Co spojuje Kosu, Benešovy dekrety, lustrační zákon, Ratha a Nagygate?


Na tenhle  článek se  chystám  už  hodně  dlouho.  Původně  se měl jmenovat  Benešovy  dekrety,  lustrační  zákon a  Kosa. Jenže  stále  jsem  se domníval, že  ještě  nepřišla ta správná  doba.  Teď  už  ale  spíše mám  dojem , že je  trochu předržený. Uvidíme.  A  dávám jej  schválně na  sobotu,  ačkoli  by  si  svým zaměřením  bezesporu  zasloužil  pondělek.  A  dodám  úvodem  ještě  něco  – nečekám,  že  bude zejména některými diskutujícími  akceptován, naopak  zcela jistě  se mi v komentářích  dostane  četných  vysvětlení, že  jsem  raněn  slepotou či že mám zatmění  mozku.  Už dopředu odpovídám  –  ani jedno ani  druhé se u  vlka nekoná. Tolik úvod.  Už ten je  dost konfrontační.  Bude hůře.

Už  dlouho mne  fascinuje  jedna  věc –  jak  speciálně  česká  společnost  bere  vše – každou  událost, novou   či  historickou  situaci   většinově  pouze  z  dogmaticko stranického  úhlu pohledu. Nebo  nanejvýš z  perspektivy  momentálního  souladu  či nesouladu    s politicko stranickou pozicí,  kterou   konkrétní  člověk zastává. A nejen, že  není ochoten  to,  nač  vyjadřuje  nějaký  svůj názor  přezkoumat. když už  ne  z  opačného směru  vidění,  ale  třeba  jen z  jiného, nikoli protilehlého  stanoviště.  Aby  vzápětí zaujal  u jiného, leč  v podstatě  stejného  problému přesně  opačnou   figuru.

Uvedu  dva  klasické  příklady:

Benešovy  dekrety  versus lustrační  zákon

Rathova  afera  versus  Nagygate

Začnu  tou starší  dvojicí.  Mezi pražskou intelektuálně  kavárenskou  elitou  je  od převratu  značně  módní stavět  se proti  BD.  Šermovat okolo nich kolektivním  vinou, sypat  si na  hlavu  popel za  dědičný  hřích  českého národa  na věky  věkův – tedy odsun. S  touhle,  dnes  už  tzv.  „vírou  uhlířskou“ pražských rádoby  elit,  nic  neotřese.  Klidně  jsou  ochotni  zlikvidovat  vlastní stát, protože  oni  jsou přece jediní  spravedliví!  A jim  přísluší  titul – nikoli spravedlivého mezi národy, jak  to mají v  Izraeli, ale  Nejspravedlivějších  ve  vesmíru.

Kupodivu jejich  chápání  kolektivní  viny  a  jejího  dopad, prostě  širokých  hrábí, které  berou  vinné i nevinné, končí  u lustračního zákona!  Který  je  svým způsobem obdobou  BD.  Jednak   tím, že  kolektivně  omezuje  celou , poměrně  velkou skupinu  obyvatel na  jejich právech a  jednak  tím, že  jak si  dovolí konstatovat  vlk, ve  své  době  byl  nutný, Stejně  jako  dekrety, aby  ochránil základní zájmy republiky

Fandům  revokace  BD  naopak připadá  lustrační  zákon velmi  málo restriktivní, rozhodně  protestují  proti  možnému skončení  jeho  platnosti, ba  naopak, chtěli by  výrazně  přitvrdit. Ne  všichni, ale  většinově.  Teď  jistě  se mnou  souhlasí  zdejší levičáci.  Klid  vážení, hned  se připravím o  vaše sympatie a dám vám  možnost, abyste  se semkli do jednoho šiku s  vašimi jinak  úhlavními nepřáteli.

Z  krajního  levého pohledu  se to má přesně  opačně  – lustrační  zákon  je  zhovadilost, ale  DB  jsou naprosto  zásadním  kamenem, na  kterém  stojí  české  poválečná  legislativa a který  je nutný  hájit proti  jakýmkoli  útokům.

Tomuhle  vidění  světa,  kdy  principiálně  jednu a tu samou  věc,umožňuje  jednou  vidět  jako  zelené kolečko  a také  červený  trojúhelník -NEROZUMÍM.   A  nechci  rozumět.  Nemohu  mít  jednou  pro něco pochopení a  vzápětí  totéž, byť  trochu modifikované  – odmítat. Obojí  do krve.  Logický a jedině  možný mi přijde jen stejné  hodnocení  dvou  podobných jevů  –  v konkrétním  případě  tedy  že  buď:

a- BD  i  lustrační zákon  jsou  zhovadilost  kvůli  kolektivní  vině a  jejímu  uplatňování

b-  že  BD  i  lustrační  zákon  jsou naprosto v pořádku a  jako  zákonná  a restriktivní  norma  ve své  době byly naprostou nutností. A je potřeba  je obě  zachovat, jakkoli z  dnešního  právního  i společenského pohledu  se jim  dá mnohé  vyčítat.

Že  vlkův postoj  odpovídá  možnosti  za  b- snad netřeba  zdůrazňovat.  Takhle  to  vidím, cítím.   Ostatně  – obojí jsme mnohokrát  artikloval. Považuji  za naprosto nutné  přistupovat  k  oběma  zákonům v kontextu  doby, skutků  a míry  nebezpečnosti toho, co  řešily.  Zkrátka – jde pro  mne  o dvě  strany  téže  mince.  Má li ta mince platit.

BD  jsou  opravdu  základním kamenem  poválečného právního systému a jejich  revokace  by  v podstatě  způsobila  zánik státu.  Lustrační  zákon by nic  takového nezpůsobil.  V podstatě  by  zanikl bez  nějakého zaznamenatelného dopadu.  Ovšem  to je  rozdíl  kvantitativní . Nikoli  kvalitativní.   Výbuch  dělostřeleckého granátu  nelze  porovnávat s  výbuchem  domácí  pyrotechniky, která  někomu   utrhne  prsty, ale vždycky  jde o výbuch s následky. A přiblížím to ještě  více –  právo  , jeho tvorba  i  uplatňování  musí  být  konzistentní. Jinak nejde o právo, ale  o  zvůli.

Takže  jsme  od  zákonů, reagujících na  velké události minulosti  přešli  na  dnešek.  To  čím  žijeme  dnes. Nagygate  a její  důsledkům.  Schválně  jsem  se, než  jsme začal klepat  tenhle  sloupek  vrátil  o rok zpět. Když vypukla   afera  Rath. A  projel, aspoň velmi zběžně, nejen  své  texty k  tomuhle případu, ale  také  diskuse….

A  je  opět  fascinující  sledovat, co  se  v nich  píše. Jak  byl  tehdy zpochybňován postup  jak  policie, tak  státního zastupitelství,  jak  byla,  ani ne možně  , jako nemožně   vysvětlována  Rathova krabice a  zpochybňováno  že  jsou  v ní  opravdu  milionové prachy  a  tak podobně. Reagoval jsem na  to tehdy  velmi jednoduše  –  uplatnil názor  ve  smyslu  :

Divím se těm, co pochybují  o policejních zjištěních. Kdyby  to bylo opačně, a  místo  Ratha  byl chycen  politik ODS,   nikdo by nepochyboval, že  zjištění policie  sedí  a  jde opravdu o  úplatek.

Nejde o přímý  citát, ale jen o jeho sentenci. Na tehdejší zpochybňovače  to  žádný  vliv nemělo.  Mleli  si pořád  svou.  O politickém zadání,  o politizaci policie  o stranickosti  a záměrné podlosti  Bradáčové, nastrčených  důkazech a tak podobně.

Ale  byli tam  i  hlasy  zde se vyskytujících  zástupců pravého spektra, kteří  jaksi  o  Rathově vině neměli  sebemenší  pochybnost!

No a za  rok  tady máme  situaci přesně opačnou.! V  síti  se nám  mrská  Nagyová a  celá  vládní  korupice.  .  A pozice diskutujících  se úplně  obrátily.  Dnes o policejní  zvůli  a podivném počínání  státního zástupce hovoří  ti, co tehdy  s nimi souhlasili.  A  naopak  ti, co  křičeli, že  Rath  je obětí  manipulace  a  zvůle jsou nyní ochotni se modlit  za  Ivo  Ištvána!

Tenhle  veletoč  mi  přijde nepochopitelný. Velmi  jsem  si  tenkrát  dával pozor,  abych  ohledně Ratha  nepodlehl  žádné  účelové  hysterii.  Naopak,  napsal jsme  a  za  tím si stojím,  že  Rath  je  zloděj  a korupčník a  že mne  jeho  přešlap  štve  daleko více, než kdyby  se jej  dopustil někdo z ODS.  Proto,že  on  tím  devastuje  myšlenky  sociálního  státu  a  že  od  ODS  naopak  lze, po minulých zkušenostech, takové jednání plně  očekávat!

Od  vzniku Nagygate jsem si  to  x- krát  připomenul. Zejména při  psaní komentářů  o  korupici.  Bylo mi tehdy leckýms  vyčítáno,  že poškozuji  levici.  tak podobně.  A  vůbec  prý jako jsem morálně pokleslý.  Nebyla potřeba, ani tehdy  ani nyní , se  těmito  kazateli mé  morálky sebeméně  zabývat. A  stejně je  tomu  i  dnes.  Co si  z  toho beru  je,  že  pohled neměnnosti  metru,  s kterým měříme  události a jevy kolem nás,  je   jedinou možnou  variantou,  jestliže  má  někdo  cokoli, byť jen  trochu veřejně  komentovat.  Nemohu  a nechci  být  jako  žumpalisté  v Lidovkách nebo MfD.     Hodlám si  zachovat  svobodu  pohledu a luxus  jeho nadstranickosti.  Tedy pokud možno.  Nezapírám, že mám  jakousi preferenci, ale  bylo a bude  mou snahou je , při  komentech neuplatňovat.  Snahou.  Otázkou je,  realizace resp. její míra.

Kosu jsem  koncipoval  jako  nezávislou. když jsem  ji kdysi  dával dohromady oslovil jsem, myslím  asi  8 dalších. Jestli mi s ní chtějí pomoci.Kladně  odpovědělo  tehdy  7.  Ti lidé  byly  zejména zleva.  Ale  také z levého  středu a jeden  zprava.  Důvodem  nebylo zdaleka jen  to,  že  dát nový  článek každý  den, k tomu   nějak, byť nyní v podstatě minimálně,  redigovat  diskusi  je  časově  velmi náročné,  ale   byl tam ještě jeden  důvod  – mít Kosu  pestrou.  Nechci  spolek  kamarádů, co  myslí  všichni stejně.  Šlo mi  o to,  aby  byla  zajímavá pro  široké spektrum. Držím se toho   že když  už  jsou  různé pohledy na  Ratha  a Nagygate, nechť  jsou také  řečeny.  Svobodně.  A prosazuji.  Nebudu  zastírat, že  je  to  bez nákladů.  Naopak.  Jsou  docela velké.  Z těch původních  7-mi, mi  dnes  zůstali snad čtyři. Nicméně  ten  krok  byl  správný. Nebýt  jeho,  necítil bych  se legitimován  o  Nagygate  vůbec  psát !

Kosa by  ztratila  smysl.  Stala by  se jen propagandistickým cancourem, kterých je  v  českém  mediálním prostoru  už  dávno  daleko více než je  snesitelné.  A takhle  hodlám  Kosu  držet  do budoucna.  Takže  budu měřit  Benešovy  dekrety  jako lustrační zákon.  Obojí považuji za nutné a  správné.  David  Rath pro mne  zůstává  zlodějem a korupčníkem.  Stejně  jako  ti, co  jedou  v Nagygate.  Ivo Ištvána  měřím stejně  jako  Lenku  Bradáčovou. A  tak  dále.

Což  ovšem  mi nebrání   konstatovat,  že  Rath je  už  dlouho nikoli krminální , ale politickým vězněm  a že  jeho  vazba  je   protahována  z  ryze politických  důvodů a  také na základě osobní pomsty  některých  politiků.   Naopak  poukaz  na  rozdílnost  částek ,   o které se hraje  v  Rathově případě  a případě Nagygate, míním  tím  celkovou  škodu,  nemá  dle mého názor  žádný  dopad.  Ratha prostě  chytili  dříve,  než  stihl jet ve  finančním  rozměru  na který  jsou  zvyklí  tzv. kmotři.

Takže jsme  u  závěru.  Pro mne  má  Kosa smysl a nějakou  cenu,  když  bude uplatňovat,  respektive  její  autoři  budou uplatňovat  vždycky  stejně  konzistentní  měřítko na  to o  čem píší.  Nikoli  to, aby  stejnou věci viděli  stejně!  .  Umím  žít  s  tím, když někdo bude vehementně  obhajovat tézi,  že  špatně jsou jak  BD, tak lustrační  zákon.  Ačkoli já  sám  to vidím přesně opačně.   Rád  si přečtu  úvahu na  téma, že  Rath  není korupčník  a Nagygate  je  také jen  fikce. Ačkoli  pro mne  je  to  oboje  zlodějna. Pokud by  ale Kosa  začala být  někdy  selektivní nebo  řekněme  jednooká,  pak by ztratila  svůj  smysl. Nejméně  pro mne. A právě  autorská  různorodost   a  různost  jejich  základního nastavení  je  zárukou, že  se  to tak nestane. proto  zde publikuje  Hladis,  versus  Anita.  Trabant  versus  řad a ateistů. A  takhle  to hodlám zachovat.

Takhle  tedy  souvisí  Benešovy dekrety, lustrační  zákon, Rath a Nagygate  s Kosou.

A ještě  musím vysvětlit, proč  jsme si k  jeho zveřejnění  vybral sobotu, kdy je nejmenší čtenost a ne třeba pondělí.  Důvod je jednoduchý  – v sobotu  chodí  číst  ti  úplně  skalní Kosíři. Ti, kteří mají Kosu za  vlastní.

A zapomněl jsme na  pro mne podstatnou  drobnost:

Onehdá mi  v  diskusi napsal  nick  jezevec  následující:

nevadí  ti,  že  jsi  v rozporu  s názory  kde koho, že  po tobě jdou  ti zleva, stejně  jako my  zprava / opět  sentence nikoli přímý  citát/ ?.

Jezevče  – nevadí.  dnes  jsem vysvětlil  proč.  A předejdu  tvou  očekávanou  repliku  – ne nemyslím si , že  jsme majitelem  absolutní pravdy  a  Nejspravedlivější ve vesmíru.  Předkládám  jen  svoje  názory  těm,  kteří mají  zájem  je  číst. Je  to jejich svobodné  rozhodnutí.  Když je  zajímat  přestanou , odejdou.  V poslední  době je jich  i přes dva tisíce  denně.

Bůh ochraňuj Ivo Ištvána. A Lenku Bradáčovou.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

39 reakcí na Co spojuje Kosu, Benešovy dekrety, lustrační zákon, Ratha a Nagygate?

 1. Gerd napsal:

  Ech vlku,
  b je samozřejmě správně, padni komu padni. Není to o těch našich a těch zlých contras, nejsme přeci v klubu fanoušků fotbalu, i když se tak voliči chovají. Kolem jádra ultras, kteří se řežou (virtuálně) hlava nehlava s ultras těch druhých, je ještě poměrně široká množina těch, kdo jsou schopni se domluvit. Smůla je, že je možné je dílem opít rohlíkem (také skočí na kdejakou pitomost viz strašení Řeckem, Kubiceho zpráva, mobilizace nebezpečím komunistů) a dílem bojují minulé války, aby prohráli ty války budoucí. Samozřejmě česká politika silně připomíná fotbalové prostředí, i s těmi machinacemi a úplatky funkcionářů. Pokud si lidé domyslí dále, tak středobodem fotbalu je míč, středobodem politiků je zájem novinářů. Hráči fotbalu ke své existenci nutně potřebují fanoušky, i ty ultras. Politici ke své existenci nutně potřebují novináře. Zbytek fanoušků nebo voličů se bez těch prvních dvou skupin vždy dokáže obejít. Kultivace fotbalu začíná kultivací ultras. Kultivace politiky začíná vyhnáním novinářských prostitutek.
  Mimochodem, teď kvičí novináři z Lidovek, že je kupuje Babiš. Zažijí na vlastní kůži realitu toho, co si ve firmě může dovolit říkat zaměstnanec v realitě ČR. Pokud bdue hlásat názory nepodporovnaé vedením firmy, poletí. Novináři možná na vlastní kůži zakusí ustanovení Zákoníku práce, který tolik u Kalouska obhajovali.
  Mrzí mě, že Ti teď nemohu pomáhat se psaním článků, musím se sakra ohánět, ale na Kosu jsem nezanevřel. Pokud se dostnau k nějakému trochu zajímavému tématu, většinou se jej už chopil někdo jiný, a velmi dobře. A díky volnému prostoru se odvažují mnozí další napsat své názory, vždy si je s potěšením přečtu , i když s nimi nemusím souhlasit (vyjma jedné dámy ze západních Čech, jejíž názory mně připadaly silně ujeté, asi profesionální deformace z práce v bezpečnostních složkách), ale jsou zajímavé. Bez těch pravicových názorů zde by byla Kosa opravdu jednobarevná. Copy right těch pár řádků níže patří Kose :-: :

  Dnes už je to všecho jasné,
  já promeškal chvíli, kdy se zhasne.
  A dodnes mně o tom neřekli,
  že ekonomové právníkům opravdu utekli.

  Místo fronty na banány,
  fronta na Úřadu práce.
  Teď jen slyším z restitucí církevní zvony,
  a čekám na chvíli, kdy se znovu zhasne.

  Politika ani demokracie se už nedotýká
  těch, kdo slyší kručení břicha.
  Politici si v boji mezi mafiány nevšimli,
  že už v tom zůstali opravdu sami.

  Nikoho už nezajímá,
  zda zavřou Ratha nebo Nečase,
  a mnohý si při zprávách říká:
  „Jen houšť a už bylo na čase!“

 2. Gerd napsal:

  Samozřejmě si přeji ochránit Ivo Ištvána a Miroslavu Kalouskovi ze srdce přeji krátký, rychlý a spravedlivý proces. U něj bych uplatnil princip Božího soudu a nechal jej vyskočit z letadla s padákem z jím organizované zakázky.

  • vlk napsal:

   Gerde.

   vím co mi říkáš. Odpovím krátce a jednoduše. tebe řadím mezi ty původní, co mi do teď zůstali.Nikoli mezi ty, co na Kosu rezignovali.
   Jinak k dalšímu textu – souhlas. Dílem jsem to napsal už také sám a s tím ostatním – souhlas.A chápu, že se musíš otáčet. Nezávidím ti to. Ani trochu. Nechť se ti daří! A když ti vyjde chvilka času, budu jen rád.

 3. cobolik pacholik napsal:

  ten,kto bude mal najvacsi podiel na zruseni benesovych dekretov a moze byt tych osob viac,osobne odstrelim bo to bude vrchol zhanobenia cti ,tych,co podochli v tom cirku tej zasranej vojny a potom ma mozu upiect aj zjest kurvy.

  • vlk napsal:

   No, půjdem střílet nejspíš dva. To abychom měli jistotu, že se aspoň jeden z nás trefí.

   • Eddie napsal:

    Obavam se, panove, ze az k tomu dojde, nebudete jiz mit tolik sil. Je to generacni zalezitost, bojujete valku, kterou jiz z principu nemuzete vyhrat.

    • Laco Grőssling napsal:

     Eddie, za jak dlouho to Vaše vítězství nových generací šacujete ?

     • Eddie napsal:

      15 – 20 let

     • Laco Grőssling napsal:

      A ještě jak si za těch 20 let představujete praktické provedení ? V naší rodině se dožíváme 90ky a vnuci jsou se mnou zajedno.

     • Eddie napsal:

      Myslim, ze to vysumi uplne samo. Jestli se ptate osobne, tak me je to uplne jedno. Sleduju to a vsazim si na vysledek.

   • cobolik pacholik napsal:

    wolfe,prisam bohu ,ak by sa vec mala tak,ze by doslo k zruseniu dekretov zobral by som si posledne volno v tej riti a odletel na konecne vyrovnanie,mne hlavu neprebija nejake lustracne zakony,ci nejaky rath,co ani nepoznam toboz nejaka nagyova,ja zijem s mojim domom do roku 1994,tie srandy po tej zasranej komune stacilo mi par rokov,ked to zacinalo,ale nasi vlastenci to vec najvyzsieho honoru a ucty k nejakym svojim,bo to by uz bolo docista na palici odpytovat sa,ci z obete sa stat agresor to kurnik,ked prejde zrusenie,to uz rovno povedat,ze severny pol sahara,voda ohen a noc den,v tej riti uz sleduju aj sranie na zachode a ticho po pesine,nejaky robia bu bu,ale tych nepustia do masmedii,jediny paul z kansas ten otvorene kritizuje tahy tej demokratickej vlady tu.ale nikdy sa nic nerusi,ked zo skielka stale ide,ze spravne sa urobilo,aby holota zacala trochen dumat,ale vsetko do casu,nie take imperia boli a vlady na vecne casy,este pred dvoma,ci troma rokami ,ked bol prezident od chuan che tu,sa ho pytali cely cas,jak tam v tej chine s ludskymi pravamy,teraz,ani hovno sa uz nepytaju,bo samy smejdi,vsade sa nejak sleduje,ale na takej urovn?ito nejaka stb,boli prizdisraci,boja sa mocny o svoju rit,ten snowden nie ostatny a davaju podpisovat tym,co robia pre tajne sluzby,lepsie lajstra,jak za beriji,samy si jamu kopu,lebo holotu zdebilnovat,len do casu,alebo naozaj bude sahara pol a den noc,lebo s tymy prihriatymi uz normalka,ze na urovni s hetero podla zakona,jasne,ze podla prirody bullshit,ked dojde na lamanie chleba a bude treba strielat,dufam,ze trafim na dobrych,cechov,co daju teroristovy zvanec.

 4. zemedelec napsal:

  Pane vlk.
  Opravdu nezaujatý popis.Jenom k tomu asi toto.Obojí jak BD,tak lustrační zákon byl tvořen lidmi reakcí na určitý problém ve své době.Pak ale musíme říci,že v obou případech,nedošlo k té nejlepší variantě jejich naplnění.Proč se to tak děje,nedokáži doložit

  • Gerd napsal:

   U Benešových dekretů nemohu souhlasit, jedinou alternativou by byly lidové soudy a krvavé masakry sudetských Němců. Málo se dnes říká, že odsun mnoha z nich zachránil život. Těsně po válce byla doba, kdy byli hledáni agenti gestapa. Mnozí z nalezených skončili v náruči StB, ale další zmizeli do Německa při odsunu. Do toho se snažili vlasovci probít do amerického zajetí. byl to sud s prachem, který mohl kdykoliv explodovat a odsun byl nejlepší variantou. Nehledě na to, že byl schválen i z 9 dalších zemí, třeba Polsko, kde Němci ani náhodou neuplatňují nějaké nároky za vyhnání. Zkusili to a se zlou se potázali. V ČSSR to zkusili v 70. letech a také to pro ně dopadlo špatně.
   Tak ovládli noviny, vymývají mozek nové generaci a čekají, až pamětníci vymřou. Když si nová generace nechá kálet na hlavu, dobře jí tak, bude platit za něco, co by platit nemusela.
   Když po válce začali vylézat verwolfové (ne náš vlk 🙂 ), hodně lidí se dívalo na sudetské Němce ještě více skrz prsty, ale ti už byli odsunutí.
   Benešovy dekrety a odsun sudetských Němců mnoha z nich po válce zachránily život. Jinak by dopadli jak zrádci ve Francii po osvobození.

 5. tata napsal:

  VLKU
  CELKEM SOUHLAS………..KDO SI PŘEČTE co sem psal dříve a nyní nenajde jeden případ,například za RATHA SEM TO SCHYTAL neurekom,byl sem jeden s prvních co psal že ujetí zlodějnu beru u svych dvounásobně špatně,navíc levičactví je spíš založeno na ide rovnosti a pomoci což pravičáctví na pěnězích a osobnosti mnohdy vyloženě na sobectví.

  PŘESTO že měřím všem stejně a to mě mrzelo nejvíc sem byl označen na agresora vtom zodpovědně říkám že zde se párkrát neměřilo stejným metrem ale na druhou stranu kdo znás nechybuje a je hloupost to více pytvat cíl zde většina má stejný bohužel občas se stane že sme v určitém zajetí pohledů.

  Každopádně na dnešní téma nikdo nenajde jedinou reakci kde bych byl v roli kdy měřím jiným metrem levici versus pravici

 6. krajan napsal:

  Myslím si, vlku, že k vašemu textu bych nedodal žádné podstatné upřesnění, natož, abych s ním polemizoval.
  Možná, že je to trošičku od věci, ale právě jsem si přečetl toto:
  http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=783905
  A já netuším, zda se mám smát, či plakat. Zejména madam Peake, ale i Karl jsou značně obdivuhodní, mají-li pravdu ty „zdroje z vlády“. Takže nevím, mám-li plakat, nebo se smát.

  • krajan napsal:

   Omlouvám se za dvojí použití stejného obratu. Mám to po sobě pečlivěji číst. Sorry.

  • Bankula napsal:

   Zajimave je cist ty diskisni prispevky pod clankem. A nejen timto. Je dojemne sledovat, jak pravicove noviny adoruji soucasnou vladu a jak ji tam dole naprosta vetsina ctenaru spila. Vetsi odtrzeni novinaru od reality, jsem snad jeste nezazil.

   • Cech napsal:

    Nemyslím si,že se jedná o odtržení novinářů od reality; je to pouze tvorba na zakázku.
    Již cca. 9 let je většinou( 79 %) novinářská práce plněním zakázky majitele příslušného média+mediálního mecenáše.
    Proto aby mohly být prohlasovány zákony, tak jak je zadávají příslušní miliardáři jsou nutné poměrně sofistikované a velmi dobře sladěné manipulační kroky prováděné s použitím veřejnoprávních médií.
    Z tohoto důvodu se mlácení klackem po hlavě ty jsi pravičák a ty jsi levičák opravdu jeví jako klub fanoušků fotbalu, nebo hrádky fanoušků vozatajů.
    Protože B&K a další již v podstatě obsadili klíčová místa a prosazují si své zákony, proto se Babiš odhodlal ke konkurenčnímu opatření.
    Pouze z tohoto důvodu musel začít bojovat proti korupci, protože jak jinak by se mu podařilo vyčistit ona klíčová místa a dosadit tam své lidi.
    Proto aby mohl začít operovat v politice a oslovit oněch cca 25 % ale pravděpodobně i více potřebuje svoji mediální manipulační skupinu a proto následně musí i ovládnout veřejnoprávní nezávislá média.
    Cílem není nic jiného než snížit cenu za prohlasování jím zadávaných zákonů.
    Tak nějak použil jsem opravdu hroznou aproximaci ale trochu vydláždit argumenty atd. a je z toho ne článek ale celá série článků a na to nemám.
    Tak nějak takto dle mého mínění funguje Česká realita.

 7. Laco Grőssling napsal:

  Vlku já s Tvými názory uvedenými v tomto článku souhlasím až na malé detaily.

  Ano za B) a ano Jedem das Seine.

 8. Puck napsal:

  Jistě můj pohled osvětlí fundovanější, přesto si ho dovolím popsat .
  BD a lustrační zákon jsou na principu kolektivní viny. Kde je ale řečeno, že se nemůže mýlit celý kolektiv? Kde je řečeno, že kolektiv nechtěl zlikvidovat český národ (BD), anebo že kolektiv nepřisluhoval cizí mocnosti (LZ) ?
  Kolektiv nemůže mít vinu a nemůže být trestán ? To je přece nesmysl.
  Co jsou to poválečné reparace, než uznání kolektivní viny ? Co by asi znamenala tlustá čára po ukončení války ? Jen to, že by bylo jednodušší, a méně neodpovědné, rozpoutat další !
  Rath – Naďová.
  Presumpce neviny není zbytečný institut. Jediné, co je podloženo, je přiznání viny od Kovandy. Tudíž má horší pozici Naďová, než Rath.

  • Jussy napsal:

   v kauze Rath je spolupracující obviněná paní Salačová, která to taky položila

 9. Bankula napsal:

  Vlku, velice trefne jste v uvodnich odstavcich popsal nejvetsi problem ceskeho naroda, ktery se tu tahne jako smrduta stoka jiz hodne dlouho. Totiz, ze vetsina lidi veci posuzuji podle toho, jakou barvu, prapor ci klaku preferuji. Tedy zasadne nikoliv dle zdraveho rozumu. Vysledkem je ideologicky polarizovana spolecnos lidi, kteri se tvari jako normalni obcane schopni se nenucene bavit s kymkoliv o cemkoliv. Ovsem jakmile dojde rec na veci verejne, zaujmou okamzite svou stranu barikady a z nekdejsich pratel jsou razem zaryti nepratele. S takovymi komsomolci se kazdy clovek setkava dnes a dene. Nekteri jsou fanaticti mene, nekteri vice. Ja jim rikam rudi a modri soudruzi a soudruzky a tahle zeme je jimi zaplevelena az beda. Neni to ale bohuzel nic noveho a rozhodne to neni nejake neblahe dedictvi komunismu. Nedavno jsem si vzpomnel na Masaryka, coby univerzitniho profesora, ktery se v 80. letech 19. stoleti vratil do Cech ze sveta a ke svemu zdeseni tu nasel presne takovou spolecnost. Spolecnost malomestskych ideologicky zabarikadovanych cechacku. Je smutne, ze po 130 letech jsme nepokrocili ani o pid. Asi proto u nas nikdy nemuze vzniknout normalni obcanska spolecnost a ani skutecna demokracie. Maximalne tak jeji trapna karilatura.

 10. Bob napsal:

  Jsem vzorek společnosti ..:-)
  Souhlasím s BD a moc se mi nelíbí LZ ( Souhlasím, že ze širšího pohledu jsou BD a LZ obdobné)
  Podotýkám, že se mě LZ netýká.
  U Ratha shledávám, že je to velký prů… a pro mne zklamání – myslel jsem, že je chytřejší ( o povaze jsem si iluze nedělal).
  Pokud jde o Nagygate, tak pokud policie nic dalšího nedošetří, tak v případě Nagyové půjde pouze o romantický příběh
  Takže se Ratha vůbec nezastávám. Ale prodlužující se řízení a vazba z něj udělají nakonec mučedníka

 11. Leo K napsal:

  Chtěl bych s Vámi souhlasit, protože dopad obou aktů (BD a LZ) je zdánlivě stejný. Ale zdání klame. Obávám se, že jde o srovnávání jevů z tak odlišného kadlubu, že to srovnávání nikdy nemělo proběhnout. Já jsem (jako částečný pamětník) zastáncem názoru že BD byly oprávněnou represí ve znamení kolektivní viny podmíněné nacistickou agresí. Znaky kolektivní viny měly všechny úkony spojenecké správy německého území. Je příznačné, že mezi pražskou intelektuálně kavárenskou elitou, která si sype popel na hlavu, není – snad mimo Bohumila Doležala – jediný pamětník Protektorátu. Ti skuteční pamětníci jsou s touto pseudoelitou v rozporu viz http://www.zasvobodu.cz/tak-to-nebylo-/
  Kam to kráčíme, když nejsme ochotni věřit přímým svědkům události.
  Lustrační zákon se mi nechce komentovat – je to projev hyenizmu a v lepším případě nevzdělanosti – což ovšem mezi dnešními politiky jde spíše o normu. Protože nevěřím, že by se někdo zabýval mými stránkami http://www.kyslinger.info popíšu takový typický příklad i když to není o BD ani o LZ.
  Alchymistka Mgr. Ing. Ivana Řápková
  „Jsem přesvědčena, že pozornosti, kterou musíme věnovat drogové kriminalitě, není nikdy dost. Kromě červeného fosforu, ze kterého se vyrábí pervitin, důvodová zpráva jednoho z vládních návrhů upozorňuje i na gama-butyrolakton (GBL) nebo 1,4 butandiol (1,4-BDO). Nechvalně známý GBL či BD patří mezi takzvané ‚večírkové drogy‘, které jsou oblíbené právě mezi mladými drogově závislými lidmi, i těmi, kteří jsou závislostí vážně ohrožení,“ uzavřela poslankyně Ivana Řápková.
  Mgr. Ing. Ivana Řápková
  poslankyně PČR
  http://www.ods.cz/clanek/4762-nova-legislativa-pomuze-bojovat-proti-pervitinu-i-vecirkovym-drogam
  Pervitín – správně metafetamin – sumární vzorec C10H15N- se v pouličních varnách připravuje redukcí efedrinu jodovodíkem za přítomnosti fosforu. Mgr. Ing. Řápková vystudovala ekonomii a později práva (i když Plzeňská a pod Kindlem), ale chraň nás Bože od vzdělanců, kteří jsou schopni tvrdit, že z fosforu jde vyrobit libovolný prvek. Jestli paní Řápková vystudovala čestně, pak to ukazuje na tragickou úroveň ekonomického školství.

 12. vlasta napsal:

  Nemohu pochopit, že existují Češi, kteří zpochybňují BD. S lustracemi lze také souhlasit, nerušila bych jejich působnost, ať zůstanou jako memento. Takže vlku pro mne také za b). Ale o Rathovi – jeho informace sdělované někdy docela zábavně ve sněmovně se vesměs ukazují jako pravdivé. VIz připravované tunely ve zdravotnictví. A paní Nagyová? Sebevědomá potvora, vorající slabnngrem, ale hodně toho ví a je nebezpečná. Doufám, že vyšetřovatelé objeví víc, jinak z ní bude mučednice lásky

 13. jihočech napsal:

  Zatím jsem nebyl vyhnán na nucené práce na latifundie, takže mám čas a tudíž si dovolím říci několik slov.
  BD a LZ, (tak jako komunismus = fašismus, cirkev/kapitalismus= fašismus -i když motto „Gott mit uns“ bylo na opascích SS) – není a nebude u přemýšlivého člověka totéž, ale nebudu o tom polemizovat. Samozřejmě hbitý manipulátor a ekvibilirista se slovy může udělat rovnítko u všeho, dát do rovmníce cokoliv s čímkoliv, protože nakonec všechno a cokoliv je z molekul, atomů a ještě menších kvantových částic, tak se vše rovná čemukoliv. Jak říká Cyril Hoeschl, „většina lidí je tak naivní (on řekl „debilních“) a primitivní, není schopna pochopit komplementaritu světa, proto je ji třeba nakreslit jednoduché vzorce, aby tomu mohla „ta většina“ porozumět.

  Pokud jde o Rath, tak zůstane ve vězení do voleb, pak bude propuštěn, osvobozen, odškodněn, protože toho ví moc na ty druhé. Naoplátku ti druzí zavřeli teď Nagyovou + další, ale budou také osvobozeni a odškodněni, protože toho také hodně ví na ty první. Nic se vlastně neděje, jde jen o díívadlo pro nás naivní plebs.

  (Jinak u Ratha je podivné,že to tak dlouho trvá. Základní otázka je, měl krabici plnou peněz ?pokud ano, jak se dostala do jeho rukou?, kdo mu ji dal, kde se peníze vzaly ? Ostatní otázky ,tisíce stránek obvinění je zbytečných. (ale proč bychom to neprotahovali, když to právníkům nasype 10x více, než Ráth údajně zpronevěřil.)

  • zdenekb napsal:

   No, když jste zmínil Höschla, musím (mimo téma, pardon) dát odkaz na tento jeho ‚povedený‘ rozhovor…
   http://zpravy.idnes.cz/pad-petra-necase-a-jeho-vztah-s-janou-nagyovou-fah-/domaci.aspx?c=A130622_1943429_domaci_jav

   vybírám: „…v mých očích se tohle může stát jenom slušňákovi, moravskému chlapci, poctivému katolíkovi, otci čtyř dětí, když si nabrnkne konkubínu. To by se žádnému profesionálnímu děvkaři nemohlo stát.

   Ti jsou vůči intrikaření konkubín imunní?

   Umějí v tom chodit. A je to absurdita, která je stejně nespravedlivá jako to, že Petr Nečas nakonec odchází s ódiem nepoctivosti. Jsem stále přesvědčen, že to byl nejlepší premiér, jakého jsme měli, a že to je z gruntu poctivý člověk.“

   Ano, „katolík a z gruntu poctivý člověk“ …tak nevím, jak je to s tou naivitou (či debilitou) národa.
   PS: vybírám z diskuse pod článkem: „Slušňák a jeho konkubína je poněkud zvláštní formulace – něco jako „vegetarián a jeho štangle uheráku“. 😀

   • tata napsal:

    NO spíš udivuje že člověk odbornik napíše takovou kravinu,takže když podlehne ženské je jen obětí ,fakt se mi někdy zastavuje rozum nad prohlášeními odborníků

   • jihočech napsal:

    Tak to jsem na vlastní uši slyšel i já.Nyní silně pochybuji o jeho kvalitách – těch charakterových. Jinak, bohužel, má asi dost pravdy, pokud jde o všeobecnou idiocii lidstva. A pokud se věci u nás budou ubírat tak, jak dosud, obávám se, že k této skupině lidí se přiřadím také já. (v rodině mám dva doktory, kteří slouží na psychiatrii, takže mám tam už rezervováno i místo někde u ústředního topení, aby mi alespoň nebyla zima ). Naštěstí moje žena mne vyhání z domu na nucené práce, kde nemám moc času přemýšlet.

    Ještě k tématu. V Německu existuje termín „Fachidiot“, na tom ale není nic urážlivého, jde o terminus technicus. Toto označení se vztahuje v podstatě na velkou část inteligence i u nás. Takový doktor i špičkový v oboru si myslí, že když rozumí svému oboru, tak rozumí i ostatním věcem. A tak se stane, že doktor Hoeschl, a i další (stejnou diagnosu trpí i např. Pavko, Pirk, nemluvě od o Mudr-cích v parlamentě, kteří také hezky perlí) vykládají takové úsudky, za které by se styděl i námezní dělník, ale oni nikoliv. Ostatně platí co říkal Švejk, „každý je nějak blbej, A ti blbí musí na světě bejt, protože kdyby byli jenom sami chytří, pak by byl z toho každej druhej blbej.“

 14. tresen napsal:

  BD a LZ jsou podle mne z dost odlišného soudku. Rozdílů je víc: co se týče principu kolektivní viny, prvního případu se skutečně týkal, protože rozhodoval především původ, tedy okolnost, ke které člověk přichází v okamžiku narození. Samozřejmě, ani původ neznamenal stoprocentně, že etnický Němec půjde do odsunu. Mohl-li prokázat aktivní protinacistickou činnost, směl zůstat. Ale i to vlastně potvrzuje princip presumpce národní viny.
  Do působnosti lustračního naproti tomu zákona člověka zařadil vlastnoruční podpis pod vázacím aktem, tedy úkon, kterému se většina naverbovaných mohla vyhnout. Někdy za cenu postihu vlastní osoby anebo členů rodiny, ale tuto cenu mnozí radši zaplatili a v seznamech spolupracovníků nejsou. Proto se podle mne na okruh osob, kterých se LZ týká, nedá dost dobře princip kolektivní viny vztáhnout. Jednotlivců, kteří skutečně neměli jinou možnost než podepsat, anebo kteří se na seznamu ocitli omylem, je IMHO mizivě málo. Navíc lustrační zákon nebyl koncipován jako nástroj morálního ani jakéhokoli jiného odsouzení lidí zapsaných v seznamu spolupracovníků StB, ale jako opatření, které mělo ochránit správu státu před snadno vydíratelnými osobami.
  Nemám pocit, že by se dal nějak snadno definovat okruh lidí, kteří si myslí, že Benešovy dekrety měly plno vad na morální kráse. Příslušnost k levici či pravici asi nebude určující.
  A už vůbec si netroufnu definovat hrstičku těch, co se domnívají, že je možné vrátit německý majetek. To je podle mne naprostá marginálie, záležitost lidí odtržených od reality, kteří nejsou schopni vzít na vědomí fakt, že to je všechno uzavřená historie. Nevšimli si ani česko-německé deklarace, ani výnosu Ústavního soudu ve věci platnosti zákonných předpisů, na jejichž základě byl majetek zabaven.
  Takže toliko mé výhrady k prvnímu páru vlčích paralel.
  Ten druhý podle mne sedí.
  Ať všichni svatí chrání Ištvána a Šlachtu před Pecinou stejně, jako je ochránili před donem Pablem.

 15. zikcz napsal:

  Zásadní rozdíl mezi německou národností a stranickou knížkou KSČ je, že to druhé si člověk vybral, tedy pokud v roce 1948 nebyl v ČSSD, kterou sloučili s KSČ. Nevím, kde berete to, že vám levičáci zatleskají za odsuzování lustračních zákonů a podporu dekretů. To tak možná komunisti. Já jako liberální levičák, hlásící se k zeleným prudce nesouhlasím s obojím, i s tím srovnáním jako takovým.

  Rovněž netuším, kde berete soustavu rovnic levičák = obhajuje Ratha + tleská Istvánovi; pravičák = tleská Bradáčové + obhajuje Nagyovou.

  Myslím, že trochu to pravolevé členněí přeceňujete, a článek není nic jiného než sbírka nepodložených dohadů.

  • Gerd napsal:

   U Benešových dekretů si také Němec mohl vybrat svou národnost. Když se přihlásil do Říše a jako Němec, dostla povolávací rozkaz z Wehrmachtu a mazal na východní frontu. Po návratu na konci války byl odsunut. Jejich manželky a děti pochopitelně do wehrmachtu narukovat nemusely, ale zase by odsun rozdělil rodiny. Pojetí odsunu jako celku bylo jediné logické řešení. Přes všechny vady na kráse byl tento princip přijat budoucími vítězi už v průběhu války jako pojistka proti možnému rozpoutání další války. Odsunu sudetských Němců předcházel především Mnichov 1938.

   • Lex napsal:

    Gerde,
    stejně jako Tvůj předkomentátor chybujete v jedné věci – nešlo o německou „národnost“, ale státní příslušnost k Velkoněmecké říši (Německu).
    A pokud někdo pochybuje o tom, proč došlo k odsunu státních občanů Němcka po válce z Československa, nechť si laskavě přečte „Závěry Postupimské konference“. Tam se také dozví, že „kolektivní vina“ ANO, a také se dozví PROČ.
    Plácání na toto téma (to nemyslím Gerde na Tebe) dnes, navíc z bezpečných obývacích pokojů od „compu“, je zcela mimo mísu.
    Fakt.

   • zikcz napsal:

    Ono to bylo tak, že říšské občanství získali po záboru všichni Němci v Sudetech. Tuším, že se to určovalo podle toho, k jaké národnosti se přihlásili při posledním sčítání lidu. Do Wehrmachtu museli všichni, spousta po tom určitě netoužila. Po roce 1945 byli odsunuti téměř všichni Němci bez jakýchkoliv výjimek. Nestačilo, že někomu neprokázali kolaboraci, ale dokonce ani členství v odboji vám nemuselo zajistit průkaz antifašisty, a ani ten vám nemusel zajistit, že vás lúza v rámci „spravedlivého hněvu“ nehodí do Labe.

    Ústavní soud vyřknul v roce 1995 v problematickém rozsudku Dreithaller, že nešlo o kolektivní vinu, ale kolektivní odpovědnost, že je podle mě tak trošku hříčka se slovy, a že odsunout tu mlčící většinu bylo správné vzhledem k tomu, že fakticky profitovali z nacistické diktatury. To je možná pravda, ale stejně tak většina Čechů v 50. letech mlčky legitimizovala politické procesy a ano, hodně lidem tehdy životní úroveň vzrostla Takže, je to složité…

    • Laco Grőssling napsal:

     Máte divné informace. Můj tchán, vždy české národnosti a československého státního občanství, byl jako obyvatel obce Pec pod Čerchovem po Mnichovské dohodě přímo začleněn do říše a stal se automaticky jejím občanem. Následně byl povolán k odvodu do Furt im Wald, městečka hned za hranicí, kterému neřekl nikdy jinak, než Brod nad Lesy. Byl odveden, před tím byl demobilizován jako záložní důstojník Československé armády. Avšak, proto že jako Chod s německým příjmením a perfektní znalostí němčiny dával najevo svoji neloajalitu k říši, ani je nenapadlo povolat jej do Wehrmachtu.
     Šlo tedy o to zda někdo aktivně kolaboroval s říší, čili nic.
     A že 90 % českých Němců bylo natěšeno až si obléknou německou uniformu je známá věc. Zase, 90 % z nich dobrovolně, těšili se na to. Měli jasno, mi Evropě ukážeme kdo je ueber Alles. Pravda, po Stalingradu se už tolik do uniforem netěšili.

     A pokud jde o odsun, v druhé polovině šedesátých let a v letech sedmdesátých jsem pobýval na Karlovarsku. Ještě v té době se v některých vesnicích mluvilo víc německy než česky. Stejně tak v zaměstnání, kde jsem pracoval. Hádám, že tak 40 % kolegů byli Němci a to i ve vedoucích funkcích. Nebýt toho, že jsem jim rozuměl nedozvěděl bych se od nich zajímavé názory. Jako například. Z našeho městečka bylo hodně padlých na východní frontě ( trpěli jsme ). Ale stačila na to otázka „A co ti padlí dělali daleko v Rusku ? Proč tam šli ?“.
     Poslední vlna a to naprosto dobrovolného vysídlení proběhla na začátku sedmdesátých let. Stejně ale v pohraničí zůstalo hodně Němců ze smíšených manželství. A mnozí z těch co dobrovolně odešli se potom divili, že se stali občany SRN sice, ale druhořadými. Většina z nich byli zastydlí nacisti i 30 let po válce, byla to jejich forma obrany před českým prostředím a českou vládou, kterou nikdy neuznali.

     • Laco Grőssling napsal:

      Takže je lež Vaše tvrzení, že do odsunu šli všichni bez výjimky. A že do wehrmachtu šli nedobrovolně. Až moc jich tu z různých důvodů zůstalo. Důvodů byla řada, nepostradatelní odborníci v průmyslu, smíšená manželství, aktivní antifašisté ( těch bylo minimum a měli to nejtěžší, ti Němci co zůstali jimi tiše opovrhovali jako se zrádci národa ). Běda, když takový antifašista musel zajet na skok do SRN, třeba na pohřeb blízkého příbuzného, běžně tam jezdili. Dostali nakládačku od sudeťáků, hned jak vystoupili z rychlíku. Už na ně čekali, věděli přesně od těch českých kdo kdy kam a v kolik hodin.

      A ještě k té kolektivní vině. Po prohrané válce jsou reparace vždy uplatňovány vítězi jako kolektivní trest za kolektivní vinu. To tak vždycky bylo a vždycky bude. A je jedno jakou formou. Forma je na vítězi. Ta, kterou uplatnilo Československo byla velmi humánní na to co ničemové kolektivně provedli. Samozřejmě až na pár prokazatelných zločinů, které se dějí vždy a všude. A jediné, co snad ani naši salónní ničemové ještě nezpochybnili je, že válku si začali Němci a že k jejímu rozpoutání neměli legální důvod.

 16. Laco Grőssling napsal:

  A ještě pár úsměvných poznámek k těm místním antifašistů z řad českých Němců. Když už dostali tu nakládačku od sudeťáků za krátkého pobytu v SRN, železná opona, neželezná opona, ještě než se vrátili zpátky do ČSSR domů, věděla o tom celá německá část milého to českého pohraničního městysu a tím pádem i já, neboť jsem jimi byl tolerován, když už přede mnou nemohli mluvit arabsky abych jim nerozuměl.
  Velmi zajímavé byly příběhy z části mé základní vojenské služby, kterou jsem zde strávil.
  Pravili nám hecem například :
  „Co jste to za armádu, když dva nejdete na vycházce stejným krokem ?“, nebo
  „Co jste to za armádu, že sedíte v hospodě u jednoho stolu důstojníci( absolventi ) s mužstvem ?“.
  Atd. atd., stačilo jim odpovědět „Co jste to byli za armádu, když Vás porazili Rusové ?“.
  Ještě desítky let po válce hrdě nosili čepice wehrmachtu i do té hospody.
  Tož tak to bylo s těmi ubližovanými chudáky českými Němci ještě nedávno.

 17. Hudec napsal:

  Tentokrát, vlku, s mým 100% souhlasem!

 18. kočka šklíba napsal:

  Nedomnívám se, že vlk použil vhodně BD a LZ. Vím, že srovnává především postoje těch i oněch odpůrců a příznivců dekretů anebo LZ. Ale právě proto, že nelze srovnávat situaci po 2. světové válce a po roce 1989, nelze ani srovnávat oba zákony. Na toto téma je na aktuálně celá řada diskuzí, takže jen co mě nyní napadá.
  Chaos a totální rozvrat, množství osob, vlastizrada dospělých, utrpení občanů Protektorátu, chování sudetáků již z před roku 1938 a samozřejmě, jak uvedl Lex, mezinárodní dohody – to vše ovlivnilo přijetí BD nehledě na to, že BD nezakládaly kolektivní vinu jak už uvedli mnozí.
  Po roce 1989 zde byl fungující stát,počty osob postižených LZ nelze ani zdaleka srovnat s počty odsunutých, zahrnutí například členů LM je doslova směšné, gauneři z řad funkcionářů KSČ byli poměrně známí a jistě existovaly možnosti je odstavit ze státní správy, ačkoliv jistě bylo mnoha lidem přičiněním mnohých na které se LZ vztahoval, nebyly to zdaleka takové činy jako čina sudetáků, vlastizrada se nekonala a mezinárodní dohody samozřejmě nebyly.
  To znamená, že ten kdo souhlasí s BD a nesouhlasí s LZ v té podobě v jaké byl přijata prodlužována jeho platnost je jednou hot a podruhé čehý. Protože jsou důležité jednak příčiny přijetí a jednak následky jednání postižených osob a také situace jek ve státě, tak mezinárodní.
  Případ Rath a Nagyová je spíše srovnatelný, ale zde musím napsat, teda alespoň za sebe, že jsem nikdy netvrdila že Rath je nevinný(ptz to nevím), ale že se v jeho případě postupovalo nadmíru do té doby nestandardně. A odporovala jsem například tatovi i Vám vlku, když jste o něm psali jako o zločinci. To jste zas nevěděli vy a nevíte dodnes. A proto jsem ani nikdy o Nagyové a spol. totéž jako Vy a tata nikde nepsala.
  Je zde jen jeden malý rozdíl, Rath byl opoziční a velmi nepohodlný politik zatčený za Nečasovy vlády, Nagyová a spol. jsou spolupracovníci Nečase a (bývalí)koaliční poslanci, takže co se týká ohroženosti osob vyšetřujících a dozorujících tyto kauzy, je postavení obou „týmů“ zcela rozdílné. A tedy je uvěřitelnější spíše Ištván a spol. než Bradáčová a spol., pokud ovšem nestojí za Ištvánem ještě někdo mocnější než Kalousek.

Komentáře nejsou povoleny.