Sýrie? Debakl naší civilizace.


Zdá  se, že  ohledně  Sýrie se  Západ  rozhodl pro  válečný  úder  a že  běží odpočítávání. Myslím, že  ti, kdo  definují  politiku civilizačního  okruhu vůči  ostatnímu světu – ano  vážení  antiamerikanisté  a  bijci  vrahounů  z  Wol Strýtu    i  vy , ať  chcete nebo nechcete,  jste  součástí  euroatlantické civilizace a    na  ni fatálně  závislí, bez ohledu, zdali se vám to osobně  líbí , či nikoli – se  hodlají  dopustit další  nenapravitelné chyby  v  syrském konfliktu, kterých  již  udělali  zatraceně  víc  než  správných kroků a  hlavně,  nesmírně  více,  než  je  pro  funkční zahraniční politiku a  udržení pozic ve  světě – únosné.

Nemíním  zde rozebírat  příčiny  a  vnitřní i  geopolitické souvislosti  občanské  války  v Sýrii. To   na Kose, jak většina  z  vás   pamatuje, udělal  velmi dobrým způsobem  více  než před  rokem,  nick  vorošilov hned  ve  3 článcích – viz:

Sýrie podle voroshilova

Sýrie podle voroshilova II.

Sýrie podle voroshilova III.

Mám jiný  cíl – podívat  se na  to, co  vlastně  v  syrském konfliktu  provozuje  západní diplomacie.

Jistě  – jedna  věc  jsou  hesla   typu – zmírnit  utrpení  civilistů,  bránit  humanitární katastrofě,   prosadit  demokracii,  tak podobně, zabránit zneužití  chemických  zbraní, potrestat  diktátora a  tak podobně.

Tohle jsou  hesla pro sdělovací prostředky. A pro masovou propagandu. Nicméně  nikdo  soudný  nemá  už  po minulých obdobných  kampaních  naprosto  žádné iluze. A podobná  argumentace  najde v  širší veřejnosti  sotva nějakou  odezvu. Všichni  vědí,  že  starost  o civilní obyvatelstvo v  jakékoli zemi třetího svět a je  to úplně poslední o  co  velmocem  kdy  šlo a jde.Že jd e jen  o velké zájmy.

Vím, že  to je  ode mne  cynismus  nejhoršího druhu a  rovnou se za něj, pokud  to vůbec    jde – omlouvám. Ale  hodlám dnes problém Sýrie  pojednat  právě z  roviny  mocenských  zájmů  euroatlantických  mocností a jejich prosazení  v reálné politice.

Tohle  totiž  vedoucí státníci  západních mocností a  my  s nimi, minimálně  přes  svoje  daně  hrajeme a  spoluhrajeme. Jde nám ta hra?  Víme  vlastně co chceme  uhrát,  jaká je naše  výhra? Čím  dál propadám  dojmu,  že  od  samého začátku děláme  všechno špatně.

Aby mi bylo  rozuměno  – Bašár  Assad  je pro mne  zločinec.  O  tom  nehodlám vést  žádnou  diskusi.Jde o klasického  krvavého diktátora.Je  stejný  jako byl jeho  otec a  další  z  té  středovýchodní a blízkovýchodní  galerky – Saddám Husejn, Kaddáfí a podobní.  Dokonce  lze  říci,  že  z nich není  určitě  ten nejhorší.

Ani ho nenapadlo vyplynovat  někde nějaké město, jako to  v  roce  88 udělal  irácký  diktátor  v městě  Halabža, kde po něm  zůstalo za pár  minut  5 000 mrtvých, podobně nenechal vyhodit  do  vzduchu  žádné civilní dopravní letadlo  jako  libyjský Muamar  nad  Lockerbee.  Ale  má na  rukou  dost  krve na  to, aby  ho  jeho  domácí protivníci k smrti nenáviděli a byli  rozhodnuti  jej odstranit  stůj, co stůj!  Nemám  žádný problém  s  tímto jejich  záměrem a rozhodnutím. Být  Syřanem, tak bych  to nejspíš  viděl úplně  stejně.

Co mi  ale vadí  zásadně je prostě  nelogika, s kterou Západ  přistupuje  ke  konfliktu. Zcela nepochybně  by mělo být  snahou jeho/ naší/  diplomacie  buď  posílit  vlastní  pozice  nebo aspoň  je dále neztrácet!  Dělají/děláme/  to?  Sotva.

Kdyby  ano, pak  bychom nejspíš  přistoupili  k syrské občanské  válce  tak, jak  se k ní a si  přistoupit  má – tedy nechť  si to rozdají  ti,  kteří tam válčit  chtějí.A  to z  více důvodů:

– evidentně neexistuje  dobrá a  špatná strana

-pokud  zvítězí  oposice,  stane  se   dosud  relativně klidná  /oponenti mi asi  omlátí  o hlavu, že  mrtvolně  klidná/ Sýrie  dalším  ohniskem  obrovské nestability a  navíc  i protizápadní  základnou fanatiků

-přiblíží se možnost  další arabsko izraelské  války. Možná i  s použitím  finální zbraně!

-ke konfliktu je přistupováno z logiky  studené  války – v zemi mají vliv  Rusové, hr na ně!

– syrská opozice, kterou  jaksi  Západ podporuje , by  absencí  západní podpory  nestrádala.  Na její straně  stojí    mimořádně  bohaté  konzervativní  islámské režimy  z  Arabského poloostrova, které se ji   o  řádné zaopatření postarají.

-víme  vůbec , co je  ta syrská opozice? Umíme ji  aspoň  definovat? Jsme  schopni v případě jejího vítězství na  ni mít nějaký  vliv?

-pokud  je  snad  jedním  z motivů západních velmocí naklonit  si  intervecí proti  Assadovi  alespoň  část  militantních islamistů a jejich  sympatizantů, jde o  naprostou  minelu,.  Nic  takového  fungovat  nebude.Jak jsme  se mohli  přesvědčit  již  například po Kosovu nebo  ještě  dále  do minulosti  –  po  sovětském vpádu  do Afghanistánu.

Islámský  svět  prostě  už  na  vždy  zůstane  protizápadní.  Není síla, která by  to změnila.  A my  hodláme  dobombardovat  Assada do  konečné porážky, aby  si na jeho  hrobě  zatančili  zejména  fundamentalisté  z řad  těch největších možných fanatiků, kteří  před  televizními  kamerami  vyrvou  z těla  usmrcených protivníků srdce a  veřejně je  okamžitě  pojídají? To  jsou pro nás  spojenci?  Tyhle chceme podporovat?

Ano, Assada  podporují naprosto stejní  –  fanatici  z Hozbolláhu a  nesmiřitelní  iránští mulláhové, takže  tady   je  to prašť  jako uhoď!  A nic na  výběr.  Už tohle by měl být  důvod  k nezasahování a  mimořádné opatrnosti!

Jsem dnes skutečně za naprostého cynika, ale  tenhle konflikt jinak,  než  takhle posuzovat prostě nejde.  Spoluasistovali  jsme, či  snad dokonce režírovali   i  odstranění  diktátorů v  Iráku a  Libyi a  čeho bylo  dosaženo?  Z hlediska  euroatlantického civilizačního okruhu  jen  zhoršení  statusu  quo.  Obě země  jsou v permanentní pouliční  válce,  kde vládnou místní milice  a funguje  sektářské násilí, představované zejména nekončícími seriemi  sebevražedných atentátů. V Libyi, jako důkaz  vděčnosti západu za pomoc,  bylo vypáleno americké  velvyslanectví a  usmrcen velyvslanec… Dodejme , že  v žádné  zemi, kde proběhlo  tzv. „arabské  jaro“  není  nastolen  klid  a už  vůbec ne  demokracie,  i když tam proběhly  volby  dle  našeho mustru.

Jediný  opravdový pocit, který z  toho všeho mám  je,  že  sami sobě  podřezáváme  větev.  A  to  v mnoha  ohledech.Demokracie  zcela  evidentně není  universálně  nasaditelný  a  funkční  systém , jak si myslíme, či jak jsme  si mysleli /včetně  vlka/. Je zřejmé, že  funguje opravdu  dobře jen  tam, kde jsou k její  existenci vytvořeny  základní podmínky. Tedy například jasná vůle  jednotlivce k individuální svobodě, rozhodování a  odpovědnosti. Kde funguje  prostředí, které  zaručuje  svobodu  soudům  a výkonná  moc  je občanem kontrolovatelná a  průběžně kontrolována.Kde je  ve  společnosti dostatečný  vzdělanostní potenciál. Abych jmenoval  alespoň ty úplně nejzákladnější  atributy.Přidám ještě  ten úplně  nejfundamentálnější – rovnost  občanů. Bez ohledu na jejich společenské postavení nebo  náboženské či jiné  cítění. Tohle  všechno  dohromady je  to, co nazýváme  demokracií. Vytrhnout z  toho , tak jak  to  zpravidla  děláme , jen  akt  voleb je  nesmysl a je to silně kontraproduktivní. Jak  jsme si sami, zejména  v poslední  volební periodě, právě  vyzkoušeli.

Demokracie v  našem slova smyslu NIKDY  v Orientu nemůže  fungovat. Nanejvýš  cosi jako její parodie.  Která ji bude v  očích obyvatelstva  diskreditovat, jako Západem vnucený  systém, sloužící  diktátorům. protože  výsledkem jakékoli  revoluce nebo mocenského posunu  v  těchto zemích je vždycky  zas  jen  diktátor. Jsou takhle  zvyklí a nastavení, vždycky  to  tam takhle  fungovalo. Velel jen jeden, který se nikomu nikdy nezpovídal.

Naší prioritou  by  měla být  jen  a pouze  funkční stabilita  v těch  zemí,  minimální míra diktátorských  excesů / ty opravdu velké by neměly  být  tolerovány  ani náhodou!/ a to, aby  tamní režimy, pokud možno, nebyly  vůči nám nepřátelsky naladěné a  aby  ani skrytě nepodporovaly  nepřátelské  fanatiky.

A  ať hledím na  Assada  jak chci, tak mi v  v těchto kritériích  rozhodně  nevychází  zásadně  hůře  než  dlouholetý  prozápadní  kamarád  Mubarak. S  jednou  jedinou  odchylkou  –  velkou afinitou k Rusku a Iránu.

Averzi k jeho  dobrým vztahům k Moskvě, z  globálního a  velmocenského hlediska  nechápu!  Absolutně  ne.  Západ  by  si konečně  měl  definovat, jestli je Rusko opravdu  nepřítelem a  když  ano, tak  jak  velká  hrozba  z jeho strany přichází. Zůstávat  u světové bipolarity z roku  1989 je prostě  blbina. Dokonalá  blbina.

Rusko je  dnes  velmoc třetího řádu.  Velmocenský status  má jen ze  surovinového hlediska   a z  kapacity  svých  zastaralých  raketojaderných kapacit. V ničem jiném  velmoc nepředstavuje. A  tím pádem ani hrozbu.

Jeho  vojenská  síla, co se týče konvenční armády  je  nesrovnatelná s potenciálem  bývalého Sovětského svazu.  Armáda je  špatně  strukturovaná, špatně  vyzbrojená, špatně vedená.Všechny konflikty  , v kterých po rozpadu  SSSR  fungovala, lze výsledkově srovnat s finsko válkou z  roku  1939.

První čečenská  válka  skončila  katastrofou a  ponižujícím  mírem, druhou  se zcela nepodařilo vyhrát dodnes.  Ohledně  konfliktu s Gruzií jsem kdysi  četl snad hodnocení  od  Jane´s,  že  se ukázaly obrovské nedostatky  jak  ve velení, tak třeba  v technice spojení. Kdy Gruzínci byli na  daleko vyšší  úrovni  než  ruská  armáda.  A závěr byl takový, že na  Gruzii  to  stačilo, ale  že  kdyby  se Rusko mělo dostat  do konfliktu  s  malou, ale  perfektně  technicky  vybavenou, vycvičenou  a odhodlanou armádou  typu Izrael a  nešlo o dlouhou  opotřebovávací  válku,  pak by  nejspíš  mělo  elementární problémy. Je li to pravda a Jane´s  není jen tak někdo, pak ten trvalý a primitivní antirusismus nechápu. A  už  vůbec ne, když  člověk  vidí  raketový  růst  Číny a  to  ne  všech frontách, včetně  vojenských schopností.Tohle je  globální  soupeř pro naši civilizaci , nikoli Rusko.A budeme  s ním tvrdě konfrontováni!

Nemohu jinak, než  dospět  k závěru,  že  vše, co prozatím  Západ  a jeho představitelé v  syrském  krvavém guláši dělají,  dělají  špatně. Zoufale  špatně! A poslední týden  tomu nasadili  korunu.

Assad prý potřebuje  lekci. Kvůli nasazení  chemických zbraní proti obyvatelstvu.  To prý nelze  tolerovat. OK.  Ale kde  byl  západ a s raketovým  nebo leteckým útokem, kdy  Husajn plynoval  Iráčany? Navíc, podle nejnovějších dokumentů  CIA , zveřejněných minulý  týden, pokud  US  přímo neasistovaliy   při použití sarinu   Irákem  v jeho konfliktu s  Iránem u  Basry, pak o něm  velmi dobře věděly  a  to hned od  samého počátku! Tehdy vše bylo jasně prokazatelné. Ani stopa  pochyb  jak o nasazení  plynu, tak o  původci toho útoku!  Dnes  není jistota  v  žádném z těchto dvou bodů.  Neví se zatím zcela jistě jestli v Damašku byl  skutečně nasazen plyn. A  už  vůbec  ne – kým.

Po totální  blamáži  s  informacemi tajných  služeb  před  druhou  iráckou  válkou, kdy  se po jejím konci ukázalo, že  Saddám neměl ani  A ani CH  potenciál, se dnes  odvolávat na informace  z  téhož  zdroje  je  jaksi  žinantní. Nota bene , kdy většině  těch, co si  dají  práci  nějak o věci přemýšlet, nejvíce  ze  všeho napadne, že  Assad by musel být mimořádný hlupák,  aby  skutečně  chemické zbraně  v konfliktu  použil a  dal  tak  důvod  k nějakému  útoku proti  sobě, kterému, jestliže bude podniknut  dostatečně  rasantně, nedokáže  čelit  a povede k jeho porážce. A  to navíc  ve  chvíli, kdy jeho armáda  začala  velmi efektivně  zatlačovat povstalce.

Ještě nesmyslnější  a daleko kontraproduktivnější je  hrozit  vojenským zásahem, dokonce  bez ohledu na OSN a pak prohrát  hlasování   v parlamentu o tomto  zásahu, jak se to právě  stalo  britskému premierovi Cameronovi!

Něco podobného  jen  fanatiky, chtějící  zničit  nebo oslabit  naši  civilizaci jen  posílí.  Budou to  a oprávněně, brát jako  jasnou známku slabosti.

Dalším těžkým přehmatem  je  způsob provedení  onoho útoku.  Jsou li pravdivé informace o tom, že má jít o jednorázový a krátký  atak syrských  vojenských kapacit. Prý snad už jen  raketový přepad. Tohle není  válečný  čin něco  řešící. To je  gesto a navíc mimořádně hloupé. Nic nikam neposune,

Jen  nepřátelé Západu  si  řeknou  – oni  už  jsou tak degenerovaní nebo slabí  nebo obojí, že  nejsou  ochotni  vést  ani leteckou válku!  Opět – fatální známka naší slabosti.

Chtě nechtě  musím souhlasit  se Zemanem – tahle  válka není naší  válkou a  měli bychom se od  ní držet  zpět.Slovem my míním celý Západ. Assad  rozhdoně není  nejhorší možnost ,  viděno západníma  očima.  Měl by je  strašit  Irán.  A riziko podobného  převratu v  Egyptě.  Bylo by  záhodno pomalu přezkoumávat  i  politiku Turecka její  cíle.

Zdá se, že  jedině  armády  a jejich režimy  jsou v téhle oblasti  účinnou  hrází proti  islamistické radikalizaci. Alespoň soudě podle  Alžírska, kde  vojáci už nejméně  dvacet let  drží islamisty  od převzetí moci. Totéž  zafungovalo teď  v  Egyptě. A  fungovalo  dlouhá desetiletí v  právě  v Turecku. Jenže  teď /umírnění/islamisté, kteří v  Ankaře  vládnou, se rozhodli s  generály zatočit a provedli tam před  časem čistku  srovnatelnou s odstraněním Tuchačevského   Stalinem. Zkoumá  vůbec někdo  proč a  důsledky  tohoto kroku z těch, co  drží  rozhodovací práva  v  našem  civilizačním okruhu?  Skoro se mi zdá, že nikoli.

V  Sýrii  prostě  děláme  úplně všechno špatně. Z hlediska našich  vlastních zájmů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

85 reakcí na Sýrie? Debakl naší civilizace.

 1. Občan napsal:

  „…- syrská opozice, kterou jaksi Západ podporuje , by absencí západní podpory nestrádala. Na její straně stojí mimořádně bohaté konzervativní islámské režimy z Arabského poloostrova, které se ji o řádné zaopatření postarají…“

  Tuhle „syrskou opozici“, o níž a jejích cílech západ pro jistotu nechce nic vědět, si ten západ naopak pěstuje více než štědře na území EU – zejména ve Francii a Velké Británii.
  A tentýž západ stejně štědře podporuje finančně a zbraněmi „syrské rebely“, o nichž dobře ví, že z cca 60% jde o prachobyčejné islamistické žoldnéře, kteří se Sýrií nemají vůbec nic společného. A kteří navíc často prošli výcvikem v Evropě nebo byli v Evropě naverbováni!
  Kromě toho se ani USA už netají tím, že CIA zcesela cvičí ony „rebely“ (podobnost s americkým výcvikovým táborem pro Čečence v gruzínském Pankisi nebo s talibánskými tábory v Pakistánu je jistě zcela náhodná).

  Takže „syrská opozice“ nejenže by strádala, ale byla by bez vojenské, finanční a personální pomoci západu v loji. Francie a Británie se možná bláhově domnívají, že když budou domněle umírněnější skupiny islamistických extrémistů podporovat, zachovají si nad nimi alespoň nějakou kontrolu a že pokud se jim podaří je dosadit v „osvobozených“ zemích k moci, získají kontrolu i nad nimi.
  No, vývoj po „osovobození“ Afghanistánu, Iráku, Libye a Egypta už snad podal dostatečný důkaz o tom, že taková naivita je leda dobrým námětem pro film typu „Blbý a blbější“.

  My bychom se hlavně měli ptát, komu je ku prospěchu sebevražedná podpora militantním islamistům ze strany některých států EU.
  Role USA je v téhle ošklivé hře celkem srozumitelná – oslabit, eventuálně zlikvidovat EU a s ní i Rusko. Ale proč jim v tom Francie, Německo a Velká Británie pomáhají, to je mi stále větší záhadou.

  • Rys Ostrovid napsal:

   „Role USA je v téhle ošklivé hře celkem srozumitelná – oslabit, eventuálně zlikvidovat EU a s ní i Rusko. Ale proč jim v tom Francie, Německo a Velká Británie pomáhají, to je mi stále větší záhadou.“

   Pokúsim sa uviesť to do súvislostí, tak ako ich vnímam ja. Predovšetkým musím nesúhlasiť s tézou (vyslovenou) v článku, že Rusko je dnes veľmocou tretieho rádu. To skrátka nie je pravda. Možno to bola pravda v 90. rokoch, dnes to už pravda nie je. To je názor, s ktorým sa dá stretnúť v poslednej dobe čoraz častejšie u najrôznejších komentátorov medzinárodnej politiky. Rusko je späť. A keďže je späť, tlačí sa opäť ku svojim najbližším geografickým hraniciam: na západe sú Karpaty, ďalej smerom na východ Kaukaz a potom stredná Ázia. Na západe získalo kontrolu nad Bieloruskom a odrazilo pokus Západu o pričlenenie Ukrajiny. Navyše rozvíja veľmi zaujímavú spoluprácu s ústrednou silou v EÚ, ktorou je dnes Nemecko. Pokiaľ ide o ďalšiu „geografickú hranicu“ Ruska, gruzínskou operáciou Rusi vyslali jasný signál tomuto regiónu, že americké bezpečnostné záruky v tejto oblasti nemajú žiadnu váhu. Tu treba povedať, že tu ich záujmy kolidujú práve so záujmami Iránu, ktorý buduje vlastné mocenské postavenie – Irán sa chce stať regionálnou mocnosťou, chce tejto oblasti dominovať a to je treba si uvedomiť, takže jeho spojenectvo s Ruskom treba chápať ako účelové zo strany Ruska. Prečo? Pretože Rusom angažovanie sa Američanov v tomto regióne umožnilo nielen skonsolidovať svoje sily ale aj zväčšiť svoj vplyv na západnom okruhu svojich záujmov – v Bielorusku a Ukrajine a aj v „našej“ oblasti (preto nakoniec k umiestneniu radaru v ČR a rakiet v Poľsku nedošlo, Amíci to podľa všetkého proste zobchodovali za ústupky Ruska v politike voči Iránu). Irán samozrejme vo svojom ťahu k piedestálu regionálnej mocnosti naráža na záujmy aj ďalšej krajiny – Turecka, ktoré má ten istý záujem a tú istú ambíciu a v tej istej oblasti. Treba povedať, že podľa viacerých komentátorov až zhruba 1/3 až 1/2 Iraku dnes de facto kontroluje Irán. A Irán má aj dobré vzťahy so Sýriou. Takže útok na Sýriu nie je ničím iným, len pokračovaním dlhodobej kampane, ktorá je v skutočnosti nasmerovaná proti Iránu a jeho mocenským ambíciám (problémom zrejme nie je ani tak iránska mocenská ambícia ako jej ideologické podhubie). Tiež treba povedať, že Obama podľa všetkého nemá na výber a musí útok zrealizovať (aby jeho dávnejšie výroky o „červenej čiare“ nevyzneli na medzinárodnej scéne ako bluf). Čína je pre Rusko problém pokiaľ ide o ruskú stredoázijskú politiku.

   Pokiaľ ide o USA, tie by sa v súčasnosti z tohto regiónu zrejme veľmi rady stiahli. Zdá sa, že ich závislosť na energetických komoditách z tejto oblasti bude o nejaký čas podstatne nížšia než dnes, no problém je, že si tu tak zavarili, že riešenie asi ešte nejaký ten rok potrvá. Nehovoriac o tom, že je zrejme aj v záujme Ruska, aby tento silový pat v regióne pretrvával čo najdlhšie a poskytol tak Rusom ďalší čas na modernizáciu a konsolidáciu svojho postavenia.

   Veľká Británia: tu postačí, keď uvediem, že medzi USA a GB sú tak silné spojenecké zväzky, že britskí občania dokonca slúžia na významnych postoch amerických tajných služieb. To by mohlo zrejme aj postačiť na domyslenie vzťahu GB voči kontinentálnej Európe (pre bezpečnosť starého kontinentu je GB rovnako dôležitá ako Kuba pre bezpečnosť USA, čo je mimochodom s ohľadom práve na anglicko-americkú väzbu veľmi zlá správa pre Európu).

   Francúzsko sa zasa nachádza v dosť zvláštnej situácii. Nemecko ho de facto vytesnilo z pozície ústredného hráča EÚ do pozície outsidera. EÚ ako pôvodne francúzsky projekt je dnes nemeckou organizáciou. A tak krajina s mocenskými ambíciami, akou Francúzsko bezosporu je, musí hľadať iné formy posilňovania svojho medzinárodného postavenia. To by mohlo stáť za ich angažovanosťou v Afrike ako aj v Sýrii.

   Nemecko, pokiaľ viem sa stavia k Sýrii pomerne zdržanlivo.

 2. Občan napsal:

  A pak je zde ještě jedna otázečka.
  Kde byl ten rozeřvaný západ s mordou plnou lidských práv a ochrany civilistů, když sionisté velmi nedávno vraždili děti i dospělé v Gaze a Libanonu bílým fosforem a kazetovými bombami?

  Selektivnímu nahlížení západního establishmentu na ochranu lidských práv a civilistů už dnes nevěří nikdo ani v zemích, jichž se to týká, ani na samotném západě nebo kdekoli jinde.

  • vlkp napsal:

   Asi tamtéž, když sebevražední atentátníci nechali vybuchovat izraelské autobusy plné cestujících. Nebo když rakety z Gazy zabíjely izraelské školáky.
   A baví mne podobné reakc e obyvatele Drážďan těsně před koncem 2.ww a kobercovým náletem Spojenců. On přec e také kritizuje Hitlera! Bezva.
   Tenhle drážďanský nejspíš potřebuje bombu v pražském metru, aby prokouk. Dočká se.

   • Občan napsal:

    Račte nahlédnout na stránky židovské organizace B´Tselem, kde najdete velmi přehledné statistiky obětí sionistického řádění i bombových útoků provedených Palestinci. V časových řadách a podle věku a pohlaví.
    Na dospělé vedou sionisté 1:7 a v povražděných dětech dokonce 1:13.
    Kdo je v konfliktu agresorem, je známo už skoro sto let.

    Sionisté také vynalezli zajímavé způsoby vraždění např. obrněnými buldozery Caterpillar, jež používají jak proti Palestincům, tak proti cizincům.
    Co se týče ghettoizace podmaněného obyvatelstva a kulturně-sociální geocidy, byli nacistům velmi dobrými žáky.

    „Rakety z Gazy“ ještě nezabily ani jednoho školáka. Mezi dospělými mají na svém kontě několik (asi 6) thajských zemědělských nádeníků.

    • vlkp napsal:

     Kecy v peci. Kdo je agresorem je známo 100 let? Omyl! Kdo je agresorem je známo do 6. století našeho letopočtu. Docela mi uniká, jak mohou být 3 miliony občanů jednoho státu být agresorem vůči miliardě Arabů.
     Z toho jaksi plyn e i poměr , který by odpovídal počtu obětí. Když už jsme u téhle morbidní matematiky.

     • cobolik pacholik napsal:

      hele wolfe,ja som zil 11 rokov v komunite,co sa volaju chazariky,casom pre nich pracoval a potom uz nikdy,lebo cely cas co ukradli zem tym hadrakom prehlasuju,ze im patri od deda pradeda a ked urobim DNA s bojovnikmi z masada,90% to nebude ani jeden sefard,jak ty z jordanska,syrie,iraq a iran,lebo ty od volgy a donu az po bug,prvy co tam prisli,nikdy nevideli slnko pri narodeni nad sinajom,mozno tak nad celinou.
      peniaze mi do ruky neda bo som brudny goj,co mi tiez nevadi,ale ty kosher,co ich je v meste lakewood NJ do osalenia,bo najvacsia yeshiva na americkom kontinente uznavana radou najvyzsich rabi z israel,maju v uceni,ze kazda nezidovka brudna a toto mi uz vadi a ekby pepici videli,ako oni vsetko dodrzuju na max,to by koukali,bol som v ich domoch,dristal s nimi a videl roky ich zachovanie,oni nerespektuju nic,okrem talmud,cela rit im ukradnuta aj ostatny svet,ked mi studenti yeshiva,kde som betonoval z celeho sveta hovorili o sebe o israel a o talmud,to ten maliar z osteraich,to bol bridil v dristani o nich,obcan ma pravdu a ja len potvrdzujem,ze je to najprolanejsia religijna skupina na svete a pre svoj sion dream zaprie aj svoju mat,ja som nevypil antisemitizmus z mliekom mojej matky,jak oni maju toto nevyvratilne slovko v svojej retorike ja mam prax a obycajny kuk burana,hoci dodnes taky chadecky zidek mi ahoj, a ja jemu shalom,ale ten vatsi antisemita,jak ty vsetci pojeby tu od white power.

  • jaa napsal:

   Občane, nesahejte prosím vlkovi na židy… diskuze bude zase uzavřena. On toleruje kde co ale tohleto je TABU… Není přístupný žádným pravdivým faktlům . sorry…

  • pepan napsal:

   no ještě bych dodal, kde byl kulturní a demogratický západ, na čele s nositelem Nobelovy ceny míru Obamou, když se ve spojeneckém Bahrajnu „elity“ vypořádaly s tamější formou arabského jara?

   má to englický titulky

 3. Leo K napsal:

  Já bych to ještě zúžil. Kde jsou ochránci lidských práv, třeba u nás, kde pes je chráněn více než bezdomovec? Kde jsou tito „zastánci“ práv v USA, kde téměř 50 milionů obyvatel žije na hranici bídy, kde dokonce i piloti dopravních letadel dostávají leckdy potravinové poukázky, aby přežili?
  Kde je „férová“ zásada stejného startu? A kde je právo na důstojný život přímo z americké ústavy. Má pravdu Zeman, má pravdu vlk – není to naše válka a svých problémů máme až nad hlavu.

  • Občan napsal:

   Jak jsou na tom USA, je hezky vidět z nezvládání každoročních rozsáhlých požárů, které se snaží likvidovat podfinancovaní a nedostatečně vybavení hasiči (a nemálo jich při tom každoročně také zahyne. Načež si guvernér státu i prezident USA poslintají kravatu při kecech o jejich hrdinství a pozůstalí kolegové jsou nuceni pořádat sbírky na to, aby vdovy a sirotci nepošli hladem).
   Letošní katastrofa v Yosemite je toho nejlepším důkazem.

   Jenže místo aby si USA nejprve vyřešily vnitřní „problémy“ (zajímavý eufemismus pro rozpad ekonomiky i společnosti), vedou raději zběsilé války a nenávistné kampaně vně v marné naději, že tím nějak zastřou vnitřní destrukci.

   • Tony napsal:

    S těmi hasiči – moc pěkné. Za prachy, co vyhazují na neviditelné stroje by byla divize protipožárních letounů a ještě by zbylo

   • vlkp napsal:

    A c takhle každoroční požáry kolem Moskvy , kdy předloni bylo dokonce v ohrožení blízké centrum jaderného výzkumu?
    docela zajímavé by bylo vidět srovnání technických a lidských kapacit hasičů v US a Rusku.

   • cobolik pacholik napsal:

    moze byt vybaveny americky firefighter aj neviem cim,treba vidiet tie rozlohy,ja som videl len okolo san bernardino california,teplo jak svina a toto,co ukazuje camera,je prd proti tomu,ked stojite od toho par sto metrov,pritom v calif. horia len take da sa povedat kriaky,ale tam stromy ponad 20 metrov,10 letiek bombarderov b 52,by nemalo sancu uhasit,to peklo,skor spravit take peklo,to by nebol p;roblem to horia stovky ha a skace od plzne,az po olomouc a teren horsky,jedine zmena pocasia natura da sa sama rady,tie tisicky hasicov,to jak so zvykackou zalepit vranovsku priehradu,ked ma dierku,poziare,nemaju nic s politikou,ani v rusku,ani v usa,je tazko si predstavit tie siravy,v rusku som nevidel,ale tu,to som stal na kapote v new mexico,ci mojave desert a kukal jak nemy puk,ci oklahoma,alebo ten jrdacky kansas,kurva 300 mil rovina,az po colorado,samy bujak a kukurica a dakoty?ci kukurica od ohio,az po nebrasku jak z prahy do kijeva pomaly,ide tu o to hlavne,ze ritiari uz cigania,lepsie jak bojare z ploscadky za togho gruzina,ked bol car,obycajna holota tu nema pary,ani kde je syria ich nenapadne podumat,hoci je tu kopa chytrych,ale tych nepustia do TV a pritom volnost,rit palova,samy sa tu z toho poseru z toho ciganstva,mlyn melie pomaly,ale isto.

  • vlkp napsal:

   Pane Leo K ok.
   Nemám nic proti tomuto pohledu. Ale v takovém případ ě je třeba říci – mělo by to vypadat takhle jako to dělají v ….. .Protože tam toto dokázali odstranit. Kd e to podle vás odstranili?

   • Leo K napsal:

    Ale vlku, takové ukazování už jsou hodně ohrané housle. Poslední relevantní data jsou tady: http://www.prosperity.com/Ranking.aspx USA je na 12. místě, my na 28. mezi Jížní Koreou a UAE. Já vím, jak jsou takové tabulky zavádějící, ale největší problém v ČR není zjistit jak to dělají jinde, ale v tom, že se tedy musí to a to reformovat a protože nemůžeme přebírat cizí modely bez přihlédnutí k našim specifikacím, tak jak na tom co nejvíce trhnout. Když se zaváděl internet do škol – byl jsem všemi deseti pro. Když jsem si ale přečetl zadání, které vypracovali úředníci ministerstva školství, kvílel jsem , protestoval – Janek Wagner by Vám to dosvědčil – přednášel – tenkrát jsem to totiž považoval za projev nevzdělanosti a snahy prokázat, že na tom ministerstvu nežerou chleba zbytečně. Já bloud! Tenkrát jsem netušil, že je to kvůli osobnímu obohacení. Až když to dostal Autocont, tak mi to začalo být jasné. Vzpomeňte si, jak se u nás často argumentuje Finskem, chudičkou to zemí, která má polovinu obyvatel ČR! A převzaly se či aplikovala se nějaká poučení?…

    • vlkp napsal:

     Fakt vám přijd e 12. pozic e skoro totéž jako 28.? Mně nikoli.

     • Leo K napsal:

      No právě, že ne! Asi si nerozumíme. 12. pozice pro Spojené státy je hanebná. A 28. ? Jak říkal F. Villon v Nářku sličné zbrojmistrové: „No fuj!“

     • vlkp napsal:

      Hm. Jenže ono hanebných 12. je pořád ještě o 16 lépe.

     • Leo K napsal:

      Ale samozřejmě, že je 12. místo lepší než 28.. Jenže co poměřujeme. Zemi s 300 miliony obyvatel, která stojí na pomyslné technologické špičce a naší zemičku s 10,5 miliony a řekněme 8000 „takéobčanů“, kteří si hlídají svůj krmelec. Ve Spojených státech jsou to údajně 3% (Michael Moore – O kapitalismu s láskou). Tomu by odpovídalo u nás 310 tisíc. Holt velká země – velké možnosti. Jenže i na těch 300 milionů je pořád ta jejich země dost veliká s úžasnými zdroji. Hustota obyvatel v USA 33,7 obyvatel na km čtvereční – u nás 133 obyvatel na km čtvereční. Prostě nesrovnatelné země, nesrovnatelné podminky, nesrovnatelná úroveň.

 4. český maloměšťák napsal:

  Jen malá technická – „euroatlantický civilizační okruh“, “ Západ“…to jsou označení sice jakoby nadmíru znějící vlastenecky, ale jsou to jen označení, bez obsahu a vymezení jde jen o slova..
  Je zřejmě správné, že Evropa by se zatím / bez rozhodnutí, posvěcení OSN, ale snad i Arabské ligy/měla držet zpátky. Současná EVROPSKÁ civilizace je totiž energeticky stále dost velkou měrou závislá na arabské a ruské ropě,plynu / a čínském trhu/. Z tohoto důvodu je nutné volit takovou diplomacii, která především ochrání tento zájem, chcete-li tak společný zájem /ale jak víme, tak v USA se díky novým technologiím daří vymanit se ze závslosti na arabské ropě, stejně tak víme, že USA si jsou schopny “ pro ropu dojít“, Evropa musí volit odlišnou diplomacii…takže je otázkou, jakou měrou se liší zájem Evropy od zájmů USA a jakou měrou je totožný a zda pak minimálně v tomto lze hovořit o euroatlantické civilizaci, zda jedna strana nemůže cítit, že je do jisté míry nástrojem zájmu druhé strany/.
  Neexistuje nic takového jako je Evropská armáda, dokonce neexistuje ani nic takového jako je armáda OSN, pokud neexistují , tak neexistuje ani možnost jak prosazovat účinně zájmy Evropy či OSN na poli vojenském, respektive pomocí hrozby /ostrašující faktor/ či přímou represivní akcí. Existuje US Military Force a její spojenci, kteří jsou sice vázáni spojeneckými smlouvami, ale uvažují a jednají do jisté míry jako svébytné organizační jednotky, pokud pak umějí tyto samostatné organizační jednotky odhadnout nejen náklady vojenských akcí přímé, ale i tkzv. „vedlejší“ a posoudit je tak, aby rozhodnutí odpovídalo skutečně tomu “ společnému“ zájmu “ Západu“ – minimálně v rovině jeho dlouhodobě udržitelné aktuální reality, pak lze odhadovat, že výsledek nebude tak žalostný, jako tomu nastalo např. v Íráku a jak tomu může nastat jinde, zejména v Africe, kde pak přichází Číňan, celý v bílém a praví “ ale to je smutné – co tady tu západní spudruzi provedli, vy se jistě na ně teď budete dloho zlobit a nedivím se vám…ale buďte bez starosti, my dodáme jak peníze, tak techniku, lidi…všecko vám dodáme…ale ne, ne, neděkujte, my to děláme v zájmu rozvoje našich přátelských vztahů, že….a co vaše armáda ? Je dost silná a připravená se příště účinně bránit…ale i to vám pomůžeme vyřešit, vše dodáme…“/

  Dále zde hrají roli samozřejmě i zájmy těch skupin, které vydělávají na jakémkoliv válečném konfliktu, či dokonce jen na hrozbě takovým válečným konfliktem (který má samozřejmě své další konsekvence, následky) a to třeba i nepřímo / např. na nárůstu cen ropy , nezapomenu na slova jednoho finančníka z WS, kterého bezprostřední myšlenka při sledování událostí 11/9 byla ta , zda mají jeho klienti otevřeny pozice v investicích do zlata…takové jsou také symptomy, doprovodné jevy války, prodělek jedněch je ziskem druhých i mimo válečné pole…ten zisk může být i v podobě zvýšení investiční přitažlivosti na jedné straně a poklesu zájmu na straně druhé etc etc..pro spekulanty je nejhroznější nule blízká volatilita a nízká míra vlivui jak ji vychýlit./.
  A nebylo by to poprvé a nebude to naposledy, kdy by se pak na obou stranách válečného konfliktu válčilo zbraněmi týchž výrobců, popř. pořízených z úvěrů poskytnutých týmiž bankami.

  Ostatně zde v Česku , na Moravě a v Sleszku jsou místní spíše neteční a klidní, zde by snad vypuklo něco podobného jako v Sýrii až poté, co by byli s krabicemi od vína v přímém přenosu přistiženi najednou prezident, předseda parlamentu a premiér. Přičemž by sice při policejním zákroku také vypustili bojový plyn, ale tvářili se, že oni jako že nic, že to opozice.
  O to více sa pak v zdejším kraji hledí na to, jak poučit, potažmo přeškolit či dokonce převychovat jiné, byť jim moc nerozumíme. Je to takový jakýsi sport – doma je bordel ,kterému jakž takž rozumíme, ale válčit se jde někam daleko s cizím bordelem, o kterém nevíme téměř nic. Neb do hlavy jednomu nevlezeš, natož dvěma, natož těm, co přemýšlejí jinak než ty.

  Jistě, jistě….chtělo by to tedy nějakou finální odpověď, kdo je tedy hodný a kdo zlý a na čí stranu se tedy přidat tak, aby z toho mělo radost nakonec i to svědomí.
  Zde jsou odpovědi velmi různé, (a to byť jsme stejného euroatlantického civilizačního okruhu)…někdo se holt přidá na stranu ropy, jiný půjde raději se zlatem, určitě se najdou i takoví , co půjdou proti dolaru… no a někteří se pak půjdou nechat zabít, ve válkách to už tak bývá – že jsou i mrtví, to už dnes nikoho nepřekvapí, dokonce ani v mateřské školce ne.
  Těm padlým pak patří velká čest a sláva a náš společný obrovský vděk…my malí a nevýznamní se pak musíme spokojit pouze s našimi šestnácti procenty – takový už je holt život.

 5. Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

  Prezident Zeman neřekl, že válka v Sýrii není naše válka. V pořadu Hovory z Lán řekl pouze toto :

  Ne, ptáte se na můj názor, já nejsem Barack Obama, ale já se pokusím ten svůj negativní názor velmi stručně zdůvodnit. V Sýrii neprobíhá boj mezi dobrem a zlem, v Sýrii probíhá boj mezi sekulárním diktátorem a fundamentalistickými náboženskými skupinami, v čele s Al-Kajdou, podle mého názoru je nejrozumnější strategií nepřidat se na stranu nikoho z nich.
  Konec citátu.

  S tím lze souhlasit jen při povrchním hodnocená situace. Znovu budu prezidenta kritizovat, ač mi zde Zlk přisuzuje bezdůvodně jeho bezvýhradnou podporu. Tato válka je po čertech také válkou naší. Proč ?
  Nelze ji vytrhávat z kontextu :
  – situace na Blízkém východě a dlouhodobě nespravedlivým uspořádáním stranícím Izraeli,
  – bezpečnostních islamistických hrozeb na lince Sýrie – Írán – Rusko – Evropská unie,

  Izrael
  Dokud nebude spravedlivě vyřešen problém existence státu Izrael, který by bez podpory USA nevydržel ani čtvrt roku, nebude na Blízkém východě mír.
  Bývalý Íránský prezident řekl o Izraeli, že jeho zřízení bylo křivdou na Arabech, kterým Izrael vzal území. Pokud se chtěl Západ omluvit Židům za holocaust, měl tak učinit na úkor území viníka, takže Německa, ne na úkor Arabů. To je rozumné stanovisko.
  Lživě byl tento výrok íránského prezidenta dezinterpretován tak, že Írán usiluje o zničení Izraele.

  Sýrie jako blokáda pronikání militantních islamistů do EU.
  Porážka režimu Asada povede k uvolnění cesty na Írán a posléze na Rusko pro militantní islamisty. To ale bude jen předstupeň skutečných cílů. Těmi konečnými cíli jsou EU a USA. Takže tato válka je po čertech také válkou naší.

  Co tedy dělat ?
  Je třeba se v této válce angažovat A TO NA STRANĚ MENŠÍHO ZLA !!! V případě malé České republiky diplomatickou cestou. Takže, spojit síly s Ruskem a pomoci, aby sekulární režim, třeba bez Asada v Sýrii vládl podobně, jako je tomu v Alžírsku, třeba formou vojenské diktatury.
  Vše ostatní je arogance a hloupost bílého muže ze severoatlantické civilizace. Jenže bohužel bílý atlantický muž je svými předchozími kompromisy a pokrytectvími tak rozložen a ideologicky promořen, že rozumného činu není schopen.

  • český maloměšťák napsal:

   Malá technická – z pohledu arabských zemí je ale Česká republika jakýsi okres nedaleko Vídně. Takže na místě je samozřejmě synchromizace s diplomacií se zeměmí /kontinentální/ EU.
   Nebo pak jedině nějaká významná diplomatická bilaterální akce, to aby se pak řeklo “ Salam alajkum a Allah akbar zároveň, milí islámští bratří a sestry. Ti Čechové, Moraváci a Slezané – to jsou ale kabňáci , mnohem větší kabrňáci než ti Oslové / od města Oslo v Norsku, pozn. č.m./ – ti nás ale uměli udobřit, sám Allah vedl jejich kroky, jak dlouho to trvá dostat se tam z Vídně – a podávají tam také sachrův dort a vídeňskou kávu?“
   Ale Vy asi máte na mysli spíše akci typu “ Zdrastvujtě, tavarišč Putin,poslušně hlásíme, že jsme opět zde, jaké ráčí být Jejich rozkazy, Blahorodí, do které divize nás ráčej zařadit..a nebude v tom výcvikovém táboře v Buzuluku moc zima ? Věděj, u nás máme nyní už jen armádu zaměstnanců, dobrovolníci se nehlásej, mají jiné starosti – starosti euroatlantického typu, hypotéky, problémy s prací, s ženou, dětmi , s Romy a tak vůbec. Ale pošlem, pošlem, baťuško, něco málo pošlem -. ale neříkaj o tom nic NATO, ti by nám dali co proto !…a Oni, baťuško, Oni nám za to pak ohlídaj ty islamisty tak, aby do Prahy přijelii už jen oholení, s ruským pasem a s příjmeními jako je třeba Mojsejevič nebo Rabinovič, to už si pak naše cizinecka policie poradí, co dál s nima…“

   Konec vysílání, příště si něco řekneme o tom, jak národy Česka, Moravy a Slezska vyřeší spolu s Argentinci a Chilany problém zvaný El Niño a také o tom, jak si nenechat obrůst bradu tak, že vás pak na letišti seberou natotata a po krátkém interview vás pak zadarmo pošlou na několikaletý zájezd na Kubu /ostrov, ne k tomu z ODS – co má rychlou hubu/.

   • Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

    Nikoliv maloburžuo, mám na mysli, že naše zahraniční politika by měla jasně říci :
    – je třeba podpořit menší zlo, takže zachování sekulárního režimu v Sýrii,
    – bez mandátu Rady bezpečnosti OSN je každá vojenská akce agresí a válečným zločinem,
    – řešení musí být diplomatické a není možné je najít bez Íránu i Ruska,
    – cokoliv mimo tento rámec nepodpoříme.

    Nepředpokládám, že bychom hráli aktivní roli mírotvorců, to je samozřejmě s ohledem na naše možnosti sci fi.

 6. jezevec napsal:

  souhlas. dokud jsou syřani ochotni vraždit se mezi sebou, dodával bych oběma stranám zbraně, a zdálky sledoval hranici. přes hledí kulometu.
  i když, rozbombardování pár skladišt s chemickými zbraněmi, proč ne?

  • Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

   Úplně stejně krátkozraké stanovisko alá Kennedy, Bush ml. Obama. Jeden větší trouba než druhý.

 7. PetrM napsal:

  Místo rozumování nad tím, co by měla nebo neměla dělat západní civilizace si dovolím připojit k diskuzi názorem autentických obyčejných Syřanů (kterých se samozřejmě nikdo na nic neptá). Již čtvrtým rokem přebývám v Dubaji a Abu Dhabi a ve firmě zaměstnáváme několik Syřanů. Jsou to lidé slušně vzdělaní a přestože pracují tady, každý z nich má v Sýrii dům, prarodiče, sourozence a podobně, takže rozhodně mají v sázce nejen majetek, ale i životy rodinných příslušníků. Nikdo z nich nepatří k Assadovým alavitům a nikdo z nich nemá Assada rád. Jeden z našich Syřanů nás v roce 2011 požádal o mimořádnou dovolenou z osobních důvodů. Jeho švagr v Sýrii byl policií zatčen pro „podezření“ z disentu. Náš zaměstnanec musel odletět do Sýrie a švagrovu situaci vyřešit naditou obálkou místnímu policejnímu šéfovi. Dovedete si představit, jak pozitivní vztah musí po tom všem mít k policii a armádě.

  Pokud se jich ovšem zeptáte dnes an jejich názor, dozvíte se následující:
  – Situace v Sýrii, Iráku ani v Libanonu nikdy ideální nebude, protože obsahují mnoho nesourodých frakcí jako dědictví dekolonizace, kdy se hranice tvořily z Londýna a Paříže podle pravítka a nikoli podle situace v terénu.
  – Assada držela a drží u moci koalice jeho „domácích“ alavitů a byznysmenů z Damašku a Aleppa, kterým dával prostor a právní rámec k obchodování a zbohatnutí
  – Assad nebyl a není svatoušek, ale podobně jako bývalý Tuniský prezident Ben Ali nebo Mubarak vystupoval tvrdě téměř vždy jen proti fundamentalistům a ozbrojeným rebelům. Pokud člověk držel „hubu a krok“ nechával Assad lidi na pokoji, protože věděl, že nemá v populaci nadpoloviční podporu.
  -Tu ovšem má teď. Všichni naši Syrští zaměstnanci se shodují, že dnes má Assad 70 až 80 procent podpory nikoliv z lásky, ale z nutnosti, protože jeden autoritářský a víceméně sekulární Assad je prý desetkrát lepší než ti magoři ze všech koutů světa, kteří chtějí v Sýrii zavést islámský kalifát (to prosím od zaměstnance, který sám svědomitě vykonává předepsaných pět motliteb denně)
  -Nikdo z nich nevěří, že ůtok na předměstí Damašku provedl Assad. Policie a armáda jsou v daleko silnější pozici než před osmnácti měsíci a vítězí sice pomalu ale jistě konvenčními prostředky. Proč by navíc riskoval ztrátu podpory většiny populace, kterou dnes má je jim záhadou.
  – Nedělají si iluze, že Rusko je podporuje z dobrého srdce, ale pro své zájmy. Jsou ovšem dost naštvaní na schzofrenní postoj USA, které 10 let bojují proti fundamentalistům, aby je pak kvůli spornému autorství chemického útoku okamžitě podpořili. Všeobecně zastávají postoj, ať se USA, Evropa a Turecko do ničeho nes…u, protože politici o situaci v zemi ví kulové a rozhodují se podle lobbingu svých zpravodajských služeb. To neplatí pro Turecko, které situaci zná velmi dobře, ale kterému se každé oslabení jižního souseda hodí (Nezapomeňte, Turci nejsou Arabové).
  – Američany samozřejmě názor nějakých Syřanů nezajímá, ale i když zmanipulují západní veřejné mánění k ospravedlnění útoku, patrně jenom kontraproduktivně naštvou syrské obyvatelsvo, které prostě té historce nevěří a dají Assadovi maximální podporu pro dodávky zbraní z Ruska a Iránu v libovolném množství a za jakoukoliv cenu.

  • oh napsal:

   Zajímavý rozhovor k tématu.
   http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=789042
   Vyplývají z něj dvě věci:
   – není tak úplně jisté, co vlastně bylo použito – příznaky obětí tak úplně neodpovídají obvyklým nervovým jedům;
   – po odebrání vzorků každá certifikovaná laboratoř do cca 14 dnů dokáže určit, jaká látka byla použita a tím i napoví, kdo ji pravděpodobně použil.
   Trestající nositel Nobelovy ceny míru Obama ale čekat zřejmě nehodlá. Po „potrestání“ Asada US tomahavky ale na tom bude záležet už jen historikům. A ani ne všem.

  • vlk napsal:

   No, řekl bych , že moje úvahy nad západní civilizací a její postojem k Sýrii s e téměř 100% kryjí s tím, co říkají vaši Syřané. nenašel jsme nic, kde bych byl s nimi v zásadním rozporu. V každém případě – jsme velmi povděčen za tehle komentář!

  • Řezníček z Brna napsal:

   PetrM -díky za výborný komentář!!!

  • PetrM napsal:

   Díky vlku, pochvala mě velmi těší. Po přečtení komentářů bych chtěl připojit ještě tři informace, kde může být můj pohled ze strany arabského světa přínosný pro čtenáře Kosy:

   – Někteří se podivují, jak mohl Assad vládnout jak bez policejního teroru tak bez podpory většiny obyvatelstva. Podařilo se mu to díky slušně složené koalici stoupenců, neutrálních menšin a metodou rozděl a panuj u většinových sunnitských muslimů. Jak jsem psal, jeho příznivci jsou menšinoví allavité (odnož šítů) kteří jsou asi 10 procent obyvatel, ale kteří ho podporují jako jeden muž. Dále ho podporuje napříč etniky celá státní správa, armáda a policie. Poslední skupina podpory je „buržoazie“, tedy obchodníci a živnostníci ve velkých a středních městech, kterým zajišťoval fungující státní aparát a tedy i „klid na práci“. V oblastech, kde neměl pevnou kontrolu se mu zdařile povedlo „propachtovat“ některé státní struktury místním oligarchům výměnou za politickou podporu. Tímto měl podporu asi 30-40 procent populace a kontroloval klíčová města Damašek a Aleppo. Potřebný klid mu pak zajistila neutralita menšin jako křesťané, židé, drůzové nebo kurdové – on je nechával na pokoji s náboženskou svobodou a oni se nebouřili. Většinovou skupinu populace (sunnitští muslimové) se mu tak podařilo zdařile rozparcelovat – bohatí ho podporovali, vzdělanější městské vrstvy byly neutrální a nevzdělané venkovské obyvatelstvo ho nemělo rádo, ale bylo rozptýlené. Naši sunnitští zaměstnanci zjevně patří do druhé skupiny – Assada nemuseli, ale nepotřebovali se bouřit.

   – Mnoho předsudků a odsudků, které na jeho adresu zaznívají jsou „dědičným hříchem“ po otci, Hafezi Assadovi. Jak potvrzují sami Syřané, tatík byl jinačí třída a režim Bashara proti Hafezovi je jak perestrojka proti stalinským čistkám. A kdyby nepřišlo arabské jaro, mohl Bashar uvolňovat režim ještě dneska místo válečného utužení.

   – K mediálnímu obrazu samotného Bashara al Assada: Je jasné, že většina evropanů arabsky nehovoří a proto se informace o prezidentovi omezují na obrazové záběry s nějakým doprovodným komentářem. Divák pak nutně hodnotí osobu pouze dle vzhledu a přiznejme si, že zde prezident poněkud ztrácí – postava spíše vychrtlá, uši jak Hurvínek a řídký knírek se nemůže měřit s pravověrným plnovousem rebelských lídrů. Je celkem snadné podlehnout dojmu, že Bashar je taková rychlokvaška, která zemi zdědila jaksi mimochodem po smrti bratra a musí být ve vleku generálů nebo státního aparátu.
   Možná vás překvapí, že Assadův obraz v arabském světě je radikálně odlišný. Po posledních dvou letech je považován v arabském světě za téměř hrdinu a odvážného lídra, který přestál revoluční krizi a nyní vede odpor proti radikálům. V tom mu nejvíce pomohlo to, že v době vrcholících protestů neopustil zemi, ale zůstal v Damašku. Zatímco Ben Ali utekl po prvních vážnějších protestech, Mubaraka zastihla revoluce při boji s rakovinou a Kaddáfího poslední projevy vzbuzovaly buď úžas nebo pobavení, Assad se rozhodl v době vrcholící krize zakopat, opřít se o loajální minoritu, stabilizoval situaci a začal získávat zpět ztracené pozice. Dále jsou zde současné záběry Assada, který se neschovává někde v bunkru pod palácem, ale stále chodí na veřejnost a to prostovlasý a nikoli jako evropští politici v neprůstřelné vestě a s helmou při návštěvách jednotek v Afghánistánu. Je to samozřejmě propaganda, ale nepodceňujte význam personifikace na morálku vládních sil. Můžete mi věřit, že Assadova přítomnost na modlitbách svátku Eid al Fitr na konci Ramadánu ve velké mešitě v Damašku nebo jeho inspekce u bojových jednotek mu u Arabů generují velmi pozitivní reakce a mají podobný morální význam, jako když britský král odmítl opustit v roce 1940 Londýn. I jeho odpůrci přiznávají, že Assad „má koule“ a jeho stoupenci předpokládají, že v případě porážky nebo invaze Assad možná odsune rodinu, ale sám Sýrii dobrovolně neopustí. Dopad na morálku společnosti je pak zjevný.Také to vysvětluje, že eliminace Assada ze strany Izraele nebo USA je už dnes prakticky neproveditelná bez exrémně negativní zpětné vazby nejenom ze strany Sýrie, ale velké části umírněné arabské populace, pro kterou je Bashar vyloženě kladný hrdina.
   Takže, až zase uvidíte nějaké Assadovo video s komentářem, pouvažujte, jaké vlastnosti mu přisuzujete jenom na základě vzhledu a jak ve skutečnosti jedná.

 8. Hladis napsal:

  Vlu.

  Ja myslim, ze nejlepe to je zhodnoceno zde http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-60525140-okopavani-obamovych-kotniku a zde (nejak se nejde dostat na stranky CT24. Byl tam Hyde Park o Syrii)

  Pro doplneni. Urcite nejde o to naklonit si nejake fanatiky. Urcite je jedno zda tam je Rusko. Vi se dobře co je opozice vlastne zac a nikdo si iluze o ni nedela. nemyslim si, ze by byla ted mozna další valka arabu proti Izraeli. Spise války sektarske v muslimskem svete. Pak ano, není tam dobra ci spatna strana a vytezstvi rebelu by vedlo k etnickym a nabozenskym cistkam, Zmenseni vlivu Iranu a zvyseni vlivu Saudu.

  Jsem v této věci taktéž Cynikem a tam je lepsi zly diktator typu Asada nez banda fanatiku. Asad je i lepsi pro Izrael nez pak chaos. Nemyslim si, ze by bombardovaci kampan mela vest k uplne destrukci Asadova rezimu. Pravdepodobne pujde jen o odvetu za plynovy utoky a tim to zhasne. Nemyslim, ze je v planu Asada uplne zaříznout. Obama, potažmo USA se chitili do vlastní pasti. Plynovy utok je potvrzen a pravdepodobne tam byl nejaky aktivni blbec nebo slo o vnitrni boj uvnitř Asadova rezimu. Je i mozny plynovy utok povstalcu, ale posoudit důkazy my nemůžeme a zrovna Obamu a Kerryho bych taky nepodeziral z toho, ze by to byli valecni stvaci. Oni si muzou vybrat ne z dobře a spatne alternativy, ale z toho, jak velci volove budou.

 9. Admirál napsal:

  Vlku “ Bašár As sad je pro mne zločinec. O tom nehodlám vést žádnou diskusi.Jde o klasického krvavého diktátora.“

  Nicméně si dovolím maličko polemizovat.

  Já sice nemohu fundovaně oponovat, podle mne je to typizovaný tvrdý vládce, jak je zvykem a nutností v této národnostně, nábožensky členité části světa, ale kdo má svrchovanou kompetenci to zhodnotit, jsou Syřané.

  A ti už se vyjádřili. Bez většinové podpory obyvatelstva by As sad jakkoli vyzbrojený nevydržel u moci ani měsíc.

  Je vidět že dobře zhodnotili, co jim může přinést náš „civilizační okruh“ . Příkladů okolo sebe mají dost.

  • PetrM napsal:

   Píšete: „Bez většinové podpory obyvatelstva …“. Jak uvádím v příspěvku výše, Assad opravdu většinovou podporu neměl (jako ji neměl sunnitský Hussein v Iráku) a někdy v roce 2011 bylo reálné, že padne, protože nějaké požadavky mírné demokratizace a méně policejní buzerace byly většinové a legitimní, dokud se neukázalo, co jsou ti rebelové za radikální pakáž, proti které je Assad rozený demokrat.

   Přirovnal bych to k situaci krátce po přepadení SSSR nacisty, kdy někteří Ukrajinci Němce vítali, protože Stalina měli plné zuby, aby velmi rychle zjistili, že tisíc komunistických komisařů je pořád lepší než jeden zaměstnanec Gestapa.

   • Admirál napsal:

    S tím co píšete, souhlas. Syřané volili po seznámení se z alternativami menší zlo.

    Je smutné, že to menší zlo jim nepřináší náš „civilizační okruh“.

    Mimochodem, když bydlím bydlím ve městě s loupežným vrahem (chování některých kulturních, civilizovaných států to silně připomíná) nebudu jeho činy omlouvat s tím, že je to můj civilizační okruh.

 10. Karl napsal:

  Tak jsem si zase jednou přečetl zajímavý článek. Celkem s některými tvrzeními souhlasím, ale naprosto nesouhlasím s tím, že Rusko je „velmoc třetího řádu“! To musel napsat člověk, který nemá o dané problematice ani páru! Že Rusko využívá svého nerostného bohatství je snad normální, protože ho mají tolik, že by to snad ani nešlo ho nevyužívat. A tvrzení o tom, že mají Rusové zastaralé raketojaderné kapacity tak to je opravdu „tvrzení odborníka znalého věci“! :-))) Vážení proč si myslíte, že Obama přišel za Putinem s odzbrojovacím návrhem? No určitě to nebylo z důvodu lásky k míru a naší planetě. Jedná se o to, že současné jaderné strategické zbraně USA dosluhují a nemají je čím nahradit, protože v USA před 20 lety zastavili vývoj jaderných a částečné raketových technologií a dali přednost jiným oblastem vojenské techniky. A Rusko toto nikdy neudělalo viz jejich Topol M, Bulava, Siněva atd. V současné době údajně probíhá intenzivní vývoj nahrady za SS 18 Vojevoda a té není na světě v současné době žádný ekvivalent! Ano konvenční armáda je nesrovnatelná s potenciálem armýdy bývalého Sovětského svazu, ale to se velmi rychle mění, protože Rusko začalo velmi mohutně zbrojit a také probíhá obnova jejich vojenskoprůmyslového komlexu. Dokonce i v našich zprávách se můžete dočíst o mohutných vojenských cvičeních probíhajících na celém území Ruska. Rusové velmi dobře ví v čem je jejich slabost proti techologiím USA a proto rozvíjejí naprosto jiné technologie se kterými USA neumí vůbec pracovat! A co se týká Čečenska a napadení Abcházie Gruzií tak se velmi poučili a armáda přechází na jiné systémy velení a jiné technologické zabezpečení. Zajímavé stránky v ruštině jsou: http://warfiles.ru/ nebo http://www.3mv.ru. I když se teď hodně na těchto stránkách probírá situace v Sýrii! Věděli jste například, že od určité nedávné doby jejich raketové křižníky třídy Slava mají ve výzbroji rakety s jadernými hlavicemi?! To nebylo ani za SSSR! Situace se stává velmi nepředvídatelnou a velmi se bojím, aby to neskončilo něčím hodně špatným pro lidstvo! Nedávno měl Putin zasedání všech vyšších vojenských velitelů od brigády výše. Na tomto zasedání ve své řeči řekl, že Rusko musí být připravené na jakékoliv možnosti ve vývoji situace ve světě. Také prohlásil, že se Rusko již prakticky nachází ve válce se západem a USA!!! Myslím, že toto není pro nás všechny příliš dobrá věc a situace může kdykoliv „bouchnout jako saze v komíně“!

  • Rys Ostrovid napsal:

   Zaujímavý článok. Zhruba koreluje s tým, čo som sa o stave ruskej armády dočítal ja – avšak v článkoch podstatne všeobecnejších, keďže mňa zaujíma skôr celkový medzinárodnopolitický kontext. Áno, napriek nie dobrému celkovému stavu ruskej armády sa udávajú 3 zložky, ktoré si udržiavajú vysokú kvalitu: jadrové sily, letectvo a protivzdušná obrana. Aspoň tak som čítal.

   To vyhlásenie Putina by som nefatalizoval. Keďže sa dostalo na verejnosť, treba to brať tak, že pre verejnosť bolo aj určené. A pravdepodobne viac pre tú domácu, než pre zahraničnú. Rusi totiž nemajú v súčasnej dobe absolútne dôvod na nervozitu. Celková situácia im viac – menej hrá do karát.

   • Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

    Také vnímám Rusko podobně jako Karl a Ostrovid.
    1.
    Určitě už zase není Rusko třetiřadá velmoc, minimálně tím jaký jaderný potenciál balistických raket na ponorkách, ve statických i pohyblivých zařízeních vlastní.
    2.
    Do roku 2020 má naplánovánu modernizaci armády, kterou jakž takž plní, jiná organizace, částečná profesionalizace, nové balistické nosiče, nové tanky T95 a stíhačky 5té generace SU T50.
    3.
    O celkem pasivní, neagresivní koncepci armády svědčí, že nemá žádnou letadlovou loď, k čemu asi jsou letiště v Perském zálivu desetitisíce km od území USA ? Teď pracuje pouze na dvou výsadkových vrtulníkových lodích s Francií.
    4.
    Ekonomika roste rychleji, než průměr EU a do roku 2020 lze předpokládat, že bude v produkci HDP na obyvatele na úrovni Česka, takže 75 % EU. Teď řeší problém vysávání kapitálu z Ruska prostřednictvím znehodnocování dolaru a jeho postavením na finančních trzích. No a samozřejmě řeší restrukturalizaci a modernizaci ekonomiky.

    Takže Rusko pracuje poprvé ve své historii na mírové konsolidaci a potřebuje ještě tak 15 let klidu. Takže pravda, blbost USáků, kteří jdou z jednoho konfliktu do druhého jim více méně nahrává. Stejně tak rozmíšky USáků s Čínou.
    Ale Putin se prát nechce, pokud nebude muset.
    O Sýrii ví, že pokud Assad padne, začne mít problémy na Kavkazu.

    • Rys Ostrovid napsal:

     Pokúsim sa trošku doplniť pána Grosslinga. On môže mať Putin problémy na Kaukaze aj vtedy, ak sa Assad udrží. Skúste uvážiť nasledovné: Assad sa udrží, no s kontrolou len na časti územia Sýrie, v medzinárodnej izolácii a totálne závislý na Iráne. Irán už teraz ovláda zhruba polovicu Iráku. Takže by sme mali Irán kontrolujúci Irak a Sýriu na ňom úplne závislú. Zrejme by dlho netrvalo a Irak by veľmi rýchlo pochopil, kde je jeho miesto za takej situácie – a výsledkom by bola iránska sféra vplyvu prakticky od Turecka až niekam po Azerbajdžan. Pre Irán je totiž Irak to, čo Bielorusko pre Rusko – nárazníkový štát (buffer state). Takýto výsledok by zrejme vyhovoval Iránu, no nevyhovoval Rusku a Západu.

     Západ (vlastne USA) by si priali výsledok, kedy by v Sýrii zavládol režim prozápadný, ktorý by potom spätne podporil aj západné pozície v Iraku a pôsobil proti vplyvu Iránu na Irak a proti vplyvu Ruska. V takej situácii by USA mohli opustiť región, prenechať „prácu“ Turecku, ktoré je ich miestnym „koňom“ a ktoré by plnilo úlohu protiváhy v regióne proti Iránu a Rusku. A amíci by si uvoľnili ruky, zdroje a kapacity na to, aby sa opäť naplno „venovali“ Rusku a Číne na globálnej úrovni, na ktorú teraz nemajú čas. Takýto výsledok by zrejme nevyhoval ani Iránu ani posledným 2 menovaným.

     Myslím si, že Rusku aj Číne bude vyhovovať akýkoľvek výsledok, ktorý sa bude aspoň trochu podobať na súčasnú situáciu. Američania nútení investovať zdroje a kapacity do tohoto priestoru a bez možnosti sa z neho vyviazať. Irán nie úplne kontrolujúci oblasť a v politickej defenzíve voči medzinárodnému spoločenstvu a Sýria ako predsunuté miesto stretu.

     Veru, veru – geopolitika.

 11. Outsider napsal:

  Vlku,

  Pokud Vás tedy chápu správně, pak by bylo vhodné, aby v těch arabsých zemích byl režim zhruba takový, jako je v Saudské Arábii. Tedy výkoná moc v rukou královské rodiny s tím, že ideologickou moc mají místní islámští fundamentalisté. KSA je objektivně vzato stabilní země, nicméně, o dodržování lidských práv si můžeme myslet cokoli.

  • vlk napsal:

   Chápete mne špatně. Měl jsme v úmyslu původně v textu mít také cosi o tom, že nevidím zásadní rozdíl mezi tyranem Assadem a brutálními panovníky na Arabském poloostrově. Nakonec, protože jsme už byl dlouhý, mi to vypadlo. Jako ještě asi dvě další věci.
   Ideální řešení pro mne představuje Turecko nebo Alžírsko. Respektive marocký nebo jordánský král. A dřívě ještě tuniský Burgiba.

 12. Karl napsal:

  Vlku, napsal jsem příspěvek. Něčím se nelíbil, ze není v diskuzi??

 13. Gerd napsal:

  vlku,
  v Sýrii vůbec nejde o Rusko, ale o vliv na arabské země a tedy i zdroje ropy. Státy, které konformně spolupracují s USA, žádné problémy nemají, i když Saúdská Arábie Katar, Bahrajn, aj. státy by zasloužily zásah ve prospěch demokracie daleko více než Sýrie. Jde o vliv Íránu, na který už chtěly USA několikrát zaútočit. Tak jim seberou spojence a instalují tam protivníka.
  Něco podobného jako Srbsko a Kosovo. Na Rusko si USA netroufnou, tak si USA vzaly za cíl Srbsko a v Kosovu instalovaly teroristy.
  V Sýrii jde o ten Írán, vše ostatní je jen záminka. A oslabot přitom i vliv Ruska se jim též hodí, ale jde jaksi o druhotný efekt.
  Pořád říkám, že na Blízkém a Středním Východě mír nezavládne, dokud nebude vynalezeno alternativní palivo náhradou za ropu. Pak arabský šejk nasedne znovu na hrbatého velblouda a zmizí v poušti, aby tisíce dnes uplácených chudých příbuzných nepožadovaly díl na majetku získaném za ropu.

  • Šims. napsal:

   Gerde, včera jsem již nestihla reagovat na tu Stropnici. Rada je to výborná, ale jaksi nám zde nikldo nevybudoval ani jednoduchou kanalizaci na vodu z nebe. Nemáme jaksi kam tu vodu z čističky odvést. Někdy si říkám, ještě, že nám ti komunisti vesnici elektrifikovali, jinak potěš koště, to bychom zde ještě svítili petrolejem. Je to nadsázka, ale když v repoublice po tom toku miliard z EU jsou místa kde není dešťová kanalizace, není vodovod s nezávadnou vodou, tak nechápu, že se zde regulují toky Vltavy a splavňují se na Hlubokou, aby se mohla naše elita prohánět v jolách až před barák, aby si mohli udření podnikatelé postrkovat míčky po golfových hřištích a plebs, aby žral buřty z masa-nemasa. Jinak ještě jednou díky za radu, zase mne to nějak nakoplo s tím občansky něco dělat. Napíši si žádost na zastupitelstvo Města o dotaci na vyvážení septiku, platíme již 220,- Kč za m3 bez dopravy a měšťáci pouhých 60,- Kč a bez starosti.To jsem zvědavá co nám zastupitelstvo odepíše.

   • Gerd napsal:

    Šims,
    a co třeba svést dešťovou kanalizaci z obce do příkopů podél silnice? A do dešťové kanalizace pak odpadní vodu z obce. Pak by stačilo vybudovat kanalizaci v místě obce a mimo obec ponechat. Nevím, v které části obce přesně bydlíte, ale možná by stálo za úvahu domluvit se se sousedy jako občanská iniciativa a požádat si Brusel přímo s poukázáním, že radní/zastupitelé obce jsou buď zcela neschopní anebo zkorumpovaní. V každém případě v žádosti uvést, že jsou žábou na prameni a odmítají potřebnou investici provést. To by je mohlo nakopnout k tomu, něco začít dělat, i když iniciátorovi akce to na popularitě nepřidá.
    Abych neplevelil zdejší diskuzi, můžete napsat na e-mail gerd@atlas.cz, třeba mě něco ohledně Vaší situace napadne. Znám jednu vesnici blízko Prahy, kde kanalizaci také nemají a splašky a odpady pustili do místního drobného vodního toku.

   • anita napsal:

    Šims,
    trochu ještě zaplevelím, ono to asi není tak jednoduché s těmi kanalizacemi v malých obcích , čistě náhodou jsem natrefila na toto http://www.commservis.com/usteckoorlicke-obce-se-brani-proti-nepravdivym-informacim-ministerstva-tiskova-zprava_463

 14. Germanicus napsal:

  Jó, vlku, vybral si setsakra zajímavé, aktuální a současně kontraverzní téma.
  Souhlasím s tebou, že Sýrie je debaklem naší civilizace (chápu to jako euro-atlantické civilizace). Stejně tak, jako celé tzv. arabské jaro (zejména Libye a Egypt).
  Nechci moc zaplevelovat diskusi, případně ji odvádět od hlavního tématu. Proto sem (zatím) nedávám žádný link. Jen upozorňuji na zajímavý poslední článek Oskara Krejčího na Blistech (Ať žije válka). Případné zájemce upozorňuji na starší článek (duben 2013) stejného autora – Řízení prostřednictvím chaosu, k dohledání opět na Blistech.
  Pokud by to nevadilo, tak bych někdy večer, pro případné zájemce, zde umístil 2 odkazy na články, které se zabývají úlohou vládnoucí rodiny Saudů v syrské občanské válce.
  Teď odcházím stříhat živý plot (bohužel nemám žádnou naději, že bych to mohl někomu přenechat, jako Tom Sawyer natírání plotu).

 15. Marcus napsal:

  USA, Turecko a státy zálivu podporují občanskou válku v Sýrii z jediného důvodu – jde o spojence Íránu a Ruska. Zhruba před rokem jsem viděl v HydePark s naší velvyslankyní v Sýrii – hovořila o lžích, které se valí z našich médií a o tom, že nechápe snahu o svržení Asada. Ten sice rozhodně není demokrat, ale mimo jiné zajišťoval bezpečnost menšinám (i křesťanským). V Egyptě před pár dny armáda provedla regulérní puč a při protestech postřílela zhruba 1000 lidí – zatím jsem nezaznamenal nějakou snahu o svolání RB OSN a přijetí nějaké rezoluce k této situaci.
  Osobně si mýslím, že zvažování útoku je zahrávání si s ohněm ve skladu střelného prachu – tím je oblast od Pákistánu přes Afgánistán, Irák, Írán, Sýrii až po Egypt.
  Co se týče původce útoku – Asada samozřejmě vyloučit nelze, ale stále nemohu najít žádný relevantní motiv proč by to dělal.

 16. Šims. napsal:

  Můj názor je, že velké zbrojařské koncerny vyrábějí své „produkty“ na plné obrátky a vždycky se musí najít někdo, kdo začne tyto přebytky výroby odebírat. V tomto případě by to mohla být Sýrie. Kromě tohoto odbytu je k mání ještě vedlejší produkt, který se na generálských stolech jmenuje ropa, ale to je jen tam mimochodem, obecně jde především o zachování míru, demokracie, potlačení něčeho a důvod pro odsypání přebytků zbrojení výroby je na světě. Já když slyším slovo velmoc, tak je mi jasné, že přes to vlak nepojede, bude možné vše a bude to legitimní. Mám jen strach z doby až těch přebytků bude moc a nebudou stačit jen lokální odbytiště.

  • Občan napsal:

   Díky.
   Potvrzuje to bezezbytku to, co uvedl PetrM a co před nedávnem vyprávěla o Sýrii jedna česká diplomatka na ČT24.
   Objevila se na obrazovce jen jednou a protože řekla o Sýrii a Asadovi pravdu, bylo to také naposled. Od té doby už máme k dispozici jen tupou protisyrskou propagandu.

   Uložil jsem si to pro jistotu jako text, protože je dost pravděpodobné, že ten článek nečeká v „demokratickém“ kyberprostoru dlouhý život.

   • Gerd napsal:

    Rozhodně to udělejte. Stejně jako článek J. Marka Výstřely v soutěskách o činnosti sudetských Němců na Děčínsku před r. 1938 a jejich bojích s finanční stráží. Také už zmizel z internetu.

    • Občan napsal:

     Zatím je na „skladišti“ 🙂
     Ale jinak už je na netu nedohledatelný. Jj, „demokracie“ umí zmizíkovat náramně rychle.

  • pepan napsal:

   to přeci ten „princ“ z Arábie nemůže myslet vážně, potvrdit a přiznat se Rusákovi, že sponzorujou Čečence, kolik bylo mrtvejch děcek, zabitejch „bojovníkama za svobodu“ v Beslanu? 300?
   I když, ten náš minulej ministr zahraničí, Švorcnberk, to nebyl taky zrovna Enstein.
   vysvětlovalo by to jenom to „šlechtický“ příbuzenský křížení, voni ti potomci z takovejch svazků nejsou zrovna fyzicky i duševně moc v kondici…

 17. pepan napsal:

  pro doplnění diplomatky. ovšemže zaujatý rozhovor journalisty z „mocnosti třetího řádu“ z krvavým psem Assadem juniorem:
  http://www.czechfreepress.cz/blizky-vychod/rozhovor-syrskeho-prezidenta-assada-pro-denik-izvestia.html
  Starší kolegové na dílně, co krvavému psu Assadovi seniorovi zprovozňovali v Homsu elektrárnu, tak při poslechu Radiožurnálu a zde přítomných expertů na Sýrii mluví sprostě. Prej to počátkem devadesátých let byla krásná země. A přes tvrdou diktaturu nebyl problém zajet si na vejlet třeba do jordánské Petry….

 18. cobolik pacholik napsal:

  fajne tu pise,kopa bandy,je jasne jak facka,ze cold war,kde bola vojna ideologii sa zmenil na oil war a geopoliticke zaujmy ruska a usa sa presunuli na staty zalivu,ami strazi saudov a traktare s tichou podporou tych zlutaskou od wall iran,je prosta vojna o zdroje,jak tu pisu iny,v syrii,ci irane,je oproti saudi arabii,co sa tyka nejakych prav rozdiel medzi nebou a zemou,nikto nespomne bahrain,jak sa tam strielalo do holoty,ked husain otravil jak potkanov tisice kurdov,tiez neutocili a lepsie dokazy uz nemohli byt ,bo bol dobry proti perzanovy,dokedy kurnik sa bude ciganit,je jedno ,kto tu z nas ma pravy,ci lavy kuk pravda len jedna,neverim,ze traktar ,ci zlutasek neposlali nejakych svojich emisarov s nejakym listockom,co moze znamenat atak,bez rukolapnych dokazov,pricom obama s kerrym robia bu,bu,ale nejaky poradcovia uz davno z oboch stran si urcili,odkial pokial,co ma privadza do sialu,ze ked sa mysli politicky,akejkolvek obete su brane,jak nejaka statistika na poli pri zbere brambor,ked toto pukne a vyjde,ze americke a hlavne israelske tajne sluzby sa tak trochen pomylili, bude to pizdou ke zdi a tych amikov myslim radovu holotu,to budu nenavidiet aj kecuanci z pralesa,co nevedia,ani co je plynovy sporak,traktare a china,musia ukazat,ze tiez maju jizdenky prvej triedy,aby si ta prva klasa nemyslela,ze len ona moze jazdit vo VIP,lebo hlavna brzda provozu,ty,co dostali darek od boha na sinaji,odkedy ho otvorili,odvtedy sa tam klame az tiskne,bo jedno bola rec toho ruskeho zida ich prveho prime ministra,ze sinaj pre kazdeho a dnes vidno,ze hadracka holota to docista za smejdov,aj umierneny muslim,ked vidi,co sa robi ostatne slabe 15 rokov,zacina brusit kindzal,nedajboze,co je slabo pravdepodobne,aby sa sia a suni spojili a nasli jedneho boha,boha im bo aj tak v jedneho veria,to by sion brothers mali na male a museli by zmenit ucenie talmud a pripustit,ze aj nieco ine,ako judaizmus existuje,lebo inac by posli s dymom,viem jedno je politika,ale treba zit nejak okolo seba,bo inac sa vybijeme a nejaka uzernicka hnida,co serie na nejaku ludskost sa nabije a bude este dristat,ze v mene slobody a prospechu ludstva.

  • Občan napsal:

   Tak, ono stačí podívat se na „problematiku Kurdů“, že.
   V r. 1920 se Atatürk v Sévrés zapřísahal, jak vznikne samostatný Kurdistán. Jen co měl volné ruce, udělal si z Kurdů lovnou zvěř a jeho následovníci v tom pokračují dodnes. Západ desítky let ani muk.

   Jenom když amíci potřebovali něčím zdůvodnit bombardování Iráku, vymysleli si „bezletovou“ zónu nad kurdskými oblastmi „na ochranu civilistů“. Ve skutečnosti pouze uvolnili pracky Turkům, kteří tam masakrují lidi dodnes; opět beztrestně.
   Donedávna nesměli Kurdové v Turecku kurdsky ani špitnout. A celý západ držel pysk a hrnul do Turecka zbraně horem dolem.
   A jakmile amíci dobyli Irák, už jsou Kurdové zase jenom „separatisté“ a „teroristé“ a Turci na ně mají od amíků celoroční lovecké lístky.
   Čoboldo, mně je z toho pokrytectví fakt na blití 😦

   Mhm, kdyby to ti, co mám doporučeno je nejmenovat, připustili, ztratili by definitivně smysl existence 😉
   Protože národ nejsou, historii si komplet celou „vypůjčili“ od sousedů, jazykově jsou zejména nepříliš povedení Němci, etnicky převážně kavkazští Turkici a kulturně (alespoň podle muziky a „národního“ tance) Balkánci. Z takové schízy by hráblo i hodně silným povahám…

 19. cobolik pacholik napsal:

  ja neviem,co ma doporuceno citizen a uz vobec nechapem,bo myslim,ze doporucenia nepotrebuje,aby vedel,ktora bije.

 20. Sal napsal:

  Mám praprabratrance v USA. Jeho generace už ani neumí česky kromě „Ahoj“, „Dobrý den“ a pár sprostých výrazů, které se naučil ode mě ( 🙂 ). Jeho můžeme považovat za trošku zaujatého, ale, jak mi prozradil, podle průzkumů veřejného mínění je 54-55% Američanů striktně proti útoku na Sýrii. Sám mi řekl: „If you fucking don’t listen to the people of your country, whose the fuck are you the president? Can you hear me Obama? I know CIA is listenning, but can YOU hear me?“

  No, nebudu ventilovat, co jsem mu odpověděl na tu otázku, čí je Obama prezident.

  Ale, abych to shrnul: ta válka nemá ani podporu většiny veřejnosti v USA. Já jen doufám, že Obama nebude jak Klaus, ve smyslu: „když už nemůžu být potřetí zvolenej, tak si můžu dělat co chci“, třeba válku v Sýrii, nebo amnestii.

  • Rys Ostrovid napsal:

   Čítal som celkom vierohodné vysvetlenie toho, prečo Obama musí ísť do vojenského konfliktu. Problém, ktorý USA majú, spočíva v niektorých režimoch, ktoré im vzdorujú, no s ktorými si nemôžu dovoliť ísť do priameho vojenského stretu. Napríklad Severná Kórea či Irán. V podobných prípadoch sa preto volí forma verejnej proklamácie, ktorou sa dá nepriateľskej strane jasne najavo, kde sú hranice toho, čo si môže dovoliť. V prípade Sýrie bolo takouto verejne deklarovanou „červenou čiarou“ zo strany Obamu použitie chemických zbraní. Podľa toho, čo som čítal, Obama takto vyriešil svoju vnútropolitickú dilemu: uchlácholil tie kruhy v USA, ktoré ho hnali do vojny s Assadom tým, že dal najavo, že USA sú pripravené sa angažovať za správnu vec v prípade istých okolností. Zároveň tak vyhovel vnútropolitickému dopytu väčšiny verejnosti, ktorá si vojnu so Sýriou neželala.

   Problém nastal použitím chemických zbraní na území Sýrie (nech už ich použil ktokoľvek). Ak totiž medzinárodné spoločenstvo bude veriť, že tam tie zbrane použité boli a že ich použil Assad, Obama musí zakročiť. Nie kvôli Sýrii, nie kvôli tamojšiemu obyvateľstvu, ale preto, aby poslal odkaz aj S. Kórey aj Iránu, že rétorika „červených čiar“, teda mantinelov, hraničných situácií, ktorými USA vlastne čiastočne korigujú správanie týchto krajín, je myslená vážne a že to nie je len prázdne vyhlásenie – blaf. Obama je proste v pasci – no dostal sa do nej sám.

   • pepík napsal:

    záleží na tom, co si představujete pod entitou „medzinárodné spoločenstvo“. Je FR, GB a Liga arabských států (v čele s SA)? Větší konsenzus o Asadově vině se bez předložení důkazů stěží podaří dosáhnout. bude podpora stálých spojenců stačit?

    Podle mne by se ze své situace mohl dostat striktním trváním na dodržení procedur a zásad OSN. Tím by si pomohl na venek. Hardlinery na US politické scéně to ale asi neuspokojí.
    Takže si tipnu, že to bude záviset na vnitropolitické situaci. Pokud je na koni a nepotřebuje si někoho zavázat pro budoucí dealy, mohl by z toho zkusit vybruslit (zvl. protože podpora u obyčejných američanů je mizivá).

    • Rys Ostrovid napsal:

     Je možné, že ako zlomová sa ukáže práve podpora arabských krajín. Tie sa do tohoto podniku hrnú až moc ochotne na môj vkus.

   • est napsal:

    Těžko uvěřit, že po dodání chem. zbraní budu doufat, že nebudou použity. Ale i kdyby, mi prosťáčkovi jaksi hlava nebere, z jakého titulu lze podřizovat národy svým představám o jejich vnitřním uspořádání.

    • Rys Ostrovid napsal:

     Z titulu sily? Geopolitika je hra na život a na smrť. Keď som sa o to začal zaujímať, sám som mal istú dobu problémy sa s tým dajako vnútorne vysporiadať.

   • Občan napsal:

    Obama je sice v pasti, do které se dostal sám, ale relativně bezpečně „za vodou“.

    Evropa, resp. EU se svojí stupidní zahraniční politikou, „velkolepě“ nazývanou „euroatlantická“, dostala do pasti rovněž; jenže tu past má jaksi mj. i na vlastním území (myslím tím jí samou a za nadšeného přispění USA násilně islamizované Kosovo a Bosnu-Hercegovinu a destruovaný v podstatě celý Balkán vč. Řecka).
    Rostoucímu počtu lidí vadí stoupající počet muslimů přicházejících do EU. Jenže ti lidé sem zhusta přicházejí jako uprchlíci právě ze zemí, jež ta samá EU pomáhala/pomáhá násilím islamizovat! Má tohle nějakou logiku?
    EU se vlastní hloupostí dostala do težké defenzivy a SAMA sebe obklopila režimy jí nepřátelskými. A ještě usiluje o to, aby do ní vstoupilo Turecko – země, která má vlastní inmperiální plány a „jenom“ s Balkánem se zcela jistě nespokojí.

    Místo toho, aby EU usilovala o klid na BV, dělá vše pro to, aby tam panoval co největší chaos a k moci se dostaly nebo se u moci udržely militantní režimy, které ji bezprostředně ohrožují. A místo toho, aby uzavřela alespoň nějaký mírový pakt s Ruskem, dělá vše pro to, aby i na Kavkaze byl co největší čurbes; čímž opět ohrožuje sama sebe.

    Ať to, Ryse, obracím jak chci, nenacházím v tom nic racionálního.
    Spíš mi to připadá, jako by majitel domu ve vykřičené čtvrti ještě dodával místním gangům alkohol, drogy a zbraně a současně tvrdil, že chce mít klid na bydlení a že rozhodně nemá sebevražedné sklony. Takového člověka by jeho vlastní děti nechaly zbavit svéprávnosti a umístily by ho do ústavu; eventuálně by skončil ve vězení za trestné činy. EU voliči si naopak opakovaně volí takové politiky, kteří je dostávají do stále silnějšího ohrožení.
    Mám hodně velkou fantazii, ale tohle prostě rozumově „nedávám“ 🙂

   • cobolik pacholik napsal:

    problem neni v nejakych rezimoch s ktorymi by usa bili nenormalny biZnis,problem je ich vzdorovite dietatko israel,ktore diktuje takej mocnosti,za ktoru umieraju mlady us boys po celom svete a tazi z toho hlavne israel a nie amerika,ak us opusti sion brothers,mozu zacat spievat pec nam spadla…

 21. pepík napsal:

  Co mne znovu a znovu fascinuje je mediální obraz konfliktu v Sýrii. Proč o něm média informují, tak jak informují?
  Četl jsem mnoho článků o této „občanské“ válce (zvl. v německojazyčných a českých) médiích a drtivá většina jede podle schématu:

  Asad = padouch/zločinec vraždící vlastní lid
  vs.
  rebelové = ti dobří týpci bojující za lepší zítřky nerovný boj proti zlému diktátorovi.

  Čím to je, že i novináři mnoha různých deníků (Spiegel, Süddeutsche, Standard, Zeit, …) téměř bez výjimky odvádějí tak mizernou práci a plní v podstatě roli hlásné trouby jedné ze stran konfliktu, když tato média v mnoha jiných případech ukazují schopnost kritického uvažování a investigativnosti v českých luzích a hájích nevídané. Nechce se mi věřit, že jsou všichni podmázlí NSA, CIA nebo BND. Je to tedy příznak obecného úpadku žurnalismu? Nehodí se komplikované obsahy do mixu mediálního infotainmentu? Nebo prostě redakční týmy zredukované pod únosné maximum nemají nikoho, kdo by se vyznal a proto bezduše přebýrají zprávy DPA/APA a dalších zdrojů nemajíce na to aby je kriticky zhodnotily? Každopádně je manipulace ohledně událostí v Sýrii přímo neskutečná.

  Prvbní rovinou je „jazyková manipulace“: Normálně jsou při používání informací z jednoho zdroje používány obraty „údajně“, „podle jednoho dobře informovaného zdroje“, nebo „jak tvrdí“, které označují neověřené informace. Toto ale např. v případě údajných „Asadových zločinů“ chybí a čtenářům se tak sugeruje, že se jedná o prokázané (obecně uznané) skutečnosti.

  Druhou rovinou je neinformování (resp. minimální informování) o některých faktech/událostechm. Členka týmu OSN Carla del Ponte obvinila rebely z užívání chemických zbraní, zprávy o vyhánění křesťanů islamisty z řad rebelů, nalezní chemických látek u několika zatčených rebelů v Turecku, odříznutí zásobování Asadem ovládaných čtvrtí v Aleppu od přísunu potravin, …
  Na druhé straně je jsou šířeny neověřené informace (s rebely spřízněných) „pozorovatelů“. „Periodické“ hlášení masakrů, zprávy o nasazování chemických zbraní, … které jsou automaticky a nekriticky připisovány Asadovi.
  Právě slyším z rádia „… americký prezident Obama se rozhodl, že je nutný ozbrojený zásah proti syrskému diktátorovi Basharu Asadovi …“. Nikde (ani v online médiích) žádná zmínka o tom, že takovýto zásah bude v rozporu s mezinárodním právem, porušením charty OSN. Žádná zmínka o tom, že neexistují hodnověrné důkazy o tom, kdo je za nasazení chemické látky v Sýrii zodpovědný. Žádná zmínka o tom, že Obama neprezentoval (zřejmě nemá?) dlouhodobou strategii pro ukončení konflitku v Sýrii.

  Tady se v plné nahotě ukazuje odporná dvojitá morálka „naší civilizace“. Davy politiků a novinářů majících plné huby slov o morálce a porušování mezinárodních závazků v případě „civilizací jiných“ najednou nejsou vidět. Hodný polda zase pronásleduje zloděle. Hurá!

  • est napsal:

   Obama hlavně nemá morální ani politický mandát světového poldy, to je jenom kolektivní halucinace. Ohledně mainstream médií, je-li si prostý člověk schopný obstarat relevantní informace, těžko uvěřit, že profi žurnalista není schopen téhož. Takže?

  • Admirál napsal:

   Přesně tak!

   Už jsem to psal v jiné souvislosti, bez toho, aniž by se nám podařilo změnit média, není pražádná šance na něco, co by se jen vzdáleně podobalo demokracii.

   Vládnout nám budou oligarchové a nadnárodní manipulátoři s nedopátratelným původem a složením.

 22. Miku napsal:

  Na tomto problému se ale opakovaně ukazuje, jak je na tom bídně EU se zahraniční politikou. K zásahu v Sýrii se vyjadřují USA, Rusko, Čína a co EU ? Něco říká Francie, něco brumlá Německo, cosi projednává britský parlament. Na co tam v EU máme tu baronku ? To je tedy spolek pro kočku !

  • Hladis napsal:

   Protože je pohodlnejsi to nechat na USA. Staci se podivat na byvalou Jugoslavii. Byl to především problém EU a……a nic. Cekalo se a cekalo…….az to vzali USA a ti udelali jak oni chteli. Takhle si muzou evropsti politici myt ruce a „ja nic ja muzikant“ a veřejnost pak okopava kontniky „zlym“ USA. Absurdni alibismus evropskych politiku a verejnosti.

 23. Sal napsal:

  Protože reaguju na komentáře ve více vláknech, zakládám vlákno nové 😉
  Z hlediska normální logiky nedává útok na Sýrii smysl. Jestliže něco nedává smysl normálně, zkuste za tím hledat peníze. A ejhle, najednou to smysl dává:
  1) vojenská lobby dostane peníze, protože se budou muset nakoupit zbraně.
  2) cena ropy stoupne, byť Sýrie je minimální (jestli vůbec nějaký) dodavatel téhle suroviny.
  3) téměř veškerý majetek je ovládán z center 135 korporací, které jsou v rukou cca 30 rodin. Ty si takhle upevní pozici.

  Mimochodem, věří někdo z Vás tomu, že politici jsou ti, kdo určují celosvětovou politiku? Já tedy ne! Politici jsou loutky v rukou loutek. A skuteční loutkáři nestojí o to, aby se o nich vědělo.

Komentáře nejsou povoleny.