Dobrá zpráva pro tuhle zemi – Klaus jako prezident končí. Ale láhev neotevřu.


Několikrát  jsem veřejně, od prvního zvolení  Klause do  funkce prezidenta,  ventiloval,  že  se velmi  těším na  den, kdy  se bude pakovat  z Hradu a  že  si pro  tuto příležitost  chystám obzvláště  dobrou láhev.  Jenže  tokajská  pětiputna  z roku  1990  zůstane  dnes,  zítra, pozítří  a  nejspíš ještě hodně  dlouho.  na  svém místě  v regálu mé  vinotéky  a bude na ní  dál  padat prach.  Soudím, že  nějak není  co  slavit. Ale  o  tom  až na  samý  závěr.

Teď  mám  jiné  myšlenky.  Co  vlastně  napsat v den, kdy  Klaus – konečně- v roli  prezidenta  končí?  V podstatě  vše, co jsem  chtěl  říci  na jeho adresu  už  bylo řečeno v souvislosti  se senátem  a  velezradou…Mám to udělat  tak, jako  české  noviny?  Tedy  vypsat  chronologicky nejzákladnější  milníky  jeho  kariery?  Proč?  Vždyť  jsme  to  všichni  zažili. A  jakkoli  paměť  není  spolehlivý  instrument  a řadu  jsme  toho všichni  zapomněli,  to nejdůležitější nás, bohužel,  bude provázet  ještě  hodně dlouho.

Zkusím  to  jinak. Stejně  jako včera  u  Stalina – položím  si  zdánlivě  jednoduchou   otázku a  zkusím na ni  odpovědět  tak poctivě,  jak jen  dokáži.

A jak  že  zní  ten  dotaz? Takhle:

Co  vlastně  dokázal  Klaus  udělat  pro  tuhle  zemi  dobrého?

Je mi  jasné,  že  leckdo  bez  váhání  odpoví  – NIC.   Na  druhé straně  oněch  pár  klausovitů  /klausovita  podle  vzoru jezuita/,  kteří prokazatelně  na Kosu  chodí a minimálně  jeden  velmi  rád J,  nejspíš  budu  mínění,  že  zahrnul  Česko  univerzálním ,  neutuchajícím  dobrem svého genia.

Můj postoj  k téhle  osobě a  chci  doufat, že  už  jen  historické,   je  zde  i  jinde na  českém politickém prostoru,  dostatečně  znám, takže  musím  názor  těch  druhých razantně  odmítnout.   Ale  nemohu se ztotožnit  ani  s míněním  té  první  skupiny.  Václav  Klaus  skutečně  nebyl  Belzebub.  Tedy  úplný.

Než  začnu  sám  sobě  odpovídat,  dopustím se nejdříve dvou konstatování:

1-      Václav  Klaus  díky  své inteligenci, píli, houževnatosti a sečtělosti  měl  rozhodně  všechny  předpoklady  stát  se  vynikajícím  státníkem  své  doby  a historie  téhle  země. Ale  všechno  tohle  obětoval svému  narcisismu. Tomu, aby  mu  zrcadlo jeho okolí  říkalo,  jak  je  úžasný a  nejlepší

2-      Nikdy mu  nemohu  odpustit,  že  do  základů státu,  který  výrazně  zakládal,  vložil  neúctu  k právu, pohrdání  morálkou a   sociální darwinismus! Plody  v podobě  mafiosních  balkánských  a  orientálních  zvyklostí  sklízíme  a dlouho ještě  sklízet  budeme.

Snažil jsem  se opravdu  poctivě  se popasovat   s Klausovou  cestou  českou politikou.

A  mohu  konstatovat,  že nástup  měl opravdu  dobrý. Jako  jeden  z mála  měl  jasno,  po  pádu  bolševika,  z těch, co se náhle  ocitli v záři  reflektorů,   co vlastně  je  potřeba  a třeba  dělat.  Měl jasno v tom,  že  mávání prapory  na náměstích  republiku  neuživí.   I v tom, že  revoluční  kvas  musí  někdy  a nějak  ustat a  že  ekonomika, orientovaná na  Sovětský  svaz  a RVHP prostě  končí  a  že  staré  ekonomické  návyky   nebudou více  použitelné.

Za  pozitivní  si  dovolím  označit  i  jeho vizi  rychlé  transformace vlastnictví.

Stejně  tak  hodnotím  fakt,  že  dal politickému  systému  tradiční  tvář  soutěže  politických stran z bezbřehosti a bezobsažnosti  Občanského  fora.

Nicméně  všechny  tyhle,  nesporně pozitivní  kroky  byly  limitovány  tím  co  jsem  konstatoval  jako  bod  1 a  2.  Takže  se  to  vždycky  zvrhlo.

Prostě  jeho  politická , ekonomická  i společenský  transformace  byla  technicistní.  Bez  morálky a  s pokud  možno  co největší  absencí práva.A  také  neexistencí  nějaké  oponentury. Kdo  nadšeně  nesouhlasil,  byl  nepřítel.  Bohužel. I  z těch,  kteří  věděli o něco  víc než  on, díky  jejich praktickým zkušenostem  z let  strávených  v západní  V Evropě  nebo Americe. Míním  tady třeba  profesory  Zeleného  a Švejnara.   Z tuzemců  pak třeba prof. Mlčocha.

Podobě  to bylo s absencí  toho,  co  bych nazval  společensko politickým zázemím!  To  kolem  Klause tvořili  buď  jen  přitakávači  typu  Libušky  Benešové,  či Nečase nebo  typy  jako  Macek, Čermák a podobně,  jimž  jakýkoli  zásadní morální  rozměr  byl  cizí.

Výsledek  je  znám.  Jakkoli  začátek  byl  dobrý a  řešil nutné  věci.  Které  mnozí  neviděli  nebo  záměrně  přehlíželi a bagatelizovali.  Často proto,  že na  rozdíl  od  Klause  vůbec netušili, jak  s problémem  naložit.

Největší plus, které jsem  okolo  Václava  Klause našel,  bylo jednoznačně  vypořádání se Slovenskem.  V podstatě unikátně se    svou  ODS  pokusil  politicky  efektivně  udržet  společný  stát.  Když  ODS  jako  jediná  ze stran,  ve  volbách  1992  měla  svou slovenskou složku. Všechny  ostatní  partaje  řešily pouze  jeden  národ. Což  samozřejmě  nemohlo  soustátí  tmelit. Bez  rozdílu, kolik  měli  řečí  ohledně  udržení  společného státu!  Za  ten pokus, jakkoli asi nemohl vyjít,  má  Klaus  u mne opravdu velké  historické  plus.  Ostatní  jen mluvili, on  v tomto  směru  konal!  A  stokrát  se o něj může  například otírat  Jan  Urban,  který  slovenskou  ODS  komentoval  slovy, že  to byl  od  Klause podfuk a  že  chtěl  dávno federaci  rozdělit, protože  mítinky  prý  na Slovensku ODS pořádala jen  v Mečiarových  baštách… Rozuměj  – záměrně neúčinně. Jan  Urban si  tuhle  trapnost věru mohl ušetřit.

Klaus  rozhodně není  mým  šálkem  čaje a nikdy nebude, ale  z českých politiků  pro  udržení  značky  Československo  udělal rozhodně  reálně nejvíce.

Dalším pozitivem na jeho adresu  pak  je  brilantní  rozdělení společné  měny.  Nemohla  přežít. Věděl  to a  byl připraven.  Opět  –  plusový  bod  od  vlka.

 A přidám  další  – dobré  nastavení  směnného kurzu koruny při  uvolnění  měnové politiky.  Kdy  česká  ekonomika  zásadní  a hlubokou  devalvací  získala  čas  a  prostor  na  hledání  nových  odbytišť,  když  se  ekonomický prostor  RVHP  včetně  Sovětského svazu  zhroutily.

Toto nastavení  ostře  kontrastuje s jiným  krokem, který  v tehdy  také  udělal.  Ten souvisí  s uvolněním  do  té  doby  vázaných  cen . I  tohle  považuji za  správné a nutné , jakkoli roční  inflace  a  tím i  ožebračení  obyvatelstva  šla  přes  50%. Soudím, že  tohle  bylo nevyhnutelné a postupné  uvolňování  by  v globálním  záběru by, spolu  privatizací, tak jak proběhla, nejspíš  bylo  vedlo  k ekonomickému  debaklu. Jde mi ale  o jeden  naprosto   a  podle mne  vědomě  zanedbaný  prvek – podnikové  odpisy.    Nebo  vůbec  odpisy  – on  se tenhle problém  týkal i municipalit  a dalších  podobných.   Prostě  v roce 1991,  kdy došlo  k uvolnění  cen,  česky  řečeno k jejich  raketovému  růstu,  spolu  s otevřením ekonomiky  světovým  relacím,  nebyly valorizovány  odpisy  na  novou  cenovou  hladinu!  Tohle  byl  zásadní  a  brutální  zásah  do podnikové  sféry.  Ta  byla  i tak  se svou  výrobní  bází  zastaralá a  kapitálově  poddimenzovaná.  A  Firmy,  obce, nemocnice, školy a  všichni  ostatní byli  zbaveni  možnosti  ponechat  si na  obnovu  adekvátní  část prostředků, které  vytvořili. Myslím, že  to  bylo  opominutí  úmyslné.  Samozřejmě, že  to nemohu  dokázat. Nicméně  tehdejší  vládě  se  velmi  hodily  mimořádné a neopakovatelné příjmy, které  odsála  z podnikové  sféry! Podniky  tehdy  zdánlivě vytvořily  neopakovatelné a unikátní  zisky,  které  s tehdejšími  vysokými  daněmi  skončily  v knihách Klausova  ministerstva  financí. Ale  pro  firemní  sféru to mělo  fatální  následky. V momentě,  kdy byl a ze  dne  na den  vystavena  ostré  světové  konkurenci se zastaralým  vybavením, přišla  o  to něco  málo peněz  z něhož  se mohla  trošku vybavit. Výsledek  se dostavil  Spolu s povedenou privatizací.

Opravdu – daleko snáze  se u   Václava  Kaluse  člověku  hledá  to, čím  svému  státu  ve  funkcích, kterými  po  více než  dvacet let procházel,  ublížil než  prospěl.

V  dalším období  jsem  našel  už  jen  jednu  věc, kterou  podle  mne  prospěl  České  republice.  A  tou bylo odmítnutí   radikálního  uvolnění  nájmů,  ke  kterému byl  některými  horkokrevnými   tlačen.  Mnoho  lidí mu vděčí  za  to,  že  neskončilo  v devadesátých letech  jako  bezdomovci!  Což  by  se  bylo nepochybně,  na  neexistujícím  trhu s volnými byty a  obrovskou poptávkou  těchto  let  po  podnikatelských prostorách, stalo!

Hledal jsem poctivě  další  pozitivní  činy  odcházejícího prezidenta a nenacházel.  Dál už  to byly  jen  samé  negace  .

A  – vlastně  ještě  jedno takové pozitivum  existuje.  Tím  je  přístup  k Benešovým dekretům.  Nedávno  jsem  tu o nich  psal. S tím, že  to je  agenda, která  kdykoli může  být  nám, naším sousedem  nastolena  v budoucnu,  kdy mi  budeme  spíše  v takovém  případě  objektem nějakého  posuzování  než  subjektem, který  bude moci  vážně  do  případné  kauzy  promluvit.  Jestli jsem  Klause  dobře  četl, pak  totéž

Například:

–          Nesmiřitelné a  trvalé  dělení  společnosti

–          Neochota  cokoli  korigovat – která  vyústila  do ekonomického debaklu v roce 1997

–           Standardizace  šedých  a  černých  zon  jako  normálu v české politice, včetně  kmotrizace ODS

–          Podivné  praktiky  okolo  milostí v jeho prezidentském období. O  amnestii nemluvě

–          Vysloveně  lidsky  nízké se vymezování  vůči  Václavu Havlovi  v posledním  roce prezidentsví. Tak ostře kontrastující  s jasně  falešnou  řečí  nad rakví  téhož   při státním pohřbu

–          Vykrádání  ústavy  a přisvojování si  pravomocí,  které mu  zákonodárce nepřidělil

A  mnoho, opravdu  velmi mnoho dalšího.

    Sečtěno  a podtrženo  – Václav Klaus  měl  vynikající  předpoklady  stát se velkým mužem. Rozmělnil  je  na  drobné.  Ke své  i  naší  škodě.  Odchází  jako  částečně  nenáviděný a  částečně  směšný starý  muž.  Který  svou  vrcholnou  karieru  končí  ocejchovaný jako velezrádce.  Trapný  konec  kariery, startované  z obrovského potenciálu. Odchází podivný , nevrlý   a vrtošivý  sebezahleděnec. Politikář. Nikoli  státník.    Odchází  bez potlesku. Po  zásluze.

Přesto  dnes  ani  v nejbližší  budoucnosti  onu  dobrou  láhev, jak jsem si  kdysi  slíbil  – neotevřu. Není  důvod.  Ten by  existoval,  pokud  by  bylo  zřejmé,  že  lepší a rozumnější  časy  přichází  s jeho nástupcem.  Nemyslím si  to.  Ba soudím, že bude ještě  hůře. Takže s tou  láhví počkám. Tokajské se  rozhodně,  na  rozdíl od  lidí a  českých politiků  zejména – nekazí.   Ale  doufám, že budu mít  důvod  tu  flašku ještě  za svého života  otevřít. Ale  že  bych si  tím byl  jist?

Ještě  se musím  ale  jednou  vrátit  ke Klausovi. X  krát  se  na Kose i jinde spekulovalo, co  Klaus  hodlá  podniknout  dále.  Jakou  roli  bude hrát v tuzemské politice. Zkusím  svůj  odhad.

Nemyslím si,  že  se  ještě stane  členem nějaké politické strany a  že  se zapojí  aktivně  do  nějakých  volebních  soubojů s vlastní  kandidaturou.   Různí  Happy  Borisové  ho budou  marně  vyzývat, aby  se znovu  ujal  ptačích  sirotků.  Podobně  utřou  i  zatím  velmi pofiderní  subjekty  typu  Bobo, které  by  o něj  velmi stály.  Protože  česká  vnitřní politika  už  mu  nemá, realisticky  viděno, co  nabídnout.  Neumím si představit situaci, kdy by  vyhrál  volby  . Natož  s absolutní  většinou.  A  Klaus  do  žádné  koalice nepůjde.    Aby se  dohadoval  s nějakým Kalouskem, Babišem a  podobnými obskurními  figurami.  Jediné, co  by jej  v tuzemsku  zajímalo  by  byl  další  prezidentský  deal.  Nebo  lépe  – královská  koruna.  To ovšem  pro něj není  k mání.  Takže  já  budoucnost  Václava  Klause  jako přímé   persony  české politiky  nevidím.  Tím  neříkám,  že  do ní  nebude zasahovat!  Tohle  rozhodně  provozovat  bude. Hodně  a  rád. A to zejména  vůči  ODS. Ale  i dalším.  Rád  si osvojí   pozici  Starce z hory.  Který  bude hledat  své Assassíny, závislé na jeho  droze, proti komukoli, kdo se dostane  do Strakovky  a proti  evropské  myšlence. Bud e pokládat  svoje  koláče a  své otrávené  dýky  budoucím Saladinům.

Ale  co si umím  velmi  dobře  představit, je  že  se  nechá  zvolit, třeba  přes  ODS  do bruselského parlamentu. A  začne  dělat  další  karieru  tam.  S jasným programem  –  být  mluvčím všech,  kteří  mají  s unií  problém. Na  tohle bych  si  vsadil.  Klaus  jako  vůdce  antievropské  sekce  Evropského parlamentu! Jakkoli  by  nás  její  rozpad  vystavil  na pospas  Německu.  V roli  naprosto  bezmocné  a závislé  ekonomické  trosky. Tohle mi přesně  zapadá  do obrazu  Václava  Klause.  Ví,  že  Brusel  a  jeho  evropské ostentativní  záškodnictví  mu přinese  publicitu,  bez  které, jako supernarcis  totálně  chřadne.  Jakkoli  by mu  bylo  jasné,  že  jeho země  na  jeho  činnost  těžce  doplatí.  Nepodstatná  kolaterální ztráta  ve  srovnání  s tím, co potřebuje  jeho  ego. Vždyť takhle  to provozoval  celých  23 let, co jsme  si s ním užívali! Ne ještě na  tu  dobrou láhev  nepřišel  čas.  Ještě  jsme se ho definitivně nezbavili.Ani jeho klonů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

125 reakcí na Dobrá zpráva pro tuhle zemi – Klaus jako prezident končí. Ale láhev neotevřu.

 1. Rosťa napsal:

  No, nevím, nevím, pane vlku. To jsou nepěkné větičky ve kterých se opravdu, ale opravdu mýlíte a hrajete falešnými kartami. Hmmm.
  Ještě bych mu připsal k dobru jasný postoj k té všivárně s Kosovem a gruzínskému konfliktu. Na rozdíl od Vašeho oblíbence.
  A toho Zemana neberte tak černě. Osobně se domnívám, že ty dva předešlé převálcuje o několik řádů a tu flašku truňku odšpuntujete ještě letos. Ještě Vám to připomenu. Dobrou.

  • vlk napsal:

   Ne Rosťo,
   na některé jeho zahraničně politické postoje jsem nezapomněl!
   Jen jste jaksi nereflektoval mou otázku
   Co udělal vůbec Klaus dobrého pro tuhle zemi?
   U té jeho , víc e méně soukromý postoj ke Kosovu nebo Gruzii nehraje žádnoi roli.

   • Rosťa napsal:

    V otázce, co udělal dobrého pro tuto zemi, s Vámi nejsem ve sporu. Spíše marně hledám politika, který tu něco dobrého udělal.

   • Gerd napsal:

    vlku,
    jednu dobrou věc pro tuto zemi udělal. Skončil.

    • jaa napsal:

     já bych se moc neradovala, aby nakonec neskončil jak předseda Odesky a……..:-))

 2. jenicek napsal:

  Stručně řečeno vlk je prostě nevývratně přesvědčen, že morálka a právo se dají nadekretovat. A Klausova vina je, že nám neřekl, co je morálka a proto je to tady na hovno. Tak na to říkám hahahaha.

  • vlk napsal:

   Jeníčku, známe se dost dlouho na to, abych snad byl tím, co jste sem namáz , nějak udiven.
   Ale zkusím vám to přiměřeně jednoduše vysvětlit.
   Jestliže zakladatel státu ostentativně kašle na morálku a právo, je zcela jasné , že je to pokyn pro všechny kolem, aby se podle toho zařídili.
   Smějte se dál. Dějiny jsou plné smíchu takových jako vy.

   • wiki napsal:

    vlk napsal: „… Jestliže zakladatel státu ostentativně kašle na morálku a právo…“

    Následující citát jsem do vlákna o žalobě v limitu „do půlnoci“ 😉 již nestačil vložit, sem se to ale hodí taky.

    „Václav Klaus mi tehdy okamžitě a celkem přátelsky odpověděl, že na svém názoru trvá, neboť pokud u určitých sportů je zavedena funkce rozhodčího, musí o věcech rozhodovat on, čímž jakékoliv další diskuse končí. “

    http://www.ceskatelevize.cz/ct24/blogy/zamysleni-na-konci-tydne/19580-vaclav-klaus-a-maradonova-ruka/

    • vlk napsal:

     No já myslím že tohle už asi skoro před 2000 roky pořešil Seneca:
     Co dovoluje zákon, nedovoluje stud!

 3. Bob napsal:

  Velmi dobré hodnocení.
  S Rosťou bych přidal nesouhlas s uznámím Kosova, postoj ke gruzínsko-ruskému konfliktu,myslím, že nebyl nadšen ani radarem. Zkrátka nechyběla mu odvaha jít proti proudu.
  Co se týče dobrého pití. Já mám slivovici ročník 1989 (jak příznačné) a myslím že mi taky dlouho vydrží.
  Už dlouho se na různých diskusních fórech ptám , zda v této zemi existuje politik, který Klausovi sahá aspoň po kolena a nemohu se dočkat odpovědi.
  Dávám všanc K.Klasnovou ( je inteligentní a pohledná)

  • Rošádek napsal:

   Vážený pane Bobe – který ani náhodou rozhodně nejste Klausovým fanouškem, jak nikdy neopoemente zdůraznit 🙂 – byl zde státník Václa Havel. A jaký je rozdíl mezi Havlem a Klausem? Inu přesně takový, jaký je rozdíl mezi pojmenováním letiště, a žalobou pro velezradu. To přesně vystihuje oba jmenované.

   • vlk napsal:

    Rošádku,

    to srovnání je super!

   • Rosťa napsal:

    V minulosti se tu pojmenovávalo cokoliv po různých veličinách. Po drobných změnách politického klimatu se zase fofrem vracel původní název. S Ruzyní to bude stejné.
    Holt někdo má rád Klause, někdo Havla. Pak je tu třetí skupina a ta považuje oba za škodnou.

   • Leo K napsal:

    Nejsem o tom nějak přesvědčen. Mě připadá, že Václav Havel byl amatér v roli státníka, kdežto Václav Klaus státníkem byl. Že podlehl moci? Když ta chutná tak sladce? A nikdy se nepřejí?

   • Bob napsal:

    Co se týče V.Havla.
    Díky němu jsme vstopili do „velkého světa“, revoluce proběhla „sametově“ atd.
    Ale ta jeho amnestie (já vím jiná doba) nic moc, „humanitární“ bombardování Bělehradu, „králikárny“…
    Chci řict, že kdo nic nědělá nic nezkazí, což platí jak o V.H., tak o V.K. (jehož nejsem fanouškem :-)).
    A teď bych poprosil o toho politika, který přesahuje V.K.

    • eagle napsal:

     No nikdo, on je jednička. Je jediný porevoluční politik v ČSFR a ČR na kterého byla podána žaloba pro velezradu.

 4. Laco Grőssling napsal:

  Vlku, tentokrát s Tvým hodnocením politika Václava Klause většinově souhlasím. Přidal bych jen pár dodatků. On Klaus přes své výhody na začátku v roce 1989 nemohl být všemocný. Prostě těch všemožných sil jinam směrujících tu bylo příliš, než aby mohl svojí vůlí a znalostmi prosadit to co chtěl.
  Tak bych mu některé věci nekladl za vinu. Především tu tzv. právní základnu privatizace.
  Včera byl velmi poučný Hyde Park s Dušanem Třískou. Vyčítali mu tam „diskutující“ totéž, rozumně odpověděl. Ještě dnes nemáme pořádnou legislativu ( myslel Obchodní zákoník, Občanský zákoník, trestní právo ) na úrovni Německa, GB. Tak to jsme měli čekat 20 let ? To bychom dopadli jako Moldávie, Bělorusko, nebo Ukrajina. V lepším případě jako Maďarsko.
  Za připomenutí také stojí co Tříska ještě uvedl o privatizaci. Thacherová za 10 let privatizovala 60 státních podniků. Klaus za 2 roky 4 000 . Podle Třísky předem počítali, že jich 80 % nepřežije. Prý to dopadlo lépe.
  K detailům ( odpisy ) patří i ponechání úvěrů na trvale se obracející zásoby a další a další. Každopádně bych se zeptal, kdo v okolních státech, hlavně V4 provedl přechod z plánovaného hospodářství na tržní ekonomiku lépe. Tvrdím, že nikdo.

  Pokud byl v něčem později neúspěšný, bylo to z velké části tím, že měl nastudováno ze šedesátých a sedmdesátých let. Dnes je reaganomika, thacherství a Hayek vyprázdněný pojem, je úplně jiná doba. Jenom Klaus a jádro ODS se nezměnili, proto také jde ODS do kytek, nemá teoreticky z čeho čerpat.

  A poslední věc, co vyčítám Klausovi, je to, že pomohl k vystavění atmosféry ve společnosti, kde probíhá diskurs podle schématu nikoliv politického soupeření, ale tvrdého nepřátelství. Prostě když se dostanou ke slovu dva z opačných stran politického spektra, je to vzájemné obviňování z tuposti v tom lepším případě. Takže bohužel napomohl také k ovzduší netolerance.

  Všem doporučuji, jako zde již poněkolikáté, diskusní pořad Lampa s novinářem Hríbem, zejména jeho poslední díl, kde se sešli slovenští odborníci – ekonomové a diskutovali o současné ekonomické krizi a jak z ní ven. Diskuse plná vzájemného respektu a to tam byl současný ministr financí i zastánce Hayeka. Nemáme na ně.
  http://www.tyzden.sk/lampa/lampa-4-roky-eurokrizy.html

  • vlk napsal:

   Laco,
   toho Třísku jsem neviděl. Psal jsme ten článek.
   Nicméně, pokud uvedl, že kuponovka a koncept privatizace počítal s odpisem 80% podniků, pak to nebyla privatizace nýbrž SABOTÁŽ!!!!!!!
   A dělá Klause ještě daleko horšího.
   Pravdu máš s TOZ. Ano to byla další velká zlodějna vůči podnikové sféře.
   Ohledně toho, kdo provedl privatizaci lépe – dnes je zcela prokazatelné, že lépe to udělali vysmívaní Poláci! Kteří řadu klíčových firem do privatizace vůbec nedali, ale ušetřili je pro penzijní fondy. Další část prodali transparentně přes burzu a dnes mají kapitálový trh , který jim kvalitou i kvantitou můžeme jen a jen závidět! A rozhodně nejsou Moldávií.
   A ty chybějící zákony? To je pokračující nezájem o vypracování funkční legislativy a jejího dodržování ze strany držitelů klíčů.
   Osobně pamatuji návrhy a diskuse , abychom v roce 90-91 na nic nečekali a převzali prostě německé nebo rakouské právo. Tak jako to musela udělat tehdejší NDR. Což bylo Klausem a spol. odmítnuto. Že my na to půjdeme svou cestou. Prý lépe. Tak jo.

   • Laco Grőssling napsal:

    Mrkni na toho Třísku s těmi 80 % popsal to docela rozumně, řada výjimek byla, jmenoval Zetor, Poldovku, nalili do toho s Klausem prý hodně peněz a stejně nevydržely. Na začátku 90tých let bylo fakt tristní, když člověk jel Českem a viděl tmavé tovární haly, ale z pohledu dneška a vzhledem k časovému stresu a nedostatku zdrojů už tak přísný nejsem. Byl jsem v jedné takové firmě, která měla dokonce dva komíny a dneska je to zarostlé kopřivami. Ani ne tak, proto, že by to manažeři neuměli, jako spíš kvůli změně struktury ekonomiky to zaniklo. Klause bych nevinil, musela to být síla.

    • Bob napsal:

     K tomu D.Třískovi.
     Během své profesionální dráhy jsem byl jednu dobu jeho kolegou.
     Chytřejšího a inteligentnějšího (podle mě geniálního) člověka jsem v životě nepoznal.
     Byl humanitně vzdělán (práva), technicky (jaderná fyzika), jazykově vybaven, sportovec – renesanční člověk.
     Dělali jsme si z něj legraci, jak tu svojí kvalifikaci využije . A ejhhle využil.
     Co chci říct: D.T. aspoň když jsem ho poznal vůbec neusiloval o to vydělat peníze, pouze realizovat svůj potenciál.
     Teď ho doplním:
     Ano spoustu podniků šlo do kopru, podle mě záleželo na managementu.
     Taková Léčiva (dnes Zentiva) .Všechny farmaceutické firmy východního bloku šly do háje a co jich bylo.
     Léčiva díky J.Michalovi nikoli

     • Občan napsal:

      Jestliže pan Tříska nedělal to co dělal pro zbohatnutí, pak je mi záhadou, proč byl v DR První investiční, a.s., FINOP Holding, a.s., v představenstvu FSP, a.s. (nyní přededa DR), předsedou představenstva Contractual Digital Floor, a.s. a JE jednatelem a prokuristou společnosti Produkční skupina, s.r.o.

      Všechno finanční, investiční a poradenské společnosti založené v letech 1990 – 1996.
      V nichž ho potkáme např. s Tesařem, Procházkou, Hůlou, Blaasem, ale i Štěpovou, Adamcem nebo Grégrem, Paulym a Paulyovou…

     • vlk napsal:

      Všechny ne. Určitě ne Krka v bývalé Jugošce a také Madaři obstáli.

  • Občan napsal:

   Pane Gröslingu,
   u toho JAK Dlouhý s Ježkem a Skalickým (a NIKOLI Klaus), později pak i Pilip a další „velikáni“ privatizovali státní majetek, jsem bohužel byl VELMI blízko. Strašně rád bych toto období svého života vymazal z paměti, ale naneštěstí to nejde.
   A proč NIKOLI Klaus? Protože Dlouhý s Ježkem a Skalickým (a následovníky) rozhodovali zcela samostatně, na základě kratičkých usnesení vlády, která se sice RÁMCOVĚ držela zákona o privatizaci, ale jenom rámcově.

   To totiž nebyla žádná privatizace, ale předem připravená cílená destrukce československého a později českého průmyslu. Komplet celé výrobní základy, nezbytné pro alespoň základní existenci SVRCHOVANÉHO státu.
   Dlouhý doslova od stolu ničil jeden podnik za druhým tím, že je dělil bez ladu a skladu na prvočinitele a bylo mu úplně jedno, jestli může být ten oddělený kousíček schopen něco produkovat. Protože o ZACHOVÁNÍ produkci nikdy nešlo. Takhle zločinným způsobem nakládal jak s koncerny, tak s menšími podniky.
   Jenom u Zetoru byl takto odepsán majetek za skoro 80 000 000.- Kč.

   Pochopitelně to probíhalo bez jakékoli specifikace majetku a ochrany „duševního vlastnictví“. Takže patenty a zlepšováky byl běžně odepisovány jako „majetek nepotřebný pro podnikání“, případně oceňovány účetní cenou NULA. To samé bylo se zahraničními obchodními zastoupeními a obchodními kontakty vůbec. Účetně NULA.

   Samostatnou kapitolou pak byla kuponová privatizace. Podvod na občany jako vyšitý. Zvlášť některé podniky byly velmi vypečené. Například Bukovecké papírny šly do kuponovky s účetním majetkem cca 600 000 000.- Kč, ale k němu Dlouhý nanápadně přifařil úvěr za novou papírenskou linku ve výši cca 750 000 000,- Kč, takže podnik měl zápornou hodnotu. Navíc byl podnik ve ZKUŠEBNÍM provozu, takže neměl vůbec žádný obrat a příjmy.
   Leč akcie byly s klidným svědomím prodány „lidu“; pár lidí se zkoušelo soudit, jenže neměli šanci uspět. Protože v dubnu 1993 SI poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o privatizaci s účinností od 1. 7. 1993, na základě které se rozhodnutí o privatizaci stala absolutně nepřezkoumatelnými.
   Podbně to proběhlo s cukrovarem v Kopidlně a tisíci dalších „zprivatizovaných“ podniků a provozů.

   Jestliže dnes „otcové privatizace“ mají tu drzost lézt zpod kamene, cokoli vykládat veřejně a svalovat SVOU vinu na Klause, je to nehoráznost. Ta smečka patří v nejlepším případě za mříže – na samotky a doživotně.

   Klausovi je právem vyčítáno mnohé.
   Ale současná nenávistná hysterie nemá absloutně vůbec nic společného s hodnocením a tím méně pak s objektivností. Jenže, jak je v ČR „dobrým zvykem“, kdo si dovolí byť jen ceknout, je obratem označen za člena fanklubu a bolševika, klausistu (to je „politologické“ novum), pomýleného blbečka, blázna nebo lháře.
   Celá tahle kašpařina je přitom jen velkovýrobnou alibi pro skutečné pachatele privatizací a dalších protistátních zločinů a jedinečným prostředkem pro odvedení pozornosti od toho, jak hluboko a v jakých sračkách se ČR DNES nachází.

   Takže závěrem opakuji již včera řečené – je zajímavé sledovat, kolik lidí v ČR pevně věří v Klausovy nadpřirozené schopnosti. Protož jinak než nadpřirozenou cestou by to ÚPLNĚ SÁM, jak je mu podsouváno, nemohl a nestihl zvládnout.

   • Rosťa napsal:

    Máte recht. U té privatizace gazdovala ODA a byla to jedna velká tragedie.
    Zaříznutí Poldovky má na triku přímo Dlouhý a pochybuji, že to bylo pro její neschopnost přežít.
    Řekl bych, že to dostal úkolem. Ti kluci kladenští to uměli a tak zavazeli těm za humny. Kdo trochu rozumí strojařině, tak ví, o čem mluvím.

   • Iveta Vilímková napsal:

    Občane velmi precizní komentář. Díky za něj. Již jste se tu o vámi uváděných skutečnostech dříve zmiňoval. Možná je vhodná doba zveřejňovat pravdu. Za prvé lidé mnohé zapomínají a za druhé ta 90. léta byla plná euforie, kdy lidé nesledovali politiky a politiku a proto to ani nevnímali a různá fakta jim unikala a unikla. Určitě by se to mělo připomínat.

   • vlk napsal:

    Omyl občane!
    Bez Klause a JEHO posvěcení by žádný rozhodující krok v privatizaci NEBYL realizoiván!
    Žádný Dlouhý, Tříska, ČEška , Ježek a tak podobně.! Klaus byl rozhodoujícím článkem. Ostatně – Ježek byl první, který letěl.
    Podoběn je to s oním zákonem z roku 1993. ODS byla daleko nejsilnější stranou . A Klaus byl jejím naprosto neotřesitelným šéfem. NIKDO si netroufl prohlasovat něco, na co Klaus nedal palec. Dokonce to šlo i tak daleko, že Kalus vyhnal koaliční partnery z vlády . Se slovy aby sešli koupat, protože bude porada ekonomických ministrů. Viz Lux. A to byl místopředseda vlády. Stejně jako Kalvoda. Oba byli vypoklonkováni. Tohle je realita!
    Jo a nenapsal jsme klausista, ale klausovita. A na ten termín mám copyright.

    • Občan napsal:

     KAM letěl Ježek, když byl letech 1990-1992 ministrem privatizace a v letech 1992-1996 předsedou výkonného výboru FNM ČR, poslancem a předsedou rozpočtového výboru za ODA?
     KAM letěl Dlouhý, který byl federálním ministrem hospodářství, předsedou SPK a minisrem průmyslu a obchodu za ODA v letech 1992-1997?
     A KAM letěl Češka, který byl od r. 1990 poradcem Ježka pro privatizaci, v letech 1992- 1996 náměstkem MNSNP a v letech 1996-1998 předsedou výkonného výboru FNM?
     A Tříska? V letech 1990-1992 náměstek ministra financí Klause, poté „poradce“ – tedy šedá eminence za plentou, našeptávající svá zvěrstva beze stopy uzardění a odpovědnosti a současně rejžující prostřednictvím SVÝCH investičních a „poradenských“ společností.

     Ti tvorové byli u té zlodějny od prvopočátku a projevovali se doslova hyperaktivně. Neexistuje absolutně nic, co by je mohlo vyvinit nebo omluvit.

     Tu praseckou novelu v r. 1993 navrhla a měla plně ve své režii ODA. ODS k ní ani necekla a jenom ji ochotně odmávla ve sněmovně. Já jsem, vlku, byl osobně u toho, když byla projednávána ve výborech – 100% v režii ODA a nikoho jiného.

     Ekonomičtí ministři? No…
     Tak se pěkně podívejte, KDO jimi byl v letech 1990-1997.
     I Pithart už si tam pěstoval Ježka, Dybu, Vrbu…

     • vlk napsal:

      Ježek přestal být ministrem! Ekonomickým! Tedy první ligou.
      A znovu, hlavní figurou všeho byl Klaus. Proti jeho vůli nešlo nic. Ani ve vládě ani v parlamentu! Zkuste dokázat opak.

   • Puck napsal:

    Občane, zajímavá byla reakce Třísky na dotaz :
    “ Jak to bylo se zlatým českým pokladem ? “
    Zatvářil se, že poklad je fikce, o které nemá ani tušení. 🙂

 5. třebakarel napsal:

  Dobrý den Vlku ,
  pamatuju jak jsme se všichni tenkrát kdesi na blogu těšili , jen jsem zapomněl jakou značku to máte schovanou . Víte , mně to nepustilo , takže já sice nic schovanýho nemám , ale veselit se budu . Bez nenávisti , zášti , prostě jen orgie radosti že jedna obruč praskla .
  No a pokud se týče Europarlamentu , nemám takové obavy . Co píšete by mohlo být pravda , ale tam už taky pracují skutečná média , tam nestačí že se dotazovaný zatváří uraženě , tam se může stát skutečně světovým šaškem . A s takovými se do holportu nikdo nedává . Václav Klaus není nejchytřejším politikem v Evropě , ani člověkem . To co se mu povedlo ( myslím po odchodu z vlády ) , bylo možné jen díky souhře a geniálnímu využití momentálních společenských reálií . Ale nakonec je to jako když Maradona neví co chce . Šumák si bublá dvě minuty a pak bublinky zmizí .
  Takže kdo má z dneška radost , na zdraví ! S těmi co radost nemají a s jarporem soucítím . TřebaKarel

  • vlk napsal:

   třebakarle
   zdravím a rád vás zas e jednou vidím.
   Tu mou láhev jste si nemohl pamatovat. Já ji nikdy nekonkretizoval.
   A já budu mít dneska taky hodně dobrý den – dnes pro mne není den odstoupení Václava Klause ale dalšího historického zápasu Viktorky proti Turkovi. Uznejte , že volba mezi Klausem a Viktorkou je naprosto snadná 🙂

 6. Hudec napsal:

  Myslím, že o Klausových hříších se tu dnes rozepíší mnozí a já s nimi nehodlám polemizovat. Ostatně mně také poslední dobou vypadl z oka. Dovolím si tu ale připemnout několik podle mne kladů, které v jeho působení vidím (pan Rosťa už tu zmínil Kosovo a Gruzii, s čímž souhlasím).
  – odpor vůči histerii s globálním oteplováním. To je obrovský čistě ideologický podvod s nebývalými důsledky – kdo se trochu pohybuje v oblasti energetiky, ví přesně co mám na mysli.
  – odpor vůči tzv. občanské společnosti (v Havlovském pojetí). Důsledky jsou tady v podobě tzv. přímé demokracie, tedy v silné tendenci neuznávat výsledky voleb, referendy nahrazovat rozhodování volených orgánů. Dovedeno ad absurdum si můžeme v jakémkoliv referendu odhlasovat (závazně) skoro cokoliv a netrápit se tím, zda je to uskutečnitelné a s jakými důsledky.
  – odpor vůči vývoji EU v čistě bruselském duchu.
  – varování před zavedením eura
  Možná mě někdo doplní, možná ne….

  • Rosťa napsal:

   Pane Hudče, možná by se dalo ještě napsat, že zbytečně neplival na Rusa, protože si uměl spočítat, že se bez jeho surovin neobejdeme a také proto, že některé naše firmy tam mají docela slušný kšeft. To je záležitost, která Havlovi s jeho kamarilou jaksi nedocházela. Po této stránce Jejich černobílé vidění škodilo této republice neskutečně. A to nejen ve vztahu k Rusku.

   • Laco Grőssling napsal:

    Tak, tak, dtto Čína.

    • Rosťa napsal:

     Laco, klasický příklad byl, když Čína domluvila velký kontrakt v Tatře. Havel nelenil a pozval si dalajlámu. Čína se nakrkla, kontrakt smetla do kanálu, lidi ve fabrice šli na hubu a Havel byl spokojený, jak státnicky se zachoval. A Čína samozřejmě nakoupila jinde.

 7. trubač napsal:

  Vlku,
  s vaším hodnocením souhlasím. Nedokázal bych to tak střízlivě zformulovat, ještě se třesu vzteky, když vzpomenu jak dělili moje milované Československo. Domnívám se, že nemohl být dobrým prezidentem, protože není dobrým člověkem. Ale suď člověka kterého osobně neznáš…., soudů je vysloveno mnoho, ale těch dobrých jako šafránu. Já mám malý pocit úlevy ale velká bolest přetrvává. Nevím jestli se tady takhle může psát ale:“ DEJTE TURKOVI NA ZADEK!!!!!!!!!!!!!!!!“. Přeju Vám, aby to nebylo:“ Po žních k Turkovi……..“

  • vlk napsal:

   trubači
   nechte laskavě na hlavě! Vy jste to teď zformuloval daleko lépe než já!§ Já potřeboval skoro 4 stránky Wordu na nedokonalou charakteristiku, kterou vy jste trefil naprosto skvěle jednou větou:
   Domnívám se, že nemohl být dobrým prezidentem, protože není dobrým člověkem.

   Jsem vedle vás břídil. Ano, to je jádro pudla!

  • Ruda51 napsal:

   Trubači bingo. Mý dva spolužáci poznali Klause před listopadem 89 v tehdejší SBČS při různých sportovních kláních. Nezávisle na sobě, jejich hodnocení povahy a charakteru Klause bylo do puntíku potvrzeno jeho působením v polistopadové politice. Plzni také držím palce, asi to nebude lehké :-).

   • Laco Grőssling napsal:

    Rudo, nevím jak důsledně v politice, ale v umění například vůbec neplatí úměra, čím hodnější člověk tím lepší dílo, dost často ta úměra byla v historii nepřímá.

   • vlk napsal:

    No nebude… Docela se toho zápasu bojím. Na druhé straně se moc těším. Ale ti Turci jsou opravdu dobří. A je proti nám i statistika – od roku 200 žádný z českých mančaftů pře s turecký klub nepostoupil…

    • Martin V. napsal:

     Uff, to už je TAK dlouho, co Olomouc naložila nějakým Turkům (Galatasarayi?) sedmičku? To to letí.

     • vlk napsal:

      Jo asi rok 97 nebo tak nějak a byli to ti samí…Dneska by těm machometům nikdo sedmičku nedal. Byli nejméně o třídu lepší než Viktorka.

 8. rage napsal:

  dobré ráno pane vlku omlouvám se že opět vstupuji pod jiné téma jen chci krátce reagovat na vaši reakci a uvítání nikoli vy ale já děkuji Vám pane Vlku za Kosu a za vaše předchozí vstupy na aktuálně cz děkuji Vám že vytváříte prostor ve kterém se vyskytují lidé kteří velmi rozšiřují mé obzory jako pánové občan alex jeff pan čobolík a mohl bych dlouho pokračovat k mým vstupům berte je prosím jako výsledek nezvládnuté mladické ješitnosti jen proto že došlo na mé oblíbené téma:-)

  • vlk napsal:

   rage
   zdravím a jsem rád, že jste moje přivítání vůči vám našel. Admin má prostě některé výhody, které ovšem používám jen naprosto minimálně.
   Ano na Kosu píše opravdu množina velmi zajímavých lidí. Včetně těch, co jste jmenoval.
   Totéž platí ohledně diskutujících z nich mnozí disponují pro mne až neuvěřitelným rozsahem znalostí a to jsme si kdysi myslel , že mám docela nadprůměrně načteno…
   Dneska už si to nemyslím.

   VAše vstupy velmi oceňuji jednak pro jejich fundovanost a také absolutní korektnost.
   A je zjevné, že psát dovedete také.
   Takže podumejte o možnosti, jestli to autorsky nechcete také zkusit.
   Já třeba věděl z předstihem , že bude i výročí Sokolova. A kdyby nebyl aktuální Klaus, určitě bych byl tenhle týden na tohle téma psal.
   Nicméně – evidentně jde o vaše hobby, takže se nebráním tomu, abyste si třeba tohle vzal do referátu vy podle vašich časových dispozic a chutí.
   Víte dám na svůj odhad a pocit. takhle už jsem autorsky dostal na Kosu docela dost těch, co by na to jinak nejspíš ani nepomysleli. A u nikoho z nich jsem se v jeho potenciálu zatím nespletl. Takže u vás to bude jistě fungovat stejně. Ale ještě nikdy nikdo nedostal nabídku po cirka 5-ti komentech.:)
   Jo a nakonec, vlkovi se nepíše pane vlku, ale jen vlku.

  • rage napsal:

   dobrá tak tedy Vlku děkuji vám za nabídku která mě zaskočila abych Vám pravdu řekl nacítím se být až tak fundovaný jak mne vidíte naopak od doby příchodu první a pak druhé ratolesti to s mým čtením jde pěkně z kopce bohužel dopřeju si jednou ročně Rajlicha a jednou ročně šnajdra tudíž mé znalosti silně okorávají navíc na tak tenký led jako je např východní fronta se už vůbec necítím prostě jakýs takýs přehled si ještzě udržuji co se týče letecké části wwII rptože ano to je moje hobby ale to je bohužel vše pořád si slibuji že se polepším ale nějak to nevychází;-) a nemůžu si říct že snad v důchodě neboť moje generace rok od roku mládne nám se důchod neustále vzdaluje:-))))))) mám obavu že pouhé earoplány jsou na jakékoli autorství trošku málo;-) ale díky

 9. Ruda51 napsal:

  Vlku, slovy Klause ve včerejším bilančním rozhovoru na ČT: naší zemi přivedl ke svobodě, demokracii a tržnímu hospodářství, 23 let nás vede, přestože mu hloupí lidé permanentně ubližují. Co se se týče všech sraček u nás (pomalých soudů apod.), s tím nemá Klaus absolutně nic společného, protože již 15 let nezastává žádnou exekutivní funkci v našem státě! Tak se včera zhodnotil Klaus, tak ho budou hodnotit Klausovité, na tom žádná diskuse, ani čas nic nezmění. My ostatní, se můžeme dohadovat, od kdy ho nesnášíme, já cca od 1992, ale měl jsem kolegu, který ho prohlédl od první minuty.

  • vlk napsal:

   Rudo
   já prohlédl až někdy kolem 94.. Ten rozhovor jsem neviděl, neb bylo třeba naklepnout článek.Ale chci si ho pustit.
   Nicméně to, co píšete přesně odpovídá mým představám, že tam asi bylo.

 10. Soumar napsal:

  Václava Klause považuji za velmi dobrého prezidenta. Byl doby, kdy jsem ho obdivoval, byly ale doby, kdy mi z jeho názorů a jednání bylo smutno.

  V první řadě naprosto obdivuhodným a výjimečným politikem byl v době do roku 1996. V době, kdy ze socialistického skanzenu chtěl vybudovat normální kapitalistický stát s liberální vládou, tržní ekonomiku, svobodnou zemi. Kus práce, který vykonal, je nepominutelný.
  Pak přišel první problém – udržování státních bank, zbytečné sociální ohledy (regulace nájemného) a během Sarajeva až ublíženecké chování.
  Druhým problémem je zahraniční politika – proruská, protiněmecká a lehce protiamerická orientace je zřejmá a vždycky jsem si přál prezidenta „kapitalistického“ jako Klaus, ale s názory Havla v zahraniční politice. Prezidenta, který nebude obhajovat etnickou čistku, kterou provedl vlastní národ.
  Skepse ke konspiraci globálního oteplování a rezervovaný postoj k tomu, co vzniklo z EU po Maastrichtu a Lisabonu, jsou opět Klausova pozitiva.

  Sociální darwinismus je realita, tak proč před ní zavírat oči?

  • Občan napsal:

   Soumare,

   jestli se mu něco zcela zásadně NEPOVEDLO, tak to bylo právě to vybudování NORMÁLNÍHO demokratického státu s tržní ekonomikou.
   Další výrazně NEPOVEDENOU věcí byl právě JEHO bankovní socialismus až komunismus a absolutní sociální bezohlednost.

   Regulace nájemného byla zrušena ke 30. 6 1993!!! VŠECHNY nájemní smlouvy uzavírané od toho data byly a jsou za SMLUVNÍ cenu. Regulace byla zachována pouze staronájemníkům a u PODMÍNEČNÝCH přechodů nájmu na rodinné příslušníky.

   • Soumar napsal:

    S kritikou bankovního socialismu souhlasí, však jsem to zmínil. Banky privatizoval až Zeman 🙂
    Jenže bytů ve vlastnictví staronájemníků + rodiny byla drtivá většina a například v Praze se problém místo 1993 vyřešil až prakticky 2013. Celá jedna generace parazitovala na regulovaném nájemném a celá jedna generace díky tomu měla vyšší tržní nájemné a současně nižší platy, neboť nezaslouženě levně bydlící vytvářeli nekalou konkurenci.

  • Iveta Vilímková napsal:

   Soumare jaké zbytečné sociální ohledy (regulace nájemného)? Víte vůbec, že v roce 1992 stát převedl bezúplatně veškerý bytový fond na obce a že ty s tím okamžitě začaly kupčit bez pravidel a rovného přístupu? Někteří nájemníci měli možnost koupit a jiným možnost dána nebyla a prodávalo se to kamarádům politikům a politikům, kteří okamžitě zavedli mafiánské a vyděračské praktiky vůči nájemníkům a ti způsobili tu deformaci, ne samotná regulace.
   Obhájci soukromého vlastnictví, kteří dnes tak rádi řvou, že soukromé vlastnictví je nade vše, tehdá byli kde? Kde byli, když se prodal nájemníkovi byt bez vypořádání nákladů na jeho zlepšení. A prosím neodpovídejte, že měli možnost ti poškození se dovolat spravedlnosti u soudu. Těch sporů byly tisíce a tisíce a mnoho poškozených se nikdy nedočkalo ani spravedlnosti ani satisfakce. Sama jsem pro rodiče podobný spor řešila celých 6 let. Teprve po této době došlo ke smíru, ale za cenu, která se odškodnit nedá. Otec to přežil jen o pouhé dva roky, kdy se s příkořím na něm spáchaném nikdy nevyrovnal, matka má podlomené zdraví a nikdy už se nedostane do psychické pohody.
   Bylo mnoho možností jak toto řešit, způsob, který byl zvolen a který vy zde uvádíte jako problém, byl trestuhodným zločinem na němž má Klaus, jako tehdejší ministr financí, lví podíl.
   Na toto téma mám takových materiálů, že by to vydalo na několik článků. jen v případě rodičů se to rozpadlo na 12 samostatných soudních sporů. Než se uzavíral smír tak jedna z těch kauz byla u Nejvyššího soudu. Dva roky po uzavření smíru, jsme teprve obdrželi rozsudek, který nám umožňoval jít k soudu ústavnímu a pak teprve směřovat do Štrasburku. Kdybychom byli multimilionáři mohli jsme si dovolit celý ten proces privatizace bytového fondu v ČEZku nejen zpochybnit, ale i zvrátit, protože podle právníků, kteří byli se situací obeznámeni, jsem za těch 6 let nashromáždila tolik důkazů, že jsem mohla dosáhnout zásadního zvratu. Jenže multimilionáři jsme nebyli a zdravotní stav rodičů se tak zhoršil, že jsem musela na právo rezignovat.

   • Soumar napsal:

    .Nájemník nemá co vylepšovat majitelův byt.
    Jinak s kritikou vesměs souhlasím, regulérní postup by byl privatizace bytů formou dražby s věcným břemenem bydlení nájemníka (a třeba jistou regulací nájemného) po dobu 1 až 5 let, dle věku nájemníka (čím starší, tím delší břemeno).
    Jistě by si byt za tržní cenu mohl koupit i nájemník.

    • Iveta Vilímková napsal:

     Soumare nevíte o tom vůbec nic. Některý nájemník koupit mohl a jiný nikoliv. Někdo koupil za 20000 a jiný ten samý byt ve vedlejším vchodě za 2 miliony. A mám na to důkazy (několik beden a šanonů). Když o to měl zájem určitý „kamarád“ tak se udělalo vše, aby to nájemníci koupit nemohli.
     A stran té blbosti, že nájemník nemá, co vylepšovat byt. Byly to byty vybudované před rokem 89´ a tehdejší byťáky to dělaly běžně, že přidělily byt s tím, že si nájemník to či ono udělá svým nákladem. Bohužel archiv na těch byťácích byl obvykle v takovém nepořádku, že se nedochovalo ani stavební povolení ani kolaudace a tito nájemníci měli obrovský problém. Když čtu nebo slyším tato zjednodušující prohlášení, tak mne bere šlak.

     • Anonymní napsal:

      Přesně tak.
      My jsme takhle zmodernizovali komplet celý byt ÚMČ Praha 5. Původní tam zůstaly pouze podlahy, obvodové zdi a okna. I ty omítky jsme dělali nové.
      V r. 1997 nám ho tentýž ÚMČ nabídl k odkoupení za „hezkých“ 2 800 000.- Kč/podíl (na domě – 15 nájemníků, ale jen 8 do toho bylo ochotných jít). Tak jsme po dvou letech jednání a organizování sbalili kufry a akcí „kulový blesk – pětisměna“ vypadli na venkov.

      O moc hůř jsou na tom ale lidé z domů, které SI takhle zmodernizovali a ty POTÉ spadly to chřtánu restituentům. Protože ti nemají šanci ani na tu výměnu.

     • Soumar napsal:

      Vždyť píšu, že s Vámi souhlasím; to, že někdo (kamarád radního) dostal byt ke koupi za levno, bylo špatně. Proto píšu, že jediný regulerní postup byla privatizace bytů formou dražby.
      Ohledně nájemníků – opravují-li cizí byt na vlastní náklady, jejich problém. Víc se k tomu říct nedá.

     • Soumar napsal:

      Podívejte se, anonyme, to, že někdo kolaboroval s komunisty, díky tomu získal „státní byt“, a pak o něj po revoluci přišel, mě může akorát tak potěšit.
      Sorry, ale to byl nepřátelský režim.

     • Soumare, nazlobte se, ale jste exemplární jedinec vykastrovaného hovězího dobytka (vlk promine).
      Žil jste zde před rokem ´89?
      Bydlel jste v bytě pod „patronací“ OPBH?
      Zjevně nikoli… jen tolik: kdybych byl býval (já vím, neomlouvá mi to a taky si nestěžuji) „vrazil“ finance do vylepšení svého současného bydlení (chalupa na venkově) místo do bytu, který v restituci připadl soukromému majiteli, tak jsem na tom o chlup líp, než teď. Protože jsem své prostředky věnoval právě onomu soukromému majiteli.
      Blbost, že jo?
      Jenomže blbost, která stihla tisíce rodin a kterou umožnil právě tenhle systém.
      ——————–
      A víte co? Mne už nebaví obžaloba VK, mne by zajímala obžaloba systému… aneb: co myslíte, vážení spoludiskutéři: CO PŘIJDE PO KAPITALISMU?
      Že je v krizi, je snad každému soudnému jasné…
      Takže CO PŘIJDE PO KAPITALISMU??
      Jsem se na toto otázal na jednom echt „pravicovém“ serveru a se zlou jsem se potázal… 🙂

     • Iveta Vilímková napsal:

      Soumare o jaké kolaboraci to tu prosím pěkně píšete? Co to má jako být? Úprava bytu svépomocí byla dost častá, pokud jste nechtěl opadané omítky nebo plesnivějící podlahu. Byty sice byly přidělovány na pořadníky, ale bylo jich tolik, že bydleli všichni. Rozlišovali se kategorie I – IV a to mělo i vliv na výši nájmu. Dnes se nerespektuje ani velikost ani kvalita bytu. A ti, co již nejsou kryti původními nájemními smlouvami dají za smrdutou špeluňku o 30 m2 stejně jako za luxusní novostavbu 5 x tak velkou.
      Jenže to nechce jen poslouchat politické elity jak nám tu cpou svojí demagogii, ale seznámit se z realitou. Trh díky této deformaci nejenže nevznikl, ale vzniknout nemohl, protože tu banda vydřiduchů, kteří nakoupili byty i s nájemníky za účelem spekulativního zisku a neštítící se žádné prasárny vůči těm lidem s nájemními smlouvami, nemá žádné morální zábrany a bezostyšně si za tehdejší byt IV. kategorie řekne úplně stejnou částku jako za tu jedničku a to i po důchodci, který na to nemá a nemá se kam odstěhovat, protože takto to funguje všude. Ale hlavně se nám stáke zdůrazňuje, že za to může regulace nájemného. Kdyby nebyla regulace nájemného, tak při těch prasáckých způsobech v 90. letech za jakých se privatizoval bytový fond, tak dneska bydlí jen ti, co měli vlastní domek již tehdy nebo horních deset tisíc a ostatní jsou bezdomovci.
      Okolní státy mají běžně garantováno, že určité procento bytů spravuje stát jako sociální bydlení právě pro tyto případ.
      V ČEZku nejen, že to není, ale jsme hluboko pod tou jinde státem garantovanou hranicí. Stát se ponechal zanedbatelné procento bytového fondu a i tam má nasazené stejné ceny jako jsou ty tržní. Takže se běžně člověk setká s prázdnými či poloprázdnými domy, protože není, kdo by se tam mohl nastěhovat. A cena neklesá, jak by se dalo očekávat, ale drží se stále mimo hranice dosažitelnosti.
      Nerespektuje se ani to, co je v okolních státech běžné, že jiná cena je v centru a jiná na periferii.
      To vážený Soumare nevyřeší nějaký poťapaný systém dražby. Ten se ostatně uplatňuje už nyní a i v tom se podvádí a hlavně se tím cena šroubuje do závratných výšek a neodpovídá ani ceně tržní ani obvyklé a už vůbec ne umístění, velikosti a kvalitě bytu. To, co se dokázalo v oblasti bytové politiky v ČEZku za těch 20 let zničit, se neobnoví ani za dalších 50 let.
      Nějakou dobu jsem spolupracovala se SONkou v Č.Budějovicích, zastupovala jsem několik postižených nájemníků u soudu. Necucám si skutečnosti z prstu, jen vycházím z reálných zkušeností. Nejhorší byly případy, kdy jste např. plynofikovali vytápění z původního pevného vytápění, protože vám radnice tvrdila, že vám ty byty prodá a že to tudíž děláte pro sebe a pak to prodali někomu třetímu aniž by vám to nabídli k odkupu a odvolalise na to, že nemusí, protože dům ještě není rozdělen bytové jednotky. A nový majitel vám nájem zvedl, protože už jste nebyly IV., ale I. kategorie. A nejen, že náklady na plynofikaci byli v háji, ale ještě se zvýšilo nájemné. A soudní spory byly na roky s nejistým výsledkem, protože ani judikatura se nedokázala ujednotit a nejvyšší soud měl dva protichůdné standardy 😦

     • Soumar napsal:

      Nějaké kategorie dnes už nikoho nezajímají. Dnes totiž trh docela funguje, trvalo to krátce, pouhých 20 let. Nájem „smrduté špeluňky 30m2“ nestojí tolik, jako nájem 150m2 luxusní novostavby, usvědčuje vás inzerce realitních kanceláří.
      Ovšem s výrokem, že dražbou se „cena šroubuje do závratných výšek a neodpovídá ani ceně tržní ani obvyklé“ si netroufám polemizovat a házím ručník do ringu. Až budete mít chuť, nastudujte si něco o tržní ceně.

     • XY napsal:

      Vladimíre – Fauste, srdečně zdravím – a k té tvé otázce Co přijde po kapitalismu musím podotknout, že na to nejsem už ani nějak zvědavý – mám takový pocit, že to záhy poznáme na vlastní kůži – a nemám dojem, že si nějak z gruntu pomůžeme 😉
      Pěkný večer!

     • Hudec napsal:

      Vy byste všichni chtěli nějakou spravedlnost, ale tak to nefunguje. Někdy máte prostě kliku, jindy smůlu.
      Spousta lidí, hlavně v centrech měst (můj případ), bydlela před převratem v tzv. státních bytech (OPBH). Po převratu dostali někteří možnost byt koupit – někdo levně, jiný dráž. Ale spousta lidí nedostala tu možnost vůbec (můj případ), protože dům byl restituován. V našem případě ve prospěch 14 (slovy čtrnácti) dědiců. Že jsme ten byt také všelijak upravovali za vlastní peníze a ne úplně levně – co naděláte. V tomto směru nás prostě převrat trochu vzal proti ostatním na hůl. Jinde jsem si zase pomohl….
      Z mých rodičů se díky koupení bytu za 80 tisíc stali milionáři, ze mne nikoliv. Co naděláte, tak to chodí.
      Někdy klika, někdy smůla. Buďte rádi, že jste rádi – vy, kteří jste mohli byty koupit.

     • Soumar napsal:

      Bydlel jste v kradeném domě. Riziko podnikání.

  • wiki napsal:

   Je zajímavé, kolik „sociálních darwinistů“ je současně členem profesních cechů darwinismus v jejich vlastním oboru efektivně eliminujících…

 11. XY napsal:

  Deset let byl prezidentem, bylo to nekonečné, ale nakonec jsme to přežili. IMHO více škodil než prospěl, což je konečně vidět také na rozpolcení současné společnosti.
  Ještě chvíli bude prudit ze soukromí, ale pomaličku spěje do kýžené historické polohy – Václav Klaus? A kdo to má bejt?

 12. Carlos V. napsal:

  Dnes jeto těžké přiznat, ale dost dlouho jsem byl Klausovcem. Minimálně po 90-tá léta, kdy jsem mu sice vyčítal liberální řeči a socialistické zdaňování atd., což jsem ovšem omlouval těžkostmi přechodu a uměním možného.

  Nevím, nakoli se změnilo moje vnímání a nakolik Klaus. Postupem doby pro mě začaly být mnohé Klausovy kroky nepochopitelné a naprosto nestravitelné. Poslední roky byly doslova utrpením – do levicového snowboardu a pravicových lyží přes Bátoru, Hájka, příklon k ultrakonzervativcům, národovcům akatolíkům až po chilské pero a nepochopitelnou aminu.

  Dost nejspíš starému pánovi zlomilo vaz odloučení se od světa, čas strávený v uzavřeném omezeném týmu, nedostatek zpětných vazeb a následný posun v chápání světa. Snad na stará kolena taky tak nezblbnu.

 13. Jan Čermák napsal:

  Hořké konce. Ono je rozdíl chtít být velký člověk a být velký člověk. Napsal to tu trubač.
  K tomu Třískovi jsem našel kousek Krylova textu.:intelekt když bez duše pak podoben je ropuše či slepci s mečem v tanci
  A k té starobě, je to tak, že se osobnostní rysy prohlubují, VK byl stejný už jako školáček.
  Nicméně, za jeho kariérou je masová podpora voličů. Nás. Vsadím boty, že se nyní vynoří spousty zásadových bojovníků proti Klausovi. Pozdě, jako vždycky.

 14. jezevec napsal:

  vlku ptáš se co klaus udělal kdy dobrého – přitom jsi sám vyjmenoval většinu pozitivních činů, za které si ho váží i jeho odpůrci. zapomněl jsi snad jen na jeho podporu vědeckého přezkoumávání teorie o vlivu člověka na oteplování, byť tato bude bude hodnocena individuálně podle hodnotitele.
  myslím že to byl špatný člověk a výborný prezident, což vyplyne zejména v kontextu s jeho nástupcem.
  a zajímalo by mne, který z českých politiků posledních 25 let vykonal pro česko cosi srovnatelně dobrého, nebo snad lepšího? samozřejmě že veliáni dělají i velké chyby, ne vždy proto že by byli špatní, ale prostě protože to mají jaxi v popisu práce, dělat velké věci a zásadní rozhodnutí. pomiňme špatné vlastnosti, na negaci se shodnou vždy všichni. ale z tech dobrých, zásadních rozhodnutí – kdo z politiků čím prospěl české republice více a lépe?

  mimochodem – tokaj, nemá-li speciální archivační špunt, má obvykle dobu zrání max 10-15 let. po dvaceti let to bude plytké jako klausův odchod, měls to vypít.

  • vlk napsal:

   Norníku,
   jen tolik, že mně rpožitek z té flašky bude š kazit marně. Nedávno jsem měl možnost, jako host koštnout z roku 1984 pod normálním špuntem. Bylo to skvostné. Takže – máš smůlu.

   • jezevec napsal:

    sám mám podobně dobrou zkušenost s ročníkem 1986 vloni v září, z vlastních zásob – byť jsem nevnímal rozdíl od jednociferného archivu. více však tech špatných. proto to slůvko „obvykle“. na silvestra jsem polkl branaire du cru 1953, ještě z fotrových zásob, a shodli jsme se na tom že jsme ho měli sežrat již na silvestra 2000. od té doby likviduji archiv s větší razancí a menším sentimentem.
    no nic.
    pořád mi tam chybí to srovnání, který tedy politik čím lépe prospěl naší zemi.
    víno mi kvuli tomu nepřestane chutnat, a i tobě přeji jen to dobré.

 15. Kanalnik napsal:

  Rekl bych, ze Klaus a jeho fungovani ve vrcholne politice, to je neco jako reflexe ci zrcadlo stavu, ve kterem se nachazi spolecnost. Bohuzel.

  • vlk napsal:

   Ano…

  • XY napsal:

   Mno, řekl bych, pokud zůstaneme u té zrcadlové metafory, že VK byl nejen zrcadlem, ale také jeho význačným brusičem. A jaký brusič, takové zrcadlo – bez ohledu na dnešní technologie plaveného tabulového skla… 😉

 16. Admirál napsal:

  Hodnotít VK lze pouze srovnáním. VK je pro mne o několik koňských délek lepším prezidentem, než jím byl VH.
  Překousnu, když si někdo strčí do kapsi protokolární pero, nepřekousnu, když někdo schvaluje bombardování civilistů, nadto národa, který za námi ve 20. století stál, když nám bylo ouvej.

  Překousnu zbytečně rozsáhlou amnestii, nepřekousnu podporu podporu válek o kontrolu nerostných zdrojů pod pláštíkem číření demokracie.

  Havel byl velký humanista jen hubou, když přišlo na akorát, podpořil lokajsky každou krvavou špinavost.

  Klaus, toho o humanizmu moc nenamluvil, když přišlo na lámání chleba dokázal se, proti mainstrému ke špinavostem nepřipojit.

  Pokud bych byl postaven před volbu Schwarzenberg – Klaus, jednoznačně by to u mne vyhrál Klaus. Ze důvodů uvedených výše.

  Pokud si Klaus zaslouží nálepku velezrádce, tak je to za jeho účinkování v exekutivě (privatizace, nasměrování do celkového marasmu ve kterém se nacházíme)

 17. Bob napsal:

  Na mnoha diskusích(i zde) se (marně) dožaduji o jmenování současného(ých) politika(ů), který by se mohl aspoň trochu rovnat s V.Klausem.
  Tímto moc prosím p.Vlka o uspořádání ankety o „nejlepšího“ současného politika.
  Samozřejmě tam nemusí být ta preambule o rovnání se s V.Klausem.
  Diskutující na zdejším fóru jsou chytří (to myslím vážně, ne ironicky)tak by mě zajímal výsledek.
  Děkuji

  • wiki napsal:

   Nejlepšího „technicky“? M. Kalousek

   • Bob napsal:

    Kalousek OK.
    Ale chtělo by to tu anketu trochu propracovat (víc kriterií, jako když se volí Miss).
    Potom by ten Kalousek asi nevyhrál
    Ale nej(všeho)schopnější politik, tak to asi bude on.
    Dalším kriteriem by byla třeba užitečnost…(?), ale to by se to sakra zúžilo…:-)

    • zdenekb napsal:

     Takže promenáda ve vězeňském úboru a následně volná disciplína (politické tance, žonglování se slovy… apod.)?

    • jezevec napsal:

     kdyby se vlk nebál, že to nedopadne podle jeho vidění světa – tak by sem pustil dvoukolovou anketu typu:
     1) která zásadní strategická rozhodnutí, typu rozdělení měny či rozdělení federace, se v čr řešily po pádu doby temna?
     2) který politik v takto zásadních otázkách uspěl lépe, než klaus v techto? kriteriem na „uspěl lépe“ je prospěšnost pro republiku v dlouhodobějším kontextu

     • vlk napsal:

      Odpovím velmi snadno- ekonomicky daleko lépe než Klaus uspěl Zeman. Byl na rozdíl od něj na výši problémů konce 90 tých let. Podobně ekonomicky následně uspěl Špidla.
      Zahraničně politicky i lidsky daleko lépe uspěl Havel. Uměl pojmenovat v zárodku co je tad y špatně. Neměl ovšem výkonnou moc.
      Jinak otázka je naprosto nekorektní, protože jediný Klaus mohl dělat přerodové změny. Ze všech premierů, co jich bylo.
      Buď klidnej norníku, vlk se nebojí.

     • xpow napsal:

      Rozdělení federace mě moc jako strategický čin nepřipadá. To už spíš jako nějaký akční film, kde si gangy kolíkují teritoria. To, že tyto kroky nakonec dopadly pro obě země docela dobře spíš rozhodlo to, že se jak ČR tak SR rychle integrovaly do NATO a EU. Bez toho by situace mohla vypadat uplně jinak.

     • Admirál napsal:

      vlku – „Zahraničně politicky i lidsky daleko lépe uspěl Havel. “

      Ano, lokaj je chválen, lokaj je úspěšný.

      Co si mám představit u Havla pod „lidsky“ to doopravdy nevím.

     • vlk napsal:

      Například rozměr morálky.

     • Laco Grőssling napsal:

      Ach Bože rozměr morálky u Havla ? To myslíš toho ožralu, lháře a děvkyna ? Žena mu umírá a on už brousí novou ? Toho myslíš ?

     • vlk napsal:

      Budeš s e divit, ale kdyby to bylo podle Havla, bylo by to tady jinak a lépe.
      Na rozdíl od Klaus e pro něj morálka nebylo sprosté slovo.

     • jezevec napsal:

      ano. to jsou právě takové ty neuchopitelné kecy, kterýma je možno se donekonečna mlátit po hlavě, který z prohravších „měl více ze hry“. lidský rozměr. ekonomický prospěch (v nesrovnatelně jiném kontextu).
      tedy, jinými slovy – ŽÁDNÝ novodobý politik nestál před tak zásadními rozhodnutími, jako klaus při dělení federace, nebo dělení měny. ano klaus vystrčil zadek na nějakého drzého fracka, který se ve třiceti cítil povolán soudit jiné – kontext a důvody si ponechal pro sebe. jistě udělal celou řadu dalších chyb. ale v těch zcela zásadních otázkách USPĚL. tak, že je na to právem pyšný, a že to ctí i jeho odpůrci. KROMĚ vlka, ten samozřejmě do hrdel i do statků, do tchána a do té nejposlednější prkotiny, a o tom co se povedlo se nesmí mluvit, protože to narušuje tebou vytvářený dojem vlastizrádce. proto to nepustíš na sklo. ne proto že byses bál strejdy jezevce, to opravdu ne-é 🙂

     • vlk napsal:

      Naprosté kecy. Klaus neobstál . Selhal jako předseda vlády a v roce 97 přivedl zemi málem k měnovému kolapsu. Neobstál jako prezident. Ani jako člověk. Prostě kradl. Jako kapsářka na Václaváku.
      Ty říkáš , že vystčil zadek na nějakého třicetiletého fracka.. Jsi opravdu už tak sjetej? Klaus vědomě porušil zákon! Přísahal na to, že bude respektovat ústavu a zákony. Lhal v téhle věci.
      Nerespektoval ani soudní rozsudek! Všude iinde ve světě by kvůli tomu skončil. Nikde by s i to nenechali líbit!
      Provázela ho skandál za skandálem. Zemi v podstatě dostal do izolace.
      Nelze mít demokracii v zemi, kde prezident vědomě vykrádá ústavu a nerespektuje soudy.
      Když se dostal do úzkých, uměl jen fňukat. To obvinění z velezrady je naprosto namístě.
      A že nikdo jiný nebyl postaven před stejné zkoušky? To není vina těch ostatních. Nikde není řečeno, že by to nezvládli stejně nebo lépe. Nedosatali k tomu příležitost.
      Nicméně – jedno srovnání zde máme. Vysmívaný Pithart se svou českou vládou PROTI Klausově vůli zprivatizoval mladoboleslavskou Škodovku. Jak dopadly ty Klausovy a jak Pithartova je zcela zřejmé.
      Podobně se můžeme bavit o jeho výkonu při privatizaci bank. A srovnat to s tím, jak to uchopil ve velké nouzi po něm Zeman.
      Mám i další jeho famozní výkon – nepodporu investic. Kdyby nebylo zásadního obrácení za socanů, tak tu hospodařskou krizi, co tu mámě bychom zde byli měli už někdy v roce 2000.
      Vyslovené srabství předvedl nedávno s nepodpisem církevních restitucí. Kdy hubou byl proti , ale nekonáním to umožnil.
      Amnestie v jeho podobě má jediné rozumné vysvětlení.
      Prostě Klaus. Trapnost nad trapnost.
      A mimochodem – lžeš. Prokazatelně. Nic jsem nezablokoval. V diskusi si pindáš co chceš.
      Na tvou otázku jsem odpověděl.

 18. Zdena napsal:

  Loučíme se s prezidentem Klausem. Ani slzička mi neukápne, ani mne nenapadne kouknout se na jeho poslední vystoupení v televizi. Na druhé straně zeměkoule se také loučí lidé se svým prezidentem. Jak je to loučení úplně jiné! Hugo Chávez se nesmazatelně zapsal do světových dějin svým neúnavným bojem za právo chudých na lepší život. Za kohopak bojoval náš pan prezident? Za právo nás všech, abychom tu chudobu mohli také okusit? Zatímco Chávez bude žít dál nad Klausem se zavře voda.
  Dnes ráno jsem na Dvojce poslouchala pana Jana Petránka. Ten mimo jiné řekl něco v tom smyslu, že končí éra dvou Václavů. Během této éry jsme se dostali téměř k rozvalu tohoto státu, této společnosti. Ekonomikou, průmyslem, vzděláním, zdravotnictvím a sociální sférou se prohnala bezohledná „neviditelná“ ruka trhu.
  Zatímco se jinde(Čína) vydali cestou k prosperitě my se vydali úplně opačným směrem.

  Ondřej Hejma ve své knížce psal, že kuponovou privatizaci vymyslel Dušan Tříska. Protože mezi Třískoui a Klausem bylo určité souznění, tak V.K. vzal tuto myšlenku za svou a už to jelo…že existovali i jiné koncepce jak by mohla privatizace u nás proběhnout se nebral zřetel.

  • Bob napsal:

   Připomenutí a“paralela“ s H.Chavezem je na místě.
   Co se týče toho posledního odstavce – po bitvě je každý generál.
   Oceňuji to, že „zvedli prapor“ kupónovky…
   Můžeme namítat, jak to dopadlo. Ano. Mohlo to (třeba) dopadnout lépe, ale taky daleko hůře.

   • Vladimír - Faust napsal:

    Bobe,
    kupónová privatizace sama o sobě nebyl až tak špatný nápad. Co bylo špatné, až zlé, bylo vpuštění fondů (zejména bankovních) do této transakce – IMHO to bylo zoufale předčasně. A souvisí to s vlkem zmíněnou (nevím zda zde, nebo v předchozím blogu) problematikou TOZ (trvale se obracející zásoby).
    Ale to se musí hluboko do historie: někdy v roce ´69 minulého století (v souvislosti s hospodářskými problémy po r, ´68 a okupací) byly podnikům odňaty tzv. obratové fondy a předány k financování bankám (tehdy v podstatě jediné bance) k úvěrování za i tehdy směšný úrok.Tedy obratové fondy (vlastní zdroje podniků) byly přeměněny na úročený úvěr. S již zmíněnou směšnou úrokovou sazbou…
    Po r, 1990 byl tento úvěr „postižen“ podstatně zvýšenou úrokovou sazbou – což pochopitelně podniky nevydržely a jmuly se houfně „klekat“.
    I to patří k nezapomenutelným činům tehdejšího ministra financí, kterým byl právě Václav Klaus. Ovšem nebyl-li obžalován tehdy, pak se domnívám (a už jsem to na tomto fóru vyjádřil u předchozího blogu), že obžaloba z velezrady je jen „plácnutím do vody“.

    Vlku: nelituj tokaje a otevři ho… cituji:
    „Nechť napije se každý z nás
    a třeba přes moc…
    vždyť mrtev je Kritiás!“
    prý nápis z athénské zdi… 🙂

    Jsem taky otevřel flašku a popil, když padl Husák…

    • Bob napsal:

     Kdyby to byly skutečně t r v a l e s e o b r a c e j í c í z á s o b y, t a k OK.
     Všichni víme co bylo na zásobách, jak se plnily plány….
     Myslím si, že by si s tím neporadil nikdo – byla to taková bublina, která musela splasknout.

     • Achich ouvej, Bobe…

      vždyť nejde o to, co se v té době dálo (viz V. Dlouhý: Jedeme zrušit RVHP – to naprotiven doporučením západních ekonomů a politiků), ale o to, že šlo o prudkou změnu ekonomických pravidel.
      Víte, jak by se to řešilo v normálu: podnikům by se úvěry na TOZ změnily na obratové fondy a pak by se vědělo. Jenže VK byl vždy „mluvčim“ bankovního kapitálu, vždy…

      Dovolte otázku: Vy jste ekonom“ Nebo zpracovatel aspoň jednoho privatizačního projektu?

      Víte, jak to probíhalo? Štosy šanonů, naditých písemnostmi a propočty (samo, že ne jeden podnik) – na to nestačil měsíc a rok… a rozhodlo se přes noc – doslova.

      Takže buďte v klidu… a sněte své sny o podkladech pro privatizaci.
      Já totiž u toho byl…

     • Občan napsal:

      Bobe,
      součástí likvidační strategie bylo neskutečnbé zdražení úvěrů na TOZ podnikům doslova ze dne na den. Bylo to provedeno někdy v půlce r. 1990 a velice dobře si pamatuji slova „otců“, jimiž to „zdůvodňovali“.
      PŘED zdražením bylo úročení úvěrů na TOZ do 2%.
      Po zdražení to vyletělo na DEVÍTINÁSOBEK – 18%! Což naprostá většina podniků, a to ani koncernů, které měly vlastní PZku nebo zahraniční obchodní zastoupení, neměla nejmenší šanci ustát. Třískova sebranka tehdy ironicky prohlašovala, že si podniky prostě budou muset poradit a ukázat, jak jsou ekonomicky schopné.

      Načež nastoupil Dlouhý a začal ty finančně zdecimované podniky ještě drobit – odňal jim ADMINISTRATIVNÍ cestou podnikovou dopravu, obchodní oddělení, rozdělil dokonce i výrobu, prohlásil to za s.r.o. a a.s. a prohláísil, že si budou mezi sebou prodávat zboží a služby a tím bude ZAVEDENO tržní hospodářství.

      A aby toho nebylo málo, tak koncerny ještě rozdrobil tak, že VYVEDL z velkých podniků finance do VYBRANÝCH s.r.o. a a.s., na „matce“ nechal méně lukrativní výrobu, TOZ a a dluhy (vzpomeňte, jak raketově vznikla a rostla „druhotná platební neschopnost“) a „matky“ pak ještě prodal v kuponovce občanům. Kteří se pochopitelně k těmhle informacím neměli šanci dostat.

 19. plkotin napsal:

  Když si vytvořil pokaždé nový pseudoproblém,zástupný problém,náhradní téma-začal jej srdnatě a vehementně bránit ,jakoby ho na nože brali.Proti komu? Většinou proti zprvu nikomu.Později se našli lidé ochotní v té šaškárně,která je projevem absolutní bezduchosti,tvořit něco jako oponenty.O kom jde řeč,netřeba dlouho bádat. O Hitlerovi před Kaliningradem 1941.Nic Hitlerovštějšího nelze vymyslet.Vymyslel,zahrál.zosobnil.Přežíval tu mýtus Hitlera z protektorátu,mýtus dobráka od kosti Emila Háchy,na Slovensku se prudce obrodil i sošně mýtus Jozefa Tiso.A ta paní k němu neměla opravdu výchovou daleko.

 20. Soumar napsal:

  Při čtení příspěvků komentujících mě napadla ještě jedna Klausova chyba. Přílišná smířlivost s komunistickou diktaturou a nejasné oddělení se od ní.
  Rudě vidím, když tu někdo povídá, jak za komunismu vylepšoval státní byt (který jak vím od rodičů, v Praze dostali pouze komunisti a jiní oddaní přisluhovači režimu) a místo aby byl rád, že neskončil po revoluci za katrem, stěžuje si, že dům, v němž bydlel, restituovali.

  • vlk napsal:

   Soumare
   vy tad y jste skutečně špatně nebo možná máte nepatřičný nick.
   Mé rodiče během 24 vystěhoval bolševik pro politickou nespolehlivost v roce 1953. Přesto v roce dostali státní byt. A ujišťuji vás, že si nikdy s režimem nezadali.

   • Soumar napsal:

    V Praze? V jiných městech to bylo mnohem jednodušší a státní byt dostali i mnozí občané slušní. Pokud šlo o Prahu, byli by velké výjimky.

 21. xpow napsal:

  Za největší problém VK považuji to, že už neodešel tak před deseti lety. Mohl tak zůstat normálním nepříliš úspěšným politikem se standardními plusy a minusy. Takhle se z něj stala jakási ikona dobra i zla, nabalil na sebe příliš neformální moci a protknul českou politiku a společenský život sítí nestandartních vztahů, ze kterých bude úzko ještě dlouho do budoucna. Demokracie funguje, když prezident je prostě prezident a ne PAN PREZIDENT, kterého si český premiér nevymaže z mobilu ani kdyby z něj co den veřejně debílka dělal. Každý člověk je chybující a nedokonalý. a je potřeba aby uměl včas odejít. To se ale u nás nedaří.

 22. Ikena napsal:

  Vazeny Soumare,
  o tom, jak se pridelovali v Praze byty vite skutecne velmi malo. Velkou cast bytu obsadili napr. najemnici ze zbouranych domu v Praze, cast pripadla podnikum, statnim institucim, socialne potrebnym. A zcela jasne mohu rici, ze.jste uvedl naprosty blabol o pridelovani jedine komunistum.
  V jakem byte bydlel Klaus na Proseku, v druzstevnim ci statnim? Po Sametu byly velke pocty bytu zejmena na velky prazskych sidlistich nabidnuty k prodeji. Sleva cinila 75% a z tech zbyvajicich 25% se polovina platila hned a zbytek po castech na 10let. Fantasticka cena, ktera byla na hony vzdalena trznim cenam. A dely se pekna zverstva, napr. byt v privatizaci byl nabidnut i osobe trvale vystehovane do zahranici, pouze na OPBH ji zapomeli vyradit a tak se dostala do seznamu k nabidce na odkup. Byl to opak zdruzstevnovani, privatizace za kazdou cenu, to bylo heslo doby. A proc, protoze to byli volici, a proto v Praze vzdy vyhravala ODS.

  Pouze jedno doplneni k ekonomicke situaci na zacatku 90. let. V rade pripadu nejvetsi podniky patrily bankovnim fondum, ty nejvetsi a nejmajetnejsi fondy zalozily banky, ale banky to byly statni, patrici FNM a MF, tedy vse v rukou statu. Takze tak trochu perestrojka. Pokud jsem byl informovan o naplni tzv. bytovych seminaru pred sametem, zhledli se jejich protagoniste v USA. Hlavne to stehovani za praci, a la USA. Ale jaksi zapomeli, ze tam, kam se stehujete ve statech, najde ihned primerene bydleni, coz v CR bylo trochu nemyslitelne. Presne to naznacil Triska, kdyz uvedl, ze 80% podniku mohlo jit k ledu. A co s temi lidmi? Treba Kladensko zachranilo rozvijejici se prazske letiste, kam preslo hodne praceschopneho obyvatelstva. Nektere kraje mely proste smulu.Tedy nase ekipa VK jasne vedela, ze tak trochu lidem lze a proto jim trochu hodili ze stolu, treba tou privatizaci bytu a byl klid.

  • Soumar napsal:

   O přidělování státních bytů v 80. letech v Praze mám jiné a přesné informace. Také o tom, proč obyčejný člověk čekal více než 10 let na družstevní byt, zatímco státní dostal hned ten, kdo byl dobře zapsán. Nejednalo se jen o komunisty, ale o loajální přisluhovače.

   Ale to je jedno. Lumpáren s privatizací bytů se dělo taky dost, nicméně to není argument, aby k privatizaci nedocházelo; právě naopak, měla být provedena rychle a spravedlivě. Tedy jak jsem psal výše – formou dražby s věcným břemenem bydlení nájemníka (a třeba jistou regulací nájemného) po dobu 1 až 5 let, dle věku nájemníka (čím starší, tím delší břemeno).
   Jedině takový postup by znemožňoval kamarádíčkování a korupci.

   P.S.: pro paní Vilímkovou a podobné – tržní cena, neboli rovnovážná cena je taková, k níž dojde vyrovnáním nabídky a poptávky. Dražba je jeden z efektivních modelů, jak k tržní ceně dojít.

   • Prosím pěkně o odpověď: Soumar je osel nebo vůl?
    Vaše „přesné“ informace o přidělování bytů v Praze stojí, vážený pane Soumare, za dvě věci… a jen slušné vychování mi brání napsat, za které 🙂
    Dovolte otázku: Vy jste z Prahy?
    Dovolte otázku: Vy jste někdy dělal „privatizační projekt“ pro společenstvo vlastníků?
    Dovolte otázku: vedl jste třeba účetnictví tomu onomu společenstvu vlastníků?
    další otázky zatím nemám, ale odpovíte-li na ty mnou zmíněné NE, pak bohapustě kecáte, vážený pane.
    Sorry…

    • Soumar napsal:

     Soumaři byli většinou osli, doufám, že to nemyslíte jako invektivu. 🙂
     Původem ano.
     Ne.
     Ano, byl jsem předsedou výboru SVJ.

     Spíš než lustrace by se hodily argumenty.

     • Iveta Vilímková napsal:

      A k té rovnovážné cen na základě nabídky a poptávky dodám, že pokud to sami odhadci deformovali v rámci už tehdy hodně rozbujelého korupčního prostředí, pak cenu neurčuje nabídka a poptávka, ale tak jako u nás na Jihu cui bono 😦 A to nemá s trhem nic, ale vůbec nic společného. Protože pak se sice privatizace uskuteční rychle, efektivně jen zdánlivě, o výhodnosti je však zbytečné uvažovat, protože konečném důsledku to přineslo méně, než kdyby se to za rovných podmínek prodalo podle jednotné sazby těm nájemníkům v rámci předkupního práva a neumožňovalo se koupě spekulantům a vykukům. Dnes je centrum ČB mrtvým městem bez života a po 5. hodině tam tzv. chcíp pes, protože nájemníci tam nejsou, podnikatelé se tam střídají jak na běžícím páse a i domy, které na počátku 90. let byly v zachovalém stavu chátrají a nikdo to historické centrum není schopen udržet, protože vlastníci to neupravují ani neudržují a už i rezignovali na to, že to pro ně bude někdy ziskové, protože se svorně drží stejně vysoký všude nájem namísto toho, aby ten nájem snížili, lidi mohli zase začít bydlet a třeba i po domluvě s majitelem se podílet na nějakých těch renovacích. 20 let čekali až jim jejich spekulace vyjde a NIC!!! Ale stále bude poslouchat blábol o tom, že za to může regulované nájemné. Prdlajs …. a ještě k tomu houbysvoctemnakyselo. Pánová pravičáci to zmršili v samotném prvopočátku a vrací se jim to i s úroky. Dneska jak spráskanej pes táhne pan prezident Klaus a zítra jej snad již budou následovat ti, co to s ním tady víc jak 20 let mršili …….Adios ……

     • Soumar napsal:

      Jak může odhadce u dražby deformovat cenu?
      Buď ji stanoví příliš nízkou – a během dražby stoupne zájmem dražitelů.
      Nebo ji stanoví příliš vysokou – a pak se bude dražit znovu.

      Regulérní, dostatečně dlouho dopředu oznámená dražba je nemanipulovatelná. Proto ji politici všech barev nemají rádi.

     • Iveta Vilímková napsal:

      Soumare nejste exekutor? Jinak nechápu vaší umanutost dražbama …. 😀

   • Iveta Vilímková napsal:

    O přidělování bytů v Praze nemám žádné podrobné informace, ale o situaci v Českých Budějovicích ano. A to, že ODS v ČB spáchala v rámci privatizace bytového fondu neskutečné zvěrstvo, mám opravdu hodně podkladů. Důkazy o tom jak si pan politik vyhlédl dům v lukrativní části, coby zastupitel si jej nechal opravit a pak coby zastupitel odhlasoval jeho prodej sám sobě podle zásad, které vylučovaly použití tehdy již platného zákona, kde by měli předkupní právo nájemníci. Důkazy o tom, jak několik stále stejných jmen si v rámci pofiderních schvalovacích procesů dělalo vzájemně křoví a nepustili mezi sebe nikoho jiného. Jednou vyhrál ten a po druhé ten druhý či třetí. Dost důkazů o tom, že spřátelení odhadci (také dokola stále tatáž jména a nikdo jiný) ten opravený dům hluboce podhodnotili, takže si jej pan zastupitel koupil za hubičku a jinde barák v dezolátním stavu, kde jej nájemníkům nechali, pak vyšroubovali do závratných cifer, takže pokud jej nájemníci koupili, byli buď sebevrazi nebo blázni. Obvykle tyto domy zůstali „jakoby neprodejné“ a pak se uměle snižovala cena, aby to opět za hubičku skončilo v nenasytném chřtánu těch již profláknutých jmen zastupitelů a jejich spřízněnců.
    Soumare, bohužel těch 6 let soudních tahanic bylo velice úmorných a tím, že jsem si po tom šla sama, tak jsem taky prohlédla hluboko pod povrch toho odporného hnusu, který se zde odehrával.
    S těmi dražbami jděte do háje jedlového. Tady tenkrát mělo za prvé být určeno, kolik bytů si město či obec musí nechat jako sociální polštář (Budějce jsou v tom jeden z největších extrémů vůbec, protože prakticky se zbavily veškerého bytového fondu, ke konci 90. let totiž tomu divokému výprodeji bylo zabráněno, proto v Praze už se jede podle zákona, který se v Budějcích naprosto a zcela ignoroval) a za druhé stačilo zcela dodržovat zákonné podmínky. Jenže než v ČB došlo k prvním reálným sporům, které na sebe nedaly dlouho čekat, tak již byl bytový fond prakticky vyprodán. Budějcká ODSka byla všude vynášena do nebes jak rychle to zvládla, ale nikde se už nikdo nedočte jaké průsery to přineslo a přináší dosud.

    • Soumar napsal:

     S první polovinou souhlas. KVŮLI tomu, že obce nedokázaly byty transparentně prodat, se řada obecních politiků obohatila. Docházelo k tomu i v Praze.
     PRÁVĚ PROTO, by správným řešením byla privatizace formou dražby. Podle mého názoru má stát a ostatní formy veřejné správy být pouhým arbitrem, rozhodcem, soudcem a vymahatelem práva a nikoliv pokytovatelem služeb.

     Stát (obec) nechci jako vlastníka nebo kšeftsmana s nemovitostmi. Pokud ho do téhle role budeme posouvat, VŽDY se dočkáme korupce; ať už ve formě podplácení komise přidělující byty, nebo ve formě rozhodování o odkladu prodeje bytů „svým nájemníkům“.

     Je třeba si uvědomit, že nájemní vztah nezakládá nějaké trvalé užívací práv k bytu; nájemné je vypořádáno každý měsíc a nezakládá nějaké dlouhodobé závazky. Z praktických důvodů je vhodné stanovit si výpovědní lhůtu v řádu několika měsíců až několika málo let.

     • Iveta Vilímková napsal:

      Ach jooooo ….. vaše mantra DRAŽBA mne bude strašit i ve snu. Dražba není samospasitelná a už vůbec nereflektuje nějaká spravedlivá vyrovnání tam, kde se nájemník (a zdůrazňuji po domluvě s majitelem, ne jen tak o své vůli) rozhodl byt zhodnotit. Dražbu osobně bych připustila jen v případě, že tam nejsou žádná břemena v podobě platných smluvních závazků (jakýchkoliv). V opačném případě je to zlořád.
      Ono prakticky privatizace dnes už dobíhá prakticky jen v Praze. Zbytek republiky je již de facto rozprodán. Takže to už není ve své podstatě aktuální. Proto jsem to uvedla jako jedno z minus, které přičítám odcházejícímu prezidentovi.
      K podstatě nájemného vztahu se s vámi neshodnu, ale to nepatří do hříchu odstupujícího prezidenta, takže to probereme někde jinde a jindy.

     • Občan napsal:

      A Vy si myslíte, že v privátu není korupce? Muhehehechachachacháááááuuuhuuuuuchjóchjóchjó
      Ta je právě zejména v oblasti dražeb.
      To si takhle jeden založí dražební společnost a tři realitky, síť bazarů nebo naopak nódl starožitnosti a jedem. Pokud k tomu má advokátní kancelář a exekutorský úřad, je naprosto vychechtanej.

      Dražebník vyhlásí dražbu (jedno čeho), moc ji neinzeruje a buď na ni přijdou jenom lidé z jeho společností, nebo ještě pozve kamarády. Ve skutečně veřejných dražbách se prodávají jen staré kufry a těžko prodejné zbytky. Totéž platí o nemovitostech.
      Soumare, aukční odnikání je největší špína ze všech špín. Nejen u nás…

      VŠECHNY prodeje obecních bytů dražbou skončily stejně – pár gaunerů se neskutečně napakovalo, dalších pár pohodlně vypralo špinavé prachy a jediný, kdo utřel, jsou nájemníci a nakonec i obce. Protože tihle noví majitelé udělali lidem ze života peklo, hafo nájemníků nakonec skončilo v náručí obce a jsou rádi, když dostali alespoň pokoj na ubytovně.

     • Iveta Vilímková napsal:

      Občane děkuji za výstižnou tečku za tématem dražeb …. lépe bych to nezformulovala 🙂

 23. tata napsal:

  no toto sem přesně dnes říkal v jedné debatě……….http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/lubomir-zaoralek.php?itemid=19358……….to vystihuje do mrtě chování KLAUSE……+ JEŠITNOST kdo viděl předávání vyznamení mezi ním a slovenským prezidentem a viděl jeho usměv tyto dvě věci ho přesně vystihují on je postižen jak slepotou co je morálka a pak je to sběratel všemožnych vyznamenání nebot je přesvedčen že on je nejchytřejší……….tyto dvě věci a kobinace s událostmi jsou pak smrtelné od toho se odvíjí vše podstatné a pro obyčejného smrtelníka tak těžko pochopitelné jeho činy

 24. Petr napsal:

  Rozumný člověk si musí působení Václava Klause vážit. To, že někdo nedokáže jeho činnost pochopit neznamená, že by byla špatná. Slova ředitele Cato Institutu o nadcházející spolupráci jsou více než výstižná: „Těšíme se na úzkou spolupráci s tímto mistrem svobody.“

Komentáře nejsou povoleny.