Benešovy dekrety a válečné reparace


napsal  Old Rebel

zjišťuji,  že  nová  forma  Kosy má  pro  mne  naprosto nečekanou, leč  velmi příjemnou  stránku  – denně  dostávám  spousty  mailů  /  no to  až  tak moc  velké  terno není  :)/.  V řadě z nich  jsou ovšem na výsost  zajímavé  věci.  Buď  odkazy – mám jich  tolik, že  bych na  přečtení  toho, co  v nich je potřeboval už teď  aspoň celý  týden,  nebo  a to mne  zajímá  více  – příspěvky  od  dosud  ne publikujících. Jedním z nich  je  nick Old  Rebel. S kterým se potkávám na internetu  už  také  nějaký  pátek.  A  přichází  se zajímavým svědectvím ohledně  válečných  reparací.  byť  z  druhé  ruky. Mylsím, že  si je  velká většina  z  vás  přečte  stejně  pozorně, jako já. Vše  dokresluje  situaci kolem  Benešových dekretů. A  válečných reparací. Ano  základní fakt ,  že  bývalá  ČSR  a  její  nástupnické státy  jsou  jediní v  Evropě, kdo  od  Německa  NEDOSTAL  spojenci přiznané reparace. Oceňte  prosím  Old  Rebela  hvězdičkami.  Udělá  to radost a nic  to nestojí. Díky.

Vlku navazuji  na  váš  článek o BD a  dovoluji si dodat něco, co se dosud nikde – já o tom aspoň nevím – v celé této kampani nepoužilo. Jedná se o otázku válečných reparací pro ČSR po 2.sv. ze strany Německa.

            Někdy koncem 70-tých let jsem měl to štěstí a bavil se s člověkem ( jméno už si bohužel nepamatuji ), který byl významným členem čs. delegace dojednávající tehdy česko-německou dohodu o t.zv. Nulitě Mnichova. Ten vyprávěl m.j. o tom, jak tehdy německá strana „změkla“ po argumentu z naší strany, že ČSR byla jedinou zemí protihitlerovské koalice, která nedostala od Německa prakticky žádné reparace, protože při jednání reparační komise bylo řečeno, že naše nároky ( byly dosti přesně vyčísleny v US dolarech ) jsou z větší části řešeny majetkem, který tu zůstal po německém odsunu. Čili ponechaným majetkem ( většinou nemovitým ) odsunutých Němců byly – alespoň z části – řešeny válečné reparace pro ČSR. Právě při tehdejším jednání o uzavření mnichovské otázky byly prý z německé strany tlaky na řešení majetkových náhrad odsunutých Němců. Po tomto argumentu se již o těchto věcech nemluvilo a dohoda pak byla poměrně hladce uzavřena.

            Navíc, protože válečné škody byly způsobeny celým Německem, bylo uloženo tehdejším německým orgánům ( orgány protihitlerovské koalice ) částečně kompenzovat odsunutým Němcům majetkové ztráty z prostředků německé strany. Totéž se týkalo i všech ostatních odsunutých Němců na území tehdejšího poválečného Německa, hlavně z Polska.

            Na toto jsem si vzpomněl v souvislosti s kampaní ohledně BD a trochu jsem se rozhlédl po internetu. A vskutku jsem nalezl množství různých historických i dokumentačních materiálů, které se touto problematikou zabývají a ty mi potvrdily, že ten člověk tehdy mluvil pravdu. ČSR nebyla za škody ve 2.sv prakticky odškodněna.  Tedy majetek odsunutých Němců ponechaný v ČSR byl použit jako válečné reparace. A čs. sudetští Němci měli být částečně odškodněni ( a to zřejmě byli ) německou stranou.

            Tehdy na toho člověka byl také dotaz, proč se toto nikde ( tehdy ) neuvádí. Jeho odpověď byla, že obě strany se dohodly na tom, že tuto otázku nebudou příliš zveřejňovat, aby se zabránilo oboustranné „hysterii“ ohledně praktického provádění vlastního odsunu (tzv. divoký odsun, akce německých fanatických skupinek již po ukončení války a pod.). To lze celkem pochopit. Jinak už tehdy ten člověk vyjádřil obavy z toho, jak s přibývajícím časem se budou tyto otázky opět otevírat. O SL si nedělal vůbec žádné iluze.

            Pro vás takovou zajímavost – byl to rodilý plzeňák a značný patriot, velmi vzdělaný, inteligentní a v diplomacii zkušený . Tehdy mu bylo něco okol 50 let.

            Domnívám se, že za dnešní situace již není možno tyto otázky přehlížet, ale využít je jako pádný argument proti snahám o otevření otázky vyrovnání se s odsunutými Němci.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.