Benešovy dekrety a prezidentská volba – podpásovka nebo holá nutnost?


Tenhle  článek jsem původně  chtěl  psát už  více než před  týdnem a  číst  jste  jej měli minulý  pátek.  Přednost dostal  zajímavější  materiál – který  nakonec  téměř vedl  až k zániku Kosy.  Důležité  slovo  je  téměř  –  neboť  dnes  jste  se měli  dozvědět, zdali  Kosa pojede, po  tom , jak ve  mně  bouchly  saze  – dále  či nikoli.

Tajenka  je  vyluštěna  – kosíme  dál.  A  dneska  opravdu zostra.  Jak  seznají  zejména  ti,  co

mají  jaksi  například utkvělý  dojem že  třeba:

–         vtažení  Benešových dekretů  do prezidentské debaty  bylo  prý  nefér  /tak  těm se dnešní sloupek  hodně  nebude líbit  nebo  zjistí  prostě  naprosto  nové  skutečnosti, které  je  zřejmě  doposud  trestuhodně  míjely/

–         že  dějiny  střední  Evropy  a  vztah  Čechů a Němců v Zemích  koruny  české se buď  začaly  psát  až  09.05.1945  nebo  sice vědí,  že  jde  o  proces  řádově  750 let  trvající, ale  schází  jim  v něm  jaksi  úsek,  řekněme – mezi  rokem 1935 a  právě  9.5.1945. Prostě  mají tam  z nějakého nepochopitelného důvodu   – bílé místo.

Nicméně,  nehodlám se  dnes  bavit  o  odsunu,  jeho příčinách, kořenech a okolnostech  vzniku  uplatňování  tzv. Benešových  dekretů,  nýbrž  jen a pouze  jejich zatažení  do závěrečných prezidentských  debat  a  konfrontovat  některé  doložitelné  skutečnosti  a  názory  těch,  co  tvrdí, že  jejich  ingerence v debatách  byla  jasnou podpásovkou proti  jednomu z kandidátů – občanu  Schwarzenbergovi, protože  jde,  tu,  o  dávno neplatné  dokumenty,  tu o  dokumenty  vyhaslé,  tu  zase už  přežité a zregulované česko –německou deklarací, onde prostě,  že  jde o  bezpráví  z české strany  /sic!!/, zkrátka  o  jasný  faul,  který ve  svém důsledku  Karlovi, alias  barelu  dobrotu, co je k lidu  blíže, prohrál  prezidentskou  volbu. Takže  to napadají dokonce stížností  na  regulernost  2. kola volby k Nejvyššímu správnímu soudu,   právě  z titulu  podpásového  použití  tématu, jako například  manželé Královcovi z Nadace  Klíček  nebo  Věra  Čáslavská.

Hodlám v souvislostech  přezkoumat  všechna  tato  tvrzení, rozebrat  je, vyslovit  svůj  názor a  ten podložit  ověřitelnými  vyjádřeními.

Protože  jsem  svůj  postoj  již  několikrát v minulých  dnech k materii naznačil – začnu  tím, co  patří normálně  až  na samý  závěr  podobných  úvah  –  rezultem. Zní  takto:

Nejen, že  Benešovy  dekrety  NEBYLY  v prezidentské  debatě  žádným  faulem,  podle mne  byly  správnou  integrální součástí  klání a  osobně  bych  si přál, aby  postoj  kteréhokoli  prezidentského kandidáta  k těmto dekretům  byl POVINNOU  SOUČÁSTÍ každé  příští  prezidentské  kandidatury!

Prostě  pokládám  je  za  něco,  co  musí  být  této společnosti vždycky  znovu a  znovu připomínáno a  to proto, aby  si  uvědomila, o  jak  fatální  otázku  národní  existence  šlo, jde a  vždycky  půjde.A  aby  si  každá  další  generace  a mezigenerace  uvědomila,  že  není  vůbec nic  jednou provždy  v tomto směru  dané!  I  kdyby  byly BD řešeny třeba  tisícem  dalších  česko německých  deklarací a ujednání a nikoli  pouze  jediným dokumentem! Než  budu pokračovat  s vysvětlením proč,  musím  sem  dát  část projevu  presidenta  Edvarda Beneše z května  1947 ze  Znojma /a  to  i přesto, že  jsem narazil  na  historiky, kteří tvrdí,  že  nejde  o  autentický  dokument/

Zdroj: http://milos.kavicky.txt.cz/clanky/101218/projev-edvarda-benese-kveten-1947

Prezident_Bene1_1947._.Eli

 

Přečetli jste  si  dobře  a pozorně  ten  jasnozřivý text z dob  těsně po odsunu?  Slovensko se  odtrhlo…  A zmiňovaní  „čeští  vlastenci“  omlouvající  se   a  vciťující  se  do  duší  a  těl odsunutých dnes  a denně,  jak  vědoucně  odhadl už tenkrát  Edvard  Beneš? Tak  ty  naleznete  na každém  rohu.

Opět odbočím  –  soudím, že  teď  už  některým  čtenářům  tohoto  článku  stoupl  tlak  na  maximum ,  křičí  cosi  o zdivočelém  vlkově  nacionalismu   a  srovnávají  jej  třeba  s A.B. Bartošem….   Poprosil bych  je ještě  o chvilku strpení – se  zmíněným pánem  fakt  nemám nic  společného.  Současné  Německo pro mne  rozhodně  není  ďáblem a  tvrdím, že  nikdy jsme  s ním  neměli lepší soužití  než  dnes.  Klíčové  slůvko je  ovšem .. DNES…  Ptám se – a  co  zítra?  Co za  deset  let?  Za  dvacet, za  padesát? Budou  takové  vztahy  mezi námi  a  Německem i tehdy a  budou ochotni se Němci  řídit  tou  slavnou a nás  prý  před  jakýmikoli  nároky  odsunutých  či jejich  potomků, chránící, deklarací?

Říká  někdo  ano,  jako že  samozřejmě?

Jestliže  skutečně  tomu tak  je,  nezbývá mi položit  mu  jednoduchou  otázku  – vážený, či  vážená,  myslíte  si že  ta deklarace  je  právně  silnější  dokument než  Charta  OSN?  Nebo  aspoň, že zhruba   dosahuje  její  právní  síly? A  přidám  další  dvě  otázky, které  se mohou  vzhledem k tématu jevit  poněkud  nesmyslně:

1-     zkusili  jste  někdy  přemýšlet nad tím  proč  Francie  svou  jadernou  kapacitu  jednak nikdy nepodřídila  velení  NATO  a  hlavně  – proč  ji  budovala  úplně  jinak  než ostatní  jaderné  velmoci – tedy že  její  hlavní  odstrašující  síla  není  vázána  na  mezikontinentální  prostředky  dalekého doletu s multihlavicemi, na  jaderné ponorky,atd.  nýbrž  je dislokována  na  raketách  krátkého nebo  max. středního doletu  a taktických  víceúčelových  letounech  Mirage? Prostředcích s operačním  dosahem  asi tak  500 km?

2-     Proč  Margareth  Tchatcherová,  v okamžiku, kdy se začalo vážně  jednat  o  sjednocení  Německa,  byla  razantně proti,  ačkoli nakonec  svou pozici  vzdala?

Odpovím  nejprve  na  ony  obě  podivné  otázky, zdánlivě  s BD  nesouvisejícími- soudím, že   zmíněné  jaderné  velmoci – jak  Francie , tak  Británie  zaujaly  pozici  tzv.  předběžné starostlivosti!!  Trvalé ostražitosti  vůči  Německu!  Není na  světě  podle  mne  stát, který by  měl s Německem posledních cca  50 let  lepší  vztahy  než  právě  Francie!  Tvoří  osu  Paříž  -Berlín , motor  EU.  Jsou  skoro  v harmonii.  Skoro. Prosazují  federalizaci  a denacionalizaci Evropy.   DNES!  A přesto  – podle mne  je  ona  tak odlišná  koncepce  strategických  jaderných kapacit ve  francouzském podání  jasně  určena – je  to  odstrašující síla pro  boj  zblízka!  Kdyby  náhodou zase někdy Teutoni  chtěli  mašírovat přes  Rýn.  Jiný  smysl  to  nedává. A  to  je  Francie,  po  USA,  dnes  vlastně  jedinou schopnou  západní  zemí, která vykazuje  sílu  operovat  daleko od  mateřského  území  komplexně. Na  rozdíl od  Britů  si  dokázala  uchovat  k tomu nutné  kapacity  – dostatečně  silné  letectvo, včetně  transportního a  hlavně  své letadlové  lodě. A  aktivně  je  využívá. Před nedávnem  Libye, dnes Mali. Britové  svou  poslední  pýchu  –  letadlovou  loď Ryal Oak poslali  do  šrotu.  A  při libyjské  kampani  pro nasazené  dvě  letky  typhoonů  neměli ani dostatek  vycvičených  pilotů….Prostě  Francouzi  jsou s Němci přáteli, ale  nic  nepodcenili, V minulosti,  přítomnosti  a  ani  pro budoucnost.

Podobně „železná  lady“.   Jakkoli  ani  Britové  nemají  důvod  si  na  kvalitu  svých  vztahů  k Německu  stěžovat,  nechtěla  jít  do  žádných  rizik a  proto chtěla  zachovat  Německa  dvě. .. Za každou cenu.

A  teď  se dostávám k té  chartě  OSN.  Ta  naprosto jednoznačně  říká,  že  žádný  z členských států  nesmí  být připraven  byť  o  metr  čtvereční  svého  území,  pokud s tím nebude souhlasit!

Jasná definice, každému srozumitelná a  pochopitelná,  logická…  Řekl bych, že  tak  jí  rozuměli , do jistého okamžiku,  i v Srbsku!  Tím okamžikem  myslím  násilné  odtržení území, které  je  jádrem  srbské státnosti  – Kosova,  které  má  pro  Srby  stejnou historicko symbolickou hodnotu  jako pro nás  hora  Říp!  A přece jim bylo násilně  odňato!Koalicí demokratických  států,  členů  OSN, dokonce stálých  členů Rady bezpečnosti,  tedy těch, co jsou  generálními arbitry  dodržování  Charty OSN,  vynucování  jejího  dodržování!

A  vrcholem  všeho, ohledně Kosova,  je pro  mne  skutečnost, že  tento  naprosto  jakémukoli právu a rozumu  se vymykající  akt  mezinárodního  násilí,  svým  uznáním  stvrdila  i  Česká  republika,  která  byla  podrobena  témuž  v roce 1938 v Mnichově!  A  zasloužil se  o to  –  nikdo  menší  než  prezidentský  kandidát  a  ministr  zahraničních  věcí občan Karel  Schwarzenberg!  Lidé  si  to  pamatují. Ti co mají rozum.

Otázka  Miloše Zemana  na jeho  postoj k Benešovým  dekretům a  jejich  možné  revokace, kterou položil v souvislosti s tím,  co  je  v této  věci  uvedeno  jak v oficiálním,  tak  neoficiálním knižním  Schwarzenbergově životopise, což  Zeman  doslova  citoval,  nebyla  žádná podpásovka!!  Prostě  jen chtěl, aby  jeho  soupeř  přiznal  ve  věci  barvu. Měl na  to  právo. Plné  právo. Nejen  jako prezidentský  kandidát.  Ale jako  občan  tohoto  státu!  Měl  zájem o  to,  jak možný  budoucí prezident  si  bude počínat  ve  vztahu  k základnímu  dokumentu, kterým je  definovaná  současná  česká  státnost,  územní  celistvost  a  majetkové poměry na  valné  části  území  republiky!

Chápu,  že  nesmiřitelní, z řad  voličů pankáče  Karla,  mají  s tímhle momentem zásadní  problém.  On opravdu, podle mne, rozhodl  o  výsledku  2.kola. Nikoli  kvůli  nacionalismu Čechů, nikoli  kvůli  jejich  iracionálním obavám, nikoli  kvůli tomu, že  jsou  to  ukázkoví  vidláci,  totálně  indoktrinovaní  bolševikem.

Zaznamenali  totiž  blábolivou odpověď   MINISTRA  ZAHRANIČÍ  v této  věci.  Který  nebyl  ani  sto  definovat  současnou  právní  kvalitu  Benešových  dekretů. Pletl si, přímo  ukázkově, pojmy  s dojmy. A  dovolil si  cosi  říci o  tom, že  Beneš  a celá  vláda  by  DNES  skončili  před tribunálem  v Haagu!

Záměrně  uvádím  slovo  dnes  velkým  písmem. Aby  bylo jasné,  že jsem  z té odpovědi  nic  nepřehlédl. Chápu, co  MOŽNÁ  chtěl  občan  Schwarzenberg  vyjevit,  ale  ke  své  škodě nezjevil. Než  budu  pokračovat, opět  odbočka- zítra  se budu  věnovat ve  svém dalším sloupku    tomu, jestli ona naprosto hloupá  a  nedostatečná  odpověď  Schwarzenberga  byla  jen  součástí  už  jeho evidentní  duševní  a tělesné  nedostatečnosti  nebo  jestli takhle  náhodou…. No  jestli  on  nevědomky  neodkryl  cosi, co  mělo zůstat  utajeno. A  věřte , že  řádně  přitopím pod kotel.  A vše  vyzbrojuji. Jakkoli půjde o  text  spekulativní.

Dnes ale  zůstaňme  na pevné půdě. A  pracujme s variantou,  že  opravdu  zůstalo bohužel Schwarzenbergem  cosi  důležitého nedořečeno,  což  mu  nakonec  a podle mne  oprávněně , zlomilo vaz.

Dejme  tomu,  že  chtěl  říci  –  něco ve  smyslu – dekrety  jsou  neplatné, byť  poměřováno  dnešními  měřítky,  bylo by  cosi takového  nemožné  a  pokud  ano,  iniciátoři  by  šli  před  tribunál  do  Haagu.  Ovšem  tento pohled  je nepřípustný, protože  neodpovídá  tehdejší  situaci  těsně po konci  nejhorší  války  v lidských  dějinách a odsun a udíž  i  BD  musíme  vidět výhradně  v  tehdejších  souvislostech  BD  jsou   nedílnou a neměnnou  součástí  výsledku  této  války  a já  jako  prezident  se rigorozně  zasloužím o  to, aby  tomu tak  zůstalo v i  jakémkoli  budoucím  horizontu a  nepřipustím jejich  zpochybnění!  Tečka, punktum.  A  bylo by po  debatě.

Nic  takového ale  nezaznělo. Ani  náznakem.  A  každého  normálního občana  muselo v tom  okamžiku  zamrazit. Pokud  má  alespoň  nějaké  historické povědomí  o  různých peripetiích  naší  moderní  historie.  A  to  i  té  jdoucí  do přítomnosti.  A  také  když  disponuje  elementární  logikou.

Stačí  , když  s podívá  na  zdrcují posun   v chápání  dekretů a  odsunu  v české společnosti v roce  1946 a  dnes!  A  na  posun  mezinárodních  kritérií  pro mezinárodní  konflikty!  Jak  to  bude za  takových 30-40 let. Kam  až se  to bude posouvat?

Už  byl  uveden  případ  Srbska.  Neochránila  ho  ani  Charta  OSN.  Bylo mu  odňato naprosto protiprávně   Kosovo.

Co je proti  tomu nějaká  deklarace mezi  velmocí  a  naprosto  nezajímavou  zemičkou, jejíž  zamini  navíc  uznal bez  mrknutí oka  kosovskou   zrůdnost? Jak tenhle  vrchní  český  diplomat  chce  eventuálně  s uznaným Kosovem  bránit  nárokům SN?

Navíc – pro  budoucnost  pohledů na  BD  a  eventuální  jejich  mezinárodní  zneplatnění  totiž  naprosto není  důležitý  NÁŠ  pohled,  ale  náhled velmocí a mezinárodní  komunity!! Německo může  kdykoli  tuto  agendu v budoucnosti  nastolit. Pokud  bude  chtít. A  o  tom, jestli  bude řešena,  nerozhodne  souhlas  nebo nesouhlas  jakési  České  republiky,  ale  ochota  velmocí  se  touto  agendou  zabývat!! A  jestliže  ji  dají  do oběhu,  pak  výsledek  onoho  posuzování  BD  bude záviset  jen  a pouze na  síle  Německa v příslušném  čase  a partikulárních zájmech těch, kteří budou dělat  v hypotetickém sporu  arbitry!! Nic  jiného!

Uvědomují si  tuto  docela  fatální  situaci  ti,  kteří  mají pochopení  pro  tvrzení  Sudetských  Němců a  jejich  landsmanschaftu?  O  tom, že  šlo  o zločin na  bázi  kolektivní  viny  a  o loupeži????  Oni  už  dokonce začínají  vylézat  i  ti  zdejší, co  už  i  v téhle  kauze  vykřikují  – co bylo  ukradeno, má  býti  vráceno….      Tuší  aspoň,  že by  to znamenalo  bankrot  státu?  Totální  rozvrat  jeho  financí?   Jsou připraveni  na kolaps  školství, zdravotní  péče,  sociálních  systémů,  státního servisu?  Jsou ochotni a připraveni, kromě  krasořečnění  , nést  následky a  to  až  do  tzv. hrdel a statků? Ale  hlavně  statků, na které jsou tak  citliví?

Ale  zpět  k moderním a ještě  modernějším  dějinám.

Máme  ještě  dobře  v paměti tanec  kolem  církevních  restitucí.  Nevím jak  vy,  ale  já  jsem  v okamžiku  toho  schwarzenberského  blábolu  ohledně  BD  okamžitě  vzpomenul    právě  na  tyhle  restituce. Podotýkám, že  jsem  názoru, že  je  dobře  oddělit  církve od státu a  restituce jsou k tomu nutným prostředkem. Ale  ani náhodou nemohu  souhlasit  s tím paskvilem, který se jmenuje církevní  restituční  zákon

To je prostě  drzá  zlodějna. Na  které  se  nejspíš leckdo těžce napakuje.   A občané  to  dobře  vědí.  A  teď  někdo  začíná znejisťovat  majetkové poměry  na  celé třetině  území  hloupým  žvástem?.

Občané, na  rozdíl  od  vciťovačů  do  sudetské  kůže,   mají  smysl pro  to,  čemu  se říká institut  předběžné opatrnosti! Jednají  nikoli  šovinisticky  a  nesnášenlivě,  nýbrž  naprosto logicky se  starají o  to, aby nebyli  v budoucnu ohroženi.

Říká zase  někdo,  že  zbytečně protože  nic nehrozí?  Nepochopil onen  dotyčný , co jsem napsal o tom, kdo  rozhoduje, zda  sudetská  agenda bude v budoucnu  nastolena  či nikoli a kdo  rozhodne  případě o  výsledku?

A přidám  cosi osobního.  Na  rozdíl  od  těch  vciťujících se  a  bezstarostných mám  totiž  k postoji Němců  osobní  zkušenosti. Celkem  tři.

V podstatě  hned  po  otevření  hranic  jsme  tenkrát  začali  za  mého tehdejšího místního zaměstnavatele  brázdit  Německo  a  shánět  práci  pro  firmu. Takže  jsme  se dostali  na  řadu tzv.  česko německých  fór  a panelů.

Zkušenost první:

Těsně  po  přijetí  restitučního zákona  jsme  byli  na  nějakém  Deutsch – Tschechische  Wirtschaftsforu. Pořádala  to  IHK  Řezno.    Týkalo s e to  výměny  hospodářských  informací   a navazování  kontaktů.  A  také tam  bylo zmíněno,  že  mezi přijatými  zákony  je  i  ten restituční, To zcela změnilo  atmosféru. Okamžitě  se přihlásila  ke  slovu   podnikatelka  z Bavorska,  která  položila otázku  – a vztahuje se to  také na  sudetské  majetky?  A  okamžitě  se přidaly  další  hlasy stejného ražení.A  když se dozvěděli, že  nikoli,  bylo  po Wirtschaftsforu.…

Zkušenost  druhá .

Rok  myslím  1993.  Místo konání  Hof/Saale. Tentokrát  podobné  symposium organizoval  můj tehdejší německý  zaměstnavatel.  Opět  došlo na  stejné  dotazy. Pokusil jsem se je  zodpovědět  ve  smyslu, že  si neumím  představit,  že  by něco takového bylo v ČR průchodné.  V tu  ránu  jsem  byl  nepřítel.  Ze  situace mne  vysekal až osobně  majitel banky,  který mimochodem později  působil  aktivně  v tzv. odškodňovací  smíšené  česko německé komisi..

Zkušenost  třetí a nejdůležitější.

Pravděpodobně  z roku  1998. Nejsem  si  tím  datem  úplně  jist. Místo konání  –  Regen. Opět  oboustranné  Wirtschaftsforum. Ale  tentokrát  tzv.  hochkaretig obsazené. Z německé strany.  Nejvyšší  celebritou byl tehdejší bavorský  státní  sekretář  Huber. Opět  padl podobný  dotaz a tentokrát  ve  smyslu, co  udělá  bavorská  vláda,  aby  byly  uspokojeny  majetkové  nároky  sudetských  Němců….  Huberova tehdejší odpověď?  Bavorská  vláda si je  oprávněnosti  těchto požadavků  dobře  vědoma  a bude trvale  oproti  české  vládě hájit  pozici  SN na  odškodnění!!!  Na  to šlo  reagovat  jen jediným  způsobem –  zvednul jsem se a  prostě  odkráčel.  I  se svojí  jmenovkou, kterou jsme měl před  sebou.

Tohle  nepíši  kvůli  tomu  odchodu.  Ale  proto, že  mám  svou osobní  jasnou zkušenost  s tím, jestli  67  let po skončení  2.ww  považují  problém za  mrtvý  či nikoli. Minimálně  někteří. A jestli  na  to  jejich politici slyší, či nikoli.

Nebiji  na  žádný  nacionalistický , šovinistický  nebo jaký  buben. Znovu napíši, co už  bylo řečeno z mé strany  v úvodu  –  vztahy  s Německem  nikdy neměly  české  země  lepší  než  teď.  Ale  také nikdy, s výjimkou  2.ww ,  nebyla  česká  závislost  na  západním sousedovi  tak  tristní    jako dnes. I  ve  středověku, při  vpádu  Braniborských, Pasovských,  či za  kruciát  zde byly  místní  silné  ekonomické  skupiny, které  byly  schopny  obnovit  českou státnost. Dnes?  Jsme  jen  nesvéprávným ekonomickým přívěškem  Německa.

A  navíc  hloupým,  neuvěřitelně  hloupým.  Vraťme  se opět do moderní  historie do okamžiků, kdy  se  jednalo  o  sjednocení  Německa.  Vzpomínáte  ještě  na  zásadní konferenci, kde se o tom rozhodlo? Měla název  4+ 2. Dva německé státy  a  čtyři vítězné  velmoci.  A  tam se dojednávaly  podmínky  sjednocení a budoucí  mezinárodní pozice Německa.

Poláci  okamžitě  reagovali  a dosáhli  toho,  že  byli mezi  účastníky.  A tehdejší  Československo?  Jen mávlo  rukou  a  rezignovalo na  svou  účast.  Zkuste  hádat  čí podpis  tenhle  nesmyslný postoj nese?  Říkáte  Havel, Dienstbier st.  Správně.  Ale jedno podstatné  jméno  chybí. Do politiky,  zejména zahraniční a speciálně   té směrem k Německu,  měl tenkrát velmi a velmi promlouvat tehdejší kancléř  prezidenta  republiky  Jistý Karel  Schwarzenberg!  Prý  to  za nás  obstarají  velmoci…

Poláci nic  nepodcenili a  jestli se nepletu,  je  v konečném dokumentu  jasně  deklarována  hranice na  Odře  a Nise… A její neměnnost.  A  nejspíš  mají  ošetřeno i neodškodňování.  Co  tak máme  v tomto směru  my….

Rád  bych se na  to byl  zeptal  pankáče  Karla…

Mimochodem,  když  už  jsem se dotkl  toho Polska  –  Němců tam odtud  bylo odsunuto  daleko více. Zaznamenali  jste  někdy,  že  by  někdo na  polské straně  psal  ve  stejném  duchu  jako třeba Bohumíl  Doležal ohledně jejich odsunutých? Mimochodem  –  jestli si dobře pamatuji –v pondělních  či  úterních Lidovkách  je  na  téma  BD  a  česká prezidentská  volba  obsáhlý koment  jistého polského  žurnalisty. Který se velmi  podivuje nad  tím,  jak  media  a  hysterici na  Karlově  straně  nakládají  s diskusí  nad dekrety… Že by  v Polsce   probíhala  nějaké  sebemerskčská  diskuse  a dokonce za  účast oficiálních  míst?  Ani náhodou!

Chci  se zeptat,  těch, kteří  jdou  dnes  kvůli  tématu  BD  v prezidentské  volbě,  jak  to, že nikdo nic  podobného nezkusil v Polsku?  Že  si nikdo podobné  téma  do  předvolebních  diskusí  vůbec nedovolí  vnést?

A  naopak  podobným  brizantním a  myslím  že nakonec  také  vítězným  tématem v jedněch  volbách byla  pozice  tehdejšího  kandidáta  na premiera a  dnes  šéfa polské  vlády Donalda  Tuska, který  tehdy prohrál  s bratry  Kaczinskými, protože  ti mu  omlátili o hlavu, že  by  nemusel  tak úplně  pevně  zastávat pevnou polskou pozici vůči  Německu, protože  jeho  otec  byl  tzv. Kašub  a ti byli  nuceně,  po obsazení Polska  Hitlerem,  odvedeni  do  Wehrmacht, aniž  by  s tím mohli  cokoli dělat… U nás  mnohým naprosto  nevadilo,  že otec možné první  dámy  byl  čelný  rakouský  nacista  účastník nacistického puče!

Proč  je  sakra  chápání  nedávné  historie  a  rizik z toho vyplývajících u nás  a  v Polsku  tak  rozdílné?  Netuším.

Nicméně  je mi  jasné,  že Schwarzenberga muselo  těžce deklasovat  jeho  blábolení  o  dekretech v prezidentské debatě. Protože  většina  lidí  má  pořád  ještě  zdravý  rozum,  přehled  o elementární  historii a rizicích  a  funkční rozum

Zítra  si  celou  tuhle  story  prospekulujeme  z jiné strany.

 

 

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.