Do práce, vy líné socky!


Situace ze sociálního románu. Chudou těhotnou ženu opustil manžel, musela se postarat o sebe i svou malou dceru.

Ráno se cítila tak svěží, že se rozhodla jít do města po něčem se poohlédnout, jak se tehdy říkávalo mezi chudými lidmi, když už nevěděli kudy kam.

Přikázala mi, abych ještě trochu spala, poněvadž bylo teprve sedm hodin. K polednímu se vrátila s velkým uzlem prádla. Musela kousnout do kyselého jablka a jít k „zámožným“. Ano, ovšem že dopomohou Hedvice k nějaké práci. Dostala k vyprání špinavé pracovní oděvy mistrů z přádelny, zástěry paniček a hrubé kuchyňské utěráky. O lepší prádlo měli strach, prali si je sami.

[…]

Maminka vyprala zaolejované pracovní šaty, umaštěné zástěry, vyžehlila je a odnesla mistrům, ale neměli právě žádné peníze.

„Já jsem ti to povídala, „ řekla babička, když se maminka vrátila. „Jsou mi dlužni za roli koberce už dvacet let.“

Za vyprání není zaplaceno ještě teď, po třiceti letech, ale zámožní dopomohli Hedvice přece jen k trošce práce.

Prý je neměnnou zásadou zámožných ještě teď, že chudí lidé mají mít práci a to že jim stačí.

Mae Martinsová: Matka se vdává, SNKLU 1961

napsala  Majka

Chudí lidé mají mít práci, aby za ni ještě chtěli zaplatit, to už by žádali moc.

Ale teď už nežijeme v devatenáctém století! Dnes přece každý ví, že hoden jest dělník mzdy své. Nebo ne?

Zatímco každý podnikatel jistě i o půlnoci probuzen ví, že „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku », zdá se, že jsou mezi nimi takoví, kteří se nedovedou smířit s tím, že jejich zaměstnanci chodí do práce proto, aby si vydělali na živobytí. Ještě raději jsou (totiž ti zaměstnanci), když je práce uživí. A v ideálním případě by jim jejich zaměstnání mohlo vytvořit rezervu pro případ, že pracovat nebudou moci. K tomuto poslednímu účelu slouží opatření, které zaměstnavatelům zvláště pije krev. Mám na mysli sociální a zdravotní pojištění, neboli « vedlejší náklady práce. »

(Teď musím poznamenat, že nemůžeme házet všechny zaměstnavatele do jednoho pytle. Nejsou všichni stejní. Jsou mezi nimi i takoví, kteří svým zaměstnancům dobře platí, poskytují mobilní telefony, dovolí jim používat služební auto i « na cestu domů » a dávají « benefity ». Někteří z mých nejlepších přátel jsou podnikatelé. Ano, a jistě se to netýká vás, který to právě čtete. Ale…)

…ale začnu trochu jinak. Byl jednou jeden kapitalistický vydřiduch. Pracovalo se u něj tvrdě, chyby se (zřejmě – chybí mi pořádná analýza pracovních podmínek) neodpouštěly, pracovní tempo bylo vysoké a on sám uznával, že člověk nad čtyřicet let tomu tempu nestačí. Ale také říkal, že dělník si má vydělat tolik, aby po čtyřicítce už pracovat nemusel. Aspoň ne u pásu. Skutečně se u něj dalo vydělat více než jinde a kromě toho se « paternalisticky » zaměstnancům postaral a levné ubytování, stravování a o možnost zvýšení kvalifikace. Totiž « zaměstnancům ». On jim říkal spolupracovníci. Při každé příležitosti dával najevo (aspoň verbálně), že si jejich práce váží. Ano, nejde o nikoho jiného než o Tomáše Baťu. Tento veleúspěčný podnikatel se chlubil tím, že dává vysoké mzdy a PLATÍ DANĚ. Můj dědeček u

něho pracoval. Sice ho vyhodili (rodinná legenda říká, že tam chtěl zakládat odbory, ale on sám říkal, že se nepohodl s nadřízenými kvůli pracovnímu zařazení), ale odešel s dosti velkými úsporami.

Kdežto dnes…

Opakuji, netýká se to vás, kteří to právě čtete.

Ale internetové diskuse jsou plné « podnikatelů », pro které jsou zaměstnanci obtížným hmyzem, pijavicemi, které je vysávají a přijdou moc draho. Jsou živnostníci, « kteří by mohli mít více zakázek », kdyby zaměstnali někoho, kdo by jim s tím pomohl, jenže « nestojí to za to papírování », « nemohli by ho okamžitě propustit » a ještě by museli platit « odvody », což je to nejhorší zlo.

Ano, ty nenáviděné odvody, které prodražují « náklady práce » o třetinu. I některým zaměstnancům nejsou po chuti. Zaměstnanec, který dostane 20 000 čistá ruka si představuje, že by mohl dostat 30 000 a své zabezpečení pro případ pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání by si nějak vyřešil sám. Pokud se cítí mladým, zdravým, schopným a nesmrtelným, možná ani nepokládá za nutné s takovým případem počítat. Jeho zaměstnavatel si zase říká, že kdyby nebylo oněch prokletých odvodů, stál by ho jeho lidský zdroj pouhých 20 000. Jak by to nakonec dopadlo by zřejmě záleželo na tom, jak cenným lidským zdrojem by onen zaměstnanec byl.

Ale uvažujme o zaměstnanci, který má minimální mzdu. Z té se nic ušetřit nedá. Možná by při hypotetickém zrušení odvodů nastal tlak na zvýšení minimální mzdy a možná, že by byl úspěšný. Potom by mzdové náklady zůstaly stejné. Nebo by se minimální mzda nezvýšila. Rozumný zaměstnanec by si odtrhl od úst, živil by se vietnamskými polévkami a platil by si zdravotní a sociální sám. Brzy by hokynáři, zelináři a pekaři začali naříkat nad klesajícím obratem a stát nad nízkým výběrem DPH. Nebo by pracující socka nebyla tak ukázněná, pak by ovšem při ztrátě zaměstnání, nemoci nebo nejpozději při odchodu do důchodu zůstala bez prostředků. Zachraňoval by ji stát (« z peněz daňových poplatníků »), charita nebo by chodila žebrácké o holi. Jestli chceme mít ulice plné žebráků, a jestli jsme ochotni jim denné dávat almužnu, řekněme to rovnou.

Dalším zlem je minimální mzda. Prý zvyšuje nezaměstnanost. Prý by bylo mnohem víc pracovních míst, kdyby náklady na práci nebyly tak vysoké. (Jo, a kdyby byla elektřina levnější, možná by v dílně svítilo víc zářivek ? ) Nemyslím, že by nějak podstatně stoupl počet pracovních míst, těžko bude někdo zaměstnávat lidi, které nepotřebuje, i kdyby byli sebelevnější, no, a pokud by práce člověka neuživila, snažil by se mít zaměstnání víc, takže by zase poptávka po práci převyšovala nabídku.

Ale dejme tomu, že zrušíme minimální mzdu, lidi budou pracovat za 30,20,10 Kč na hodinu. Ti, kteří nepotřebují, aby je práce uživila, protože mají důchod, živí je rodiče nebo manžel, budou spokojeni. Ale takoví nejsou zdaleka všichni, takže se může stát to, co se stalo v Anglii v 18. století :

« V roce 1794 se skupina smírčích soudců na shromáždění v Speenhamlandu rozhodla stanovit určitou částku jako nezbytné ivotní minimum pro jednu rodinu. Tato částka se měla rovnat ceně dvaceti šesti liber chleba týdně pro každého dospělého muže, třinácti liber pro ženu a každé dítě. Pokud mzda hlavy rodiny nedosáhla tohoto minima, měl ji doplnit přídavek, získaný v každé farnosti z daně na chudinu (rates). Bezprostřední důsledky těchto opatření byly žalostné : vlastníci a nájemci si našli dělníky, kteří byli ochotni pracovat za nejnižší

mzdy, protože jejich mzdy doplňovaly obce ; drobné rolníky, zaměstnávající jenom členy rodiny, tato konkurence levné pracovní síly, kterou museli dokonce jako poplatníci ještě podporovat, zničila. Důsledkem speenhamlandského systému byla proměna venkovského obyvatelstva země, které se říkalo « veselá Anglie », v ubohý dav nešťastníků, živených, a to špatně,veřejnou dobročinností. »

André Maurois, Dějiny Anglie, Nakladatelství Lidové noviny 1993

(Teď napíšu něco, co jsem někde četla, ale za boha si nevzpomínám, kde. Strávila jsem hodinu listováním v knihách a nenašla jsem to. Nemůžu to tedy doložit. Snad jsem si to ale nevymyslela.)

Když v oné šťastné Anglii vypukla průmyslová revoluce, potýkaly se továrny s nedostatkem pracovních sil. Nezávislí tkalci nebyli bohatí, ale nepředřeli se. Neměli moc chuti se nechat zavřít do továren. Byli tam tedy nahnáni trestanci a obecní sirotci. Tkalci nemohli svými cenami konkurovat tovární výrobě, takže tam nakonec skončili také. I se svými ženami a dětmi.

Že je to minulost ?

Když se začalo psát o « veřejné službě » pro nezaměstnané, předpovídala jsem jako Kasandra, že teď budou města moci propustit metaře a zahradníky, protože jejich práci budou dělat nezaměstnaní. Nakonec by se magistráty mohly zbavit úředníků – totiž těch placených. Mohli by svou práci konat nadále, jako veřejnou službu zadarmo. Koneckonců, proč by nezaměstnaní nemohli být pronajímáni soukromým firmám jako otroci ? To už jsem ale přehnala – nebo ne ? Nebo ne, jak ukazují zkušenosti z Velké Británie. Nad tímto opatřením by neměli naši pravicoví spoluobčaný hýkat nadšením, protože ti, kteří nedostanou k dispozici otroky, budou v nevýhodě proti těm, kteří je dostanou.

V tuto chvíli se zdá, že « veřejné službě » odzvonilo, ovšem kdo ví.

Jak je vidět s diskusí, našim pravicovým spoluobčanům se nepříčí myšlenka, že někdo bude pracovat zadarmo. Někteří z nich tvrdí, že to přece zadarmo není – vždyť za ně stát platí zdravotní pojištění, tak ať se za to socky projevují patřičnou vděčnost. Jiní jdou ještě dál a říkají, že pracovat je potřeba i bez nároku na jakoukoliv odměnu, pouze kvůli « udržení pracovních návyků ». Setkala jsem se i s myšlenkou, že není nutné, aby činnost vykonávaná pro « udržení pracovních návyků » měla nějaký rozumný smysl. Ať třeba kopají příkop a pak ho zasypávají. Pardon, ale to už je sadismus hodný nějakého dozorce v koncentráku. Pracovat, jen aby se pracovalo.

Na závěr se zmíním o rozhovoru, který jsem vedla se dvěma bývalými spolužáky na setkání po…no, mnoha letech. Jeden spolužák je inženýr chemie, druhý řemeslník. Oběma se daří dobře, protože umí něco, co nikdo jiný neumí, a oba se pozastavovali nad tím, že jsou lidé, kteří nepracují.

Spolužák chemik, který žije v Praze, potkává denně hodně bezdomovců. Proč nepracují ? On jednomu z nich nabízel i nějakou práci a houmlesák nechtěl.

Protože příležitostná práce jeho situaci podstatně nezlepší. Na střechu nad hlavou si u kamaráda chemika nevydělá. Tak proto.

http://www.denikreferendum.cz/clanek/13854-hodni-kluci-a-holky-jdou-do-bajecneho-noveho-sveta

http://www.denikreferendum.cz/clanek/12960-je-budoucnost-zamestnanosti-v-praci-zadarmo

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/prace/clanek.phtml?id=750968

http://www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/lida-rakusanova-komu-slouzi-verejna-sluzba–1143266

Příspěvek byl publikován v rubrice Majčin pokojíček se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

141 reakcí na Do práce, vy líné socky!

 1. Hladis napsal:

  Polozte si otazku a zkuste na ni odpovedet ,neb vas clanek toto neresi.

  Prvni dotaz. Vite ktere zeme EU nemaji zavedenu minimalni mzdu ?
  Druhy dotaz. Jak je mozne ze tyto zeme (viz prvni dotaz) patri mezi TOP v EU s nejmensi mirou nezamestnanosti a vysokym zivotnim standartem ?
  Treti dotaz. Vite jake naklady a upravy na socialni transfery bude mit zvyseni minimalni mzdy ?
  Ctvrty dotaz. O kolik by ta minimalni mzda mela byt zvysena ?
  Paty dotaz. Jaky je vas predpoklad zvyseni nezamestnanosti pri zvyseni minimalnim mzdy ?
  A za pate. Vite jaky dopad by to melo na konkurenceschopnost Ceska ?

  Zkustena tohle odpovedet a zkuste se nad tim zamyslet ,zda toto je opravdu ten problem.

  • Alex napsal:

   Hladisi jako obvykle jste absolutně mimo. V těch otázkách mícháte hrušky s jablky tak, jak se Vám hodí a je jedno, že si to nejste schopen uvědomit. Po posledních diskusích s Vámi mi došlo – Vy absolutně postrádáte vidění ve všech souvislostech, což Vás vede k primitivní úvaze, že konkurenceschopní budeme jen tehdy, budou-li tu a nyní už jen ty njenižší platy a čínského venkova. K Vašim obdobným vstupům se opravdu nedá vyjadřovat, natolik jsou mimo. Majku jen doplním něčím, co pro Vás může být alespoň nápovědou. Nedávno jsem se dověděl, že průměrný plat středního zdravotního personálu na Slovensku je 10000.- a já jsem zvědav, jaké důchody budou tito lidé tam brát – až tato generace dosáhne důchodového věk – a jen ee tak ptám, kde a v čem budou z toho důchodu bydlet. Mýlíte se Hladisi, Majka problematiku postihla naprosto výstižně. Otázka třeba konkurenceschopnostoi a těžiště odpovědi na ni leží někde úplně jinde.
   Sociální Evropa – to je její výhoda a nemylte se, to nemá nic společného s tím, kde je či není zavedena minimální mzda. Máte hladisi dar dávat do souvislstí s podstatnými věcmi nepodstatné hovadiny.

   • Hladis napsal:

    Placate nesmysly. Vlepujete me do klavesnice neco ,co jsem nikdy nenapsal a co si ani nemyslim. Uz je to trapny a opravdu nema cenu takhle diskutovat, kdyz vy diskutujete jen s nejakou vasi imaginarni predstavou. Laskave misto nic nerikajicich reci muzete odpovedet na tyto otazky a vypnout si vstupni filtr. Uz je to trapne.

    Ale pokud chcete. Ano chci byt cinskym delnikem. Netouzim po nicem jinem a je to muj zivotni cil zemrit nekde na kupce hnoje hlady. Jste spokojen ?

    • Alex napsal:

     Milý Hladisi, pozor aby Vám nepraskla cévka, Když jako obvykle čtete něco k obrazu svému. Když někdo dovodí Vaši logiku, netvrdí tím, že jste něco řekl. Ale to byste musel znát základní abecedu komunikace a musel byste myslet přísně logicky a v kontextech. Utvářet si sám text jiného a napadat jej z téhož je nesmírně půvabná – a Vaše typická vlastnost. Čilte se jak libo. To Vám v tom nepomůže. Ale, že jsme s lexem měli podivuhodně shodný komentář vašeho čtení nečtení Pehoho. Co se nad tím raději zamyslet než ztrácet čas tímhle pláčem na nepravém hrobě. Je to totéž jako sebelítostně plakat nad přísvisky, které kupodivu z pohledu těch, jež Vás jimi častují mnohdy plně odpovídají. Já vím je snažší se čílit či nad sebou sebelítostně plakat, než se alespoň trochu zamyslet sám nad sebou. K tomuhle všemu nepotřebuju ani tak počastovat Vás nic neříkajícím ani nezdůvodňujícím tvrzením, že plácáte nesmyslu, jakožerád a hodně. A zkuste se nebrat až tak vážně. Neomylní nejsou jen ti druzí, ale i Vy.

   • Carlos V. napsal:

    Nemohu si pomoci, ale podle meho nazoru minimalni mzda i dalsi podminky zakoniku prace diskvalifikuji nektere obcany a upira jim praci.

    Vysvetlim. Existuji totiy lide, kterym vskutku nebylo zhury dano. Treba proste hlupaci. Hodni, duverivi, ale absolutne hloupi a neschopni. K tomu pro jistotu neduzivi uplne nesikovni. Znam takove.

    Kdo je zamestna ?

    Kdyz by i nekdo vytvoril pracovni misto pro nekoho takoveho, kdyz musi at minimalni mzdu, nesezene nekoho trochu schopnejsiho ? Tohoto hlupaka by vzal, ale za min penez – a nemuze.

    A ta hruya, jak se s takovym clovekem rozloucit, kdyz to fakt nepujde ? Psat upominky a stejne platit odstupne ? Pro dobrotu na zebrotu.

    Nekdo to mysli dobre. A hlupaci pak musi vybirat popelnice.

  • Majka napsal:

   http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/minimalni-mzda-nestoupa-v-cesku-ani-v-eu/587039
   Hladisi, v mém článku není ani jedno slovo, že by se měla minimální mzda ZVÝŠIT.

   • zdenekb napsal:

    Z toho odkazovaného článku plyne, že Hladisovi v tuzemsku chyběji mnohem silnější odbory… 🙂

    • Hladis napsal:

     Odbory v CZ jsou slabe a dale slabnou. Dokonce musi nabirat cleny uz ruznymi darky. Lidi si proste preji byt oskubavani a odborar je pro ne sproste slovo nebo chteji vyjednavat sami za sebe. Necht je po jejich. Kdo chce kam ,pomozme mu tam. Na druhou stranu prilis silne odbory vedou zase na opacnou stranu okraje zumpy .viz Italie a Recko.

   • Hladis napsal:

    Jenze vy resite minimalni mzdu a on neni problem v minimalni mzde jako takove. Jejim zvysovanim ci snizovanim se moc nedosahne. Snizenim by se nevyplatilo pracovat (tz. museli by se snizit davky na zebrackou uroven a vytvorite zastup bezdomovcu) a zvysenim by se nevyplacelo zamestnavat (zvysite nezamestnanost a pocet lidi na davkach). Tohle je jak s danemi. Musi to byt nastaveno citlive a ne s tim saskovat jako Kalousek s DPH. Otazka ,je ,proc CZ ma nizke platy a nizkou konkurenceschopnost. To nejsou jen naklady na pracovni silu. V CZ je ten problem trochu jinaci. Problem ktery nikdo v politice neresi nebo spis jen o tom keca.

    • Občan napsal:

     KTERÉ dávky konkrétně myslíte, pane Hladisi?

     Nebo snad máte pocit, že soc. dávky
     existenční minimum – 2200 Kč/měs.
     životní minimum – osamělý 3410 Kč/měs., druhý dospělý cca 2700.- Kč/měs.
     ŽM dítě – 1740.- Kč – 2450.- Kč/měs.
     nejsou dostatečně žebrácké?

     • Hladis napsal:

      Na severu cech ,kde je muj domov je plno lidi zijicich jen z ruznych davek. Jde to Obcane a do prace za minimalni mzdu se to nevyplati. Vyplati se to jeste vic ,kdyz praci delate k davkam nacernotu ci jedete v necem nelegalnim.

  • zdenekb napsal:

   Možná by bylo dobré říct, že to vzývané slovo „konkurenceschopnost“ v ústech vládních činitelů skutečně v češtině znamená: „budete pracovat víc za méně peněz a s menším zajištěním (a budete za tu práci ještě vděčni…!“.
   Je fakt, že by také mohla znamenat: „zavedeme stabilní podnikatelské prostředí s jasnými a dlouhodobě platnými podmínkami, rychlou vymahatelností práv, a předvídatelnou politikou vlády – což přitáhne zahraniční, a podpoří domácí investory“.
   …ale to bychom nesměli mít ve Strakovce rozpočtově odpovědnou partu, co z osudí teprve prosinci losuje, jak vysoké daně začnou platit od ledna, a co Sněmovnou proválcovává narychlo spíchnuté nesmysly, které musí okamžitě korigovat…
   Takže to tipuji na možnost a) – tedy čínskou cestu konkurenceschopnosti ČR.

  • Občan napsal:

   To nebyla dobrá otázka, pane Hladisi.

   1) CIVILIZOVANÉ státy EU, které nemají zavedenu CELOSTÁNÍ minimální mzdu (dále jen „MM“), ji nemají zavedenu proto, že SILNÉ ODBORY SI zjednávají MM v rámci resortů tzv. „kolektivními smlouvami vyššího typu“, a to zpravidla na pět let. Zaměstnavatelé se ani neodváží ceknout, že by se třeba něco v průběhu smluvní doby měnilo a už vůbec je ani nenapadne, že by se mohla snížit nebo dokonce zrušit.
   2) Tyto státy se rovněž vyznačují SILNĚ progresivním zdaněním příjmů a spotřeby (vyjma Dánska, které ale zase uplatňuje NULOVOU daň ze spotřeby) a SILNÝM sociálním systémem.
   Výsledkem je, že ty to státy navzdory prohlubující se hospodářské krizi prosperují a mají nízkou SKUTEČNOU nezaměstnanost (nikoli české statistické fixle).
   3) Žádné.
   Naopak to přinese státu i podvodnikatelstvu nové příjmy, protože příjemci MM zapltí víc na odvodech i na daních ze spotřeby.
   4) VZhledem k tomu, že MM nebyla zvýšena asi 8 let a za tu dobu vzrostly životní náklady o 100%, měla by být minimální výše mzdy za práci na plný úvazek ALESPOŇ 10 500.- Kč/měs. HRUBÉHO. Sice ani takováto výše „mzdy“ nezajistí člověku důstojný život, ale ALESPOŇ z ní lze uspokojit VŠECHNY základní životní potřeby (byť na nejnižší myslitelné úrovni).
   5) Vůbec žádný.
   V Thajsku a Indonésii jsou již dnes platy průmyslových nádeníků srovnatelné nebo dokonce VYŠŠÍ než „platy“ nádeníků českých. Přičemž je k JEJICH příjmu nutno přičíst ještě klima a nízké životní náklady. U nás klima a vysoké životní náklady naopak fakticky SNIŽUJÍ již tak nízké „platy“.
   V Číně se průměrná mzda pohybuje (podle provincie a v přepočtu) mezi 8 500 – 24 000.- Kč/měs. hrubého. Čímž se Čína moc neliší od ČR, ale opět jsou tam citelně nižší životní náklady, a to i v Pekingu.
   Takže Číně a Jihovýchodní Asii už nemá smysl konkurovat nízkými mzdami. No, a „konkurovat“ Bangladéši a Pakistánu, to by byla definitivní ekonomická a společenská sebevražda.

   Příště si, pane Hladisi, vyberte pro nabíhání si vidle s méně ostrými hroty 🙂

   • Hladis napsal:

    Muzete mi nekde vysvetlit ,kde si nabiham na vidle ? Asi jsem nechapavy klerofasista. Sestelujte si radsi vstupni filtr. Ja jsem polozil jasne otazky a jasne jsem napsal , ze minimalni mzda neni ten problem. Problem je totiz jinde. A nepoucujte me jak to funguje ve Svedsku ci Nemecku. Hlavne o Svedsku ,kde je vse reseno kolektivnim vyjednavanim, Minimalni mzda tam nema tradici a nikdo ji ani nechce zavadet. Ale pokud mate rude bryle ,tak je to ztezky diskutovat a zjistit ,kde je chyba.

    • Jura napsal:

     No nevím, marně v tomto výkřiku, kromě poukázání na vstupní filtr (co to je?) a rudé brýle, žádný protiargument, či nějaké číslo nebo protinávrh nevidim

     • Alex napsal:

      Ono je to ještě horěí. Hladis není schopen ctít ústavu a ústavnost stejně jako spousta dalších, jinak by nemohl napsat, že proti těm mladým okonce pod vedením svého kantora v těch ČB nic nemá.Jistě ti mladí mohou dělat cokoli demokracie jim to umožňuje – ale přesně tady je ta ztráta soudnosti, odpovědnosti a spoluodpovědnosti. Oni stejně jako Hladis netuší, proč je třeba tu ústavu ctít a právě v demokracii, i když se jim to jaksi nehodí.
      Nu a paní Sylva? Obdobně jako Hladis – příliš čte onen plátek Haló noviny a je nejen pod tímto vlivem, ona se domnívá, že KSČM je možno zakázat a že se komukoli dnes hodí nezakázat je. Vemlouvá si něco, co realita není. jsou-li komunistické strany i jinde v Evropě, musí jí být jasné, že pokud by to i u nás prošlo, u příslušného evropského soudního dvora nikoli. Má i precedensy.
      A netuší, že stejné hodnotové kvality jsou pravicové plátky s jejich komentátory, kteří působí nemlich stejně, monitoring serveru MFD zejména toho někdejšího, který zasel, co se i bude sklízet svými mladými, vedle nichž je ta komunistická mládež doslova slaboučkým odvárkem. Tedy hodnotově na daleko militantnější a vulgárnější. Atd, atd. Paní Sylva pořád ještě netuší, že o vládě s komunisty se rozhodovalo už tehdy a je o ní prakticky rozhodnuto. I to je realita, ať se mi to líbí či ne, ať se to paní Sylvě líbí či ne. Je mimo realitu – dle mého soudu. Oč déle se podaří pozdržet, o to to pak bude s většími preferencemi. A je jedno, zda má či nemá pravdu stran těch komunistů. Dnes mohla být aktivním prvkem, zítra bude jen pasivně přihlížet, jak to půjde mimo ní. Nu a u Hladise to vyjde na stejno, ale on se štětí, že má jiné názory než paní Sylva – ovšem pouze v tom, že jemu je to jedno, ať vládne koalice ČSSD a KSČM, ale ví, že to půjde do kytek. A ono půjde – nikoliv proto, že by blbě hospodařili, jak je on pevně přesvědčen podle mantry, že levice hospodařit neumí, ale proto, že tam skutečně není žádná osobnost a amatéři to jsou vpodstatě stejní, ale hlavně pro netrpělivost lidí, protože to, co tu dnes nasekává tahle pravice,to jen tak někdo dohromady nedá – notabene s pozadím toho, co se děje v Evropě a ve světě. Dostat tu vůbec něco do nějaké skutečně smyslupné funkce nebude ale vůbec jednoduché. už jen proto, že u těch sousedů za těšmi hranicemi spoustu věcí už dávno neřeší jen ten stát, ale něco o čem tady zatím není ani vidu, ani slechu ba dokonce tomu ta pravice česká zdivočelá pravice i bránila přímo. A to nemluvím o chosu, který je i vtěch základních věcech jako jsou třeba jen daňové předpisy – jsou naprosto bezsystémové – jen se zvedající.
      Účinně se společnost v demkracii takové vládě může jen tak, že tu společnost od leva doprava semkne společný zájem. Nic jiného. Paní Sylvu ale rozčílilo, že jsem napsala podotkl že nadneseně ale výstižně, že ona na ten Václavák nepůjde s komunisty, jiní tam nepůjdou s odboráři, jiní tam nepůjdou s bezvěrci a jiní tam nepůjdou prot, že vlk má na nose bradavici. Ona chce vskutku přílákat k politickému protesu tak maximálně Madonnou, aby se po socho václava ti mladí sešli. Ani neví, že má pravdu. nejdou a nepůjdou tam pro naprosto stejné důvody jaloona. Nechť si přežčte, jak ona sam působí na lidi. Jistá treseň to přesně takto někde napsal, až na ten Václavák bez těch komunardů půjde paní Sylvie, půjde i ona. Nic proti jejím názorům, jen jsou naprosto nereálné a nerealistické. totéž u Hladise. prostě budeme muset počkat, až to rupne dole a až ti dole nejen půjdou volit, ale ti už budou volit jen a jen s ohledem na to, že teď práci nemají a za komunistů byla. A stím pak neudělá nic ani paní Sylva, ani Hladis. Vybírají si své spojence doslova podle toho, zda ten spojenec má na tom nose bradavici či ne. Takto to v demokraciích nefunguje. Je to skupina, která se defakto děsí nejistoty z volby druhé strany a nemá šanci sehnat potřebný počet souznějících ke změně.

     • Hladis napsal:

      To Jura:
      Vstupni filtr je jednoducha vec ,kterou vlastni velke mnozstvi lidi. Prijimanou informaci prefiltruji svym virtualnim videnim sveta a lidi a pak s ni pracuji. Prikladem muze byt Alex a dalsi pseudodiskuteri ,kteri nediskutuji ,ale vytvareji virtualni realitu a resi osoby a ne myslenky. A toto opakuji a opakuji a stale se ve sve virtualni realite utvrzuji. To je vstupni filtr. Diskuze je tak absolutne nemozna.

     • Petr Pelikán napsal:

      Hladisi, na článek nezapomínám, najdu si ale asi víc času o víkendu, takže doufám, že to není pozdě.

     • Hladis napsal:

      Pak to tedy poslete Vlkovi. On to jiste rad zverejni jako clanek.

     • Petr Pelikán napsal:

      Dobře, zkusím to – první článek!?

    • jura napsal:

     no, ono stačí že zákony nectí ani ti nevyvolenější, stačí se podívat, jak reaguje premér na zákonnou lhůtu při odpovědi na interpelace. a jsme doma

   • jonáš napsal:

    No já nějak moc nechápu ty nižší životní náklady, protože jídlo v sámošce tam stojí plusminus jako tady a byty se prodávaj kolem 7500 RMB za metr, čili našich 25 tisíc. Pravda, na tržišti se dá nakoupit laciněji, a spousta lidí tam bydlí ještě v kučách kam by pražskej homeles nevlezl, ale to zvolna končí. Jedinej významnej rozdíl je tam městská doprava, za 3 Kč přes celý město (a stejně se jim šestiproudovky ucpávaj autama). Von je spíš rozdíl v tom, že z Česka odtejká ročně skoro 250 miliard zisku legálně a dtto něco podobnýho nelegálně, a to je deficit kterej se pak zdaněnim socek těžko dohání.

    • Občan napsal:

     Jonáši, dohoďte mi mandarinky za 8.- Kč/kg nebo rajčata za 10.- Kč/g a já se s Vámi rád šábnu o zisk 😀
     Já mám z Číny opravdu HODNĚ čerstvé infromace. A, ano, některé věci JSOU tam drahé; třeba kafe a čokoláda. Ale běžné životní náklady jsou tam na zhruba třetinové úrovni ve srovnání s ČR. Ostatně i ta cena za metr novostavby (byty) je na cca 50% běžné ceny v ČR; v Praze nekoupíte nový byt pod 40 000.- Kč/m2.

 2. daňový soumar napsal:

  Bude-li zítra čas, okomentuji šířeji, dnes jen drobnou korekci – náklady na plat zaměstnance, který má čistou mzdu 20000 Kč, jsou 35000 Kč, tedy 75% čisté mzdy navrch. Náklady na plat zaměstnance, který má minimální mzdu, jsou 10720 Kč, tedy 50% čisté mzdy navrch.
  To mi přijde jako významná částka. Obě.

  • Občan napsal:

   A?
   Montovat do toho čistou mzdu je naprostý nesmysl. Byť směr manipulace je zcela zřejmý.
   Jenže to byste musel působit mezi méně inteligentními lidmi, pane soumare, protože TADY Vám pohádku o tom, že by snížení odvodů vedlo ke zvýšení čistých mezd, NIKDO nezblajzne.

   • Carlos V. napsal:

    Mylite se. Sposta firem jeden podle budgetu a srovnavani s lonskem. Neni tedy jednoduche zvyzsovat mzdove naklady, protoze vse hlidaji zahranicni centraly – a pritom by mistni management mzdy zvysit i chtel, aby si udrzel dobre lidi.

    Ale, poklesnou-li odvody, celkove personalni naklady klesnou – a prostor pro vyssi pridani.

    P.S. to mi verte, znam to ze spousty firem …

    • pepík napsal:

     Carlosi,

     vy to berete jen z jedné strany, ze strany firem.

     Myslíte si,že se snížení „celkových personálních nákladů“ (= odvodů) nikde neprojeví? Ty peníze nebudou o proti dnešku nikde chybět? Zůstane plnění ze strany státu stejné? Pokud ano, kde na to stát vezme peníze?

     • Carlos V. napsal:

      Argument beru, je to na delsi a trochu psekulativni povidani. Tato moje reakce byla jen odpovedi na repliku, ze v pripade nizsich odvodu by firmy stejne platy nezvysily.

 3. anita napsal:

  Majko, moc hezky napsaný, ale je to těžký. Myslím, že nezaměstnanost tu je především tím, že máme snad zakázáno být soběstační a my bychom soběstační být uměli. Je velmi málo výrobků, které mají zemi původu: Česká republika. Pokud jsou na trhu, tak cena a potažmo i kvalita je přizpůsobována k možnostem koupěschopnosti lidí, takový začerovaný kruh.

  Ač mi dnes ve zprávách hučeli do hlavy, že se v Česku zvýšila průměrná mzda, lidi mají na nákup stále méně peněz, reálná mzda je díky zdražování nižšší. http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/prumerna-mzda-v-cesku-vzrostla-ve-skutecnosti-si-ale-lide-pohorsili–1145299
  Zatím co minimální mzda je na 8 000 už několik let, což jestli umím počítat je méně než průměrný plat, ale náklady na živobytí rostou. Částka existemčního minima je 2 200 Kč na osobu. Budeme-li se stravovat v parlamentní kantýně jistě je to částka dostatečná.

  Dnes jsem chtěla být rozmařilá a koupit si králíka, jeho zmražené kýty na mně slibně koukali z mražáku s cenou za bez pár drobňáků 200 Kč/Kg. V mém váhání rozhodla země původu: China. Přešla mě rozmařilost i chuť, na jaře začneme chovat králíky.

  • Alex napsal:

   Anito, přesně tak. Donedávna jsem v tom docela plaval stran třeba té potravinvé soběstačnosti – dnes už ne. Ona je to nejen otázka péče o krajinu, ale i ty pracovní příležitosti. A my jsme se toho vzdali ve jménu neoliberální ekonomie podle Macha, Klause, Dlouhého, atd, atd.Ťihle „liberálové“ dali přednost vedle svých kapes a kapes svých soudruhům a jiným kravinám, před skutečně dostatečně velkýni dotacemi, aby ta soběstačnost byla podržena. Nic jiného v tom podle mne není. Dneska se k nám dováží tohle všechno z mnoha procent z německa, Rakouska, polska atd. Tam jsou ty pracovní příležitosti, které nejsou tu a tam jsou i daně z takové bohulibé činnost jak od podniku tak od zaměstnanců. Jo když motyka a Mach v politice spustí, je to malér.

 4. cobolik pacholik napsal:

  ja ked som bol minuleho roku v januari v kaufland kutna hora kupit si ten gothaj s rohlikom,kurva to zranica(zranica buranov bo ja buran)tak som si isiel robit fotky z tej zeleniny co tam predavaju, jedna sorta jablk zeme puvodu pisalo cesko a este cibula,brambory to som kukal jak puk zeme puvodu francie,ale taky manager,mi povedal,ze nevolno fotografovat,bo tam raj cesky v cobolove este lepsi raj,uz sa len z toho raju ty cobolsky gastabeiters poseru,bo keby ich kopli do riti,len v cesku a nehovorim po celej europe,co ta cobolska holota robi,tak ,tak by sa aj pochcali,ale hrdy na ten svoj kraj a po 20 rokov polovicka nasho burakova nepracuje v tom bacovskom kraji a ta mocna vlada sa tesi,ze ta holota nanosi zlateho prachu,bo by hovno mali v tej perle na dunaji,VSZ kosice ma 10 rokov US steel,ale ma FREE tax(neplati dane,takisto ty zlutasky z 87 rovnobezky,ked sa nemylim tiez tam maju danove vakacie,zberne suroviny prosperuju,bo degesi vycistia vsetky smetiska a tunel na branisku stal tolko,ze by v tej riti za tie prachy postavili 3 lincoln tunel z dlazdickami z ceskoslovenska.
  len som zvedavy,kedy na niektorej ploscadke,co dlho mozno nebude trvat v tej zlatej praze budete pocuvat chci vam oznamit,ze soudruch president demisi prijal a potom hura .
  pepikov a cobolov nerusi nic,jedine hlad,ale velkomozny dobre vedia uz davno,ze priemerna holota staci sa jej dat nazrat a pri pive nech si pyskuje,lebo sranda v roku 1989 a posuvy v tej ost block europe myslim neboli nejaka obcianska nespokojnost z nedostatku bananov,ale dobre naplanovany tah nejakych bojovnikov zo zlatyej kotliny zvanych zaujmove,ci ichtylove,ci ako sa vola skupiny,ktorym ani za toho jezis boha neide o nejaku demokraciu,ale spracovanie a ohnutie holoty,ako im pasuje,mam nalietane dost v tom zasranom zivote a nebudem daleko od reality obcan pepikova a obcan cobolova to taky otik,co mu staci rohlik,co po sto KM jazdy a mlcania povie beroun,hoci cest vynimkam,bo na kose vostry novy disident rastie,chartistov tu dost,len zatial nema sponzoring a ten pride skor ci neskor hadajte z ktorej riti,kde by som isiel tiez troche pozit,tam kde pusny prach a najvacsi murik vybudovali a ten na sinaji,co nezbural roma legion zburaju ty jebany zlutasky.nazdar.

 5. Jeff napsal:

  Ad 1. Veřejná služba je otevřený útok na všechny principy demokracie a ani buzik v OVM nebyl schopen takto to pojmenovat při oťukávání podezřelého xichtu nové Drábkové.
  Ad 2. O vztahu současné vládnoucí vrchnosti k fenoménu návratu ke kapitalismu 19. století nejlépe hovoří porovnání schizofrenního protikrizového plánu vládního NERV a praktických kroků jeho realizátora. Hlavním nepřítelem jsou vysoké „náklady“ práce a mínusový růst.
  Ad 3. Jakkoli se nepovažuji za geniálního, deset let nechápu, proč hlavním bodem vůbec nějaké hospodářské politiky CZ není absolutní podpora odvětví, jehož produkty nelze svěřit Asiatům či je nelze vozit po moři z Číny. Jako je potravinářství, farmacie a chemie. Ve výrobě proudu to kluci sice zvládli, ale tam se zase krade extraliga.

 6. Laco Grőssling napsal:

  Nucené práce podle Drábka ? Proč ne, ale tak, aby ten kdo je vykonává za ně dostal zaplaceno a to ne minimální mzdou, nýbrž mzdou podle druhu práce, kterou je nucen vykonávat. A protože úřad práce hradí za nezaměstnané zdravotní pojištění, odpustil bych těm co takto zaměstnají kohosi to zdravotko, ale už ne sociálko. A bylo by.
  Nutit někoho pracovat zadarmo, resp. pouze za zdravotní pojištění je hluboký feudální středověk.
  Není divu, že zrovna v současném Česku něco takového vzniklo.

  • Petr Pelikán napsal:

   Laco, výborný nápad, my bychom mohli vlastně z daní, které se platí, zaměstnávat lidi. A každý, kdo daně platí, si požádá o živnostenský list. Perfektní solidarita. Vyplatí se každému, nechat se tímto způsobem zaměstnat.

   • Laco Grőssling napsal:

    Pane Pelikáne, Vaši repliku jsem opravdu nepochopil. Nezaměstnané na nucených pracech dnes zhusta zaměstnávají municipality, které na tyto práce běžně najímaly naostro placené lidi. Tak jaképak placení z našich daní ?
    Prostě je to vykonaná práce, asi je potřeba, když je konána a tak dělníkovi náleží mzda, ani bible si nedovolila navádět k neplacení práce dělníkovi, na rozdíl od Drába ( tedy až na pozdní dělníky na vinici, jenže to je příměr, že ? ).
    Jediné co navrhuji je, aby stát platil dál nezaměstnaným zdravotko, je to stejně prkotina tak tisícovka měsíčně, ale ten kdo by takové lidi zaměstnal „na panském“ by za ně platil sociálko, takže by se těm lidem započítávala mzda do důchodu a navíc by si spravedlivě přilepšili do rodinného rozpočtu. Co je na tom k nepochopení ?

    • Petr Pelikán napsal:

     Problém je, Laco, že onen zaměstnavatel je doposud právě komunální správa, která je placená z daní. V případě, že by šlo o zaměstnání u soukromníků, pak bychom zavedli novou formu otroctví, aspoň z mého hlediska.

     • Kanalnik napsal:

      Petr P. – Nerozumim. Pokud obec ma pro nezamestnane praci, tak je ta prace asi potreba. (pokud ne, tak je to vyhazovani penez, tedy dani, jak rikate, jelikoz se jedna o statni organizaci). Pokud je tedy ta prace potreba, tak myslite, ze stat muze pozadovat po nezamestnanych pracovat zadarmo a tim tedy usetrit dane nas vsech? Protoze pokud je ta prace potreba, normalne by nekoho zamestnali, ale takhle vyuziji nezmestnanych. … Chapu to spravne? … Pokud ano, tak tato filozofie mi prijde neuveritelne odporna, protoze stat pak vyuziva jedincu v tizive situaci, misto toho, aby jim pomohl. Navic tim ziskava konkurencni vyhodu nad soukromym sektorem, coz je velmi neeticky a nefer bonus.

      Ja si preji maly a efektivni stat. Stat s verejnymi pracemi bez mzdy je ale statem neuveritelne silnym, mocnym, zneuzivajicim individualni postaveni obcana. Pripomina mi to kolektivisticke mysleni z dob totality, kdy stat muze vsechno. Hnus.

     • Anonymní napsal:

      To tak nepovažuji, Kanálníku. Když obec práci má a nemá dostatek zaměstnanců, tak může zvýšit počet pevných zaměstnanců. Když ale práci nemá a uměle práci vytváří, tak je Lacův návr podle mého názoru dvojitým použitím placených daní.

     • Petr Pelikán napsal:

      Byl jsem anonymní.

     • Kanalnik napsal:

      Ok, s tim souhlasim 😉

 7. čtenář napsal:

  já tedy nevím,ale asi jsem z jiné planety,pokud bych se dostal do situace že bych neměl práci,tak by mi vůbec nevadilo jít tu službu vykonávat.Co je na tom špatného?Že mi dají vestu?Že mě vidí známí?Copak je to nějaká hanba udělat něco pro vlastní město ve kterém bydlím?
  Jediné co mi na tom vadí,že městské úřady se zbavovali těch lidí co tu práci vykonávali do té doby jako zaměstnání.
  Myslím si,že původní záměr nebyl až tak špatný,že byl zacílen na totální lemply o kterých je všeobecně známo,že na práci máknout nechtějí vůbec a přesto nějakou nouzí netrpí protože si dokáží opatřit prostředky na obživu nelegální prací či nějak jinak.
  On totiž trochu unavený člověk z práce nemá náladu na různé vylomeniny bych tak řekl.
  Si myslím,že tím názvem nucené práce se to příliš dramatizuje.
  Maximálně 20 hodin týdně není žádná tragédie.

  No a nehledě na to,že před rokem 1989 jsme také chodili na různé akce zdarma,už tenkrát bylo poznat kdo byl ochoten jít něco udělat pro město a kdo byl lempl který zadarmo nechtěl hnout ani prstem.

  • Alex napsal:

   Milý čtenáři, nedivte se. Někde v diskusi Lex opsal ony dotčené články z Listiny základních lidských práv. Nemáte-li základní vzdělání ani to nejmenší v určité oblasti, nutně dopadnete jako ten Drábek. Čertěte se jak, chcete přesně v tom to je, ten celej českej marasmus. Tady je to nejpodstatnější, nikoli v morálce. Proto lze českou společností manipulovat strašně lehce a mladými zvlášť. Je totiž vidět, jak je zanedbána obyčejná občanská výchova. I prot je možné, že v Cechách bude zvolena prezudentem osoba, jež se svou protiústavností chlubí předem.

   • čtenář napsal:

    Milý Alexi,
    nemám vůbec důvod se jakkoliv čertit i když je dnes datum jaký je,jsem andělské povahy.

    • Alex napsal:

     Možná, že nejste ten pravý čtenář. Ten, jenž tu pod tímto nickem býval toho by se ta základní nevzdělanost, jakkoli je jen a jen pravdivá, prostě dotkla.

     • čtenář napsal:

      ale jsem milý Alexi,
      ale tak nějak jsem si zvykl a názory od některých lidí se mě už nedotýkají.
      To víte,stal jsem se andělem,který se snaží chápat i to,co se mu dříve chápat nedařilo.
      Poslední týden čtení zde mi v tomto hodně pomohl,obzvláště vaše diskuze s Hladisem,Petrem Pelikánem a paní Šauerovou.

     • Alex napsal:

      AhaTak jsem se nemýlil. V tom zdůvodnění Vaší změny u Vás Vás ale plně poznávám – usmívající se smajlík

   • Petr Pelikán napsal:

    Je zajímavé vidět, ve kterém případě si Lex Listiny základních práv a svobod poslouží a ve kterém ji ignoruje!

    • Alex napsal:

     Tak to zkuste argumentačně nikoli lacině jak předvádíte pohým tvrzením bez jakéhokoli doložení. Bohužel v tom je mezi argumentací Vaší a Lexovou ten kardinální rozdíl. Vy jste právě předvedl a transparentně svůj přístup k diskusi, kde argumentačně nestačíte – tohle, co jste pane Plikáne právě předvedl – není diskuse s argumenty – ale jen emocionální plácnutí, pro které dialog s Vámi jest nesmyslný. Je užitečný jen a jen pr kriticky, neaujatě smýšlejícího čtenáře. I to je dobré.

     • Petr Pelikán napsal:

      Asi jste Alexi nečetl Lexovo rozvažování o restitučním zákonu a mojí reakci. Myslím si, že to je konkrétní.

     • Alex napsal:

      Ale četl. Stalo se jen trochu něco jiného než jak se Vám věc jeví. Lexově vstupu jste neporozuměl. Nic více nic méně. Právník Vás do své profese může zasvětit ovšem nikoli vyučit. A pro některé to bývá nad jejich síly – ono to někdy znamená se prokousat věcmi, které běžně člověk neudělá a běžný člověk opravdu nedělá. Ten, který to neudělá a orientuje se na poctivé právníky chybu neudělá, opře-li své názory o ně, jakkoli plně neporozumí. Ten jenž tou cestou projde, má šanci právo pochopit nikoli vykládat a a vuyčovat. Pane pelikáne – naprosto běžná chyba až příkliš mnoha lidí v tomto státě, kde se každý cítí odborníkem na všechno – bez vlastní práce se sebou samým ohledně pochopení a uchopení jiné profese.

  • zdenekb napsal:

   Čtenáři, asi ano… 🙂 Na mojí planetě bývalo v posledních staletích zvykem za práci platit.
   Špatného na tom je, že z každého týdne ztrácíte plnou polovinu na to, abyste odpovídal na inzeráty, chodil po pohovorech, zkrátka hledal práci. Personalisté obvykle nečekají, až odložíte koště, a po pracovní době s vámi nejednají. Možná vám stačí „posilování pracovních návyků“ já si ale pomoc nezaměstnaným představuji jinak. Krom toho, že za práci nedostanete ani korunu, často máte naopak náklady (přinejmenším za dopravu na místo svého „nasazení“). A konečně – berte to jako bonusový bod – připravujete o práci normálně zaměstnané (tedy placené) pracovníky, a tlačíte je také na pracák. Skvěle vymyšleno!
   PS: „Cílení na totální lemply“ je nesmysl (znám konkrétní příklady ze svého blízkého okolí), nehledě na to, že ony lemply od stolu určují dle své libovůle úředníci. Taky lahůdka.

   • čtenář napsal:

    zdenkub,
    no ano,souhlasím,ztrácím polovinu pracovního týdne abych si hledal práci,ok,ze svého okolí znám lidi co tento čas věnovali obcházení zaměstnavatelů aby dostali razítko že o ně není zájem,znám i jednu takovou co ji přijmout chtěli jako uklízečku a ta o sobě raději tvrdila že je alkoholik a není spolehlivá,to jen proto aby ji nepřijali a dostala to razítko a dále mohla dělat načerno.
    Ale samozřejmě věřím tomu,že daleko více je těch,kteří práci hledají,chtějí si ji najít a nedělají to tak jak ta zmíněná paní.
    To že se mi nelíbí,že o práci se připraví do té doby zaměstnaní jsem sám uvedl.

    Naprostý souhlas,problém je v tom,že kdo je totální lempl určuje dle své libovůle úředník od stolu.
    Ale stejně,je to přece zrušeno,takže diskuze je zbytečná.
    No a hovořil jsem pouze sám za sebe,jak bych to vnímal a pociťoval sám na sobě kdybych se do té situace dostal.Práce šlechtí přece a nebylo nikdy snad uvedeno jestli šlechtí více práce placená anebo neplacená.Si myslím,že více šlechtí ta neplacená a ta kterou si sám najdu a jdu ji zadarmo vykonávat.Ale zase,je to jen můj obyčejný názor.
    Tož jak jsem uvedl,já bych klidně šel,že jiný má námitky,že jsou to nucené práce,tak jeho názor respektuji.

    • Občan napsal:

     Čtenáři,

     a co Vám brání to udělat?
     Sekněte se zaměstnáním nebo podnikáním, nechte si na půl roku zablokovat účet (aby Vás nelákalo něco vybírat) a jděte hákovat zadáčo pro obec nebo „neziskovku“. Nejlépe tak 25 km a více od domova, aby bylo nereálné jezdit každý den na kole.
     Ale BEZ příjmu, čtenáři. BEZ JAKÉHOKOLI příjmu!

     Budu se velice těšit na článek, který sem o své zkušenosti pověsíte.

     • čtenář napsal:

      achich ouvej Občane,
      pročpak bych to měl udělat?Vždyť by byl menší výběr daní,sociálního a zdravotního pojištění od jednoho plátce.
      Musím se snad chovat zodpovědně,nakonec mám taky jednoho zaměstnance,co ten by tomu řekl,že ano,další propad příjmů do eráru.

      No a nakonec,pokud si dobře vzpomínám,tak jsem uvedl „pokud bych se dostal do situace“……..,že jsem dále uvedl,že si myslím,že více šlechtí práce neplacená je pravda,v letošním roce jsem už ale přešlechtěn,tak nějak si myslím.

     • Comunismo Scientifico napsal:

      co se „čtenáře“ týče, tak podobný dosud neléčený deviant na webu ASN tam s velmi podobnými řečmi opruzoval, a provokoval a dost surově jej tam vyhnali , přesně ve stejném duchu na webu akčního spolku nezaměstnaných, také dementní řeči, co je špatného na tom ,udělat něco pro své město zdarma .Není vyloučené, že to je tentýž .
      Bylo to někdy zkraje , kdy veřejná práce byla zavedena , tak tam různí úchylové vedli podobné moralistické řeči .

      http://www.akcnispolek.estranky.cz/clanky/diskuse.html

     • Jethro napsal:

      čtenář: teoretizovat s „pokud bych“ je k ničemu. Já si to vyzkoušel v reále a musím bohužel konstatovat, že pracák mi napomohl ani milimetr – vlastně pomohl: jako vysoce kvalifikovanému IT analytikovi s mezinárodní praxí mi nabídl místo asistenta vedoucího skladu v dědině 30 km od mého bydliště.
      Nezapomenutelná je ovšem atmosféra z pravidelných kontrolních sedánků na pracáku. Obzvláštním přínosem bylo sledovat ty klienty, ve většině „zlomené“ z toho, do čeho se dostali. Věřte, že většinou nejde o lemply a nemakačenky a že jim Drábkova nucená nedá nic, jen jim ublíží.
      Nevěříte-li, běžte si to opravdu vyzkoušet.

     • čtenář napsal:

      Jethro,
      ale vždyť teorizovat mohu s tím „pokud bych“,mluvil jsem sám za sebe,klidně bych šel,navlíkl se do vesty a šel uklízet,nemám s tím problém.
      A jinak souhlasím,že člověku v letech to může ublížit a ponížit ho to,obzvláště takového co má už nějakou tu desítku let odpracovanou,já jsem asi ale splachovací v tomto,nedokáži si to jinak vysvětlit,neměl bych s tím problém.
      No Jethro,víte,každý ve svém okolí budeme znát ty,o kterých víme,že by jim nějaký smeták a lopata vůbec neuškodily,ba naopak,velmi by jim to pomohlo.
      Problém je ale v tom,že ve vestách končili ti jiní,ti co tam neměli co pohledávat.

  • Carlos V. napsal:

   Ctenari,
   reseni problemu vyjadreneho US existuje. Snizeni podpor a zaroven povinnost statu (pres obce) nabidnout lidem praci na zkraceny uvazek za prislusne zkracenou minimalni mzdu, pricemz podpora by se nekratila.

   Holt to opatreni pak nebude vyberove.

   • Laco Grőssling napsal:

    Carlosi, skoro se blížíte tomu co jsem tu napsal výše, ale jakých podpor ?
    Podpora v nezaměstnanosti je čerpání pojistného, které si každý z nás pro případ nezaměstnanosti platí. Už jste někdy slyšel o krácení platby od pojišťovny za pojistnou událost ? Podpora v hmotné nouzy ano, pokud si někdo vydělá na „panském“ ( bude-li novodobý otrokář po rozhodnutí US konečně platit, pak ano, tuto podporu by bylo možné krátit).

   • Občan napsal:

    Carlosi,

    průměrná výše podpory v nezaměstnanosti je 5400.- Kč/měs. CO byste tam chtěl krátit????? Taková „podpora“ nestačí ani na uspokojení nejzákladnějších životních potřeb – a to SI z ní MUSÍ nezaměstnaný hradit ještě vešekré náklady na hledání práce, protože ÚP pro něho neudělá NIC.
    N I C. N U L A. Paní na racáku vyndá složky ze skříně, připraví si je na stůl a pak s jednotlivými „klienty“ probere, jak se jim vede a jestli pro ně nemá náhodou nějakou rekvalifikaci. íc pro ne ani udělat nemůže, protože PLACENÁ práce NENÍ. Když jsem byl minulou středu na „konzultaci“ (pokec, zápis dalšího termínu do kartičky), šla mi hodná paní něco ofotit a já jsem si rychle prohlédl připravené složky.
    Ze sedmi pozvaných nás bylo P Ě T VŠ s ročníkem narození 1952 – 1960 (byl jsem NEJMLADŠÍ!), z toho jeden JUDr.

    Čímž se dostávám zpět k podporám. VŠ dostávají podporu kolem 12800.-, což je absolutní maximum, víc nikdo dostat nemůže. Nezaměstnaných VŠ je cca 40 000 a řekněme že polovina z nich dostává podporu. Příjemců podpory v nezaměstnanosti je CELKEM cca 90 000 (18% z celkového počtu nezam.) – VŠ s nejvyšší podporou tedy tvoří 22% příjemců – což znamená. že ostatní podpory jsou NIŽŠÍ než oněch průměrných 5400.- Kč/měs.

    Nezaměstnaní si do konce r. 2010 směli přivydělat 4000.- Kč/měs. K PODPOŘE. Takže docela ochotně chodili zametat, kopat, řezat apod. Pak Kybersadita přivýdělek zakázal a ejhle!; najednou neměl kdo dělat špatně placenou ponižujícíc práci. Takže zavedl nucenou otrockou práci za podmínek HORŠÍCH než za nacistů.
    Všechny ty pravičácké nesmysly o tom, jak by zrušení sociálního státu vyřešilo okamžitě všechny problémy, jsou prostě a jednoduše bludy. Jestliže mám skoro MEGA nezaměstnaných proti 40 000 údajně volných pracovních míst, tak mám na jeden flek 25 lidí a pro ostatní kulový. PLACENÁ práce, Carlosi, NENÍ.
    Ale lidé klidně budou pracovat zadarmo – pokud jim bude zajištěna strava, úhrada inkasa a nájmu, oděv, náklady na udržení pracovního místa a ostatní náklady spojené s provozem rodiny a domácnosti. Pokud ne, pak asi budete muset oprášit koncentráky, protože tohle nemá jiné řešení; buď práce za SLUŠNÝ plat, nebo práce zadarmo, ale plná úhrada nákladů, nebo koncentrák.

    • Martin Brezina napsal:

     Stěží mohu dostatečně silně vyjádřit, jak s vámi souhlasím, a moc dobře vím, o čem píšete. Je to tak. Držím vám palce, ať se to nějak zlomí.

 8. Adam Horn napsal:

  Čtenář,Hladis a ti ostatní,co by jim nevadilo oblékat oranžovou vestu a „trochu“ pomoci měst,ve kterém bydlím.
  Vy jste vážně úplně mimo. Copak nechápete, že nás tu krok po kroku připravují o ty nejzákladnější kameny sociálního státu??? My jsme totálně rozložení v čase. Co se před nějakými deseti lety zdálo jako sci-fi,je dnes udáváno jako norma, bez které není možné udržet financování státu. Pamatuje si někdo,že DPH na potraviny a léky bylo 5%,že se u doktora neplatili tzv. regulační poplatky, že se za kvalitní zubní plomby nebo operaci nepřiplácelo, že v případě nezaměstnanosti nebyl člověk odveden na nucené práce, aby dostal podporu? Já si to pamatuji.
  Všechny ty keci vlády o nezbytnosti těchto věcí, jsou jen zástěrkou,odvedení pozornosti od toho pravého důvodu, proč všude chybí peníze. Protože je systematicky rozkrádají. A nám předhodí viníky: lehkoživky na ÚP, nemocní,co nemají nic jiného na starosti, než furt lozit k doktorovi, důchodci,co chtějí pořád větší důchody, podělaní zaměstnanci, co jim nestačí ta almužna, kterou v porovnání se západem berou. TI VŠICHNI můžou za to, že náš stát furt nějak nevychází s penězi.
  A vy jim to sežerete i s navijákem.
  Modelový příklad, jak to bude vypadat, když budeme držet kušnu: Z ÚP se stane dealer s lidským mase, přesouvající tisíce nezaměstnaných od jednoho „potřebného“ projektu ke druhému. Soukromé firmy si budou od státu tyto nebožáky najímat za podstatně lepších podmínek,než kdyby zaměstnávali svoje lidi, takže část pracovníků propustí. Ti odchází na ÚP a dělají tu samou práci, ale již zadarmiko. Toto reálně hrozí, pokud se to té bandě nějak podaří protlačit.
  Taky za chvíli ukážou na důchodce, kteří kulový dělají a žerou státnímu peníze, které se dají odklonit někam na Kajmany. Za transplantaci ledvin vysolíte tržní cenu 5 mil, protože ji VZP vede jako nadstandard. A tak bych mohl pokračovat. Jednoduše se řítíme do stádia feudalismu. Pokud to nezarazíme. A Čtenář, Hladis a jim podobní zase neuvidí nic zvláštního na tom, že by měla jít jejich babička po celoživotním placení daní, sociálního a zdravotního pojištění trochu máknou, aby si ten důchod zasloužila, a bude muset prodat barák, aby si zaplatila operaci. Well, běžte do prdele s takovým státem.

  • Hladis napsal:

   Muzete mi nejak vysvetlit ,kde chci destrukci socialniho statu ,kdyz naopak socialni stat povazuju za pilir dnesni spolecnosti ?
   Jsou Svedove,Nemci, Danove………..chudi cinsti delnici nemajici ani na jidlo ?
   Pripada vam pracovat pro mesto za priplatek k davkam ci pri dels nezamestnanosti ,jako asocialni ?
   Vite co je to reseni romske otazky a ignorace vlady k navrhum mest na podporu zamestnanosti prave zamestnavanim na verejne prospesne prace ?
   Chcete jen sedet doma a pobirat davky bez moznosti privydelku ?
   Vadi vam prace ? Ja mam za sebou mnoho povolani a je mi jedno kdo si co myslel. Ja byl rad ,ze jsem mel praci a vydelek.
   Ano ,pokud bych se dostal do situace nezamestnaneho ,coz je na severu Cech ,kde je me ceske trvale bydliste jen mzik, uvitam pri dlouhodobem problemu najit zamestnani privydelek v praci pro mesto. Ja zasadne nesouhlasim se systemem ,kdy bych mel pracovat pro mesto ZADARMO ,aneb asocialni navrhy jisteho Draba.
   Kde vidite ,ze bych byl pro zvysovani dani a pro rovnou dan ?
   Ja jsem pro progresivni zdaneni.

   Atd……….kolik lidi tu jeste nema sestelovany filtr ,pres ktere mu probihaji informace ?

   • Vojnov napsal:

    pane Hladisi,

    problem je prave v tom, ze to neni za priplatek k davkam. ale tak nejak za trest (at uz je ten trest za cokoliv).

    • Hladis napsal:

     No to je prave chyba. Ja to vim a vim co je Drabek zac a tahle vlada neresi situaci dlouhodobe nezamestnanych a problemy se zamestnanosti a nesnasenlivosti ,treba konkretne v severnich cechach ,kde to znam. Mesta na severu busi hluchym do vrat. Pritom vlada slybovala ,ale jen co na severu nastal klid ,tak na to hodili bobek. Misto podpory v teto oblasti tu jsou nucene prace.

   • Anonymní napsal:

    Píšu z mobilu, takže nepostnu přímý link, ale doporučuji VŠEM na youtube vyhledat poslední přednášku Petera Staňka. Naprosto brilantně zde shrnul současnou situaci včetně reálných čísel. Dozvíte se, co se to vlastně ve světě děje, proč se tak děje a jako bonus i výhled do budoucna. Nepatřím k extrémistům, ale na tohleto není jiná odpověď než globální revoluce tak, jak ji viděl svého času jistý Che. Pokud někdo vidí jiné řešení, sem s ním, včera bylo pozdě. O to legračněji tváří v tvář těmto faktům působí výkřiky zdejších Hladisů, Carlosů, Pelikánů a podobných. Koukat v sedě a panáka po ruce.

    • Petr Pelikan napsal:

     Těší mě, že znáte naší budoucnost, Anonymní. A doufám pro Vás, že Vaší znalosti využijete.

    • Hladis napsal:

     „Nepatrim k extremistum ,ale chci svetovou revoluci jak ji videl Che“………ech.

 9. Občan napsal:

  Majko,

  skvěle napsáno!

  Jen nad tím Baťou bych se tolik nerozněžňoval.
  1) Využíval svého naprosto unikátního MONOPOLNÍHO postavení, které mu zajistil STÁT. Ať už to byly státní zakázky, nebo pevně zavřené oči nad praktikami, které si nikdo jiný nemohl dovolit.
  2) TI „spolupracovníci“ byli de facto otroci.
  Bydleli v JEHO bytech, za které MU platili. Kupovali JEHO potraviny a jiné zboží v JEHO obchodech. Bavili se v JEHO zařízeních a VEŠKERÉ prostředky měli POVINNĚ uloženy v JEHO bance.
  3) Jeho zaměstnanci měli významně omezena občanská práva. Údajně „dobrovolně“; jenže o jakou dobrovolnost šlo, jestliže ti zaměstnanci byli před Baťou SVOBODNÝMI ševci, sedláři, rukavičkáři, koželuhy apod., které Baťa přivedl ke krachu?!

  Ale jinak s obsahem článku plně souzním.

  • zdenekb napsal:

   Občane, Baťa se ke svému unikátnímu postavení neprotuneloval, ale propracoval. Doslova od verpánku. Že vybudoval město včetně infrastruktury bych mu taky neměl za zlé… nebo preferujete továrníky, kterým bylo naprosto jedno v jakých podmínkách žijí jeho zaměstnanci? Ano, byl to trochu pionýrský tábor – ubytovny, učiliště, firemní obchody… včetně budovatelských baťovských hesel. Ale rozhodně ne lágr.
   Pokud mluvíte o otrocích, tak jsem se zatím nesetkal s nikým, kdo by sám sebe tak označil… a pamětníci dosud žijí…

   • Laco Grőssling napsal:

    zdenkub,
    dovolím si špitnout. Moje babička po několikaměsíční zkušenosti dělnice u Bati prohlásila, že žádné z jejich dětí k Baťovi nikdy dělat nepůjde a i ona od něj rychle odešla. Nebyla to žádná socka, udělala se sama pro sebe a podnikala a úspěšně živila rodinu, když děda přišel v 30tých letech o práci.
    Co Baťovi vytýkala ? Bylo by toho hafo. Vedoucím se u něj dařilo jakž takž, ale plebs byl bit.

    No například metody, kdy nový model dal Baťa vyrábět do zapadlé pobočky a řekl dělníkům ať nehledí na normy, že si mohou vydělat kolik chtějí. Tak chlapcí makali jak o život. Když si normy ( asi 150 – 200 % ) na živo ověřil, převedl výrobu do centrály a tam stejnou normu nastavil jako 70 %, takže ji splnit na 100 % bylo skoro nemožné. Atd. atd.,
    normální tvrdý kapitalista. To jen u nás jsme si jej zidealizovali, 99,999 % lidí co jej v 89 nadšeně vítalo v ještě tehdy v Gottvaldově by jeho drábské metody nesneslo ani týden.
    Taky tu nic nevyrábí, pokud vím, všechno dělají otroci v Africe, nebo Asii.

    • zdenekb napsal:

     Laco, klidně špitejte… 🙂 Netvrdím, že všechno u Baťů (zakladatele i jeho pokračovatelů) bylo ideální a růžové. Jen jsem se od pamětníků i z jiných pramenů opravdu zatím setkal s pozitivními ohlasy. Navíc srovnávám Baťův přístup s dneškem (i když možná zkresleně). A vidím ten nekonečný rozdíl mezi podnikatelem, ano – tvrdým kapitalistou, který se ale skutečně vypracoval z ničeho a postupně, často s velkým rizikem (úplně nové postupy, u nichž nebylo jisté, že se ujmou) s dnešním magnáty a vekslpodnikateli, co jen dobře a pohodlně zprivatizovali, protože se znali s Frantou nebo Pepou z ministerstva (čest výjimkám). Po nich nezůstane nic, krom pár tunelů, jachet a luxusních vil, po Baťovi zůstal (nejen) Zlín. Že dnes firma vyrábí v Asii je smutné, ale logické.

     • Alex napsal:

      A Corbusier.

     • zdenekb napsal:

      mimo téma: zemřel Niemeyer… skoro 105 let! Neuvěřitelný chlapík…
      Večer to vidím na sklenku, a nějakou posmutnělou brazilskou muziku…
      http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=765372

     • Občan napsal:

      A všiml jste si CO to bylo za pamětníky? Ani jeden z nich nebyl dělníkem – všechno to byli bývalí vedoucí zahraničních zastoupení a další VEDOUCÍ pozice. ANI JEDEN řadový dělník.

     • Alex napsal:

      On zdenkub naprosto stejně hovořil i slušovický čuba, jen s tím rozdílem, že u něj se už dalo vydělat a koupit. Takémluvil o biči, ale i cukru. Čas a doba jevů, to je co často někomu ubiká a má tendence něco přeceňovat. Jinou věcí je, proč se dostaneme my a dnes k témuž. A to spočívá v tom, že my jaksi ty Bati s vizemi dnes nemámem nebo je úspěšně vyháníme a místo nich tu máme takové ty Řeebíčky jako velkopodnikatele či ty právnické osoby s anonymním majitelem, kde jsou mezi majiteli členové politických strana představitelé radnic. Takový Chomutov by mohl vyprávět. A pravici, která k tomu zacházení se sockami pluje plnou parou. Navíc taková Peak ty anonymní akciovky přičinlivě schová za nastrčené bílé koně, ale tu se objeví naivka, voliř ČSSD, jenž musí OBJEKTIVNĚ přiznat, že právě tato koala něco proti korupci přece opravdu, ale opravdu dělá. Jo, jo. Opravdu jsme národ vyvolených a velmi, velmi vzdělaný a veskrze sečtělý a hlavně nehašteřivý, jenž se dokáže velice umně spojovat podle svých zájmů podle toho, zda má někdo a nose bradavici.

     • Laco Grőssling napsal:

      Rozdíl Baťa versus Čuba, toť zajímavá otázka.
      V mikro ekonomice podniku bych řekl téměř žádný rozdíl nevidím.
      Co vidím, byl rozdíl v tom jak se používal čistý důchod vzniklý z podnikání v obou podnicích. U Čuby to byl věru reálný socialismus, jak si jej představuji.
      Je ale otázka jak by Čuba postupoval dnes s tím čistým důchodem.

      Jeho současné postoje jsou pragmaticky levicové, tak by tam asi nějaký rozdíl byl.
      Plánuju se jej na to zeptat, pokud mi odpoví, dám vědět.

    • Hudec napsal:

     Pane Grösslingu,
     já jsem u toho byl, když se Baťa přijel do Zlína po převratu prvně podívat. A přednášel takové hraběcí rady jako to tady dělají Petr Pelikán a Hladis.
     Tehy jsem mu trochu (ne moc) žral. Brzy se ale ukázalo, že prakticky jediné co ho zajímá, jsou restituce, všechno ostatní byl jen balet kolem toho. Od relaity odtržen.
     A pocit velikána, kterému okolí dávalo dosti servilně najevo (včetně mě, alespoň torchu, to je třeba sebekriticky přiznat).
     Výsledek? Nula. Baťa vyrábí, ale v Asii. Jako kapitalistu ho chápu, ale všechno ostatní byly jen kecy.

     • Jethro napsal:

      Není Baťa jako Baťa. Ten, co se přijel podívat, neměl se zlínskou fabrikou moc společného
      Jeho otec ho považoval za neschopného vést podnik. Proto odkázal firmu Janu Antonínovi a ten musel mladého a matičku vyplatit.
      Bohužel, s pomocí našich komunistů pak ale tito dva Jana Antonína u západních soudů obrali prakticky o veškerý majetek…
      To byl také jeden z důvodů, proč po převratu T. Baťa fabriku v restitucích nezískal zpět. Právní nárok měl totiž Jan Antonín a ne mladý Tomáš… To jsou paradoxy, že?

 10. Anonymní napsal:

  Copak je málo bordelu v našich ulicích? Takže veřejné práce do výše 1/2 fondu pracovní doby, na základě dobrovolnosti a za přiměřenou mzdu, jako možnost přivýdělku k podpoře by jistě uvítalo mnoho nezaměstnaných. Proč nejít touto cestou?

  • Alex napsal:

   Protože by to znamenolo vyšší přerozdělování, aby na ty mzdy ta města a obce měly. Bohužel narazíte na pravicově liberální mantry. On někde pan Pelikán napsal, že práce neroste na stromech. To opravdu neroste. Přeto, když se porozhlédnete jen po svém okolí uvidíte, že práce minimálně nějaká je a že by bylo potřeba ji udělat. A že je jí opravdu ale dost velké množství. Ovšem narazíte-li na ideologické předsudky, jste v perdeli. Většině je tu nakukáno prosté ekonomické účetnictví a doslova a do písmene jsem viděl a vidím ty orgasmy u článků právě ekonomů, finančníků.
   Ono když vidíte Macha se Svěrákem jak diskutují o pobídkách ve filmu, kdy se ta investice státu mnohonásobně vrátí. A jak si Mach mele svou, že jako ty pobídky prostě z pohledu jen jeho ideologie zrušit. Pochopí to snad každý nekňuba, že používají-li sousední státy ony pobídky – nutně je z Macha ideologický nerealistický blbec. Ale obdivovatelů mezi mladými a nejen mladými má také dost.
   Já vidě ty orgasmu u článků jistého pana Vašíčka, bývalého učitele žívícího se po r. 89 v oblasti krizového managmentu. Udělal si se státu podnik – a to to jelo, a jak to hodně lidem všem přicházelo logické, jednoduché a jasné. Probuzení nastalo, alespoň u části poté, kdy na výzbu uveřejnil svou představu dnešního státu a kouzlo jednoduchosti bylo v hajzlíku. Jo ta ekonomie a lidská práva, ta dává většině ekonomů ale pořádně zahulit. Jsou jen účetními bez ohledu na člověka. A netuší, že vlastně v tichosti defakto schvalují koncentráky, plyny atd. proto platí jedna veskrze moudrá poučka jednoho světoého ekonoma – dobrým ekonomem je ten ekonom, jenž nezůstane pouhým ekonomem. Ale to se většině těch jednostranně vzdělaných pánů prostě do čísel účetní knihy má dáti dal jaksi nevjde. Docela pochopitelně nevejde. Jedním z největších omylů proto byla víra, že ekonomové jako politici dovedou stát k zářivým zítřkům. Bohužel politika není totéž co ekonomie a mnoho samotných eknomů přeceňuje síly ekonomie jako ědy společenské nikoli exaktní. Ti mladí si to dokonce pletou a ekonomii jako vědu považují za vědu exaktní. Inu pak se ovšem těm mladým divit nelze a nejen těm mladým. je to totéž jako s ústavností a právem. ten kantor v ČB tamní studenty učí vidět ústavu účelově. A jste v obou nejdůležitějších oborech – ekonomii a právu – doma. tady jsou kořeny toho dnešního marasmu. ta páně Pelikánova morálka roste i z tohoto.

   • Carlos V. napsal:

    A ja nemyslim, ze by neco narayelo na liberalni mantry. Proste podpory by se snizily, a v pripade, ze obcan prijme praci na zkraceny uvazek za pokracenou minimalni mzdu, podpora mu zustane.

    Prace na stromech roste, odpadku je vsude v lesich dost.

    • Comunismo Scientifico napsal:

     Jenže Vám uniklo, že tam nebyli nikdy posláni zdejší negři , ale obyčejní lidé, kteří nebyli papírově ve hmotné nouzi a tak se ten zákon jmenoval, kterým byla ta idiotie zavedena (veřejná práve za nul. mzdu) a tak dominy z úp tam posílaly lidi, co nepobírali ničeho pod pohrůžkou vyhazovu a že si budou po 6 měsíců z ničeho platit poj. 6*1080 = 6480 z ničeho.
     Zdejší negry si tam netroufly doroty z úp poslat, jelikož ti nemají zábran a mohli by je zmlátit třeba po cestě domů a dopadlo by to „obvykle“ . Takže v ÚL na Lidickém náměstí před magistrátem zametali lidé 50+ , kteří nic nepobírali a neměli z čeho platit těch 6480 . Ale zdejší negři to nebyli .

    • Carlos V. napsal:

     Padni komu padni. Jestli to někdo nedělal, chyba.

 11. Anonymní napsal:

  Ten anonymní je aldo342@gmail.cz, uteklo mi to než jsem stačil doplnit.

 12. Eddie napsal:

  Obavam se, ze tohle je jen jeden z pripadu oblibeneho ceskeho odezdikezdismu, po volbach prijde levice a bude to presne naopak.

 13. Kanalnik napsal:

  A nejlepsi na tom je to, ze tuhle debatu bychom nemuseli vubec vest, kdyby se neztracelo rocne 100 miliard diky korupci, malym domu, cinknutym zakazkam a vseobecne lemplovitosti statniho aparatu na nejvyssich mistech.

  Proste ti statni hospodari, co jsou pekne zajisteni, si prikradaji jak muzou, a zaroven vymysli kokosoviny, jak poslat nezamestnane na verejne a neplacene prace. Na vymysleni strategii, jak podporit ekonomiku a zejmena zamestnanost, jim uz nezbyva cas.

  • Eddie napsal:

   Pochopitelne, at je tam kdokoliv, pokud zjisti, ze lze prijit k znacnym penezum, udela to. Ja se snazim byt veskrze poctivy, ale nevim jak bych se zachoval. Uprimne.

 14. Rosťa napsal:

  Autorka popsala situaci výstižně. Dalo se předpokládat, že modropravicové vuvuzely začnou omýlat svoje mantry z příruček k tomuto účelu sepsaných, ale s tím se dalo počítat. Pokud ta práce je, tak má občan dostat pracovní smlouvu a plat k tomu určený, aby mohl on i jeho rodina fungovat.
  K tomu Baťovi, ať byl jaký chtěl ( zlikvidoval drobné řemeslníky ), se nedá upřít jedno. Stačilo mu dle jeho slov mít z jednoho páru bot jednu korunu. Dnes ti modřevolící, co jsou inteligentnější než ty levounské socky zjišťují, že ten Bakala s Kellnerem u nich ten jejich produkt prostě nenakoupí a socky nemají za co, i když by to třeba potřebovaly.
  Autorce za článek děkuji. Palec nahoru.

  • Carlos V. napsal:

   Žijete v globalizovaném světě.

   Pokud ta práce je, tak má občan dostat pracovní smlouvu a plat k tomu určený, aby mohl on i jeho rodina fungovat.

   Doplňuji : na stejné úrovni jako bežný Číňan.

   • Rosťa napsal:

    Diskutovat se sociopaty je hloupost.
    Síla národa se měří blahobytem slabých

   • Laco Grőssling napsal:

    Carlosi, možná byste se divil, pokud by to tak bylo zavedeno. Včera v ČT, průměrná mzda v Čínské lidové republice se pohybuje v přepočtu na Kč mezi 15 000 – 25 000 Kč podle provincie. Jenže všude s mnohem nižšími životními náklady než u nás.

    Kapiš to ?

   • Občan napsal:

    Pokud mu budou zajištěny stejně NÍZKÉ životní náklady, proč ne.
    Až bude v Praze 2+1 I. kategorie (koupelna, záchod, kuchyně, teplá voda, klimoška, ÚT) za 6000.- Kč/měs. VČETNĚ inkasa, kabelovky a internetu (takhle totiž bydlí naši mladí v Pekingu, přičemž do centra to mají 20 minut busem), pak nechť jsou u nás stejné platy jako v Číně.
    Jinak to jsou bludy, bludy a nic než bludy.

 15. Řezníček z Brna napsal:

  Bydlím v okrajové části Brna a letos v létě i do naší ulice dorazili lidé ve žlutých vestách s nápísem VS. Klečeli na kolenou a svými donesenými nožíky vyrypovali plevel prorůstající spárami dlažby v chodníku. Můj chodník je čistý, protože já 2x do roka plevel přestříknu herbicidem a plevel nemá šanci. Rýpat nožíkem nestačí, stačí kousek kořínku a plevel roste zase. Proč nekoupíte herbicid a nestříknete to, tahle práce je úplně na nic, ptal jsem se pána z UMČ, který je chodil kontrolovat. Herbicid stojí peníze, tihle jsou zadarmo odvětil pragamaticky. Dále jsem mu navrhl, že o kousek dál u zahrádkářské kolonie je několk divokých skládek, stačil by kontejnér, kolečka a pár lopat a byla by opravdu smysluplná práce, než vyrypovat plevel, který za chvíli znovu vyrazí. To by stálo moc peněz, kontejnér, lopaty, my potřebujeme pro ně vymyslet nízkonákladovou práci odvětil chlapík a naznačil, že už nemá chuť se mnou dál debatit. Pokud ta párce měla být trestem za to, že je někdo bez práce, tak to asi splnilo svůj účel, ale jinak pro obec to žádný efekt nepřineslo. Možná, že někde to dělají rozumněji, já píši co jsem viděl a slyšel, a to mně docela stačilo.

 16. Nova napsal:

  Carlos V
  Ale to tu v podstatě už bylo a právě Drábek to zrušil. Je tu institut veřejně prospěšných prací. Práce na omezenou dobu pro dlouhodobě nezaměstnané (max. 12 měsíců) náklady na místo hradil zaměstnavateli ÚP. A veřejná služba pro lidi na dávkách hmotné nouze.. Nemakáš, bereš kolem 2000. Makáš 20 hodin za měsíc, dávka je kolem 3000 a za 30 hodin kolem 4000. Zavedl tuším Nečas. Tohle přímo nebo jako vedlejší produkt Drábkových nucených prací skončilo.

  A k té práci při podpoře o které píšete. Nezapomeňte, že Drábek zavedl docházku na poštu. Nezaměstnaný si může přivydělat do 4 000 Kč, ale pokud je zařazen do DONEZu, není práce omluvou pro nedostavení se na poštu. Ještě to Drábek drze používal při propagandě. Pamatujete jak zveřejňoval „výmluvy“ nezaměstnaných proč se nedostavili na poštu. No protože přece byli v práci. To bylo potlesku, jak úspěšně bojuje proti práci na černo.

  • Carlos V. napsal:

   Taky Drábka nehájím.

   Určitě na sociálních dávkách utíká spousta peněz, ale nemyslím, že o to Drákovi šlo, ne nadarmo se proslavil přihráváním kšeftům jiným, a na každou změnu je třeba minimálně nový software.

 17. Anonymní napsal:

  Nezaměstnaný si mohl vydělávat do 4000,- i k podpoře, to ovšem skončilo. Teď už si nemůže přivydělat k podpoře v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Až když přestane pobírat peníze od ÚP, může si tímto způsobem „přivydělat“ na dohodu o provedení práce – 300 hodin ročně a měsíčně nejvýš ty 4000,- . Běžně se to obchází tím, že se vykáže třeba 20 hodin měsíčně, za 2000,-, a zbytek na ruku. Nezaměstnaní jsou v mnohem horším postavení než zaměstnavatelé a tak na tuto smlouvu většinou přistoupí. To, že se jim to silně nevyplatí třeba v případě nemoci ,je jasné, ale stabilní stálá práce není a nájem, energie a ostatní poplatky se musí platit, jíst se chce taky, tak co s tím takový nezaměstnaný asi nadělá?

  • Řezníček z Brna napsal:

   Anonymní,
   Když někdo je evidován na ÚP a nepobírá žádné dávky (pouze za něj ÚP platí zdravotní a sociální) tak si může přivydělat formou dohody o provedení práce 300 hod/ rok? Podle mých zkušeností když nic nepobírá a je evidován nemá nárok na přivýdělek.

   • Anonymní napsal:

    Opravdu to tak je. Skončí podpora, a pokud vám někdo nabídne, že by například potřeboval sázet stromky nebo potřeboval výpomoc dejme tomu každý čtvrtek v prodejně, nebo nějakou nárazovou práci v rozsahu 300 hodin, platí za vás ÚP zdravotko, zaměstnavatel jen nějakou ne příliš vysokou daň. Dokonce můžete mít i několik souběžných smluv s různými zaměstnavateli, ale vždy jen u každého 300 hod. ročně a max. 3999,-. Já jsem dělal před třemi roky ještě k podpoře, což bylo dobré, než jsem sehnal práci. To se ale snad od minulého roku nesmí.

    • Anonymní napsal:

     Teď jsem si to dohledal – platí to stále – pokud si zaměstnanec na dohodu nevydělá víc jak polovinu minimální mzdy, ÚP platí nadále ZP. Pokud sežene tuto práci v době, kdy má ještě nárok na podporu, může mu být i přerušena podpora a v jejím prolácení se pokračuje zase až skončí „dohoda“ v původně vypočítané výši z předchozího zaměstnání

 18. Anonymní napsal:

  A není to samozřejmě legální a jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli hrozí vysoké pokuty..

 19. Hladis napsal:

  Pane Pelikan. Jen dotaz. Nechtel by jste psat neco z Nemecka ? Ja myslim ze je potreba davat priklady jak to funguje ci nefunguje jinde. Vy z pozice cloveka v zemi ,kde to funguje. Ja bohuzel pisi z pozice cloveka ,kde je to rekneme tam kam Slunce nesviti. Vite, problem v CZ je i ten ,ze zdejsi lide vubec nemaji srovnani a potuchy jak se veci resi v jinych zemich. Politici se ohaneji ,tim ,ze jinde to je zavedene a kdesi cosi ,ale prime srovnani chybi. Stejne tak se ohaneji bezni obcane ,ale vse je pouze v rytmu dogmat levice, pravice a barevnych bryly a vzajemnych bitek, kdy to jen sklouzava na pomerovani „pindiku“. Bud modrych nebo rudych. Treba muzete zacit Hartlovym zakonem. Vim ze zdejsi osazenstvo je z jisteho duvodu tezce vlevo ,ale tento prostor necte jen tento vzorek a mozna ze se nekomu v mnoha vecech rozsviti. Neni nad postrehy insidera.

  http://www.youtube.com/watch?v=DU5zF0UM0G0 🙂

 20. Gerd napsal:

  Do diskuze bych rád přispěl jen jednou myšlenkou ohledně ceny práce. Nikdo si nějak neuvědomuje, že pokud je lidská práce levná, neuvěřitelně se s ní plýtvá. První, kdo s lidskou prací neuvěřitelně plýtvá je stát.
  Pokud by cena lidské práce průběžně stoupala, byla by i vyšší snaha po inovacíh na snížení potřeby lidské práce. To není o nezaměstnaných, nějaká část obyvatel bude nezaměstnaná vždy. Jde ale o to, aby nezaměstnaných nebylo moc.
  ČR ničí poměr lidí, kteří do systému přispívají (platí daně) proti lidem, kteří jsou ze systému placeni (i když i ti platí daně). Podnikatel čistě ve státním sektoru pak není žádným podnikatelem, ale obyčejnou sockou, jak hanlivě nazývá nezaměstanné lidi.
  Kde je lidská práce drahá, snaží se vedení podniku přemýšlet, jaké činnosti vykonávat musí a jaké už nezbytné nejsou.

  • daňový soumar napsal:

   Myšlenka zajímavá, plyne z ní, že práce některých lidí je příliš drahá. Jelikož v oborech jejich práce (typicky nekvalifikovaná) je velká snaha nahradit lidi inovacemi a zároveň velká nezaměstnanost.
   Snížení ceny práce (mzdy) by vedlo k nižšímu tlaku na inovace a tím k větší poptávce po práci a tím k nižší nezaměstnanosti.

   • Občan napsal:

    Jak chcete „inovovat“ například zahradnické práce, stavební práce, údržbu městské zeleně, dlaždičství, výkopové práce, prodej zboží, obsluhu v restauracích a pod.?
    Přesto to jsou obory, kde se platí od 50.- do max. 90.- Kč/hod. HRUBÉHO.

    A KAM chcete ještě snížit „cenu lidské práce“, jestliže už teď je absolutně minimální mzda 48.- Kč/hod. HRUBÉHO?

    Daňový soumare, Vy zjevně nemáte vůbec představu o tom, za jaké „mzdy“ lidí v ČR pracují. A to vč. kvalifikovaných povolání.

    • daňový soumar napsal:

     Rozvíjím jen Gerdovu myšlenku. Tak či onak, byrokratických a jiných omezení je tolik, že v kombinaci s vysokým zatížením práce daní a pojistným vedou k tomu, že část lidí se zaměstnavateli nevyplatí.
     Jsou zkrátka lidé, jejichž přínos pro zaměstnavatele nepřevyšuje minimální mzdu + výdaje + pojistné. V současnosti buď pracují nelegálně, nebo vůbec.

 21. Rosťa napsal:

  Alexi, já Carlose přesvědčovat nebudu. V příručkách z Jánského vršku je to jinak a to je pro něho svaté.
  Podtržením domácí spotřeby způsobené oškubáním lidu obecného tu vznikne průšvih, který si nikdo neumí představit. Spirála smrti, na kterou doplatí všichni bez rozdílu postavení, bohatství či politického smýšlení. Ale chemický Alí to nějak vysvětlí a davu předhodí socky, co v 50 plus přišly o zaměstnání, protože prostě už vlivem věku nestačily.

 22. Hladis napsal:

  A trochu odbocime. http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/david-rajmon.php?itemid=18366 Ten pan mluvi o Recku nebo Cesku 🙂 Nejak mi to splyva……….

  • Petr Pelikán napsal:

   Hladisi, to je přesně to, co myslím také. To je problém české společnosti. Bez toho, že lidé začnou u sebe samotného se v politice nic nezmění! Naše komunistické dědictví!

   • Hladis napsal:

    Clovek z venku ma velkou vyhodu. Muze porovnavat. Ani nevite ,jaky sok na me cekal v Recku ,kdyz jsem prijel. A to ne jako turista ,ale zkusit tu zit. Jako turista to bylo super ,ale pak se clovek dostal do nitra recke spolecnosti a to uz jsem jen kroutil hlavou.
    Problem pro Cecha zijiciho v Cesko je ten ,ze jemu vlastne pripada vse normalni. On v tom vyrostl, nejak byl vychovan ,zije v nejakem prostredi ,ktere ho formuje a je v nejake spolecnosti dalsich lidi, vytvari si vazby. No a toto chovani mu pak pripada proste normalni. Pokud se clovek dostane treba z USA zpet ,tak asi musi zirat. To same znam podnikatele zijiciho ve Svedsku a pri navstevach CZ si jen odplicvne a jede zase zpet. A korunu tomu nasazuje vedomi Cechu ,ze oni vse vedi nejlip a nejaka EU a obecne nekdo z venku jim do toho chlivku nema co kecat. Rekove jsou trochu podobni ,ikdyz me poslouchali a nehadali se. Ale jejich zvyky jsou tak zazrane ,ze je proste nezmeni. Takze nutit je treba k vyzuti ,kdyz vejdou do bytu je boj pokazde ,kdyz prijdou. Chystam clanek ,kdy se podivam zblizka na veci ,ktere jsem osobne zazil.

    • jonáš napsal:

     Tak zrovna o to vyzutí byste bojoval ve spoustě paralelních světů. Nutit návštěvu k zouvání se v běžný etiketě prej moc nenosí — http://zpravy.idnes.cz/jiri-grusa-svody-svobody-a-zouvani-bot-v-cesku-fqi-/kavarna.aspx?c=A091112_174459_kavarna_bos

     • Hladis napsal:

      Ja jsem vychovan v CZ ,takze zase mam zvyky ceske. To je prave to. A tyto zvyky se spatne meni. Ja jsem vychovan tak ,ze navsteva se okamzite zouva a majitel ji dava automaticky prezuvky. Opravdu je neuveritelne ,aby se vam po kobercich a podlaze promenadovala navsteva s blatem na botach ci necim horsim. Dale plati ,ze doma jsem ja svym panem a muj domov=moje pravidla. Pro reky toto prijmout je skoro nadlidsky ukol.

     • Hladis napsal:

      BTW: Pekny clanek.

     • Alex napsal:

      Jonáši, předešel jste mne. Tohohle jsem si všimnul před chvilkou. A přemýšlel jsem, zda na to reagovat či ne. Ono to o Hladisovi hodně vypovídá. Raději ani nenapíšu, co mi kdysi jistý velmi vzdělaný muž o tom zouvání povídal a jak podle toho lze v mnohých zemích poznat Čecha. raději jsem to napsal takto, i tak se asi opět dovím, že jsem něco špatně pochopil nebo, že tvrdím něco, co Hladis netvrdí a přidá k tomu nějakou něžnou barvičku politického zabarvení – mého. -usmívající se smajlík

     • Alex napsal:

      Hladisi, Vy jste asi nepochopil, ale ono je dobré respektovat zvyky země, ve které se nacházíte. A zkuste si malé intelektuální cvičení – na téma proč.

  • Hladis napsal:

   Jinak stat vylozene chce nutit lidi k praci na cerno http://www.novinky.cz/finance/286865-brigadnici-budou-od-ledna-doplacet-na-povinne-zdravotni-prohlidky.html Kde jsem to jen videl………..Recko ?

   • Občan napsal:

    A Vy byste si, pane Hladisi, pustil do obchodu s např. potravinami brigádníka, který NEMÁ „zdravotní průkaz“ a u kterého tak NEVÍTE, jestli není bacilonosičem tyfu, TBC nebo některého z typů žloutenky, případně nějakého zajímavého nakažlivého kožního či pohlavního onemocnění?

    I za jeden jediný den se toho dá ohledně přenosu nemocí „stihnout“ požehnaně…

    • Hladis napsal:

     Umite cist ? Zkuste to znovu a poradne. Hlavne „prenasi naklady z pojistoven na zamestnavatele“. Nebo snad souhlasite ? Jsem nevedel ze jste echtovni fanousek TOP09 😀

     • Hladis napsal:

      Ono to totiz povede k praci na cerno uplne stejne ,jako zde v Recku.

     • Alex napsal:

      Že Vy se ale dokážete zabejvat prkotinama. A ten hezkej konverzační tón.Tak Občan si nepovšiml, hnedle neumí číst. Hm dobrý a co takhle stejnou meducínku. Nemáte to tam v hlavince Hladisi trochu pomotaný – tak nějak komunisticky? Co podle Vás do plateb za úkony při léčbě ze zdravotního pokištění ještě budete chtít zahrnout? Kdo potřebuje ten průkaz? Ony to nemají být náklady firmy? A pokud je tam něco blbě, tak asi ten možný přenos na toho zaměstnance. A ten úplatek – můžete mi prosím popsat mechanismus? Nějak ho neumím vidět.

     • Občan napsal:

      To nevím JAKÉ náklady. Protože náklady na „zdravoťák“ nese KOMPLETNĚ celé brigádník a nikdy to nebylo jinak.
      JINOU prohlídku po mně nikdy žádný zaměstnavatel, u nichž jsem v posledních letech brigádničil, nepožadoval. Asi proto, že jaksi nemohu být těhotný 😀 Jediné, co jsem vždy podepisoval bylo, že nejsem fatálně alergický a kardiak na smrtelném loži, takže nezemřu na pracovišti. Ale to bylo čestné prohlášení, s nímž nebyla spojena žádná prohlídka.
      Poslední brigádu jsem dělal do ledna 2011, takže to jsou skutečně dost čerstvé poznatky.

     • Alex napsal:

      No vidíte, takže nikoli úplatek, ale černá práce. To je pravda trochu něco jiného, ale pak kupodivu uvažujete jako správný Čech tedy podlemnohých, podle nichž by měl začít každý u sebe. Ovšem tam, kde je potřeba třeba potravinářský průkaz, tam jsou i pravidelnékontroly higieny. Totéž se týká třeba potravinářských zařízení. Asi jste se jen nedoslechl o případech zavřeníněkterých provozoven právě pro dotčené prtohřešky. Čili to není špatně systémově, a je to věcí fungující kontroly a z toho yplývající kázně. Také tu bych nedeporučoval, aby bylo na dotčeně zaměstnance tlačeno, aby začali oni od sebe.

     • Alex napsal:

      A přeceještě jeden návrat, Ono je fakt, že takto to fungovalo ještě před pár lety. Poté co byly zrušeny ty okresy vlastně nevím, zda se neušetřilo na těch kontrolách. Pak by to doporučení těm zaměstnancům začít od sebe dávalo TEPRVE ten správnej SMYSL. Přesně ve smyslu snížení kriminality požádáním zlodějů, aby přestali krást a začali od sebe, při nefunkční policii.

   • Carlos V. napsal:

    Zde je příklad zcela úchylného zatěžování firem náklady a povinnostmi.

    Chápu ještě zdravotní průkaz pro potravináře, ale vše ostatní je úchylné. Ani si nepřejte vědět, co by každá firma měla mít.

    Povinnosti firem ohledně „ochrany zdraví“, ale i vedení docházky, kontroly spotřebičů a apod. jsou naprosto nesmyslné a doslova ubíjející hospodářství. Nemluvě o povinných prohlídkách elektrických spotřebičů, poplatku za rádio atakdále atakdále.

    Touž není snad ani díky zvůli politiků – to je epidemie zpupné tupé ničící zhovadilosti, házející těžkou deku na ty, kdo se snaží něco dělat.

    • Občan napsal:

     Dělnice, uhořevší v Bangladéši nebo Thajsku PROTO, že zaměstnavatelé „nebyli zbytečně zatěžování byrokracií a nesmyslnými předpisy“, by na to měly odlišný názor. Stejně tak jako vozíčkáři a mentálové, kteří se udusili v NĚMECKU v „chráněné dílně“ jenom proto, že pro VOZÍČKÁŘE tam bylo požární SCHODIŠTĚ (rampa by byla moc drahá)!!!!!

     To, co Vy, Carlosi, považujete za zbytečnost, zachraňuje v Evropě ročně tisíce životů. Kdyby ty předpisy neexistovaly, tak by Arcelor klidně najal k vysokým pecím těhotné Polky, protože by byly levnější než čeští chlapi.

     A ohledně poplatků za rádio – to si laskavě vyřiďte s OSA. Donedávna jeden JEJÍ právník SOUČASNĚ pracoval jako ředitel odboru na MK ČR. Nasísl se tam za Topolánka…

     • vrk napsal:

      Co se týče zpupnosti českých úřadu,
      Musím dát za pravdu občanovi,
      Kdyby mohli tak by..viděl jsem na .vlastní oči , že.. Neuvěřitelné.

     • vrk napsal:

      I když ta zpupnost měla co do činěni s nakládáním s eurofondy,
      kdoví jak to bylo…
      Kdo to ví, bohužel nepoví.
      Proletáři si rozdělili.
      Kapitalisti splnili plán.
      Chacha.
      Yosif měl dividendy.

    • Hladis napsal:

     Carlosi. Nektere jmenovane veci jsou opravdu jen vydirani. Napriklad s temi poplatky za radia ,kdy OSA je doslova vyderacska organizace. Vetsina bezpecnostnich opatreni a kontrol ale smysl ma. Pri predstave minimalniho statu v hlavach libertianu se dostanete tak do te Bangladeze. Konkretne v teto veci ale bude mit nehrazeni vstupnich prohlidek dopad na brigadniky a narazove ci sezoni prace. Bud brigadniky neprijmete, date jim nizsi plat nebo to udelate na cerno. Ne ze by prace na cerno nebyla v Cesku neco neznameho. Je jasne ze pojistovny nekde musi zvysit sve prijmy ,ale takhle ?

    • Řezníček z Brna napsal:

     Carlosi,
     U nás v Brně před několika lety vyhořelo kasíno u hlavního nádraží. Při požáru uhořel jeden krupiér a jeden hasič. Proč? Majitel kasína dal zatarasit požární únikové východy ruletami. Potřeboval tam nacpat co nejvíce stolů, které mu vydělávaly, co na tom, že nerespektoval požární únikové koridory. Kdyby to po něm někdo vyžadoval, řval by, že je to omezování podnikání. Když vznikl požár nebylo kam utéct. Jen pro zajímavost, nikdo za 2 zmařené životy nebyl odsouzen, protože se nepodařilo prokázat, kdo konkretně uzamknul únikové vchody a přirazil k nim ruletové stoly. Bordel, jinak se to nedá říct.

Komentáře nejsou povoleny.