Co takhle single malt zadara?


Dějí se to  věci.  Ve  včerejších Lidovkách  můj  velký oblíbenec Tomáš  Němeček,  jeden  ze  dvou  neoriginálních  autorů,  kteří  za  skoro  rok  existence  Kosy na její  stránky autorsky  nakoukli,  respektive  jejichž  články  jsem    přetisknul, ve  svém pravidelném  čtvrtečníku Velké  detaily píše, mimo jiné  o  tom jak se v ČR  v posledních letech  vyvíjí  spotřeba  tvrdého alkoholu.  Věřím, že  má  svá  čísla,  jako  vždy  bezpečně  ověřená, proto  je přetisknu:

2009                                                       68 milionů litrů

2010                                                       60 milionů litrů

2011                                                       55 milionů litrů

2012                                                       předběžně méně  než  50 milionů  litrů

2013                                                       ?

Přiznám se, že  tahle  tabulka mne docela   dostala. A velmi  lituji,  že  se jí  nepokusil  nějak  interpretovat v souvislostech, protože  bych byl  býval    skutečně  hodně  zvědav na jeho  pohled.  Ale  charakter jeho  včerejšího  sloupku  nebyl  interpretační,  nýbrž  jen sdělovací  – však měl také název  „Letos v Česku poprvé“ a  zabýval  se –  jak  vyplývá z názvu,  velkými  detaily.  Tedy  drobnostmi,  které  popisují naši  dobu  více než  významně a  přitom  jsou stranou  zájmu   medií…

A  trvale klesající  spotřeba  tvrdého v zemi,  kde alkohol  sice není  národním  božstvem  jako  v zemích na východ  a sever  od  nás,            ale  je domácím  bůžkem, kterého většina  z nás    dobře  a   vděčně  živí a uctívá,  je  detail, který  by  analyzován, aspoň trochu,  rozhodně  býti  měl.  Zejména  jsme – li  v době  ekonomicky  hodně  složité,  kdy si  docela  dost  spoluobčanů  ráda  opatří  nějakou  tu  berličku,  která  pomůže či  „pomůže“  překonat  / stále  rostoucí/ nástrahy  všedního dne…. A   alkohol,  zejména  ten tvrdý,  takovou  „osvědčenou“  nikoli  berličkou, ale  berlí bezesporu je.

Nemohu  si pomoci,  vlkův  skepticismus  mi  velí  vyslovit  názor, že    ona  oficiální statistika, kterou  mnou  favorizovaný  NOVINÁŘ /  ano  nebojím se  u Němečka toto  slovo  napsat  velkými  písmeny/ použil je  prostě  jen přesným  součtem  nepřesných  čísel. Jak   říká klasik. A  to  hodně nepřesných.

Nevěřím na  pokles  spotřeby zaručeného vymývače  hlav,  duší i srdcí. Zejména ne  v těžkých  dobách.  Proto  jsem  prolétl  údaje  na  serveru  Alkoholik.cz. Ano vážení,  na  internetu má  vlastní  stránku kde kdo a kde  co. Takže  samozřejmě i  ti, co  mají  co  do  činění se  špiritusem a jeho deriváty  jaksi  služebně.

A  stalo se, co jsem  odhadoval,  totiž  že  situace se rozhodně  od  roku  2009  nelepší  tempem  10%  ročně. Alespoň  co  dopadu na  české  obyvatelstvo. Jak  by  jeden, z takto  dramaticky  klesající  statistiky tvrdého pití,  čekal.

Naopak,  třeba  zde: http://www.alkoholik.cz/zavislost/clanky_a_statistiky/alkoholismus_v_cr_statistiky_2010.html

se  tvrdí,  že  alkoholiků  máme  2x  více než  byl obecný  odborný konsenzus a  že  jich  je  nějakých  7%  z celkové populace. Že  spotřeba  čistého  alkoholu na hlavu 8,2 litru  vzrostla  do  roku  2008 na  10,4 litránku…

Tady  http://www.alkoholik.cz/zavislost/clanky_a_statistiky/spotreba_alkoholu_v_cr_dlouhodobe_stoupa.html

jsme se zase už  loni dozvěděli,  že  světová zdravotnická organizace  /WHO/ má  všechny  důvody  si myslet, že  v ČR  spotřeba  neklesá ani trochu, ale  výrazně  roste, dokonce až tak, že  s výjimkou Moldávie  hravě  drtíme  celý  ostatní  zbytek  světa.  Včetně  takových pijáckých tradičních  velmocí  jako  jsou  naši  slovanští  bratři  Rusové, Bělorusové, Ukrajinci, Poláci, Slováci a  vyhlášení  mlčenliví  pijáci  ze  skandinávských  zemí..Ano  vím, kde je nesoulad  mezi statistikami  WHO a  Tomáše  Němečka.  V rozdílném  porovnávaném  základě. WHO  uvádí  veškerý  alkohol, tedy vedle  destilátů  započítává  i spotřebu  piva  a  vína,  zatímco  Němeček  jen  tvrdý  alkohol.

Nicméně  – vlk  nevěří  na  pokles  pití destilátů v Čechách.  A už  vůbec ne trvalý. Ale  klidně uzná,  že  ony  statistiky mohou  být pravdivé.  Rozpor?  Ale  kdepak!

Ty  statistiky  jaksi  nejspíš  uvádějí  hodnoty, které  hlásí  výrobci / dodejme  že  certifikovaní, oficiální  výrobci a  oficiální  dovozci  či  maloobchod  jako  tuzemské prodeje/- přesně  v tom  bude jádro  pudla! Aspoň podle  vlka.

A   troufnu si tedy na  vlastní  vysvětlení  onoho, jinak  záviděníhodného,  stastického  poklesu!

Myslím si, že  se  pije  buď  stále stejně,  či  pravděpodobněji – stále  více. Jen  jaksi,  z menší  části,  něco jiného – třeba  víno,  kde  Tomáš  Němeček  uvádí,  že  snad  za  rok  2012  by  to mělo být  až  20 litrů na  osobu, což  je  výrazný  trendový  nárůst  oproti minulosti, ale především jde o to, že do oběhu jde  stále  více  dostává chlast ze  zdrojů  mimo  oficiální statistiky.  Či  spíše šel. S nepochybně  rostoucí  progresivitou.  Na  kterou  už v roce 2010  upozornila  analýza, kterou si  přes  soukromé detektivní  agentury  nechala zpracovat  Unie  výrobců  lihovin.  Mimochodem, už  jsem  to na Kose publikoval,  ale  znovu připomínám, aby  to nezapadlo,  že  mezi  bystrými  očky,  zapojenými  tenkrát do  získávání podkladů  pro  studii, byla  také  firma tehdy  soukromého  šerloka,  dnes ministra  vnitra, ale vždy  statečného  plukovníka  Kubiceho….

Jenže  s vládou,  natož  s ministerstvem, které má odhalování  kriminality  všeho druhu  v přímém popisu práce to naprosto nijak  nehlo. Ani  když  ministerstvo převzal  zmíněný  statečný plukovník Kubice. A to  ani přes  to,  že  výrobci  vyčíslili  možný  daňový  únik na  až  10 miliard  ročně. Koho by  to zajímalo  že?  Proč  by se  třeba  takový  Kalousek,  jako  státní  kasír,  měl starat?  On radši, než  aby  šel  po  daňových  únicích z alkoholu,  opakovaně  zvedal  spotřební  daň z lihu.  U tohohle  řešení se  nezapotil ani on  ani nikdo z jeho podřízených.  Dostat  to  z normálních  lidí, nakupujících  v sámošce  je  přece daleko jednodušší. A  statistiky  s klesající  spotřebou  tvrdého  jsou také  příznivější.

No a  aby  byli všichni spokojeni,  pak  ona  rostoucí daň  zvyšovala  zisky  černých  výrobců a  dokonce  i pijáci  toho chlastu, mající  hluboko do kapsy  byli s nelegální ohnivou  vodou  spokojeni. Byla prostě  levnější.

Ne,  vlk na  pokles  spotřeby  tvrdého  věří  asi  stejně  jako  na  šlechtictví  ducha občana  Schwarzenberga,  jak  tuhle vyjevil  v televizním spotu Jiří Menzel…

Musela přijít  metanolová  epidemie, aby  se jaksi  začalo na nelegálním trhu  chlastu  cosi  dít.

Ovšem  co  si  z toho   vzala  vláda „rozpočtové odpovědnosti, práva   boje proti korupci“? Celkem nic.  Konstatovala ve výsledné  analýze jen,  že  jaksi  – chybička  se vloudila!

Abych  přímo citoval Kalouska:

„Můžeme směle říct, že nikde nedošlo k systémovému selhání, ale samozřejmě všude lze odhalit nedostatky, které jsou v této zprávě popsány,“    

Zdroj: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/boji-proti-cernemu-trhu-s-lihovinami-pritvrdi-100949/

Takže  vážení, nikde nedošlo k systémovému  selhání!  Jen  prý se zejména poznatky  jaksi  nepředávaly…   S účtem  několika  desítek  mrtvých, několika desítek slepých a  desítek miliard  uniklých daní….

Mimochodem,  je  zcela  evidentní,  že  spolek  ze  Strakovky  má  hodně  nahnáno,  že  se  metanolová  smršť  zatraceně  rozjede  právě  teď  v závěru  roku.  Státní  úřady  tvrdí, že  nemají nejmenší  tušení,  kde se jako nachází  ještě  asi   5 tisíc  litrů  metylového  zabijáka.Věříte  jim,  že  je  to jen  těch   deklarovaných  5 tisícovek? Skeptický  vlk  ani trochu.

Mimo jiné  i proto,  že  náhle  začátkem  prosince najednou  ministr  zdravotnictví  přišel  s naprosto nečekaným, byť potřebným  tahem – bezplatným  testováním  alkoholu nejasného původu  na  Krajských  hygienických stanicích.  Tohle mělo přijít  už  dávno. Asi by  to bylo  dost,   zejména  začátcích, bylo  urychlilo  pátrání  po zdrojích otravy  a dealerských  sítích  nelegálního pitiva.

Dneska  je  to  jasná  snaha  omezit  silvestrovská  rizika  a  možnost  nových hromadných  otrav.

Jeden  test  prý  přijde na  cca  1500  Kč.  Jiné  zdroje  uvádí, že  snad  jen  na  osm  stovek… Buď  jak  buď, jsou  to  dobře  vynaložené  peníze.  Nicméně  ten  test  docela  trvá.  Hned  druhý  den, kdy byly  testy  spuštěny,  jsem  jednu  darovanou  láhvinku pro jistotu  nechal hygieniky  přezkoumat.  Dodnes nemám  výsledek.  Nekritizuji je.  Jistě  mají  co dělat a trpělivě  dočkám, až na mne vyjde  řada. Nicméně  věc  se dala  řešit  inteligentněji,  rychleji a  řekl bych  i zajímavěji.  Alespoň podle mé  snachy. Ta  přišla  s opravdu  zajímavým originálním řešením. Pokud  ten  test  stojí  nejméně  800  nebo více, mohl  Kalousek  vyhlásit  velmi jednoduché a  účinné opatření  – Akci Výměna.

Vyměnit  potenciálně nebezpečný  alkohol nejasného  původu  za třeba  whisky  kategorie  single  malt.  Ty  lacinější  začínají  už na  šesti  stovkách pultové ceny. Stát  by, při  velkoodběru  jistě  dostal  značný rabat a  navíc  jistě  by  sám sobě  neúčtoval spotřební daň z lihu  a nejspíš  ani  DPH. Obě  dohromady  tvoří  více  jak  2/3 koncové  ceny.

Takže  Akce Výměna  by  nejspíš  vyčistila   republiku  od  metanolu  jednak  výrazně  rychleji  a  hlavně  spolehlivěji a  levněji  než  ono bezplatné  testování. A lidi by  si  letošní Silvestr  opravdu užili  s fajnovým pitím.

Já prostě  chci  místo  té no  name  flašky  svou  singlovku. Uložil bych  jí  do  skříně k několika, docela  dost  jejím sestřičkám. A  chodil se na ni  sem  tam  dívat. A  Kalouskovi  bych  bezplatně  daroval  tu  litrovku neznámého  původu.  A neměl bych nic proti  tomu, kdyby  ji  erárně  spotřeboval. Naopak. Měl bych  pocit  dokonalé  nirvány. Ale  takhle  vím, že  mám  rozhodně  chytrou snachu!  Ostatně    tohle  vím  už  dávno.

Na  druhé  straně – těší mne, že na  to Kalousek s Hegerem nepřišli. Protože  by jim  to jistě  zvedlo  oblibu a preference.  Což by byla  děsná  chyba – takže  zpět ! Já už  tu  singlovku  od  nich nechci. Jak už bylo napsáno – ve  skříni už  jich pěkných pár  mám.  Jednu další snadno oželím.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

47 reakcí na Co takhle single malt zadara?

 1. Hudec napsal:

  Vlku, vykašlete se na kořalku a věnujte se vínu.
  Protože po pivě se spí, po kořalce blbne a po víně zpívá.
  🙂

  • vlk napsal:

   Zdravím umělce a bohéma! Onehdá jsem likvidoval svoje vizitkáře. A našel jsme tam celkem tři vaš e vizitky. Ta první byla velké firmy. Ta druhá ze zastávky v borských věžácích. Ale nejlepší byla ta třetí s nápisem spisovate nebo publicista, teď nevím a bohém…
   Fajnová vizitka. Takovou mít nikdy nebudu a závidím.

   Ohledně toho doporučení – ačkoli to podle mne nevypadá, k pivu se dostávám jen velmi zřídka. A když už, tak k nealkoholickému.
   K tvrdému také velmi spoře. Ale když už, pak si docela vybírám. Doby hrdinských výkonů a rumových sobot, pod heslem, komu smrdí rum, tomu smrdí práce jsou dávno a dávno pryč…Když už dám nějakou ohnivou vodu, tak chci, aby to byl skutečně kvalitní matroš. No mám ho doma odhadem asi takových 40-50 lahví. A většinou kategorie I.A.
   A ohledně vína? no včera jsme dělal inventuru ve své vinoctece. Bylo to nutné, protože jsem poněkud ztratil přehled, konečný součet a stav mne velmi uspokojil.
   Nicméně – myslím, že pokud vezmu za svou vaši r adu, prospěji lidstvu velmi, když s ebudu držet pivínka nebo tvrďáku. Protože největší katastrofa pro lidstvo by nastala, kdybych začal „zpívat“.
   To věděla i učitelka hudební výchovy na základce. Byli jsme tři. co vždycky museli zpívat najednou. Aby to nemusela absolvovat s každým zvlášť…Víno smím. Ale jen když budu zticha!

   • Hudec napsal:

    Jo, ten fór se povedl – spisovatel a bohém – a k tomu jen e-mail (platí dodnes). Vymyslel to Michal, kdo jiný, že.
    Jednu nejspíš nemáte, to jsem si nechal vytisknout „konkurzní a exekuční poradce“ (jímž jsem v Chemapolu, Union Bance a jinde skutečně byl) – ta zabírala 🙂
    Se zpěvem jsme na tom lautr stejně, to úsloví jsem ulovil na Slovácku/Valašsku za svého krátkého moravského období, ale raději jsem ho nikdy moc nepraktikoval, podobně jako vy.
    Víno… Kdyby tak někdo uměl napsat hezký blog o víně, to by byla diskuse, co? Já se na to necítím, já jsem jen amateur/milovník vína, nikoliv odborník. Leda bych napsal něco na téma „jednosměrka“ – jak se člověk postupně propíjí ke stále krásnějším a krásnějším vínům a cesta zpět k Pražskému výběru či Venušinu čaru fakt nevede.
    Ostaně hezkého Silvestra a šťastné vykročení do nového roku přeju, už je to za pár.

    • vlk napsal:

     No nechcete teď na Silvestra si ten viný střik, vlastně blog střihnout? Docela bych to uvítal. Či spíše velmi. Máte lehkou r uku, takže soudím, že by to bylo docela povedené čtení. Zkuste to. Ale potřeboval bych to nejpozději zítra.

     • Hudec napsal:

      Tak jo, já to zkusím, zítra to máte. Nebude to nic světoborného, spíše lehčí tón. Motto: Víno je mezi léky nejchutnější, mezi nápoji nejužitečnější, mezi pokrmy nejpříjemnější.“ (Plútarchos). Aby bylo o čem diskutovat.

     • vlkp napsal:

      Bezva, těším se!!!Díky.

  • Petrpavel napsal:

   Ani s konzumací vína to nebude jednoduché, co kdyby jim také neseděl, a proto pak seděl? :
   http://www.novinky.cz/domaci/288821-trestni-oznameni-rathova-obhajce-si-zalobci-prehazuji-jeden-na-druheho.html

 2. Hladis napsal:

  S temi statistikami tez mava spotreba turistu. Statistiky normalne nerozlisuji zda to vypil cech nebo brit a turisti toho vypiji dost. Nevim jak ted v krizi ,ale zaletet si do Cech na vikendovou chlastacku bylo dost v mode. Kazdopadne v CZ je vztah k alkoholu bohuzel vice nez vstricny a podepisuje se to i na spolecnosti.

  Jinak k otravam dochazelo i ve vyspelych zemich. Cim vyspelejsi ,tim to bylo lokalnejsi. V CZ to bohuzel prekrocilo lokalni rozsah a diky rozsahle distribucni siti a dlouholetemu nereseni cerneho obchodu s alkoholem a vseobecne danovym unikum ,to doslo do hodne velkych rozmeru.

 3. vonrammstein napsal:

  Výtečný text.

 4. čtenář napsal:

  vlku,
  ke konci roku začínáte být uvolněnější,s tím zpěvem jste mě hned po ránu dostal smíchem pod stůl.
  Nápad snachy měl logiku,ale podcenila vychcanost občanů,kteří by začali skupovat ta svinstva a chodili si je zdarma vyměňovat za tu kvalitu.
  A to testování mělo přece i jiný účel,alespoň si to myslím,podle mě se stát chtěl dostat tímto způsobem k co nejvíce vzorkům alkoholu a pokud by zjistili závadnost,tak se přes dotyčného dostali k tomu prodejci a od prodejce k distribuci.

  • vlk napsal:

   čtenáři
   uvolněnější?? Právě naopak. Nadřel jsem s e na tom jako horníkv OKD… Jindy bych tkovýhle textík napsal levou zadní za poloviční čas s dvojnásobným espritem.
   Nápad snachy má logiku. A počítá dokonc es vychcaností občanů.
   Protože v podstatě jediné, co by mohli opravdu nosit jsou domácí pálenice a pak flašky z části letošního roku, které spadají svým charakterem do prohibitivního období. Vše ostatní s e dá dnes přes internet ověřit primárně na šarži. Jestli je také nebezpečná nebo bezpečná. Zahraniční láhve s e dají vyloučit okamžitě. Ale spolehlivě by došlo k k odhalení minimálně části těch jedovatých Na výměnu by šel každý.
   Na ty testy každý nepůjde. Jednak ztratí podstatnou část láhve – 2 deci a jednak musí dát svou plnou identifikaci.
   A představte si, že jste někdo , kdo jede v tom řetězci a máte ještě ve skaldu 100 kousků možných jedu. Vyhodit vám to přijd e líto. Na trh nesmíte, A jít testovat vzorek, když musíte dát data? Sotva. Takže co uděláte, abyste nepřišel o vynaložené prachy? Podle mne budou přemýšlet třeba l o tom, že na 100 podezřelých lahví koupím 200 dobrých originálek a seženu 300 nových kolků. Naředím to v poměru 1 díl panče a 2 díly originálky. Tím sníží možný podíl metanolu pod kritickou hranici a může to jít mezi lidi. Přesto, že je to těžký šmejd. Ale kdyby s eměnilo, tak by určitě v většině případů zvítězila lidská lakota – zadarmo s e dostat k dobrému zboží. A prostě by zkusili vyměnit těch 100 podezřelých flašek za báječné pití. Zisk by s enásobil. Jenže stovka stejných lahví a výměnu? Šup s ním za katr.. I kdyby si najal 100 lidí a každý šel jen s jednou lahví. Prostě by an to dojeli.
   Já mám fakt chytrou snachu! Tohle je domyšlené.

 5. Jeff napsal:

  Kontrola obsahu metanolu by nemusela stát nic, pokud by byly dovybaveny laboratoře HS testery podobnými refraktometrům, bez otevření lahví, za jednorázové investice v řádech směšných oproti běžným tunellingům, což by odpovídalo míře selhání kontroly v celé kauze. To bychom ale chtěli přece moc..

 6. Hudec napsal:

  Chtěli jsme s mojí Labutí (pravda, už poněkud podstřelenoui) spáchat fór roku a odnést k testovní na methanol koňak Daniela Bouju XO Empereur (je to kategorie Premirer Cru du Cognac), co ode mne dostala k výročí svatby. Ale pak nám ho přišlo přece jen líto…… 🙂

  • vlk napsal:

   No to by nebyl for roku, ale blbost desetiletí. Podmínkou pro test je, že se rozloučíte s cca 2 dcl obsahu, který je prý spotřebován při testech. Já tam dával litrovku, takže mi to nijak nevadilo. A pokud bud e vše v pořádku, jak očekávám, jde o tzv. moravský penicilín. Žádné XO.
   Jinak na LAbuti jste opravdu nešetřil k tomu výročí. Nicméě, kdybych něo takového zkusil doma já, tak bych letěl z Vlčtejna velkým obloukem. A to z mnoha důvodů… Jste chlap hrdina. Řekl bych.

 7. Šims. napsal:

  Tak nevím zda je v pořádku se zaobírat testováním nějakých lahví s alkoholem a dávat na to ještě dotace. Pořád se hovoří o osobní odpovědnosti každého občana – tak ať jej každý na své nebo pro své zdraví vylije a bude klid. Nebo by mohl stát udělat vedle sběrných dvorů sbírárnu alkoholu a pak s ním nějak rozumně naložit – třeba na čisticí prostředky, tam nějaký metyl až tak nevadí. Nebo když se pak všechno slije do jedné kádě, tak se to nakonec změří a možná z toho bude výborný koktejl a metyl se tam vyruší. Ale vážně, měření alkoholu v různých hygienckých stanicích nic neřeší, jsou to jednotlivosti a dost pochybuji o netržní ceně onoho testu – 800,- Kč se mi zdá nějak moc.

 8. Řezníček z Brna napsal:

  Zprávy na ČR 2 ve 12.00 hod: V Polsku umřelo na otravu metanolem o vánocích 10 lidí, převážně v jížní části Polska. Otravila se např. celá tříčlenná rodina, v bytě nalezeny lahve s českými etiketami.

 9. Puck napsal:

  Poslední akce policie, kterou media zveřejnila, je sklad nelegálního alkoholu ve Stojčíně na Pelhřimovsku.
  Podle iDnes se jedná o 1,2 miliónů litrů nelegálního alkoholu. Rozbory naštěstí ukázaly, že jde o čistý líh bez methanolu.
  Co udivuje ? To ohromné množství ! Někdo ho musel vyrobit, anebo ho někdo musel do republiky dovézt. Vidíte, že státní správa není schopna zajistit výběr daně ( 330 miliónů ) a nikomu odpovědnému to nevadí. Snaží se methanolovou aféru bagatelitzovat s tím, že na vině jsou pokoutní prodejci.
  Na vině je celý státní systém kontroly a mrtví jdou na vrub politiků a zákonodárců, kteří nechali dojít distribuci alkoholu do těchto konců.

  • čtenář napsal:

   podle tohoto to ale zas tak nevypadá,že na vině je celý státní systém kontroly,toto si nemyslím.

   Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

   Click to access Analyza-cnnosti-statni-spravy-v-oblasti-postihovani-cerneho-trhu-s-alkoholem.pdf

   • Puck napsal:

    Adobe Reader hlásí :
    Soubor je poškozený a nelze jej opravit.

    • čtenář napsal:

     aha,já to otevřu bez problému,tak to zkuste přes ten odkaz z článku,je to hned první pod tímto: Připojené dokumenty

     • Puck napsal:

      Nakonec se mi to podařilo otevřít. Je toho síla a nemám chuť strávit zbytek dne detailním rozborem.
      Podstatné jsou tyto skutečnosti.
      Už před datem 3.říjen 2010 bylo zřejmé, že nelegální obchod alkoholem v Česku utěšeně kvete. Na to upozonovali nejen celníci a policie, ale také Sdružení výrobců lihovin a jiní.
      Co se tenkrát stalo ?
      Byl schválen nový trestní zákonník – vyjímám :
      “ Nový trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb., (dále jen „TrZ“) přinesl s účinností
      od 1. ledna 2010 zmírnění postihu pro pachatele trestných činů spáchaných nelegálním dovozem etylalkoholu na daňové území České republiky s jeho následným použitím pro nelegální výrobu lihovin. Navazujícím problémem je pak padělání nebo zneužívání originálních kontrolních pásek ke značení lihu a jejich opakované používání. Došlo ke snížení trestních sazeb, zrušení trestnosti přípravy těchto trestných činů, i dekriminalizaci nelegální výroby lihu. Tato skutečnost přinesla výrazná omezení při možnosti použití odposlechů, které mají za cíl odhalovat trestné činy v oblasti nelegální výroby lihu a lihových výrobků a potírat je již v samém počátku. “
      Politici nepřímo řekli : “ Víme, že se tady silně fixluje s lihem , ale buďte bez obav, my se snažíme, seč můžeme, vám tuto činnost ulehčit. Aspoň tak, aby vás to příliš nebolelo, kdyby vás náhodou někdo přistihl. “
      A kteří, že politici nám tenkrát vládli ? Takřka titéž, co dnes. Muselo umřít hodně nevinných, aby to s nimi trošičku zahýbalo. Ať si dnes své rozbory strčí za klobouk.

  • jonaspragis napsal:

   To je děsný číslo, padesátimetrovej bazén v Praze-Podolí, napuštěnej pro děti jen na 1,20 m hloubku .. to si v nějakym ilegálnim skladu neumim ani představit, neměly tam být tisíce?

 10. tata napsal:

  muže toto napsat duševně zdraví člověk?

  • t3jd napsal:

   2 tata
   Ahoj, brzy pochopíš.
   Nevynášej předčasné soudy o lidech, o kterých nic nevíš.
   Zeptej se vlka, co ten od Čulibrka zkusil. Obdivoval jsem vlkovu trpělivost.
   Já takovou nemám, na hrubý pytel hrubá záplata, a hlavně-přišitá ve správný čas.
   Přeju hezké slunečné odpoledne.

   Karolos

   • tata napsal:

    jen se vynesl soud nad tím přívalem sprostoty,je fakt že sem to chápal jinak,ale nic nemění na situaci že bych nikdy nepoužil takový vodopád vulgarity,radši i když si někdo zaslouží ho ignoruji.Ten příspěvek asi už byl smazán,myslel sem že to patří vlkovi…..Prostě sem jiný taková slova sem nikdy neužil ani v záchvatu steku a že sem cholerik……..no nic nebudeme se vtom patlat

 11. Germanicus napsal:

  Uff, tak tohle může být jen následek po deliriu tremens…

  • t3jd napsal:

   2 Germanikus

   Ahoj,
   podívej o komentář výše.
   Pro Tebe platí dtto.
   Vč. pozdravu

   Karolos

   • vlkp napsal:

    13jd
    právě jsem našel a okamžitě smáznul příspěvek, s kterým jste si vyřizoval účty s Čulíkem. Kosa není účastníkem sporu mezi vámi a čulíkem. Proto nebud e ani platformou pro vyřizování účtů. To jistě pochopíte. Nevidím sebemenší důvod proto, aby byla vtažena do cizího sporu. Já si vedu Kosu podle svého a mám ted y i pochopení i pro Čulíka, že si BL také spravuje, jak uzná za vhodné. Byť může někoho, třeba vás, poškodit. Neznám detaily a znát je nechci. Nemám na to kapacitu. Díky za pochopení. Pro tetokrát váš výpad přejdu. Toleruji vaše rozhořčení a tudíž nevědomost, nicméně příště už bych tu toleranci neměl. Berte to jako upozornění a vysvětlení mého postoje.

 12. Rosťa napsal:

  Nevěřím v pokles konzumace alkoholu. Pouze snad u piva díky ceně v poměru k nevalné kvalitě. A to jen proto, že vyrobit pivo není jednoduché a vyrobit ho doma je problém. A protože kvasným procesem jde vyrobit alkohol z čehokoliv, pivní propad se dorovná jinak.

 13. t3jd napsal:

  Vlčku, vlčku, Ty mi dostáváš.
  Sešel z očí, sešel z mysle.
  Nechci tu zabírat mnoho ciziho prostoru, takže stručně >

  Nejedná se o Čulíka, ale o Čulibrka.
  Nejedná se o BL, ale o NP-nezavislou diskuzi [doplňuji -chicht, skutečně nezavislou?Jsou prasata nezavislá]

  Nostalgická vzpomínka pro Tebe, zpaméti-Tvůj první koment k mému prvému úvodníku z 5/10 : Povzdechl sis -…a škoda, že je tam ta bílá čára…

  Přeju opětovně pěkné prožití silvestrovské noci [bych zachoval théma úvodníku 😉 ] a do Nového roku hodně štěstí ve zdraví. Já jej bohužel neměl…

  Karolos z Καβαλη

  • t3jd napsal:

   Ještě jedna zmínka-připínáček do hlavy, z období, kdys odtamtud právě kvůli tomuto ZMRDOVI odešel, a založils tento nádherný, duši hladící blog, s minimem flejmů, pokud zde ovšem neprudí idiot Višnovský.
   Možná, paradoxně, bys vlastně měl Čulímu poděkovat, protože jinak by tento počin nevznikl.

   Intro

   skilos
   Led 15th, 2012 at 21:38
   Pro vložení odpovědi na komentář se musíte přihlásit | Citovat | #17

   Slabota Čuli, ta má dosah v bezvjetří cca. 50m pro človjeka, ale asi 250m pro skíloše. To její izomer, to je síla. Treba metry nasobit zhruba pjetkrát. Vyklizená lovosická průmka v zimě tušim 69 budiš toho důkazem. MSF a vjeř že sem rád že neprudíš jak v léte 10. Co pravidelná šárecká novoroční procházka o 8 nožičkách? Hezkej večer přeju a vydrž.

   Toť vše, od teď se budu pouze dívat a číst.
   Měj se fajn.

  • vlk napsal:

   řekl bych, slov yklasika, že jd e o hluboké nedorozumění a o z obou stran. Já si myslel, že jd e onějaký spor někoho, kdo psal k Čulíkovi a na BL a ono jd e o jakéhosi čulibrka z NP… no radio Jerevan a promítání švédského pornografického filmu Baba dala vojákovi. Z kterého s evyklubal sovětský panoramatický film Balada o vojákovi… Moje radio Jerevan.
   Tvůj Jerevan ale taky není špatný. Já jsme sice vlk od té doby, co se toulám internetem, nicméně nemám nic společnéhos vlkem z NP. A osobně jsem se tam do diskusí zapojil snad jen 2x nebo 3x. v životě. Takže jsem tam žádnou stopu nezanechal.
   Jd eo shodu nicků. Nic víc. Prostě já s tím s NP ám společný jen nick. Ale moje stopa vede přes diskusní fora ODS, na Kavárnu soc dem, pak na AKtuálně, následně na outsidera , pak na BL, následně na Vaší věc,posléze na Fausta blogy Jana Krůty – Vanilku a Brejle a nakonec sem na Kosu. Snad jsem nic podstaného nevynechal.
   Ještě drobnost – koukám, že jsi se srazil s Višňovským. No tak to máme společné. Takže on prudí univerzálně. Škoda. Je to jinak velmi chytrý kluk. Ale jedno je jisté – tad y si ani neškrtne.Jakkoli to před pár dny znovu zkoušel.
   Takže závěr – my dva jsme s enejsppíš nepotkali. Alespoň si nevzpomínám.
   NA Kosw je vítán každý, kdo s dobrým úmyslem přichází.
   A díky za přání k Novému. Nápodobně cizinče! I vám. Klidně vstupte a pobuďte. Pokdu pistole necháte za dveřmi.

   • t3jd napsal:

    pVlku, tak to se povedlo, oboustranný omyl jsem vpravdě nečekal.
    Díky za pozvání sem, ale mam své „papenheimské“na svém, nikoliv českém servru, s týdenni návštěnosti v průměru 5t lidí s celého E+A kontinentu. Neřešíme politické a hospodářské problémy Česka, ale přežití našeho druhu na této planetě.
    Nějaký čásek teď žiju zde, idiot Višňa bydlel o patro níž, znám jej celý život, co si o této známé směšné postavičce myslí většina litoměřičanů shrnu pod jedním souvětím- prolhanej duševní mrzák.
    PHV

    • kočka šklíba napsal:

     Zajímavé, tak jděte na tuto diskusi, pokud píšete pravdu, ne že by to bylo překvapení, Višňovský je přesně ten člověk, na kterém stavěli fašisti a nacisti, tedy ti co se domnívali, že jsou elita.
     http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-dolejs.php?itemid=18526&from=300#nucleus_cf

     • t3jd napsal:

      Katty, you have in NDNP my present, from me to you.
      Time of registratiom into this server is very short.
      Du it now, OK?
      Y’e alone, in diskusen, without me.

    • kočka šklíba napsal:

     A za další, aniž by to určitě vlk chtěl, tak svými urážkami a výpady těmto lidem pomáhá, podle mě, samozřejmě. A pokud si vysloužím od vlka urážky a nálepkování za tento názor, je mě to líto ale nebudu překvapená. V současné situaci (nejen v ČR) je důležité si vybrat. Vlk, zdá se, si vybral.

     • t3jd napsal:

      My dear Cat,
      I have very much works in my diskusion’s server, too. 30-50t lessens /everyweek.
      I’m too tired from this only.

      Srr, next time, maybe.

      Happy N.Y. for You

      GM

   • t3jd napsal:

    A přece OM, všiml jsem si nicku vonrammstein. Je to ON, mého srdce šampión.
    Schválně počkej nějaky ten den, co se z toho vyvine…
    GN

    • vonrammstein napsal:

     Taky Vás mám rád, bratře, příteli, soudruhu. Už sem chodím docela dlouho, tak si snad místo čekání na kuklení a larvení projeďte nějaký starší diskuse.

     • t3jd napsal:

      Rád se budu mýlit, příteli neznámý, to poslední, co bych zde chtěl způsobit, jsou jakékoliv rozbroje.
      Má doměnka vznikla pouze na základě jednoho, jedinného komentu nedávno. Nebudu specificikovat, ale měl nadprůměrnou míru pravděpodobnosti ve stejné formulaci některých větných syntaxí s dotyčným Parabellem/Atlantisem/etc., že mne tato myšlenka napadla.

      Srr, GM

     • vonrammstein napsal:

      Tak to je opravdu podobnost čistě náhodná, jmenované pány neznám.

 14. jezevec napsal:

  myslím že v poklesu spotřeby single malt lze spatřovat i všeobecný vývoj civilizace – například já si svou oblíbenou materii objednávám již delší dobu přímo na orknejích přes internet, aniž bych musel zvednout zadek od klávesnice. přijde mi to poštou, kupodivu zatím vždy bez cla i dph, a často rychleji než z brna. mých 30-40 flašek ročně díru do statistiky neudělá, ale kráte deset tisíc znalců už by mohlo. zejména když naše obchody často bojkotují „cash strength“ výrobky vyšších šarží, a lepší ročníky ani neopustí webshop výrobce.
  jinak test na metanol, pokud jeden není krkna a netrvá na tom že to bude za cizí prachy – stojí u soukromé firmy 340 korun českých, i s dokladem a dph, a stačí na to jen půl deci, a údaje slouží jen pro zaslání výsledku tedy i na anonymní freemail. jakékoliv řešení spočívající ve výměně za prověřenou flašku v ceně menší než 340 korun by tedy splňovalo zadání – myslím že vodka by úplně stačila, a ani by nemusela být finská. jde spíš o to, zdali stát má zájem na tom tyhle lidi zabchraňovat . . . . zatím to spíš vypadá že se snažil pár kamarádům přihrát kšeft století. byl jsem v oné slovutné pražské VŠCHT, kde se prý delají ty „vzorky zdarma“. vzorek k testu se ale nedá odevzdat ani v laboratoři, ani v podatelně, ani v nějaké k tomu zřízené kanceláři, jak by očekával normální člověk – vzorky k testu se odebírají pouze na tzv „infocentru“, kde dle pražských zvyků není v okruhu tří kilometrů kde zaparkovat, a mají otevřeno jen asi dva dny v týdnu – na co taky infocentrum, žeano, chceš paznechte informaci zdrama, tak si počkej a vystůj frontu. nedosti na tom – když jsem přijel podruhé a počkal a vystál frontu – bylo mi sděleno, že infocentrum sice je, pravda, otevřené dva dny v týdnu – ale vzorky k testům přijímají POUZE DVE HODINY z těchto dvou dní, myslím tím jakože dvě hodiny týdně. na třetí pokus k odevzdání vzorku zdarma mne uvítala tak staršlivá fronta, že bych byl ochoten jakoukoliv lahev snad i vypít, než tu frontu čekat. lahev jsem vylil. tu druhou jsem si radši zaplatil.

Komentáře nejsou povoleny.