Zpráva EU -Česko nejvíce rozkrádá evropské fondy. A Kalouskovi zbývá už jen lež!


Když  si  vlk naplánuje,  někdy v neděli,  týden téměř  bez  Kosy, protože  mu  ostatní  autoři pošlou  dostatek  výborných  materiálů, tak….tak sice ty  bezva  materiály  vyjdou,  nicméně  vlkova klábosnice  stejně  nevychladne.Protože  jeden   odstřelí  ÚS  jednu  z klíčových deforem  odcházející  famiglie,  aby  druhý  den byla  zveřejněna  oficiální  zpráva  Evropské komise  o  tom, jak jednotlivé  země  zacházejí s bruselskými penězi.

Což  by  pro vlka  normálně  nebyl  důvod  k  nějaké  akci, kdyby..  no kdyby se nestalo, že  v oné  zprávě  /celá je k nalezení  v  angličtině na  http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/regio_aar_2012.pdf/ na  straně 38 bude  stát , doslova:

„U jednoho /auditního/ orgánu (Česká republika) bylo zjištěno, že v podstatě nefunguje, a byl proto přijat akční plán vedoucí k přerušení plateb,“  Kromě toho, že jako „pouze částečně fungující a vyžadující podstatné zlepšení“ hodnotila zpráva i skotský dohled nad dotacemi, neměla k jiným zemím výhrady.

Všude čerpání  eurodotací  funguje  buď  dobře nebo  aspoň snesitelně.  Jen  v  Česku se krade jako o  život.

Jinými  slovy,  evropská  komise říká, to, co  domorodec  dávno  ví  –  v České  republice  se krade systémově. A  ti, co  mají v popisu práce to hlídat,  na  jakoukoli  kontrolu  rezignují. Ba,  jak  uvidíte  dále,  je  to ještě  horší.

Situace kolem  čerpání  a  zejména  zjištění  EÚ,  o  „dohledu “ nad  evropskými penězi   v  Česku   byly  hlavním  tématem  včerejších poledních zpráv  na  Radiožurnálu.  Zřejmě  „nevlastní sestra“  mé  oblíbenkyně  z Lidovek – Zlámalové,  si  na  tohle  téma  pozvala  k  rozhovoru  samotného  chemického  Alího  české  státní  kasy k nějakému  vysvětlení.  Ten  „rozhovor“  rozhodně  stojí  z a poslech.  Najdete  jej  na  této  adrese:

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2921001

A  to hned ze  začátku. Ovšem  bude dobře,  když se rozhodnete  Kalouska  konzumovat  ušima, když  tak  učiníte  na  lačno!

Protože  celá  dlouhá  tiráda  tohohle  nepochybně  katastrofického  úkazu české politické  scény  se nese v  duchu  – my , že za něco můžem?  my  nic, my  jsme  neměly  žádné pravomoce,  to rozkrádaly  kraje, tam  byl problém.  Ale nikoli  u nás.  Ale  teď  už jsme  všechno centralizovali a  je  dobře.

A  Sedláčková?  jak  správně  tušíte – ani nemukla. A pochopitelně  – nemělo  vůbec nic  nastudováno. Kdyby  chtěla  svou práci  dělat  aspoň trochu  kvalitně, nemusel a pro  to  udělat  vůbec  nic  složitého.  Stačilo,  aby  si  dala  do  vyhledavače  slova  Kosa  Nostra čerpání  evropských  dotací.

Vyjela  by  jí, tak jako mně ,  celá řad a linků, protože  Kosa  na  tohle  téma  psala  mnohokrát. A  sebestředně  se domnívám, že  skutečně  fundovaně.  S celou řadou zdrojů  s  naprosto  závažnými zjištěními.  Z  oné  množiny  už  zveřejněných  materiálů  dám  odkazy  jen na dva úplně  nejzásadnější:

https://vlkovobloguje.wordpress.com/2012/03/26/923995-holeni-idiotu/

https://vlkovobloguje.wordpress.com/2012/08/25/jak-za-mne-vylustil-zahadu-obcanzzz/

Začněme  tím prvním odkazem. Je   z  března 2012 !!!

Mimo jiné se tam komentuji  tiskovku  Johanese Hahna a  Laszlo Andora, tedy  dvou  bruselských  komisařů, kteří byli  tehdy vysláni  Unií , aby  nějak  řešili  alarmující  zjištění specialistů z  Evropského účetního  dvora  / obdoba  NKÚ  pro EU, jen  s  tím rozdílem, že  jeho nálezy  JSOU PRÁVNĚ  ZÁVAZNÉ!!/

A  co  že jaksi  EÚD v  ČR  zjistil?

Tohle:

….kontrolní zprávy, které posílalo ministerstvo financí jako auditní orgán Evropské komisi, byly nedůvěryhodné. Zpráva EÚD byla představena v kontrolním výboru Poslanecké sněmovny. Člen Evropského účetního dvora Jan Kinšt uvedl, že účetní dvůr označil auditní orgán za „neúčinný“. V jednom z případů čeští auditoři vyčíslili při auditu chybovost 4 procenta, zatímco ve skutečnosti byla 71 procent.

Kontroloři z Evropského účetního dvora hodnotili český audit podle deseti kritérií, jako jsou například organizační předpoklady nebo vyhodnocování chyb. Zjistili, že zprávy, které ministerstvo financí posílalo Evropské komisi, byly vyhodnoceny jako nespolehlivé. Kinšt to sdělil České televizi.

Výhrady auditorů z Lucemburku se týkají metodiky, chybných vyhodnocení projektů, které byly kontrolovány, ale i záležitostí na obecné úrovni. Auditoři se „obouvají“ například do zákona o finanční kontrole, zastavení zákona o řídícím a kontrolním systému veřejné správy nebo nedostatečných znalostí českých auditorů. Ti údajně neprověřují důležité informace, které Bezpečností a informační služba (BIS) poskytuje ve svých výročních zprávách.

Zdroj:http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/203667-evropsky-ucetni-dvur-dohled-ceska-nad-eurodotacemi-je-neucinny/

nebo  https://www.euroskop.cz/9047/21502/clanek/audit-hospodareni-s-rozpoctem-eu-v-roce-2011/

Takže  audit na  krajích , který se chtěl  zavděčit   hejtmanům?  Ani omylem!  Naopak, je konstatováno,  že  ministerstvo  financí  České republiky  fixluje.  Že upravovalo  zjištění  auditorů o  chybách, tak  aby  se  Česko dostalo pod  hranici  chybovosti, kdy není nutno  vracet  prostředky  Bruselu.  Jenže když  holt je  ona  „chybovost“  v projektech místo  71 %  vykázaná  jako  procenta  4, tak  je  to  kách a  nejde  o zlou náhodu , ale  o zlodějský  systém. Nemluvě  o  tom,  že  nějaký  krajský  auditor  má  sotva, na  rozdíl  od  vlády   a speciálně ministerstva  financí,  přístup k  výročním  zprávám  BIS,  aby  reagoval  na  tam uveřejněné  znepokojující  informace. Oni na ně  ovšem  nereagují  ani  auditoři ministerstva  financí!

Jak v  Bruselu nedávno  konstatoval na speciálním  slyšení osobně  Kalouskův    náměstek  Matej:

„Auditoři nejsou vyšetřovací službou,“ konstatoval. Auditoři se prý spoléhají jen na to, co najdou na místě kontroly.

zdroj:http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/europoslanci-grilovali-ceskeho-urednika-kvuli-eurodotacim?showcomments=1

Věřili  byste  tomu?  Proč  by je  zajímalo nějaké zjištění  tajné  služby,  aby  ho  mohli prošetřit?  Oni radši začnou  v blahé nevědomosti pěkně  od  začátku, jestli  něco najdou. dokonalé!

Mimochodem,  to  nebyl první  kontrolní  výstup EÚD.  Krátce se zmíním o  dalším, který  proběhl o  rok  dříve.  A jeho zjištění?

Tehdy  kontroloval  projekty  financované  z operačního programu  Doprava. Které  řídí  rezort  stejnojmenný  rezort.  Výsledky  jsou  známé  – průšvih  non plus  ultra.  U kontrolovaných projektů  pod  Ředitelstvím  vodních  cest  bylo  špatně  úplně  všechno,  co  vzali  bruselští  úředníci  do  ruky – chybovost  96-100%  u  toho,  co  spravovalo  ŘSD  pak  asi  20%…  Že  v nálezech  jsou   zjištění   typu

-Obcházení  výběrových  řízení

-Předražení

Kdo  že měl  tak  vysokou  , nepochybně  záměrnou chybovost?  Operační program  DOPRAVA!  Řízený  kým?  Ministerstvem  dopravy! Nikoli nějakým hejtmanem!  Kdo mne podezírá z  toho,  že  fandím v  téhle  věci  oranžovým hejtmanům   a  že vypouštím  záměrně  krycí mlhu, je na  obrovském  omylu!  Ani ve  snu by mne nenapadlo  chránit  darebáky.  ROP  Severozápad  a  průšvihy jinde, třeba  v  ROP JZ, nehodlám  sebeméně  bagatelizovat, natož  krýt.  Budu jen  rád, když  ty, co ty  krajské zlodějny  provozovali,  zavřou  až  zčernají.   Ale  Kalousek prostě, s drzostí  sobě  vlastní,předvádí  iluzionistiku,  že  David  Coperfield se svým  zmizením Sochy  Svobody  vedle  něj  vypadá  jako  trapný  začátečník!

Ano, na krajích  jsou  šméčka. V miliardách. Dělají nám ostudu a kriminální  živly  se napakovaly  ve velkém.  Nicméně  – jde o  drobné! Jakkoli  se škody počítají  opravdu  v  řádech miliard!Protože  daleko více  a to  řádově / jen je  otázkou  zda  více o jeden či  dokonce dva  řády/,  se   fofruje  v  programech,  které měli  v přímé  kompetenci ministři  vlády  rozpočtové odpovědnosti, práva  a boje proti korupci! Kde  nejproblematičtější  jsou  vedle  programů  řízených  minsiterstvem  dopravy   ty, které  spadají do  gescí  ministerstva  školství  / viz  rezignace Pepy Katastrofy  Dobeše/ a  ministerstva  životního prostředí. Nemluvě  o takové  drobnosti,  že  všechny  rozvojové  programy  v  gesci  krajů představují  přesně jen  17,8 %  všech prostředků,EU  , určených pro  potřeby  ČR v  letech  2007- 2013: Tedy  výrazně  méně  než  řídí  Doprava  a životní prostředí.

Kdybyste  vlka  chtěli  zkontrolovat,  pak je  vám k  disposici  link  http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/97ad02b4-1ae3-46f3-b687-4506c3f592b5/MMZ_2013_05.pdf

.a  konkrétně  tabulka  na  str. 7.  Dobře  si ji prohlédněte. Protože  tam  jsou  uvedeny  všechny  české operační programy. Co do  názvu, správce  i procentní  výše  z celku.

Když  budete listovat  tímhle materiálem  dál,  což  je  oficiální  státní report  o stavu  čerpání a  všech okolnostech , kterého provázejí, kterou  každý  měsíc  vydává  gesční ministerstvo  – tedy Jankovského MMR, musíte  nutně narazit  na  grafy  na  str.11.   A z  těch  snadno zjistíte,  že  tzv. krajské  programy  jsou na  tom,  až  na  loupežnický  Severozápad,  většinově  velmi dobře. Co  do  čerpání  i  své  certifikace!  A naopak  v  těžkém průšvihu  jsou  oba programy  školství, a  program  životního prostředí  a  také  MMR….

To  všechno je  dávno  známo.  A  psal o  tom nejen  nějaký  vlk  na  jakési  mrňavé Kose. Ale i  velké portály typu  Aktuálně – viz:

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=727288

Prostě  Kalouskovi  už  zbyla jen  holá lež.  Nic jiného už nemá. Nijak mne nezaskočil.  Co  mne  ovšem  přivádí k nepříčetnosti  je  skutečnost, že  mu  to  tak snadno prochází ve  sdělovacích prostředcích!!!!  Podobně  tomu v podstatě bylo  i ve  večerních   Televizních  novinách  na  ČT, které  zkrátka jen přejaly  jeho obdobné vystoupení na  vládní  tiskovce,  aniž by  se pokusily  věci uvést aspoň minimálně, na pravou míru.  A  že by  si ho   zkusila  třeba  ugrilovat  ve  24 Drtinová, co tak  ráda  hobluje  kde koho  z  levého spektra a neustále  skáče do řeči?  Ani náhodou!

Kupodivu Kalousek  nepoužil  jiný  trapný  úkrok v  téhle  věci, jež  s velkou oblibou, když  šlo  o  problémy s eurofondy  zkoušel  hlavně   slabingr. Totiž  výmluvu na to,  že  za  špatně nastavené kontrolní mechanismy mohou  předchozí  soc dem vlády  do  roku  2006.  Že  oni  už  to  takhle  vlastně  zdědili a  za  nic, naprosto  za nic,  nemohou. Pochopitelně, že  jde opět  jen o vytírání  zraku.

Protože  systém  nastavování programů  i kontrol probíhal  historicky  takto:

Základním  údajem  je,  že  Paroubek a jeho  vláda  skončila  po  volbách někdy, myslím, v červnu  2006.

Evropská  legislativa, upravující  přesný  audit  pro  čerpání  mezi  roky   2007-2013  byla vytvářena  v letech 2006-2007. Soc dem  šli od  válu v  květnu  2006.

Následnou  českou  metodiku pro  audit  řídích a  kontrolních  systémů operačních programů  vytvořilo  MF v roce 2007 a byla definitivně  schválena  ve 12/2007.

Od  té  doby  byla  celkem  5x  novelizována.

Certifikace českých  kontrolních a  řídících  systémů proběhla  v 2009 a  2010.

Je  tedy  zcela  zřejmé, kdo  má  evropské  máslo na  hlavě.

Kalousek po  tomhle  pábení  tentokráte  nesáhl, protože   prostě  potřeboval  národu  sdělit, že  teď  už  je  všechno  ok,  že  už  Brusel  čerpání povolil, že  už  se o  to nápravu nepravostí postaral.  Že  ovšem  to byl jeho  úřad, který  takhle  nesmyslně  a   neúčinně   ve velké většině  připravil a  nastavil, tak o  tom  nedal ani písmeno. Proč  také,  vždyť přece kraje  a hejtmani za  to mohou.  Ačkoli  z dat  gesčního MMR  vyplývá, že  právě  na krajích  je  evidentně  problémů daleko nejméně!

Auditoři  EÚD  museli  nepochybně  zírat, když  dorazili  do  českého  Klondyku.  Vlastně  Eldoráda.  Něco podobného  ještě  nevěděli.  Kdyby  znali  klasiku  českého popíku, byli  by  vyškoleni  a připraveni.  Nepochybně  by  jim  byla známa  klasika od  Kabátů jménem  Eldorádo. Nemuseli  složitě  cosi  zjišťovat a pak  psát  dlouho  zprávu.  Stačilo, aby místo  toho reportu  poslali  komisi  do Bruselu  text  té písničky   a  byli  by  vše popsali naprosto přesně:

Táta vždycky říkal: Hochu žádný strachy
jseš cowboy, v Coloradu můžeš krávy pást
Já radši utratil jsem psa a všechny prachy
do srdce Evropy já vodjel v klidu krást

Narvaný kapsy prsteny, řetězy zlatý
tam kolem krku místní indiáni maj
a ty co nemakaj, tak jsou nejvíc bohatý
musim si pohnout, dokavaď tam rozdávaj

Z Billa na Nováka změnim si svý jméno
a až tu malou zemi celou rozkradem(rozkradem)
tak se vrátím ve svý rodný Colorado
a o tý zlatý žíle řeknu doma všem

Tam kradou všichni, co blízko vokolo bydlej
šerif se na ně jenom hezky usmívá
kdyby se nesmál, tak ho okamžitě zmydlej
házej mu kosti za to, že se nedívá

Místo krav tam, nelžu vám, prej pasou holky
a když jim nezaplatíš, vyrazej ti dech
ale s IQ to tam nebude tak horký
místo na koních tam jezděj v medvědech

Z Billa na Nováka změnim si svý jméno
a až tu malou zemi celou rozkradem
tak se vrátím ve svý rodný Colorado
a o tý zlatý žíle řeknu doma všem.

Z Billa na Nováka změnim si svý jméno
a až tu malou zemi celou rozkradem(rozkradem)
tak se vrátím ve svý rodný Colorado
a o tý zlatý žíle řeknu doma všem
a o tý zlatý žíle řeknu doma všem.

 

Dokonce to mohli  mít  v barvách, širokoúhlé a  se zvukem. Oni i  komise.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

71 reakcí na Zpráva EU -Česko nejvíce rozkrádá evropské fondy. A Kalouskovi zbývá už jen lež!

  • Alex napsal:

   Nějak jsem nepochopil souvislost. Jen mne tam zaujal ten Servít. On mne učil statiku. A učil ji dobře. Je fakt, že byl velice svérázný a akurátní – a že vyhazoval u zkoušky hodně často, ale důvodně. ten nápis se tehdy skvěl opravdu na všech „toiletách“ neb študáci jsou národ kreativní a Servít byl opravdu vyhlášený. Ovšem souvislost, v níž autor Servíta použil, je mi tak nějak nesrozumitelná.

   • vonrammstein napsal:

    O to mi nešlo. Šlo mi o to tak typicky české sraní si na vlastní hlavu, což je i obsahem tohoto článku. Nemám to rád.

    • hans napsal:

     Když použiji vaše výrazivo, obsahem článku není sraní na hlavu „vlastní“, ale Kalouskovu a vaší, díky policajtům odcházející, vlády.

    • Anonymní napsal:

     Na vlastní??? No pokud se vidíte na místě Kalouska nebo jeho oddaných presstitutů, pak prosím. Já se s tímto hodnocením neztotožňuji.

    • vonrammstein napsal:

     Ten článek zdaleka není jen o Kalouskovi. Četli jste ho vůbec?

 1. Hladis napsal:

  Toto jsem zaznamenal vcetne svadeni viny na kraje. Opravdu me prekvapilo, ze to nikdo nerozebral a nikdo si s Kalouskovym „odklonenim“ viny nepohral. Jeho odpověď probehla uplne bez komentare a většina se s tim spokojila. Pritom uz v zakladu je odpovědnost jasne dana a Kalousek se z toho proste vymotat nemůže, pokud na nej někdo pritlaci a hodi na stul fakta. No nestalo se.

  • Laco Grőssling napsal:

   Vás to překvapilo ? Mne ne, včera jsem na blogu napsal :

   Je jasné, že nad vchodem do světa soukromých médií visí jak pro žumpálisty, ale také pro čtenáře posluchače a diváky nápis převzatý z Dantova Pekla, „Zanechte vší naděje ( v očekávání kvality ), kdo vstupujete“.

   A také :

   Když nedávno kráčel nepovolený a nečekaný průvod stoupenců Holešovské výzvy na Krkavčí hory za zpěvu chorálu „Kdož sů boží bojovníci“, sevřely se prý nejednomu nepostižitelnému z ČT stresem půlky. Také tito potřebují výchovu jako prase drbání o to víc, že zde může pro svobodnou společnost kynout jediné místo jakž takž pravdivých a vyvážených informací. Také díky neutronovému Andrejovi došlo k vyjasnění oblohy jako po bouřce a zřetelně se ukázal cíl kam je potřeba, aby občanská společnost zamířila svoji energii.

   Takže, je třeba tvrdě tlačit na objektivitu a vyváženost veřejnoprávních médií !!!
   Jak ?
   Neustálým podáváním podnětů Radě pro televizní a rozhlasové vysílání například.
   Jako první podnět bych Vlku poslal v příloze tento Tvůj dnešní článek ?

   Je třeba konkrétně činit, not tomorrow, NOW !

 2. kočka šklíba napsal:

  Naprosto trefné, ale zase já začínám a končím u tzv „novinářů“. Vy jste to samozřejmě napsal také. Zločinec je nejen Kalousek ale i oni, možná větší, ptz oni mají tu moc vše uvádět na pravou míru a tak často a tak jak je potřeba, tedy denně. Že ten gauner lže, to je samozřejmé, ale že lžou oni, to tedy není. Pořád se všude sklonuje jak občané mají začít u sebe, jak mají občansky a zodpovědně protestovat, v tom vyniká zejména Stejskal na aktuálně. Nakonec jsou tu určité iniciativy, ale dostávají prostor od žumpy zvané média? Téměř ne. Naopak, ti opovrženíhodní lokajové lžou, mlží, překrucují, a chválí gaunery.
  Že mafiáni kradou a umožnují krást je přece přirozené ale že ty hnusné podržtašky za pár stříbrných jim to kryjí, ačkoliv mnoho z nich ví to co Vy vlku, všichni úplně blbí nejsou, to je ta příčina, že to tady vypadá jak vypadá.

  • Občan napsal:

   Drobná ukázka žumpalistické práce:
   http://www.novinky.cz/domaci/306860-zeman-pozval-necasovy-ministry-na-rozluckovou-veceri-dali-mu-kosem.html

   Zeman pozval ze slušnosti odstupující ministry na formální večeři na rozloučenou.
   Zneuznané „rozpočtově odpovědné protikorupční“ ješitnosti to většinou odmítly.
   A žumpalistický komentář? „Měla to být ze strany Hradu symbolická tečka za vládou premiéra Petra Nečase, ale spíš to bude připomínat nevydařenou oslavu a trapas pro prezidenta.“
   Trapnost krupice, neznalé základů „dvorské“ etikety, připsali žumpalisté presidentovi. Protože Zeman. Kdyby na Hradě seděl vágus Kódl (po tom, co se na tiskovce předvedl v pomalovaném triku vhodném tak možná ke stánku na autobusovém nádraží, už pro mne není nic jiného než vágus), řvali by teď mediální „volimkarlové“ o nevychovanosti ministrů.

   A místo palcových titulků o zjištěních EÚD, o absolutní nečinnosti finančních kontrolních orgánů (FÚ, FŘ a zejména FAÚ) a o jednotlivých prověřovaných programech bulvarisovaná témata vhodná tak do „Katky“, „Koktejlu“ a podobných tiskovin. Pokud jsem měl možnost se podívat, ani jedno z periodik vycházejících na území ČR nevěnuje Kalouskovu euroskandálu víc prostoru než se vejde do noticky uvnitř listu.

   • Laco Grőssling napsal:

    Prezident jistě jako dobrý šachista věděl, že pokud večeři nabídne, ve druhém tahu bude arogantně odmítnuta a ve třetím si o tom odmítnutí pomyslí obyčejný občan, že jsou ti ministři ničemové. Jó, jó, vládnout se musí umět a aktivně.

    • Občan napsal:

     Přesně tak to také pochopila většina přispěvatelů pod článkem 🙂
     Zajímavé je, že to, co snadno pochopí voličstvo, zůstává žumpalistům skryto. Jak tak pozoruji cvrtkot, lidé už zase čtou zejména mezi řádky a reagují přesně opačně než si majitelé médií přejí. A čím víc tlačí na pilu, tím odmítavějších reakcí se dočkávají.

   • Lex napsal:

    Když jsem to ráno četl, smál jsem se, až jsem se za břicho popadal. Nad tou Zemanovou taškařicí, nad tou legrací, kterak nejdříve dokonale zařízl ty vládní „existence“ a pak je pozval na svůj vlastní kar. To by nevymyslel ani nejlepší autor her absurdního divadla.
    Tohle byl geniální tah. A oni se evidentně sami a rádi vykleštili, aby ztratili poslední image samců tura domácího (vládní „dámy“ prominou, že), a aby se v plné své nádheře vykleštěnců představili jako dokonalí volové.
    Jen ten zrzek z legislativní rady vlády ukázal, že jeho IQ asi opravdu představuje součet ostatních vládních ksichtů, a dal vědět, že v pondělí na večeři přijde. Docela se těším kdo se k němu přidá. Kdybych měl kontakt na televizi Prima, doporučil bych, aby z večeře udělali přímý přenos. Tu naši drahou, velmi drahou, veřejnoprávní, bych obešel. Ti by i z velblouda dokázali udělat komára. Pro ČT vstup zakázán.

    No, a pokud jde o ty žumpálisty, kteří tenhle komentář k oné večeři vymysleli, řekl bych, že jejich IQ je ještě asi pětina průměrného člena vlády.
    Je srandou sledovat, jak tohle lidi pochopí okamžitě, jen český žumpálista nikoliv. Další body pro Zemana, jeho bonmoty na téma českých novinářů dostávají nové a nové důkazy.

    A také tohle je zajímavé – hlasování čtenářů „novinek“, zda se jim zamlouvá vznikající Rusnokův kabinet – z téměř deseti tisíc respondentů se „ANO“ vyslovilo 55 %!!! http://www.novinky.cz/domaci/306865-rusnok-ma-dalsi-dva-ministry-ciencialu-a-zaka.html

    • Miluše napsal:

     Odcházejí s „noblesou“ , všechny ty profláknuté existence. To jsou snad ty osobnosti „první“ kategorie?
     Nevím, kdo si dovolil vypustit takovou nehoráznost, že prý vznikající kabinet je tvořen lidmi druhé a třetí kategorie. Naopak, myslím, že jsou to především lidé odvážní.

     • pepan napsal:

      expremiér Špidla

     • Lex napsal:

      pepane,
      Špidla už jednou přivedl ČSSD na samý okraj propasti. Přesto jsou lidi, kteří na něho nedají dopustit. Ani já víceméně ne, ale to jen pokud vykonával řadovou (úřednickou) funkci – byť i místopředsedy strany i vlády, nikoliv funkci šéfa. Špidla NENÍ šéf.
      Slušný člověk, to jistě, knihovník (sakra, koho mi to připomíná?!!!)
      Sobotka je hrůza. Ale Špidlovi, prosím, nedávat „druhý pokus“, ani náhodou.
      Třeba by se mu mohlo povést, co v prvém pokusu nedokončil (likvidaci ČSSD).

     • pepan napsal:

      jde z toho děs Lexi, ti blbci mají všecky trumfy v pazourech. Ale jako vždy, jak je již tradicí, šanci sestavit vládu projedou.

    • zemedelec napsal:

     Pane Lex.
     Neříká Vám něco s tím zrzkem Peake.Jak víme někdo ho prosazoval do EU struktur.

  • anita napsal:

   Žumpalisti jsou především lidé, kteří jsou rádi, že mají dobře zaplacenou práci. Jejich práce spočívá ve lhaní. Když lže Kalousek, musí lhát také, nevidět, neslyšet, nemluvit. Vědí moc dobře, že modrá jde do kytek a s ní půjdou taky a už si ani nevrznou. Jen otrlí, by se najednou mohli přesměrovat a popřít sami sebe. Kalouska budou podporovat, neb vědí, že ten pán je bez skrupulí a věří, že čím déle tu vydrží, tím oni budou mít svojí jistou gáži. Žurnalistická etika, práva občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace,
   profesionalita, důvěryhodnost, slušnost a serióznost vzala za své, jak u nich, tak i u nestoudných politiků . Jejich lokajové, bez nich budou nahraní, budou se moci jít pást na trávu, kéž se tak stane už brzy.

 3. trubač napsal:

  Kočko,
  já včera čekal, kdy se Pionýrská vlaštovka rozpláče, že Nečas a jeho spolek odchází ze Strakovky.
  Jako když umřel soudruh Brežněv…….

 4. Šims. napsal:

  Že to již nepůjde podle zajetého scénáře je jasné – pravice překročila pomyslný Rubikon a myslím si, že naši novináři budou pomalu obracet kormidla, jsou to jedni z nejohebnějších lidiček po K. Pík co existují v této nešťastné zemičce. Bohužel ji nešťastnoiu činili svými skutky i oni měrou převelikou. A co si počnou ty Lidovky………………………….

 5. Puck napsal:

  Vono je to celé o vizi.
  Hitler dal Němcům vizi. Jsme nadlidi, jsme vyvolení vládnout světu.
  Je to blbost, ale když se to dobře podá, národ uvěří.
  Klaus dal národu také vizi. Stát je špatně, stát neumí hospodařit, a proto je nutné státu majetek sebrat. Národ uvěřil, a stalo se něco, s čím vizionář musel počítat.
  Když se lidu vysvětlí, že státní majetek je vlastně ničí, a že potřebuje majitele, není co řešit. A nejjednodušší, nejrychlejší, způsob, jak změnit majitele, je krádež. Jen se musí ošetřit, aby pachatel nebyl považován za zloděje, alebrž za vykonavatele vize.
  To je úkolem sdělovacích prostředků a dosud jej plní podle zadání.

  S Bruselem je to úplně stejně. Brusel je špatně. Co s tím ?
  Rozkrást ! 🙂

 6. Carlos V. napsal:

  Je smesne hazet blato na jednu ci druhou stranu. Maslo na hlave ma Kalousek – i kraje.

  Vlkovo brojeni proti Kalouskovi je zaslouzene, jakakoliv obrana kraju ovsem nikoliv. Kauzy zname…

  • strejda napsal:

   Skóre je 17,8 % kraje : 82,2% vláda. Vadné a zfalšované zprávy podává na EU hen ministerstvo financí. Máte pravdu, vlk mluvil o vadách krajů nevyváženě. Přeháněl. Ale rozumný člověk si to podle skore srovnal. Vlku, promiň.

  • Hladis napsal:

   Vlk ve svém clanku nijak kraje nehaji. Kraje mají taktéž maslo na hlave, ale to je v celkovem objemu rozkradacek ta mensi část. Hlavni část jde na ministerstva. Ale celkove receno zozkrada se systemove a plosne od obecni urovne po statni v obludných rozmerech. To i rekove takovy level nemaji a dotace z EU pouzivaji hlavne na infrastrukturu (zadne rozhledny v udoli, golfova hriste ci jine srandicky. Rekove si to pak prerozdeluji az potom (stat po dostavbe třeba proda dalnice soukromnikovi za babku), ale to je věc jina. Zakazky a jejich realizace vcetne proplaceni mají většinou v poradku.

   • jezevec napsal:

    myslíte zakázky a realizace a proplácení že mají v pořádku v tom řecku, kde na dotacích za výsadbu olivovníků dostali tolik peněz, že by mělo být osazeno území čtyřikrát větší, než je celá rozloha řecka? myslíte to řecko, kde pak po kontrole a obdržení dotací, olivovníky zase vykopali a hned poté opět zasadili, a znova dostali dotace? to jako že nebylo organizované vládou a nikdo z politiků si na tom nenamastil kapsu, prostě si toho tak-nějak nevšimli, co jim organizovaný zločin protahuje pod rukama?
    český touha srát si do vlastního hnízda a adorovat zelenější trávu na druhém břehu je skutečně fascinující.

    • Hladis napsal:

     Mate nejake vyjadreni organu EU o tom, jak se systemove a ve velkem rozkradaji dotace v Recku ? Z jednotlivých ukazatelu na tom Recko není extra spatne, jako Cesko, Italie atd…

     Mate nejaky link na tento pripad ? Ja o nem nic nevim.

    • Martin V. napsal:

     Hmm. Pro někoho znamená dopadnout a usvědčit Kalouska a jeho kumpány, že si sere do vlastního hnízda. A pro někoho (pro mě například) to zase znamená, že se jedno velké, ošklivé a velmi smradlavé hovno z hnízda vymete.

     • jezevec napsal:

      nikoliv. píšu tady skoro denně, že kalouska i s celou famiglií ano zavřít, i se všemi co je třeba. nicméně pokud někdo tvrdí, že to je u nás skandál, nevidí si do huby. resp nečte noviny. všude je to stejný. to není důvod pro pasivitu ani pro nezavření kalouska – ale je to dobrý důvod proč nepsat sebeserné texty typu ach jak jsou ti češi špatní.

  • vlk napsal:

   Pro méně inteligenčně vybavené, líné číst , neschopné chápat, dogmatiky a tak podobně, mi nezbývá než Carlosi tobě a podobných přepastovat z úvodního článku tohle:
   Kdo že měl tak vysokou , nepochybně záměrnou chybovost? Operační program DOPRAVA! Řízený kým? Ministerstvem dopravy! Nikoli nějakým hejtmanem! Kdo mne podezírá z toho, že fandím v téhle věci oranžovým hejtmanům a že vypouštím záměrně krycí mlhu, je na obrovském omylu! Ani ve snu by mne nenapadlo chránit darebáky. ROP Severozápad a průšvihy jinde, třeba v ROP JZ, nehodlám sebeméně bagatelizovat, natož krýt. Budu jen rád, když ty, co ty krajské zlodějny provozovali, zavřou až zčernají.
   A k tomu ještě :
   Nemluvě o takové drobnosti, že všechny rozvojové programy v gesci krajů představují přesně jen 17,8 % všech prostředků,EU , určených pro potřeby ČR v letech 2007- 2013: Tedy výrazně méně než řídí Doprava a životní prostředí.
   Budu rád, když mi prokážeš onu obranu krajů!
   Kecy, Carlosi, kecy, jen kecy. Jako už hodně dlouho.
   A impulsmek napsaní tohoto článku bylo Kalouskovo vystoupení v Radiožurnálu!! Bylo by dobré, kdyby jsi si ho aspoň chvilku poslechl.

 7. český maloměšťák napsal:

  Vlk
  Technická.
  Nebylo by rozumnější umístit takový článek jako je právě tento – pod štítek „dotace“ /ideální by byl i podštítek “ EU dotace“/, než pod štítek “ Kalousek“ ? A mít tak na zřeteli to, že u článků takové informační hodnoty je škoda , aby nebyly znovu čteny , informace z nich čerpány, využívány .tak, že i zcela nový návštěvník Kosy zamíří cíleně., přičemž uživatelsky příjemně.

  Jistě, lze si článek zkopírovat a zatřídit ho do vlastní, uživatelské struktury na vlastním kompu, to ano…právě proto jde jen o poznámku, ne o výtku.
  Ale možná že jen neumím využít všech klíčů, které zde lze využít.

  P.S. Kalousek půjde brzy od válu – i s těmi údajnými stamiliony, co prý z podivných zdrojů má – ale problematika EU dotací ,a to v rozměrech desetimiliard bude i tak trvat dál….osoba není tak důležitá, jako ty procesy/ kurňa už i tohle slovo zní zprofanovaně – viz Hanákové “ nastavování procesů „/..

 8. Narcis napsal:

  Je třeba ho preventivně zavřít a pak začít dávat dohromady důvody, proč to bylo dobře. Ale jestli se mu podařilo tímto šlendriánem přibrzdit tok dotací do ČR, tak bych to považoval za malé plus a polehčující skutečnost.
  Naprostá většina těch chyb je formální a nejde o faktické škody či přímo krádež. I objektivně rozkradené částky jsou jen zlomkem toho, co společenství promrhá financováním rozdělovacích procesů a použitím peněz na zbytné, nesmyslné nebo dokonce škodlivé projekty. Celý ten mechanismus je zrůdný a silně korupční na všech úrovních. Nutí nás do nesmyslné soutěže každého s každým místo užitečné práce. Větší díl peněz by měl jít plošně potenciálním adresátům, aby o nich rozhodovali odpovědně, jako o penězích, které jim patří, a ne o penězích, které jim někdo „daroval“. Dobře to vysvětluje P. Kohout na příkladu strýce z Kanady:
  http://www.novaustava.cz/clanky/proc-evropske-dotace-skodi

  A odvolávat se na evropskou byrokracii je rovněž bláhové:
  http://www.finmag.cz/cs/finmag/kaleidoskop/je-horsi-evropska-nebo-ceska-byrokracie/

  Ještě jednou, patří do tepláků, ale není absolutním zlem. Ta černá je někde světlejší.

 9. český maloměšťák napsal:

  K té pozvánce na večeři.
  Bylo by dobré navařené a nezkonzumované jídlo rozdat – například chudým novinářům., Zejména těm chudých duchem. /i tak by ale nařkli Zemana z populismu, on chudák i kdyby se oběsil, tak jej z něčeho nařknou – asi z toho, že se chce zviditelňovat za každou cenu/.

  Jistě zbyde dosti – ten malý zrzek toho moc nesní, odhadoval bych jej maximálně tak na jeden nášup.

  P.S. Ona i ta slušnost může v pokrouceném prostředí vyznít sprostě či rafinovaně, ale právě toto mají novináři rádi, – když je témat k psaní dosti, co nejvíce když lze skutečnost servírovat v zdánlivě jakoby originálních rámcích vysvětlení a porozumění.
  Přičemž jde jen o zcela normální pozvání na večeři, podle mě jsou dokonce vyloučeny i ty – jinak při podobném pozvání celkem běžné…sexuální motivace. Neb se nejen že nedostává vhodných objektů, ale i subjekt podle mě preferuje uspokojování vášní alternativních..
  Nechápu je – zadarmo se nažrat, svým způsobem tak manifestovat že se v ČR opravdu lidem nežije nijak špatně , že na to stále mají ….popírají tím sami sebe když to odmítají – to je zlé… lidé mají radost, když je vláda stálá nejen ve svém složení, ale i v preferencích svých manifestačních voleb.

  • Lex napsal:

   Musím se přiznat, že teď se sám zařadím k těm s „vládním IQ“, protože smysl onoho PS mi poněkud uniká. Halt, „kluk“ z vesnice.
   Zejména se mi mozek (chtěl jsem napsat „rozum“, ale když nerozumím, tak třeba ten nemám) vaří nad textem, že – „lidé mají radost, když je vláda stálá nejen ve svém složení, ale i v preferencích svých manifestačních voleb“.

   No, nějak se s tím budu muset vypořádat.

   • Gerd napsal:

    Lexi, když lidé chtějí vidět klaďáky, co jsou pořád kladní, a záporáky, co pořád páchají lotroviny. V případě české vlády se očekává, že bude krást a většinou taková očekávání voličů vláda bohatě plní. Svět chce být klamán, tedy jej klamejme! Tímto heslem se řídí politici i novináři. Už poklesli na úplné bulvární dno. Mnohem horší je, že tak mizernou la´tku české politické scény nastavili právě novináři a politici. 😦

 10. Hladis napsal:

  Ještě k ke Kalouskovi. On je tvrdy hrac a je tezke ho pritlacit ke zdi. Řekl bych, ze novinari na nej nemaji a on si je dava k veceri. Jeho styl je agresivni a dobře argumentacne podlozen a evidentne nemá u novinaru rovného protivníka, který by ho dokazal rozebrat. Jen par moderatoru je schopno nekoho skutecne vypotit, ale moc jich není a i tak mají vykyv v kvalite. V CZ schazi typicti britští ci americti britci a pohotovy moderatori co i ostrilene tezke vahy v politice dokazi „rozplakat“. Urcite třeba stoji za to videt film Duel Frost/Nixon. Tohle zde dosti chybi a moderatori jen zlehka naslapuji a jen občas zacnou kousat. Je pak pro ne ponižující když Zeman z nich udela verejne dementy. Nekteri politici proste nemaji v mediich sobe rovne a to je spatne.

  • Lex napsal:

   No, a když už jsem zavítal, musím říct, že znalci se nezapřou –

   „…ke Kalouskovi. On je tvrdy hrac a je tezke ho pritlacit ke zdi. Řekl bych, ze novinari na nej nemaji a on si je dava k veceri.“.

   Docela srandovní koment, co říkáte!

   A jen technická – který novinář v Česku by při své světonázorové orientaci zvící pravotočivého závitu měl motivaci?!!!
   A který majitel médií?

   • Hladis napsal:

    Nijak srandovni mi nepripada. Asi nevim co myslite. Rozhovoru s Kalouskem jsem za jeho karieru slysel dost, abych si o nem a jeho schopnostech názor udelal. Stejne tak plati, ze snad zadny moderator ho nedokazal pritlacit ke zdi, ikdyz se nekteri pokouseli.

    Nesdilim vase hazeni do pytliku zda jsou novinari vetsinove pravicaci a levicaci (většinou se to pouzije pokud nekomu názor nesedi) a medialni scena v Cesku je svobodna a bohata na názory viz. i tento prostor. Problém je spise kvalita zprav a schopnost analyzovat.

    • Lex napsal:

     Hladiši,
     není to řecké víno na Vás příliš těžké?
     Ono těžké víno – a bylo myslím jenom španělské – docela zamávalo s Vítkem Bártou a jeho vybranými personami z ABL.
     Co potom fakt to řecké! Vám se fakt nezdá, že jste „mimo“?

  • er napsal:

   kalousek je obyčejný sociopatický srab – stačí sledovat jeho řeč těla, ten chudák se rozklepe při jakékoliv sebemenší kritické otázce – bohužel ten brajgl je tady takový, že oni si jsou na 200% jistí, že se jim v té jejich cosa nostře (tajné služby, policajti, soudci, novináři atd – čest vyjímkám) nic nestane, že se nadále chovají jako absolutní suveréni – šnajdr, fuksa, tluchoř se všichni chlámali do kamer, když je odváželi policajti do vazby. Celá tady ta akce nakonec vyšumí a nic se nestane – protože pokud by začali s jedním odhalením, tak se jim ta žumpa provalí a bylo by to tu celé zralé na restart systému, ale radikálním řezem

 11. jezevec napsal:

  je mi jasné, že v česku se krade, zatímco v evropě je i prdel ze zlata.
  ve skutečnosti se tam krade úplně stejně.
  odkazy například zde
  http://ekonom.ihned.cz/c1-59652460-co-jsme-si-zaplatili-z-dani-10-nejbizarnejsich-projektu-na-nez-prispela-evropska-unie
  ale kdo umí číst tak ví.

 12. Petr B. napsal:

  Jenom pro informaci, pokud budete chtít o problematice špatného čerpání dotací něco přečíst v dnešním vydání „nezávislého deníku založeného roku 1893“, tak snadno přehlédnutelný článeček převzatý z ČTK se nalézá na straně 14 vpravo dole. Má tři věty. Hlavními tématy deníku jsou učitelé na pracáku a hlavně dlouhá vazba té, co dřela jako kůň… A že Kalousek vylepšuje 2. pilíř.

  • vlk napsal:

   Ve svém přehledu nejdůležitějšího v dnešním vydání jste zcela pominul plačtívý materiál o NAgygate, jak vazba je nepřiměřená, nesprávná a vůbec hnusná. A naprosto hnusný sloupek Daniela Kaisera k témuž tématu. Obojí na str. 1.

   • Petr B. napsal:

    O vazbě té, která dřela jako kůň, jsem se zmínil, ale nechtěl jsem dělat rozbor dnešního vydání Lidovek. Jen jsem chtěl upozornit na fakt, jak Lidovky naložily s informací ohledně hlídání evropských peněz. U těchhle novin bych už ani neočekával zprávu na titulní straně, ale tři věty v ekonomické části jsem neočekával.
    Dnes se jim vydání opravdu „povedlo“, ten Kaiser měl snad nějakou virózu, když to psal. I další články by se daly okomentovat.

 13. Laco Grőssling napsal:

  Lexi, nešlo by sem pověsit obecný formulář jednoduchého podání řadového občana Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, tak abych mohl konkrétně činit. Hned bych v příloze poslal žalobu na pravičácký Český rozhlas okopírováním Vlkova článku.
  Pokud ovšem občan může podávat taková podání.

  Myslím, že je třeba konečně konat konkrétně. Když by ona slavná Rada dostala 1 000 podání, nemohla by je snad ignorovat a veřejnoprávničtí žumpálisté by si dávali víc pozor.

 14. Laco Grőssling napsal:

  A ještě mne napadlo, co takhle Kalouskovi, Nečasovi a drzé ambiciozní Němcové poslat směnku ve výši dluhu, který od roku 2007 vytvořili s údajem Na řad účet Zemana pro snížení státního dluhu a požádat je o podpis jako výstavce ?

  • Občan napsal:

   Pro případ, že by měli tendenci diskutovat, tu mám jeden „přesvědčovací argument“ ráže 28 mm a jeden „argument“ ráže asi 60 mm. Na požádání bezplatně dovezu, nabiju a zapálím doutnák 😉

  • Gerd napsal:

   Pro ten případ sod výstavce žádejme měnku vlastní anebo cizí bez protestu. Plnění ihned, výše částky ve výši státního dluhu.

 15. tata napsal:

  Carlosi

  škoda ztrácíte glanc, TO SE opravdu nedá okecat,a vtom sem zajedno každá krádež má byt potrestána ale je snad evidentní rozdíl v těch argumentech nebo snad domnívate že poměr zhruba 1 versus 4 je možno hodnotit uplně opačně což činil KALOUSEK a není ho možno hodnotit ani jako vy že stejně

  • Carlos V. napsal:

   Není ku podivu, že se velikost kradení závisí na možnosti krást – nebo více líže ten, kdo je u většího lizu. Otázkou ani není, kolik procent toho kdo nakradl z toho, co mohl.

   Podstatné je, že kradou všechny strany.

   Pakliže se to někomu nehodí do krámu, musí jedny očernit více, aby jiné mohl označit za vlastně neškodné malozlodějíčky. A doporučit volbu malo- ale co malo – zlodějů.

   Prostě zlodějů srdci bližších. Co že kradou, možná méně a hlavně – jsou naši.

 16. prirodovedec napsal:

  Hezka diskuse.

 17. Tony napsal:

  Právě slyším „mistry“ politology v ČT 24 a divím se , že už je někdo nevykope i s redaktory ČT

 18. tata napsal:

  CARLOSI

  BOHUŽEL čím dál vice omýláte jedinou možnost pravicového voliče…………a to že kradou všichni………ale to většina levicových voličů nepopírá a nemá problém at sou potrestány.
  TO ČÍM TO ODŮVODNUJETE je jen obezlička sou jasná fakta…………..AŽ BUDOU U LIZU a bude poměr obrácený budu jejich kradeže komentovat stejně jako krádeže nynějších.

  JENŽE ZASE JSOU FAKTA když byli u moci měli méně kauz a zadlužovali zemi méně,a to ještě spláceli dluh po KLAUSOVI……………TED kdo bude vládnout po této bandě opět bude mýt problém vše je v rozkladu,navíc ano konkrétně ČSSD má zrovna tak problém s osobnostmi takže mužu jen doufat že nic horšího než KALOUSEK nás nepotká to se ukáže.

  MÁTE chybu v logice když někdo krade víc tak krade víc takže je normální že budu tvrdit že krade víc,asi jako když někdo ukradne čokoládu a druhej 20000 v bance nemužu argumentovat že by ten stou čokoládou kdyby šel krást do banky tak ukradne taky 20000.

  NIKOLIV ,A MATE SNAD dostatečné vzdělání aby jste věděl že trest padá za to co uděláte nikoliv jakou máte příležitost…………takže komu se to nehodí jste vtomto jen VY

  • Carlos V. napsal:

   Pakliže přejdu na vaši logiku a uznám, že vůbec nesejde na příležitosti krást – ale pouze na samotném faktu že někdo krade, pak si dovolím podotknout, že politici následujících stran :

   OBČANÉ.CZ
   Liberálové.CZ
   Konzervativní strana
   Koruna Česká (monarch.strana)
   Česká strana národně sociální
   NÁRODNÍ PROSPERITA
   Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
   Moravané
   STOP
   EVROPSKÝ STŘED
   Volte Pr.Blok http://www.cibulka.net
   Česká str.národ.socialistická
   Strana zelených
   Suverenita-blok J.Bobošíkové
   Humanistická strana
   Česká pirátská strana
   Dělnic.str.sociální spravedl.
   Strana svobodných občanů
   Klíčové hnutí

   kradou mnohem, ale mnohem méně, než politici ČSSD.

 19. cobolik pacholik napsal:

  ja nikdy nesledujem nejake zpravy z ceska,ci nejake dristacky redaktorov s tymy co su vlada a zapru aj svoju mat,ked sa jedna o ich koryto,co mi pripada absurdne jak za komuny docista,nema tam nejakeho redaktora,ci novinara,hoci aj v tej riti,ked mulatovy dristli otazku,ci tomu red neck na telo,tak ich vyviedli slusne,lebo ked tak sledujem tym cobolskym rypakom ked v tej riti maju v pazi volnost slova,co sa tak vehemente chvalili po celom svete roky a teraz robia jak niekedy ty z ploscadky,nemozno cakat v nejakom malom cesku,bo sledoval som toho suchara zo cnn,uz odisiel na dochodok,ktoreho vystriedal farjerik z krajiny odpoledniho caje,tak ten to silou mocou,ked mal niekoho,kto je da sa povedat proti amerike a hoci to bol perzan,ci rodeny amik z navy seals,co nevie len profesionalne zabijat,ale vie pouzit aj palici a mluvu,vie o zabijani,ale vie aj pravach,co mu zarucuje ustava tej riti,tak sa ten cajickar dobre neposral,lebo nebolo po jeho a ked mu otvorene povedali ,ze nech ich nenuti dristat jeho spravne idey,bo neprisli mu pritakavat,vzdy commercial break.
  kde mierim?ako je mozne,ze tu kopa aj v tej rit a a nehovorim v cz, obycajnej holoty vie o takych porusovaniach prava,ci ustavy,ze do neba vola a nikde sa to nejak vazne verejne nerozobera,je to v hajzlu,len nedavno sme sa dobre neposrali tam east block a ty z tej riti tlieskali bo konecne volnost,klame sa v zive oci a ked vidim nejakeho hovorcu,to taky prebije politruka aj s tymy expertami,to su az politruci od tych spravnych,toho cigana z and pristavili jak nejakeho zvykaca koky na ostatnej ceste v tych ich krasnycvh andach,ten druhej klasy nemec z osteraich isiel snorit do lietadla,letecky koridor pre prezidenta od la manche zavrety,az po rock,v office europe union sa odposluchava,jak v bare v kosiciach za komuny,kazdy to vie,kazdy drista na vlas ,ako za tej zasranej komuny a karavana jede dal,docista si pripadam jak ten debil za komuny a nic nerobi,musim podumat bo nemam 22 rokov,mam hovno do stratenia a nemienim drzat pysk jak dakedy bo ma to vsetko zacina srat…
  PS.zase do boka,dlhe jak svina,ale treba nieco robit,bo tak zomriem jak debil.

  • Lex napsal:

   Čobolíku,
   to musely být časy, které jsou zobrazeny třeba v nádherném filmu Juraja Jakubiska „Tisícročná včela“! (řekl bys, že je to z dob „hluboké komuny“ – z roku 1983?).
   Jozef Króner, Štefan Kvietik, Michal Dočolomanský, Eva Jakoubková atd., výkvět krásy.
   Proč to píšu? Protože tehdy se zprávy šířily jen ústním podáním. Než přišel krajánek zdaleka, než se vrátili „murári“ z roboty, nikdo nic nevěděl, komunita si žila jen svými starostmi jak sehnat něco k jídlu, k pití, něco na sebe a chlapi taky „pod sebe“.
   Blbý internet! Člověk hned ví, k čemu jsou „vídeňské úmluvy“ tomu – jak říkáš – „cigánovi z And“. Člověk hned ví, jak přítel nejvěrnější (ta „riť“, jak o něm důvěrně píšeš) špehuje toho svého také přítele nejvěrnějšího (ve skutečnosti obyčejného sluhu, poskoka), a ten poskok, kterému ten „přítel“ plive do ksichtu ho přemlouvá, že „začíná pršet“.

   Bože, jak jsou spokojení ti, co nic nevědí!

Komentáře nejsou povoleny.