Kosa získala dosud tajný projev Miloše Zemana!


Před Vlčtejnem včera  zastavilo velké  černé  fáro.  Zrovna  když  jsem vynášel  smetí do popelnice.  Vyběhnul  z  něj  chlap jako hora,  černý  kvádro,  černý  brejle, samej  sval, v podpaždí  boule….   A  rovnou  ke  mně  – hele  ty  vlku,  něco pro  tebe mám! Přísně  tajnýho.  a máš to jenom ty. Tak nevokouněj  a ber.   Já na něj  civěl jak  Zilvar  z  duševního  chudobince  a vyděšený  jak poledne.. jak  ví, že  jsem  vlk?  ….  A nevěděl co  říci.  S  tímhle  týpkem nešlo  žertovat.

Jak že  to  zpíval kdysi  Pepa  Nos?

Já jsem  agent síajej,

hrozně hroznej, hrozně zlej!!!!!

Jo tak  to  byl  přesně  on.  Tvrďák,  co  si  dává  Jamesi Bondy k  snídani.  A  teď  jako si a si  chce dát  vlka  když….

Ale  nedal mi čas  na  rozmyšlenou  vzal mne za pazouru,  jedním hmatem my  z ní  vyrazil  kyblík od  smetí, naštěstí  už  vysypaný  do popelnice  a místo  něho  mi  tam  vrazil cédečko.  Sedl do auta,  prásknul dveřmi, prohrábnul kola  až  na šterkové  podloží  silnice před  Vlčštejnem a  a odpálil jak  raketa.  Prostě  tvrďák.  A  já  se plížil  domů Nikoli jako vlk,ale jako spráskaný  pes. kdo ví ,co je  na  tom  nosiči…  Teprve  doma  mrknu  na  popisku  a  čtu  Projev  Miloše  Zemana na  odpoledne  – úterý 25.06.2012-14,00hod.  oficiální verze  a Skutečná  verze pro  členy  církve.

Trošku se mi ulevilo. Hrnu se k  počítadlu  A opravdu – na  cd  jsou  dva projevy. Jeden  má  nadpis  Oficiální  pro  tisk !  druhý  jen  Reálný  pro   členy  církve.

Přečetl jsem je  samozřejmě  oba. A  rozhodl  ,že  Kosířům odprezentuji zatím  jen ten  oficiální, který  by  česká  i  světová veřejnost měla  slyšet  až   v  úterý odpoledne: Kosa je  prostě  Kosa a nevidím sebemenší  důvod, proč  by  Kosíři měli  čekat  až  do  úterý, když  to mohou mít  hned. Kosa je  prostě Kosa!. Takže  tady to je:

Vážené občanky , vážení  občané,

Minulý  týden  vznikla  v  naší  zemi politická  krize.  Respektive  další  z  řady  politických  krizí,  způsobených  nekompetencí a neumětelstvím  politických  elit  koalice  i opozice.  Dal jsem  politickým reprezentacím  parlamentních  stran  celý  týden,  aby  našly  z  krize  to správné  východisko. Po  vzájemné  domluvě.  Stalo se, co jsem  čekal. Místo  toho, aby  si uvědomili  vážnost  situace, znásobenou  povodněmi a nutností  rychle  pomoci  zaplaveným, daly  opět přednost,  před  zájmy  státu,  svým parciálním  cílům.  Koalice nebyla schopna  jednat  s oposicí.

Po  rozhovorech  s  jednotlivými stranami  se ukázalo , že  tzv. vládní strany  mají  diametrálně   odlišné  představy  od  oposice. Ta  preferuje  předčasné  volby, zatímco  tzv. koalice chce pokračovat s  vládou  Petra  Nečase bez  Nečase. Představy  zásadně  rozdílné a neslučitelné!

Ani s jednou z  těchto variant  nemohu  souhlasit. Nepřistoupím  na  hrátky  nezodpovědných  politiků. Zejména ne proto, že  můj  mandát,  získaný přímo od  občanů je  daleko silnější  než mandát  kterékoli politické strany   a já  musím  dodržet  své  předvolební  sliby  svým  voličům  a dbát  zájmů  státu.

Naprosto  nemohu  tedy  přijmout pokus  dosavadních  vládních stran resuscitovat  politickou  mrtvolu,  kterou  se mi  snaží podstrčit  s projektem  vlády  kterou by  vedle   předsedkyně  dolní  sněmovny  Miroslava  Němcová. A  to  z mnoha  důvodů,  z nichž  uvedu  ty  nejdůležitější:

-pokládám  za  naprosto  nepřijatelné  tvrzení, že  jde o   vládu postavenou  na  půdorysu  původní  koalice.  Velmi  podrobně  jsem prostudoval  jedinou  koaliční  smlouvu, která je  k  disposici.  Týká  se spolupráce tři stran  – ODS +TOP+ VV.  A  reprezentuje  118 poslanců. Zástupci  autentických  VV  jsem byl  ujištěn, že  se tohoto  projektu  nehodlají  zúčastnit a že naopak preferují  nové  volby.  Tvrzení  ODS a  TOP o  nové  vládě , postavené  na   koaličním půdorysu  je  tedy  naprosto vyfabulované a neodpovídající  realitě.  Byl jsem ochoten  tento  názor  korigovat, pokud  by  mi  paní Němcová  přinesla  118 původních podpisů, podporující  její  administrativu. protože  toho není  schopna,  nemohu  akceptovat  návrh těch politických , které  za ní stojí.

-situace , zejména  ekonomická,  vyhrocená  ještě  povodňovými  škodami, je natolik  vážná,  že  není  možné,  aby   zemi  vedli  politici  bez  větších  exekutivních  zkušeností  či   zatížení  podivnými  skandály  z minuolých dob. Nebo  dokonce  takoví u nichž  existuje  důvodné  riziko , že  mohou  být  v nejbližší  době předmětem  zájmu   orgánů  činných  v trestním  řízení.  V  této souvislosti  chci  všechny  ujistit ,  že  se celou vahou prezidentského  úřadu  zasadím  o  řádné  vyšetření   případů, odstartovaných  minulý  týden, podle zásady padni komu padni!A  právě  došetření  současného  skandálu, bez  zásahu  těch, kteří by  chtěli vyšetřování  mařit, je  dalším důvodem, proč nemohu   požehnat  vládě  Miroslavy  Němcové.

-tzv. koalice sice disponuje  těsnou technickou  parlamentní  většinou,  nicméně  v  podstatě  stojí a padá  s  pseudostranou, která  neprošla žádným  volebním   testem.  Která  není odpovědna  žádným  voličům a  u které není  jasno  koho a co  vůbec  zastupuje a  tudíž  dle mého názoru postrádá jakoukoli legitimitou. Ale  ani s její pomocí  není  schopna  přehlasovat  veto  senátu nebo veto  prezidentské.K  tomu  je potřeba  nejméně  101 hlasů,  což  lze  dosáhnout  jen  s  pomocí tzv. nezařazených poslanců,  jejichž  podpora důvodně   může  být  podmíněna  politickou  korupcí. Je tedy  zřejmé, že  designovaná  vláda ODS +TOP+Lidem  nedisponuje  ani dostatkem  hlasů, ani  potřebnými znalostmi a dovednostmi  a osobnostmi, které by byly  na  výši  situace,  ale hlavně  –  nedisponuje  žádnou  důvěrou  voličů!

Z  výše  uvedených  důvodů  nemohu  akceptovat návrh  na  designování  vážené předsedkyně  senátu jako nové  předsedkyně  vlády  ani   vládu  slouženou  ze  zástupců  ODS , TOP  a toho, co  si  říká  LIDEM:

Šanci sestavit  vládu jsem nabídl    vítězi  posledních  voleb. Aby  vládní  agendu  převzala  ona.  Vedení  sociální demokracie  neosvědčilo  ani  vůli  ani  odvahu se tohoto  nelehkého , ale  státnického    úkolu  ujmout,  ačkoli  to byla ideální příležitost  těsně   před  termínem  řádných  voleb,  přesvědčit  voliče  konkrétními  činy, že  disponuje kompetencí,  programem a personálním vybavením,  které vyvedou  zemi z krize.  Jediné, co jsem  od  oposice slyšel  – místo konkrétních představ,  jak  řešit  nahromaděné  problémy,  bylo jen  volání  po předčasných  volbách.   .Nikoli  ochota – jít , tak  říkajíc, k pumpám.

Myslím, že není  čas  na  volební  hrátky , zejména  v  čase  letních  dovolených.  Nehledě  k  tomu, že  republika  je  ve  velmi těžké  finanční situaci a nemůže  si dovolit  vyhodit  nejméně  půl miliardy korun  zbytečně. Tyto  peníze  jsou daleko více třeba  v povodňových oblastech  na  zahlazení  alespoň primárních  škod.  Nešťastníci  v tomto  území  nepotřebují  volební  kampaně, plané  řeči,  ale  činy .   Zejména  tehdy,  když  vlastně  do  řádných  voleb  by  zbývalo nanejvýše   6měsíců.

Dále  je nutné  začít  pracovat na  rozpočtu. Na  odpovědném rozpočtu. Odcházející  vláda mne  za tři roky  své  činnosti nijak  nepřesvědčila , že  je  schopna  takový  rozpočet sestavit  a sociální demokracie  tento  nejdůležitější  úkol každé  vlády vzdala  předem, přesto  že  situace nesnese  odkladu.

Proto jsem  odmítl  také požadavek  na  konání  nových  voleb.  Nehledě  k  tomu, že  k  tomuto řešení  nemám žádné  ústavní kompetence.Ty  mají  jen  parlamentní strany,  které tak mohou  učinit  i beze  mne  , ale  zjevně  nejsou schopny  se na  tomto  řešení dohodnout.

Nezbývá  mi  tedy, než  abych  použil jediné možné  řešení, odpovídající  situaci,  v níž  se  Česká  republika  ocitla.  Jmenovat  vládu  odborníků, vedenou  panem……  tady je kupodivu  text  nečitelný a zmatečný. pozn. vlk…, s kterým jsme  domluven  jak na hlavních  cílech vlády tak na některých  rozhodujících  jménech. Jménech  skutečných odborníků,  o jejichž  schopnostech problémy  řešit a  nikoli vytvářet, nemůže  být  pochyb. Očekávám, že  se  svých  úkolů  ujmou neprodleně,   aktivně  a kompetentně..

Nebudou  ztrácet  čas  zbytečnými politickými  koaličními a  stranickými  tanečky..O  to  více se budou  věnovat  věcem, které  nás  všechny  a zejména  postižené povodněmi,  opravdu pálí.  Nepochybně  připraví, po  dlouhé  době  a velmi rychle,  také  realistický  rozpočet, který nebude podlamovat  ekonomiku  státu, který  nebude poplatný    jednotlivým  mafiím  a lobystickým  skupinám, ale  bude dbát   zájmů  občanů  země.  Protože  jde o  skutečné profesionály  a odborníky,  není potřeba  politické  krytí. To jim poskytnou  výsledky  jejich práce..

Jsem  si plně  vědom  skutečnosti,  že  soukromé, polosoukromé  a  stranické  zájmy  mohou  vést  v  parlamentu jak  vyslovení  nedůvěře  této   vládě,  tak dokonce   i k silovému  prosazení  dosud  odmítané varianty  předčasných  voleb. jestliže  politici, kteří  opakovaně  dokázali,  ať  už  svou neschopností nebo zbabělostí,  že  nejsou  schopni  spravovat  stát,  budou tak  neodpovědní,  že  se  rozhodnou  vyhodit  stovky milionů  oknem, jen  aby  uspokojili  své  politické  ambice. Ale bude na  vás  – voličích, abyste  v takovém případě   „ocenili “  toho  flagrantní plýtvání,  už  tak nedostatečnými  zdroji, u volebních  uren.

Takže  toto  jsem  našel  na  cédéčku  toho  drsňáka. Toto  prý  se dozvíme  v  úterý ve  14,00.

Ale.. ano, pamatujete  si  správně  – je tam ještě  jeden projev…  Který  nese  nadpis  Reálný  – pouze pro  členy  církve!

Ten zatím nepustím.  Až  podle  toho jak se situace vyvine. Může  být, že  už  tohle  je  podvrh.  A že  to v  úterý bude úplně jinak.  Čert  tomu  chlapovi  věř!  Kos a je  seriozná záležitost a  ne  nějaká  MfD.

Ostatně  – je  to  drsňárna, která musí  být  určitě podvrh…. Ale..  no…. prostě , pro tentokrát  skončíme.  Nechte  si zatím  zajít  zvědavost.Přece víte,  že  kdo je  zvědavý , bude brzo starý!

A  radši  řekněte  spolu se mnou  -Bůh ochraňuj Ivo  Ištvána!

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

89 reakcí na Kosa získala dosud tajný projev Miloše Zemana!

 1. Šims. napsal:

  Asi to tak zítra uslyšíme, možná to trochu zkrátí, oprostí se od některých pentliček, dá to natvrdo.

 2. Akela Vlková napsal:

  Místo, abych se odebrala ke Světluškám likvidovat škody po obědě…. tj. zametla brambory a květákový mozeček se zeleninovým salátem z pod stolů…. čtu, čtu a zírám. Nic lepšího mě nenapadlo než reklamní slogan z devadesátých let minulého století : “ Vy zíráte, my zíráme – Vizííííííír, žářivě čisté prádlo !“ Dobrá, nenechám zvědavost cloumat majestátem…. co to plácám… Akelou a počkám si na zítra, tj. úterý 14,00 hodin. Jasně, kdo je zvědavý, bude brzo starý…… 😀

 3. strejda napsal:

  Měli jsme šanci na výběr mezi dvěma presidenty. Někteří dali přednost jednomu, druzí druhému a třetí neosvědčili ani vůli, ani odvahu se tohoto nelehkého, ale státnického úkolu ujmout a raději nevolili,
  Protože vývoj jde jak jde, byl by i jiný president než ten dnešní, před podobnou volbou. Co by asi řekl a co by udělal? Jak by využil svě obrovské schopnosti analytického hodnocení vlastní jeho státnickému formátu a pověstné rozšafnosti.
  O vlkově prognóze se dá mluvit jen předem, před Rhodem. Já mu dávám za 1. Vlkovi, ne presidentovi. Tomu za 2. Říká se tomu chvalitebně.

  • Rošádek napsal:

   Dovolím si opravit: měli jsme původně šanci na výběr mezi devíti prezidenty. Mnozí pak byli tak znechuceni předvolbou svých spoluobčanů so druhého, že se na protest odmítli spolupodílet na konečné instalaci jednoho z nich.

 4. Tecumseh napsal:

  No to jsou věci, chopit se toho schopný scénárista, má námět na akční thriller.
  A k samotnému projevu – kdo si počká, ten se dočká. Tak si počkáme do zítřejšího odpoledne.

  • Gerd napsal:

   Kde jen jsem to slyšel? Velký náčelník Šavanů řekl totéž svému bratru Tenskwatawovi 4. října 1913 na řece Temži (v Kanadě).

 5. XY napsal:

  No, upřímně řečeno, nechápu, proč je tolik písmen kolem celkem čitelného scénáře: Prezident nejspíše najmenuje svého premiéra, který sestaví svou vládu. I kdyby byla ze samých geniů, jakože nebude, těžko, přetěžko získá důvěru. Nevím, jak zoufalá ODS, ale zcela rozhodně chtivý Kalousek a jeho poslanci dodají ten potřebný počet hlasů do rozpouštějící stodvacítky a je vymalováno – půjde se znovu k urnám. A o to tady snad jde, ne?
  Prezident zachová tvář – nepotvrdí další koaliční vládnutí, učiní, co může, aby odvrátil ztrátu 500 milionů za předčasné volby (při hospodaření dosavadní koalice je to ten nejprůhlednější pseudoargument) a frustrované voličstvo dostane, po čem volá – příležitost rozhodnout znovu.
  Co je na tom špatně? Vždyť přece o to jde – a já to vítám!
  Pěkný den všem.

  • Rošádek napsal:

   Pozoruhodné ovšem je, že ten argument s 500 mil. za předčasné volby ho nenapadl, když se ucházel o prezidentský úřad s tím, že SI PŘEJE předčasné volby. A to ještě nebylo po Nečasově aféře ani vidu ani slechu.
   Ne, nezachová si tvář. Už ji ztratil.

   • Zdena napsal:

    Jejdankote, a to před Nečasovou aférou byla trojkolka jako lilium?. Vládla bez skandálů, po korupci ani vidu ani slechu? A Zeman ztratil tvář, když si přál odchod toho svinstva co se teď poroučí. Přál si to samé co většina občanů, zbavit se Nečasovy vlády. A když nám Šlachta s Ištvánem nakonec takto nahráli, tak Zeman po jejich nahrávce smečuje. Současná vláda jde od válu. Don Pablo nebude moci „prošetřovat“ zda bylo v práci těch dvou výše jmenovaných procesně vše v pořádku. Nemám natolik bujnou fantazii, abych si dokázala představit, že budoucí úřednická vláda by mohla být větším zlem, než ta naše drahá, ale opravdu velmi drahá, odcházející vláda. Nehledě na to, že nás jmenování úřednické vlády tak jak tak dovede k novým volbám. Jen moc doufám, že pak k volbám nepřijde příliš mnoho soumarů..

    Ještě jedna perlička, zdánlivě nesouvisející. Zemana jsem před volbou prezidenta sledovala dost intenzivně. No vždyť to byl můj favorit. V jednom rozhovoru se ho tehdy zeptali na nejlepšího financmajstra všehomíru Kalouska. Zeman jim na to tenkrát odpověděl. Na něho se mne neptejte. On je pro mne už politická mrtvola a do mrtvol se nekopá… No tak doufám, že sešupem famiglie a rozdáním nových karet se tou politickou mrtvolou stane definitivně. Voliči, vykroužkovali jste Langera, pěkně prosím, vykroužkujte i toto individium, až dojde k volbám.

    A tak končím vlkovým:
    1)
    Miroslavovi Kalouskovi přeji brzký a spravedlivý proces.
    2)
    Pane Bože a Miloši Zemane: Ochraňujte Ivo Ištvána.
    🙂 🙂

    • Rošádek napsal:

     No tak se tedy zeptejte svého favorita Zemana, proč tak obrátil.

     • Zdena napsal:

      Já si myslím, že neobrátil, je to pragmatik, který postupuje v rámci vymezeném danou situací. Počkáme si do zítřka, co se dozvíme. Já považuji sestavení úřednické vlády jako prostředek, ne cíl k novému rozdání karet.

     • Rošádek napsal:

      Nemusíme čekat do zítřka. Víme to už dnes. Když se chtěl stát prezidentem, tvrdil, že je pro předčasné volby. Teď pr ně najednou není. Obrátil.

     • XY napsal:

      Ale jakpak že obrátil, Rošádku. Žene to k nim co nejvyšším tempem a ještě rozráží koaliční představu o 101 podpisech tím, že vyviklává prodejnou Karolínu. Což neznamená, že někde nemá schovaný zase jiný podraz na opozici, ale zatím to nemá chybu… 🙂
      Pěkný večer!

     • ujo napsal:

      ale vždyť neobrátil, jenom – jak nedůvtipným několikrát opakoval -předčasné volby nařídit nemůže; může je tam však pomocí odbornické vlády dokopat

     • Rošádek napsal:

      Nevím, školy nemám, ale řekl bych, že když někdo doslova říká „Jsem proti předčasným volbám“, tak je proti předčasným volbám.

     • Suchec napsal:

      Jenže on to Rošádku neřekl tak, jak se to Rošádek snaží interpretovat. To je verze infantilizeru ČT a ODS.

      Cíl 1: Sundat Famiglii – Asi to vyjde
      Cíl 2: Nedovolit třetí kolo – Na tom se pracuje (viz. Píka)

      Uvidí se, kdo to složí. Já osobně pochybuji, že by na Němcovou a její 3. pokus došlo.
      A na tom postupu nevidím pranic neústavního 🙂

     • Rošádek napsal:

      jak říkám, školy nemám, ale slyšel jsem Zemana na vlastní uši, že je proti předčasným volbám, protože by byly drahé. Padla i nějaká částka – myslím, že šlo o 500 mil. A to tady zmínil někdo nezávisle na mě. Takže tak úplně moje halucinace to nebyla.

     • Alex napsal:

      Rošádku, ono se to nevylučuje. Já jsem poprvé viděl, když Kalousek obklopen svými soudruhy sděloval, že řešením jsou předčasné volby, bylo vidět, že pochopil, že to Zeman udělá, jak jeho mimika doslova hovořila a jasnou řečí. Nemá jinou odpověď než předčasné volby a ty mu klidu nepřidají. Ani v průběhu, ani po ustavení nové vlády vzešlé z předčasných voleb. Tam je příliš velké riziko, že tam nebude a to státní zastupitelství už nikdo nezastaví. Jo každý jednou najde svého Mistra. A ne nadarmo se říká, že kdo s čím zachází, že tím také schází.

  • Anonymní - Slim napsal:

   Nic špatného, jen si autor potřebuje kopnout do Zemana. Je to hloupé, když ten dělá to, co v podstatě všichni chceme…

 6. anita napsal:

  Nevěřím, že by si Zeman psal projev už v neděli a takovým způsobem. Je to inteligentní, otřelý rétorik , mluvící z patra. Určitě tam bude v tom rozhovoru i „podívejme se“, kde si nechá čas a výdech a mrkne, tak maximálně do papírku na přichystané body. To psal někdo, jak se říká slovem klasika „Libenter homines id, quod volunt, credunt – „Lidé ochotně věří tomu, co chtějí“ přání je otcem myšlenky a je zároveň i mým přáním a snad se, takového proslovu od Zemana dočkáme. Vlku dobrý 😉 podobně výborný styl, jako ten váš

 7. zemedelec napsal:

  Pane vlk.Tak si tam dopíšeme jméno Klaus a je to doslova dopsané.

 8. jezevec napsal:

  +1

 9. Marian napsal:

  to 25.6.2012 je překlep nebo mi něco uniklo?

  • Cech napsal:

   Ne není to překlep to je dle mého mínění záměr, jak postupovat proti protinožcům a jiné zbytečně šťouravé lůze.

   • jvf napsal:

    Stejně tak je Miroslava Němcová označena za předsedkyni Senátu. Buď chce autor poukázat na Zemanovu senilitu nebo si to po sobě nepřečetl.

    • Petrucciani napsal:

     Dekuji, na tohle jsem Vlka tez upozornil, jen jsem mel pochybnost, jestli jsem neco neprehledl, nejakou utajenou sifru, ale kdyz to stejne vidite i vy, tak to jsme uz dva co si toho vsimli.

 10. Martin V. napsal:

  Takhle nějak by to mohlo zaznít, ale bude to kratší a navíc tam bude nějaký utěr směrem k debilnímu tričku (třeba že magor prezidentem forever, ale senil ministrem jen dočasu) a nějaký ten špílec presstitutům.

 11. fiflena napsal:

  Taky si myslím, že Zeman nepotřebuje žmoulat nějaký papírek s projevem, takže si myslím, že to CD je podvrh. Ale, i kdyby nebyl, tak se naskýtá otázka, a to v obou případech, proč by bylo nutné, aby tento projev dostal tak tajemně právě vlk, proč by nedal projev třeba na Idnes, lidovky a pod.? V tom projevu snad není nic, co by už veřejnost netušila, takže, mě by zajímalo, co tato šaškárna může znamenat.

  • Martin V. napsal:

   Vlk tentokrát použil ekvivalent regulérního postupu zvaného „novinářský stylizační prostředek fotomontáž“. Když jsem tenhle výraz viděl poprvé, spolu s vážně myšleným komentářem, že je to zcela běžné, nevěřil jsem vlastním očím a říkal si, že místní presstituti jsou v jistých ohledech ještě žabaři.

 12. paja napsal:

  Fuj tajbl vespolek
  Nechápu proč se tomu všichni divíte a troufnu si tvrdit že ten projen je autentický.Vše koresponduje s dosavadími tvrzeními Zemana a pokzd jsou zprávy žumpalistů alespoň trochu pravdivé ,tak to pasuje ,jak to říkávala moje babička ,jako prdel na hrnec.Né že bych mě radost z toho jak je presidet uvědomělý ale ,účel to splní.Podle mě je to jediná cesta k předčasným volbám a způsob ja zachránit krk Šlachtovi a Ištvanovi.
  Chápu Vlkovo pohoršení nad Zemanovým alibismem,ale jak se říká,účel světí prostředky,

 13. Petrucciani napsal:

  „Z výše uvedených důvodů nemohu akceptovat návrh na designování vážené předsedkyně senátu jako nové předsedkyně vlády ani vládu slouženou ze zástupců ODS , TOP a toho, co si říká LIDEM“
  Moc nerozumim tehle vete (viz. vyse), teda jestli tim myslite Nemcovou, jestli ano, tak od kdy byla predsedkyni Senatu? Ja hlupak myslel, ze je neboli byla predsedkyni snemovny. Jinak se omlouvam, jestli jsem to blbe pochopil.

 14. Martin V. napsal:

  Píka byla potřetí za Zemanem. Odmítá se dopředu účastnit manifestační akce potvrzující nerozbornou jednotu stran a vlády Miroslavy Němcové. Jestli se s bídou 101 smrskne na nějakých 90, tak TOP09 dokalouskovala. Ale na druhou stranu Píka už toho napovídala…

  • Rošádek napsal:

   Píka premiérkou úřednické vlády? Bylo by to v duchu Zemanovy logiky: právě proto, že ji nikdo nevolil. A právě proto, že se o ní a její straně Zeman předtím tak pohrdavě vyjádřil, a tudíž v rámci toho, co platí Zemanovo slovo. A je přece vicepremiérkou, takže se dá vysvětlit, že má zkušenosti, a její povýšení na premiérku se nabízí.

   • Zdena napsal:

    A nechcete si raději počkat do zítřka? To jako je Zeman padlý na hlavu a do vlády odborníků jmenuje Píku? No jedině v tom případku, aby se předčasné volby uskutečnily co nejdříve….

    • Rošádek napsal:

     Vy si myslíte, že nám Zeman zítra podrobně vysvětlí, proč byl pro předčasné volby, když se chtěl stát prezidentem, a proč pro ně už teď není? Že nám podrobně vysvětlí, proč se tak srdceryvně loučil s Nečasem a ujišťoval ho, jak si ho váží? A že nám podrobně vysvětlí, proč tak moc jedná s Píkou, pro jejíž stranu měl předtím jenom slova pohrdání?

     • strejda napsal:

      Vždyť Vám to již vysvětlili místní diskutující. Zeman nemůže jít proti zdi. Dovolím si soudit, že má větší zkušenosti než Vy.

     • Rošádek napsal:

      Samozřejmě, strejdo, taky to někam dotáhl … Terazky je prezidentom 🙂

     • Alex napsal:

      Rošádku vysvětlí. Jsou dvě možnosti, buď ví a nebo neví, neví-li, přizpůsobí se. Znakem dobrého politika je i to, že ví, a když neví, stejně bude geniální. A nemusí říci ani slovo.

 15. Meky napsal:

  průhledný podvrh

 16. Jeff napsal:

  Je to vtipný, hodně čtivý a v podstatě to tak bude. Jen bych v reálu očekával minimálně jeden šok. Po dlouhé době dávám vlkovi aspoň tu jednu hvězdu 🙂

 17. Carlos V. napsal:

  Tusim, ze Zemanovo reseni krize jsem zde zminoval pred par tydny – premierkou bude dcera pani Katerina a do vlady jmenuje spoluzacky. A pardon, i „spoluzaky“ sveho otce.

  A budou-li nove volby ? Co brani Zemanovi, aby opet jmenoval vladu spoluzacek ?

 18. jihočech napsal:

  Vlku
  pěkná fabulace, jednou Vám to, ale výjde, jen tak dál.

 19. Laco Grőssling napsal:

  Vlku, prezident Zeman si zásadně projevy nepíše, on je skládá spatra. Já bych zlýho agenta Síajej , nebo jakékoliv jiné zkratky, poslal k šípku.
  Nicméně, takto jak Ti to dal onen drsoň na CD to zhruba bude, to už víme od nedělního odpoledne, kdy byl zveřejněn jeho rozhovor v rozhlase. Tak nějak nechápu, proč tu cestu onen drsoň podnikal. Zbytečná cesta, zbytečný dokument.

 20. Brejlovec napsal:

  Příjemné odlehčení situace. Ale v projevu není ani jedna narážka na novináře, takže už proto je to jasný podvrh 😉

 21. Elév napsal:

  Ptejme se, jak to, že informace unikly ještě dříve než měly.
  Navrhuji vytvořit vyšetřovací komisi se zástupců, napříč politického spektra.
  Politická representace musí navrhout zákon, který umoní viníky najít a potrestat.
  Jak by to vypadalo, kdyby kdekdo měl přístup k tajným informacím, které může svévolně použít.
  Kolega Blažek jistě využije svých schopností a moci z titulu své funkce, aby justiční a policejní orgány umravnil. Pracuje na upravení trestního řáídu a postupů před zásasahem policie.
  Výsledkem bude povinnost st.zástupce ohlásit „sledovanému“ objektu návštěvu policie v rámci vyšetřování. Současně bude informovat politickou representaci, pokud by se některý představitel stýkal s podezřelým.

 22. Lex napsal:

  Kristepane, lidi,
  dokážeme si uvědomit co je „autorská fabulace“? Ne co do obsahu, ale do formy. Ten zítřejší reálný obsah prezidentova sdělení se docela může podobat tomu, co vlk vyfabuloval, ale ta forma „získání“ toho obsahu je zcela a jen „kulisou“ toho, jak k .

  Mnohem horší je, že pravicové šišky už opět vytvářejí „jednotnou frontu“ proti ústavnímu zrádci prezidentovi, že se zase vystrkují na odiv k nim loajální „ústavní právníci“, kteří jim tvoří „obslužnou elitu“, a že žumpoidní vuvuzely už zase vřeští unisono svou tesklivou melodii.

  A jestli kdo obrátil, tak jsou to na prvním místě právě ti političtí manipulátoři, ti, kteří ještě včera jako jeden hlas zněli, že než „úřednickou vládu“, tak to bez debat předčasné volby. Dnes už jim zase otrnulo, útočí a vyhrožují.

  Bůh chraň Zemana a Ištvána.

  A všimli jste si hlasování na lidovkách.cz? Víc jak 40 procent tipujících vsází, že Zeman nominuje KLAUSE! Sbohem zdravý rozume (ne Zamanův, ale těch druhých)

 23. tata napsal:

  vlku
  VÍTE CO JE USMĚVNÉ……..že vito píšete prakticky jako – pro ZEMANA,aspon já tam ten podtex citím………….ale prakticky když někdo napíše to samé jen změní pár slovíček bez toho podtextu tak to bude + pro ZEMANA

  ve své podstatě se mužem dohadovat jen otom je to minus nebo plus.

  PROTOŽE má jen dvě možnosti které se vždy dají obhájit nákou částí ty další už moc né,nebo už sou neproveditelné třeba menovat SOBOTKU jako zastupce defakto vítězné strany……….kde KLAUS DEFAFAKTO PORUŠIL ZVYKLOST…………PRVNÍ sestavuje vítěz bez ohledu že jde ze 101………..Sobotka to odmítl

  1/TAKŽE pověřit NĚMCOVOU…….PRoti tomu jste, a sou i logické protiargumenty jako že by defakto pokračovala tato banda,naopak jako že má 101 možná i víc

  2/ UŘEDNICKOU vládu……….. opět argumenty pro a proti
  ALE DEFAKTO tato možnost má naději na předčasné volby,i když už sem četl že mu to neulechčí a budou to tlačit na sestavení na 3 pokus……….toto sem vyčetl mezi řádky GAZDIKA,KALOUSKA a te ženské Langšádlová.
  takže vesvé podstatě nesouhlasím stím podtextem který tam citím ale jinak vesvé podstatě kdo sleduje politiku je to jasné,to že bych to tak neuměl napsat je jiná ale jinak nic tajného

  A JÁ TAM naopak vidím zatím +………uvidíme jestli by tam nacpal se své strany lidi už by to bylo horší

 24. tata napsal:

  Lex napsal:
  Červen 24, 2013 v 19.03
  aniž sem četl co jste napsal defakto jinými slovy píši to samé

  tata napsal:
  Červen 24, 2013 v 19.15

  • Šims. napsal:

   No chlapcovi to zapaluje trochu se zpožděním – tohle měl říkat před týdnem a možná by na to nějací blbečci i skočili, ale dnes to vypadá jako by před týdnem otevřel lahvinku piva a nechal ji na okně přes všechny horké dny. Vyčpělé a odporné……………..

   • Lex napsal:

    Šims,
    viděla jste dnešní záznam po triparitě, jak Zeman mluvil o minimální mzdě a pak také Nečas? Jak je uvolněný, když předal vesla? Ten bonmot s „politickou mrtvolou“ nebyl hraný! Myslím, že to je efekt podobný tomu, když se pachatel dozná. Spadne to z něj jako deka. Děj se co děj.

    • Zdena napsal:

     Vida 🙂 já dnes v diskusi také použila termín politická mrtvola, aniž bych ten záznam s Nečasem viděla…

    • Šims. napsal:

     měla jsem zde vnuka a hráli jsme hru Dobyvatel (internetovou znalostní hru) a docela jsem si při tom oddychla od těch politických krávovin. Takže jsem tripartitu neviděla jen jsem zahlédla to úkolování paní Nagyové a pobavila jsem se moc…….Lexi, že se cítí Nečas jak po výstupu ze sauny se mu nedivím, protože se tam pařil drahně dlouho a konečně čerstvý vzduch, ale nemusel by z nás dělat blbky s tou konspirací, jak nasazuje zrovna on agenty. Na jeho místě bych raději mlčela i tak má za sebou trasu „přes spáleniště, přes krvavé řeky“.

 25. Dasha napsal:

  Me teda nejvic bavi vsechna ta varovani, ze Zeman urednickou vladou zpusobi politickou nestabilitu. Jako by dosud byla situace stabilni…..;DDDD
  Zatim to vypada, ze to bude Zeman, kdo je k te politicke stabilite a shode napric politickym spektrem konecne dokope – jmenovanim urednicke vlady. Jestli si chteji Kalousek a ODS zachovat alespon jakztakz tvar po tom, co vykrikovali do soboty – budou se muset ve shode s levici jednotne rozpustit. Sach mat.

  • Elév napsal:

   Omyl,
   bude na poslancích jak budou hlasovat, nebudou mít direktivně určeno jak hlasovat.
   Je v zájmu ODS a TOP nechat vládnout „odborníky“ a neůspěch jim přičíst.
   Takže úřednická vláda dostane mandát ze sněmovny od pravicových poslanců!!!

   • hordubal napsal:

    Nejen neúspěch. Ve hře je i imunita a prachy..

   • Dasha napsal:

    No prave. Pisu ….Pokud si chteji Kalousek a ODS zachovat tvar….

    Taky si osobne myslim, ze to spis budou chtit nejak otocit a tu urednickou vladu podrzet. Predevsim kvuli imunite, prachu maji ti nejvyssi dost a neverim, ze zrovna Kalousek je ten, koho trapi hypoteka. Ale o zase budou mit problem se zachovanim tvare…..Proto se tak bavim….:-)

    • Alex napsal:

     Myslím, že ne Dasho. TOP a ODS budou po neústavním nikoli protiústavním kroku Zemana zdrhat k předčasným volbá sprintem Boita. Ať je to jak je to, Zeman má nejméně 4 legitimní důvody, proč ten krok učinit.
     1) Jen tak nedostane příležitost don Pablo na základě „legitimního“ výroku poslanecké vyšetřovací komise odvolat nejvyššího státního zástupce.
     2) Tato vláda by se v každé trochu normální zemi musela už několikrát poroučet
     3) Tato vláda se chystá dále škodit – úpravy pro II penzijní pilíř a jeho propagace (penízky za to) např.
     4.) Byla to protistrana, která legalizovala, když se jí to hodilo neústavní nikoli protiústavní chování jistého VK
     A onen neústavní krok projde nejen pro nedostatek času s různým charakterem pro jednotlivé strany stejně ale i z naprosto stejných důvodů jako prošel a procházel Klausovi.

     • Dasha napsal:

      Alexi, jak uz jsem rekla, me na tom az tak nezalezi, jestli budou predcasne volby nebo par mesicu urednicke vlady. Pro me je podstatne, ze skonci vlada Necase a Kalouska.
      Jestli se rozpusti nebo daji urednicke vlade podporu nam naznaci, jestli je pro ne – predevsim pro Kalouska, protoze o toho jde predevsim – dulezitejsi zustat u koryt = imunita nebo upevneni pozice na pravici v pristich volbach. I kdyz Kalousek ma velkou sanci se do snemovny znovu dostat – pokud ho volici nevykrouzkuji jako Langera – kez by!

      Co se tyce Zemana, nemyslim, ze zatim udelal v teto v veci nejaky neustavni krok. A ze si to uziva, tomu cekem rozumim. Kdo by si to taky v jeho pozici neuzival….

     • Alex napsal:

      Dasho, nemám v úmyslu se to něco, přít, dle mne je to zbytečné. Prostě věci jsou na dobré cestě. Včetně obsazení ústavního soudu, nemýlím-li se v počtech.

 26. Kanalnik napsal:

  Pokud je to text autenticky, tak at uz je jeho cilem cokoli (i treba ty predcasne volby), tak vymezovani se a ponizovani CSSD je cira demagogie… liznout si ted sestavovani vlady podle vysledku voleb pred tremi lety? To muze uvest jako argument jen hlupak a chopil by se toho jenom blazen. Tak nevim. Ale treba si fakt jen potrebuje zachovat tvar. I u mne ji jiz ztratil.

  • Kanalnik napsal:

   a tak to je vlkova autorska nadsazka (tzv. „vlkovka“) ? … tak to pardon, to mne nedocvaklo…

 27. Stev napsal:

  Moc pěkně napsané. jen si dovolím reakci na rozpuštění sněmovny. Moc nevěřím, že by TOPka a ODS rozpouštěly 😀 – Kalous a Nečas by přišli o imunitu a toho se budou bát jako čert kříže. Moc dobře vědí, že druhý den by seděli v lochu. Policie podle mě čeká jen na tuto možnost. 😉

 28. jvf napsal:

  No ta Zemanova vláda, to je opravdu těžké obludárium.

 29. očko napsal:

  No jasně, že to je fabulace. Tak nějak by to skutečně mohlo být. Zeman je liška podšitá a ví jak na ně. Můj předpoklad, buď to tak zůstane v 1. kole, a když ne, předčasné volby. Třetí kolo nebude.

 30. Carlos V. napsal:

  Informace, která si zaslouží pozornost :
  http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/podnikani/clanek.phtml?id=783478

  Nechci predikovat, koho volí čtenáří Blesku a Aha. Ale těmto stranám dost možná ubyde voličů. Ta masáž bude zcela jistě impozantní.

  • Admirál napsal:

   Hezky se nám ten svobodný mediální prostor parceluje.

   Vypadá to, že to ježiBabiš myslí vážně.

 31. Admirál napsal:

  Pokud chce Zeman pověřit sestavením vlády Rusnoka, tak to je na hodně silný žaludek.

  Rusnok je tak provařená figura, že by pro něj snad mohli zvednout ruku i poslanci současné vládní koalice.

 32. Puck napsal:

  O tom, že příští vláda bude jiná, než stojedničková, snad není sporu. Otevřenou otázkou zůstává, co bude dál.
  Pokud vládu sněmovna nepodpoří, a pokud se sněmovna nedomluví na nových volbách, musí jmenovat novou. Jakou ?
  Znovu nějakou tu svou, anebo tu 101, anebo žádnou ? V Kocourkově je možná i třetí varianta, žádný termín prezident nemá. Každopádně může hrát o čas jak prezident, tak koalice.

  • Puck napsal:

   Píšu to proto, aby občan neočekával nějakou radikální změnu v podobě předčasných voleb. Štáby vyčůránků už jistě pracují na tom, jak levici vyšachovat ze hry, anebo aspoň zásadně oslabit. Stačí vzpomenout situaci po Topolánkovi. Také se hrálo o čas. 🙂

  • Lex napsal:

   Pucku,
   je tady, myslím, možná mnohem zapeklitější situace.
   Představte si, že prezident dneska jmenuje někoho předsedou vlády. Ten, řekněme do čtrnácti dnů sestaví svou vládu a prezident ji jmenuje. Jenže Poslanecká sněmovna třeba mezitím rozhodne o svém „samorozpuštění“. Tomuto návrhu sněmovny musí prezident vyhovět, a Poslaneckou sněmovnu rozpustí.
   Před koho pak tato vláda předstoupí s žádostí o vyslovení důvěry (má na to třicet dnů)?

   Já vím, je to jen teoretický konstrukt, prezident by s rozpuštěním sněmovny trochu pootálel (nemá k tomu zase stanovenou žádnou konkrétní lhůtu), aby ještě stihla to hlasování.

   • Puck napsal:

    Samorozpuštění sněmovny přímo souvisí s morálním profilem té části sněmovny, pro kterou ztráta postavení znamená komplikaci. Jak vypadá, můžeme sledovat po celé funkčí období koalice. I poslanci, kterým jde jen o svůj prospěch, mají po ruce přijatelnou argumentaci.
    Proto si myslím, že alternativa možnosti předčasných voleb je jen šikovným způsobem, jak nenasrat občanstvo víc, než je nutné.

 33. Šims. napsal:

  Lexi, tak to vypadá, že došlo na má slova s Píkou. Zeman je holt stratég a jak říká manžel – sleduje metodu hlavního článku jako správný produkt doby – zkouška z marxismu leninismu. Ten kdo kdysi studoval VŠ, tak se této zkoušce fakt nevyhnul. Jsem moc zvědavá na kyselé xichty naší lumpenpravice, jak s nima ta Páka vy…..tam lze dosadit hodně výraziva. Zradila jednou, zradí i podruhé a potřetí? Sledujme její osud…………………………..

 34. Hladis napsal:

  Ja jsem sice ted v CZ, ale i tak se mi nad tou politickou komedii moc nechce premyslet. Otevru si české piti, zajim ceskym jídlem a budu sledovat tuhle frasku.

Komentáře nejsou povoleny.