůbec stvořili Taliban i Saddáma.
    Vzato lidsky – nebylo tam dobré či zlé strany. Znám pár příběhů od účastníků, třeba jak se z humanistického učitele po vyvraždění jeho rodiny před jeho očima stane Arkanovec – a pak zas slušný čluvěk. A takových příběhů tam bylo moc na obou (všech) stranách …

  • vlk napsal:

   Carlosi
   i když tady vůbec nejsi, mám pro tebe dobrou radu – nepřepínej a nech to koňovi. Má daleko větší hlavu. Stejně bys to nepochopil. Vše už bylo vysvětleno.

  • Halladin napsal:

   Ač je to naprosto neobvyklè, naprosto souhlasím s Carlosem

   • Hairyfish napsal:

    Pokud vím, tak v otázce EU mají mezi stranami největší shodu KSČM a ODS, coby dvě hlavní euroskeptické síly…. ale možná se pletu…

    • Béda napsal:

     Velkou otázkou je,jestli se náhodou evropské společenství od společenství uhlí a oceli nepropracovalo v postupně integrovaný celek v režii neoliberálního finančního kapitálu. Jestli náhodou všechny ty ECB – státní garance, kvantitativní nalévání peněz na úkor zvýšených dluhů států neslouží jednomu společnému zájmu – globálního bankovního kartelu, který vládne světu a diktuje mu pravidla hry.

     Jinak kdo s kým mi je úplně lhostejné. Prozatím vládne neoliberální paradigma zadlužování, likvidace sociálního státu, odklánění veřejných služeb států, intrikaření a násilí v zahraniční politice za účelem zisků, ovládnutí zdrojů … Komu to slouží a kdo na tom ostrouhá? To je podstatné.

     • vlk napsal:

      Béďo
      až zase jednou, zcela vyjímečně přestanete vidět jen rudě, pak vám třeba doklapne, že Klaus si vymohl svou výjimku. Z charty lidských práv nebo jak se to jmenuje. A až si jí přečtete, zjistíte, že je to takový balík lidských práv a výdobytků na trhu práce, že tohle vaše

      Jestli náhodou všechny ty ECB – státní garance, kvantitativní nalévání peněz na úkor zvýšených dluhů států neslouží jednomu společnému zájmu – globálního bankovního kartelu, který vládne světu a diktuje mu pravidla hry.
      je úplná blbina Tohle si totiž nějaký globální kapitalista nemůže přát ani náhodou.

      A demontáž sociálního státu probíhá z úplně jiných příčin. A mohou za to komunisté. Za tu demontáž.
      To uvádím proto, abyste zkusil přemýšlet.

     • Béda napsal:

      Aha, tak Klaus celosvětověprosadil tlak na ústup od sociálního státu. On je tím hlavním hybatelem dějinné změny, která začala již v osmedesátých letech minulého století. To on natlačil svět do uadlužování. To je vskutku úměvná představa. (jinak pro vaši informaci budu mít na toto téma článek na OM – snad již dneska). Skandinávské země země netlumí sociální stát, VB neutlumila sociální stát…

      Jestli náhodou všechny ty ECB – státní garance, kvantitativní nalévání peněz na úkor zvýšených dluhů států neslouží jednomu společnému zájmu – globálního bankovního kartelu, který vládne světu a diktuje mu pravidla hry.
      je úplná blbina Tohle si totiž nějaký globální kapitalista nemůže přát ani náhodou…“

      Jste si tím jist? Myslíte, že americké banky protestovaly proti QE1a 2? Myslíte, že německé banky protestují proti ECB = natékání peněz zpovinných „sbírek“ evropských daňových poplatníků skrze řeckou vládu na své účty?

      „A demontáž sociálního státu probíhá z úplně jiných příčin. A mohou za to komunisté. Za tu demontáž.
      To uvádím proto, abyste zkusil přemýšlet.“ Tak to by mě zajímalo, jak za to mohou zrovna komunisté.

     • Petrpavel napsal:

      Nechci se vměšovat do diskuse o něčem, co málo známe, a o to víc a snaději to téma diskutujeme. Já vážně neumím zhodnotit EU tak, abych neměl pocit, že vařím z vody. A nikdo z nás nemůže disponovat komplexními informacemi, které by jediné mohly vést k alespoň relativně (z pohledu toho jedince) objektivnímu zhodnocení.
      Proč tedy píši? Nemůžu se nezeptat vlka: Myslel jste vyjádření „A demontáž sociálního státu probíhá z úplně jiných příčin. A mohou za to komunisté. Za tu demontáž.“ doufám tak, že za ni mohou bývalí členové KSČ, kteří po sametu vstoupili do OH, ODS, ČSSD, KDU, ODA? Pak jsme v souladu. To totiž nebyli komunisté, ti u nich jenom byli když vládli. A ti praví komunisté, ti co zůstali či vstoupili do KSČM, to budou muset (nikdo jiný to přece nechce napravovat – napravovat sama sebe?) napravit.

     • Halladin napsal:

      Tak jakým způsobem za demontáż sociálnïho státu dnes mohou komunisté, bych taky rád věděl…
      Mají toho na svědomí bezesporu dost, ale tohle ?
      Ani nàhodou…..

     • vlk napsal:

      Bé’do,
      netušil jsem že dokážete napsat cosi tak hloupého. Klaus si vyjednal svou výjimku, kkterou NECHCE vytvořit sociální chartu EU nebo jak se to jmenuje, ale naopak, chc evyloučit její platnost pro ČR. Kapišto?
      A pokud jde o QE 1, 2 a akcích ECB, buďte tak laskav a pište o věcech, o nichž fakt víte, jak fungují a proč se dělají.
      Což zřejmě v těchtopřípadech NENÍ váš případ.
      Máte tušení, co by se asi tak stalo, kdyby se byl rozpadl americký finanční systém.?
      Jo , vy jasno mít budete – globální kapitál by přišel o prachy..Což by vás naplnilo radostí. jenže vás mohu ujistit, že tohle by byla ta MENŠÍ a řekl bych, až BEZVÝZNAMNÁ část toho, co by nastalo.
      A do onoho kolapsu chybělo tehdy necelých 8 hodin.
      Kdyby to bylo nastalo, tak bychom dneska všichni věděli, jak vypadá peklo.

     • Petrpavel napsal:

      A pokání, vlku, za tu nepravdivou větu (mnou, Bédou a Halladinem zpochybňovanou) by nebylo?

     • Béda napsal:

      vlku,

      Klaus dovládne za pár měsíců. Pak přijde na jeho místo buďto někdo z mezinárodních finančních kruhů – nejspíš Fischer anebo nějaký bilderberský světoobčan. Ten tu Klausovu výjimku sejme a ČR bude plnit „doporučení“ mezinárodních institucí. Včetně „nezbytně nutné“ demontáže sociálního státu – aby se umázly úroky z dluhů. Přesně tak jak to dělají téměř všechny evropské státy. To je dnes takový nepsaný politický bonton.

      Mám velice přesnou představu, co by sestalo – psal jsem o tom na A.cz. A mámtakydocela přesnou představu, co se stane až ta obří dluhová bublina nakonec praskne. Západní společnost totiž žádné jiné než válečné řešení pro takový případ nemá. Řešením není ani oddalování řešení skrze „kvantitativní“ jekot peněžních rotaček, ani okamžitý řetězový bankrot.

     • vlk napsal:

      Béďo

      teď už smolíš fakt jen bláboly. Klaus chce vysadit z platnosti evropskou sociální chartu v ČR. Kterou přijala a drží EU.
      Pokud to někdo další pustí, pak nehrozí, že by ji , jako minimální standard mohla nějaká vlád a vypovědět. Je pro nás závazná. Ale ty budeš blábolit o velkokapitálu. Tak jo, užij si to.
      Další diskus e s tebou na tohle téma je sebepoškozování. Vůbec netuším, proč bych v takovéhle fatální hlouposti měl jet a ubližovat si. Tolik času opravdu na světě nemám.
      A jak už jsme t napsal dopoledne. Ono omezování sociálních služeb je jaksi výsledkem činnosti jistých konkrétních komoušů.
      Zkus nad tím zabádat Ale uznávám, že to není prvoplánově snadné jako výkřik Banksteři z Wol Strýtu za všechno můžou! Soudruzi hr na ně!

     • Béda napsal:

      vlku,

      jenom pro informaci.Spásnou myšlenku likvidace sociálního státu začali šířit jako věrozvěsti do světa „komouši“ R.Reagan a M.Thatcherová. Klaus je pouze 1585 podržtaška a následovníktěchto svých velkých vzorů.

     • vlk napsal:

      B´édo
      bylo by nějaké konkrétno , co ze sociálního státu demontoval Reagan? Rád si počtu. A pokud vím tak Tatcherová omezil a zejména velmi hypertrofovanou moc odborů Nikoli že provedla demontáž sociálního státu.

     • Béda napsal:

      VLK,

      Aha. Tak utiskování odborů (s cílem omezit pracovní práva zaměstnanců), deregulace ekonomiky, privatizace veřejného vlastnictví a stažení státu z určitých společenských sfér, jako jsou například zdravotnictví, vzdělání a sociální zabezpečení, představa samoregulujícího se trhu, vůči němuž se stát nachází ve vzájemně se vylučujícím vztahu,
      OSEKÁVÁNÍ VÝDAJŮ (kdepak asi osekávali, že?) , snižování daní majetným, zvyšování nepřímých daní to není o sociálním státě.

    • Halladin napsal:

     Hm . Co to má společného se stranami ?
     Faktem je , že celá Evropa se po WW2 stala politickým přïvěskem USA.
     I pŕi Karibské krizi s Evropany Amíci nekonzultovali ?. Ani později..dostali jsme na vědomí že je žádoucí abychom tam či onam poslali vojàky- a my posílali . I do poněkud pofiderních akcí , kterè buď špatně skončily, anebo špatně skončï………

 20. Halladin napsal:

  Motto :
  O socialismu a komunismu nàm komouši před sametem lhali.
  O kapitalismu a imperialismu ne.

 21. Hladis napsal:

  Jen tak obecne.
  Rozlisujte akce jednotlivych statu a EU jako celku. NATO neni EU a nektere clenske staty EU nejsou vubec v NATO. Naopak EU je kritizovana jako celek (i v USA) za to ,ze je (nejen) ve valecnych otazkach nerozhodna a neakceschopna prave diky rozdrobeni a nejednoznacnym pravomocim. V pripade Jugoslavie to bylo na taliri kazdy den ,kdy EU nebyla schopna vyslovit jednoznacne stanovisko a v Jugoslavii zasahnout. Takze jedni EU kritizuji za liknavost a za to ze nedokazali okamzite zasahnout a druzi za to ze tam v ramci akce NATO nektere staty EU zasahli. Trochu schizofrenie. Tema kolem vojenske akceschopnosti ciste EU nezavisle na NATO neni nove a stale se objevuje ,ale zatim stale vse lezi na USA a NATO a dlouho bude (dokud snad nevyhraji v USA nejaci politici poztadujici izolaci). Pokud by doslo k izolaci USA a rozpadu NATO……hmmm to by bylo zajimave.

  Takze na jednu stranu je EU kritizovana za nejednotnost ,neakceschopnost a nejednoznacna dosti kompromisni polovicata narizeni ,ktera pak zadelaji na pruser jako s Eurem a na druhou stranu za snahu o centralizaci a likvidaci narodnich statu. Tahle evropska schyza koluje Evropou nejen v CZ. Kdyz je rust ,tak vsichni chteji z celku profitovat ,ale jakmile dojde k pruseru ,hned se davaji ruce pryc. Takovy postoj VB k Euru (ale i CZ) je nazornou ukazkou. Nejdrive vsichni chteji Euro, spilaji ze ho nemaji a pak hned otoci a za vse muze Euro a dobre ze ho nemame. Takze jakou budoucnost vlastne evropane chteji ? Bud pujdou cestou urcite centralizace a odpovednosti ,aby se EU stala nejakou akceschopnou jednotkou, nebo to bude polovicaty neakceschopny shluk hastericich se statecku.

 22. Slim napsal:

  BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ! Čili stav české ekonomiky
  Ze zprávy Patrie vybírám jen pár slov

  Ministerstvo financí zhoršilo prognózu pro letošní i příští rok
  aktualizováno: 31.10. 14:41
  Autor: Redakce, Patria Online

  Ministerstvo financí v nové makroekonomické prognóze zhoršilo odhad vývoje ekonomiky v letošním i příštím roce. Letos by měl hrubý domácí produkt klesnout o jedno procento a příští rok růst o 0,7 procenta. V předchozí červencové prognóze MF počítalo letos s poklesem o půl procenta a příští rok s růstem o jedno procento.

  Odhad vývoje ekonomiky podle ministerstva ovlivnil mimo jiné očekávaný pokles spotřeby domácností. Ta by měla klesnout letos o tři procenta a příští rok o 0,5 procenta. Že bychom mohli moc spoléhat na vývoz se ovšem taky nezdá, aspoň ne do EU

  http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2186918/nezamestnanost-v-eurozone-na-novem-rekordu-inflaci-tlumi-energie.html

  Není divu, že Mirek hledá nový flek a poslanci vystupují z ODS

 23. Řezníček z Brna napsal:

  Nezaměstnanost v EU:Pokud si Evropa svoji výrobu odstěhovala do Asie, nemůže se divit, že je teď rekordní nezaměstnanost. Žádná společnost nemůže úspěšně fungovat jen na principu já ti vyperu košili a ty mě posekáš trávník.

 24. donal napsal:

  Mam takový dojem z diskuze pod článkem že se všichni dohadují ale to pravé jádro je někde jinde jinak řečeno loupete tady cibuli ale jste pořad někde na začátku u hnedé slupky, ohledně válek o kterých tady diskutujete tak války vždy vznikají z ekonomických důvodu nikdy to nebylo jinak a nikdy to jinak nebude vždy za válkou hledejte kdo zní má prospěch a tam najdete pravého vinníka
  Ohledně ceny EU si myslím že instituce nemají dostávat ceny a současná cena se jeví jako hodně politická EU potažmo EURO musí zbýrat teď každé kladné body a každá cena se hodí je to taková hůl na křiklouny typu europoslance Nigela F.

  • Halladin napsal:

   Jednu výjimku u těch institucï hych viděl .
   Třeba Červený kříż,Lèkaŕi bez hranic a podobnè organizace.

   • donal napsal:

    takových organizací je habakuk a vznikly za učelem pomoci proč jim davat ceny takováto cena by měla mít obrovskou prestiž právě tím že se nedáva jen tak někomu na politickou objednávku lidi na nobelovku myslím Matku Terezu,Ghándí a pod v žadném případě ji neměl dostat arafat,obama takovimíto uděleními se ta cena devalvuje

  • vlk napsal:

   donale
   každý z nás má právo na svůj názor. A nemám s tím problém. Pokud je argumentac e konzistentní.
   Jenže pokud napíšete tohle

   ohledně válek o kterých tady diskutujete tak války vždy vznikají z ekonomických důvodu nikdy to nebylo jinak a nikdy to jinak nebude vždy za válkou hledejte kdo zní má prospěch a tam najdete pravého vinníka
   pak nechápu,proč vám vadí cena pro EU. Protože ta právě svou existencí ulomila hroty ekonomických antagonismů a sobectví.

   • Béda napsal:

    Zajímavá argumentace. „Protože ta právě svou existencí ulomila hroty ekonomických antagonismů a sobectví.“EU nemá nic společného sválkama. To jenom její válečný prostředek NATO, ve kterém většina hlav EU spolurozhoduje. Krom toho takyvětšina z nichrozhoduje, jestli se jejich země připojí k válkám USA, potažmo jim poskytnepolitické krytí. V Lybii Francie a VB ulomila hroty ekonomických antagonismů a sobectví, tím,že tam zezcela „jiných“než ekonomických důvodů šly „ochraňovat civilisty“. V iráku pomáhaly „hledat ZHN“, v Iráku šířit „Trvalou svobodu“.

    • vlk napsal:

     Béďo
     fakz byste měl psát jen o tom, čemu rozumíte. EU není NATO a NATO není EU. Kapišto. Napsal jsem to dost jednoduše?
     A mimochodem – v Iráku byste radši masového vraha? Který nechal mýrnyx týrnyx vyplynovat město? Tak to vás ted y obdivuji.

     • Béda napsal:

      vlku,

      NATO je vojenský prostředek EU. Každý stát musí mít nějaký vojenský prostředek, kterýbuďto slouží obranným účelům anebo k prosazení vlastních zájmů násilným nátlakem. Takovým prostředkem k prosazení společné politiky USA a klíčových zemí EU je NATO. Malé státy v tomto spoliku – včetně závislých satelitů jakým je ČR v takovém spolku plní úlohu užitečných idiotů. Se zanedbatelnou podpůrnou vojenskou silou poskytují akorát politické krytí pro různé levárny.

      Masový vrah Husajn z Iráku vraždil ve velkém chemickýma zbraněma´dodanýma ze západu Íránce.Tehdy to byl PŘÍTEL. Jáí vyžaduji KONZISTENTNÍ POLITIKU. Buďto se budeměřit všem masovým vrahům stejně – včetně bahrajnského emira, saudskéhokrále, izraelského premiéra, hashima Thacyho, Kaddáfího, Bushe, Blaira, Husajna, anebo selektivně. Pak ale nemluvme nic o svobodě, humanitě, demokracii…

     • vlk napsal:

      Týýýýýýýýýýýýýýýý joooooooooooooooooooooooooooo!!
      NATO je vojenský prostředek EU!!!!!
      Josana! Děkuji dobrotivé nebe, že jsi mi poslalo Béďu, aby mi vyjevil tohle kruciální tajemství o němž jsem dosud neměl ani tušení!
      Buˇd mi uniklo, že
      1- USA jsou členy EU
      nebo
      2- že rozhodujícím a hlavním článkem NATO už nejsou USA, které z něj nejspíš vystoupily.
      Ale mám naštěstí Béďu a tomu t o neuniklo!
      Hosana!
      Ne já nepsal o použití plynu ve válce s Iránem, já psal o vyvraždění obyvatel Dudžailu.
      Nemám povědomí o tom, že by izraelský premier zavraždil nebo nechal zavraždit až 1 000 000 svých občanů jako Saddám. O bahrajnu nebo Saudech v tomto směru nemám žádné informace. Podobně to není známo ani o Blairovi nebo Bushovi.
      Jediné jméno, které jsme ochoten odsouhlasit je Hašim Thači.
      Ale pá r bych jich přidal. Třeba všechny tři Kimy. Nebo Pol Pota. Všichni vzorní soudruzi nikdy neselhávající.
      Jo a chemické zbraně dodávané ze západu?? To jsou věci. Pokud vím ,vyvinul si je sám. S použitíma za pomoci Severní Koreje. Hlavní roli ovšem hráli vědci a jistá vědkyně, Většinou vystudovali v SSSR.
      No nic Béďo. Tak jsme s e pobavili a já si jdu pustit bednu.

     • Béda napsal:

      VLKU,

      když říkámvojenským prostředkem EU určitě tím není řečeno JENOM EU. Navíc kdyždál pokračuji: „Takovým prostředkem k prosazení společné politiky USA a klíčových zemí EU je NATO.“ V Dudžailu šlořádově o tisíce, rsp. desítky tisíc lidí, v irácko íránské „mírové“ válce byly chemickými zbraněmi zlikvidovány řádově statisíce lidí. Izraelský premiér má na rukou GAZU! Klidně je tam přidejte, vlku. Já proti topmu nic nemám. Říkám, že důležitá je názorová konzistence. Všichni masoví vrazi by měli být v jedné lajně – masových vrahů.

      Já jsem četl, že mu je prý dodali němečtí obchodníci. (Ale možná byli maskováni za severokorejce).

      Jinak vlku, zkuste si přečíst své příspěvky adresované mně. Používáte zajímavé „argumenty“ typu: „fakz byste měl psát jen o tom, čemu rozumíte…, teď už smolíš fakt jen bláboly…, netušil jsem že dokážete napsat cosi tak hloupého… Zkuste nadtím zauvažovat.

     • vlk napsal:

      Nemám uvažovat nad čím. Psal. Nejsme zvyklý realitu uměle opisovat ale popisovat,c o vidím.a čtu.
      Když píšete nesmysly, tak vám to briskně sdělím. NATO NENÍ vojenský prostředek EU.
      K tomu má EU něco, co se jmenuje ESDP. Zkuste i o tom cosi zjistit.
      EU NEMÁ žádný vliv na NATO.
      Němečtí obchodníci co já vím, nedodali chemické zbraně, ale části Saddámov a superděla.
      A Saddám, pokud s e nepletu a zejména jeho chemická šéfka projektu to vyráběly snad ze zemědělských hnojiv.
      A těší mn že vyvraždění tisíců nebo desetitisíců vlastních občanů je pro vás drobný detail.

      A pokud jd e o Gazu? Kdo že tam vládne? A jaký že ten, kdo tam vládne , má cíl? A nevšiml jsem si, že by někdo z Izraele střílel rakety do pásma Gazy. Al e vím, že je na denním pořádku opak.
      Právo na obranu je přirozená věc. Samozřejmě, že vím, co mi odpovíte. Takže to zkrátíme – židovské kmeny v oblasti Gazy žily asi o d va tisíc e let pře d nájezdem Arabů.. To aby bylo jasno, kdo je tam právoplatně doma.

     • Béda napsal:

      Takže osobní diskusní invektivy jste si svým osobitým způsobem „objasnil“.
      NATO tedy nemá s EU nic společného, výsledky 2.SV z Jalty, NATO a VS neměly klíčový význam na dlouhé poválečné období bez velké války na evropském kontinentu. Rozhodující význam měla EU. Jenom čirou náhodou krátce po rozpadu VS začala v Evropě a evropském příhraničí epocha válek, kterých se účastní „hegemoni“ (jaderné mocnosti) EU a sbor statistů z EU.

      … pro mně není „drobný detail“ vyvraždění tisíců anebo desetitisíců“ jakýchkoliv lidí, bez ohledu na to jestli jde o Íránce, Iráčany, Lybijce, Afghánce… Nevím kde jste to vyčetl. Já pouzenastavil malinko zrcadlo účelovému výkladu masových vrahů, kteří jsou jednou přáteli a podruhé teroristy, zločinci…

      Ano. Izraelité žili na území Palestiny před tisíci lety (nevíte kdo žil před tisíci lety v české kotlině?) A Gaza, pane vlku, pro vaši informaci sezměnila v obrovský „KONCENTRÁK“. To se nedá jen tak zakecat. Berte to jako holý fakt. To, že tam existují skupiny militantů nikoho neopravňuje k tomu, co Izraelci dělají v zemi Palestinců. Navíc politika Izraele (rozděl a panuj (podpora Hizbaláhu a poté válka s ním) a naprostá izolace Gazy těžko může mít jiné důsledky. Ti lidé nemají žádnou šanci.

     • Carlos V. napsal:

      doporučuji http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_people#Genetic_relations
      Kdo je kdo – právě v Izraeli ? Kdo je tam více Židem ?
      operovat dvěma tisíci let je poněkud … neznalé.

     • vlk napsal:

      Béďo
      mohu jen opakovat, že ničemu nerozumíte. Toť vše. Eu se osvědčila jako velký mírotvorný projekt. Že to nechápete, není můj problém.
      Ohledně masových vrahů -KSČM má velké pochopení pro severokorejské soudruhy. Podobně, dost dlouho měli soudruzi pochopení pro Pol Pota nebo Kaddáfího, sudánské vládce a tak podobně.
      A Izraellté opravdu žili v Palestině , včetně Gazy asi 2000 pře příchodem Arabů a žijí tam nepřetržitě.
      NA rozdíl od Čech. Není známo nic o tom, že by ještě dnes žili v ČR Markomani, Kvádové, Bojové nebo Keltové. Nebo vy víte o některé lokalitě , kde lze najít jejich funkční komunity?
      A Gaza jako koncentrák? Nebo západní břeh? Budete si muset něco přečíst. Jednak nejdřív o koncentrácích. Třeba mi ukážete nějaký, který měl suverénní, mezinárodně uznanou vládu, vlastní policejní síly, samossprávu a tak podobně.
      To za prvé.
      Následně si laskavě načtěte něco o Gaze a západním břehu.
      Gaza byla před 6-ti denní válkou součástí Egypta , západní břeh zas e patřil k Jordánsku. Následně je dobyl Izrael. A byl by je klidně, jako jiná dobytá území klidně předal Egyptu a Jordům zpět. Jenže oni jaksi nechtěli. Kdyby se tak stalo, asi bychom měli daleko míň problémů. Jenže holt se objevili „Palestinci“.
      Což je asi stejný „národ“ jako Libyjci… Nebo Afghánci.
      Izrael má plné právo na odvetu. Nic méně nic více.
      Ale už jsme napsal, že nemá smysl diskutovat s fanatikem. Je to zbytečné. Který navíc má značné mezery.V to o čem chce diskutovat.

     • Carlos V. napsal:

      Jak je vidět, vlk má svoji svatou mantru, která má Pravdu bez ohledu na skutečnost. Co na tom, že Palestinci mají de facto tentýž genetický původ co Židé. Pravda je Pravda, Izrael prostě má Nárok a basta.
      protože tak přece pravil jeden prorok islámu …

     • Petrpavel napsal:

      S Vlkem (22:34) naprosto souhlasím.
      Možná, že tady je ten rozdíl mezi pravověrným komunistou a voličem KSČM z nedostatku jiných možností. Ale třeba se mýlím.

     • Občan napsal:

      Pokud se někdo (nebo spíš něco) stal v Iráku masovým vrahem, pak to byla OSN.
      Kvůli jejím sankcím zemřelo v Iráku MINIMÁLNĚ 850 000 dětí do 15ti let, a to z důvodu nedostatku léků, lékařské techniky a potravin. Kolik zemřelo z týchž důvodů dospělých, to už WHO ani nepočítala.

      Co se vměšování týče – kdyby Irák neměl tolik ropy, plynu a strategicky zajímavého území, co má, tak by po něm USA a EU ani nevzdechly.

      Tvrzení, že EU a NATO nemají nic společného, je nesmysl. NATO naopak JE EU.
      Americký projekt na evropském kontinentu, rozjetý za účelem SJEDNOCENÍ západoevropských států pro potřeby vedení války proti SSSR. Když v 50. letech mocenští jestřábi zjistili, že SSSR do války nezatáhnou, myšlenku vojenské intervence upozadili a věnovali se hospodářské integraci vybraných evropských zemí. Poučili se a zjistili, že ekonomická studená válka vyjde levněji než válka horká. Dokonce to nějakou dobu vycházelo; i za cenu toho, že západoevropským zaměstnancům byly neochotně poskytnuty některé sociální vymoženosti, běžné u východníc konkurence. Podělalo si to až po r. 1989 samo EU nenažrané podnikatelstvo, které chtělo ještě mnohem víc a hned a proto přestěhovalo výrobu a velkou část asministrativy do Asie. Tím zbídačilo Evropany, Evropu i doposud fungující sociální stát. A nakonec i SVÉ banky.

      Dnes NATO kolonialističtí nostalgikové vč. evropských využívají pro SVÉ potřeby – nešikovně, neobratně a většinou neúspěšně nebo dokonce ke své škodě. Přesto to zkoušejí znovu a znovu.

     • Béda napsal:

      vlk,

      tato diskuse není o masových vrazích z KSČM, stejně jako není o masových prvorepublikových vrazích, ani masových vrazích nacistického Německa, není o KLDR, Kambodži ani Kubě. Tato dikuse je na téma NOBELOVA CENA MÍRU EVROPĚ, rsp.Nobelova cena míru masovým vrahům z EU. Mimochodem, zkuste si zadat do vyhledavače třeba jméno Martti Ahtisaari – VELVYSLANEC EU PRO KOSOVO.

      Dr. Francisco Javier Solana de Madariaga (* 14. července 1942, Madrid) je španělský politik, bývalý GENERÁLNÍ TAJEMNÍK NATO a VYSOKÝ PŘEDSTAVITEL EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.“

     • Halladin napsal:

      Alexi,
      To žepodle Vás nenï možna jako federace,opravdu neznamená, že se o to nikdo nepokusí.
      Ona Eu je dnes na hranici mezi federací a volným sdruženïm států…. A tu hranici tvoří ostřï noże, na kterém se EU bambelá….
      V tomhla stavu trvale existovat nemůże …. Musï spadnout buď na jednu nebo druhou stranu onoho ostří…..
      Buď se sfederalizovat, anebo zpět trochu rozklížit….
      Ten systém podpor a dotaci Eu můże trvale fungovat jako vnitrostátnï přerozdělovànï uvnitř federace, ovśem trvałe możnè nenï ,
      Tfvalà existence společnèho ekonomickēho prostoru s různými daňovými systèmy taky není możnè…
      Także jsou jen dvě możnosti – buď se EU rozpadne, anebo se sfederalizuje…

   • donal napsal:

    Vadí mi udílení cen institucím celkově jak jsem napsal devalvuje to hodnotu ceny

    pokud jste napsal že EU ulomila hroty ekonomických antagonismů a sobectví ,musím rázně nesouhlasit cožpak v dnešní době neprobíhá v EU nefalšovaná ekonomická válka ? jak jinak chcete vysvětlit než válkou na platformě ekonomiky dotace do zemědelství? dotace zbankrotovanému řecku?ekonomické nesmysly typu křivosti banánu a protěžování bývalých francouzkých kolonii pro jejich dovoz? a dalších tisíc podobných vecí ,ne EU nic neulomila naopak podněcuje ekonicmickou válku celosvětově viz kongresy zemí BRICS a kongresy Afrických zemí a požadavky tam zaznívající

    • Majka napsal:

     http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/myths/index_cs.htm

     Rovné okurky?

     Na základě nařízení Evropské unie bude možné prodávat pouze takové okurky, které budou rovné a jejichž zakřivení bude maximálně 10 mm na 10 mm jejich délky, aby lidé mohli lépe spočítat, kolik jich je v jedné bedně.

     Tato informace však není pravdivá. Přestože existují pravidla, která byly požadována představiteli průmyslu, aby umožnily nakupujícím z jedné země zjistit kvalitu a kvantitu, koupí-li zboží z jiné země, aniž by předem viděli její obsah, tato pravidla se snaží pouze pomoci obchodníkům při nakupování uvnitř jednotného trhu.

     Velikost a zakřivení banánů

     Je pravda, že Evropská unie stanovila normu týkající se velikosti a kvality banánů, která harmonizuje dosavadní nejednotné národní normy, jež komplikovaly obchodování. Neznamená to však, že by se malé banány měly ničit či zahazovat, pouze to, že patří do jiné kategorie než banány velké.

    • Majka napsal:

     Ta norma ke tam citována správně, ostatní je názor autora článku.

     • donal napsal:

      Dobrá koutová odpověď
      čili abychom to schrnuli v článku je pouze dobře citovaná norma křivosti banánu ,celní nastavení EU jsou tedy názorem autora článku a k čemupak tedy jsou celní bariéry a kvoty když se jedná pouze o názor autora?

     • Alex napsal:

      Víte donale, asi to budete považovat stejně jako Béda či PetrPavel za osobní invektivu, ale Majka má pravdu. Nebo za projev fanatismu jako PetrPavel – smějící se smajlík. Stručně a jinak se to dá říci i tak, že dle mého názoru díte blbosti obdobně jako Béda, jenž je ale naprostým idealistou bez jakéhokoli smyslu pro realitu. Je fakt docela zábavné, jak ti hodně zleva, tak ti hodně zprava jsou doslova posedlí rovností mezi lidmi či státy. Nejsou holt schopni nějak reálně uchopit fakt, že ta idealisticky pojatá rovnost mezi vším, co je lidské a co je spojené s lidmi prostě neexistuje. Všestranně. Ani mezi lidmi ani mezi státy. Petrpavel se není sto jen vyrovnat s tím, že vlkův názor je v něčem odlišný než jeho. A ten fanatismus vlka PetraPavla je zvláště pikantní po vlkově agitce před volbami.

     • Petrpavel napsal:

      Vlkova agitka Alexi : myslíte, že je správné v politice jednou čehý a podruhé hot? Přesně to je politika ČSSD od jejího vzniku, Zeman v čele, Paroubek v čele, copak tak odlišné osobnosti mohou vést jednu stranu? Sobotka a Hašek dokonce ji vedou teď společně.
      S rtím vyrovnáním se s trochu jiným pohledem je, myslím, problém spíš u vlka , nemyslíte 🙂

     • Alex napsal:

      Ale není, je to trochu složitější, ale pokud budete trochu přemýšlet, dojde Vám. Řeknu to takhle, kdyby Vám komunisti popravili babičku, možná byste se na věc nedíval ani jako vlk. A jsou tací. Paní Mašínovou plně chápu. Věci nejsou tak jednoduché, jak se někdy zdají tomu, kdo není nijak zainteresován. Krom toho, že komunisté jsou jen lidé jako věichni ostatní, takže se spolehlivě dříve nebo později někdo namočí panuje i oprávněná skepse, cože by opravdu dělali v případě těch Vašich 51%. Že se poučili jak to nedělat? Určitě, ale jaká bude skutečná kvalita toho poučení? Chce to jen toho vlka číst opravdu pozorně.

     • donal napsal:

      Alex
      za osobní injektivum nepovažuji názor druhého vy si myslíte že ma majka pravdu myslet si to můžete je to váš názor ale tady jde o uplně něco jiného ja tvrdím že v EU a potažmo na celém světě probíhají ekonomické války vlk to zpochybňuje s názorem že žadné ekonomické války neprobihají, zakřivenost banánu je jen malá kapička v těchto válkach bohužel to co dnes čtu co se děje s dolarem s eurem,,jaké se prováději podvody viz libor sazby a za jakým účelem jak se čaruje s inflací v zapadních zemích co provedli řecku o co se dnes snaží čína at na poli ropném nebo na zlatém trhu jak se snaží zbavit dolarových rezerv aby jim nezůstal černý petr toto vše jsou války na ekonomické platformě někdo to vysvětluje že každý stát má své zájmy a že je to normální mohu vas ujistit že to co se děje dnes normální není ani zdaleka mimo normu jsou už dávno státní dluhy zapadních státu mimo normu jso už deficiti USA mimo normu je zadlužení japonska mimo normu jsou urokové sazby viz dnes ČNB snižilo sazbu na 0,05% kam ji sníži příště?

    • vlk napsal:

     Ale dejte pokoj. Kdyby EU vedla ekonoimické války, jak píšete, tak by především omezila dovozy z Číny. Z kterou má děsivě pasivní obchodní bilanci.
     Zemědělská politika EU je její vnitřní záležitostí. Nic nově vymyšleného. Každý, kdo tam vstupoval, věděl, že existuje. Mohl si svobodně vybrat. Dotac e Řecku jako obchodní válka? To myslíte vážně, Máte tušení , jak by to v Řecku vypadalo bez nich?
     Ano BRISC a OAZ mají svoje požadavky vůči EU. Jejich požadvky v jejich zájmu. EU má zas e svoje zájmy. To snad je legitimní. Nebo ne?

     • donal napsal:

      na to se dá odpovedět jen otázkou žijete na této planetě?

      co je podle vás tedy skandál Libor sazby?,podle mě to je nejčištší produkt ekonomické války

     • donal napsal:

      vlku
      tady máte odpověd jak probíha ekonomická válka v řecku
      http://reporti.net/polis/recko-pokracuje-v-utraceni-za-zbrane

     • vlk napsal:

      donale,
      zajímalo by mne ,co víte o Liboru. Kdy jste sním prakticky přišel do styku. Že s ním tak zasvěceně žonglujete. Navíc jako o ekonomické válce. Libor je obyčejná zlodějna. Ted y jeho manipulace.podvod na ostatních účastnících trhů. Nic víc.
      Ohledně toho dalšího článku o řeckém zbrojení. Vím jen to, že řecký rozpočet na armádu byl enormní. Netuším, jak vypadá teď. Nicméně ten článek pokládám za tendenční. Byť to nemohu dokázat. Protože v tom, co běží v Řecku jsou vysoké výdaje na armádu naprosto neudržitelné. A vlád ÿ Německa a Francie na to naprosto nebudou mít žádný vliv.
      Prostě Řecko je musí tvrdě ořezat, pokud to už neudělalo. Tam není alternativa.
      A stejně – naprosto nechápu, kde vidíte nějakou ekonomickou válku..

     • donal napsal:

      Libora považuji za křištálovy exkrakt ekonomické války a to zdůvodu institucí zůčastněných na tomto projektu a jeho dopadu na reálnou ekonomiku musíte se dívat na to co není vidět co libor způsobil celosvětově

      ohledně článku ten klidně můžete považovat za tendenční neboli zavádějící ale sam přiznaváte že výdaje na zbrojení byly enormní a zkuste zavspomínat co se dělo u nás při nakupu zbrojní techniky viz pandury viz stihačky nezapomínejte že za zbraněmi stojí zbrojní loby bud s přímou nebo tichou podporou státu viz naše letouny prodavané Iráku cožpak stát nepodporuje tento prodej?

 25. Halladin napsal:

  Evropa si žàdnou výrobu do Azie neodstěhovala.
  Tu výrobu odstěhovali majitelè firem.
  Ti nejsou Evropa.

  • Řezníček z Brna napsal:

   Omlouvám se Halladine, měl jsem napsat výroba byla z Evropy odstěhována nadnárodním kapitálem. Máte úplnou pravdu.

 26. Jan Čermák napsal:

  Myslím , že tu nebylo řečeno toto.
  EU není jen instituce. Je to idea. Podstatou evropského projektu není prostor ekonomický, právní,politický, nýbrž duchovní. Evropanství je realita.Idea, která se realitou stala. Žijí tu miliony Evropanů . Všichni největší Češi historie byli Evropané. Není žádný problem být Čechem a Evropanem zároveň. Je to nová dimenze. Změna paradigmatu. Tisíc let se Angličan, Němec a Francouz neznal , nenáviděl a vraždil. Největší kataklysma dějin nás přivedlo k rozumu. Zkuste dnes donutit mladého Němce, Itala, Angličana, aby se šli navzájem zabíjet. Nemožná představa.
  EU není samozřejmě jedinou institucí, která „má evropanství na starost“. Jen největší, nejdůležitější, nejužší, nejperspektivnější.
  Český diskurz o EU, tak odlišný, než v jiných zemích, je frustrující. Ukazuje naši malost a omezenost. Jako by se od dob K.H.Borovského nezměnilo nic, asi ne.
  Při analýze čehokoli je třeba odlišovat podstatné od detailu, důležité a marginální. Zaměřím li se na detail a trvám na něm za každou cenu je má analýza vadná, chování sebepoškozující.
  Pro Česko je Evropanství životní nutností, jestli to jeho elity nechápou, je to tragedie, průšvih. Naše vláda a prezident nám zde dělají, jako je jejich zvykem i jinde, medvědí službu.
  Podívejme se třeba na Poláky, Sikorského projev je na Blistech.
  Státníci v Čechách s Havlem vymřeli?
  Ilustrativní byl Klausův projev 28.10., styděl jsem se. Malost, malichernost, hloupost, soběstřednost. Většina publika by měla být v Ruzyni. Smutek.

  • AlenaK napsal:

   Velmi pěkný příspěvek do diskuse. Souhlasím s Vámi, Jane Čermáku. Děkuji Vám.

  • Petrpavel napsal:

   Líbííí. Neumím své stejné pohledy takto popsat.
   Jediné s čím mám problém, že opravdu EU je celkem, který nás váže na neoliberální doktrínu, a to bez ohledu na to, jak se kdy v budoucnu naši občané vysloví ve volbách.

  • Jeff napsal:

   ano, je to tak.

  • Hladis napsal:

   „EU není jen instituce. Je to idea“

   Vyborne konecne nekdo. Nobelovu cenu totiz nedostaly instituce ,urednici a predstavitele EU ci nejake clenske staty ,ale idea EU !!! Jste prvni kdo to zde napsal a samozrejme spravne jste to pochopil. Bohuzel velky pocet lidi to nepochopil a je to znat i ze zdejsi diskuze. Proto jsem pouzil v prvnim prispevku spojeni mozna tvrde ale trefne…….dusevni mrzak ,neb vubec nic nepochopili a uplne jim unika cely vyznam udeleni teto ceny.

   • Carlos V. napsal:

    EU je idea ?

    Inu nevím, ale EU za ideu nepovažuji. Idea je myšlenka – jako třeba svoboda či rovnost ve všech různých výkladech.

    EU je jen nástroj, prostředek.

    Nejsem vůbec nadšen „ideou“ Evropanství – je stejně přiblblá jako idea „češství“ či „Kolínství“. Prostý lokálpatritismus (a’t je lokál větší či menší) není žádnou myšlenkou, spíš kombinací ekonomických, „obranných“ a psychologických důvodů. Není ale žádnou myšlenkou.

    Domnívám se, že z ekonomických i obranných důvodů je větší „lokál“ rozumnější. Ale takoový, který řeší právě obranné a základní ekonomické funkce. Obranu ale řeší NATO a ekonomické funkce EU ? Hrůzný prasopes. Společná měna bez společných daní, společné fiskální, rozpočtové a sociální politiky fungovat nemůže. Co funguje, je velmocenské vládnutí bez náplně, vláda úředníků postrádajících myšlenku ale milujících moc a koncernů ovlivňující všechny…

    • Hladis napsal:

     Carlosi. CENA MIRU. Nikoliv cena za ekonomii ci cena za evropanstvi ci cena za politikareni atd….Vy utikate uplne od tematu a bavite se uplne o necem jinem. Idea EU proste dostala Nobelovu cenu miru za prispeni k miru v Evrope. Stejne tak ,jako se dostane Personal Computer ci Internet na stranku casopisu TIME ,jako osobnost roku. Je to nezpochybnitelne at to okecate jak chcete. Od noru to je trochu alibismus a evidentne v tom maji hlavne kritici EU zmatek prave kvuli nezpochybnitelnosti.

   • Občan napsal:

    Doprkvančic, Hladiši, EU JE instituce!!!
    Dokonce to, momentálně, není nic jiného než instituce 😦
    A NEbyla a NENÍ to levice, kdo zuřivě bránil a brání tomu, aby EU byla něčím víc než pouhou ekonomickou a administrativní institucí. Tím, kdo brání realizaci IDEJE evropské konfederace, jsou neoliberální banksteři, kterým náramně vyhovuje současný stav a fakt, že EU nemá jednotnou fiskální politiku, jednotnou zahraniční politiku a vlastní ozbrojené síly.

    Pseudonobelovku tak obdržela INSTITUCE. Instituce momentálně dost prázdná, redukovaná na shromáždění a následné přerozdělení dotací (poslední dobou hlavně bankám) a navíc reprezentovaná válečnickými jestřáby jako jsou Solana a Ahtisaari!
    IDEA v současnosti EU chybí. Když ČR do EU vstupovala, byl jsem pro. Věděl jsem, že je to projekt pragmatický a ne zrovna přátelský malým státům. Ale v r. 2004 přece jen ještě dávala nějakou naději. Po krachu euroústavy tu naději už nevnímám, protože LS je jen obecnou tezí, nikoli programem. A ubezpečuji Vás, že jsem obojí velmi pečlivě přečetl.

    Za sebe říkám – EU ANO! EU jako konfederace – ANOANOANO!
    Ale…
    Bez neokolonialismu, nesmyslných válek a vnějšího vměšování, bez poklonkování USA a Izraeli a s tvrdou kontrolou bank a finančních trhů (což spolu velmi úzce souvisí). Jinak nemá smysl.

  • kočka šklíba napsal:

   Rovněž, jako jiní, s Vámi souhlasím. Hlavně s touto větou: „Pro Česko je Evropanství životní nutností,“. Přes veškeré nedostatky a i, dá se to snad nazvat pokrytectvím, tzv. starých zemí (tedy hlavně Německa a Francie), je pro nás členství EU rozhodně nezbytností. Navíc souhlasím s vlkem, že Klaus a spol. si především nechtějí nechat koukat na prsty. I když v něčem může mít Klaus pravdu, tak zloději z ODS se jen bojí o své zlodějny. Přece jen ta kontrola a dohled EU nad některými oblastmi by pro ně nejspíš omezil jejich pole působnosti v rozkrádání.
   Co se týká zemědělské politiky, spousta informací v médiích je zkreslených, at na jednu nebo na druhou stranu. Jako mírotvorce mě ale EU také nepřipadá, rozhodně to není jen zásluha EU, že je od roku 1945 Evropa bez válek. Jednak nenía jednak to není jen zásluha EU. Tady souhlasím s Lacem.

   • Béda napsal:

    Ano, evropanství ano. Otázkou ovšem je, JAKÉ evropanství. Evropansrtví imperiálních válek, tvářící se jako humanita a demokracie s tím, že ryze útočné NATO a Evropa (EU) nemá s útočným NATEm (které vynakládá na vojenství přes 70% světových výdajů) nic společného – tak taková Evropa raději ne. MÍROVÁ Evropa, Evropa rozvíjející se pro blaho všech Evropanů – ne jenom finančnického panstva – to ano. To by se ale nejdřív Evropa musela z toho bankovního chomoutu (diktátu) osvobodit a ne se jim řídit.Evropa bez chomoutu velkých bankovních kartelů, které přerostly moc jednotlivých vlád, to ano.

    • Občan napsal:

     Jo!
     Ty osobní útoky ignorujte. Kdo chce rozumět, rozumí, kdo nechce, útočí…

 27. Petrpavel napsal:

  Ze „středového“ intelektuála antikomunista?
  Vlk (dvě citace z dnešní diskuse) :
  „A demontáž sociálního státu probíhá z úplně jiných příčin. A mohou za to komunisté. Za tu demontáž.“
  „A jak už jsem tu napsal dopoledne. Ono omezování sociálních služeb je jaksi výsledkem činnosti jistých konkrétních komoušů.“ ,
  Pan domácí se nám vybarvuje …

  • vlk napsal:

   Petře pavle

   pokud jste měl dojem, že jsme komouš, tak s e velmi omlouvám!! To bylo jedno velké nedorozumění.
   Já jsem jen lehce nalevo od středu. Prostě obsahově soc dem. Podle onoho nesmrtelného projevu Klémy, co měl pod čepicí z roku tuším 1929 ve sněmovně , kdy oznámil tehdejším poslancům a poslankyním, že se je učí v Sovětském svazu věšet, což se tedy za pár let bohužel v plné míře potvrdilo a dokonce i u těch žen, tak vlk patří k těm, které tehdy onen Kléma nazval sociálfašisty. Ten projev si najděte a přečtěte, abyste věděl co a jak. Mou modlou není zrzavý Uljanov ani zběhlý pop Koba Džugašvilli. Tím méně Trockij nebo Kléma. Dokonce ani Che mne nebere.Natož Fidel. I když uznávám, že tihle dva byli ovšem chlapáci. To byl ostatně Kléma taky. Málo kdo ví, že si z první světové přivezl dvě medaile za statečnost. Zejména Stříbrná za odvahu s e zas nedávala tak často.. No nic. Modlu vlk nemá žádnou. Ovšem nejblíže má k takovému renegátovi Kautskému nebo Willy Brandtovi a Bruno Kraiskému.
   Ale vlastně – jednu politickou modlu přeci jen mám – vyznávám se z bezmezného obdivu k Helmutu Schmidtovi.
   Prostě život Petřepavle pravého soudruha je plný zklamání. Jak jste s e právě sám přesvědčil..A teď už fakt mažu na úpadkový US sen z Hollywoodu.

   • Petrpavel napsal:

    Děkuji upřímně za dovybarvení. Už je obrázek hotov.
    Já bych také s ČSSD neměl problém, ovšem kdyby tam nebyli také, a ponejvíce hodně vysoko, stejní fanatici jako Vy.
    Willy Brandt a Helmut Schnidt a Bruno Kreisky, kdyby chtěli provádět stejnou politiku jakou prováděli ve své době v Němechu a v Rakousku, u nás, museli by vstoupit do KSČM,a ne do ČSSD. Tolik na vysvětlenou mého souhlasu s Vámi za současného nesouhlasu s Vámi.

    • Petrpavel napsal:

     Tím fanatismem myslím antikomunismus.

    • vlk napsal:

     Já nejsem fanatik. Ale mám s bolševikem osobní zkušenost. Takže vy mi o něm nebudete vůbec nic vykládat.
     A kdo z nás dvou je opravdu fantikem snadno zjistíte, když si najedete na můj článek, kdy jsem tad y doporučil , jak volit. Bylo to den před volbama. Snadno ho najdete.
     Ale diskus e s levičákem je ztracená věc.

     • Petrpavel napsal:

      Já mám zase osobní zkušenost s bolševismem ODS. Tak jsme na tom stejně.
      ČSSD jsem poznal zevnitř.
      Za ten článek Vám děkuji.
      KSČM volby může vyhrát,ale ne s 51 %, na to je palba všech médií příliš velká. Takže je vše v pořádku, zase se nic nezmění k lepšímu.

     • vlk napsal:

      Petře pavle

      kdyby to šlo , nechal bych příští volby vyhrát komoušům na 51% . Abyste vystřízlivěl z naivity ohledně Vojty Filipa a jeho spolku obchodníků s nostalgií a teplou vodou.
      Velmi rychle by s eukázalo, že jsou stejní jako ti ostatní. Což mimochodem potvrdili tím, že v Ústí udělali krajskou koalu s oranžisty. Což já bych na jejich místě nikdy neudělal. Psal jsem proč.

     • Petrpavel napsal:

      Mohla snad KSČM jít do labilní koalice se Severočechy či s ODS? Když obě uskupení spolupráci s KSČM předem odmítla?
      Nebo jít do opozice? Aby zase vládla koalice ČSSD a ODS?
      Nebojte se, oni ty šibaly z ČSSD usměrní!

     • Slim napsal:

      Velmi rychle by se ukázalo, že jsou stejní jako ti ostatní

      PP, TADY VCELKU S VLKEM SOUHLASÍM.
      Z čehož mi ovšem neplyne že bych se bál jejich návratu kvůli „nové totalitě“. Ta nehrozí, to je minulá válka.

     • Petrpavel napsal:

      Ještě k Ústeckému kraji z Deníku : „ČSSD má s námi spoustu společného, je to od stejného pohledu na těžbu uhlí až po na počet placených členů výborů. Byly tam i některé další věci, které rozhodly,“ řekl novinářům po dnešním rozhodujícím jednání Bubeníček. Pro ČSSD se podle něj nakonec vyslovila většina nových zastupitelů za KSČM. „Trojkoalice byla pro obě strany krajní řešení a z toho by mohly vzniknout problémy. Koalice těchto dvou stran by i s ohledem na situaci v celostátní politice měla být pro kraj prospěšná,“ dodal.
      Slime, každý z nás by přece mohl být třeba tunelářem. Jenomže odsoudit Vás za to jaksi preventivně, to by se Vám jistě nelíbilo. Stejně jako mě se nelíbí Vaše a vlkovo odsouzení předem KSČM.

     • Slim napsal:

      To není odsouzení, možná je budu i volit, účelově. Jenom říkám, že nejsou (ani přibližně) ideální, a volba by to byla negativní. To je ta svízel

     • Petrpavel napsal:

      Ale samozřejmě Slime, který režim byl kdy pro všechny ideální? Ale alespoň pro skutečně pracující většinu aby byl …

     • Béda napsal:

      vlk,

      doporučujipečlivě nastudovat pojem bolševik, bolševismus. A taky zohlednit fakt, že BOLŠEVISMUS může být zrovna tak pravicový jako levicový. Píšete: „Ale diskus e s levičákem je ztracená věc.“ Takže vy jste tedy PRAVIČÁK a nikoliv mírně nalevo od středu, pane vlku.

     • Béda napsal:

      Ještě jedna věc pro všechny zastánce válečných agresí. Co vyřešilo“osvobozování Afghánistánu, Iráku, Lybie? Oč je lepší to, coje tam nyní po „osovobození“ od toho, co tam bylo před ním. Jaká je další perspektiva?

 28. tata napsal:

  Vlku…………nevím začinám se stracet,myslel sem že VÁS znam,že sice OBČAS ste tvrdej ale mělo to nakou přičinu,tady se začinate podle mě navažet do lidí a nazoru které nejsou extremické jen jiné než VAŠE,MOŽNÁ že sou mimo ale kde je v politice naprostá pravda,podle mě už jste zatou hranou,už začinate uražet a jen že někdo má jinej nazor než vy,nechapu to copak VÁS POTKALO? něco jako Rumcajse..SAMOZŘEJMĚ vas snim nesrovnavám myslím tím..to jste se začal bat rudeho nebezpečí?…………nikdy sem nikomu neponklonkoval nemám potřebu ani VÁM,i když je jasné že mate obrovské vědomosti,podle mě by jste měl brzdit,promě to to zavaní že jen jedna pravda a to v politickém nazoru neplatí je to jen uhel pohledu

  • vlk napsal:

   tato
   zkusím vám to vysvětlit. žádnou potíž nemám. Jen tradiční extrémní levice -Petrpavel +Béďa provádějí agitaci. Kdyby ji aspoň měli opřenou o znalost faktů.
   Jenže píší o věcech o kterých cosi a špatně jen tuší.
   A vedle toho , napsal jsem o čemsi článek. Nevnucuji jim svůj názor, alle když si z něj vyloupnou okrajovou věc, z s meritem naprosto nesouvisející, a na tom exhibují, pak si z mého hlediska počínají stejně jako jar por.
   Stejná demagogie. Stejné postupy. A stejná nedostatečná faktografie.Není žádná jediná pravda. Obecně. Konkrétně ovšem je případů, kdy opravdu existuje jen jediná pravda docela dost.
   A rudé nebezpečí. Z toho mám strach od samého začátku, kdy jsem Kosu spustil A už několikrát jsem inzeroval, že z Kosy s e levičácká platforma NIKDY NESTANE! To ji radši bez dalšího zavřu.
   Mám dost zkušeností s levičáckými fanatiky , abych věděl, čeho jsou schopni. a to tad y prostě fungovat nebude.
   Pod včerejším Xaverovým blogem mi cosi došlo, když jsem četl diskusi a myslel jsem si, že se na Kose zas až tak moc neděje. Jenže dneska s emi to zas e ukázalo tad y v tom světle, co jsem viděl před tím.
   A věřte, že budu jednat rychle. Celou věc rozvážím, ale jestli by to mělo vypadat takhle , jak tady předvádí BéĎa a Petrpavel, tak na zkrátka reagovat musím. Kos a je moje a bude to tady podle mého . Kosu jsem zakládal s určitou vizí a k určitému účelu, je to můj virtuální obývák. Takže to bud e podle toho, jak si to představuji nebo to nebude vůbec.
   Jinak – nepotkalo mne vůbec nic. Ale nemakám na Kose na úkor všeho ostatního nejméně 5 hodin denně, aby tady soudruzi vykřikovali nesmysly.
   Nechť si zařídí vlastní platformu. Technicky to není problém. Stačí dát práci.
   VAdí mi tady spousta věcí a chci, aby z ČR byl normální slušný stát. Ale to není nic o světové revoluci a a globálnímu kapitálu.
   není povinné s vlkem souhlasit. Na druhou stranu jar porovnání zleva je úplně stejné jako originál.
   Nevím zda se mi podařilo vám objasnit můj postoj. Ale líp to napsat neumím.A už hodinu jsem s e chtěl koukat na film s e šesti Oskary. Místo toho dřepím u počítače.

   • Béda napsal:

    „…Kdyby ji aspoň měli opřenou o znalost faktů. Jenže píší o věcech o kterých cosi a špatně jen tuší. A vedle toho , napsal jsem o čemsi článek. Nevnucuji jim svůj názor, alle když si z něj vyloupnou okrajovou věc, z s meritem naprosto nesouvisející, a na tom exhibují,..“ Pane vlku. Článek byl o NOBELOVĚ CENĚ MÍRU PRO EU. Když tedy někdo, bez ohledu na to kdo, píše (podle vás „exhibuje“) na zahraniční politice EU, (píše o propojení politiky EU a NATO) píše k meritu věci. Naopak ten, kdo diskusi obrací ke Gottwaldovi, KLDR, Kubě, Pol Potovi a pod. píše mimo merito věci.

    • Petrpavel napsal:

     Bédo, známé „pravičácké argumenty“. Právě proto se mi tady líbí (já nikam jinam defacto nepíši), že se zde opravdu diskutuje a nikoli „argumentuje“ (Gottwaldem, Dolejšovým lapsem, Severní Koreou, Semelovou, Kubou, Pol Potem, imaginárním komunismem, extrémním levičáctvím, neznalostí…). , nikoli napadá.
     Že se tak začne chovat pan domácí, mě nenapadlo.
     No nic, červenou dostal mockrát i Řepka, a jaký to je fotbalista 🙂

  • Petrpavel napsal:

   Já se, tato, nedivím.
   Já taky jsem byl rozparáděný na voliče a příznivce ODS když po Paroubkovi a ČSSD šla do vedení státu v roce 2006 ODS s Topolánkem.
   Teď se chystá převzít otěže KSČM, a to také jistě dovede rozparádit.
   Tentokrát tu druhou stranu barikády, abych to podal tak nějak gottwaldovskonečasovsky.

  • vlk napsal:

   Tato ,
   napsal jsme vám velkou odpověď. Bohužel s e ztratila. Podruhé to psát nebudu. nemám čas.

  • Hladis napsal:

   Sice neexistuje jen jedna ta spravna pravda (ci uhel pohledu) ,ale jedna z tech „pravd“ se uz ukazala ,jako ta spatna.Myslim tim komunismus. Muzeme rici ,ze kazdy extremista at levicovy ci pravicovy ma svou pravdu ,ale to neznamena ,ze tyto pravdy budeme akceptovat. Naopak nektere tyto „pravdy“ jsou i osetrene zakonem ,kdy za ne regulerne vyfasujete flastr a to opravnene. At je to treba popirani holokaustu ,ci tridni boj. Myslim ze Vlk je znam tim ,ze k levicovemu extremismu prezentovaneho komunisty ma velice negativni vztah. To ze Vlk je dosti utocny je znamo taktez a beru to uz jako fakt ,nad kterym se nepozastavuju ,ikdyz si obcas rypnu ze se pohybuje na hrane ,ale v pripade komunismu to myslim je na miste. A Vlk opravdu neni nejaky echtovni levicak a uz vubec ne dogmaticky. Na to pozor, ikdyz se to z clanku muze zdat. Kdo ho zna dele vi, ze je to trochu jinac a nekde jde v nazorech dosti doprava. Treba otazka multikulturismu a ulohy NATO/USA ve svete.

   Sice pisu za Vlka ktery komentar ztratil, ale pisu tak ,jak ho znam ja. Ja bych i rekl, ze jsem mu nazorove dosti blizko ,ikdyz v nekterych vecech samozrejme nemuze byt shoda ,neb neni mozne ,aby nekolik lidi melo naprosto identicke nazory.

   • kočka šklíba napsal:

    Moc se mně líbí to Vaše, a také například těch tzv.“novinářů“ a „reportérů“, psaní o komunismu. Můžete tedy Vy, ptz bohužel těm lokajům tuto otázku položit nemohu, kdy někde, nemluvě jen tomto státě, byl komunismus?. Pokud nebyl, jako že nebyl, tak se nemohlo nic ukázat. Nebudeme se v tomto případě zabývat ideou, ale skutečností.

    • Petrpavel napsal:

     Potřebná otázka. Je jenom trapné, že je potřeba ji stále znova někomu opakovat. Neodpoví, protože se nechce shodit, nebo odpoví ve stylu já o koze, ty o voze.
     Tak kde a kdy tedy byl komunismus? Prozradím, že socialismus podle programu KSČ byl v ČSSR invaze koncem roku 1968, podle programu KSČM byl v Německu, Rakousku do konce osmdesátých let minulého století, ve Švédsku, Dánsku, Norsku trvá dosud. Komunismus nikde, jen v chorých myslích.

  • kočka šklíba napsal:

   Klobouk dolů tato.

  • Alex napsal:

   Ostatně, Tato, byl-li tu někdo naprosto zbytečně útočný, byl jsem to já vůči Lexovi tady na vlkově blogu a zcela blbě, jakkoli jsem proto měl podle sebe důvod, jenž sám o sobě tkvěl v té osobní rovině. I Lex byl tehdy jen briskní. A jen dal tehdy najevo, že diskuse pro něj končí – rozuměj – nikam se nemá šanci posunout. Tehdy jsem zajel do osobní roviny já. Vědomě. Ve většině případů se ten, kdo zajíždí skutečně do osobní roviny, cítí někde neprávem dotčen. Je to skutečně v drtivé většině případů jen a jen o vlastní vztahovačnosti. Takové či onaké.

 29. fialenka napsal:

  Velký souhlas, díky za článek.

 30. Willard napsal:

  Máte pravdu Vlku, ten chytrák ze Zlína obviněn není, zato Randák byl obviněn za to, že zveřejnil plat Nagyové-placené z veřejných peněz….neskuteční, ale spíše až přiliš skutečné…

 31. Anonymní napsal:

  Jsem zajedno s fialenkou.
  Ptáci by měli zapět nejlíbeznější nápěvy,které znají, k větší slávě EU.
  V republice už toho moc k odkáněnní není. A kolikže do nás EU nacpe ?
  „Česká republika se řadí mezi méně bohaté státy Evropské unie a v období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard eur, což je zhruba 667 miliard korun. Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1 040,8 miliard korun.“
  Tedy k zlepšení životní úrovně obyvatel. A po celou tu dobu vládnou ptáci. Vám povím, taková šance k odklánění se hned tak nenajde. A v Unii jsou frajeři, nad takovým přijatelným odkláněním jsou schopni přivřít oko ( tak okolo 5 % a to není málo, bratru 4 miliardy). A že jsou nenažraní, a že je jim to málo, za to už EU nemůže. 🙂

  • Béda napsal:

   Anonymní,

   v tržní společnosti nic není zadarmo. Ani členství v privilegovaném klubu „rozvinutých zemí“. I to má své náklady. Kupř. v tom, že ČR je nesoběstačná v potravinách, ženemá cukrovarnický průmysl, že nemá žádný konkurenceschopný průmysl,že produktovody, voda, část distribučních sítí energie, veškeré bankovnictví je v cizích rukou a ČR je těžce předlužena, přičemž majetková podstata státu byly vyprodána v „bazaru“… Kdoví jestli konečná bilance součtu nákladů, včetně vývozu zisků a příjmů je aktivní. Navíc dotace vyžadují spoluúčast.

   • donal napsal:

    Béda

    ještě bych jen dodal zprivatizovat zisky a ztráty hodit na daňové poplatníky

    • Béda napsal:

     Nepřímou povinnost přidat se k „ručitelům“ a zadlužit se na úkor jiných dlužníků je taky třebavzít v potaz.

   • Puck napsal:

    Smotal jste to všechno dohromady. I v té netržní společnosti není nic zadarmo.
    Do dnešní situace jsme se dostali sami, nikdo nás nenutil rozdat republiku, a EU už vůbec ne. Jistě, měli se z naší neschopnosti dobře, a asi si na náš úkor také slušně pomohli. Chovali se tržně, že ano, a to jim nemůžeme zazlívat.
    Dnes už je jasné, že jsme měli přechod na tržní hospodářství relizovat jinak. Už dávno jsem psal, že měl být přechod řízený, přísně kontrolovaný a postupný. Od nejmenších podniků k těm větším, až nakonec k velkým kolosům, pokud by to bylo nutné. A všechny přešlapy korigovat. Prostě volit opačný postup, než jakým komunisté znárodňovali.
    Jenže neoliberální přístup si žádal trh, který vše potřebné zařídí. A národ, ve volbách, mu dal zelenou. Marně Komárek a jiní, varovali.

    • Občan napsal:

     To od Vás není hezké, Pucku, že jste se na rozkradení republiky podílel také, jak přiznáváte. Mně bylo toto pochybné potěšení odepřeno.
     Nebo jste ten plurál myslel nějak jinak? Já jsem na jeho používání tím všeobviňujícím způsobem dost alergický.

    • kočka šklíba napsal:

     No Občan to napsal, přírodovědec tohle nazývá Myčechování. Já se taky nepodílela na rozdávání ani rozkrádání, ani jsem nemohla nic realizovat jinak atd. Ale je mně jasné jak jste to myslel :). A s druhou polovinou Vašeho příspěvku naprostý souhlas.

 32. pepan napsal:

  asi ste to už četli, orgány EU podle tohoto odkazu nejsou „imunní proti korupci“, nebo snad trochu jinak „nejsou odolné nátlaku vlivových skupin“. Napsal to socan, tak jen aby to nebyla nějaká levičácká propaganda:
  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-poc.php?itemid=17969
  K tomu vašemu hašteření, v již neexistující lidové armádě, vždycky, když bezprávní vojáci prvního ročníku začli se vzájemným obviňováním, tak je mazáci zpražili stručným:
  „Kavky, jebte se, bude vás víc!“
  V Čechounsku, jsme my všichni, „majitelé státu – dańoví poplatníci“, odleva přes střed až doprava, v roli oškubávaných kavek. A zlodějskej ksindl a jeho novinářští kolaboranti se nám smějou do ksichtu. A tady se řeší, jestli případnej spojenec má v pazouře fangličku tý správný barvy.

  • Hladis napsal:

   Imunita proti korupci neexistuje. Korupce byla, je a bude. Otazka je ,jak jsou procesy transparentni ,zakony ucinne, obyvatelstvo moralne zdatne a kontrola vykonna. Korupci nelze vymitit ,ale pouze minimalizovat.

   Nemuzete ani zarucit ,ze v sebedokonalejsim systemu neselze lidsky faktor a uz vubec ze boj o moc v politice neexistuje. Ale jak vidno publicitu to ma a neprijemne otazky taktez. Staci jen vetsi kontrola ,zda opravdu nikdo nekde nepodleha tlakum a jak bude se smernici nalozeno. Nedelejme ,ze organy EU jsou nejaci svati. Jsou tam lide jako vsude jinde a je dobre ,ze aspon nekteri europoslanci misto demagogickych kecu a adoraci jednoho nejmenovaneho prezidenta pisi neco k veci (ticha vzpominka na Havla).

  • Občan napsal:

   To už je druhý zajímavý článek od toho europoslance. Doufám, že v tom bude pokračovat – mohl by se stát důstojným nástupcem zesnulého Jiřího Havla.

 33. Občan napsal:

  EU není nic víc než mocensko-ekonomický blok, vytvořený ze zcela pragmatických důvodů.
  Nemá smysl ji nenávidět a nemá smysl ji nekriticky vzývat. Je tu a my nemáme na vybranou – buď být členy a snažit se své členství maximálně využít ve svůj prospěch, nebo stát stranou a nějak přežívat.
  (Naše „reprezentace“ dostala šanci se zúčastnit, získat hromadu peněz a použít je ve prospěch ČR. Nestalo se tak a EU je to naprosto fuk; takže to SI budeme muset nějak vyříkat uvnitř. )

  Pokud má Evropa jako kontinent, jako svébytná kultura přežít, pak nemá jinou možnost než integraci. A to vč. integrace nejchudších evropských zemí bez vyjímky. Patrně bude muset dost zásadně změnit i svou hospodářskou a finanční politiku, protože banksterský neoliberalismus zjevně nefunguje a fungovat nebude. Za sebe doufám, že se tak stane co nejdřív a zcela bez ohledu na USA a AIPAC.

 34. cobolik pacholik napsal:

  nobel price pre EU?
  dalsia sranda na svete a nobel by sam vyhodil do luftu tych,co teraz prevadzaju tie srandy s tou cenou v jeho mene,lebo nobel clovek uzavrety a z pohladu cudak,co aj tak trochen bol,sa nikdy uz nevyrovnal s tym,ze jeho vynalez,ktory on urobil pre blaho ludstva ta ludska holota hned obratila proti sebe na zabijanie v mene spravodlivosti.
  wolf tu pise,ze chazariky na sinaji v plnom prave a zily tam uz davno,co prve to pravda jak prase.pises vlku,ze si treba pocitat,kukni len na rezolucie UN,co boli vydane,aby vyvoleny dodrzal a tipni kolko dodrzal.big ben ich prvy prezident v prejave,ked ten stat vznikol,prehlasil,ze vsetka holota ,co tam zije bude mala rovnake prava,dnes vidno nie dnes uz za big bena zacali tu hadracku holotu pristikovat,ze dnes si zije,ako vo warzsawa gheto.ked som sa dozvedel,od takeho druza z libanon,ze ta hadracka holota,si musi pytat od vlady israel povolenie k sobasu,napadli ma hned hradni pani na hornych uhreh,ked holota v doline tiez musela mat povelenie na sobas,ale to bolo 300 jari dozadu.dnes 21 century a oni sto roky za opicami.
  ked nejaky pisalek z BBC rozpraval s takym hadrakom,co mu jeho zena porodila na safety point,lebo cakala 14 hodin,kym nejaky osadnik od donu znacky chazar a nie sefardsky jude ,ktoreho predkovia sa narodili niekde na eufrate a nie okolo donu a ten zasrany hadrak chcipnul bo rodila v priekope,ako suka,prehlasil,ze sa ide vyhodit do luftu,ani som sa mu necudoval.
  nakoniec vyvolena skupina,ktora ukradla 80% tej preklatej zeme hadrackej holote v svojich zaciatkoch vzniku,ked sa vyjednavalo o rozdelni tej preklatej zeme zabili bernadoteho,lebo za boha nechcel spievat len ich pesnicku,to ma docista dobilo,nebudem spominat toho arcisemitu finkelsteina a tym jeho kamosom chomskym,co im nejak nepasuje,ze na krvy svojich nabili taky majland co som si tiez tak trochen myslel a ked som si to precital od tych dvoch nie dlazdicov,ako ja,ale gramotnych,co som vobec nevedel,ze existuju,ked som tak dumal o tych chazarikoch,ktorych som pozoroval v tej riti slabe 12 roky nema lepsich rasistov na svete,ako oni.lebo ich velmi dobre poznam,lebo zid pre ktoreho talmud a tora preznacenie serie na vsetko okolo seba,ale sion brothers to uz ine kafe.
  tak,ako unia dostala nobel price,francia a s angliou by prve mali byt z nej prve vyskrtnute,tak,ako demokraticky stat israel v plnom prave odvety v roku 2006 zabil 10000 tej hadrackej holoty a toho 80% hovniarov a tie suky,co ich rodia v priekope shalom.
  PS.myslim,ze ten drist tu dlho nebude,ale drzim sa postulatu nic netrva vecne,takze nijake zlte karty a podobne srandu odrazu mozem ist medzi hovna nazdar.

 35. cobolik pacholik napsal:

  teraz som tak viac pokukal,na totu dizkuziu tu,hoci som napoly mrtvy,lebo sandy mi dava zabrat, a paseka jak prase.
  myslim wolfe,ze sa zacina iskrit tu ,lebo neviem si vysvetlit,ako stara pasta,co mas dost nalietane a hlavne kurevsky prehlad,vies velmi dobre,ze ta zasrana komuna vtedy a teraz to naisto nieco ine,ako mirov,ci rovnost.proste historia sa opakuje a ani sa nenazdas a bude zase vitezny unor,len v novom sate a vyspelejsom technickom pokroku s mobilom v ruke a s tabletom na kolenach,nie s nosnou uhlia na zizkovskych uliciach,ako vtedy za klementa
  tam sa nikdy nic nezmeni pokial nebude lex prezident a ja sef policie,ty mozes byt predseda vlady,ale pozor v sluzbe vlastnu matku nepoznam a mimo sluzbnu jak by smet,bo ja nie za peniaz,tak sa tu netreba vadit,ci komunista,lepsie hovado,ako socialista,ci najlepsi demokrat,treba byt kus rovne hovado a hlavne nie za peniaz,alebo nejaku politicku ideu,proste byt take stredne hovado,aby ma holota nepreklala do 10 kolena,aj obesit,ako obesil komunista,aj dat robotu,ako socialista a ako najlepsi demokrat sa bat obesenia a v praci nemysliet na zbojnicke chodnicky.

 36. Béda napsal:

  Javier Solana,

  bývalý generální tajemník NATO a VYSOKÝ PŘEDSTAVITEL EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.”

  • Béda napsal:

   Jaap de Hoop Scheffer

   V letech 1986 až 1994 byl členem Parlamentního shromáždění Rady Evropy a Západoevropské unie a v letech 1994 až 1997 členem Parlamentního shromáždění NATO. Nový ministerský předseda Balkenende jmenoval 22. června 2002 Jaapa de Hoop Scheffera ministrem zahraničí Nizozemska v jeho přechodném prvním kabinetu. Pozici si udržel i v druhém Balkenendově kabinetu po volbách 22. ledna 2003…

   Zahraniční politika v roce 2003, z velké části stanovena de Hoop Schefferem a Balkenendem, charakterizovalo schválení vojenské intervence do Iráku („politická, ne vojenská podpora“). Jaap de Hoop Scheffer je pokládán za těsného spojence Bushovy vlády.

   V roce 2003 jako ministr zahraničí předsedající země Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě byl Scheffer zvolen předsedou organizace.

   Jako ministr zahraničí působil do 3. prosince 2003.
   [editovat]

   Generální tajemník NATO

   5. ledna 2004 se stal jedenáctým generálním tajemník NATO.

 37. Béda napsal:

  Marti Ahtisaari , VELVYSLANEC EU pro Kosovo. Apak že EU nemá nicspolečného s NATO.

 38. Občan zZz napsal:

  Jsou lidé, kteří si myslí, že EU je špatná a je správné ji zrušit. Jenomže potom je správné porovnat situaci nyní, to jest Evropy s EU se situací jaká by byla Evropa bez EU.
  Evropa bez EU by byla znovu taková jaká byla dříve před vznikem EU. To jest, každý měl s každým nějaké nevyřízené účty, čas od času místní větší či menší konflikty, každý si hrál na vlastním písečku. Takhle to bylo po staletí, evropské národy to mají v sobě a je to historicky dáno. Toho se nejde zbavit za pár desítek let, to je na stovky let. EU, tyto vzájemné vášně a hašteření utlumuje, zatím se jí to celkem úspěšně daří. Je omyl si myslet, že bez EU by spolu všechny státy a národy Evropy žily v takovém poklidu jako nyní.
  EU určitě není ideální a má své chyby, nyní se zdá, že není schopná se pořádně dohodnout nad řešením krize. Ale u nás je ta kritika chyb EU hlavně odvádění pozornosti od našich vlastních domácích chyb, které naši politici nechtějí řešit, protože oni sami z nich mají zisk. Je vždycky jednodušší najít nějakého nepřítele, který za všechno může a který nám škodí. Na to voliči vždy slyší. A proto voliči volte právě tu naši politickou stranu, která se všemi těmi našimi škůdci tvrdě zamete. Nepřítelem je EU , nezaměstnaní, soc. slabí a důchodci, kteří pobírají soc. dávky a mohou za rozbujelý soc. stát.
  A než budeme u EU kritizovat nárůst byrokracie a její velký úřednický aparát, tak bychom si měli tento problém nejprve vyřešit sami u nás doma. On ten úřednický aparát EU totiž funguje mnohem lépe než úřednický aparát náš vlastní.

  Čímž chci říci, že vlk má pravdu.

  • Béda napsal:

   Souhlas. EU a její hlubší integrace má význam. Za předpokladu, že se oprostí útočné zahraniční politiky, kterou její členové anebo její vrcholní představitelé podporují,potažmo aktivně provádějí a za předpokladu, že se jí povede oprostit od diktátu globálního bankovního kartelu a jím diktované politiky neoliberalismu. V opačném případě je to cesta k dalšívelké válce.

   • Laco Grőssling napsal:

    Pánové, prosím, ukažte mi ve světě na nějakou fungující federaci národních států ! PROSÍM !

    • Alex napsal:

     Proč ji chcete ukázat, když víte, že neexistuje. A ani v EU o tu rigidní nefunkční federaci ve vašem pojetí ale vůbec nejde. Jde jen útvar, kde budou jen takové sdílené věci, jaké si členské státy dohodnou. Nejde o federaci s jedinou vládou, ale jen společnými institucemi v oblastech, které se rozhodly a dohodly členské státy sdílet. Nemohu si pomoci, ale jde o dostipodstatný rozdíl.

   • Petrpavel napsal:

    Souhlas s oběma. Jde to? Myslím, že pro středového ano.

 39. Laco Grőssling napsal:

  Ještě jednou k směrování EU k federaci, protože jde o zásadní věc, podle mne neuskutečnitelnou. Alex i Vlk tu v diskusi popřeli, že by EU o něco takového usilovala.
  Tak ještě jednou odkaz na článek v Týdnu a Barrosův projev, ze září 2012, který natvrdo říká pravý opak tvrzení obou kolegů ZDE :

  Evropská federace. Barroso chce více integrovat EU
  12.09.2012 19:30

  Evropská unie by se měla více integrovat a vyvíjet směrem k federaci. Ve svém výročním projevu na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku k tomu dnes vyzval předseda Evropské komise José Barroso. Podle něj by se také měla změnit základní smlouva EU; ta současná přitom po tvrdém vyjednávání vstoupila v platnost teprve před třemi lety.

  „Nejsem pro superstát, ale pro demokratickou federaci národních států. To je náš politický horizont,“ uvedl Barroso, který se dosud otevřenému vyjádření týkajícímu se politické budoucnosti Evropy spíše vyhýbal. „To by nakonec znamenalo vytvoření nové smlouvy EU,“ dodal.

  Já nevím co ještě pro eurohujery dodat. Klaus má pravdu, jde o sociálně-inženýrský projekt a hraje se o českou suverenitu, není pochyb.

  • Alex napsal:

   Laco, Laco – a jak jinak to má nazvat. Nejde o ten název, ale o ten obsah. Jestiže si rigidně pod pojmem představím dosvadní praxi, pak pro federaci je poměrně charakteristickým znakem 1 společná řeč a hlavně jediná federální vláda. V EU nikdy nebylo usilováno o tu jedinou vládu, ale jen o administartivu spojenou s tím (instituce s tím spojené), co EU bude sdílet společně. Nic takového tu ještě nikdy nebylo a není.
   Mně osobně připadá třeba ten parlament zbytečný. Někomu ne – vedle dohody členských států, co budou sdílet společně je to pro někoho dalším stvrzením demokratičnosti přímo lidmi volenými zástupci přes které prochází to společné v těch společných a sdílených předpisech.
   Klaus podle mne vůbec pravdu nemá. Protože tohle – tu integraci čeká v budoucnu celý svět. Nevidím jinou cestu. Jde přece o to sdílet stejné pojetí práva v kterékoli oblasti – ať jde o právo obchodní, trestní či v oblasti lidských práv stejně. Totéž se týká třeba účasti náboženství na správě státu. Co je na tom k nepochopení? Chcete-li realizovat obchodní transakce, musíte mít k tomu nějaké mezinárodní obchodní právo. A je zřejmé, že mají-li být nakonec volné hranice mezi všemi státy světa, bez společně sdíleného obchodního práva a sdílených společných instancí to nepůjde. Totéž se týká o splečné sdílení hodnot. Ten svět jinou alternativu podle mne prostě nemá. A kupodivu třeba díky tomu jaké zbraně jsou dnes k dispozici. Válečný konflikt už dnes prostě řešení nepředstavuje – ve svém důsledku totiž v budoucnu, čím více zemí bude mít přístup k příslušným zbraním, tím bude i lokální konflikt hrozit apokalypsou.
   nemůžu si pomoci – mně se opak jeví doslova směšný – třeba Mach měl ve svém programu vážně míněnou meinárodní soutěž justicí jednotlivých států mezi sebou. Takové představě se mohu opravdu jen smát.
   A to byste koukal, jak by tu integraci doslova raketově urychlila existence společného ohrožení z vesmíru. Ono nejde říct v mnoha věcech jen to a). Ony ty otevřené hranice samozřejmě předpokládají úzkou součinnost policie, atd, atd.
   Neví, kde je ta příčina Vašeho nepochopení nebo tedy mého omylu.

   • Laco Grőssling napsal:

    Alexi, Alexi, máte to pomotané.

    Kulturní svět pod pojmem federace národních států rozumí státní útvar, který je charekterizován těmito znaky :
    Státní moc je ve federaci rozložena mezi federální orgány a orgány členských států. Právním základem federace je ústava, právní akty federace jsou přímo závazné pro osoby.
    Federace ( federální vláda, federální parlament ) na sebe obvykle přebírají pravomoci v oblasti legislativy platné pro celou federaci, obrany, vnitřní bezpečnosti federace, financí ( zejména fiskální pravomoce, cla a bankovní dohled ), zahraniční politiky a hospodářské politiky. Na národní vlády přenechává marginálie jako školství, vzdělání, sport a tělovýchova, péče o památky atd. apodobně.

    Ne, ne něco takového si opravdu nepřeji ( ČR jedním z federálních států Federace EU a to ani konfederace ne ), jak jsem několikrát napsal, je to v případě evropských národních států naprosto nereálné . NEBOŤ NIKDE NA SVĚTĚ DLOUHODOBĚ NEFUNGUJE FEDERACE NÁRODNÍCH STÁTŮ A NIKDY TAKOVÁ FEDERACE NEFUNGOVALA.
    Lidé už jsou takoví, i když je budete krmit federální čokoládou zadarmo, pořád si budou myslet, že zrovna jejich národu je ubližováno a že se sami budou mít lépe ( příkladů známe z historie neúrekom ).
    JE TO UTOPIE !!!
    Mezinárodní právo v obchodě atd. přece funguje už dávno . Téměř všechny země světa jsou členy WTO a ta si může vynucovat a vynucuje běžně i nyní dodržování pravidel v mezinárodním obchodě.
    Jen kvůli integraci ekonomik je EU dobrá, čili sdílení společného trhu s kapitálem službami a osobami. Bohužel toto ještě ani dnes nefunguje. Aby to fungovalo nemusí být ani společná měna, ani společný jazyk, ani společná vláda, natož normy. To všechno si vynutí globalizace. Není na to třeba mít haldu ouřadů kdesi v Braslu.

    Jak jednoduché milý Watsone, nevím co na tom není k pochopení.

    Ještě jednou a naposledy, prosím, prosím, ukažte mi na nějakou fungující federaci demokratických NÁRODNÍCH STÁTŮ někde na světě, prosím !!!
    Neutíkejte z informace Barrosa, že on plánuje pro EU federální zřízení, strkáte hlavu do písku jak ten pštros !

    • Alex napsal:

     Já se Laco musím smát. Myslím, že pomotané nemám nic. Podotýkám, že nikoli zlomyslně. Jen nějaké zlomky, protože se absolutně míjíme. Jistě mezinárodní právo existuje, ale v jakém stvu – úměrném době a stavu světa. Nic více, nic méně. Nemůže a nebude vyhovovat stav, kdy třeba Čína nebude respektovat třeba patentová práva a ona k tomu nakonec dospěje sama, ve vlastním zájmu. Globalizace, že se přičiní o harmonizované normy? Ale, ale. Kdopak je tedy stvoří a hlavně bude tvoři a kdopak bude arbitrem? Kdepak, ty potřebné sdílené instutuce potřebujete ne že ne. S ostatním je to obdobné. Říkáte abych neuhýbal a odpověděl Vám na otázku, kdeže existuje funkční federace národnostních států – odpověď už někde v diskusi ode mne máte, právě na tuto otázku.
     Takže tak jednoduše bych to opravdu neviděl, milý Watsone. – usmívající se smajlík

     • Laco Grőssling napsal:

      Alexi, ještě než jsme vstoupili do EU, běžně jsme ve firmě používali normy ISO-ČSN ( dají se pořídit v češtině a současně také v angličtině ), platí celosvětově, žádný Brusel do toho nekecal, vzniklo to bez něj a kdo chtěl dělat byznys mezinárodně, nezbylo mu než je akceptovat a integrovat do vnitrofiremních procesů.
      Žádný Brusel nezajistí, že někdo někde nedodržuje patentová práva a zdaleka to není jen Čína kde se nedodržují, platí to i pro US, Jižní Koreu prakticky každého. Co by s tím bruselská federace asi udělala ? NIc.

      A stále jste mi neodpověděl na dotaz, zda znáte nějakou fungující federaci národních států !!!

      Neutíkejte před nepříjemnem. Probuďte se ze snů !

     • Alex napsal:

      Tohle na mne Laco chcete opravdu zkoušet? Buďte tý dobroty a zjistěte si co to jsou normy ISO, ISO EN a co to jsou normy EN a kdo, které vydává. Tohle už není ani diskuse, uplatňujete jen své dohady. ISO normy nemají z EU ale vůbec nic společného. Nezlobte se o těch normách nevíte nic. Vaříte z vody. – usmívající se smajlík

     • Laco Grőssling napsal:

      No s Vámi diskuse opravdu nemá smysl.

     • Alex napsal:

      To máte pravdu, tak jak tu diskusi vedete, opravdu to smysl nemá. Místo toho povzdechu si zkuste najít něco o těch normách přesně, jak jsem Vám to napsal. Až to zjistíte, zkuste se vrátit. -opravdu už jen shovívě se usmívající smajlík

 40. jihočech napsal:

  Pánové, nejkomplikovanější je když všichni mají v něčem pravdu. Také je zlé, když se začne slovíčkařit. Levičák, pravičák atd., vždyť zdravý člověk potřebuje levou i pravou ruku. A nemělo by to tak být i v politice, v životě ? Až na ty osobní výpady (ty ale patří na Aktulně Cz – tam mají od toho p. Stejskala) opět dobrá a bohatá výměna názorů.

  Chce to snad odlehčit. Na NYT jsem našel „úsměvný“ článek o „derivátech smrti“ – stručný překlad:

  Banky Goldman Sachs, JP Morgan a další z Wall Streetu hodlaji vybrat biliony z poplatků od penzijních fondů vydáním pojistek, které “ošetří” risk spojený s delším životem než finanční plánovači naplánovali. Čím delší život, tím riskantnější penzista a tím menší zisk –a čím kratší život tím cennější penzista a tím větší zisk. ( Na vol strítu vznikne tak velká poptávka po nemocných penzistech). Takže jakási pojistka – odškodnění penzijního fondu pro případ, že by penzisti nedejbože žili déle. (To bude něco pro p. Kalouska).

  Wall Street konkrétně nabídne tyto “packeges” – balíky poplatků z těchto instrumentů a nabídne je formou bondů, které budou pak oceněny a prodány investorům na sekundárních trzích. Banky si tak efektivně vytvoří trh s “deriváty smrti”.

  Finanční instituce už vytvářejí “úmrtní tarify” (mortality rates), které budou používány k oceňování a k obchodování těchto nových “produktů se smrtí”

  .Omlouvám se, pokud to už znáte a také, že to je mimo téma.

 41. ajeno napsal:

  Dobrý den, federace národních států zcela určitě neexistuje, USA jí nikdy nebyly , nejprve to bylo 13 sjednocených na pobřeží osad a ty ostatní získávaly USA pistolnickým způsobem , třeba kdysi bylo Mexico za vůdce de Santa Anna 2.5* větší, než dnes, takže 1.5* násobek rozlohy je v USA, jaksi nedobrovolně, prostě US vláda „konstatovala“ , že tuto oblast Mexiko „neovládá“ , tedy neměli prostě dostatek peněz a žodáků na její udržení, takže to učinili lidé typu Jim Bowie a spol.
  Aljašku s ostrovy prodala carská vláda jako vzdálené gubernie za 7.2 milionu dolarů ve zlatě, jelikož pro ni byly tyto příliš daleko a kupodivu , v US kongresu se rozčilovali nad tímto drahým obchodem a Kanada utekla sjednoceným 13 osadám jen proto, že tam byli vyštváni Briti kteří se tam zapevnili po osvobození Jiřím W. od Cornwalise po vyhlášení Objasnění Nezávislosti , bylo 13 Osad velmi zadluženo, tehdy mohly USA dosahovat až skoro k pólu , kdyby se obrátili na sever a pomohli Francouzům udržet Québec. Vlastně jeho ztrátou vznikla ta francouzská revoluce a dluhy z vojenské pomoci z(markýz de la Fayette) a návrat bezprizorních osadníků ze ztraceného Québecu) do zadlužené Francie .
  Spojené státy Mexické také nejsou žádnou federací národních států, vždycky se říkalo, že Mexiko je jen to co ovládá vláda v okolí Hlavního Města Mexika , Ciudad de Mexco , Capital (de los Estados Unidos de México) a to ostatní je jen papírově a nahuatl a další jazyky jsou jen jako místní .
  Spojené státy Brazilské nejprve , se později přejmenovaly na Brazilskou Federaci, tak to také není žádná federace národních států, navíc nikdo ani na sta km nevěděl, kde nějaké hranice leží . Proto také jakýsi potrhlý diktátor v Bolivii vyměníl 250 000 km 2 území Boliviie za bílého koně s brazilským potentátem . Tehdy to byla je tloušťka čáry na topografické málo přesné mapě a bylo to , jakoby jej vyměnil (toho koně)za vlastnictví parcely na Měsíci, někde u někoho evidované .Tím, že to území bylo nedostupné, takto bylo jako skoro zadarmo, tehdy .
  Takže jak bude fungovat Evroská federace, nevím, zatím snad jediné , co jako národní federace možná funguje, je Švýcarská konfederace , jenže ta vznikla nejprve jako konfederace a pak vývojem se z ní stala federace, ale z praktických a historických důvodů se jmenuje nicméně konfederace . Jinak federace je svazek států se společnou ústavou a konfederace je svazek států s mezinárodní smlouvou . švýcarsko ale asi nebude chtít být v další federaci typu EU , když ta jejich potřebovala dlouhý vývoj nejprve počínající z volné konfederace .

  • Laco Grőssling napsal:

   Ano, děkuji Ajeno,
   je to jak píšete. Vhodné vysvětlení popletům jako je Alex.

   Pokud jde o Švýcarsko, to může ještě chvíli existovat díky několika exklusivním výhodám ve srovnání se svým okolím, neutralita, vysoká životní úroveň obyvatel, profitování z celosvětových daňových úniků všeho druhu. Ale jen do času.
   EU jako federace ? Utopie non plus ultra pane Barroso ( Alexi, Vlku a ostatní eurohujeři ).

   • Občan napsal:

    Když se podíváme na Švýcarsko, tak ono vlastně nemá zahračniční politiku. Tedy, zjevnou 😉 Jeho zahraniční politika je stejně zákulisní, jako je zákulisní jeho bankovnictví – hlavní zdroj obživy a prosperity. Uvidíme, jak dopadne švýcarský záměr částečně ustoupit od praní špinavých peněz.

    A co se týče prosperity, také už to není, co to bývalo:
    http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/svycarsko-financni-a-danovy-sektor-17955.html

    Ohledně EU si dovolím poněkud nesouhlasit.
    Federace je skutečně nesmysl, ale KONfederace ne. KDYBY začala EU konfederací finanční a rozpočtovou a na ni navazovala dlaší aktivity – zahraničněpolitickou a obrannou, považoval bych to za velmi prospěšné. Bohužel se ukázalo, že právě toho nejsou členské státy EU schopny; což nejspíš bude i příčinou rozpadu EU.

    Přiznám se, že jsem od počátku 90. let s nadšením sledoval integrační snahy „starých členských států“ a litoval, že Gorby příliš spěchal s liberalizací RVHP, takže se nestihla dostat k veslu mladší politická generace. Se stalinistickými dinosaury neměl šanci prosadit jinak dobrý záměr.
    Jenže od počáteční přeměny EHS v něco organizačně vyššího utekla spousta let a dnes nabývám dojmu, že tenhle barák je budován nějak divně. Místo pevných zdí, oken a dveří má jen základy a rohové sloupy a na ně jsou pomocí spousty lajsniček a lepidla navěšovány polystyrénové fasádní prvky. Takhle jsem si to tedy nepředstavoval…

 42. Nejhorší a nejzavádějícnější článek, co jsem kdy tady četl. Nechal jsem toho někde ve třetině.

  Vzhledem k tomu, že Nobelova cena za mír už má dávno reputaci nula, nijak jsem toto neřešil ani nad tím nepřemýšlím. Je to nepodstatné.

  EU jako taková přinese Evropě stejně jenom propad a ztrátu významu Evropy. Ostatně někdy kolem roku 2022–3 se stejně rozpadne. Předtím ovšem část Evropy stejně přestane patřit Evropanům. Objeví se občanské války.

  EU jako taková by byla užitečná v případě obchodní organizace, kterou původně měla být. Jenže teď se překlápí do politické a státotvorné organizace. A to je pro Evropu nepříznivé.

  Základem toho aby nějaký společenský systém přežil – je jedno, jestli ho nazveme komunismus, kapitalismus, EU, diktatura, atd. – je jeho REÁLNÝ POHLED a schopnost zpětné vazby. Bez toho se změní v dinosaura, který se sebezničí neflexibilitou – nůžky mezi daným systémem/organizací a realitou se budou rozevírat více a více a jeho životaschopnost bude klesat až zhebne.

  Komunismus toho nebyl schopen, protože to vylučovala vize růžové budoucnosti a poručíme větru dešti.

  Dnešní český společenský systém toho také není schopen, protože „je to nejlepší možný systém, který existuje“ – tedy v podtextu je řečeno, že jakýkoli pokus o zlepšení je krokem zpět, tedy v zásadě se neliší v tomto od komunismu.

  EU je rovněž nekritizovatelná. Jakákoli kritika se řeší větším přitlačením na propagaci jak je EU úžasná.

  EU nemůže přežít nikoli kvůli kritikům, Čechům, ani euroskeptikům. Ale proto, že je to slepý, hluchý organismus, který nepřijímá zpětnou vazbu – nereaguje ani v nejmenším na realitu a myslí si, že pro něho neplatí ani fyzikální zákony, ani žádná omezení času a prostoru.

  Celý článek je vlastně bolševický. Je ve stylu, kdo se mnou nesouhlasí, je pomýlený soudruh a my mu to politicky-agitačně vysvětlíme.

  Já být Klausem, tak si tento článek nechám vytisknou písmeny velikosti 80 a udělám z něho velký obraz přes celou stěnu. Na místě Klause bych byl velmi potěšen, jak velkou moc autor přisuzuje této osobě a jak velkou moc na směřování událostí ve státech Klaus má. Na mojí ješitnost, být Klausem, by tento článek způsobil dokonalou extázi.

  Dál už nemám sílu. Článek splácal páté přes deváté, mnoho věcí dohromady. Plus namísto silných argumentů, tak obvyklých v článcích tohoto webu, se zmůže spíše na agitaci a jemné pošlapávání lidí s jiným názorem. Stejně tak si myslím, že příčiny řady jevů jsou v článku zcela mimo.

  Miloslav Ponkrác

  • Alex napsal:

   Pane Pankráci nic proti tomu, že máte jiný názor na EU. To, s čím mám ale obrovský problém u takovýchto příspěvků, je jiná věc. Račte si po sobě Váš výtvor přečíst. Je to jen a jen soubor soudů bez jakýchkoli argumentů, jimiž by jste svá tvrzení alespoň nějak podepřel. Nebo – aby z Vaší strany došlo alespoň k pokusu vyvrátit teze článku, na něž reagujete. Jinak řečeno – Vaše reakce je jen naprosto prázdné plácnutí do vody – naprosto bezcenné pro kohokoli.

  • Jaroslav Hudec napsal:

   Pane Ponkráci, pro mne váš článek plácnutím do vody není. Obávám se (podtrhuji – OBÁVÁM SE), že váš popis EU až příliš odpovídá realitě.
   Kolega s nickem Alex by stále chtěl nějakou věcnou argumentaci. Do určité míry ho chápu, ale mám mu tady tapetovat xy článků z tisku a webů? Z jeho připomínek se mi zdá, že média (přes všechny výhrady k nim – moc jiných informačních zdrojů nemáme) nesleduje. Neví co a proč se děje v Řecku, Španělsku, Itálii, ale už i ve Francii. Myslím, že si neklade otázku, která trápila některé lidi už v časech socialismu – jsou ty potíže systému potížemi růstu, nebo genetickou vadou?
   Já nejsem mocen a nemám na to ani čas, zpracovat jakousi politologickou studii, abych Alexovi vyhověl. Předpokládám, že ani vy. To ale nic nemění na mém stále pevnějším přesvědčení, že EU čeká dramatická krize a možná i hořké konce – a nás s ní.
   Ti bruselští aristokraté jsou jak utržení ze řetězu.

Komentáře nejsou povoleny.