Nejvyšší soud s porozuměním pro kupčíky


Marně  jsem  projížděl  archiv Kosy.  Účelem bylo  nalézti  článek s komentářem  k  jeho rozsudku před nějakým časem, který fakticky  zjednal beztrestnost pro  korupční jednání  ABL  Bárty A  jeho kdysi  přítele a  dnes  smrtelného nepřítele  – odpudivou  figurku  jménem  Škarka.Kdy konstatoval , že  jsou  beztrestní, protože  si  obálky  předávali a  nabízeli na  půdě parlamentu a tudíž jejich jednání  spadá  pod poslaneckou imunitu.

Přiznávám, hledal  jsem  bez úspěchu   – už  se mezi  téměř  750  příspěvky, které  Kosa do teď  zveřejnila, těžko orientuji. Doplácím na  velmi nepřesné  štítkování  a také  na  slábnoucí paměť. Ještě  před  rokem  by  to nebyl problém.. Ale tím  vás nebudu  obtěžovat.

Přeji Miroslavu  Kalouskovi rychlý ale  spravedlivý proces.

Bůh ochraňuj Ivo  Ištvána a  Lenku  Bradáčovou!

Ani náhodou  mne nenapadlo,  jak  to  přání  ochrany  pro   Ivo  Ištvána  bude  aktuální!

Mám za  to,  že můj  tehdejší komentář,  k   pro mne naprosto nepochopitelnému  výroku  NS, zněl nějak  takto:

Pokud  je  Nejvyšší  soud  mínění,  že poslanecká  imunita  kryje  cokoli, co je  řečeno na půdě poslanecké  sněmovny a  to včetně  úplatků, pak jsme  zvědav, jak se jednou  vypořádá s korupcí  velkého rozsahu nebo  dojednáváním  nějakého  teroristického  úderu nebo třeba  objednání  vraždy.

Jak  se dívá  na tu  korupci  velkého  rozsahu  už  víme.  Ohledně  nějaké teroristické akce nebo objednání  vraždy  si budeme muset  počkat! Jedno je  však po  včerejšku naprosto jisté –  soudci  toho  úplně  nejvyššího soudu  v  téhle  zemi jsou názoru,  že imunita  nemá  jen  chránit poslance  před důsledky  jeho  politických projevů  a hlasování ve  sněmovně,  ale  že  mu  dovoluje  na  její půdě  sjednávat  cokoli. Nejspíš  včetně  té  vraždy nebo teroristického útoku.  Protože  přece, cokoli  řekne  na půdě  parlamentu,podléhá  imunitě!!!!

Všichni to musíme  akceptovat. protože    v demokracii se musí   rozhodnutí  soudu  respektovat.  Tedy jestli že nejste zrovna Václav Klaus   a shodou okolností ještě prezident.

Jsem  jasným  zastáncem   demokracie. Nicméně –  za  všechny  roky , dny  a měsíce od  převratu jsem  ještě nikdy nebyl  na duši tak zdeptaný  jako včera!  Demokracie a  spravedlnost by  měla být  vždycky  největší  hodnotou.  Ale jaká je  spravedlnost, kdy  je  z nejvyšší  soudní moci  řečeno, že  někdo  stojí  nad  zákonem?  Jen proto, že  šméčka dělá  na  Malostranském  náměstí?  Že  sice jinde by  to asi byl  důvod  k vazbě,  ale protože  to lokalizoval  do Sněmovní  ulice,  tak je  to vlastně  košer?

To nemluvím o  tom,  že poslanci s převzetím  mandátu  skládají  i poslanecký  slib  následujícího  znění:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Je  zcela  evidentní,  že  Nejvyšší  soud  jednoznačně  nadřadil imunitu  nad slib poslance!  Jak  to?  Proč?  Jak  to, že  osobní  nedotknutelnost poslance  za  činy, za které  by  normální člověk  nejspíš  šel sedět, je nadřazena  závazku  téhož být  věrný  České republice, zachovávat  Ústavu a  zákonů a  výkonu mandátu v  zájmu  všeho lidu?  Na  svědomí  a  vědomí  českého  poslance už  dávno rezignuji! Naivitou  za s až tak moc  netrpím.

Uniká mi,  že  nejvyšší soud  může  zcela  pominout  důvod  vzniku  imunity –  vznikla proto,  aby  se poslanec nebál vykonávat  svůj  mandát.  Že  bude  popotahován, když  jej bude konzumovat  odpovědně  a vážně.  Že nebude  moci  být  ze  strany jiných a mocných  kvůli mandátu  šikanován. Dnes  jsme  svědky  výkladu, který  říká,  že  poslanec zkrátka  může  všechno. Pokud  zůstane  o  verbálních projevů  a  dohod a  činí tak na  území  sněmovny. Výkon mandátu  k prospěchu  země  a občanů nikoho nezajímá. Důležitá je imunita!!!

To nemluvím o  takovém technickém detailu jako že  až složením slibu  se někdo  stane  zastupitelem  a tudíž  teprve  potom se na něj  imunita  vztahuje. Nikoli opačně. Dovozoval bych z  toho osobně,  že   SLIB JE  NADŘAZEN imunitě. Nikoli opačně!

Zajímalo by mne, jestli NS  a  jednotliví  členové  senátu, co  tuhle  hypertrofii  imunity  vynalezl  jsou  názoru,  že  obálkový  projev  ABL Bárty  a  Škarky  ve  sněmovně a  kšeftaření  s  mandáty  trojlístku  Fuksa,  Tluchoř,  Šnajdr považují  za

-projev  věrnosti  České  republice,  či

-výkon mandátu  v zájmu všeho lidu, či

– za  projev zachovávání  Ústavy  a zákonů  ČR

Samozřejmě,  že  nejlépe  ve  všech třech  bodech.  Ale  stačil by mi  alespoň jediný,  o kterém by  nějaký nejvyšší  soudce  mohl  prohlásit – tento, právě  tento,  byl tím  kšeftováním v  parlamentu  posílen!

Už jsem  to napsal na počátku tohoto  sloupku – demokracie  je pro  vlka  zásadní  hodnotou.  Ale  jaká je  hodnota  demokracie, kde je  soudně  petrifikováno  její  faktické  podvracení  politickými handly s kriminálními  prvky? Podle mne  limitně  se blížící  nule.

Abych  to  uvedl  do nějaké  hmatatelné  souvislosti – máme zde právní kontinuitu  s  bývalým  režimem.  Takže  to, co se vztahuje  na  Fuksu, Tluchoře a Šnajdra  se musí  vztahovat  i  na  pretendenty  bývalého  režimu.  Je  zcela  zřejmé,  že  cokoli,  včetně  politických procesů,  vražd a  podobně  činili  na  půdě  tehdejšího parlamentu,  činili tak po právu!  Byli kryti přece  imunitou! Jestlipak s  tímhle  výkladem  jsou  srozuměni soudci  NS a  pánové Nečas, Kalousek, Stanjura,  Benda  a ostatní, co  dnes vítězně  řičí  do  nastavených  mikrofonů a kamer?

Původním  tématem pro  dnešek  měly  být  události  v Budějovicích,  na  sídlišti Máj.   Kde  zase sdělovadla  vykřikují  cosi o  radikálech a dělá jim obrovskou starost, jak to,  že  se prý  k radikálům připojují  už  i  tzv. normální  občané?!  Téma na  mnoho závažných  řádek. Protože  prý  je  to  hrozba  pro  demokracii.  Ve světle  rozhodnutí  ÚS  o  bezbřehé imunitě českých zákonodárců  si  dovolím konstatovat  zcela vážně,  že  česká demokracie,  respektive  její  zbytky,   jsou  ohroženy daleko více soudci Nejvyššího soudu než  nějakými  xenofoby!

Snad pořád  ještě  patřím  mezi normální, obyčejné  lidi a  doufám, že jsem  i  ještě  svéprávný.  Chápu  lidi  ze  sídliště ,  kteří  žijí  léta vedle  skupiny obyvatel,  kteří nerespektují  vůbec nic  a  obtěžují  všechny kolem  sebe, že   jsou vděčni  každému, kdo  se vezme  za jejich  věc. Když na  ně  úřady,  městské  i  státní dlouhodobě  kašlou  a nejsou  schopné  účinně  bránit  jejich právo  na  slušný  život.  A  že  to  evidentně  jsou  náckové  je  problém nás ostatních   a státu, nikoli těch  zoufalých lidí  z  Máje.Pro  ty  je  rozhodující  to, že jim někdo  dal naději na  zjednání  normálu.

Proč  o tom píši?  Protože  se cítím  dneska  stejně  bezmocný  jako  lidé  v Litvínově, Mostě,  Krupce, Jirkově, Varnsdorfu na  budějovickém  sídlišti Máj.  Nějak se  s  tím  vypořádám  a nácky  určitě  nepodpořím. Ani po  tomhle  tragickém nálezu  NS.Ale   budu  ode dneška už  budu chápat  každého,  kdo  řekne  – v  tomhle, já žít  nechci!  Zase  jsou lidé, co stojí nad  zákonem!  Co dnes  mají  černé na  bílem,  že  jsou  nedotknutelní.  Vědí přesně, kde  je  území, které  jim onu beztrestnost  zaručuje.   A že  když  se na něm  budou zdržovat,  tak si tam mohou  dělat  úplně  cokoli.  A  ti  lidé,  s tímhle  viděním světa  mne  prý  zastupují!  Protože  to prý je  demokracie!  Říkají oni,  říká  Nejvyšší  soud.Ne  s  takovýmhle  systémem nechci  nic  mít  a jdu  volit  fialové,  černé  béžové a kdo  ví  jaké.  Ti  s tímhle  zatočí!  K  čertu s  demokracií!  Hlavně  když  darebáci  budou  v base!

Přesně tohle pro mne  prakticky  představuje včerejší  výrok  NS.

Nedivím se  nikomu,  kdo  začne  hledat  jinde.  Mimo  struktury, které  sami  sebe  nazývají  demokratickými. Protože už  toho začíná  být  vážně  dost.  Tohle  je  o beznaději.  A lidé  půjdou za  tím, kdo jim  ji  dá. Tak jako na  sídlišti Máj.  Českou demokracii nevraždí  ani  jakási  Dělnická  strana  nebo KSČM.  Ale  hypertrofovaný  výklad  termínu poslanecká  imunita!

Co  s tím?  Moc  se toho  dělat nedá. Ale  jedna  věc  by  měla následovat automaticky  a urychleně.  Totiž  podat  podnět  k  Ústavnímu  soudu , aby  přezkoumal  onen  podivuhodný  výklad  Nejvyššího  soudu  ohledně poslanecké  imunity!  Ta  je  zakotvena  v ústavě  zakotvena  v  článku  27.

Čl.27
(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech.
(2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat. Poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem.
(3) Za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon nestanoví jinak.
(4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání navždy vyloučeno.
(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.
Konkrétně  jde o  výklad  odstavce 1 a  2.
S  hlasováním  ani  Škarka, Bárta,  Šnajdr, Fuksa nebo  Tluchoř  asi  NS  šanováni  nebyli.  Takže  půjde o  výklad článku 2. Že nelze  výš e zmíněné  osoby  stíhat  za  obálky  a  handly.  to prý  jsou ty projevy…
Jedině  ÚS  může  říci, že  demokracie  vypadá jinak.  Tak jak ji chápe  obyčejný  člověk.  Najde se někdo, kdo  to  k  tomu  ÚS  doručí?  Doufám, že  ano. Je nejvyšší  čas!
Dodatek:
ještě  tohle  ani  není na  skle a  cítím potřebu napsat  dodatek. Jsem  natolik roztrpčen  tím, co  se odehrálo  a totálně  frustrován,  že  uvažuji o tom Kosu  zavřít. vždyť  to všechno nemá naprosto  žádný  smysl.   Stát  je  přece něco, co  tvoří svobodní  občané.  Jejichž  práva  chrání soudy. Ale  takhle?  To je nejen konec  demokracie, to je prostě  konec  státu a  spravedlnosti. Sbalit  to  tady a  vypadnout, To je jediné řešení.

.Dodatek  2:

Ten  svůj  článek, co  jsem  marně  hledal  našel  nick wiki. Tímto mu velmi děkuji.  Napsal  jsme  to  tenkrát  poněkud  jinak, než  jsem odhadoval,  leč  významově úplně  stejně  jako  dnes.  Ale  je tam  k nalezení něco jiného  a pozoruhodného – aplikoval jsem  tehdejší  rozsudek  soudce Šotta   už  tenkrát  na  případ  Nečasovy nabídky  Tluchořovi, Šnajdrovi a  Fuksovi!  A  to takto:

Byl  bych, přiznávám nerad,  akceptoval, kdyby  byl  Městský  nebo třeba Nejvyšší  soud  rozstřílel  konstrukt  rozsudku  soudce Šotta. Byl  příliš  odvážný, novátorský a přiznejme  – nebezpečný.  Pro  celou politickou  scénu.  Například soudit  podle  něj  pány  Nečase  a Kalouska ve  věci  trafik pro Fuksu,  Tluchoře  a  bakaláře  Šnajdra  ?  Paráda!  Pánové   by  nepochybně  museli  skončit  tam, kde si je  přeje mít  většina  národa…

Toto přidávám  zejména  pro ty ,co tvrdí,  že tyhle politické  kšefty  jsou normální!  Nejsou!  jediný  soud, který se k nim  vyjádřil svým výrokem  shledal, že nejsou!!!  Než  do  toho  nanejvýš podivným judikátem  vstoupil  Nejvyšší soud.  /Vzpomínáte ještě na  výrok – my ležíme na  justici?  A vzpomínáte  na  výrok exsoudce Nejvyššího soudu, dokonce jeho tehdejšího  místopředsedy  NS  – Kučery, že  když  je  v ohrožení pád  vlády  , musí nezávislost  justice  stranou?  Já ne.  Ty  výroky  teď  pro mne  dostávají  poněkud  jiný  rozměr/

A ještě  sem  ze  svého  7 měsíců starého článku  přidám  koment  soudce Šotta k inkriminovanému  nálezu  NS.  Jsou  až  geniálně  vystihující meritum věci:

Trestní právo se zastavilo před branou politiky a korupční jednání, které je na jakékoliv jiné úrovni lidského života postihováno trestním zákoníkem a trestáno, se od určitého postavení pachatele na určitém místě stává trestně nepostižitelným,”

Zdroj: http://www.lidovky.cz/barta-sve-kolegy-neuplacel-zmenil-soudce-sott-verdikt-pp2-/zpravy-domov.aspx?c=A130123_114352_ln_domov_spa

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

130 reakcí na Nejvyšší soud s porozuměním pro kupčíky

 1. Soumar napsal:

  Já celkem chápu, že Vás to mrzí (taky mě to mrzí, ovšem z důvodu, že se nedozvíme, zda nabídnutí práce může být korupcí – podle mého názoru ne), ale jinak zkrátka vyrovnané postavení mocí soudní, výkonné a zákonodárné dosíci nelze, než že zákonodárci jsou PŘI VÝKONU SVÉHO MANDÁTU chráněni před chapadly soudní a výkonné moci. Vyjednávat podmínky za zřeknutí se mandátu patří k politickým dohodám, na tom, že jde o špinavý kšeft, se shodneme.
  Nemyslím si, že procedurálně se ÚS může v této věci angažovat (kdo by podal podnět?), maximálně mohou poslanci zpřesnit znění imunity do budoucna.
  Dále víz diskuse s Asfaltem u minulého článku, kde máte i odkaz na rozhodnutí NS ve věci Bárta.

  Dobrou noc.

  • vlk napsal:

   Ne není! Ani omylem. Míním to vyrovnané postavení mocí. Tady jd e evidentně o nesmyslný výrok.
   Zákonodárce je tedy podle vás správně chráněn před chapadly moci soudní při kriminální činnosti? To, že i pro něj v běžné kriminalitě má platit beztrestnost vidíte jako ochranu před zvůlí: Pokud ano, pak vám závidím ten kachní žaludek.
   Jenže ono to Soumare funguje úplně jinak. Extrémisti všech odstínů po včerejšku mohou slavit. Nemusí nic, vůeěc nic dělat a hlasy se jim pohrnou. Bude to chvilku trvat, bude muset přijít ještě mnoho takových excesů jako včera, ale oni se takhle určitě dočkají. A až jednou budete dávat sám sobě otázku, jak je to možné, že s e to stalo, nezapomeňte s e podívat do zrcadla. Uvidíte tam obličej, který za to také může!

  • J. Hruška napsal:

   Ale no tak. Práce, nabídnutá jako úplatek je samozřejmě úplatkem. Rozhodující je přece úmysl.

   • Soumar napsal:

    Musel byste dokázat, že si svým novým angažmá polepšili, tedy že výhoda byla zjevně nepřiměřená. První není pravda (kdyby „pouze“ změnili názor, mohli v PSP zůstat, a jejich plat by byl vyšší), druhé neumím posoudit, ale zdá se mi, že odměna byla přiměřená vykonávané práci a kontextu podobných funkcí v privátě.

   • Alan Lansing napsal:

    Výborně

    pokud je pracovní nabídka úplatkem, tak se tuto prosím pokuste vyčíslit v daném kontextu.

 2. wiki napsal:

  Na příspěvek https://vlkovobloguje.wordpress.com/2013/07/16/pohadky-dvou-politickych-systemu/#comment-49591 deponovaný ve „23.59“ nešlo reagovat, proto si reakci dovolím tady:

  Soumar napsal: Červenec 16, 2013 v 23.59 „…Jde o projev, minimálně ve smyslu oddůvodnění výše linkovaného rozhodnutí NS….“

  Jste si jist, že veškerá jednání mezi diskutovanou trojicí a dalšími probíhala (ve smyslu rozhodnutí NS 11 Tcu 135/2012, http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3804ACAB4F285733C1257AA10030FB93?openDocument&Highlight=0 ) v místnostech poslaneckého klubu?

  • Soumar napsal:

   Jist si nejsem, ale domnívám se, že ano. On to NS definoval ještě šířeji – cituji „Pojem „orgán“ je proto podle názoru Nejvyššího soudu pro účely imunity třeba vykládat tak, že se jedná o zákonem předpokládané „místo“, kde poslanci (senátoři) vykonávají svůj mandát spolu s dalšími poslanci (senátory), tedy kde se zpravidla odehrává diskuse o legislativních návrzích, přijímají se politická rozhodnutí apod.“

   • wiki napsal:

    Je tam ale i jiné místo slušící si zacitovat: „Nejvyšší soud je navíc toho názoru, že projev ve smyslu čl. 27 odst. 2 Ústavy by měl být vždy učiněn v souvislosti s výkonem mandátu poslance či senátora, ačkoli to není v tomto ustanovení výslovně uvedeno, avšak vyplývá to ze smyslu právní úpravy.“

    • Soumar napsal:

     Jistě, dojednávat podmínky zřeknutí se mandátu je jistojistě činnost v souvislosti s výkonem mandátu, o tom nemůže být pochyb.

     • Soumar napsal:

      Abych to ukončil – motivem ústavodárců bylo zajistit nezávislost poslance při výkonu mandátu. Jinak by byla zákonodárná moc popelkou ve srovnání se zbylými dvěma, které disponují „zbraněmi a kobkami“.
      Stojím si za svým názorem, že potrestat poslance za špinavé handly pouze politickým debaklem a nezvolením příště je menší zlo, než zákonodárnou nohu trojnožky podseknout.

     • wiki napsal:

      Na detaily typu čl. 26 ústavy nehleďme?

     • Soumar napsal:

      Článek 26, neboli poslanecký slib, byl těmi třemi výtečníky jednoznačně porušen, to nepopírají snad ani oni sami. Ale ani to není důvodem k trestnímu stíhání, natož k vazbě!

     • Alex napsal:

      Soumare, cítíte se být opravdu, ale opravdu zcela normálním a duševně příčetným? Opravdu se domníváte, že pan poslanec je trestně nepostižitelným? Nota bene ve věci korupce? Trváte-li na svém a je-li vás v této zemi takto smýšlejícíh více, pak má zjevně pravdu Lex, když někde tvrdí, že má-li se rozhodnout mezi výroky o dementní vládě či dementním lidu, pak dementním je opravdu ten lid. Ten lid, který Vy reprezentujete. Tohle totiž už normální způsob uvažování není.

     • Soumar napsal:

      Viz výše odpověď Vlkovi, šetřete s urážkami.

     • Alex napsal:

      Kristepane, Vy Soumare máte odvahu psát něco o urážkách? Podle Vás je normální, že poslanec, prodává-li drogy na půdě poslanecké sněmovny, je chráněn imunitou? Vy to považujete za normál a považujete sám sebe ještě za normálního? Vy jste opravdu švihlej všemi okresy na severu a Vaše mozková činnost je tou minulostí opravdu hrubě poznamenaná. Já se vůbec nedivím, z jakýchže kruhů se rekrutují tzv pravičáci. Je to opravdu katastrofa pro tenhle stát.

    • Filias napsal:

     Pod pojem „Souvislost s výkonem mandátu poslance či senátora“ se dá schovat opravdu hodně. Tedy vlastně jakákoliv korupce, kterou můžete vykonávat jen jako poslanec/senátor. I či byste se k tomu jinak nedostali? Tedy vše od onoho obchodování s mandáty až po přijímání a dávání úplatků např. z důvodu přijímání zákonů či nějaké jiné činnosti (např. v kontrolních výborech), kterou může provádět pouze poslanec/senátor.

     Tedy pokud vám nabídnou za hlasování (dejme tomu o ústavních soudcích) pět mega, tak to trestné není.

  • Asfalt napsal:

   Cituji z http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3804ACAB4F285733C1257AA10030FB93?openDocument&Highlight=0

   Dále bylo třeba v této souvislosti zodpovědět otázku, zda jednání obviněného popsané ve výroku rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5, resp. jeho část, je možné považovat za projev ve smyslu čl. 27 odst. 2 Ústavy. Podle komentáře (Sládeček, V., Mikule, V., Syllová, J., Ústava České republiky, 1. Vydání, C. H. Beck, Praha: 2007, s. 216) se projevem rozumí nejen výroky, ale i gesta, písemná podání, návrhy a jiné projevy vůle. Jednání popsané ve výroku tohoto rozhodnutí lze jednoznačně považovat za verbální výrok, tedy i projev. Nejvyšší soud je navíc toho názoru, že projev ve smyslu čl. 27 odst. 2 Ústavy by měl být vždy učiněn v souvislosti s výkonem mandátu poslance či senátora, ačkoli to není v tomto ustanovení výslovně uvedeno, avšak vyplývá to ze smyslu právní úpravy. V tomto případě lze jednání obviněného, kterým (stručně řečeno) nabídl poslancům, že jim „bude individuálně k dispozici“, považovat za učiněné v rámci výkonu poslaneckého mandátu, neboť, jak zjistil soud prvního stupně, obviněný se takto vyjádřil v souvislosti se zdaněním poslaneckých náhrad s úmyslem předejít negativní mediální odezvě, která by mohla postihnout jeho politickou stranu.

   A je vymalováno.

   Myslím, že Nejvyšší soud je cinknutý taky. Těžce mi to připomíná názor, že veřejné hlasování v Senátu je hlasování, při kterém musí být televizní kamery.

 3. wiki napsal:

  Na příspěvek https://vlkovobloguje.wordpress.com/2013/07/16/pohadky-dvou-politickych-systemu/#comment-49591 deponovaný ve “23.59″ už nešlo reagovat, proto si reakci dovolím tady:

  Soumar napsal: Červenec 16, 2013 v 23.59 “…Jde o projev, minimálně ve smyslu oddůvodnění výše linkovaného rozhodnutí NS….”

  Jste si jist, že veškerá jednání mezi diskutovanou trojicí a dalšími řekněme jednajícími 😉 probíhala (ve smyslu rozhodnutí NS 11 Tcu 135/2012, link vyřazen ) v místnostech poslaneckého klubu ?

 4. Narcis napsal:

  Myslíš Vlku, že na tom něco je? Kritýna Kočí: „Mně je jedno, jestli Bárta ovládá celou policii, protože my držíme celou justici,“

  • Admirál napsal:

   Jo, Slečna Kočí to popsala správně.

   Zřetelný dvojí metr. Porovnejte si s rozhodnutími soudu v případě Rath.

  • vlk napsal:

   Kdybych si nemyslel, ak jsem to nezapracoval do 2. dodatku článku. Jakkoli je to tam v závorce.

 5. Skogen napsal:

  Býval jsem takřka pacifistou, dnes jsem dospěl k poněkud trpkému přesvědčení, že má-li společnost prosperovat, musí se přece jen sociopatických úchylek nějak uchránit. To nějak může klidně znamenat různou mírou sociálního vyloučení, tak mírnou, dokud je efektivní. Dnes si ve jménu individualistických práv podobné defekty doslova hýčkáme a o efektivitě nemůže být řeči. Vede to tam, kam vede každá komplementace vad – k nefunkčnosti.

 6. Bob napsal:

  Ano představitelé korupice vítězně řičí…….
  Mají proč.
  Běžný člověk vidí propouštění z „nespravedlivé vazby“ a už neuvažuje, že k naplnění skutkové podstaty došlo.
  Na druhé straně si nejsem jist (nejsem právník a nemám komplexní informace), zda se jednalo o trestný čin (bohužel, co je zavrženíhodné…nemusí být trestným činem).
  Přičtu li k tomu účast těžkooděnců při raziích, tak je to zatím prohra p. Ištvána a policie.
  Bohužel.

  • Puck napsal:

   Korupce je vždycky trestný čin !
   Vezměte si třeba Šnajdra. Svou firmu HC Construct přivedl ke krachu a zanechal po sobě škodu 67 miliónů. Odškodněno bylo jen 5% pohledávek.To píše Iva Bezděková z Aktuálně, která si dala práci, rozebrala Šnajdra důkladněji, než je obvyklé.
   Ve VZP byl Šnajdr jedním z aktérů, kteří mají na triku 2 mld škod za IZIP.
   Teď má být členem dotzorčí rady Čepro.
   Kalousek tvrdí, že v žádném případě nemůže být řeč o korupci, protože Šnajdr je vynikající odborník, a těch je málo.
   Podle mě je Šnajdr defraudant, který má být v base a trafika v Čepro je jasná korupce.

 7. Alex napsal:

  Naprosto skandální rozhodnutí. Jen opravím znění ústavy. Drobně se změnilo.
  (1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech.
  (2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat. Poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory jejímž je členem.
  (3) Za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon nestanoví jinak.
  (4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno.
  (5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.

  To nic nemění na skandálnosti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Ten se stal již zcela zjevně součástí justiční mafie. To rozhodnutí je zcela zřejmě v rozporu s ustanovením čl 4 a soud rozhodl zjevně protiústavně, když dal jednoznačně najevo, že poslanec či senátor defakto nepodléhají trestnímu právu.
  Vlku, máš pravdu. Nejvyšší správní soud do budoucna posvětil objednávku vraždy ctěným poslancem či senátorem. Jde přece jen o verbální projev. Naprosto neuvěřitelné.

  • vlk napsal:

   Alexi
   Nejvyšší soud, ne Nejvyšší správní..

   • Alex napsal:

    Jo, máš pravdu. To nic nemění na skutečnosti, co už to rozhodnutí vyvolává. Stačí si přečíst vyjádření Nečase, Tlučhoře, bakaláře Šnajdra. Je to prostě něco naprosto neuvěřitelného. Jiné vysvětlení než, že NS je hnízdem justiční mafie nevidím.

 8. Jeff napsal:

  Já se divím vlku, že se divíš a o to je pak rána do hlavy mohutnější. Na tyhle věci je třeba dívat se z tzv. obráceného úhlu. Právě některé blogy či úvahy pravých „ochránců demokracie“ pak trpí obrovskou naivitou, která končí slovními přestřelkami s výrazy typu demagog, bolševik či zemanik. Jo tak slíbená funkce není úplatek? Muhehe… Funkce vrátnýho ve Sněmovní možná ne. Já se vsadím, že ty funkce pro bakaláře&spol. byly patřičně podpořeny „doporučeními“ s kompro nahrávkami, fotkami či ofocenými výpisy z účtů s cestami částek nad sedm nul. Měli by s tím jít na světlo. No a různá nabobtnalá konta bezpečně z peněz daňových poplatníků zcela jistě stačí pokrýt i všechny ty balíky z institucí, jako je kupříkladu ten včerejší NS, stejně tak i vznik pastran jako je TOP (na VV to bylo málo, jak znázorňuje monstrum jménem Peake). Ta eufemisticky řečeno „klientelistická“ síť (čti organizovaný zločin) je akční a spoléhat na výklad nějaké Ústavy? Úplně k smíchu. Dokonalou ukázkou téhle oslavy demogracie jsou pak zcela směšná média. Z mého pohledu nemůže v téhle zemi po včerejšku existovat jediný myslící člověk, který by byl proti Rusnokově vládě. Ta je totiž tím hlavním výstupem a bakaláře bych řešil vytlačením z dálnice, pokud tedy talárům není pomoci.

  • vlk napsal:

   Jeffe
   nepíšeš nic jiného než já. Jakkoli mi to vyčítáš. U svých značení hodlám zůstat. Popisují z méhohlediska přesně to, co chci říci.

  • Cech napsal:

   Nevím pane Jeffe souhlasím s Vámi v mnoha bodech ale dle mého ten zásadní klenák který se podařilo vytrnout naší demok…. byl definován naprosto pravdomluvnou slečnou.
   Protože to zásadní k tomuto rozhodnutí Nejvyššího soudu řekla mnohem dříve než k němu došlo svoji a to naprosto pravdivou definici K.K.
   “My a Tluchořovská skupina držíme justici”, tato premisa byla verifikována i CEVREM, je stále platná pouze se na ni často zapomíná.
   Proto si tento zásadní a opravdu pravdivý výrok dovoluji připomenout.
   Takže kontrolní otázka řečeno slovy klasika zní:
   Kdopak že to byl zproštěn všeho možného i nemožného Nejvyšším soudem?

  • Cech napsal:

   Takže rozhodnutí zabezpečili tito lidé:
   Bývalý ústavní soudce Vladimír Jurka
   soudci
   Petr Šabata
   Pavel Šilhavecký.
   Tito jsou schopni podle pana Blažka kdykoli doložit že:
   Politické jednání nemůže založit trestní odpovědnost.
   HOWG(a je to naprosto jasné).

 9. Laco Grőssling napsal:

  Z té včerejší hanebnosti vyplývá několik závěrů :

  1.
  Buržoazní soudnictví se ukázalo v plné parádě, podporuje zájmy buržoazie a óbr hanebné kšefty.

  2.
  Zmínění ničemové tvrdili, že jednání se dopustili až po složení mandátů poslanců. Ono hanebné rozhodnutí nutně vychází z faktu, že tomu tak nebylo. Takže zase lhali.

  3.
  Stejně jako v aférách VV, pomohlo rozhodnutí NS pozici ODS v očích voličů, nebo ne ? Já myslím, že jim zase preferencí jen ubral.

  4.
  Buržoazní demokracie hájící zájmy hyperburžoazie plovoucí v kalných vodách kapitalismu je nereformovatelná. Nemám iluze o rozhodnutí Ústavního soudu ve věci, nicméně Ištván. má-li v těle kus profesní cti by to měl zkusit. Takto je za právního blba.

  5.
  Jestli dobře počítám, tak v tomto volebním období bylo obviněno z kriminálních činů celkem 8 poslanců bývalé koalice, jeden poslanec ČSSD a ŽÁDNÝ POSLANEC KSČM !

  8 / 118 = 6,8 % kriminálníků z počtu poslanců koalice. Myslím, že to je nad průměr občanstva ČR. Závěr, je třeba je z toho hnízda zmijího vyhnat. Bohužel není jiná možnost, než volbami, které si zase budou falšovat. Pokud ani tentokrát, po volbách ke změně nedojde, může si za to národ sám. Co ještě chce víc za důkazy ?

 10. Ladas64 napsal:

  Včera jsem na to koukal dost nevěřícně. Nejhorší na tom je, jak z nich media hned udělali mučedníky a jak se Bendům, Kalouskům a Nečasům hned zvedlo sebevědomí. Je to k vzteku.

  • vlk napsal:

   K vzteku? Ne to je daleko víc než k vzteku! Vztek je krátkodobá rychlá očista organismu. Ale tohle je trvalá deka, kterou NS hodil na očekávání běžných lidí, že existuje nějaká spravedlnost, která dosáhne na všechny.
   Já osobně bych to srovnal 21.srpnem 1968.

   • Šims. napsal:

    Tak nějak to na člověka padlo, ale snad jsme se již historicky posunuli a důsledky budou jiné.

 11. rage napsal:

  Dobré ráno Vlku díky za článek v té citaci o poslanecké imunitě opravdu je to tak celé? Nepřehlédl jste nikde dodatek s výkladem k čl dvě který zní jednáním na půdě posl sněmovny dle čl 2 se rozumí : … ? já vím že Vy jste určitě nepřehlédl to je jen postesk

  • vlk napsal:

   Já jsem udělal CTRL +C a CTRL +V ohledně článku 27 ústavy, jak mi to našel Google.

   • rage napsal:

    Toho jsem se obával že jste nic nepřehlédl jak jsem již uvedl jen jsem si zbytečně posteskl

 12. Filias napsal:

  Tohle vlku neznáš? „No one is above the law except lawmakers“. A NS se tuto formulku rozhodl praktikovat. Jednoduše tím, že za slovy „jednání“ a „projev“ nevidí jen řečnění, ale jakoukoliv činnost.
  Že toto znamená frustraci a oficiální posvěcení, že si tu politici můžou dělat vlastně cokoliv co se jim zlíbí je asi celkem jasně vidět.

  Je se tu teď možné dívat na někoho kdo se rozhodl pro KSČM či jiné extremisty skrz prsty? Když tu není možné současný systém vyléčit stávajícími prostředky? Neboť zkorumpovat se dá skoro kdokoliv. Stačí jen tlak po nějaký čas a mít dostatek prostředků. A 90% lidí podlehne. A pokud se musí zastavit soud před branami sněmovny? Co na to říci? Lze to nějak řešit?

  „Řešeních“ tu několik je, ale moc se mi nelíbí.

  • vlk napsal:

   Neznám. Nicméně – ať NS nalezl cokoli, je to rozhodně v rozporu sposlaneckým slibem! A Což je ústřední motto dnešního textu. A dovozuji, že slib je NAD%TAZEN imunitě. Protože ta je odvozena až z něho. A také proto, že imunita chrání jedince, zatímco slib má chránit celek. ˇUstavotvůrce “ imunitu jistě nekonstruoval rpto, aby zákonodárce byl beztrestný za kriminální činnost.
   Situaci zachránit lze. Tím, že to někdo dostane před ÚS a ten zvrátí ten nesmyslný výrok NS:

   • Ladas64 napsal:

    Vzhledem k současnému složení US, je možno předvídat jaké asi bude jeho rozhodnutí. A když to dostane na stůl soudce Balík…..

    • Šims. napsal:

     No z Balíka jde sice strach, ale tohle je již moc a i Ústavní soud má snad sebezáchovné mechanismy. Tady půjde již i oně.

   • Soumar napsal:

    S dovozením souhlasím, slib není nadřazen imunitě, ale existuje sankce za porušení poslaneckého slibu? Trestem je politická, nikoliv trestněprávní odpovědnost.

    • Alex napsal:

     Prostě řekněte na plnou hubu, že podle Vás je politik oprávněn k trestné činnosti a že ho k tomu podle Vás logicky opravňuje imunita. Jinými slovy – politik je podle člověka Vašeho ražení přímo oprávněn provádět trestnou činnost. Jakmile jde o spojení s politikou, je to podle Vás normální. Ergo kladívko ta objednávka vraždy na půdě poslanecké sněmovny je naprosto správně, pokud je namířena proti nějakému politickému oponentovi a tím jde o spojení s politickým mandátem. Totéž s prodejem drog na půdě poslanecké sněmovny – je-li tak financována politická strana, je to podle Soumarů v naprostém pořádku z hlediska trestního práva. Úžasná logika – skutečně hodná člověka, jenž se v Čechách sám charakterizuje jako pravicově orientovaný právě na takovýchto tématech.

 13. zemedelec napsal:

  Pane vlk.
  Naprosto souhlasím.Dalo se předpokládat,že ve vyšetřovací vazbě,nebudou tak dlouho jako Rath,ale přesně,co provedl NS,může mít nedozírné následky.Takže kdyby Rath převzal tu krabici v parlamentní místnosti,tak měl klid.Jasný návod pro korupčníky,předávat jenom v parlamentu.I ta časová zhoda,před hlasováním sněmovny něco napovídá.Pokud nemá ještě něco Ištván,tak spoléhat jen na Boží mlýny.

  • vlk napsal:

   Přesně tak!

   • Mats napsal:

    Vzhledem k tomu, že funkce byly vykonávány mimo sněmovnu a předpokládám, že část vyjednávání o trafikách byla také mimo sněmovnu, nabízí se v případě Ratha krásná paralelní obhajoba: ano, peníze v krabici byly, ale vše jsem si dojednal přímo ve sněmovně. Včera večer jsem uvažoval o emigraci, protože toto není demokracie – aby poslanec stál nad všemi i nad zákonem, ať dělá co dělá. M.

 14. Šims. napsal:

  Myslím si, že tím, že museli být na základě názoru NS oni tři „králové“ propuštěni z vazby je jen začátek dalších věcí. Nečas se chová jako čistokrevný vepř, kvičí ale především kvůli Nagyové, ta má ovšem na triku horší věci a nemýlím-li se, tak stejně se již vymýšlejí něco podobného jak ji dostat ven. Nečas se holedbá svým křesťanstvím, ale nyní na jeho kauze (celé) je jednoznačně vidět o jaký typ křesaťanské morálky se opírá. Kdyby byl křesťanem tak bude vědět co je to kát se, pokora, umět odpouštět a přijímat názory druhých. Ani jedno z tohoto neukázal, naopak se chová jako myš, která řvala. Já osobně se stydím, že tuto zemi ovládal takový zas.an a zbabělec.
  Dnes vím, že bych něčemu takovému nepodala ruku. Ale k věci sl. Kočí kdysi něco prohlásila a bylo to ve spojení s Tluchořem!!!!!! že mají pod sebou i justici – myslím si, že včerejšek je toho důkazem. Nyní má justice určitě další pokyn dostat z toho Nagyovku, protože Nečas již asi moc po tom měsíci trpí……….chudák emočně a tělesně strádá a přitom prožívá tak těžké období, pan poslanec. Ti tři asi z toho nějak vyklouznou a pokud jste si všimli, tak jak jeden muž chválí korektnost personálu věznice – to pro případ, že by se tam mohli vrátit, určitě. To aby nezažili to o čem hovořil tykadlový vězeň či Rath. Jádrem věci u Nagyové a Nečase je zneužití vojenské rozvědky a to by se mělo pořádně prošetřit a nechat tu tříkrálovou kauzu posoudit ÚS. Obrátit pozornost tam, Nečas by z toho mohl nyní vyklouznout jako oni díky té „české“ imunitě. Já jen doufám, že Benešová udělá vše proto, aby se Ištván a spol. mohli nadále věnovat kauze „špína“ v Čechách a jejímu vymetání. Ono by se těm našim buditelům lépe pracovalo, kdyby lidi vylezli ven, ale to bych chtěla od toho národa asi moc. Posílám odkaz na názor ústasvního právníka, jinak takmového koženého muže, ale jeho výklady bývají nestranné.
  Tuším, že Julius Fučík v posledním svém odkazu řekl – nyní parafrázuji – Lidé bděte, to je ale bohužel kámen úrazu našinci nebdí. Jo a jinak tam nahoře jde o boj na nože, my to zde tak nevidíme, ale tam mají v rukách všichni dýky a ohánějí se jimi kolem sebe. CVhudák kníže má již zpomalené reflexy, tak oslovuje své přátelé v Rakousku a Německu, aby to nějak zařídili v EU.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pravnik-Kysela-Rozhodnuti-Nejvyssiho-soudu-je-absurdni-interpretace-ustavy-279202

 15. Občan napsal:

  Nejvyšší soud předvedl stejný právní veletoč, jaký předvedl již minimálně jednou ve věci platů a mezd veřejných zaměstnanců. V té souvislosti totiž „vynalezl“, že plat veřejného zaměstnance vlastně není platem či mzdou, ale účelovou dotací, o níž je povinnost informovat bez ohledu na soukromí příjemce. Diskuse o tomto nesmyslu byla v odborných kruzích dlouhá a bouřlivá, ale zatím jsem nezaznamenal, zda k tomu byla podána ústavní stížnost.

  Nynější rozhodnutí NS je stejným nesmyslem.
  1) Zaměňuje imunitu (ochranu před stíháním za politické PROJEVY poslance) za indemnitu (absolutní nestíhatelnost, trestní neodpovědnost za cokoli)
  2) Rozhodl, že jakkoli zločinné jednání, pokud k němu dojde na půdě poslanecké sněmovny, je absolutně beztrestné. Tedy i například vražda nebo vlastizrádné konání.

  • tresen napsal:

   Takže kdyby to bylo na vás, vy byste potrestal lidi, co vynesli informaci o výši odměn pro paní Nagyovou?

   S tím, že výklad NS ve věci Tluchoř a spol. je nesmyslný, samozřejmě souhlasím.

   • Alex napsal:

    Kladete nesmyslnou otázku. Každá takováto věc je poměřována veřejným zájmem. To Vám dává jednoznačnou odpověď, když Vám nestačí vyjádření Kužílka jako autora zákona o poskytování informací. Bylo jednoznačné stran toho, nač se ptáte.

    • Občan napsal:

     Alexi,

     NSS vypustil ten blud právě na základě procesů iniciovaných hysterikem Kužílkem.
     A Kužílek nic jiného než hysterik není; kromě toho celou dobu od skončení v politice nedělá nic jiného než bojuje o vlastní úřad. Naposledy se o to pokusil předloni, když SI navrhl založení „úřadu informacního arbitra“ s ročním rozpočtem 90 mega Kč pro 25 lidí.

   • Občan napsal:

    Bohužel. Paní, která předala výplatnici Nagyové Randákovi, jednala nelegálně. Moudrý nadřízený by ji nechal na pokoji, protože by věděl, že plat Nagyové je prasečina.
    Ale protože jsme v ČR, obávám se, že Randák té ochotné paní zničil život v okamžiku, kdy informaci zveřejnil. Přitom MOHL postupovat zcela LEGÁLNĚ a informaci měl možnost dostat OFICIÁLNÍ cestou.

    Paní se stalo to, co je obsaženo ve rčení „Nechoď, Vašku, s pány na led…“. A silně pochybuji, že se o ni Randák nebo Janeček postarali po existenční stránce.

  • tresen napsal:

   Mimochodem, ten výnos o platech je dílem NSS, nikoli NS.

 16. Šims. napsal:

  Na BL je hezký komentář pana Čulíka ke kauze tříkrálové.

 17. Eddie napsal:

  Proc si konecne nepriznat, ze totalitou moralne zdecimovane obyvatelstvo proste neni schopno vyprodukovat ani lepsi poslance ani lepsi soudce a ani lepsi policajty. Obnova zabere mnohem delsi dobu nez se obecne mysli. Opakuji 20 let jeste.

  • Cech napsal:

   Nezlobte se pane Eddie.
   Rozhodnutí soudce vystudovaného po 89 roce má s totalitou společné stejné geny jako Vy s Čingischánem a že ten toho nasekal.

   • Eddie napsal:

    Ja se nezlobim, jen si myslim, ze mi udalosti porad a stale davaji za pravdu. To, ze vystudoval po 89 neznamena, ze neni ovlivnen a formovan celkovou moralkou spolecnosti.

    • Laco Grőssling napsal:

     Jasně Eddie, můžou za to komunisti.

     • Eddie napsal:

      Ne sami mily Laco, zacali s tim nacisti. A abych byl uplne objektivni, muze si za to obyvatelstvo samo vecnou politikou appeasementu. Ma to co si zaslouzi.

     • Laco Grőssling napsal:

      Když už tak to máte nějak pomíchané Eddie. Kdo byl dřív ? Komunisti, nebo nacisti ?

      A ještě před nimi asi Britové. Nedávno jsem četl článek, že v rámci imperiálních Búrských válek vynalezli Britové jako první na světě gulagy, které později provozovali v dalších koloniích s následně miliony mrtvých ( Středovýchodní Afrika a hlavně Indie ).
      Tož tu aroganci, imperialismus a ničemnosti nenapravilo ani 10 generací Britů.

      Tak kurňa, Kdo za to může ? Kdo za to může ?

      Ale nebojte, pravda a láska jistě zvítězí nad lží a nenávistí.

     • Eddie napsal:

      Snad me nechcete, mily Laco, dostat na mlaceni prazdne slamy, nacisti od 1939, komunisti pote. Oba opovrzenihodne, zlocinecke systemy.
      Ano gulagy vynalezli Britove, nicmene jimi alespon nedecimovali sve vlastni lidi. Hotovo.

     • Alan Lansing napsal:

      V současné době se na Prima-ZOOM můžete dozvědět, jak to bylo s těmi koncentračními tábory v Jižní Africe. Tyto rozhodně nebyly předchůdci Gulagů, protože:

      1) Vznikly až za války
      2) Nebyly tábory pracovními
      3) V těchto zařízeních byly internováni rodinní příslušníci nepřítele, který navíc zcela v rozporu se současnými konvencemi neměl charakter ozbrojených sil – bojující Búry by bylo lze označit dnešním pohledem jako teroristy.

      Miliony mrtvých jsou záležitostí Vaší fantazie, protože těch Búrů byly v té Africe na konci 19. století s bídou statisíce, a ještě k tomu nízké.

     • jihočech napsal:

      Ještě doplním, že „slušný“ poměr zabitých domorodců na 1 obyvatele má Belgie. Tento malý nárůdek vede tabulku ve světě (koncentráky – Belgické Kongo). Jinak „se činilala“ před válkou i Francie – první koncentrák v r. 1936 (pro prchající Němce před Hitlerem a Španěli prchajícimi před Franco), To my jsme se dost „opozdili“, až po Německu. Ještě před 2 sv válkou , v r. 1938 jsme „otevřeli“ tábor Lety u Písku, slyšel jsem, že bude také restituován – bude patřit opět p.Schwarzenbergovi (jeho otec ho jak známo založil).

 18. Brejlovec napsal:

  Obávám se, že NečasKalouskové budou chtít z Ištvána udělat exemplární případ. Pro případ, že by někoho napadlo o vyšetřování korup(i)ce usilovat v budoucnu. Věřím, že část obyvatelstva by tentokrát byla ochotná vyjádřit nesouhlas protesty. Bohužel ne uprostřed léta.

  • tresen napsal:

   Zřejmě budou nuceni využít k tomu Zemanovu administrativu.

  • zemedelec napsal:

   Pane Brejlovec.
   Také si myslím,dostat do Prahy 100.000 lidí,by byl problém.Mělo by se to zorganizovat na více místech najednou.Horší je,že to nemá kdo zorganizovat.Nejsou osobnosti,které by vyčnívaly.

 19. tresen napsal:

  Vlku, neházejte kosu do řepky ani na sluneční panely, když žito nevidět. Tohle není poslední dějství.

 20. anita napsal:

  Konečně vím, koho v příštích volbách a doufám, že brzy budu volit. Toho největšího ramba, mašinu s malým mozkem a pořádnou muskulaturou. S možností, že jim na poslaneckém území s nedotknutelnosti práva, rozbije alespoň ciferník a naučí je , alespoň se něčeho obávat. Vždycky se mi násilí příčí, ale v tomto případě, bych brala, že v poslanecké sněmovně zaštítěné imunitou, je to ring volný. Možná by se mi nechtělo, ani tak blít, jako dnes, kdyby Nečas s Kalouskem vynášeli, ty svoje moudra z modrofialové držky, aspoň by stranicky ladily.
  Vím jsem hnusná, ale taky několik let zhnusená a po včerejším propuštění třech kozlů, co se staly zahradníky a soudu s Janouškem – Janoušek posléze svůj projev dokončil. „Kdo si neprošel takovým martyriem jako já, tomu je těžko moji situaci vysvětlovat,“ uzavřel a od soudu předčasně odešel – Propadám hluboké depresi.

  • anita napsal:

   ani shoda podmětu s přísudkem, už mě ani hlava nebere 😉

  • pepan napsal:

   no doufám, že by se případnej Rambo na jednání na půdě českého Patlamentu dovybavil samopalem a dostatečným počtem napáskovanejch zásobníků, to aby se dostalo na každýho potřebnýho zákonodárce. A postihu, za tento způsob projevu se bát nemusí. vždyť už je precendens NS, že má nejen na takto podanej projev trestně právní imunitu.

 21. český maloměšťák napsal:

  V systému, kdy je poslanec zároveň i ministrem, přičemž dochází k tak absurdním situacím, popírajícím základní rámce demokracie, dělby moci…kdy takový knížeseuverén sedí v poslanecké sněmovně a hlasuje pro vyjádření důvěry vládě, v níž sedí coby ministr a bere při tomto úkonu, výkonu moci, bere ministerský plat…
  …v takovém systému mi nezbývá než konstatovat, že je směšná a zřejmě i ryze účelová /snad i ochranma zájmů Mafie ???/ ta snaha postavit věc na základě rovnováhy moci tak, že důležitá je místnost, nikolivěk čin.
  Na právnických fakultách se ale skutečnost vykládá poněkud jinak, než že by se popisovala, ona se VYKLÁDÁ, přičemž se popis mnohdy ZCELA OPOMÍJÍ, Homo sapiens sapiens se zde proměňuje v jakousi vychytralou opici, evoluce myšlení úpí.

  V tomto státě je pak možné vše, je dobře možné, že časem budou poslanci i soudci, to se pak budou dít věci. To budou výklady skutečnosti, to se bude dát koupit už úplně vše, asi i verdikty, možná že dokonce po internetu, se slevou.
  Prostě Kraďákov – myslím si, že ten název jsem kdysi zvolil docela trefně…. ač tomu nejsem rád, mí předkové byli velkými masarykovci.

  P.S. Ještě je jedna naděje. Že ta “ mlčící většina“ přijde k volbám a tyto partičky zdecimuje, odsune je na okraj … když už kvůli ničemu, tak pro výstrahu. Že už nesedne na lep těm „čistým „Nečasům, Němcovým a Pospíšilům. Že si uvědomí, že jde jen o fasádu.

  • Puck napsal:

   Závidím Vám optimismus v souvislosti s parlamentními volbami. Jestli se sebrance podaří volby až v řádném termínu, je výsledek voleb ve hvězdách.

 22. Lex napsal:

  S názory Jana Kysely se rozhodně neshodnu ve věci výkladu Ústavy ohledně pravomocí prezidenta republiky, zatímco tady s ním souhlasím domrtě http://www.novinky.cz/domaci/307960-ustavni-pravnik-propusteni-exposlancu-ods-je-absurdni-interpretace-ustavy.html

  A poznámka
  Předmětné rozhodnutí Nejvyššího soudu se k Ústavnímu soudu dostat nemůže – není, kdo by byl k takovému podání legitimován, leda ti ničemové, jenže těm bylo soudem rozhodnuto v jejich prospěch, takže nic.

  • zemedelec napsal:

   Pane Lex.
   Já myslím,že by měl zasáhnou právě samotný ÚS.Podle mě je to účelové rozhodnutí,které se nemůže opřít o cokoliv v demokratickém státě.Kdykoliv se to může změnit,ale tyhle panáčkovo budou s toho venku.

  • Lex napsal:

   Bohužel,
   žádný soud nemůže zasáhnout sám od sebe. Každý soud, včetně toho ústavního, může vykonávat rozhodovací činnost jen na základě zákony upraveného podnětu „zvenčí“, ať jde o žalobu, obžalobu, stížnost, odvolání atd.
   Kdo a v jakém rozsahu může podat „podnět“ Ústavnímu soudu je taxativně stanoveno v zákoně o Ústavním soudu.
   Platí to, co jsem nepsal. Angažmá Ústavního soudu v této konkrétní věci je prakticky vyloučeno (píšu „prakticky“, protože si lze představit dost krkolomnou a nepravděpodobnou konstrukci, že by stíhání nyní už „neposlanců“ pokračovalo za činnost po složení mandátu, případně že by byl stíhán Petr Nečas, který se své „trestné činnosti“ dopouštěl nejen v Parlamentu, ale i ve Strakově akademii či kdekoliv jinde, no a oni by byli odsouzeni, tj. jak výrokem prvoinstančního soudu, tak odvolacího, proběhlo by i dovolání a vše marno, a oni sami se obrátili na Ústavní soud se stížností, že současné rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo aplikováno špatně či nedostatečně. Pak by Ústavní soud mohl jednat a zřejmě by se mohl vyslovit i ohledně toho současného rozhodnutí Nejvyššího soudu o „hypertrofované“ imunitě, přesněji indemnitě, tj. naprosté nestíhatelnosti).

   • Lex napsal:

    XX-ne,
    žádná bramboračka nebude a paní ministryně by asi měla více myslet a méně mluvit. Prezidentu republiky přísluší podle zákona o Ústavním soudu jediné návrhové oprávnění, a to k návrhu na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu (čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy).
    Nikde jinde není aktivně legitimován, a to ani k „ústavní stížnosti“ (tj. ke stížnosti proti rozhodnuti orgánů veřejné moci, jímž byla porušena něčí základní práva), o kterýžto typ řízení by se v tomto případě mělo jednat.
    Považuji za chybu Ústavy i zákona o Ústavním soudu, že se u něho není možné domáhat nápravy vady rozhodnutí, kterým byl porušen „veřejný zájem“ (sice tomu rozumím, Listina základních práv a svobod zakotvuje ochranu jen fyzických osob, nikoliv blíže neurčeného okruhu takových osob fyzických i právnických, které veřejný zájem představují), ale nic s tím nenadělám.

    • Lex napsal:

     Samozřejmě je prezident aktivně legitimován také v řízení o souladu mezinárodních smluv s ústavními zákony a také ohledně referenda, ale to jsem nepovažoval za důležité zmínit v tomto vstupu.

 23. Čankajšek napsal:

  Zdá se, že gauneři a mafiáni mají vliv i na Nejvyšší soud. Zvonku to tak naozaj vyzerá, jak říká škůdce Kalousek. Zajímalo by mne, která konkrétní jména soudců, jsou skrytá za tímto „moudrým“ rozhodnutím.

  • kopřík napsal:

   Složení Nejvyššího soudu je zde :
   http://iuridictum.pecina.cz/w/Nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_soud_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
   ale neznám mechanismus jeho rozhodování – jestli třeba rozhodoval jen některý z uvedených senátů apod.

   • pepan napsal:

    Nejvyšší soud vždy ochotně pomůže, když ti správní potřebujou. Viz Don Pablo, který zasahuje ve prospěch soudce Peška:
    http://www.denik.cz/z_domova/blazek-podal-stiznost-ve-prospech-obvineneho-brnenskeho-soudce-20130624.html
    Dneska, v tištěném Deníku vyšel článek „Stíhání soudce Peška? Vznikla chyba.“
    Na internetu to ještě není, takže ve zkratce, NS dal za pravdu exministrovi Blažkovi v tom, že o námitkách „soudce“ Peška rozhodoval stejný žalobce z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, který ústně předběžně souhlasil se stíháním výše jmenovaného, poctivého soudce. Toho soudce Peška, který, mimo jiné dřel jako kůň ve prospěch brněnských ODSáků Kvapila a Novotného. Peškův obhájce si přisazuje: „…Pochybuji o nezávislosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci“.
    Právní nádeníci z Olmiku prý udělali formální chybu a tak víc než rok trvající práce Protikorupční policie přijde vniveč.
    Takhle se bojuje s korupcí. Nejvyšší soud je něco jako „Viktor čistič“.

 24. XY napsal:

  Hm, dvě poměrně špatné zprávy – tři trafikanti na svobodě, NS vytváří už druhé precedentní rozhodnutí, že (jak píše i vlk) takřka cokoli se v parlametnu uděje, je kryto imunitou. Nic není dostatečně podlé, aby to NS nepřikryl imunitou. Což, vzato do důsledků, je tou nejpochmurnější zprávou pro veškeré ostrůvky pozitivní deviace budované zdola. Občan si o tom může myslet, co chce, nakonec dojde k velemoudrému zjištění lišky Bystroušky: S pánisky nic nespravíš, všecko uplatijó. Že se vysmátí trafikanti s trafikodárci nedostanou podruhé do parlamentu? To je nesporně dožene k slzám a k nápravě.
  Třetí povzbudivou zprávou je okolnost, že právo kodifikuje dosažený stav společenských norem konání a jednání. V tom směru je výrok NS opravdu pamětihodný – konstituuje korupci jako běžnou normu parlamentního jednání, kryje ji imunitou – a tím ji legalizuje. Uff!

 25. Hladis napsal:

  Vlku. K tomu Mají, Varnsdorfu……….pozor co napíšete, aby si vlk nenabehl před flintu myslivce. Pokud napíšete co tusim ze napíšete, tak vam to rozcupuju az vlci chlupy budou litat. Jsem tak rikajic u zdroje a znam ten problém velice dobře vcetne jednotlivých akteru. Doufam, ze nenabehnete na populistickou a omylanou retoriku, kterou nekteri vykrikuji a která se nezaklada na skutecnosti. Kolem toho je hodne mytu a vylozenych lzi a mystifikaci především z rad majority a nereseni vlastnich problemu a frustraci. Takze aby jste nepouzil informace, které jsou zkreslene a clanek by nebyl uplne mimo realny ramec.

  Ja jsem se chtěl této problematice věnovat spolu s integraci (nejen v CZ) obecne v dalším clanku, ale zabere to cas.

  • František M. napsal:

   Vlku, slibuji Vám totéž, co Hladis. Než začnete soudit a psát, tak si prosím pěkně něco o tamější situaci zjistěte, buďte té dobroty. Jsou zajisté problematická místa, Chánov, Přerov, apod., ale České Budějovice a Máj? Proboha. Dohledejte si článek tuším na novinkách či idnes.cz, kde se ptají neromů žijících v inkrimované ulici. Já to tam poměrně dobře znám, protože můj dobrý kamarád bydlel hned přímo naproti té ulici a častokrát jsem tam u něj přestával. A vydávat tuto lokalitu za problematickou? Nenechte se vysmát. A ti radikálové tam bohužel byli, opět si k tomu něco zjistěte. Obhajovat neonágly doufám nehodláte.

   Často se s Vámi shodnu, ale jsou témata, u kterých máte naprosto temno před očima a vůbec nejste s to domýšlet důsledky toho, co tvrdíte a říkáte, žel.

   • Šims. napsal:

    Pane Vy jste tam jen přespával, ale zeptejte se těch, kteří tam žijí. Randál do noci, všechno zničené, v celém sídlišti nejsou ani lavičky k posezení. Byty na Volfce stojí o 1/3 méně než o ulici dále a stejně je níkdo nechce koupit. Kdybyste byl z Budějovic, tak byste tak hloupý vstup nenapsal, preotože byste věděl své.

   • Soumar napsal:

    Máj je problematické místo. Je tam hluk, bordel a lokálně poměrně značná drobná kriminalita. Neskrývejte před tím oči. Výstižně popsáno např. zde:

    Věříme na různé pohádkové bytosti, na Rómy, co tancují ve volném čase folklórní tance, chodí do práce a nezneužívají sociální systém, ale nikde je nevidíme, protože potkáváme jen zpovykané agresívní cikorky, které nedochodí základní školu, kradou a za celý život vytvoří hodnoty blízké nule. Natahováním ruky a přijímáním dávek, podpor a „prachů zadarmo“ se sami hrabou do země. Taky věříme, že se ten problém dá vyřešit nějakým geniálním zásahem politiků nebo úřadů, že určitě pomůže nasypat jim další prachy, poskytnout jim bydlení, různé podpory, příplatky, příspěvky na tohle a tamto ještě navíc k tomu, co jim nasypali posledně, ale praktikuje se to takhle už desítky let a nikde není vidět žádné zlepšení, naopak. Zdá se, že celá situace je čím dál více na hraně a stačí nějaký nicotný konflikt k tomu, aby potlačovaná averze propukla v násilný útok. Politici a úřady jsou ve skutečnosti stejně bezradní jako kdokoli, nemají žádné řešení a ani ho mít nemohou, protože žádné není. Politici a úřady jsou rádi za každý boží den, kdy se nestal nějaký průser a tak v nich časem vznikl dojem, že tahle sociální korupce bude fungovat nafurt.

    http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2013062801

    Nerad se k tomu vyjadřuju, protože na jednu stranu je mi líto slušných Romů, na druhou stranu vím, co tlupa neslušných lidí dokáže.

 26. Qiedo napsal:

  Zpravidla sem chodím pro povzbuzení, že snad, když ne dnes, tak nejpozději zítra se vše v dobré obrátí. Po včerejšku už nevěřím ani na pozítří.
  Začalo to penězi, o které šlo až v první řadě, rozdělením společnosti skrzevá bratry se způsobem boje,hodným Al Kájdy, posléze na socky a ty lepší.Kdo seje vítr, sklízí bouři, pamatují na to ti rozsévači?

 27. český maloměšťák napsal:

  http://siderorea.blogspot.cz/2012/05/henry-david-thoreau-obcanska.html

  Ad soumar :
  Pane soumare, ta trojnožka neexistuje. Dokonce ani formálně neexistuje /ministr je zároveň poslancem, přičemž je dokonce placen jen coby ministr – to snad už by bylo záhodno, aby pobíral souběžně i poslanecký plat, vždyť tak jde o zjevnou a mnohdy kontinuální korupci – ale NS by jistě dovedl národu VYLOŽIT, že pokud k tomuto dochází v prostorách Poslanecké sněmovny – tak je to v pořádku, on ten NS by snad trpěl i to, kdyby poslanec byl nejen současně i ministrem, ale kdyby byl i soudcem – piokud by pak učinil JAKÝKOLIV projev vůle, například odsoudil by na smrt všechny , kdo nenosí trenýrky…..pokud by to učinil v místnosti, která je i poslaneckou kanceláří, vztahovala by se na to imunita/.
  Takže samotný jeden základ té podivné ochlokratické trojnožky je pochybný, takový Stanjura už je jen perverzním vykladačem takové perfidnosti, je jen pacholkem, oním prachem navátým před díru do brlohu.

  Vy necítíte ten konflikt svého svědomí s takovým výkladem skutečnosti, testovaným v tomto případě především smyslem pro spravedlnost /ale i logikou, himanistickými tradicemi, estetikou, etikou…/ ?
  PaK je to ale problém vašeho svědomí, nikolivěk problém konstelace vnější skutečnosti.

  P.S. Slovo „právník“ se v Kraďákově stalo pojmem nevábným, divím se té obci právnické, těm autentickým porávníkům….co že to mezi sebou trpí za svoloč, časem tak může být pojem „právník“ nahražen pojmem “ patník“..a podle toho se s ním bude i zacházet, moc je vždy jen zdánlivě pevná, vzpomeňte si, někdy stačí málo.

  Ostatně napadlo mě teď…11. 7. 1412 došlo k popravě tří tovaryšů,.. proč vlastně dosud Benda či Langšádlová nevyrukovali s touto analogií /tři tovaryši Fuksa, Šnajdr, Tluchoř/. To by zabralo snad i u neprávníků….taková krásná historka !!!
  ———–
  Kdo ještě chce být soumarem /dobytkem/ ?
  Hmm,…počkejte prosím, nestačím to zapisovat !

  Malá technická – pokud to jednou praskne, tak se to bude řezat jen dole a uprostřed, bude to
  “ První Podivná Revoluce“, kdy kooperující lumpen elita vyjde posílena, oběťmi bude především ona sůl země, ti co se skutečně o svůj majetek zasloužili.
  Divím se, že to ty otenciální oběti nevidí, že žijí jakoby ve snu, jako by je snad ta lumpenelitní svoloč měla ochránit.

  • Jan Čermák napsal:

   Výborné.

  • Soumar napsal:

   Nejde o svědomí, ale o platné právo. Mé svědomí spatřuje největší problém v samotném vydírání (to není překlep) daní, jejich svévolném rozhodování a vůbec panování státu.
   Výhrůžky nějakým hněvem a řezáním nemají smysl, něco takového je v české a obecněji evropské realitě nemožné.

   • Alan Lansing napsal:

    Pokud se Vám zdá, že radilákní řešení jsou v Evropě nereálná, udělejte si jeden den volna a udělejte si jeden výlet do místa zhruba hodinu a pů jízdy autem od Ostravy. To místo se jmenuje Auschwitz-Birkenau, a tam si teprve uvědomíte, co vše je a není ve střední Evropě možné.

 28. Jan Čermák napsal:

  Ano mohli bychom se radovat jak se nám navzájem naše tři pilíře demokracie hlídají, vše vlastně funguje.
  Jak ale píše Čankajšek, všichni víme, že je to nejspíš tak, že onen „soud“ není než jedním z chapadel zločinného spolčení nám vládnoucího. Skurpule. To je to co jim zcela chybí.
  Svaté slovo demokracie se stokrát omleté v Kalouskově dršťce stává výkalem…
  Již zcela chápu výsledek voleb z 1948. Měli své zkušenosti a chtěli „právo“-spravedlnost.
  Pravda viděl jsem Hvězdné války a vím jak to dopadlo.
  Na mysli mi tane gymnasiální Lermontov …a on mjatěžnyj prosit buri, kak tolko v burjach jest pokoj….
  Doba před rokem 89 je označována jako bezpráví. A co je tedy toto co sledujeme?
  Právo?
  Právo zastřelit si svého černocha……

 29. Kanalnik napsal:

  Zeptam se jako laik, neda mi to. Pokud ma dojit ke korupci, neni trestny cin dokonan tehdy, az dojde k predani one pomyslne „odmeny“? Panove dostali fleky az po skonceni mandatu, tudiz z meho pohledu se na ne imunita vztahovat nemuze, v dobe dokonani trestneho cinu uz byli bez imunity.

  Take nevime, co ma Istvan v odposlesich a jake ma dalsi informace o lokalite domlouvani techto uplatku.

  Tohle je prohrana bitva, ale valka pokracuje. Jsem zvedav, jak se to vyvine dal. Ale zhnusen, to jsem, to ano.

 30. Germanicus napsal:

  Já se ti vlku nedivím, že tě pod dojmem těchto událostí přestává všechno bavit.
  Jenže Kosa funguje i trochu jako země krála Miroslava, kam si s půlnočního království můžeš odskočit si trochu zazpívat a zatancovat. Takže takhle…
  Jinak přidávám odkaz na jednu písničku…

 31. tresen napsal:

  Stále mi uniká, co máte vy, občan i Alex proti tomu, aby byla veřejnost informovaná o platech, jdoucích z kapes daňových poplatníků.

  • Občan napsal:

   Třešni,
   plat je, bez ohledu na to KDO jej dostává, příjmem dotyčného. Není to žádná dotace, jak úplně zcestně vybludil NSS (děkuji za výše provedenou opravu – mea culpa 🙂 ) , ale odměna za odvedenou práci. A plat či mzda je jednoznačně chráněn zákonem o ochraně osobních údajů.

   Pro udělení mzdy musí veřejný zaměstnanec nejen odvést práci, ale navíc musí splňovat kvalifikační předpoklady, které nebývají malé. Výši mzdy ve veřejné sféře vč. osobního ohodnocení a jakýchkoli příplatků proto upravují ZCELA VEŘEJNÉ platové tabulky, podle kterých si může naprosto každý snadno spočítat, kolik který veřejný zaměstnanec bere.
   Kromě toho zveřejňují VŠECHNY veřejné orgány a instituce POVINNĚ výroční zprávy, kde uvádějí jak objem mezd, tak objem odměn. Nemluvě o tom, že kdokoli v tomto státě může požádat o informaci, kolik bylo na odměnách vyplaceno vedoucím pracovníkům úřadů a institucí a dotázaný je POVINEN mu podat NEADRESNOU informaci – tedy mu sdělí, kolik bylo vyplaceno např. sekčním šéfům, ale NEsdělí, kolik dostal ten který sekční šéf.

   Platy tedy nikdo neutajuje a veřejnost informovaná JE; jenom NESMÍ být sděleno kolik bere konkrétní pracovník. Což je zcela v pořádku.

   Kdyby byl Randák chytrý, býval by si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a MPSV mělo POVINNOST mu sdělit, kolik bylo vyplaceno na odměnách kanceláři ministra. A mohl mít v rukou LEGÁLNÍ a tím pádem zveřejnitelný materiál, ze kterého mohl udělat kauzu jako hrom.
   Místo toho si opatřil informaci NELEGÁLNĚ a udělal ze sebe pitomce. A pravděpodobně zničil život úřednici, která mu informaci opatřila.

   • hordubal napsal:

    Pomíjeje okolnosti „nelegálna“ , mám ten dojem, že několik žádostí o poskytnutí infa o platě Nagyové bylo podáno. Ovšem arogancí vlastní(co je komu do toho) bylo zveřejnění zamítnuto či mlženo.

    • Občan napsal:

     Protože pokud někdo požádal o plat a odměny Nagyové OSOBNĚ, úřad mu odpovědět nemohl a MUSEL jej odkázat na veřejné informace o platech a příplatcích.
     Žádost musí být sepsána správně a pak se ůřad nemá jak vyhnout opovědi. Takže kdyby býval Randák požádal o informaci o odměnách vyplacených KANCELÁŘI ministra, MPSV by mu ji muselo podat. Ano, nedozvěděl by se konkrétní odměny Nagyové, ale mohl by si je dovodit z počtu pracovníků kanceláře, z jejich pracovního zařazení a z objemu odměn.

    • Šims. napsal:

     Ano a ještě na doplnění – jestliže jsou peníze daňových poplatníků užívány k nějakému účelu, tak by měly být i veřejně zúčtovatelné. Jestliže se dozvíme, že Nagyová dře jako kůň a dostává odměny ve stotisících tak na tom je fakt něco divného. A ještě navrch jí to vyplácí milenec. Tak to je už za mezí nejen slušnosti, ale soudnosti onoho milence, nemyslíte? Tady vidíte jak je důležitá veřejná kontrola – odměny Šiška, nebyly nic jiného než uplácení za něco. Politické strany mají velké potíže si poschánět peníze a pěnězovody jsou někdy spletité. někdo dodstane vysokou odměnu, zaonačí zakázky a pak ze zakázek jdou prachy někam.

     • Občan napsal:

      Veřejně zúčtovatelné? 🙂
      To by musel každý veřejný zaměstnanec každoročně předkládat finanční správě kompletní účetnictví, v němž by byla vyúčtována každá koruna z „platové dotace“. A mohli bychom se dostat tak daleko, že by někoho napadlo vydat předpis, co si zaměstnanci smějí a co si nesmějí z „platové dotace“ kupovat nebo platit. Protože takto se účtuje o dotacích a přesně takto jsou uraveny předpisy o účelových dotacích.
      Z toho je snad zřejmé, jako blbost NSS vymyslel.

      OBJEM mzdových prostředků a jejich užití JE každoročně podrobně vyúčtován MF a méně podrobně státnímu závěrečnému účtu.

      Šiška, Nagyová a další korupční parazité jsou samozřejmě úplně jiný level „veřejných zaměstnanců“. Tam není nejmenšího sporu o neoprávněnosti jejich platů a odměn.
      Mimochodem – Šiška splňoval kvalifikační předpoklady s bídou na řadového referentíka MPSV. Podobnost s Nagyovou asi čistě náhodná…

   • wiki napsal:

    Občan napsal: …Platy tedy nikdo neutajuje a veřejnost informovaná JE; jenom NESMÍ být sděleno kolik bere konkrétní pracovník…

    Švédsko aj. skandinávské státy očividně nebudou nic pro Vás…

    http://blisty.cz/art/55200.html

    • Občan napsal:

     Já jsem na těch norských seznamech byl. Ani jeden z evidovaných NENÍ státní/veřejný zaměstnanec, zato to jsou VŠECHNO podnikatelské subjekty. OSVČ i PO 🙂
     Navíc jsou tam data POUZE do r. 2009, protože od r. 2010 podléhají ochraně osobních údajů.
     Z článku z r. 2010 dále vyplývá, že veřejnost je časově silně omezená a NAHLÉDNUTÍ je umožněno pouze na žádost. Důvody, proč to tak je a proč i velmi liberální země to nakonec uťaly úplně, jsou v článku vypsány dost podrobně.

 32. Bankula napsal:

  Ten skepticismus je na miste.Cesky narod nechce demokracii. Proto ji nemel, nema a mit nebude. Tahle demokratura vyhovuje, zda se, vetsine spolecnosti. Volby rozhoduje absolutne neinformovana vetsina lidi, ktere se zdraham nazvat obcany. Kdyz vidim, jak se na diskusnich forech i v mediich demonstruje do roztrhani tela na podporu zlocincu a rika se tomu demokracie. Jak lide zblbi medialni zumpou lzou sami sobe, ze vtomhle chteji zit a vychovavat sve deti. Pak sorry, ja se tho odmitam ucastnit. Zarekl jsem se k permanentnomu obcanskemu bojkotu tohot systemu. Proste az zase budou ty jejich volby, ja u nich nebudu. Nema to totiz smysl. Vsechno jsou to jen kecy.

  • pepan napsal:

   výborně! Životní postoj jako pštros. Ten prej taky strčí hlavu do písku, když přijdou problémy. A nejste v tom sám, stejnou víru vyznává cca 50% populace. jsou přece důležitější věci, třeba Československá superstár v TV, tak proč si nějakejma volbama kazit pěknej den.

   • Šims. napsal:

    Jasně čecháčci upřednostní jeden den žranice než střídmé jídlo, ale pořád. Tenhle národ naše školství odnaučilo myslet, žije se jen každým dnem a je to i vidět na projevech tohoto lidu. individualismus je špatný, máme nejraději státní styl.

 33. Šims. napsal:

  Takže o propuštění našich tří králů se zapřičinil soudce Petr Šabata, který kdysi vypomohl i Čunkolvi. Prasárna pokračuje……………………….

 34. Admirál napsal:

  Propuštění Tluchoře a spol. je přímý vstup do včerejší diskuze pod Vidlákovým blogem.

  Občanská společnost musí mít k ruce policii, nezávislé soudy, nezávislé sdělovací prostředky.

  Jinak je občanská společnost pouze holá prdel.

 35. tata napsal:

  vlku

  K TOMU VAŠEMU ……….PŘESNĚ TAKTO SEM TO HODNOTIL………….takže ted prakticky za vraždu v poslanecké sněmovně nikdo nesmí být potrestán…………..vztek se mnou cloume

  HLADISI

  brzděte já tady žiji oproti VÁM každý den,takže s odpuštěním ty kecy si nechte,rozhodně nejsem co schvaluje náké pogromi ale ty kecy že je vše nafouknuto si nechte od cesty………zrovna ted v pátek 17 mladík přepadl 2 ženy,skuste se zeptat těch žen,skuste se zeptat těch co bydlí v těch lokalitách a je jich několik ve VARNSDORFU takže víte akorát prdlačku……….jak jinak velká ramena všechno vím nejlépe vtomto případě otom vím víc než vy a lidi už toho mají dost………největší problém není se starousedlíkami……….ale stěmi co zde pomalu a jistě nastěhovávají,do ubytoven,paneláků,zeptejte se těch u peršinků jak do těch nizkých nastěhoval pár rodin a rázem ty starý poutíkali dneska ty 4 vchody praktycký obývají oni.VÍTE ŽE vybor platil za jednoho v ,,hotelu ,,sport 13.600 jestli mi řeknete blbost věřte že to mám ze schůze v panoramce kde to zastupce z výboru musel přiznat…………………takže citace……….
  ……………………….Vlku. K tomu Mají, Varnsdorfu……….pozor co napíšete, aby si vlk nenabehl před flintu myslivce.

  takže pozor já tady žiju a tu flintu na VÁS VYTÁHNU JÁ

 36. pepan napsal:

  o tohle se nejde nepodělit, potěšte se taky z moudrosti stařičkého mocnáře. Naštěstí už ve výslužbě.
  „To podstatné však je, že se ukázalo, že má represivní aparát potenci pod maskou šíření údajného dobra zlikvidovat celý politický systém. To je ten hlavní důvod, proč jako občan musím zvednout hlas a říci, že se s tím nesmíme smiřovat.“
  se nedivím, vždyť ten „politický“ systém aprezident v důchodu takhle vytvořil.

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vaclav-Klaus-K-situaci-v-nasi-zemi-po-vyroku-Nejvyssiho-soudu-279320

 37. Gerd napsal:

  vlku, vlku,
  na něco jsi zapomněl. Poslanci svůj slib skládali na svou čest. A schválně, jakou čest má typický český poslanec, který procestoval několik politických stran? Nebo i kdyby zůstal věrný straně jediné?
  Vážně, spoléhat na čestné slovo českého poslance neukazuje na silnější chvilky v přemýšlení.

  • vlk napsal:

   Těším se, že jednou se bude nějaký poslanec před soudem hájit tím, že vlastně je beztrestný proto, že nějaký Gerd psal, že ten slib skládal na svoji čest a on že dobrovolně potvrzuje Gerdův závěr, že žádnou čest nemá a nikdy neměl. Moc se těším!

 38. jezevec napsal:

  pravím, že imunita by měla být zrušena, až na svobodu slova na půdě poslanecké sněmovny. asi i tu bych ještě trochu omezil, například že se nesmí verbálně nabízet úplatek, slovem obhajovat dětskou pornografii či komunismus, nebo zbytečně volat „hoří“.

  nicméně panu Ištvánovi přeju rychlý a spravedlivý proces. to at se na mně vlk nezlobí – ale držet někoho dva týdny ve vazbě, aniž by sprostý podezřelý měl do 48 hodin sděleno – to je těžké právní chucpe. bez ohledu na to, co, kdy, jak a komu k tomu řekne soud nebo soud nejvyšší (včetně toho Posledního). nepřítel lidstva nečas to trefně nazval jako „pokusy“ – a v té civilizované evropě, po které tak často teskníte, by se takový pan státní zástupce ihned děkoval.
  kdo tohle nepochopil, přeju mu, aby se mu to zejtra stalo taky. v práci vás za asistence televizních kamer sbalí rychlá rota, na 14 dní zmizíte v cpz, a za 14 dní vás vykopnou na chodník a řeknou soryvole. kdo si tohle nezkusil osobně, tak at laskavě drží pysk, komu že se to má přihodit.
  panu Ištvánovi tedy přeju rychlý a spravedlivý proces.

  • vlk napsal:

   Sorry vole lze říci někomu úplně jinému.A bud e to zcela na místě. Už proto, že sděleno bylo!
   Ale proč bys to bral na vědomí! Vlastně – v právním bezvědomí a ni vzít nemůžeš. Sorry vole!

Komentáře nejsou povoleny.