Schwarzenberg píše vlkovi, vlk píše Schwarzenbergovi


Do poštovní  schránky  byl  naší  rodině, nejspíš  stejně jako  vám, v minulém  týdnu  doručen  dopis  občana  Karla  Schwarzenberga,  kterým se uchází  o prezidentskou  kandidaturu. Myslím, že nebude na  škodu  přetisknout, co nám  současný ministr  zahraničí,  nejméně respektované  vlády v dějinách  samostatné  ČR  píše:

Vážené dámy , vážení pánové,

Vážení občané  České republiky,

Poprvé v historii naší země  budeme  společně  volit nového prezidenta. Může se zdát, že prezident má  omezené pravomoci, avšak jeho vliv je  velmi silný a  znatelný v dobrém i v tom zlém.Přímá volba  určí, jakým směrem půjde naše  země po mnoho dalších let.

Je  pro mne  velkou ctí, že mohu kandidovat na úřad prezidenta České republiky . Vyrostl jsem v generaci, která byla vychována k zodpovědnosti a  vlastenectví. Celý  život jsem  věnoval práci pro naši zemi,  ať už v dobách komunistické diktatury nebo v časech rodící s e demokracie, a  chci v tom pokračovat i nadále.

Velmi  si vážím toho, že  jsem mohl několik let sloužit na  Pražském hradě po boku  Václava  Havla a někdy  se sám sebe  ptám, jestli poté, co jsme  zažili  tak velkého prezidenta, není ode mne troufalé se o tento úřad  ucházet. Cítím však,  že  ideály listopadu 1989 i odkaz těch,  kteří bojovali za  svobodu  během nacistické okupace a  vlády  KSČ, pomalu vytrácejí.  Zapomínáme  až příliš  snadno, že za svobodu a  právo musíme  bojovat  každý  den.

Po více  než  dvacet let  jsme  s věnovali budování nového státu, ale bohužel jsme v tomto snažení často zanedbávali to nejdůležitější, totiž  nastolení vlády práva a spravedlnosti.

Je  čas přestat  přemýšlet o tom, co by  stát měl udělat  pro nás a  zvážit,  co každý z nás může  udělat – promiňte mi  to staromódní slovo – pro naši vlast.

Proto Vás  velice prosím,  abyste  přišli k volbám a  dobře  se zamysleli nad  tím, koho budete  volit.Rozhodujete  o budoucnosti  České republiky.

   Rád  bych  Vám poděkoval za  Vaši případnou podporu.

Hlásím se  do služby.

V úctě

Karel Schwarzenberg

Tolik  písmo  občana  Schwarzenberga  jednomu  každému  občanovi  České republiky. Tedy alespoň  těm co mají to  štěstí, že  dosud  vlastní  svou poštovní schránku.  Myslím, že na  dopis,  byť  nevyžádaný a  tedy  z kategorie  SPAM,  se sluší odpovědět. A moje odpověď  vypadá  takto,

Občane  Schwarzenbergu,                                                                     28.října 2012

Váš  dopis  ze  dne 23. Října 2012 jsem, bohužel, rovněž  obdržel. Je  to moje  vina, protože  jsem  neučinil to, co  jsem  už  dávno učiniti měl – totiž  naši poštovní schránku  opatřiti  nápisem  zakazující vhazování  reklamních  tiskovin  všeho druhu.  Mohu si tedy  za  to  sám, že jsem  byl  nucen se  zaobírat  vaší  reklamní  tiskovinou  – a konstatuji,  že  je  to  ten  ještě  daleko nejmírnější  název, který  pro  onen  „dopis“  mohu použít.  Jak  se ostatně  v dalším  přesvědčíte, protože  kdybych konal  dle  zákona, bylo  by pro  vás mnohem  hůře..

Abych  vás  dlouho nenapínal,  berte  na  vědomí,  že  vám prostě  nikdo  z naší  rodiny  hlas  nedá.   A  to zejména  z těch  důvodů, které  jste  si dokonce vy  opovážil  použít na  podporu  své  kandidatury.

Ano, máte  nepochybně pravdu, přímá  volba  určí, jakým směrem se bude ubírat tato země.  Podobně máte  pravdu v tom,  že cítíte,  že  ideály  listopadu  1989 se vytrácejí.  A  ze  všeho nejvíce  v pasáži, kde konstatujete,  že  při budování  nového státu jsme  zanedbávali to nejdůležitější, totiž  nastolení  vlády  práva  spravedlnosti.

A  proto, že  zde jste  trefil,  tak  říkajíc,  hřebík na  hlavičku, definujíc  největší problémy  současné  České  republiky  a  já  opravdu cítím potřebu, v mezích  svých skromných  sil  a možností s tím  cosi  udělat, pak je jasné,  že  právě  VÁM NIKDY NEMOHU v prezidentské  volbě  DÁT SVŮJ HLAS!

  Už  několikrát jsem se  ve  vámi definovaných  věcech  provinil na této republice špatnou  volbou.A  tentokrát  si  dám  opravdu  dobrý pozor, abych se opět  nespletl.  Což  absolutně  vylučuje  jako  vhodnou alternativu  občana  Karla  Schwarzenberga.

Jistě  totiž  nechcete,abych  se  za  svého prezidenta  musel opět  stydět. Jako nyní za  Václava  Klause.  Píšete o  tom,  že  se tážete, zda po velkém prezidentovi Václavu Havlovi není od  vás  troufalé se  ucházet  o to být jeho nástupcem  v úřadu. Tuto  otázku jste  si položil naprosto správně, ale  špatně jste  si na ni odpověděl. Troufalost  to  bezesporu je!  Pokud  byste  byl náhodou  na pochybách proč,  pak  si znovu  přečtěte  prosím  alespoň Havlův dobře  známý  projev  z Rudolfina. Snadno jej  na internetu najdete.  Byl  o  takových  jako  jsou  ti, s kterými  jste  tvořil  Topolánkovu  vládu a  s kterými sedíte  v té Nečasově. A    je mi  velmi líto, že  to musím  konstatovat  zcela  bez okolků, také  o  vás osobně. Ne  tenkrát.  Ale  od  roku  2006. Kdybyste  měl  jen  trochu sebekritiky, nemusel  bych  vám  tuto  tvrdou pravdu  veřejně  sdělovat.

Píšete, že  vyrostl v generaci,  která byla vychována k zodpovědnosti a  vlastenectví.  Jsem o půl generace  mladší. A byl  jsem  svými  rodiči vychováván k témuž.  Nicméně  zcela evidentně   jsme  tu  výchovu  každý pochopili  jinak.    Protože  jen tak je možné,  že  vy,  ve  funkci  ministra zahraničí  České republiky jste  uznal  drogově  dealerskou  republiku  Kosovo a připravil tak  našemu  jedinému neochvějnému  spojenci v dobách  zlých a ještě  horších  – Srbům  – jejich Mnichov.O nich  bez nich. Byli  oloupeni  o  své  historické  území.  A  to  vše  jako syn a  synovec  obou Schwarzenbergů,  kteří  v krizovém  roce 1938  zorganizovali  slib  věrnosti  českých  šlechtických  rodů Republice českolovenské! Nechápu něco  takového a nikdy nepochopím. Mne moji rodiče, vychovávající  mne  ve  stejných zásadách, o kterých píšete  vy, vždycky  učili,  že  jsou   principy a  pravdy,  se kterými se nikdy nekšeftuje a  které s neopouští. Třeba ale  bude mezi námi rozdíl v tom, že  vy  jste neměl   kolem sebe  někoho, jako byla  moje  babička s jejími  pořekadly. Jedno  ze  základních  totiž  bylo  – nečiň jinému, co  nechceš, aby  bylo činěno tobě.

Doznávám  dobrovolně, že  kdysi  jsem  vás  viděl  úplně  jinak.  Tak  jak  se v dopise chcete  prezentovat  – jako muže  zásad. Neochvějného charakteru a neměnných  principů.  Pro něhož  bez  výjimky platí  vaše rodové  heslo  – Nil nisi  rektum – Nic než  co je  spravedlivé.

Případ  Čunek a  váš  postoj k této kauze  mne  z mé naivity  dokonale  vyléčil.  Zjistil jsem  totiž  nade vší pochybnost,  že  dané slovo, navíc  veřejně,  je pro  vás  prázdný  pojem.  Který naprosto nic  neváží.  Vznik  TOP  09, kdy  jste  se stal  naprosto  dobrovolně fíkovým  listem  někoho jako  je  Kalousek , toto  mé  prozření  pak  definitivně  zpečetil.

Život  mne naučil, že  dávat  druhou  šanci  je  hazard a  hlupství.  A  tohoto  vyzkoušeného poznání se hodlám v každém případě  držet. I  pokud jde o  vaši prezidentskou  kandidaturu.  Předvedl jste  dost, abych  věděl, která s vámi bije. A  doufám, že  takto bude za  několik  týdnů  nahlížet  naprostá většina  občanů  této  země.  Jakkoli   řada ostatních  kandidujících  není  ani o chlup lepší než  vy.

Ještě  se musím  zmínit  o jedné  větě  z vašeho dopisu.  V souvislosti  s kterou poruším  svou základní  občanskou povinnost. Hned  v úvodu jsem  váš  dopis  označil za  spam a napsal, že  to  je  ta lepší verze  jeho  ohodnocení.

Doslova mne  totiž  vyděsila  vaše  věta   – Hlásím se do služby.

Tohle  totiž  zákonů  dbalý  občan může   a já  jsem přesvědčen, že  dokonce musí,  považovat za  šíření  poplašné  zprávy.  Se všemi, z toho plynoucími důsledky  pro něj  i pro  vás.

Nicméně  v rodině máme  s podáními  dostatečně  bolestnou  zkušenost, než  abychom  jiným  činili totéž, co bylo činěno nám.   Proto prostě  povinnost,  vyplývající mi ze  zákona, budu  v konkrétní  záležitosti  vašeho dopisu a  jeho  poslední  věty   – ignorovat. Jakkoli  šíření poplašné  zprávy  je  podle  zákona trestným činem.

Nicméně  představa,  že  prezidentský  stolec  bude obsazen  snad  dalších  5 let  vaší osobou  mne  do  té míry  děsí,  že  jsem rozhodnut  učinit  vše, co je  v mých  nepatrných  možnostech,  abych  tomuto  národnímu neštěstí zabránil.

Nechci  za prezidenta  člověka, který prokazatelně  nedodržel své  vlastní slovo,  nechci  za něj  člověka,  kdo  jedná proti  bytostným  zájmům  vlastní  země  a uzná jejím jménem  okrojení  čísi  státní  suverenity,  nechci  mít prezidentem  někoho,  kdo veřejně přiznal  že  uplácel a  necítí  potřebu  z toho pro svou politickou karieru  vyvodit  elementární  důsledky,  podobně  jako  nechci,  aby  hlavou státu  byl  někdo,  kdo poskytuje  morální  a politické  krytí  osobě jménem  Kalousek.  Takový  kandidát na  prezidenta  je  pro mne  lidsky  i politicky  nepřijatelný.

Ano, při budování státu jsme  často zanedbávali  to  nejdůležitější – totiž nastolení vlády  práva  a  spravedlnosti.

Jenže  on je  jaksi  v míře  toho zanedbání  velmi zásadní  rozdíl  mezi  občanem vlkem a  občanem Schwarzenbergem.

Já jsem  se provinil  na  své  zemi několikrát  chybnou   volbou. A  pak hlavně  tím, že  jsem  naprosto nedostatečně  tlačil  na  ty,  jimž  byl odevzdán můj hlas.  Vy  jste  ale  od  roku  2006  tím, kdo je přímo v  exekutivě.  V její samé  špičce.  Vy  jste  pro nastolení práva  a spravedlnosti  měl a mohl  přímo  učinit  mnohé.  Jaký  je  počet  z vašich skutečných  činů  víte  sám  nejlépe.

Z těchto  všech,  výše uvedených  důvodů  vám s konečnou platností  sděluji,  že  si radši  uříznu  pravou ruku  než  bych  vám  jejím prostřednictvím  odevzdal svůj  hlas.

Občan  vlk.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

94 reakcí na Schwarzenberg píše vlkovi, vlk píše Schwarzenbergovi

 1. Petrpavel napsal:

  Obdivuji, co všechno autor dopisu „knížeti“ za dobu působení Schwanzenberga v naší politice, a nebyla krátká – 20 let – stačil vstřebat, zapamatoval si, a je schopen to předat čtenářům zajímavou formou.
  Nezapomněl, myslím, na nic špatného, a neuvedl – protože nebylo co – nic dobrého. Tady se nedá komentovat, tady se, jak já učiním, dá jedině číst znova a kochat se pregnantností autorových kontatování i formou.

 2. vonrammstein napsal:

  Amen. A měl bych těch výtek ještě víc.

 3. Slim napsal:

  No, je tu příliš důrazu na osobní vlastnosti. Toto je laická republika, která si těžko může postavit do čela příslušníka vysoké pozemkové aristokracie spojeného s rakouskými katolickými kruhy. To by byla naprostá negace principů, „jimiž se má tento stát udržovat“. Kdokoliv by byl na jeho místě (tedy na místě jeho „osoby“ 🙂 ), stejně by ho princip „předběžné opatrnosti“ diskvalifikoval. Nevolba je ovšem usnadněna samou osobou „hlásícího se“.

 4. Medikolog napsal:

  Dámy a pánové, pane Vlku.

  I já jsem za celou svoji rodinu „nabídku přijetí do služby“ od občana Schwarzenberga obdržel… přesto, že máme na poštovní schránce JEDNOZNAČNÝ ZÁKAZ VHAZOVÁNÍ REKLAMNÍCH TISKOVIN a to všeho druhu. Vnucené papíry používám jako papíry.

  Nebudu rozvádět to, co již napsal (milý šedý:) Vlk. Dovoluji si kontrasignovat.

  Medikolog

 5. Jaroslav Hudec napsal:

  Hlas Šláfenbergovi jen v případě naprosté ztráty soudnosti a při hospitalizaci u paní Hairyfish. S alespoň trochu fungujícím rozumem nikdy.Dalších diskusí netřeba, vlk toho napsal dost.
  Symbolicky přeji vám všem i Šláfenbergovi dobrou noc.

 6. Jeff napsal:

  asi není co dodat, dopis jsem s potěšením trhal, na billboardy „Roztomile šišlám, ale mé postoje jsou pevně zmanipulované“ s knížecí fajfkou nedosáhnu, jsou moc vysoko. Jen připomínám zlaté obrazy prezidenta Fischera Jana na všech pobočkách České pošty, státní podnik půl roku před jeho volbou, bububu na antikorupčníka a sympaťáka Randáka jako důkaz hrozného strachu z odhalení veřejně známých přikradačů a nervózní finále vlády národní tragédie jako čestného příspěvku do slušné kampaně jediného levicového kandidáta Jiřího Dienstbiera.

 7. Alex napsal:

  Už jsem to Petře napsal jinde a vím o tom už dlouho. Ve věci Kosova a Jugoslávie mám opravdu diametrálně rozdílný názor nejen než Ty, ale třeba i Lex. Takže tohle knížepánu opravdu vyčítat nemohu. Dle mého soudu ani jiné řešení být nemohlo a tvrdím, že si celá Evropa díky amíkům doslova oddechla. Ona sama to nijak vyřešit ani nemohla. Z různých důvodů. A to jsem si plně vědom kosovské drogové mafie a jejího „vlivu“ na vlastní etnikum. Bohužel Srbové si tenhle problém nedokázali vyřešit sami celá desetiletí a to, co ukázali při rozpadu Jugoslávie v čele s Miloševičem, to byl ten podstatný kamínek, proč to amíci řešili jak to řešili – uznáním samostatnosti Kosova. Jedné straně odpadl formální důvod – a nechť se zabývají samí sebou a nikoli válčením s okolím. Nu a Srbové – ti si o to řekli sami – způsobem jakým řešili rozpad Jugoslávie v čele s Miloševičem. proastě si myslím, že nebýt takovéhoto řešení – byla by tam velice dlouhodobá občanská válka. Opakuji – nebylo podle mne v silách Srbska to jakkoli vyřešit – chceš-li civilizovaně vyřešit. A dlouhodobý válečný konflikt nestála ani Evropa, ani ti amíci s ohledem na celý svět a dostečný počet lokálních konfliktů jinde včetně těch, které už tehdy prosvítaly na světlo boží.
  Politika je a může být jen taková, jaká je možná.

  • Občan napsal:

   Vy považujete za prozíravé a „jedině možné“, že si Evropa nechala na své území nainstalovat dva militantní islamistické státy, podprované otevřeně wahhaábisty ze Saudské Arábie a skrytě Turky?
   Já tedy ne.
   Zvlášť, když je teď po Jugoslávii likvidováno i Řecko, které byly JEDINÝMI evropskými nárazníky proti islamismu. Bez nich je Balkán bezbranný a s ním i Evropa. KOMU ku prospěchu?

   • Alex napsal:

    Ne, tohle si opravdu nemyslím. Především problematika islamistických států je problematikou jinou. Tady šlo především o zabránění genocidě na obou stranách na tamním obyvatelstvu na jedné i druhé straně. A dořeknu, co jsem nedořekl v původním příspěvku. Předpokládalo se, že Srbsko to přijme. Jistě Čína by takové řešení nepřijala a ani by to v místě jejího vlivu (třeba v KLDR) možné nebylo. Státy si rovny nejsou – i o tom je reálná politika.
    Co se týká náboženství a jeho postavení ve státě, to je prostě svobodnou vůli každé jednotlivé země. nelze to nikým ani nařizovat ani vynucovat. Neexistuje na to reálná moc k uplatnění. My u nás víme, že náboženství se do správy státu nemá plést, natož aby správu státu diktovalo. Dospěli jsme k náboženské svobodě. Křesťanství přece svého času bylo stejně militantní jako dnešní islám některých zemí. Musejí si k tomu dojít sami.
    Já to reálné nebezpečí nevidím, v těch islamistických zemích jde jen o ovládání lidí tamními duchovními neb k ovládání přes církev – viz třeba Rusko. Nejde o jejich expanzi, to by museli sami ztratit i svůj vlastní pud sebezáchovy a obyčejný rozum.

    • hans napsal:

     Hm, jenže američané genocidě nezabránili, oni ji umožnili. Když stranu, která genocidu chtěla, vyzbrojili a dosadili do vlády a stranu, která genocidu odmítala, zničili.

    • Minorita napsal:

     Tímto jste teda Vaší verzi opravdu korunu… Předpokládolo se ( kdo předpokládal, co předpokládal, co deklaroval a co vlastně mělo býti přijato, atd…) U toho se otřít o KLDR je fakt k věci . Motáte se od prvních slov v problému stát a náboženství, ač tady mimo jasně letitou horkou hranici styku dvou náboženství ( užívejte si luxusu salónního poradce, jenž je v duchu nesmírně rád, že je to vzdušnou čarou alespoň párset km… ) jde i, a dle mne především, o trochu jinou hru… Výše je článek o fotbalu, a tomu, co se tam stalo, se říká zaříznutí…
     Kdyby se Vám Mnichov zdál absurdní -> nevěšte hlavu a věřte mezinárodním inspekcím, protože se věřilo, že to tehdejší Československo přijme, a ono to přijalo -> řečeno Vašimi slovy, a nezkoušejte poukazovat na rozdílnost obou situací, protože analogie je do očí bijící, navíc vygradovaná delším časovým úsekem a intenzitou … I když každý vidíme co chceme a kdy chceme …

     • Alex napsal:

      Minorito a ještě jednu „zlomyslnou“ poznámku. S tím Mnichovem jste si odpověděl správně, jen odůvodnění je jiné než by jste očekával. Tam se totiž tehdejší rozhodující politici sekli právě v tom odhadu, cože bude následovat. Mír tím nikdo nezachránil a došlo až na světový konflikt – nakonec. V lepším případě ti tehdejší rozhodující politici tím mohli hledat odklad z důvodů třeba nepřipravenosti vlastních zemí. I to je politika. Pro někoho možná až příliš chladný kalkul. On tam ale být musí. Tož asi tak.

     • Minorita napsal:

      Ale kde berete tu jistotu, že je vše „vyřešeno“ a ten dnešní „odhad“ je ten správný a vyjde ??? Já jsem si vědom právě kalkulu ve stylu ať to stojí co to stojí -> ostatně s ničím jiným nepočítám … A samozřejmě, že se svým způsobem řešily staré spory, animozity, ne že ne, a celé je to vlastně dohra pádu Sovětského imperia a jeho vojensko – politického vlivu, nebo-li Srbsko jako dávný spojenec SSSR byl i odstrašující příklad pro ostatní… Morální zvěrstvo ( a samozřejmě, že nejen morální ) lakované mediálními úsměvy tzv. demokratických diplomatů nechávám stranou Alexi – > angažovaní o sobě řekli víc, než by jeden očekával. Tím myslím nejen chlapce západní, ale především naši domácí sebranku, s humanitním bombardérem č.1 -> spící Kárl byl jako vždy velmi, velmi blízko …
      V duchu Vaší teorie radši nepřemýšlejte nad možnou budoucností -> podle jistých scénářů má být obětována i Evropa jako taková ( a že se sama snaží tomu napomáhat seč může ) , v první fázi třeba když to nešlo mečem, tak vagínou …
      Alexi , politika , respektive „diplomacie“, obzvláště mocenská si na svědomí a city nehraje, nicméně i v ní platí : co z toho kdo bude nyní a jak profitovat …
      A z tohoto účelovost přímo nejen čiší, ona je nad slunce jasná -> genocida je to poslední ( to byl především velkolepě pojatý od posledního žumpalisty po Hollywood náležitě vytěžený mediální bič ), o co zainteresovaným šlo ( viz její záměrné rozpoutání těmi samými v jiných regionech v současnosti …) …
      Rusko přes všechny svoje zřejmé nedostatky a nyní šířené bajky, především tvořilo pro Evropu nárazníkový pás před mnohými lapáliemi z východu, a chaos tam bychom rychle velmi nemile pocítili především my … Ostatně stát, který to s vlastní sebeobranou ( myšlena nejen totálně zdecimovaná armáda )myslí tak „vážně“ jako my zde, vlastně ztrácí důvod k samostatnosti …

     • Alex napsal:

      Minorito, já jsem sice nepsal o sobě ve vztahu jistot, jež zmiňujete, ale o uvažování politiků USA a nejen jich, ale myslím, že neuvažovali a nekalkulovali nesprávně. Jistě, za určitých okolnosti může mít tato věc dohru. A ta souvisí s EU a o takových souvislostech raději ani neuvažovat. Rozpad EU by ty vášně skutečně mohl zase za určitých podmínek znovu rozpoutat. I proto je dle mého soudu nesmírně důležité, jakým způsobem svou krizi Evropa zvládne.
      K ostatnímu – takové konotace nevidím a mocenský charakter politiky se přece jen trochu v čase mění, jakkoli politika vždy musela a musí respektpvat reálný stav sil.

  • Jos napsal:

   Alexi,
   v Prištině žilo před válkou 140 000 Srbů. Dnes jich tam nežije ani 140. To vy patrně nazýváte civilizovaným řešením. Ostatní tomu říkají etnická čistka. A mají pravdu. Rovněž znají pachatele. Ti pachatelé spolu s vámi tvrdí, že to jinak nešlo. Větší svinstvo a podvod snad nelze najít ani v jugoslávském konfliktu. Rovněž váš názor: „Nu a Srbové – ti si o to řekli sami – způsobem jakým řešili rozpad Jugoslávie“ je blábol člověka, zmatlaného naprosto prodejnými a manipulujícími medii. Ostatně Chorvati, když začali likvidovat Srby v Slavonii a rozpoutali jugoslávský konflikt, s pevnou oporou Německa v zádech, ti si také říkali, že není jiné cesty. Není vám, z vás trochu zle?

   • Alex napsal:

    Chápu, napsal jsem to trochu nepřesně – jakoby ty etnické čistky prováděla jen jedna strana. Jistě týká se to všech stran. Nicméně Miloševičovo Srbsko bylo samo velmi, velmi aktivní. Váš názor, kdo rozpoutal to tamní peklo nesdílí. Ostatně ty kořeny a příčiny jsou trochu hlubší, aby je mohla odbýt Vaše věta o viníkovi.

  • berkowitz napsal:

   Pane Alexi, situace s odtržením Kosova byla zinscenována asi takto. USA se rozhodly, že si v tomto prostoru vybudují voj. základnu.Jako na potvoru se jednalo o Srbsko, které by nikdy s vybudováním US voj. základny nesouhlasilo. Nu což, vyvolali národnostní nepokoje, Hašima Tadžiho vyškrtli ze seznamu teroristů, UCK, atd atd.Další události jsou vám známy.
   Aby se budovaná voj. základna mohla legalizovat, tak mouřeníni US politiky dostali příkaz uznat Kosovo, jako stát. Šláfenberg suše poznamenal – provedu!
   Jestli se chcete podívat na onu voj. základnu, lze ji na netu najít pod názvem
   „Camp Bondsteel“. Srdečně zdravím

   • Alex napsal:

    Hezká verze. Tak jen stručně – z mnoha důvodů věřím spíše té své. Taky srdečně zdravím.

   • Občan napsal:

    A proč?
    Protože, mimo jiné, rusko-italský South Stream.
    Včera se k němu definitivně přidalo i Maďarsko.

  • Minorita napsal:

   Co se týče Kosova, napíši jediné -> občas člověk uvěří třeba díky uvolněnému podvědomí velmi prazvláštním věcem …

   • Alex napsal:

    Minorito nápodobně i s ohledem na Váš příspěvek o trochu výše. A jen jedna rada od luxusního salónního poradce – nikdo Vám nic nevnucuje – naprosto v pohodě se chechtající smajlík

    • Minorita napsal:

     🙂 Díky za smajlíka Alexi, a vracím … Já to tak samozřejmě chápu a jen polemizuji 🙂 …

 8. Cech napsal:

  Proč napsal osobní dopis Karel Schwarzenberg,je naprosto jasné neboť pouze osobní kontakt s „venkovskými voliči“= (balíky) je zárukou úspěchu v prezidentském klání.
  Tím, že Karel Schwarzenberg dosáhne na všemožná média a tím má potenciál dosáhnout k voličům, má v této společnosti moc vytvořit v myslích „venkovských voličů“ jediný soudržný názor – vytvořit standardní „venkovské“ myšlení s možností odstartovat asociační děj, třeba onou masmediální kampaní která nyní pozvolna graduje.

  Základem je naprosto pevná a neměnná podpora „venkova“ a tato podpora je garantována hnutím STAN.Jakkoli se to šedému vlkovi líbí či nelíbí hnutí STAN je mnohem mocnější než všechny malé politické strany dohromady.

  Protože jak to „správně“ definoval Petr Gazdík oni jsou hlasem venkova,oni jsou hlasem obyčejných lidí!!

  Proto a jen proto si mohlo na podporu svého venkovského a lidem blízkého kandidáta hnutí Starostové a nezávislí dovolit nominovat Karla Schwarzenberga do prezidentské volby již loni v prosinci a podpořit tak partnerskou TOP09.

  „Karel Schwarzenberg je pro nás zosobněním osobnostních kvalit a hodnot, které sami v politice prosazujeme, proto má v klání o prezidentský úřad naši plnou podporu.

  Proto celostátní výbor STAN rozhodl, o dalším finančním daru ve výši jednoho milionu který podpoří Karla Schwarzenberga pro prezidentské volby.
  „Vyrostl jsem na venkově, a proto mi je práce starostů blízká,“ řekl k rozhodnutí celostátního výboru Karel Schwarzenberg.
  Protože pouze STAN je schopna zabezpečit těch 25% hlasů, jak deklaroval více jak pravdivě, na celostátním výboru předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

  „Schwarzenbergův speciální selský rozum“ ve spojení se STAN je jak se zdá mocným přenašečem myšlenek a názorů a tak se snaží „venkovským lidem“ standardizovat myšlenky a zvyky ve prospěch onoho jednotlivce.

  • Bavor V. napsal:

   Já bych si myslel. že Schwatzenbergovo heslo je Nil nisi rectum., čili nic než řiť.
   I můj podpis patří pod vlkův dopis.

 9. zdenekb napsal:

  Jako neskrývaný a nestydatý pravdoláskař musím přiznat, že Schwarzenberg je pro mě velké zklamání. Ještě tak před šesti, osmi lety jsem jej měl za zajímavou a zásadovou osobnost. Skončilo to s kauzou Čunek, kdy couval z jasně daného slova (také neskrývaně a nestydatě). Když jeden člen vlády nechává detektivně prošetřit jiného, a výsledek bere za bernou minci, to už je na mě moc – i u nás v Kocourkově. Dál už tenhle mravní sešup jen potvrzoval a dokonal svým angažmá pro Kalouska. Navíc – a to prosím neberte jako že mám něco proti starým lidem – své funkce už dnes nezvládá fyzicky (a nejspíš ani mentálně). Další dlouhé presidentské období, to by byl dost smutný kabaret.

  • Puck napsal:

   Kromě jiného je zapotřebí vysvětlit Schwrzenbergovi, že ve službě se nespí.
   Zatím slouží v poslanecké sněmovně, a nebylo by od věci zjistit, kolik času tam prospal.
   Na vojně by šel za takový výkon služby do basy. 🙂

 10. zuzka napsal:

  Za sebe bych ten výčet důvodů doplnila ještě o jeho „milé“ vyjádření ke květnové stávce :
  „Ať všichni drží hubu !“ To ostatně vzkazuje rád a často.Taky vizitka.

  • Řezníček z Brna napsal:

   Když byl pan kníže u Moravce a mluvilo se o letadlech CASA, vytrvale říkal misto paní Parkanová paní Parkovaná. Jak roztomilé…..

   • Slim napsal:

    Fakt?? Škoda že jsem to neslyšel. On mumlá a navíc je patrné, že jeho mysl vexluje mezi dvěma jazyky. Předpokládám ale, že jeho němčina je bezvadná (?), aspoň jsem od rakouských přátel nic v tohle smyslu neslyšel.

    • Řezníček z Brna napsal:

     Slime,
     Kamarád měl otce německé národnosti a doma mluvili pouze německy, tento jazyk ovládá dokonale. Sleduje TV německé kanály a nedávno tam mluvil pan kníže. Říkal, že německy mluví ještě hůře jak česky.

     • Slim napsal:

      Tak to je prdel. Možná mluvili doma „ugro-finsky“ ? Chvíli tak a chvíli onak…

      Ono s těmi jazyky je to ale „tricky“. Můj táta říkával, že dr. Beneš mluvil 6 jazyky. Později jsem ovšem zjistil, že ne všemi „dokonale“ (čímž nemyslím cizí akcent, to je zanedbatelné, pokud není strašný). Řekl bych, že jen francouzsky a patrně německy. O angličtině mám jisté pochyby.
      A rusky si myslel že může mluvit, ale Stalin s Molotovem ho o to snadněji „opískovali“. Dokonce u prof. Zemana jsem nedávno dočetl, že „mluvil, ale neovládal azbuku“. !

      Ale fakt je že jejich (údajná) znalost patří k švarcíkovým nemnoha předpokládaným devízám. Druhá je ostatně taky virtuální – šlachtická noblesa…

   • zdenekb napsal:

    🙂 Možná bude Vlasta brzo zaparkovaná v nějaké temné garáži a k tomu dostane botičku…

  • Puck napsal:

   A také :
   “ Poněvadž ty magory znám, budou demonstrace pokračovati. „

 11. XY napsal:

  Ano, v zásadě naprostý souhlas se všemi výše uvedenými argumenty. Naleznu-li Schwarzenbergův knížecí spam ve schránce, mám nachystánu stručnější odpověď.

  Vážený pane Schwarzenbergu,
  děkuji za Váš zájem o můj hlas. S politováním Vám sděluji, že v konkurzu o hlavu státu získá můj hlas pro mne perspektivnější kandidát.
  S pozdravem
  XY

  Nicméně, protože všeobecná lenost lidská se nevyhýbá ani mně a bylo by mi líto peněz na frankovanou obálku s tak obsažným sdělením, využívám příležitosti a laskavosti zdejšího pána blogu a ponechávám vzkaz panu kandidátovi na zdejších stránkách. Třeba si to tady přečte. 🙂
  Vlkovi s díky za příležitost.

 12. Tribun napsal:

  Pokud mi to také přistane ve schránce – a proč by ne, když Zeman už mi psal – připojím svůj podpis pod Vlkův dopis, nebo se zařídím podle vzoru XY.

  Je ovšem poněkud depresivní, že odpověď ve stejném duchu by si zasloužili všichni kandidáti.

 13. Jan Čermák napsal:

  Já přidám ještě jeden argument.
  Zdravotní.
  Pan kníže zjevně není schopen tuto funkci zastávat, fysicky.
  Zaměstnali by jste zedníka , který bude celý den spát?
  Naprostá ztráta soudnosti.

 14. Béda napsal:

  Schwarzenberg nepsal vlkovi. Schwarzenbergovi PR makeři psali anonymnímu konzumentovi Schwarzenbergovy volební prezidentské reklamy. Schwarzenberg nezná adresáty reklamních letáků,které jsou lidem házeny do schránek. Poštovníschránky plní dobrovolní roznašeči anebo placení distributoři – předpokládám, že na obálce nebyl uveden ani adresát. Celá ta záležitost je obdobou vyretušovaných bilboardů, kdy profíci na základě pečlivého průzkumu vyberou ideální marketingovou konstelaci a ušijí konzumentovi – potenciálnímu voliči obraz. politické „modelky“ p. Schwarzenberga „na míru“. Musejí vyretušovat jeho negativní lidské a profesionální vlastnosti, upozadit chyby, „vyzmizíkovat“ paměť, obrousit kontroverze, nalézt ideální obrazový průnik, který zamýšleným směrem ovlivní volebního „konzumenta“.

  • anita napsal:

   Přes všechnu jejich snahu, marnou práci za nemalý peníz, skončí v lepším případě ve sběru nebo na smeťáku. Možná, že některý z houmlesáků, bude vděčen, že nalezl něco, čím si dá utřít pr**l a v ten moment, bude panu kandidátovi vděčen a bude zpívat „Ode an die Freude“ 🙂

 15. zdenek napsal:

  Zdravím Vlku,
  pročítám Kosu denně a dík za ni.Na psaní a na časté reakce nemám čas,ale tentokrát dělám výjimku,protože dopis knížeti je dost dobrý a myslím,že vystihuje pocity nás mnoha.Pro mne osobně je ovšem velmi zajímavé,jak se mohu na jedné straně stotožnit s Tvým názorem na knížepána a na druhé straně s téměř adorací EU v článku o nobelovce téměř víceméně nesouhlasit.Abych byl konkretní-já už udělování nobelovek nepřikládám tak zásadní význam jako v minulosti a to právě proto,že je s tímto,kdysi prestižním oceněním vědců čím dál více spojována zcela nevědecká činnost a nobelovka za mír už je dle mého mínění úplný vrchol.Podle mne začal sešup významu udělování v okamžiku,kdy se tam zcela proti výslovnému přání zakladatele vetřeli účetní.Není daleko doba,kdy si nějaká vlivná skupina zařídí třeba nobelovu cenu golfu,nebo něco podobného.Je to celé už tak trochu nonsens,ale lid chce furt něco nového a prvotní výzkum je nudný a podle účetních,kteří směřují vše,včetně EU,vědy a celé naší existence navíc zcela zbytečný.Takže k té EU.Jsem Evropan ať chci,nebo ne už z hlediska svého výskytu.Nejsem a nikdy jsem nebyl proti nějaké stmelující organizaci.Konec konců tuto myšlenku zastával již chudák Ferdinand kterého zlí srbové odpráskli a dodnes za to pykaj.Je málo známé,že Hitler měl vizi,která se téměř rovná dnešní skutečnosti a když porovnáte výroky Goebelse z té doby,získáte dojem,že Baroso a další čelní představitelé jej dost podrobně citují.Na tom by nebylo nic špatného,je to pouze zajímavé.Problém je ,že ta organizace se buď nevyvíjí,nebo se vyvíjí špatným směrem.Prudký vývoj probíhá prokazatelně v počtu úředníků a to hlavně nikým nevolené a vše ovládající Evropské komise,kterou se sice může pokusit s EU nespojit diskutér typu Alexe,ale je to zbytečné.Stejně jako se pokoušet oddělit EU od NATO.Tímto způsobem argumentovat je nefér.Zajímal by mne názor na členství Británie.Mám svůj tajný a možná jej někdy prozradím.Dále by mne zajímal názor na systém dotací-nedotací.Já jsem si vždy myslel,že dotace je něco,čím mne někdo dotuje.S dotacemi EU je to přibližně tak,že si něco našeřím v bance,potom si do té banky podám žádost zda by jsem si za ty své prachy mohl koupit auťák a banka mi napíše,že letos auťák v žádném případě,že auta byly loni,letos pouze pneumatiky a to pouze Continental a pokud nepodám žádost do dvou dnů,tak ani gumy.Tak tu žádost podám a banka mi sdělí,že v ní byly formální chyby tudíž letos nic a navíc zjistili,že jsem posledně žádal o poskytnutí svých peněz
  na deštník a neuhlídal jsem svou ženu(zkorumpovaní politici),která ty peníze utratila za kosmetiku,takže o své úspory přicházím,což nic nemění na povinnosti dále si na uvedený účet spořit,která vyplývá ze smlouvy,kterou sice podepsal můj již zemřelý otec,několikrát trestaný loupežný vrah(politici,Klaus,Telička),ale nedá se nikdy měnit(tedy z mé strany,jinak to jde bez problémů a o změnách smlouvy rozhoduje soused,s kterým již dlouho nemluvím,jelikož ho podezírám,že mi ukradl jízdní kolo).Pokud bych se rozhodl podmínky nedodržet,tak bych si musím uvědomit,že na zadní straně otcem podepsané smlouvy je drobným písmem aramejsky připojen dodatek o zárukách.Pokud aramejsky nevládnu,měl bych si to nechat ve vlastním zájmu přeložit.Což je sice teoreticky možné,ale na druhé straně je nutné si podat žádost o nahlédnutí v jazyce,ve kterém je dodatek napsán,ale jelikož se od té doby změnil předpis na jazyk používaný na uvádění dodatků smluv na boro-boro,je možné,že v současné době již nebude v sekci nikdo,kdo ovládá aramejštinu,takže vaši žádost nebude moci posoudit a vyřešit.Jo a kdybych náhodou ty prachy na to auto dostal,tak na něm bude muset být logo banky s poděkováním.Co vy na to?

  • Puck napsal:

   EU Vás nenutí, abyste si dotace vyzvedl.
   Jde pouze o 667 mld ( od 2007 do 2013), bez kterých se v pohodě hrdá ČR obejde. Pokud zájem máte, nezbývá než přistoupit na podmínky.
   Bývá to u dotací běžné, obvykle jsou určeny na nějaký účel. Manželku je zapotřebí poučit.

  • Petrpavel napsal:

   Já evropské dotace ( a dotace vůbec) vidím ještě jednodušeji : každý z milionu občanů EU dá „korunu“ a kdosi pošle jednomu z těchto občanů (jak asi je vybrán si každý z nás dovede představit, nebyla by spravedlivější losovačka?) půl milionu. Druhý půlmilon je „na provoz“.

  • vonrammstein napsal:

   Vy-ni-ka-jí-cí!!! Málem jsem si vyplakal oči z poloviny smíchy, z poloviny zoufalstvím.

 16. Šims. napsal:

  Myslím si, že v této době není již aktuální sebeprezentace rozličných králíčků a knížátek. Tomuto knížátku již sluší jen pořádná postel s naducanou duchnou, jako politik je již jen k smíchu.

  • Hairyfish napsal:

   S tím sice velmi souhlasím, ale bohužel na facebooku je ještě dost takových, kteří ho mají za seriózního kandidáta… Je to tak trochu děsivé…

  • Puck napsal:

   Hm, zde máme výzkum společnosti Stem z 5.září 2012 :
   VOLEBNÍ POTENCIÁL KANDIDÁTŮ NA PREZIDENTA
   Součet procentuálních podílů u jednotlivých kandidátů pro obě kola prezidentských voleb.
   Znění otázek:
   – „Jména vybraných prezidentských kandidátů Vám teď předložím společně na KARTĚ. Kdyby se první kolo prezidentské volby konalo již dnes, kterému z nich byste dal(a) svůj hlas?“
   – „A pokud by Váš kandidát nepostoupil do druhého kola, kterému jinému z uchazečů na KARTĚ byste v druhém kole prezidentské volby případně dal(a) svůj hlas?“

   A výsledky ?
   Kandidát(ka) procent
   Jan Fischer (nezávislý) 47
   Jan Švejnar (nezávislý) 29
   Miloš Zeman (SPOZ 28
   Jiří Dienstbier (ČSSD) 18
   Karel Schwarzenberg (TOP 09) 10
   Přemysl Sobotka (ODS) 8
   Vladimír Dlouhý (nezávislý) 6
   Jana Bobošíková (Suverenita) 5
   Táňa Fischerová (nezávislá) 5
   Vladimír Franz (nezávislý) 3
   Zuzana Roithová (KDU-ČSL) 3
   Klára Samková (nezávislá) 2
   Ladislav Jakl (SSO) 1
   Pramen: STEM, Trendy 2012
   Vidíte, že 10 % dotazovaných Schwarzenberga bere. A spící muž na hradě jim vyhovuje. 🙂

 17. Petrucciani: napsal:

  Ale pane Vlku, neprehanejte to, vzdyt tohle je – Hlásím se do služby – svejkovina a ne poplasna zprava. 😉

 18. Béda napsal:

  Jinak s odpovědí vlka na dopis p. Schwarzenberga občanům ČR – voličům prezidenta souhlasím. P.Schwarzenberg v politické praxiprokázal, že do vrcholné politiky již nepatří.

 19. anita napsal:

  „Ještě nehodlám zgrajznout (zemřít nebo spíš zdechnout – pozn. red.), po pravdě řečeno. A ty věci, které mě v minulém roce strašně trápily, se daly do pořádku. Vloni se mi v Americe ozvalo staré trápení, což byly plotýnky. Nějaký čas jsem nemohl ujít delší trasu. Bohudík toho jsem se v lázních zbavil, takže už tak strašně nepajdám a normálně chodím. Tedy na Mont Blanc bych asi nelezl,“ zavtipkoval si na adresu svého zdraví Schwarzenberg.

  http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/78290/schwarzenberg-si-urizl-ostudu-karle-celich-jste-napsal-spatne.html

 20. Vlasta napsal:

  Mňo – v naší schránce taky přistály dva dopisy spícího feudála – a po právu hned skončily tam, kam patří – ve sběrovém papíru 🙂 Od jistého mailu již žádnou další korespondenci od oné osoby nepřijímám…
  Vlkův dopis vyjadřuje i můj názor…

  • František M. napsal:

   Spící feudál je věru pěkná zkratka. Přidám k dobru jinou pro páně Fischera – automat na pokládání věnců. Jinak feudál je spící, anžto údajně bere silné léky, tuť v rabótě šlófik.

 21. Lex napsal:

  Myslím, že všechno podstatné na margo dopisu Karla Schwarzenberga bylo řečeno vlkem a diskutéry. Jen jedno asi ne. A to, že „Hlásím se do služby“ je plagiát vyhlášení Johna Forbese Kerryho, které – vzdávaje přitom vojenský pozdrav válečného veterána – pronesl v přímém přenosu, když v červenci 2004 přijal nominaci na prezidentského kandidáta Demokratické strany USA proti George W. Bushovi. http://zpravy.idnes.cz/zahranicni.aspx?r=zahranicni&c=A040730_172225_zahranicni_lkr&t=A040730_172225_zahranicni_lkr&r2=zahranicni
  Jak já si tenkrát přál, aby tenhle bodrý chlapík vyhrál. Stal se opak.
  Dnes onomu česko-švýcarskému knížeti vítězství nepřeji, v žádném případě. Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, i kdybys tvořil plagiáty jeden za druhým.
  Můj hlas samozřejmě nedostane.
  L

  • vlk napsal:

   Lexi
   to o tom Kerrym je dobrý! Vážně dobrý! Neměl jsem o tom ani tušení.
   Já si myslel, že chce konvenovat prostému lidu, že hraje čeledína tou hláškou..

  • katalyzátor napsal:

   Podle mého názoru, Karel, černá ovce slovutného rodu Schwarzenbergů, poté, co prošustroval heslo svého rodu, pošilhává, ve své senilitě, po heslu rodu Habsburgů, které zdůrazňuje službu jako svůj cíl.

 22. Rosťa napsal:

  Knížepán mockrát prokázal, že tu s domorodci moc nepeče. Má však cca 12 mega dluhu a tak nějaké korýtko by se mu asi šiklo. U mne za ten kopanec do Srbů nepochodí. Za to, co v této zemi vyoslil bych mu hrad přál. Ne ten v Praze, ale ten v Brně. Taky je pěkný. Jen nevím, jak to tam mají se spaním.

 23. zdenek napsal:

  Milý Pucku,
  nepodezírám Vás z toho,že by jste mi nerozuměl.Spíše jak je zde občas zvykem,reagujete tzv.bokem.Já hovořím o penězích,které jsem si někam uložil za podmínek,které mi buď nesdělili,nebo mi je sdělili velmi zavádějícím způsobem a jsou z nějakého důvodu zcela v..pr..
  A pokud se k nim náhodou po zaplacení darmožroutským agenturám,které se vyznaj a někoho znaj,k těm svým penězům dostanu,tak se musím hluboce klanět,děkovat a mít to napsáno i na hajzlovým prkýnku(kdybych si ho za ty SVÉ peníze zakoupil).Nechápu proč se to jmenuje dotace.

  • Puck napsal:

   Dobře, ale to je záležitost, která se nás zatím netýká. Až budeme opravdu čistými plátci, to teprve bude pozdvižení.
   Slyšíte nějaký křik od těch čistých plátců, že nějakým hajzlíkům z východu peníze dávat nebudou ? Nikoliv, proč asi ?

 24. Jakub Midori napsal:

  Souhlasím s výborně napsaným dopisem pana Vlka. Ode mne pan Schwarzenberg rovněž nemůže očekávat hlas, z popsaných důvodů.
  Když se dívám na seznam ostatních kandidátů, naskakují mi pupínky.
  Zajímal by mne názor zdejších lidí, kterých si vážím, o jejich volební preference z nabízeného orloje.
  Děkuji. JM

 25. šva napsal:

  Mne dopis příjemně zahřál… skončil v kanech:o)

 26. Halladin napsal:

  Vlku,
  Jste si jistej správnosti přepsàni toho rodovèho hesla ?
  Neni to nàhodou nil nisi rectum?

  Pak bych chápal, proč si z nàs Knïże dělá prdel…
  Byl by to rodovej závazek….;-)

 27. zdenek napsal:

  Jakube ,můj kůň je jednoznačně prof.Franz.Názory nemá špatné,je vzdělaný a velmi inteligentní,pokud je mi známo,nemá žádný vážný škraloup jako mají téměř všichni ostatní,ale hlavně,když si jeho fotografii představím na stěnách mateřských školek nad paními učitelkami,nad hlavami policajtů a v kanclech všech možných státních úředníků,na známkách,tak pociťuji něco jako hluboké uspokojení.Také při představa jak se vítá a objímá třeba s takovou Merkelovou je docela zábavná.On je ten prezident stejně na h…,ale byla by sranda.Na druhé straně by jej možná mladí respektovali více než kohokoli z ostatních kandidátů.

 28. jihočech napsal:

  Vlku
  pohotový a výstižný dopis – přidávám se a hlas nedám.
  No, ale co teď, ostatní kandidáti jsou také stejně dobří a téměř horší než dnešní VK.
  Mám takový momentální nápad, ale prosím nekamenujte mne za to.
  Co kdybychom VK pěkně poprosiili, jestli by to ještě na jedno období nevzal. Snad by se nechal přesvědčit. Dali bychom, ale podmínku. Musel by před celým národem přísahat, že nechá na pokoji letušku a propisky.
  (…. běžím a pod blog se už nevrátím tento týden).

 29. Jakub Midori napsal:

  Děkuji za reakce. Pokud jde o mne, budu volit některého z dvou pánů Okamura nebo Randák. Ze staré gardy nikoho.

  • Rosťa napsal:

   Randák je také možnost. Mám však obavy, že to naše věrchuška nedovolí a něco mu vyvede. On toho moc ví a to je nepřípustné.

  • Petrpavel napsal:

   „„Miloš Zeman, který chce bombardovat Irán a schválil bombardování Jugoslávie, nemůže být za kandidáta levice považován. Je to militarista,“ uvedl senátor a místopředseda sociálních demokratů.

  • zdenekb napsal:

   Už sestava lidí, se kterými Dienstbier spolupracuje, má mé sympatie a budí opatrné naděje: Keller, Špidla, Wagnerová, Šabatová…

   Právě teď běží debata Zeman-Roithová-Dienstbier na a.cz. Ovšem zvuk je dost mizerný… ale možná je jen chyba na mém přijímači, a budete šťastnější.

   http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/interpelace/clanek.phtml?id=762014

   • Občan napsal:

    Tak definitivně škrtám Roithovou a Zemana, a to i jako případné menší zlo.

    Můj seznam se tak smrsknul na Dienstbiera, jako záloha zbývá Franz a Bobošíková.

    • zdenekb napsal:

     Vidíte, mě třeba Roithová trochu mile překvapila… Zeman nemile. Jak v jednom kuse útočil na Dienstbiera přes „nedostatek zkušeností“, aniž by jmenoval, a svatouškovsky se tvářil, že vlastně neútočí. I když… nepřekvapil, od zapšklého šloufoida se to dalo čekat.

     Mimochodem, Dienstbier a Bobo mi přijdou dost neslučitelní, ale je to vaše volba…

 30. donal napsal:

  Zajímalo by mě když mam dát hlas swarcenbergovi proč mu ho mám dát co tento člověk pro mě udělal za dobu svého mandátu v PS a ministrování?vím že mi zvýšil daně a vládne ve vládě kterou nikdo nechce nějak nemůžu přijít na nic pozitivního tak nemam důvod mu dávat hlas.

 31. Petrpavel napsal:

  V Číně by Trautenberg neměl šanci!
  Z dnešního článku v Právu :
  V Číně „…nejvyšší činitelé se musí spokojit se dvěma mandáty, nemohou vládnout déle než deset let. Maximální funkční věk špiček je ve většině případů omezen na 68 let. …
  Nepoučitelní komunisté? 🙂 : „Změny zažívá i komunistická strana. Čtvrtinu v ní tvoří lidé do 35 let. Pryč je éra, kdy nebyli žádoucí intelektuálové a absolventi vysokých škol… ortodoxní ideologii nahradil pragmatismus… Francouzský Le Monde diplomatique to shrnul slovy o tom, že „současní mandaríni se školí na Šanghajské univerzitě, (…) kam jsou zváni nejlepší čínští a zahraniční profesoři. Žádná zahraniční literatura není zakázána, přístup na internet je zcela volný“ …..
  Nepoučitelní liberálové! 😦 : „Ovšem to je ta lesklejší strana mince. Tu odvrácenou charakterizují tisíce různých sociálních protestů, odraz obtížných životních podmínek velké části obyvatelstva. …Liberalizace podnikání přinesla s nastartováním ekonomiky ohromné zvýšení nezaměstnanosti, růst sociálních a regionálních nerovností, krizi v zemědělství. Nízké mzdy se vyplácejí i s několikaměsíčním zpožděním, panují špatné a nebezpečné pracovním podmínky ….“

 32. tata napsal:

  NO ASPON sem se dozvěděl co vtom dopise bylo ,ja to ani neotevřel, vše bylo napsano,muj hlas ani nahodou

 33. Petrpavel napsal:

  Místopředseda VV Jarolím právě řekl v UK to, co si myslím od počátku znalosti „aféry“ Radka Johna ve věci jeho angažmá v Týdnu a na TV Barrandov jako novináře : „… novináři a politici mají sevřené prdelky, co o nich pravdivého prozradí…“
  Ať je působení Johna ve VV pro mě tristní jeho podporou korupiční vlády, na tohle se těším 🙂 Ale že to bude využívat výběrově na podporu „koní“ svého chlebodárce Soukupa, o tom nepochybuji.

  • Qiedo napsal:

   Zavřou ho za pedofilii, pokud se to nepovede, najmou střelce a dopadne jako Franta.

 34. Akela Vlková napsal:

  U nás to s dopisem bylo veselejší. Přišla jsem domů z rachoty, ten můj se řehtal jak kobyla na jarmarku a prý hele podívej kdo ti píše. Abych to zkrátila …… dopis zmizel v propadlišti dějin, z naší rodiny na jeho podporu nepůjde ani čárka, natož hlas. 🙂

 35. Anonymní napsal:

  Vlku,
  z nějakého důvodu jsem se na to tehdy díval. Na začátek té nominační řeči Johna Kerryho. A řeknu Ti, má to náboj. To je o něčem jiném, než přiblblý dopis autora, jehož úroveň odpovídá úrovni toho dopisu.
  Dal jsem si tu práci a vyhledal to. Je to krátce po 35. vteřině záznamu – „I´m John Kerry….. “ http://www.youtube.com/watch?v=4MiBBb7DQpI
  L.

 36. Anonymní napsal:

  Přátelé, co říkáte na Johna?
  Trubač

  • oldwomen napsal:

   Maminka by mne donutila si vypláchnout ústa mýdlem a na jazyk bych musela použít i kartáček, kdybych vyslovila, co si o tomto investigativci myslím.

   • Petrpavel napsal:

    Že nahnal svým rozhodnutím strach spoluposlancům a spoluviníkům snad nepopřete? To nevidíte ty sevřené prdelky na celé frontě našich odíračů : novinářů, politiků, kmotrů …? Ale oni ho už umlčí : podívejte se na Michálka, Randáka.

 37. Petrucciani: napsal:

  Zacina nam ta prezidentska kampan pekne houstnout. Myslim, ze Klaus muze v klidu potlacit Zemana, ostatni se vyautuji sami. 😉

  http://www.lidovky.cz/fischer-korumpoval-novinare-zlobi-se-kandidat-na-prezidenta-franz-10r-/ln_domov.asp?c=A121102_103442_ln_domov_ogo

 38. Otoman a Lesní panna napsal:

  Tak to zas ne. Pro Karla udělám vše. Nasbírám víčka od plastových lahví a získané peníze pošlu na jeho knížecí volební účet. On za nic nemůže. Když to tu vláda hnojila, Karel spal. Má na to roky. Probudí se však vždy, když o něco důležitého jde a nebo když jede na kamzíky do Murau, případně obdivovat krojované tetky na Slovácko. Jeho heslo z erbu jsem však pochopila trochu špatně, neumím totiž latinsky, a tak mě zde prezentovaný překlad potěšil, a přiznám se, ulevilo se mi. Trochu mi však dělá starost ta část Karlova erbu, která zobrazuje patrně hlavu nějakého machometána bez těla, jak jí klove oči krkavec. Je to nějaký konkrétní děj ze Švarcenberských dějin? Stejná hlava je také na klice většiny dveří na zámku Hluboká. Tak tady, přiznám se, trochu tápu, proč Karel a jeho předci neprocitli, když se děly tyhle věci. Ale jinak dobrý. Na Hradě je spousta měkkých křesel a pohovek, kde by to Karlovi mohlo na spaní vyhovovat, ostatně – kdo jiný zná taje Hradu lépe, než on. Karel však nic důležitého neprospí, probudí se vždy včas, když o něco půjde, to je zaručené.

 39. Pingback: Schwarzenberg píše Tribunovi, Tribun píše Schwarzenbergovi | Me.sere.EU

Komentáře nejsou povoleny.