Konec II. světové války v Čechách a na Moravě


napsal Joda

Následující text je, tak jako v případě příspěvku k 5. květnu, jen směsí mých vzpomínek na vyprávění očitých svědků a mých subjektivních úvah.

 1. Američané versus Rusové

Když jsem přišel na vysokoškolskou kolej do Prahy, setkal jsem se tam s kolegy s Plzně. Ti mi tvrdili, že je učitelé ve škole učili, že Plzeň osvobodili sovětští vojáci oblečení do amerických uniforem. Nikdy jsem jim to nevěřil. Říkal jsem si, přece žádný učitel nemůže být tak blbý, aby plzeňským klukům vyprávěl takové nehoráznosti. Dnes již tomu věřím. Dočetl jsem se totiž o jedné učitelce, která dětem vypráví o tom, jak za komunismu, v letech 1948 až 1989, proběhlo v Československu několik hladomorů.

Následující historku jsem nečetl v Rudém Právu, opravdu jsem jí slyšel na vlastní uši. Začátkem padesátých let byl do našeho jihočeského městečka přidělen kominík. To byla v té době na venkově důležitá persóna a tak dostal i obecní byt. No byt, byla to jen jedna místnost v domě, kde jsme bydleli i my. Ten kominík byl mladý chlapec, těsně po vyučení, daleko od domova a trpěl osamělostí. Proto k nám chodil na návštěvy. Mluvilo se o ledasčem. Až došlo na konec války. A on řekl „Vy jste to tady měli dobré, vás osvobodili Rusové. Ale my jsme v Bavorově měli Američany. To bylo hrozné. Oni sídlili ve škole a když se opili tak stříleli po lidech. Po pravdě řečeno, oni stříleli lidem těsně nad hlavami a měli velkou srandu z toho, když ti lidé padli na zem z plazili se pryč“.

Po skončení války se v jihočeských lesích skrývala řada tzv. „vlasovců“. Na kolemjdoucích a na lesních dělnících vyžebrávali jídlo a civilní oblečení. Naivní Češi je posílali do táborů Rudé armády, že tam se o ně postarají. Nevím, zda některý z nich uposlechl, ale věřím, že tam se o ně opravdu „postarali“. Tím nechci říct, že je lituji. Se zrádci se vždy a za všech dob jedná stejně.

Ke konci války byly na území protektorátu zakázány veškeré kulturní akce, kterými byly na venkově hlavně taneční zábavy. Po osvobození se tedy tyto zábavy začaly konat jako první. Moje matka vzpomínala, jak se na taneční zábavu v jejich jihočeské vesnici dostavili i ruští vojáci. Matka se svým bratrem jim chtěli udělat radost a tak jim zazpívali píseň, kterou znali ještě z dob první republiky „Volho, Volho máti rodná“ (O Stěnkovi Razinovi). Matka mi vyprávěla, že poprvé v životě viděla dospělé muže brečet jako malé děti. Nedivím se. Pro ty vojáky, po tom co zažili na frontě a co viděli za hrůzy, to musel být šok.

Za první republiky se na území Československa usadilo několik desítek tisíc ruských emigrantů, z toho několik tisíc bývalých bělogvardějských důstojníků. Zajímavý byl jejich vztah k Rudé armádě v roce 1945. Slyšel jsem o ruských emigrantech, kteří se až do odchodu RA v listopadu 1945 skrývali, vím o jiných, kteří s RA naopak spolupracovali. Osobně jsem znal jednoho bývalého bělogvardějského plukovníka, který prý v roce 1945 působil u RA jako tlumočník. Na Valašsku jiný ruský emigrant, nějaký doktor, dokonce spolupracoval s NKVD a udával české lidi pro údajnou spolupráci s nacisty. Teta mojí ženy byla manželkou slezského Němce, který musel narukovat do wehrmachtu a zemřel v zajetí ve Francii. V květnu 1945 utekla i se svým patnáctiletým synem ze Slezska ke své sestře na Moravu. Ten doktor jí udal a tak se museli vrátit domů a několik týdnů strávit v internačním táboře, než dostali potvrzení, že nepatří do odsunu.

Jeden soused z našeho jihočeského městečka to ve volbách v třicátých letech z blbosti hodil České obci fašistické. Nějak se to profláklo a tak měli ti „pravověrní vlastenci“ v roce 1945 svou oběť. Když chtěl místní velitel Rudé armády několik „dobrovolníků“, kteří by pomohli hnát kořistní stádo koní směrem na východ, určil starosta sedmnáctiletého syna toho zkompromitovaného souseda. Ten syn se vrátil domů až po několika týdnech, celý vyděšený, neboť cestou pochopil, že hrozí, že se s koňmi dostane až do Ruska. Naštěstí se mu podařilo, kdesi u Vídně, utéci.

 1. Němečtí obyvatelé v Čechách a na Moravě

Zatímco němečtí vojáci s koncem války postupně putovali do zajateckých táborů, civilní obyvatelé Německa si na vlastní kůži museli vyzkoušet, jaké je to žít v okupované zemi.

Dnes jsou všichni Němci, kteří žili v Československu (a po válce byli odsunuti) označováni jako sudetští Němci. Ve skutečnosti se v české a moravské části Československa na konci války nacházely čtyři kategorie Němců :

a, Říšští Němci, pocházející z Německa nebo Rakouska. Byli to úředníci dosazení do vedení různých protektorátních úřadů, ale i odborníci pracující v českých továrnách (obzvláště těch s válečnou výrobou). Tito Němci vesměs utekli domů do Německa či Rakouska ještě před příchodem fronty.

b, Sudetští Němci. Tím myslím obyvatele těch částí Československa, které po Mnichovu připadly Německu.

c, Protektorátní Němci, což byli obyvatelé velkých měst (Praha, Brno, České Budějovice, Jihlava …), ale i obyvatelé německých venkovských enkláv v Čechách a na Moravě.

d, Pomořanští Němci. Byli to utečenci z Východního Pruska a z oblasti Gdaňska (vesměs ženy a děti). Před ofenzívou Rudé armády v lednu 1945 utíkali buď sami, nebo byli organizovaně evakuováni většinou na území protektorátu (do Německa to dost dobře nešlo, to bylo rozbombardované). Tito lidé byly protektorátními úřady nazýváni (dnes bychom řekli „politicky korektním jazykem“) NÁRODNÍ HOSTÉ. Všechny větší obce na území protektorátu dostaly kvóty, kolika Národním hostům musí zajistit ubytování.

Pomořanští Němci se na konci války ocitli v nezáviděníhodné situaci. Bez prostředků, daleko od domova, v cizí zemi, mezi obyvateli, kteří Němce nenáviděli. Pomořanští Němci nevěděli nic o heydrichiádě a o Lidicích a tak tu nenávist vůči nim nechápali. Nemohli se spolehnout na pomoc úřadů, protože ty německé již neexistovaly a ty české se jich chtěly hlavně zbavit. Myslím si, že se nemohli spolehnout ani na pomoc kmenových německých obyvatel Čech a Moravy, neboť ti měli svých starostí dost.

Koncem května 1945 bylo zorganizováno vyhnání (divoký odsun) Němců z Brna přes Pohořelice do Rakouska. V německém prostředí je tato akce nazývána „Brněnský pochod smrti“. Četl jsem, že podstatnou část Němců, kteří se tohoto pochodu museli zúčastnit, tvořili právě pomořanští Němci.

Kdyby se mě tedy někdo zeptal, zda lituji toho, jaký osud potkal Němce po válce, odpověděl bych, že lituji pomořanské Němce. Ti si to vyžrali opravdu až do dna.

 1. Československá vojenská jednotka na západě

Historici již probrali průběh II. světové války ze všech možných stran. U žádného z nich jsem však nečetl úvahu na téma „Proč západní spojenci nechali ke konci války Čs. samostatnou obrněnou brigádu trčet u Dunkerque?“. Za války bylo zvykem, že při osvobozování okupovaného území byla významná role přidělena armádě toho osvobozovaného státu. Tak museli Američané zastavit postup, aby do Paříže vstoupila jako první armáda francouzského generála Leclerca. Také na východě vstoupila na území Polska jako první 1. polská armáda bojující po boku Rudé armády. Rovněž Karpato-dukelská operace byla koncipována tak, aby jako první vstoupil na území Československa 1. čs armádní sbor. Na tom nic nemění fakt, že Stalin měl s Poláky své úmysly a že Karpato-dukelská operace skončila v podstatě fiaskem. Za II. světové války byl prostě takový zvyk.

Proč tedy v době, kdy americká armáda bojovala na hranicích Československa, byla bojeschopná a dobře vyzbrojená čs. jednotka (totiž Čs. samostatná obrněná brigáda) ponechána na pobřeží Severního moře. Proč v té samé době čs. letci v Britanii museli honit německé ponorky kdesi v Biskajském zálivu. Je přece jasné, že kdyby českoslovenští vojáci na západě přišli spolu s americkou armádou do Plzně dne 6. května, žádná síla a žádný rozkaz by jim nezabránil, aby byli, nejpozději 7. května ráno, v Praze. Generál Patton, kterému jeho nadřízení nedovolili postupovat za demarkační čáru by s nimi jistě rád „ztratil spojení“.

Nejsem tak fundovaný, abych mohl používat výrazy jako „to byl záměr“, nebo „již zafungovaly dohody z Jalty“. Faktem je, že neúčast čs. vojáků ze západu při osvobozování Československa, měla své důsledky. Četl jsem vzpomínky jednoho vojáka ze západu. Říká v nich „My jsme měli od svých nadřízených slíbeno, že z našich řad budou obsazovány velitelské funkce v nově budované armádě, že někteří z nás dostanou posty na ministerstvu obrany. Když jsme 17. května přijeli do Prahy, byly všechny tyto posty již obsazeny“. Co k tomu dodat. Přijít do osvobozené vlasti až 17. května bylo opravdu pozdě.

Závěrem :

Já mám události z konce II. světové války zprostředkovány (z vyprávění) jen z českého prostředí, ať již z jižních Čech, odkud pocházím, nebo z východní Moravy, odkud pochází moje žena. Zajímal by mě ale i pohled z německé strany. Nepochybuji o tom, že Němci odsun vnímali jako křivdu. Ale co si na konci války mysleli? Domnívali se sudetští Němci, že i po prohrané válce bude platit Mnichovská dohoda, a že Sudety zůstanou součástí Německa? Mysleli si Němci z protektorátu, že jejich čeští sousedé řeknou „co jsme si, to jsme si“ a život půjde dál? Pokud někdo má o tom povědomí, napište to do diskuse.

Příspěvek byl publikován v rubrice Joda glosuje se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

116 reakcí na Konec II. světové války v Čechách a na Moravě

 1. Jos napsal:

  Co se týká neúčasti 1 Čsl. obrněné brigády při osvobozování Československa , domnívám se že věci nejsou nijak složité.Beneš nebyl de Gaulle. Byl zvyklý myslet diplomaticky, nikoliv vojensky. Proto připustil aby 1 Čsl. obrněné brigáda byla paralyzována ve Francii při obléhání Dunkerque a nepostaral se , aby jako součást Pattonovy 7.armády postupovala Německem a sama po osvobození Plzně na svou pěst vyrazila ku Praze a osvobodila tak nejen hlavní město, ale vlastně celé Čechy. Beneš neměl možnost sám disponovat československou brigádou tak, jako francouzskou jednotkou disponoval de Gaulle. Těžko také mohl z Londýna dávat na dálku spojeneckému velení nějaké návrhy spojené s perspektivou poválečného uspořádání. To by snad zajímalo Churchilla, ale naprosto nezajímalo Eisenhowera.

 2. pepan napsal:

  nakoukl sem na aktualne.cz, a vypadá to tam, že WWII ještě neskončila:
  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=19879
  A možná by neměl zapadnout příspěvek zdejšího zástupce občanské společnosti:
  Sylva Šauerová napsal(a):
  Jo, jo, pane Urbane, mohou být rádi, že byli jenom „odsunuti“, taky mohli přece dostat trest smrti. Eduard Beneš, ten, který se zasloužil se o stát, by měl dostat (za vylikvidování českých Němců) Nobelovu cenu míru, jak dobře ví jeden z našich nejlepších ústavních právníků. Vyhnání, jemuž se u nás ohleduplně a mírumilovně říká ODSUN, dodnes považuje za správné 42% Čechů a Moravanů, a tzv. Benešovy dekrety, ostudu našeho právního řádu, stále schvaluje 49%.
  Čtete, krom Miloslava Bednáře, také Antonína Raška, případně Václava Vlka st., pane Urbane ? A sledujete složení poradního týmu, včetně poradců „neformálních“, pana Miloše Zemana ? Nemůže to tedy (zatím) být jiné, jakkoliv se veřejné mínění pomalu, hlemýždím tempem, leč přece, postupně v letech vyvíjí, politikům navzdory.
  Nevadí. Jednou budem dál. Podívejte do tváří těch mladých lidí pod pódiem. Ti už na sudeťáky číhající na západní hranici, aby uchvátili NAŠE (!) majetky, neslyší. Na Zemana s Klausem, Vlastenecké fórum či Klub českého pohraničí a potrhlé právníky snažící se zavděčit tu tomu, tu onomu páníčkovi, totiž kašlou.

  Jenom,sem, já vidlák z lontu moc nepochopil větičku „… jakkoliv se veřejné mínění pomalu, hlemýždím tempem, leč přece, postupně v letech vyvíjí, politikům navzdory.“.
  Co to má znamenat, že druhou světovou rozpoutali zpupní Čechouni?
  Doutná ve mě jiskřička naděje, že mi to autorka výroku, sledující i tento prostor vysvětlí.

  • Aldo napsal:

   Když budou německo-americká média nadále statečně masírovat veřejnost tak za pár let už budou s odsunem souhlasit pouze senioři a ti časem vymřou.

  • Gerd napsal:

   Sylva Šauerová je se svými názory dlouhodobě úplně mimo většinovou populaci. Ano, dnes stále více dochází k překrucování dějin. To neznamená popírat oběti při odsunu Němců, ale je nezbytné k odsunu vždy dodat, co vše mu předcházelo. Pro nejmladší generaci už půjde o dávnou historii, ale pro Němce jde o Drang nach Osten, jen v jiné podobě. I jiné státy než ČR vysídlovaly německé obyvatelstvo po 2. sv. válce. Poláci jich odsunuli daleko více a z daleko rozsáhlejšího území, přesto slyšíme jen o sudetských Němcích. V této chvíli je česká politická scéna nejvíce nakloněna požadavkům Němců postižených důsledky 2. sv. války, proto takový boj. Jde v první řadě o revizi Postupimské dohody, tedy revizi výsledků 2.sv. války. Soudný člověk se tomu musí ze všech sil bránit. Nominace Karla Schwarzenberga byla jen drobným střípkem, pokusem revidovat výsledky 2.sv. války. Pro Schwarzenberga možná dávná historie, pro obyvatele ČR boj proti samostatnosti ČR.
   Národní obrozenci doslova vytvořili znovu zapomenutý český jazyk. Naši předci v r. 1920 zajistili samostatnoast českého národa za cenu vytvoření československého národa se všemi negativními důsledky. Český národ přežil 2.sv. válku a budoucí vyhlazení, které mu Němci po konečném vítězství připravovali. A nyní by ten boj předků měl přijít vniveč?
   Dochází jen k polarizaci vztahu Čechů a Němců, nic jiného. Češi se nyní brání útoku Němců na českou státnost.
   Někteří čeští občané ve spolupráci se sudetoněmeckým landsmaschaftem připravují vlastizradu.

   • tata napsal:

    GERDE

    PANÍ S.Š Hlavně vtomto píše z pozice neunesení porážky knížete,prakticky v každém příspěvku zamotá jakou katastrofou bude ZEMAN.V tom už jiná nebude,otázka odsunu tam je v pozici kterou už vubec nechápu s pohledu našich zájmů,ona nepochopitelně je na straně LANSMANŠAFTU jinak se to definovat nedá proto taky sem měl jasno to zastává i kníže…proto by byl kníže nejhorší volba………proto zde jasně se nemůžem pochopit

    • Gerd napsal:

     tato,
     Karel Schwarzenberg neustále porušuje zákoník práce a chrápe v době, kdy by měl pracovat. Jeho věk ale brzy ukončí i debatu na téma Zeman nebo Schwarzenberg. Karel Schwarzenberg by byl jednoznačně nejhorším možným prezidentem ze všech kandidátů, a to vč. paní Bobošíkové. Schwarzenebergovi jde o rozbití Benešových dekretů a snahu dostat se k majetku hlubocké větve. Konkrétně jde o 41 mld. Kč.
     Sice může protestovat proti tomu , zda byl majetek zabaven právem nebo neprávem, ale jeho rod majetek na území dnešní ČR získal po Bílé hoře velmi levně z majetku exulantů. Kdykoliv se dějí majetkové přesuny v ČR, vždy je u toho Schwarzenberg. Byly 4 velké majetkové přesuny na území ČR: Husitská doba (zde Schw nic), Bílá hora (už se Schw. účastnili), 1948 (ztráta Schw.), restituce po 1989 (Schw. inkasoval).
     Jako podnikatel K. Schwarzenberg neuspěl.
     Karla Schwarzenberga jsem nikd yna Hradě nechtěl a považuji jej za burana. Netuším, kde v něm někdo vidí nějakou noblesu. Žádná v něm není.

 3. Bob napsal:

  Má zkušenost ze školy-jsem z Prahy, ročník 1951 a díky výuce dějepisu jsem netušil, že se II.WW zúčastnili spojenci….V květnových dnech mi rodiče vyprávěli o barikádách a Pražském povstání, takže objevování historie (přiznám, že /asi díky učitelkám/ nepatřil dějepis mým oblíbeným předmětem), proběhlo později…..Historky o amerických i ruských vojácích a jejich chování po skončení války znám ze vzpomínek pamětníků – jsou veselé i smutné. Například u babičky na venkově bydleli ruští vojáci a chovali se slušně…, sem tam donesli i rybu, ulovenou jejich oblíbeným způsobem (granát)
  Co se týče výuky historie dnes – moje děti chodily do základky za „totáče“, myslím, že největší pozornost byla věnována lovcům mamutů a dělnickému hnutí :-).
  Vsadil bych se, že bych našel děti, kteří netuší nic o účasti Rudé armády (minimálně v Plzni).
  Obdobně o partyzánech jsem (babička je z Rožmitálska) slyšel jen to dobré.
  Ale jaký pohled získá mládež po zhlédnutí (jinak dobrého) filmu Želary?
  Jinak díky za hezký článek

 4. Leo K napsal:

  Narodil jsem se a válku (protektorát) jsem prožil v Plzni. V červenci 1945 jsme se stěhovali do Chebu, kde jsem žil až do roku 1960. Jsem ze smíšené rodiny – otec Čech, matka sudetská němka dcera chudičkého „švýcka“ z Božího Daru (Gottesgab). Osudy mých rodičů, zvláště matky, byly neradostné. V roce 1938 ji v Ottowitz (dnes K. Vary) soukmenovkyně mazali lejnem kliku od dveří a nazývali kurvou, za války byla „češkou“ a po válce musela nosit bílou pásku, jako žena německé národnosti a byla, tentokrát z české strany, opět za kurvu a ran bičíkem, které nosili „narychlo revolucionáři“ a národní správci si užila habaděj. Není divu, že se z tohoto zacházení už do konce života nevzpamatovala. Zažil jsem konec války v Plzni a protože jsem tuze chtěl ruskou hvězdičku (vypadala jako kapka krve), vypravili jsme se s tátou i za demarkační čáru v Rokycanech. Rozdíl mezi armádami byl neskutečně příkrý. Zatím co američtí vojáci měli tmavozelené uniformy, ruská armáda měla vybledlé hadříky všech odstínů zeleně. Američany jsem viděl se bavit se zajatými Němci jako s kolegy, nabízet jim cigarety a podobně, v ruské zóně jsem žádného Němce neviděl (ale to dnes chápu). Na chování američanů si stěžovat nemohu. Většinou byli srdeční a nerozuměli nám. Čili, když jsme na ně promluvili, usmáli se „chewing gum?“ a nabídli z balíčku. Opilí byli často, ale i to se dá pochopit a vyváděli hrozné věci. Pamatuji například, že jsme se byli podívat v Chrástu, kde otec si pronajal pokojík, kam jsme jezdili v létě. Při zpáteční cestě začalo jemně pršet a táta zamával na americký jeep.
  Řidič byl úplně pod obraz a tak se na nás trefoval – snad až po třetí se mu podařilo zastavit u nás. Cestou ukazoval jak je to báječné a že řídit se dá i nohami. No, bylo nám úzko, ale byl to projev dobrosrdečnosti. Teprve po vystřídání frontových vojáků týlovými jednotkami to bylo jiné. To byli šmelináři až na půdu. Hlavně je zajímala německá optika. Cigaretu sice utrousili ale už nikdy balíček jako jejich předchůdci. Už nic nedarovali, ale že by stříleli nad hlavy? Tak to slyším poprvé v mém životě. Jako bilingvní jsem se jak v Plzni, tak v Chebu stýkal s Čechy i Němci. Potíž s německými pocity je v tom, že až na nepatrné výjimky měli Němci syndrom poraženého národa. Podrobovali se bez nejmenšího odporu i zjevnému násilí, jejich chování bylo náhle ustrašené a výrazně jiné než za Protektorátu. Chtěl bych doplnit Jodu – národní hosté nebyli jenom Pomořané, ale dokonce i obyvatelé velkých průmyslových center, kteří přišli bombardováním o své domovy. Ještě k tomu chování Němců (promiňte, že píšu tak na přeskáčku) S koncem války Němci, které jsem znal svalovali všechnu vinu na Adolfa, ale ten pocit viny byl tak silný, že jejich reakce byli spíše lítostivé. Teprve v padesátých letech vyrostla vlna Es kommt de Tag… Matka měla 8 žijících sourozenců, všichni byli odsunuti. Cítili to jako nespravedlnost, ale chápali to jako dějinnou nutnost. Znal jsem jednu rodinu, kde otec rodiny, jako sociální demokrat byl v koncentráku. Znal jsem je velmi dobře, protože jsem několik let jeho dva syny (ze tří) doučoval u nich z matematiky. Nikdy si nestěžoval, že byl občanem druhé kategorie, protože neměl volební právo. No mohl bych toho napsat mnohem víc, ale musí jít s pejskem

  • Hudec napsal:

   Vzpomínky pamětníka mají vždycky svoji hodnotu. Díky za ně.

  • vlk napsal:

   LEO,
   ŠKODA, ŽE JSEM NEVĚDĚL TO, CO JSTE NAPSAL. BYL BYCH VÁS POŹÁDAL O ČLÁNEK.
   Jinak máme docela dost společného a není naprosto vyloučeno, že se naše rodiny i osobně znaly. Respektive naši rodiče. My dva jsme se asi nikdy nepotkali.

   • Leo K napsal:

    Ne, podle toho, co jste o sobě napsal jsme se nepotkali, V Plzni jsme bydleli Zbrojnická 2.

    • vlk napsal:

     tu adresu dobře znám. Bydlí tam někdo z mých osobních přátel…
     nicméně já spíš myslel na ten Cheb.A na tenChrást za války.

     • Leo K napsal:

      V Chebu jsem bydlel Sturzova 50 – to byla vilka před železničním přejezdem na Tršnici a potom Stalinova (teď snad Svobody) 52 – to byl rohák, přes ulici (tenkrát Britskou) byl Baťa (potom Jas a později Svit, ale furt boty) a šikmo přes Stalinku byl Meinl a podle vedoucího se mu říkalo u Maršíka.. V Chebu jsem začal tančit a v Sokolově v Hornickým Domě jsem absolvoval kurs pro tanzmajstry vedený F. Trubačem, J, Pavlíkem, prof. Bonušem a takovými velikány. V Chrástu za války si pamatuji už jenom jméno domácího – Čermák. Můj táta byl klavírista a v Continentalu byl zachovalý bar. Tak tam spolu s ostatními hrál.

     • Leo K napsal:

      Píšu pomaleji než myslím. V tom Kontíku hrál američanům.

     • Leo K napsal:

      Karel Čáslavský v cyklu Hledání ztraceného času v roce 2010 pustil do televize řadu dokumentů Co viděly americké kamery. Já jsem si to stáhl, teď vyhledal a ten díl, ve kterém se vyskytuje Plzeň jsem hodil semhle: http://www.kyslinger.info/hzc.zip
      Nejsem si docela jist jestli je to košér, ale k těm dokumentům už se nelze jinak dostat.

     • Hudec napsal:

      Myslím, že medvědář Vašek Chaloupek.

 5. Řezníček z Brna napsal:

  Rodiče mě vyprávěli, že když přišla Rudá armáda do Brna, jejich političtí komisaři si vyžádali na evidenci obyvatel informace o občanech ruské národnosti (byli to hlavně lidé, kteří utekli z Ruska před Bolševiky, ruská inteligence, šlechta atd) a do jednoho byly celé rodiny pozatýkány. Udajně těchto lidí bylo v Brně dost, byly zde i děti, které se už narodily v Československu. Jaký byl jejich další osud nevíme, ale 100% byli odvezení do SSSR.

 6. Laco Grőssling napsal:

  No to se mi povedlo, komentář jsem vložil pod článek Vlka o motočetě, tak ještě sem kam patří.

  Jodo, také většinu toho, co o Vám i popisovaných událostech vím, znám z vyprávění pamětníků.
  Tak jen stručně pěkně popořádku:
  Stále opakovaná lež, že se kdesi v západních Čechách učilo o tom, že tuto část Československa osvobodila Rudá armáda a ne Američané. Vzhledem k tomu, že můj syn je poloviční Chod z Pece pod Čerchovem ( po tátovi Moravan ) mám těch vzpomínek nastřádáno hafo . Nemohu vyloučit, že nějaký přiblblý učitel cosi takového učil. Takoví jsou všude i dnes, ale že by to bylo oficiálně psáno v učebnicích a oficiálně se hlásalo je nesmysl. Spíš to bylo tak, že se zdůrazňovalo to, co mělo na osvobození ČSR zásadní podíl a to byla účast Rudé armády, ale také polské a rumunské armády. No a citlivci a antikomunisté z toho udělali tu prolhanou story. Ostatně, těžko by šlo takto masově lhát, když například za Chebem směrem na KV stál a myslím, že ještě stojí u bývalé benzínové pumpy na křižovatce na Mariánské Lázně památník americké armádě. Také si pamatuji, jak jsem četl kdysi v roce 1974 na klatovské radnici desku, na které stálo asi toto, „Zde byla umístěna pamětní deska na paměť americké armády, která osvobodila Klatovy, vzhledem ke zvěrstvům americké armády ve Vietnamu byla tato deska odstraněna“.
  No a ještě pár signifikantních detailů z bojů o Západní Čechy, velící důstojník jednotky wehrmachtu bránící Cheb dostal kulku do zad od svých vojáků, když je v posledních dne války hnal do boje. Takže takhle se hrnuli do boje Němci na konci války. Zcela jinak tomu bylo na východní straně republiky v tomtéž čase. Celkem padlo v bojích o Západní Čechy 116 amerických vojáků, že by nějaký z amerických vojáků padl při dobývání Plzně jsem se nikde nedočetl. Myslím, že se říká, že při bojích o ČSR padlo asi 20 000 vojáků Rudé armády. V bojích v Praze 9.5.1945 prý zahynulo 619 vojáků Rudé armády. A to převraceči dějin tvrdí, že Praha byla vlastně už osvobozená před příchodem RA. Tak jak to asi bylo s tím osvobozením Plzně, když tam nepadl žádný americký voják ?
  Můj tchán, Chod non plus ultra, mentalitou i vizáží jako vypadlý z obrazů malíře Špillara vyprávěl, že na konci roku 1945 pro české úřady přebíral ubikace americké armády. Vypadaly prý strašně, asi hůř než naše, když jsme končili základní vojenskou službu. Ale to jsou všechno běžně pochopitelné věci. Takto se stále stejně chovají armády již po staletí. Jen je třeba jako vždy, při hodnocení méně emocí a více realismu a dbát na fakta.
  Když vidím dnes, asi převážně české majitele modrých knížek, jak proudí Plzní v amerických dobových uniformách v rámci Convoy of Liberty, masově pozdravováni špalíry nadšených Plzeňanů, chce se mi zvracet.
  Němečtí obyvatelé v Čechách a až d. Tak nějaké Pomořanské Němce znám, ono se neříká, že jich tu dost zbylo. Ale hlavně Jouda zapomněl na německé obyvatele za e) . Těmi byli říšští Němci, kteří jimi nechtěli být. Příkladem budiž zrovna obyvatelé Pece pod Čerchovem a některých dalších chodských obcí přivtělených po Mnichovu přímo do Říše. Hitler jaksi nevydýchal, že tato hraničářská elita českého národa to vydržela pod německým tlakem staletí na historické hranici.
  Pokud jde o Čs. obrněnou brigádu, nepřísluší mi hodnocení, s ohledem na úctu ke komukoliv, kdo bojoval kdekoliv za ČSR. Nicméně, četl jsem kdesi, že tato jednotka nebyl nasazena v první linii protože :
  – Ji londýnská vláda šetřila jako kádrový základ pro nově budovanou armádu
  – Tato jednotka byla v zásadě neschopná boje v první linii ( viz. její problémy v plnění svěřeného obkličovacího úkolu ).
  Ještě k ruským emigrantům ( ale nešlo jen o emigranty ruské, ale také ukrajinské z první Republiky ). Je celkem pochopitelné, že sovětské úřady je pronásledovaly, zejména, pokud v ČSR před válkou vyvíjely aktivity proti SSSR. Ale, v zásadě se zde ti neutrálně se chovající etablovali jako intelektuální elita české společnosti a to, kupodivu i za totality. Takže, žádné chudinky to nebyli. Pokud jde o Vlasovce, věděli dobře co je čeká a to právem. Málokde se píše, že až do konce devadesátých let neměli dezertéři z wehrmachtu, kteří přežili válku nárok na válečné penze, až dosud jsou v Německu považováni za zrádce národa. Ale opět Vlasovců se budou naši falšovatelé národa zastávat.
  Hnus velebnosti.
  A na závěr, srovnejte si počet vyznamenaných příslušníků Svobodovců po kontrarevoluci v roce 1989 a těch ostatních. Jen detail, slyšel jsem vyprávění jednoho velitele tanku, který řekl, naše ztráty třeba v bojích o Kyjev, Duklu a Ostravu se nedají srovnávat se ztrátami letců v boji o Británii. A ani počty Čechoslováků, kteří se jich zúčastnili. Přesto se už 24 let omílá jen to jedno.

  • Leo K napsal:

   Laco,
   souhlasím s vámi. Chodil jsem v Chebu do školy a nikdo nás neučil, že Cheb nebo Plzeň osvobodili Rusové. Nemluvilo se o tom a zdůrazňoval se podstatná zásluha sovětských vojsk. My jsme totiž schválně provokovali, protože v padesátých letech se v parku (tuším, že to byly Mánesovy sady, ale jed na to nevezmu) odstranili pomník ztvárněný ze tří kvádrů leštěné žuly, který američanům postavili vděční političtí vězni a místo toho se tam postavila socha rudoarmějce, což všechny Chebany naštvalo. Ale Laco, něco bych opravil – ten jehlan,na tak zvané ypsilónce, ke kterému jsme tehdy nosili z recese kytky- ten jehlan je od shora dolu popsán jmény padlých 1. americké divize při osvobozování Chebu. Nepočítal jsem je, ale řekl bych odhadem, že je jich několik stovek. Boje na východě byly docela určitě urputnější, ale americké ztráty také nebyly nulové.

   • strejda napsal:

    Leo K. Když si na tom pomníku u bývalé ypsilonky přečtete vše, tak zjistíte, že se jedná o všechny padlé . pěší divize od vylodění v Normandii. Bylo jich několik stovek.

  • Gerd napsal:

   Pár těch účastníků Convoy of Liberty osobně znám. Všichni mají modrou knížku a na vojně z nich nebyl ani jeden. To se týká i většiny ostatních. Mají dokonce svůj systém velení podle skutečné americké jednotky, kd yse v prvních květnových dnech každý z nich stane někým jiným, příslušníkem americké armády a má přidělené pjméno příslušného Američana. Ale je to jejich volný čas, tak mají na svou zábavu právo. Vojnu znají jen z vyprávění nebo z těch skazek, co si ve svém military klubu naproti Oku vypráví. Legrační je, jak tam každý večer dávají najevo obdiv k americké vlajce.

  • Marcus napsal:

   Jenom upřesnění k počtu padlých vojáků při osvobozování ČSR – těch sovětských padlo zhruba 140.000 (Vámi uváděných 20.000 jich padlo při osvobozování Ostravy).

 7. Hudec napsal:

  V něčem s vámi souhlasím a v něčem nikoliv.
  Oficiálně mne také nikdy neučili, že by západní část Čech osvobodila Rudá armáda. Spíše byla snaha zařazovat účast západních spojenců na našem osvobození do „širších souvislostí“. O Američanech se ovšem oficálně nejraději mlčelo.
  Vytkněme (po Klausovsku) před závorku axiom, že se ČSR a potom ČSSR chovala oficiálně vůči západním vojákům svinsky a ostudně, k letcům pak zejména. To nám nikdo neodpáře. A jít položit kytičku k onomu americkému pomníku, o němž píšete, to chtělo sakra odvahu – SNB byla ve střehu! Já tu odvahu nikdy nenašel.
  Ale skoro se shodneme o těch klucích, kteří se dnes producírují po Plzni převlečeni za Američany. Mně se z nich nechce zvracet, ale přijdou mi k popukání komičtí. Jsou dospělí, mají dřevěné flinty a hrají si na vojáky – a přitom kdyby čuchli ke skutečné vojně, tak se z toho většinově podělají. Mimo jiné zapomínají třeba na to, že američtí vojáci chodili pečlivě ostříhaní (můj děda je stříhal a vyprávěl mi) a plnovous byl u nich naprostou a nevídanou výjimkou.
  Jasně, že postupem let se vzpomníky zkreslují. Blbé je, když je to záměrné.

  • Laco Grőssling napsal:

   Pane Hudec, + – jsme ve shodě. To víte, vládnout se musí umět. O tom, že každý rok jezdí velvyslanec USA k tomu pomníku za Chebem a i na jiná místa se v „revíru“ běžně vědělo. Vidíte, mne nenapadlo dávat k pomníkům kytky těm a ani těm. Dnes¨, ani tehdy. Neexhibuji.
   Také třeba v Kralovicích proti rodnému domu Edvarda Beneše číhaly hlídky.
   A ještě detail. Na mostě Edvarda Beneše přes Labe v Ústí je Benešova pamětní deska, ostuda, ostud, celá zrezavělá. zato uprostřed mostu je vyšňořená deska na paměť Němců, které do Labe po výbuchu muničky v Březně v roce 1945 naházeli ústečtí Češi, pokřtěná nedávno Posseltem.

   Ale co myslíte, sleduje dneska někdo, kdo že nosí kytky k pomníkům Rudé armády, zejména na menších městech ? A co myslíte, může za to přijít třeba o zaměstnání ? Já bych řekl, že klidně.
   Jó nejsme jako voni, že ?

   • vlk napsal:

    V Kralovicích asi těžko. Leda, že by estébáci byli úplně demnetní. Což vylučuji. Ale v Kožlanech ano.

    • Laco Grőssling napsal:

     Ano, máš pravdu, tu informaci mám od spolupracovnice, která v Kožlanech bydlela.

   • Raven napsal:

    Jistě pane Grősslingu, pokud někdo dává květiny k pomníkům Rudé Armády, a je při tom načapán, zcela jistě přijde o zaměstnání. Na tento případ dokonce pamatuje zákoník práce. Zcela nepodstatný je pro Vás zřejmě detail, že aby byl z toho zaměstnání dotyčný vyhozen, tak musí být v době toho kladení květin na nemocenské.

    • Laco Grőssling napsal:

     Tak jako za minulého režimu se Zákoník práce obcházel, tak se obchází pod záminkami i dnes.

  • Laco Grőssling napsal:

   Ještě k tomu svinskému chování ČSR a ČSSR k západním letcům. Ono to nebylo tak jednoznačné.
   ČSR i ČSSR se totiž svinsky chovala i k východním vojákům. A těch bylo víc. Od známého případu generála Svobody, ze kterého udělali za Gottwalda účetního v JZD až po řadové vojáky, které žádali po roce 1950, aby se vzdali válečných rent v zájmu hospodářství republiky. Během základní vojenské služby jsem ještě zažil generaci vojáků z povolání, tzv. fronťáků, žádné velké kariéry, ti pováleční důstojníci se jich spíš báli, byli to konkurenti v povyšování.
   No a pokud jde o letce, marno platné, nový režim po roce 1948 neměli rádi. Voják, kterému ideologické ohledy brání sloužit režimu, by měl armádu opustit ! Mnozí ze západních letců ale přísahu porušili a proti režimu se snažili aktivně působit. A tak se zase nelze divit tomu režimu, že se s nimi nemazlil, celkem věděl proč. Kecy o tom, že bojovali proti nesvobodě, jsou typické kecy české.
   Znovu, podívejme se do SRN ! Dezertér z wehrmachtu je dodnes zrádce národa, jakkoliv tím projevil odpor proti zrůdnému režimu Hitlera.
   A znovu, oba režimy nejde srovnávat, kolik, že bylo přes veškerou snahu bývalý režim pomlouvat odsouzeno „komunistických zločinců“, a že se Bendové snažili seč mohli ?
   Takže oni letci ( a ne všichni ) vystupovali proti legitimní vládě, zvyklí na elitářské zacházení v RAF. Samozřejmě, že se jim nové poměry zajídali.

   Ale ještě jednou, voják nesmí být politik ! Voják poslouchá rozkazy nejvyšší politické autority. Pokud se mu nezamlouvá, musí se vzdát uniformy ! A pokud proti té autoritě vystoupí, je nepřítel.

   • Hudec napsal:

    Ne, o letcích se neshodneme. To ale neznamená, že jsme nepřátelé 🙂

    • Laco Grőssling napsal:

     Kdysi v šedesátých letech dokonce bolševik financoval natočení filmu Nebeští jezdci ( a taky Atentát ), řekl bych že oba mnohem poctivější, než kýč Tmavomodrý svět.

     • Hudec napsal:

      1. S hodnocením filmů souhlasím naprosto
      2. To byla osvícená 60.léta

     • Občan zZz napsal:

      Nebeští jezdci je určitě jeden z nejlepších českých filmů a určitě je o dost lepší než Tmavomodrý svět.
      Film vznikl v době uvolnění komunistického režimu v roce 1968, dokončen byl 20. srpna. Na druhý den (21.srpna) přijely ruské tanky a opět postupně začalo přituhovat – prověrky, čistky, vyhazování z práce, nesvoboda.
      Únor 1969 – film Nebeští jezdci byl zakázán.
      http://jezdci.valka.cz/film/historiefilmu.htm

     • strejda napsal:

      3. a bylo to bolševika

    • tata napsal:

     Laco

     o letcích bych se také uplně neschodnul,asi mate kus pravdy že většinou oni zde tento režim nemuseli ale proč ho nemuseli?něco na tom je že voják by měl loajalní ,otázka kam by ta loajalita měla zajít stohoto pohledu sem otom nepřemýšlel,asi by se to muselo opravdu brát podle pravdy jak vystupoval,ale podle vyprávění už že jste patřil k vojákům na druhé straně byla zaminka na VÁS hodit škození režimu…………promě jsou hrdinové s kterymi komunisti ideologicky zatočili asi v některych případech postupovali tak že by asi každým režim snimi zatočil otázka je jak………..je rozdíl JÁCHYMOV…………TO UŽ JE SPÍŠ NEŽ VĚZENÍ KONCENTRÁK

   • vlk napsal:

    Konečně jsem s e zase dozvěděl, že si letci a vůbec zápaďáci mohli za ty Jáchymovy a kriminály sami. Protože neměli kladný vztah k socialistickému zřízení. Už mi to scházelo.
    A mimochodem – Svoboda skončil jako účetní v JZD. Opravdu divný vděk. Píka skončil na šibenici. Jako exponent Londýna v Moskvě. A generál Liška v dlouholetém kriminále.
    Ale vlastně – je nevděk jako nevděk. Liší se to jen v detailech.

    • Laco Grőssling napsal:

     Vlku, revoluční doba byla vždy v historii a všude o extrémech, kdy byli občas potrestáni i nevinní. Ale pokud se postaví kdekoliv na světě voják proti své vládě, buď ji úspěšně svrhne ( Chavéz ), nebo na to doplatí.
     Nedávno Picek rozdával tzv. III. odbojářům metály a tam už se natvrdo mluvilo o tom, že tito potrestaní sloužili západním rozvědkám.
     Také jaképak co pak, šli proti většině svých lidí. Teď náhodou je politická situace taková, že je za to vyznamenávají.
     V civilizovaných zemích by se to nestalo. Takže ano, řada těch lidí se dostala do vězení podle práva.

     • Raven napsal:

      Promiňte, pokud někdo sloužil západním rozvětkám, tak šel proti většině svých lidí? To myslíte vážně? Koho tím považujete za ty „své lidi“? Pro většinu českého a slovenského obyvatelstva rozhodně nebyly země na západ a jih od hranic Československé republiky včetně poválečného NSR, zeměmi nepřátelskými, na rozdíl od stalinistického SSSR, a poražených fašistických států – NDR, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Stalinisté ze SSSR, jak sám uvádíte, se zde pohybovali jak na dobytém území, a odvlékal do SSSR československé občany již od samého konce války.

     • vlk napsal:

      Laco,
      nech toho, buď tak laskav! Těch , kteří aktivně šli proti bolševikům, byla jen hrstka. Masově byli zatýkáni preventivně. S e špiony chodci na mne nechoď.
      Mimochodem – jak se provinil Píka? Že byl britský špion? To snad ne!!!
      Jo a našel jsme prima citát. Souzní s tím co píšeš

      „Tam byl /v tzv. Domečku/ správce Pergl, původně rotmistr, teď už kapitán. Byl to známý surovec a lze říci vrah, protože měl na svědomí mnoho životů. Udělal mi přednášku, výhružnou samozřejmě. Na stěně kanceláře měl vytištěný citát: ‚Se zrádci není a nebude slitování – Alexandr Beck: Za námi Moskva‘.

     • Laco Grőssling napsal:

      Vlku, v případě generála Heliodora Píky šlo o justiční vraždu, však byl také na podnět prezidenta a armádního generála Ludvíka Svobody v roce 1968 plně rehabilitován. Justiční vraždy se dějí všude na světě, tato byla zvlášť odporná. Je zajímavé, že jsem o oné rehabilitaci v roce 1968 nic neviděl v posledním TV pořadu, kde vystupuje jeho syn.

      Pokud jde o tu hrstku lidí, kteří odporovali režimu, odpověděl jsi za mně i Ravenovi, který zbaběle utekl před prokázáním svého tvrzení.
      Ano Ravene, většina obyvatel ČSR stála po roce 1948 za svojí vládou. Těch, kteří jí odporovali byla významná menšina. Takže pokud někdo po roce 1948 sloužil západním rozvědkám, byl vlastizrádce.

     • Raven napsal:

      Grosslingu,

      ti participanti III. odboje nesloužili žádným západním rozvědkám, ale právě rozvětkám civilizovaných zemí, a to za účelem záchrany toho civilizovaného světa. A v civilizovaných zemích by se především nedostala k moci chátra, pro kterou byla listina základních práv a svobod cárem papíru, stejně tak jako pro tuto byl nějaký právní stát nesmyslnou komplikací. Takže nevím, na základě jakého práva se tito lidé dostali do vězení, protože jak jste sám poznamenal, tak tito konali v zájmu zachování civilizovaného světa. Mimochodem Grosslingu, kteréžeto země považujete za civilizované?
      Předpokládám, že máte na mysli země, kde není kapitalismus – tedy Bělorusko, Severní Koreu, či Kubu.

    • tata napsal:

     Vlku
     ALE přesto že se spíše na to koukám VAŠIMA OČIMA…………STEJNĚ BYCH ŘEKL že uplně ta ironie není na místě,vemte si jak třeba američané zacházeli stěmi co třeba protestovali proti Vijetnamu myslím vojáci……………jak sem předeslal JACHYMOV I KDYBY NĚKTEŘÍ vystupovali aktivně ten se jasně obhajovat nedá…………i když podotýkám zde nato koukám spíše VAŠIMI OČIMA………….PROMĚ JSOU HRDINOVÉ.

     DA SE to nazvat politika hnaná ideologií jedno jakou je bahno a svinstvo,je pak složité hodnotit to jednoduše…………ovšem ten JÁCHYMOV ZDE NENÍ CO ŘEŠIT………..svinstvo které nemá kousek obhajoby u mě……….i kdyby stokrat bojovali proti režimu

     • Laco Grőssling napsal:

      Ale pánové, pro mně je také každý kdo bojoval za ČSR hrdina, jenomže pouze za tyto skutky, pokud se proti ČSR potom otočil, a jedno jestli Gajda, Moravec, nebo Peřina, tak potom od té chvíle to už byla velezrada.
      Jak říkal jeden klasik, soudruhu, za Tvé včerejší zásluhy se ti po mužicku popás pokloníme, za dnešní ničemnosti potrestáme.

   • pepan napsal:

    jěště k tomu svinskému chování k československému domácímu a zahraničnímu odboji, když jsme byli ještě Československo, tak tabulku nejúspěšnějších čs. stíhačů nevedl Karel Miroslav Kuttelwascher:
    http://www.topsid.com/index.php?war=ceskoslovensko&unit=karelkuttelwascher,
    ani František Hrdlička s 60 sestřely:
    http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/15757#322211
    dal se k Němcům,
    ale jistý Ján Režňák:
    http://www.topsid.com/index.php?war=clanky_a_osobnosti&unit=jan_reznak
    A zatímco ti, kteří „věrni zůstali“ a nasazovali krk (i za nás) na západní a východní frontě, skončili po 48 až na vyjímky v lágrech a kriminálech a jen menší část z nich se dočkala v 60-tých letech“rehabilitací“,
    tak stíhací eso katolické farské republiky v klidu učilo komoušskej leteckej dorost. A po odchodu z armády se v životní pohodě dočkalo důchodu ve funkci technika.
    Skvělej život, třeba oproti takovému Air Marshalovi Janouškovi, který si k mizivému důchodu musel přivydělávat jako skladník a noční hlídač….
    http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/v-pozustalosti-generala-janouska-objeven-pusobivy-clanek-z-britskych-novin-1966-75378/

    A ještě k obrněné brigádě u Dunqerku, není nad osobní svědectví:
    http://www.kosmas.cz/knihy/170119/nebyli-jsme-svati/
    Oproti rukopisu sice ve vydání z Joty zmizely některé „špeky“ (zbytečná a směšná cenzura), ale i tak dost věrně vypráví o poměrech, jaké v jednotce panovaly.
    Převaha lampasů nad mužstvem se těšila na funkce v osvobozené republice, proto byla snaha brigádu „šetřit“.
    I když o to mnozí její příslušníci nestáli.

 8. tata napsal:

  NO spíš smutné je že obojí snese srovnání,oco mín se ted překrucuje,

  • Laco Grőssling napsal:

   Tato, já bych řekl, že se dnes překrucuje víc. Drzosti, jako že by měl jít prezident Beneš před soud by si žádný sebekovanější bolševik, nesnášející Beneše nedovolil.

   • tata napsal:

    Laco Grőssling napsal:
    Květen 8, 2013 v 9.12

    Víte že prakricky spolu souhlasíme……….ale toto je trochu vytrženo s kontextu……oni si dovolili jiné věci samozřejmě zrovna tuto né nebot jim nehrála do not…..spíš bych řekl že ted je to nebezpečnější s důvody že tu masáž dost často dělaj profici není zřejmá na první pohled ta minulá koukala když jste nebyl fanatik,,bohužel jednu dobu sem měl nakročeno,, jako sláma s bot

 9. Rendl napsal:

  Rodina mého otce bydlela za války v Praze na Pankráci. 8. května ráno jednotka SS vyhnala všechny z bytu, babička musela jít před jednotkou rozebírat barikády, děda a otec (v té době 14letý) byli zavřeni v Krčské hájovně s tím, že budou ráno zastřeleni. Ta noc byla pro ně nezapomenutelná. 9. května před polednem urazil zámek sklepa voják Rudé armády „Davajtěs, vojna okončilas.“
  V náší rodině slavíme Den osvobození 9. května.

 10. Berkowitz napsal:

  Benešova výstraha pro nepoučitelné Čechy
  Může to vypadat jako lekce z dějepisu 1947, ale je to dopis prezidenta, který myslel na naši budoucnost. Z aktuálnosti tohoto textu nepříjemně mrazí..

  Dr Edvard Beneš národu :

  Vážení spoluobčané!

  Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.

  Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlášeny za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou ,,Češi vlastenci“, kteří se budou Sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat, a že budou nakloněni jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte.

  Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstane. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního presidenta Československé republiky T.G.Masaryka a jeho spoluzakladatele M.R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.

  Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

  Váš Dr.Edvard Beneš

  Praha, květen 1947

  • Rošádek napsal:

   No mě tedy ten text připadá až podezřele moc „aktuální“. Jste si jist, že to není třeba tím, že není starší víc než rok?

   • wiki napsal:

    Rošádek napsal: Květen 8, 2013 v 15.42 … Jste si jist, že to není třeba tím, že není starší víc než rok?

    Výskyt tohoto dopisu se dá zpětně dosledovat až ke dni 20. ledna 1998: http://www.psp.cz/eknih/1996ps/psse/stenprot/001schuz/s001002.htm

    • Rošádek napsal:

     Nevěřím ovšem, že autorem toho textu je Beneš. Pochybuji např. silně, že ten už tehdy znal slovo „revašisté“. A už vůbec se mi nezdá, že by nám komunisti za celou dobu své vlády tento důležitý dokument zatajili.

     • Občan napsal:

      To, co běhá po netu, není autentické znění Benešova projevu. Ale – projev podobného obsahu skutečně v danou dobu pronesl. Poměrně nedávno o tom proběhla diskuse na A.cz
      Kromě toho je obsah tohoto pamfletu plně v souladu s tím, co Beneš prezentoval ve svých projevech v průběhu WWII i po osvobození.

     • wiki napsal:

      Občan napsal: …projev podobného obsahu skutečně v danou dobu pronesl…

      A nějaký odkaz či citace (jiné než ta Vikova) by prosím nebyly?

     • pepan napsal:

      jo wiki, doporučuju prošmejdit valku, palbu frontu a další weby fandů do historie. Někde a před několika lety sem to viděl v pdf. jako zažloutlou, flekatou a vybledlou fotokopii, zřejmě z novin.
      Anebo tradičním způsobem, v patřičné knihovně.

     • wiki napsal:

      To je ovšem rada stylem pohádkového „Jdi tam, nevím kam, přines to nevím co“ 😉

 11. Občan napsal:

  Jodo,
  není nad autentické vzpomínky blízkých a známých. Vůbec nevadí, že jsou trošku neučesané; vzpomínky být ani jiné nemohou.

  V závěru svého článku se ptáte, co na to českoslovenští Němci.
  No, mohu posloužit jen vzpomínkami své německé babičky, provdané za kovaného Moraváka z Vyškovska.
  Děda byl za války dost aktivní v odboji a nakonec ho někdo udal. Naštěstí šel sedět za nějakou pracovní nedbalost (dělal v projekci velkého brněnského podniku a díky tomu měl přístup k různé reprodukční technice, čehož pochopitelně využíval) a na vlastní odbojovou činnost mu nacisté nepřišli. I tak ale nacistické orgány rozhodovaly, zda koncentrák nebo „jenom“ věznice. Život mu zachránil švagr – poddůstojník Luftwaffe – a tak děda skončil koncem r. 1942 ve věznici v Polsku. Vězeňský hlad jim pomáhalo přežít ujídání sladkého dextrózového lepidla…
  Babička s dětmi to paradoxně schytala o fous hůř než děda. Jakožto Němka byla nacistickými úřady považována za zrádkyni (odmítla se s dědou rozvést) a tak jí za trest byly odebrány árijské potravinové lístky, vyměněny za židovské a navrch dostala zákaz opustit Brno. Pro matku s dětmi v podstatě rozsudek smrti hladem. Ačkoli pracovala a vydělávala, nezbylo jí nic jiného než chodit s malými dětmi (6 a 2 roky) žebrat o jídlo, protože si je NESMĚLA koupit.
  A nastal další paradox – německé sousedky ji v lepším případě vyhodily, v horším na ni (s dětmi) poštvaly psa nebo jí vyhrožovaly, že ji udají. České sousedky jí naopak pomáhaly z hubených přídělů pro „neříšské árijce“ nebo ji alespoň nechaly natrhat či nasbírat trochu jablek nebo mrkve v zahrádce. Dost dlouho jsem nechápal, proč babička nenáviděla mrkev. Když jsem u ní pak na SŠ bydlel, konečně to z ní vypadlo. Válku přežila s dětmi na bramborách, mrkvi, chlebu a těch troškách, co jí dávaly nebo prodávaly sousedky; do smrti už nebyla schopna mrkev pozřít.

  Když válka skončila, děda s babičkou málem spadli do odsunu, protože někomu velice vadilo, že dědovi zachránil život německý švagr a nadto voják. Ale protože byl děda zcela nezpochybnitelně v odboji a babička za okupace prokazatelně trpěla a dědu neopustila ani v nejhorších chvílích, daly jim úřady nakonec pokoj.

 12. Joda napsal:

  Řezníček z Brna napsal: Rodiče mě vyprávěli, že když přišla Rudá armáda do Brna, jejich političtí komisaři si vyžádali na evidenci obyvatel informace o občanech ruské národnosti (byli to hlavně lidé, kteří utekli z Ruska před Bolševiky, ruská inteligence, šlechta atd) a do jednoho byly celé rodiny pozatýkány.
  Co já vím, tak pozatýkáni a následně deportováni do SSSR nebyli všichni českoslovenští občané původem z Ruska či Ukrajiny – jen někteří. Pro to, koho sebrat a koho ne měla NKVD asi nějaké kritérium. Já tuším, co tím kritériem bylo, ale , jak jsem již napsal Vlkovi, neuměl bych to obhájit argumenty.
  V každém případě, skutečnost, že byli zatýkáni a následně ovlékáni do SSSR českoslovenští občané (byť ruského původu) bylo svinstvo. A to, že československé úřady proti tomu nic nedělaly, byla ostuda. I když, na druhé straně – představte si, čistě teoreticky, že by Američané v Afganistánu zatkli českého občana, obvinili ho ze spoluoráce s Al Kajdou a odvezli ho na Guantanamo. Myslíte si, že by úřady České republiky byly schopné (a ochotné) něco pro svého občana udělat?

  • Řezníček z Brna napsal:

   Jode,
   Můj děda byl s ruskými v emigranty v úzkém kontaktu, byl totiž vášnivým šachistou a přes šachy se úzce stýkal s komunitou Rusů v Brně. Rusové zmizli do jednoho,celé rodiny, zůstali po nich jen prázdné byty. Děda byl z toho dost špatnej, snažil se zjistit co mohl, ale naše úřady mu naznačili, že jestli se bude angažovat odveze ho NKVD do SSSR také. Samozřejmě, že naše úřady selhaly, ale mohl se někdo postavit armádě, která vyhrála světovou válku? V Holandsku zase státní správa ochotně předala fašistům seznamy židů podle posledního sčítání obyvatel. Od této události je zpochybňováno sčítání obyvatel včetně údajů v nich zanesených. Za určité situace se výsledky sčítání dají zneužít /viz Holandsko/.

 13. Hladis napsal:

  K te vyuce. Ve skole jsme nemeli zadne povedomi o tom, ze by nejaci americani v cechach byli. Cela věc byla uplne ignorovana. Ale to patrilo k době. Vzdyt o první republice nas neucili skoro nic. Vedeli jsme ze nejaky TGM existoval, ale to je vse. Cely dejepis se zabýval jen delnickym hnutim az po zalozeni KSC a nasledny odboj KSC ve svetove valce. Vetsina věci byla proste ignorovana a zbytek nekriticky vyzdvihovan.

  Jinak k chovani vojaku………ono byli to vojaci ve valce. I americane například v seri Bratrstvo neohrozenych ukazuji strileni vzdavajicich se ci uz zajatych nemcu, okradani mrtvych a kradeze v nemeckych domech a uplne na konci moralne dosti rozporuplne zabiti mozna nevinného člověka…… U rusu i americanu zalezelo zda se clovek setkal s prvosledovými jednotkami ci druhosledovymi. S temi druhymy to zrovna legrace nebyla zvlaste na ruske strane.

  • Laco Grőssling napsal:

   Hladisi, zato teď se o komunistech za války ze sdělovadel nedozvíte vůbec nic. A že jich ze skupin obyvatelstva bylo zavřeno a popraveno nejvíc. Ti kteří zamlčet nejdou ( Fučík ) jsou pomlouváni. A když už buržoazie opravdu neví kudy kam, tak začne citovat paměti profesora Václava Černého. Prostě Češi, od pangejtu k pangejtu.

   • Raven napsal:

    Proč lžete?

    Můj dědeček byl velmi významný odbojář, a zároveň komunista. a na jeho počest byl po roce 1989 pojmenován memoriál v boxu. Ulice byla po tomto pojmanována již dříve, a busta byla odhalena k 25. výročí nejvýznamější odbojářské události na území bývalého Československa. Je to dohledatelné například na wikipedii.

    A ještě něco Grosslingu: Babička, dokud byla naživu, (zemřela v březnu 1989), mi vždycky tvrdila, že kdyby jej nezatkla Hlinkova garda a nepopravilo gestapo, udělal byste to Vy se svými stalinistickými kumpány – jako Vlada Klementise.

    • Laco Grőssling napsal:

     Ravene, prosím uveďte konkrétní pořady veřejnoprávní televize, za posledních alespoň 10 let, dohledatelné v televizním archivu, které se ne negativně, odbojem komunistů za II. války zabývaly. Já opravdu o žádném takovém nevím.

     • Raven napsal:

      Grosslingu,

      prosím uveďte konkrétní pořady Československé televize, z období mezi 1978-1988, dohledatelné v televizním archivu, které se ne negativně, odbojem nekomunistů za II. války zabývaly. Já opravdu o žádném takovém nevím.

     • Laco Grőssling napsal:

      Ravene, neutíkejte zbaběle před otázkou. nedělejte dědovi komunistovi odbojáři ostudu ! Napsal jste, že lžu, tak jsem Vás o něco požádal. A Vy hned „nebudeme jako oni“, že ?

     • Raven napsal:

      Vážený pane Grosslingu, uvedl jsem slovenskou wikipedii, takže si to tam račte dohledat. A ten memoriál v boxu pojmenovaný po roce 1989 po mém dědečkovi vysílá STV každý rok.
      A ještě něco Grosslingu: Husák, jak se stal v roce 1971 GT UV KSČ, nařídil, aby se ta busta mého dědečka nechala zarůst křovím, a toto bylo vysekáno až po roce 1990. To kdyby náhodou na Husáka mělo prasknout, že tím, že tím, kolaboroval s Hlinkovou gardou si zachránil v prosinci 1944 svůj špinavej smradlavej kožich.

     • Laco Grőssling napsal:

      Ravene, neutíkejte zbaběle před otázkou. nedělejte dědovi komunistovi odbojáři ostudu ! Napsal jste, že lžu, tak jsem Vás o něco požádal. A Vy hned “nebudeme jako oni”, že ?

      Tak já Vám to dokazování omezím na oblíbený pořad veřejnoprávní ČT TV Historie cz, kde se probírá kde co, v TV archivu jsou tyto pořady dostupné myslím za poslední 4 roky. Nic kladného o odbojové činnosti členů KSČ tam nenajdete, jen pomluvy a lži. No a vidím, že se přidal i Hladis, tak pomožte Hladisi Ravenovi, a ten pořad, kde se kladně o odboji členů KSČ za války pojednává nám doporučte. O žádném nevím. Myslím to bez ironie.

     • Občan napsal:

      Ravene,
      co třeba tohle: http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=779066

      Stehlíka z VHÚ jistě znáte. V přepisování zejména historie WWII světová prvnička.
      Dnešní páně Řezníčkovo upozornění na tvrzení ČRo, že žádní Wehrwolfové nikdy neexistovali, jste snad zaznamenal.
      A teď přibyl i příspěvek pana Čermáka a není sám, kdo zde dokazuje jak moc je dnes překrucována historie.
      „Informace“ o WWII na ČT jsou katastrofa. Něco málo pečlivě vyselektovaných informací o vojácích na západě (protože třeba o tom, s jakou „výzbrojí“ byli Čechoslováci nasazeni u Tobruku, se raději nemluví; stejně jako je pro jistotu pečlivě mlčeno o nesmírné aroganci gen. Pattona, která měla za následek smrt pěkných pár tisíc vojáků i civilistů, nebo o tom, jak „západní spojenci“ zacházeli s československými zájemci o vstup do francouzské či britské armády) , pokud informace o obětech WWII, pak takřka výhradně o židech, to samé platí o koncentrácích, v nichž podle veřejnoprávních sdělovadel byli opět jen židé, partyzáni jsou podle ČT jen banda ožralů a odboj byl výhradně nekomunistický nebo žádný.

      Zato pokud mají mladí neonacisté zájem o „své“ idoly, nemusejí si kupovat ani písmeno neonacistické literatury. Veškeré informace dostanou z veřejnoprávních i soukromých médií zdarma a opakovaně. Seriály o pohlavárech, bojovnících, jednotkách a výzbroji/výstroji nacistických jednotek všeho druhu běží na TV takřka nepřetržitě celý rok. A leckdy v takové úpravě a s takovým komentářem, že je lze bez větších pochybností považovat za propagaci nacismu.

     • Raven napsal:

      Grooslingu,

      Nevím, proč by veřejnoprávní televize měla dělit odbojáře na členy a nečleny KSČ, na dělníky a nedělníky, proč by měla dělit odbojáře na Židy a Nežidy, na bílé a barevné, na křesťany a nekřesťany., na Čechy a Nečechy. To pouze takoví, jako jste Vy a Mengele máte potřebu někoho někde selektovat a kádrovat.

      Veřejnoprávní televize vysílá spouustu pořadů o odbojářích, a nekádruje tyto podle stranické příslušnosti, či víry, což je zřejmě Vaše profese do roku 1989.

     • Laco Grőssling napsal:

      No jo Občane, zrovna před pár dny na ČT24, prý exhumovali u Znojma tělo jakéhosi sudetského tankistu, stovky vítězství ! Těch ruďochů co oddělal, opravdu obdivuhodné.

     • pepan napsal:

      pane Grosslingu,
      von zrovna ten Knispel sice byl sudeťák a tankový „eso“, ale rozhodně nebyl nácek:
      „….V súvislosti s jeho nespornými bojovými úspechmi vynára sa otázka, prečo Knispel – brilantný tankový strelec a nesporné tankové eso – nepostupoval v hodnostiach a nebol mu udelený Rytiersky kríž (Ritterkreuz), na ktorý bol pritom navrhnutý štyri krát (!), pričom iným tankistom bolo toto vyznamenanie udeľované už pri dosiahnutí 50 víťazstiev? Odpoveď je treba zrejme hľadať v Knispelovej značnej „nepredpisovosti“, ktorá bola už na prvý pohľad zrejmá napr. z jeho dlhých vlasov (s výnimkou známej fotky z tzv. Sennelagerparade, na ktorej je pre propagandistické účely značne „učlovečený“). Jeho spolubojovníci tiež spomínali, že si nikdy nedával servítky pred ústa a otvorene kritizoval aj chyby nadriadených. “
      Jinej německej veterán uvádí, že měl taky malér po tom, co zmlátil SS-áka co týral ruský zajatce.
      http://forum.valka.cz/viewtopic.php/p/485771#485771
      Byl to mladej kluk kterýho semlela doba. zahynul na následky průstřelu břicha, když chtěl pomoci jistému Erichu Skodovi.
      I když to jméno „navádí“, Škoda nebyl původem sudeťák, ale v Německu narozenej.
      Ne každej, kdo umřel v uniformě Wehrmachtu, si ji oblíkl dobrovolně.
      Zjednodušující soudy bych nechal místnímu přiblblíkovi, co má hnědo nejen ve spodním prádle, ale i pod lebeční kostí.

     • Laco Grőssling napsal:

      No tenhle se v té válce přímo vyžíval.

   • Hladis napsal:

    Opravdu cekam na nejakeho ideologického udernika. Kvuli tomu me opravdu nebavi diskutovat. Vylozene lzete. Na verejnopravni televizi je dostatek dokumentu k druhé svetove valce z obou frot a z obou casti odboje. Jen jaksi ta ideologie a cenzura je konecne ta tam a clovek diky otevrenym zdrojum uz muze věci posuzovat objektivne. A to muj ded byl komunista partyzan a jsem na nej hrdy.

 14. Řezníček z Brna napsal:

  Vážení Kosíři,
  Dnes jsem se odhodlal, při příležitosti slavného dne vítězství, a zaběhl jsem si v 50 letech svůj první půlmaraton v životě. Čas je velice podprůměrný (1:46:52), ale znovu jsem si ověřil, že těžké je zvítězit nad nepřítelem, ale ještě těžší je zvítězit sám nad sebou.

 15. Gerd napsal:

  K osvobození Plzně americkými vojáky mě v hodinách dějepisu učili, že americká vojska do Plzně sice přijela (dost dobře je zamlčet nešlo), ale Plzeň už byla dávno osvobozena vlastními obyvateli, protože se jim německá posádka vzdala. Jak to bylo doopravdy nevím, protože moji předci byli v té době totálně nasazeni v Německu a měli velký problém dostat se domů před koncem války. Ještě před válkou žili v Karlových Varech, tak si užili odsun Čechů z pohraničí po Mnichovu 1938. Na ten a činy spáchané tehdy sudetskými Němci se dnes zapomíná, připomíná se jen odsun v 1945.
  Podle toho, co vím, ale mnoha odsunutým sudetským Němcům odsun doopravdy zachránil život, nálada po 1945 byla jednoznačně protiněmecká a hurávlastenci byli velmi dychtiví německé krve. Kdyby v ČR sudetští Němci zůstali, po činech verwolfů by jich mnoho naživu nebo na svobodě už nezůstalo.

  • Řezníček z Brna napsal:

   Na Českém rozhlase plus říkali zajímavou informaci: Žádní verwolfové neexistovali, historici o tom nemají žádné poznatky. Verwolfové byla jen mystifikace, aby mohli zavládnout protiněmecké nálady a ospravedlnit pak následný odsun. Dost mě tato informace překvapila. Budu rád když se k tomu vyjádří někdo z diskutujících.

   • be napsal:

    http://de.wikipedia.org/wiki/Werwolf_(Freischärlerbewegung)
    Nach Hitlers Tod untersagte Karl Dönitz am 5. Mai 1945 weitere Werwolf-Aktionen als illegale Kampftätigkeit. – Po Hitlerově smrti prohlásil 5. května další akce werwolfů ( admirál) Donitz jako ilegální bojovou činnost.
    Podle mne je možné, že někteří to nerespektovali.

   • K-k. napsal:

    Jistě že werwolf existoval, nevím, jak velkým odborníkem byl onen rozhlasák a jakých historiků se ptal – ale na wiki je věnován werwolfům článek, a i jinde na netu se najdou informace – což samozřejmě lze zpochybnit. Ale mám doloženo, že v Kadani existovalo výcvikové středisko pro 14-16 leté kluky z hitlerjugend (HJ), zařazena byla i některá děvčata. Existují náznaky, že obdobné výcvikové středisko snad bylo i v Klášterci n.O. a Vejprtech. To kadaňské fungovalo při velitelství HJ od podzimu 1944, v březnu 1945 už bylo jasné, že jde o výcvik pro werwolf a že jsou připravováni pro záškodnický boj. Počet absolventů se zřejmě pohyboval v řádech stovek, přesněji to určit nelze. Instruktory byli většinou bývalí frontoví vojáci ve věku 20-30 let. Když přišly zprávy o blížící se Rudé armádě, vedení HJ i instruktoři kurzů utekli, takže aktivity kurzistů se omezily na čmárání znaků a hesel. Nikdo z nich ale při výslechu neřekl, že nebojovali, protože to nemělo smysl – oni prý nebojovali, protože jim utekli vůdcové. Informace mám jednak z písemností archivu, které jsem měla v ruce a údaje jsem ověřovala všemi způsoby, které jsem měla k dispozici a také z vyprávění pamětníků – včetně německých.
    Stačí vám tahle informace?

   • Občan napsal:

    To se asi ti „historikové“ poněkud „spletli“:
    http://books.google.cz/books?id=T1WX_MyLJVoC&pg=PA101&lpg=PA101&dq=werwolf%2Btschechoslowakei&source=bl&ots=GRcT344lKx&sig=DP-nMWkZeY7WoQ1IoqJbjGkDgxo&hl=cs&sa=X&ei=bTOKUb7mFa6w4QSAi4HoDg&redir_esc=y#v=onepage&q=werwolf%2Btschechoslowakei&f=false

    Jejich existenci ostatně přiznává i ÚSTRk.
    A doporučuji také materiály na webu pyro-csol.cz. Je tam toho o Wehrwolfech vč. struktury a výzbroje poměrně dost; na to, že nikdy neexistovali, až překvapivě hodně 🙂

   • Gerd napsal:

    pane Řezníčku,

    máte pravdu, informace z netu mizí, a to rychle. Druhdy jsem zde dával odkaz na článek Výstřely v soutěskách, kde je dost podorbně popsána činnost sudetských Němců před Mnichovem 1938 a jejich boje s tehdejší Finanční stráží na Děčínsku. Článek byl smazán. Na verwolfy skutečně byla výcviková střediska, a také někde kolem Ústí nad Labem vyvíjeli činnost. Je jim připisován i podíl na výbuchu muničáku v Krásném Březně. tedy hlásili se k tomu ve své vysílačce. Verwolfové nebyla jen nějaká vymyšlená organizace, ksutečně existovali. Něco o nich je zde http://www.acwsaloon.cz/hotove/w/werwolf/werwolf.htm
    Ale je krásně vidět, jak je s historií neustále manipulováno ve prospěch sudetských Němců, takže bych čekal, že ještě za nějakých 10-20 let bude sudetoněmecký landsmaschaft vznášet své požadavky na majetek.
    Ten boj proti německé nadvládě nikdy neskončí.

   • vlk napsal:

    Vřele bych doporučoval, aby onen autor té relace zajel do obce jménem Tři Sekery. Je to kousek od Mariánek. Na radnici tam mají pamětní desku. O třech zastřelených. z roku 1947. Werwolfy.

   • Pepa napsal:

    Ale existovali. Můj otec pocházel z vysočiny od Uhelné Příbrami a v 45 chodil na základku. A těsně po válce za frontou museli zavřít školu a děcka nesměli vycházet z domu jelikož se z lesů okolo vesnice ještě půl roku po válce ozývala střelba a vojáci pořád pročesávaly lesy a hledali vlasovce nebo vervolfi.

 16. tata napsal:

  no nevím už si nepamatuji ale otec vtom směru jasně říkal že je honili po lesích ale nic blišího už nevím,taky by mě to zajímalo

  • Raven napsal:

   Milý Tato, „honit wewolfy“ bylo slangové označení pro rabování v opuštěných obydlích bývalých sudetských Němců.

   • tata napsal:

    Raven

    UŽ SEM SE MÁLEM NEUDRŽEL,odpovědět VÁM NĚCO OD PLIC…………v souvislosti na co odpovídáte hrubě urážíte mého otce žil v PRAZE s RABOVÁNÍM NEMĚL NIC SPOLEČNÉHO……….s LIDMI váší urovně je škoda se špinit

    • Raven napsal:

     Neurážím, opravdu se tomu tak říkalo. Alepoň v Sudetech. Vy ale ze Sudet nejste, nebo ano? Budete snad tvrdit, že se v opuštěných obydlích sudetských Němců nerabovalo? Ještě dnes existují očití svědkové obojího.

     • severočech napsal:

      Rabování nemá s Wehrwolfama níc společného (samozřejmě se konalo). Tady v Lužických horách jsou zdokumentované případy, kdy již odsunutí Němci se po nocích vraceli pro ukryté cennosti a přitom se střílelo.
      Ukryté cennosti bohužel patřily do reparací pro ČSR.

     • strejda napsal:

      Ano, opuštěné sudetské majetky se rabovaly. Jak se z toho dá soudit na neexistenci Wehrwolfů?

 17. be napsal:

  „James Bacque: Ostatní ztráty

  Zacházení Sovětů s válečnými zajatci, které přežil pouze každý dvacátý internovaný, je dnes již známou skutečností. Naproti tomu se však zažívá představa, že v amerických a spojeneckých poválečných táborech byly podmínky snesitelné a v souladu s válečnými konvencemi. Desítky tisíc, na které se počet mrtvých této internace odhadoval, se dávají za vinu poválečnému chaosu a nemocem a většině historiků zpravidla nestojí ani za zmínku.

  Po důkladných rešerších v archivech a konfrontaci mnoha svědků přichází kanadský novinář James Bacque se senzačním odhalením — nebylo to jen několik ‘málo’ desítek tisíc mrtvých, ale bezmála jeden milión válečných zajatců, jímž se zajetí v amerických a francouzských táborech stalo smrtelným.

  Nový a senzační není na Bacqueových odhaleních pouze obrovský počet obětí, nýbrž hlavně skutečnost, že se nejednalo o následek poválečného chaosu a nedostatku v zásobování, ale o záměrnou cílenou politiku USA prováděnou generálem Eisenhowerem.

  Bacque dokazuje, že americká armáda disponovala dostatečným množstvím potravin k zajištění potřeb internovaných, že navíc plánovaně znemožnila Červenému kříži a jiným organizacím pomoci zajatcům a že zajetí i přes tento katastrofální stav a bez opodstatnění protahovalo na měsíce a roky.“
  Oni se samozřejmě všichni Němci poučili a žádný revanšismus neexistuje:
  http://guidemedia.cz/item/mirove-dilo-adolfa-hitlera/
  http://nassmer.blogspot.cz/p/sdeleni-mitteilungen.html

  • Občan zZz napsal:

   Bacqueova odhalení zní skutečně tak nově a senzačně, že ani nemůžou být pravda.

   Podíval jsem se na ty odkazy a jsou to stránky nějakých českých fašistů a sympatizantů Hitlera, jenom to z pochopitelných důvodů nemůžou na rovinu přiznat. Taková ta směs – něco lež, něco polopravda, trochu pravdy a výsledkem je celkový dojem, že on ten Hitler vlastně nebyl tak špatný chlapík a fašizmus byl docela fajn.

 18. be napsal:

  Já už si moc výuku ve škole nepamatuju- jen, že se samozřejmě zdůrazňovala úloha KSČ v boji proti okupantům. V roce 1968 ( bylo mi 13) si pamatuju, že se leccos líčilo jinak, než předtím, či později.S „uvolňováním“ se pohled také měnil. Semtam vycházely knihy i o západním odboji, např. kniha o „Tobruckých krysách“ , již zmíněný film Nebeští jezdci z roku 1968, natočený podle románu z roku 1964, film F.Vláčila z roku 1969 „Adelheid“ z poválečných Sudet… Tady u nás na karlovarsku se za mého mládí vždy oficiálně vyvěšovaly na 9. května 4 vlajky: britská, americká, ruská a česká. Americkou a britskou často někdo přes noc ukradnul, protože jinak nebyly k sehnání…

 19. Jan Čermák napsal:

  Článek krásný díky. Nejsem pamětník. Ale jsem důkaz, že se bolševikům práce dařila. Na 40té výročí osvobození se pamatuju jako teď, vidím-li šeřík spolehlivě pláču. Moje děcka už to tak nemají. Ale v TV se točí II sv pořád, takže o tancích toho ví 14letý synek víc jak já. Je zajímavé jak nás to tema stále láká, a první je skoro zapomenuta. myslím, že za tím bude nějaký atavismus.
  Ale píšu kvůlivá diskusi. Jsem Havlbroďák, taky v našem městě 5 května vyvěsili vlajku a založili NV. Němci při útěku členy NV zatkli a umučili 6. května. Divit se potom našim poválečným zvěrstvům je těžké. Taká byla doba. Derick byl SSsák, kdo by to řekl.
  Chodil jsem na gympl Vratislava Šantrocha, dnes K.H.Borovského. Šantroch byl rebel, kterého vyhodili ze školy protože napsal na zeď „Ať žije SSSR“ stal se novinářem RP a za války ho popravili. V roce 1988 nebo 7? mu odhalili v našem parku pomníček. Co myslíte , že se stalo v roce 1990? Pomníček zmizel, přes mé tehdy komické protesty. Kde je netuším, ale dodnes se za to stydím.
  Přesto, že je pořadů o II sv válce sdosti, byť jsem to nepočítal, řekl bych že se historie znovu falšuje. Frekvencí. Tím kolik a o čem se informuje/Chomsky/. Historie se tak znovu obrací na ruby, Rusáci, kteří to zaplatili svými životy, jako by přestali existovat. Jistě byl zde obrovský dluh vůči západnímu odboji, za bolšána se nesmělo. Ale jeden film o východním nebo KSČ odboji vzniklý po roce 89? Aby tam Rusáci nebyli zobrazeni jako ožralá hovada/Želary/… Napadne Vás?
  Mne napadá skvělý 4dílný dokument o Dukle, jinak nic. Rád budu opraven, ale dělá to na mne dojem, že jsme se jak korouhvička otočili o 180 st a nijak se nepoučili.
  P.S. Včera mi někdo z domu ukradl českou vlajku. Asi nejsou k sehnání….

 20. Laco Grőssling napsal:

  Dnes jsem se díval na pietní akt na Vítkově. Při odchodu prezidenta sborově všichni veteráni salutovali novému vrchnímu veliteli Zemanovi způsobem k přivítání zprava. Myslím, že tito úctyhodní pánové si uvědomují, že v něm mají svého zastánce. Na rozdíl od obhájce našich zjevných nepřátel, proti kterým oni bojovali, Schwarzenberga.

  Nikdy jsem nebyl na Národní tryzně v Terezíně. Letos tam půjdu poprvé v životě. Drzost falšovatelů historie dosáhla nebývalých rozměrů, ba i zde na Kose se najdou. Vrchní velitel a prezident tam bude mít projev. Je třeba podpořit občanskou společnost a poslední pamětníky osobní účastí.

  Tak zvu i zájemce z Kosy. Národní hřbitov v Terezíně, neděle 19.5.2013 od 10,00 hodin.

  • Občan napsal:

   My jsme dnes po mnoha letech byli položit kytičku k památníku padlých v našem městečku.
   Vaše rozhodnutí plně schvaluji; té záplavě lží je třeba učinit přítrž, byť drobností.

  • Raven napsal:

   Grosslingu

   Doufám, že až tam pojedete, tak po tom novém mostě přes Labe, který byl otevřen na sklonku roku 2009. Nese jméno jednoho z pilotů – účastníků bitvy o Británii. Jelikož jsem jej znal OSOBNĚ, protože bydlel asi 200 metrů ode mne, tak když se vybíralo jméno pro ten most, s pár dalšími jsme dali návrh zastupitelstvu města, a to nám vyhovělo.

   Praskněte třeba vzteky, protože nic jiného Vám nezbývá.

   • Laco Grőssling napsal:

    Ale jděte Ravene, jsem sice cholerik, ale kvůli takovým blbostem se rozhodně rozčilovat nebudu. Jména ulic, náměstí i mostů se mění jako jarní počasí. Nemá to nic společného s reálnými zásluhami lidí podle kterých to či ono bylo pojmenováno.
    Tak most Antonína Zápotockého je dnes Barrandovský a ten Gottwaldův se jmenuje v Praze zase nějak jinak, i když je oba postavil bolševik, je to jedno a ta pojmenovávací mánie je směšná.

    • Raven napsal:

     LŽETE Grosslingu.

     Drtivá většina těch, kdož stavěli jak Barandovský tak Nuselský most byli nestraníci. A nebudete mne přesvědčovat, že kdyby tu nebyli u vesla bolševici, tak se žádné mosty nestavěly, že ne? Takový Verrazano Narrows – Bridge v NYC byl postaven, aniž byl v zastupitelstvu N.Y. jediný bolševik. Ted, od roku 2006 se mimochodem staví podstatně víc, než před rokem 1989. Dokonce se tu již několik let staví největší sportoviště, jaké tu kdy bylo, a již dsnes jej využívají BEZPLATNĚ Grosslingu, BEZPLATNĚ statisíce lidí všech věkových kategorií, a různých národností.

   • Laco Grőssling napsal:

    Co vy, do Terezína nevyrazíte ?

    • Raven napsal:

     Vyrazím Grosslingu – abych se tam s Vámi setkal, a Vy mi do očí mohl říci, že jsem zbabělec. Berete?

     • Laco Grőssling napsal:

      Ravene, co vím zcela jistě je, že jste fanatik.

     • Občan napsal:

      Ravene,

      Vy jste jen duševně nevyrovnaný, nebo provokatér?
      Silně mi totiž připomínáte kolektivní nick „Josef K.“ (momentálně „Karl IV.“) z Aktualne.cz.

 21. tata napsal:

  Raven napsal:
  Květen 8, 2013 v 19.05
  Vyrazím Grosslingu – abych se tam s Vámi setkal, a Vy mi do očí mohl říci, že jsem zbabělec. Berete?

  PODLE TOHO TO ZAVÁNÍ Danem,TO bylo jeho oblíbené takže asi nemá cenu reagovat

 22. Lex napsal:

  Nesmrdí vám tu ropa? Nebo zkyslá višňovka?

Komentáře nejsou povoleny.