TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2013 -DOPLNĚNO!


napsal  Laco  Groessling

Byly doby, kdy Terezínská tryzna, vzpomínka na tisíce obětí místního ghetta i Malé pevnosti, byla jaksi oficiální událostí a tak jsem se jí nikdy nezúčastnil. Znal jsem dobře paní, která v předválečném Terezíně žila a na tryzny i v době reálného socialismu jezdila zcela dobrovolně. Vždy v černé sukni, bílé blůze se stovkou jiných položit jednu růži k některému náhrobku na Národním hřbitově před Malou pevností. Přiznám se, že jsem jí ne zcela rozuměl, zejména, když jsem věděl, že nebyla tehdejšímu režimu příliš nakloněna.

Až nyní, poté, co podle mne jeden z největších škůdců státu a národa, o konání prezidenta dr. Edvarda Beneše pronesl, že by dnes byl hnán k zodpovědnosti do Haagu, jsem nemohl na Tryznu nepřijít. Poprvé v životě, již jako obyčejný důchodce. Prostě mi to nedalo zůstat jako obvykle doma, navíc se Tryzny měl zúčastnit prezident, na kterého již přímo hystericky útočí téměř celá Černá internacionála ( v případě M. C. Putny tentokrát výjimečně bez katolické církve ).

Samozřejmě, že je mi jasné, že o jednoho Antouška víc, nebo míň nemůže hrát v současných vnitropolitických sporech žádnou roli. Ale chtěl jsem si udělat osobní,  stálou lží a demagogií veřejné televize nezkreslený pohled na jistý druh projevu veřejného mínění. Dorazí dostatek lidí ? Jaké bude jejich složení a jak budou reagovat ?

Než popíšu veškeré dojmy o průběhu vzpomínkového aktu, napíši krátce.

Byl jsem mile překvapen.

Netroufám si přesně odhadnout účast, ale celá oblast vyčleněná pro diváky stupňovitě se svažující k Národnímu hřbitovu v délce tak 200 m byla plná a to lidé stáli ještě na přístupové cestě k Malé pevnosti a na druhé straně přímo na státní silnici. Odhadem, možná 5-7 tisíc. Většina z nich přijít nemusela, pokud nepočítám příslušníky ozbrojených složek. Takže účast překvapivě četná, alespoň pro mne. Ale co bylo důležitější, to byla atmosféra setkání, která byla slavnostní a veskrze pozitivní. Co bylo velmi povzbudivé, to byla účast mládeže. I když akce se zúčastnili lidé všech věkových kategorií, včetně posledních vězňů. Asi by nemělo, ale kupodivu mne překvapilo, jak lid ztichl a ti co seděli vstali při prvních tónech státní hymny, kterou přednesla Ústřední hudba armády České republiky, podobně při zvuku chorálu Kdož sú boží bojovníci.

Projev představitele Bojovníků za svobodu byl jasnou odpovědí škůdci Schwarzenbergovi a těm co jej podporují. Nepřepisujte historii !

Prezident Zeman měl jako obvykle projev podnětný, i když přece jenom na můj vkus ambivalentní, když srovnal do řady podle něj totality, z nichž ta sovětská válku nezačala a tak také nebyla viníkem obětí, na které se vzpomínalo. Ani jej nenapadlo vzpomenout, že zatímco představitelka předválečné buržoazie Horáková byla pražským gestapem z Malé pevnosti propuštěna domů, ( což byl jev naprosto výjimečný ), gestapo bez soudu nechalo postřílet těsně před koncem války 2.5.1945 bez soudu 10 zde vězněných mladých komunistů. Nicméně potlesk sklidil prezident hlasitý. Věru stoupenci katolické buzny, byli alespoň dnes v Terezíně v zanedbatelném počtu, pokud tu vůbec nějací byli.

Říkal jsem si, že se z místní atmosféry pokusím odečíst sílu prezidentovy pozice a jeho vyhlídky na prosazení svého slibu z konce vítězné kampaně.

„Teď si jedu odpočinout na Vysočinu, ale já se vrátím a se mnou přijde zákon !“

A můj odhad ? Jeho pozice je velmi silná, pokud jí neublíží věci viz major, například zdraví. Prezident Miloš Zeman má totiž podporu Židů a ti ačkoliv se shromáždili po slavnosti u Davidovy hvězdy v počtu pouhých 40-50 ke krátké modlitbě pod vedením zemského rabína Sidona, prostě alespoň pro nejbližší budoucnost jsou velkou světovou silou. A samozřejmě také prostý lid, my Antouškové. Češi, tedy ti, kteří nejsou domnělou elitou, spíš prominou prezidentovi, že má sklon k alkoholu, než náznak národní zrady cizákovi . Veteráni vůbec ve své většině, alespoň co jsem zaslechl z řečí, vnímají prezidenta, jako ochránce tradice. Je příznačné, že mezi oficiálními hosty jsem nezaznamenal nikoho z TOP 09, vnutila se sem jenom Němcová a Píka, naštěstí neměly příležitost promluvit..

No a večer v TV ? Samozřejmě, že ČT 24 nezklamala má očekávání, prvním tématem byla katolická buzna. Tryzna až čtvrtá a i to jen krátce. Hanba České televizi !

Vlkův  dodatek:

Milý  Laco,

ještě  nikdy  jsem nestál na  Kose  před  větším  dilematem  než  dnes,  kdy  jsem musel  rozhodnout  otázku,  zda  Tvůj  článek  na Kosu  pustit, či nikoli. A věř, že  jsem  litoval okamžiku,  kdy jsem se rozhodl  ji znovu resuscituovat.  Kdybych  tak  neučinil,  nemusel  bych  řešit  problém, co je pro mne  větším  zlem.

Zda  to,  že  zcenzuruji a  NEPUSTÍM  autorovi Kosy jeho  článek  protože  se bytostně  dotýká  zásadních  hodnot, které  vyznávám a pro  které  jsem Kosu  stvořil: Což  je umocněno  tím, že  jsi můj přítel

nebo  zda popřu  jeho  zveřejněním   svoje  zásady  a  budu  v praxi  demonstrovat,  že  Kosa  je  skutečně  širokonázorová  a  otevřená  téměř  všem a všemu.

Nakonec  jsem, jak  vidíš,  zvolil druhou možnost.  S  obrovským šrámem na  duši  i srdci.  Abys mi správně  rozuměl  –  neměl bych problém  s  tím, kdybys  napsal  kontračlánek  na  ten můj  včerejší  o Putnovi. A  zkusil  tam  jasně  zargumentovat, proč   má  Zeman  ve  svém, pro mne naprosto nepřijatelném  postoji, pravdu. V takovém případě bych  ani okem nemrknul a  šlo by  to na  sklo. Ať  si  čtenář  vybere. Názor proti názoru.

Ale  tohle  je prostě  pro mne nestravitelné.  Z mnoha  důvodů.  Nebudu  je  rozpitvávat.  Nemám zájem  na  tom,  aby mi  kdokoli  mohl  vytknout,  že  jsem  k  Tvému  článku  přidal, po  vzoru  totalitních  systémů a  manipulátorů  návod, jak si  má Tvůj text  vykládat. Nic  takového. nechám  vše  na  čtenáři a jeho  úvaze.  Jen  Ti  chci  sdělit,  že  druhý  podobný  text  už na Kosu nepustím.  Dokážeš  li  to, neber  prosím  tyhle  řádky  osobně.

Laco  Groessling  jako  autor  příspěvků  úrovně  do teď  na  Kose je  vždycky  vítán nebude mít  sebemenší problém  s publikováním a  vlk bude rád, že jej má  mezi svými  autory. Ale  pro  dnešního  Laca  by  Kosa v budoucnu  prostě  nebyla  tím pravým ořechovým. Nevyháním  Tě , nekladu  Ti  žádné omezující  podmínky.  Chci  jen  aby  jsi se nad  svými texty  hlouběji  zamyslel.  A pohlížel  na  dnešního  prezidenta  stejně  kritickou optikou  jakou  jsi použil  vůči  oběma  jeho předchůdcům.Nic  více.

Díky za  pochopení

vlk

Lacova  odpvěď:

Milý příteli Vlku,

 

chtěl bych Tě požádat abys výjimečně přidal tento můj dodatek za Dodatek Tvůj pod blogový článek Terezínská tryzna 2013, nemám jinou možnost, jak odpovědět na Tvůj veřejně projevený názor také veřejně, poté co nelze psát do diskuzí.

 

Předně, vážím si toho, že ctíš právo publikovat jiný názor, než jaký zastáváš Ty. Zejména, když je Kosa Tvůj majetek, Tvůj prostor a především Tvoje práce. Je tedy zcela Tvoje právo pustit na sklo co Ty uznáš za vhodné.

 

Mám ale poněkud jiný názor na to „co by se obecně mělo ještě tisknout a co už ne“. Tou hranicí jsou zákony této země. Pokud je text neporušuje, neměl by být důvod jej nepublikovat. V obecné rovině.

 

Chápu, že i pokud se text vejde do zákonem daného rámce, nemusí se Ti líbit, neboť je velmi v rozporu s názory Tvými a Ty jak píšeš, jsi potom v těžkém dilematu, zda jej otisknout, či ne.

 

K tomu mohu napsat jen jediné. Vždy se mi vymstily kompromisy. Nedělej je ani Ty.

 

Jak jsem na Kose napsal několikrát, cítil jsem se zde vždy komfortně. Nevadila mi kritika kohokoliv, rád jsem se diskuse vždy zúčastnil, až na výjimky, kdy se jednalo o fanatiky, se kterými nemá smysl se přít a ztrácet čas. Píši jak píši, myslím si co si myslím, věřím, že myšlení nemá hranic. Jen publikování výsledků téhož hranice mít musí.

 

Pokud holt jednou seznáš, že mne chceš zcenzurovat, neváhej tak učinit a nedělej kompromisy. Bude to vždy především obrázek o Tvém způsobu vedení diskuse na Tvém blogu a to je legitimní počínání. Nepochybně bude dostatek místa někde jinde napsat co si myslím. V žádném případě Ti nemíním dělat problémy a okrádat Tě o čas rozhodováním.

 

Rád si přečtu názory čtenářů Kosy na emailu groessling@seznam.cz.

 

Zdravím Tebe a všechny zdejší návštěvníky

 

LG

Laco,

jak  vidíš  nemám  problém s uveřejněním  Tvé  odpovědi.  Nicméně  to nic  nemění na  mém,  už  vyjádřeném postoji. Budu li  znovu ve  stejné situaci, pak opravdu kompromis  se  svým svědomím  už  neudělám. Jakkoli  rozumím  celému  Tvému  sdělení.  Tomu, co  v něm  stojí explicitně i  tomu, co  je sděleno pod  čarou.Ale obé je sděleno korektně.

Tvůj  vlk

Příspěvek byl publikován v rubrice Groessling podotýká se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.