O ALTERNATIVÁCH JEŠTĚ JEDNOU


napsal Xaver

Smiřuji se s tím, že po dnešku asi skončí má kosovská „spisovatelská kariéra“ (pokud to vlk dá na sklo). Protože následující příspěvek může pro mnohé představovat ono známé „jak hluboko až klesl“ či neomluvitelnou stařeckou nerozvážnost. Už jsem tu provokoval gender-tématikou, marihuanou, náhradním mateřstvím aj. a teď se chystám vhodit další ostrý granát či přímo minu: budu psát totiž o „konci“ kapitalismu, o socialismu, ba i o K. Marxovi…

 

Na téma v titulku jsem napsal jeden z mých začátečnických článků na KOSU – o alternativách ve všeobecném smyslu (ještě lze dohledat v mém „domě“). Dnes bude má úvaha poněkud užší, tak řečeno zaměřenější. Inspirovala mě k ní diskuze pod nedávným příspěvkem J. Čermáka o stavu dnešní lidské společnosti, potažmo dosaženém stupni vývoje a problémech kapitalismu. Diskutující (a nejen zde, samozřejmě) se vesměs shodli, že tento systém v současné podobě – se svými rozpory, antagonismy, odcizením, chaosem, krizemi atd. – nemůže v žádném případě představovat poslední, definitivní, optimální, jedině možný společenský řád. Řečeno lapidárně dospěli k závěru, že „takhle už to dál nejde“.

Tak dobře, ale jaká je alternativa a jak ji vůbec pojmenovat? Socialismus po nedobrých zkušenostech několika generací je spíše mrtvý strašák, ve stejné podobě nerealizovatelný. Nic na tom nemění fakt, že jistá množina jeho zastánců bude „navěky“ opačného názoru. A naopak jistá množina jeho odpůrců jím bude strašit dál a dál – třeba v předvolebních vřavách…

Vystačíme s neurčitým názvem postkapitalistická společnost? Nebo s ještě zamlženějším postindustriální společnost? (Já bych ještě s výraznou ironií v hlase dodal postautomobilová společnost, protože to je v mých očích fenomén, na který tento civilizační stupeň lidstva asi „dojede“; ale to neberte vážně.)

To vážné začneme probírat na dalších stránkách s pomocí příhodných výňatků z děl od dvou autorů, jejichž vydání dělí třicet roků. Z různých důvodů je budu označovat pouze iniciálami jejich jmen.

První práci napsal v roce 1966 J. T., tj. v době, kdy mohla vycházet u nás jen díla „marxistická“, resp. prosocialistická, jiná, jak potvrdí pamětníci, neměla šanci. Tomu tedy odpovídá i tehdejší slovník a dikce. Avšak při jejich upozadění objevíme myšlenky, které zapadají do zmíněné diskuze na téma „co a jak potom“ a proč. Autor v dané souvislosti operuje zejména s dvěma v jeho době existujícími světovými ekonomickými soustavami a jejich vzájemnými vztahy, resp. rozpory. Podstata jeho výpovědí je, myslím, platná dodnes, avšak některé součásti mohou vyvolávat otázky. Zejména například in puncto vzájemné výlučnosti či nesmiřitelnosti obou soustav, jejichž podsystémy se dnes už v mnoha případech ku prospěchu obou prolínají a „snášejí“.

Dále budu některé jeho závěry vztahující se ke zvolenému tématu článku citovat a jiné volně, srozumitelně interpretovat.

„Světová soustava kapitalismu neustále rodí socialismus, ačkoliv se tomuto procesu, jímž je ohrožována a ničena, zoufale a úpěnlivě brání. Pokud nemá po ruce dostatečné prostředky k jeho přímému „fyzickému“ ničení – a ty v celkovém vývoji nemá vlastně nikdy – nemůže to činit jinak než tím, že hledá a uplatňuje stále nové formy reprodukce mezinárodního kapitálu.“ Jinak řečeno, to NOVÉ, co se z kapitalismu rodí a vyrůstá, rozvíjí a přetváří materiální a duchovní síly společnosti, které vytvořil kapitalismus a vytváří tak zcela jiné společenské síly. Z kapitalismu přebírá a přetváří formy, které vytvořil, a dává jim nový obsah odpovídající nové, vyšší etapě vývoje.

Výsledkem tohoto procesu vznikání a zanikání, konečným řešením jejich vzájemného rozporu nemůže být jiné řešení než vítězství toho objektivně pokrokovějšího. On to nazývá, jak řečeno, socialismem, zatímco současníci ten správný termín a hlavně jeho exaktní náplň budou zřejmě teprve objevovat.

„Tato perspektiva není založena na slepé víře ani na zbožném přání komunistů, nýbrž pochází z železné logiky zákonů historického vývoje lidské společnosti, zákonů, jež mohly být aplikovány na základě poznání skutečné podstaty světových ekonomických soustav, jejich vnitřních hybných sil, aby sloužily člověku jako vodítko jeho subjektivní činnosti.“ Z hlediska současnosti je tu ale otázka (dávní ani současní „revolucionáři“ s ní problém nemají), jakými cestami rozpor dospěje až k hranici svého zániku, jinými slovy v jakých objektivně daných formách se bude vyvíjet a „běžně“ řešit v každém bodu a stupni svého

vývoje. Myslím, že je to otázka zásadní. A za pomoci „marxistických“ pouček a atributů někdejších i současných socialistických režimů (jakkoli se k nim ještě stále mnozí hlásí) je stěží řešitelná.

I KDYŽ… Objevil jsem autora západní provenience M. S., který má velmi svérázné, nikoli nezajímavé názory na K. Marxe. Ve svém díle z roku 1996 mu věnuje jednu kapitolu, z níž volně několik myšlenek interpretuji. Tvrdě se vypořádává hlavně s těmi, kteří ho pozvedli na klíčovou postavu reálného socialismu (někdy posměšně používá výraz ireálný socialismus), přičemž zároveň jeho učení zkomolili až k nepoznání. Vyčítá bleskové pochování K. Marxe po rozpadu socialistického tábora hlavně těm zemím, které po něm pojmenovaly celá města, ústavy, univerzity, náměstí a ulice, když předtím od něj dogmaticky „odvozovaly“ vše: diktaturu proletariátu, učení o socialismu (které interpretovali a hlavně realizovali dle autora pomateně), totalitní vládu jedné strany, všemocná politbyra, násilné zestátnění celé ekonomiky – ba i gulagy a tajné státní bezpečnosti…

Němcům vytýká duchovní provinciálnost, když se za svého velkého syna jako by stydí a přitom psal dějiny jako žádný jiný německý filozof, sociální historik a revolucionář. Jehož pověst pronikla až do posledního koutu zeměkoule. Západ všeobecně kritizuje za to, že Marxovo dílo tam bylo a je (kromě krátkého „revolučního“ období v šedesátých letech minulého století) záměrně zamlčováno, z oficiálních věd vylučováno, takže veřejné mínění jej považuje za „překonaného“.

Přístup autora ukazuje nejvýstižněji tento závěr: Takže je až přespříliš demagogie v tom, když někdo chce antidemokratický a přecentralizovaný totalitní stát (sovětského typu) ba dokonce špiclování různých „státních bezpečností“ a jejich trestanecké kolonie vyčíst ze spisů trierského filozofa a sociálního historika. A ještě přímá citace: „Ti, co věří, že Marx byl pohřben navždy, zřejmě ještě nezaznamenali, že jim byla (jako v bulvární komedii) podsunuta nesprávná mrtvola: státní mrtvola jménem Karel Marx , která s filozofem z Trieru kromě jména nemá nic společného. 150 let trvající spor o originál a jeho ryzí učení ještě v žádném případě neskončil, naopak bude pokračovat, pokud existuje kapitalismus a s ním ve světovém měřítku neřešené sociální a zvláště ekologické otázky.“

Tolik pár snad i k dnešku promlouvajících výpovědí z prací dvou autorů s mými malými doplňky. A pro nás pro všechny i tolik nastolených otázek…Očekávám, že diskutující rozdělí nejméně na dva tábory, každý s více nebo méně silnými argumenty. Bohužel autoři sami reagovat nemohou a já jejich jménem vystupovat nebudu. Hlavně bych si však přál, aby diskuze byla korektní a věcná.

Vlkův  vzkaz  Xaverovi:

Milý  Xavere,

ne Vy jste  na Kose neskončil! Jistě, máte  pravdu, tohle  je  výživný  materiál pro  zdejší diskusní radikály. Jak pro  ty,  kteří  by  zřejmě  rádi  žili v současné Číně, někde v  provincii  střední  Číny,  aby  ještě mohli zažít  vzestup  na  vlastní kůži,  tak  i  jejich zdejší komplementární doplňky, kteří  by si naopak  chtěli  střihnout  úplně  správný  kapitalismus bez přívlastků, s nulovou regulací a žádnými přerozdělovacími programy. Asi takový , který  panoval například  v Británii  kolem roku  1820.  Tyhle dvě  party  by si měli  Váš  článek náležitě užít.  My  ostatní  jsme  si ho se zájmem přečetli….A  rádi  Vás budeme číst  i nadále.Díky.

Příspěvek byl publikován v rubrice Xaverův nový dům se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

130 reakcí na O ALTERNATIVÁCH JEŠTĚ JEDNOU

 1. jezevec napsal:

  nemyslím, že je problém, v míře socialismu, adorace marxe, a/nebo ostouzení tzv kapitalismu.
  problém je v tom, že lidi nemají práci.
  po průmyslové revoluci se statisíce lidí přesunuly z již nepotřebného zemědělství do nového průmyslu. po technické revoluci se statisíce lidí přesunuly z již nepotřebné výroby do nových služeb. ještě po dot.com bublině se pár set tisíc lidí uchytilo v nových IT technologiích.
  dneska pracovní místa ubývají všude, a už není kam dál jít – přitom lidi si zvykli na „právo“ na nějaký standard, a nechtějí slyšet že plátců rovněž ubývá a že celkově chudnou všichni.
  a to je problém.
  jak se to nazve je celkem fuck.

  • VáclavP napsal:

   Hezký den, nechudnou všichni, jestliže je výroba efektivnější tak se celkem vyrobí víc. Jenom z našeho evropského pohledu to vypadá, že chudneme. Ve skutečnosti svět bohatne na úkor Evropy, která přestává být konkurence schopná. Nové pracovní místa se vytvářejí, tak kde jsou pracovníci ochotni pracovat za 10%. 20% toho co v Evropě.

  • Řezníček z Brna napsal:

   Jezevče,
   Problém, že lidé nebudou mít práci Marx už tenkrát předvídal. Při diskuzích o zavedení tkzv. stálého příjmu od státu pro každého občana se objevil Marxův citát, že v budoucnosti dosáhne industrializace takové úrovně, že společnost bude nucena korumpovat určitou část společnosti, aby se neucházela na trhu práce o svoji šanci pracovat. Marx byl svým způsobem opravdu genius, který dokázal předvídat jevy ve společnosti na dlouhou dobu dopředu.

   • jezevec napsal:

    genau. to ovšem platí pouze v případě, kdy
    1) výrobní prostředky a zdroje jsou a zůstanou státní, takže příjmy plynou státu. pokud plynou několika privátním korporacím nebo dokonce jedincům, stát nemá peníze na to, aby platil lidem, kteří nepracují. to je realita dneška. že aby stát platil lidem aby nepracovali, k této fázi se opravdu neblížíme, zdroje nejsou. hodný pan marx si ani ve své domnělé genialitě nedokázal představit, že by většina zdrojů byla v soukromých rukou, zisk z toho plynul na Seychely, a stát měl kulový.
    2) mezi génii dneška tady vznikne tady nová kasta lidí (osobně se obávám, že budou muset spadnout z marsu) – kteří budou usilovně pracovat, vyvíjet a vytvářet hodnoty – jen-tak z čisté potřeby něco dělat, nebo jati altruismem a láskou k bližnímu. to ale prokazatelně nefunguje. tam kde nejsou extrémně schopní lidé extrémně odměněni, nic je nemotivuje aby něco dělali, takže to nedělají – PROTO se socialismus nikde neosvědčil. myšlenka garantovaného minimálního příjmu napadne pouze toho, kdo je línej jak vandrák a toužil by jí dostávat – nikdy toho, kdo by pak pracoval dvacet hodin denně, a neměl za to nic než dobrý pocit, a stejnou mísu čočovice jako jeho soused, který celý den spokojeně pokuřuje a hraje karty.

    • Narcis napsal:

     Co tedy Jezevče navrhujete s lidmi bez práce. Rovnou utratit nebo jen dočasně uložit do lednice?

     • Řezníček z Brna napsal:

      Zákonitě se musí zvyšovat % lidí ve společnosti, pro které skutečně nebude práce. Co s nimi, toť otázka a netrpělivě tedy čekám, co nám Jezevec odpoví.

     • Gerd napsal:

      Navrhuji zrušit současné peníze a zavést novou měnu. Úspory v bankách převést jen do určité výše, např. 1 mil. Kč na osobu.

     • jezevec napsal:

      to já hoši ale fakt upřímně nevím.
      řešení byste spíš měli mít vy, ne?
      troufl bych si tipnout další vývoj, popsat všechny jeho slepé uličky. vidím tři možnosti:
      1) nová komunistická revoluce, zestátnění výrobních prostředků násilím a postupný krach lidstva (syndrom židovských osad po nastolení palestinské samosprávy, či vandalů v římě apod – lůza dokáže krást, ale ne budovat a velebit, často ani udržovat – okradená oligarchie samozřejmě to dělat nebude)
      2) krvavá revoluce – nikoliv ovšem utrácení nepracujících, ale utrácení majetných. následuje syndrom zimbabwe po agronomické revoluci, kdy oligarchie je mrtvá a „osvobození“ bezzemci nedokážou na jaře zasít.
      3) postupný úpadek, kdy nepracující nebudou mít za co kupovat zboží, tedy výrobci a producenti zchudnou, zastaví se vývoj, doberou se zdroje do dna a už pak nebude co krást subj (1) nebo (2) – a pozvolný reset dějin někam zpět k feudalismu, kdy 80% populace bude pracovat v produkci potravin s vysokým podílem ruční práce.

      ale dobré řešení, to je otázka na nobelovu cenu – ne na vlkův obývák.

     • Gerd napsal:

      jezevče,
      řešením je odstranit virtuální peníze z ekonomiky. Obíhá jich už tolik, že nejsou ničím kryty a kdykoliv hrozí odhalení, že opravdu nejsou kryty. Kryty jsou jen důvěrou lidí, že mají nějakou hodnotu, a ta důvěra se pomalu vytrácí.

     • Ernest napsal:

      Jezevče, pokrok v technologiích nezastavíš. Zkuste si představit dobu, kdy technologie bude na takové výši, že ZCELA nahradí lidskou práci. Co by to znamenalo pro kapitalistický systém? Většina lidí by ztratila obživu (přesto, že produkci pro život důležitých věcí by bylo možné při ROZUMNÉ spotřebě zajistit) a v důsledku toho by se přestalo vyrábět – vlastnictví by přestalo produkovat zisk a v důsledku toho by ztratilo pro vlastníka smysl. A co s tou většinou, která by ztratila obživu? Co v této situaci je klíčové? Právě ten vztah k výrobním prostředkům a k hodnocení podle ZISKU. Jak by se situace změnila, kdyby zde tento vlastnický vztah nepřekážel v zajišťování pro život důležitých věcí? Prostě by se vyrábělo dál, bez lidské práce, podle stupně pokroku a podle zdrojů by se zlepšoval životní standard. Píšeš, že „postupný krach lidstva (syndrom židovských osad po nastolení palestinské samosprávy, či vandalů v římě apod – lůza dokáže krást, ale ne budovat a velebit, často ani udržovat „. Proč by „lůza“ mněla začít krást, když by potřebné mohla získat bez toho? A věř, že existují lidé, pro které je práce koníčkem a za popsané situace by CHTĚLI pracovat – práce by se stala VÝSADOU nemnohých. Pokrok v technologiích spěje mílovými kroky a taková doba se blíží. Nemusí to být ihned, ale jednou přijde doba, kdy lidé poznají, že ke spokojenému životu není třeba vlastnictví. A to Marx popsal.

      Pro Gerda: Peníze mají v současné době DVĚ funkce – jednak jako ekvivalent směny (to je jejich prvotní a původní funkce) a za druhé jsou ZBOŽÍ (viz úrok, spekulace na burze a podobně). Zejména té druhé funkce využívá finanční kapitál, aby si přivlastnil cizí práci. A právě tuto druhou funkci peněz je nutné odstranit. Právě o tom jednají země BRICS, které se pokoušejí vytvořit vlastní rezervní měnu a proti tomu brojí ostatní západní svět, zejména USA a hlavně konsorcium SOUKROMÝCH bank pod názvem FED. FED by totiž ztratil možnost „kvantitativně uvolňovat“ dolary a tím ovlivňovat a vyssávat světovou ekonomiku.

 2. tresen napsal:

  „Světová soustava kapitalismu neustále rodí socialismus, ačkoliv se tomuto procesu, jímž je ohrožována a ničena, zoufale a úpěnlivě brání. Pokud nemá po ruce dostatečné prostředky k jeho přímému „fyzickému“ ničení – a ty v celkovém vývoji nemá vlastně nikdy – nemůže to činit jinak než tím, že hledá a uplatňuje stále nové formy reprodukce mezinárodního kapitálu.“
  K tomu by se dalo dodat komplementárně:
  Světová soustava socialismu, pokud někde byť jen trochu povolilo sešněrování dané dogmatem o společenském vlastnictví, okamžitě začala produkovat spontánní zárodky kapitalismu a byla nucena je tvrdě potlačovat.
  Nemohu a nechci se vydávat za někoho, kdo se dokáže ohánět znalostí Marxova díla. Proto těm, kteří se za znalce prohlašují, musím bez reptání přiznat, že mohou mít pravdu, když tvrdí, že všechno to, co se prohlašovalo za Marxovu zásluhu a dědictví, tedy socialistickou společnost v Rusku a v jím podmaněné části světa, vlastně s Marxem nemělo nic společného. Nicméně to má svůj háček: není srovnání s žádnou zemí, která by vybudovala stabilní společnost odvolávající se na Marxe stejně vehementně jako ta sovětského typu a která by přitom fungovala jinak.
  S konstatováním, že svět se mění a že budoucí systémy společenského uspořádání se těžko budou podobat tomu, co popsali teoretikové v 19. století a co pamatujeme ve století dvacátém, asi nikdo polemizovat nebude. Zatím ale nepřišel žádný nový Marx, aby alespoň komplexně popsal všechno to, v čem dnes žijeme a přisoudil tomu nějaký název /s pojmem kapitalismus by asi podle mne nemohl vystačit/. Natož aby přišel nějaký nový vizionář, který by se pokusil odhadnout, kam bude směřovat příští vývoj. Jestli ale někdo chce stavět na ,myšlence, že Marx se v odhadu vývoje lidské společnosti nemýlil, pouze se sekl o několik set let a vynechal, co bude mezi tím, prosím, jak je libo.
  K tomu, co dodal vlk pro ty, kteří by zřejmě rádi žili v současné Číně, někde v provincii střední Číny, aby ještě mohli zažít vzestup na vlastní kůži, tak i jejich zdejší komplementární doplňky, kteří by si naopak chtěli střihnout úplně správný kapitalismus bez přívlastků, s nulovou regulací a žádnými přerozdělovacími programy:
  Nejedná se vlastně o jednu a tutéž skupinu lidí?

 3. vonrammstein napsal:

  Mohl bych být sice věcný, ale nikoli korektní. Tak zas nic.

 4. xyz napsal:

  Vzkaz pro vlka:
  Překlepy budiž, ale prohřešky vůči gramatice prosím ne… 😉 …
  K věci:
  Celospolečenská potřeba práce klesá, důvodem je zejména automatizace výrobních procesů která lidskou práci vylučuje, dále s tím spojená rostoucí produktivita a náhrada fyzické práce i tam kde dříve bývala jediným prostředkem…
  Dnes to podle mne stále funguje tak, že se jak jednotlivci tak i úspěšné firmy zaměřují pouze na to hromadit co největší majetek a tím získat co nejvyšší vliv a společenské hodnocení. To vše ještě eskaluje s prohlubující se globalizací. Pokud nedojde ke změně společenských pravidel posuzování a hodnocení úspěchu, bude vývoj dále směřovat k tomu že čím dál více lidí bude žít na pokraji chudoby. Musel by se totiž změnit způsob jak společnost bude vnímat a hodnotit úspěšné a nakolik oni budou ochotni akceptovat potřeby těch méně úspěšných. Katastrofální roli sehrávají zejména veřejné sdělovací prostředky, které stávající stav podporují, v lidech se seč mohou snaží vyvolávat představy že stávající stav je jediný možný a současně věnují minimální prostor a úsilí z této neudržitelné situace hledat východiska. Stejně tak bohužel až na malé výjimky mlčí i skutečná společenská elita.

  • Řezníček z Brna napsal:

   xyz: Přesně jste uhodil hřebík na hlavičku, máte z mého pohledu pravdu, navíc dokážete výborně formulovat své myšlenky.

 5. Bob napsal:

  Kapitalizmus, aspoň v této podobě budoucnost nemá.
  Heslo pravice o nízkých daních, znamená polarizaci společnosti.
  Nízké daně, znamenají, že nebude na zaplacení „státních zaměstnanců“ (za které jsou mylně, někdy záměrně označováni ministerští úředníci a různí aparátčíci), tj.učitelů, lékařů, policistů, hasičů….
  Samozřejmě nebude na důchody. Až současní „podnikatelé“ (většina platí minimální sociální pojištění dospějí do důchodového věku, to bude pane bublina.
  Vznikne obrovská skupina, která už nebude kupovat auta a další průmyslové produkty, nebude cestovat,
  To přinese obrovské společenské a ekonomické pnutí, jehož výsledkem bude ta další epocha….
  Pravicové heslo, že se má každý postarat o sebe nefunguje. Značná část společnosti to nedokáže (ať už objektivně nebo subjektivně).

  • Ernest napsal:

   Je pofiderní se domnívat, že KDOKOLIV sednes dokáže postarat sám o sebe. SPOLEČNOST je živý organizmus, který JEDINCI zajištuje podmínky k přežití.

 6. Puck napsal:

  Že není práce ?
  A co uštvané ženy, které mají děti a přesto musí tvrdě pracovat, aby rodina nestrádala ?
  A co lidé, kteří mají dvě, tři zaměstnání ?
  A co důchodci – uředníci, co pracují i přes 70 let ?
  A co invalidé, kterým stát bere důchody, a žene je do práce ?
  A co třeba rozšířit služby pro ty, kteří budou pracovat ?

  To vše lze vyřešit, ale to vše si žádá úpravy systému.
  Kapitalismus je stroj, zaměřený na výkon, bez ohledu na to, jak vytížené, či přetížené jsou jeho součásti. Těmi jsou jak lidé, zapojení do systému – managnent, dělníci, ale i bankovní úředníci, …
  tak přírodní prostředí, které je bezohledně ničeno.
  Nu, a proto je zapotřebí stroj neustále zdokonalovat. Nejen, co se týče výkonu, ale i co se týče podmínek, ve kterých stroj pracuje.
  Demokracie je vynález, který to umožňuje. Jenže kapitál vymyslel způsob, jak s demokracii vybabrat. Globalizaci ! Je proto nejvyšší čas pro to, aby demokracie srovnala krok.

  • Puck napsal:

   Globalizace není jediný způsob, jímž si kapitál demokracii ochočil. Jiný, a stejně závažný malér je v tom, že si leckde kapitál demokracii koupil. Jmenovitě také v Česku. 🙂

   • Ernest napsal:

    Ono je to jedno a totéž. Globalizace způsobila, že si KAPITÁL mohl „demokracii“ koupit. Dnes je demokracií nazvána totalita peněz.

 7. Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

  Ten, kdo se u nás radoval a raduje, že reálný socialismus zkolaboval na věčné časy a říká :“Ať táhnou do Číny ( za Havla vykřikovali fanatizovaní Pražáci na Staromáku „Na Kubu, na Kubu.“)!“. Flákal základní školní docházku, zejména, pokud se probíral dějepis. Všechno už tu bylo.

  Tak elementární příklad, jak Historia Magistra Vitae nám našeptává co bude. V roce 1789, když arogance absolutistické monarchie dosáhla ve Francii vrcholu, vtrhl rozhněvaný dav do Bastily a také do Versailles, když mu královna, žijící v luxusu vzkázala, ať jí koláče, nemá-li na chleba.
  Z pohledu těch co se osypou, když se řekne 25. únor 1948 to byl puč holoty non plus ultra. Vždyť on Ludvík byl hlava posvátnými mastmi pomazaná, na kterou se nesmělo šáhnout, neb zastupoval Boha ve věci vlády na zemi.
  I ve Francii současnosti se slaví svátek Pádu Bastily jako ta správná revoluce. Co ale následovalo ? Kontrarevoluce, neboli pády zpět do stále mírnější a mírnější monarchie, až za 100 let na tom bylo republikánské zřízení dost pevně zajištěné. Mezitím na ně útočily ze všech stran spříznění monarchisté, třesoucí se o své trůny.
  Jedinými kamarády revolucionářů ve Francii, byli revoltující američtí osadníci, kteří za odměnu od Francie dostali onoho kýčovitého veletrpajzíka, Sochu svobody, co už je zase synonymem pro moderní teror a kolonialismus, tentokrát globální.
  Nepochybně i tehdy byli ve Francii, po krátkých návratech kontrarevoluce tací co vykřikovali : „Někde v provincii střední Číny chcete si vyzkoušet…Ehm, čo to trepem, na americkém středovýchodě mezi indiány si chcete vyzkoušet návrat skvělého republikanismu a té Vaší demokracie ?“ .
  Jak to se zápasem buržoazní demokracie s absolutními monarchiemi nakonec dopadlo ví i ti, co hulili za školou v osmičce startky, během hodin dějepisu.

  Xavera bych ještě poopravil v jednom, dnes nejde prioritně o to zda kapitalismus skončí a kdy. Dnes jde o to, kdy skončí prolhaná velkoburžoazní hra na demokracii. A kdy to bude ? Marx napsal, že revoluční změny se dějí vždy, když zabetonované společenské vztahy brání automatickému rozvoji výrobních sil.

  A ještě k Marxovi. Není pravda, že se k němu Němci nehlásí. V soutěži o největšího Němce skončil myslím na třetím místě a to prosím byl vlastně německý Žid. Dtto ve Velké Británii. Na všech prestižních vysokých školách po světě se marxismus tvrdě vyučuje a studuje. To jen u nás žádné prestižní vysoké školy nejsou. Zatím.

  Bacha na to oslavovatelé kontrarevolucí ! Historia Magistra Vitae Est. Testis temporum.

  • Trabant napsal:

   „I ve Francii současnosti se slaví svátek Pádu Bastily jako ta správná revoluce. Co ale následovalo ?“

   Revoluce začala požírat vlastní děti, podobně jako u nás v padesátých letech.
   Gilotina měla žně a všechno bylo najednou třeskutě relativní.

   Ano, historia magistra vitae.

   • Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

    Jistě Trabante, tak tomu bylo vždy, když se staré pořádky zabetonovaly a nechtěly ustoupit a to až do dnešních dní, viz naposledy tzv. Arabská jara. Nihil novi sub sole. Ano Historia Magistra Vitae Est, et testis temporum, Amen.

    Ale, píše se, že v rámci takzvané vlády revolučního teroru bylo revolučními tribunály k smrti gilotinou odsouzeno asi 2 000 stoupenců monarchie. To komunardů bylo mnohem víc.

    • Trabant napsal:

     Já o prvních třech občanech, o slavném Triumvirátu, a Vy o stoupencích monarchie.
     Jako bych ze školních hodin dějepisu nevěděl, že překrucovat historii je v barevných extrémech normální. Jsem holt nepoučitelný.

     • Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

      Tak nějak to bude, jak píšete. Historie se pořád opakuje, jen ve vyšších a vyšších spirálách, neběhá do kruhu.

   • Ernest napsal:

    Trabante, to však nezabránilo tomu, aby ta revoluce ve francii nakonec přece jen zvítězila. TO chtěl podle mne Laco Grőssling říci.

  • Majka napsal:

   Marie Antoinetta tu větu o koláčích neřekla a Rousseau prý tento výrok slyšel už v roce 1740. Připisuje se různým osobám.

   • Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

    Důležité je, že onen výrok přesně vystihuje přesně to co si tehdejší protagonisté mysleli, jak konali, včetně té nóbl královny. Kašlala na lidi, žila v přepychovém světě totálně odcizená reálnému světu.

 8. Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

  Původně jsem chtěl napsat hlavy pomazané útočily, a pak se mi to v hlavě akosi pomješalo na spříznění monarchisté útočilY. No, už jsem jak Bush, nejdřív prásk a potom myslet.

  • Cech napsal:

   Nevím proč řešit Marxe v této době,proč řešit zdali Marie Antoinetta onu větu o koláčích neřekla či neřekla?

   Proč se stále snažíme řešit fikci a realita nám utíká?

   Proč se nechceme zabývat například tímto pokusem o naprosto otevřeně silové převzetí moci,který přichází od Babiše?
   Proč nás nezajímá toto špičkové novum,které bylo naposledy použito v Botswaně?
   http://www.novinky.cz/domaci/313313-chci-byt-ministrem-financi-rika-andrej-babis.html

   Hlavně proč se nikdo zde v Čechách nepozastaví jakým způsobem je zabezpečována průchodnost tohoto převzetí moci.

   To hlavní a podstatné je, že pro Česko v současnosti stačí majetek 24 milia a můžete bez obav používat naprosto drzé a naprosto arogantní praktiky při nákupu jednotlivých, pro zabezpečení převzetí moci klíčových ministerstev.
   V důsledku toho neustálého rozboru „chudáka“ pana Marxe a odtržení se od současné reality, je opravdu asi v „naší demokracii“ takovéto převzetí moci již průchozí.

   Viz používaná mediální mlha,kterou si v Česku a to prosím pouze v Česku, klidně a bez obav můžete dovolit:
   http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=790188

   Toto není technologie NSDAP to je o třídu výš.

  • Cech napsal:

   Mám tam neschválený příspěvek,použil jsem 2x odkaz pane Laco Grősslingu, zemaníku a zemanisto.
   Je to o tom, že stále doposud nechápu, proč řešit fikci a ne realitu.

 9. zemedelec napsal:

  Pane Xaver.
  Velice dobré,ale více nutné.
  Možná někteří budou hledat nějaké poučení v minulosti,nebo od některých učenců něco převzít.Jenže podle toho,co se může stát a asi to už hodně lidí chápe,dojdou energetické zdroje,co se v minulosti nestalo a proto se neví jak dál.Možná zdroje budou,ale velmi drahé a na to bude málokdo připraven.Další věci je co píše Bob,nebudou prostředky,ani pro podnikatele,důchodce a o státech nemluvě,státy se topí v dluzích už teď.Co je taky horší,nikdo Vám nedá záruky,že nějakou vytvořenou rezervu budete mít k dispozici ve stáři.Pak se nedivím co se děje ve světě.která velmoc,nebo stát bude mít zdroje,přežívá.K tomu ještě tolik,kolonie se nedrancují jen nerostným bohatstvím,už se vyvádějí přímo peníze.

 10. Jeff napsal:

  Možná by stačilo zamyšlení nad tématem Československo a 60.tá léta, pokud spekulovat, co bude dál. Poučení II. V tomto kontextu jsou výsledky „kontrarevoluce v r.89“ naprosto tristní pro těch dolních 10 mil…přece nás zajímá, co bude tady, ne v Číně. V případě nahromadění „kritického množství“ čehokoli nastává přece kvalitativní změna. Mají ale exsatelity CCCP méně tolerance k totálním excesům vnuceného stavu nebo jsou lépe trénovaní ke sklápění hlav? Na lepšícím se serveru PL jsou volební odhady s 55 tis. dost zajímavé
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Odbornici-kroti-optimismus-Babise-a-Okamury-Pruzkumy-jsou-fajn-ale-lide-se-rozhoduji-az-pozdeji-285664

 11. Šims. napsal:

  Řády mají tendenci se v časech měnit a tak pokud hovoříme o kapitalismu, tak se již nejdná o ten počáteční kapatalismus, jak jej popisoval Marx-Engels, ale hovoříme v současné době o kapitalizmu korporátním. Každá doba mění myšlený společenský pojem podle dalších kritérií a dějinných událostí. V počátcích kapitalizmu se jednalo fakticky o formu otrokářství, který dnes můžteme vidět ještě v modernějším pojetí na Východě (nízké mzdy, maximalizace produktivity přeměnou člověka ve stroj). Do všeho nyní zasahuje globalizace a ta opět mění pořádky. Po monarchistických prvcích dnes volají jen bloudové a zachovávají je jen vysoce konzertvativní společnosti, ale co si budeme říkat – po návratech králů a knížat již nikdo reálně neprahne. Pracuje se zde s určitou „exotikou“, protože na modrou krev si zde již nikdo moc hrát nemůže. Socialismus a komunismus vznikal jako vedlejší produkt kapitálu, který byl vynucený ekonomickými a sociálními okolnostmi jako touha po spravedlivějším uspořádání. Na rovnostářstvíé lidé hodně slyší pokud mají hluboko do kapsy a je takových hodně. A hladové masy se snadno zmáknou, proto ty revoluce o kterých píší dějiny. Našince taky nedostane nikdo do ulic, dokud mají na bůček, pivko a proud na TV. Akorát nevím k jakému společenskému řádu bychom se měli v budoucnosti posunovat. Na Východě se to posunuje k otrokářskému systému a u nás k degeneraci hodnostového systému. Mně ososbně by se zamlouvala revoluce k nastolení morálního, spravedlivého řádu a už jsme u dalšího pojmu – Utopie.

  • VáclavP napsal:

   Paní Šims moc pěkně napsané. Jenom mě přitom napadla jedna vedlejší myšlenka
   Opisuje od Vás totiž ČSSD.
   Vy píšete : „Našince taky nedostane nikdo do ulic, dokud mají na bůček, pivko a proud na TV“
   ČSSD píše : Zlevníme proud, zrušíme poplatky, zvedneme důchody a zadlužovat se budeme jen pod 3%
   Takže ČSSD je vlatně strana přežívající za učelem udržení masy mimo ulice. Dobrá funkce, ale není třeba jí volit.

  • vonrammstein napsal:

   To je velmi snadné. Konvertujte ke katolicismu.

  • Aldo napsal:

   Otrokářský systém na východě? Včera v podvečer jsem potkal ukrajince, kráčel z práce na ubytovnu (byl v zaprášených montérkách – zřejmě stavební dělník), nesl si v igelitové tašce pár rohlíků a kostku sýra – večeři.

   • Hudec napsal:

    Včera večer jsem popíjel s Ukrajincem, slušné bordeaux Chateu Paveil de Luze (apelace margaux). Pojídali jsme ki němu sýr a klobásky. IT inženýr, český občan. Co z toho vyvozujete?

    • Aldo napsal:

     Hudče, jenom tolik že ten váš asi nebude stavební dělník který dělá za 15 tis. hrubého, ze kterého jim ještě něco uškubne agentura. Tomu já říkám novodobé otrokářství, ale tomu vy evidentně nemůžete rozumět. O co, že volíte ODS nebo TOP09?

     • Hudec napsal:

      Koho volím nebo nevolím je moje věc, např. při nedávných prezidentských jsem se zaťatými zuby a pocitem studu volil podle mne o zoubek menší zlo, tedy Zemana.
      A co se týče těch Ukrajinců, ten „můj“ se asi ve škole prostě dobře učil. Třeba je to jen překlep (sám jich také dělám požehnan), ale v tomto případě možná signifikantní – já píšu Ukrajince s velkým „U“ , vy s malým „u“ – z mojí strany to, prosím, berte jako vyjádření úcty ke každému, kdo něco umí. Zedník nebo ajťák, to je mi z tohoto pohledu celkem fuk.

   • Gerd napsal:

    Aldo,
    Ukrajinci zde maximálně šetří a posílají peníze domů na Ukrajinu.

   • VáclavP napsal:

    Promiňte ale já jsem během studia na VŠ večeřel každý večer rohlíky se salámem, pak sem si vzal hypotéku a jedl skoro to samé, má mi být líto Ukrajince, který studovat nemusel ?

    • Skogen napsal:

     Nenechte se mýlit tím, že zde pracují manuálně a na podřadných místech. Spousta z nich vystudovala, je to stejné jako kdekoliv jinde – ti disponovanější (častěji se říká „schopnější“) to zkusí jinde.

  • český maloměšťák napsal:

   Korporátní kapitalismus asi není správné pojmenování pro současný rámec kapitalismu, minimálně ve vztahu ke kritériím vymezujícím třídní struktury ve vztahu k vlastnictví, respektive k dispozičním právům ke kapitálu (v tradičním pojetí).
   Spíše jde o “ kontraktační“ kapitalismus, o „kapitalismus dočasných smluv“, se všemi důsledky , které v sobě takové pojmenování obsahuje – jak co se týče prostoročasové alokace a distribuce kapitálu (s důsledky jako je např.mizení loajality k lokalitě či nezapočítávání takových ztrát jako je např. snižování socioability lokalit, počítá se pouze taková ztráta, která bezprostředně či v nějakém dílčím horizontu ovlivňuje negativně zisk) , tak i pracovně-právních smluv (včetně ztráty předvidatelnosti výše výdělku, délky zaměstnání, kariérního růstu atd.), dále toho, co se kdysi nazývalo přináležitostí k místnímu společenství či vlastenectvím(jak uvnitř hiearchie korporace tak vně dochází k rušení “ příbuzenských vztahů“, časoprostorový rozvoj té které struktury společnosti je zajímavým jen potud, pokud ovlivňuje hospodářský výsledek firmy), v důsledku nejistoty a dočasnosti kontraktů – což standardizované výroby v tak masovém měřítku neznaly, nutně dochází k posilování snah o ovlivňování vládnoucích struktur demokratického státu pomocí forem popírajících kapitalismus volné a rovné soutěže, kdy pak rozhodují takové strategie přežití jako je masivní lobbying, korupce, exkluzivní a nadstandardní přístupy k vládní moci etc..- ale i vyhrožování vládě – např. díky velkému vydíracímu potenciálu , ne nutně vždy opřenému o tržní sílu toho kterého subjektu,, ale právě že vyplývajícímu z povahy kontraktů, které jsou nejisté, chimerické a spekulativní povahy takovou měrou, že samotný spekulující subjekt je překvapen razancí účinku náhlého vypovězení kontraktu…dochází k tomu, že subjekt , považovaný ještě donedávna za velmi spolehlivou „korporaci“ ukáže se najednou ve své nahotě – tím čím doopravdy je – a sice načančaným obalem, uvnitř kterého ale nic není, nic než spoušť , ztráty a zmatek.
   Takové ty klasické korporace, shánějící si vše samy /od materiálu až po management/, vyrábějící si skoro všechno samy , distribující si vše samy a vše si samy prodávající – takových je málo, globální způsob dělby/ respektive sdílení/ práce a alokace kapitálu nejen zrušil takové původní cíle protestantského ducha kapitalismu, on zrušil i smlouvy které uzavřel nejen on sám se sebou – se svým Bohem, ale především ruší i ty vnější podoby původně takových liberálních / svoboda je ve velké, snad i rozhodující míře fenomenem autarkní povahy/ cílů, cílů, kterých mělo být mj. dosaženo vyvažováním nepoměru mezi postavením práce /z velké masy stále ukotvené k lokalitě/ a kapitálu, smlouvou, kontraktem, kontraktem coby metodou hledající souhlas , kontraktem téměř posvátné povahy, kdy obě strany uznají tu nerovnost, ale uznají i fakt, že právě proto je třebas uzavřít tu smlouvu, která měla platit navěky…ale platit přestává /opět jak v které zemi/.

   technická
   I pojem “ lid“ je jen pojmem, původní “ demos“ lze přeložit také jako obec, správní jednotku (volební okrsek), kdy lze už jen pouhou konstrukcí a následnou administrací struktury obcí dospět k velmi rozdílnému pojetí , obsahu…slova “ lid“ – coby zastoupení nejen zájmů demos ale také zastoupení širšího pojetí slova “ lid“ – v nové kvalitě /viz Kleisthenes/, takže ona mystická vysvětlení, že tedy máme takovou či onakou kvalitu demokracie, protože “ lid“ / zde se ale používá, zejména pravicovými mizery pojem “ voliči“ – slovo “ lid“ jim asi evokuje nějakou hrozbu, potažmo jim připadá příliš levicové/ je mizerné kvality a že tedy musíme počkat x generací a nemáme moc možností jak to změnit , vždy bude výsledek voleb stejně mizerný atd atd….
   Mimochodem – v demos se volilo, vybíralo se – osoby, jména, osobnosti…výše se už ale jen /až na výjimky/ losovalo – tedy tam , kam šlo ještě relevantním způsobem vidět, tam se hledělo, tam, kam již dohlédnout šlo hůře, tam se také věřilo – jako je tomu dnes, ale věřilo se v metodu, ne v sílu…souhlas se nacházel tak, že osobnosti měly za úkol se dohodnout, ne se proti sobě – a to již před volbami spiknout, to by bylo absurdní, infantilní, nikam nevedoucí, mizerné…..
   Tolik pak dnes k demokracii – vládě „lidu“.

   • český maloměšťák napsal:

    re : …vždy bude výsledek voleb stejně mizerný, taková mystická “ vysvětlení“ jsou jen mizerným pokusem jak nahradit rozum emocí, respektive žvástem. Jako by prostě nebylo alternativ, „lid“ jako by byl dán, což je nesmysl, jak se snažím naznačit zde – jde totiž o metodu, mechanismy, procesy, nejen o typologie.
    Mimochodem – v demos….“

    (“ Lid tedy není dán, lze jej zkonstruovat a to v realitě – jak se vám líbí ten zdánlivý paradox ? Mně se líbí moc)

    Hezký zbytek odpoledne – revolucionářům, reakcionářům konformistům , tradicionalistům, literárním exhibicionistům…ale i komunistům – tedy těm, co se řídí heslem “ mně, mé rodině a mým kumpánům dle našich potřeb, my ostatním dle jejich práce pro nás“.)

    Ha, ha, ha….:)

   • VáclavP napsal:

    pane Maloměšťáku velice podnětně a pesimistické, ale přesto věřte nebo ne, i v globálním kapitalismu se objevují globalní korporace zodpovědné, resp. i někteří lídři globálních korporací mají stejně myšlenky jako vy. Není to tedy vždy my a oni, je to někdy i my všichni.

 12. Anonymní napsal:

  Vážení

  a pro JEZEVCE

  Velice zajímavý blog,vůbec za co by se měl autor stydět nebo být zatracován.Nedá mi trochu s ješitnosti vrátit ťafku nicku JEZEVCI……….NO sice se písemně vyjadřuji jako IMBECIL jak nedávno napsal.Ovšem je otázka když čtu jeho příspěvky jestli ta inteligence je obsažena v psaní ,,i.y,, ANO JE TO KABÁT………..a to je přesně ten problém,já preferuji co je uvnitř.

  NA PŘÍKLADU jeho příspěvku jezevec napsal:
  Září 15, 2013 v 3.29

  CO JE mu platné že ten kabát má dokonalý aspoň myslím protože já pravopis nikdy neřeším at z důvodu že mě je fuk………určitě je to chyba.

  Když napíše věci což jsou fakticky nesmysl nebo hrubé nepochopení souvislostí.

  TAKŽE…citace……….nemyslím, že je problém, v míře socialismu, adorace marxe, a/nebo ostouzení tzv kapitalismu.
  problém je v tom, že lidi nemají práci.

  Na to si stačí zeptat,položit otázku respektive rozebrat zásadní rozdíl socialismu a kapitalismu

  COŽ ZNAČÍ………..SOCIALISMUS………..UMĚLÁ PŘEZAMĚSTNANOST………zbytečná pracovní místa,tím samozřejmě vedlejší efekt,nikdy nemůže tak ekonomicky soupeřit s kapitalismem,kde naopak je to hlavní vytěžit z minima maximum.

  PAK už je to uhel pohledu co preferujete……….samozřejmě s osobním pohledem vašich předpokladu………bud jste silná osobnost nebo spíše s poleháte na kolektiv.

  Takže jeho…………problém je v tom, že lidi nemají práci……………..je vidět že si sice zakládá na kabátu ovšem souvislosti unikají………práce není právě pro ten princip kapitalismu.

  citace…………….dneska pracovní místa ubývají všude, a už není kam dál jít – přitom lidi si zvykli na “právo” na nějaký standard, a nechtějí slyšet že plátců rovněž ubývá a že celkově chudnou všichni.

  No zde je to hloupost………..chudne většina,ovšem úzká vrstva lidí naopak bohatne
  Na tomto příspěvku je vidět že není pravopis vše………….tož tak pane JEZEVEC

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  naprosto přesně to vystihl………..xyz napsal:
  Září 15, 2013 v 7.37

  zde není co dodat……………………to ovšem plno lidí ta ,,elita,,nepochopí.pak mnohdy stratí vše

  • Xaver napsal:

   Pane TATO, nechci dělat soudce ani advokáta nikomu, ale pokud kritizujete „jezevce“ na základě uvedeného citátu z jeho příspěvku, tak jste zbytečně příkrý. Pan jezevec ve svém vstupu vůbec neřeší klíčovou otázku položenou v blogu. Pouze poukazuje na jeden z velkých problémů (opakuji: na jeden z mnoha, jež současný kapitalismus produkuje), a tím je nezaměstnanost. Tím nemíří ani na tzv. socialismus, ani na to „co bude“; prostě vyjadřuje negativum, které je v jeho očích zásadní. Má na to právo. Jiný z nás by vybral třeba něco jiného, co považuje za hlavní nedostatek dneška.

   • táta napsal:

    pane XAVER
    Myslím že se mýlíte nebo jste nepochopil co píši.

    TAKŽE……TVRDÍTE ŽE NEŘEŠÍ …….on tvrdí……. že problém je nezaměstnanost.

    ano je a zde já se ptám a proč je ta nezaměstnanost……….nezaměstnanost je přece problém ……kapitalismu……….on většinově obhajuje kapitalismus…….

    nezlobte se pak vytrhuje věc se souvislosti…….kapitalismus se rovná nezaměstnanost

    myslím že k němu vůbec nejsem příkrý………..ano jen sem dal ťafku za to že jsem sice v psaní imbecil…………ale oproti němu nazývám věci tak jak sou a v souvislosti.

    ještě jinak položím otázku………..respektive 2………kdo má pravdu on nebo já
    1……..nezaměstnanost přímá souvislost kapitalismus
    2 chudne větší část lidí naopak menší malá část bohatne
    můžete mi tyto 2 body vyvrátit? on má opačný názor jestli mě přesvědčíte že se mýlím pak sem byl příkrý

    • Xaver napsal:

     Pane TATO, jestli „jezevec“ „většinově obhajuje kapitalismus“, tak TO NEČINÍ V TOM SVÉM DNEŠNÍM PŘÍSPĚVKU !!! To račte pochopit Vy, jen na to jsem reagoval, a už se víc nebudu ke sporu vyjadřovat.

     • táta napsal:

      pane XAVER
      NEZLOBTE SE BLOG JE o alternativách,muj příspěvek k němu směřoval že když se tak o někom vyjadřuje………..měl by ho po všech stránkách převišovat.

      takže sem uvedl příklady bod 2 je jasný………..tvrdíte že neobhajuje zde kapitalismus
      to není uplně co sem měl na mysli,a asi sem to nedokázal vysvětlit

      jde o souvislosti………… proč vlastně uvedl nesouvislost s blogem…….

      že lidé nemají práci…………ale že lidé nemají práci je přímá souvislost s kapitalismem
      takže toto prohlašení že to nesouvisí s citovaným ……….je vlastně odvedení od tématu a skritá obhajoba kapitalismu..

      je řeč o alternativách….. vtom případě………alternativa je něco pro něco proti.

      on defakto popřel problém alternativ ALE KONSTATOVAL…………ŽE PROBLÉM je nemýt praci

      což je nevidět souvislost………..nebot nemýt praci je minus pro kapitalismus…….nikoliv pro socialismus.

      pak samozřejmě kloužete po povrchu a ignorujete sovislosti

      TAKŽE…citace……….nemyslím, že je problém, v míře socialismu, adorace marxe, a/nebo ostouzení tzv kapitalismu.
      problém je v tom, že lidi nemají práci.

  • táta napsal:

   omluva
   samozřejmě táta nikoliv anonym

 13. juvel napsal:

  Trochu jiný pohled:
  Je zde křesťanství, učení, že následování J.Krista je jediná cesta člověka ke svobodě, spravedlnosti, pokoji i materiálnímu dostatku. Na základě tohoto učení vznikly lidské instituce, které měly těchto cílů dosáhnout. Výsledky spíše katastrofální.

  Idee socialismu a komunismu. Na základě těchto ideí vznikly celé společnosti. Výsledky opět spíše katastrofální.

  Je zde idea humanismu, demokracie, lidských práv, svobodného trhu, svobodné soutěže, dohromady kapitalismu. Výsledek je, narůstající rozpory a krize společnosti.

  Je zřejmé, že lidé svým úsilím, svou vlastní silou nejsou schopni vytvořit ani Boží království na zemi, ani dobrou socialistickou, či komunistickou společnost, ani dobrou společnost humanistickou, kapitalistickou. Lidskou společnost vždy provází nepřátelství, války, krize, katastrofy, ničení životního prostředí. Jen místo oštěpů,mečů a na koních se válčí raketami a tanky, místo práce zvířat a otroků ovládaných brutální silou, pracují dnes stroje, důmyslná technika a technologie a otroci ovládaní rafinovanějšími metodami. A tak to bude až do hořkého konce lidské společnosti. Neexistuje-li Bůh, t. j. Duch, který je stvořitelem vesmíru, přírody, člověka, je vše marnost. Pro věřícího člověka, křesťana, který má duchovní porozumění , je však pevná naděje, že s pomocí tohoto Ducha situace má řešení.

 14. tresen napsal:

  Jak je všechno relativní….
  Demokraty, které u nás komunisti věšeli po osmačtyřicátém, vedl podobný étos, podobné ideje, z jakých vyrostla francouzská revoluce, než se zvrhla v krvavé divadlo. A francouzskou revoluci tady oslavuje pan LG, který lidi, co nemají rádi komunisty a jejich únorový puč, nazývá kontrarevolucionáři….

  • Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

   Třešni, neoslavuji Velkou francouzskou revoluci. Jako pozorovatel se jen dívám do minulosti a od společenských zákonitostí – automatismů odvozuji co bude v budoucnu.
   Nepodsouvejte mi city, ty ve vědách nemají co dělat a to i ve společenských. Když hodíte kostku se sodíkem do vody, bouřlivé reakci nezabráníte jen proto, že byste si to přála. Ta reakce je přírodní zákon, s tím Vaše city a přání nic nenadělají.
   Je mi líto, že Vás logika žere, neznalost zavádí. Ale ještě není konec světa.

  • Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

   O tom jsem tu psal už několikrát, viz. archiv mých článků na Kose.

 15. tresen napsal:

  Juvel napsal:
  „Je zde idea humanismu,
  demokracie, lidských práv,
  svobodného trhu, svobodné
  soutěže, dohromady kapitalismu.“

  Kapitalismem označil Marx /jestli se nepletu, je i autor tohoto termínu/ konkrétní ekonomický systém, způsob reprodukce výrobních sil a prostředků. O to, jestli byl jeho výklad skutečnosti pravdivý, se dodnes lidé přou. Ideu humanismu, demokracie, lidských práv, svobodného trhu a svobodné soutěže s tím slovem podle mne nespojoval.
  To, že globální kapitálový systém v současnosti prostřednictvím zoufale zadlužených států ničí svobodnou soutěž a v důsledku ohrožuje i demokracii, snad neznamená, že bychom měli rezignovat na ideu svobody a humanismu.

  • juvel napsal:

   Máte pravdu, výraz kapitalismus má užší význam, než ve kterém jsem jej uvedl. Ale dnes se v podstatě demokracie, lidská práva, svobodný trh a.t.d. spojuje hlavně s tímto ekonomickým systémem. .
   Máte také pravdu, že člověk by neměl rezignovat na ideu svobody a humanismu. Svoboda a láska k bližnímu jsou základní náměty křesťanství a je to.křesťanství, které jde až k samotné podstatě, k jádru lidské svobody, když učí, že člověk musí být osvobozen z otroctví hříchu a smrti. K tomu ovšem může dojít jen vlivem jiného, vyššího ducha, než je pouze lidské pojetí humanismu.

 16. tresen napsal:

  Tak jo, pane LG, třeba se pletu, možná neoslavujete. Ale na mne jste fakt dělal dojem, že vám obraz davu ženoucího se na Bastillu velmi imponuje.

  • Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

   Ale kdepak, úplně stejně jsem byl pozorovatelem v roce 1989. Žádné city, chladný pohled a pozorování. Je fakt, že tehdy občas soucit poněkud problesknul, vždyť šlo o současnost. Říkal jsem si, většina chudáků co tu vyřvává a cinká, neví co činí. V osmičce hulili za školou startky, místo aby leželi v knihách.
   Vrcholem bylo, když čékáďáci dorazili na Václavák za pokřiku, Už jsme tady.
   Schválně, že 90 % z nich by si dneska nafackovalo ! No tak dobře, tak 89%.

   Jen ten jejich vůdce si žije v pohodě někde na hausbótu. Občas jsem jej potkal na nějakých recepcích, kam jej ještě v devadesátých letech ze soucitu zvali.

 17. Puck napsal:

  Zajímavá diskuze na Primě.
  Kdo je demagog ?
  Pospíšil, anebo Filip? 🙂

 18. Mirka napsal:

  Nejde o kapitalismus kdy největší majetky jsou v rukách průmyslníků, ani postkapitalizmus, kdy peněžní moc nad planetou přebírají bankovní domy, jde o fungující státní dozor nad soukromými zájmy.
  Revoliční myšlenka, že lidé mají stejnou hodnotu, podkopává moc jakýchkoli oligarchů.
  Postavit proti sobě nesmiřitelně výrobce kapitalisty a spotřebitele a oběma půjčovat naklikané peníze a 1/5 si hned nechávat je geniální.

 19. hordubal napsal:

  Čtení pro delší podzimní večery

  http://www.multiweb.cz/hawkmoon/l-eseje.htm

 20. Narcis napsal:

  Povrchní povědomí, že existoval nějaký ekonom a filosof Karel Marx, na jehož dílo se odvolávala idea existence socialistických států, které nakonec neuspěly v konkurenci s kapitalistickými státy a dnes jsou novým generacím vydávány za ztělesnění zla, je chabým základem pro diskusi. Marx (a obdobně i jeho kolega Engels a následně Lenin) své práce stavěl na rozsáhlém studiu ekonomických, filosofických i dalších odborných prací svých předchůdců i současníků a z těchto poznatků odvodil mechanismy fungování tehdejší společnosti, její hybné síly (práce a kapitál přinášející zisk) a tendence dalšího vývoje. V předpovědi rozporů a problémů kapitalistické společnosti byl mimořádně prozíravý, o čemž se přesvědčujeme i po více než 150 letech. Vyšlo mu, že kapitalismus není trvale udržitelný a že největší zájem na jeho překonání má rostoucí počet stále organizovanějšího proletariátu. Jak by měla vypadat postkapitalistická společnost, Marx řešil jen v nejobecnější podobě, vědom si toho, že potomkům nemůže nic vnucovat a že tento problém si musí vyřešit oni sami. Ačkoli viděl v tehdejší společnosti zárodky budoucí postkapitalistické (socialistické, komunistické), vsadil na organizovanou akci v celosvětovém měřítku především v nejvyspělejších zemích, na revoluci. Současně však tvrdil, že socialismus může zvítězit, jen když prosadí efektivnější způsob výroby.
  V Marxově době byly vyhrocené špatné životní podmínky dělníků, které podněcovaly k brzké revoluci. Naopak podceněny byly možnosti dalšího rozvoje kapitalistické společnosti, zejména možnosti technického rozvoje, který podnikání na základě dosahování zisku a kumulace kapitálu mimořádně urychluje. Technický pokrok zlevňoval výrobky a zpřístupňoval je i těm nejchudším, takže i jejich postavení se zlepšovalo. Boj odborů za lepší pracovní podmínky a technický pokrok umožnily vznik volného času a nabídka pro jeho využití (konzum) se stala dalším významným zdrojem zisků i spokojenosti se svým životem. Dělníci v nejvyspělejších zemích neměli existenční zájem na provedení revoluce.
  Politické přeměny spojené s ideou socialistické revoluce se tak uskutečnily v zaostalých zemích se zčásti ještě předkapitalistickým společenským systémem (Rusko, Mongolsko) a bez kapitálu naakumulovaného ze zahraničních kolonií. Revoluce byly spojené se subjektivním vedením úzkou skupinou revolucionářů a díky nevybíravému odporu a agresi rozvinutějších kapitalistických zemí také s psychologií obležené posádky a vznikem velmi represívního státního aparátu. I v těchto mimořádně nevýhodných výchozích podmínkách centrálně řízené hospodářství dosáhlo řady úspěchů a během několika desítek let změnilo zaostalé carské Rusko na světovou velmoc. V mnoha oblastech technického a vědeckého rozvoje dosáhlo na světovou špičku a reálně ohrožovalo vyspělé kapitalistické státy.
  Problém je, že centralizované vedení je efektivní v podmínkách, kde je jasný cíl (dohnat přední kapitalistické země, vyrábět stejně užitečné výrobky). Jakékoli nesprávné rozhodnutí vedení státu však má dalekosáhlé a velmi nákladné důsledky. Centralizované řízení přestává být efektivní, když jde o pokrok v nových neprobádaných oblastech. Požaduje realizovat jediné správné řešení v době, kdy to ještě není možné. Požaduje cenovou dostupnost pro všechny v době, kdy vývoj nových výrobků v kapitalistických zemích financují ti nejbohatší. Obrovskou nevýhodou se stává také dvojkolejnost vedení státu. Politické rozhodování vedoucí strany dříve urychlovalo rozvoj zaměřením na klíčové úkoly, ale později se stává těžkopádným a riskantním. Špatná rozhodnutí se kupí a dochází ke strategickému zaostávání. Vedení státu řeší stupidity běžného provozu (úklid před 1. Májem) na úkor strategických rozhodnutí, kde už tápe. Od socialismu se odvracejí i ti, kteří si na začátku polepšili. Rozhodující pro ně není nedostatek politických svobod, ale horší zboží a omezené možnosti cestování. Konzumní kapitalismus (jakkoli je to odporná představa pro levicové intelektuály) mohl klidně zvítězit nad kapitalismem, kdyby vytvořil efektivnější výrobu. Nevytvořil a po právu skončil. Kapitalističtí ideologové již v průběhu 50. let poznali tyto vnitřní nedostatky reálného socialismu, přestali se ho bát a naopak umně problémy zvenku podporovali.
  Levicoví ideologové umí přesvědčivě kritizovat nedostatky kapitalismu (rostoucí polaritu bohatství a zhoršující se sociální postavení nejchudších vrstev, zákonitě vznikající vojenské konflikty a poškozování životního prostředí, podrobení států globálním kapitálem,…). Nevím ovšem o tom, že by někdo z nich analyzoval mechanismus funkce současného kapitalismu stejně důkladně jako Marx a dokázal z toho vyvodit dostatečně jasné a srozumitelné závěry o jeho dalších perspektivách. Problém nastane, když mají popsat mechanismy budoucí postkapitalistické (socialistické, komunistické nebo jakýkoli jiný název) tak, aby bylo jasné, že zabezpečí efektivnější výrobu než kapitalismus. Také bývalá hnací síla revoluce – dělníci – už téměř vymizela a není, kdo by ji nahradil. Ideologové nic atraktivního nemohou slíbit a žádnou naději nevzbuzují. Vlastně nabízejí jen jakési mlhavé záplaty na známé neduhy kapitalismu.
  Těžko přecenit možnosti dalšího rozvoje kapitalismu. Přesto si myslím, že systém založený na dosahování zisku svou dějinnou roli už naplnil. Většina technického pokroku, která má smysl, asi již byla realizována. Jezdit rychleji a dál se už nedá a postupně to i ztrácí smysl, když většinu našich potřeb zabezpečí mobilní telefon, v blízké budoucnosti asi implantovaný do těla. Určitý prostor je snad ve zdokonalení zdravotní péče. V blízké době málokdo získá zkušenost se zaměstnáním díky automatizaci, jak se upozorňuje už od 70. let, takže kapitalistický mechanismus odměny za práci neumožní většině lidí zabezpečit své životní potřeby a více volného času nám nepřidá. Dobývání vesmíru může soukromokapitalistická iniciativa zefektivnit, ale celkově je to potenciální cíl lidstva jako celku. A jestli přijde, tak jak v posledních miliónech let zákonitě přichází, další doba ledová, tak velkou část našeho bohatství smaže a budeme mít úplně jiné problémy.
  A ještě na okraj. Apologeti kapitalismu budou vždy tvrdit, že násilí je neodmyslitelným rysem socialismu. Není to pravda. Násilí je neodmyslitelným rysem celých dosavadních dějin lidstva. Socialismus z toho nijak nevybočil a kapitalismus rovněž nepřekonal. Nebyl důvodem pro žádnou ze světových válek. Strašení Čínou je rovněž levné a určené jen pro prosťáčky. Číňané jsou více pragmatičtí než ideologičtí. Po období kopírování zahraničních výrobků a levné pracovní síly se dnes dostali zásluhou centrálního řízení na špičku v řadě oblastí vědy i výroby. Čína bude mít určitě jiný osud, než zbytek bývalé socialistické soustavy.

 21. táta napsal:

  JAK SEM NAPSAL
  velice ZAJÍMAVÁ a přínosná debata.

  DODATEK pro TRESEN…………BOHUŽEL jak vždy jdete v naprostém nepochopení kde je jádro problému…………jen neumím rozklíčovat jestli záměrně nebo jen že nedokážete pochopit co většina pravicových v tomto ohledu zaslepených………..viz třeba POSPÍŠIL NA Primě.

  A TO JE ZASLEPENÝ antykomunismus….neumět rozklíčovat určité fáze

  JE JINÁ DOBA…………..ROZLIŠIT 50 léta pochopit ty souvislosti když pudem na jádro.
  ASI vám to nebudede stačit a budete ti brát že to schvaluji…………nikoliv jen přemýšlím v souvislostech…………….JÁK DOPADL Aliende? KVULI PINOCHETOVI KTERÉHO VĚTŠINA pravičáku udává za vzor .
  jen je samozřejmě otázka muže určitý výsek společnosti na ochranu svých ideí potlačit nesouhlas v krvi………..odpověd je jasná nemuže.
  ALE PROČ většina antikomunistů to vtom opačném gardu to tak nevidí.?

  FANATIZMUS je vždy špatný to znamená i vté podobě antikomunismu.

  vy to stavíte citace…………že bychom měli rezignovat na ideu svobody a humanismu.

  ONA TO SNAD většina levičáků nechce……………myslím že ty slova……ideu svobody a humanismu. si dost pravicových představuje zajímavě………..

 22. táta napsal:

  tresen

  opět příspěvek jezevec napsal:
  Září 15, 2013 v 11.35

  tady je ta odpověd proč jsou ty problémi protože exzistují takový lidi s tímto uvažováním…….a je to s přímím rozporem toho co píšete………….rezignovat na ideu svobody a humanismu.

 23. Jan cermak napsal:

  Mě se hrozne líbí jak pan autor i diskutující jsou nedogmaticti. Ano na idnes by vás utloukli. Zde je patrno,ze doba je těhotná podobnými myšlenkami.mam v zásobníku dlouhou litanii na tohle tema. Zde bych rad vytkl k ze vývoj nemusí nutné jít vždy dopředu. Dlouhe etapy historie byly retardacni. A připojil bych se k paní třešní,je to o demokracii,která je v rozporu s našim současným stavem. A připomenul bych stare reky a jejich zkušenosti s demokracii, a vymyslel heslo: zádný ismus, capek a ne Marx je cesta!

  • táta napsal:

   pane ČERMÁK
   MOC SE NEPOCHOPIL,a už vubec že by tresen ktomu co píšete přispěla.

   SAMOZŘEJMĚ ŽE vývoj nemusí jít nutně dopředu a naopak šel bych dál v našem případě couváme…………a dá se říct že celý kapitalismus couvá na celém světě.

   ALE OPĚT UVEDU že takový SOKOLOVÉ……HLÁSAJ demokracii tohoto typu

   • táta napsal:

    pane ČERMÁK
    UPŘESNĚNÍ……….PROBLÉM JE že demokracie v podání SOKOLŮ JE uplně něco jiného než demokracie………..demokracie je nebo hlavně měla obsahovat morálku ne jen co zakon nezakazuje je povoleno,v podání SOKOLŮ JE ŽE NAOPAK hledají skulinku jak demokracii využít naprosto nemorálně ke svému obohacení……….a ještě pohrdaj těmi co okrádají

  • Xaver napsal:

   Pane Cermak, upřesněte, prosím, poslední řádek. Má tam být ani Marx, nebo ale Marx?

 24. táta napsal:

  tresen
  aby to bylo jasnější………tak dám příklad………..TŘEBA Sokol.a jeho byznis……určitě jste četla jeho obhajobu vybírání pokut a co otom napsal……….. za jeden rok jen vtomto jeho kancelář vydělala 640000 milionů……………to je ta SVOBODA A HUMANISMUS JAK SI TAKOVÝ LIDI PŘEDSTAVUJÍ………….ano na černo se jezdit nemá……….ale za 500 korun vymáhat desetísíce………že on defakto využívá,zneužívá systému………třeba místo aby jednotlivce který jel na černo 3krát vymáhal dohromady……..vymáhá to jednotlivě………….zde je to jeden z nejlepších příkladů

  • VáclavP napsal:

   Ano pane táto, na pravníky je třeba dávat pozor, myšleno jejich příspěvek společnosti. takže začnu…Judr. Husák, Judr. Filip, Judr. Sobotka…..a nebudu tendenční, v jeden čas měla i ODS tři místopředsedy právníky.

   • Gerd napsal:

    JUDr. Pospíšil a jeho známá afinita k exekutorské mafii (Juraj Podkonický, bývalý šéf exekutorské komory je jeho důvěrný kamarád).

 25. Carlos V. napsal:

  Vše je otázka motivace. A není to vůbec jednoduché téma, protože lidi jsou velmi různí a motivují je zcela jiné faktory.

  I proto zkrachoval socialismu, i proto se některým po socialismu stýská.

  Aplikovaný socialismus nemotivoval, ba demotivoval lidi od výkonu. Dával velmi malé úzké a možnosti – ocenění přicházelo povětšinou formou, která zaujala jen část lidí. Desky cti, oslavné články – ano, na někoho to působit může, ale je to velmi limitovaná část lidí. Z důvodu nedostatku motivace existovali na jedné straně flákači – a na druhé víkendoví meloucháři.

  Socialismus si neporadil ani s negativní motivací. Odstranil motivaci přirozenou – tedy významný nedostatek – ale musel ji nahradit silou, tedy povinností pracovat. Ovšem flákače postihnout nedokázal – krom extrémních forem zavírání do gulagů.

  Problém pojetí motivace samozřejmě přetrvává. I na Západě dokázali v řadě případů demotivovat své občany příliš progresivním zdaněním a jinými restrikcemi, které často vedlo – jako u nás – k přesunu aktivit do příznivějších zemí. Jiný druh problémů vidíme na jihu Evropy – přílišné zkostnatění pravidel opět demotivuje lidi býti lepšími, více se snažit.

  Jak jsem napsal, nejsou všichni lidi stejní. Motivace výkonem – negativní i pozitivní – není klíčová pro všechny. Mnoho lidí by rádo klidný život s jistotatmi. A bez urážek a vyvolávání závistnické karty, tito lidé by se rádi věnovali svému životu a nějak na okraji se i nějak živili. Mnoho z nich vzpomíná na socialismus – ale „enjoy first“ přístup je vidět i u zcela mladé generace. Ano, tyto lidi by jistá forma socialismu zajímat mohla.

  A kudy z toho ? Nelehká otázka. Rozhodně je třeba se vyvarovat statickým řešením, která po vzoru socialismu demotivují lidi a srazí výkon společnosti. A zároveň je třeba pamatovat na lidi oceňující stabilitu. Řešením bude nejspíš systém dynamický, který umožní oběma základním skupinám – jsou určitě i mnohé jiné – koexistenci. Takový systém by měl zahrnovat jak cosi jako základní příjem, tak nízké zdanění a široké možnosti. A zároveň obsluhu od státu – ale levnou. A to vše finančně vyrovnané. Nelehký úkol 😉

  • Gerd napsal:

   Carlosi,
   možné by to bylo, a to za situace, kdy stát důsledně ořeže až na dřeň všechny své aktivity. Bude tedy zajišťovat bezpečnost, nějakou hmotnou podporu lidí, ale zbytek činností očeše do maximální podoby. Konečně pak se nestane, aby „socky“ zaměstnanci finacovaly multimiliardáře jako Andreje Babiše různými dotacemi.
   V extrémní fromně by mohlo jít i o zavedení mýtného na cestách pro všechny, většina „socek“ dobrodiní předražených dálnic nevaužívá každý den.
   Pak by mohlo dojít ke snížení daní.
   problém je, že v dnešní době se acházíme analogicky na úrovni přeregulovaného pozdního římského císařství těsně před vpádem barbarů. Tedy před začátkem nevolnictví a rozpadu státu, který už nebyl schopen zajistit bezpečnost svých občanů a hordy barbarů za hranicemi čekaly na možnost získat část výdobytků privilegované vrstvy římské společnosti.

   • xyz napsal:

    Gerde, když už je řeč o těch dálnicích, není to spíš tak že většina těch t.zv. „socek“ ve skutečnosti dotuje prosperující menšinu? Jistě, dálnicím i rychlostním silnicím se dá téměř ve všech případech byť za cenu objížděk vyhnout a dálniční známku si nepořizovat. Průměrná „socka“ pokud si vůbec dálniční známku opatří, využije ji ve srovnání s firmou nebo tím kdo najezdí ročně minimálně několik desítek tisíc km. Přitom už byl připravený přechod na zpoplatnění podle skutečného množství najetých km, ale protože by pak nejspíš poplatky musely citelně narůst byl projekt zastavený. Dálnice se přitom stavějí i udržují nejen z výběru mýtného, ale financují se ze SR do kterého přispívají i ty Vámi zmíněné pracující „socky“

    • Carlos V. napsal:

     Jistě, ale v zájmu spravedlnosti by bylo ideální platít mýtné nejn na dálnicích, ale na všech komunikacích – jistě závisící na typu silnice a zejména vozidla.

     Techniky již zcela proveditelné, cena velká ale rychle klesající. Problém bych měl z monitorováním pohybu, zde ale mám asi smůlu, brzo bude v celé EU každé nové auto stějně monitorováno.

     Pak platí jen uživatel – a nikoli každý. Naprosto spravedlivé.

     • Narcis napsal:

      Není tedy jednodušší tento poplatek zahrnout do daně z pohonných hmot? Je to dost přesně úměrné ujeté vzdálenosti i velikosti vozidla.

     • Carlos V. napsal:

      Ne. Aspoň dokud bude k každé zemi EU jiná daňová politika. Hranice jsou tuze blízko.

      P.S. a chudáci lidi se sekačkami a křovinořezy 😉 Ale vážněji – zdaňovat traktory na poli cílem není.

    • Gerd napsal:

     xyz,
     nic jiného ani nepíši. Zaměstnanci ze svých daní dotují servis státu, který mnohdy nevyužívají ani nepotřebují, ale potřebují jej zaměstnavatelé. Možná by zaměstnavatelé tím, kdyby se na ně přesunuly všechny náklady (např. v případě dálnice nebo silnic náklady za jejich pořízení a údržbu), podniky by hodně zvážily i dostupnost svých dodavatelů a zaměstnanci dojíždění do práce. Smutný důsledek by ale byl rychlé vylidnění venkova, kam by se jezdilo jen na víkendy nebo by zůstal cele zemědělcům.

   • Carlos V. napsal:

    Gerde, díky ! Přemýšlel jsem, jestli něco podobného nenapsat, ale vypadalo by to opět jako provokační mantra minimálního státu byť teď se sociálním aspektem.

    • Gerd napsal:

     Carlosi,
     je to sice divné, ale pokud stát už není v současném rozsahu ufinancovatelný, je vhodné se zamyslet, které ty služby vlastně různé vrstvy společnosti využívají. A v mnoha případech by se přišlo na to, že všichni dotují nějaký obskurní spolek s nejasným cílem. I dnes už jsou někteří viditelní, např. různé agentury pro začleňování Romů, církve a platy jejich farářů, atd. Když se to tak vezme, mnohé funkce státu by většina občanů klidně oželela, aniž by se jich to nějak výrazněji dotklo. Jen ze setrvačnosti je pořád někdo platí a nazývá nedotknutelnými mandatorními výdaji. Tak mandatorní výdaje státního rozpočtu jsou zralé na pořádnou inventuru, nesmí se to však týkat služeb, které si lidé de facto předplatili (např. důchody, pomoc v nemoci, hmotné nouzi, atd.). Zbytek by klidně mohl být na komerční bázi (různé filmy točené ČT).
     Kdyby se např. pomoc postiženým povodněmi převedla na čistě komerční bázi po vzoru předků, kteří vyplavenou vesnici rychle opustili a postavili ji o něco výše, neměli bychom pořád stejné problémy a nemuseli řešit retenční schopnost krajiny. Okolí vodních toků by bylo opuštěné, zatravněné nebo zalesněné, a tím by se retenční schopnost krajiny zvýšila nebo by škody byly nepatrné (zaplavená louka nebo lužní les). Místo toho vydáváme miliardy na protipovodňová opatření.

 26. táta napsal:

  CARLOS
  ZDE MOHU SOUHLASIT. teda většinou
  ač levičák nikdy sem nepsal že socialismus je lepší………..od každého něco by bylo idealní je to možné na to odpovědět neumím.

  pane VÁCLAV
  BOHUŽEL vy jste si vybral to co jsem nemyslel……..pravníka jsem užil jako nejednoduší snadno pochopitelný………..je to vždy kdy peníze jsou nadřazeny morálce

 27. tresen napsal:

  Tato, nevím, proč zrovna mě mlátíte do hlavy Pinochetem. Vždycky jsem psala, že ať byly důvody sesazení prezidenta Allenda oprávněné anebo ne, jakmile Pinochet připustil, aby byl bez soudu popraven jeden jediný Allendův přívrženec, je na místě ho odsoudit.

  Příspěvek o svobodě a humanismu jste asi nepochopil. Byla to reakce na Juvelovu větu, kterou jsem ocitovala hned zkraje. Šlo mi o to, aby se ti, co humanismus, lidská práva, svobodnou soutěž atp. zahrnují mezi atributy kapitalismu, zamysleli nad tím, jestli to není kontraproduktivní.

  • Jos napsal:

   Třešeni, právě jste předvedla, z jakého důvodu jsou vaše příspěvky zdrojem tolika kritických ohlasů. Pinochet se stal grázlem v okamžiku, kdy se rozhodl změnit výsledky demokratických voleb pomocí tanků, stíhaček a bombardérů, které použil proti svým neozbrojeným spoluobčanům. A v okamžiku kdy útočil na palác Moneda už byl vrahem. Ovšem vy jste ochotná uvažovat o „oprávněnosti“ takové akce. Je to prostě „váš“ grázl. Tomu jste ochotná kde co odpustit. Vždyť přece řezal a zabíjel levičáky.

 28. tresen napsal:

  Panu LG jsem vlastně vděčná, že tu připomněl francouzskou revoluci a s ní spojovaný přerod společenského řádu. Je to opravdu dobrý historický příklad, když se tu mluví o krizi kapitalismu a o jeho nahražení jinou společensko-ekonomickou formací.
  Ve chvíli, kdy padla Bastilla, feudalismus byl vlastně mrtev. Ne proto, že byly zčistajasna ohroženy korunované hlavy, zrušeny šlechtické výsady a absolutistická vláda. Byl mrtev proto, že společností už po celá staletí prorůstaly úplně jiné než feudální vztahy. Zprvu nenápadně, v různých zemích různým tempem a s různými vnějšími projevy, nezřídka vázanými na konfesi. Ve Francii konce 18. století už pak šlo o pouhé formální odstranění vnější slupky, což bylo vše, co z feudalismu zbývalo. Proto byly také pozdější pokusy o restauraci beznadějně směšné.
  Co z toho plyne? Samozřejmě otázka, jestli je dnešní situace analogická. Otázka, zda tu pod slupkou přežitého kapitalismu bují životaschopné kořínky nové formace, která čeká jen na vhodnou příležitost, aby zastaralou slupku smetla. Neboli zda tu už po několik generací nenápadně žijí lidé, které živí úplně jiné vztahy než ty, které popsal Marx. Moje odpověď zní, že buď jsme si ničeho takového nevšimli, anebo ani nebylo čeho si všimnout.
  Asi to s tou analogií žádná sláva není.

  • český maloměšťák napsal:

   No, tak jako by pod tou slupkou probublával znova ten feudalismus, stačí se podívat např. na to, jak se mění zaměstnanecké poměry – opět v příležitostné najímání si řemeslníků či nádeníků, tak jak tomu bylo ještě v 18. stol.. A naopak se volá po upevňování zaměstnaneckých pozic /loajální moci ???/byrokracie – zejména té správní, dokonce prý to má být řešením korupce, no jejda !.
   A pokud zůstanu v Kradákově – tak bych k tpomu vybublávajícímu přidal posílení moci Církve, centrální sýpky v podobě monopizující praktiky používající řetězce, zábory /privatizace/ přirozených monopolů a právní nejistotu, tedy systém , kdy v podstatě místní feudální moc rozhodne o tom, co je právo a spravedlnost….
   Biřici, drábi – exekutoři….atd…chybí snad jen inkviziční soudy používající mučení.
   Rabující chudina pak jakoby také již tiše začla obsazovat své kdysi ztracené pozice….zrovna včera mi kolega podnikající v pohostinství vykládal takové věci, že jsem nechápavě kroutil hlavou – jak se množí loupeže, a to kvůli pár stovkám nebo tisícům, historka , kdy zloději pomocí řetězu a síly motoru auta urvali železná vrata a ta pak asi odvezli do sběru …ta mě tedy vzala dost, to už není normální, v 21. století , v zemi, která se holedbá humanistickou tradicí , inklinuje k tradicím , k řádu….

   Mějte se, jdu na ryby, doufám, že ne na církevní nebo panské.

 29. táta napsal:

  tresen
  ta reakce nebyla jen na VÁS ale na většinové pravicové podání antikomunismu……….na VÁS PLATILO že většinou do tématu zamotáte něco co sním moc nesouvisí i když jsou samozřejmě tyto slova duležitá,respektive pojmi.

  BOHUŽEL v podání dost pravičáků jsou chápána jinak než to má být proto sem uvedl SOKOLA,A DOST DOBŘE TAM PASUJE příspěvek JEZEVCE…………sice né tak zřetelně jak to je v případě SOKOLA.

  nezlobte se je to defakto fráze,i komunisti sev 50 letech tímto oháněli…………když VY to použijete vtomto případě nák je to vytrhnuto stoho kontextu.tohoto blogu.

  JE TROCHU konpraduktivní po 7 letech vlády těchto pravicových politiků mluvit o svobodě ona snad LEVICOVÁ vláda po roku 90 někomu svobodu brala o té humanitě ani nemluvím.

  jestli SVOBODU NEZAMĚNUJETE S VĚTŠÍM ZDANĚNÍM BOHATÝCH……….NA DRUHOU STRANU jasně a prokazatelně ve srovnání se světem ta pravicová to zatížení přenesla na ty obyčejné

  • tresen napsal:

   Chápu, že vám připadá, že to zamotávám.
   Můžete si ale vždycky říct, než se pustíte do odpovídání, že pravděpodobně mluvím o něčem úplně jiném, než si myslíte. To je i případ té repliky o svobodě.

   • táta napsal:

    ANO to je možné…………………ale pak by nebyla prakticky nikdy diskuze.

    i když první část odpovědi má logiku,druhá část ji postrádá z důvodu co jsem uvedl.

    VY MĚ MUŽETE VYSVĚTLIT že sem to špatně pochopil,bud sou argumenty silné nebo slabé.
    V tomto případě moc souvislost v tom kontextu nevidím.
    JAKO replika o svobodě,humanitě samozřejmě má platnost……….její kontexts zde je dost zavadějicí………..protože jak sem napsal………..a to bude platit i onás dvou možná že tu svobodu a humanitu si mi dva mužem vysvětlovat rozdílně

  • Outsider napsal:

   Zdejší levice ale žádné vyšší zdanění bohatých neplánuje. Dokonce lze říci, že k nejvyššímu nárůstu zdanění bohatých došlo zhruba před třemi lety, kdy těm, kdož mají majetek, popřípadě velký majetek narostly daně na několikanásobek.

   Levice pláýnuje zdanit více ty ZAMĚSTNANCE, kteří dělají kvalifikovanější práci, popřípadě více přesčasů. Bohaté danit více nechce. Čímž ty nůřky pochopitelně ještě rozevře.

 30. Řezníček z Brna napsal:

  V posledním čísle Nového prostoru zajímavý rozhovor s Janem Tesařem. Jan Tesař, historik, vězněn v letech 1969-76, chartista, zakladatel VONS, emigroval v roce 1980 do Francie.
  Otázka: Když se s odstupem podíváte na svou činnost před převratem 1989 i po něm, dělal byste něco jinak?
  Nešel jsem do opozičních aktivit s představou o obnově kapitalismu. Dnes se tedy musím chtě nechtě zabývat otázkou, zda jsme nějak selhali. Rozhodně jsme nedocenili, že existuje kapitalismus, který není poražen a uvěřili jsme tomu, že sociální práva, která byla na kapitalismu vybojována díky socialistickému hnutí a revoluci v Rusku nebyla vynucena. Považovali jsme je za civilizační vymoženosti, které jsou nezvratné, stejně jako základní úcta k lidskému životu.
  UKÁZALO SE, ŹE TO BYL VELKÝ OMYL.

  • Xaver napsal:

   Dobré připomenutí, pane Řezníčku… A jsme zas u těch „nešťastných“ ALTERNATIV: opravdu nebyla jiná cesta?

 31. Antonie napsal:

  Je to nadějné a pochopitelné, že už se vedou diskuze o konci kapitalismu, který je vlastně jen pokračováním třídního boje, převrhnutého zleva doprava, tedy pomstou za socialismus a každá pomsta, každý boj, válka, násilí a nenávist je proti přikázání lásky. Diktatura obohacující se menšiny na úkor většiny je příčinou rozkladu posledních zbytků morálních hodnot. Dokud budeme chudí a bohatí od narození, nemůže existovat svoboda. A bez svobody není žádná mravnost. Jde o to, abychom všichni měli před zákonem stejná práva a povinnosti. A na základu morálních vlastností a schopností stejný přístup ke všem veřejným institucím. Spravedlnost není v tom, že musíme mít všichni stejně ale v tom, že všichni musíme mít stejné podmínky dané zákonem, stejnou šanci vydat ze sebe to nejlepší.
  Kdysi dávno jsem přečetla pozoruhodný životopis Karla Marxe, jeho dílo ke své škodě neznám, jen jeden jeho citát: „Vezměme člověka jako člověka, jeho vztah ke světu jako lidský a můžeme vyměnit lásku jen za lásku“, ale ten se nenaplnil, protože každé lidské dílo bez Boha je prázdné a časem zanikne:

  • Carlos V. napsal:

   A nemohu říci, že nejsem svobodný, pakliže nemohu zabezpečit svoje děti ? Odstraněním nerovnosti zničíte motivaci, omezíte svobodu „akce“ či užívání jejího užitku – a tedy i zabezpečční dětí.

   Různost lidí, různosti jejich cílů a jejich motivací, schopností a vlasnotsí musí logicky ústit v nerovnost v majetku. Jinak budeme pěstovat jahody, zavařovat je a stavět chalupy, abychom mohli aspoň trochu využít aktivitu – ale ekonomika půjde do háje.

   • Outsider napsal:

    Carlosi,

    Zdejší pseudolevici nevadí, že jsou chudí a bohatí. Levici vadí, že bohatí jsou ti, kdož dělají kvalifikovanější práci, jsou pracovitělší, a spořivější. A aby levičáci docílili toho, že se budou mít všichni stejně, jsou ochotní velmni dobře zaplatit papaláše a represivní aparát, který bude dávat dobrý pozor na to, aby nikdo nebyl bohatší díky tomu, že je pracovitělší, kvalifikovanější či spořivější. Naopak, levice požaduje to, aby možnost mít se nadstandardně dobře měli ti, kdož umí vyčůrat se systémem, kdož má přímý přístup ke zdrojům, popřípadě ti, kdož mají ten správný levicový původ.

    • táta napsal:

     proboha
     že by další nadřazený,nebo závan kyselé třešně

    • Gerd napsal:

     V tom se mýlíte, levici a tím hůře placeným většinou vadí, že ti bohatší z nás valnou většinou nenabyli majetku poctivě svou pílí a šikovností nebo obyčejnou prací. Ti, kdo by si ocenění majetkem za mnoholetou a mnohahodinovou dřinu zasloužili, ti vadí mnohem méně a mnohem menšímu počtu lidí.
     A neschovávejte prosím prachsprosté zloděje za závist méně majetných, přitom jd ejen o docela oprávněný požadavek stejné spravedlnosti pro všechny a trestání činů provedených v rozporu se zákonem nebo obecným pojmem morálky (třeba cílené vytunelování fondů z kuponové privatizace).

   • zemedelec napsal:

    Pane Carlos V.
    Asi jste špatně pochopil Antonii.
    Odstranit nerovnost ani nejde a myslím,že se po ní ani tolik nevolá.Když to přeženu,já přece nemůžu chtít takovou odměnu jako třeba Jágr.Měl bych být ale schopen za svoji práci,uživit rodinu,nějaké bydlení a aby ještě zůstalo na na nutné výdaje.Jinak a to se už projevuje viditelně,propadá se domácí spotřeba,služby atd.Těch několik nových mil.to nezachrání,stejně si to uloží a užívá v zahraničí.Takže se to projevuje i nižší výrobou všeho a brzy zapláčou i ti bohatí.

    • Carlos V. napsal:

     Budiž, není nic špatného si vyjasnit obsah pojmů.

    • Outsider napsal:

     Pane Zemkědělče, spotřeba klesá proto, protože si to tak domácnosti naplánovaly, a vyhovuje jim to tak. Protože kdyby ne, pak by nemohla vzrůst během dvanácti let dluhová služba domácností prakticky z nuly na současných zhruba 70 miliard korun.

     Když se v minulosti domácnosti rozhodly, že zvýší okamžitou spotřebu tím, že zvolí dluhovou expanzi, pak se tedy rozhodly, že budou spotřebovávat na úkor budoucnosti. No, a ta budoucnost je nyní zde.

     • vlkp napsal:

      Outsidere

      budu vás velmi bedlivě sledovat. Někoho mi velmi připomínáte. Někoho, kdo tady má doživotního zaracha. Zatím jd e jen o lehký dojem. Pokud dojdu k podezření, nebudu váhat ani vteřinu a zablokuji vás. Bez výstrahy. V takovém případě bude pak na vás, abyste mi dokázal , že nejste ten , za kterého vás budu pokládat.
      Pokud se mýlím, tak už teď se omlouvám.

     • Carlos V. napsal:

      blbost, Dan má zcela jiné – a velmi vyhraněné – názory na energetiku.

      Ani styl nesed.

   • Antonie napsal:

    Nemyslím odstranění majetkové ale pozitivně či negativně privilegované nerovnosti tak, aby ten, kdo má málo, neměl nedostatek, aby lidé nespali pod mostem.

    „Přeji si, aby nebyla bída, aby všichni lidé slušně žili prací a v práci, aby každý měl pro sebe dost místa, elbow-room, jak říkají Amerikáni. Humanita, to není bývalá filanthropie; filanthropie jenom pomáhá tu a tam, ale humanita hledí opravit poměry zákonem a řádem. V rovnost – rovnost naprostou – nevěřím, ve hvězdách ani v lidech není rovnosti. Vždycky byli a budou jednotlivci, kteří svým nadáním a nekontrolovatelným shlukem okolností víc dovedou a víc dosáhnou; vždycky bude hierarchie mezi lidmi. Ale hierarchie znamená pořádek, organisaci, kázeň, vedení a poslouchání, nikoli vykořisťování člověka člověkem. Nepřijímám tedy komunismu; Lenin, sotva byl u moci, volal také po vůdčích osobnostech. Čím déle žiji, tím víc poznávám tu zvláštní roli jedinců ve vývoji lidstva; ale opakuji: vyšší nadání a tak zvané štěstí neopravňují k vykořisťování méně nadaných a méně šťastných. Nevěřím, že lze zrušit všechno soukromé vlastnictví; osobní vztah, to zvláštní pretium affectionis, které váže vlastníka k jeho majetku, je dobré v zájmu hospodářského pokroku. Nepřijímám třídní boje; jsou stavy a třídy, jsou stupně mezi lidmi; ale to neznamená boj, to znamená organisaci přirozené a historicky vyvinuté nerovnosti, vyrovnávání, vzestup a vývoj.“ (T.G.M.)

    A ještě Platon:
    „Politování hoden není každý, kdo hladoví nebo něco takového trpí, nýbrž ten, kdo žije rozumně nebo se vyznačuje nějakou dobrostí nebo její částí a přitom má údělem nějaký neblahý stav, proto by bylo s podivem, kdyby takový člověk v ústavě a obci jen prostředně uspořádané byl docela bez pomoci, takže upadl do svrchované nouze. Proto může dát zákonodárce bez obav asi takový zákon: Nikdo se nám v obci nestávej žebrákem, a jestliže se někdo bude pokoušet dělat něco takového, sbíraje si nekonečnými prosbami na živobytí, vyžeňte ho, aby byla země úplně čistá od takového tvora. Neboť špatného je vždy třeba trestat, aby se polepšil, avšak nešťastného ne, z toho totiž není prospěch. Zákony jsou jedině tehdy správné, když dělají ty, kteří je užívají, šťastné. Poskytují totiž všechna dobra.“ (Platon – Zákony)

    • Carlos V. napsal:

     Trochu si protiřečíte. Na jedné straně píšete :

     „aby ten, kdo má málo, neměl nedostatek, aby lidé nespali pod mostem“

     a na druhé straně citujete Platona : „Politování hoden není každý, kdo hladoví nebo něco takového trpí, nýbrž ten, kdo žije rozumně nebo se vyznačuje nějakou dobrostí nebo její částí a přitom má údělem nějaký neblahý stav…“

     Část společnosti – možná 5-10 procent – neodpovídá Platónovým požadavkům. Zkráceně alkoholici, kriminálníci, povaleči. Platonovo řešení je mistrné, daleko od humanismu, ale žádoucí.

     • Antonie napsal:

      Neprotiřečím. Citováním Platona vycházím ze současné katastrofické situace. Pod mostem a v parku spí nejen kriminálníci a povaleči, ale i nešťastní zoufalí a okradení, krade se beztrestně v rámci individuálních schopností a možností a pro člověka, který upadne do záměrně nalíčených pastí, právní pomoc neexistuje.
      Závratné příjmy několika „horních“ na straně jedné, a většina těch, kteří jim tyto příjmy zajišťují, a jejichž platy jen stěží pokryjí nejzákladnější potřeby, na straně druhé. A bankovní i nebankovní finanční lichváři si zajišťují zisk na úkor těch nejubožejší, zcela beztrestně je přivádějí na mizinu.

     • Carlos V. napsal:

      Hm. Buržoustové z Vástrýtu. Všichni horní kradou, všichni dolní chcípaj hlady.

      Tak moc abstrahujete od detailu, až abstrahujete od reality a pravdy. Propaganda jak z padesátých let. Rudí katolíci, to je nějaká novinka ?

     • Antonie napsal:

      Žádná propaganda, vlastní zkušenosti. A kdybych si tím tvrdě neprošla po svých, byla bych podobně bezcitně zmanipulovaná kapitalistickou propagandou, jako Vy.

      Podle ní nezaměstnaný patří do nezajímavé skupiny lidí, o níž se všeobecně soudí, že podle délky registrace na ÚP se pozná, kdo chce, a kdo nechce pracovat. Odborníci pak vědí, že i věk může být překážkou při hledání práce, a sedět doma nestačí. Úřady práce doporučují rekvalifikace a poradenské programy, které učí, jak se prezentovat, jak psát životopis či motivační dopis. Každá rada je prý ale marná, když člověk sám nemá zájem situaci řešit. Rekvalifikační a psychologicko-poradenské programy jsou dobrou pracovní příležitostí pro poskytovatele, vyřešit však touto cestou neřešitelné nelze. Když má člověk padesát roků, pro práci v mladém kolektivu je odepsaný a vyjde nastejno, jestli sedí doma, nebo se snaží na sobě pracovat. Pro zaměstnavatele je buď moc starý, nebo ještě ne dost starý, aby za něj nemuseli platit pojištění. Věk je při hledání práce překážkou stejně jako barva pleti či nižší vzdělání.

      A tady je příčina množící se obrovské armády drobných zlodějíčků, podvodníků a překupníků, jejichž životním programem je sáhnout po všem, co se dá zpeněžit. Komunistické úsloví: „Kdo nekrade, okrádá sebe a svoji rodinu“ naplno zlegalizoval až kapitalistický systém. Loupeže vysoce postavených se pohybují v miliardových částkách, a ti dole s minimální mzdou nebo nezaměstnaní kradou v částkách nižších. Obojí je trestuhodné, alarmující a nutné řešit!

      Banky jdou na ruku špatným zákonům a lidé platí úroky a penále z neúnosných nákladů. Výsledkem je rozvoj narkomanie, kriminalita, korupce, prostituce, psychické deprese, bezdomovci, vraždy, sebevraždy, zhoršování ekologie, vymírání lidstva.

      Minimální mzda by měla být tak vysoká, aby splňovala bankovní požadavky. Ale s příjmy, za jaké jsou mnozí lidé nuceni pracovat, jim žádná banka nepůjčí. Neděje se to náhodně, ale cílevědomě. Je to promyšlená likvidace lůzy. Ve snaze zachránit střechu nad hlavou jsou pak lidé nuceni obracet se k nebankovním společnostem, jejichž pomoc spočívá v tom, že chudý je pak ještě chudší. Vysoké úroky, směnka a exekutorský zápis, vysoké poplatky předem. Spoléhá se na to, že nebankovní klient jinou šanci nemá, teče mu do bot, tak si tento poplatek od někoho půjčí. Že pak půjčku třeba ani nedostane, to už se lichvářů netýká. Hlavní je, že zaplatil. A přesto že chce pracovat, potřebuje splácet, placenou práci nenajde, penále rostou, dluhy se zvětšují a z této finanční pasti není úniku.

     • Anonymní napsal:

      Hm. Galeje za bochník chleba.

      Nikomu neberu jeho zkušenosti. Za sebe musím říci – škudlit a rozhodně si nepůjčovat.

      Jinak ale osobní bankrot je řešením pro mnohé.

      Všem doporučuji číst si v Insolvenčním rejstříku. Popis dluhů, vývoj atd. Vždy lidské tragedie, ale velmi často zapříčiněné samotnými dlužníky.

     • Antonie napsal:

      Spravedlivé zákony a žádný osobní bankrot. Tři roky jsem dřela v dělnických profesích skoro zadarmo, než se mi podařilo práci najít. Marně jsem sjížděla konkursy a v té době jsem se pokoušela poskytovat finanční služby s tím, že jsem chtěla lidem pomáhat, a v těchto kruzích jsem se dozvěděla, že jde o nezajímavou skupinu lidí odsouzených k zániku a než jsem pochopila, že to je jen podvod a past na nešťastné, vyslechla jsem spoustu zoufalých osudů od lidí nemocných a okradených. Vydalo by to na celý román. Vyjednávala jsem za ně s exekutory a hledala pro ně pomoc u právníků, marně. Pro opuštěné, nemocné, nešťastné a okradené právní pomoc prostě neexistuje.

     • Antonie napsal:

      „Vždy lidské tragédie, ale velmi často zapříčiněné samotnými dlužníky“ někdy ano, někdy ne. Všichni děláme chyby. Ale v demokratické společnosti je povinností státu zajistit každému občanu právo na lidsky důstojný život. I nemoci si mnohdy zaviníme sami, to ale pro lékaře důvod, aby odmítnul pacientovi pomoci.

 32. Outsider napsal:

  Položme s dovolením ten „problém“ opačně: Kapitalismus je systém, kde většina lidí participuje na ekonomice tak, že vykonává námezdní práci- jinými slovy, co je typické pro kapitalismus není nezaměstnanost, ale NAOPAK zaměstnanost. Žádný fungující systém nedokázal zabezpečit větší množství námezdní práce, než kapitalismus. Nebo se snad mýlím? Výsadou kapitalismu je to, že jsou skoro všichni zaměstnaní.

  Pro autora: Ptáte se, co bude po kapitalismu jinými slovy poté, co dojde ropa, plyn a uhlí? Inu přeci to, co si zde všichni přejí: Cosi mezi feudalismem, otrokážskou, a prvobytně pospolnou společností. To jsou formace založené na obnovitelných popřípadě lidských zdrojích. Chcete něco jiného? Ano???? A co jste ochotní pro to udělat a OBĚTOVAT?

  • Xaver napsal:

   Pro Outsider
   Nezaznamenal jsem CO SI ZDE VŠICHNI PŘEJÍ. A Vám pohříchu závidím, že to víte. Že víte tak EXAKTNĚ i to, co bude PO KAPITALISMU-.To byste měl k užitku všech hlouběji propracovat.

   • Outsider napsal:

    Xaver

    Xavere, já třeba jasně mohu číst, že tu všiochni dáváte přednost čínskému neoliberalismu před českým socialismem. To je prostě realita. Protože kdybyste dával přednost českému socialismu, pak byste si nekoupil čínskou klávesnici a čínský počítač, ale podpořil byste český tradiční průmysl tím, že si koupíte české sklo, a místo diskusí po internetu byste se tím sklem kochal. Takže VY SÁM jste participoval na rozhodnutí o likvidaci českého skláýřství, a VY SÁM jste participoval a participujete na prosezaní se čínského modelu neoliberalismu. Námitky můžete mít jaké chcete, ale pokud nechcete být za pokrytne, tak to prostě přiznáte. To co říkáte, nebo jaké volební lístky házíte do uren není vůbec Vaše reálná volba, pouze tím vyjadřujete své ideologické postoje, přičemž Vaše činy hovoří o úplně něčem jiném. Stejně tak jako u ostatních diskutérů.

    A nyní k tomu, co bude po kapitalismu: Vyjdeme li z ekonomickofyzikální reality, a uvědomíme si, že kapitalismus je poháněn z rozhodující části energiemi, které jsou z neobnovitelných zdrojů, zásoby kterýchžto jsou konečné, pak je zřejmé, že tento musí jednou skončít. Stejně tak jayko skončil reálný socialismus, který byl ekonomickofyzikálně poháněn tím, že plýtval všemi dostupnými zdroji – obnovitelnými, lidskými i neobnovitelnými. Poté, co socialismu došly ty snadno dostupné neobnovitelné zdroje, tak sám zanikl, protože další existence nebyl schopen.

    A současný kapitalismus a svět blahobytu samozřejmě začne mít problémy a zanikat v okamžiku, kdy tomuto začnou docházet levné a snadno dostupné energetické zdroje – k čemuž tedey již začalo docházet.

    A v okamžiku, kdy po vyčerpání neobnovitelných zdrojů a tím pádem po energetickém downsizingu, kdy nám zůstanou pouze obnovitelné popřípadě antropogenní zdroje, které současnou potřebu energií dokáží udržitelně pokrýt s bídou z pět procent, dojde k tomu, že ekonomická formace založená na využívání neobnovitelných zdrojů s vysokou energetickou hustotou bude nahrazena formací, která je založená na využívání primárně obnovitelných zdrojů – tato se nazývá feudalismus. Popřípadě tam, kde bude nedostatek obnovitelných a přebytek antropogeních zdrojů, tam vznikne otrokářství.

    A zda jsme měli alternativu v roce 1989? Jistěže měli – zhruba to, co je dnes současné Bělorusko.

    Že tady je nezaměstnanost, že zanikla spousta českých podniků, tak to si z velké míry zdejší lidé zvolili sami tím, že před českými ingoty z NHKG dávali přednost japonské elektronice, a před českým sklem dávali přednost dovezeným ojetinám.

    Jinak vy jste právník, že. Takže si zřejmě myslíte, že pro to, aby přestaly fungovat fyzikální zákony stačí, pokud se odhlasují jejixch antagonismy v parlamentu, a policie a justice bude vymáhat dodržování těchto – tak na mne alespon ty Vaše postoje působí.

    • jvf napsal:

     Kaju se a děkuji za vaši radu, hned zítra rozbiju prasátko a koupím si sto padesát ingotů. Doufám, že tím nastartuju hospodářský zázrak. I když vy asi budete plakat, protože z vaší dikce soudím, že se na to otrokářství vyloženě těšíte.

  • Puck napsal:

   To jsou mi věci. 🙂
   Takže, světovou hospodářskou krizi, 1929 a dále, zavinilo co ?

   • jvf napsal:

    Downsizing přece. Nikdo sice neví, co to znamená, ale zní to náramně insidersky.

  • jaa napsal:

   Co bude až dojde ropa…. no je to jednoduché amíci otevřou trezory, kde majji nakradené nápady lidí….JAKO využívání solární energie a která bude kondenzována pro noční a zataženo provoz do Í, AUTA A VENKOVNÍ STROJE BUDOU NA SOLÁR..tahle technologie byla známá už začátkem 90 tých let. Krom toho.. ropa… vytáhnou se způsoby recyklace plastů a pod… zpětnÝm rozložením na prvky a jejich znovu použítím… O tom se psalo už v 80tých… ale pak všechno utichlo zprivatizování ruského naftařského a převzetím dalších národních vrtů v tenkrát svobodných státech vše skončilo v trezorech… Protože výnosný ropný … ze kterého se má dobře jen zepár… by hapal…. Ale teď by to bylo daleko levnější, protože za těch 20-30 let japonci většinu zminiaturizovali, takže by náklady , nebyly zas až tak velké….

 33. Hladis napsal:

  Nemam cas zde cokoliv psat neb se připravuju na odlet. Kazdopadne Vlk zvolil poradi clanku vcelku presne, neb muj clanek, vyjdouci po pulnoci, castecne navazuje.

 34. táta napsal:

  vlku
  už sem to psal že to zavání kyselostí

 35. český maloměšťák napsal:

  VlkP
  Nemýlíš se, vskutku “ originální“ teorie, že tedy feudalismus rovná se využívání obnovitelných zdrojů energie a že tedy se právě z těchto důvodů , poté co dojdou fosilní paliva, nutně musí společnosti stát znovu feudálními /proč ne otrokářskými ??/….toť skutečně produkce intelektuální výbavy přináležící nicku Parabellum… ale dnes své emoce drží celkem na uzdě, nikomu zatím hrubě nespílá, aspoň ne osobně – proč jej tedy hned exkomunikovat ?

 36. Michal napsal:

  zdroje, podpora průmyslu nákupem českého skla atd…. = višeň

Komentáře nejsou povoleny.