Kdy budu srozuměn s politikou Miloše Zemana?


Je   jasné,  že  Zeman jako prezident  bude   cílem mých  komentářů více méně  trvale. Přesněji  řečeno, nejspíš  tak  dlouho pokud  se bude vyskytovat  v politice  nebo  do  té  doby  dokud  Kosa neskočí. Podle  toho, co nastane  dříve. Aniž  bych jím osobně  byl  posedlý. Stejně  jako  u mne nefungovala posedlost  Klausem.  Jen Klaus  jaksi  byl  příliš aktivní  a většinově  tak, že  se mi  to ani trochu  nelíbilo.  Takže  byl důvod  jej komentovat. A  nějak  nevidím  důvod  k  tomu, abych k Zemanovi přistupoval  nějak jinak  než  k  jeho předchůdci  na  Hradě.

Zejména ne  tehdy, když  jsou v podstatě  povahově  i charakterově oba stejní.Liší se jen v  tom, že  jeden  jde   na  Sněžku po  svých a ten druhý  tam tam vyjede  autem.  Což  v  tomto okamžiku  nemyslím nijak pejorativně. Používám to  pouze  jako  vhodné  rozlišení  obou  těchto pánů. Způsob  výstupu  na  nejvyšší kopec  země  je  zcela  irelevantní pro posouzení  jejich  schopností a způsobu  správy  země.

Kdosi může  namítnout,  že snad  hlavní  znak je  v tom, že jeden  vyznává  pravicové  a druhý levicové  hodnoty.. Hm.  Hlavně pusou.  Jinak  jejich  ideologické  rozdíly, prý  zásadního  rázu,  jim naprosto  nebránily  a nebrání, aby  uzavírali vzájemná  spojenectví a neposkytovali  si  vzájemnou podporu při  každé příležitosti.  Ale  ani tohle  není  tématem  mého dnešního sloupku.

Tím konstatování,  že  ač  nejspíš, jak to tak vypadá, budu  patřit  k trvalým kritikům  velkého  Mlhy, umím  si představit,  že  bych  s  tou kritikou  ustal nebo bych ji  aspoň  výrazně omezil. Protože bych  k ní , tak  říkajíc  neměl  – neměl zásadní  důvod. Kdyby…

Může  být,  že teď někoho právě napadlo,  že  vlk  už se do té míry  pominul,  že  čeká,  že  by  snad  Hrad  zřídil  horkou linku  Hradčana  -Vlčštejn a   Zeman  se vždycky  občana  vlka  zeptal na jeho názor, když by  se chystal něco  zásadního rozhodnout a  pak  to také tak udělal…..  No tak  tyhle  zklamu,  něco podobného  by mne zatím  opravdu,  ani po nějaké  těžce opilecké seanci,  když  bych se  zcela nečekaně   vymknul  z kontroly  své  dobré Karkule a šel si zase jednou  připomenout  bohatýrská  študácká  léta, nehrozí.  Karkule mne má  pevně  pod  svou direkcí a  na  bohatýrské  činy raných mužných  let  už dávno ani pomyšlení…. Ostatně, on by mi  to netrpěl  ani  syn ,řečený  zajíc. Je  velmi přísných zásad a tatíka nešetří.

No kdyby  vám teď  cosi mokrého  teklo  z  obrazovky,  tak  to jsou  vlkovy  virtuální slzy…To se snad  ještě  smí, ne?

Ale  zpět  k tématu.  kterým  je  jednoduchá  otázka  – kdy  by  asi  tak  Miloš  Zeman přestal  být  vlkovým  terčem?

Než na  tohle  dám  opravdu  docela  triviální  odpověď, pojďme  si nejdřív popsat  pozici v  níž  se nachází  český prezident.  Soudím, že  ji má tak komfortní  jako málo kdo z jeho kolegů v podobných  úřadech v  civilizovaných  demkratických  zemích. Mugabe  ovšem je na  tom  ještě lépe..

V našem  systému,  který je  založen  na  tom,  že  těžiště  moci  je  v   parlamentu  a poslancích, jakožto zástupců lidu a  prezident  je  funkce  zejména  reprezentační,  je  nájemník  z Hradčan  fakticky  omezen  pouze dvěma  atributy.  Ústavou a  svou  chutí či lépe – chtivostí  ji  aplikovat. Takhle  to je  ve většině podobných  zemí.

Jen  tam / míněno třeba  blízké  Rakousko , Německo a podobně/ fungují jednak  nepsané  zvyklosti,  zavedené  renomovanými předchůdci  dnešních  prezidentů a pak  také  přirozená tradiční zdrženlivost  dnešních  tamních  titulářů.

Nic  z  toho Klaus  ani Zeman  ve  své  genetické  výbavě  nemají  a nikdy  mít nebudou.  Oba  chtějí  tolik moci, kolik jí jen  lze  nabrat. A  to i za  cenu  dramatického vyplňování  tzv.  bílých míst  v ústavě,  kdy její  tvůrci zásadně  počítali právě  s onou  přirozenou  zdrženlivostí  budoucích prezidentů.  Proto  je  ani nenapadlo  stanovovat v  řadě případů nějaké  lhůty nebo  blíže  definovat, zda prezidentský  podpis  je  v  daném případě jen  formální  signací  rozhodnutí  nějakého jiného vrcholného orgánu – např. vlády  nebo university,  či  zda má  klíčový  význam   pro  daný  dokument  či  skutek. Protože  se domnívali, nyní už  můžeme  říci – naprosto naivně,  že  vše  vyplyne  jaksi  automaticky  z kontextu  a  že  ten  kdo je právě v nejvyšší  české ústavní  funkci, bude  onen kontext bude bezezbytku  respektovat.

Já  se tvůrcům  ústavy  nedivím. Kdybych  byl  jejím spoluautorem, také by mne  ani  ve  snu nenapadlo,  že  tu prezident  jednoduše odmítne převzít  od premiera  návrh na  odvolání  ministra   tu zase,  že  odmítne,  z naprosto malicherného důvodu,  jmenovat  profesorem university či  soudcem   kohosi.  Nemluvě  už  o takových libůstkách  typu požadavku na  101 podpisů  či  dokonce těch  101 notářsky  ověřených. Podobné  výstřednosti  orientálního  typu  opravdu  na  prahu  třetího tisíciletí ve  střední Evropě normálně myslící  člověk  nemůže  předem  očekávat . Ne  někdy v roce 1992.  V  roce 2003  už  zcela samozřejmě. A  nepochybuji,  že  tehdejší  autoři  by  náš  páteřní  zákon  dnes napsali  z  gruntu  důkladněji.

Takže  naši  papaláši nejvyšší  se pohybují,  se svým narcisistním egem  uprostřed  rozvolněné a rozvolňované  ústavy, vysmívají se jakýmkoli  nepsaným tradicím. Na  druhé straně  – ústavotvůrce a  zákonodárce  je  obmyslel  totální  beztrestností!   Takže  Klaus  si  rozdává  silně  zavánějící  milosti   v  celých seriích, vše  korunuje  amnestií,  kde  omilostní  aktéry největších  podvodů a  rozkrádaček  v  dějinách  země. Jeho nástupci zase  ani trochu nevadí,  že  šéf  jeho úřadu veřejně  vyhlašuje, že  bude lovit prachy  pro  kampaň  strany, jejímž  je  členem.

Dodejme  k  tomu,  že  nevěřím,  že  by Klaus nebo  Zeman  byli  schopni nějaké  zásadní  autokorekce svého vidění  světa,  která by  mi  v budoucnu umožnila  je někdy  trvaleji podporovat.

Přesto  si  takovou  situaci umím  představit. Věřte, že  mne  to samotného zaskočilo, když mi  to onehdá při luxování  doklaplo.

Opravdu, neměl bych problém se  Zemanovým  zasahováním do politiky, kdy  má proti  představitelům  budoucí  vládní  většiny  mnoho  obrovských  výhod.

1- nerozhoduje  se v  gremiu, kde  je potřeba  nějaký  souhlas, ale  jen  sám za  sebe.Nedopracovává se tedy  složitě k nějakým kompromisům.

2- nenese za svá  rozhodnutí  odpovědnost

3- vláda si  nemůže  dovolit,  na  rozdíl od prezidenta , pouhé kibicvání,  ona musí konat a  nést následky  svých  činů

4- vláda je  ztotožňována  voliči i s tím, za  co  nemůže.

5- prezident  má  vždy  tzv. prezidentský  bonus, tedy že  je  národem  vnímám  jako ten poslední spravedlivý  a vědoucí,  zatímco  vláda je  většinou  / a většinou po  zásluze/ jen  ta  parta parta  gaunerů, co  nám zase  blbě, za naše  peníze,  vládne.

Takhle  vidím  rozdíl  mezi  vládou a prezidentem. A  tím se dostávám  k odpovědi  na otázku v  titulku.

Uměl bych  si představit,  že  mi  formát,  v kterém Zeman provozuje politiku, přestane  vadit  tehdy,  když  zmizí  všechny  rozdíly  mezi  vládou a prezidentem.  Pardon,  všechny ne.  Bod  č1 je  nezměnitelný.S  tím jsem ochoten žít.

Takže  nebudu  mít  s tvrdě  aktivistickým  prezidentem, vyžíračem  ústavy,  žádný problém  když:

A- bude  zrušena  jeho neodpovědnost  za  vlastní činy  a bude  za  ně  odpovídat  tak  jako  předseda  vlády nebo jakýkoli ministr

B-  bude zaveden a  v ústavě  zakotven prezidentský nebo aspoň poloprezidentský  systém.

Kdy prezident se z  obyčejného, účelového  kibice změní  na  normálního  hráče  jehož  vlastní  sázky  leží  s  ostatními na  stole. A  když  selže,  tak prostě  jde od  válu.  Tak jako  naposled  Sarkozy  ve  Francii.

To, co máme  tady,  je prostě  špatně. Špatně  pro tuhle  zemi.  Budu  se opakovat, protože  už  jsem  to psal  při  Zemanově  inauguraci-  bude podrážet vládě nohy  při  každé  příležitosti.  A  čím blíže  k  dalším prezidentským  volbám,  tím více dojde na  vymezování  vůči  aktuální  administrativě  ve  Strakovce.  Protože  tudy povede  zaručená  cesta  k obhájení  mandátu.  Za  současného  si přisvojování  všeho, co  se vládě zrovna povede!

Tohle je  zoufale  špatně!  Prezident  kibic.  Když  tedy  prezident  chce  hrát.  Naše ústava  je postavena  pro  prezidenta  soudce, pokud  budeme  mluvit  o běžném politickém  životě  jako o utkání  nebo hazardní hře.

Nikoli prezidenta  hráče. O  tom je prezidentský  systém.  Ale my  jsme  si   z  toho nechali  udělat prezidenta  kibice!  Který  smí  do všeho možného mluvit,  ledacos  přímo velmi ovlivnit, ale  nenese  ani  stín odpovědnosti  za  to, co dělá  či  říká. A  to  je  jedna  z tragedií  téhle  země!

Naprosto  nemám  žádný problém s přechodem  parlamentní  formy  na prezidentskou.  Už proto ne,  že  by  část moci  ztratila neviditelná  bratrstva  zákulisních  hráčů  jednotlivých stran a jejich  různých sekretariátů. Sněmovna  a její většiny  by  byly  více vyprofilované a silnější. A  myslím, že i semknutější. Odpovědnost by byla  přímá  a nedělitelná.  Strany, ve  vlastním  zájmu,  by  si pěstovaly  osobnosti,  aby  měly  šanci  na  to být prezidentskou stranou. Béčka, céčka, déčka  politických  stran,  tak jak  tomu jsme od  roku  2006 opakovaně  svědky / viz  TOP, VV, Zelení /  by  ztratila  smysl.

Samozřejmě , že mi lze  namítnout  – v  téhle podobě  to  bude jen souboj  velkých oligarchických  peněz.   Prezident  pak na oplátku bude jejich  loutkou. nepochybně.  Ale  vážení,  tohle  už tady  máme  i teď!  Viz Klausova  amnestie, viz  dálnice D  47,  viz  kauza  Bamberg. jen  teď  by  měl prezident  transparentní  odpovědnost  a nebyl absolutně beztrestný. Poměry  by  se tak nějak  narovnaly.

Existuje i druhá podobná  námitka  – povede  to k ještě  většímu prohloubení  příkopů  ve společnosti..To asi  ano,  ale  o moc  už  to nepůjde. Viz  nesmiřitelnost  mezi  Volímkarly  a zemanisty.

Za  téhle konstelace by  měl  občan  vlk  s prezidentem Mlhou  celkem minimální problém. Včetně  jeho prohlášení  typu, koho že  a podle  jakých kritérií pověří  sestavením příští  vlády. V takovém případě by  ho on přímo vybíral, řídil a  nesl veškerý  dopad  jeho  činnosti.Tak ať  si ho vybírá  třeba  podle  barvy  chlupů na prsou.

Jenže  tohle nám nehrozí.  Poslanci  rozhodně  nebudou chtít  vlka  uspokojit. Protože  by  museli  umenšit  svou moc  a  přenechat  ji  z podstatné  části  tomu na  Hradě. Nemluvě  o  tom, že takové  opozici  najednou tenhle  systém,co tu máme,  začne  velmi konvenovat.

Takže se máme na  co těšit. Kibic  bude řídit  hru. I naši předci  u pětníkového  mariáše  tohle měli  dávno vyřešeno a  ošetřeno.  Viz  známé  heslo nad  karetním stolem.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

138 reakcí na Kdy budu srozuměn s politikou Miloše Zemana?

 1. Sal napsal:

  „Takže se máme na co těšit. Kibic bude řídit hru. I naši předci u pětníkového mariáše tohle měli dávno vyřešeno a ošetřeno. Viz známé heslo nad karetním stolem.“

  sTohle už snad ani nemá smysl komentovat.

 2. vonrammstein napsal:

  Kupodivu mám se stylem Zemanova vládnutí jen jeden velkej problém a ten se jmenuje Šlouf. Jinak se mi jeho styl docela líbí. Jelikož nemám rád liberální demokracii, zato mi konvenujou autoritativní režimy, je mi vcelku sympatickej způsob, jakým prolomil všelijaká liberalistická tabu a za ohromenýho zírání a pokleslých čelistí okolí se zařídil po svým, užívá si roli slona v porcelánu a náramně se baví. Asi bych se na jeho místě a v jeho situaci choval podobně.
  Ani mi v tomhle případě nevadí, že se jedná o proklamativního levičáka, protože v mým chápání politiky jsou tam levičáci všichni, Klause nevyjímaje.
  Baví mě způsob, jakým obrací všechny ty zaprděný, ustrašený a do značný míry nefunkční pořádky naruby a otevřeně se jim vysmívá.
  Pokud něco zásadního nepodělá, asi mě to ještě nějakou chvíli bavit bude.
  Že k takovým věcem nemá pravomoci? Inu-nemá. Ale jak vidno, ani je mít nepotřebuje 🙂

  • vlk napsal:

   No myslím, že by s byl nejspokojenější v Kim landu. Tam fakt vo liberální demokracii nezakopneš.Nebo v Zimbabwe. Tam taky ne.

   • vonrammstein napsal:

    O tu nezakopneš i v mnohem rozumnějších zemích. Nevzývám tu totalitu nebo tvrdou diktaturu. Proč Ti to kurva vysvětluju, neznáš mě tejden. A taky jsem sem o tom už docela dost napsal.

 3. Hladis napsal:

  Zalezi na parlamentu, zda bude hradni pan kladac vencu nebo aktivni mocensky hrac. Jde jen o to, co mu umozni.

  V nasem systemu i diky rozdelene spolecnosti je problém sestavit silne normalni vlády. To nemluve o faktoru KSCM, ktery je snad ceskou ostalgickou raritou. Rekneme zive muzeum předchozího rezimu, které clovek navstevuje ikdyz nechce. Vcelku vynosty podnik, ale to muzeum by nemelo byt v parlamentu. Pristi vláda bude doslova terc na strelnici a nemyslim si, ze v nynejsi pravdepodobne kombinaci vůbec dovládne do radneho terminu.

  Pochybuju, ze je zde celospolecenska poptávka po poloprezidentskem systemu a ze by s tim strany souhlasily. Kazdopadne at Milos I. vytahne karty na stul a rovnou rekne, ze chce zavedeni poloprezidentskyho systemu a muze za nej lobovat a ne ze bude totalne kurvit ustavni principy a zvyklosti do nebezpečných precedentních uhlu. Uz z duvodu beztrestnosti viz. Klaus a neodpovednosti. Jestli chce vyvolat dlouhodobou krizi a pak si přisvojit moc s kterou by pak přes strany vytvoril novy systém ala de Gaulle, tak to je pekna prasarna s kterou ale nase ustava vůbec nepocita a dostali bychom se uplne jinam. Ale budiz. Bud si chce hrat jen na toho kibice, vrtošivého starika, Starce z hor, ovara, atd…. tak at s tim jde s prominutim do……. Nebo tedy rovnou at rekne, ze mu jde o novy systém a zavede veřejnou diskuzi. Jenze co clovek chce od hopody ctvrte cenove ze. Verejnou diskuzi asi tezko, když veřejnost on sam místo stmelovani rozdeluje.

  Vidim to cerne. Bude se dal kibicovat a mlatit prazdna slama. Zadny dialog, zadna verejna diskuze….ne jen další odezdikezdismus a politicka hospoda.

  • vonrammstein napsal:

   Neznáte heslo „Rozděl a panuj“? Vždyť to dělá dobře. A taky nepochybuju, že Machiavelliho zná celýho zpaměti. A veřejnost, milej pane-veřejnost je zpravidla vůl. TO je ta čtvrtá cenová, která by podle Vás měla rozhodovat. Zeman asi takovej jouda nebude, jinak by se sotva ocitnul tam, kde je.
   Herdek, já tady hájím Zemana. Copa se mi to stalo??

   • Rošádek napsal:

    Nestalo se Vám vůbec nic. To, že hájíte Zemana, je plně v logice věci. Ostatně jste to vysvětlil ve svém prvním vstupu: máte afinitu k autoritativním režimům.

   • Hladis napsal:

    Vite, ony jsou i priklady, kdy se to „Rozdel a panuj“ obrátilo proto samotnému akterovi. Napada me hned jeden z Byzantských cisaru. Ten taky rozdelil a panoval, ale jaksi doslo k anarchii a otevrene obcanske valce modrych proti zelenym. Byl dosazen zelenymi, aby je pak zariz a podporil modre dle toho, kdo zrovna podporoval jeho kroky. Nakonec skončil po letech naprostého chaosu, který svým jednanim vyvolal, vyvlecen z palace a zavrazden.

    Zeman ma talent nasrat oboje skupiny, protože jeho pohled neni shodny s nikym z tech, co usiluji o poslanecke lavice, krome sve vlastní sekty. Sice neskonci vyvlecen lidem z hradu a zavrazden, ale muze skoncit s ostudou podobného razeni jako Klaus. Dela pro to všechno s nebývalou kadenci.

    Myslim vhodny primer k absolutistickému Byzantskému cisari s ohledem na vase preference 🙂

    • vonrammstein napsal:

     To jistě ano 🙂 No, snad by to heslo mělo být pro lepší pochopení doplněno o „…a panuj moudře“ 🙂

     • Hladis napsal:

      Mno to se blbe prevadi do reality, když na jednoho osviceneho pripadne pet psychopatu 🙂

     • vonrammstein napsal:

      No ale těch pět psychopatů přece vyvlečou z paláců a zavraždí, ne? 🙂

     • Hladis napsal:

      Jen malo rimskych cisaru skonalo v posteli a to i bez toho zda byl schopny ci nikoliv. Jeden byzantsky cisar ma na nahrobku: „Dobyl vše kromě ženy.“ (jeden z nejschopnějšíchcisaru byl zavrazden v loznici svou zenou) 🙂 Jenze jaksi to nic neresi na tom, ze nez ten psychopat je konecne odstranen. Napacha mnoho skod a místo nej nastoupi další. Myslim, ze na Rimske risi a nasledne stredoveku lze dokumentovat, jak cely stat stal s osobou panovníka a kolik tech schopných bylo na ty neschopne a jake následky to mělo. Sorry, ale Caesarove (jmenovite a ne titularne) nepadaji z nebes a neprebirame je lopatama. Takova Ceska republika by mohla vypravet 🙂

     • vonrammstein napsal:

      No jo, no. Je to poměrně rizikové povolání. Ale zas bývá výborně placené 🙂

    • prirodovedec napsal:

     A zalezi nam na Zemanovi?

    • Qiedo napsal:

     No, že oni ti pravicoví politici včetně církve svaté nás od toho velvetu jenom stmelovali, že? A vnést trochu řádu do společnosti by neškodilo. Ne snad metodami Bytantského císaře, ale v prvé řadě je nutné umravňovat politiky. Celé této společnosti chybí především morálka!

     • Hladis napsal:

      Dam takovou otázku. Je Zeman tim „barelem mortalky“ jako Knize „barelem dobroty“ ? V prezidentske volbe bylo dost kandidatu a je zajimave, ze se vytahli do druhého kola dva kandidati, kteří se slovem morálka mají vcelku problém. Stejne tak co se mysli tim radem ? Kdo by ten „rad“ mel zavadet a jak by to mělo vypadat ?

 4. jaa napsal:

  no já to vidím trochu jinak -…. vycházím z praxe…. posametové zákony byly celkem jasné a jednoduché,tedy / znám většinou ty ekonomické a pracovně právní a občanský zákoník. Vycházely ze zažité praxe jednoduchých , moc se neměnících zákonů. Bohužel během doby se z nich, aktivitami pos.lanců stále víc ovlivńovaných lobisty, staly, jak to říct slušně .. džungle ve kterých se ani čuník nevyzná. Za tu krátkou dobu se změnilo a mění neustále podle potřeb lobistů všechno, samostatní zákon či vyhlášku už máme na každé prdnutí, bez jakékoliv další návaznosti. Nikdo nekontroluje souvislosti z jinými zákony. . Takže deset odborníků bude věc zkoumat, všichn i budou mít pravdu a tak se většinou stane že „vlk se nažere a koza zůstane celá“. V podstatě se dá říci , že jsou dělány na míru těm ovlivňovatelům. No a ten zákon o přímé volbě , je totéž…. Byl dělán na míru prvnímu . lidem přímo volenému prezidentovi, aby si jej podle zvyku lobistů , upravil podle své potřeby a k obrazu svému, nebo k uspokojení svých plánů. . Hmm, že byl dělán pro Švarcnbergo-Kalouskův systém prezidentování asi není pochyb. A protože se řízením osudu, – nebo zkušenostmi lidí za posledních 20 let – na post nejvyšší dostal někdo jiný, je zle, je rambajs, zkoumá se každé slovo, hledají se a myslím zcela zbytečně prapodivně komplikované důvody PROČ NEMÁ PRAVDU.. Ale , že dělá přesně to k čemu byl zákon tak bleskově v této dohodnuté volné podobě použitím 101 schválen a využívá toho pro nastavení svých oprávněných požadavků je jen ironie osudu. Ju a vzpomeňte na ty výroky parlamentně-vládního vedení před pádem vlády a rozpuštěním parlamentu o opětovných „úpravách Ústavy“.
  Faktem je že přímovolený prezident má mít mnohem větší váhu a pravomoci , než ušmoulaný mezi lobisty…
  Jen dodatek .. když si představím ,co by se dělo kdyby na post nejvyšší usedl ten / nebo ti/pro nějž /ně/ sestaven a bleskově schválen – po zkušenostech z parlamentu a vlády posledních roků- děkuji všem co Zemana volili a že to dopadlo jak dopadlo…. Nic jiného v tom asi není, Tak dlouho Zeman v Prognosťáku nebyl aby se mohl s Klausem zkamarádit či na něčem domlouvat….to bych v tom neviděla…..

  • Admirál napsal:

   K Vašmu pohledu není co dodat. Chybička sa vloudila. Kdyby to vše dopadlo dobře, mohli dál vládnout rozpčtoví odpovědníci a měli by potřebný klid na práci.

   Ale stalo se. A na scéně je nový silný hráč. Je třeba s tím počítat.

 5. Bob napsal:

  Zeman pojímá politiku jako adrenalinovou záležitost.
  Doma někde má tabulku, na kterou si dělá čárky, když se mu podaří něco prosadit (namátkou pád vlády,Remek, Klausová, očekávaná čárka je vstup strany Zemanovců do vysoké politiky, aspoň částečná revokace církevních restitucí…)
  S Klausem jsou opravdu v mnohém podobní.
  Klaus pouze působí jako seladon, Zeman jako slon v porcelánu.
  VELKÉ ZEMANOVO PLUS A VÝHODA je (podle mého), že mu nejde o osobní majetkový prospěch.
  Ani Klaus, ani Zeman by si ani neškrtli, kdyby na politické scéně existovala osobnost, která by se jim jen trošku rovnala.
  Pomyslné hřiště, na kterém hrají jim umožňuje dělat si co chtějí a dosahovat svých cílů.
  Co je to za stranu, kde její představitelé žalují výsledky vlastních primárek?
  Co je to za stranu(y), kde významní pžedstavitelé jsou pátou kolonou (trojským koněm) jiných politických subjektů.
  Jak můžou politologové konstatovat, že Zeman rozkládá ČSSD.
  To je přece nesmysl – ČSSD se rozkládá sama podobně jako ODS a to díky „osobnostem“, které tam mají.
  Zeman by byl špatným politikem, kdyby toho nevyužil a nepomohl tomu.

  • zemedelec napsal:

   Pane vlk.
   Na to je jednoduchá odpověď.
   Jak píše i pan Hladis,záleží na poslancích a vládě.Pokud budou pracovat ve prospěch republiky a ne svůj,mít u občanů hodnověrnou důvěru a dosahovat nápravu hlavně v hospodářské oblasti,tak i ten prezident může být spokojen.

  • jaa napsal:

   Jistě, taky se mu hodně vyčítá – už teď – že slíbil sjednocovat a vlastně rozvrtává co může. Hmm říká se, že dobrou omeletu neuděláš, nerozbiješ-li vejce a jsou-li mezi nimi pukavci , už vůbec ne.. Dovedete si představit jak by to „sjednocování “ dopadlo kdyby tam všichni ti pukavci / Bendové, Bendlové, Kalouskové, Němcové , Lidem, Veverky a spol /zůstali?? Věřím , že dost těch nových mělo jiné mínění, ale podlehli výše zmíněným našeptávačům či dirigentům a uvěřili, že to tak má být. A uvěří docela lehce , když z prostředí , kde mělií měsíční rozpočet tak 30 tis. a najednou jej mají 200 tis. a víc. když se okolo nich motají lobisti a mávají jim před nosem sumami o kterých se jim nesnilo. Zvlášť ti mladší vychovaní už v tržním, kdy maxi příjem – představuje jejich úroveˇn a „kvalitu“ … To jdou ideály ouuuu … Takže proto dělá co dělá…. a že to dělá dobře lze poznat z toho, jak potrefení ,pomocí mééédií sice ječí, skuhrají, straší ,ale ,že mu zatím nwpřišli na nic ,co by bylo v rozporu s Ústavou. Drží se striktně psaného a nedá se ovlivnit pofiderními ať už zvyklostmi nebo duchem čehosi co neexistuje…. prostě na duchy nedá….
   a snad lidi se už poučili a nedají na ně taky…..Zvláštní je že se Senátem je v pohodě, ten nerozvrtává…Jo budou to veselé dva měsíc ach jo…..

 6. Dedek napsal:

  Dobrý den.
  Po dlouhé době a ač na chatě mezi sbíráním hub a nezbytnou údržbou nemovitosti jsem neodolal Vlkovi oponovat. Je to v podstatě poprvé , kdy se naše názory diametrálně liší. Nepokládám se za zemanika ale vidim jeden zasadnější rozdíl mezi Klausem ,Zemanem a mnoha dalšími politiky. Podle mého názoru jsou pro Zemana peníze prostředkem k životu a ne cílem života. To prokázal svým jednáním dostatečně. Sociální demokracie se pro mě stala nevolitelnou v okamžiku , kdy skupina poslanců nedodržela výrazně většinový názor při volbě presidenta v roce 2003. V mých očích jsou oni viníci toho co se u nás dělo v posledních letech . Vše záleží na lidech. A oni jsou vedle Kalouska a jiných lidé schopni všeho. A to je pro život v této republice nebezpečné. Něco v tomto duchu jsem hned po presidentské volbě napsal panu Mitrofanovi. Jeho odpověď byla , že existují i lidé s jiným názorem. Jak moudré.Já z toho mám jeden závěr. Pokud budou tito lidé v soc. demokracii rozhodovat , nemohou dostat můj hlas. Velkou důvěru jsem vkládal v Jiřího Dienstbiera. Svým jednáním v presidentské volbě a po ní jsem ho zařadil mezi Špidlovce ,Zaorálkovce, Sobotkovce a Krausovce.

 7. Puck napsal:

  Prezidentským. anebo poloprezidentským systémem, by se politická situace v Česku jistě nezhoršila. Pokud by zákonodárci nepodnikli pokus na občanech, jak mají ve zvyku a celou ústavu přepsali podle vzoru, třeba Francie.
  Jiným, daleko složitějším problémem je, jak toho dosáhnout. Předně by bylo nutné celostátní referendum a ani to v Česku není zatím bez vůle sněmovny a senátu není možné.
  Takže, prvním krokem by musel být schválený zákon o všeobecném referendu.

 8. Šims. napsal:

  Když byl u vesla Klaus, tak jsme mohli taky jen kritiziovat co dělá špatně a klam se to budce posunovat, nic jsme s tím nenadělali. Nyní je u vesla Zeman, opět komentujeme jeho kroky a nic s tím fakticky „nemůžeme“ dělat. Brečet na rozlitým mlékem je zbytečné. Já vidím jedinou cestu a tou je pořádná ústava. Jedině tlkačit na politiky, aby\ dali ústavu do stavu co nejmenšího zneužívání. To se ale nemůže povést stranám typu zemanovců či BOBO. Zeman byl katapultován na Hrad díky nevolitelnosti knížete, ale rozhodně není v situaci, kdy by měl mít politické kolbiště jen pro sebe (a to on by rád). Včera opět zahrál na stuny populismu par excellence – prověření a omezení restitucí církvím. Část svého příjmu na státní dluh, turné po českých zemích v době předvolební, no neumí v tom ten člověk chodit? Na Moravě se nyní stáčí burčák, ten je „léčivý“. Jo, na Zemana nikdo nemá, ten hraje high šachovou partii, zemanovci budou mít nejlacinější volební kampaň – pořídí ji na účet rozpočtu prezidentské kanceláře.

  • Alex napsal:

   Máte pravdu. Ale ono to jen v té ústavě není. je to i v té politické kultuře. A mnozí to po tom, co tu předvedla pravice prostě vnímají trošku jinak než třeba právě vlk a přisuzují mu dokonce posedlost Zemanem. Jsou to pro mne neuvěřitelně zkratkovité soudy vůči vlkovi. Ne pouze názorová rozdílnost, ale rovnou posedlost. Udivuje to zejména u Laca, zvláště je-li schopen tvrdit, že on k Zemanovi není nekritický – právě proto, že ohledně sebe má pravdu.

 9. Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

  Tak si nejdříve zopakujme co se prezidentu Zemanovi podařilo od začátku února 2013, kdy byl po druhém kole voleb zvolen prezidentem ČR ?
  1.
  Byl inaugurován do úřadu prezidenta ČR
  2.
  Odstranil korupční vládu
  3.
  Zrušil existenci korupčních 101 poslanců v Parlamentu.
  4.
  Jmenoval novou vládu podlé své úvahy.
  5.
  Prosadil nové ústavní soudce.
  6.
  Prosadil Remka a Klausovou na posty velvyslanců, nedopustil jmenování kamarádů Barela na velvyslanecké posty ( Vídeň, Jeruzalém ).
  7.
  Zařídil předčasné volby.
  8.
  Eliminoval snahy ODS diskreditovat státní zastupitelství a policii. Pomohl ODS rozložit a zcela zesměšnil drzou Němcovou, která aspirovala na funkci předsedy vlády.
  9.
  Ačkoliv ignoruje mainstreamová média, je neustále středobodem jejich pozornosti a je někdy i pozitivně hodnocen .
  10.
  Vypouštěním kontrolních provokačních balónků zařídil samo-nominaci potrefených kdákajících hus na tituly „10 největších blbů roku 2013 ČR“.

  Tož za 6 měsíců obdivuhodný výkon.
  Kdo by odhadoval, že něco takového bude možné ještě před rokem ?
  Takže zkorumpovanou pravicí zabetonovaná politika byla drsně rozrušena a po půl roce aktivit prezidenta nezůstal kámen na kameni.

  Stalo se dobře, nebo ne ?

  Tvrdím, že se stalo nad očekávání až moc dobře pro Českou republiku. Teoretické žvásty o tom jestli nadužívá prezident své pravomoci, pomluvy že je narcis a jde mu jen o moc jsou v zrcadle výsledků směšné. Jednak prezident Zeman, jak známo ujíždí leda na tlačence s cibulí a becherovce, jednak, pokud by platilo, že je chtivý po moci, tak tuto moc používá prokazatelně ke zlepšení situace, se kterou si nevěděl z opozice nikdo rady.

  Jó vládnout se musí umět. A taky, podle ovoce poznáte je, ne podle toho jak to ovoce pěstujete a trháte.

  Vlku, od tebe věru objektivitu, natož návrhy jak by věci měly být řešeny lépe nečekám. Střeďáci a pravdoláskaři už jsou takoví. Hodně keců, žádné činy.

  • vlk napsal:

   Jasn ě Laco.
   Má špravdu už Kléma, co měl pod čpeicí nazval takové jako jsme já sociálfašisty. A pak ti to opakovali ještě v dějinách MHD, Vědeckého komunismu a marxismu leninismu.
   Následně ještě na PŠM a odborářských školeních. Takže to přece musí být pravda!
   A v 89 byla kontrarevoluce. Takových jako jsem já.
   Takež ty máš jasno. Já taky. Hodlám pokračovat v tom, co jsem začal. Měřit Klausovi,Zemanovi, Kalouskovi a komukoli jinému stále stejně. S tím tady budeš muset žít. Ale leckde jinde mají metr jako žvejkačku. Podle potřeby jde natáhnout nebo zkrátit. Kam budeš chodit a co budeš číst je tvoje svobodná volba. Moje pak, co budu psát.
   ANo prezident Zeman užívá moc k vylepšení situace v ČR. Tím že jeho kancléř shání volební prachy jakési strany a on sám kandiduje.
   Kolik asi tak peněz by sehnal ten úžasný borec, kdyby nebyl Zemanovým kancléřem?
   A vždycky jsme obdivoval ty, co soudili, že co je dobré pro nějakého „velikána“ je dobré i pro českou kotlinu!
   Stejně jako ty , co tvrdí, že Zeman není na prachy. Jak to víte? Že to kdysi bylo v Mrázkových odposleších? Hm, tak to jo.
   No ale Mrázek nerušeně chodil do Strakovky. …
   A jen tam mne napadlo, z čehopak asi tak posledních 10 let zajišťoval například finančně asi docela náročné vzdělávání své dcery? Z důchodu a platu své ženy.
   no tak jo. Teď tu o Bajajovi.

   • Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

    Vlku, slabota. Není co dodat.

    • Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

     Jó a trochu počítej, roční školné na gymplu dcery je prý 37 000 Kč, takže měsíčně 3083 Kč. Na to bych si troufnul ve prospěch svého dítěte taky i dnes jako chudý důchodce.
     A rád. Co ještě dalšího máš o Bajajovi ?

     • vlk napsal:

      Ano a šatil by s jí v sekáči a sváteční oblečení kupoval v SalonuRákos. NA dovču by s jí bral na přehradu v Hostivaři a počítač a věci do školy bys jí kupoval částečně v sekáči a částečně po sběrnách….
      Jo, ta děvenka na to vypadá. Zeman prý má penzi 14 litrů. Sám to říkal. Financuje z toho fakticky dvě oddělené domácnosti a dceru ve věku, kdy nejvíc stojí. Tak jo, tak Bajaja s úpravou, zabil ne jednu,ale tři saně naráz..

     • Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

      No spekulovat o rozpočtu rodiny Zemanů je trapné, zvlášť když, když se řeší tisícikorunové školné, stejné jako má můj vnuk v soukromé školce. A to nejsme žádní magnáti. Oba víme houby jaké měla příjmy paní Zemanová například. A kolik si prezident našetřil z doby premiérování.

      Nicméně řekl bych jinou věc. Já si myslím Vlku, že Ty nemáš vůbec právo prezidenta Zemana hodnotit. Ty jsi jej nevolil, navíc sis před druhým kolem prezidentské volby umyl ruce jak Pilát, ve chvíli, kdy se rozhodovalo o tom ( a dnes je to na tuty ), zda bude na delší dobu zvoleno pro Českou republiku řešení ultrašpatné, nebo docela dobré.
      Jó, kdybys byl VolímKarel, to by byla jiná. Ale ty ses zachoval, jak se píše v Písmu, nebyls ani horký, ani studený i vyvrhla Tě ústa má.
      Tak teď nech ty co volili, ať tak, nebo onak, aby ty věci probírali a ty dál toč mlýnek s těmi co si umyli ruce.

     • Ladas64 napsal:

      Jestli si pamatuju tak měl příjmy ještě jako autor knížek.Ale nevím kolik jich bylo(těch knih).

   • jaa napsal:

    Ještě něco jste nenapsal Vlku, Katka půjde studovat do švédského LUNDU, na stipedium a bude muset makat, aby si stýpko udržela…. co říct moudrej pán a táta.
    Neteř takhle studovala v Itálii, kdyby se flákala a studovala jako u nás, všechno by se muselo platit. Určený limit musela dodržet. Hmm vyplatilo se,. zvládla to a navíc žába poznala o čem studium je a jak by mělo vypadat…. tedy bohužel jinde ve světě…

  • scallop, reakcionar napsal:

   Dovolim si nakolik reakcionarskych komentaru k desateru Vasi cirkve.

   • scallop, reakcionar napsal:

    1. Ano.
    2. Jistou – dle Vas patrne zcela nepatrnou – roli v tom hral i nejaky Istvan.
    3. Jiste – s pomoci korupcnika Hrdlicky. Praxe s korupcnimi hlasy (Melcak & Pohanka) se ve velikanovi nezapre.
    4. Bezpochyby.
    5. Jistou – dle Vas patrne zcela nepatrnou – roli v tom hral i nejaky senat.
    6. Misto kamaradu Barela jmenoval kamarady Bumbalka.
    7. Jistou – dle Vas patrne zcela nepatrnou – roli v tom hrala i nejaka snemovna.
    8. Snahy ODS o dikretizaci eliminoval, jeho snahy o diskretizaci neeliminuje nikdo. Jeste jste o Nemcove zapomenl napsat, ze je to baba v prechodu, tim ji zesmesnite ze vseho nejvic.
    9. Jiste – napr. vcera ignoroval mainstreamova media celou hodinu sveho drahocenneho case na Prime.
    10. Opet mate naprostou pravdu – napr. oznacenim Hasenkopfa jako autora amnestie odhalil potrefenou husu Hasenkopfa. Genialni.

 10. Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

  A ještě dodatek, žvásty o poloprezidentském systému jsou jen žvásty. Stačí reálná 101čková převaha v Parlamentu a aktivity prezidenta zůstanou jen v roli komentátora. Bude-li mu i za takové situace někdo skákat na list nominantů na 10 největších blbů roku 2013 v ČR, je to jen jeho intelektuální nedostatečnost a prezidentova převaha.

  • Rošádek napsal:

   Velmi zajímavé je studovat slovník těchto lidí.
   Všimnul jsem si, že např. slovo „žvásty“ je jedním z nejoblíbenějších. Spočítá někdo, kolikrát ho má výše uvedený zemanovec ve svých dvou příspěvcích?
   Jinak také velmi populární i u Zemana samotného jsou slova „idiot“,“idiotské“, „hlupák“, „zbabělec“.
   Inu, zkrátka prezident, který je prezidentem všech, a svorníkem, nikoliv rozdělovatelem společnosti – tak, jak tio má být.

   • Rošádek napsal:

    A nelze si nevzpomenout na pověstnou Gottwaldovu „žvanírnu“, že.

    • ujo napsal:

     LG správně napsal: pokud v PS bude 101 (bude muset být ovšem opravdová) Zeman bude moci další vládu jen komentovat.
     Všichni jen trochu soudní to vědí a přesto stále slyšíme a čteme téměř hrůzostrašné věštby (hodně dobrý je ten Gottwald).
     Podivné a téměř podezřelé

     • Rošádek napsal:

      Tak co, ujo, spočítal jste, kolikrát se v těch dvou zemanovitých příspěvcích vyskytuje slovo „žvást“ – v jednotném i množném čísle, a v nejrůznějších pádech? 🙂

     • Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

      Rošádku, příznačné pro obhájce zkorumpované vlády a Volímkarlů je, že se vozí na slovíčkách, ale nedostává se jim argumentů při kritice konkrétních činů prezidenta. Že by další adept na seznam reagentů na prezidentovy balónky ?

    • Admirál napsal:

     Rošánku, zapomínáte, že poslanci v každé chvíli měli možnost změnit ústavu a zatnoout prezidentovi tipec nebo, když by byla jejich ctěná libost, zrušit post prezidenta.

     Pokud to neudělali a jen žvanili, tak se přiblížili pověstné Gottwaldově žvanírně.

     Pokud jde o mé hodnocení, Zeman se mi jako jeho voliči prozátím plně oplácí.

 11. XY napsal:

  No, pane Grösslingu, myslím, že Zemanovi připisujete leccos, co mu zrovna nepatří. Namátkou:
  2.
  Odstranil korupční vládu – ta přece spadla díky Nečasovi sama…
  3.
  Zrušil existenci korupčních 101 poslanců v Parlamentu – chcete snad naznačit, že hlasování dvou pánů poslanců za ODS, které tu 101 pohřbilo, zařídil Zeman? Na tohle bych byl docela opatrný…
  4.
  Jmenoval novou vládu podlé své úvahy. – Pan kancléř přece nikdy neopomene zdůraznit, že je to vláda pana Rusnoka, nikoli pana prezidenta…
  5.
  Prosadil nové ústavní soudce. – Ano, řadu z nich. Kam ovšem řadíte nápad se soudcem Sváčkem?
  6.
  Prosadil Remka a Klausovou na posty velvyslanců, nedopustil jmenování kamarádů Barela na velvyslanecké posty ( Vídeň, Jeruzalém ) – Ještě tam nejsou, ale budiž. Jaké zvláštní výhody pro stát v tom spatřujete? Nebo je to jen splátka za předvolební podporu?
  7.
  Zařídil předčasné volby. – Vážně? To snad zařídil parlament svým usnesením, když se rozpadla 101… Viz komentář k bodu 3.
  10.
  Vypouštěním kontrolních provokačních balónků zařídil samo-nominaci potrefených kdákajících hus na tituly „10 největších blbů roku 2013 ČR“. – To je k úvaze a obávám se, že velmi záleží na subjektivním postoji hodnotitele…

  Při tom všem sleduje mnoho cílů, jeden z těch zjevných je posilování zemanovských „veverek“ SPOZ – to je podivný podnikatelský konglomerát tajemných finančních zdrojů v pozadí, navenek sbírka přeběhlých odpadlíků, ochotných udělat cokoli. Ruku v ruce s tím jde trvalá snaha promořit současnou opozici svou pátou kolonou, dosadit do jejího vedení „své lidi“, a tím ji ovládnout. .
  Přitom bezostyšně popírá principy, k nimž se sám hlásí – čili to jsou jen takové kecy pro veřejnost – asi jako modré kolečko a podobní zázraky z prava. Tím se bohužel asi nejen pro mne krajně znedůvěryhodňuje.

  • Řezníček z Brna napsal:

   A teď by bylo dobré sestavit (i když jen spekulativní) scénař, co by bylo dosaženo, kdyby na Hradčanech seděl náš milý knížepán, sedící spící.

  • Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

   Pane XY, tak jen k tomu nejdůležitějšímu co jste napsal. Samozřejmě, že to v politice nefunguje tak primitivně jak si myslí někteří jednodušší lidé.

   Ona se sice vláda rozsypala po aféře milenky Nečase, ale prezident, pokud by dodržoval „ústavní zvyklosti“ ( takový Barel by to jistě udělal ), by měl jmenovat vládu Němcové, ne Rusnoka a tak by jízda vlády Kalouska močálem černým dál vesele pokračovala. No a když by byli u zdrojů rozdávání prebend, tak by jistě fungovala i 101. Takže, vliv prezidenta nepřímý, ale rozhodující, to snad ví every little baby.

   Jmenoval premiéra a nepochybně i ducha nové vlády a to bylo dobře. Kromě kopance Balvína zatím samá pozitiva.

   Sváček ? Kdo nic nedělá nic nezkazí, občas se holt i nepovede. I když já bych prezidenta docela, i když jeho stoupenec, podezíral, že předem věděl, že jeho volba neprojde. Může ale říci, i takového jsem navrhoval. Jsem jen člověk. Nicméně výsledný talíř s ovocem ? Na rozdíl od Klause odborníci tvrdí, že paráda.

   Remek, Klausová, nepochybně dobře pro český průmysl a obchod, špatně pro ty co vidí ve velvyslanci pravdoláskaře, který má za úkol podporovat opozici v místě svého působení, jako kurvy Pussy Riot, které tak miluje Schwarzenberg.

   Ano, prezident zařídil předčasné volby, viz. výše, jak došlo k debaklu 101 odříznutím od korupčních penězovodů ve prospěch potenciální vlády Kalouska.

   • xy napsal:

    Pane Grösslingu, na úvod jen pro jistotu osobní sdělení – doložitelně nejsem voličem ani jednoho z finalistů prezidentské volby. (Zaplaťpánbu to není Schwarzenberg, ale bohužel Zeman 🙂 )
    Proč mám potřebu se vymezovat vůči vašim názorům, to bych shrnul do tohoto komentáře: Dýchá z nich takřka zbožštění jsoucího prezidenta, který, jak jistě připustíte, je v mnoha směrech problematický. Nepochybně POMOHL nastavit podmínky tak, aby padl 101 mýtus. Ale bylo by mu to houby platné, kdyby v tom směru nenašel v parlamentu spoluhráče. (Co by případně dělal na jeho místě pan Schw., je už v téhle chvíli nepodstatné – na tom místě není a s velkou jistotou už ani nebude.) A pomoci NENÍ zařídit. Že by pan prezident v tom směru projevoval nějaký vděk například svou uměřeností, o tom není ani slechu.
    K postavení velvyslanců mám drobnou poznámku – pokud by snad diplomat jejich postavení, místo aby hájil (a vysvětloval) politiku své vlády, prosazoval vlastní politické názory, pak je zralý na okamžité odvolání. Zahraniční politku státu určuje vláda, nikoli jednotlivý ambasador, změní-li se vláda a její politika, musí velvyslanec tuhle změnu v zahraničí vysvětlit a pokud možno obhájit. V našem případě jde spíše o střet dvou ješitností (a pochopitelné prezidenta mít na určitých místech „své“ lidi, nehledě ke splátce prezidentova dluhu) daleko více než o zájem státu.
    Pokus politicky prosadit onen podnikatelský projekt pana Mynáře je pak už docela podvodem na voličích – ti pánové mají s levicí společného asi tolik jako pan Babiš či podobné projekty. Spíše se, jako mnozí, snaží dostat k těm korupčním penězovodům.
    Málo naplat, mluvíme-li o Zemanovi, jsme u komplementární osobnosti Klausovy. Pamatujete na dvě rozdílné stovky?

 12. Mirka napsal:

  To co u nás selhává není Zeman, ale celých 23 let televize. Zase budeme místo debat o programech a budoucím fungování státu sledovat celebrity šou? V OVM se Moravec Mynáře ani jednou nezeptal na program SPOZu. Celý rozhovor se točil na tom jak levice musí být křišťálově čistá, aby nebyla jako pravice. Některá strana může používat jakékoli prostředky k dosažení vlády, tam je to v pořádku? Moje odpověď by byla. Jak se má něco změnit k lepšímu, když veřejnoprávní médium nekultivuje, nevzdělává lidi. Vyvolené celebrity jsou vybírané svévolně redaktory a jsou voděny před kamerami jako medvědi v cirkuse. Občas je donutí se klanět, občas jim hodí bombónek, většinou, ale mohou jen mručet. Pokud mručí v souhlasu s redaktory, mají naději, že budou do arény možná znovu propobavení diváků vpuštěni. Je to ubohá, blbá šou k ničemu.
  Zeman jim na tuto hru na zábavnou šou nepřistoupil.

  • Rošádek napsal:

   Já myslím, že otázka ohledně včerejšího OVM zní jinak. A sice: Co zase proboha dělal Mynář v televizi?

   • Mirka napsal:

    Neboli, jak vyřešit otázku, jak se dostat s programem do televize , pak do parlamentu a nedělat přitom, pro nikým nehlídané nevolené redaktory, medvěda?
    Není to problém Mynáře, ale televize a jejího vedení.
    Jinak s vámi souhlasím.

    • Alex napsal:

     Mynář nebyl v televizi jako reprezentant strany ale jako kancléř prezidenta, proto se mýlíte.

    • Rošádek napsal:

     Mirko, z jakého důvodu by neparlamentní strana, jedna ze zhruba 60 kandidujících stran, měla mát nějaký přednostní přístup do televize?

     • jaa napsal:

      ABY BYLA ZDISKREDITOVÁNA A TI CO JSOU OUVEJ SE ZASE DOSTALI K MOCI…. mORAVEC NIKDY NIC JINÉHO NEDĚLAL…. I když je za ta léta už šikovnější než jiní… pořád to z něj čouhá jako sláma z bot….ta ČT pravdoláskovost a na modrofialovo…. žádná nestranná veřejnoprávnost….

     • Rošádek napsal:

      Pokud je zamýšleným důvodem častého výskytu zemanvců v televizi jejich diskreditace, tak to by pak bylo v pořádku. Zemanovci mají ale jednoduchou možnost se bránit – tím, že tam nebudou chodit, že.

   • Alex napsal:

    Rošádku, ono je to v podstatě jedno. SPOZ má v názvu Zemana, to plně postačuje, jakkoli je chování Mynáře jako kancléře ve vyspělé parlamentní demokracii naprosto nemyslitelné. On už je to název té strany – vyloženě východního směřování – putinovského. Jde o představu putinovské demokracie, kterou se SPOZ naprosto bezostyšně a bezestudu přímo chlubí.

    • Rošádek napsal:

     Naprostý souhlas, Alexi. Bohužel. Ale nečekal bych, že Moravec bude tuto hru hrát také. Možná se mýlím, ale myslím, že ani Mynářův předchůdce Jakl nebyl v televizi tak často.

     • severočech napsal:

      IMHO Jakl nebyl Mynářův předchůdce, kancléřem byl Weigel a ten tam sand nebyl nikdy.

   • Mirka napsal:

    Jde o to, že česká televize nemá žádnou vizi v oblasti vzdělávání občanské společnosti, vyhovuje jí styl ubavit lidi k smrti.

    • Alex napsal:

     Mirko, můžete mít v tomhle pravdu, nicméně jak byste si to představovala? Jak by si to představoval kdokoli jiný než Vy? Myslíte, že shodně? A především tu máme televizní radu – bohužel ne zrovna vhodného (neodborného či politického složení) a její zásahy. Pomněte zač byl vyhozem Cibulka z rozhlasu – za to, že nevyvážil slůvka paní baronky Přenosilové v nepolitickém pořadu a ve dvou.
     Jiný obdobný případ odjinud – Igor Němec a úřad pro ochranu osobní integrity, jenž dal pokutu Bradáčové za to, že zveřejnila platy na státním zastupitelství. Také pěkný kousek.

     • Mirka napsal:

      Líbil se mi pořad Lampáreň, klidně bych ho okopírovala.
      Na redaktora bych vyhlásila konkurz, ke kterému by se mohli vyjádřit občané i odborníci.

     • Mirka napsal:

      Přesně

     • Mirka napsal:

      Podle toho jak dopadnou volby, bude více, nebo méně potřeba mít silného presidenta. Televize ke zlepšení pměrů v ČR může přispět, nebo si dál dělat politiku ve svém redakčním sobeckém zájmu.
      http://blisty.cz/art/69878.html

    • jaa napsal:

     paradoxní je že většinu vysílání jsou archívní zdroje ze socialismu….hmm kampak všechny ty peníze jdou… ještě pořád na platy a odměny velení????

 13. Jméno a příjmení napsal:

  Zajímalo by mě, jestli tady někdo věří, že vlk skutečně není Volímkarel.

  Dále by mě zajímalo co je to za spamový filtr, který mi maže příspěvky několik hodin po jejich zveřejnění. Každopádně jej zdravím a přeji mu, ať se se Zemanovým vítězstvím konečně smíří.

  • Alex napsal:

   Vaše spekulace ohledně vlka jsou kouzelné. Zřejmě Vás ovlivňují razantně sebevědomé obdobné reakce Laca – neustávající a v osobní rovině. A navíc mylné. U Laca je to tím podivuhodnější, čím více se sám hájí, že k Zemanovi není nekritický. Má pravdu, ale tím spíše nechápu, proč vlkovi přisuzuje se zoufalou tvrdohlavostí stejně jako mnozí jiní včetně Vás zbožňování či volbu Schwarzenberga a nekritickou nenávist vůči Zemanovi, ač tomu tak zcela zjevně není.

  • Cech napsal:

   Mohu Vás ubezpečit že vlk není a to zdůrazňuji není žádný volímKarel.
   Pan vlk má problém s něčím jiným, je to především rovný člověk a předpokládá rovnost u všech ostatních.
   Pane Jméno a příjmení u pana vlka jako u postaršího člověka selhala představivost.
   Prostě pan vlk si nedokáže představit,že existuje takový obrovský rozsah masmediální manipulace v Česku, který je schopen zlikvidovat i ty elementární pilíře demokracie,vytvořit takové prostředí ve kterém, principy demokracie nemohou bez ohromné deformace v žádném případě fungovat.
   To je ten jeho problém ale volímKarel,to pan vlk není ani náhodou !

   • Jméno a příjmení napsal:

    Takto nezávislý nevolič nevystupuje. Takovouto zášť vždy pozoruji jen u lidí, kteří podlehnou mediálni masáži a aby si sami před sebou nepřipadali zmanipulovaně, potřebují si svůj krok (volbu) nějak dodatečně odůvodnit. Tato zášť až za hrob vypadá mnohem spíše jako sebeobhajoba.

    Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Kognitivn%C3%AD_disonance

   • Alex napsal:

    Cechu, jen bych to uvedl na pravou míru. Vlk takový, jak jej posuzujete může být, ale s velkou pravděpodobností nikoli. Tak se Vám jeví. Jinak se jeví Zdeně z suterénu, jinak Lacovi, atd. To nic nemění na tom, že mnozí vstupují do osobní nikoli názorové roviny, což je naprosto neefektivní – v jakémkoli slova smyslu. jsou to jen osobní dojmy, mající význam jen toho pověstného štěku – bez jakéhokoli podložení, jen ty subjektivní dojmy vycházející z odporu k jinému názoru.

 14. Alex napsal:

  Myslím si, že zejména některé reakce nejsou příliš adekvátní. Mně se vždycky přístup vlka líbil a líbí se mi stále. Vůči politikovi – jakémukoli – je dobré být ostražitý a raději více kritiky. Ať chceme či ne, v roce 89 došlo k revoluci, k podstatné změně režimu a z vůle politiků zejména pravice k radikálním změnám v majetkových poměrech. A to vždy obnáší i velice „ukvapené“ kroky ať už z příčin ryze ideologických, z důvodů nekompetence, osobních zájmů atd.
  Nemyslím si, že je ohrožena parlamentní demokracie. Zeman zatím ve většině jen uplatnil jiný a možný pohled na ústavu, zatímco mnozí a troufnu si říci že většina kritiků Zemana vychází v tomto směru z prvorepublikové ústavy či jako Václav Žák odvozují výklad ústavy z obdobných parlamentních demokracií a způsobu chování tam. Zatímní Zemanovo chování vyplývá přece ze situace, kdy i předválečná ústava dávala hlavní roli prezidentovi. A tady lze dle mého zatím kvitovat jednání Zemana ve většině s povděkem. To neznamená, že Zeman nemůže být po nových volbách problémem.
  Máme bohužel ústavu, která umožňuje poměrně snadno změny tím, že ve hře ohledně zákonů je jen sněmovna. Senát i prezident díky ústavě nehrají v zákonodárné činnosti za určitých okolností prakticky žádnou roli. Těmi okolnostmi je silové působení vládní většiny byť by byla jen stojedničková. A nutno podotknout, že ty určité okolnosti prostě nastaly. Pravice se neohlížela absolutně nanic a bylo jí naprosto jedno, jak dopadnou jí nastolené změny po převzetí vlády opozicí v obecné poloze – radikální vracející změny. V případě církevních restitucí dokonce uplatnila v rozporu s demokratickými principy i smluvní akt, aby zabránila politické korekci vlastních kroků. Domnívám se, že v případě církevních restitucí to byl protiústavní krok pravice. Proti vlastnímu drtivě většinovému mínění vlastních občanů. Jde o bezprecedentní pohrdání demokracií, základními principy demokracie.
  A tomu odpovídá i chování Zemana – v dobrém i ve zlém. Chování vůči dnešní pravici mu za zlém vůbec nemám. Jejímu nedemokratickému chování bylo nutné se postavit a čelit mu.
  Ovšem stejně tak není dobré, že se pravděpodobně razance vstupu Zemana do politiky jakékoli vlády nezmění a zůstane na obdobné úrovni, pokud kroky příslušné vlády nebudou odpovídat jeho představám. Pak bychom bohužel měli prostě dvě mocenská centra, což není v žádném případě dobré a jen by pokračovala silová politika jednotlivce, byť bezesporu osobnosti. Nemohu tvrdit, že tomu tak bude a v jaké míře. Nicméně třeba jen kauza Putna dává tušit, že je to velmi pravděpodobné a že budeme mít prostě dvě politické reprezentace zejména ve vztahu k zahraničí. Ono není dobré, když se zahraniční politika mění podstatně se změnou vlád, natož v průběhu vlád.

  • zemedelec napsal:

   Pane Alex.
   Velice dobře napsané.
   Já bych ale vrátil k situaci,když Klaus svojí stranou ODS,rozbil Havlovi jeho OH a úplně ho odstavil od rozhodování,tak ty dvě centra jsme měli také.Proto záleží co vznikne po volbách.

   • Alex napsal:

    Toho pana vynechte, to se tady u vlka nenosí a právem. Máte-li na mysli tím návratem snahu po přece jen konsensuálnějšímu postupu v poltice obecně – ať jde o zákony či zahraniční politiku, máte pravdu. Otázkou je zda je toho zatím především česká pravice schopna. A zda je to tudíž reálné.

 15. myrta napsal:

  Pro mne je nepochopitelné,že Klaus dlouhá léta jako prezident se často pohyboval na hraně až za hranou mezí nejen Ústavy. Díky němu tady nastala především taková morální devastace ,kdy prachy,prachy a jen prachy platí .Je jedno jak získané a tak se rozkrádalo,podvádělo za tichého souhlasu slavného prezidenta.Za celých 10 let toho nebylo tolik odsuzováno a kritizovéno jako za 5 měsíců prezidenování Zemana.
  Já bych řekla,buďme rádi že tam máme Zemana s jeho „selským“ rozumem a absolutně nezištnou povahou. Stoprocentní nebude nikdy nikdo,výhrady budou vždy.Ale já vidím jeho přínos v tom hemžení a prskání „elit“ a těch co si začínají uvědomovat,že lecsos bude jinak než jak si představovali. Dejme mu ještě čas .
  Faktem je ,že odhalil neblahou roušku ČSSD a mnoho skalních voličů zaváhá s volbou ,už kvůli nechtěnému Sobotkovi jako premiéra. Faktem je ,že je tu šikovně nastrčená alternativa SPOZ. A pokud se jim podaří nalákat několik současných ministrů,opravdu dobrých odborníků,bude to přesvědčivé lákadlo. Ale dá se to považovat za chybu Zemana? Co dělal Klaus s ODS-přece musela a byla „vedoucí stranou“ -do určité doby.

 16. milo napsal:

  Vlku, zvažte, zda váš názor o tom, že ti dva pánové (Klasus a Zeman) jsou osobnostně stejní, není příliš zjednodušující. Dovolím si poukázat na to, co vidím juako zásadně jiné. Oba pánové se , pravda, vyznačují názorovou vyhraněností a potřebou nenechávat si své názory pro sebe. To je však znak silné osobnosti jako takové. Pan Klaus je obratnější v politické komunikaci, pan Zemana je pro české poměry příliš expresivní. Češi mají rádi kulantnost a pokud mají slyšet něco, co jim je proti srsti, musí to být baleno v humoru. To dokáží ocenit a nad tím se, bez rozdílu fixovaných politických postojů, dokáží zamyslet. Řekl bych, že pan Zeman je lépe erudován filosoficky a sociologicky . Pan Klaus má v této obslati nevýhodu nejistoty, což se projevuje i v tom, že nemá šťastnou ruku ve výběru inspiračních zdrojů a inspiračních autorů. Pan Zeman je v této oblasti blíže realitě sociálních procesů. Pan Klaus myslí v rozměru především nacionality, pan Zeman myslí spíše v rozměru stabilní komunity jako takové. Zmiňujete mocenskou chtivost. Vlku,
  právě vy byste byl ohrožen infarktem – jen si představte ty naše mocenské elity. A připočtěte k tomu, že o nich víte víc než dnes. Hezký den.

  • Alex napsal:

   Jistěže máte pravdu v tom, že dvě osoby nemohou být – dokonce totožné ani v jedné z vlastností. Nicméně ta společná vlastnost tu je, Onen narcismus, třebaže zřejmě rozdílného stupně. Byl-li by totiž Zeman bytostný demokrat, nemohl by připustit, aby se jeho jméno objevilo v názvu politické strany. Co více, nikdy ani náznakem nereagoval na ono prohlášení šéfa SPOZu, že Zeman je pro ně Ježíš. Podle Vás jedno či druhé není dokladem dostatečně škodlivého narcismu?

 17. Skogen napsal:

  Ono ale nestačí posuzovat jen metody. Je třeba posuzovat také cíle. A v tom se Zeman od Klause liší zcela diametrálně.

  Klaus, pověstný svým zhasínáním, je v cílech zcela antagonistický Zemanovi, co by tvůrci legislativních pořádků. Alespoň tak se projevovaly jejich vlády, když byli oba na špici výkonné politiky a měli své vlády.

  Takže se s vámi sice v detailu, nicméně velmi významném, opět rozcházím. A rozdílnost cílů, chcete-li výstupů, jejich politiky, je důvodem, proč jsem ochoten tolerovat daleko více Zemanovi než jeho předchůdci. To není zalepenost nebo ideovost, je to vliv empirické zkušenosti. Zeman mě dokázal přesvědčit, že má na zřeteli prosperitu České republiky. Jedna velká skupina odpůrců se bude skládat z těch, kteří mají na zřeteli zejména zájem více osobní, anebo zájmy cizí.

  • vlk napsal:

   SKogene a jak jste k tomu a na základ ě čeho došel? Tak to mne opravdu zajímá! Oposmlouva za beztrestnost pro ODS.. Bamberg.. Mrázek na úřadu vlády… Konec akc e Čisté ruce… Šlouf stále nablízku… Dvojnásobná volba Klause prezidentem…

   • tata napsal:

    vlku
    dám připominku co v poslední době máte ve zvyku………………a jak to vše víte?

    Oposmlouva za beztrestnost pro ODS………….jen VAŠE DOHADY

    Mrázek na úřadu vlády………..ZDE SILNĚ POCHYBUJI……..NEVÍM ŽE BY BYL ZAMĚSTNANEC…………ale všechno vědět nemusím ani nevím

    Konec akc e Čisté ruce………………OPĚT SILNĚ nadsazené

    ŠLOUF…………JEDINÁ prokazatelná skutečnost

    Dvojnásobná volba Klause prezidentem…opět překroucená fakta

    BOHUŽEL používáte poslední dobou značně cinknuté karty

   • Skogen napsal:

    Už jsem i zde nesčetněkrát zmínil, že tzv „oposmlouva“ mi nijak zvlášť nevadí a považuji ji spíš než za co jiného za emotivní klacek. Jakákoliv politika se středně až dlouhodobým výhledem musí fungovat na politice konsensu. Poziční smlouva platila, protože žádná ze smluvních stran nepřekročila dohodnuté mantinely, to přece víte.

    Když hovořím o prosperitě ČR, mám na mysli stabilitu prostředí, jistou legislativní kvalitu, směřování k hospodářské prosperitě. V tomto mě Zeman přesvědčil a toto je základní podmínkou jemnějších nuancí, o kterých hovoříte vy.

    • Alex napsal:

     Mně Skogene vadila a vadí. Podle mého názoru to není o samotném aktu mezi Klausem a Zemanem, je to o tom, co připustili, aby se dělo v podpalubí. A oni to připustili v zájmu svých funkcí. Dle mého i to byl důsledek jednak stavu demokracie, stavu politiky, stavu politiků včetně Zemana a Klause a existence neexistence KSČM. Důsledky jsou a byly fatální – kam až jsme se v míře korupce dostali.

     • Skogen napsal:

      Byla to, Alexi, přece doba velmi nestandardní. Univerzum, ze kterého se polarity teprve vydělily, tehdy stačilo dostatečně nahlas nenávidět komunisty, anebo alespoň mlčet.

      Kroky ODS a ČSSD v oněch dobách mířily shodným směrem k liberalizaci, nemohly jinak, pouze měřítky se lišily, ale trend byl jasně dán. Vaše dnešní požadavky by tehdy mohl splnit jedině silný autokrat putinovského střihu, pochopitelně se zázemím, které zde ovšem neměl.

      Máte pravdu, že tehdejší rysy měly svou progresi a vyústily v současný nelichotivý stav. Ale to je nutný vývoj, který pouze respektuje celý ten anarchistický Babylón polistopadové doby, který nás k tomuto cíli hnal v daných mantinelech. Ty mantinely nebyly tvořeny dvojicí Klaus – Zeman, tito dva byli pouze průmětem všech společenských faktorů, které se zde sešly a ty věru byly při dnešním zpětném pohledu až směšně zkreslené. Jak byste tehdy chtěl rozhodovat podle dnešních měřítek?

      Zemana, ale ani Klause, nemohu posuzovat v absolutním měřítku, ale vždy a u všech pouze v relativních měřítkách možného. Na základě falešných ideálů jsme si vytvořili falešné prostředí a nyní jen v deziluzi dozráváme.

      U Zemana však na rozdíl od Klause, opět v rámci možného, vidím snahu o postupný přechod ke standardnímu evropskému prostředí. Tedy někam, odkud nás další polarizace odklonila směrem do divočiny a bezvýznamnosti.

      Zeman podle mého stále má co říct. Je to autokrat, jehož doba nazrála, protože z této situace nás bohužel žádní sice zásadoví, ale naprosto bezzubí tlachalové vyvést nemohou.

     • Alex napsal:

      Skogene, zkrátka je faktem, že bez té loajality k těm loajálním by v politice nebyli. To je pravda. Přesto, muselo to dojít až tak daleko? A museli to právě tito dva, kteří tu autoritu měli, nechat dojít až tak daleko? Připouštím, že Zeman se to mohl dovědět pozdě, leč nikdy to nepřiznal, že i takový byl důsledek opoziční smlouvy. V té době to prostě vhodné nebylo. Mělo zůstat o zásadní kontroly opačné strany. Jakkoli chápu dilema velkých stran vydíraných malými. Politika není jen o technologii moci, ale i o následcích některých činů.

     • Skogen napsal:

      Ta autorita je přece pouze podmíněná. Podívejte se na Paroubka, ten měl autoritu jako řemen a jak dopadl, když na stole ležely nabídky, které se neodmítají. Tedy nabídky nikoliv pro Paroubka, ale pro někoho, kdo by ty miliardové dealy nechal proběhnout.

      Mimochodem, jak byste se vlastně chtěl vymezit proti, nenapíšu „nefér“, ale třeba „tvrdým“ praktikám? Uspět zásadovostí a ideály můžete přece jen tehdy, jestliže vaše zásadovost vyzní jako zásadovost a ideály stejně tak. Jenže se opět podívejte na Paroubka a zkuste mi vysvětlit, co byste mu vlastně věcně vyčetl? Dobře, tak neobratnou komunikaci třeba, ale to je přece vzhledem k objektivním skutečnostem nicotnost… Kdybyste chtěl obstát, nespoléhal byste na milosrdenství vlivných, ale vybudoval si vlastní vliv. A teď jde jen o to, nakolik by byly projevy vašeho vlivu v souladu s potřebami druhých. Oproti Klausovi já se Zemanem v podstatných věcech zásadní rozpory nemám.

      Krásou a vznešeností se kochám, jsem-li syt. Jídlo si vychutnávám, mohu-li dýchat. A dýchám, jestliže je splněna podmínka, aby mi před tím vším bilo srdce. Jde to od základních potřeb k finesám. Stejně tak nemohu očekávat ryzí ctnosti a bělostné praktiky v prostředí, které postupně a zejména celkově a rovnoměrně nedozrálo. A taky vím, že i když voják ve válce zabíjel, v civilu pravděpodobně vraždit nebude.

      Takže tady máme Zemana. Fajn, není to vykupitel, jakého bychom si přáli. Koho tedy máme dalšího a v čem je prakticky vhodnější?

     • Alex napsal:

      Skogene, myslím, že v těchto věcech nejsme ve sporu.

 18. jezevec napsal:

  ja myslim ze to jeden z nejlepsich napadu za tu dobu, co jsem zde hostem – aby zeman vzdycky rano zatelefonoval na vlcstejn pro konzultaci

 19. Zdena ze suterénu napsal:

  A což takhle, vlku, toto dnešní dílo nabídnout Aktuálně cz. ? Zařadit se po boku Urbana, Fendrycha, Lipolda, Hvížďaly a dalších. Věřím, že byste v této konkurenci obstál. A ta diskuze pod blogem by byla také výživná, to by i Sylva Šauerová něco utrousila v diskuzi…

  • vlk napsal:

   Už o tom nějaký čas přemýšlím 🙂

  • Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

   Tak, tak Zdeno, myšlenkově přesně ze stejného hnízda.

   • vlk napsal:

    Jasně!
    Od samého začátku jsem dobře maskovanej , spící agent mezinárodního kapitálu a podvraceč a rozvraceč levice!

 20. Jan Čermák napsal:

  Já nevím. Mám pocit, že se stále snažíme napravit zákony, co zákony vyřešit nemohou. Na ústavu bych nasahal, pokud možno vůbec. A chtěl bych upozornit, že se tu vede proti MZ bezprecedentní mediální kampaň/proboha nemyslím na kose, myslím v mediích,a zajímaly by mne všechny konsekvence proč, napadá mne leccos/. Je zobrazován zásadně negativně, ať už říká či dělá cokoli. Již jeho inaugurace byla na Nově pojata jako zesměšňující taškařice. A „nestranné“ je zpravodajství samozřejmě nadále. Je zjevné, že celou dobu padá pro své diabetické nohy, prezentován je jako alkoholik. Mluví se tu o prezidentském systemu, Kalousek mluví. Jediný faktický důkaz? Nejmenoval Němcovou…Copak by někdo soudný mohl? Nabízím za příštího premiera naši uklizečku Galinu….je čistá jako sníh. Nikdy ji nikdo neuplácel. Vyplývá z toho, že tu někdo „buduje“ prezidentský system? Jasně to vyložila na BL paní Salminen- ví někdo kdo to je? Supr analyzy. Možná je mstivý, uvidíme co provede s socdem, určitě je svérázný, určitě je samolibý, ale kdo nejsme. Ale když jmenoval Rusnoka, jasně řekl, viděl jsem na vlastní uši, jmenuji Rusnoka, abych vyvolal předčasné volny, neb jinak to nejde. A vyvolal. Dej mu pánbu věčnou slávu, teď ještě úplně nezpackat ty volby, a nebát se a nekrást. Čeká nás spoustu práce po bačování zaručeně demokratického Kalouska.

  • Robert_H napsal:

   Bezprecedentně?
   Vzpomínáte na tu obludnou likvidační kampaň proti Paroubkovi??
   Nechci ty dva srovnávat a zdůrazňuji, že jsem nebyl jeho sympatizantem, ale ten hyenismus ve všech možných médiích – to byla cílená likvidační kampaň! Myslím, že psavci z bývalého Rudého Práva zajisté bledli závistí. No a proti Zemanovi je to totéž, v bledě modrém. Ono vlastně vůbec nezáleží na tom co dělá, nebo říká. Vše se pošpiní, napadne, zesměšní, pomluví atd… Vítejte v našem Absurdistánu, vítejte v nestranných médiích typu LN a MFD…
   Nechce se ván z toho zvracet???
   Mně ano.

   • Jan Čermák napsal:

    Máte recht. Napadá mne, že obě kampaně vedli volímkarlové a oba /Paroubek asi víc/ hrozili, že levice by mohla vládnout a chovat se jako levice.

 21. Rošádek napsal:

  Jedna věc ve vlově článku se mi zdaá problematická: že by Zeman chtěl ještě svůj úřad obhajovat v příštích prezidentských volbách. Problém je samozřejmě v jeho zdravotním stavu. Normálně měl vlastně už v prezidentské kampani nalít čistého vína a sdělit voličům, že okamžitě po uvedení do úřadu bude potřebovat lékařské konzilium. Mimochodem, lékařské konzilium: to myslím neměl ani Havel, v době jeho největších potíží. Měl svého lékaře, a nazdar.

  • osetrovatel napsal:

   To co měl Václav Havel to nikdy mít bohužel Miloš Zeman nemůže,takovou péčí jako měl Václav Havel tak tu nebude mít žádný z prezidentů.
   Prostě Václav havel byl jednička mezi prezidenty a měl tu nejlepší péči jaká je možná pro Českého prezidenta.

   • Rošádek napsal:

    Václav Havle měl samozřejmě výbornou péči. Ale aby se kvůli jeho skopnutému palci scházelo konzilium, tak to zase ne.

 22. český maloměšťák napsal:

  Pokud za výsledek své volby nezodpovídá ani jeden volič, tak těžko volat k odpovědnosti prezidenta /ale i poslance, ministra…/, jak ? Leda by šlo o odpovědnost imaginární, zástupnou anebo takovou, z které se lze vymluvit či vylhat.
  Snad jen pokud zasáhne soud …ale ani zde to není jisté – za jistých okolností by bylo totiž i dnes možné, aby např. Pekárek hlasoval v parlamentu, JEHO mandát totiž nezanikl / jistě, zanikla poslanecká sněmovna a tak nakonec zanikl i ten jeho mandát – ale je tohle ta správná metoda , jak vynucovat odpovědnost po jednotlivých lidech?? – rozpustit hned celý parlament a to tak, že se k tomuto nemohli vyjádřit voliči ??? – nedošlo tak k zradě jejich vůle , vlády ???/

  A tak si Zeman hraje, tu se slovy, tu se jmenováním profesora, jindy zase místo Miruny a její záhadné Stojedničky pověří někoho stojícího mimo mafiapartajnické struktury – bývalého člena NERVU a prezidenta PF, rozverná to dvojkombinace…:(.

  Kdo si hraje – nezlobí.
  A minimálně jeden přínos ty Zemanovy hry vždy mají – lidé začnou přemýšlet, tu o váze profesorských titulů, jindy o kvalitě parlamentní demokracie, ondy zase o tom, zda je ústavně zvyklé, aby poslanec byl současně i ministrem – a proč by teda nemohl být i soudcem….
  (představte si, kolik by se ušetřilo peněz a času – např. Miruna by mohla Ratha nejen policii a soudu vydat, ale sama by ho i odsoudila…anebo Pekárka by naopak uznala nevinným, to by byla teprve reforma , to byste koukali !!!) anebo zda třeba šéf partaje a současně i ministr a současně i poslanec a současně i kníže 🙂 může kandidovat na prezidenta a to aniž by složil alespoň jednu ze svých funkcí a rolí a zda se náhodou takový člověk nechystá kandidovat na stará kolena i na papeže – jisté zásluhy o rozvoj Církve totiž nyní již konečně má – minimálně coby šéf partaje a poslanec, u ministrování a knížování si nejsem tak zcela jist., ale tento deficit jistě vynahradí společný konířek, co má s Církví – údžba a těžba dřevní biomasy či pobírání eurodotací právě že spojených s tím koníčkem.

  Tož srandy kopec je ta naša demokrácia, súdruhovia.

  • Alex napsal:

   Vlkovi se omlouvám, ale este, nedá mi to. Včera jsem na tom byl jako vlk, také mi to nedávalo smysl. Dnes už ano. Jde o to, že Assad je brutální diktátor se všemi atributy včetně tamní obdoby STB a daleko krutějšího zacházení s oponenty. Jen je shodou okolností sekulární. Proto si tam přihřívá naprosto samostatně polívčičku jak Al kaida, tak Hamas, na jejichž triko padají ona zvěrstva přisuzovaná opozici. S nimi nemá tamní opozice nic společného. A zájmy USA a nejen její včetně národní bezpečnosti ohroženy jsou. Hrozí nebezpečí rozšíření konfliktu na více zemí. Mně to už logiku dává a tentokrát potvrdím Hladise, zaplať bůh, že USA ještě hrají roli světového četníka.

   • Lex napsal:

    Alexi,
    a to „rozšíření konfliktu na více zemí“ má na svědomí Assad nebo ti povstalci?

    • Alex napsal:

     Lexi, kteří povstalci? Al-kaida, Hamas nebo opozice vůči Assadovi?

     • Skogen napsal:

      Žoldáci.

     • Alex napsal:

      Skogene bez Hamasu a Al-kaidy by to byla jen vnitřní věc. Ten rozšiřující rozměr tam hrají právě ty jmenované organizace. Nevím ale, jaké žoldáky máte na mysli. Na čí straně. Já tam, možná mylně vidím 3 strany, každou zcela separátně bez spolupráce s jinou druhou stranou. Nemohu zato, mně to včera smysl nedávalo. A myslím si, že ten zásah už měl proběhnout. Každý den zpoždění věc zhoršuje a znepřehledňuje. Mimochodem reakce Turecka není nelogická.

     • Lex napsal:

      Abyste neměl trauma, Alexi, zjednoduším otázku: „To “rozšíření konfliktu na více zemí” má mít na svědomí Assad?
      A abyste už vůbec neměl pochybnosti o směru otázky – „Proč pak má být, podle Vás (samozřejmě i „světového četníka“) terčem útoku USA Assad?“.
      A teď už úplně, i pro žáky prvního stupně obecné – „Assad vojensky ohrožoval okolní země?“

     • Alex napsal:

      Lexi, to není ta správná otázka. Odpověď přece máte už přímo nad Vaším příspěvkem. Tím rozšiřujícím prvkem jsou ony dvě organizace. Díky nim tam mimochodem dochází k oboustranné genocidě ve smyslu nesmyslných krutostí. A na svědomí má ty krutosti bezpochyby především Assad a ony dvě organizace. Dle mého názoru se to může rozšířit – a hodně včetně Izraele a Palestiny.

     • Skogen napsal:

      Alexi, je to úplně stejné, jako když proti Putinovi demonstrují NGO financované zahraničím. Pochopitelně, nedemonstrují kvůli penězům, z něčeho být živ být musíte, když ta absurdní dramata píšete.

     • strejda napsal:

      Alexi, kdo z té trojice, co jste objevil (jistě je to mnohem více stran) je nejhorší? Assad, fudamentalisté, ostatní? Assada podporují Rusové a Írán, zbylé dva Turecko, Saúdská Arabie se satelity a Západ (USA, GB, F). Bez jejich pomoci by si ani nevystřelili. A demokraté mezi muslimy – kolik jich asi je? Jak by i v případě vítězství vládli? Jako v Libyi nebo Iráku? Nebo by to zkusili jako v Egyptě či Alžírsku?
      Jediný čitelný a ovlivnitelný je Assad.
      Jak se Vám líbí turecká politika vůči Kurdům? Mají právo na povstání a podporu Západu?
      Kdo je větší demokrat, sunnita, šíít, alavita atd?

   • est napsal:

    Možná máte pravdu. Mám ale pocit, že možnost rozšíření konfliktu se se zásahem spíše zvyšuje. Obamu podporují prakticky jen SA, Izrael, Francie, Turecko. A co asi udělá Írán?

    • Alex napsal:

     Jistě, riziko tu je vždycky v takových případech. Ale jde o Blízký východ, dovedete si oředstavit, co by se dělo, pokud se to tam pak sepere všechno dohromady? Mikde jinde není riziko rozšíření konfliktu tak velké jako právě tady. tedy dle mého názoru. Zastaví to někdo poté?

     • est napsal:

      No to myslím. Jestli to Obama nemůže spíš nastartovat. Assad by si s „rebely poradil i sám (náboženská opozice je druhá věc), kdyby v tom ovšem nebyl ten sarin.

     • Skogen napsal:

      Mě by docela zajímalo, jak se mnozí spravedliví humanisté budou tvářit, když se nakonec provalí, že pravdu měla del Ponte, tak jako vyplynulo, že Husajn byl lhář možná, Blair s Bushem ale rozhodně.

     • est napsal:

      Já věřím Ponteové (a dalším), Francie vyrukovala s opakem. Každopádně
      http://www.sott.net/article/265692-People-of-the-world-are-fighting-back-against-Coalition-of-the-Killing

     • scallop napsal:

      Skogen

      Dovolil bych si v teto souvislosti ukazat jako vzorovy priklad Rwandu v roce 1994. Svet tehdy nepodlehl spravedlivym humanistum a zvazoval velice peclive, zda tam jde opravdu o genocidu. Kdyz se totu zapeklitou otazku podarilo zodpovedet, nebyl uz zadny zasah potreba.

     • Skogen napsal:

      Scallop,

      Rwanda měla dvojnásobnou hodně ošklivou smůlu. Za prvé v tom, že nebyla dosti atraktivní pro ty údernější humanisty, za druhé v tom, že se vyvraždili sami. Totéž nějaké Somálsko, kupříkladu. A mnohé další jakoby výjimky by se našly.

      Jenže to není případ Sýrie. Ta je atraktivní dost a v případě nezájmu humanistů by si své problémy vyřešila.

     • scallop napsal:

      Jiste, o Rwandu nebyl zajem – ani od tech „chytrejsich“, kteri humanisty prokoukli. Somalsko je samozrejme jiny pripad – bidakum z USA stala za to, aby tam poslal sve vojaky. Ti tam umirali za posmechu vetsiny evropy, zejmena tech „chytrejsich“, kteri pokrytecke humanisty prohledli. Tezko se divit USA, ze po neuspechu v Somalsku se nehrnuly do Rwanda.

      Ukazovat pokrytectvi druhych ve svete, kde vsichni jsou pokrytci (haji jen sve zajmy) je jednoduche – podobne jako zduvodnit vlastni pasivitu ci primo slepotu.

      „Ta je atraktivní dost a v případě nezájmu humanistů by si své problémy vyřešila.“
      Jak ? Vitezstvim jedne strany a hromadou mrtvol na strane druhe ? Mimochodem, do Syrie proudi ze vsech stran ruske zbrane – at uz primo od Ruska nebo pres Iran nebo z ostatnich zemi (ruskych zbrani je v regionu nejvic a jsou nejdostupnejsi). Kdyby se jednalo o americke zbrane, uz bychom slyseli, ze to vse kontroluje americky vojensko-prumyslovy komplex. Pred ruskym vojensko-prumyslovym komplexem zavreme oci ? Jiste, radeji ukazeme na pokrytectvi ostatnich nez bychom se podivali do zrcadla.

      Jeste pripomenu, ze syrii zabijeji i nase zbrane – letadla L-39 maji na svedomi peknych par mrtvych. Na to si tu nikdo z tech, kteri maji varovny prst namireny na kazde slovo „humanismus“, nevzpomene.

   • Hladis napsal:

    Ja vam na to odpovim Alexi takhle. Nejsem v kuzi Obamy a v této věci bych byt ani nechtel. Ty organizace všechny jsou svým zpusobem teroristicke. At se jedna ty na strane Assada, tak ty na strane rebelu. Tam si nevyberete. Na jedne strane Hizballah s Iranem a na druhé smeska zoldaku a fanatiku placena SA. Muzem se na to divat jak chceme, ale je to valka mezi Sunni a Shia. Mezi zajmy Iranu a zajmy zemi jako SA ci Turecko. Každý si tam hreje svou polivcicku. Tam není dobry a spatny, ale všichni spatni. Jeden terorista proti druhemu. Není tam klid a mate tam silne hrace. Turecko, Izrael a SA. Na druhé strane Iran. A ted si představte byt Obamou chycenem do vlastní pasti a ted do vas všichni husti co potrebuji aby jste udelal. Neudelate to, budete za hajzla. Udelate to, budete taky. Nositel Nobelovy ceny za mir se dostane do kuze neokona, proti kterym tak brojil. Stane se válečníkem, coz on nikdy nechtel a naopak se snazil války ukoncit. Samozrejme vaha a je tlacen ze všech stran, aby uz něco udelal a když to udela, musí to byt poradne………….

    Jinak kdo za to muze, ze se to takhle zvrtlo ? To si jdete všichni hodne do historie. Tady nejde o povstalce a Assada. Tady jde o historicky kontext toho regionu a všech ruznych zajmu, které se tam misi. Figurky na sachovnici se tomu říká.

    • est napsal:

     Obamu nic nenutí tlačit na pilu (aspoň co vím). Mohl počkat na verdikt OSN, mezinár. konsenzus, schválení kongresem aspoň. I Francii dochází, že jde o hodně

     Our aim is not to overthrow the regime. There will only be a political solution in Syria.
     It is not for France to act alone. France respects international law.

     • Hladis napsal:

      Nuti a fest. Chtelo by zase nejaky unik depesi a bylo by zajimave co tam je. Obama je tlacen Tureckem, Izraelem i SA a vlastnimi lidmi. Nechce se mu do toho a tak to ještě zkusil hodit na kongres, cimz všechny dotycne nastval. nezavidim mu ani ň.

     • est napsal:

      Asi otázka osobních priorit. Před světem by si zdrženlivost obhájil. Pokud je loutka, věděl, do čeho jde.

     • Hladis napsal:

      Loutka………..mno hodne lidi jde do uradu s ideály a je rychle vraceno na zem tvrdou realitou. Zrovna Obama tezce na tu realitu narazil. To není o tom, ze by byl nesvepravnou loutkou, ale je v zajeti nejakych garanci, strategii, zajmu a postoju. Je lepsi byt za vola v geopoliticke hre, nebo pro „obycejny“ lid ? Sorry ale lidi jsou diplomacii cynicky receno ukradeni. Když si tu clovek vezme Umeni diplomacie, tak ma vcelku jasno o co jde.

    • Alex napsal:

     Hladisi, já tam vidím spíše tu možnost rozšíření na celý Blízký východ – z hlediska amerických zájmů a nejen jejich. A mně osobně vadí i ty krutosti, které se budou stejně jako nenávist jen stupňovat, přičemž je zcela jistě některé strany budou házet na ty napravé viníky.. Mohu se mýlit, je to daleko a nemusím mít vyhodnoceny správně informace, které jsem si vygooglil. Ale mně to takto dává nějakou logiku v chování Obamy a americké exekutivy.

     • Hladis napsal:

      No to je samozrejme pravda. Je to o zájmech všech ruznych stran, které se stretavaji. V této věci budu cynikem, protože diplomacie a tyhle globalni hratky se nedaji moc hrat s morálkou. to nikdy nikdo nedelal. Vždy to bylo o jednotlivých zájmech bez ohledu na to, jak zrovna zacneme vnimat morálku. To uz je věc spise propagandy, aby to obhájila. Svet je tam v schyzofrenii uz kvůli tomu, ze nejde ukazat kdo je ten bad guy a kdo good guy. Kazdopadne není v nicim zajmu, aby se ten region destabilizoval. Spice must flow.

     • Lex napsal:

      Alexi,
      nějak jsme si všichni moc rychle zvykli, že propaganda ztichla ohledně íránského jaderného programu a postoje Izraele k němu, který směřoval – a to zcela otevřeně – k izraelskému leteckému útoku na ta íránská zařízení – samozřejmě v „preventivní sebeobraně“.
      Nebo se snad něco změnilo na íránském a izraelském postoji? Prd se změnilo. Nedal bych ani bob proti dolaru, že tohle je „jádro pudla“. A my všichni zblběle „čucháme sarin“.
      Scénář byl načrtnut zřetelně – USA pod záminkou „ochrany humanity“ (o tom, kdo ten sarin vypustil, máme jistě každý svůj obrázek) zaútočí na Sýrii – Asad se nechal slyšet, že raketami zasype Izrael – USA nemohou nepřijít napadenému Izraeli (všiml jste si, jak se izraelská diplomacie odtahuje od problému Sýrie?) na pomoc – Írán nemůže nepřijít na pomoc Sýrii – Turecko nemůže zůstat stranou, než aby si rovněž nevyřídilo účty……

      No, třeba jsou to hlouposti. Třeba…..

 23. Lex napsal:

  Vždycky se musím hořce smát, když se někdo ohání prezidentovou (jako představitele moci výkonné) ústavní neodpovědností (čl. 62 Ústavy) proti „odpovědnosti vlády“ anebo „odpovědností vlády“ za exekutivní rozhodnutí prezidenta (čl. 63 Ústavy), která navíc vyžadují kontrasignaci předsedou vlády nebo jím pověřeného člena vlády (takže jde spíš o modalitu odpovědnosti předsedy vlády vůči vládě jako celku).
  Ta hořkost onoho úsměvu vyplývá z otázky, zda si takový člověk uvědomuje, jaká je REÁLNÁ podoba té „neodpovědnosti“ prezidenta a „odpovědnosti“ vlády, resp. snad ani ne z té otázky, ale z té reality. A to zejména v současné době, kdy funkce prezidenta je obsazována přímou volbou, jíž prezident získává vlastní POLITICKÝ MANDÁT k výkonu této funkce, na rozdíl od předchozí úpravy, kdy šlo o mandát vzešlý z rozhodnutí Parlamentu.
  Já samozřejmě znám ustanovení čl. 54 odst. 3 Ústavy, že „Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.“, nicméně nepřipadá vám nyní toto ustanovení už jako jistý anachronismus?
  O jakou odpovědnost prezidenta by se mělo jednat – no samozřejmě, o odpovědnost politickou. Tak jako v případě vlády. Ani vláda nenese za svou činnost žádnou jinou než politickou odpovědnost. Vláda tu odpovědnost nese vůči Poslanecké sněmovně, tj. vůči ústavnímu subjektu, z jehož vůle vzešla či setrvává u moci. A „neodpovědný“ prezident? On tu odpovědnost nenese vůči subjektu, z jehož vůle vzešel? Můžeme říci, že v případném druhém funkčním období, je-li opětovně zvolen, ano – přesněji snad „ne“, už nenese, ale v tom prvním (o kterýžto případ jde v současnosti)? Nebo si snad někdo myslí, že prezident, který by svůj mandát v prvním funkčním období vykonával v rozporu se svým prezidentským slibem, že“ svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“, by mohl od téhož lidu získat mandát i podruhé?
  A jak tedy vypadá ta zdůrazňovaná odpovědnost vlády? „Ze zásad parlamentního zřízení vyplývá, že jde o odpovědnost politickou, která spočívá v tom, že je uplatňována pouze určitým státním orgánem, tj. Poslaneckou sněmovnou, a že k jejímu uplatnění ze strany Poslanecké sněmovny není třeba jako nezbytného předpokladu porušení nějaké povinnosti, ale postačí neshoda mezi vládou a Poslaneckou sněmovnou.“ http://tf.webz.cz/jw/vladyparlament.html
  Tak, tak, nic než politická odpovědnost vůči Sněmovně, kde se ale předpokládá, že má vláda nebo vládní koalice většinovou podporu. A je vymalováno.
  V podstatě nic, než ústavní floskule.
  Dál to rozvádět nebudu, o volání vlády k odpovědnosti by mohly vyprávět stenozáznamy těch mnoha pokusů levicové opozice o vyslovení nedůvěry pravicovým vládám

  Jen se hořce usmívám.

  A protože jsme na Kose, nemohu nepřipomenout vlkovo tolikrát opakované, že „pro něco takového by vláda (nebo její člen či jiný politik) v zemi se skutečnou demokracií byl dávno mimo hru“ (velmi volně citováno).
  Tím mám na mysli, že jsou země, kde odpovědnost vlády vůči parlamentu (ale i prezidenta vůči „lidu“) skutečně funguje. I když i tam mají vlády parlamentní většinu. Není to však o ústavě, ale o politické kultuře. A tu snad u nás, kde vítězství ve volbách stále znamená kořist, nikoliv odpovědnost, přece nikoho ani nenapadne hledat.
  To už fakt spíše ta odpovědnost „neodpovědného“ prezidenta.

 24. Lex napsal:

  To si ze mě dělá Kosa (nebo kdo) prdel – že jsem napsal a odeslal koment, ten se nezobrazil, jako bych neexistoval, a když jsem se jej pokusil poslat znovu, sdělil mi web, že jsem ho už jednou odeslal.
  Jo, odeslal, ale kde je, dopytle!

  • vlk napsal:

   Ve spamovém filtru. Netuším proč. Sem tam také dělám něco jiného, než sedím na Kose. Dneska jsme třeba koukal na fotbal Jabka -Ještědi a hlavně lítal po fotbalových forech, jestli bud e nějaká informace, že Viktorka koupí za Daridu buď Vaňka nebo Pospíšila. A taky to hledání, následně nákup hojně komentoval na stránkách Viktorky. Vím, že to je neodpovědné, ale mám své slabé stránky 🙂

 25. Lex napsal:

  Pokouším se počtvrté:

  Vždycky se musím hořce smát, když se někdo ohání prezidentovou (jako představitele moci výkonné) ústavní neodpovědností (čl. 62 Ústavy) proti „odpovědnosti vlády“ anebo „odpovědností vlády“ za exekutivní rozhodnutí prezidenta (čl. 63 Ústavy), která navíc vyžadují kontrasignaci předsedou vlády nebo jím pověřeného člena vlády (takže jde spíš o modalitu odpovědnosti předsedy vlády vůči vládě jako celku).
  Ta hořkost onoho úsměvu vyplývá z otázky, zda si takový člověk uvědomuje, jaká je REÁLNÁ podoba té „neodpovědnosti“ prezidenta a „odpovědnosti“ vlády, resp. snad ani ne z té otázky, ale z té reality. A to zejména v současné době, kdy funkce prezidenta je obsazována přímou volbou, jíž prezident získává vlastní POLITICKÝ MANDÁT k výkonu této funkce, na rozdíl od předchozí úpravy, kdy šlo o mandát vzešlý z rozhodnutí Parlamentu.
  Já samozřejmě znám ustanovení čl. 54 odst. 3 Ústavy, že „Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.“, nicméně nepřipadá vám nyní toto ustanovení už jako jistý anachronismus?
  O jakou odpovědnost prezidenta by se mělo jednat – no samozřejmě, o odpovědnost politickou. Tak jako v případě vlády. Ani vláda nenese za svou činnost žádnou jinou než politickou odpovědnost. Vláda tu odpovědnost nese vůči Poslanecké sněmovně, tj. vůči ústavnímu subjektu, z jehož vůle vzešla či setrvává u moci. A „neodpovědný“ prezident? On tu odpovědnost nenese vůči subjektu, z jehož vůle vzešel? Můžeme říci, že v případném druhém funkčním období, je-li opětovně zvolen, ano – přesněji snad „ne“, už nenese, ale v tom prvním (o kterýžto případ jde v současnosti)? Nebo si snad někdo myslí, že prezident, který by svůj mandát v prvním funkčním období vykonával v rozporu se svým prezidentským slibem, že“ svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“, by mohl od téhož lidu získat mandát i podruhé?
  A jak tedy vypadá ta zdůrazňovaná odpovědnost vlády? „Ze zásad parlamentního zřízení vyplývá, že jde o odpovědnost politickou, která spočívá v tom, že je uplatňována pouze určitým státním orgánem, tj. Poslaneckou sněmovnou, a že k jejímu uplatnění ze strany Poslanecké sněmovny není třeba jako nezbytného předpokladu porušení nějaké povinnosti, ale postačí neshoda mezi vládou a Poslaneckou sněmovnou.“ /Tady byl odkaz na zdroj, který nyní vynechám, pro případ, že to byl důvod nezveřejnění textu./
  Tak, tak, nic než politická odpovědnost vůči Sněmovně, kde se ale předpokládá, že má vláda nebo vládní koalice většinovou podporu. A je vymalováno.
  V podstatě nic, než ústavní floskule.
  Dál to rozvádět nebudu, o volání vlády k odpovědnosti by mohly vyprávět stenozáznamy těch mnoha pokusů levicové opozice o vyslovení nedůvěry pravicovým vládám

  Jen se hořce usmívám.

  A protože jsme na Kose, nemohu nepřipomenout vlkovo tolikrát opakované, že „pro něco takového by vláda (nebo její člen či jiný politik) v zemi se skutečnou demokracií byl dávno mimo hru“ (velmi volně citováno).
  Tím mám na mysli, že jsou země, kde odpovědnost vlády vůči parlamentu (ale i prezidenta vůči „lidu“) skutečně funguje. I když i tam mají vlády parlamentní většinu. Není to však o ústavě, ale o politické kultuře. A tu snad u nás, kde vítězství ve volbách stále znamená kořist, nikoliv odpovědnost, přece nikoho ani nenapadne hledat.
  To už fakt spíše ta odpovědnost „neodpovědného“ prezidenta.

  • Alex napsal:

   Máte pravdu Lexi. Ale je-li řečeno a, mělo by být řečeno i to b. To je stav dnešní ústavy. Nemusela by vadit v případě existence té politické kultury. Ale to je právě ten problém. Ona tu ta politická kultura není – ani u toho Zemana. A tak můžeme děkovat bohu, že to má v rukou ten Zeman. Ale může být někdo jiný prezidentem. A to by se už nemuselo líbit ani Vám. A ta situace může nastat. Lid není žádnou zárukou, zejména v některých chvílích. Stačí připomenout Klause a jeho počáteční zbožštění? Já chápu Václava Žáka, vzpomenete-li si na jeho poslední repliku, že vychází z toho, jak se i ti prezidenti chovají ve vyspělých parlamentních demokraciích. A dle mého má ta naše opravdu vady na kráse. A to takové, které po zneužití doslova volají. Jak ta situace s vracejícími se zákony (což je při našem chápání kultury věc naprosto zbytečná) či těmi pravomocemi prezidenta. mně se opravdu v těchto bodech ta prvorepubliková ústava líbí mnohem více. Za dnešního stavu věcí bychom ji potřebovali jako sůl. Ne síla a konfrontace, ale opravdu většinový konsensus.

   • Lex napsal:

    Netuším, Alexi,
    proč do mého komentáře montujete Zemana, Klause, Žáka a jánevímkoho.
    Já jsem psal o Ústavě a jejích termínech „neodpovědnosti“ prezidenta a „odpovědnosti“ vlády.
    Nebo už také obsese?

    • Alex napsal:

     Lexi, asi jsem Vás znovu nějak podráždil, ač to nebylo mým úmyslem. Některá slova bez intonace asi vypadají jinak, než, jak pro druhého vypadají napsaná. Asi jsem Váš vstup pochopil špatně, jakkoli si to nemyslím. Je možné, že i Vy jste můj vstup pochopil špatně. Nebylo mým úmyslem jít s Vámi do konfrontace. Reagoval jsem jen tak, jak jsem pochopil. A přidal i svůj názor – na tu ústavu i stran té odpovědnosti, neodpovědnosti. Já bych dal opravdu přednost znění té ústavy v prvorepublikové podobě stran toho vracení zákonů jak u prezidenta, tak u senátu a totéž v případě pravomocí prezidenta. Přičemž chápu, že s tou přímou volbou a tou odpovědností neodpovědností máte pravdu. Asi nějaké nedorozumění.

     • Lex napsal:

      Alexi,
      problém je v tom, že prvorepubliková ani pozdější ústavy neznaly politický mandát prezidenta obhájený v přímé volbě od suveréna moci – lidu. Nemusí docházet ke změně Ústavy, protože současný prezident ji v ničem neporušil ani nepřekročil její mantinely. Jen v některých případech postupoval v rozporu s tzv. „ústavními zvyklostmi“, které však jednak žádnými letitými zvyklostmi nebyly – jen tak byly popsány těmi, kdo je tak chtěli vidět, jednak – opakuji – ty „zvyklosti“ vznikaly za situace dřívějších prezidentů nenadaných politickým nezprostředkovaným mandátem, tj. prezidentů, kteří do svých funkcí byli dosazeni vůlí vládnoucích politických stran a jejich koalic (pokud – jako v roce 2003 ze známých důvodů se k nim nepřidali i „zrádci“ z vlastních politických stran, aby zvolili prezidentem člověka z tábora politického antipoda).
      Samozřejmě – hned slyším námitku – „a co těch 101 podpisů, neřku-li notářsky ověřených“. A já odpovím, co jsem tu už kdysi napsal – prezident to sice asi někdy řekl (určitě to řekl jeho kancléř), ale znáte to – řeč se mluví a pivo pije – důležité je, zda to řekl PLATNĚ, tj. zda ta podmínka byla uplatněna. Pokud nebyla – a to nebyla – šlo jen o řeči, o vypouštění „politických balónků“, o vykřikování příštích tahů na šachovnici, aniž došlo k zahájení hry.
      Nejsem „zemanofil“, ale ani nemám zatemněný mozek tím nebo jiným jménem, kroky prezidenta posuzuji jednak pragmaticky, jednak prizmatem stávající Ústavy.
      V rámci obou prizmat pohledu nelze neříct „OK!“, ačkoliv jistě lze mít řadu výhrad např. k jeho vystupování, nejapnému vyjadřování (citování neexistujících „citátů“ resp. zkreslených citátů – dneska třeba jsem se nasmál, když při zahájení školního roku na tom gymnáziu doporučil studentům zhlédnout Jakešův projev na Červeném Hrádku, že to trvalo asi PĚT minut – svatá prostoto!!, aj. aj. – odkaz na to Zemanovo video neznám, aby to znovu nesežral SPAM filtr, jistě jste ho viděl), atd., atd.

      Nicméně, podstatou mého vstupu byla adorace v Ústavě formálně zakotvené „odpovědnosti“ vlády a „neodpovědnosti“ prezidenta, což v obou případech jsou dnes (u nás) reálně víceméně zavádějící pojmy.

 26. Qiedo napsal:

  Odpověď Hladišovi: Společnost se musí dohodnout na tom, co je morálka. Pro začátek by možná stačilo tak osm až deset bodů přikázání. Kdo by to zaváděl? No ti, co jsou hodně na očích, by se např. k sobě začali lépe chovat, veřejnoprávní sdělovadla by předkládala zprávy bez zaujatých komentářů, upozadila by politiku a šířila by vědu, kulturu a sport, ( a teď tu o Bajajovi?)

Komentáře nejsou povoleny.