Ústavní soud -nadstandardy jsou nezákonné, aneb jak moc prohrál hodný pan Heger a korupice? DOPLNĚNO!


Nechtěl jsem  na  dnešek  psát. Laco  Groessling má mít  svůj  den  Jeho článek o  Babišově nákupu  podstatné  části českého mediálního prostoru je  dostatečně hutné  čtivo, aby  nepotřebovalo nějakou  další přílohu  či  oblohu.

Nicméně  rozsudek  ÚS  ve věci  zdravotnických  nadstandardů, hospitalizačních poplatků   a  penalizací ze  strany  pojišťoven,   je  do  té míry zásadní  událost,  že  se tomu,  byť  aspoň krátce, musí  věnovat  i Kosa.

Řekněme  si nejdříve, co  že  to  vlastně    ÚS.rozhodl

1- že nadstandardy  v současné podobě jsou nezákonné

2- že  nezákonný  je  i  zvýšený poplatek  za  hospitalizaci  v nemocnici, který  se ze  60 Kč  zvedl  na  rovnou  stovku

3- že  je protizákonné, když zdravotní  pojišťovny  penalizovaly  ta zdravotnická  zařízení, která  by odmítla  vybírat  tzv. regulační poplatek.

Největší  pozornost je pochopitelně  věnována  rozhodnutí  o  nadstandardech.

Opozice  i  například  Svaz pacientů  jej  mají za  své  velké  vítězství.  Hodný  pan  Heger  naopak konstatuje , že  vlastně  neprohrál.  Protože  ÚS  ve svém odůvodnění  seznal  jejich  protizákonnost nikoli  kvůli  kolizní  podstatě  s  ústavou,  respektive  Listinou základních lidských práv  a svobod, kde se konstatuje,  že   zdravotnická  péče je  v ČR  bezplatná na základě  systému zdravotního pojištění, ale  proto, že  tyto nadstandardy byly  vyhlášeny  toliko ministerskou  vyhláškou   a nikoli  samostatným  zákonem.  Jak  ÚS  dovozuje, že je nutné,  neboť  prý si  takovýto zásah  a jeho schválení výslovně  zákonodárce  v ústavě  vyhradil  / volná  citace  Pavla  Rychetského z  večerních  zpráv na  Radiožurnálu/.

Což  pro hodného pana  Hegera jaksi znamená,  že  vlastně posvětil  nadstandardy. Ty, jako takové,   podle něj  brněnským  orlům a orlicím  práv údajně nevadí.

Takový  Škromach, jak jsem si  stačil  přečíst na  monitoru  tisku,  je  naprosto opačného  názoru –   z  rozsudku dovodil že Nečasovi  s  občanem Schwarzenbergem  byl  v Brně  nakopán zadek  /přímá citace/.

Nikde jsem zatím nenašel odůvodnění  rozsudku nebo aspoň nějaký  fundovanější  výtah  z něj. Jen  jsem  slyšel, jak už bylo zmíněno – Pavla  Rychetského.  Ten na jedné straně potvrdil, že  suspendace  nadstandardů  byla  skutečně  provedena  na  základě formální nedostatečnosti, nicméně  stačil také  říci    něco  ve  smyslu, že  pokud se problematika  nadstandardů   upraví  zákonem,  nikde není psáno,  že  se potom  ÚS nebude  následně  zabývat   jejich  oprávněností  / volná  transkripce/  jestliže na  ně  bud e podána  ústavní  žaloba .

Hegerův  výklad,  jak  už  lze zaznamenat i  v  době, kdy toto  teprve  píši  /včerejší večer/, přejala  většinově  sdělovadla  a samozřejmě, že  vyplazují na  stěžující  si  sociální demokraty  jazyk  – kyš  kyš  zase jste nevyhráli  A doslova si bahní  v  tom, že  designovaný ministr  zdravotníctví  Rusnokovy  administrativy -Holcát se už veřejně nechal slyšet, že  on  na  zákonu  o nadstandardech   velmi zapracuje!!!!  Zde mohu jen polknout  a konstatovat, že  tenhle první kus  programového  prohlášení  vlády  Miloše  Zemana  je  mimořádně  povedený…

Ale  vraťme  se k materii – má  nebo nemá hodný  pan  Heger pravdu.  Jde jen o  snadno napravitelnou  technikálii  a  tím vlastně  jeho, byť zadržené  vítězství?

Poctivě  přiznávám, že  nevím.  To ukáže  čas. Jen se  budu  zabývat  pár  drobnostmi,  které, jako obyčejně, jsou  buď  pod  rozlišovací schopnost  všech  oficiálních komentátorů nebo  je  sice registrují,ale  nehodlají s nimi   jakkoli pracovat  Ať  už  proto, že  nedoceňují jejich  význam nebo proto, že  se jim  nehodí  do krámu.

Pro mne  je  důležité  třeba  to,  že  ÚS  OPĚT konstatoval,  že  další  z tzv. zásadních  reforem NečasKalosuků  byla ZASE proválcována  sněmovnou  NEZÁKONNĚ!! Stejně  jako kdysi  různé  daňové  úpravy  a včetně významného   a retroaktivního  zásahu  do  systému stavebního spoření! Kdy, když nevěděli, jak by  umlčeli opozici, tak použili institut  legislativní  nouze.

Snadno z  toho dovodit, že  cokoli  dělala  současná  korupice  bylo   velmi často   spojeno s porušením zákona. Že  už nikdo nemůže  říci, že  by  šlo o  ojedinělý  úlet! Je jasné, že jde o systémový postoj a  chování.

Ale  to, co jsem právě popsal  nevypovídá nic  o budoucnosti  nadstandardů. Jen  charakterizuje  famiglii.

Takže  se vraťme k nálezu.  Kupodivu nikdo  se nepokouší interpretovat nějak  ono  zamítnutí  zvýšení pobytové  taxi  v nemocnici. a  vrácení  hodnoty pobytového poplatku na  původních  60 Kč!  Všichni  to  lehce přecházejí  s  tím, že  nemocnice dostanou od  pacouše za den o  40 kaček  méně. A  šmytec! Brnkačka!

Opravdu  brnkačka?  Vraťmě  se  k  nálezu  ÚS  asi o dva roky  dopředu.  kdy   pro mnohé  z  nás   nepochopitelně, poměrem  8:7  seznal,  že  věta :   ….zdravotnická  péče  v  ČR je bezplatná na  základě systému  zdravotního  pojištění….  lze vyložit tak, že  je  možno za  tuto bezplatnou zdravotní péči vybírat peníze….

Dodnes  jsem nestrávil, že slovo  bezplatní  je  v  určitém případě ekvivalentní pojmu zaplať!  A  už  vůbec  jsem nebyl  schopen  akceptovat  odůvodnění,  že  ony  zdravotní poplatky  jsou  možné  tehdy, pokud…  nemají  pro pacienty  drousící  účinky..!!! Znovu  připomínám, že  tuhle podivnost  ÚS  přijal tehdy v poměru  8:7

Netuším jak vy, ale  já interpretuji  rozhodnutí  o  snížení  nemocničního poplatku na  bývalých  60 Kč, tak, že aktuální senát,  v  pozměněném složení,  došel k názoru,  že  hodný pan Heger  jeho zvýšením  o  40 Kč   pacienty v míře  větší  než  malé, do  stavu  rdousících  účinků  už  dostal!!! Ostatně  i  tohle  tak nějak  zaznělo  z  úst  předsedy  ÚS  Rychetského.

Zamítnutí pokutování  zdravotnických zařízení, která  by  se rozhodla  nevybírat  poplatky  za návštěvu lékaře  ze strany zdravotních pojišťoven, nebylo nikým  už vysvětleno  vůbec.  Jakkoli  je  to  pro každého myslícího  člověka  jasné.

To  byl  naprosto  flagrantní zásah  do podnikatelské  svobody  zdravotnického  subjektu!!!  Co ho má  kdo  pokutovat, když  se rozhodne uplatňovat,  ke  své  finanční  škodě, jinou podnikatelskou strategii než  ty  subjekty  téhož  trhu, které prostě  Julínkovné  vybírat  chtějí???? Tohle je  bez debat!  Ono pokutování  bylo nejen  drzým  zásahem  do  sféry  podnikatelských svobod, ale bylo  to  součástí  politického  boje  Topolánkovy  korupice  s  tehdejší  opozicí.  Protože bylo jasné,  že  zdravotní zařízení  v  pravomoci  krajů, které tehdy jednotně  ovládla  sociální  demokracie a mnohé městské nemocnice, tam, kde tehdy vládli  oranžoví starostové,  by  Julínkův  grošík prostě ignorovali. takže – jako ostatně  vždycky – to bylo  řešeno  silově vrchnostenskou zvůlí!

Jak  snížení poplatku za  nemocniční pobyt  a zrušení  tzv. regulačního poplatku  souvisí  s budoucím  osudem nadstandardů?

Domnívám se,  že  velmi.  Pokud  některá  další  vláda přijde opětně  s jejich  zavedením, nutně  se opět  ocitne  před  brněnským  senátem všech soudních senátů.  Tentokrát  už nebudou  mít  ústavní soudci možnost  věc  řešit  přes  její formu, v jaké budou nadstandardy  zaváděny.  Čeká je poměření se  s  vlastní materií. Jejich  odpověď bude muset  být přímo biblická  –  říkejte  ano ano  či ne ne!  Nic jiného  je  už nečeká.  A   tak jako  ÚS  ctil včera / ještě/ precedens  svého  prvního / pro mne naprosto nepochopitelného/  výroku  o  přípustnosti poplatků v  systému bezplatné zdravotní péče, tím, že  nadstandardy  nezamítl  rovnou, ale  u  peněz  za pobyt  v nemocnici  uchopil  svůj tehdy vynalezený  rdousící  efekt,  tipnul bych si,  že  jej  hodlá  používat i nadále.

A jestliže  nesbaštil nyní  stovku za  dne  v nemocnici, chci  doufat , že  stejné hledisko uplatní,  až nepůjde už  o  blbinky  typu lehká  sádra  a  podobně, nýbrž  o zavedení chudinské  medicíny,  kterou nám  potichu, jistě  s Kalouskovým požehnáním,  chystal  hodný  pan Heger, uplatní   stejné hledisko  i v  budoucnu .  Až  s  tím vyrukuje  například  hodný  ZemnaRusnokův  pan Holcát …Kdyby  náhodou některý  ze  zde přítomných zemaniků  pochyboval o vlkově  tvrzení  o  budoucích zámyslech  páně  Holcátových,  pak nechť  si přečte   toto:

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zdravotnictvi/budouci-ministr-zdravotnictvi-nadstandardy-zachovejme_275344.html

Zpět  k  předmětu  dnešního sloupku. Ono je navíc  pro politiky,  zejména  ty  vládní, dost podstatným rozdílem, jestli cosi  zavádí  pouze ministerskou vyhláškou, tedy  tiše, rychle   a bez  větší publicity  nebo jestli  musí  do celého legislativního procesu.  S tím, že  zákon nebo jeho novelka  se projednává  dlouhodobě, nejméně  ve  třech, ale  spíše v  pěti  čteních, z  toho  dvakrát je nutno  prohlasovat na  101 za  velkého mediálního zájmu  a tedy   trvalejší ztráty  politických  bodů.

Za  další  naprosto  zásadní  informaci pokládám  i zcela  evidentní  rozdělení  sil   v  ústavním  senátu.  Proti byli  – podle očekávání  Balík,  Kůrka, matka  majitele  Sparty – Židlická, Lastovecká a  částečně  i Janů. Z  bývalých  8:7 ohledně  placeného zdravotnictví máme  náhle  5:10.

Jestli  si  dobře  pamatuji,  výrok  8:7   zakládá , jako jediný  , možnost  nového přezkoumání  příslušného případu. Je li  to pravda, doufám, že někdo uchopí  iniciativu  jít  před  ÚS  kvůli  zdravotnickým poplatkům  vůbec.

Takže  vyhrál nebo nevyhrál včera hodný pan Heger, jak  vykládal  do kamer?

Nevím. Ale  doufám, že nikoli.

Přeji Miroslavu Kalouskovi rychlý ale  spravedlivý  proces.

Bůh ochraňuj Ivo  Ištvána a  Lenku Bradáčovou!

Dodatek:

právě  jsem projel  monitor  tisku, co  píší  česká  oblbovadla. Je  to podle očekávání. Člověk  ani nemusí  být  znalec,  aby uhodl předem, co  že  nám budou hustit  do makovic. Přetiskuji  z Týdne:

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

89 reakcí na Ústavní soud -nadstandardy jsou nezákonné, aneb jak moc prohrál hodný pan Heger a korupice? DOPLNĚNO!

 1. Hladis napsal:

  Vlku………..http://www.ceskatelevize.cz/ct24/zive-vysilani/videozaznam-482600-vyhlaseni-nalezu-ustavniho-soudu-k-nadstandardum desata minuta. Poslouchejte pozorne. Vy totiž tu vetu o bezplatne peci nerikate celou………“a za podmínek blize vymezenych zákonem“. Takze celou vetou: „Pravo na bezplatnou zdravotni peci a na zdravotni pomucky, mají obcane na zaklade veřejného pojisteni a za podminek blize vymezenych zakonem“. Ja to vidim jako naprosto srozumitelne. To bezplatne pravo je podmineno zákonem. Tudiz neplati bezplatnost v globale a na vse. Ja si ani zdravotnictvi bez primych plateb nedokazu funkcne představit a prime platby byly i před poplatky, které mimochodem pripravovala sveho casu i CSSD a CLK (Kubek, Rath, Engel…). Rusit je CSSD v globale po volbach nebude a pochybuju ze by je rusila i Zemanova vláda. Spis dojde k jejich specifikaci vcetne nadstandartu. Uz jsem svůj názor na poplatky kdysi prezentoval. Nektere jsou zhovadilost, ale nektre jsou nutne a například příspěvek na stravu v nemocnici povazuju za spravny a definovani co je standart a placeny nadstandart taktéž. To ze předchozí vlády chtěly vytvořit spatny systém typu Recko neznamena, ze je to cele spatne.

  • kočka šklíba napsal:

   Můžete upřesnit toto? :“ To ze předchozí vlády chtěly vytvořit spatny systém typu Recko neznamena, ze je to cele spatne.“. Které vlády a jaký systém typu Řecko? Domnívám se, že píšete o Topolánkově a Nečasově vládě, co tedy je/bylo na jimi zaváděném systému typu Řecko špatně a co je podle vás správně, kromě tedy placení za jídlo v nemocnicích.

   • Tacit napsal:

    Ano odkaz na systém typu Řecko je potřeba vysvětlit. Jinak jde o pouhé plácání nesmyslů.

    • Hladis napsal:

     Pokud by jste to „placani nesmyslu“ poradne sledoval, tak dokonce jsem tu napsal i clanek, nemluvim o postech.

     • Tacit napsal:

      Projel jsem si všechny vaše články na Kose a k tématu, že předchozí vlády (asi ČSSD?) chtěly vytvořit špatný systém typu Řecko, v nich nic není. Navíc povrchní konstatace typu, že ČLK (Kubek, Rath, Engel) připravovala přímé platby ve zdravotnictví, to by též stálo za vysvětlení, protože ČLK žádné poplatky ani přímé platby nikdy nepřipravovala, ani nenavrhovala. Ve všech souvisejících dokumentech se ČLK pouze ohrazovala k formálním dopadům poplatků.
      Jestli jste ale předchozími vládami myslel období ministra Julínka, pak ten, krom regulačních poplatků dosáhl zejména ovládnutí VZP svým plenícím komandem Šnajdr – Šťastný a finalizaci jejího tunelování IZIPem. Jeho pobočník Cikrt s Bendlem rozprodali zhruba desítku krajských špitálů s lukrativními pozemky svým kamošům za hubičku. Tak to tedy byla reforma ala Řecko!

      A propos – Kubek s Rathem se ve vedení ČLK v podstatě nepotkali, nýbrž se v r. 2006 vystřídali. Stěží tedy něco spolu v ČLK připravovali. Engel ve vedení ČLK není vůbec…

     • Hladis napsal:

      Za prve. Předchozí vlády jsou samozrejme mysleny Necasova a Topolankova. Ti nastartovali cestu ala Recko. mohl bych zauvazovat nad clankem, abych vam priblizil co presne je tim mysleno, ale jsem na dovolene a moc se mi psat nechce.

      Za druhé. CLK a dotycni to skutecne pripravovali a měli to i vyvesene na svých strankach. Stahli to az po Rathove prevleceni kabatu (a to jeste pozde) a dnes uz je to nedohladetelne. Kazdopadne na vlastní oci jsem to videl a hosi se k tomu dnes neznaji. Jinak nejde o clenstvi CLK, ale kdo se na tom podilel a byl tam podepsan. Tech lidi tam bylo vic, ale tihle tri me diky pozdejsimu popirani utkveli nejvic. CSSD o nejake forme poplatku premyslela a doslo k nejakym jednanim prave nad dotycnym navrhem. Samozrejme dnes to nikdo neprizna a stopy jsou uz zameteny.

   • Hladis napsal:

    Vam nic vysvětlovat nemusim.

    • kočka šklíba napsal:

     To skutečně nemusíte, pistoli u hlavy nemáte, jen jsem myslela že jste skvělý diskutér a své názory dokážete obhájit a vysvětlit ;), tleskám ke skutečně úžasné schopnosti diskutovat ;). Myslím, že to o vás vypovídá vše ;), pane demokrate.

  • Alex napsal:

   Hladisi, opravdu nevím, co vlastně chcete obhajovat na těch poplatcích. To za prvé. Byly v diskusích probrány nesčetněkrát. Za druhé, i Heger je chtěl všechny zrušit také stejně jako vyjma toho stravného či hotelného, jak chcete. Možná jste přeslechl Rycheckého, kterak mluvil o rozlišení, kdy je ať stravné či hotelné součástí léčby, kterak mluvil o limitu, kterýžto dle Julínka vlastně není, protože se do něj jaksi všechno nezapočítává. Možná Vám trochu uuchází, ty poplatky nemají smysl pro nikoho a dost velká část se ztrácí ve vlastní administraci.

   • Alex napsal:

    stejně jako ČSSD

   • Hladis napsal:

    To, ze je to naprosto standartni věc. Jen asi v Kimlandu to je jinak. Prime platby a poplatky ve zdravotnictvi není zadne zlo ci zlodejina, ale civilizacni standart, který prinasi nutne prostředky na financovani zdravotnictvi bez zvyseni plosnych odvodu. Zdravotnictvi se neda financovat pouze a jen z pojisteni. Pokud si tohle někdo mysli, tak nezije v realite. Myslim, ze staci nakouknout vedle do Nemecka ci Rakouska. A nebavim se o vladnich paskvilech, ale o poplatcích obecne.

    • Alex napsal:

     Opravdu chcete srovnávat, jak je to v Česku, a jak v Rakousku a v Německu? To je přece jen diametrální rozdíl.

     • Hladis napsal:

      Ja bych rad srovnaval s temi, se kterými chceme byt v jedne rovine. Nechceme byt snad v jedne rovine třeba prave s Reckem.

      České zdravotnictvi je v minusu. Nemci si mohli dovolit diky prebytku poplatky zrusit. Cesko si to ale dovolit nemůže a zruseni poplatku nadela diru do rozpoctu nemocnic. Asi netřeba rikat, ze ten standart se bez penez (jen odvody z pojisteni proste nestaci) propadne uplne jinam, nez chceme aby byl a naopak se zvysi spoluucast za zákroky nehrazene pojišťovnami. Tz. za plnou palbu. Pokud zacne byt standrat typu Recko a nadstandart privat (tz. pokud chcete nejakou peci, musite jit do privatu, neb standart je v katastrofalnim stavu diky podfinancovanosti). Tak i cesta bez poplatku (a cesta korupce ci klientelismu) vede do Recka uplne stejne, jako treba legalizace „Kulichu“. Jinak ja tyhle tanecky moc nechapu, neboť většina věci se da připojistit ve tretim piliri stejne jako v zahranici. Osobne to tak mam a jiz jsem to vyuzil. Kvuli tomu je i dulezite definovat nadstandart a urcite definovat kde/u koho poplatky ano a kde ne a v jake vysi. Uplne zruseni poplatku a nadstandartu v globale jen z principu je utopie a vedlo by to jen k drastickému zvyseni pojistných odvodu a poklesu kvality standartni pece. To asi snad nikdo nechce a i opozici je jasne, ze je to nemozne a jen se to parametricky zmeni.

  • Alex napsal:

   A co se týká standardu a nadstandardu – jistěže budou. U nich je ale nutno rozlišit a v zákoně specifikovat, kdy je něco nadstandard a kdy ne a v souvislostech sociálních. Skutečně jde o to, aby medicína nebyla dělena na tu pro nízkopříjmové skupiny a pro ty vysokopříjmové. Jde o to rozlišit luxus od skutečné a potřebné léčby. Jistěže v závislosti na příjmech, které zdravotnictví má jako celek.

   • Hladis napsal:

    O tom i pisu. Standart a nadstandart musí byt jasne definovan, ale standart nesmí znamenat automaticky horsi sance na uzdraveni ci vyrazne horsi peci.

  • Občan napsal:

   Kdepak, Hladisi, kdepak:
   „Článek 31
   Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“

   LZPS tím neříká, že zákon může vymezit KOLIK péče za své pojištění občané dostanou, ale že zákon upraví JAK jim bude distribuována. Tedy že je zákon pouhým prováděcím předpisem ke článku 31 LZPS.
   A to je ZÁSADNÍ rozdíl (dokonce i přesto, že LZPS má v ČR extrémně slabé právní postavení, které se dodnes ani jeden z ústavníků nepokusil posílit a kdy VŠICHNI ústavníci toto POHRDÁNÍ LZPS cudně zakrývají šmejdem nazvaným alibisticky „ústavní pořádek“).

   Poplatky? Ale jistě – za NADstandardní SLUŽBY a NIKOLI za ZDRAVOTNÍ PÉČI a POMŮCKY. Tedy za singl pokoj, televizi na pokoji, vlastní hygienické zařízení, donášku restaurační stravy apod. Nechť jsou klidně v nemocnicích pokoje I.-III. třídy, ať si tam klidně jsou podobně odstupňované jídelny a klubovny. Chudý nemocný se klidně uskrovní co do osobního komfortu, POKUD mu je poskytnuta špičková ZDRAVOTNÍ péče.

   Ad strava – POKUD budou muset nemocní platit za to, že vůbec dostanou najíst, je to stejné, ba dokonce horší omezování přístupu ke zdravotní péči, jako kterékoli jiné poplatky.
   Protože řada nemocných MUSÍ dodržovat V RÁMCI LÉČENÍ nějakou dietu a bez ní dochází k ohrožení jejich zdraví a života (např. diabetici, fenylketonurici apod.). To samé platí o pooperačních a posttraumatických stavech.
   Po dobu hospitalizace jim totiž nikdo neodpustí placení nájmu, inkasa, závazků a naopak jim je setsakra krácen příjem. A budou-li ještě znevýhodněni povinností platit za stravu, povede to u řady nemocných k odmítání hospitalizace z důvodu nedostatku finančních prostředků. Což se děje už teď a týká se to většiny důchodců, všech nezaměstnaných a všech zaměstnanců s příjmem do 16 500.- Kč/měs. brutto (nemocenská v takovém případě nepokrývá ani nejnutnější životní náklady).

   Stejně jako všichni ostatní příznivci zpoplatnění všeho zapomínáte na jeden důležitý apsket – čím horší a nedostupnější zdravotní péče, tím delší léčení (navíc se špatnými výsledky) a tím pomalejší návrat nemocného K PLACENÍ DANÍ. V horších případech změna PLÁTCE DANÍ v invalidu (závislého na socdávkách) nebo mrtvolu.
   Liberálové se stále více projevují jako schizofrenici – chtějí zdravou populaci (protože jen zdraví jsou schopni podávat jimi požadované výkony a platit vše, co si liberálové žádají), zároveň jí nechtějí platit za práci, ale současně požadují, aby se uzdravovala tak nějak sama od sebe. Což je buď naprostá blbost, nebo projev chorých myslí.

   • Hladis napsal:

    Mate to blbe hned od zacatku protože jste si tu vetu upravil. Je tam „a za podmínek“ a ne „za podmínek“. To je velky rozdil.

    • Občan napsal:

     Hladisi, to je PŘESNÁ CITACE čl. 31 LZPS!
     Ale pokud mi najdete ZNĚNÍ LZPS, kde to bude po Vašem, můžeme o tom podiskutovat.

  • vlk napsal:

   Hladisi
   chtěl jsem odpovědět, leč když jsme právě přečetl komentáře, které vám dosud byly určeny, jaksi už necítím potřebu. Vše už stihli říci jiní.

 2. Bob napsal:

  Holá pravda je, že bohatí si to vždycky zaplatí….
  Co se týče nadstandardů.
  Ty budou vždycky.
  Příklad:
  Některé operace jde provést:
  a.Robotem (omezená kapacita)
  b.Laparoskopicky (omezená kapacita)
  c.Klasicky
  Výsledný efekt je u všech operací víceméně stejný – Zde se domnívám, že připlácení je OK
  Onehdy jsem byl na gastroskopii – připlatil jsem si na „tenčí hadičku“ – myslím, že OK
  Podobných jasných příkladů, kdy zákrok má stejný efekt a za příplatek si ho lze zpříjemnit, by se dalo najít více.
  Nechápu, proč to nelze jasně a srozumitelně zformulovat.
  Proti – viz výše by snad nikdo neprotestoval….
  Ptám se tedy, co tam ta armáda úředníků na tom ministerstvu zdravotnictví dělá?
  S regulačními poplatky nemám problém (důchodce, který je sám a má platit nájem a zároveň poplatek v nemocnici ten samozřejmě problém má).
  Můj problém je, že se tomu říká regulační poplatek.
  Jsem přesvědčen, že 99% populace k doktorovi nejde, pokud to není nezbytné (99% je možná přehnané číslo…)
  Samostatnou kapitolou jsou uvažované placené (amalgámové plomby) a vůbec zubařské výkony.
  Za chvíli budeme národem bezzubých…:-).
  Závěr je, že to chce zdravý selský rozum, ale to je asi nadstandardní požadavek

  • Občan napsal:

   Bobe, výsledný efekt je naopak VELMI rozdílný.

   Po robotické a laparoskopické operaci se hojí jen malá rána, takže pacient je dříve propuštěn, má kratší a snazší rekonvalescenci, menší vedlejší účinky zákroku (např. srůsty, aneurysmata, zjizvení narušující estetiku – což v některých případech má za následek ztrátu zaměstnání) a výrazně kratší výpadek příjmu.
   (Paradoxně má výpadek příjmu u vysokopříjmových pacošů daleko menší důsledky než u pacošů nízkopříjmových. ).

   Robotické a laparoskopické operace by z čistě ekonomického hlediska měly být dopřány ZEJMÉNA manuálně pracujícím, protože čím menší devastace, tím vyšší zachování pracovního výkonu (a platební schopnosti) a tím rychlejší jeho obnova. A při léčení v dnešní „době ekonomické“ o nic jiného než o obnovu pracovního výkonu a platební schopnosti nejde.
   Pacient už totiž dávno není člověkem, ale pouhou ekonomickou jednotkou; „lidským zdrojem“, který už dávno není léčen, ale pouze UDRŽOVÁN, aby byl schopen pracovat.

   K čemu vede plně placená zubařská péče, je moc pěkně vidět na Polácích.
   Pohled do jejich úst je mimořádně neestetickým zážitkem a leckdy je takovým zážitkem i pouhý rozhovor. Rusové mají alespoň levné zlato, takže veškeré potíže řeší „klapačkami“ již v mladém věku; sice pak mají velmi zářivé úsměvy, ale mají v té hubě alespoň něco a nemrdí jim z ní jako Polákům (a dnes už i mnohým chudším a chudým Čechům).
   Přičemž neléčený zánět v tlamě může i zabít.

   • Bob napsal:

    OK u těch operací jsem efektem myslel např odstraněný nádor…
    Lze samozřejmě diskutovat o všem…
    Vždy sanozřejmě záleží na chirurgovi.
    Jinak naše zdravotnictví navzdory různým pokusům patří mezi nejlepší na světě.
    Ale POZOR!!!
    To naše školství taky patřilo….

    • Občan napsal:

     To je to samý.
     Při běžné chirurgii berete s nádorem z preventivních důvodů nezanedbatelnoý kus zdravé tkáně, a to vč. celé končetiny nebo orgánu. Výsledkem bývá i doživotní invalida nebo steně doživotně zohavená zrůdka (takže opět invalida).

     Při přesné chirurgii pižláte jen malé kousky s mnohem méně devastujícími následky. Výsledkem bývá rychle uzdravený a vcelu nepoškozený „lidský zdroj“, schopný opět plného výkonu.

    • David S. napsal:

     Ad školství – dost rozšířený mýtus, není to pravda! Je to na delší debatu, tak jen jedna rovina: Když žáci něco „umí“, ale vlastně je to nebaví (viz různé dřívější mezinárodní testy), nebral bych to jako to nejlepší na světě. Jde de facto o otázku cílů…

  • Petr D. napsal:

   O zubní péči něco málo vím, i o politice zdravotních pojišťoven. Takže; současný trend je vykázat zubní péči do oblasti kosmetiky. Nevím, který chorý mozek na to přišel. Když máte potíže se zuby, váží se na to další choroby – záněty dutin, časté angíny. Nejnebezpečnější záležitostí je endokarditida, zánět srdeční výstelky – smrtelná. Vzniká tak, že se vám vyplavují choroboplodné zárodky krevním řečištěm rovnou do srdce. Ze svého okolí znám dva fatální případy.
   Tvrdí se nám, že za veškeré zubní problémy si můžeme sami zanedbanou prevencí, špatnou technikou čištění zubů. Není to tak docela pravda, některé zuby už ze své anatomické podstaty mají sklon ke kazivosti, např. na horních dvojkách není nic neobvyklého, když není plně vyvinuta sklovina. O osmičkách zde snad nemusím příliš psát, zdravé osmičky jsou spíše výjimkou.
   Mnoho skutečně vyřeší prevence, ovšem k této prevenci právě patří i drobné zákroky, tj. zaplombujeme to, dokud je to malé a nebolí to, než za dva roky dospět k čištění kořenových kanálků, které se nemusí vždy povést. A přestože je tedy toto plombování charakteru preventivního, jsou tlaky tyto banální zákroky zpoplatnit v plné šíři. Pak se nedivme, že ti pacienti, kteří mají to štěstí, že mají svého zubaře, návštěvy odkládají, dokud skutečně nelezou po zdi bolestí.
   Prevence je navíc ze strany pacienta nevymahatelná – nejsou zubaři, dokonce ani ti drazí. Prý je to tím, že školy neotvírají tyto obory, ale situace se údajně zlepšila. Nevím, hovořila jsem s praktikanty, jak to tedy na těch školách skutečně je. A je tomu tak, že třetina studentů jsou studenti zahraniční/platící – dotovaní. Takže zase nic. To, co letos opustí školy, stěží vyváží ty stomatology, kteří letos odcházejí do důchodu.
   Vy pochopitelně máte nárok na péči, avšak je téměř pravidlem, že když se obrátíte na českou stomatologickou komoru, odkáží vás do ordinace 60 (i více) km vzdálené.
   Poslední záležitostí zubní péče jsou kompletní náhrady. Abyste však dospěli do tohoto stadia, musíte přijít téměř o celý chrup. A zde vzniká prostor pro další potíže, nepřirozený skus, poškození čelistních kloubů, případné záněty, artritidy.
   K zamyšlení. Jednu dobu se v médiích hodně řešil tzv. chronický únavový syndrom. Nikdo neví co, kde, proč, člověk je prostě marný, vyčerpaný, má teploty, bolesti svalů, kostí… jde o sérii nespecifických, avšak hodně obtěžujících symptomů. Já osobně bych chtěla vidět rentgen zubů těchto pacientů.
   Víte například, že mortalita na odděleních JIP závratně klesá, když sestry pacientům čistí zuby?
   O čem to celé je? O nesystematičnosti, o ideologickém odmítání tzv. centrálního plánování, o ideologickém spoléhání se na neviditelnou ruku trhu. Každý druhý maturant má obchodní akademii. To se máme. To nám pomůže.

 3. Alex napsal:

  Kdysi si Petře vedl takový dialog na dálku s Klárou Samkovou. Už se s tím také moc nemaže. http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Doktorka-Samkova-clenka-TOP-09-vychvalila-Zemana-a-zle-znectila-Kalouska-s-knizetem-277742

 4. Puck napsal:

  Ústavní soud si potřebuje vylepšit svůj obraz u veřejnosti. Po verdiktu, který vynesl k církevním restitucím, se nedivím.
  Lehce se argumentuje tím, že ÚS není třetí komora parlamentu, už méně tím, že může rezignovat na správnost zákonů, které parlament přijímá. Oddůvodnění, kterým ÚS zamílt stížnost 16 senátorů k restitucím, má 200 normostram tisku. Zdánlivě tedy důkladná práce, sepsat knihu o 200 stranách dá práci, Benda by mohl povídat.
  Pro občana je ale podstatný výsledek. Mě stačí zjištění, že ÚS vypustil slovo – spravedlivý. Tedy nespravedlivý, ale platný. 🙂
  To, ovšem, občan ví i bez soudu.
  A já doufám, že příště bude ÚS spravedlivý stejně, jako při posouzení Hegerova výkonu.

 5. pražák napsal:

  Večer na čt24 Rychetský opravil Klepetka, že oni nevrátili poplatek 100 zpět na 60, ale zrušili jej celý, protože je plošný a to není přípustné.

 6. tresen napsal:

  No jo. Tak holt pacienti za lehkou sádru, lepší čočky a další věci, co pojišťovny nemocnici nezaplatí, vysolí cenu v plné výši jako předtím. Možnost, že by uhradili jenom doplatek, tímto padá.

  • Carlos V: napsal:

   Jestli jsem správně pochopil jiné diskutující, byli by nejraději, kdyby i tato možnost padla.

   Ovšem třeba lehkou sádru či laparoskopickou operaci by dostávali logicky manuálně pracující, protože je potřebují víc. Stejně tak by měli dostávat víc jídla a větší postel.

  • Puck napsal:

   Mám takové laický dotaz. Nedá se záležitost vyřešit bez zákona ?
   Pojišťovny mají jistý balík peněz, z kterého berou peníze na výkon. Když vedení pojišťovny usoudí, že na lepší čočky, lehkou sádru,a další věci nemá, zaplatí jen na co má. A pokud někdo žádá vyšší kvalitu za vyšší cenu, proč mu to nedopřát, když na to má a připlatí si ? Je proto věcí pojišťovny, jak hospodaří a u VZP také věci státu toto hospodaření přísně kontrolovat.
   Proč je nutné dělat jednoduché věci složitě ?

  • Alex napsal:

   tresen
   Fakt? Vás opravdu nenapadne, že to, kde ta sněmovna a ministerstvo chybovalo, lze upravit tak, aby to vyhovovalo? Víte, já se nediví, že pak patříte do skupiny lidí, která vlastně nikdy neví, co by měla vlastně udělat – i s tím volebním lístkem. usmívající se smajlík

   • tresen napsal:

    Jistě že to jde upravit. A já doufám, že se tak časem stane. Jen to bude nějakou dobu trvat. Dnešní zmatky kolem nové vlády naznačují, že ta doba nebude krátká. Nemyslím si totiž, že nový ministr zdravotnictví rychle připraví nový zákon, který by nahradil napadnutou vyhlášku, natož aby to sněmovna projednala v dohledné době.

    • Alex napsal:

     No a? Kde je chyba? V těch, co to zvrzali snad ano. Nu a v těch, co se drží svých křesel jako klíšťata asi také. Já jen, že jste to napsala tak, že co si to ten ÚS dovolil. Nu a ty zmatky tak ty tu dělají jen novináři ala Hvížďala či Bohumil Doležel neb Pečínka a Kalouskové, jež se drží těch židlí opravdu jak klíšťata. A ta jsou vůči encefalitýdě jak se ví – imunní. Holt invazní jednotka výsostných „demokratů“.

 7. Carlos V: napsal:

  Jistě, zrušme 100 kč poplatek za den pobytu v nemocnici.

  Systémové je, aby si každý platil stravu a hotelové služby. To přece není součást bezplatného zdravotníctví, to je prostě jídlo, postel a její úklid.

  Aspoň se tak zamezí nerovnosti, kdy za jídlo platili i ti, co vlastně nejí.

  • Medved napsal:

   Ta strava a „hotelové služby“ jsou SOUČÁSTÍ toho zdravotnictví.

   • Carlos V: napsal:

    to píše ústava ?

    • Občan napsal:

     Ústava nepíše nic. Zato to píše LZPS, tedy Listina základních práv a svobod.

     Úklid a vůbec hygiena je základním předpokladem fungování zdravotnictví.
     Strava pak je v mnoha případech SOUČÁSTÍ léčby a, mimochodem, i způsobem jak pacienta udržet při životě.
     Totéž platí o lůžku, které je u mnoha druhů ošetření opět SOUČÁSTÍ léčby či ošetření.

     Ale pokud tohle všechno dokážete odseparovat, nepochybně obdržíte několik Nobelových cen.

     A ještě by mě, Carlosi, dost zajímalo, jakých „hotelových služeb“ požívá například novorozeně v porodnici (nejlépe v inkubátoru), pacoš po operaci visící s prázdným žaludkem na hadičkách, člověk po pracovním úrazu ležící ve speciálním lůžku na traumačce nebo v kyslíkovém stanu na popáleninovém.
     „Hotelové služby“ totiž NEJSOU v žádném případě postel a absence špíny či breberek.

     • Alex napsal:

      Carlos, když bude ležet na ÁRu v kómatu, bude holt využívat hotel a plně se stravovat podle své chuti. Někde je něco marné, marné, marné, marné,… usmívající se smajlík

     • Carlos V: napsal:

      Alexi, naopak – ja pisu zrusme poplatek a zavedme poplatek za odebranou stravu. Pri pobytu na ARU je logicky sleva.

      Občane, strava jako součást léčby ? Ano, někdy jsou nutné spciální diety, ale to je prostě jen jiný typ stravy.

      Kde listina práv píše, če člověk mánárok na jídlo zdarma ?

     • Alex napsal:

      Právě – sleva. Na co? Na výživu na hadičkách?

    • Medved napsal:

     A co je mi platné, že mi vytáhnou slepák, ale nechají mne chcípnout hlady na ulici = bez „hotelových služeb“ a stravy.

     • Carlos V: napsal:

      Doma si jídlo nekupujete ?

     • Medved napsal:

      Protože na Carlose V se nedá odpovědět pod ním, odpovídám takto.

      Jídlo si doma samozřejmě kupuji, ale jsem-li neschopen, tak oprávněně očekávám, že mne tlupa neopustí, ale než se uschopním, tak mi poskytne to základní k přežití. Stejně tak i já se starám o momentálně méně schopné členy tlupy.

      V tom spočívá, pro Vás asi nepochopitelný, princip solidarity. A zdarma to rozhodně není – zdravotní a sociální platím.

     • Občan napsal:

      Carlosi,
      pak asi bude nejlepším řešením fiknout to pacošovi doma na konferáku v obýváku, aby si mohl po operaci ohřát polívku na vlastním vařiči. Dáchnout si pak může na vlastním gauči.
      Nekolidující diagnosy si mohou do nemocnice přinést pytel rohlíků, meltu v bandičce a postupně ujídat a upíjet. Jo, to by mohlo fungovat; když to jde v Somálsku nebo Bangladéši, proč by to nemohl jít v ČR.
      DIetáři holt mají peška a budou platit jak mourovatí za ten „hotel“.

      Ještě prosím trošku rozveďte, jak budete účtovat kapačky, ionťáky a novorozenecké krmivo pro mimina neschopná kojení.

     • Carlos V: napsal:

      Medved : a donasku jidla domu, kdyz mate rymicku, nechtel byste ? Tlupa by se prece mela starat…

      Nemluvime prece o socialnich pripadech, mluvime o vsech. A normalni clovek si prece jidlo zaplati.

     • Medved napsal:

      Carlos V
      Ale když jsem nemocen, tak nejsem schopen platit, neboť jsem nemocen.

      Ano, když mám rýmičku, tak se postará rodinka a když má rýmičku rodinka, tak se postarám já. Ovšem vzhledem k systému rýmičku přecházím a čile se o ni dělím se spoluobčany…

      A stravu a „hotel“ zaplacenu mám ze zdravotního a sociálního, respektive nyní platím jiným a pak zase jiní platí mě, tak co bych měl ještě platit.

  • Asfalt napsal:

   Carlos napsal: „Systémové je, aby si každý platil stravu a hotelové služby. To přece není součást bezplatného zdravotníctví, to je prostě jídlo, postel a její úklid.“

   Právem je právo na bezplatnou péči (čl. 31 LZPS). V čl. 32 LZSP svobod čtu, že děti také mají právo na péči rodičů. Mám za to, že péče znamená i to, že děti mají právo na to, aby je rodiče nakrmili, dali postel a její úklid. Proč slovo péče má mít podle Vás v čl. 31 jiný obsah a nemá tak obsahovat nakrmení nemocného, postel a její úklid?

   • Carlos V: napsal:

    Nemeli by nemocni mit i kadernika a pedikuru zdarma ? To je taky pece.

    A co kdyz marodi doma ? Nemel by mu stat platit jidlo a najem ?

    A naopak. Strava a tepla postel je prece predpokladem nejen zdraveho zivota, ale zivota vubec (aspon ta strava). Tudiz by podle tohoto chapani melo byt stravovani a ubytovani pro kazdeho zdarma neustale – nejen kdyz je zrovna v nemocnici.

    • Asfalt napsal:

     Mluví se o zdravotní péči, to je péči, kterou vyžaduje ochrana zdraví. Pokud ochrana zdraví vyžaduje pobyt v nemocnici, ostríhání vlasů, pedikůru, jde o zdravotní péči, která by měla být bezplatná. Pokud ochrana zdraví pobyt v nemocnici, stříhání vlasů a pedikůru nevyžaduje, nejde o zdravotní péči a na tuto péči se samozřejmě bezplatnost nevztahuje. Základní nemocniční stravu považuji za součást pobytu v nemocnici.

     • vlkp napsal:

      Asfalte,

      rád Vás zas e po dlouhé době čtu. neměl byste chuť zkusit Kosu autorsky? Moc by s emi to zamlouvalo. A jistě nejen mně. Pokud byste projevil zájem, ozvěte se mi na vlk@post.cz

    • Medved napsal:

     Měli by mít i kadeřníka a mani/pedikúru? Představte si tu hrůzu – i mají. Ono když jste někde měsíc a déle, tak ač nemocnému vlasy a nehty Vám rostou dál a takový zarostlý nehet a infekce z něj Vás může i zabít…

 8. tresen napsal:

  Pro občana:
  Laparoskopické operace patří do běžné praxe. Pokud vím, tak se u jejich indikace nikdy neuvažovalo o zařazení do nadstandardu.
  Robotické operace jsou přece jen zatím poněkud výlučná záležitost, takže nemůžete čekat, že vám takhle vyndají žlučník. Zato mozkový nádor možná ano, pokud to z hlediska vašich šancí bude nezbytné.
  A o nezbytnosti či zbytnostii byla celá ta věc s nadstandardy. To teoreticky znamená, že kdyby chtěl někdo z čiré rozvernosti robota na žlučník, mohl si jeho volnou kapacitu zaplatit.

  • Občan napsal:

   A KDO nebo CO mu nyní brání nechat se operovat robotem v některé z privátních klinik s platbou cash?
   On mu to snad někdo zakazuje?

   • tresen napsal:

    Nic takového přece neříkám. Jen polemizuju s tvrzením, že špičková medicína měla být jen pro bohaté.
    A zároveň poukazuju na to, že pro pacienty, jako jsem já nebo vy, se vrátí některé nevýhody starého systému.

    • Carlos V: napsal:

     princip argumentaci je, ze vsichni si maji byt rovni. Zejmena ti trochu bohatsi by nemeli mit cenove dostupne neco lepsiho.

     Opravdu bohate nikdo neresi, na ty se dosahnout neda. Ale tem trochu nad prumer se zivot zneprijemnit da.

    • Občan napsal:

     A ono se snad v její nedostupnosti pro „socky“ něco změnilo?
     Rozdíl mezi úhradovými indikacemi povolenými právními předpisy a úhradou unikátních nebo velmi drahých postupů je tak velký, že ani po zavedení „doplatků za nadstandardy“ by si „socky“ nemohly ty zákroky dovolit.

     • tresen napsal:

      Mluvíte řečí, kterou ne zcela rozumím, ale přesto se to pokouším rozklíčovat.
      Způsob léčby každého pacienta je dán jednak diagnózou, jednak tím, které postupy hradí pojišťovna. Zatím platilo, že ministerstvo požadovalo, aby pojišťovny hradily i velmi drahou léčbu, pokud to byl jediný způsob, jak pacienta zachránit. Neboli unikátní postup se nikdy nemohl stát nadstandardem. Pokud ovšem stejný léčebný výsledek umožňují různé postupy, pak měl být pochopitelně podporován ten levnější.
      Neboli v dostupnosti unikátní a velmi nákladné léčby pro socky i pro nesocky se nic zásadního neměnilo. Teď ani předtím.

     • Občan napsal:

      To se, Třešni, velmi zásadně pletete.
      Dle úhradových předpisů jsou ze zdravotního pojištění hrazeny POUZE absolutně nejlevnější ještě legání postupy, léčiva a pomůcky.
      Na úhradu čehokoli jiného musí zdravotnické zařízení nebo pacient žádat o speciální povolení, které prochází tak zdlouhavým schvalováním, že někteří pacienti mezitím stihnou zemřít.
      Lidumilná zdravotnická zařízení často poskytují ošetření buď ke své škodě, nebo na dluh, o jehož úhradě následně (poté, co byl pacient zachráněn) složitě jednají s pojišťovnou nebo ministerstvem. Některá zařízení to také řeší jako součást výzkumu, experimentu a vůbec jsou poměrně vynalézavá ve způsobech, jak pomoci pacientům NAVZDORY úhradovým předpisům.

     • tresen napsal:

      No vždyť říkám, že v dostupnosti unikátní a nákladné péče pro socky i nesocky se nic podstatného nemění. S tím nemají nadstandardy nic společného.

  • paja napsal:

   No nechce se mi hledat ale laparoskopické operase zařadit do nadstandartu už chtěla Jurásková a Heger o tom také mlel,pokud si dobře pamatuji tak u Jílkové kde to vysvětloval na operaci žlučníku.Jinak také nevidím důvod proč by si prcháč nemohl skočit pro to nej na nějakou soukromou kliniku.Já tu vidím ještě jednu důležito věc a to je přímej nátlak na pacienta ,když si nepřiplatíš dostaneš šmejd a za chvíli to budeš muset absolvovat znovu a zničí ti to zdaraví a tím zároveň zlegalizovali lobing farmaceutických firem že si mohli diktovat ceny tohoto rádoby nadstandartního materiálu,protože pacoš byl postaven před hotovou věc buď a nebo.Jak jsem včra poslouchal Holcáta ,tak to tam řekl jednoznačně,pojišťovna víc nezaplatí a dealere teď se snaž prodat když nemocnice si nebude moct dovolit to dotovat.Včera ten shot s to sádrou mě teda pobavil,paní by z těžkou sádrou nemohla nic děat,kde to jsme ,technologie jdou dopředu výroba se zlevňuje a zkresluje nám každoročně nárůst inflace a mi pořád dneska budem vydírat těžkou sádrou ,která je je ve finále výrobně možná dražší než ta lehká?Tady nejde o zdravotnictví jako takové a zdraví občana ,tady jde zase jenom o business.Problém je ale že myšlení trv pravičáků je už tak zvrácené a pokřivené ,že oni vlastně neví co chtějí a nechtějí vidět přímé souvislosti,jak už tady Občan popisoval,vytrhávání ze souvislostí je pro ně jiřž nezbytné,jinak nemohou svoji teorii obhájit.

 9. český maloměšťák napsal:

  Poctivě jsi pracoval a z vydělaných a zdaněných peněz jsi postavil nemovitost , přičemž jsi při stavbě zaplatil DPH za materiál a služby ? Plať daň z nemovitosti !
  Chceš takovou nemovitost prodat ? Zaplať daň z převodu nemovitosti !
  Odvádíš do státního rozpočtu daně , z kterých se mj. platí stavba silnic a dálnic, jejich údržba, jejcich opravy…? Zaplať dálniční známku – pokud chceš po takové dálnici jet !
  Půjčuješ si na úrok peníze od banky a poctivě splácíš úrok i jistinu ? Plať i za vedení takového úvěrového účtu !
  Platil jsi daně či platíš daně, z kterých se postavily nemocnice, z kterých je placen provoz nemocnic , vybavení, platy personálu nemocnic, studium lékařů…? Zaplať regulační poplatek – pokud chceš , aby jsi byl v takové nemocnici ošetřen či léčen !
  Platil jsi či platíš daně, z kterých byly či jsou vypláceny důchodu – zatím takové, že umožňují většině důchodcům žít tak, že nestrádají strastnou bídou, nehynou léčitelnými nemocemi atd. ? Zaplať, protože jinak dostaneš pouze almužnu – to až půjdeš do důchodu ty !
  Platíš ze svých daní úředníky, stavbu či pronájem budov v nichž pracujíí, vybavení, provoz… a chceš po nich nějaké potvrzení ? Zaplať…pěkně popros a zaplať, pokud pak chceš aby tvá záležitost byla vyřešena kladně a včas – zaplať něco i bokem !
  Chceš po těch, kteří jsou placeni z tvých peněz, pracují v budovách a s technickými prostředky, které byly pořízeny z tvých peněz…chceš po nich nějakou informaci, která se týká náplně jejich práce ? Popros a zaplať !
  Nechceš už dál platit faráře, biskupy, arcibiskupy, jáhny, nadjáhny, podjáhny a kostelníka – protože si myslíš, že by se dotyční měli obracet s prosíkem na ty, kteří věří ve věci jako je např. život posmrtný či proměňování vody ve víno…a ne na tebe ? Zaplať, tvé děti ať zaplatí – a bude ti to umožněno !
  Chceš si jít zasportovat na stadion, který byl postaven z tvých daní ? Zaplať – a ani tak nemůžeš více, než dívat se , jak sportují jiní !!
  Zemřels a tvé děti se samy dohodly , jak naloží s dědictvím ? Plať…eh,. tedy, děti, zaplaťte poplatky notáři!

  Trocha aktuálních pozitiv , kdy se nakládá s daněmi správně a efektivně, venku je hezky, nač se jen škaredit:

  Letadlo CASA bude v brzké době opět vojensko- strategicky využito … veze do Mongolska koně a zpět z Mongolska mongolský vzduch.
  Máme “ Stojedničku Němcové“ , podporuje ji dokonce i Nečas, prý je tím rozhodujícím hlasem .- tím stoprvním ústavním činitelem, zástupcem .lidu, jeho ústavní moci, dodává tomu celému tak punc legitimity i kvality, znevěrohodňuje Rusnokovu vládu..
  Státní rozpočet není exaktní záležitostí , tvrdí ministr financí inženýr Kalousek – je to něco , co se domlouvá pomocí politické práce – dealů, mění se podle toho, jak se Kalousek sekl ve svých odhadech loni a podle momentálního stavu konta, které má Benda k dispozici , aby nakoupil ty dealy …stejně tak i zákony nejsou exaktní – ty se mění podle toho, jak se podařilo např. vykomunikovat penzičku /2. pilíř/, respektive podle toho, jak deal přijaly penzijní fondy.

  Trocha prognostiky :

  Chceš dýchat ? Zaplať ! Chceš pít ? Zaplať !Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš oddat? Zaplať! Chceš loupit ? Zaplať ! Chceš vraždit ? Zaplať ! Chceš umřít ? ..Eh, tady to bude asi jediné stále zdarma …ale na druhé straně : Chceš pohřbít ? Zaplať!
  A je to.

  P.S. Vše dobré všem přeje milovník paradoxů č. m.

  • Carlos V: napsal:

   č.m. : žádné dědictví nebude. Zapomněl jste zaplatit za televizi. Sice ji nemáte, ale kulturmafie má své nároky kryté podle zákona.

  • Laco Grőssling napsal:

   Maloměšťáku, to chce klid, už Jan Hus řekl v jednom kázání :

   Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.

   2013-1400=613 let a furt je to o tom samém.

 10. babaluba napsal:

  Kromě výšeuvedených různých sociálních aspektů má zavedení nadstandardů nezanedbatelné důsledky jako možná brzda zavádění lepších a účinnějších léčeb. Zatím jsem zaznamenala pouze stanoviska, že nová léčba je vždy dražší. Ale je tomu opravdu tak?
  Byly by dnešní kalkulace nákladů na operaci žlučníku řezem od prsní kosti až do oblasti klína s obloučkem kolem pupíku (jakou absolvovala moje matka před 40 lety) opravdu nižší než dnešní laparoskopická operace? Je léčba zúžených tepen angioplastikou opravdu dražší, než by byla operace řezem v oblasti srdce?
  U standardů daných vyhláškou je vysoká pravděpodobnost brzdit nástup používání nejen lepších a dražších léčebných metod, ale i těch lepších a levnějších. Pokud budou standardy dané zákonem, bude účinnost této brzdy tak velká, že i ti z lékařů, kteří po zavedení standardů volají, se nebudou stačit divit.

  • Občan napsal:

   Ona i ta blbá sádra vyjde v klasickém provedení dráž než tzv. „lehká“ (tedy plastová).
   Protože klasickou sádru musí ošetřující sejmout, přičemž ji zničí, a uhňácat novou.
   Zatímco plastovou „sádru“ rozřízne, sejme, po kontrole zase nasadí zpět a „slepí“ nebo ji upraví a vrátí na místo.

   Taže v konečném důsledku vyjde léčení zlomeniny „levnější“ klasikou dráž. Jenže tak daleko „ekonomové“ MZd nedohlédnou…

   • tresen napsal:

    To nevím, ale je fakt, že ve fakultních nemocnicích preferují klasiku.
    Musím přiznat, že tu zbytečně pléduju za zájmy velmi malé části pacientů, kteří stojí o ty plastové „sádry“. Neboli nic se v podstatě neděje, ti, co je chtějí přes doporučení lékaře, si je asi klidně zaplatí celé.

 11. český maloměšťák napsal:

  Malá aktualitka , v kontextu “ vývoje“ :

  http://www.th-eu-nit.com/index.php/current-top-ten/600-european-commission-names-italy-spain-and-the-czech-republic-as-the-worst-managers-of-eu-money

  /to byl rok 2011 – ministrem financí byl inženýr Kalousek/

  http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropskaunie/_zprava/cesi-nezvladali-dohled-nad-cerpanim-evropskych-penez-byli-nejhorsi-ze-vsech-zemi-eu–1231362

  / ano, ministrem financí je kupodivu stále onen inženýr Kalousek, tedy jeden z členů tkzv.
  “ Stojedničky Němcové“ (jejím členem jsou zřejmě i Nečas, Parkanová, Drobil, Drábek – snad i samotná Němcová)…, v důsledku hojně prezentované a komentované sebechvály je tento rozumbrada vnímán stále coby přínos – pro Českou republiku, pro její občany/

  I zadarmo by byl velmi drahý.

 12. čtenář napsal:

  „že designovaný ministr zdravotníctví Rusnokovy administrativy -Holcát se už veřejně nechal slyšet, že on na zákonu o nadstandardech velmi zapracuje!!!! Zde mohu jen polknout a konstatovat, že tenhle první kus programového prohlášení vlády Miloše Zemana je mimořádně povedený…“

  není se čemu divit,pokud to má SPOZ v programu tak zapracovat se na tom jistě musí.

  Politika SPOZ bude prosazovat solidární všeobecné zdravotní pojištění zahrnující standardní postupy zdravotní péče s možností připojištění k tzv. nadstandardům. Koncepci nadstandardů zdravotní péče bude kontinuálně vytvářet komise složená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, České lékařské komory, České stomatologické komory, odborných společností, zdravotní pojišťoven a pacientů, a to v souladu s veřejným zájmem. Bude vydáván seznam těchto nadstandardů, které budou hradit pacienti buď z připojištění, nebo z vlastních prostředků.

  http://www.spoz.cz/volebni-program/

  • tresen napsal:

   Doufám, že designovaný ministr má přece jen větší ponětí o úhradové problematice, respektive o potřebě urychlené implementace systému DRG, než tvůrce programu SPOZ.

   • Alex napsal:

    Já Vám opravdu nerozumím. Píšete jako by opominutí MZ bylo chybou ÚS (zákon, vyhláška), nevšímáte si, že problém standardu a nadstandardu není v tom, co je dražší či levnější, ale co je potřebné pro pacienta a teď tu zpochyňujete způsobilost PŘEDEM někoho, kdo navíc díky Kalouskově státnickému“ postoji nebude mít šanci, aby nějaký zákon mohl projít. Je fakt, že nestojíte ani nalevo ani napravo, ale abych pravdu řekl, nevím, kde vlastně stojíte, co se týká reálu. Na mne to působí tak, ty Vaše vstupy, že ÚS měl držet ústa, protože je tu takováto situace a ve sněmovně Kalousci, Nečasové a Peakové.

    • tresen napsal:

     Ale tak to není. Ve skutečnosti není otázka existence nadstandardů příliš důležitá. Z hlediska kondice našeho zdravotnictví je to marginální záležitost. Výnos MZ nepovažuju za chybu, když důvodem je požadavek, aby to řešil zákon. Ty nepříjemnosti, o kterých jsem se zmínila, se týkají malého počtu pacientů, jak už jsem ostatně napsala výš.
     Je fakt, že jsem se o nich nemusela zmiňovat vůbec.
     To druhé – tj. otázka systému úhrad, je nepoměrně důležitější. Ministra zdravotnictví v Rusnokově vládě rozhodně apriori nepodceňuju. Moje poznámka se týkala pouze programu SPOZ, ze kterého IMHO vyplývá, že by k žádnému pokroku nedošlo a hrozilo by nekonečné lavírování mezi výkony a paušály. To není věc sporu levice a pravice, ale problém přechodu na funkčnější a spravedlivější systém. Spravedlivější k těm nemocnicím, kde léčí lidi dobře. Rozumný ministr snad bude mít možnost systémový přechod podle nastavených zásad když ne urychlit, tak alespoň nebrzdit.

 13. anita napsal:

  V listopadu jsem psala _ Pobyt v nemocničním zařízení ,…….?_ z toho jen upřesním, že v podstatě mi nevadí placení nadstandardů, ale musí být vymezen přesný rozsah, co je standard a ten by měl být samozřejmě na úrovni 21. století, nikoliv sklouzávat do retra 20. století. Hlavně ten standard musí být zachován pro __možnost výběru___, tedy nesmí být, jak se stalo praxí viz. můj článek, že pacient je nucen využít nadstandard. Pokud by standard, nebyl už volný, mělo být nadstandardní umístnění ___automaticky bezplatný__. Příplatky placeny ze zdravotního pojištění, pokud si však, někdo zažádá o lepší stravu, mohl by si za ní připlatit. Tedy placení nadstandardů ano, ale pouze se souhlasem pacienta (klienta), který má zvýšené požadavky.

  • tresen napsal:

   Samozřejmě, tak by to mělo být.

  • Hladis napsal:

   To je problém Recka. Muzete jit do standartu, ale ocekavejte vyrazne horsi peci, ikdyz zadarmo. Tam je pacient a to i doktory, nucen vyuzit služeb privatu, aby se mu dostalo adekvatni pece. Kdo na privat nemá, tak bude trpet ve „standartu“ a uprime není o co stat. To je věc, ke které by nemelo dojit.

   • Občan napsal:

    Pane Hladisi,
    pořád čekám na to Vaše odlišné znění LZPS.

    Ad řecké veřejné zdravotnictví – v čem KONKRÉTNĚ je horší než to české?

    • Hladis napsal:

     Vychazim z toho, co konstatoval Ustavni soud a tam pouzil „a“. Zdali soudce nevi presne zneni není uz mou věci. Stále je to ale definovano zákonem a Ustavni soud uz před tim konstatoval, ze poplatky nejsou v rozporu. Jinak ted nevim, ale to ma listinu zakladnich prav a svobod třeba Nemecko tak jinou ?

     Rekneme privat je na urovni lepšího ceskeho standartu. Standart je na urovni………no jak to definovat jako horor. Konkretni priklady jsem kdysi uz uvadel a rici vam sve zážitky se zdravotnictvi v Recku je na dlouhe povidani.

   • anita napsal:

    Hladis
    pokud jste si to přečetl, tak STANDARD 21.století, pokud Řecko má za standard kopku s fušery vyučenými Cvachem :-), tak to je jistě špatně. To by tu snad nemělo projít.

    • anita napsal:

     ještě dodám otázku, kolik se v Řecku platí na zdravotní pojištění, stačí % z platu

 14. liška napsal:

  Ráno mě dostal článek na PL, kde bylo hodnoceno včerejší vystoupení ministra Hegra v Hydeparku. Konkrétně toto : Diváci ve svých dotazech ministra v demisi se svou kritikou příliš nešetřili, v souvislosti s regulačními poplatky mu vyčítali, že pro sociálně slabší a často nemocné lidi představují velkou finanční zátěž. „Chudí lidí dobře vědí, kdy je jim opravdu zle a kdy jsou třeba jen nachlazení,“ odpověděl jim a dodal, že například v Německu funguje dokonalý systém podle výše platů a daňového odvodu.
  Prostě už se ani nesnaží použít „sociálně slabí“, ale rovnou CHUDÍ !!!

 15. Jan Čermák napsal:

  Nedočetl jsem celou diskusi, jsem na dovolené.
  Rád bych se Vám ale svěřil s čerstvou osobní zkušeností.
  Před mými zraky pacient odmítl léčbu rakoviny, neb si to nemůže dovolit.
  6 týdnů ve špitále 3500 Kč je nad jeho možnosti.
  Nazdar doktoři poperte se s tím.
  Vyvozuji si z toho, že zločinci nám vládnou a novináři jsou jejich pohůnci.

  • vlk napsal:

   Jen íku,

   vyvozuješ naprosto správně. Jen nechápu, proč si tím ksindlem necháš kazit dovču! Užij si ji!

   • Občan napsal:

    Nechci šťourat, protože vím, jak jste to myslel; ale na první, druhé i třetí kouknutí to vyznívá dost dvojsmyslně 😀

 16. Gerd napsal:

  K doktoru raději nechodím, léčí mě matka Příroda a ta o žádných nadstandardech ani regulačních poplatcích nic neví. Bílým plášťům se pokud možno vyhýbám. Dávám přednost univerzálnímu antibiotiku česneku, popř. MUDr. Rumovi, MUDR. Slivovici a ležení v posteli. Aby mně v nemocnici diagnostikovali virózu (tedy vůbec netuší, co mě skolilo), kvůli tomu tam chodit opravdu nemusím. Na nemoc je nejlepší dovolená a klid na lůžku. 🙂
  Můj prarodič tvrdil, že kdo se dostane do spárů bílým havranům, ten z nich zdráv nebo živ už nevyvázne. I když, jsou i výjimky.

 17. Občan zZz napsal:

  ČRo Plus – 2.7.2013 17:10 – Den podle Ondřeje Konráda.
  Prvních 10 minut je o zrušení nadstandardů.
  Nejprve názor nastávajícího ministra zdravotnictví, potom má zajímavý názor novinář Petr Holub, který se o fungování zdravotnictví zajímá dlouhodobě.

  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2920527

Komentáře nejsou povoleny.