Prezidentské volby nebo šaškárna


Nenapadá mně nic jiného, že když musela projít, přímá volba nového prezidenta ČR, o kterou už volala veřejnost, již v 90-tých  letech minulého století, musel se nastavit ten nejhorší a nejkomplikovanější způsob. Svou novelou v Ústavě České republiky musela změna projít tak, že kandidáta na prezidenta může navrhnout 20 poslanců, 10 senátorů nebo také občan České republiky s peticí, která získá minimálně 50 tisíc podpisů. To přesně podle vzoru „Vlk se nažere a koza zůstane celá“. Vlkem není myšlen náš kosířský vlk, ale občan, kozou již předem určený kandidát, který musí za stávajících podmínek systému přímé volby projít. Především to musí být prezident, který je věrný a osvědčený podporovatel  modroptákové strany  např.Jan Fischer.

napsala Anita

Z mého pohledu je svým způsobem občan ČR, který si musí hledat 50 tisíc podpisů na petici diskriminován.  Těžko obyčejný člověk sežene 20 poslanců nebo 10 senátorů, kteří ho neznají, k jeho podpoře pro  návrh na kandidáta prezidenta. Zase se o to může pokusit jen ten, který s nimi vyje nebo „sedí v jedné řadě lavice“. Naopak mám pocit, že kandidující občan, který by sebral 50 tisíc podpisů, by měl smůlu, vždycky by se našla nějaká neskutečná příčina, která by ho vyřadila. Nejdříve nedostatkem zajistit vlastní kontrolu svým zástupcem při prověřování vzorků podpisů, nedostatečnými základními matematickými a logickými znalostmi úředníků na ministerstvu vnitra. V neposlední řadě pak libovůli odstranit kteréhokoliv občana – kandidáta z momentálně vymyšlených závad, pro které jsou podpisy z petičních archů vyřazeny. Při hrozbě, žaloby se vynoří další a nové nesrovnalosti, jako v poslední době, podpisy černých duší.

 Opravdu nádhera! Já být protikandidátem a věnovat tolik peněz do propagandy své vlastní osoby na prezidentský postolec, tak nebudu váhat v našich divokých končinách, podobajících se pomalu zákonům džungle a najmu si nejen agenturu sbírající podpisy petentů, ale i ony petenty, kteří úmyslně  napíší špatné údaje nebo zapíši mrtvé duše do petičních archů konkurentů a to tak, aby byly různě prostoupeny v petičních arších. Opravdu, můj rozum už to nebere, jinak, než, že tady ty šaškárny kolem vyřazování kandidátů a jejich pozornost k této  administraci. má jeden jediný důvod. Odpoutání pozornosti a třeba i  odebírání hlasu např.Jiřímu  Dienstbierovi. Protože jsou přeci jen občané, kteří nejsou ještě, tak zcela rozhodnuti a mohou podlehnout  dojmům o nepravostech, které se dějí „chudákovi“ např. Okamurovi, který by i mohl v hodině dvanácté být znovu zařazen, jako kandidát a pak podpořit právě jeho  hlasem v přímých volbách. Takže např. Dienstbier ztratí,  ale  např. Fischerovi sice nepřidá, ale  ani neubere, ale  Okamuru pouze posune o stupínek výš, jako kompenzaci za  „bolestné“.  Zajisté tak pomůže k očekávané radosti  těm, co financují   Fischerovu  kampaň.

Nehledě k tomu, že dle mého je zcela jedno, jestli volby budou včas stihnuty do 11-12.ledna 2013 nebo  budou  posunuty. Vše nasvědčuje  tomu.  Že  mohou a pravděpodobně i budou napadnuty. Pokud bude zvolen prezidentem např.Fischer, půjde ze strany modroptáku chvála na přímou volbu prezidenta a veškeré připomínky budou bagatelizovány. Pokud by náhodou vyhrál např. Dienstbier, budou to všichni fanoušci modroptáků, kteří budou, napadat a zpochybňovat  přímé prezidentské volby. Ano veškeré finance určené na volbu budou zase jen nákladem, zcela zbytečným pro občana, postrádají už teď smysl v účasti svobodné, nemanipulovatelné přímé volby občana. Zaplatí si předraženou šaškárnu a po té bude nuzně přešlapovat před obchodem potravin a lamentovat nad jejich zvýšením cen, díky úsporných balíčků.

Frustrující je pocit beznaděje, že někdy projde naší poslaneckou sněmovnou něco jiného než zmetek. Dříve, když někdo vyráběl úmyslně zmetky, byl nazván sabotérem. Dnes bude, tedy ekvivalentem, tohoto slova „břídilozakonosabotér“ a ne málo, takových se tu honosí tituly před  i za  jménem  by  jej  mělo povinně  obdržet. Nicméně  neměli by  se žinýrovat a  ten můj  novotvar –břídilozakonosabotér  vždy  uvádět! A  pokud  možno  jej mít na  vizitce  vyveden  tučným písmem. Nechám na nich,  zda  na něj  budou také  hrdí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Anitin krámek se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

54 reakcí na Prezidentské volby nebo šaškárna

 1. Gerd napsal:

  Nevím, ale přímou volbu prezidenta považuji za první krok. Asi je důležitý, protože vše se v ČR děje zásadně nepřímou volbou, tak je nutné začít některé demokratické funkce voličů vykonávat přímo. Pak by mohly následovat takové důležité kroky, jakým je třeba odvolatelnost poslanců a senátorů z vůle občanů. Myslíte, že by tam dnes strašila taková Peake nebo Kalousek?
  Co se týká nákladů, pro občana by konání nebo nekonání volby vyšlo nastejno. Pokud by se volba nekonala, ušetřené prostřdky za přímou volbu by zmizely v nějaké spřátelené kapse.
  To, že český parlament vyrábí legislativní zmetky, snad ani nemůže být neschopnost, ale cílený proces. Jestlipak BIS někdy vyhodnotí jako největší nebezpečí pro demokracii v ČR český parlament a jeho činnost? Jo, těch legislativních zmetků už je! Zase bude jednou šance celý ten chumel českých zákonů kompletně vyhodit.
  Už od roku 1990 tvrdím, že jsme měli najmout partu překladatelů a přeložit právo jiného státu. České třetí cesty se nikdy neosvědčily, vždy dopadly katastrofálně. Ale díky českým vládám jsme nuceni opakovat stejné chyby, které už učinily vlády jiných států před námi. Čeští politici nejsou schopni poučit se z cizích chyb, a nikdy už ani nebudou.

  • Občan zZz napsal:

   Ona ta přímá volba prezidenta u nás je ovšem také zmetek.

   Blog Václava Žáka
   Přímá volba prezidenta – aneb o cestě ke dnu
   Zatímco slovenský a rakouský přímo volený prezident nesou za své jednání odpovědnost, a mohou být ve všeobecném hlasování odvoláni, ponechali čeští zákonodárci NEODPOVĚDNÉMU prezidentovi takové samostatné kompetence, jako je jmenování bankovní rady, jaké nemá žádný jiný prezident v Evropě.
   http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-zak.php?itemid=15577

   • Gerd napsal:

    Ono je to ještě horší. Prezident ČR může být souzen jen za velezradu, tedy konání směřující k narušení celistvosti ČR, což je předání území jinému státu. V dnešní době máme takový konkrétní případ jen jeden, a to Vatikán. Česká vláda a český prezident se církevními restitucemi dopouští velezrady. Měli postupovat v rámci platných restitučních předpisů a raději na to zřídit samostatný soud nebo posílit stavy soudců.

    • Občan zZz napsal:

     Postupně nabývám stále silnější názor, že v budoucnu bude samotná církev hodnotit současnou podobu církevních restitucí za nešťastnou, protože jí to přinese o hodně více mínusů než plusů a nemyslím tím jen peníze.
     Jestli je to velezrada neumím zhodnotit, ale určitě o restitucích nemělo být rozhodnuto jen tak od stolu.

     • Gerd napsal:

      Ano, současná podoba církevních restitucí prostým předáním majetku jen zakládá kterékoliv další vládě možnost smlouvu prohlásit za neplatnou od samého počátku.
      Jako velezrada je hodnocena činnost směřující proti územní celistvosti ČR. Tím předání části území ČR jinému státu (Vatikánu) je.

     • Petr Pelikan napsal:

      Gerde, Český stát Vatikánu žádné části území restitučním zákonem nepředává. To není vůbec pravda.

 2. Petrpavel napsal:

  http://www.novinky.cz/domaci/288752-okamura-si-stezuje-u-ustavniho-soudu-muze-ohrozit-termin-voleb.html
  Óoo, ta hrůza!
  A může za ty chyby v zákonu i v jeho interpretaci MV samozřejmě Okamura, kdo jiný, že, ehhm …?

  • Gerd napsal:

   A to ještě Okamura zapomněl napadnout, že:

   Dle čl. 56 odst. 5 úst. z. č. 71/2012:
   „Navrhovat kandidáta může kterýkoliv občan ČR, který dosáhl 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 tis. občany ČR oprávněnými volit prezidenta ČR. Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně 20 poslanců nebo nejméně 10 senátorů.“

   Nikde není ani slovo o tom, že by kandidát mohl být vyřazen! Pouze se říká, kdo může navrhovat kandidáta a za jakých podmínek.
   Předložil občan ČR navrhující T. Okamuru petici s 50 tis. podpisy občanů ČR? Jsou oprávněni k volbě prezidenta?

   O platnosti nebo neplatnosti hlasů tam nic není. Jen předložil petici a tak může kandidovat.
   Vše ostatní se zakládá jen na ministerské vyhlášce vytvořené jedním ministrem, prováděcím předpisu, a na jeho základě vybíráme prezidenta republiky. Nedemokratičnost takového postupu je zcela zřejmá.

 3. tata napsal:

  ANITA
  Vaše myšlenky a závěry sou hodně shodné z mými……..jen bych dodal…………v bordelu se nejlépe krade a tutlá nepravost………podle mě je to záměr…………..bohužel to co zde teď je měrou nebývalou a bude to horší má jeden zřejmí cíl………………..plno věcí postihne tu příští vládu a ten největší hněv sklidí ona………už dnes když se bavím z lidmi tak padají věty a zruší to levicová vláda……něco ano plno věcí už zrušit nebude moc nebo by to mělo ještě horší dopad.

  TŘEBA ..dph………proč ho nesníží……….protože každé zvýšení má jinou funkci než snížení…….když zvýšíte nemá to při určité překročení hranice efekt pro statní pokladnu co to ale určitě zhorší to je život prostých proč prostých neboť u mnohých i ..x.. korun je citelných,pro ty bohaté je to egál…………..opak snižovat je to přímo úměrný úbytek ve statní kase,naopak jen nepatrné sníženi cen mnohdy ani to ne………v tomto ohledu si levicová vláda to sníženi nebude moc dovolit………….ovšem toho pravice využije a většina lidí to bude chápat jako chybu levice………kecali a nesníží,možná náký bod ale na tu 5 procentní hranici už to není možné vrátit a s tohoto pohledu bude vice věcí co bude prakticky nemožné vrátit

  • Petr Pelikán napsal:

   Táto, problém české fiskální politiky nespočívá ve zvýšení DPH, ten spočívá v nespravedlivé daňové politice. Není otázka, zda nová vláda bude za politiku té současné odsuzována. Je spíš otázkou, zda bude nová vláda hledat a realizovat změny fiskální politiky? Zda bude reagovat na zvyšující sociální rozkoly a nebo zda pojede dál v kolejích současné fiskální politiky?

 4. jezevec napsal:

  podporovatel modroptákové strany jan fischer? asi jsem něco nepochopil? neni von náhodou komunista? nemá ods vlastního kandidáta sobotku? který je tak suchý, že stejně většina voličů ods bude volit pana knížete?
  jinak tomu textu chybí poslední odstavec – a totiž jak tedy, ne-li podpisama, má být kandidatura podepřena. máme bezbřeze dovolit kandidovat úplně komukoliv, a mít volební plachtu s desetitísci jmen převážně úchylů? má být na petici jen pět tisíc ale zato úředně ověřených podpisů? má být petent ztotožněn na poště nebo přes datovou schránku (czechpoint atp), a tak být vyloučeni ti kdo tuto možnost nemají v logistickém dosahu?
  ačkoliv jako (například) zastupitel ve své obci každých šest let zápasím s imbecilní peticí, abych vůbec směl kandidovat a zadarmo pro své sousedy pracovat – myšlenku podpisů vnímám jako nikoli-nepochopitelný filtr, aby kandidát prokázal, že za jeho touhou spravovat věci veřejné stojí víc než jen vlastní ambice a okruh nejbližší rodiny. ovšem jedna věc je padedát podpisů na malé obci – a jiná věc je padesát tisíc podpisů, což je číslo tak fantaskní, že navrhovateli mělo dojít, že tolik podpisů nelze sehnat v tak krátkém čase jinak než brigádníky, se všemi známými nevýhodami výkonu žoldnéřů.
  ale proč by zrovna modroptáci měli jásat nad análním horozelzcem a komunistou, to mi z toho stále nevyplývá . . . .

  • Jos napsal:

   Jezevče, třeba vám k pochopení pomůže seznam dárců pro Fischerovu kampaň. Ční tam se skoro 14 mil.Kč vlastně hlavně jeden, nějaký Chrenek. Ten co si chtěl s Julínkem a podobnými grázly z ODS (Šnajdr atd.) urvat notný krajíc z veřejného zdravotnictví. Myslíte, že Chrenek už nekamarádí s ODS? Anebo že Chrenek podporuje komunistu?

  • vlk napsal:

   Zdar Márty. Aspoň soudím, že jsi to ty. Takže pokud ano, vítej stará flinto. No stará.. jsi o odost maldší.. Ale hodně dlouho s e známe. Hodně.. Od 1997? Ještě z for ODS.. Jo , to byly časy.

   • jezevec napsal:

    jjj, slíbil jsem že zajdu. teda že zajdu sem, já zajdu až později.
    jinak 68, na drátě od 93, na foru tak 95-6, xychtmo na té akci na wenclu … 97 může být.

 5. čtenář napsal:

  trochu legrace ke konci roku neuškodí.

  Nečasova vláda padla, k Praze se blíží tanky generála Okamury

  Dnešní dlouho očekávaný pád vlády vyvolal vážnou politickou krizi, které zneužil nově zvolený senátor Okamura. Pučisté pod jeho velením obsadili zlínská kasárna a Okamuru povýšili do hodnosti generála. Na místě bylo shromážděno několik tankových divizí, které již vyrazily směrem k Praze. Ke vzbouřencům se postupně přidávají členové Dělnické strany a příznivci Suverenity Jany Bobošíkové. Podle posledních zpráv mají ozbrojenci v rukou Zlín i blízké okolí a plánují obsadit všechny moravské kraje, aby si vytvořili pevný týl pro invazi do metropole.

  http://www.infobaden.cz/2012/10/29/necasova-vlada-padla-k-praze-se-blizi-tanky-generala-okamury/

  • Bavor napsal:

   Podle posledních informací ze sítě JPP (jedna paní povídala) je cílem povstalců ochromit činnost parlamentu vypleněním parlamentního bufetu. Působením páté kolony sestávající z členů Pirátské strany a Anonymous, byl napaden hlasovací systém PS, který nyní na jakékoliv hlasování nastaví “ Ano 100%“.

  • Bavor napsal:

   Z církevních kruhů se proslýchá, že olomouckým arcibiskup Jan Graubner povstalcům požehnal, pokud dodrží zákon o církevních restitucích. Tomio Okamura slíbil rovněž, že po úspěšném tažení na Prahu se dá kardinálem Dominikem Dukou korunovat na českého krále. Rovněž přislíbil, že jako hlava státu bude dodržovat všechny mezinárodní smlouvy, zejména tu o dodání 200 volů ročně hlavě německého státu. Pro rok 2013 se pocítá s využitím PS a Senátu.

 6. ujo napsal:

  české tankové divise… tak to je opravdu vtip….leda by ta divise měla 3 tanky…no, mohli by si snad ti Moraváci nějaké půjčit na Slovensku

  • Gerd napsal:

   ČR má asi 30 tanků, ale nějaké mohli vyhrabat na šrotišti. Nebo použít OT, jenže ty při poslední akci ani nedoraziůli do Prahy. 🙂

  • Anonymní napsal:

   Na Slovensku nemohli. Slováci letos zrušili tankové vojsko úplně..
   Ale možná, že generál Okamura a vzbouřenci nechali okamžitě s ezačátkem puče zrekvírovat všechny dosažitelné cisterny, tedy – tanky a teď je šikují do divzních sestav.
   Orý budou naplněné alkoholem. Některé metylem. Aby se NečasKalouskova ochranka buď před bojem uchlastala nebo sama oslepila.-

   Jo a proč s etanku říká tank? No když Britové koncipovali svůj první obrněnec na s větě, byla to strategická záležitost tehdy světového významu. CHtěli s ní prolomit peklo zákopové války a definitivně rozhodnout 1.ww. A tan byl krycí název pro orbněnce. Takže tanky máme….Tedy ty v původním slova smyslu.

 7. Hladis napsal:

  S clankem nesouhlasim. Je to fabulace. Me by zajimalo jak je Fischer spojen s „modrou ptakostranou“ ? Nynejsi limit 50 tisic podpisu se vcelku osvedcil a nema s tim problem nikdo ,krome Okamury ,ktery ac rikal opak, tak ted vyskakuje a hraje si na ublizeneho. Problem nastal pozmenenim zakona ministerstva vnitra poslanci a problem je hlavne zpusob vypoctu vadnych hlasu. Jinak je to nastaveno vcelku ok a shodli se na tom pravnici ,opozice a koalice.

 8. čtenář napsal:

  Anito,víte,tu šaškárnu z těch voleb udělal sám Okamura,už teď bych si vsadil na to,že koncem příštího roku se nám Okamura pochlubí jak k nám přijelo o desítky tisíc více turistů z Japonska,které on DOVEZL.
  Musejí z nás mít v tom Japonsku děsnou legraci,kdo by nechtěl vidět zemi kde nějaký Okamura-Bond podal stížnost a možná(doufám že nikoliv) se mu podaří odložit volby.
  Se nedivím,že ten člověk nedokáže držet slovo,on totiž i mylně informuje o tom svém podnikání,četl jsem jak to bylo s tím jeho obchodem s potravinami,a není to jeho zásluha,ale nápad jeho bývalé manželky,která ho požádala o peníze,přirovnala to k pořadu den D.Mylně i informuje o tom proč se z Japonska vrátili,bylo to kvůli tomu,že byla těhotná a tam těhotenství přijde na velké peníze.Nebyl mi sympatický,jak jsem už minulý týden uvedl,no ale teď je mi už neskonale nesympatický.
  Ale umí v tom chodit investor,taková reklama zdarma se dostane málo komu,skoro bych si mohl říct,nevloudil tam tu chybovost podpisů úmyslně?hmm.

  • Petrpavel napsal:

   Kdyby nekandidoval, a neměl naději – nebýt pomlouvačné kampaně a protiústavních zásahů – proti vašemi idolu (kdopak to je?) ani by jste o něj nezavadil. Tak se nedělejte…
   Napíši to jednoduše : primitiv zůstane primitive, i když papouškuje bláboly z Blesku či MFD.

   • čtenář napsal:

    chacha,
    on má nějakou naději?Ať ho ÚS do té hry vrátí,aby sám velký James Bond poznal jak se jeho 17.401 hlasů ze senátních voleb promění v prach.
    Jestli si velký špión neuvědomuje,že senátorem je pouze z toho důvodu,že proti němu nestál adekvátní kandidát,tak to je smutné.I když,ten obvod trochu nechápu co tam prováděli,když tam taktéž kandidoval Ludvík Hovorka,za tímto je už alespoň něco vidět.

    Já idol nemám,ale když vás tak pozoruji,tak tím idolem budete brzo Vy,máte úžasný tah na branku.
    ———————————————————————————————————————-
    čtu vše,naprosto vše,papouškuji pouze vybrané:

    Zvláštní postavou je podnikatel Okamura. Nemá za sebou prakticky žádnou veřejnou politickou činnosti, ale již zvítězil ve volbách do Senátu. To mu však nestačí.
    V rozhovoru pro Právo konstatoval, že senátorský plat mu na živobytí nestačí. Musí nadále podnikat, což mu vynáší 200 – 400 tisíc korun měsíčně. Kdyby byl prezidentem, tak by prý podnikání ukončil.

    http://www.halonoviny.cz/articles/view/1405870

 9. Petrpavel napsal:

  Pro pobavení – strojopisem středověkého felčara (a především ohlasy na článek) :
  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-schwarzenberg.php?itemid=18534#utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-4

  • Sylva Šauerová napsal:

   To nic není, Petřepavle. Pokud si chcete opravdu počíst, podívejte se do diskusí politického bulváru zvaného Parlamentní listy, to pod kterýkolliv článek týkající se Schwarzenberga. To je teprve ta správná stoka. Na aktualne.cz by byla jistě taky, pokud by to redakce dovolila. Na PL by Schwarzenberga rovnou věšeli, žasnu, co všechno dokáže z mých spoluobčanů padat, na člověk hned leze nausea.

   • Petrpavel napsal:

    Jaksi jste SŠ nepostřehla, že to je jeho vlastní blog a tedy jeho text.
    Je také dobře, že si uvědomujete, že Váš názor a názor Vaší rodiny je v tomto případě silně menšinový. Těch míst na internetu, kde se projevují názory čtenářů (Vy říkáte stoky, Dika lůzy) by se našla podstatná většina, jak sama konstatujete. A Vy to přece víte.

    • Sylva Šauerová napsal:

     Ne, Petřepavle, nejde o většinu, tak špatné mínění o Češích nemám.

     A ano, vzkazy typu „Chcípni na rakovinu, a ať to co nejvíc bolí“, „Tobě se směje celá země rakouský demente jestli sis toho ještě nevšiml“, “ takhle se knize-co je to zacurak z rakouska, at jde do prdele tady neni kralovstvi ,ale jenom bordel.tomu on dal svuj hlas ve vlade skurvisyna z ROZNOVA“, „Degenerovaný,dementní a senilní „šlechtic “ káže cosi o morálce.Copak někdo z rodu Schwarzenbegů, s jejich známou nákloností k fašistům,má právo kázat morálku? Majetek,který vlastní získávali jen skrzevá utrpení a smrt poddaných.TÁHNI UŽ DO PEKLA,TAM JEDINĚ PATŘÍŠ!!!“, považuji za stoku. Nemusí se to ale týkat jen Schwarzenberga. Tenhle je třeba taky pěkný : „Zmrde, proč nepíšeš o tom, že vláda krade?“ Podepsána Baba Jaga. „Jenže K.G.udělal chybu !,
     Místo zavírání,je měl nechat všechny postřílet !“, podepsán Apolo.

     Že by tohle byla většina ? Děláte si legraci, doufám.

     • Petrpavel napsal:

      Člověk přitlačený ke zdi dělá různé, na první pohled, zhovadilosti. Říká se tomu „nemá už co víc ztratit“. Může za ně spíše ten, kdo jej tam přitlačil nebo ten přitlačený? Je horší ten kdo ze zoufalství nadává, nebo ten, kdo jej do toho zoufalství svou benevolencí (a vlastním konáním : „..už je to promlčené, tak to můžu říct, korumpoval jsem..“ říkal Váš svatý v rozhovoru“ ) k tunelování, podvodům, korupci, rozkrádání apod. k poklesu životní úrovně přivádí?
      O tom, kde je většina, si můžeme popovídat po volbě. Že se těším, je nabíledni 🙂

     • tata napsal:

      paní S.Š

      To co jste napsala jako příklad jednoznačně stoka je,a neberu odpověd P.P že člověk přitlačený ke zdi…… BOHUŽEL ta stoka je na obou polech naštěstí ne tady,a navíc stěmi lidmi ani nemá cenu se zabývat nebo reagovat na ně,

     • Petrpavel napsal:

      Tato, mýlíte se, stoka je i tady : „…po válce dal hlas komunistům a dneska už ho komunistická pracka svrbí zase, protože imbecil se může spálit o kamna třeba desetkrát, a stejně se spálí znovu…“. Autor příspěvku je Vám jistě znám 🙂

 10. Petrpavel napsal:

  http://www.novinky.cz/domaci/288736-cesi-jsou-hrdi-na-svou-vlast-zit-by-ale-chteli-jinde.html
  Češi jsou hrdí na svou vlast, je tam vše OK, a proto žijí jinde 🙂
  Co na to, Petře Pelikáne, Hladisi ?

  • Hladis napsal:

   Nic.

  • Petr Pelikán napsal:

   Petřepavle, rád Vám odpovím. Srdcem jsem a zůstanu hrdý Čech a především Šumavan, ale duchem jsem a zůstanu kosmopolit. V mých žílách, pokuď vím, teče nejen česká krev, ale také částečně slovenská a maďarská. Kolik dalších jiných sice nevím, tak daleko jsem můj původ zatím nestudoval, ale možná se k tomu někdy dostanu (jsem si jistý, že jen na základě dějinných událostí a geografického původu jich je určitě ještě víc). Část příbuzenstva je a nebo byla také roztroušená po světě (jak tomu jistě je u velké části evropské populace) – Francie, Německo, Rakousko a sňatkem jsem získal další příbuzenstvo (má žena je napůl arabského původu), roztroušené po celém světě – od Německa (Berlín, Norimberk) přes USA (Santa Barbara, Monterey, Sacramento, Las Vegas) a Írák (Bagdád) do Austrálie (Adelaide, Sydney). Takže pro mou dceru bude Vaše otázka ještě zajímavější.

   • Petrpavel napsal:

    Petře Pelikáne,
    jako vždy výhýbavý, chlubíte se svým mnohonárodním původem. Budiž.
    Jsem hrdý na svou zem, chválím vše co se v ní děje (já vím, tak nějak socialisticky konstruktivně také kritizujete, ale výsledek Vaší úvahy je vždy takový jako píši), ale radši, mohu-li si vybrat, žiji jinde. To je ona zvláštní logika mnohých inastránců-čechů, i Vaše, kterou jsem ironizoval.
    Nic se na mém ironizujícím náhledu nemění.

    • Petr Pelikán napsal:

     Petřepavle, pro Vás vyhýbavá odpověď, pro mě osobní skutečnost. Nemám nutnost a ani důvod, chlubit se mnohonárodním původem, to je jen způsob Vaší interpretace, já jsem jen chtěl vysvětlit důvod mého postoje. Pro mě osobně samotná národní příslušnost nedělá člověka lepším či horším – osobní postoj a jednání jsou podle mě rozhodující.

     Jediné, co jsem z Vaší reakce mohl vyčíst – a to je škoda – je skutečnost, že rád překroutíte fakta a výpovědi. Nejde Vám o diskuzi, ale o důvody k cílené kritice. Já jsem neřekl, že: „Jsem hrdý na svou zem, chválím vše co se v ní děje, ale radši, mohu-li si vybrat, žiji jinde.“

     To je Vaše neopodstatněná dedukce, kterou sice zdůvodňujete: „Já vím, tak nějak socialisticky konstruktivně také kritizujete, ale výsledek Vaší úvahy je vždy takový jako píši.“

     Ale i to neodpovídá vůbec skutečnosti. Odpovídá to jen způsobu Vaší kovnerzace. Je smutné, že Vás tak levný a povrchní způsob uspokojí. A pro mě osobně to říká mnoho o důvodech a podstatě Vašeho zájmu.

 11. Jos napsal:

  Pokud Okamura svou stížnost nevyhraje, bude to další rána demokracii. ˇUředníci taxikáře Kubiceho totiž kromě trapně slabomyslné chyby v počtech s procenty udělalo ještě další, mnohem hlubší chybu, kterou, pokud vím, nekomentoval ani správní soud. Aby své počty na základě subsouborů mohli ministerští úředníci aplikovat na celé soubory podpisů, museli by provést to, co se v matem.statistice nazývá „náhodný výběr“. Už z plácání toho Kubicova úředníka vyplynulo, že na vnitru udělali cosi zcela jiného, jakýsi cinknutý výběr. Detailně to najdete na př. v blogu pana Škopa na Aktuálně, a velmi důkladně to také rozebral na svém blogu Pecina. Celé rozhodnutí MV o registraci kandidátů je tudíž vadné, kompletně a u všech kandidátů. Nejvyšší správní soud to zjevně nezvládl, nebyl si asi ani schopen najít kvalifikovaného poradce. Pokud ÚS při jeho možnostech nevyhoví Okamurově stížnosti, platí pro něj totéž. Celý ten zákon je prostě vadný už třeba proto, že vyžaduje kontrolu podpisů, kterou ovšem prakticky v daném čase je nemožné provést skutečně a je jí možné provést jen trikem. A ten cinknutý trik provozuje absolutně nedůvěryhodný Kubice. A to asi byl smysl celé té procedury. Prosadit vliv momentálně vládnoucí garnitury do výběru možných nezávislých kandidátů. A Okamury se to týká jen okrajově.

 12. Kaktus napsal:

  Vono se nedá nic změnit !!!
  Kubiceho „náhodný“ součet hlasů při výběru presidenta je již znám. Pouze čtenáře ještě necháme v iluzi vlastní volby.

 13. anita napsal:

  Děkuji všem za svůj diskuzní příspěvek i za hvězdičky. Tentokrát se nehodlám vůbec s nikým přít, každý máme tu svoji pravdu-nepravdu. Počkáme si.
  Hlavně mi šlo o to, že je vůbec možné mít nastavený zákony tak, že je možné vůbec připustit, že by mohly být napadány, už v průběhu voleb, dle mého opodstatněně. Taky vím, že je těžko v této fázi volby odpískat. Kdo by zaplatil všem kandidátum vložené finanční prostředky do volební kampaně? Ano, pojede se hezky dál, někteří budou spokojeni, měli přeci možnost, první demokratickou přímou volbu prezidenta.
  Osobně jsem hodně rozpačitá z takto „demokraticky“ nastavené přímé volby , no – Dies stultis quoque mederi solet………

 14. Soumar napsal:

  Anito,
  z Vás hrozně moc čiší neláska k pravici a vlídnost k Jiřímu Dienstbierovi. Nešlo by to bez těch „modroptáků“?
  Vážně si potřebujete ulevit nějakou špinavou nálepkou? Socani… Černoprdelníci… Skopčáci… Rusáci…. Cigoši…. Co zkusit skrze kultivaci jazyka zkultivovat myšlenky?
  Nic proti Vám osobně, jen jste mi přišla do rány.

  • anita napsal:

   Soumare, když za to nemůžu, že je tam modrý pták ve znaku, dobře opravuji na modroptáčkové 🙂 ,ale dobře, všechny je nehážu do jednoho pytle, to zase ne, jsou tam i tací, co jen koukají a nestačí se divit

  • kočka šklíba napsal:

   Rudí komisaři vám zřejmě(daňový) soumare nevadí, že? Pokud vyčítáte nálepkování Anitě, čiňte tak vždy, i k majiteli tohoto blogu a k jeho tlumočníkovi, Jenže tam to bylo pro Vás, „středňáka“, no spíše mnohem hnědšího, pokud jste opravdu nick daňový soumar, přijatelné, nejen to ;). A to vlk nechápe. Což mě hodně mrzí. Zase jedno zklamání.

 15. Levandule napsal:

  Anito, děkuji Vám za článek. Víte i já mám pocit, že zákony u nás se dělají tak, aby mohly být vždy nějak napadnutelné a tím pádem se vlastně nemusí dodržovat. Bohužel. Hezký den i konec roku a navzdory všemu i rok 2013 pro všechny Kosíře!!!

 16. Jan Čermák napsal:

  Dobrý den.
  Já myslím, že za tím /paskvilným zákonem/ není úmysl. Je za tím neschopnost, nekompetentnost, hloupost.
  Všeobecně se prohlubující. Je za tím „právo na vlastní názor“ blba.
  A to je ještě horší.
  Neb je li direktor hajzl, ale schopný, a fabrika prosperuje, zaměstnanec mu ledaco odpustí.
  Naši kápové nejsou jen asociální , podlí, a zloději. Jsou také hloupí a neschopní.
  My poneseme důsledky.

 17. Lex napsal:

  Gerde,
  ta územní celistvost, církevní restituce a majetek Vatikánu dohromady nejdou. Církve, řády, kongregace a církevní instituce jsou (jsou-li registrovány v rejstříku) právnickými osobami podle českého prvního řádu, a jen podle něho mají svou právní subjektivitu (tedy mj. i nabývat a zcizovat majetek). Nejsou-li registrovány v rejstříku, nejsou ve státě nositeli takových práv, byť by měly svatozář a byly blahoslavené.
  To „vlastnictví“ Vatikánu je otázka kanonického práva, které nemá žádnou relevanci k právu světskému (právnímu řádu ČR), kterým se řídí veškeré právní vztahy.
  Stát Vatikán („Svatý stolec“ nebo kdo je právním subjektem) by se mohl stát reálným vlastníkem jen tehdy, pokud by římskokatolická církev svůj majetek na něj přenesla nějakým typem „světské“ smlouvy. Pak by už ale nebyla vlastníkem ta církev.
  L.

  • vonrammstein napsal:

   To je zvláštní. Už během svých prvních vstupů na Kosu jsem komusi odepsal na stejný problém jinými slovy totéž. Bez reakce. Tak jsem zvědavej, jestli se Vám, starej hrdino, někdo pokusí odpovědět.

  • Petrpavel napsal:

   Wikipedia : „Ekonomika Vatikánu je značně unikátní. Vatikán nemá žádné přirozené zdroje surovin, ornou půdu, pastviny a ani přirozené zdroje pitné vody. Vše potřebné se dováží a prakticky zde neexistuje zemědělství ani průmysl.
   Významnou částí příjmů je však turistický ruch a také dary věřících z celého světa (tzv. Svatopetrský haléř)……
   Svatopetrský haléř nebo také Petrův haléř je označení pro finanční dary, věnované katolické církvi a Vatikánu.“
   Naše územní celistvost nemůže, myslím, být ohrožena. Na vlastizradu to nevidím. Na zradu ano. Darovat darované není přece problém … Ale v tom jsme, zřejmě, zajedno.

 18. lujjza napsal:

  „Výzva osobností na podporu prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga“ (včetně seznamu těch, co dosud podepsali):

  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Vyzva-trikralova-na-podporu-kandidatury-Karla-Schwarzenberga-258384

  Opravdu tomu nerozumím…. i kdyby osobně a osobnostně byl Schw. „fajnovej jak čínský hedvábí“, jako Kalouskův komplic je prostě pro mě nepřijatelný…..
  Copak ti lidé skutečně nevidí ten obrovský rozpor mezi jeho slovy na jedné straně, a činy na straně druhé?

Komentáře nejsou povoleny.