Paskov, neviditelná ruka trhu, NWR, Bakala a ti druzí.


Stalo se,  co se stát muselo. A co většina  z nás, co čte  a píše Kosu předpokládala – začíná jít   z  tlustých  do tenkých. Rozvrat  základních  funkcí  státu, těžká  krize  zdejší  ekonomiky  a  doslova  devastující  působení  vlád, zejména těch pravicových, je  už  viditelné i protoho,  kdo  má  Drábkem  přiznaný a  nekrácený  invalidní  důchod  kvůli  stoprocentní slepotě.

Stačí si všimnout  zoufalého křiku  zdravotníků, že pokud  stát nenavýší platby za  své pojištěnce,  systém zdravotní péče  se složí. Tohle  ale  není moje  dnešní  téma.  Tím  je  zpráva  z  pondělka, že  Bakalova  společnost  NWR  se rozhodla  uzavřít, kvůli trvalým a velkým  ztrátám firmy – naposled cca 10 miliard  korun jen za  první pololetí  2013, jeden z  jejich  nejdůležitějších  dolů  – Paskov.

Důvod?  Odboráři  nechtějí  přistoupit na  úsporný  plán  firmy  a nechat  si  snížit platy  v průměru  o  20%. Navíc  si, tahle  sebranka,  troufla  jít demonstrovat  do  ulic  a  dokonce násilně  vniknout  do  bývalého  ředitelství  OKD  v  centru Ostravy.Bakala  reagoval okamžitě  – demonstorvat s evám  zachtělo?  Doly  zavřu a vy se jděte  pást!

A  vládě  Bakalův  šafář  v   roli generálního ředitele  firmy  vzkázal, že  důl bude uzavřen  k  31.12.2014,  leda že  by  byla ochotna  financovat tzv.  sociální  těžbu.  Tedy že  si může  vybrat,  buď  dostane  jednorázově  v  roce 2014  vánoční  dárek v  podobě  jednorázového propuštění 2500  horníků  z Paskova  +  prý  dalších  7500 lidí  ze  spolupracujících a dodavatelských firem!Nebo bude financovat  Bakalovu  ztrátu!

Tak a  státe  starej se! Vše je  samozřejmě  umocněno  specifikou  severní Moravy, kde  už takhle  je nejvyšší  nezaměstnanost  v zemi,  kde propuštění mají  stoprocentní  jistotu –  že je  nikdo  nezaměstná!

Zdejší pravičáci  nechť  jsou v klidu – ne  nehodlám  tenhle  nesporný“ ekonomicko politický  „úspěch “ připsat na  konto  NečasKalouskově  vládě.  Přímo za  to  rozhodně nemohou.

Tady se nám  v plné  kráse  předvedla  neviditelná  ruka  trhu!  Bezprostředním důvodem, proč  je  Bakalova  společnost  ekonomicky na  huntě,  je   nový  energetický  fenomen – plyn a  ropa  z břidlic!  A  USA  a Kanadě  došlo k  obrovskému  boomu  získávání  plynu a  nafty  z  břidlicových  ložisek. Ceny  zejména plynu  spadly  tak nízko,  že  i  ti , kteří dosud  na   kontinentě  používali  energetické  uhlí,  se přezbrojili nebo urychleně přezbrojují  na plyn. K disposici jsou, nyní celosvětově, obrovské přebytky  uhlí.  Které  se vyplatí  dovážet  z  Ameriky  do Evropy! A  tak je  bohužel  ostravská hlubinná produkce příliš  drahá a  na  trzích neobstojí. Trh zapracoval  ve své elementární  funkci. Celosvětová  ekonomika  na  tom nepochybně  vydělala- optimalizovala jako celek  své náklady na  energie,  ta  naše  – tuzemská  dostala  těžký  úder. Celý jeden její  sektor  kolabuje.Znásobeno  tím,  že  prožíváme  tady u nás  těžkou  depresi,  kdy  místní  hutě  nekupují  ani koks, jehož  cena  je  dost vysoká na  to, aby  se Paskov  jakž takž  udržel v  chodu.

Prostě  neviditelná  ruka  pracuje  vždycky  tak,  že  někde někdo  má  profit a někdo jiný  kasíruje jen  ztráty.  To druhé  je , bohužel, nás současný   případ. A nikdo, ani  jakékoli  akce odborů, s  tím nic nenadělají!

A pro případné  čtenáře  z  Ostravska  mám ještě  další  špatnou zprávu  – neudělá  s  tímhle problémem  nic podstatného  ani vláda,  jestliže  se  světové  ceny  uhlí  nepohnou rychle  a  razantně  vzhůru.  Protože  stát  dotovat  těžbu  sice může, ale  není  to trvale  udržitelné  řešení. Ekonomicky  to  má smysl  jen potud, pokud  tyto  dotace na  tzv, sociální  těžbu jsou  max o nějakých  30%  vyšší  než  kolik by  stát  novým  nezaměstnaným  vyplatil  na  různých  sociálních  dávkách!    Ty % navíc  kryjí státní  daňové výnosy  z  příjmu  těch, co  berou  peníze  z práce na  Hladové zdi, pardon  na  Hladové  těžbě, plus  ušetřené  výdaje  za  nespáchanou  kriminalitu  těch, co  by jinak  seděli doma     a  jsou v takovém případě rozhodnuti  přijít  k dalším  penězům stůj, co  stůj!

Majitel Paskova  po státu  předběžně požaduje  dotaci ve výši  celkových podpor  v nezaměstnanosti v  celém  státě  za  skoro  půl  roku!!!  Jinak to prý  zavře a  basta! dobré, že?  Když  měl  v  dobrých dobách  těžký vejvar?  No tak  ho, v  zájmu daňové optimalizace,  v jednoduché češtině – minimalizace daňové povinnosti,  danil v  Holandsku…

Tohle prostě  trvale  na  státní  rozpočet pověsit nelze. Jsem  velmi zvědav, jak  všechno nakonec  dopadne a  jestli  někdo, kdo  do  toho má  co mluvit , přijde  s  aspoň trochu  funkčním  řešením. Já osobně  ho nevidím.  Ale utěšuji se,  že  už  mi  to prostě  nemyslí  tak, abych byl  na  výši potřebné  pro rozřešení takovýchto  gordických uzlů. Jedno však  vím  docela  určitě – Bakala ze  svého nic  subvencovat, jak je  vyzýván  -NEBUDE!

Ne on je  zodpovědný investor  a podnikatel!  Zejména  sám k sobě  a  ke své  rodině!  A tvrdý podnikatel a nikoli nějaká  charita. Prý  vyrejžoval  z  bývalé OKD  nejméně  100 miliard. Nepustí  ani chlup.

Udělal kdysi megadeal.  A  úspěšný obchodník  má přece právo  na  svůj  zisk a nikoli, aby se o něj dělil s nějakými  lůzry, kteří mu  jen nadávají. On je přece   ten  úspěšný  a  sám nejlepší ministr  financí  celého  přilehlého vesmíru  razil přece státní  mantru, že nelze  trestat  úspěšné.   A ve  vší  tichosti  to  v praxi  dokládal  i druhou větou  – že  těm  úspěšným se naopak  má  usilovně pomáhat, aby byli  ještě  „úspěšnější“.  což, jak uvidíme, se týká  i  Bakaly a  jeho velkobyznysu s NWR, Paskova  a  nešťastných  barabů a  dalších námezdně pracujících na Ostravsku. A vlastně  – náš  všech. Stát ani  Kalousek ty  úspěšné  rozhodně  ani nezkoušeli trestat – ba právě naopak.  Je  to hodně  smutná story.

Media  si  v  úterý  smlsla  hlavně  na  tom,  že  protestující nezaměstnaní    převálcovali  fyzickou  silou  i  vlastní kolegy  z pořadatelské  služby, kteří se jim marně  snažili zabránit  ve vniknutí  do starého ředitelství koncernu. Že byl dokonce  fyzicky jimi atakován  předseda místních odborů  a mluvčí  NWR že před nimi musel  doslova  utéci, nechtěl li  být tvrdě inzultován.  Horníci  jsou  evidentně  odhodláni  svou  pochopitelnou  frustraci nějak realizovat  fyzicky. A  Bakala má nejspíš  kliku,  že  se odstěhoval do Švýcar. Jinak…

Ten ale mít strach o svou  fyzickou  bezpečnost  a nedotknutelnost své  rodiny, mít  v  žádném případě nemusí.  Je daleko a nedosažitelný! Nicméně  je  docela  dost těch, kteří  možná měli mít těžké spaní  mají!   A  oprávněně.  Teď  primárně  nemyslím  ty ,co jsou  dnes nejvíce na  ráně  – Bakalovi  šafáři. Kdybych byl  postiženým horníkem,  šel bych po úplně jiných.  Protože  bych  si  vzpomenul na  celou  kauzu  privatizace dolů a  bytového fondu  OKD.Což, alespoň  pro mne  je  učebnicový  případ českého tunelování a  skvělý  exemplář  Klausovy opravdu „povedené “ privatizace.

Podívejme  se , co  o zprivatizování OKD píše  wikipedia  viz  http://cs.wikipedia.org/wiki/OKD -cituji:

V průběhu 90. let také proběhla částečná privatizace OKD, především prostřednictvím kupónové privatizace, část akcií OKD získaly také obce. V roce 1997 bylo sníženo základní jmění tak, že Fond národního majetku České republiky ztratil ve společnosti majoritu. Prostřednictvím brokerské společnosti začal akcie mimo vlastnictví FNM skupovat ostravský podnikatel Stanislav Pros. Zanedlouho získal stejný podíl jako FNM a klíčovým se stal 5 % podíl ve vlastnictví severomoravských obcí. Ty se mu podařilo získat a v roce 1998 na valné hromadě OKD vystupoval jako majoritní vlastník.[7]

Do celé věci se pak vložili manažeři OKD Petr Otava a Viktor Koláček (a Jan Przybyla); jejich společnost K.O.P. (vlastnící podíly v Českomoravských dolech, Metalimexu a Sokolovské uhelné) a nově založená Karbon invest (zřejmě ve vlastnictví Stanislava Prose). OKD si půjčila 2,5 miliardy Kč od IPB. V průběhu středy 14. října 1998 pak OKD od manažerů kupuje K.O.P. za 3,9 mld, K.O.P. posílá 2,4 mld Karbon investu, Karbon invest tuto částku posílá Stanislavu Prosovi a získává za ní majoritní podíl v OKD. Následně K.O.P. posílá zbylé 1,5 mld na účet neznámé kyperské společnosti Lagur (zřejmě ve vlastnictví Stanislava Prose), za které pro manažery kupuje společnost Karbon invest. Manažeři  (Koláček, Otava  aspol.) tak získali majoritní podíl v OKD (a tedy i majetek své K.O.P) bez vynaložení koruny navíc.[7]Tomáš Ježek tyto transakce označil jako kapitálový incest.[8] Policie později celou věc dlouho vyšetřovala, dostatek důkazů pro zahájení trestního stíhání manažerů však nenašla.[7] Manažeři nakonec byli v roce 2003 obviněni za pozdější transakce mezi Karbon investem a OKD (a Českomoravskými doly). OKD při nich měla přijít o více než 2 mld Kč. Soud nakonec v červnu 2009 manažery osvobodil.

Dodejme  ještě, že  když  prvoinstanční  soud  Koláčka, Otavu  a Przybylu  osvobodil,  dostal  státní  zástupce přímý  zákaz  se odvolat! Od  svého nadřízeného! Detaily k  téhle  neuvěřitelnosti  naleznete  zde:

http://ekonomika.idnes.cz/nadrizeny-zakazal-zalobci-aby-se-odvolal-v-neprospech-souzenych-uhlobaronu-1v0-/ekonomika.aspx?c=A091031_142319_krimi_cen

Připomeňme, že  tehdejší  ministryní spravedlnosti  byla  Dr. Daniela  Kovářová a  Nejvyšší státní  zástupkyní Dr. Renata  Vesecká. Ta první nominována do Fischerovy  vlády ODS  , ta  druhá  díky ultimativnímu doporučení  nechvalně známého  předchůdce  Kovářové  – Pavla Němce!     A nikomu nepřišlo divné,  že  kauza,  v níž  žaluje  stát kohosi  o  miliardové  částky, by  asi  ze  strany  onoho žalujícího  státu  rozhodně  měla, v případě nepříznivého rozsudku, skončit  určitě  velmi  pečlivě  připraveným a na  výsost  fundovaným odvoláním.  Zejména , když  bylo jasné,  že  opravdu  šlo, jak  Tomáš  Ježek prohlásil – o incest!.  Bude dobře  si na  to  vzpomenout , až  bude  někdo , zejména teď  před  volbami  blábolit   tom, jak  sociální demokraté  zašantročili státní  podíly  v Mostecké uhelné  nebo  právě  v OKD! Ano,  asi mohli   a měli  prodávat  za  vyšší ceny. Jenže  v obou případech  už jen  hasili  vzniklý  požár.  Který  způsobily  svou  naprostou nečinností / nebo snad  záměrně/ Klausovy  vlády!  A také  – v obou případech prodávali  už  minoritní podíl, který  nezajímal nikoho jiného,  než toho, kdo  v  té  době  držel  už většinový podíl jak v  MUS tak v OKD. Stát byl v  naprosto nevýhodné pozici nucených prodejů  a byl těžce vydíratelný ohledně  ceny.

Jinou věcí je, že  to, co  česká policie  odkládala  a soudy  neuměly v  ČR odsoudit, dovedli, za daleko těžších podmínek zdárně  do konce Švýcaři. Viz tam probíhající  soud  s  loupežníky  z  MUS:
V případě OKD, být  horníkem , uvažujícím  o nějaké inzultaci,  by  to pro mne  byla první adresa  zloducha  na  ráně –  by byly ti co  akcie  v držení  obcí prodali Prosovi- tedy tehdejší  starostové  obce na  Ostravsku! Kteří je střelili, doslova za pár  šupů  radši  šíbrovi Prosovi, než  pozdě probuzenému  a zoufae  jednajícímu státu.

Pokud  dnes  starostové a primátoři   stejných   měst a  vesnic  dnes lomí  rukama, co jim  uzavření Paskova  přinese  za problémy, nechť  si  zajdou  za  svými předchůdci,  kteří šli Prosovi na  ruku. Mám jakési temné podezření,  že  u některých  z těch prodávajících  to  nebylo  jen na  základě  sladkých  řečiček tehdejšího kupce, ale  že  tam bylo  daleko jiné  cukrátko.

Dalším, koho bych  asi  toužil inzultačně  navštívit,  byl  exministr  Dlouhý  a  to  ze  dvou  důvodů:

1-  za  to  jak připravil podklady pro  kuponovou privatizaci,  kde stát  si nezajistil   držení  majoritní  většiny  akcií, spokojil se asi se 46 % s  tím, že  věřil, že  když dojde „na lámání „, spojí se s obcemi a dohromady to  dá  procent  51! A  vlastně, ono to  ani nebude  třeba  protože  rozptýlené  vlastnictví  z kuponovky  stejně  nikdo nedokáže  spojit a  když ano, tak se o tom  včas dozvíme…A budeme  reagovat.  Jak to všechno dopadlo – víme.  Vladimír  Dlouhý nehnul prstem a ostatní  dotčení jak by smet! Dlouhý  a spol. se vedle  nějakého Prose  projevili  jako neschopní  Antoušci.

2- I kdyby  Paskov  nešel do kytek,  tak  by byl  víc  než  dobrý  důvod  k návštěvě pana  Dlouhého –  byl to on, kdo  začátkem  90-tých  let  vložil  do  koncernu  OKD  i byty  OKD.  což  je  další  nesmírně  zajímavá  kauza,  s velmi podivnou  rolí  státu. Zájemci najdou  všechny  rozhodující  detaily  zde:

http://byznys.ihned.cz/c1-36987300-byty-po-okd-se-staly-rozbuskou

A  problém bytů OKD dodnes  není  dořešen a nebude! Protože  právě  tenhle bytový  fond je  dnes  pro  Bakalu  doslova  zlatým  dolem!  Nikoli uhlí , ale  hornické byty , postavené  bolševikem,  jsou  tím největším pokladem,  který  Bakala  v  tomhle dealu našel. Zde má  superpenězovod, který  mu žádný  břidlicový plyn nikdy nezničí!

Mimochodem –  v  době , kdy  se  státní  neodvolal  proti  osvobozujícím  rozsudkům  v kauze, neváhám  říci  krádeže,  ostravských  dolů  / Járo Cimrmane  , genie  všeho možného  – důl  skutečně  lze  ukrást! I když je  to jen díra  v zemi!/,  vedl už  stát  s  Bakalou  jiný  soudní spor-  právě  o byty, Kdy Bakala  klidně  nerespektoval  závazek  vyplývající  z privatizační  smlouvy  uzavřené mezi státem  a Koláčkem s Otavou  při odkupu  minoritního  podílu,  že  nový  nabyvatel  OKD  odprodá  byty  za  stejnou cenu , za jakou je koupil, těm, kdo v nich  bydlí!A  tak to zůstalo dopusud. Není  síla  , která  by  Bakalu přiměla  onen  závazek  naplnit!

Horníci  by, když  už  chtějí páchat  výchovné  násilí  a jsme  u těch bytů,  mohli navštívit i jistého Kalouska. Který  dlouho  odmítal  jakkoli zakročit  ze strany  státu a  vymáhat  od  Bakaly  dodržování  zmíněných závazků!

A proč že  Kalousek odmítal konat? Pamětníci vědí, ostatní neuvěří -Kalousek prohlašoval, že má právní rozbory, které radí NEDĚLAT NIC. Vtip je v tom, že mu to poradila STEJNÁ  právní kancelář, která, světe div se – dělá, či dělala PRO BAKALU!!

Vážení  vzpomínáte  ještě  kdo byl největším známým  financierem  ODS, TOP a VV při volbách v  roce  2010,  Pokud  jste  zapomněli,  snadno to zjistíte  tady:

http://zpravy.idnes.cz/bakala-daroval-pred-volbami-pravici-pres-28-milionu-cssd-se-zlobi-pw1-/domaci.aspx?c=A100602_172122_domaci_cem

Nebudu  vás napínat – tím  největším  jednotlivým  dárcem  byl – no  správně-  Zdeněk Bakala! A  rozdělil to takto:Občanští demokraté od něj dostali 15 milionů korun. TOP 09 věnoval Bakala 7,5 milionu korun a Věcem veřejným 6 milionů korun!

Takže  kruh se uzavírá.  Ostravské  horníky  dostala  bezprostředně  na kolena  neviditelná  ruka  trhu! Ano nikdo nenese  vinu  na  boomu břidlicového plynu a nadbytku  uhlí.

Nicméně – je přemnoho  těch,  kteří  umožnili  loupežníkům  zmocnit se  ostravských  dolů a  bytů, těžce a  beztrestně   se  na  nich napakovat  a  tím  vlastně  ohrozit  jejich  existenci a  elementární  existenci  rodin  těch,  co jsou  na  dolech  závislí  svou prodejem  své  námezdní práce!

A  navíc  je  to  bezvadná demonstrace  toho, jak v  praxi funguje  další  supermatra  těch echt pravicových  – o  tom, že  soukromý sektor  vždycky  vše  zařídí  maximálně efektivně.

Ani mne nenapadne , abych pochyboval, že ostravské  uhlí , jakož  i inkaso  z   ostravských  bytů opravdu  umí  lépe vytěžit a  zinkasovat  soukromý podnikatel.  Ale, pokud  zůstanu  jen u  toho těžení  – vytěží a odejde. Nebo těží, dokud  je  to pro něj zajímavé a  odejde…Díry v zemi, zdevastovanou krajinu, nezaměstnané, problémy  s jejich  osudy, bezdomovce, co si nemohou dovolit nájmy, atd.   nechá  na  krku   STÁTU!  Tak  takhle  vypadá  ten další svatý  grál  těch, co  chtějí trh bez přívlastků.  Ano, je  to správná  úvaha- pokud podnikám  a  kasíruji v  Česku, Bulharsku,    Somálsku,  Mauretanii  a  bydlím  ve  Švýcarsku, na  Havajských ostrovech nebo  na  Floridě.  Jenže jinak je  to těžký nonsens. Mám štěstí –  nebydlím  na  Ostravsku a  debakl NWR  se mne nijak přímo netýká. Nicméně  – mám  jasno,  že  i já  budu konfrontován s  tím,  co tady po  Bakalově  odpovědném hospodářství  zůstane. Nemohu tomu  utéct. Já ne. Vy také ne.. On je  ve  Švajcu za  vodou a bude  na nás všechny  dělat  dlouhý  nos! |Co mohl vytěžil a zinkasoval, problémy nechá nám. Začínám přemýšlet  o tom, jestli nemám  osobně  podpořit  ty  horníky, co  chtějí někomu  rozbít  ciferník. Protože  i mně  se začíná  vařit  krev. Neb  jsem  trapně  oškubaná  kavka. Bakalou a  spol.  Je čas potrestat   „úspěšné“ . A  také ty, co  je trestat nechtěli Třeba  tím, že nepodali odvolání. Nebo nedodali soudům  potřebné dokumenty.  Jak  nám sdělil například švýcarský velvyslanec…

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

143 reakcí na Paskov, neviditelná ruka trhu, NWR, Bakala a ti druzí.

 1. tupá kosa, tupá alias I Altavista a Yahoo bývaly v kondici alias novinky z bojiště napsal:

  Lepší článek i s jasným návrhem řešení (a bez bulvárních vykřičníků):
  http://denikreferendum.cz/clanek/16424-jan-keller-pro-dr-navrhuji-poslat-na-bakalu-exekutora

  • Carlos v. napsal:

   Jestli OKD bude někomu něco dlužit a neplatit, exekutor příjde. Keller si zjevně přepočítává „závazky“ nikoli podle práva, ale podle svého ideového vidění světa.

   Šil jsem pro tebe boty deset let. Jestli si budes kupovat baťovky, pak mě musíš stejně pořád živit, mám na to Kellerovo právo.

  • vlkp napsal:

   Velmi proměnný a neurčitý nicku – že na tohle téma existují lepší články, než ten můj, to jednak předpokládáma jednak mi to nijak nevadí. Psal jsme to proto, že ta kauza, přesto, že naštěstí bydlím na druhém konci republiky, mi není vůbec lhostejná! a vypořádal jsem se s ní , jak jsem uměl.
   Cílem mého článku bylo popsat situaci, jak vznikla, kdo za co nese vinu a také vyjádřit se k variantám „řešení“, které jsou dosud známé. A ukázat na viníky, kteří situaci dostali do tohohle stavu. Větší ambici jsem neměl a nemám. Řešení, které by bylo funkční mne nenapadá.A otevřeně to přiznávám.
   Rozhovor s prof. Kellerem jsem si přečetl jednak s gustem a jednak velmi pozorně.Je pro mne autoritou. Takže jsem zjistil pár věcí, které vám zřejmě unikly
   1- tak kde píšeme o tomtéž, docházíme ke stejným závěrům
   2- z velké části ovšem se každý z nás zabývá něčím jiným – já historií privatizace OKD, on migrací obyvatel a jejich ekonomickou situací. Ani jeden z nás neříká nic převratného.
   3- podle vás je jeho článek daleko ostřejší a údernější kvůli tomuhle:

   Já bych navrhoval poslat na Bakalu exekutora a z výnosů jeho majetku hradit sanaci regionu. Proč má chodit exekutor jenom do domácností horníků, zatímco k uhlobaronům, co prohospodařili firmu, kterou jim stát daroval, ho nepustí?

   Už jsem napsal, že čtu prof. Kellera rád a že pro mne osobností. Jenže tentokrát k té krásné větě vyslání exekutorů domů k Bakalovi pan profesor zapomněl cosi podstatného dodat a interviuk se ho na to opomenul zeptat – totiž na základ nějakého právního titulu by se ten exekutor měl k Bakalovi vypravit a konat. Jich už se nezeptám, ale jistě mi to povíte za ně. Když je to pro vás správné řešení. Hořím zvědavostí. Sem s tím. Jistě to bude zajímat i spoustu ostatních.

   • tupá kosa, tupá alias I Altavista a Yahoo bývaly v kondici alias novinky z bojiště napsal:

    Myšlení tzv. „středových voličů“ mě nikdy nepřestane fascinovat.

    Popsat v sáhodlouhém článku, jak se při privatizaci ostravských dolů lhalo, kradlo, podvádělo a bránilo ve vyšetřování a pak se ptát, na základě jakého právního titulu by měl Bakaného navštívit exekutor, to je opravdu bizarní.

    Bakaný je jediný soudně uznaný gauner u nás: http://zpravy.idnes.cz/zaoralek-nazval-bakalu-gaunerem-omlouvat-se-nemusi-rozhodl-soud-px7-/krimi.aspx?c=A100506_111639_krimi_nos .

    Soud už tedy probíral věcnou podstatu privatizace bytů OKD a došel k závěru, že se u ní lhalo, kradlo podvádělo, resp. děly věci nečestné.

    Pokud na tento faktický poznatek nikdo (tj. žádný státní žalobce) nenavázal, není to proto, že by se trestný čin nestal, nýbrž jen a pouze proto, že kde není žaloby, není soudu.

    jsem tedy v paradoxní situaci, kdy už víme o trestném činu, víme, kdo je viníkem a že smí být označován jako gauner, ale gauner chodí po svobodě, šíří prostřednictvím Bakalostran odkaz Václava Havla ale nikdo po něm nechce ani náhradu škody za gaunerský čin (zde má exekutor velké pole působnosti, zvláště, jestli byty Bakaný použil jako záruku pro záměrně? prodělečné podnikání), ani odnětí svobody.

    P.S. Manipulace s mým nickem je trapná. Jsou věci, které by si ani majitel blogu neměl dovolit.

    • Hladis napsal:

     „Myšlení tzv. “bolseviku” mě nikdy nepřestane fascinovat.“

     • tupá kosa, tupá alias I Altavista a Yahoo bývaly v kondici alias novinky z bojiště napsal:

      Všiml jsem si, že vy a Alex si často přicházíte jen tak kopnout. Přináší vám to něco?

     • vlk napsal:

      Jako obyčejně jste si všiml zásadně špatně. Hladis si sem nechodí kopnout, to je vaše parketa / a takových jako vy/, ale je kmenovým autorem Kosy.
      A Alex? tak to je jeden ze zakladatelů Kosy.

     • Hladis napsal:

      Heh rozesmálo. Nevim o tom, ze bych tu autorovi okopaval kotníky s „tupou kosou“ 🙂

    • vlk napsal:

     Manipulace s vaším nickem? Ale jděte! Mohu bez problémů dokázat, že jste tyhle všechny používal. chcete to popřít?
     A teď k věci – laciné kecy si nechte od cesty. Zeptám s e znovu – na základě jakého právního titulu měl Bakalu navštívit exekutor?
     Odpovězte k věci!

     • tupá kosa, tupá alias I Altavista a Yahoo bývaly v kondici alias novinky z bojiště napsal:

      Znovu konstatuji, že měnit návštěvníkům nick je velmi podivné. Vlastně jsem se s tím nikdy nesetkal a přemýšlím nad tím, co vás k tomu vede.

      Argumenty k právním záležitostem máte výše. Mohu je znovu zkopírovat, ale nevím, k čemu by to bylo.

     • Jeff napsal:

      Myslíš vlku na základě jakého zákona, co si dobytek Bakala zaplatil?

     • vlk napsal:

      Ne není! Jsem zvyklý, že lidé píší pod jedním a tím samým nickem. Aby byli pro ostatní identifikovatelní. mém prostoru platí moje pravidla. Takže máte dvě možnosti – se s nimi smířit nebo odejít.
      A znova, protože zdá se, že nechápete nebo spíš e nehodláte chápat:
      Na základě jakého právního titulu by se měla konat návštěva exekutora?

     • vlk napsal:

      Jeffe
      nijak se nebráním tomu, abys ten právní titul dodal ty. Doufám, že zvážíš, že onen právní titul musí být té kvality, aby umožnil exekuci vůči Bakalovi a nikoli zítra odpoledne také třeba vůči tobě. Tím pádem je vyloučeno revoluční právo a jeho zvyklosti.

     • tupá kosa, tupá alias I Altavista a Yahoo bývaly v kondici alias novinky z bojiště napsal:

      Je to stejný právní titul, který umožňuje Bakaného volně nazývat gaunerem.

      Pro středového voliče znovu a popořadě:

      Gauner spáchal gaunerský čin.
      Někdo ho za to pojmenoval gaunerem.
      Soud prozkoumal jeho čin a uznal, že byl gaunerský. A to na základě jasného překročení zákona.
      Chcete-li přesnou kvalifikaci, stačí si přečíst kompletní odůvodnění rozsudku.
      Na jeho základě měl okamžitě jednat státní žalobce.
      Protože už soud rozhodl, že se gaunerský čin stal, byl by nový rozsudek jen formální záležitostí, aby byl naplněn formální proces práva.
      Výsledkem by byl exekutor.

      Protože nejsem právník, odkazuji vás již poněkolikáté na právní kvalifikaci v odůvodnění rozsudku proti Bakanému.

      Stačí jen chtít. Ale proč chtít, když si stačí stěžovat.

     • vlkp napsal:

      Takže znovu:
      Na základ ě jakého konkrétního právního titulu má Bakalu navštívit exekutor?
      chci ho slyšet. Nikoli blábol.
      Ale popustím uzdu s vé fantasii na úplné maximum a vyjdu z varianty, že jste opravdu duševně kapacitně tak ohraničený, že vám unikají i ty nejjednodušší souvislosti.
      říkáte, že je možné někoho exekuovat na základě rozhodnutí soudu, že Zaorálek se nemusí omlouvat Bakalovi za to , že ho označil za gaunera? Zkuste mi věřit, že to opravdu, ale opravdu není možné! Schválně – zkuste se poptat tam, odkud mailujete, jestli by něco takového připustily tamní soudy.Pravděpodobně vás domorodci budou považovat za duševně nedostatečného, ale sna d s e v takovém případ ě zamyslíte sám nad sebou.

     • Jeff napsal:

      Určitě jsi chtěl vlku napsat, že Hladis je bohužel kmenovým autorem Kosy a jako patřičně nafouknutý exemplář si zakazuje raději i diskusi, která by navíc byla i zbytečná. Ale zase jsem netušil, že u tebe budu muset dohledávat zákon, podle kterého by bylo hezké zabavit Bakalovi třeba ty byty a že o tom tohle vlastně je. Blog je ok, Keller je nadsázkou a ty útoky bych si odpustil.

     • vlkp napsal:

      Jeffe ke všem autorům Kosy se chovám stejně. S Hladisem zacházím stejně jako s tebou, dokud jsi na Kosu psal. a napsal jsem přesně, co jsem napsat chtěl – Hladis je kmenovým autorem Kosy.
      A že jsem tě vyzval, abys uvedl právní titul podle kterého by se měl dostavit k Bakalovi exekutor? Mně to přijde normální. Já si ho totiž neumím představit. Ne bez výstřelu z Aurory, ne bez návratu z Hradu a ne bez dvou světových válek. Které vedly jak k té Auroře, tak k onomu jednání na Hradě. Pokud jsou ty dvě světové války a všechno co se dělo po onom střílení z lodního děla a návrat od prezidenta, který přijal veškeré návrhy, pro tebe přijatelnou cenou za to, že onen exekutor bud emoci Bakalovi zabavovat, tak promiň, ale pro mne je to cena příliš velká. A já jinou možnost realizace té exekuce – nevidím. Ale třeba opravdu ten právní tiul najdeš. Dopředu sděluji, že budu velmi potěšen. Velmi. žádná ironie.

     • tupá kosa, tupá alias I Altavista a Yahoo bývaly v kondici alias novinky z bojiště napsal:

      P.S. Tím, že mi u všech příspěvků změníte nick, opravdu argumentačně nezvítězíte. Ale chápu, že je obtížné snést ve „svém prostoru“ oponenta.

     • vlk napsal:

      držte se jednoho nicku a nebudete mít problém.
      A říkáte argumentačně dostat oponenta? Tak to jste mne pobavil. Vy jste zde neuvedl jediný argument. Jen blábolíte.
      Já vás vyzval opakovaně a činím to i teď, abyste uvedl právní titul na základ ě kterého může Bakalu navštívit exekutor a konat. Sem s tím!

     • tupá kosa, tupá alias I Altavista a Yahoo bývaly v kondici alias novinky z bojiště napsal:

      „Ale popustím uzdu s vé fantasii na úplné maximum a vyjdu z varianty, že jste opravdu duševně kapacitně tak ohraničený, že vám unikají i ty nejjednodušší souvislosti.“

      Přesto, že se mě neustále pokoušíte urazit a šikanovat manipulací s mým nickem, ještě se pokusím vám trpělivě odpovědět.

      „říkáte, že je možné někoho exekuovat na základě rozhodnutí soudu, že Zaorálek se nemusí omlouvat Bakalovi za to , že ho označil za gaunera?“

      To samozřejmě ne.

      V rozhodnutí tohoto soudu je jasně a výslovně popsán skutek, který naplňuje znaky gaunerského = trestného činu.

      Stačí dotyčného pro TENTO (v rozsudku popsaný) skutek stíhat a odsoudit, což je právní formalita (trestný čin už byl soudem prokázán), zatím se o to nikdo nesnažil. Sám to popisujete ve svém blogu, sám píšete i o tlacích, které za tím stojí, ale rozdíl mezi námi je v tom, že vy jako středový volič se spokojíte s kritikou tohoto stavu, kdežto pro mě je důležité, aby následovalo to, co logicky v právním státu MUSÍ následovat.

      Tj. odsouzení dotyčného za skutek, za který může být veřejně nazýván gaunerem. A ono odsouzení by se nepochybně neobešlo bez opatření exekutora.

     • vlk napsal:

      \milrej pane,
      vy si opravdu pletete pojmy s dojmy! Na základ ě soudu Bakala vers. Zaorálek NELZE činit proti Bakalovi naprosto žádné právní kroky! A už vůbec ne někam poslat exekutora.
      Jde o kauzu bytů OKD, dal jsem k ní také link. Ta žij e úplně samostatným životem a rozhodně v ní nelze vyslat, minimálně doposud/ žádného exekutora. A to nikam. Ani k Bakalovi!
      Jediné, co je možé, je vést spor o neplatnost vyvedení bytů z původního majteku OKD do jiné Bakalovy společnosti. Tomu bránila původní privatozační smlouva. Podle té měl buď nabyvatel zbytkového státního podílu hornické byty držet ve svém původním majetku, resp. nabyvatelské firmě nebo je nabídnout k odkupu, za cenu, za kterou sám nakoupil – nájemníkům. Což Bakala porušil. A zcela vědomě. O tohle s evede soudní spor! Který Kalousek vést nechtěl! Což také píši v původním článkům. A také uvádím o co se opíral jako formální důvod, proč ten spor z a stát nevede.
      Takže všechno tam máte.
      Ale jestli si myslíte, to stačí k tomu, aby následoval a exekuce, tak to jste na obrovském omylu. Nicméně, šokuje mne, že někdo by mohl být tak právně nedotčený, jak se tu snažite předvádět.
      A že se vás snažím urazit? vězte , že kdybych se o to opravdu snažil, vypadalo by to jinak.
      Ale abyste nebyl na pochybách – mám vás zařazeného ve škatulce Pouhý prudič. A podle toho s vámi zacházím a budu zacházet.

     • tupá kosa, tupá alias I Altavista a Yahoo bývaly v kondici alias novinky z bojiště napsal:

      Jak myslíte. Nezaujatý čtenář si udělá obrázek sám.

     • vlk napsal:

      Nezaujatý čtenář už si ho udělal dávno. S vámi je to snadné.

     • Jeff napsal:

      Chtít po někom „dodat právní titul“.. mě to přijde nenormální. Teď odpoledne? Nebo večer? Budem střílet z Aurory? Ne vlku, ještě jsem nepodal téóčko ani nepředložil jednoznačné důkazy na stůl. Vlastně je mi záhadou, proč jsi ten blog napsal, když tak zuřivě bráníš jakýmkoli úvahám, co s tím.

     • Hladis napsal:

      Kdyby Vlk chtěl a byl bych jen „bohužel“ autor, tak klidne s psanim prestanu. Nemam s tim problém a nemel bych problém ani s tim, kdyby se Vlk do me oprel, když bych napsal hovadinu 😉 Stejne tak nemam problem k dopsani stanoviska majitele blogu do clanku, který se mu nepozdava, ci ma jiny názor, který ma relevantne zduvodneny. Tohle opravdu neni stredobod meho sveta. Diskuze pod mymi clanky jsou zavrene z jasnych duvodu a je mi sumak co si o tom kdo mysli.

     • vlk napsal:

      Jeffe
      pokud nerozumíš důvodům, proč jsem ten blog napsal, jakkoli jsou v článku jasně uvedeny, měl bys aspoň chápat, proč nejsem pro řešení, které by tě zjevně konvenovalo. Dvě světové války a miliony zmařených životů v gulazích a podobných institutech mi opravdu nestojí za vyvlastnění nějakého Bakaly. Tobě třeba ano. Mně ne.

    • Jeff napsal:

     Jo to je přesný. Jestliže se s tím nenechá nic dělat, nemá cenu o tom psát. Vždycky se s tím dá něco dělat. Jestliže naštěstí bydlím na druhém konci republiky, nemůže mi to nebýt lhostejné. Keller upozornil intewijúka, že tenhle bordel netvořil ani ho nechtěl.

 2. FM napsal:

  Krátká poznámka stran uhlí. – S břidlicovým plynem máte pravdu, vlku, ale důvodů je víc: jednak nefungující trh s ETS, jednak levná německá elektřina z OZE. Navíc ono se paradoxně i v USA těžilo podobně uhlí jako v letech předchozích.

  Já to ale vidím vcelku prostě, sázka na uhlí je z dlouhodobého hlediska naprostá šílenost, která vede k tomu, že se na této planetě budeme dosti drsně potit a žíznit (ve zkratce, odpovídá to fyzikálním zákonům, stačí se krapet zorientovat).

  http://vrchovsky.blog.idnes.cz/c/360864/Stat-i-kraj-na-Ostravsku-zaspal-Nepredchazel-problemum.html

  • Občan zZz napsal:

   Dal jsem si tu práci a vyhledal jsem si, že ETS je systém obchodování s emisními povolenkami.
   OZE nejspíše jsou obnovitelné zdroje energie.

   Možná by bylo vhodné, kdyby to autoři přidávali přímo za skratky, ať čtenáři nemusí vyhledávat o co jde. 🙂

 3. Carlos v. napsal:

  Není nic hloupějšího, než fixovat nerentabilní výroby. Jak podnikatelem, tak státem. Pak se totiž vcelku logicky promrhávají vzácné zdroje namísto jejich efektivní alokace.

  Kopat uhlí tam, kde se to nevyplatí, je asi stejná blbost, jako poslat horníky stavět hladovou zeď okolo Ostravy nebo nahnat je do Beskyd sázet pomerančovníky.

  Strukturální změny nejsou nic příjemného. Svoje by o tom mohli říkat ševci, kutnohorští havíři i velrybáři. Prostě nastávají a snažit se jim zabránit je drahým bojem s jistým výsledkem.

  • Občan napsal:

   Můžete nám, Carlosi, osvětlit „rentabilitu“ výroby v Asii a Africe, když podnikavci, kteří tam přesunuli svou výrobu, nemají produkci komu prodat už ani na dluh?

   Ty „strukturální změny“ postihly především spotřebu – tedy to, bez čeho se žádný podnikavec neobejde. A tak dnes mezi inzeráty s „volnými místy“ naprosto převažují „nabídky“ na obchodní zástupce na ŽL, o které, kupodivu, není žádný zájem. Divné, že…
   On totiž každý ten „restrukturalizovaný“ je člověk – živý organismus, který bez zajištění potřeb pro látkovou výměnu neodvratitelně hyne. A ti „restrukturalizovaní“ mají rodiny – také živé organismy. Chápu, že pro Vás to jsou jen zbytná statistická čísla; pak se ale holt musíte těmi „statistickými údaji“ také uživit, zaplatiti jimi faktury za energie a dopravu a další náklady. Jo ono to nejde? Vy potřebujete tržby, peníze a lidi, kteří Vám je odněkud přinesou? Ale prosím Vás – vždyť i to jsou přece jenom čísla.

   • Carlos V. napsal:

    Může to být smutné, ale svět se mění a ne vždy tak, jak by se nám líbilo.

    Může se nám stokrát nelíbit, že jinde dělají za třetinu a třeba i déle. Může se nám nelíbit, že jinde mají přírodní zdroje či lépe dostupné zdroje.

    Není řešením zabetonovat se. V takovém případě svět sviští kupředu a „zabetonovaná“ ekonomika stagnuje, ba se hroutí. Příkladů z historie je mnoho.

    Nemá cenu protestovat. Má cenu reagovat – být lepší, efektivnější, vynalézavější.

    • Občan zZz napsal:

     Jo, snadno se to řekne, ale jak konkrétně a smysluplně pomoci nezaměstnaným to už vůbec není snadné.

 4. Mongol napsal:

  Na cene uhli se promita I nizssi spotreba Ciny a prebytky australskeho uhli. V USA nejvetsi tezari vahaji s uzavirkou dolu, kvuli vysokym nakladum. Zavrit Paskov nebude nejlevnejsi project.
  http://www.reuters.com/article/2013/06/25/energy-coal-prices-idUSL5N0F01UN20130625

 5. Faust ze Země Ticha napsal:

  Hmmm…
  cituju Bezruče:

  Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem
  sto roků kopal jsem uhlí,
  za sto let v rameni bezmasém
  svaly mi v železo ztuhly.
  Uhelný prach sed mi do očí,
  rubíny ze rtů mi uhly,
  ze vlasů, z vousů a z obočí
  visí mi rampouchy uhlí.
  Chléb s uhlím beru si do práce,
  z roboty jdu na robotu,
  při Dunaji strmí paláce,
  z krve mé a z mého potu.
  Sto roků v kopalně mlčel jsem,
  kdo mi těch sto roků vrátí?
  Když jsem jim pohrozil kladivem,
  kdekdo se začal mi smáti.
  Abych měl rozum, šel v kopalnu zas,
  pro pány dřel se jak prve –
  máchl jsem kladivem – teklo to v ráz
  na Polské Ostravě krve!
  Všichni vy na Slezské, všichni vy, dím,
  nech je vám Petr neb Pavel,
  mějž prs kryt krunýřem ocelovým,
  tisícům k útoku zavel,
  Všichni vy na Slezské, všichni vy, dím,
  hlubokých páni vy dolů,
  přijde den, z dolů jde plamen a dým,
  přijde den, zúčtujem spolu!

  Takže – ZÚČTUJEM SPOLU

  vlku, odpusť, na tohle se nedalo reagovat jinak. On už Bezruč věděl…

  • Řezníček z Brna napsal:

   Když chvilka poesie, tak připojuji:
   Znaven tím vším
   Já chci jen smrt a klid
   Jen nevidět, jak žebrá poctivec
   Jak dme se pýchou pouhý parazit
   Jak pokřiví se každá dobrá věc
   Jak blbost způpně chytrým poroučí
   Jak prostá pravdá je všem jenom pro smích
   Shakespeare – sonety

   • vlk napsal:

    SKvělý výběr!!!!
    Řezníčku z Brna – tohle je za celý můj blog v sedmi řádcích! Díky moc!

   • Hudec napsal:

    Už nic nám nelze naším zvát než smrt
    a než tu hrstku země vyprahlé,
    jež našim kostem dává kryt a šat.
    (Král Richard v Shakespearově Richardu II.)
    P.S.. A to kdoví jestli… 🙂

    • jezevec napsal:

     je to štráce na tom světě
     každou chvíli jinák
     dneska maj tě za svatýho
     zejtra budeš sviňák
     (KHB)

   • Občan zZz napsal:

    Když už je zde řeč o Shakespearových Sonetech, potom nemohu jinak, abych zde od pole literárního plynule nepřešel také na pole hudební a nepřidal zde jeden zhudebněný Shakespearův sonet.

    To bylo když se knihkupec František snažil přesvědčit chlebodarského páska a chuligána Harry Bedrnu (Waldemara Matušku), dožadujícího se rodokapsů, že takový Shakespearův sonet, to je, to je vlastně šlágr…
    Harry: „Tohle že napsal Shakespeare? Tak to je teda frajer až na půdu!“

    /Semafor – Taková ztráta krve (1960)/

  • Občan zZz napsal:

   Když už zde v diskusi vznikl literární koutek, přidávám odkaz na čtivý odlehčený prázdninový článek z blogu Jiřího Peňáse, literárního kritika. Jsou zde dost zajímavé informace o aurotovi Slezských písní. Je autorem skutečně Bezruč???
   Jinak se píše hlavně o Frýdku Místku, který je mimochodem asi 8 km od Paskova (alespoň podle jízdního řádu IDOS).
   Autorem byl na nádraží spatřen (normálně naživo!!!) dokonce i profesor Keller!!! K setkání obou bohužel nedošlo 😦 , ale bylo to opravdu těsné 🙂 .

   http://www.lidovky.cz/jiri-penas-frydek-aneb-mistek-i-dzl-/nazory.aspx?c=A120719_094521_ln_nazory_mev

  • Občan zZz napsal:

   Slezské písně zhudebněné Jaromírem Nohavicou ke stáhnutí zde:
   http://www.nohavica.cz/cz/tvorba/archiv/marycka_aspol/marycka.htm

 6. Bob napsal:

  Přízačné je, že soc.dem. v regionu měla v regionu jiné starosti (žaloba na sestavené kandidátky…).
  Jinak se naplnily mé obavy už z r. 89, že sice budou nekonečné možnosti (cestování, banány v obchodech 🙂 /mimochodem jejich kvalita většinou hrozná/ …), ale většina na ně nebude mít.
  Že situaci nevyřeší ti „úspěšní“ je nabíledni.Na ty si můžeme akorát ukazovat, nadávat jim, ale to je asi tak všechno.Většinou jednali v duchu zákona.A politici – ti mají politickou odpovědnost:-)
  Situaci bude muset vzít do ruky stát….
  Efektivní řešení samozřejmě neexistuje.
  Koncepční řešení je dlouhodobé a drahé.
  Kde na to stát má vzít peníze?
  Asi ne snižováním daní.
  Vrátím se k první větě mého vstupu.
  Nevidím osobnosti, které by byly zároveň odborně i morálně na takové výši aby situaci vyřešily.

 7. MaB napsal:

  My, co už dlouho prohlašujeme, že systém směřuje ke svému zaslouženému konci, nejsme touto kauzou ani překvapeni, ani znechuceni. Ne, že bych tu příšernou situaci horníkům přál, je mi jich líto stejně jako asi většině normálních lidí. Ale jen na takových katastrofách se ukazuje, co je kapitalismus systémově zač. Kapitalismus je prima věc, ale jen pokud a dokud jste solventní.

  Horníci půjdou na pracák, tam dostanou kurs, jak hledat práci (napsat životopis, vyhledat volná místa, obléci se na pohovor, najít si na internetu údaje o firmě, jak se chovat u pohovoru a jak zvládnout to, že to po 100x nevyšlo). Pár měsíců budou dostávat podporu, pak hmotnou nouzi (cca 2000 Kč na osobu+příspěvek na bydlení) a šikanu od státu, aby byli aktivní při hledání nové práce. Která se v regionu vyskytuje pro danou kvalifikační skupinu minimálně a za pár šupek. A v jiných regionech to při přestěhování není o moc lepší. Někteří se chytnou, někteří ne, někteří se rozvedou a skončí jako bezdomovci. Prostě, normálka, teď a tady.

  To, že se takové kauze věnuje pozornost, je vlastně právě to, co mne na tom udivuje. V 90. letech se u nás na Ostravsku propouštěli lidé po desetitisících každý rok. Od roku 1994 není v Ostravě jediný fungující důl (všechny zbývající těžící doly jsou mimo ostravský okres, Paskov patří pod Frýdek-Místek), propouštěly masově i hutě, strojírenské a návazné firmy. Nepohnul se ani list, nikdo neprotestoval, nikdo o tom nepsal. S lidmi to dopadalo stejně, jako to dopadne i teď, někteří se chytli, někteří přežívají, někteří jsou už pod drnem. Vlastně jedna věc byla lepší – spousta z nich dostala renty nebo předčasné důchody. Takový nákladný omyl se dnešním vlastníkům dolů ani státu nestane.

  Čili, ta pozornost nejspíš souvisí s tím, že Bakala je holt Bakala (tzv. Patria Finance, sdružení Lípa, Havlův kamarád a sponzor jeho odkazu, podpora Respektu a HN…), neboli jedná se o prototyp podnikatele, který měl být jedním z těch prvních podnikatelů, kteří jsou jaksi sloupy režimu a jeho étosu. No, to byla zřejmě sázka na špatného koně, což se předvedlo už v kauze bytů OKD. Mimochodem, ty byty jsou u nás v Ostravě snadno rozpoznatelné na první pohled, vzhledem k tomu, že jsou nápadné svou ušumělostí a zanedbaností.

  Carlos V. má naprostou pravdu, nerentabilní výroba se nemá udržovat, nemá to smysl. To, co se děje, je plně v souladu se systémovou logikou – co vydělává, kvete, dokud to vydělává, co nevydělává, je odhozeno do smetí. V tomto i v dalších případech včetně lidí. To vše bylo snesitelné, dokud někde jinde vykvétalo dost jiných příležitostí, kam se mohla většina těch vyhozených lidí chytit. To, co vidíme okolo sebe, je ovšem situace, kdy těch nových příležitostí ubývá. Ještě pár let to budou obhájci systému popírat.

  • Občan napsal:

   MaB,

   dovolím si Vás poněkud poopravit.
   Pokud má nezaměstnaný partnera/rku s příjmem alespoň ve výši minimální mzdy, nedostane po skončení podpůrčí doby NIC. Ani to existenční minimum ve výši cca 2100.- Kč/měs.

   • MaB napsal:

    Máte samozřejmě pravdu. Někde jsem četl, že těch, co nedostávají nic (kromě zdravotního pojištění) je mezi nezaměstnanými asi čtvrtina, tedy kolem 130 tisíc lidí.

    • Občan napsal:

     Tak to fest přitlačte.
     Podporu v nezaměstnanosti dostává cca 18% nezaměstnaných z evidovaných cca 550 000 – to je cca 99 000 lidí. Ostatní jsou bez podpory a a pokud není nezaměstnaný i partner/ka, pak i bez jakýchkoli socdávek. Takže jde o minimálně 400 000 lidí bez jakéhokoli příjmu.
     A to jsou jen ti evidovaní!

  • scallop napsal:

   “ … aby byli aktivní při hledání nové práce. Která se v regionu vyskytuje pro danou kvalifikační skupinu minimálně … “

   Tohle mi pripomina diskuze o dnesnim „spatnem“ systemu vzdelani a o tom, jak zoufale potrebujeme vic ucnu. Holt kdyz se nekdo vyuci obor, deset let ho dela a pak praci najednou ztrati je proste v prd… . Muze se snazit ruzne rekvalifikovat, ale to uz jde mnohem hur, nez se ucit nove veci zamlada. I dnesni vysokoskolak (v prumeru horsi nez vysokoskolak pred dvaceti lety) praci najde snaze.

   • Skogen napsal:

    scallope, to je honění se za vlastním ocasem, navíc, když ho máte kupírován. Protože, jak už zde výše zaznělo, tu produkci, když už ji nakrásně skladbou profesních oborů zrealizujete, musíte někomu prodat. Ale kdo ji koupí?

    Navíc to není samospasitelné. Sám srovnáváte tehdejšího VŠ absolventa se současným a současný vám vychází lépe. Ono je to ale průřezové. Kdybyste jen věděl, co dnes jde na střední školy! No a vzdor generaci, která je ještě vzdělána kvalitně, což jsou dnešní čtyřicátníci, tedy v jistém smyslu špice produktivity, jsme dnes tam, kde jsme.

    Až budeme mít hospodářskou politiku, která bude zaměřena nikoliv na vývoz zisku, ale na vlastní prosperitu, až se budeme orientovat na perspektivní trhy, což znamená v maximální míře na východ a poněkud tomu opět přizpůsobíme dnes hystericky antagonistickou politiku, pak můžeme přemýšlet o výnosech z produkce.

    ***

    A možná, že mě nyní vypískáte, a možná to bude i svým způsobem právem, ale chtěl bych Vás všechny poprosit, abyste tentokrát před volbami nechali břímě svých ideálů za dveřmi a z dostupných možností racionálně zvolili možnost, která nám umožní přežít. Byť by to i znamenalo překonat dílčí antipatie.

    • scallop napsal:

     „srovnáváte tehdejšího VŠ absolventa se současným a současný vám vychází lépe.“

     Tohle jsem myslel jinak, chtel jsemk rici ze i „spatny“ vysokolak vzdelany napr. v netechickych oborech je mnohem flexibilnejsi nez ucen, ktery zna jediny (i kdyz technicky) obor. srovnavat s tehdejsimy vysokoslokaly jsem nechtel (tech bylo tak amlo, ze to srovnani moc nerekne).

     „No a vzdor generaci, která je ještě vzdělána kvalitně, což jsou dnešní čtyřicátníci, tedy v jistém smyslu špice produktivity, jsme dnes tam, kde jsme.“

     Tohle je diskutabilni. Mohl bych argumentovat skupinou mlaodsich, kteri maji za sebou pobyt (ci dokonce studium) v zahranici, znaji jazyky a nove obory …

     vyvazet na pers[pektivni trhy chteji vsechny partaje poslednich pet let. Ale misto „perspektivni“ klidne mohu psat „rizikove“ – v Rusku a cine muzete hodne vydelat, ale take Vas tam lehce nekdo okrade, pravni jistotu jako v Evrope nemate.

     „dnes hystericky antagonistickou politiku“

     Tuto politiku prosim nevidim, zato vidim deset let rusofilniho prezidenta a i ten nynejsi ma vic respektu na vychode nez na zapade. (Zeman kraci po ceste vyslapane Klausem.) Obecne mam obavu, ze jstli povedem zahranicni politiku bez idelau a jenom hodnotit ucetni uzaverku, tak musime pocitat s tim, ze casem nekdo proda nas.

     ***

     Posledni poznamce patrne ne zcela rozumim, ale mohu Vas ujistit ze v kazdych volbach prekonavam dilci antipatie kvuli tomu, abych sve idealy za dvermi nenechal. (Kdybych je tam nechal, volit nepujdu.)

     • Skogen napsal:

      O flexibilitě politologa, humanisty, kulturního antropologa, atd… si nejsem příliš jistý, to spíš ten technický obor na základě univerzálně platných fyzikálních zákonů na rozdíl od „načtenosti“ dává naději přeorientovat se 🙂 A znám dost techniků, kteří šli kupříkladu učit, opačně jsem to ale osobně nezažil (krom VŠ pedagogů – tam se to tak jako tak prolíná).

      S právní jistotou máte pravdu, přesto na východ celý západ investuje, protože nemá kam jinam jít. Ano, Klaus je rusofilní, politika vlády ale není totéž co role prezidenta. A my jsme výrazně dávali přednost nějakým způsobem definovaným lidskoprávním měřítkům, zatím co leadeři západu se rétorikou svazovat niajk zvlášť nenechávali. Až mám dojem, že jsme zkrátka byli loajální a ty trhy jsme obětovali (byly obětovány za nás).

      Účetní závěrka x ideál vidím jednoznačně v této posloupnosti. Už proto, že bez příznivého výsledku nemáte vliv a bez vlivu si ideály můžete, však víte co… Zeman se mi nejeví tolik rusofilní, jako Klaus. Zemanův předchůdce byl tvrdým kritikem evropské integrace, Zeman je prounijní a Rusko je samozřejmě jiné sféra. Jestliže Zeman protěžuje třeba Temelín ve prospěch Čechů a Rusů proti Američanům a Japoncům, jsou v tom spíš právě ty praktické ohledy.

      ***

      Poslední bod byl všem, nejenom vám 😉

     • scallop napsal:

      Pokud vim, tak statistiky nezamenstanosti absolventu u mekkych oboru spatne nevychazeji. (Podle meho je to tim, ze je to skupina ledincu, kteri umi dobre komunikovat a holt s dobrou vyridilkou nejakou praci sezenete.)

      „zatím co leadeři západu se rétorikou svazovat niajk zvlášť nenechávali“

      podle meho nepodlozene tvrzeni. Anglie ma s Ruskem spory dlouhodobe. Francie mela jeden cas podobne spory s Cinou. A hlavne – poskodily lidskopravni postoje ceskych politiku ekonomiku ? Nevim o nicem, pro Cinu jsme pod rozlisovaci schopnosti a pro Rusko byl vzdy hlavnim partnerem Klaus.

      U Zemana si nejsem jist. Jeho prounijnost je zatim pouze slovni (a vlajkova :-)). Nemce a Rakusany uz stihl po zvoelni pozurazet, k islamskemu svetu mluvi jazykem ovarove hlavy. Na rozdil od Klause si nemyslim, ze je to dano ideologii – Zeman proste driv mluvi nez mysli a rad se posloucha. (Krome toho on zadne ideje nema.) Nejlip by udelal, kdyby sedal doma a nikam moc nejezdil (pozvani se mu stejne nehrnou) – uz tim by byl lepsi prezident nez Klaus.

      Jeho vztah k Rusku mi neni jasny, ale patrne se prave ted v zakulisi konkretizuje a az casem uvidime, kde se zajme Lukoilu a Ruska skrze Nejedleho projevi. Z dob jeho premierovani vime, ze mu zadna smelina neni cizi, ale dnes je jina situace – neni premier, pravo je stabilizovanejsi, policie odvaznejsi, novinari pozornejsi atd.

 8. Občan napsal:

  Česká republika stihla spáchat ekonomickou sebevraždu již v první pol. 90. let. Žádná z „postsocialistických“ zemí totiž neprivatizovala a nerestituovala v takovém rozsahu jako právě Československo, resp. ČR. Důsledky se dostavily poměrně rychle a jsou zřejmě nenapravitelné.
  A protože socioekonomické zdechání nebylo zřejmě dostatečně rychlé, dala ČR sama sobě ránu z milosti tím, že domácí pracovní sílu nahradila asijskými a východoevropskými gastarbeitery. Podnikavcům to pochopitelně vyhovuje, protože gastarbeiteři pracují za málo a nehrozí, že by stávkovali nebo se dožadovali kolektivních smluv. Pracují přes agentury, na živnostenské listy nebo rovnou úplně načerno; a mlčí.
  Má to však takový drobný háček – oni tu také nespotřebovávají a neodvádějí. Ale i to podnikavci hbitě (dočasně) „vyřešili“; přisáli se na dotační penězovody. Potíž nastala až teď, kdy peníze na sockapitalismus došly, protože domorodci ve stále větším počtu už nemají z čeho platit daně a odvody, neboť nemají příjmy a samozřejmě nenakupují zboží a služby.
  A mezi podnikavci nastalo veliké divení; nejen v ČR…

  Co se plynu z břidlic týče, některé země mají dostatek neobydlených nebo velmi řídce obydlených oblastí s vodními zdroji, kde si mohou takovou prasárnu dovolit. Do okamžiku, než první větší sídelní celek zjistí, že z kohoutků nic neteče, protože se někde cestou „něco rozbilo“.
  ČR žádnou takovou „spotřebovatelnou“ oblast nemá – průměrná hustota osídlení je cca 135 osob/km2, což ČR řadí na 87. místo z 243 sledovaných. USA mají průměrně 35 osob/km2 – 4x méně.

 9. Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

  MaB to napsal přesně jaká je realita.
  Dodám jen malý detail k Bakalovo korupčním aktivitám. Na konci srpna se konal v Trutnově rockový festival. Byl provázen obrovským plakátem na jehož nejspodnějším řádku pořadatelé děkovali Bakalovi, bez jehož sponzorství by se prý letošní festival nemohl konat.
  Proč to vzpomínám ?
  Ti co tento festival organizují jsou již z posledních dvou let totality pořád v jádru stejní. antikomunističtí havloidi. Havel měl svůj Hrádeček nedaleko a tak je jejich ideovým náčelníkem for ever.
  Hezky to tito lidé vedou. nejdřív bourali reálný socialismus a dodnes je pro ně bolševik sprosté slovo, ale brát si sponzorskou podporu od Bakaly, velkoburžoi je nakonec pro ně košer. I když řada z nich je tak nějak jak antikomunistická, tak žvásty salonně antikapitalistická.
  To jen Bakala určitě věděl, když ten sponzorský dar dával, že v Česku bude brzy persona non grata. Odvděčili se mu bývalí kontrarevolucionáři. Letos školili mládež na téma “ nespravedlivé vyhnání bývalých spoluobčanů německého původu“.
  To jen tak na okraj.

 10. zemedelec napsal:

  Pane vlk.
  Výborné.
  Když se budeme zaobírat Klausovou teorii,že bylo potřeba mít České podnikatele i třeba přivřením očí,tak jasně to ukazuje i třeba na Bakalovi a takových byla většina,že se nejednalo o podnikatele,ale přímo o podvodníky.Ten záměr,aby lacino nakoupily,ten se podařil,dokonce ani nesplatily úvěry bankám.Dokud byly zisky,tak podnikaly,když ne,tak důsledky známe.

 11. tresen napsal:

  Vidím to jako předehru většího manévru.
  Po volbách se dá ze strany OKD očekávat silný tlak na otevření těžby v dosud zapovězených beskydských lokalitách, kde je předpoklad, že by těžba uhlí mohla být rentabilní.

  • vlk napsal:

   Ježkovy voči!!!! Milostivá, neuniklo vám náhodou, že je celosvětově obrovský nadbytek uhlí? A také jen podružnost, že komplexní vybavení nového dolu stojí asi více než náklady na provoz dolu , kde už plné a navíc velmi nové vybavení je? Protože on a úspora na provozu, že se bude třeba těžit o 200-300 metrů blíže k povrchu nebude nijak zásadní?

   • paja napsal:

    No moc bych tím neopovrhoval,ono to nemusí být tak od věci.Co jsem teď četl tak nikdo neví přesně jak to s tím břidlicákem bude do budoucnosti a spíš to vypadá na ekonomickou bublinu aby emerika povstala z popela. Problém je jak dlouho bude těžba břidlicáku rentabylní a jaké ve skutečnosti jsou zásoby a další problém je ,kolik bude stát sanace ekologických škod ,neboť se při těžbě používají pěkný sajrajty.Poláci vsadili na tuto kartu a tak jsem zvědavej jak se jim to povede.Jinak že by klesla cena uhlí jsem nějak nepocítil,napoak pro mě jako pro spotřebitele je pořád dražší.

  • tupá kosa, tupá alias I Altavista a Yahoo bývaly v kondici alias novinky z bojiště napsal:

   Toto je velmi zajímavá hypotéza – rozhodně dává smysl. Vlk zjevně neví, jak obrovské tlaky jsou na znovuobnovení beskydského dolu a neví nic o tamní bouřlivé diskusi, ale to mu nebrání se k tomu vyjadřovat. Jeho klasická slabina.

   • vlk napsal:

    Milej pane z Roubaix, s českými reáliemi jsem seznámen zatraceně víc než vy. Jenže vy zcela evidentně nejste schopen porozumět jednoduchým souvislostem čteného textu. Zkusím to pro vás polopaticky:
    1- otevřít nový důl znamená velmi mnoho investovat do vybavení dolů.
    2- provoz nového dolu bude sice lacinější, ale sotva nějak zásadně . Dejme tomu o 15-20% a to jsem velký optimista
    3- ceny uhlí oproti roku 2008, kdy byly na své na vrcholu spadly o nějakých 75% . Jak si snadno ověříte třeba zde:
    http://www.kurzy.cz/komodity/nr_index.asp?A=5&idk=116&od=29.9.2003&curr=&unit=&lg=1
    4- v takových ekonomických relacích je sotva představitelné otevření dolu.
    Je to pro vás napsáno dost triviálně?
    Myslím, že je zcela zřejmé, kdo nic neví, ale má snahu do všeho kafrat.

    • tupá kosa, tupá alias I Altavista a Yahoo bývaly v kondici alias novinky z bojiště napsal:

     Přes to všechno, co správně (teoreticky) píšete, jsou tlaky na otevření beskydského dolu obrovské a (v praxi) probíhá obrovská kampaň za jejich otevření, v níž se kráčí téměř přes mrtvoly. Proč asi? Že by se praxe v něčem odlišovala od teorie? A v čem?

     Protože to nevíte, v regionu se nepohybujete a reportáže o tlaku na otevření dolu vás zjevně minuly, píšete o (správné) teorii, nikoliv však o skutečném stavu.

     • vlk napsal:

      Blábolíte. Nic než blábolíte. V době těžké recese uhlí nikdo na otevření dolů tlačit nebude. Protože ta moje teorie platí. A já jsem si ji, na rozdíl od kecalů vašeho formátu, více než 20 let zkoušel v praxi. Takže vím, že na to nikdo dnes finance nedá.
      A že o regionu a jeho problémech nic nevím? No rodina mé snachy je Rožnova. Takže mi zkuste něco vykládat.

     • tupá kosa, tupá alias I Altavista a Yahoo bývaly v kondici alias novinky z bojiště napsal:

      „rodina mé snachy je Rožnova. Takže mi zkuste něco vykládat“

      🙂

     • Mongol napsal:

      Tak nam to objasnete. Pamatuju se, ze jama Frenstat se pres slezsky a podslezsky prikrov nedostala do karbonu, protoze doslo k zavalu. Asi to bude geotechnicky narocna zalezitost, drazsi nez normalni otvirka hlubinneho dolu. cca 1 milliarda dollar podle slozitosti loziska, geotechnickych podminek a vyse rocni tezby a potrebne infrastruktury. Dolovani karbony pod beskydskymi prikrovy asi nebude uplne jednoducha.

     • tupá kosa, tupá alias I Altavista a Yahoo bývaly v kondici alias novinky z bojiště napsal:

      Popisuji fakt, nevím jaké čachry a jaká šmelina za tím jsou. Nemusí to být nic zákonného. Nejspíše tunelování v nové, doslovné a kreativní podobě.

      Popisuji fakta, před nimiž zavíráte oči.

      Zdrojů je dostatek – tento je nejčerstvější: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/234501-okd-se-odvolaly-proti-demolici-staveb-ve-frenstate/

      Asi by se tak tvrdošíjně neodvolávala firma s s jasným výhledem prodělku. A prodělek firmy a prodělek majitele jsou dvě různé věci.

     • vlk napsal:

      jste opravdu takový prosťáček? Vy byste se neodvolával proti tomu, když máte odstranit svůj majetek? Já ano, bez ohledu na okolnosti. Což nic nemění n a skutečnosti, že důl a jeho otevření dnes NIKDO financovat nebude.
      Nemluvě o tom, co vám napsal nick Mongol. Kterého si dovoluji podezřívat z toho, že jest , na rozdíl od vás a ode mne odborníkem. Totiž geologem.

     • tupá kosa, tupá alias I Altavista a Yahoo bývaly v kondici alias novinky z bojiště napsal:

      Prosťáček je člověk, který tvrdí o věcech, o nichž neví, že neexistují. A bohužel o obrovském tlaku za znovuzahájení těžby v Beskydech nevíte nic. Nevíte, kolik obcí se muselo sdružit, aby tomu tlaku společně čelilo, nevíte, jaká „pozitivní a negativní“ motivace ze strany okd je uplatňována, jak urputně se společnost brání snahám o neobnovení tĕžby atd. To vám ale nebrání v autoritativním vystupování a urážení. Každopádně moc nerozumíte pojmu „hypotéza“, jak se časem ukazuje.

     • vlkp napsal:

      Už jsem psal, že v Rožnově máme velmi blízké příbuzné. Vy prostě nechápete ani jednoduchý text. Takže prosťáček.Kromě hloupých keců jste tady už nic jiného nepředvedl. Jediné, co chcete je – opruzovat. To vám jde opravdu dobře.

 12. scallop napsal:

  „K disposici jsou, nyní celosvětově, obrovské přebytky uhlí. Které se vyplatí dovážet z Ameriky do Evropy! … Celosvětová ekonomika na tom nepochybně vydělala … tuzemská dostala těžký úder.“

  Ten „tezky uder“ znamena ze napr. zlevnuje zemni plyn ci energie obecne. Neni to pro ekonomiku celkove naopak vyhodnejsi ?

  • Skogen napsal:

   Vlk píše, že to v globále JE výhodnější, ale pro nás to značí těžký direkt, přesně z důvodů popsaných o kus výše. Z reality chudého regionu s obrovskou nezaměstnaností, ve kterém byly uhelné doly významným zaměstnavatelem. A že v současném svrabu má náklady převzít stát, zatímco zisky vlastník v dobrých časech vyvedl.

   • scallop napsal:

    Otazke je, jetsli v globale i pro nas neni vyhodnejsi levna energie.

    Zisky vlastnika (ci celkove spoatnba privatizace) s tim nesouvisi, zlevneni energii se tyka az poslednich cca 2 let.

    • Skogen napsal:

     Pro nás znamená pro koho? I kdyby na tom mohla vydělat „státní“ energetika (ČEZ), vlivem toho, že se nevyplácí domácí těžba soukromému vlastníkovi, dovoz asi nebude natolik výhodný, aby úspory pokryly výdaje na zvýšení nezaměstnanosti a doprovodné sociální efekty.

     Z pohledu tržního fundamentalismu nesouvisí. Ale nad tím fundamentem je společnost – stát. A to už se ocitáme v jiných teoriích, podle kterých by kontinuita odpovědnosti zachována být měla.

     • scallop napsal:

      Nevim jestli si rozumime, ale ma poznamka smerovala jen k tomu, ze dle meho na levne energii vydela celosvetova i ceska ekonomika (i pres problem Ostravy nebo Cezu, pro ktery je vyhodnejsi draha energie). Tato otazka nesouvisi s vlastnikem (ktereho jsem nehodnotil – urcite jsem ho nechtel hajit).

    • k_pokoj napsal:

     Nezaměstnaný se levné energie nenažere.

     • vlkp napsal:

      V tom máte nepochybně pravdu! Proto jsme psal o neviditelné ruce trhu. Která nám zde zanechá spoušť. Což jsem nepsal pro vás, protože vy máte jasno, ale kvůli těm, co na ni přísahají.Ale jen do okamžiku, než chytne za ruku je:

   • vlk napsal:

    Když jsem použil slovo globál, myslel jsem CELOSVĚTOVOU ekonomiku!

 13. Jan Čermák napsal:

  Díky za přehledový článek, člověk je líný si tu historii hledat a argumentuje pak mimo.
  Vnímám tu hrůzu všemi pory a je mi z toho slabo.
  Jako nejstrašlivější mi přijde toto…kapitalistum se podařilo co bolševikům ne, změnili myšlení lidí. Vaše generace, moje generace zmrvení bolšány vidíme bezdomovce a srdce nám usedá. Noví mladí jsou jiní. Peníz všade pán je a každý svého štěstí strůjcem , efektivita je víc než člověk. Přijali tenhle standart, velký bratr zvítězil…

  • vlk napsal:

   Jene souhlas. Až na to zmrvení bolšány. Já se necítím být jimi zmrven.

   • Jan Čermák napsal:

    Mělo to být v uvozovkách.
    Četli jste včera na blistech o dětech co nemají na jídlo?
    Je mi fakt do pláče, chtěl bych být zase malým chlapečkem.
    skogene. Souhlas, vždycky je to jen otázka míry. A náš vkus je prostě nenapravitelně jiný než vkus doby.

  • Skogen napsal:

   Víte, pane Čermáku, rozumím a sdílím, ale obávám se, že jakási forma kastovního dělení společnosti je člověku vlastní a ono beztřídní a senzitivní vnímání je možné jen za cenu drilu a to bohužel v mnohých případech ještě s kosmetickým efektem…

   Ona i tehdy existovala vrstva, která v pracovní době vysedávala ve IV. cenové, SNBáci je tam legitimovali a mistři si za ně rvali vlasy a přicházeli o prémie. Soudilo se, že je to nedokonalostí systému, který dostatečně nemotivuje. Ti lidé tehdy spokojeni nebyli, ale pochopitelně nejsou spokojeni ani dnes.

  • robe napsal:

   škoda, že házíte všechny „nové mladé“ do jednoho pytle. podle mě si to nezaslouží, stejně jako důchodci, podnikatelé, vaše / naše generace a další skupiny..
   a že zkušenější člověk, který své zkušenosti nabyl i prohrami a pády, bude soucitnější než mladý radikál ( a´t již třeba radikální romantik), je nasnadě.
   nevím sice kolik Vám je, ale úplně stejně se dá říct “ vaše generace v devadesátých letech rozkradla republiku a nastavila současný systém“ …. 😉

   • Anonymní napsal:

    Noví mladí jsou“ noví mladí“ , ne všichni mladí. Myslím tím ty vymyté svazáky, voliče KS, myslím tím ty o kterých píše Fischer. Že jsou i normální, mne vždy potěší. Ale nevídám je často.V normálních zemích je to tak, že mládí je levicové, neb nic nemá, a stáří pravicové neb už má. Naše úchylka není než výsledkem mediální manipulace. P.S. je mi 40 a v roce 1992 jsem volil ODS, což už teď nezměním.

    • robe napsal:

     Ano, jinde voli mladi levici, protoze reprezentuje pokrokove, liberalni idee, oprati konzervativnim hodnotam pravice. A to je u nas otocene.

 14. Akela Vlková napsal:

  Co k tomu napsat ? Ekonomické a právní rozbory dané situace nechám na posouzení těm Kosířům, kteří tomu rozumí. Jak píše Jan Čermák, člověk je líný si tu historii vyhledat… je to fakt, než bych gúglovala, tak se radši jdu poveselit s vnukem a naučit ho nějakou blbůstku. Je mi nesmírně líto těch, kterých se to dotýká, jejich rodin, děti… vždycky si vzpomenu, když synovi po úraze neprodloužili smlouvu, sehnal si brigádu za 9 tisíc, snacha mateřskou 3.800,– a náklady na jejich bytí sakra převyšovaly částku 12.800,– korun. Hypotéka, elektřina, plyn….. syn mi tehdy řekl mámo, my vás nemít, tak už jsem se oběsil v tom našem hezky zrekonstruovaném domečku. Byl jedním z mála, kterému se zadařilo uchytit v jedné firmě, nakonec i snacha si našla práci, tak teď žijí…. skromně, ale žijí už bez naší pomoci. Nestěžuju si, jen mě situace na Ostravsku postrčila ke vzpomínání… a takových rodin s problémy, jako měl můj syn, takových tam budou tisíce a bez naděje, že se někde uchytí. A když si vzpomenu na vnučku, jak mi s vážností tříletého dítěte vysvětlovala, že tohle bych chtěla, ale mamka povídala že teď ne, že nemá korunky, ale až budou vybírat z bankomatu (vždy při výplatě), tak že ji mamka koupí…. ale já mám korunky v pokladničce, já ji půjčím…..tak se mi tlačí slzy do očí. A takových tříletých, co mají své dětské touhy, těch tam taky bude….. 😦

  • vlk napsal:

   Akél
   přesně tohle mne motivovalo včera sednout ke klávesnici a napsat tenhle článek. O kterém mimochodem vím, že s e dal napsat lépe. Nicméně – chtěl jsem ukázat, jakou cestou jsme se dobrali k rodinným osudům, které popisuješ a spoustě mnohých horších, které teď na Ostravsku i jinde budou holou realitou!

   • Akela Vlková napsal:

    vlku, napsal jsi to dobře. Jak lépe bys to chtěl napsat ? Situace je taková jaká je a nám, kterým život ukázal, že není jenom procházkou růžovým sadem je to jasné, a nezbývá, než ty chudáky litovat (což jim samozřejmě nepomůže) a přát jim aspoň trochu toho štěstí v neštěstí, které většinu z nich čeká. Je dobré vědět po ekonomické a právní stránce jak se věci mají, aby člověk mohl vysvětli srozumitelně i těm, s kterými se dostane do diskuze a kteří na Kosu nechodí. Nejhorší na tom je, že tady nepomůže ani vyjít do ulic a protestovat.

  • AlenaK napsal:

   Paní Akelo, s Vaším komentářem souzním. Minulý týden jsem se rozbrečela při shlédnutí reportáže o hladovějících dětech. U nás. Viz článek
   http://www.blisty.cz/art/70144.html
   Vůbec nechápu, jak je to možné v 21. století.
   Proč by nebylo možné, poskytovat VŠEM dětem obědy zdarma, jako například ve Finsku. Mají tam zřejmě jiné priority. Určitě ne rovnou daň z příjmu a nezatěžují děti do budoucna závazky vůči církvím a pod..
   http://www.modernivyucovani.cz/index.php?Itemid=55&id=34&option=com_content&task=view

   • jezevec napsal:

    poskytovat VŠEM dětem obědy zdarma?
    jaká já že svého nevelkého příjmu budu platit obědy svých dětí – a k tomu ještě obědy zdarma pro topolánkovy a paroubkovy apod následníky?
    podobně chytrý, jako zrušit hotelové příspěvky ve zdravotnictví ….

    • vlk napsal:

     Rozhodně lepší nápad , než dotovat solární barony! A mimochodem -Topolánek ml. nebo PAroubkovo dítě nikdy na obědy do družiny chodit nebude. Zbytečné obavy.

     • jezevec napsal:

      jen jsem tím chtěl říci – že nic takového, jako oběd zdarma, neexistuje. aby někdo dostal oběd jakoby zadarmo – musí někdo jiný ty peníze vydělat, nějaký zaplacený úředník je musí někomu ukrást, s nějakou režijí je přerozdělit, a pak z nich něco zaplatit. a zatím ještě nikde se to nepodařilo bez plýtvání. proto mi připadá mírně ujeté dotovat zrovna obědy plošně pro všechny, i pro ty co to vůbec nepotřebují a nechtějí. příklady s haldami dotovaného ovoce končícího v popelnici jsou toho nejedním mementem.
      dále je potřeba říci – že ta maminka není s dětma „sama“ – ty děti taky mají tatínka, a ten tatínek je povinen klopit. mám s tím své zkušenosti. když neklopí, zasáhne stát. pak máme zákon č.111 o hmotné nouzi. pokud někomu nestačí alimenty, podpora, sociální dávky, mateřská, a vějíř příspěvků na kdeco, a ještě nemá na jídlo – určitě to má řešení v rámci tohoto zákona. pokud tedy ta sama maminka neutrácí prachy za zbytné spotřební zboží a vysoce úročené půjčky. za to ale nemůže společnost.
      mimochodem – i jezevčata chodí do kantýny jen na čaj. pro tři děti prostě jezevčice uvaří levnějc, neřkuli že podstatně líp. kdyby chtěl někdo plošně dotovat ty blafy, poslal bych ho to sežrat.

     • Akela Vlková napsal:

      Jezevče, vzhledem k tomu, že pracuji ve školství a to přímo ve stravování, tak si dovolím trošku zapolemizovat s těmi blafy. Pokud ty blafy děckám nechutnají a navrch jsou drahé, jako rodiče se ozvěte. Existuje vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování, která je alfou a omegou pro každou vedoucí ŠJ, včetmě dodržování spotřebního koše. Hlavně po něm jde ČŠI a hygiena.Tam najdete všechno, co se stravování ve školních jídelnách týká, včetně cen za stravu, které jsou rozdělené podle kategorie dětí. Je ke stažení na internetu a není nijak dlouhá a srozumitelná naprosto pro všechny, nejenom pro stravovačky. Takže nekritizujte blafy jenom tady, ale kritizujte je na tom správným místě. A víte podle čeho poznám dítě ze sociálně slabé rodiny ? Sní všechno, co mu dám na talíř, nevybirá si a ještě si příjde přidat, protože to je možná jeho první a poslední jídlo ten den. A souhlasím s vlkem, raději bych dětem přispívala určitou částkou na obědy, než bych dotovala jak vlk uvádí solární barony. A pokud není strava upravená kvalitně, je jen a jen na vás rodičích, abyste se ozvali a zjednali si nápravu, pokud je vaše stravovačka lemp.

   • Akela Vlková napsal:

    Aleno, jak už jsem odpovídala jezevcovi…. dítě ze sociálně slabé rodiny poznám podle toho, že sní všechno co mu dám na talíř a ještě si příjde přidat. A to už v mateřské škole. Mám před očima děti, na které hned tak nezapomenu, to byli moji strávníčci, a těm jsem fakt přilepšovala, kde se dalo. A moc mě potěší, když se ke mě hlásí dvanáctiletá holčina a teto, jak se máš, vzpomínám…. mám samé jedničky… a já v ní poznám Peťulku – nítěnku…. No vidíte, kam jsme se až dostali v diskuzi … od horníků ke stravování dětí. Ale souvisí to spolu úzce.

    • AlenaK napsal:

     Děkuji Vám, pan Akelo za odpověď. Problém je jen zdánlivě od věci pojednávané v tomto článku.. Nevím, proč mají děti mezi sebou rozlišovat ty, co mají na oběd a ty, kterým rodiče nemohou oběd zaplatit. Ve Finsku je to dané, nikdo něřeší, zda to které dítě má možnost oběd zaplatit nebo ne, zda si může koupit učebnici nebo jízdenku. Proto je v této zemi úroveň školství na vysoké úrovni. Mám zato, že u nás, v zemi Komenského by měla být politika vzdělanosti vlajkovou lodí a prioritou volebních programů. Děti jsou naše budoucnost a zaslouží si, aby jim společnost bez rozdílů sociálního postavení rodičů zaručila vzdělání. Hladové děti se učit nemohou. Vážím si lidí, jako je paní Akela nebo učitelek, které se dělí o svačiny. Jenomže problém obecně zůstává.
     Pane jezevče, doufám, že jste pochopil. Záleží na tom, co společnost upřednostní.

    • jezevec napsal:

     máte bohužel pravdu, chudí existují. ale nemyslím si ovšem že tech pár opravdu sociálně slabých obědů se dá vyřešit tím, že té většině přežraných a zmlsaných dětí poskytneme obědy taky zdarma. které skončí v kýbli, bo že to nechutná to neznamená nekvalitní. a „dražší než doma“ není nutně nezákonné. prostě – at dostane ten, kdo má hlad, je na to zákon který vůbec není špatný, používáme ho i na radnici jako kritérium pro výpomoc. na to rád přispěju, a přispívám. aj víc než musim, ze svýho. lidí kteří si pozvou reportéry na to jak nemají na jídlo mi fakt líto není.
     pak především vlk má s tím solárním svinstvem pravdu taky. i když, trochu si rejpnu – pro mně, na rozdíl od vlka, tedy zelení volitelní nejsou. m.j. právě pro devastační podporu experimentů s tzv obnovitelnými zdroji, kterou mi m.j. každý měsíc připomíná faktura za elektřinu. je zvláštní, že pokud ta chudá maminka denně platí v ceně elektřiny zelené zdroje, nikdo se nad tím nedojme – ale pokud stejnou ne-li nižší částku „nemá“ na oběd, kdekdo by se hnedle rozbrečel a volal (volil) komunisty ….

     • vlk napsal:

      Tyhle nesmyslné kec nepochybně nasytí spoustu hladových dětí! Výborně! Pravičácká klasika.
      Jak že to napsal klasik pře dávnými léty?
      V nouzi dáti radu každý dobrý jezevec,
      ale ale mouky pytel, dáti jen podle jezevce pitomec!

      A to tě K.H. B. neznal. Ale znal spoustu takových , jako jsi ty.

     • jezevec napsal:

      genau. školy jsou plné hladových dětí. no tak této bolševické agitky mi opravdu není třeba.

     • vlk napsal:

      No ty fakt vaříš – K.H.B. rozhodně nebyl bolševik. Ti s eobjevili asi až za 50 let.. No nic.
      Ten epigram sedí dokonale.

 15. anita napsal:

  Má-li do jít k saturaci nezaměstnaných horníků, měl by stát je nemít na pracáku a posléze vyplácet sociální dávky, ale neodkladně se o ně postarat. Okamžitě zajistit a začít revitalizaci krajiny, která je takto zničená těžbou. Vlastníkům bývalých dolů, vystavit fakturu všech nákladů vzniklých při rekultivaci poškozené krajiny dolováním.
  Žádná výběrová řízení kamarádům, ale takto zaměstnat bývalé horníky, kteří budou mít zájem pracovat.

 16. Hladis napsal:

  První k inzultaci by sel odborar. Když neustoupili, tak nebudou vůbec. Jak logicke. Pokud by za mnou prisel odborar ze proste platy dolu ne, tak mu reknu ze tedy nebudou platy vůbec. Vzhledem k platovym podminkam by neslo o zadne drasticke ozebraceni. Odbory s horniky a bolševikem (dle jejich programu) mohou dul koupit a vesele ukazat, jak ho provozovat se ziskem ve forme družstva. Good luck with that.

  Jako podnikatele me zajima zisk. Pokud je stat neschopny se postarat, aby ze me vyzdimal peníze na „collateral damage“, tak je to jeho problém a pokud je ještě uplatny a ja bez morálních zabran, tak výsledek se da předpokládat. Jakmile se to stane prodelecne, zahodim to a odejdu. Je jedno zda by byl vlastníkem Bakala ci někdo jiny. Skoncilo by to stejne. Pruser se stal v minulosti jak je popsano a bohužel to uz spravit nejde a ani dodnes s tim nikdo nehnul od lokálních organu po centralni vladu. Ostravsko totalne zaspalo dobu. Pokud by slo o inzultovani, tak by to byl doslova pohlavkovy maraton a mohli by se mlatit všichni vzajemne od centralni vlády přes soudy, lokalni reprezentaci po odbory.

  Je dobře si napsat cely postup, jak se v Cesku privatizovalo a jak se dela cesky „business“. Dnes spise jde o to vyvarovat se takových chyb. Vinici jsou uz asi nedosazitelni a stat to sam zazdil. Kazdopadne dnesni situace dolu by nastala bez ohledu na to, jak by privatizace probehla. Jen stat by mel nejspis vice manevrovacich moznosti a vice vybraných prostredku a to ještě jen v idealnim pripade, ze by to zase nejak nepodelal a nezasapal, coz v Cesku je radne sci-fi.

  Keller by mel zustat u sociologie. Do dalšího at se nemota, protože pak jen potvrzuje svou nelichotivou přezdívku a zbytecne tim shazuje zbytek jeho práce.

  BTW: Ten zisk měli i ti zamestnanci. Nebo se měli spatne ? Ja myslim, ze platove podmínky měli nadprumerne. Zase se tu dela, ze zisk mel jen Bakala a zbytek jako asi otrocil ? Podivejte se na platove podmínky tamnejsich zamestnancu. Nepristoupeni odboru na snizeni o 20% povazuju za jejich vlastni demenci a aroganci. Stejne dostanou zlate padaky pokud se dul skutecne uzavre. Nekde jsem slysel padak ve vysi 12 mesicnich platu o cemz si mnoho zamestnancu muze nechat tak zdat. Na rekvalifikaci a hledani nove prace to myslim staci bohate. Hlady nikdo umírat nebude.

  • Carlos V. napsal:

   Jen bych dodal : výsledek Paskova je přímým důsledkem nepružnosti trhu práce. nepružnosti z velké části vytvořené zákony (podmínky výpovědi atd), ale zde jak píše Hladis i nepružnosti odborářů, doufající snad ve „společenskou podporu“

   jak už to bývá u nepružných systémů (i materiálů) – pakliže se pod tlakem neohnou, prasknou.

   • Hladis napsal:

    No Carlosi a tady zalezi co myslite tou nepruznosti trhu práce, protože tam se muzeme nazorove rozejit. Třeba podmínky vypovedi jsou jasna ochrana před tim, aby clovek najednou neskončil na dlazbe bez prostredku a bez moznosti ve vyhledani práce nove. Ti hornici dostanou dobre odstupne a mělo by jim to umožnit najit si nove uplatneni a neskoncit jako bezdomovci.

   • Hudec napsal:

    Zdá se, že i pokud jsou odboráři alespoň částečně pružní, stejně už překročili mez kluzu.

 17. Petens napsal:

  Myslím, že klíčový problém vystihl MaB: „To, že se takové kauze věnuje pozornost, je vlastně právě to, co mne na tom udivuje.“

 18. liljič napsal:

  Proč dávat soukromé firmě, která hrozí krachem ze státního rozpočtu kvůli udržení zaměstnanosti miliardy. Nebylo by lepší ji zestátnit?

  • Hladis napsal:

   Zestatnit prodelecnou soukromou firmu a pak ji ještě dotovat z penez danoveho poplatníka ? To jako lit peníze do neperspektivniho dolu a cekat, ze mozna nekdy za X let cena uhli zase vzroste ? Eeeehhhh to fakt ne. A davat, dle ruznych prohlaseni, stat nic nebude. Ještě to tak, aby pristoupil na vydirani soukromym subjektem.

   • liljič napsal:

    Myslel jsem, že by zestátnění bylo lepší než ty peníze dávat soukromníkovi. Navíc by se mohlo ukázat, že zas až tak prodělečná není. Něco by se mohlo vrátit rozprodejem majetku (bytů).

    • vlkp napsal:

     Ano, máte pravdu. O tomhl eby uvažovat šlo. Vtip je ovšem v tom, že byty Bakala porušil smlouvu o bytech a vyvedl je mimo NWR. Respektive mimo jeho důlní část. A troufnu si tvrdit, že nikdo na světě ho nedonutí, aby je sátu vrátil nebo prodal za nabývací cenu.

     • Laco Grőssling, zemaník a zemanista napsal:

      Navíc jsou zastaveny Citi bance proti úvěru. Vše bylo včas posichrováno.

    • Tacit napsal:

     Paskov je prodělečný cca 1,5 mld Kč/rok. Nepřipadá vám nelogické, aby stát kupoval důl (byť za symbolickou 1Kč) a vrážel do toho ročně 1,5 mld. Kdyby dal tu částku na sociální výpomoc horníkům rovnou, tak je to pro cca 3000 propuštěných půl mega ročně na hlavu. A nemusí se u toho navíc dolovat uhlí.

     • bara napsal:

      Já se klidně obětuju a za tu korunu to vezmu. Aj za desetinásobek, se nebudu frfnit o pár kaček :))

     • vlk napsal:

      Předpokládám, že budete schopna také zajistit provozní financování té šachty a obsluhovat úvěry, které má. Pokud ano, tak se klidně přihlaste, že to za kačku koupíte.

    • Hladis napsal:

     Neverim tomu, ze by stat najednou dokazal firmu takto prodělečnou dostat v brzke době aspoň k vyrovnane bilanci. Zvlaste stat Cesky.

     S bytama to uz je jak napsal Vlk. Tam je to jina smutna story.

     • bara napsal:

      Keci v kleci…
      Nevím jak stát, ale už se psala, že to klidně vemu. A vemte jed, že škodná nebudu, ani v případě, že ty kvartýry dám současnejm obyvatelům zadara.

     • XY napsal:

      Baro – i za stovku? Já to tušil… 🙂

     • bara napsal:

      Sem psala za deset !
      Možná bych i o stovce uvažovala…, ale když je to prej i za korunu drahý…
      Když do toho se mnou někdo půjde, tak jo :))

 19. XY napsal:

  Mno, zestátnit firmu by možná smysl mělo potud, že by se mohla prodloužit doba postupného útlumu. Rozhodně je to lepší než dotovat soukromou firmu veřejnými penězi, a tím zajišťovat jejím majitelům ještě jakýsi další zisk místo ztrát, které tč. generují. Zisky jsou zprivatizovány, ztráty se – jako obvykle – hodí na krk veřejnosti. Pořád stejný příběh. V každém případě je to rána, která bude stát miliardy. Osobně se domnívám, že výhodnější bude ty miliardy nalévat do přeškolovacích programů a vytváření nových pracovních příležitostí. Co se toho zestátnění týče, mělo by se propočítat, zda je výhodnější prodloužit synergický efekt postupného útlumu těžby s nárůstem nových příležitostí (budou-li jaké) nebo prostě vzít na vědomí, že od roku 2014 bude region postižen synergickým efektem opačné ražby: tisíci lidí bez práce, tedy bez peněz – a ti strhnou do stených potíží další tisíce. Shoda bude panovat v tom, že panu Bakalovi snad jen tu jednu jedinou korunu za tu beznadějnou díru.
  Třešnina úvaha o nových beskydských šachtách se mi nezdá mimo mísu; už proto, že tlak nezaměstnaných havířů lze k takovému účelu opravdu skvěle využít. To pan Bakala nesporně umí.

  • zemedelec napsal:

   Pro XY.
   Velice rozumné.
   Ono to stejně bude muset řešit stát,nebo-li,dolehne to na stát,jak slyšíme Bakala se k tomu nemá a zřejmě ho nikdo nedonutí.Pak by ale stát připustit parazitování na tomto problému soukromím společnostem.Také v žádném případě nedovolit otevřít doly v Beskydech soukromím společnostem,dopadlo by to podobně.Už jsem napsal dříve,jak privatizovala doly Tatcherová,jak zametla s horníkama,pak to museli napravovat příští vlády i tím odkupem.

  • Puck napsal:

   Uhlí je nadbytek !
   Cena termínového kontraktu na uhlí s dodáním příští rok v Evropě klesla až na 89,45 dolaru. To je nejnižší úroveň od dubna 2010. Takže s rentabilitou to bude dost špatné i na šachtách karvínského typu, kde jsou sloje o výšce 2m a více.
   Narozdíl od ostravských, kde se výška slojí pohybuje okolo 0.6 m. A beskydská, frenštátská oblast je podobná té ostravské, geologicky ještě složitější. Jediná výhoda je v tom, že se nemusí těžit z takové hloubky, a to je dost málo. Navíc, uhlí by se muselo stejně přepravovat někam do Paskova, či do Ostravy a tam teprve upravovat, třídit, na tzv. prádle. Nebo chceme mít haldy hlušiny v Beskydech ?
   Ať mi tedy někdo vysvětlí, proč by otevření šachet ve Frenštátě mělo být řešením.

   • XY napsal:

    Pucku, nikdo netvrdí, že otevření frenštátských šachet by mělo být řešením. Ale nikdo také nepotvrdí, že současná cena uhlí bude tady do skonání světa. A – bohužel – bude-li dostatečný ekonomický zájem, budou i ty hromady hlušiny v Beskydech, jakkoli je to příšerné zvěrstvo.
    Všímáte si, jak roste tlak na prolomení limitů těžby v severních Čechách? Každá vláda se záhy dostane do průsečíku zájmů těžařů, zájmů jejich zaměstnanců a zájmů obyvatel těch ohrožených lokalit. Jak myslíte, že to asi dopadne?
    Ještě si pamatuji, jak se v tichosti a postupně plánovitě zavíral Rosicko- oslavanský revír, kde se nakonec hrabalo v nějakých mikroslojích – 40-50 cm z hloubky okolo 1000 m. Myslím, že se ta jáma jmenovala Jindřich. Tohle bolševik dokázal zvládnout bez průseru – a to je moc špatná zpráva pro dnešek.

    • Puck napsal:

     Já jen zpochybnil nápad se stěhováním horníků z Paskova do Frenštátu. To by bylo v současné situaci z deště pod okap.
     Pravda je, že hlad po surovnách poroste, ale také se třeba najdou jiné, šetrnější technologie. Nemusí všechno vyrabovat naše generace, můžeme také něco nechat těm příštím.

     • XY napsal:

      „Nemusí všechno vyrabovat naše generace, můžeme také něco nechat těm příštím.“

      S touhle větou nebude mít asi nikdo z nás potíže – ale má to háček: Ti lidé, kteří se tím rabováním živí – tedy hornictvo, majitele vezmi čert – musejí mít z čeho žít právě teď. Ztratí-li jejich masy práci, musejí mít možnost se uplatnit v jiné, aby se uživili. A v tom je ta potíž – ona ta pracovní místa jaksi nejsou tč. k dispozici. V tomto systému si všichni říkají, že ono to nějak dopadne. Než to dopadne. A pak je už pozdě.

     • Puck napsal:

      Nejblíže, kde se těží, a v podobných podmínkách jako na Karvinsku, je Polsko, lépe řečeno, těží se ze stejné hornoslezské pánve.
      Není to tak dávno, kdy se do Česka dováželo polské uhlí, a je docela možné, že se dováží dodnes. Je prostě levnější, než to naše.
      Možná by se novináři měli informovat, ale tato informace se zrovna nehodí, že ano ? 🙂

    • zemedelec napsal:

     Pro XY.
     Když je řeč o těch mikroslojích.
     Já jsem v dolech nebyl,ale soused,pravě těžil v tom prostoru 60cm.Právě ještě za komunistů,bylo to lépe honorováno,ale kdo tam nebyl nepochopí.Musí na to být povaha,ten pocit stísněného prostoru,to si nahoře neumí nikdo představit,Já jim ty peníze nezávidím a že to po šichtě zapije,že přežil,tak se mu nedivím.

     • XY napsal:

      Já bych tam taky nedělal, zemědělče. Už jen to hnusné dusno, tam už ta matička Země docela topí.
      Pěkný večer všem.

   • tupá kosa, tupá alias I Altavista a Yahoo bývaly v kondici alias novinky z bojiště napsal:

    Otázka není, proč by to někdo dělal, ale proč to Bakalovo OKD dělá.

    Pravda je, že na podobných ztrátových a na „neužitečných řešeních“ se dá vydělat nejeden astronomický balík. Užitečnost pro společnost a pro firmu není totéž, co užitečnost pro Bakalovo konto.

    Cena uhlí není konstantní a pár všelijakých bublin už po pěti letech prasklo.

    Existují informace a výhledy, které nemáme my, ale má je Kalouskův Bakala.

    Existují čachry s daněmi, cly,dotacemi, existuje insider trading, existuje umělé navyšování ceny akcií, existuje řada možností, jak se dá vydělat i na něčem zdánlivě prodělečném.

    Že to nedává smysl nám, neznamená, že to nedává smysl Bakalově kontu.

    Atd.

 20. očko napsal:

  Tak tak vlku. To co jste napsal je bohužel pravda pravdoucí. Zaznamenal jsem tu v dané době, i hlášky některých z řad privatizovaných, že to je vše na správné cestě. Bylo to hloupé. OKD se nikdy
  privatizovat neměla a mělo to být zajištěno jednoznačně už v počátku kuponové privatizace.
  Přírodní bohatství, energie se neprivatizují. Němci by něco takového nepřipustili.

 21. paja napsal:

  Vlku máš sice pravdu,nádherně si osvětlil jak to bylo s tím podvodem ale tak nějak mi to připadá jak brečetbu rozlitého mléka.Privatizace je jedna věc ,bohožel média jí neskutečně překrucují a používají podpásově v předvolebním boji proti sockjám,a druhá věc je věc legislativy,přece legislativa umožnola Bakalovi tenhle tunel provést.Bohužel se obávám že tohle je jen první vlaštovka a náznak jak to bude vypadat do budoucna ,takový prubířský kámen jak dostat z ovcí co se ještě dá.Nebylo by na místě legislativně uzákonit ,jako je třeba u bank ,aby i podniky vytvářely hmotné rezervy?Pak by se nemohlo stát že Bakala vytahá nz firmy co jde ,ještě jí zadluži a pak předhodí státu zaměstnance jako rukojmí.Ačkoli jsem mírumilovný člověk ,ta k ta co to umožnily a ty co to využívají ,bych bez milosti postavil ke zdi,tohle je přeci prasárna nejvyšího řádu.
  Jinak si myslím že boom břidličáku je jen dočasný a náklady na jeho těžbu budou stoupat geometrickou řadou,podle odborníků prý amerika už vyčerpala 36% ze svých zásob,tak jak dlouho to může bydržet? Podle toho co psali v E15 tak břidlicový plyn nikdy černé uhlí nenahradí a nemůže mu konkurovat,je to jen bublina kterou využily USA k vylepšení své ekonomické situace.

  • zemedelec napsal:

   Pro paja.
   Přesně.S tím překrucováním médii.
   Těžko teď říci,jestli by to Bakala za 24mld koupil.Podobných podhodnocených obchodů bylo habaděj.Spíš toho laciného nákupu,měl využít ve prospěch firmy.Takhle uvažuji,když to tak proběhlo a lze to považovat i za určitou dotaci od státu.Dnes už můžeme říci,že nešel podnikat,rozvíjet,budovat na dlouhé léta,ale co nejdřív zbohatnout.

   • bara napsal:

    Bych nazývala věci pravými jmény: normálně nakrast, podojit, vydojit, kopnout do řiti a nechat blbečky zaplatit dluh.

  • vlk napsal:

   Pájo,

   psal jsem to z několika důvodů.
   Mezi nimi bylo například i to, že se ta historie, jak došlo ke krádeži OKD překrucuje. Naposled předevčírem Ševčík v rámci předvolebního boje. Takže aspoň pro čtenáře Kosy jsem chtěl dát správné informace.
   Legislativa NEUMOŹNILA Bakalovi nic ukrást. Protože legislativu proti němu šlo uplatnit. Resp. proti jeho bílým koním. Jenže, jak jsem doložil – nebyl na vládních místech zájem. V takovém případě platí – není žalobce, není soudce a krádež je legalizována. I to byl důvod , proč jsem článek psal.
   Jinak ohledně vytváření rezerv – banky je tvoří povinně ze zákona , resp. z nařízení ČNB už dnes.
   Podniky , v případech stanovených zákonem – třeba na budoucí ekologické náklady, což s e týká hlavně dolů – také.
   Jinak pro firmy platí účetní pravidla a tam buď rezervy vytvoří nebo ne. A budete s e divit, rezervy jsou vytvářeny ve velkém! Ovšem když se podniku daří a on chce zachránit peníze před zdaněním.
   Nicméně i tyhle rezervy lze vyvést z firmy za úplně jiným účelem než sanací ztrát. Takový Carlos by vám určitě vysvětlil jak se to dělá technicky.

 22. Řezníček z Brna napsal:

  Problémy jako na Ostravsku mají v i Německu, konkrétně třeba Severním Porýní-Vestfálsku. Ve městě Oberhausen utlumili ocelárny, kde pracovalo 32 000 lidí, dnes 1500 lidí. Město mělo čtvrt milionu obyvatel, už odešlo 70 000 lidí. Je tam obrovská nezaměstnanost, obchodní třídy plné zavřených obchodů, odešly obchodní řetězce, všude herny a automaty (na 200 obyvatel jeden herní automat). Zavřené koupaliště, veřejné knihovny nemají nové knížky, dluh na jednoho obyvatele je 250 000 kč. Přesto město, které je nejvíce zadlužené v Porýní musí platit ročně 7 000 000 euro do fondu na vyrovnání rozdílů mezi východem a západem. Hodně tam pomáhá katolická charita, která vaří teplé obědy pro nezaměstnané, rozdává obnošené šaty a dokonce dováží z jiných spolkových republik zachovalý nábytek a zadarmo jej poskytuje.

  • vlk napsal:

   Doplním – pamatuji v Bundeslize fotbalový klub Rot Weis Oberhausen.. Dneska hraje krajskou ligu, pokud se nepletu…

 23. Petrpavel napsal:

  „….Začínám přemýšlet o tom, jestli nemám osobně podpořit ty horníky, co chtějí někomu rozbít ciferník. Protože i mně se začíná vařit krev. Neb jsem trapně oškubaná kavka. Bakalou a spol. Je čas potrestat “úspěšné” . A také ty, co je trestat nechtěli …“
  Aneb „středový“ vlk revolučním extremním levičákem (jak sám mnohé, více umírněné, nazývá)
  🙂 .
  Kdepak, jen malá jiskřička správného uvažování, která brzo zase zhasne 😦 . Trapné …

  • vlk napsal:

   Koukám, že už vám zasae předsevzetí být konečně chlap nevydrželo.

   • Petrpavel napsal:

    Chlap má být konzistentní ve svých pohledech – kdo je skutečným nechť posoudí sami čtenáři. Já mám – i v této záležitosti (Paskov) stále stejný názor, chcete-li jej znovu zopakovat : je to systémový problém ( privatizace jako přelití veřejných statků do „kapes“ jednotlivců, základním zákonem kapitalismu je zisk za každou cenu, člověk člověku vlkem) a nic jiného než změna systému (režimu) na postavení Vás, mě, zadlužených občanů ČR, a řadových zaměstnanců OKD, nic nezmění. Jsou to všechno jen plané řeči ,fakta vytržená z kontextu …

    • vlk napsal:

     Chlap s e vyznačuje zejména tím, že drží slovo. Asi jste o tom nikdy neslyšel.
     Zbytek jsou jalové kecy.

 24. MaB napsal:

  Tohle nahráli Peter Gabriel a Kate Bush v druhém roce stávky britských horníků. Pro brášky v Paskově: http://www.youtube.com/watch?v=uiCRZLr9oRw

Komentáře nejsou povoleny.