(Ne)činnost vlády NečasKalousků ve „švýcarské kauze “ v datech a faktech z Alexovy klávesnice pro jezevce, CarloseV a Vlada


napsal  Alex

Vlkův úvod:

Právě  jsem  v poště  objevil mail od přítele  Alexe, který s e rozhodl odprezentovat  všechny doložitelné skutečnosti , jak představitelé  českého státu „spolupracovali“  na  šetření  švýcarských  orgánů v  kauze  ukradení  MUS. Jde o holý  výčet  skutečností  s přiřazenými datumy. Není třeba  nic dodávat . Závěry si pohodlně  učiní  každý  sám.Pokud  má  funkční  mozek.

Děkuji tímto  Alexovi a  bez meškání  jej  dávám na Kosu.

Jezevče, Vlade, Carlosi – především vlk píše o politické odpovědnost za kazu MUS, vy tři o jednotlivých gaunerech – to je přece jen nějaký rozdíl.

A teď fakta:

Ad 1) Odpovědnost ohledně neúčasti ČR v proběhlém soudu ve Švýcarech

25. října 2006: Švýcarské ministerstvo spravedlnosti zaslalo na podnět švýcarské prokuratury českým úřadům (kterým, to dokument nespecifikuje) žádost o mezinárodní právní spolupráci ve věci praní špinavých peněz. Prokuratura vyjádřila podezření, že v roce 1997 a 1998 odcizilo několik úředníků Mostecké uhelné společnosti (MUS), jež je v dokumentu označována jako firma B, převodem přes několik společností aktiva MUS, a to za účelem ovládnutí společnosti v rámci divoké privatizace. V žádosti švýcarského ministerstva spravedlnosti bylo upřesněno, že podnik v té době disponoval rezervami ve výši tří miliard českých korun. Tehdejší vláda premiéra Mirka Topolánka však nereagovala.

14. června 2010: Po téměř čtyřech letech odmlky se švýcarská prokuratura rozhodla oslovit příslušné české orgány (opět není specifikováno) diplomatickou cestou a vybídla je, aby neprodleně iniciovaly právní kroky ve věci praní špinavých peněz, nekalé správy a podvodného jednání. Prokuratura podala následující informace: „Skutečnosti, které nám jsou k dnešnímu dni známy, nám dovolují konstatovat, že Česká republika byla s největší pravděpodobností poškozena v průběhu celého procesu, který vyústil v přivlastnění společnosti B podezřelými osobami. Proto žádáme Českou republiku, aby nám dala vědět, zda má zájem být účastníkem ve švýcarském trestním řízení. Pakliže by byl na straně České republiky zájem, žádáme příslušné orgány, aby vyslaly do Švýcarska právního zástupce, který by mohl uplatnit žádost o náhradu způsobené škody.“

13. srpna 2010: O dva měsíce později se prokuratura na Českou republiku obrátila opět a poskytla potřebné informace pro případ, že by se česká strana chtěla účastnit trestního řízení. Znovu požádala, zda by se Česká republika mohla k věci vyjádřit. Ani tentokrát však neobdržela žádnou reakci, a proto se Švýcaři rozhodli zapojit svého velvyslance v Praze.

15. března 2011: Švýcarský velvyslanec André Regli se sešel s tehdejším českým ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem, aby jej upozornil na skutečnost, že česká strana na švýcarskou žádost nijak nereagovala. Velvyslanec prý jasně zdůraznil, že pakliže má česká strana zájem účastnit se řízení, bude muset neprodleně reagovat, neboť se předpokládá, že obžaloba bude předána Federálnímu trestnímu soudu do konce května 2011. Po krátké odmlce Pospíšil odpověděl, že věc bude patrně spíše v gesci ministra financí, tedy Miroslava Kalouska. Švýcarský velvyslanec Kalouska obratem kontaktoval.

4. dubna 2011: Velvyslanec oslovil ministra financí ve věci otálení ze strany českého státu. Kalousek však odpověděl, že se v této věci necítí být dostatečně kompetentním. Usoudil, že bude nejlepší, když rozhodne Vrchní státní zastupitelství v Praze, jemuž v té době šéfoval Vlastimil Rampula. Zastupitelství mělo také vypracovat posudek pro českou vládu, podle kterého se vláda měla následně rozhodnout, jaké kroky podnikne dál.

31. května 2011: Poslední květnový den adresoval český ministr financí švýcarskému velvyslanci dopis, ve kterém uvádí, že nemůže odpovědět na švýcarskou žádost, pakliže nebude mít přesné informace o tom, jakým způsobem byl český stát poškozen a do jaké výše se vyšplhala škoda.

8. července 2011: Švýcarská prokuratura odpověděla s tím, že je přesvědčena, že relevantní podklady má ministr financí dávno k dispozici. Mimo jiné podotkla, že přesné vyčíslení škody bude zveřejněno během trestního řízení. Prokuratura zároveň zdůraznila, že pakliže se česká strana připojí k procesu, bude mít samozřejmě přístup k veškerým spisům.

Aniž by se dle švýcarského soudu český ministr financí seznámil se zněním zaslaných dokumentů, otázal se v dopise adresovaném švýcarskému velvyslanci, jaký postoj by mohl Českou republiku poškodit, kdyby byl proces ve Švýcarsku zahájen a dané osoby by byly pro zmíněné skutky stíhány.

30. září 2011: Švýcarská prokuratura Kalouska upozornila, že tyto informace byly již jednou dodány a jsou v současnosti k dispozici Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze.

Prokuratura dále vyzdvihla, že podle švýcarského trestního řádu se musí účastník v trestním řízení ohlásit před uzavřením předběžného řízení, ke kterému dojde ve velmi krátké době. Švýcaři opět vyzvali Českou republiku, aby urychleně ve věci jednala a laskavě odpověděla na první – téměř rok a půl starý – dopis ve věci, který nese datum 14. června 2010 a doposud zůstal bez odpovědi.

20. října 2011: Švýcarská prokuratura odeslala Federálnímu trestnímu soudu obžalobu ve věci praní špinavých peněz, nekalé správy, krádeže a padělání.

21. listopadu 2011: Česká republika předložila švýcarskému soudu a současně i prokuratuře žádost o možnost připojit se k žalobě a o doplnění obžalovacího spisu tak, aby bylo zřejmé, že Česká republika je také žalující stranou, a o prominutí nedodržení lhůty.

Promeškání této lhůty vylučuje možnost připojit se k žalobě. Pakliže je lhůta promeškaná, musí být jasně specifikován důvod tohoto zanedbání. Strana má právo žádat o prominutí promeškané lhůty tehdy, pakliže jí bylo bráněno, aby lhůtu dodržela. Avšak musí prokázat, že k promeškání lhůty nedošlo kvůli chybám na její straně, ale třeba kvůli nedostatku informací. Tedy například v případě, že by se česká strana poprvé seznámila se skutečností, že Švýcaři mají podezření na poškození státu, které překračuje tři miliardy korun, až z dopisu ze dne 30. září 2011.

Dle soudu však už žádost o spolupráci ze dne 25. října 2006 obsahovala veškeré relevantní informace, které poukazovaly k možnosti připojit se k trestnímu řízení v roli poškozeného.

Dále je dle švýcarského soudu třeba zohlednit, že jak prokuratura, tak švýcarský velvyslanec zintenzivnili dnem 14. června 2010 komunikaci s příslušnými úřady za účelem získat od české strany vyjádření, zda existuje zájem připojit se k žalobě. Ačkoli české úřady již disponovaly v této době všemi potřebnými informacemi k tomu, aby učinily rozhodnutí, zaujaly do doby, kdy byla podána žaloba, pasivní stanovisko, konstatuje soud.

České úřady, jak soud poznamenává, budily dojem naprosté neochoty, případně se dožadovaly informací, které dávno měly k dispozici, nebo švýcarské zástupce posílaly z úřadu na úřad. Tudíž se soud v Bellinzoně rozhodl žádost odmítnout a zároveň vyzval Českou republiku k uhrazení poplatku za podání žádosti o připojení k žalobě v případě MUS ve výši 1000 švýcarských franků. Podotýká však, že zamítavé stanovisko v žádném případě neznamená, že se Česká republika nemůže domáhat náhrady škody. Otevírá se jí možnost civilní žaloby, kde své právo na nápravu škody může znovu uplatnit.

Kdo je tedy politicky zodpovědný dle Vás 3, Jezevče, Vlade a Carlosi? A Levice nebo pravice?

——————————————————————————————————————

Ad 2) Kdo je odpovědný za kauzu zpackané privatizace MUS

30. září 2011: Švýcarská prokuratura Kalouska také zdůraznila, že nejmenovaný český ministr již v dopise z 19. listopadu 1999 upozorňoval nejmenovaného českého státního zástupce na nezanedbatelné ztráty při prodeji 46,29procentního vlastnictví Mostecké uhelné společnosti.

Hádejte Carlosi, ze které politické strany a z které vlády toto upozornění vzešlo. A představte si, že o něm věděla švýcarská prokuratura.

Vlk Vás varoval, abyste Češku moc vážně nebral, že. Nedbal jste. A zkuste LOGICKY uvažovat, varoval Češka Zemanovu vládu a tedy sociální demokraty při té nikoli antikomunistické, ale antilevicové náladě v zemi nepřetržitě a setrvale – zcela jistě od r. 92, jíž jste naprosto nedílnou součástí. Je jedno, zda vědomě či nevědomě. Takže stejná politická odpovědnost levice i pravice za MUS?

A mimochodem Carlosi – zdroj toho všeho? Česká pozice 16.11.2012

http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/svedectvi-svycarskeho-soudu-o-skandalni-ledabylosti-ceskych-ministru-v-kauze-

Jen pro doplnění:

– MUS šla do kuponové privatizace ve 2. vlně, která skončila v roce 1994 vlkem udaným způsobem ohledně rozdělení %

– to podtržené myslím nějak vypovídá a nejen to o stavu už tehdejšího státního zastupitelství – konkrétního – i jmenovitě, tedy pokud jste četl opravdu pozorně.

Vlkův  dodatek:

S  tím co  napsal  Alex  bezvadně  koresponduje  další informace, která s e čerstvě  objevila  na    tiskovém monitoru.

Totiž ,  že  už  v prosinci  2011  sdružení   občanů, operující  pod  názvem  Veřejnost proti  korupci  podalo kvůli včasnému neuplatnění nároku trestní oznámení na tehdejší vedení Vrchního státního zastupitelství v Praze a ministerstva financí.

Dodnes  nebylo  o naložení s  tímto  oznámením  informováno.. Detaily  naleznete  v článku  Kalousek za mříže ?, který je k nalezení  zde:

http://domaci.eurozpravy.cz/politika/79055-kalousek-za-mrize-verdikt-v-kauze-mus-otrasa-ceskem/

Cítím dnes opravdovou nutnost  doplnit  své, druhdy obligatorní:

Přeji Miroslavu Kalouskovi  rychlý  ale spravedlivý proces!

Příspěvek byl publikován v rubrice Alexův skicář se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

34 reakcí na (Ne)činnost vlády NečasKalousků ve „švýcarské kauze “ v datech a faktech z Alexovy klávesnice pro jezevce, CarloseV a Vlada

 1. jezevec napsal:

  pokud dáváte titulek pro mně, vlamujete se do otevřených dveří. jen přitom nezapomeňte na starou hebrejskou moudrost – ukazuješ-li na někoho prstem, další tři prsty míří na tebe.
  nezbývá mi než poosmé (a zde naposledy) zopakovat – že nemám žádných věcných pochyb o pochybeních tech, o kterých píšete. ani o skutcích, které popisujete. mám jen opodstatněné pochyby:
  1) o tom, je jsou jediní vinni
  2) že jsou jediní kdo se obohatili
  3) že o vině nemá rozhodovat soud, že všelidové hlasování (nebo nějaký blogýsek) stačí

  tážete-li se, kdo je vinen, stručně glosuji svůj dojem:
  a) komunisti ve vládě a (komunisti v) ods za první privatizaci
  b) opoziční smlouva za navazující legislativní vakuum a nečinnost, podfinancování obcí, nehlídání majorit strategických podniků atd
  c) komunisti apod xyndl z ČSSD za doprivatizaci, řádově stovky lidí (NE jen sobotka který nikdy nepracoval, ne jen zeman který podpsal)
  d) řádově stovky lidí (opravdu NE jen kalousek a nečas a topolánek) ze všech stran, za nečinnost od roku 2006 a po 2011.
  howgh.

  • strejda napsal:

   Komunisti ve vládě a v ODS jsou vinni. Rozhodl o tom soud, nikoli nějaký blogýsek. Tedy který soud, jezevče? Blogýska jezevce znám.
   Zkuste nějak dát své dojmy do jednotícího rámce.
   Howgh.

   • jezevec napsal:

    rozumíme si, doufám, v rozdíle ve slovech „pocit“ a „názor“
    tedy že dojem či pocit je věc iracionální a v realitě nezakotvená, lehce ovlivnitelná, a člověk se ho snadno vzdá – zatímco názor je racionální výsledek kompilace zkoumání, hodnocení, zvažování, vlastních hodnot a externích autorit, který člověk často prostě nemá a nesnaží se ho tvořit, protože k němu nemá dostatek těch informací?

    • strejda napsal:

     Ve vztahu k pocitu a názoru si rozumíme, ale silně se obávám, že debata byla o něčem jiném. Pokud bych to měl shrnout, tak si ujasněte své názory aby byly konzistentní. Pokud tomu tak není zdají, se být pouhými dojmy.

  • Alex napsal:

   Jezevče, původně jsem psal jadrněji, ale jen jste mi potvrdil, že tenhle text a zejména první věta je pro Vás bezobsažná. Prostě jí nerozumíte. Tu jadrnost jsem odstranil – dneska už prostě vím, že Vaše vina to není.
   Politická odpovědnost a odpovědnost trestní – jednotlivých gaunerů je skutečně něco velmi podstatně rozdílného.
   Pamatujete se? Myslím, že právě Vám už jsem napsal, že sportovní terminologií prostě nevidíte periferně. Ani Vy, ani oba dva zbývající oslovení. Bohužel.
   Váš výrok – „Svoboda s sebou přináší i svobodu některých krást, ano.
   pokud to někdo nevěděl, je blbej.“ Logické dovození? Z Vašeho výroku přece vyplývá, že před rokem 89 svoboda krást nebyla. Snad uznáte, že je to opravdu perla.

   • jezevec napsal:

    🙂 já myslím že to tak může i zůstat.
    není přece účelem toho druhého přesvědčit, nebo snad ponížit – ale rozšířit si obzory. někdy jsou ty širší obzory lepší, někdy horší, někdy prostě neuchopitelné pro jednu či druhou stranu, jindy se mozek odstěhuje na procházku a zůstanou jen emoce. kdyby nás pán bůh chtěl stvořit všechny stejné, jistě by to byl dokázal.
    přestože jsem opravdu, ale opravdu a bytostně přesvědčen, že svoboda krást při privatizacích státního majetku tady v dobách temna fakt nebyla – že někdo jistě mohl ukrást auto nebo kabelku nebo mix betonu, možná si šikovně přihrát opotřebovaný majetek státního podniku – že pár komunistických oligarchů si nakradlo na provizích a darech, ale leda tak na úroveň podprůměru západoněmeckého dělníka – ale že těžko někdo mohl ukrást miliardy a zmizet s nima za kopečky, na tom si dovoluji trvat. stejně jako na názoru, že svoboda přinesla m.j. i svobodu páchat velké podvody a dostat se k neskutečným prachům, a hlavně uklidit je ven a pořídit si za ně offshorkami krytý majetek za hranicema. a že kdo za tohle klíčema necinkal, že je prostě hloupej. přestože ani jí jsem tuto část svobody neuvítal.
    no nic, je krásně, jdu do-zazimovat včely. těm je politika fuck.

    • Alex napsal:

     Ano, někdy se prostě něco povede, aniž bychom chtěli. -usmívající se smajlík.

  • Petrpavel napsal:

   Pokud by jste napsal v bodech ad a) a c) namísto slůvka „komunisti“ správně „bývalí karierní členové KSČ, kteří nikdy nebyli komunisty, ale jenom u nich“, máte, podle mého, stoprocentní pravdu.

 2. vlasta napsal:

  Čekala jsem, že po rozpuštění sněmovny bude Kalousek za nejen toto, vzat do vazby. Nic se neděje takže co si o tom myslíte? Já už dnes nevěřím že tady někdy nastane očištění, na to jsme už příliš v morálním marasmu, rozdělení na bezskrupulozní zloděje a tu chudou ,podle nich lůzu. Poslouchat Kalouska jak právě na Primě lže, že za kauzu MUS může vláda Zemana, a mooderátor nic – je to na zvrcení.

  • vlk napsal:

   Tak rychle by to nešlo nikd ena světě. Dále – o Kalouskovi je známo, že pečlivě zametá stopy. Kdysi jsme slyšel vyprávět, co všechno se dálo, když odcházel z obrany. Ale udělal toho tolik, že není možné , aby šetření nešlo spustit. Tedy pokud bud e opravdový zájem. Ale bude trvat a nebude to jednoduché.Nicméně – podle mne není dlouhodobě možné, aby Kalousek nešel před soud! Stal se symbolem. A symboly jsou nejvděčnějšími terči.

   • Slim napsal:

    Souhlas. Nějaký kompra budou u Hávy

   • Germanicus napsal:

    Já v sobě živím (ohledně Kalouska) jednu naději.
    Spočívá v tom, že po volbách by měl nastat správný okamžik pro zahájení jeho trestního stíhání. Před volbami to, podle mého názoru, nejde. Zejména z důvodu, že případné Kalouskovo trestní stíhání rozhodně způsobí min. mediální bouři. A rozhodně by padlo obvinění, že to naruší regulérnost voleb atd. atd.
    No, uvidíme… Naděje, jak známo, umírá poslední…

 3. zemedelec napsal:

  Pane Alex.
  Výborné doplnění Vlkových snah.
  Tam už to začalo,jak uvádíte,už při zadávání procent při privatizaci.Pak to skupování 5% od obcí,už nebyl problém.Někdo uvádí,že to dělala jiná společnost a spíš potajmu.Také Vlk dodává,že většina starostu byla z ODS a zmiňovaný z ODA.Zeptal bych se i Kubery,jak to bylo.

 4. Šims. napsal:

  Tak Kalousek má zcela jasno – je křišťálově čistý, on nic, on muzikant. Viz dnešní partie na Primě.

 5. Carlos V. napsal:

  ani slovo proti obsahu článku. Jen mi zoufale chybí první část : Nečinnost vlád Miloše Zemana, Vladimíra Špidly, Stanislava Grosse a Jiřího Paroubka v kauze MUS.

  zejména vlády Miloše Zemana v době, kdy bylo možné napadnout vlkem zmíněné nelegální chování členů vedení MUS.

  • Alex napsal:

   Vidím, že je to pro Vás složité stejně jako pro Jezevce. A to jsem Vám to dal ad2 úplně zvlášť. Vyjmul jsem to z dopisu švýcarské strany onoho 30. září. Tak ještě jednou.
   30. ZÁŘÍ 2011: ŠVÝCARSKÁ PROKURATURA KALOUSKOVI TAKÉ ZDŮRAZNILA, ŽE NEJMENOVANÝ ČESKÝ MINISTR JIŽ V DOPISE Z 19. LISTOPADU 1999 UPOZORŇOVAL NEJMENOVANÉHO ČESKÉHO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE NA NEZANEDBATELNÉ ZTRÁTY PŘI PRODEJI 46,29 PROCENTNÍHO PODÍLU VLASTNICTVÍ MOSTECKÉ UHELNÉ SPOLEČNOSTI. V roce 1999 vládla Zemanova vláda. Švýcarská strana tím říká, že ví z vyšetřování, že člen této vlády dal podnět státnímu zastupitelství ve věci MUS. Tak Carlosi – konala ta vláda nebo nekonala. Asi to nebyl Gross a asi to nebyl Hojdar. Ti asi jako aktivní jednotlivci aktéři logicky drželi omertu. Ale Zemanova vláda jako celek konala aktivně. Co jako podle Vás měla dělat? V té době o Rampulově roli nikdo nevěděl. Je tak těžké si představit, že na ten podnět odpověděl něco ve smyslu, že je to sice neetické, ale žalovatelné to není?
   Rozhovor s Romanem Češkou – cože to Češka říká? Že se o to ČSSD po nástupu do vlády nezajímala? Myslíte, že je to náhoda? Není. Vyplývá z toho a poměrně jednoznačně, že on tu vládu ČSSD o svém podezření NEINFORMOVAL, NEVAROVAL. Podezření získala na základě něčeho sama. Vlk investoval do MUS, on věděl a pak jen ten, kdo to měl ve své gesci – a to byl právě Češka a Fond národního majetku, nikdo jiný krom těch, které upozorňoval Češka. On už neinformoval ani Tošenovského vládu – averze vůči Cyrilovi Svobodovi – vždyť Vám to říká sám. Kocáb kdysi sdělil svou zkušenost, že když poprvé nastoupíte do funkce ministra, zorientujete se tak po půl roce až roce. Jak v problematice, tak v tom, jak to na tom ministerstvu chodí. Co si lidé vlády Zemana nenašli sami, o tom neměli šanci se dovědět. Tím, že byl ten podnět dán, Vám padá teorie oposmlouvy a vzájemného krytí, nemyslíte?

   • vlk napsal:

    No snad už Carlos pochopil.. Snad…

   • Petrpavel napsal:

    „V roce 1999 vládla Zemanova vláda. Švýcarská strana tím říká, že ví z vyšetřování, že člen této vlády dal podnět státnímu zastupitelství ve věci MUS.“
    Bylo to tak, že nekonala tehdejší Nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová (1999-2005), takto členka, poslankyně a stínová ministryně za ČSSD? Nebo se mýlím?
    Spolupachatelství …

    • Alex napsal:

     Zkuste PetřePavle použít zase jen obyčejnou logiku. Když něco Rampulové uklidili do nejspodnější zásuvky, informovali o tom nejvyššího státního zástupce? To, že byl podán podnět je fakt. Jak? To už je spekulace. Ona o tom nemusela vědět. Nebo ano, ale mluvíme tu o roce 99, ono s tím právem si v mnoha věcěch nevěděli ani sami právníci – fůra věcí je pro ně ze socialismu naprosto neznámých. Příklad? Nóvum argumentace Lásky ohledněn ztotožnění určitého typu trestného činu se zněním trestního zákoníku nebo běžnější věc – rozdílné soudní ortely – i u tak zdánlivě jednoduché věci jako třeba bankovní poplatky u úvěrů. A že těch rozdílných rozsudků v případech stejných ale je.

    • Řezníček z Brna napsal:

     Petře Pavle,
     Nevíme kdo z vlády dal podnět na státní zastupitelství, které státní zastupitelství podnět přijalo a jak s tímto podnětem bylo naloženo. Nejvyšší státní zástupkyně určitě nemůže být informována o každém podnětu, který je podán na státní zastupitelství.

     • Petrpavel napsal:

      Dám-li podnět, neptám se jak s ním bylo naloženo?
      Dám-li podnět, který byl „zameten“, neptám se své spolustranice stojící na nejvyšším místě žebříčku zastupitelství, proč s ním tak bylo naloženo?
      Proč ČSSD je sice i teď pro majetková přiznání, ale cudně zamlčuje, že ne se zpětnou platností?
      Ale uznávám, že lepším zahradníkem je kozel ČSSD než kozel ODS či TOP 09 či Babiš …

     • vlk napsal:

      Říká vám něco pojem retroaktivita a pojem právní stát? Zřejmě nikoli. Zkuste být chlap!

     • Petrpavel napsal:

      Trestnost a postižitelnost (třeba stoprocentní daní) jsou dva odlišné pojmy… ČR a právní stát 🙂 .
      Nezkusím být chlap podle Vašeho gusta, zkuste Vy být srab a zablokujte mě za názor.

     • čtenář napsal:

      není nutno mu to pořád předhazovat,si myslím.
      vždyť nikomu nepřekáží,že něco kdysi dávno prohlásil?No a co,řeči se vedou a voda teče.

      A s tím majetkovým přiznáním má pravdu,retro sem retro tam,ať alespoň ta ČSSD drží ústa o takových majetkových přiznáních.

   • Vlad napsal:

    Tak ano, pane Alexi. Oním ministrem, který informoval NSZ Marii Benešovou, byl v roce 1999 Jaroslav Bašta. Za působení této „jediné spravedlivé“ v čele státního zastupitelství, v době, kdy vláda Miloše Zemana „tunelování“ Mostecké uhelné tiše přihlížela navzdory varování ministra Jaroslava Bašty, byla kauza odložena do zapomnění. A Miloš Zeman je, s bohorovností sobě vlastní, s tehdejším selháním své vlády zcela spokojen. Ještě v únoru t.r. vypověděl do protokolu Policie ČR, že státu žádná škoda nevznikla. Tak vznikla, anebo nevznikla ??? Kalousek ovšem nikdy netvrdil, že žádná škoda nevznikla, jen neustále opakoval, že neví a vědět nemůže, zda vznikla a zda byl spáchán nějaký TČ. Zeman si byl jist.

    Manažerskou privatizaci MUS začala nicméně od roku 1999 vyšetřovat česká police. V roce 2004, když ještě kauzy nemohly být promlčené, čeští vyšetřovatelé viděli, že aby se pohnuli dál, musejí získat právní pomoc ze Švýcarska a z Lichtenštejnska. Tam směřovaly peníze a pouze informace ze švýcarských a lichtenštejnských bank je mohly posunout dále. Jenže tehdy Nejvyšší státní zastupitelství (a nikoli Vrchní státní zastupitelství v Praze, které je nyní na tapetě) zastavilo tyto žádosti o právní pomoc.

    Policie poté opakovaně předložila žádost o právní pomoc do Švýcarska ještě v roce 2005, a to opět ve věci Appianu (nabyvatele majoritního podílu v MUS) s cílem „zjistit finanční toky a nakládání s akciemi Mostecké uhelné společnosti“, jak vyplývá například ze Záznamu o výkonu dohledu ve věci Mostecká uhelná společnost, který v říjnu 2008 sepsal ústecký státní zástupce Václav Vaněk.

    V tomto dokumentu se dále uvádí, že v roce 2006 předložili vyšetřovatelé doplněk opakovaného podnětu k žádosti o právní pomoc do Švýcarska a do Lichtenštejnska, ale opět jim nebylo vyhověno. Žádost vyšetřovatelů byla opakovaně zamítána, a to buď dozorujícím státním zastupitelstvím v Mostě, anebo Nejvyšším státním zastupitelstvím v Brně.

    V roce 2007 pak Nejvyšší státní zastupitelství upuštění od podání žádostí o právní pomoc do zahraničí zdůvodnilo „ztrátou právního zájmu“ České republiky, jak je uvedeno ve vyšetřovacím spisu na listu číslo 234. Nikoliv Vrchní státní zastupitelství, ale Nejvyšší státní zastupitelství bylo tím, kdo blokoval vyšetřování a mařil předávání informací mezí českou a švýcarskou stranou.

    Navíc je třeba připomenout, že Nejvyšší státní zastupitelství odebralo případ Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze, a přiřadilo je Okresnímu státnímu zastupitelství v Mostě, které k jeho dozorování nemělo odborné kompetence.

    Kdopak že to byl nejvyšší státní zástupkyní v letech 1999 až 2005 ???

    Sociálně demokratická vláda prodala Antonínu Koláčkovi a jeho společníkům Mosteckou uhelnou za zlomek její reálné ceny. K sociálně demokratickým politikům a jejich lidem také míří všechna dosavadní podezření na korupci s tímto případem spojenou (viz provize pět milionů dolarů pro zbrojaře Pavla Muselu a z ní plynoucí peníze pro Roberta Sýkoru a Jiřího Martínka, tedy spolupracovníky či rodinné příslušníky sociálně demokratických politiků).

    Vlk ovšem řeší největšího zločince všech dob, nejnenáviděnějšího politika České republiky. Jak tady čtu, po rozpuštění PS měl být vzat do vazby a, dodávám už já, poté vpleten do kola a následně rozčtvrcen. A co Benešová ? A Gross ? A další ? Ti do lapáku nepatří ? Patří tam – zdůrazňuji, že v souvislosti s kauzou MUS – jenom Kalousek ? Tak to se musím smát.

    Takže, souhlas s kolegy jezevcem a Carlosem, měřit-li někomu spravedlnost, tak všem, a ne jenom NĚKTERÝM. Kalouskova odpovědnost – v tomto případě, podtrhuji – přichází až nakonec.

    Pro pořádek, Marie Benešová nechce k věci poskytnout žádný rozhovor. No, není divu.

    • Alex napsal:

     Měl-li bych odpovědět stručně, z mnohých marginálií vyvozujete neadekvátní závěry. Zapomínáte třeba na to, že právo v té době spalo, nebyly potřebné zákony a ani policie a ani státní zastupitelství včetně soudů si s některými věcmi prostě nevěděly rady. Říkejte si tomu, jak chcete, pravdou je, že tehdy pro politiky ekonomy právo důležité nebylo. Opravdu se pamatuji, jak kterýsi politik zprava řekl do tv – co není v zákoně zakázáno, je povoleno. Asi nedoceňujete důsledky takového výroku.
     Co se týká Kalouska, já vlkův vztah k němu sdílím. Jistěže asi pro trochu jiné nazírání, ale na mne je opravdu moc, když politik vyhrožuje policistovi – přímo, když si s ústavních zvyklostí udělá účelově cedník – válcování druhé strany a pak se sám staví jako záchrance těchto hodnot. Nebo výslovně řekne, že kupčení s funkcemi je běžnou součástí politiky. Ostatně tyto atributy nakonec platí i pro Schwarzenberga. On a Klaus jsou pro mne osobami, jež prostě demokracii chápou oligarchicky a jaksi si počínají jako monarchové. Kalousek v tom dle mého předčil i Klause. Zeman má obdobné tendence, ale je to pro mne přece jen trochu jiného. Jak v motivech, tak ve formě. Lze to charakterizovat tak, jak je je či byl kritizován, že si jako prezident počínal protiústavně – kupodivu nikoli. To si jen pletla většina pro mne ústavu ČR z roku 1920 s tou dnešní. U Zemana nevidím, to co u Kalouska – naprosté pokrytectví (co platí pro mne neplatí pro druhého). Kalousek je pro ústavnost nebezpečím, nikoli Zeman a Klaus, jakkoli jsem dříve ze stejného omylu kritizoval Klause. Ten ale nikdy zase nebyl pokrytecký. Jeho malér je jinde, včetně osobní roviny.
     Kalousek dále nasekal ale hodně ekonomických triviálních malérů, on sám a osobně. On do těch tepláků opravdu patří. Jistě patří do nich spousta dalších a ze všech stran, chcete-li. Ale jak už jsem nazbnačil tou rovinou politické odpovednosti a trestní odpovědnosti – u nás je ale hodně používán princip kolektivní viny v hodnocení politických stran. Ale to by bylo vše na daleko rozsáhlejší vyprávění či vysvětlování mého osobního postoje jak k politickým stranám, tak k jednotlivým politikům.
     Jen taková drobnost – podle toho, co v rozhovoru řekl Roman Češka ohledně té sociální demokracie, z toho zase vyplývá, že také nelhal. Tu důležitou maličkost jsem někde výše opomněl.

 6. Jan Čermák napsal:

  Viděl jsem Zemana na ČT1 a explicitně tam řekl, že šetření ve věci nekonání státu v kauze MUS je v běhu! Takže vlk má naději, že se dočká. Řekl bych.

  • pražák napsal:

   Taky řekl, že to bude trvat několik měsíců, rozumíme tím, že to už každý zapomene a oni to odloží, vsadím se. Všiml jsem si taky, jak byl Zeman v křeči, když se řešil problém, kdo to zmastil na SZ v první vlně, tuším to bylo tenkrát tak trochu na Bradáčovou, jak se téma opustilo, tak si oddychnul a už tolik nekašlal a uvolnil se. A Moravec taky měl ty otázky přesně návodně připravené, začal Rathem, aby to bylo dáno do souvislosti se socanama a pak jemně Zemana za ruku vedl, aby náhodou někde v hysterii neklopýtl.

 7. cobolik pacholik napsal:

  tak ten indian z pepickych hvozdu s bojovym menom alex,tu napisal docista polopaticky,co ja cobolsky indian z pod tatranskej blyskavice,ktory naozaj pil s indians v santa fe(NM) na sracku,citam dymove signaly z jeho reakcie,poniektorych bojovnikov indianskeho kmena z pod mountain rip, budem menovat bojove meno jezevec, sa ohradzuje mluvou kmena zvaneho pejcha,najprolhanejsi kmen ,plus bojovnik jezevec ma docista dymove signaly kmena pejcha,co mi staci slovo blogysek,vobec nekuka na hlavny tah bojovnikov z kmena mountain alpa alias wiliam tell z coho mne bojovnikovy s bojovym menom drotarik,vychadza jedine,co moja stara sguav zvana matka ,vzdy stale hovorila nememu decku,ani vlatna mat nerozumie,bo som bol v mladi neposlusne nino a cela bojova skupina tych buranov kmena,kde som vyrastal tak dristala,co ked som dosiel do veku bojovnika, po prepiti vela ohnivej vody k zaveru,ze k bojovnikovy jezevec ten drist plati jak ,jak tetiva k luku bojovnika,idem si dat fajfku miru a nabrusit bojovu sekeru howgh.

 8. Sal napsal:

  Zdravím meesře Vlku.
  Mám pro Vás špatnou zprávu: dneska jsem se vrátil z Pekla a i Satan se Kalouska bojí. Řekl mi to slovy: „Když Kalousek dokázal vyjebat i s Bohem, co myslíš, že udělá nám? Čerti už si zalepujou zadnice.“ Teda on neřekl „zadnice“, ale přece jen já jsem byl slušně vychován.
  Mimochodem, neřikal to jen o al-Kalousovi, ale i ostatních. Takže se máme na co těšit. Pravděpodobně budou nesmrtelní 😦 Ach jo 😦
  Sal

 9. varadero napsal:

  V poslední době tady koukám ,že spousta lidí se nechá nachytat a snaží se něco vysvětlit někomu kdo z toho má akorat srandu.

 10. hans napsal:

  Čtu a žasnu. Vlk prokáže, že MUS byla ukradena během vládnutí Klause a Tošovského, za shovívavého pomrkávání Rumlovy (to jest Havlovy) policie. A lidi ignorují vlkovy vývody a naopak diskutují o odpovědnosti socanů nastoupivších dávno po uskutečnění krádeže.

  • wiki napsal:

   A BTW, „privatizace“ MUS byla dokonána na konci března 1998 (2. ledna – 22. července 1998 = vláda Josefa Tošovského), kdy ve finální fázi dosahovaly ceny akcií až 912 (BCP), resp. 1353 (RMS) CZK.

   Dle toho (+ počtu emitovaných akcií) mohla být cena státních 45% až něco mezi 3-4.5 gigaCZK. Docela shoda s čísly z CH, ne?

   http://akcie-cz.kurzy.cz/akcie/-858/graf/

Komentáře nejsou povoleny.