Cinklá karta, co podle Macka dělala velké cink!


Jak už jsem psal posledně,  mám opravdu velký problém psát.  Ne že bych neměl témata – naopak, po  téhle stránce spíš nevím co dřív. Ale sednout  ke klávesnici a donutit  se něco napsat, je pro mne naprosto neřešitelný problém. A dokonce  uvažuji  o  tom Kosu, třeba na nějaký  čas – zavřít.  Prostě  vlkovi nějak  dohořel  vnitřní knot. Ještě, že  píší ostatní.  Ale v zásobníku  už mám jen  jeden příspěvek a  nemá- li Kosa oslepnout, musím  to prostě  dneska  zkusit, ať bude výsledek jakýkoliv.

Takže  k tématu – ano pojednání  bude o sKartě. Moc pěkná  story. Taková  klasická NečasKalouskovská.  Dokonalý  příklad vzácných  úmyslů  jak se korupice stará o  „blaho“ občana.

A začnu konstatováním, že  pan  dříve  zvaný  Čistý, následně  označený  částí  českého tisku  jako  pan Špína, tedy předseda  vlády  Nečas osobně,  nejspíše zcela nepokrytě   v souvislosti s sKartou  s námi občany pěkně  drsně  vytírá  podlahu!

V půlce listopadu totiž na  adresu  povinné  sKarty veřejně  prohlásil:

„Vláda a koalice byly trošku podfouknuty tou smlouvou, protože bylo podmínkou – dokonce řeknu podmínkou ODS jako jedné z koaličních stran, že sKarta bude dobrovolná,“ 

Zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/necas-smlouvou-o-skartach-byla-vlada-podfouknuta_252471.html

Než  to prokáži, musím se nějak vypořádat s termínem podfouknutá  vláda  a koalice. Já osobně  si  to  slovní  spojení  překládám tak, že  došlo  k podvodu na  vládu a koalici,  tím, že  kdosi  porušil původní  dohody  o  dobrovolnosti  sKarty.

Termín  podvod  má  přesný právní  význam. Podle  Wikipedie viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Podvod  takovíto:

České republice tento trestný čin upravuje § 209 zákona č. 40/2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, takto:

(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody

Musel jsem  odbočit, abych  Nečasovy  průpovídky  uvedl do správného světla i když  existuje  teoretická možnost,  že výše  uvedený  výrok  premiera, přepastovaný  z renomovaného časopisu, není pravdivý. Pak ovšem nechápu, proč  Týden a ostatní  media, která  uveřejnila  Nečasovu  citaci, již nejsou dávno  úřadem vláda  zažalovány.

Ale  vraťme  se  k původní  verzi  -tedy  podvodu  na  vládu a  k tomu, co uvedl Nečas..

Dne  7. listopadu,  ano na  den  bolševické  revoluce, kdy  sněmovna  drtila  oposici a  silou  101 hlasů  dvou  odsouzených v první instanci, protlačila  sněmovnou mnohé, co bude mít  dlouhodobé  dopady na  fungování  České  republiky.

Mezi jiným  i  jistý  přílepek  v nesouvisejícím zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. Co že  se  v tom  přílepku  říká?  Inu  nic jiného než  to   že povinná výplata dávek prostřednictvím sKarty se týká i podpory v nezaměstnanosti!!!!  Práva  dítěte  a zaměstnanost,  to je  , co?

Není  žádný problém si na  stránkách  parlamentního webu  ověřit jmenovitě, kdo  všechno pro  zákon  s tímhle přílepkem hlasoval…  Najdeme  tam  nepochybně  i  poslance Petra Nečase.  Stejně  jako všech  tehdy přítomných  členů  kabinetu, disponujících  poslaneckým mandátem. Takže  věc  se pro mne  má tak,  že jistý  Petr  Nečas  buď  věděl  o  povinnosti  příjemců  dávky mít sKartu  nebo byl podveden touto zákonnou povinností, pro kterou sám hlasoval….Co z toho je  reálně možné, nechávám na  p.t. čtenáři. A nejen  to. V zákonech o státní sociální podpoře, o pomoci v hmotné nouzi a poskytování dávek osobám se zdravotním postižením zavedla reforma povinnou výplatu přes sKartu. To bylo   prohlasováno  už  v roce 2011 tehdejší  koalicí 118.  A opět bychom  v záznamech o  hlasování  jistě  našli  ANO u jména  Petr  Nečas a  také  dalších  členech  kabinetu….  Jestliže by  teď  například  některého  čtenáře    čistě  náhodou  napadlo,  že  předseda  vlády  České  republiky nestydatě  lže, je  to jeho osobní  dojem.  Ale  já mu ho  rozmlouvat nebudu.

Kdyby  náhodou  papaláši  z vlády chtěli tvrdit, že  Drábkův  náměstek  Šiška, který  měl sKartu v kompetenci sliboval, že  výplata  bude možná  i složenkou, pokud příjemce dávek bude mít zájem  a že tedy  hlasovali  pro  povinnou variantu s tím, že  se jí půjde vyhnout  přes  poštovní poukázku bez potíží,  pak hned   doložím,  že nejpozději 05.11. 2012, tedy celé dva  dny  před  hlasováním o přílepku bylo  známo,  že  toto  v podstatě, pokud  není příjemce ojedinělým,  naprosto speciálním případem, možné NEBUDE! Stačí  přečíst  toto:

http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/clanek.phtml?id=762243

Jak že  zní  ona  definice  podvodu? Takhle:

 Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu

V daném případě je  to nemožné, aby  vlád a byla  podfouknuta – všichni její členové  věděli nebo mohli vědět, co a jak. Stejně jako všichni  z koalice!

Kdyby náhodou slabingr  a  jeho  poskokové  chtěli cosi  namítat,  dám  sem  link na blog  poslankyně  ODS Lenky  Kohoutové  ze  dne  20.srpna, kde tahle  modrá  dáma mimo jiné sděluje, že:

Rozšíření tzv. nehotovostních výplat sociálních dávek bylo skutečně jedním z vládních cílů v sociální oblasti. Mělo se ale týkat pouze dávek v hmotné nouzi (nikoliv tedy výplaty rodičovské či dávek pro lidi se zdravotním postižením) a předem specifikovaných případů. Zavedení karty mělo například předcházet zneužívání dávek na gamblerství nebo alkohol.

Vzhledem k neústupné pozici TOP09, která považovala zavedení karet za jeden z pilířů sociální reformy, byl tento koncept později rozšířen – tzv. sKarta měla sloužit jako identifikátor pro příjemce všech tzv. nepojistných dávek (tedy dávek v hmotné nouze, rodičovské, dávek a příspěvku na péči pro lidi se zdravotním postižením a dalších) a zároveň nahradit průkaz TP, ZTP či ZTP/ P určený handicapovaným občanům. Osobně jsem byla tuto změnu ochotná podpořit pouze za předpokladu, že využití platební funkce sKarty, která je spojená se zřízením účtu u vybraného bankovního domu, bude dobrovolné. Jinými slovy že zůstanou zároveň zachovány dosavadní možnosti čerpání dávek v hotovosti – tedy i poštovní poukázkou, na níž jsou zejména senioři a lidé s handicapem zvyklí.

Zdroj: http://www.lenkakohoutova.cz/aktuality/ministr-drabek-by-mel-s-mlzenim-kolem-skaret-prestat-pred-svymi-vladnimi-kolegy-i-verejnosti/

Chce  ještě  někdo tvrdit,  že  Nečas, vláda  koalice  byli podvedeni? Pardon, trochu podfouknuti?

Mimochodem, nevím jak  vy, ale já,  kdybych byl  náhodou na  Nečasově místě a měl  dojem, že mne  kdosi podvedl a  to tak silný, že jej ventiluji veřejně, okamžitě  bych  s tím něco dělal. Minimálně  bych se tvrdě  vypořádal s tzv. „trochu podfukáři.“  A kdože  jimi  jsou? Dle mého názoru na  to snadno lze  najít odpověď  v citátu z blogu  poslankyně  Kohoutové. A nebo  třeba  zde: http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=762528

Kde  jaksi uvádějí,  který  že  poslanec a  za kterou stranu  vmáčknul  záměrně onen  přílepek do zákona o dětech. Jeho jméno vám nezamlčím  –  jde jistého Václava  Cempírka  z TOP  09.  Nepochybně  máte za pravděpodobné, že  šlo o jeho  soukromou zákonodárnou  aktivitu, která nebyla konzultována  se stranickými  šéfy… Že  jste  o  něm  doposud  neslyšeli? No já, abych se přiznal, také ne.  Nicméně, jak se dozvíte  v následujícím  odkazu, je  to velmi zajímavá  figura!!  Vřele  doporučuji  věnovat  pár  okamžiků  tomuto linku: http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-46505800-konta-x-poslanec-cempirek-jezdi-do-prace-zadarmo-bere-za-to-28-tisic-mesicne

Zjistíte, že  pan  poslanec  je  mimořádně  šikovný a umí měnit doslova nic  ve  zlato. Kam by se na něj  hrabal takový  machr  jako  byl magistr  Kelly na  dvoře  Rudolfa  II. To   abychom měli  úplný obrázek o  tom, kdo tzv. chrání státní kasu před  zneužíváním  státem vyplácených  peněz!

Koukám, že  už zase začínám být  dlouhý. Nicméně  zdaleka  nejsem s sKartou hotov.

A dokonce ne  ani s  Nečasem. A tím,co pouštěl do  éteru. Minulý týden  se pochlubil, že  zcela iniciativně jednal  – jakkoli to  měla mít  v gesci  Drábkova nástupkyně Muellerová, s generálním České spořitelny Kysilkou. A prý se  mu  povedl průlom  –  „Projekt povinné sKarty je mrtvý,“, abych je  citoval doslova – http://zpravy.idnes.cz/necas-jedna-se-sporitelnou-skarta-nebude-povinna-f69-/domaci.aspx?c=A121120_150915_domaci_kop

Jenže jak se zdá,  slabingr  zase jen kecal a chtěl  evidentně  vzbudit  dojem, že  se  jako stará o  občana. Den na  to ho ale  Kysilka odkázal  do  patřičných  mezí –  Podle něj totiž budou nepovinné pouze její platební funkce, zatímco povinnost sKartu vlastnit a vázat na ni výběr dávek platí dál. Stejně  jako povinnost s tátu  posílat všechny  dávky  do  Spořitelny.Více na: http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/tak-povinna-nebo-nepovinna-kysilka-upresnil-vyrok-o-mrtve-skarte934353#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Takže – Nečas  „vyjednal“  že nebude povinnost  pro nikoho sKartou PLATIT! Ale naopak  každý, kdo má dávky ji bude muset  POVINNĚ vlastnit!

Paráda. Neříkal snad  Nečas  cosi  o podfouknutí, protože  ODS  prý  vždycky  chtěla dobrovolnost? A teď  je  z toho dobrovolnost  placení  s Kartou?  Která  stejně  už byla jasně  dána  tak jako tak?  Nikdo mne  totiž nemůže  donutit, abych nějakou  kartou platil, když nebudu  chtít!  Mohu  si  /skoro/ všechny peníze  jednorázově vybrat přes  bankomat a  prý  také  jde přes  sKartu si  peníze od  státu  nechat poslat  na  můj  vlastní  účet  u jiné banky.Opravdu i bez  Nečasova  „vyjednávání“  platit  touhle  švindlkartou nemusím.

Ale pozastavme  se   u Kysilkova sdělení,  že sKarta  bude povinná jako  průkazní prostředek. Třeba  pro tělesně postižené…

Průkaz  o  čemsi, co  garantuje  stát?  A vydává  to za  stát povinně pro  občany  soukromý subjekt?

Jak to a na  základě čeho má  Spořitelna  přístup  k tak důvěrným datům, jako  je  například  stupeň tělesného postižení  kohokoli?  Jak  to,  že  průkaz  o toto  má  právo a povinnost  vydat místo státu? Když  tyhle  karty, proč ne  zítra občanky, pozítří  řidičáky, popozítří cestovní pasy a  nakonec třeba  i vojenské knížky  a poslanecké průkazy nebo průkazy  zaměstnanců  tajných služeb? Jak to, že  tady  nekoná  Úřad  pro ochranu  osobních  údajů?  Jak  to, že  už  nesolí pokuty?  Když například prý prezidentští kandidáti  museli odevzdat  podpisové  archy těch, kteří podpořili  jejich  kandidaturu, aniž by  si směli  pořídit  kopie!!!  Prý kvůli ochraně  osobních  údajů..  A tím se v podstatě  odevzdali do rukou  ministerstva  statečného plukovníka  Kubiceho. Aniž  by  v budoucnu mohli  dokládat eventuální nekorektní manipulaci s podpisy pro případné žaloby… Oni nesměli a Česká spořitelna může?  Součást  RAKOUSKÉHO finančního koncernu  zde má nějaká  nadřazená  práva  a postavení? Zdá se že  ano.  Že jí  tohle  všechno bylo uděleno  Drábkovým  „proslaveným“ náměstkem  Šiškou.  Který za stát,  jistě  bez vědomí  Drábka, Kalouska, Nečase, podepsal  Spořitelně  nevypověditelnou  smlouvu na  12 let…..

Že ta  smlouva, co  zakládá  onu  povinnost mít  kartu a  právo soukromého subjektu  vydávat  úřední průkaz  o  čemsi  zřejmě asi  porušuje Listinu základních práv  a svobod – viz  stanovisko  ombudsmana  Pavla  Varvařovského  v posledním odkazu?  Tak to zjevně nikoho nezajímá. „Vládu práva a  boje proti korupci“  nejméně  ze  všech.

Dokonce ani ministryni Muellerovou ne, Ta prostě  trvá na  tom, že  kdo nebude mít sKartu  tomu nebudou vypláceny  dávky.  Netuším, jak je  vůbec možné  odpírat někomu  výplatu jeho peněz ze zákona!!!   Opět, nikoho, kromě  ombudsmana takováhle  drzá zhůvěřilost   nezajímá.

Jinak, že  celá  sKarta  byla od  samého  počátku  těžké  smečko a  že byla  pořádně  cinklá, o  tom  snad dnes  už  vůbec nikdo nepochybuje. Ve  smlouvě  se Spořitelnou se  dokonce, podle  Klasnové,  viz:   http://www.denikreferendum.cz/clanek/14193-podle-klasnove-drabek-opakovane-lhal-o-smlouve-na-socialni-karty konstatuje, že  stát vyvine veškeré  úsilí , aby  přes ni v budoucnu  šly  povinně  i důchody!

Tohle  všechno si jen tak vymyslel  nějaký Šiška  sám od  sebe?  Komu chtějí  nakecat, že  o tom nevěděl  Drábek a  Kalousek?  Ano, tohle  už je skutečně  podvod!  Ale rozhodně nejde o nějaké „trochu podfouknutíí“!  Tohle je prostě chystaný velký  podvod! Podvod  na státu, podvod na občanech. Jak  to, že  Nečas nehne  ani brvou, minimálně  že   kvůli  tomu  ani nesvolá K9?  Nehrozí  demisí premiera?   Jak to, že  občan, který si stát platí, musí  všechno, když od státu  něco chce – dokládat? A  jak  to, že  jeho nejvyšší  funkcionáři, jednající jeho jménem mohou takhle  zavazovat stát a  občana,daňového poplatníka  soukromému  byznysu? Navíc  beztrestně? Nechápu!

Drábek, když  blábolil o tom proč  sKarta, tak tvrdil, že  státu  budou ušetřeny prostředky. A  občan prý se dočká komfortu. Podle mne neplatí  nijedno ani druhé. Naopak. Minimálně  občan je  těžc e šikanován a omezován na  svých právech!

Jediný,kdo  z toho  polootrokářského paskvilu  opravdu profituje  je  –  no stát  rozhodně  ne, ale  Česká spořitelna  určitě.

Zkusím prospekulovat  o několika benefitech, kvůli kterým se do sKarty  pustila a proč  se drží  pro ni maximálně  výhodné  smlouvy:

–         proteče  přes  její konta  povinně  v současnosti minimálně nějakých  70 miliard  korun  Ted necelých  6 miliard  každý  měsíc. A  v hledáčku  bylo  dalších  320 miliard  všech  důchodů!!!!

–         Stát nejspíš  za  peníze, kterými   karty  musí  nadotovat  a které až do okamžiku  výběru  jsou státní,  nedostává  stát  žádný  úrok

–         Spořitelna  s nimi  může  volně  nakládat  až do data  výběru.  Buď  aby  jejich pomocí  zadarmo vykrývala  své  kontokorentní nebo i jiné  úvěry nebo je  umisťovala  na tzv. overnighty na  mezibankovní trh. A opět  inkasovala.  Za  státní  peníze!

–         Povinnost mít  sKartu  znamená mít konkurenční  výhodu a to hned  v několika  směrech. Hlavně  v přístupu  k důvěrným  údajům.  Například  ohledně  vyplácení  mateřské. Koncern  ČS  se  předstihem  dozví, která  žena  čeká  přírůstek.  Což  samozřejmě  umožňuje  budoucí  matku oslovit  . například  s produkty jako vkladní knížka,  pojištění nebo stavebního spoření pro novorozence.  Ohledně  podpor  a  dávek v nezaměstnanosti  zase má  s předstihem  jasný  údaj o  situaci svých  úvěrových klientů, kteří ztratí práci. A může  začít konat  daleko  dříve  než  jiné  banky. Nejen  to  –  ti  majitelé  sKarty, kteří si přeposílají  peníze hned  do jiné  banky  budou  zcela jistě  cíleně  masírováni, aby  přešli  s účtem do  ČS. Pod  záminkou  pohodlí  komfortu . A  řad a z nich  rozhodně neodolá. Což je podle mého rozumu nekalá a nerovná  soutěž mezi bankami.

Že  si vymýšlím?  Ani zdání!!  Budu  citovat  přímo  Šišku z července  t.r.:

Já tady teď přesně nechci říkat textaci smluv. Spořitelna bude nabízet klientům sKaret nadstandardní služby. Zamyslete se nad tím, jak funguje bankovní ekonomika. Pak pochopíte i další možné zdroje banky a jak se jí tento projekt může zaplatit.

Zdroj:

http://www.penize.cz/socialni-davky/239403-vladimir-siska-media-hledaji-na-skartach-jen-vady

Prostě   – totálně  cinklá  karta!  Která  ale  komusi měla  hodně  dělat  cink!  Kasa  cink!

A komuže  to asi tak mělo být  vedle  České spořitelny?

Nechám  za  sebe  odpovědět odborníka nad jiné povolaného –Miroslava  Macka….  Budu citovat  z jeho  blogu Macek v botách.cz  – http://www.macekvbotach.cz/stredecni-glosy-21-11-2012/

Nová ministryně práce a sociálních věcí Müllerová prohlásila, že od povinné S – karty pro vyplácení sociálních dávek a důchodů už nelze couvnout. Chápu: provize některým lidem z TOP 09 za tuto kulišárnu už byly vyplaceny a obtížně by se vracely.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

34 reakcí na Cinklá karta, co podle Macka dělala velké cink!

 1. vonrammstein napsal:

  Tak já zas nic k věci, téma je mi cizí. Tak k Tobě, vlče: Xi kurva odpočiň, když to potřebuješ. Tady nejsi nikomu nic dlužnej.

 2. AlenaK napsal:

  Vlku, patří Vám velké poděkování za zpracování tohoto problému s odkazem na zdroje a související informace. Vím, že je za článkem hodně Vašeho vzácného času a energie. Zvláště, když si člověk uvědomí, jaké to bude mít dopady na osudy mnoha lidí včetně dětí a zdravotně handicapovaných, tak o to je napsání takového článku nesmírně náročné. Nevím, že by něco podobného mohlo vstoupit v platnost v normální civilizované zemi.

  • Petrpavel napsal:

   Připojuji se s díky, s-karta se mě osobně týká (beru dávky pro pěstounskou péči o vnouče) a už jsem si s ní zažil své.
   Přes to, že jsem žádal písemně o ponechání výplaty složenkou (marné gesto, vím, že mi napíší že to dle zákona nejde), tak ještě před vyřízením žádosti poslali peníze do České spořitelny a donutili mě vybrat si s-kartou. Samozřejmě tam zůstala a bude zůstávat jistá částka (známé vybírání min. 200,-.Kč), navíc budu riskovat při každém výběru – já prostě nechtěl ve svém věku mít se žádnými automaty, tedy i bankomaty, nic společného.
   Přes dokonalost článku ve směru k tématu mě ale nejvíc zaujala autorova úvodní poznámka o nechuti psát, o chuti i zavřít Kosu. Sleduji totiž, že tento postoj se v poslední době šíří jako epidemie. Logicky. Jako poslední možná obrana před šílenou skutečností kterou prožíváme. Chodím sem a na Brejle, jinam jen na základě odkazů přispěvovatelů. Na Brejlích přestal v podstatě redigovat majitel blogu, přestali psát největší bardi Lex, Olin, jetro … i sem už nepíší. Lex mě rozesmál i rozesmutněl (i takový bard to vzdal?) výrokem, který pro svoje potěšení musím zopakovat : “Ať jdou do p….e všichni, i se svými hrami na volby a prezidenty.L.” Nastává doba temna?

   • Petrpavel napsal:

    Nedávno jsem někde slyšel nebo četl, že ti dva povedení šiškodrábkové nechávali, když se ještě platilo složenkou, posílat každou dávku zvlášť. Tedy zrušili ten zaběhnutý systém, kdy bylo vše sloučeno do jedné částky, platby. Proč? Aby prokázali, jak je posílání složenkami drahé!
    Mohu potvrdit : opravdu po jistý čas mi přicházely složenky dvě (dávky pěstounské péče mají dvě složky).
    Hleďme, jak lze také vykazovat úspory, vzpomeňte jak Drábek vždy omílal kolik ušetřili …

  • zdenekb napsal:

   Což o to, při pohledu na vládní sestavu se vůbec nedivím, že ‚šiškarta‘ byla zavedena. Z čeho jde na mě smutek, že krom některých blogů a občasných záblesků ve zprávách panuje v mediálnu na toto téma hrobové ticho. Přitom jsou fakta vcelku dohledatelná, pokřivenost a nesmyslnost celé akce zjevná, a lži (nejen) pana premiera bijí do očí…

 3. Jeff napsal:

  V capitalismu s hrubě nelidskou tváří a jeho české verze v podání TOP09 naštěstí nepřestaly platit některé jeho genetické zákonitosti a tak odhaduji, že stejně jako ING uteklo z projektu 2. pilíře důchodové reformy nakonec i Erste Tschechische Sparkasse uteče od sKaret pro nenapravitelnou ztrátu goodwillu a v důsledku toho mnohonásobného překročení nákladů na provoz projektu nad jeho výnosy. Dojde k ukončení projektu po dohodě obou stran, protože Kysilka zjistí, že pomohl gaunerům jen k tomu, že se jeho pobočky staly druhou matrikou a jinak nula nula nic. Vinen je především Schwarzenberg jako gauner non plus ultra, že nechal porodit odporné dítě, jež počali s Kalouskem a přestože tento asociál brečí nad ztrátou kamaráda Vondry a přestože nakoupené PR tohoto českého kukluxklanu dál mele svou, sKarta je naštěstí už jen mrtvola a případnou mezinárodní pokutu za nekompetenci ze strany ukázkové loutky Drábka by měla býti kompenzována ze zabaveného majetku Alzheimerem postiženého knížete. Nic míň.

 4. Anonymní napsal:

  Nelze už ani vyjmenovat, kde všude se současná vláda podepsala na likvidaci státu jako funkční instituci, dílem nesmyslným zákonům, které ani senát nestačí vracet a prezident nestačí vetovat, a dílem přesunem jeho služeb na soukromé firmy.
  Tempo změn lze směle přirovnat k tempu, jakým komunisté likvidovali soukromý sektor. Prostě, zase ode zdi ke zdi. Vše musí být soukromé a na všem státním musí soukromý sektor patřičně vydělat.
  Je s podivem, že se reformátoři ani trochu nepoučili. V tom smyslu, že změny se musí dělat tak, aby byly vratné nebo aspoň opravitelné bez revolucí, a aby občan měl čas, a také zájem, se s nimi ztotožnit.
  Konat proti vůli 90 % občanů se musí vymstít. Dříve, nebo později.

 5. vrk napsal:

  Lapidárně geniálně shrnuto v jednom příspěvku na blogu Aktuálně

  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/lubomir-zaoralek.php?itemid=18196
  (Ani si nevybalujte, paní Műllerová!, publikováno 20. 11. 2012 | 22:59)
  skeptický napsal(a):
  Stejně nakonec řeknou mea chucpa,a karta zůstane.
  21. 11. 2012 | 07:20

 6. Marie napsal:

  Boj proti sKartě mi připomíná boj dělníků proti strojům v 19.století.Co nejvíc vadí? Že banka vydělá?Že musíme k bankomatu?To je směšné.Nepřijatelné to je pouze pro nemocné, kteří neopouštějí byt a manipulaci se svými penězi by museli přenechat jiné osobě. Jinak jde pouze o neochotu přijmout novinku.Jsem taky v důchodu a platební kartu používám od jejího zavedení.Problém vznikl po mém odstěhování na venkov, kde není bankomat. To řeším tak, že jednou měsíčně se vydám mezi lidi,kde je a vyzvednu si větší částku na jídlo na celý měsíc.Jinak karta ve spojení s počítačem poskytuje absolutní komfort. Žádná pošta,žádné fronty,nákupy všeho druhu s doručením do domu,prostě pohodlí o jakém se mi za socíku ani nesnilo.A to všechno bez ohledu na úděsnou sqadru, která nám vládne. Ještě k tomu,když se mi nechce mezi lidi ani jednou za měsíc. Pošlu příslušnou sumu synovi, a ten ji při návštěvě přiveze.Možností je mnoho a někdy si myslím, že platební karty a počítače vymysleli pro důchodce, aby jim zjednodušili život. Klidně se do mně pusťte, ale neodmítejte se stále učit a měnit svůj život i v důchodu k lepšímu.

  • šva napsal:

   Vadí mi, že je to zbytečná karta. Vámi uvedené výhody lze využívat již dnes s tím, že si dávku necháte zasílat na účet, což si myslím lze. K čemu tedy vytvářet systém jiných karet, který nedokáže dle mého nic navíc, ech…, to bych lhal, dokáže obohatit ČS, a zůčastněné navrhovatele projektu. Nevím ovšem, jestli tohle je ta pravá změna k lepšímu, kterou bych se měl posouvat dál a zda to někomu zjednuduší život.

  • anita napsal:

   Boj dělníků, proti strojům, byl opodstněný, byl to strach, že příjdou o práci.
   Nevím, kolik vám let a jsem ráda, že jste taková čiperka, jsou však i takový, kteří nejsou v elektronickém světě tak sběhlí. Osobně sama odmítám elektronické bankovnictví přes PC, možná jsem zaostalá, ale většinou neriskuji ve svém životě, když nemusím. Jinak tu nechci opisovat můj příspěvek, který jsem vložila pod svůj článek. Tímto se do vás nepouštím, jen vám chci nastínit i jiný pohled.

  • zdenekb napsal:

   Nehodlám se do vás pouštět – jen z toho, co píšete, plyne, že jste se k placení kartou rozhodla dobrovolně, zjednodušuje vám to život (pokud jste tedy jako poutnice za bankomatem spokojená) a nebylo vám to shora nařízeno, a vyhrožováno sankcí.
   Což je dost odlišná situace.

   Lidé jsou různí, nechci ze starších lidí dělat nesvéprávné, ale řada z nich má s technikou potíže. Už dnes bývají obětí různých podvodů a přikázat jim věci, v nichž jsou nejistí (převody z účtu a výběry z bankomatu) je přinejmenším necitlivé. O nemocných a postižených nemluvě. Její používání by mělo být rozhodnutím každého.

   Co je tedy na kartě špatného? Že je lživě odůvodňována (úspornost – dost pochybné, zvýšení komfortu – pro řadu lidí přímo výsměch!), že leze do soukromí (poskytuje bance osobní údaje k zobchodování), že lidi ponižuje (plánovaná „kontrola správných nákupů“) a …ano, že přihraje státem vynucený kšeft soukromé společnosti, což ještě víc křiví už tak křivé podmínky podnikání v tuzemsku.

   Vážně nejde o nezištný boj pokrokáře Drábka proti zpátečníkům.

   • anita napsal:

    Dodám, že nejde pouze o možnost kontroly nákupů, ale taky možnost slídění. Kde nakupuji, kde se vyskutuji nejčastěji. Zdá se, že je to nepodstatná a nepotřebná informace ?

  • Cech napsal:

   Je mnoho lidí kteří bez karty a elektronického bankovnictví nemohou existovat.
   Musíte platit v Česku, Německu aj. a vozit sebou koruny a € v množství nutném tj. výrazně převyšujícím onu potřebu kapesného je nemyslitelné.
   To co je stejně nemyslitelné, že existuje státem vygenerovaný monopol na banku Erste a není prozatím řešen antimonopolním úřadem.
   Jako vynikající nepracující důchodkyně, jste zaručeně před použitím sKarty používala např. MasterCard nebo jiný produkt ČS nebo konkurenční banky.
   Nyní si zde dovolujete tvrdit,že služby integrované na sKartě odpovídají onomu standardu,který je očekáván od jakékoliv běžné platební karty.
   Pokud tyto služby jak doma tak v zahraničí sKarta nesplňuje evidentně se jedná o monopol banky Erste a měl by být řešen na úrovni EU.

  • Antimon napsal:

   To přece není o odmítání pokroku a novinek! To je o manipulaci s lidmi a šlendriánu v hospodaření. To jsou poněkud odlišné věci. Na dědinách je k nejbližšímu bankomatu i několik kilometrů.

  • Petrpavel napsal:

   Marie, nebudu se do vás pouštět. Proč taky? Zvykla jste si, výborně.
   Jenom vám dám takovou nabídku : chirurgům vedle v nemocinici nějak dochází peníze, nebo jsou nenažraní, nevím. Prostě : potřebují klienty. Dostavte se proto zítra ve 14 hodin k amputaci nohy tam a tam…Nelíbí? Proč? Raděj dvě nohy? Vždyť já znám mnoho lidí, kteří mají jenom jednu nohu, a zvykli si. Chodí, i když za pomoci druhých. Vadí Vám snad, že si vydělají chirurgové i já jako dohazovač? Že musíte do nemocnice? Směšné! Je to jenom Vaše neochota přijmout novinku ….
   Tak co, plácneme si? Nebo jste vážně v praxi neochotná přijmout novinku, a řečmi ano? Pak se zamyslete sama nad sebou.

  • Anonymní napsal:

   No milá Marie, to jste asi ještě neviděla nikoho, komu je přes osmdesát let a bojuje s chůzí a tak trochu i s demencí. To jste asi nikdy nevidělam invalidu na vozíku. A devadesátníka vidíte u počítače jako zcela přirozenou věc. Pro vaší optiku obávám se platí: Střelil na lišku, trefil Maryšku.

  • jonáš napsal:

   No hlavně nenuťte lidi “ se stále učit a měnit svůj život i v důchodu k lepšímu“, zvláště ne ty, co jim to přijde naopak k horšímu. Nebudou vás mít rádi .. aneb co vyhovuje mě, musí bejt dost dobrý pro každýho, to je taky taková lehce bolševická životní filosofie. Já platební karty využívám až zneužívám, protože ve slušných sámoškách je to už (konečně) i rychlejší a jednodušší, než hledat stovku v drobnejch. Ale nebudu to nikomu dobrotivě nutit, jen proto že jsem liberál 😉
   Ne každý penzista na vésce má počítač (považte), dokonce připojenej (sic) k netu, a na rozdíl ode mne nechodí kolem pěti bankomatů cestou do hokny a kolem tří na nákup (kde maj navíc terminálek na pokladně, což ve vesnickym koloniálu vesměs odpadá rovněž).

   • Petrpavel napsal:

    Rychlejší možná pro Vás, ale ne pro frontu za Vámi. Stačí tři platby kartou (odbavení prostě trvá déle), u jedné trošku problémů s nepřijetím karty či PIN-u, a nastane brblání… 🙂 Ale tohle dobrovolné pozdržení chápu.

    • Majka napsal:

     Pro obchodníky nejsou karty požehnání, ale nutné zlo, které trpí jenom z konkurenčních důvodů.

     • anita napsal:

      Přesně tak, obchodník, pokud chce používat prodej přes kartu, musí ještě platit za to nemalé peníze. Proto menší soukromníci terminály nemají.

    • jonáš napsal:

     To byste měl pravdu tak před desíti lety. Dneska jsou v solidních kšeftech terminály kam si kartu sám stršíte, zmáčknětě pět čudlíků a je finito, než by kasírka vyjela lístek a vrátila drobný. Ten lístek si ani někdy nevezmu, nechce se mi čekat až vyleze 😉

 7. Hladis napsal:

  Myslim ze pusobeni Drabka bude v historii zapsano tucnym pismem. Uz od zacatku bylo jasne co za cloveka na ministerstvo prislo a hned to daval najevo. Pamatuju si i jeho zacinajici blogy na Aktualne ,kde si ho Vlk hned podal 🙂 Ano od tohoto cloveka a ostatnich prevlecenych TOP09 se opravdu cekat moc nedalo. Drabek s Siskou uz z ministerstva vypadli. Bohuzel pozde.

  • wiki napsal:

   Na druhou stranu Drabek a & vesmes (s vyjimkou velmi kreativniho „ITC tunelu“) konal jen to, o cem TOP09 jako o svych zamerech relativne otevrene mluvila uz pred volbami.

   • Petrpavel napsal:

    wiki, to je důležitá poznámka!
    A důvod ke skepsi. Lidé (někteří, zvláště mnozí) se naučili do chomoutu lézt sami.

 8. Petr Pelikán napsal:

  Myslím si, že elektronické karty jako takové nejsou dnešním problémem. Problém je český legislativní přístup k zavedení a provozu – bez rozumu a rozvážení a přesto s premisí dělat vše lépe než zbytek Evropy.

  Pro mě osobně je velmi důležitá otázka ochrany osobních údajů. Nevím, jakým způsobem je v Čechách zajištěna?

 9. varadero napsal:

  S-karta je problém ,je těžké dokázat co mělo být za S-kartu tzv.bokem neboli co za to když to nikdo neví krom zůčastněných jestli vůbec nějaké všimné bylo nebo nebylo.
  Problém je jinde tato S-karta měla být absolutně dobrovolná a navíc ještě s pobídkou např. 500kč za to že si člověk založí účet a nechá si dávky posílat na tuto S- kartu bylo by to transparentní a v podstatě by to vyřešil v uvozovkách trh protože pro někoho je výhodne chodit naproti k bankomatu hlavně pro lidi ve městěch naopak pro lidi např na Bruntálsku kteří mají ve své vesničce poštu ale bankomat mají 20km daleko je to absolutně nevýhodné .
  Autor nato jak na začátku píše že se mu nechce psát napíše článek se spoustou odkazů a spoustou slov což jak věřím je unavné ono je unavné i číst takovéto dlouhé články k vyjadření problému si myslím by stačila 1/5 článku.

  • strejda napsal:

   Můj názor je přesně opačný. Jsem rád, že bylo tolik odkazů a téma bylo zpracováno důkladně a s odkzy. Tak to má být u závažného tématu.

 10. Občan zZz napsal:

  Výborné shrnutí problému.
  Stát je tady přece od toho aby si ti Drábkové, Šiškové, Kalousci atd. napakovali kapsu. Akorát, že ten stát to jsme my.

 11. Quién sabé napsal:

  Jelikož ale lze ukládat povinnosti jen dle zákona, a žádný zákon ani nemůže existovat, že pro příjem dávek je povinnost mít kartu , tak lze dovodit, že smlouva se spořitelnou je neplatná. Asi jako by se domluvily dvě lesbičky s chlapem že je oplodní a že ve smlouvě stvrzují, že nebudou za žádných okolností po něm chtít výživné,. Tak jistě, ženská může po chlapovi nechtít výživné, ale kdyby se dostala do špatné situace, tak by ji k tomu nutil úřad, jinak by nic nedostala a tento chlap by u případného soudu sice operoval se smlouvou , že se zříkají ony ženy výživného, ale soud by tuto smlouvu označil za neplatnou, jelikož je založen a na chybném předpokladu, že výživné je možné neplatit.
  Tak podobně i smlouva se spořitelnou operuje se skutečností, kterou nelze zákonem vynutot, (tak jistě kriminálnicí mullerovou a dalším2 kriminálníky s mpsv by byli potřební nuceni pod hrozbou tísně přijmout, ale i to je tr, čin útisku .).
  Takže pokud by se lidé nedali, tak je k tomu stát nedonutí, k převzetí s karty a přesto jim bude musit, sice s obstrukcemi, ale přeci vyplácet.

  A tím by sice smlouva stále existovala, ale ke kýženému efektu by nedošlo. A kdyby se spořitelna tedy začala se státem soudit, že jí přeci smluvně se zaázal dohodit „klienty“ , kteří se však nedostavují, tak by soud s jistým váháním mohl tuto smlouvu označit za nepltanou, jelikož je založena na nepravdivém a nevynutitelném předpokladu, že je každý povinen si převzít kartu.
  Jenže není , takže já osobně bych nechal spořitelnu, t se soudí , ale i ten nejpokleslejší soud by musil ač nerad, potupně konstatovy,t že prostě nelze lidi donuti, aby se pro kartu dostavovali .

  Jelikož toto není vynutitelné.

  Asi jakoby se dohodl Mú s úřadem práce, že bude měsíčně posílat na veřejné práce za nul.mzdu tolik a tolik lidí, a tito by se jednoho sne přestali dostavovat a k profitu by nedošlo. Akdyby se chtěl onen MÚ soudit, tak by , ikdyby měl s úř. práce smlouviu o dodávce veřejných bezplatných pracovníků na 20 let , tak by byla neplatná, jelikož by byla postavena na nesprávném právním předpokladu, který opět, není vynutitelný , jako příklad s výživným a smlouvou s lesbičakamu a chlapem dárcem.

  • vlk napsal:

   Možná máte pravdu, možná že ne. To by rozhodl až arbitrážní tribunál.
   Ale existuje elegantní cesta, jak to celé zamáznout. Pře s ˇÚS. Pokud by ÚS rozhodl, že současná konstrukce je nezákonná, nemá Spořitelna šanci. Těžko by dokazovala že stát nevyvinul dostatečné úsilí smlouvu naplnit, když US seznal, že v onom úsilí dokonce překročil zákon a ústavní práva občana!
   Proto je nutné, aby socani šli k US a nechali ho rozhodnout.Doufejme, že se v senátu najde 9 rozumných , což znamená že jen 4 budou za balíky, pardon Balíky.
   No a kdyby to neprošlo a hrozila arbitráž a velká škoda, tak to máme v rukou my občani. Kdokoli, kdo má něco u Spořitelny.
   Prostě zahájit akci bojkot. Totální bojkot. každý kdo tam nemá úvěr nebo něco jiného, co ho váže zrušit účet u Spořkky u Brokerjetu, vypovědět pojistky u jejich pojišťovny a tak podobně.
   Tomuhle by Kysilka rozuměl raz dva. Nota bene – klienti ČS by stejné služby dostali jinde levněji. Ještě by na tom přestupu vydělali.

   • Hladis napsal:

    No Vlku. Narazis na dulezitou vec. Lidi v CZ se musi naucit ,jak se vytvari konkurencni prostredi a kdyz se mi neco nelibi ,tak to dam jako klient jednoduse razne najevo. S telekomunikacemi to bylo dlouho na mrtvem bode a hybe s tim az tlak klientu. Pokud lidi budou ovce ,tak je taky kazdy jako ovce ostriha.

   • Rosťa napsal:

    Vlku, Kysílka sjednal smlovu, která je pro firmu výhodná a za to je placen. Že my si platíme Drábkošišky, kteří nám škodí a z toho profitují, je problém náš. Když jsme tedy přemluvili ( děti přemluvily) ty báby s dědkem, tak výsledek se dostavit musel.

 12. Quién sabé napsal:

  Vpodstatě ano, ale chce to nebýt pohodlný . Já jsem se karet a takových věcí, co zavazují, dávno zřekl a sice musím trochu nachodit, ale nepotřebuji trvalé příkazy, třeba na el. chatu zaplatím na rok dopředu a v hotovosti u prodejce s elektřinou i u bytu podobně a ostatní věci jen jednorázovým příkazem , který je zadarmo , ale musím prostě jej napsat pečlivě a nechat pro jistotu ověřit u přepážky podpis. Pak to nic nestojí a banka nevydělá .Takže já jsem bojkot zahájil dávno, ale ne každý se občas rád projde a kdekomu dělá dobře, že má jako elektronické bankovnictví .Já banky vnímám spíš po staru, jen jako spíš na spoření ikdyž dosti špatné a naučil jsem se bez karet obejít , je to lepší a člověk je volnější .
  Ale jsem přesvědčen, že lidi opravdu nelze donutit mít s kartu. To proto, že je vlastně nutí být proti vůli člověka být klientem třeba té banky, se kterou nemusí mít dobré zkušenosti a to je v rozporu s dobrými mravy .
  A není to opravdu vynutitelné . Takže na druhé straně tím ale není nijak dotčena povinnost státu poskytovat plnění (dávky či co) .

Komentáře nejsou povoleny.