Nagygate – vyšetřování končí, nezapomeneme!


Včera  bylo konečně  zveřejněno rozhodnutí  Nejvyššího soudu ve  věci  Šnajdr, Fuksa, Tluchoř.  A  také  z  vazby  byla puštěna  Nagyová, a  s výjimkou  vojenského  očka  jménem  Pohůnek  / nomen omen  jako vyšitý!/ i všichni  ostatní  vyšetřovaní.

Lumpenpravice okamžitě  přešla  do , až  hysterického, protiútoku.

Blažek  blábolí,  že  když  soud  řekne,  že  vazební důvody pominuly,  bylo  to  někdy  v minulosti, takže  dovozuje,  že  arest  byl  záměrně protahován, Kalousek  jde  ještě  dál,  ten  je zase názoru,  že  když  soud  rozhodl o  ukončení vyšetřovací  vazby,  měl by  někdo, rozuměj  Ištván,  nést odpovědnost a  o zmiňovat  slabingrovy  útoky?  To  nemá  žádný  smysl. Ten  klidně  i  otevřeně  lže. Ostatně  – nikoli poprvé.  V  téhle  kauze  i  obecně.

Už jsem psal,  že  po rozhodnutí  Nejvyššího soudu  mne  schvátila naprostá  beznaděj.  Výrok  NS  považuji  za za  účelový,výklad  s  naprosto  hrubým ohnutím  ústavy  a  nesmyslným  výkladem jak institutu  poslanecké  imunity, tak  výkladem  termínu, co  NS  považuje  za  poslancův projev, na  který  se tato imunita  vztahuje.  A  ani zveřejněné  zdůvodnění  závěru  NS  na  mém přesvědčení nic  nezměnilo.

Teď  musím udělat  odbočku.  V    diskusi pod  včerejším  článkem  o Babišovi a jeho  špekáčcích položil  nick  scallop  určitý  dotaz, na který reagoval  velmi  obsáhlou odpovědí přítel  Lex. Takto  autorita  autorit českého  politického internetu, pokud  jde  o  právní otázky.  Oba  budu  nezkráceně  citovat, protože    Lex vykládá  velmi  srozumitelným  způsobem  podstatu  výroku  NS. Omlouvám se těm,  kteří  už  to, co bude následovat, znají  z  poslední  diskuse. Jsem  si ovšem  zcela jist  tím,  že  je daleko více těch, co  si  Lexův  výklad přečtou poprvé. Věřím, že  pro  ně bude velmi přínosný, protože  šroubovanou  právnickou  čínštinu  převádí  do normální, srozumitelné  češtiny.  Nicméně  Pro  mne  je  Lexův  text  odrazovým můstkem  k  dalším  úvahám. A  to nejen  mým.

scallop napsal:

Dovolim si (jakozto pravni laik) dotaz mistnim pravnikum: jak moc byl rozsudek o exposlancich urcen predchozim rozhodnutim v pripade Barty ? Ten prosel (jak uz zduraznil vlk) bez vetsi pozornosti.

Lex napsal:

scallope,
píšu to tu od samého začátku, co se ve zprávách ocitly relevantní části textu z odůvodnění onoho rozhodnutí, žel, zůstává to stále oslyšeno (ne to, že to píšu, ale ta podstata – za chvilku ji zase popíšu), namísto toho se dosud všichni – slavní “ústavní” právníci, ostatní právníci, politici, novináři i veřejnost – zabývají na onom rozhodnutí jako hlavního tématu šíří poslanecké imunity, jak ji pojal NS (mj. výkladem pojmu “projev”).
Ne snad, že by tenhle náhled nebyl důležitý, ale – a teď se dostávám k té podstatě – na rozhodnutí NS je nosná tahle věta z odůvodnění – ” Projev učiněný poslancem (s ohledem na již uvedené) v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky tak nelze zakomponovat, jako jeden ze znaků skutkové podstaty trestného činu, jehož se měl dopustit, tedy v posuzované věci trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku a trestného činu přijetí úplatku podle § 331 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku…”, přičemž oním “projevem” má NS na mysli to, že – “Za projev učiněný v poslanecké sněmovně je namístě pokládat i jednání poslance v souvislosti s jeho politickou činností a tedy také jednání vedoucí k politickým dohodám, kompromisům či politickým rozhodnutím, ať už v rámci jedné či více politických stran či jejich koalic. Jde tak stručně řečeno o vyjádření postojů v rámci politické soutěže probíhající nepochybně i v poslanecké sněmovně, a to i ze strany jednotlivých poslanců. Za takový projev je v daném případě namístě pokládat i (v daných souvislostech a s ohledem na dosud učiněná skutková zjištění) jednání obviněného, pokud tento v rámci výkonu svého poslaneckého mandátu odmítl vyjádřit svůj souhlas s přijetím označených (daňových) zákonů. Stejně tak lze označit za výkon jeho poslaneckého oprávnění i jeho další postoj, pokud se vzdal svého poslaneckého mandátu proto, aby umožnil pokračování vlády, která s přijetím uvedených zákonů spojila hlasování o vyjádření důvěry v ní.”

Co z toho vyplývá?
Že samotná poslanecká imunita tu hraje poněkud vedlejší roli, že podobné projevy jsou součástí výkonu mandátu poslance, a že tedy těmi projevy NEMŮŽE BÝT NAPLNĚNA OBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU JAKO OBLIGATORNÍ ZNAK JEHO SKUTKOVÉ PODSTATY (skutkových podstat trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku).
Přeloženo do “lidštiny” – to, o co v celé kauze jde, není trestným činem, nýbrž oním “politickým dealem”, jak od samého začátku tvrdí Nečas and his Boys.
Fakticky to nemůže neznamenat, že není-li to trestným činem ze strany poslanců, nemůže to být trestným činem ani ze strany “účastníků” na této trestné činnosti, ať už organizátora či pomocníka, a že tedy za to nemohou být stíhání ani Nagyová a Boček.
Což ovšem NS otevřeně vyhlásit nemohl, protože byl vázán toliko návrhem obviněného a nerozhodoval o meritu věci, ale o jeho exempci z pravomoci orgánů činných v trestním řízení.
http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=785589

Vlastního hodnocení rozhodnutí NS se již zdržím, protože zveřejnění celého textu nic nemění na mých předchozích názorech.

Tolik  Lex. Jeho  „překlad“  do  češtiny  je  stejně  jasný jako vysvětlující.

Lexe  si  nesmírně  vážím.  Je pro mne  v podstatě konečnou autoritou , pokud  diskuse nebo  autorský příspěvek směřuje  do právních  vod  a on se vyjádří.Protože  jsem naprostý právní  laik.  Nemohu se s  ním  měřit.  Neznám  právo a  tím méně  jeho formální  stránku, která  často hraje  daleko důležitější  roli než  skutková podstata. Podobně  to  je  s procedurami.V případech,  kdy bych  s ním nesouhlasil,  mohu  na svou stranu postavit  jen  svou  životní  zkušenost  a  to,  čemu se říká selský  rozum. Ale  zkuste  s touhle  výzbrojí jít  do  výměny  názorů  třeba  primářem  chirurgie,  abych  uvedl svou  dnešní  pozici vůči Lexovi,  protože  já   s tím zdůvodněním   NS /nikoli snad  s Lexovým výkladem/ NESOUHLASÍM!   Považuji jej  za  vadný věcně, logicky, funkčně!

A  mám  dost  důvodů se domnívat , že  by  to  ti  tři  otalárování  z NS  před kolegy  z Ústavního soudu  měli  zatraceně  těžké, aby  svou   právní konstrukci  uhráli, .  Kdyby  existovala  nějaká  technická  možnost,  jak  to  k Ústavnímu  soudu  dostat…. Předložím  vám  několik  úvah. Pokud  má  platiti  můj  titulek -Vyšetřování končí, nezapomeneme! Protože pokud  přijmu  jako konečnou  verzi  to, co  vynesl  |NS,  musel bych jej  změnit  na  už  dávno otřepané  – Vyšetřování skončilo,  zapomeňte! A  to neudělám  ani náhodou  a věřím, že vy  také  ne!

Takže  jdeme  na  věc.  Lex  ve  svém výkladu  konstatuje/ pozor,  nevkládám  mu  ani náhodou  do  úst, že  si  sám  to myslí, což  bude platit  pro  všechny  další  rozpory/,  že  imunita  je  v  rozsudku  NS  na vedlejší koleji a  že  hlavní  roli  hraje  ona definice  pojmu projev.  Kterým  je  vzdání se mandátu poslancem.

Napadnu  jak  ono   – imunita  hraje  vedlejší  roli,  tak onu definici termínu  projev.

Je  základním  faktem, že  kdyby  Šnajdr  a spol.  neměli  imunitu, neměl  by  NS  co rozhodovat, bylo by na  místě  stíhání pro korupci.  Imunita  tedy jednoznačně  hraje  primární  roli!  Nebýt  jí,  mají  ti  kšeftaři  problém! Tohle je nutné  říci. Imunita  byla  jasně  hypertofována.

A  teď  se  zabývejme výkladem  pojmu projev.  Ano,  hlasování  zcela jednoznačně  spadá  pod  imunitu.A  podobně  nesouhlas „rebelů“  s  daňovým zákonem.  Jenže  tady  šlo o  to,  že  exposlanci SE  VYHNULI a  to záměrně HLASOVÁNÍ. Neumím pochopit,  jak  něco, co nenastalo může  být projevem.  Slyším odpověď  – ale  ten šetřený  skutek  přece stojí na  tom,  že  jde o vazbu  vzdání se  mandátu  za  trafiky!  A  vzdání  se mandátu  je  už poslancův  PROJEV, který  je  imunitou  kryt!

Ano, tohle  tvrdí  ti  tři  „orlové práva“   z NS. Normálně  bych tady asi musel kapitulovat,  kdybych  už  dva  dny  nesulcoval na  psacím stole  Lidovky  z  18.7.2013. Konkrétně  stranu  2, kde je  rozhovor  se senátorkou  Eliškou  Wagnerovou,  takto  exšéfkou  NS  a  posléze  místopředsedkyní  Ústavního  soudu.  Neskladoval jsem  toto  číslo  jen  tak náhodně.  Udělal  jsem si  hned  ve středu    laický  odhad  toho,  jak  asi  pánové  z NS  vyargumentují  tu podivnost,  kterou  upekli.  A  jako nejpravděpodobnější mi  vyšlo,  že  se  rozhodnou  prohlásit  ono  vzdání  se mandátu  za  PROJEV.  Selský  rozum  nezklamal. ….Stalo se. Proto  jsem  si  schoval  rozhovor  Lidovek, pokud  NS  bud e argumentovat, jak mi přišlo pravděpodobné..

Jakkoli  nonsens  funguje  dokonale  –  i  v tomto  zdůvodnění.  od  NS  Jak může  krýt  imunita  akt, kterým se jí  vzdávám?? Pro laika jde o dokonalé  právní perpetum mobile!    Něčeho se vzdám a ono mi to poskytuje  ochranu i nadále?.  A  to perpetum mobile má ještě  druhý  stupeň –  jsem  bez  imunity  a  dostávám  dohodnuté protiplnění na které NEMÁM  nárok za  a …. no jsem pořád  kryt imunitou! Nikdy by  mne nenapadlo,  že  dvoustupňové  může  být  nejen  čerpadlo nebo převodovka, ale  také perpetum mobile!

Jo  já  vím  – rozhodující  je  ta  definice  PROJEVU, do které  byl Nejvyšším soudem  zahrnut  akt  vzdání se mandátu. …  Podívejme  se  co  si  o  tomto  aktu myslí  v již  zmíněném  rozhovoru  v Lidovkách  paní Dr.  Eliška  Wagnerová.  Ten rozhovor   byl  otištěn pod názvem

To je  směšná teze.Ústavní  soud musí  zasáhnout.

Nebudu  jej  přepisovat  celý, je pro tento účel  příliš  dlouhý.  Dám jen klíčovou pasáž,  řešící    co, z  pohledu  Dr. Wagnerové  je projev  a  za co považuje  vzdání se mandátu. Ovšem  kdyby  někdo,  třeba  vyhledávací kouzelník  WIKI , dokázal  najít někde na  webu  elektronickou  verzi, neprodleně  tento sloupek doplním o celé  znění.Ale  teď  už  onen  výňatek z  rozhovoru:

LN Odborná veřejnost  kritizuje  včerejší  výrok Nejvyššího  soudu, podle nějž  byla  směna  mandátů exposlanců ODS za místa  ve  státních  firmách projevem chráněným imunitou. Vy byste  v  době , kdy  jste NS  šéfovala, takové  rozhodnutí podepsala?

Vůbec.  Z  toho , co jsem viděla / před  zveřejněním  odůvodnění/ je  to mizerně odvedená práce. Neshodnu se s  tím, že  jednání exposlanců  vnímá soud  jako projev,  za který je nelze  stíhat. Je na místě  sáhnout  při  výkladu po Listině  základních práv  a  svobod, která garantuje  svobodu projevu.A  ve  zkratce  říká, že projev má  být  buď  projevený  názor nebo tvrzení skutku.  A když se někdo vzdá  mandátu, JDE  O  PRÁVNÍ ÚKON! Je třeba  to vždy vykládat  v kontextu.Ne každé  jednání je projevem. Ve smyslu ústavního práva.

Tohle  sdělení  je naprosto  jasné!  Vzdání se mandátu není projev, ale  právní úkon!

A  Eliška  Wagnerová  jde dál.  Dám  sem ještě  části  jejích odpovědí na  další  dvě  otázky  redakce  /  a současně  se ohrazuji  proti námitkám že vytrhávám  z kontextu.  To  určitě nikoli./.

LN.. Tedy máte  rozhodnutí  za  chybné?

.

.Rozhodně  to od poslanců není projev.Ani  to nemůže  obstát  vzhledem k mezinárodním  úmluvám.

LN. Máte na  mysli  dohodu, podle níž  se  Česko zavazuje ke  stíhání  korupce  v politice?

Přesně. Česko podepsalo  úmluvu o potírání korupce ve vztahu k  členům parlamentu při  výkonu jejich  funkce. Dá  zkoumat  jak se má poměr úmluvy k  trestnímu  řádu.Když  koliduje  domácí  zákon s mezinárodní  smlouvou, má přednost  smlouva.

Výklad Dr.  Wagnerové je naprosto jednoznačný.

1- vzdání se mandátu  není  projev , ale právní  úkon

2- rozhodnutí  NS  je  v přímé kolizi  s  uzavřenými  mezinárodními  závazky  České republiky.

Jsem si vědom skutečnosti,  že  jde o  SOUKROMÝ  právní názor  Dr. WAGNEROVÉ,  ŽE  UŽ   NENÍ  ÚSTAVNÍ  SOUDKYNÍ. Nicméně  jako protiústavní  definoval  inkriminovaný  nález  také  další  bývalý  soudce ÚS – konzervativec Miroslav Výborný. Lze  tedy  dovodit, že  kdyby  měl ÚS  šanci se  k výroku vyjádřit, šance, že  by obstál, by  nebyla  velká. Samozřejmě soudcovská skupinka Kůrka, Balík, Lastovecká, Židlická  by  dělala  všechno možné i nemožné,  aby  přesvědčila  další  4 kolegy  o  tom,  že voda  teče  do kopce a  měsíc  na  obloze  je  zelený  čtvereček, nicméně byla  by  slušná  šance,  že  by  ostrouhali.  A je  to  škoda  dvojnásobná – protože  by  šlo  o zásadní právní  bitvu.  |Jaká, snad  s výjimkou  církevních  restitucí, v  ČR, před  Ústavním soudem nebyla.

Tohle  si zatraceně  dobře  hodlám pamatovat.  A vám doporučuji  totéž.  Protože  vyšetřování  Nagygate  skutečně  může  být  dáno k ledu.  Na  vyšetřovatele  a  státní zástupce v kauze  je podáno celkem  27 žalob. Do  okamžiku  psaní tohoto  článku. Jsou vystavení  všemožné dehonestaci  a  tlaku na jejich popravu.  A není  vůbec vyloučeno,  že  budou  převálcování.   Máme  v  tom  případě  jedinou  možnost -NEZAPOMENOUT!

Přeji Miroslavu  Kalouskovi  rychlý ale spravedlivý proces!

Bůh  ochraňuj Ivo  Ištvána  a  Lenku  Bradáčovou!

Dodatek:

velmi zajímavý názor soudce Šotta

http://www.novinky.cz/domaci/308285-soudce-sott-nejvyssi-soud-jde-ve-vykladu-k-exposlancum-dal-nez-v-kauze-barta.html

A ještě  zajímavější  od  předsedy Nejvyšíšho  správního soudu  – Baxy:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vzdycky-je-neco-poprve-ale-spolecnost-se-dostava-do-extremu-rika-soudce-Baxa-279598

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

63 reakcí na Nagygate – vyšetřování končí, nezapomeneme!

 1. MaB napsal:

  No, já nejsem právní znalec a ani nemusím být. Myslím, že si tady necháváme vnutit slova a významy, které mohou být a nejspíš byly trochu jiné podle kontextu.

  výrok NS se týká dvou jednání: 1) rozhodnutí nehlasovat, 2) vzdání se mandátu. A samozřejmě, že ani to rozhodnutí, ani to vzdání samotné o sobě nemusejí být žádný problém. Pokud by tady nebylo třetí jednání (o kterém se NS nezmiňuje), kterým je vyjednávání o vzdání se mandátu. Které NS explicitně pod „projev“ nezahrnul.

  Řekl bych, že je to podobné, jako když někdo uplatí úředníka za nějaké rozhodnutí a prohlásí, že to byl dar. Úplně stejně nesmyslné a zbytečné mi připadá točení se na tom, jestli je vzdání se mandátu projev nebo právní úkon.

  V dané souvislosti je totiž výrok NS stejně pitomý, jako by někdo v mém prvním případě prohlásil, že nemohlo jít (případě úředníka) o úplatek, protože ono „rozhodnutí“ je v jeho pravomoci. Ale ono přece nejde vůbec o to rozhodnutí, ale o úplatek, který k rozhodnutí vedl. Stejně jako v případě těch poslanců nejde o samotný projev nebo právní úkon (ty nechť jsou kryty pro mne za mne imunitou do aleluja), ale o dohodu, která se týkala směny mandátu za trafiky. A o té dohodě by musel eventuálně NS prohlásit, že je kryta imunitou resp. že je projevem. A to neučinil. Čili, podle mne mají Ištván a Šlachta dostatek prostoru na jejich stíhání. A to za to jednání, které vedlo…atd.

  V případě výroku NS je to podle mne tedy selhání abstraktní schopnosti rozlišit mezi těmi pojmy. Otázka zní, na čí straně.

  • Alex napsal:

   „Čili, podle mne mají Ištván a Šlachta dostatek prostoru na jejich stíhání. A to za to jednání, které vedlo…atd.“
   Právě, že nikoli. Jsou vázáni tou Lexovou částí pro tento případ. Ďábelské ze strany NS a jejích soudců je, že pro tuto chvíli a pro tento případ není opravného prostředku.

   • MaB napsal:

    Upřímně. Nerozumím vám. Předpokládám, že mají Ištván se Šlachtou zdokumentované, že se aktéři domlouvali, že po vzdání se mandátu poslanci obdrží trafiky. Tvrdím, že o této domluvě NS neprohlásil, že je kryta imunitou, ani že by se týkala výkonu mandátu poslance. Proč by to nešlo stíhat?

    • Alex napsal:

     Vše, co učiní politik v souvislosti s politikou, kompromisy, posty – na to nelze vztáhnout žádný z atributů trestního práva. Ještě nerozumíte?

     • MaB napsal:

      Opakuju, že NS píše výslovně o dvou věcech, které ztotožňuje s „projevem“: 1) odmítnutí vyjádřit svůj souhlas s přijetím zákona, 2) vzdání se mandátu.

      O jednání, které dohoduje směnu mandátu za trafiky, tam není explicitně ani slovo.

      Souhlasím, že z formulace: „jednání poslance v souvislosti s jeho politickou činností a tedy také jednání vedoucí k politickým dohodám, kompromisům či politickým rozhodnutím“ by se to vyvodil dalo.

      A to by ovšem byla ovšem jiná věc. To by soud totiž prohlásil implicitně za netrestatelné i peníze za hlasování, čili by zcela legalizoval korupci ve sněmovně. To by ovšem museli být šílení. Zatím jsem nikde – když pominu novinářské a politické komentáře – nečetl žádného právníka ani NS samotný tvrdit, že by tohle byla podstata výroku NS.

     • Alex napsal:

      No právě, nikdo si té části nevšímá – on je to právní názor jakoby mimo téma té imunity. Nicméně zkuste to opačně – zda to, co Vykřikoval Nečas o těch dealech se do tohoto právního názoru vejde.

     • Narcis napsal:

      Podle toho by měli propustit i Ratha. Jen v souvislosti s politikou měl takovou příležitost nechat se uplácet, jak je mu kladeno zavinu.

     • Alex napsal:

      Narcisi, vždyť právě proto se o to mluví. Účelovost u někoho ano u někoho ne. I u některých soudců. Nicméně někdy je to trochu složitější, když se do toho zamotá právo jako věda. Někdy i oprávněně jsou pak námitky. Jen je těžké rozlišit, kdo je veden skutečně akademickým motivem a kdo účelovým. Proto je lépe naslouchat právníkům zralým a skutečně nezávislým.

 2. Puck napsal:

  Šaškárna, co jiného ?
  Ištván i Šlachta tvrdí, že k dohodám o trafikách docházelo i mimo sněmovnu. Pokud se to potvrdí, jako nezpochybnitelný fakt, kdo rozhodne, jestli je poslanec nadčlověk i mimo parlament ?

  • Puck napsal:

   Celá věc by byla bezpředmětná, kdyby se poslanec choval tak, jak to od něj volič očekává. A přesně tak je koncipován celý zastupitelský systém demokracie.
   Pokud tu tedy někdo likviduje demokratické principy, jsou to sami poslanci stran, které jsou u vesla. Ti jsou odpovědni za současný marasmus. Ne prezident, anebo komunisté.

 3. Šims. napsal:

  Dříve odcházeli bojovníci z boje se štítem v ruce nebo na štítě, naše pseudolumpenpravice musí být nakopána do p.dele a odplazit se. Na ně by i athéňané našli podobný výraz, bohužel žijeme v jiné době, méně kulturní řekla bych (politicky kulturní).

 4. Čankajšek napsal:

  1. Stranám, jejichž poslanci si naváží mandátů jim přidělených voliči a ochotně se jich vzdávájí a obchodují s nimi, by už voliči neměli ve volbách dát žádný hlas, ať si slibují co chtějí.

  2. Občané by měli vzkázat politikům to, co se na Slovensku stalo heslem v kauze Gorila: “ Chcete imunitu? Pijte ACTIMEL, smradi.“

 5. Alex napsal:

  http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?defaultNavigation=+generic2:%22%C4%8CRo+Plus%22$
  vybrat čas 17:10. Po prvním tématu následuje druhé ohledně rozhodnutí NS. E.Wagnerová, Gerloch.
  Mimochodem Gerloch tam dává jistou možnost pro přezkoumání ústavním soudem.

 6. Hladis napsal:

  Me se tento pripad ani moc nechce komentovat. Tak nejak jsem vedel (a stavel jsem se k tomu zdrzenlive), ze to dopadne pozitivne pro obzalovane, ale takhle jsem to necekal. V Rakousku ci Australii a i v jinych zemich měli daleko horsi pripady okatého kupceni s poslanci a vždy se doslo k nazoru, ze je to otázka moralni, nikoliv trestna a nasledne rozhoduje volic. Kazdopadne mel to rozseknout soud, ale ne takhle. Takhle ne.

  • MaB napsal:

   Tohle tvrzení, že „následně rozhoduje volič“, nějak moc nechápu. Pokud soud řekne, že nákup poslanců není trestný, tak o čem tady, prosím, volič ještě rozhoduje?

   Může tam v příštích volbách poslat někoho jiného, že? No, ale to právě tou legalizací ztratilo smysl. Protože soud právě sdělil, že uplácet je ok, takže ten, kdo uplácí, zcela beztrestně může uplácet i ty nově zvolené.

   Chytré to je, ale nikoliv od voliče, který na to přistoupí:-) Ten by byl za pitomce.

   • Hladis napsal:

    Mělo to dojit před radny soud a ten mel na zaklade dukazu rozhodnout. Pak by se dal akceptovat jakykoliv verdikt, pokud by byl dobre podlozen. S tim co proved NS nesouhlasim a je to facka. V ostatních zemich proste dosli k nejakym zaverum po dlouhe dobe. V CZ to bylo utnuto hned na zacatku dosti zvláštním oduvodnenim NS. Justicni systém v Cesku ještě není tak provetran jako třeba zastupitelstvi a toto je výsledek. Hold to chce ještě cas, nez tyto struktury budou postupne vymeneny za generaci typu soudce Sotta.

    Jinak to tvrzeni by jste mel chapat. Je to standratni demokraticky proces. Pokud volic vyhodnocuje chovani ODS jako akceptovatelne, tak tu hold mame ODS a jine struktury do ted a pak nevim cemu se volic divi. V jinych demokraciích by uz bylo mnoho clenu bud v base, nebo na uplne politicke periferii.

 7. DD napsal:

  Trochu mimo téma, jen aby to nezapadlo.
  Na stránkách ihned.cz pustil diskutér ggggggggg, který jinak naivně a hloupě obhajuje ODS, ale zdá se že, podle některých indicií, je blízko zdroje informací z ODS, zajímavou zprávu:
  „ggggggggg
  20.7. 11:00
  Re: Advokát Nagyové: Její propuštění jsem nečekal. Myslím, že pomohl verdikt o exposlancích
  Za podpis amnestie dostal Nečas 300 míčů, takže buďte bez obav, socky, nějakou dobu z toho vyžije.

  http://zpravy.ihned.cz/?article%5Bcomment%5D%5Bukaz_vsechny%5D=1&article%5Bcomment%5D%5Bart_id%5D=60281860&p=012000_d&article%5Bid%5D=60281860#comm

  Pan „čistý“ Nečas je do budoucna zajištěn.

 8. lujjza napsal:

  Zástupce ombudsmana, advokát a poslanec píše: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/stanislav-krecek.php?itemid=20562
  Upozorňuju: nečíst bezprostředně po jídle…..

  • Michal napsal:

   Četl jsem a rýžový nákyp s měruňkami zůstal na svém místě… 🙂
   Pokud si dobře pamatuju, tak se pan Křeček stal zástupcem ombudsmana hlasy ČSSD a ODS. Co když byla součástí dohody i soukromá část ve stylu „my pomůžeme Vám, vy pomůžete nám“ a tak pan Křeček pomáhá.

   • vlk napsal:

    Už jsem si ho na Aktuálně podal.

    • Artur napsal:

     Ono se všude možně diskutuje a spekuluje jak Zeman rozkládá ČSSD.Já to považuji za mystifikaci.Oni se teď socani krutě odkopávají naprosto sami a Pan Křeček,slovutný to ochránce všech nájemníků, je toho zářným příkladem.Nyní je snad už všem naprosto jasné,že jim to „bahýnko“zvané parlamentní demokracie zatraceně dobře „šmakuje“.Otcové-zakladatelé Sociální demokracie (Pecka,Zápotocký,atd.) musejí teď ve svých hrobech (pakliže ještě existují)dělat přímo veletoče.

   • lujjza napsal:

    Opatrujte si ten svůj statečnej žaludek a buďte na něj hodnej! Budete ho ještě potřebovat…. 🙂

  • lujjza napsal:

   Z diskuse pod „Křečkem“:
   ———————————–
   „………
   veverka napsal(a):
   „do výkonu mandátu svobodně zvoleného zákonodárce prostě nesmí za žádnou cenu a pod jakoukoliv záminkou výkonná moc jakkoliv zasahovat“

   Takže kdy pustí Ratha?

   A kolik mu dají odškodné za to,že mu zasáhli do výkonu mandátu?
   20. 07. 2013 | 11:53………….“
   ———————————
   Není to přímo „na komoru“?

   • mýval napsal:

    Když již jste v právním bezvědomí, tak používejte selský rozum. Ratha vydala ke stíhání sněmovna, takže žádný „zásah“ se nekonal.

    • Alex napsal:

     mývale pozor, konal. I Ratha, ovšem protože to bylo při činu, musela vydat sněmovna a potvrdit souhlas šéfa sněmovny, jenž svůj souhlas musel dát ihned. Jen trochu jiný režim vydání.

 9. český maloměšťák napsal:

  Zkusme to jinak.
  Mějme člověka, který vytáhne čerstvě zakoupenou dýku /drahou dýku ! /, stoupne si za roh rušné ulice, po jejímž chodníku přecházejí stále lidé …a tu dýku namíří ostřím směrem od sebe, vodorovně, cca v úrovni břicha. Po chvíli zpoza rohu narazí na takto drženou dýku člověk, ten zemře.
  Co se ale vlastně stalo ? K čemu vlastně došlo ? Jak události popíšeme ? Šlo o jeden proces, jednu událost ? Anebo lze tvrdit, že šlo o několik, se sebou naprosto nesouvisejících událostí, že tedy :

  1. Člověk vytáhl dýku a prohlížel si ji – to je přece správné, chtěl zkontrolovat, zda byla ve všem dodržena odběratelsko-dodavatelská smlouva, zda tedy trh funguje tak jak má. Jiné motivy mu přisuzovat – to by byla čistá spekulace.

  2. Do procesu zkoumání, zda došlo k správému plnění z titulu dodavatelsko -odběratelské smlouvy náhle vtrhne vetřelec… cizí, nevyžádaný element hrubým způsobem znemožní našemu člověku, aby si dýku dále prohlížel a mohl tak stvrdit, že jej dodavatel nepodvedl, že výrobek nemá zjevnou vadu, že splnil jeho očekávání atd atd..že tedy obchodní smlouva platí. Došlo tedy k poškození práv našeho člověka, k omezení jeho svobody a to obzvláště rafinovaným a hlavně naprosto neočekávaným způsobem – být náš člověk slabšího srdce, mohlo to pro něj skončit velmi špatně…

  3. Tento vetřelec má navíc ještě tu drzost, že svým činem zcela nový produkt, dosud nepoužitý – znečistil, zneužil, využil..etc etc. Jde tedy o poškození cizí věci. Zcela jednoznačně.

  Jak by mělo být dále postupováno – dle zákonů ?
  Měla by být vznesena žaloba z titulu omezování osobní svobody, dále žaloba z titulu poškozování cizí věci a žaloba z titulu pokusu o /ne/úmyslné ublížení na zdraví, či pokusu o zabití / představte si totiž, co vše se mohlo stát, kdyby náš člověk držel tu dýku tak, že by byla otočena směrem k němu – v okamžiku, kdy ji vetřelec svým hrubým zásahem do práv a svobod poškozeného neoprávněně užil !!!!/.
  Odhadoval bych to tak na čtyři roky nepodmíněně, snad jedině, kdyby k situacím došlo za rohem chodbičky vedoucí od poslanecké kantýny k poslaneckým záchodkům…snad jedině tam bychom mohli uvažovat o imunitě – ale dotyčný vetřelec by musel prokázat, že zrovna vykonával nějaký projev své vůle spojený s jeho poslaneckou funkcí – například, že zrovna běžel složit svůj mandát, ale i tak by bylo žádoucí chtít alespoň nahradit vzniklou škodu a obstavit mu plat – co když se jen vymlouval, že …..

  P.S. Pokud od sebe oddělíme projev vůle ve Sněmovně , dohodu o plnění ve formě úplatku a samotné plnění /úplatek ve formě výhody, výsady/…jsme na tom podobně. K ničemu protiprávnímu nedošlo, naopak – naši tři hrdinové poslechli své svědomí a hlasy svých volišů a navíc si našli slušnou práci, jsou tak příkladem všem těm, kdo pojali úmysl v jejích šlépějích pokračovat – tam , kde oni začali.
  ————
  Mimochodem – co souběh poslanecké funkce s funkcí ministra – nejde o korupci, navíc chronickou, kontinuální ?
  Proč by nemohl pak být poslanec jak ministrem, tak soudcem ?
  Ušetřilo by se, jen se podívejte – jistě by to dokázali zdůvodnit i znalci Ústavy /s velkým/:

  http://zpravy.idnes.cz/smazane-prispevky-na-blogu-zdenka-koudelky-fk8-/domaci.aspx?c=A130510_155838_domaci_klm

  „… Koudelka přitom na svém blogu zveřejnil o amnestii hned několik článků, první z nich už den po jejím vyhlášení. Klausův pardon podle něj reagoval na stav českých věznic, které jsou dlouhodobě přeplněné.

  „Stát musí tomuto stavu předejít ukládáním trestů domácího vězení či jiných alternativních trestů za bagatelní přečiny. Není-li tomu zatím tak, je amnestie řešením, jak se vyvarovat nepokojů v přeplněných věznicích. Druhým řešením je stavba nových věznic, což je drahé,“ napsal Koudelka v textu z 2. ledna….“

  Rozumíte – bylo by to pak vše efektivnější, ministr spravedlnosti by pak mohl ty zákony nejen tvořit, ale i interpretovat a vymáhat. To by bylo přeci velmi efektivní, hospodárné !!! Z toho by jistě měl velkou radost i ministr financí – ten by pak mohl odpouštět daně svým známým, ve spolupráci s ministrem spravedlnosti by pak mohli obhájit u soudu /kterému by předsedal např. ministr vnitra/ nejen to, ale např. i jakýkoliv nákup , za jakoukoliv cenu – a to nejen pro armádu….
  Já si myslím, že by se o tom mělo začít uvažovat, proč to stále obcházet pomocí různých pokoutních dohod a kšeftů a vystavovat se tak různým nařčením a podezřením, není lepší to celé zlegalizovat ?!?
  Nalijme si už konečně čistého vína, soudruzi !

  • VáclavP napsal:

   Otázka je co je to politika ? A jestli je Akce ištván pouze vyjádřením frustrace obyvatel. Protože ten kdo myslí na jeden tah dopředu má radost, že si někdo vyšlápl na politiky, kteří už si dovolovali moc, kdo myslí o pár tahů dále, tak si řekne a co bude potom ? Budeme se mít díky ištvánovi líp ?

   • Dasha napsal:

    No, ja treba vidim tu nadeji v tom, ze pokud Istvan a spol dotahnou cely pripad do konce a dojde az na soud, najdou se snad pak dalsi statecni Istvanove, kteri se nebudou obavat pracovat stylem padni komu padni a pokud na prijde sahnou klidne I na mista nejvyssi. Takhle si ty tahy dopredu predstavuju ja.
    A jestli se budu pak mit lip? Urcite. Minimalne v tom, ze se mi nebude delat nevolno pokazde kdyz otevru noviny nebo zaslechnu projev premiera, o kterem cely narod vi, ze lze a mluvi jak se mu to hodi a hystericky vyvadi, kdyz mu hori koudel u zadku. Nevim jak pro vas, ale pro me je celkem dulezite mit predsedu vlady, za ktereho se nemusim stydet nebo jim opovrhovat.
    No a obnovena duvera ve statni instituce jako je policie nebo soudy – to si myslim, ze je po certech dulezitejsi nez o par tisic nizsi danova povinnost. Jestli se k tomuto dopracujeme, jsem happy a budu se mit urcite lip. A verim, ze nejen ja.

    • Alex napsal:

     Dasho, palec nahoře. Já se dneska porozhlédl na MFD, a tam je to tedy síla, jak od některých blogerů, tak v diskusích. On mi tam skutečně někdy vyvstane ten Lex ohledně onoho výroku profesora Kellnera zda jde o dementní vládu nebo dementní lid přes veškeré vědomí, že každému prostě příroda nedá všechno.

 10. vlk napsal:

  Začínají se dít zázraky?
  Už i v MfD? Laik žasne, odborník stojí s otevřenou pusou:
  http://zpravy.idnes.cz/komentar-ke-kritice-ods-vuci-statnim-zastupcum-a-kauze-nagyova-pvm-/domaci.aspx?c=A130719_1953258_domaci_jav

  • Alex napsal:

   No ono to něco o ODS také vypovídá. Naprosto ztrácejí glanc a zřejmě začínají doslova panikařit. Tohle je to poslední, co měli dělat. Takto nutně zmobilizují i odůvodnění, proč je prostě k vládě už pustit nelze – ani do předčasných voleb. Zdá se, že už hrají vabank.

  • pepan napsal:

   není proč se divit, už v diskuzi na iděsu to někdo přičetl novému majiteli, Babišovi

   • Alex napsal:

    pepane, trefil jste hřebíček na hlavičku. Ono je to velice pravděpodobný účel. A účel jak známo světí prostředky. No snad si už alespoň ne v takové míře nebude chtít vyzkošet věc VV znovu.

 11. Šims. napsal:

  Píši nyní trochu z jiného soudku, ale prosím o názor. kromě Kosy, chodím ještě číst na PL, občas zajdu na Českou pozici, tam to stačí jednou dvakrát za týden, protože se tam zprávy až tak rychle neoběňují, ale dosat často chodím i na Bristké listy a zde se nyní objevuje prosba o fiananční přispění. Protože jsou BL poměrně dobré komentované zpravodajství prosím o názor ostatních zda je také pokládají za seriózní. Ráda bych jim přispěla určitou finanční částkou, ale chci ještě názor druhých o tomto portálu. Díky……

  • vlk napsal:

   Podle mne to budou dobře vynaložené peníze.Na můj vkus tam sic e píše až příliš radikálů, nicméně je to nejsilnější opoziční portál zdola. Pokud BL padnou, zbude po nich díra, kterou nikdo nezacelí. Jedině , že by čtenáři BL masově přešli na Kosu 🙂

  • Zdena napsal:

   Já už jsem jim maličkost na účet poslala. 🙂 Je to sice jen kapka v moři, ale kdyby měly BL skončit, tak by chyběly…

  • Narcis napsal:

   Občas mně nějaký článek popudí, ale jinak mám stejný názor jako Vlk. Přispívám už cca 2 roky 200 Kč měsíčně. Kdyby se to hrotilo, přispěju jednorázově i víc.

  • AlenaK napsal:

   Ano, také ráda přispěji. Dík paní Šims. za připomenutí.
   Dávám odkaz na dnešní článek k aktuálnímu tematu:
   http://www.blisty.cz/art/69372.html

 12. Kanalnik napsal:

  Napada mne, zda situace nedosahla bodu, kdy lze povazovat za opravneny aktivni odpor vuci nastolene totalite, protoze tohle uz totalita proste je. Totalita mocnych kamosu nad ne-mocnym zbytkem spolecnosti. … Otazkou je, jak by takovy aktivni odpor mel vypadat.

  (Ceska pseudopravice by ani proti aktivnimu odporu nemela nic namitat, nebot takove Masiny si hodne rada hycka. No ale tusim, jak by asi panove Kalousek, Necas, Benda nebo Blazek reagovali na jakekoli znamky aktivniho odporu. To by se opet rozohnili hnevem „spravedlivym“.)

  • Eddie napsal:

   Stara znama otazka, dobre, ale kolik mate divizi ?

  • Karel III napsal:

   Mno, nejsem si svými vzpomínkami už úplně jistý, ale představu o totalitě mám jinou. Současné poměry v ČR jsou všechno možné ale nikoli totalitní.
   P.S. Po nějakých divizích se shánět, to by zcela určitě byl ještě větší problém.
   P.P.S. „Furt ve střehu“ a „Naše věc“ měla být hesla jistého pana Kocourka z Brna.
   V prostoru Kosy a kolem dokola platí obdobně Vlk číhá. A dnes důležité – nezapomínat.

   Jo a ještě technická: aktivní odpor proti zbloudilým pravicovým, (ganz egal levicovým) bratrům i sestrám bych diskusí nezahajoval, přinejmenším v zájmu svého zdraví.
   S pozdravem diskusi zdar
   npor. v zál. Karel III

  • tresen napsal:

   Otázka zní, jakou vládu půjde pozatýkat revoluční výbor. Tu starou nebo novou? Nebo obě?

 13. tresen napsal:

  Člověk, který si klade otázku, jestli se bude mít díky Ištvánovi líp, si zřejmě není jistý, jestli vůbec mají smysl nějaké dobrovolně přijaté společenské regule a jejich dodržování.
  Jsou takoví, ale přece jen doufám, že nejsou v převaze.

  • VáclavP napsal:

   Paní Třešeň, příklad pro děti ze základní školy. Ve městě je pekař, pekař je pilný ale trochu krade. Na rohlíku za 2 Kč, ukradne 20h. Má otevřeno večer do osmi, sobotu, neděli, trochu krade. Liný pekař co nemá pekárnu přemýšli co by udělal. I řekne ostatním, že pilný pekař krade, lidi mu vymlatí krám a nastoupí líný pekař. Otevřeno 8 hodin denně, v pátek do dvanácti, rohlík za 2 kč má v sobě suroviny za 2,50 !!! 20 halířů mu platí město, 20 stát a 10 EU…ale lidi jsou štastní že už nekrade

   • tresen napsal:

    Hm, sice nevím, jak to souvisí s aférou paní Nagyové, která úkolovala tajné služby, spala s premiérem a dohazovala bonusy pro poslance, aby nepadla vláda, ale vaše pohádkové městečko mě zajímá.
    Být vámi, nechám kradoucího pekaře v base a vyhlásím výběrové řízení na pilného a poctivého, aby měl ten lenoch konkurenci.
    Nebo myslíte, že se píle a poctivost navzájem vylučují?

   • jvf napsal:

    Toto by se mělo tesat do mramoru jako charakteristický způsob uvažování pravicového voliče!

   • zemedelec napsal:

    Pane VáclavP.
    To není líný pekař,ale vyčůráný člen ODS.Takže nemá dvacet halířů,ale sedumdesát pro sebe..Myslel jsem na Babiše,ale ten má víc na tom rohliku.

 14. Aktuálně napsal:

  Targus napsal(a):
  To: GURU

  Já zase navrhuju, aby se za prodej poslaneckého mandátu stanovila pevná taxa, případně by se mohl vypracovat pevný ceník za všechny excesy.Příklad
  – jednorázové hlasování proti programu strany, za níž poslanec kandidoval – Dvě stě litrů
  totéž opakovaně – paušál jeden melounek nebo za každé zvednutí paprče osmdesát litrů
  – přeběhnutí do jiného klubu – dva melouny
  – založení nové strany – tři melouny
  – přeběhnutí do nové strany – mio a půl
  – přepuštění mandátu při odchodu lepšímu korytu, pět mio
  – prodej mandátu – deset mio

  A výplata by byla prováděna z erární kasy, chudáci kmotři mají už tak málo a ještě musejí sponzorovat poslanecké nenažrance.
  a

 15. Gerd napsal:

  Výrok Nejvyššího soudu zase poslal českou justici o stupínek níže. Ještě není úplně na úrovni justice komunistické s jejími justičními vraždami v 50. letech, ale zase se tolik neliší od justice normalizační ze 70. a 80. let, kdy byli lidé zavíráni za svobodu projevu. Patří do stejné množiny, jen se liší projevy. Lidé dnes nejsou zavíráni, jen ti správní kamarádi jsou pouštěni na svobodu. A na prostý lid přísnost.
  Institut soudce klesá mezi lidmi na vážnosti, soudci a soudkyně jsou považováni za nebývalé politické prostitutky.
  Pokud se někdo domnívá, že lidé spolknou tuto účelovou konstrukci z pera NS, má pravdu částečně. Lidi to nevyžene do ulic, ale za pamatují si. Už nyní došlo k definitivnímu rozdělení lidí v ČR na papaláše a na prosté lidi.
  Je to stejné jako za komunistů, papaláši zůstali jako kůl v plotě a stejně směšní. Jestliže české právo umožňuje takové ohyby morálky, ztrácí vážnost mezi lidmi a nejedná se už o právo respektované širokou veřejností. To je práve to, co současný režim ztrácí.
  Mají sice v rukou všechny tři demokratické pilíře, a zcela zjevně, některé více, některé méně. Které to jsou?
  1. Moc zákonodárná – Poslanecká sněmovna a Senát – pokud zařadíme ČSSD na úroveň ODS, (díky opoziční smlouvě), pak platí beze zbytku. Pokud jen Poslaneckou sněmovnu a takřka ústavní většinu, tak také platí.
  2. Moc soudní – po výroku NS nelze pochybovat, že soudnictví je v těch rozhodujících pozicích zcela věrné ODS a Kalouskovi.
  3. Moc výkonná – po dojmem vystoupení věrného Kubice jsem si myslel, že mají i policii ve svých rukách úplně. Ale je nejméně jedna výjimka, státní zástupce Ivo Ištván.

  Kdyby vše selhalo, měla mafie v rukou i pojistku, a to prezidentskou amnestii, kterou umně využila a definitivně tím odepsala služebníka Václava Klause.
  Když si zpětně promítnu, co vše česká justice absolvovala počínajíc prezidentskou amnestií, přes církevní restituce (vydání nedoloženého majetku a jiný princip na vypořádání práv církví na rozdíl oproti běžným restituentům) po dnešní výrok NS, nemohu mít české soudnictví nadále ve vážnosti jako demokratický pilíř.
  Mafie ovládá celou ČR a to definitivně. Celá současná politická situace má jen jedno demokratické řešení, doufat, že se do Poslanecké sněmovny postupně dostanou lidé morální a nezkorumpovatelní. To je jako doufat, že zloději si už nakradli dost a přestanou krást a začnou žít poctivě.

  • pepan napsal:

   on ten Roman Smetana, arestovanej Íčkovou manželkou, normalizaci nejen v justici, ale i ve společnosti dokazuje.

 16. Šims. napsal:

  Někteří píší, že to co zde nastolila naše zlatá pravice není totalita, že naše soudnictví ještě nedosahuje kvalit padesátých let – ale já se ptám: To píšeme rok 1950? Já myslím, že se svět trochu posunul po všech stránkách a nelze se vracet do padesátých let, protože to není ani možné. Myšlení lidí se posunulo opravdu někam jinam. Ale to co nám zde předvádějí naše politické strany je obdobné civilizační krizi jakou jsme zde v minulém století poznali. Když někoho chci odstranit tak jej sice nezavřu do lágru v uranových dolech, ale posadím jej do vazby na 14 měsíců bez ohledu na význam jeho zločinosti (myslím si, jestli dostal Nečásek ty melouny za amnestii, tak by tam měl sedět vedle Ratha přímo s koulí na noze a o hladu). A že nám zde rozhodují či rozhodovali soudci kvalit Kučery, Vesecké jako dozorkyně práva a ta nejvyšší, nově takový Šabata a spol.? Ne, vidím velmi mnoho spojitostí s oněmi proklínanými padesátými. Jo a měnu sice nemáme, ale zato pořádně vykradenou státní kasu.

 17. eagle napsal:

  v dnešním Právu byl zajímavý článek
  „Výklad Nejvyššího soudu odporuje smyslu ústavy
  Rozhodnutí soudů je sice nutno v právním státě respektovat, ale to neznamená, že nemůže být podrobeno kritice jak odborné, tak laické veřejnosti.
  Hana Marvanová, Miroslav Čapek“
  http://www.pravo.cz/p167a06d.php

  Stručně řečeno Marvanová a Čapek, oba právníci a v době schvalování ústavy oba poslanci shodně tvrdí že to co NS říká že JE součástí imunity a projevu poslance, oni rozhodně při tvorbě
  a schvalování ústavy na mysli neměli a že s rozhodnutím NS nesouhlasí, ani jako ti co schvalovali a vytvářeli tu ústavu, ani jako právníci.
  A taky psali, že nikdy nebyla tak široká a jednotná opozice právních odborníků proti rozsudku, který je podle nich chybný.

 18. tresen napsal:

  Škoda, že tu není nikdo kalibru poslankyně Semelové, aby vám prozradil, že padesátá léta byla plna odvážného vzmachu, budování a naděje. Jen pár chybiček se vloudilo, a ostatně každý vi, že ti odsouzení si to stejně většinou zasloužili, hlavně ti takzvaní demokraté.
  Radši se takhle nerouhejte, paní Šims. Budoucí Výbor veřejného blaha by si na vás přirovnání dnešního zločinného režimu k blahodárné éře vlády lidu mohl pamatovat.

 19. Dasha napsal:

  Vlku, ja jsem porad spokojena s tim ja se veci vyvijeji. Pravda, vyrok NS me sokoval a na chvili mi pokleslo srdce, ale stejne porad verim, ze je vsechno na spravne ceste. Ono totiz tenhle vyrok soudu a hlavne zpusob, jak jej komentovali ‘zainteresovani politici’ a jejich pravni obhajci, vytocil do bela I spoustu lidi, ktere dosud to povedene trio s Necasem a Kalouskem jakztakz podporovali nebo treba se treba jen drzeli v nazorech zpatky.
  Ano, je mozne ze se nakonec diky stanovisku NS a imunite (ktere se vzdali!! – no neni to nadherny paradox ?!!) cela ta parta vyhne soudu I pripadnemu trestu. Jiste, rada bych je tam videla jako vetsina obcanu, ale jestli se z toho vyvleknou nejakym svindlem, no co, vsak on si to uz zivot sam na nich nejak vybere, treba uplne jinak. Co je podle meho dulezite je, ze konecne zacinaji padat klapky z oci I lidem, kteri na byvalou vladni koalici stale hledeli s duverou a hlavne argumentovali ‘levice bude jeste horsi, tak je budu volit zase’. Nekteri jiste budou, ale ten zastup ridne.
  A hlavne zacina mnoho volicu ODS a TOP naplno videt, kohoze to zvolili a kam to jejich zastupci, kterym dali ve volbach duveru privedli. Pro kohokoli, kdo ma jakztakz svedomi a zakladni poneti o moralce a zivotnich hodnotach, to musi byt otresna podivana a me je skoro tech jejich volicu lito. Ty posledni vystupy uz proste nejsou obhajitelne, leda nejakou pokorucenou logikou, ktera I tak bije do oci tim, jak je uboha a nedava smysl. Jiste, ono se vzdycky najde par tech, kteri za prachy a pro prachy budou snazit obhajit cokoliv kdykoliv, a taky par tech, jejichz zpusob sebepopirani je uz spis pro psychologickou poradnu, ale I ti jsou uz vetsine naroda k smichu a maximalne jenom prilivaji olej do ohne uz tak nastvaneho naroda.
  Takze ja to vidim pozitivne a verim, ze at uz volby dopadnou jakkoliv, tentokrat se bude krouzkovat jeste dusledneji nez posledne.

  • vlkp napsal:

   Zdravím Dasho,

   využiji právo admina vstoupit do uzavřené diskuse.
   Nepochybně máte pravdu a tahle afera bud e ODS a ale i Kalousky stát hlasy. A myslím, že obdiv k barelu dobroty také začíná dostávat trhliny.
   Lidé myslí ve zkratkách. Tohle ovšem interpretují jako ukrytí s e darebáků před zákonem. Ono to ani jinak interpretovat nelze.
   Takže ano v tomhle máte pravdu. otázka je, kam svoje hlasy přenesou.O tom jsme psal o den dříve – získá je Babiš, Okamura a další roztodivové, pokud budou hlásat to, co jsme tam popsal. No future. Buďte ráda, že jste tam, kde jste. Sem jezděte jako doma jezdíte do zooologiké, muzea voskových figur a tak podobně.

Komentáře nejsou povoleny.