Pokrytectví versus ústava


dneska nebudu  dlouhý.  Aspoň myslím.  Téma  je  celkem jednoduché a  jednoduše  uchopitelné – řev korupice  a  jejich  hlásných trub  ohledně  zemanokracie,  nerespektování  ústavních  zvyklostí,  tichého  mocenského převratu. Nebudu  ani dávat  linky.  Je to    zbytečné – na  Lidovkách, iDnes,  Reflexu,  nemluvě  o  Virtually, Pařátu, Pravém  břehu a  tak  podobně  najdete  textů, píšících    tom,  jak  tím,  že Zeman  jmenoval   vládu přesně podle  znění  ústavy,   se odporně  provinil a  že diktátorsky  bourá  náš  zavedený  demokratický  systém.

Je  dobře  znám  můj  velmi ostražitý  přístup k  Miloši  Zemanovi.  A nijak se netajím   tím,  že  jej dlouhodobě podezřívám    toho,  z  čeho je  dnes famiglií  obviňován.  A původně     – na den  jmenování  Rusnoka  novým předsedou  vlády jsem  měl  měl  připraven, jak  už  bylo  psáno posledně,  velmi  tvrdě  ironický  „projev“   v  tomto  směru.  Ale  nakonec  jej nezveřejnil.  Neb  jsem  si  musel poctivě  odpovědět na  naprosto  základní  otázku  – a  co  měl  v  téhle  situaci  asi  tak dělat  Zeman  jiného?

Jmenovat  provařenou  skandalozní  vládu  v  které  Nečase  nahradí  absolventka  střední  zemědělské  školy,  aby  ta řešila problémy  typu  těžká  hospodářská  recese  a historická  míra  nezaměstnanosti, které  velmi účinně  pomáhala  zakládat  v dekorativní  funkci  předsedkyně dolní  sněmovny?!

Netuším,  zdali  Rusnok  sestavuje  spíše vládu  přátel  Miloše  Zemana  nebo odborníků, nicméně jedno  vím naprosto  určitě,  že  tak  flagrantně nekompetentní  a pro republiku  vlastně nebezpečná ,  jako  recyklát  NečasKalousků,  být  opravdu  nemůže,  ať  sestaví cokoli.  A už  vůbec, ani náznakem ,  tak  zatížená  skandály.

Připomeňme  si  alespoň  ty  největší   a nejkřiklavější  u  těch,  kteří  si  myslí,  že nám musí  vládnout  dál.

Místopředsedkyně  vlády  – zcela nekompetentní a to i podle  mínění  ostatních  členů  vlády,  takže  byla po  osmi dnech  vyhozena  z ministerstva  , na které byl a před  tím dosazena.  Které  nevadí  vůbec nic, ani to  že je  brána  jako  naprostá onuce  a dokonce,  jak jsem si dnes přečetl na internetu  – z apolitickou prostitutku…

První místopředseda  vlády – který se  přiznal, že  kvůli osobnímu  prospěchu  uplácel, Ale prý jen docela  málo.  Ovšem ve  vlastním ministerstvu, když  mu  svých povinností  dbalý  úředník  oznámil případ  rozsáhlé korupce, jen nechal na pospas  těm, kteří se  oznámeného jednání  aktivně účastnili, aby  oznamovatel  byl šikanován, následně  vyhozen a dokonce zažalován.

Ministr  financí – který  se  už před  léty  v  interview  Lidových novin  chlubil, že  je  nejčistším politikem  v zemi, protože  byl  asi  13x vyšetřován policií  kvůli neoprávněnému nakládání  se  státními prostředky, ale nikdy mu nic  nedokázali.  Jaké  skore  má  asi  dneska?  O  pár  let  později, při běžících  kauzách jako je  CASA?

Ministr  vnitra – který  hrubým a bezprecedentním  zásahem  ovlivnil  nejméně  jedny  volby, ale  spíše dvoje. Připočteme – li ke  Kubiceho  zprávě  ještě  také   případ  Jourová

ministr životního prostředí –  který, jako starosta měl připravit svou obec  nevhodným a nesmyslným  investováním  o  několik set milionů  korun.

ministr  průmyslu a  obchodu – který  je obecně  označován  jen  za prodlouženou  ruku  největšího  z  modrých  kmotrů  –  Dlouhého

ministr  zemědělství  –  jímž  řízené  firmy  jako LČR,  některá Povodí a tak podobně  jsou jen  řetězem  neustálých skandálů a který neváhá přidělit  státní  dotace  firmě, kde má  ustájeny  své  vlastní koně

Přidejme  si  k  tomuto  velmi  skrovnému a  pouze  základnímu  výčtu  ještě  ProMoPro,  Michálkovu  aféru,  Kocourkovo  odklánění.  už  zmíněné  CASY, sKArtu, čachry  se zakázkami  na registry  vozidel  a  systémy na  výplaty  dávek…. Pak klidně můžeme přeskočit  naprosté prkotiny třeba typu  zneužívání  služebního auta  sněmovny  a karty  na benzín dnešní  rády by  premierkou.

Najde se někdo, aspoň  trochu soudný, který  je  názoru,  že  výše uvedené, byť naprosté minimum doložitelných  skutků  členů  vlády, která má  být  prý  jako jediná  správná  dosazena  k moci,  je  kvalifikací  k  tomu,  aby  tenhle  spolek pokračoval?   Nebo  je  naprosto nutné  je,  v pudu elementární sebezáchovy,    vyhnat  okamžitě od jakýchkoli mocenských  pák a  už je  k nim nikdy nepustit zpět?

Nota bene  , když  vše  je  zasazeno  do  nevídaně  skandálního  rámce  prokázaného zneužití  tajných tajných  služeb!!!! Něco  v  západních  demokraciích nemyslitelného.

Tomuto  tématu se hodlám  příští  týden věnovat podrobně,  speciálním  článkem,  kde  se, minimálně  pokusím, doložit, že nejde o žádné  náhodné  selhání  a la   špatně  napsaný  slint  z  červené knihovny, jak se nám  snaží ,  s  odpuštěním   – nakecat,  jak  členové  famiglie,  tak  i  jejich mediální poskoci.

Onomu  ječení  se  nijak nedivím.  Nejsem  zdaleka sám, kdo se domnívá,  že  hlavním důvodem  zoufalé  snahy  udržet  se u moci  není  ani tak strach z předčasných  voleb,  jako  hrozba  možnosti  trestního stíhání  členů  současné  vládní  většiny.  Svědčil o  tom  mimo jiné  i  totální  zmatek  ve sněmovně,  když  přišla informace  o  Ištvánově  akci.  Kterou nakonec museli  uklidňovat  protřelí  sněmovní  matadoři  poukazem na to, že  policie  poslance s imunitou  zatýkat nemůže  bez  vydání  parlamentem!!!

Nebyl  bych  psal na  tohle  téma, protože  v neděli  vyjde , mimo jiné,  velmi  dobře  napsaný a fundovaný  článek na  téma  zda je  Zemanovo  řešení  krize  správné  či  ne. Nejsem jeho  autorem,  ale  ten článek je  opravdu  dobrý  a vyvolá  zcel a jistě  velmi obsáhlou  a mezní  diskusi.  Ale  včera večer  v  televizi  se Kalousek, se svojí příslovečnou drzostí  a nestydatostí,  dožadoval  okamžité  změny  ústavy, která  prezidentovi  jednak  přesně  určí  jak má  konat když… a  také  přesné  lhůty, do  kdy konat  má! Protože  takhle  už  to  prý  dál nejde.

Ano,  souhlasím,  tvůrce  ústavy  evidentně  nepředpokládal  aktivistické  prezidenty,  vykrádající  ústavu  s  cílem přisvojit  si  další , nezamýšlené pravomoci.. Respektive – souhlasil bych  bez  nejmenšího zaváhání,  kdyby  Kalousek  přišel  se stejným  nápadem  už  před nějakými  5-ti  roky  či  dříve.  Když na  Hradě  panoval Klaus.  Který  s oním, eufemisticky  řečeno  – extensivním  výkladem  ústavy začal  a připravil  cestu  pro každého dalšího,  kdo  se rozhodne  ignorovat, že  ústavodárce  ji koncipoval  v  dobré  víře  ve zdravý  rozum, slušnost  a  nutnou zdrženlivost  příštích prezidentů

Jak se ukázalo – hned  ve druhém případě  – mylně.  A   pravděpodobně  i   v tom třetím. Nicméně  teď  se o  pohnutkách  Miloše  Zemana  dá spekulovat  různě, ale  s jistotou   se určit nedají. Jakkoli případ  Martin  C. Putna  určité  vodítko poskytuje.

Ovšem  Kalouskův  nápad  považuji za vrchol  pokrytectví.  Jestliže má on  i  celá  famiglia  za  to,  že  Zeman  zneužil  své pravomoce,  není  nic  snazšího, než  aby  konal.  V  zájmu  parlamentarismu v  ČR   a jeho ochrany , jak velkohubě  tvrdí! Současně  s  tím , že  jde o nejvyšší  a  naprosto  fatální  hodnotu, kterou je potřeba  ochraňovat  všemi prostředky.  On ani  Němcová  a Píka a  další  Zemanem vyděšení vůbec  nemusí podstupovat  trnitou  cestu  ústavních  změn, které  by vyžadovaly  spoustu  času a jež se do  konce funkčního období  téhle  sněmovny  se  sotva  dají  stihnout. Nástroj  a  to  absolutní, jak  Zemana  zarazit hned  teď  přeci má!!!!!  Nade vší pochybnost.  Stačí, aby on  on a jeho partička  připojili  své  podpisy    k  těm sociálně  demokratickým, komunistickým a  od  ABL ,  požadující  rozpuštění  sněmovny.  A  Zeman si  ani  neškrtne!  To je  řešení  logické,  ústavně  čisté  a  hlavně rychlé.  Prezident nemá  šanci s  tím  cokoli  udělat.

Jenže  Kalousek požaduje  změnu  ústavy!  Nepožadoval  ji, když  Klaus  kladl  neústavní požadavky  na  101 podpisů. Nepožadoval ji, když  tentýž  Klaus  odmítl jmenovat  některé  soudce. Nepožadoval ji  ani tehdy, když  tentýž  Klaus  ve věci jednoho z postižených  ignoroval  dva pravomocné  výroky  soudu.Nic  takového od  něj nebylo slyšet  při Klausových obstrukcích  s Lisabonskou  smlouvou.Ani tehdy, když  vyhlásil  doslova  zlovolnou amnestii…  A jsem zvědav,  jestli na  svých  změnách  ústavy bude trvat  po  dalších  volbách. Jestliže jejich výsledek bude takový, jak je obecně očekáváno.  Je ochoten někdo přijmout  protisázku,  když  vlk bude tvrdit,  že  na  to  okamžitě  zapomene?

Vrchol pokrytectví  a hnusu.  Ústava  se má měnit  tehdy, když  by změna  vyhovovala  Miroslavu  Kalouskovi!  Zřejmě  už  je  natolik  unešený  vlastní  velikostí, nedotknutelností   a   genialitou,  že  si  myslí,  že  už  dokázal  osobně  zprivatizovat  i  ústavu! Ať  jsou  Zemanovy  motivy  ke jmenování  Rusnokovy vlády  jakékoli  –  jsou  rozhodně  daleko  čistší  než  ty  Kalouskovy ohledně  rekodifikaci  základního zákona  státu.  Jakkoli  by bylo opravdu na místě  do  ústavy  sáhnout a  povinnosti prezidenta  definovat  velmi přesně. A  samozřejmě  –  vymezit mu pro jeho konání  lhůty.   Jenže  teď  právě  se tak  dít  nemusí.  Sněmovna  vhodný nástroj, jak  Mlhovi přistřihnout  křídla  -MÁ! Stačí jej  jen použít. Nic  víc.

Bůh ochraňuj Ivo  Ištvána!

Omlouvám se všem, kteří  ráno  s  čerstvým rohlíkem,  kávou  a novinami  čekali na  čerstvou Kosu.. Včera  jsem  se nedokázal  k  psaní přinutit.  Únava  byla příliš velká.

.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

78 reakcí na Pokrytectví versus ústava

 1. MaB napsal:

  „Nástroj a to absolutní, jak Zemana zarazit hned teď přeci má!!!!! Nade vší pochybnost. Stačí, aby on on a jeho partička připojili své podpisy k těm sociálně demokratickým, komunistickým a od ABL , požadující rozpuštění sněmovny.“

  Vy to Vlku nepíšete, ale moc dobře to víte. Kalousek se předčasným volbám vyhne, jak jen bude moci. Pokud by se po rozpuštění sněmovny ocitl bez mandátu, tak mu hrozí, že se ocitne ve vyšetřovací vazbě. A TOPka s Kalouskem v teplácích by v předčasných volbách neměla nejmenší šanci,

  • vlk napsal:

   MaBe
   zdravím. Taky jste se dlouho neukázal.
   Nemám problém s vaší interpretací textu.

   Pak to ovšem znamená, že ústava se má měnit tehdy, když Kalouskovi hrozí, že půjde sedět! Což prý je, podle zlých jazyků na internetu, jaksi pořád…

 2. Aldo napsal:

  Myslím si že Kalousek je spíš k smrti vyděšený než unešený vlastním géniem a proto vymýšlí jak běh věci zastavit. Ale díky Vlku za rekapitulaci, je nutno neustále připomínat.

 3. Rendl napsal:

  Dobrá úvaha, včetně sebereflexe. Ano, my se jen domýšlíme jaké jsou úvahy a motivy prezidenta, ale – ukázaná platí. Zeman udělal to, v co doufali jeho voliči – ukončil Nečasovu vládu (byť ještě několik dnů škodí v demisi). Týden kdy vyčkával byl užitečný, jednak oddálil pravicový řev o „ohrožení demokracie“, jednak nám TOPka předvedla šarády typu předčasné volby ano/ne a šárádu s obsazením předsedkyně sněmovny; a ODS – ta se také pěkně znemožnila (viz předchozí článek Vlka).
  Takže, počkejme a uvidíme.

  • Martin V. napsal:

   Když (český) pravičák mluví o demokracii, je potřeba toto slovo překládat jako „moje koryto“ – zejména používá-li současně slovo „ohrožení“. Jeho věty pak dávají daleko větší smysl.

 4. FandaK napsal:

  Jejda….. Bohouš Sobotků chce 2. pokus o vládu

  • jaa napsal:

   No mne by zajímalo co Dienstbier od rodinného pšítele KS dostal na svého ex-skorošvagra Zaorálka a Sobotku má, že udělali takový veletoč….
   Ty informace mám z netu…

 5. jezevec napsal:

  Najde se někdo, který je názoru, že skutky členů vlády, je kvalifikací k tomu, aby tenhle spolek pokračoval?
  ó to nikoliv, to zajisté nikdo, možná ani oni sami.
  Nebo je naprosto nutné je vyhnat okamžitě od jakýchkoli mocenských pák a už je k nim nikdy nepustit zpět?
  ó to taky nikoliv, takového kromě vlka a pár zdejších diskutérů nikoho neznám. vyhnat ano, nepustit taky ano – ale proč okamžitě? vyhánění tmy má od slávy města kocourkova u nás velkou tradici, ale tehdy ani tenkrát nic lepšího nepřineslo, a ani dnes tomu tak není. zeman proti všem za korýtka pro svou partaj, rusnok bez šance cokoliv protlačit zašprajcovaným parlamentem, jeho výbor ministrů je spíš zoufalou snahou vyhnout se kačerovi donaldovi než vládou odborníků. pokud by někdo přijal štokrdli v jeho legrační hře na vládu bez mandátu, tak především sám o sobě prokáže, jak malým je odborníkem. říci v této situaci, že cokoliv a kdokoliv hlavně at už korupice odstoupí, ze ztráta soudnosti a adorace paroubkových marťanů. jenže oni ne a ne padat z nebes.
  pokud vládnoucí strany u nás vyhrávají kvorem 20-30% hlasů při cca 50% volební účasti – volí je reálně kolem 10% elektorátu. ergo kladívko, zhruba 70-90% voličů je VŽDYCKY právě proti té vládě, která je u koryt, vždycky to bude drtivá většina. takže i kdyby byly „plná náměstí“ a demonstrovalo se od rána do večera, i kdyby se dělaly průzkumy jakékoliv a kdekoliv – vždycky by každá vláda měla ihned odstoupit a už nikdy se nevrátit, protože v principu aritmetiky nemůže mít ani poloviční podporu.
  a pokud mám na výběr, jestli nám budou vládnout ti co uspěli ve svobodných volbách, nebo ti co neuspěli nebo to ani nezkusili – vždy beru první variantu. není třeba vyhánět tmu – když přijde světlo, tma sama zmizí. ověřeno praxí. má-li pro někoho být pecina, toman, kohout a nebo dokonce sobotka – NADĚJÍ a světlem jasným – přeju mu hodně štěstí. bude ho potřebovat.

  • kopřík napsal:

   Až na to, že těch 50%, co nejdou k volbám, nemusí být automaticky proti vládě – jejich názor zkrátka neznáme.

  • vlk napsal:

   Dobrá , beru na vědomí, že patříš evidentně mezi tu naprostou menšinu, co si myslí, že nejlepší kvalifikací pro toho kdo jim má vládnout je zlodějna, korupce a lež. Tvůj stát není mým státem. A nikdy nebude.
   Pro tebe je normální, že skandalisti jsou přilepeni ke svým židlím. Jinde v civilizaci už by dávno byli pryč. Ovšem dokud budou takový jako ty, tak tady to platit nebude.
   Až zase budeš cosi mlít o komouších, tak ti připomenu, že komouš nespad z měsíce. Ale byl výsledkem nenažranosti a zkorumpovanosti takových jako jsi ty.

   • jezevec napsal:

    to je samozřejmě absolutní blábol, který z toho co jsem napsal nelze ani teoreticky dovodit, a dobře to víš.
    patřím mezi tu ohroženou většinu, která si myslí, že vládnout má ten kdo vyhrál volby. vše. nikdo jiný. ne hlas ulice, ne demonstrace, ne nálada vyvolaná prodejnými novináři či hysterickou reakcí na nějakou kurtizánu, ne permanentní odstupování a každého půl roku nová vláda. pokud někoho zavřou, a já tomu tleskám – má nastoupit ten v pořadí po něm.
    pro mně je normální, a zdaleka nejsem sám – že vládne ten kdo vyhrál volby. ne ten komu nestálo za to se ve volbách ucházet o demokratické hlasy, ne ten kdo je dokonce prohrál a nahrnul se ke korytu až poté a díky tomu co někdo odstoupil, ne někdo jmenovaný prezidentem, ne samozvaný mesiáš vzniklý na demonstraci. a že vládne tak dlouho, až ho ve volbách porazí někdo jiný. ve volbách, sivý příteli.
    jinak komouš nespad z měsíce, ale hájil si své koryto článkem ústavy a cizí vojenskou mocí. nepodezřívám tě že bys to chtěl zpátky, taxi laskavě odpust ty imbecilní urážky na mojí osobu. přestože je pro mně lepší kvalifikací zloděj, který po volbách skončí po právu v base (nerozdělovat!) – než kříšťálově čistý sobotka, jehož nejvyšší kvalifikací je že nikdy nepracoval. pokud se dostatek zlodějů dostane do basy, jest v tom jistá naděje, že si najdou jiné živobytí než politiku. ale pokud budou lidi považovat profesionální úředniky za spasitele, jen proto že nikdy nic nedělali, tak nás chraň příroda.

    • Carlos V. napsal:

     Má vládnout ten, kdo vyhrál volby. Pakliže je to ten správný.

     Pakliže vyhrál nesprávný, vládnout nemá a mají být co nejdříve nové volby.

    • hordubal napsal:

     Zkusím podotknout. Kdože vyhrál volby a porušením ústavních zvyklostí nebyl připuštěn k právu prního pokusu?

     • vlk napsal:

      Nikoli. Má vládnout ten, kdo vyhrál volby. Pokud s e mezitím naprosto neznemožnil řadou velkých skandálů . Což zakončil zneužitím tajných služeb!
      Nic víc , nic méně. Kdyby nebylo skandálů z kterých jsem vyjmenoval jen ty, které by všude jinde dávno vedli k pádu vlády a předčasným volbám, pak ustát korupici ještě těch pár měsíců by nebyl vůbec žádný problém. Ale chápu, že tobě jako zloději tak moc zas nevadí. Když to ovšem jsou zloději těch „správných “ barev. Mně vadí všichni.

    • vlk napsal:

     Kecy a zase jen kecy.
     Když ted y si někdo je tak jistý, že má mandát, tak ať ho podrobí testu. Nic snazšího. Vlád a svými zlodějnami dávno jakýkoli mandát ztratila.
     A ulice, jak ty říkáš, má plné právo, když zloději nechtějí vypadnout, , je vyhnat. Tak ostatně vznikla demokracie všude na světě. V Anglii, Holandsku, USA a dokonce i u nás.
     A zkus si někdy přečíst něco jiného než výpis z konta. Třeba něco, čemu s e říká ústava. Stačí preambule.
     Ale ty radši kecy o ulici. A další kecy o formálním právu kohosi.

    • zdenekb napsal:

     Pro mě je taky normální, když vládne ten, kdo vyhrál volby. Shodujeme se tedy, že by to rozhodně neměl být ani modifikovaný Nečas (ve volbách poražený), natož provařená figurka Pík (s nikým nevolenou partičkou)…
     A to ani když nabídnou velkorysý ‚deal‘ stoprvému poslanci.

  • Puck napsal:

   Nu, když někdo nechce od válu dobrovolně, musí se vyhodit. Zvláště v případě, kdy prostá úcta k sobě samému odchod vyžaduje.
   Dokážete vypsal, kolik vyprodukovala koalice afér, které by k demisi vlády ve slušné zemi postačovaly ?

  • Laco Grőssling napsal:

   To víte jezevče, na tomto podvodu je založena celá buržoazní demokracie. Rozsekat společnost pokud možno na co nejvíce stran a straniček a potom vládnout díky ekonomické moci. Nic nového. Ale dobře, že zrovna Vy jste na to upozornil. Díky !

  • Občan napsal:

   Jezevče,

   myslíte tyhle skutky (vše k 28.6.2013, zdroj – ČSÚ)?
   Stavební výroba – MINUS 11,4 %
   HDP – MINUS 2,4 %
   REÁLNÁ průměrná hrubá mzda – MNUS 2,2 %
   Inflace – 2,5%
   Zadlužení – 1,97 BILIONU Kč

   Spolek, který něco takového dopustil, nepatří do vlády, ale v nejlepším případě do basy.
   Ano, vyhnat je okamžitě a hned poté hnát ke zodpovědnosti.
   Pokud Vám tohle vyhovuje a domníváte se, ze by „to“ melo vládnout dál, pak jste asi stejný jako členové korupice.

   Mimochodem – ono „to“ ani nevyhrálo volby a většinu ve sněmovně „to“ získalo jen díky ZKORUMPOVÁNÍ „véčkařů“ a „díky“ tuposti socdemáckého „Bohumína“.

 6. anita napsal:

  Kdysi se říkalo, že prezident je pouze loutkou a možná to tak i bývalo, právě proto, byl zvolen Havel, aby _ zvyklostem_ bylo učiněno za dost. Klaus na Hradě , začal bourat tyto zvyklosti, ale lumperpravici v jejich odkláněcích zvyklostech, nikterak nebránil. Proto měl být, jako loutka s velkou hrou Kalouskova ochotnického spolku zvolen, spící kníže, jako záruka, že nebude rušit korupici narušováním dle zvyklostí prezidenta. Zvolený Zeman, byla záruka toho, že určitě nebude pouhou loutkou, připravenou hrát Kalouskonečasovou inscenaci s titulem „Jak vydrancovat stát“ v reálném čase, před zraky diváků.

 7. Hladis napsal:

  Dovolim si s clankem nesouhlasit. Zeman mel se skripanim zubu Nemcovou jmenovat. Pokud I tak to bylo silne kafe, mel poverit Sobotku, jako predsedu nejsilnejsi strany v PS. Jmenovani Rusnoka je vylozena prasarna a obchazeni radne zvolene PS a vytvareni korporativni vlady, ktera ma mandate pouze od vud…..eh prezidenta.
  Za dalsi navrhy na zmeny ustavy jsou legitimni a z meho pohledu nutne. Muzeme mluvit o pokrytectvi zejmena pravice, to ale neznamena, ze ty navrhy nejsou nutne. Shoduje se na tom s levici. Sobotka ted prohlasil, ze pristi sanci by mel dostat on a ja s nim souhlasim. Pokud Zeman nechce ani za nic jmenovat Nemcovou, mel to dat prave jemu, protoze on ma mandate od volicu a ne nejaky Rusnok a Zemanovi kamaradi.
  Neexistuje zadna omluva pro to co Zeman ucinil a nejde to okecat nicim. Rad bych by se merilo stejne Havlovi, Klausovi a Zemanovi a Zeman nastavil latku jeste vic nez oba jeho predchudci dohromady. To je neakceptovatelne a uvedomuji si to I vsechny relevantni politicke strany a komentatori. Bud tu mame zastupitelskou demokracii parlamentniho typu, nebo rovnou muzem prejit na prezidentsky system vychodniho typu.

  • Carlos V. napsal:

   Zeman věděl, že Němcovou nesmí jmenovat, tím by vlka naštval.

   Sobotka to nechtěl a tak jmenoval někoho, kdo to vzal – a kdo by měl mít k vlkovi blízko.

   Ale vlkovi se nezavděčíš…

  • vlk napsal:

   Naprosto chybná argumentace:
   1- Zeman není při jmenování premiera ústavou nijak omezen. Má právo jmenovat, koho chce
   2- Korupice dodala na Hrad seznam 101 asi hodinu před oficiálním jmenování. Po celém týdnu krize
   3- soc dem řekla , že odmítne pověření sestavit vládu
   4- korupice a její jednotlivé strany deklarovaly veřejně, že když nebud e jmenována Němcová budou hlasovat pro předčasné volby
   5- Zeman jasně v projevu při jmenování Rusnoka řekl, že parlamentní strany moho jeho krok znegovat rozpuštěním sněmovny.
   6- ergo kladívko – po Zemanovi jsem se svým komentem nešel. Protože jsem nemohl vyloučit možnost, že mu šlo primárně o co nejrychlejší nové volby, když strany korupice řekly, co řekly. Žádná jiná cesta k předčasným volbám nevedla. Tehdy. Členové famiglie sdělili a doposud na tom trvají , že NEBUDOU hlasovat pro rozpuštění sněmovny.
   Takže shrnuto žádný podraz. Dle mého názoru logické chování. Jakkoli si o jeho motivech myslím své. Ale nemohu bezezbytku vyargumentovat to, co si myslím.
   A Carlos V opět jen blábolí.

   • Hladis napsal:

    1/ najizdite v teto veci na Klausovu retoriku a obhajobu jeho kroku, ktere jste sam kritizoval. Klaus taky jednal dle vykladu ustavy.
    2/ Koalice mela k dispozici nejvetsi silu a byla nejsilnejsim uskupenim v parlamentu. nehlede na to, ze nikdo nepochyboval ,ze tech 101 ma. Pokud si nekdo myslel ze ne, tak nesledoval udalosti a neporozumel vyrokum.
    3/ V parlamentu neni jen CSSD a Sobotkovi bych to vnutil. Pokud by odmitl, tak opet relevantni silou v PS je koalice.
    4/ Ale no tak tomu jste veril ? Tomu by uveril jen blazen a byla to jen taktika.
    5/ Kdyz vam dam facku rukavici, tak odejdete s ocasem mezi nohama ? Ja tedy nikoliv.
    6/ V tom pripade proc jmenoval Rusnoka a tim I sve kamaradicky ? Takhle pruhledny krok od Zemana by jste mel prohlednout I vy o co Zemanovi vlastne jde. Ikdyby se snemovna rozpustila, vladla by do predcasnych voleb Rusnokova vlada a president by si omezene mohl delat co chtel. to je pro PS neakceptovatelne a vedi to jak v koalici, tak v opozici. Procpak Sobotka asi obratil a druhy pokud chce ? Vlku, Vlku, mate na vic.

    • vlk napsal:

     Nikoli.
     1-Tak to prostě je. Pusťte si záznamy vyjádření představitelů famiglie. Verbálně připouštěli , že Zeman tak klidně může jednat.
     2- faktem zůstává, že 101 na papíře dali až hodinu před jmenováním. Co jim bránilo to dodat už v sobotu, když jim Zeman v Lánech jasně řekl, co si představuje? Mimochodem, ještě v pondělí Píka spekulovala o možné podpoře její hladové partičky pro úřednickou vládu. Byl a kvůli tomu speciálně na Hradě.
     3- ach tak!! Už to chápu! zeman nesmí pracovat v rámci ústavy a vlk s tím nesmí souhlasit, ovšem Sobotkovi má být vnuceno!! Asi tímže Zemanem. prvně čtu, že v demokracii je povoleno nutit předsedu demokratické s trany k něčemu. A z titulu prezidenta. Bezva.
     4- ano, já tomu, minimálně častečně věřil. Už proto, že to byl a jediná schůdná cesta k předčasným volbám. Pokud by korupice dodržela v úterý to,c o slibovala ještě v pondělí večer.Beru na vědomí že vy považujete všechny člen y korupice za permanentní lháře a podvodníky. Pak mi ovšem uniká, proč jdete po Zemanovi, když jim zabránil návrat k moci.

     5- nerozumím ani za mám smyslu vašeho příměru. Korupic e jasně řekla a opakovala, že když Zeman nejmenuje Němcovou, budou předčasné volby. Je to doložitelné.
     Příměr je nevhodný ne li přímo hloupý.
     6- Zeman dělá jen to, co jsme popsal že bud e dělat hned po jeho zvolení. A také to,co mu strany umožnily. Kromě jiného i Sobotka, odmítnutím pověření sestavit vládu.
     Na co mám a na co ne myslím, že dost dobře vím.

    • Martin V. napsal:

     Tuze mě baví tvrzení pravičáků, že pravicovým politikům by věřil jen blázen. Tohle je skutečně hodno zapamatování!

    • Ikena napsal:

     Vazeny Hladisi,
     nedavno jsme se shodli skoro ve vsem a dnes jste opet jako ohrana preskakujici gramodeska. Zeman byl pani P., ze jaksi 101 neni, coz taky prohlasil pri jmenovani premiera a pani. P. toto nedementovala. Na jmenovani Rusnoka ma preci ustavni pravo, v tom se snad shodnem. A poukazovani na kamaradickovani, to se hodne shazujete. Nejvetsi legrace bude, az Rusnokova vlada nebude schvalena, povladne tak asi 3 mesice a nedej boze, aby nalezla nejake kostlivce a la Skarta. Zeman pote pozada Nemcovou o sestaveni nove vlady, asi tak 5 mesicu pred radnymi volbami, aby se mohlo rici, jak chteji mermomoci ke korytum a zametat svincik. A ODS se s Topkou pozerou sami.
     Zeman je stale o silny tah napred. Navic bude na scene novy hrac Babis a to bude silna vaha, super tezka. Jiz dnes se nekomu z toho delaji osypky.

     • Lex napsal:

      Ikeno,
      jistě jste už zaznamenal, že Sobotka obrací – pochopil – že v druhém pokusu (aby natrvalo, nebo aspoň na relativně dlouho dostal korupici od válu) si socdem MUSÍ říct o jmenování předsedou vlády. A Zeman mu jako vítězi posledních voleb jistě vyhoví. Teprve pak, až on bude sestavovat vládu, bude reálné, že korupice ve sněmovně kývne na předčasné volby. A když ne a korupice neschválí ani vládu ČSSD, přijde na řadu sama. Je otázkou, zda v té době ještě bude mít tu svou „stojedničku“ – řekl bych, že prdlačku švagrová, a i kdyby, sotva bude mít zájem říct si o vládu na posledních pár měsíců, kdy už budou moci jen dál ztrácet. Zatímco ČSSD v době své vlády v demisi nemusí ze své popularity ztratit vůbec nic. Naopak, nápravou hnusných exekutivních kroků korupice může dále získávat. Rozhodně by ztratila méně, než kdyby rok vládla „úřednická“ vláda – viz zparchantění politické scény po působení Fischerovy vlády.

     • jaa napsal:

      no jo Lexi, ale Sobotka svým veletočem dává na vědomí, že první pokus nepodpoří…
      moc by mne zajímalo CO ŽE ZA TÍM VELETOČEM JE

     • Občan napsal:

      Dopoledne Polčák za STANkaře dal najevo, že jsou ochotni spolčit se s ČSSD a podpořit její dočasnou vládu, pokud to povede k předčasným volbám.
      Odpoledne na to reagoval Kalousek když naznačil, že TOP09 tenhle handl klidně podpoří také.
      Peaka přestala reagovat na cokoli.

      Korupice hraje vabank a potřebuje získat čas do 8. srpna, kdy začně hlavní líčení s Rathem. Pak nastane takové babišo-bakalistické peklo, že na volby raději zapomenou úplně všichni. Toto peklo potrvá do konce října a pak už bude na předčasné volby pozdě.

      Zatím to, bohužel, vypadá tak, že ČSSD je ochotna do toho špinavého handlu jít a nepodpořit Rusnokovu vládu.
      PROČ, toť otázka, na niž si neumím odpovědět.

    • Ikena napsal:

     Dobry den Lexi,
     ano zaznamenal jsem, zacinaji premyslet nad partii (sic trochu pozde, ale prece) a dle posledniho vyvoje ubira plyn i sam Kalous, viz jeho vyjadreni o Sobotkove zajmu o vladu na Lidovkach. Z Rusnoka ma jasny strach, se socany by to nejak zmaknul.
     Do tydne muze byt vsechno jinak.

     Jinak Lexi, naprosty souhlas s Vasim vyjadrenim u Zaka.
     S uctou Ikena

    • palosino123 napsal:

     Nic proti pane Hladisi…občas zde čtu diskuse a nějak z kontextu mi vyšlo, že jste ajťák pracující v Řecku. Bych napsal, že místo přirození máte Linux a místo hlavy cracknutý zámek k Windows 10. Odpusťte osobní tón, ale vaše omezenost (nepřítomnost v republice je částečnou omluvou) je téměř nekonečná. Pracovník v IT nerovná se vůl. Pevně doufám.

 8. Cech napsal:

  Již jsem to napsal ale je dobré si to připomenout:
  „U Mirka všechno dobrý“(prostě naprosto v pohodě).
  Mirek si jasně uvědomuje, že mediální manipulační skupina volímKarel bez MAFRY, dává životnost Schwarzenbergovy maximálně do 2014.
  Než díky Babišovi oslabí Bakalova manipulační skupina natolik,že nebude schopna účelově ovládat ono potřebné myšlení občanů, do té doby se musí spojit Mirek s manipulační skupinou Mafr_Babi.
  Vzhledem k podniknutým krokům Mirka a naprosto debil…. chování ČSSD se s P= 0,85 podaří v následujících volbách Mirkovi přilepit se se svoji Baka_TOP do vítězné koalice.
  Systém likvidace protivníků, kteří vzbuzují byť velmi opatrně, ale přece jen jakousi naději, že snahu o vyčištění politiky pouze nepředstírají si Mirek vyskoušel a pokud nabídne Babišovi tyto služby, tak je za vodou.
  Je to samozřejmě cynické ale musíme se smířit s faktem, že pokud se do voleb vrhne takové množství finančních prostředků, „které je nezbytně potřebné“ tak urvat 25 % je opravdu hračka.
  Potom se tanečky ČSSD a KP jeví jako bezvýznamné a pro pobavení České veřejnosti tedy podle Mirka skoro nutné.
  To co bohužel nezažil ani Miloš to jsou silové volby, opravdu je to novum které Česká veřejnost prozatím nezažila a proto Babiš předpokládá, že na tenhle špek češi jednoznačně skočí.

 9. Artur napsal:

  No o naprosto zásadových a koncepčních postojích sociální demokracie si nechám chvíli vyprávět.Ve světle jejich dnešních veletočů vidím dnes zcela jinak jejich šestero,nebo kolik jich vůbec bylo,pokusů o vyjádření nedůvěry Nečasově vládě.Vykřikovali,ale v duchu se modlili,aby jim to nevyšlo,protože by pak museli začít konat.No a když se to nyní povedlo,nikoliv však jejich zásluhou,že se Nečasova vláda poroučí,tak zase šprajc.Jak si mohou vůbec myslet,že seženou 120 nutných hlasů na rozpuštění parlamentu,když už i pouhých 101 je pro ně nedosažitelnou chimérou.Vždyť scénář narýsovaný Zemanem je jednoduchý a má tah na branku:Tedy dočasná Rusnokova vláda,ustanovená co nejrychleji tak,aby to skutečně „strakovku“a všechny ministerské „myší díry“vymetlo,pak slepit 101 na schválení dočasné vlády a pak by byla naděje na těch potřebných 120 k rozpuštění parlamentu a volby na podzim,včetně doufám slušně připraveného rozpočtu a zatčení Nečase s Kalouskem.Jak prosté milý Watsone.Ale to by měl Zeman dle představ socanů moc navrch a pré.Tak raději budou vymýšlet kraviny a nakonec přeci jenom dojde na Mirunu a slavný comeback bývalého zaměstnance pneumatikárny Mitas.

  • jaa napsal:

   Sobotkovi by mělo dojít, že pokud se je nepodaří rozpustit včil a nebudou nové volby, tak má smůlu a definitivní. Protože, Babišovi „nezávislí psavci“ dost lidí zmanipulují ať se nám to líbí nebo ne a narok, nebude mít šanci co včil.
   Leda by na Babíše vylezlo něco moc a moc… protože zatím se o něj nikdo moc nezajímal… takže kdoví čím Sobotka myslí…. takové jednoduché počty…

 10. Anonymní napsal:

  Jen tak mimochodem Vlku, co myslíš, jak by tuto krizi řešila Tvoje kandidátka na prezidentský úřad a oblíbenkyně pravdoláskařka Fischerová, nebo co myslíš třeba takový Schwarzenberg, kterému jsi svojí nevolbou také pomohl ?
  Nebo, že by byl lepší než Zeman třeba takový Fischer, či Dlouhý ? Nebo dokonce Dientsbier, který fandil Schwarzenbergovi jako správný socdemák a včera peskoval v TV budoucí ministryni spravedlnosti ?
  Jó, jó, jó ?!

  • Martin V. napsal:

   Pokusím se tipnout vlkovu odpvěď 😉 Vlk již několikrát uznal, že _v této situaci_ je jednoznačně výhodou, že na Hradě není spící Bakaloutka, ale aktivní prezident. Což ovšem není bianco šek pro dalších pět let a důvod pro posypání si hlavy popelem, že Zemana aktivně nevolil.
   Já mu rozumím; ve finále posledních senátních voleb na Praze 8 jsem nemohl dát ani jednomu z finalistů, aniž bych si musel někde za rohem nafackovat. Dienstbiera jsem volil v prvním kole, ale pak mě zklamal. Celkem lehce mohl být přespříštím premiérem, ale podle mě dojede na svoje ego podobně jako Paroubek. No a Benešová by se měla rozhodnout, na které sesli chce sedět. Pokud si hlavounstvo ČSSD něco demokraticky odhlasovalo, měla by to respektovat – nebo se poroučet. To není nic proti ní osobně; myslím, že bude dobrá ministryně.

   • Občan napsal:

    KDYBY byl Sobotka chytrý, tak by tam Benešovou sám poslal. Protože by měl jedinečnou možnost dozvědět se leccos z hradní kuchyně, do níž jinak nemá šanci ani nahlédnout.
    Místo toho peskuje Benešovou jako malou holku a domnívá se, jak je hrozně státotvorný, když fňuká na blozích nad tím, že ještě nedostal předčasné volby na stříbrném tácu. Míra hlouposti a prázdnoty, již ČSSD v posledních dnech předvedla, přakročila všechny meze tolerability. A Zemanova pátá kolona v podobě Haška se Škromachem si zatím spokojeně mne ruce…

    • Laco Grőssling napsal:

     No musel by být vůdce, možná tak ministr. Jenže on je ne-vůdce a slabingr. Navíc zakomplexovaný se Zemana.

    • Rošádek napsal:

     Vidím, že ten poslední vynikající tah Sobotky a ČSSD s druhým pokusem o volby tady někteří nemohou skousnout 🙂

     • Občan napsal:

      Rošádku,
      mám obavu, že nebýt Zemanovy důrazné nápovědy, četli bychom jen další uplakané socdem blogy a to by asi tak bylo všechno. Na „náhlá prozření, provázená geniálními nápady“ fakt nevěřím 🙂

  • vlkp napsal:

   Rád ti Laco odpovím. Jak by situaci řešila paní Táňa Fischerová nevím. Nicmén ě tuhle otázku nedostávám poprvé. Vždy s podtextem – buď ty dravci by ji roztrhali zaživa nebo, ta by z toho měla hnědý kaliko, hehe?
   Nevěřím ani na jedno ani na druhé. Znám typ lidí jako je paní Taňa a platí, to co dál napíši, zejména o ženách. Lidovci kdysi měli slogan – klidná síla. Oni ho ukradli. těmhle obyčejným lidem bez pompy a bez halasu. Kteří ovšem s e svojí vnitřní integritou překonají každou krizi A vyjdou s ní se ctí a silnější.
   Nemám o paní Fischerovou strach. Zvládl a by i tohle. Leč netuším jakým řešením. Ale měl bych u ní jistotu, terou mi nikdo jiný na místě prezidenta dát nemůže – že jedná nezištně, nestranně a v zájmu republiky.
   Jak by to řešil Schwarzenberg? Tak tad yje to jasné – aby z toho co nejlépe vyšel Kalousek. Nemám sebemenších pochyb a proto jsme nešel volit. Což neznamená, že volba Zemana byla správná. Ano momentálně je Zeman na Hrad ě lepší řešení než občan Schwarzenberg. Nicméně zítra to nejspíš bude přesně naopak. To, že jsem s enepostavil na stranu těch, kteří křičí,Mlha zneužívá své postavení je jen proto, že to nemohu průkazně doložit. Ne pro sebe. Jenže vedlejším produktem jeho činnosti je rozkládání sociální demorkacie. Už teď. Což je zřejmé a což jsem odhadoval. A proto ho, také nevolil.
   A teď k mladé JD. Lituji a to čím dál více, že s e prezidentem nestal. Že peskoval budoucí ministryni rádoby čehokoli v televizi? Nedivím s e tomu. Někoho tak lačného funkcí, jako je Máňa z Brna, aby pohledal. A má naprostou pravdu – chce li být ve Vládě Zemanových přátel, nechť se odebere do jejich strany. Nejen ona, ale bylo by dobře , kdyby to udělali všichni v soc d em, kteří t o vidí stejně.
   Koho, JD volil v II. Kole je přísně jeho záležitost. Nebo s nad má volit podle tvého přání? To jako by byl vrchol demokracie? Proč jsme nešel do druhého kola jsem napsal. Veřejně. A dvakrát denně si k tomu gratuluji. Byl to pro mne jediný možný postup. Menší zlo v podobě dvojic e Zeman -Schwarzenberg neexistuje. Jediné co existuje je konkrétní menší zlo jednoho z nich v konkrétní situaci. Nic víc, nic méně.

   • Laco Grőssling napsal:

    No to je legrace co tu říkáš a zajímavá logika, tak koho Dienstbier, jako vysoký funkcionář ČSSD volil je jeho věc, ale Máňa, která je řadovou členkou se musí pakovat. A to přitom víme, že Dienstbier jasně před druhým kolem řekl, že on fandí Chrápalovi v rozporu s doporučením vedení ČSSD, které nakonec překouslo pýchu a podpořila Zemana, jako jediné možné a rozumné řešení.

    No a pokud jde o Fischerovou.
    Zde je třeba šáhnout do oblasti plné vos a jiného jedovatého hmyzu alespoň v Čechách. Totiž do teorií o roli vůdců ve společnosti.
    Předně, z různých důvodů jimi nejsou ženy ( i když čest výjimkám jako Johanka z Arku, nebo železná Margret ), nebo pokud náhodou nenosí převážně kalhoty a občas se neholí pod nosem.
    V Čechách se slovo vůdce nerado používá, neboť asociuje mnohým vzápětí slovo Hitler či diktátor osobně.
    Neprávem.
    Proč ?
    Protože opakem slova vůdce je slaboch ne-vůdce, který, pokud se shodou náhod dostane na velící místo a buržoazní demokracie parlamentních žvaníren takové ne-vůdce často generuje, je příčinou velkých společenských neštěstí.
    Každý principál, který se dostane do čela nějakého lidského společenství, je dříve nebo později vystaven nutnosti vést toto společenství krizí. V krizi se teprve definitivně prokáže, zda je nebo není vůdcem. Takový člověk musí být vybaven řadou vlastností a předpokladů, jak víme z historie, nebudu je zde rozebírat. Vůdců je obecně nedostatek, v politice, v průmyslu, v armádě. V dobách klidu to bez nich jakž takž jde, ne tak v dobách krizí.

    Táňa Fišerová není vůdce, troufám si tvrdit, že jím není ani mladý Dienstbier, ba ani Bohuslav Sobotka, nebyl jím ani Nečas. Jak jsem napsal nevůdcové v čele společenství jsou zdrojem velkých neštěstí ? Jak se vůdcové poznají ? No v knoflíkové válce a v každé dětské komunitě v tom mají rychle jasno, stejně tak ve zvířecí říši. To jen v lidské společnosti je to rozeznávání “ vůdců od narození“ a to ještě těch pozitivních poněkud komplikovanější, nicméně v zásadě stejné jako v té Knoflíkové válce.
    Kupodivu jsem s uspokojením a překvapením seznal, že vůdcem je nový premiér Rusnok. A Zeman samozřejmě, Klaus rovněž i Havel jím byl a částečně i Schwarzenberg. U posledních dvou ale je třeba ještě použít přídavek negativní.

    • Brejlovec napsal:

     Ohledně Táni nemůžu souhlasit. Ano, vypadá, že je slabá. Ale když promluví, tak z jejího hlasu cítíte, že není. V žádném z televizních přímých přenosů jsem si u ní nevšiml ani stínu nervozity (narozdíl například od Fischera). Když ji v Hyde Parku urážela nějaká volající divačka, tak se tomu nejspíš zcela upřímně zasmála. Ostatně o tom, jestli odvážná je, nebo není, myslím výmluvně svědčí její životopis.

     • Laco Grőssling napsal:

      Brejlovče, něco si o Fischerové alespoň přečtěte. Vzdělání na prezidentku stejně bídné jako u Němcové na předsedkyni vlády. Věnuje se Antroposofii (někdy též anthroposofie či antropozofie) je esoterická nauka odvozená od theosofie nabízející mystický vhled do podstaty člověka, přírody a nadsmyslově duchovních světů. Nikdy nic kromě svého auta neřídila. Totálně odtržená od reálného života a ekonomiky.
      Je jí 66 let a ještě nedokázala nic co by ji vybavilo znalostmi a praxí na vysokou státní funkci. Už se nikdy nic nového nenaučí. Tak radní v nějakém okresním městě možná. Ale ti esoterici, například se vztahem k pavědám a pavědeckým směrům jako je homeopatie, jsou nebezpeční lidé, zvláště jsou li ambiciozní a náhodou se jim povede prosadit na nějaké významné místo.
      No děs a hrůza. No prostě Vlkovo kádrová rezerva.

     • Pomněnka napsal:

      Laco Grőssling

      Máte zajímavé myšlenkové pochody. Byl byste tak laskavý a sdělil nám, jaké vzdělání by měl mít president či ministerský předseda?

      Onehdy, když jste kádroval Nečase, tak jste také měl výhrady k Nečasovu vzdělání jakožto ke vzdělání premiéra. Zcela Vám ale uniklo, že stejné vzdělání jako Nečas, má třeba Angela Merkelová. Budete tvrdit, že paní Merkelová má jako spolková kancléřka deficit vzdělání?

      Takže, jaké vzdělání by měl mít president? Měl by být truhlář jako Gottwald? Kameník, jako Zápotocký? Nebo snad zámečník s praxí automechanika u gestapa jako Novotný? Nebo snad právník, jako hajlující Hácha, či Husák? Personu kalibru Svobody bohužel v současné době nemáme.

     • Laco Grőssling napsal:

      Pomněnko, nevzpomínám si, že bych kritizoval vzdělání pana Nečase, naopak si myslím, že doktor přírodních věd a ještě s červeným diplomem jej jistě předurčuje k tomu zastávat odpovědné funkce. Předsedovi vlády v demisi jsem když tak vytýkal právě jeho nedostatečné vůdcovství.
      Pokud jde o můj názor na předpoklady k výkonu vysoké státní funkce, zejména spojené s řízením velkých skupin lidí, rozhodně není možné aby do nich nastoupil člověk, který se začne teprve v této funkci vzdělávat. To byl případ premiéra Grosse, ale také Topolánka.
      Uchazeč o takovou funkci by měl mít nejen kvalitní vzdělání středoškolské ( a v rámci něj mít nastudováno a načteno hodně alespoň z evropského kulturního dědictví ) a vysokoškolské, ale málo platné měl by být připravován na převzetí vysoké odpovědnosti i kulturním zázemím rodinným a to od mládí. Takže nejen úzce vzdělaný fachidiot ve svém oboru, ale také s širokým rozhledem v hlavních oborech vědeckých a také uměleckých. V neposlední řadě je podmínkou nutnou, nikoliv dostačující aktivní znalost angličtiny, v našich podmínkách také němčiny a ruštiny, nebylo by ke škodě alespoň pasivně ovládat španělštinu. Funkce prezidenta, nebo předsedy vlády či jiného vysokého ústavního činitele je psychicky náročná, měl by uchazeč mít také dobrý zdravotní stav a obecně kondici. Měl by rovněž disponovat vysokou sociální inteligencí, nadprůměrnou schopností komunikace a schopnosti prezentovat svoji vizi, promyšlenou dávnou před převzetím funkce. A jsem si jist, že by mu při výkonu funkce velmi pomohla víra ve vyšší autoritu, která nás všechny přesahuje. Možná jsem na něco zapomněl.

     • Rys Ostrovid napsal:

      Všetko podstatné ste vymenovali, p. Grossling. Škoda, že tomu vodcovstvu sa nedá naučiť…

 11. Laco Grőssling napsal:

  Ten anonym jsem já.

  • jvf napsal:

   To nám myslím tak nějak došlo…

   • Laco Grőssling napsal:

    Tak nějak, nebo hned a jasně ? Nepoužíváte také hojně slovo jakoby ?

    • jvf napsal:

     Od fanatika vašeho ražení se tak nějak nedá očekávat, že by respektoval odlišný názor a že by se dokázal vyjadřovat bez nenávistného škatulkování. Ad „pravdoláskař“: zajímavé, jak si vy bolševici vždycky s klausovci notujete. I tu pitomou nálepku jste jim museli ukrást, sami se na nic originálního nezmůžete.
     P. S. O té antroposofii si zkuste doplnit vzdělání, třeba si ji přestanete plést s homeopatií.

     • Laco Grőssling napsal:

      Chce to trochu víc pozorně číst a mít schopnost porozumět textu. Ale neklesejte na mysli, disponujete jen běžnými vlastnostmi pravičáků a zejména antikomunistů.
      Nenapsal jsem, že antroposofie = homeopatie, nýbrž, že lidé zabývající se antroposofií mají sklon k pavědám a pavědeckým směrům jako je například homeopatie. Pro vás je i jen úlomku z Bludného balvanu, ceny to spolku Sysifos škoda.

 12. Laco Grőssling napsal:

  A ještě dodám, Bohuslav Sobotka je blb a zakomplexovaný slaboch. Aspoň tam dejte toho Haška, nebo Zimolu !!!

  • Šims. napsal:

   Včera jsem zazanamenala Zimolu – tomu by nevadilo, kdyby se do Rusnokovy vlády přidali i socani, já vím moc dobře, že už ho hejtmanování moc nebaví a pokukuje po ministrovi životního prostředí (angažuje se v Šumavě). Ale ta hovádka Sobotka a včera dokonce ta hrůza z úst Dientsbiera mne přesvědčuje, že na vládnutí nemají. Začnou se hádat a doplatí na to ve volbách, to jim lze již garantovat jestli nedají zpátečku. To Bárta, ten je vychytralejší – předčasné volby, ale i Rusnok.

   • Cech napsal:

    Souhlasím s Vámi protože JUDr. J.D. jakmile začal radit(obhajovat) managera svého fotbalového klubu, tak se mu ho opravdu podařilo dostat do basy, to byla opravdu předvídavost a odbornost na svém místě nehodlám donekonečna linkovat ono vyjádření na PL.
    To že Sobotka je schopen uchopit současnou realitu a posoudit sílu(volební sílu) jeho ČSSD na to existuje pouze jedna odpověď NENÍ.
    To nejhorší je, že Hašek si pohrává s budoucí koalicí těsně ve volbách možná prolezlé KDU – ČSL .
    Současné vedení ČSSD má k realitě asi stejně tak blízko, jako Rath ke své absolutní nevinnosti.
    Bohužel pokud se bude ČSSD chovat tak jak se chová, tak ona bude oním zaříznutým obětním beránkem a to je ta obrovská škoda.

    • Zdena napsal:

     Tvrdím, že si za to, jak se jeví navenek může sociální demokracie sama, přesněji řečeno její vedení. Netřeba z její neschopnosti kohokoli vinit, ani současného prezidenta.

  • vlk napsal:

   JO! To jsou ti dva skutečně praví! Jeden podvraťák non plus ultra a druhý , co už se nevejde samou ctižádostivostí do své kůže! to je tedy dvojka. Zlatej Sobotka. Jediný z nich umí počítat aspoň na krok dopředu. Což je málo. A Dientsbier. Jediný, co správně odhaduje, c o soc d em čeká od Mlhova objetí. Vlastně druhý. Tím prvním je Špidla. Oba mají pravdu.

  • Pomněnka napsal:

   Co takhle Ernst Kaltenbruner, či Reinhard Heidrych, Genrich Jagoda nebo třeba Nikolaj Ježov, ten by Vám vyhovoval? Obzvláště ten poslední projevil dobrý organizační talent, když u Katynu vyřešil problém několika desítek tisíc přebytečných zajatců. Či snad Lavrentij Beria?

   • Laco Grőssling napsal:

    Pomněnko, vidím, že se soustředíte na podrobné studium věru že zajímavých osobností. V mé knihovně byste našla zcela jiné autory. Ale já Vám ty Vaše přeju.

 13. VáclavP napsal:

  Dovolím si jednu teorii, je lepší hloupej poctivec nebo chytrej zloděj ? Lépe na příkladu, Sobotka v době růstu ekonomiky, jako ministr financí nebojoval proti schodku rozpočtu, výsledkem toho dneska platíme cca 60 mld. jako úroky z dluhu .Představte si co by za to šlo koupit. A to je tahle částka ještě nízká díky nízkým úrokům. A pak je tu třeba vláda ODS, která připustí, že se ročně rozkrade třeba miliard 20. Můj závěr je : pro náladu ve společnosti jsou horší zloději, ale poctivej blbec toho může napáchat ještě víc.

  • vlkp napsal:

   Václave P
   jdeo zakořeněnou lež modrých a u ostatních velký omyl. Soc d em až do roku 2004 bojoval a tehdy s rekordní nezaměstnaností. následky dvou povodní a špatnou bilancí Konsolidační banky / agentury. Takže ekonomický růst musel a jaksi spotřebovávat. Na aktuálně se na prof. Hořejšího blogu dá najít přetisknutý můj blog, kde dokládám na výpočtech, že dluh způsobení soc dem tehdy je součtem dluhu po Klausovi, povodňových škod, nákladů na konsoli, že žádný jiný dluh nezpůsobila.
   Což s e dá mimo jiné dovodit z toho, že z a vlád soc dem NEDOŠLO k přijetí žádných nových zákonů, které by aktivně prohlubovaly zadlužení země . S výjimkou pastelkovného za 90 milionů ročně. Naopak – výrazně přitvrdila v sociálních transferech, nastavených Klausovými vládam! Tohle je holá skutečnost.
   A říkáš že ODS rozkrade 20 miliard ročně? Jsi z laciného kraje. NERV, stvořený famiglií ve svých materiálech konstatuje, že s e ročně rozkrade 100-130 miliard z veřejných zdrojů.
   Takže takhle si stojí reálné relace.

   • VáclavP napsal:

    Milý Vlku, souhlas. Stále ale stojím za svojí otázkou je lepší poctivý blbec nebo chytrý zloděj ? Příklad jiný, je lepší pracovat ve firmě, kde ředitel bere 1 milion a vede ji ke zisku nebo kde je ředitel člověk z lidu a řekne si o 50 000 a firma neprosperuje ? Samozřejmě nejlepší je ten co si řekne málo a firma ještě prosperuje. U politiků, ale jsou platy daný zákonem a já říkám, přivřu oko nad tím, že si nakradou, pokud povedou zemi k prosperitě. A Paroubek se proslavil zlehčováním řeckého dluhu, při svých výšlapech na hory po boku Schrodera a Blaira podlehl přesvědčení, že evropská sociální demokracie našla na recept na sociálně spravedlibou bohatou společnost…

    • vlk napsal:

     uhle hádanku nerozřeším. Nicméně vím jedno, že když povolíš opratě politikům a necháš jim prostor, nakonec spláčeš na závěrečnou realitou.
     S řeckým dluhem je to právě naopak. Paroubek jej nezlehčoval. To jen korupice ho před posledními volbami využila k vyděšení troubů. A povedlo s e jí to.
     o se týče Blaira, nejsem odborník na VB, takže tady absentuji. Nicméně pokud jde o Schroedera, je to přesně opačně, než bys myslel. Kdyby on nebyl provedl změn y známé jako Hartz, zejména Hartz IV, tak Německo bylo v krizi až po uši. Není. Protože udělal,co udělala.

    • pepan napsal:

     je lepší poctivý blbec nebo chytrý zloděj ?
     trestuhodná, často opakovaná naivita pro přiblblé hejly.
     už to tady napsal „zemedelec“. Mám s tím osobní zkušenost, byl jsem tím hejlem v jistém spolku. Po několikaletém bačování „těch, co v tom uměj chodit“, je ten spolek „zu grunt“ a s dluhy.

    • tata napsal:

     VáclavP

     mohl byste co stím basník chce říct? takže fakta………nejdřív napíšete vyloženou hloupost kterou uznáte ale stále si vedete svou uvedl jste jasně že ten blbec byl SOBOTKA což VÁM Vlk vyvratil což jste uznal ale stále ve své podstatě trváte na té otázce což ve vašem podání znamená jen jedno,ne že by byl SOBOTKA ZÁZRAK ale na tuto bandu nemá ani náhodou to čísla jasně dokazují ale vy si přesto vedete svou………..trochu divné né,???

     • VáclavP napsal:

      Přečtěte si prosím webové odkazy co jsem vložil níže. Právě naopak než vy říkate. Na korupci žadná čisla neexistují, na dluhy zcela přesná ! Já prostě říkám že 1- nejlepší je pokud se nekrade 2- horší je když se krade 3- ještě horší je pokud vás někdo naivní slibuje lepší zítřky ( komunisti, soc.dem), bez toho aby řekl, že zadarmo nic není.

     • tata napsal:

      tak jak jste došel k číslu že za ods SE ROZKRÁDÁ TAK 20 MILIARD a co její dluhy ty jsou doložitelné u levice je vidíte u pravice né……to nemůžete argumentačně obhájit

   • Pomněnka napsal:

    Vlku,
    a reforma veřejné správy, při které došlo k prakticky zdvojnásobení pracovníků této, která byla v režii ČSSD si nevyžádala vyšší náklady, než byly ty dosavadní?

  • zemedelec napsal:

   Pro VáclavP.Nejdřív by to chtělo zjistit,jak přišla k dluhům ČSSD.Ona ta teorie musí mít pokračování.Hloupej poctivec se může naučit,ale s chytrého zloděje,může být jen větší zloděj..

 14. tata napsal:

  VÁCLAV P

  a ty čísla jste si vycucal KDE,PROJDĚTE SI kolik zadlužovali pravicové vlády a nebudete psát takové nesmysly.

  VLKU……….KONĚČNĚ JSTE DOŠEL k závěru o který jsme se přeli já ho tvrdím od začátku,on zase moc na výběr neměl a nemá vždy to slízne z náké strany,a nevylučuje to ani že jedná ze svého nákého zajmu ale to bysme mu museli vidět do hlavy ve své podstatě vše se dá prozatím obhájit

 15. JiB napsal:

  Pro ty kdož jsou skálopevně přesvědčeni, že Zemanova Vláda s Rusnokem v čele je nejlepší možné řešení …

  „Zeman, Rusnok, Pecina – proč musí policie pospíchat

  Jan Urban
  28. 06. 2013 | 11:07
  Přečteno 5143 krát

  Švýcarští vyšetřovatelé prokázali, že 350 milionů korun z rozkradených prostředků Mostecké uhelné společnosti bylo v roce 2002-2003 použito na koupi koncernu Škoda Holding. V té době byl Jiří Rusnok ministrem průmyslu a obchodu a Martin Pecina jeho náměstkem. Bez mrknutí oka schválili prodej státního podílu v plzeňské Škodovce společnosti Appian, o které po varování diplomatů i BIS nemohli nevědět, že jde pouze o podvodnou schránku.

  Novináři Jana Klímová a Jan Kroupa z MFD později zveřejnili dokumenty, prokazující, že jedním z hlavních výherců této transakce byl tajný spoluvlastník Škody Martin Roman, ředitel ČEZ. Škodovka od ČEZ získala zakázky za desítky miliard, Martin Pecina pak lukrativní místo v dozorčí radě ČEZ. Ještě jako Rusnokův náměstek stačil ve funkci předsedy privatizační komise Vítkovice Steel poněkud podivně prodat tuto firmu ruské společnosti Evraz, která je momentálně před krachem, což odborníci předpovídali už od začátku. Po svém druhém odchodu z politiky v roce 2010 se Pecina stal, světe div se, jedním z nejvyšších činitelů koncernu Vítkovice Holding, kde dostal na starost nově založenou divizi (2008) Nuclear Power. A jestli si myslíte, že společně s Milošem Zemanem, Jiřím Rusnokem a vedením ČEZ neprosazuje ruskou variantu dostavby Temelína, jste vedle.

  Mezitím – v roce 2004 – stačili noví vlastníci Škody Holding prodat dvě její menší součásti příbuzné ruské společnosti za něco kolem 1,2 miliardy – vstupní „investice“ se tedy vrátila domů už po několika měsících více než trojnásobně. A v roce 2009 prodali jenom divizi turbín Škoda Power jihokorejské společnosti Doosan Group za 11 a půl miliardy. No, nekupte to.

  Dnes se celá ta legrace jmenuje Škoda Investment, patřila k největším investorům do fotovoltaiky, kterou i sám Miloš Zeman označil za největší tunel v dějinách, a mezi lety 2007-2012 vyplatila Appianu na dividendách (většinou do offshorových destinací) přes třicet dva miliard korun…

  A to pominu další zajímavosti stejné party – jako že třeba mezi těmi, kdo používali účty společnosti Portoinvest, přes kterou šly úplatky z MUS zpátky do České republiky, byl i agent KGB a Stasi Zeno Meier, velký přítel ČSSD, který si v roce 1999 za šestnáct milionů koupil úplně, ale úplně bezcenné akcie zkrachovalého výrobce dětských kočárků Liberta…. Ale ani o tom, Miloš Zeman, samozřejmě, nic nevěděl…

  Proč se nic z toho nikdy nevyšetřilo? Miloš Zeman, ovládaný organizovaným zločinem v podání Miroslava Šloufa a jeho loutkovodiče Františka Mrázka, během několika měsíců po svém nástupu do úřadu premiéra v roce 1998 osobně přikázal profesně zlikvidovat a odstranit z funkcí šéfy všech útvarů policie, zabývajících se korupcí nebo organizovaným zločinem. Policie i zpravodajské služby byly zcela úmyslně paralyzovány. Ze zoufalství zveřejněné odposlechy telefonátů mezi Mrázkem a Šloufem to prokazují mimo jakoukoliv pochybnost.

  V čele Služby pro odhalování korupce (SPOK) skončil plukovník Evžen Šírek, který na začátku roku 1999 začal vyšetřovat daňové úniky centrály ČSSD. Byl obviněn z vyzrazení přísně tajných dat. Teprve v lednu 2003 Vrchní soud konstatoval, že Šírek byl nevinen.

  Během několika měsíců byli vedle Šírka odvoláni – ředitel BIS Karel Vulterin, ředitel NBÚ Pavel Kolář, ředitel útvaru proti praní špinavých peněz Stanislav Kosík. Uvězněn byl agent BIS Roman Hrubant, nasazený právě na odhalení vynášení informací z tajných služeb do vedení ČSSD – především o korupci při privatizacích ve prospěch některých lidi z ČSSD.

  Uvězněn byl i policejní velitel Zdeněk Macháček, který prokázal napojení ruského organizovaného zločinu na některé vedoucí policisty a dosáhl jejich vyhození od policie. Po příchodu týmu Zeman/Šlouf/Mrázek k moci se tito pánové vrátili na velitelské pozice – Macháček šel do basy. Trvalo několik let, než soudy Hrubanta i Macháčka zprostily všech obvinění. Za zničení jejich kariér a životů nikdy nikdo obviněn nebyl.

  U vědomí toho, že i další člověk ze Zemanova týmu, tehdejší ministr zemědělství Palas, se kolem privatizace Unipetrolu v roce 2001 dokonce osobně a opakovaně s gangsterem Mrázkem scházel, zní následující citát v současnosti designované ministryně spravedlnosti Marie Benešové jako výsměch:

  „Já ani nevěděla, že je nějaká Krakatice (Policejní spis k vyšetřování Františka Mrázka – pozn. autor). To jsem se dozvěděla daleko později. Já neměla povědomí, že se tam dějí nějaké takové hrůzy. Kriminalita se tehdy šetřila, nikdo nestrašil, alespoň za Miloše Zemana tam vůle byla, on mě neomezoval,“ trvá na svém Benešová, která tehdy fungovala jako nejvyšší státní zástupkyně….
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/policejni-lovci-mrazkovy-krakatice-uz-odesli-do-civilu-pig-/domaci.aspx?c=A080929_213503_domaci_pei

  A kdyby Vám to všechno připadalo moc staré, připomenu, že ve čtvrtek, 27. června 2013, policie prohledala kanceláře velké advokátní firmy, známé dříve jako Šachta nad Partners. Pan doktor Šachta osobně zakládal společnosti, přes které probíhala „privatizace“ MUS. Jeho kancelář zakládala společnosti pro kmotra Ivo Rittiga – nebo si snad nepamatujete, že z každé jízdenky v pražské tramvaji, autobuse, či metru, jde sedmnáct haléřů společnosti Cokeville z Britských Panenských ostrovů, kterou zastupuje kancelář doktora Šachty? A že stejná společnost inkasovala od výše zmíněné Škody Power za poradenské služby při privatizaci jednorázový honorář 130 milionů korun?

  Policie a státní zastupitelství proto musí pospíchat. Petr Nečas se pro svoji slabost změnil v „kmotra kmotrů“ uvnitř ODS, ale dokázal, možná nechtěně, alespoň otevřít prostor pro fungování zákona. To, že na to sám doplatil, a to, že jeho pohrobci policii a státní zastupitelství obviňují z „vraždy politiky“, je v řádu věcí. Přese všechno tu dnes ještě existuje šance na dotažení otevřeného střetu „politiky“ a zákona do konce.

  Miloš Zeman udělá všechno, aby tomu zabránil. Rusnokova vláda má jediný smysl – znemožnit rozpletení chobotnice vztahů a penězovodů mezi proruským „byznysem“ a českou „politikou“. Co kdyby se ti nešťastní Švýcaři, nebo, nedej Bože, česká policie, začali znovu a pořádně vyptávat, co o tom všem doopravdy věděli pánové Zeman, Rusnok či Pecina? A co kdyby novináři a policie začali rozkrývat vztahy mezi desítkami miliard z privatizací, advokátní kanceláří Šachta and Partners (a dalšími), jistou česko-dánsko-švýcarskou paní Janou Lütken, jistým Peterem Kmeťem, Miroslavem Šloufem, panem Čmejlou – a penězi pro české politické strany, včetně Strany Přátel Organizovaného Zločinu (SPOZ)?

  P.S. Prosím vážené diskutující, aby neuráželi vlastní inteligenci používáním termínů levice a pravice při vyjadřování názorů na výše popsaný český chlév. Hnůj je hnůj – ne levicový – ne pravicový…

  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-urban.php?itemid=20368

 16. vlasta napsal:

  Už si asi nikdo můj příspěvek nepřečte, ale pokusím se. Dlouho jsem nechápal počínání ČSSD a mohu se mýlit i teď. Je možné, že první dojem byl správný a probudili se teprve nyní a začali jednat. Ale také je možný jiný scénář. O čem si asi dvě hodiny povídali se Zemanem? Určitě to nebylo o počasí a na to, by mu oznámili, že vládu nepřijmou by jim stačilo i s nezbytnými zdvořilostmi půl hodiny. Možná právě tam dohodli plán B, když korupice couvne od předčasných voleb. Zeman s tím zřejmě napevno počítal. Nyní se mi zdá situace přehlednější. Rusnokova vláda sice důvěru nezíská, ale Zeman si dá nějaký čas na rozmyšlenou, potom pověří Sobotku vyjednáváním o nové vládě. Sobotka bude vyjednávat dlouho a potom ho Zeman jmenuje předsedou vlády. Jestli důvěru získá nebo ne je již jedno, protože bude do voleb zbývat pár měsíců.

  • zemedelec napsal:

   Pro vlasta.
   Asi se zhodneme,tohle jsem napsal včera na blocích akt.cz.Přesně to dokládá i Zeman,že Rusnoková vláda je jen,na určitou dobu.Kdyby to vzal hned Sobotka,tak by určitě také brzy skončil a toho řevu mezi tím.Je to i signál pro trojkoalici,ať raději souhlasí s předčasnými volbami

  • pepan napsal:

   obávám se, že přeceňujete jak Zemana, tak i Sobotku.

Komentáře nejsou povoleny.