Co chybí české politice?


Pokud se ohlédnu za vývojem demokracie po roce 1989, vidím se smutkem, že lidé se sice stali více demokratickými ve svém myšlení, ale vrcholní politici projevují stále bolševické manýry. Poslouchám-li náhodou prohlášení vrcholných politiků, objevuji v jejich prohlášeních neustále vpravdě bolševickou neústupnost a přísnost k třídnímu nepříteli, stále stejné pojetí třídního boje, ať už si pod tím nepřítelem představíme kohokoliv. Silácké výlevy sprosťáků s gulama mě neberou, stejně jako buldozer na politické scéně nebo tiší nevýrazní chlapci odkojení politikou, kteří v životě jinde nepracovali.

napsal Gerd

A abych nezapomněl, i ten povinný VUML, dnes povinné získání VŠ titulu poslancem, je také směšné.

Kdysi, když jsem se vracel z hodně dlouhého pracovního pobytu v zahraničí, hned po příletu na letiště Praha Ruzyně nastala taková zajímavá scéna, na které jsem měl možnost plně pochopit specifika české povahy, a proč Češi nejsou v Evropě považováni za právě rozumné národy. Šlo o jednu sháňku vozíků na odvoz kufrů. Dva zřízenci, zaměstnanci letiště a jediní, kdo v té chvíli měl stažené volné vozíky z celého letiště, znechuceně oddělovali příchozím jeden vozík po druhém z dlouhé řady vozíků, které chtěli převézt jinam. Dobrou náladu neměli, a po chvíli jejich vztek vygradoval slovy: „Vys.r se na ně, odvezeme je tam, ať si dojdou tam.“ Tím tam mysleli místo asi 200 m vzdálené.

V jiné zemi by těch pár vozíků odpojili a nechali je napospas příchozím, a pak se pro ně vrátili je uklidit, ale nikdy by si nedovolili takové výrazy vůči lidem na letišti. V ČR ano.

To mě poučilo, že jsem zase doma a mám se připravit na nejhorší. Nějaké 2-3 měsíce mně trvalo, než jsem opět pochopil vztahy na politické scéně, prostě jsem ty žabomyší spory nedokázal pochopit.

Ve své zahleděnosti do vnitřních problémů slouží český národ v Evropě jako zdroj vtipů. Takovou perličkou je pak prezident kradoucí protokolární pera. Pardon, roztržitě přendal z jedné ruky do ruhé, zasunul do kapsy, potěšeně se usmál a zaklapnul krabičku. Vše určitě z roztržitosti. Co chybí v české kultuře? Trochu soucitu a ohledu k druhým. Něco jako ochota trochu obětovat ze svého pohodlí ve prospěch druhého. Jenže u lítých šarvátek vrcholových politiků se nějakého soucitu nelze dočkat. Jde snad o novodobou podobu gladiátorských her, kdy s emilost poraženému nedává, a fanoušci chtějí vidět krev poražených. Panem et circenses! Chléb a hry! Zybyla nám jen ubohá náhražka her z vrcholové politiky a chléb? Ten pojídá lid prostřednictvím svých volených zástupců v dotované kantýně poslanecké sněmovny. Včetně dotovaného alkoholu, u mnoha poslanců konzumovanému v míře větší než malé.

Kde hledat soucit, když jej ani čelní představitelé katolické církve v dnešní době neprojevují? I když jej mají v popisu práce.

V ČR vládne sociální darwinismus, bezohlednost a kriminální jednání.

Na nápravu není třeba vymýšlet nic nového, stačí ocitovat Nicolla Machiavelliho.

„O lidech lze tvrdit všeobecně: jsou nevděční a nestálí, bud‘ něco předstírají, nebo tají, vyhýbají se nebezpečí a dychtí po zisku. Dokud jim prokazuješ dobro, jsou všichni tělem i duší tvoji, nabízejí ti krev, jmění, život i děti, ale jen dokud je nouze daleko. Když se přibližuje, rázem se obrátí proti Tobě.

Neboť lidé se méně rozpakují uškodit tomu, koho milují, než tomu, koho se bojí. Láska se udržuje poutem vděčnosti, ale lidé jsou špatní a s lehkým srdcem je přervou, vidí-li v tom svůj prospěch. Kdežto bázeň se udržuje obavou z trestu, a ta tě neopustí nikdy.“

Tedy zjednodušeně, trest je to, co platí na české vrcholné politiky. Dokud se někteří z nich nedostanou do vězení a nebude jim zabaven veškerý majetek, do té doby se nic nezmění. Schody se totiž zametají shora, jak jsme věděli už před 23 lety. Jen se na listopadové heslo poněkud pozapomnělo. Ale předtím je nutné politiky odvolat a zrušit jejich neoprávněná privilegia, která si sami sobě ustanovili. Mám na mysli indemnitu, přestupkovou imunitu a trestněprávní imunitu poslanců, která je v ČR jedna z nejrozsáhlejších v Evropě. Je v Ústavě ČR upravena článkem 27:

(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech.

(2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat. Poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory jejímž je členem.

(3) Za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon nestanoví jinak.

(4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání navždy vyloučeno.

(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.

A kteří poslanci nebo senátoři už navěky nemohou být stíháni za trestné činy, které mohli spáchat v době vykonávání poslanecké nebo senátorské funkce?

Rok Jméno Politická příslušnost

1993 Čestmír Hofhanzl ODA

1994 Bohuslav Kuba SPR-RSČ

1994 Miloš Skočovský ČMSS

1995 Anna Röschová ODS

1997 Jan Vik SPR-RSČ

1997 Pavel Maixner

1998 Jan Stráský US-DEU

1998 Ivan Kočárník ODS

1998 Jan Kavan ČSSD

1999 Václav Benda

2000 Jaroslav Bašta ČSSD

2000 Ludmila Müllerová KDU-ČSL

2000 Jaroslav Musial ČSSD

2001 Vladimír Schovánek US-DEU

2006 Liana Janáčková nezávislá

2008 Liana Janáčková nezávislá

Příspěvek byl publikován v rubrice Gerdoviny se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

43 reakcí na Co chybí české politice?

 1. Jeff napsal:

  Gerde myslím že jde o hodně poctivé zamyšlení, proč jsme tam, kde jsme. Děláme to takříkajíc „po dobrém“, stále máme trpělivost s těmi, co si například tu amorální imunitu odhlasovali. Diskutujeme o tom, která z osobností je přiměřeně věrohodná na to, abychom věnovali čas jejím úvahám např. o vymýcení korupce, viz
  http://www.blisty.cz/art/66286.html
  váháme, na kterou demonstraci proti společně vnímané špíně jít a kterou odmítnout. A ztrácíme čas, který „oni“ nutně potřebují. Chceme to řešit demokraticky a oni se popadají za břicha. Přijmou neskutečně zlodějský prolobovaný zákon poškozující stát a potažmo každéhp jejího příslušníka a my o něm demokraticky diskutujeme, v rámci možného se strhne společenský odpor vyjádřený protestem a… nic.
  Tlak z venku na pomoc nepřichází, hádáme se mezi sebou, obviňována je pak sama idea EU, mravní IQ Čechů…řekl bych samá voda. Takže něco se musí stát, nebo zapnout knoflík rezistence na maximum. Nebo odejít.

  • Gerd napsal:

   Jeffe,
   bohužel demokraticky jednající jedinec má proti tomu nedemokratickému vždy zpoždění.

 2. Občan napsal:

  Korupci nelze vymýtit v zemi, v níž je náměstkem ministra „spravedlnosti“ advokát, který většinově vlastní AK, jež zastupuje úpadce PROTI státu.
  Přičemž úpadce tomu státu (a ZP) dluží 216 000 000.- Kč a „někdo“ se ŠEST LET staral o to, aby stát 5x NEpřistoupil k insolvenčnímu řízení. Stalo se tak až letos, napošesté, a jen díky osobní statečnosti někoho z ČSSZ. Mezitím narostl dluh úpadce vůči státu a ZP ze 46 000 000.- Kč na současných 216 000 000.- Kč.
  Státu rovněž nevadí, že úpadce sice už leta neplatí daně a odvody (a dva roky rovněž mzdy a renty), ale na platbu o průměrné výši 650 000.- Kč/měs. AK má. Náměstek ministra „spravedlnosti“ si tak přišel jen za loňský rok a jen na platbách od tohoto úpadce na příjemných 1,58 mil. Kč.

  Na řadové občany přitom nabíhají exekutoři pro dluhy ve výši desítek a set Kč a prodávají jim za tyto bagatelní částky střechu nad hlavou. Beztrestně.

  Stejně tak nelze očekávat jakýkoli obrat k lepšímu v situaci, kdy poslanci SE STÁVAJÍ a jsou lidé odsouzení za korupci – byť zatím nepravomocně.

  Jeffe,
  to není proto, že by to lidem bylo jedno. Ti dole už ale rezignovali a navíc se UŽ ZASE BOJÍ. Bojí se MNOHEM VÍC než za komunistů, protože jim jde o práci, o živobytí, o střechu nad hlavou. Přičemž dobře vědí, že DNES by jim žádný „disent“, žádný Hlas Ameriky ani Svobodná Evropa nepomohli.
  Zbavit se nepohodlného zaměstnance je strašně snadné – zvlášť toho, který z nedostatku jiné příležitosti pracuje přes agenturu, na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce. Ale ani zaměstnanci s řádnou smlouvou na tom nejsou lépe; ty lze totiž snadno zlikvidovat „reorganizací“, která je jen velmi obtížně napadnutelná.
  Proto jsou lidé pasivní. Strach ze ztráty práce v době, kdy je tu 500 000 evidovaných, dalších cca 300 000 neevidovaných nezaměstnaných, cca 40 000 „volných pracovních míst“ a sociální síť prakticky neexistuje, spolehlivě zabije jakoukoli aktivitu.

  • Gerd napsal:

   Ano, ovládají nás strachem. Má to ale i svou stinnou stránku, jednou se někdo bát přestane a zažijeme stejnou střelbu jako v USA.

 3. Jan Čermák napsal:

  Minulý režim byl zločinný, dnešní je zločinecký.
  Velký pokrok jsme neudělali.
  Lidé se podle mého nebouří, neb si myslí, že není žádná naděje na změnu. A každá změna je jen k horšímu.

  • Hladis napsal:

   Zastupitelska demokracie je zlocinny rezim ? To jsou mi veci.
   Jaky pokrok spolecnost udelala je ciste na ni a jeji vuli kam chtela dojit.

   • Petrpavel napsal:

    Zastupitelská demokracie je ve Švédsku (vím, království) i v ČR, kapitalismus je ve Švédsku i v ČR, socialismus byl v ČR a byl a je stále ve Švédsku, zločinecký režim je jen v Česku? Pěkný pokrok … Mou vůlí to tedy rozhodně nebylo!

    • Hladis napsal:

     Ve Svedsku byl a je socialismus ? Ale nepovidejte. Ona se nejak parlamentni monarchie vylucuje se systemem zastupitelske demokracie ? Ja myslel ze je to nedilna soucast. Muzete mi rici ,jak muze byt ve Svedsku kapitalismus a socialismus zaroven ,kdyz oba ekonomicke systemy se vylucuji ? Vase myslenkove pochody jsou velmi zajimave 🙂

     • Řezníček z Brna napsal:

      Hladisi,
      Můj kamarád emigroval do Švédska v roce 1985 a hned po revoluci se přijel podívat domů. Když mě vyprávěl o poměrech ve Švédsku tak jsem tomu nemohl věřit a stále jsem jen opakoval: Tak to u vás je socialismus, to tady jsme měli jen slabý odvar. Sociální jistoty, práva zaměstnanců atd. atd.

     • Hladis napsal:

      Reznicek:
      Prava zemestnancu se nerovna socialismus a Svedsko ma uplne jiny system ,kde neexistuje zakonik prace atd….á vse je postavene na kolektivnim vyjednavani. Socialismus jako ekonomicky system je o planovanem hospodarstvi se spolecnym vlastnictvim vyrobnich prostredku. Svedsko je mozna castecne kolektivisticky stat danny mentalitou severskych narodu ,ale ne socialisticky v zadne z jeho forem.

     • wiki napsal:

      Švédové sami o sobě mluví jako o „welfare state“, a kdo z ČR tam pobývá či pobýval déle než několik týdnů, ten s názorem „Švédsko je socialističtější víc, než kdy byla ČSSR“ nemůže nesouhlasit.

      Víte např o tom, že až EU donutila švédy zrušit tamní státní monopol na nákup a distribuci léků (dříve Apoteksbolaget, nyní Apoteket AB)?

      http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_st%C3%A1t

    • Jaroslav Hudec napsal:

     Inu se Švédskem to býval vtip ještě za socialismu.
     Jaký že byl rozdíl mezi ČSSR a Švédskem? V podstatě žádný.
     Oni mají Gustava – a my máme Gustava.
     Oni mají korunu – a my máme korunu.
     A oni mají všeho dost – a my už pomalu taky!
     Tak jsme to říkávali za socíku.

    • Quién sabé napsal:

     To bude asi tím, že je jen technický, ale ne lidský.
     Jehovisté už vyhlásili, že žijeme v závěrečném systému věcí, jako že je „konečná“ , že „přes to nejede vlak“ .
     Že teď již nic jiného nelze učinit, než jen čekat, až prý Jehova sešle Spasitele. Ale do té doby asi člověk zkusí, než bude spasený.

   • jenicek napsal:

    Co se naučit číst? Zastupitelská demokracie není zločinný režim, ale pokud jsou těmi zástupci zločinci, tak je zločinecký. Otázka je proč jsou zástupci zločinci…

    • better napsal:

     Mám rozečtenou knihu – Bumerang: Cesta kolem nového třetího světa, Michael Lewis, vyd. Dokořán, 2012. Autor procestoval Irsko, Island, Řecko, Německo – a popisuje pestré projevy krize. Krize všeho možného. Počítám, že sepíše další díl, když navštíví Tuneldědkovo Kradákov. Čechy v tomto smyslu fungují jak dost podařená sysntéza.

    • Hladis napsal:

     Pokud vidite zlocinne jednani porusujici zakony zeme ,tak podejte trestni oznameni. Oznacovat vsechny za zlocince je laciny populismus.

     Dotycny Jan Cermak oznacil rezim minuly a stavajici za zlocinny ,takze cist myslim umim. Minuly zlocinny byl a je to i v zakone. Stavajici rezim postaveny na zastupitelske demokracie opravdu zlocinny neni. A jen tak mimochodem, kdo tam ty ,podle vas zlocince, voli ?

     • vrk napsal:

      Promiňte, Hladisi, ale zákon o protiprávnosti minulého režimu je na úrovni tak asi zákona o přímé volbě prezidenta. :-\
      Střízlivě řečeno jde o paskvil, ve všech ohledech.

     • jonáš napsal:

      To přeháníte. Spíš je to jako zákon o tom Edwardovi, co se zasloužil o stát.

     • Petrpavel napsal:

      Nepochopil jste Hladisi rozdíl mezi pojmem zločinný a zločinecký. Ten minulý režim byl zločinný jen proto, poněvadž jej tak nazval zákon schválený za stávajícího zločineckého režimu Poslaneckou sněmovnou. Tak jsem já pochopil vyjádření Jana Čermáka. Možná, až bude zase u nás demokracie, bude schválen i zákon o zločineckosti tohoto režimu. Ale důležité to není, důležité že v něm musíme žít (prosím neradit abych v sedmdesátce šel do ciziny).

 4. Petrpavel napsal:

  Mám jedinou radu : sledujte hlasování v PS, v Senátu – tam se rozhoduje. A pak si vyberte zaběhnutou stranu, nikdy ne nové US-DEU, Zelené, VV, Lidem… Já si vybral KSČM. Nejsem komunista, jen levicově smýšlející pragmatik.
  Opravdu si myslíte, že si komunisté dovolí v případě vládnutí to, co si dovolují stávající vládní strany od roku 1992? Možná zklamou jeden-dva jejich zásupci ze sta, to je lidské, ale určitě ne 99 ze sta, jak je tomu doposud.
  Definice minulého a dnešního režimu Jana Čermáka (8:47) je přesná!

  • Petr Pelikán napsal:

   Petřepavle, nevím, kde by u Jana Čermáka měla být ta přesnost popisu? Velkým rozdílem mezi minulým a současným režimem je, že v minulém jste neměl možnost spolurozhodnutí o budoucnosti, směru politického vývoje, dnes ji máte. Smutné je, že právě této možnosti lidé často nepoužívají (s výjimkou osobního prospěchu) – už se opakuji – to je naše chybějící zodpovědnost.

   • Petrpavel napsal:

    Petře Pelikáne, já o budoucnosti za socialismu rozhodoval, dnes také. Jenomže tehdy se situace postupně od války zlepšovala a zlepšovala, ano, můžete říci že pomalu, ale zlepšovala. Teď se situace postupně od převratu zhoršuje,a já mohu říci (nemusíte se mnou souhlasit,ale to je asi tak vše co můžete, ralita je zřejmá) že nabírá ten sešup sakramentské obrátky.
    Ano, jsem levičák, a proto své názory opírám o většinu. Zlepšení u malé skupinky, a sakra podstatné, vidím. Ale to mě nezaujme. Mě zajímá většina a společenské klima v zemi.
    Chybějící zodpovědnost – ano! Ale k zodpovědnosti je třeba vychovávat.

    • Petrpavel napsal:

     Nechci aby moje vidění současnosti vyznělo příliš pesimisticky, obecně to tak může vypadat.
     Tedy argument : každá rodina (3 až 4 osoby) dnes dluží díky vedení státu (!) 400.000,- až 530.000,- Kč! Řekněte běžné rodině zaměstnanců, důchodců, podnikatelů aby od zítřka začala splácet nějakých 20 až 30 tisíc měsíčně, aby to stihli splatit ještě za svého života. A to každá ta rodina (v průměru) má ještě stejný soukromý dluh. Zodpovědnost? Kde je?

     • Petr Pelikán napsal:

      Petřepavle, pro mě je velkým českým problémem, že se stát na základě chybějících zákonů nechá okrádat. A to z obou stran, jak té zákonodárné (vlády) tak i volící (občané). Kolik korupce máme v politice, o to se už napsalo a píše dost, že ale na druhé straně stát umožňuje a toleruje neplacení daně, že občané toho svévolně využívají, je pro mě také koruptní. Problém nevidím v demokracii samotné.

     • Petrpavel napsal:

      Tady jsem se pěkně přepsal, mělo být 20 až 30 tisíc ročně…když uvažuji splácet cca 25 let (i úroky atd.). Naštěstí si nikdo nevšiml 🙂
      Problém samozřejmě není v demokracii samotné, té teoretické, ale ta naše skutečná, mafiánská má svoje zákonitosti. Daně neplatí jen bohatí, chudí a střední třída naopak jako mourovatí a stejně to nestačí. Nemůže, hlad sytých je čím dál větší.

     • jonáš napsal:

      Kdo je to ten pan Vprůměru a pani Vprůměrová, existujou vůbec?
      V tomhle státě se údajně kapitalizuje zisk v rozsahu minimálně 500 miliard ročně, některý prameny dokonce tenhle level přisuzujou jen samotnýmu transferu do zahraničí. To ty vaše splátky pokrejvá s velkou rezervou, jenže pan Průměrnej ani pani Průměrná k těm prachům jaksi nemaj dispoziční práva.

     • Petrpavel napsal:

      To je jonáši jedna stránka věci. Druhá je ta, že ti co disponují tímto velkým majetkem si asi nemusí půjčovat a proto ten dluh na skutečnou běžnou (!) domácnost je ještě daleko vět než ten průměr. To průměrování …

   • Vojnov napsal:

    Pane Pelikáne,

    ono to s tím placením daní je takové komplikované. Ryba, jak známo, smrdí od hlavy. Pokud daně neplatí vysokopříjmoví, nesprávně označovaní za elitu, a to ani ze zisků ze společného.. to si pak občan připadá jako vůl, když daně platí. Nějakou dobu to vydrží s tím, že boží mlejny melou pomalu… ale jistě. A pak se dvacet let nic neděje. On si spočtne, že z každé jeho odvedené koruny si někdo padesát halířů ukradne. A když ten druhý padesátník nestačí na to, aby stát plnil svoji funkci (třeba že chlast z krámu občana nezabije)… tak neplatit daně je už jenom nelegální.

    Nu… mimo jiné proto, aby měl na to, zaplatit ty dluhy, co mu nasekala jElita.

 5. Kanalnik napsal:

  Zajimavy clanek, dekuji. Mam dva postrehy:

  „vidím se smutkem, že lidé se sice stali více demokratickými ve svém myšlení, ale vrcholní politici projevují stále bolševické manýry.“ — jsem jineho nazoru; domnivam se, ze lide jsou ve vetsine ve svem mysleni stejne „demokraticti“, jako politici, jen se to projevuje jen nekdy a take jinak, tudiz v tom mame jako obcanstvo hodne co dohanet (totez se tyka bolsevickeho myselni, kdyz prijde na vec)

  „Dokud se někteří z nich nedostanou do vězení a nebude jim zabaven veškerý majetek, do té doby se nic nezmění. Schody se totiž zametají shora…“ — ve svetle toho, co jsem napsal vyse, bych chtel jen podtknout: Kdo ty chody zamete? Nejak nejsou (zatim) lidi. Snad tento clanek pomuze k jejich rozmnozeni.

  • Hladis napsal:

   Absolutni souhlas. Porad se tu nadava na uzkou skupinu politiku ,ale ze je to problem celospolecensky ,tak o tom se moc nemluvi. Toto mysleni se jen s tim ,jak se clovek dostava vyse v pyramide moci, vice dostava na povrch a ma vetsi nasledky. Jinak s takovym jednanim jako u politiku se bezne clovek setka na kazdem kroku. Jen v jine forme a vysi rekneme „spolecenske nebezpecnosti“.

   • Petrpavel napsal:

    Ano, společnost je taková jakou si nese ideu, s jakou ideou vznikla. Tato si nese ideu mít toho co nejvíc z katalogu Neckermann a možnost dělat si co se mi zlíbí (havlismus po roce 1989) a to s vynaložením co nejmenší námahy (klausismus po roce 1992). Nic nového od té doby nevzniklo.
    Nemůžeme se divit, že čím dál většímu počtu občanům tohle nestačí a hledají ideály nové nebo se vracejí ke starým dobrým ideálům, které sice nebyly plně naplněny nikdy (jsme jenom lidé), ale byly a směřovaly, sice pomalu, ale přecejenom k lepší společnosti.

  • Gerd napsal:

   Když společnost byla několika vlnami emigrací a represí totálně zdecimována. Začalo to už za nacistů, pokračovalo komunisty a výsledkem je zbídačelý národ. Ale nebojme se, i to se jednou spraví, až zmizí historická zkušenost z dob komunismu.
   Ale lidé se zase vzchopí. Protože ti, kdo se báli potom začnou nenávidět. A tak vznikají krvavé revoluce.
   Nebo přijdou muslimové a okradou kompletně všechny. Až se tak stane, budou politici bránit sami sebe sami.

   • Kanalnik napsal:

    ze soucasne spolecenske nastaveni pravdepodobne vyusti do nejakeho kataklyzmatu, s tim souhlasim, jen nevim, jestli potom prijde rovnou neco lepsiho… spis myslim, ze se opet ujme slova „nedemokraticnost a bolsevismus“, akorat v jine podobe, ale alespon to bude krok nekam dopredu… promena do demokraticnosti bude trvat dlouho, ale urcite to ma cenu, jeste jednou diky za clanek

   • Hladis napsal:

    Doktor Koukolik to myslim nazyva vyhlazeni geneticke elity . Byla nejdrive vyhlazena za nacistu ,aby nasledne byla dlouhodobe perzekuovana za komunistu. Tim se spolecnost dostala do socialistickeho snu…………byla zprumerovana na jednu uroven. Bohuzel nizkou uroven.

 6. růženín napsal:

  „Co chybí v české kultuře? Trochu soucitu a ohledu k druhým. Něco jako ochota trochu obětovat ze svého pohodlí ve prospěch druhého.“

  Smutek,únava,tíže,všednost,fádnost -kdo tomu po čase nepodlehne,navíc strach z nemocí je už i ekonomický.Balast slov to neodstraní.Nestačím se divit kolik blogerů přidá větu „Dnes,kdy žijeme mnohem lépe“,nebo „nemůže být přece cílem mantra růstu HDP“,atd.Tak čeho se vláda bojí,když dluh zmizne i bez růstu? Roky 2005- 2012 nejsou makroekonomickými čísly v souladu s euforií 1990.Lidé se ve víře v budoucnost po vyprchání „sametové“ eufotie buď nemají čeho chytit nebo neví čeho se chytit nebo í se bojí chytit čehosi,aby nebyli zklamánu jako z předešlé euforie.

  • Gerd napsal:

   Spíše se lidé opět uzavřeli do sebe a čekají na signál. Politici jsou už zase jako kůl v plotě stejně směšní jako Milouš Jakeš.

 7. Petrpavel napsal:

  .“..žijeme v divném světě, zaplatime daně atd, státy odvedou odvody do EU a pak je někdo dostane – někdo je vetšinou konkretni osoba. Chápu dotaci na chodník, silnici, ale nechápu proč z našich peněz dostane Bolek Polívka 25 mil dotaci na farmu na bazen ..“
  Toto je jeden z dotazů položených do dnešního Hydeparku. Proč jej vybírám? Je příznačný jako důkaz pro to, že o užitečnosti EU je třeba diskutovat. A nejen to, i hodně měnit.
  A nepište prosím, že to je jenom vina našich korupičních úředníků, ten systém dotací přece někdo zavedl, někdo je rozdává, a tedy musí zajistit jejich správné využití až do úplného konce. Možná někdo namítne, že jmenované využití je to správné. Pak jsme ale ve sporu.

 8. daňový soumar napsal:

  Co chybí české politice?

  České politice chybí někdo s vizí. Oba názorové póly, pravice i levice, jsou plné „udržovačů“. Levice chce konzervovat sociální stát (ať je jakkoli nereálný) a nenabízí žádné nové myšlenky, pravice nenabízí vůbec nic a tvrdošíjně se snaží vydržet do příštích voleb, nebo alespoň do příštího vydání týdeníku Respekt.

  České politice chybí slušní lidé. Oba názorové póly se snaží někoho ochcat. Levice tvrdí, že daně platí chudí více než bohatí, což je naprostá pitomost. Většinu příjmů státu na svých bedrech nesou firmy a lidé s příjmem 30.000 Kč a více, chudí platí sotva DPH. Stačí si to spočítat. Pravice tvrdí, že nelze omezit státní výdaje, přitom se ročně promrhá nejméně 50 miliard Kč výdaji v lepším případě nepromyšlenými, v horším případě zpronevěrou.

  České politice chybí odvážní lidé, hovořící na plná ústa. Jejichž slova budou ano, ano a ne, ne. Hladcí tlučhubové z obou pólů názorového spektra žvaní v převládajícím tónu politické korektnosti a nejsou schopni jednoznačně pojmenovat parazity, příživníky, zloděje a flákače a začít přitom ve vlastních stranách. Nesluší ODS/TOP kritizovat jen „socky“ a ČSSD jen korupčníky, ale především naopak. A především přestat maskovat vlastní hloupost a neschopnost požadavky EU (a tam, kde nejde o maskování, se jim vzepřít), přestat maskovat lenost ohledy sociálními, genderovými a politickými. A začít U SEBE.

  České politice chybí lidé, kteří v jiném oboru lidské činnosti něco dokázali a do politiky vstupují ověnčeni něčím reálným, co je za nimi a co podtrhuje vážnost jejich rozhodování.

  České politice chybí Karel Janeček a Daniel Landa.

  • Anonymní napsal:

   Dal bych tam Jardu Jágra.

  • Petrpavel napsal:

   Také si soumare myslím, že nám chybí v politice odvážní lidé typu toho učitele Rosocha z třeboňského gymnázia, kritizující neohroženě skutečnosti staré 50 let( v době, kdy se to nosí) a nevidící daleko horší skutečnost včerejší a dnešní 🙂
   Ale nemyslete si, my už v politice takových hrdinů jsme měli a máme : Tluchoř, Kalousek, Štětina, Mejstřík, Žáček, Schwanzenberg, Nečas, Kočárník, Dyba, Fischer, Benda, Gazdík, Peake … a výsledkem je pořád stejný propad a úpadek. Souhlasím s anonymem, že jedině takový Jarda Jágr a jeho Sazka nám mohou být vzorem pro další podnikání státu.

 9. Jan Čermák napsal:

  Milý Hladiši opakovaně mne dezinterpretujete. Zločinecký, jak jste již byl opraven a zločinný je rozdíl. Slovní hříčka. To , že tu vládnou zločinci nemusím prokazovat, stačí si občas přečíst noviny.
  A , že nejsem schopen prokázat, že jsou zločinci úplně všichni a najdou se mezi nimi i slušní lidé?
  Možná. Ale počítat to nemám chuť.
  Nu a koukám, že ani o genetice toho mnoho nevíte.

 10. Občan zZz napsal:

  Rádi řadíme sami sebe k západu, to znamená k těm vyspělým. Ale na zmíněném přikladu těch vozíků na odvoz kufrů – nepatříme přece jen spíš k východu? Nebo na příkladu alkoholu u nás, kdy se do běžného prodeje potravin dostane smrtelný jed? Přitom zodpovědní lidé dobře věděli, že 10 nebo 20% alkoholu u nás se vyrábí nelegálně a potom prodává jako běžná potravina a nic s tím neudělali.
  Lidem ze západních zemí se musíme jevit jako východ.

  – – – – – – – – – –
  K tématu poslanecké imunity – nějaké odkazy k poslechu.

  Čro6 – Česká justice – 10.8.2012 – 21:10
  Kořeny a smysl poslanecké imunity.
  Jan Kudrna z Katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2696277

  Studio STOP – 29.5.2012 22:10
  Poslanecká imunita aneb Nedotknutelní zákonodárci? Hosté: Judr. Cyril Svoboda, Jan Kysela – Katedra politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2642113

  Čro6 – Názory a argumenty – 22.5.2011 18:10
  Téma: Poslanecká a senátorská imunita a snahy o její omezení. Moderuje Václav Žák.
  Hosté: politoložka Vladimíra Dvořáková a vysokoškolští studenti z iniciativy Inventura demokracie.
  Moderátor: Václav Žák
  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2343557
  Rozebírají téma imunity z různých hledisek. Porozumnět debatě vyžaduje někdy soustředěný poslech.

 11. Plnící pera napsal:

  Stále nechápu proč se tu stále dokola a dokola rozebírá Klaus a jeho slavná „krádež“ pera. Kde berete tu jistotu, že se jednalo o krádež a ne o neúmyslný čin? Drtivá většina lidí bere informace z médii, kde informace jsou často zkreslené pro větší zajímavost. Dokážete si o tom vůbec udělat vlastní obrázek ?

Komentáře nejsou povoleny.