Radiožurnál bojující? Za co?


Už  dlouho  považuji za  nejlepší a nejférovější  zpravodajské  médium  v  zemi a  to s velkým odstupem, Radiožurnál. Snažím se jej poslouchat kdykoli  mohu. Tedy zejména když  jedu  autem nebo provozuji  nějaké  manuální  práce v  dílně či kolem Vlčštejna. Tyto činnosti to totiž umožňují.

Sám sobě  vyčítám, že  rozhlasu  neposkytuji  více ze svého času, protože  ten poslech není systematický. Alespoň  by měl být  u velkých  zpráv  v poledne  a večer  v 18 hodin, jež jsou doprovázeny  analytickými komentáři a rozhovory  redaktorů s pozvanými hosty. Další takovou  vychytávkou pak nesporně je  20 minut , zejména  Martina  Veselovského  a  pak  pořad  Jak to vidí …  každý pracovní den od  8,30 do 9,00 na  ČRo 2. A  to zejména  tehdy, když  je hostem třeba  Ivan Hoffmann. Vše p.t. Kosířům vřele  doporučuji! A jistě  existují  i další podobné  elitní programové bloky, které mi  zatím unikají. Prostě  mám  Český  rozhlas  rád.  Ale nějak v poslední  době  o něco méně  než  dříve.

Než  budu  psát proč, hodlám sdělit  co od  svého zpravodajského kanálu očekávám a  je jedno  jestli jde o tištěné noviny,  internetový portál, televizi  nebo  rozhlas. Je to celkem jednoduché:

1- chci  hodnověrné  informace. Bez  účelového či ideologického zkreslení  toho, kdo mi je  zprostředkovává.Prostě  jasná  a relevantní fakta.

2- pokud  poslouchám  rozhovor, očekávám od  toho, kdo  za  redakci  interview  vede,  že  bude mít k věci  načteno, bude problematice rozumět, ptát  se kvalifikovaně a  na  tělo!  Ale  že  se zásadně  vyhne  ideologicky  nebo  stranicky  pokládaným otázkám!  Pokud  cokoliv  z  tohoto v tomto bodě  chybí nebo  není naplněno, nemá  rozhovor či redakční analýza  smysl

3- pokud jsou  zvání experti, chci  aby  byli skutečnými experty. U  analýz  je to  naprostá  nutnost, jinak  jde o pseudoanalýzu, která  nemá  žádnou hodnotu, mimo matení pojmů a hlav.U hostů, kteří  jdou  do rozhovoru mi naopak stranický pohled  nevadí. Za předpokladu, že  kromě  té ideologie  jsou  tam  i  argumenty  a nějaký  originální nebo originálnější pohled.

Myslím, že  s mými požadavky  bude většina  Kosířů souhlasit, protože  jsou  opravdu triviální, má li být  konkrétní medium  být  nazýváno  věrohodným a získat  si respekt a  vážnost. Prostě nic překvapujícího.

A  rovnou konstatuji,  že tyto elementární předpoklady  zatím  Český  rozhlas  jako celek a  Radiožurnál jako solitér  pro mne  plnil  a plní, s odstupem,  ze  všech možných informačních  kanálů  nejlépe.Nemluvě o jeho zpravodajské pohotovosti. Jenže  v poslední  době  to nějak  začíná  drhnout!  K  mé  velké  nelibosti!

Uvedu  příklad.  Kolega  Vidlák  má dnes na  svých podávkách  napíchnuté  české  zdravotnictví. Tématicky  ho  doplním. I můj dnešní příspěvek se, prostřednictvím  ČRo 1 bude týkat  téhož. Respektive  toho, co  z něj udělali Veronika  Sedláčková a  Vladimír  Kroc.

Začnu  Sedláčkovou.  Už  jsem se tu o ní párkrát zmínil. Pro mne  je to  taková nějaká  příbuzná  Lenky  Zlámalové  z Lidovek. Zasažená  silně ideologií a velmi často  nikoli na  výši  věci a problému, který si bere  do  úst.Ale třeba jsem na ni příliš  přísný a mám  větší než  reálné nároky.Když  je zjevně  sloupem, na kterém stojí,  do značné míry  zpravodajský  výkon Radiožurnálu..

Konkrétně mi  jde o  její  „výkon“ v poledních  zprávách  dne  11.10., kdy si  do komentářové  části  k  tématu  vyhlášení stávkové pohotovosti  zdravotnickými odbory pozvala  do studia šéfku  jednoho  ze  zdravotnických odborových  svazů  Dagmar  Žitníkovou a také  šéfkomentátora  Radiožurnálu  Petra Nováčka.

Zdravotnické  odbory  označily  situaci  zdravotnictví za  alarmující a těsně před kolapsem. Vyhlásily  stávkovou pohotovost a  ta se dočkala   okamžité odbory  ČMKOS. Nepochybně – naprosto dobrý  důvod se tomuto problému  věnovat! Pro ty, kteří by  si chtěli poslechnout  záznam, je k disposici zde: http://media.rozhlas.cz/_audio/02984726.mp3

Dagmar  Žitníková  uvedla  fakta a důvody , které  odbory  vedly k nastartování  akce. Citujme  alespoň  pár  jejích  vět:

.„Nemocnice nemají hotové peníze na zaplacení za léky, zdravotnický materiál a platy,“

„Všeobecná zdravotní pojišťovna dnes drží nemocnice nad vodou, platí jim za péči víc než ostatní zdravotní pojišťovny a zabezpečuje nejnáročnější pacienty. Takže VZP má skutečně problém s hotovými financemi, ale stejně velký problém mají i nemocnice,“

„Z úhradové vyhlášky pro letošní rok vyplývá jednoznačně to, že se systém do deficitu dostane. Nemocnicím dává pouze 95 procent úhrad roku 2011 a v hotovosti jim dává jen 87 procent. Takže ta situace se dala očekávat a všichni věděli, že začne na podzim gradovat,“

„Upozorňovali jsme, že ke konci roku bude ve zdravotnictví kritická situace, a že je potřeba ji velmi rychle a intenzivně řešit. Bývalá vláda a bývalý pan ministr měli připravený scénář, podle kterého se měly rušit některé české nemocnice, a na základě toho vznikla úhradová vyhláška pro letošní rok,“

To jsou  jen základní  informace, dostatečně  dokládající  kritickou  finanční  situaci  celého sektoru. Jak zdravotních pojišťoven, tak  i jednotlivých  nemocnic, z nichž prý  je  1/3 krajských  v platební neschopnosti a tato  situace  není  cizí  ani  několik a jejich silně preferovaným  fakultním kolegyním.

Byl bych  čekal, že  se  Sedláčková  bude pídit   po  návrzích na  řešení, jak  zdravotní systém  nějak zase postavit  na nohy..Co si odbory představují, že by  se mělo stát a jak chtějí postupovat  vůči vládě, která jediná může  situaci řešit.Vy asi  také. Ne tak  Sedláčková. Ta  věrna  výroku  jednoho z nejnebezpečnějších  členů  NečasKalouskovy  vlády  –  „hodného“  pana  Hegera –  že je za prohlášeními odborů politická akce před blížícími se volbami  toto vůbec  neřešila!A  že nemocnicím  žádný krach nehrozí.

Odbočím – Leoš  Heger  si nevidí  do pusy.  Nyní odmítá, že  nemocnice jsou ve  fatálních  potížích. Ale  ještě  na  jaře  žádal, tehdy už  vládu v  demisi,  aby  zvedla  příspěvek  za  státní pojištěnce a  argumentoval, že letos by propad veřejného zdravotního pojištění mohl dosáhnout minus osmi miliard korun. Celkové příjmy mají být 224 miliard korun, celkové náklady až 232 miliard. Všeobecná zdravotní pojišťovna už teď nemá dost peněz na běžném účtu a je schopna pokrýt jen 96 procent skutečnosti roku 2012.

Heger ve zprávě pro vládu rovněž připomíná, že před začátkem krize v roce 2008 stoupal výběr pojistného od občanů v průměru o 8,5 miliardy ročně. V roce 2009 přišel propad příjmů, v dalších letech stagnace. Resort využil všech rezerv a zvýšil efektivitu. Rezervy už došly a poskytovatelé jsou na hranici svých ekonomických možností, uváděl tehdy jako ministr.

Pokud by stát nepřerušil v roce 2008 pravidelnou valorizaci pojistného, tak jen za roky 2011 až 2013 by systém získal navíc 18 miliard korun.Kdyby.. místo toho  byli  ti  u  vesla  rozpočtově  odpovědní. Takže zdravotnictví se hroutí. Nemluvě o tom,  že  z  původních  5%  DPH  na  léky a  zdravotní materiál, ji vyhnali  na  dnešních  15%.  Stát tak nejen že  do zdravotnictví peníze  nepřidal, ale  přes  DPH  jich podstatnou  část  sebral a poslal Kalouskovi! Proto si přece lidé platí zdravotní pojištění!  Aby  šlo nikoli na úhradu  zdravotní péče , ale u Kalouska!

Tyto  údaje  doplním o grafiku, která je  dostupná na  webu  ČT:

Heger

Dobře  si ten graf prohlédněte!  Zjistíte,  za  vlády  české lumpenpravice od  r. 2006 došlo k navýšení příjmu  za  státního pojištěnce jen jednou – k 01.01. 2007. Naopak o rok později  došlo k jeho snížení!!!!  Byť  mírnému. Pak nic, vůbec nic, až zase Fischerova vláda  řešila,  za  ty  rozpočtově odpovědné a úspěšné,  implozi systému zdravotní péče.  A nyní je  tomu  úplně  stejně. „Hodný“ pan Heger v  květnu  viděl  situaci jako kritickou, aby  nyní konstatoval, že  jde o předvolební  tahy!

A  právě  toto  bylo hlavním tématem pro  Sedláčkovou!!  Ne  finanční  mizerie  tohoto  na výsost důležitého sektoru, ale  zkoumala hlavně, s  usilovností, která by  si věru zasloužil nějaký  kardinální problém  to,  jestli  odbory  nehrají  zdravotní kartu  účelově, s jasným podtextem, že  se snaží přihrávat, snad  falešným poplachem  – levici!

Není to její první podobný  úlet.  Co mne  ale  dostalo, je  že  na  stejnou notu  okamžitě po oslovení zahrál i Karel Nováček!!!

Toho vedu  ve své  své soukromé  TOP10  nejlepších  českých  žurnalistů.  Ale  tentokrát mi  spadla  čelist!

Chápu, že  jsou  téma,  k nimž lze  přistoupit  různě – třeba  registrované partnerství  a  to zejména na  základě osobního  nastavení, ale  i  tzv. politické korektnosti či preference. Nicméně  zdravotnictví?  Tady  snad  jsme  všichni  pacienty.  A pokud  vím,  tak Karel Nováček prý má  asi  5 bypassů… Dost  dobrý  důvod  k  tomu, aby  zkoumal  podstatu  věci  místo  blafů o  tom  jestli to odbory  zvedly  jako účelově v předvolebním boji nebo ne. A to dokonce jako  hlavní  téma  v  analytické  části poledních zpráv.

Ale  asi ani tehdy bych  ještě  sloupek na Kosu  nedával. Ne  asi  – určitě, však také popisuji to, co se stalo  před  téměř  dvěma  týdny.

Jenže  za pár  dní  stejné  zopakoval,  navíc  ve stejném  pořadu, tedy v hlavních poledních zprávách, k mému  obrovskému překvapení  i  Vladimír  Kroc!  Tedy někdo, koho mám  v kolonce  serioznost  sama!

Tentokrát  reagoval na  studii , která  říká, že sester v nemocnicích  je daleko méně  než by mělo  být,  že  jsou soustavně přetěžovány a  navíc  i vytěžovány prací, která jim doslova  brání v péči o pacienty, což je jejich  primární poslání. Alespoň podle  nás  – pacoušů!  A jako  hosta  si tentokráte pozval Petra  Holuba  z Aktuálně. I ten  patří  do  mé  exkluzivní desítky  českých novinářů.

Protože  ten  rozhovor  existuje  celý  i v  tištěné  formě, je krátký, mohu  ho sem  dát celý:Čtěte  dobře, protože  se dozvíte  věci,  z kterých  vám  asi bude hodně  šoufl!

ČRo Radiožurnál: Asociace sester – Sester v nemocnicích je akutní nedostatek

 
15.10.2013

Zdravotních sester v nemocnicích je akutní nedostatek. Tvrdí to Česká asociace sester. Upozorňují také na ohrožení péče. Podle průzkumu, který si asociace nechala vypracovat, až 80 % zdravotníků uvedlo, že kvůli velkému množství práce se nevěnují pacientům tak, jak by chtěli.

Vladimír KROC, moderátor: Po telefonu vítám redaktora Aktuálně.cz Petra Holuba. Dobrý den.

Petr HOLUB, redaktor Aktuálně.cz: Dobrý den.

Vladimír KROC, moderátor: Vidíte tu situaci podobně kriticky jako Česká asociace sester?

Petr HOLUB, redaktor Aktuálně.cz: Tak já myslím, že ta Česká asociace sester říká nebo respektive popisuje ten současný stav dobře. To, že zdravotnické úspory vedou ke značným nedostatkům ve zdravotní péči, to je fakt. A pokud jde o zdravotnický personál na té střední úrovni, jako jsou sestry, tak tam je to možná nejcitlivější z hlediska pacientů.

Vladimír KROC, moderátor: A co je podle vás největším problémem? Nedostatek peněz?

Petr HOLUB, redaktor Aktuálně.cz: Ono to celé vzniklo díky personálním vyhláškám, které vyhlašovali různí ministři, naposledy v roce 2011 ministr Heger, a ty personální vyhlášky umožňují opravdu velice nízko snížit počty sester na odděleních. A ve chvíli, kdy začaly zdravotnické pojišťovny šetřit, vlastně poslední 3 roky klesají reálné příjmy nemocnic v průměru, tak ty nemocnice dostaly možnost šetřit právě na těch sestrách. A dalo by se tedy říct, že pokud jde o personální vybavení, tak Česká republika už má tak sotva poloviční personální vybavení v těch sestrách než Německo nebo Rakousko. Prostě otevřela se tady možnost velice drastických úspor a nemocnice jsou pojišťovnami nuceny, aby tu cestu využívaly.

Vladimír KROC, moderátor: Odbory požadují řešit situaci v nemocnicích státní půjčkou Všeobecné zdravotní pojišťovně a také změnou úhradové vyhlášky. Jak to vidíte? Pomohlo by to?

Petr HOLUB, redaktor Aktuálně.cz: Tak byla to taková první náplast, kdyby ten letošní propad příjmů nemocnic třeba nedosahoval 10 miliard, ale dosahoval by 5 miliard. Nicméně jsem dosti skeptický k tomu, že by šlo něco takového zorganizovat ještě letos, protože i když pojišťovny dostanou nějakou mimořádnou dotaci, tak nikdo je nedonutí, aby ty peníze poslaly do nemocnic. Tam není vůbec žádná jistota. Takže minimálně do konce roku bude to zdravotnictví ve velmi špatném finančním stavu.

Vladimír KROC, moderátor: Ono o kritické situaci ve zdravotnictví se v posledních dnech mluví stále hlasitěji. Před krachem nemocnic varují zdravotnické odbory. Zdravotní sestry, jak jsme slyšeli, upozorňují na možné ohrožení péče. Proč ale teď, dva týdny do voleb? Nemůže to být i účelové?

Petr HOLUB, redaktor Aktuálně.cz: Tak nepochybně to je účelové. To by mohlo klidně opravdu těch 14 dnů počkat nebo by se o tom mohlo mluvit už před měsícem. Na druhou stranu je pravda, že právě koncem roku se ty nemocnice dostanou do nejhorší situace, protože ony nemocnice mohou žít ze záloh zdravotních pojišťoven a víceméně udržet ten dosavadní provoz, ale pak se může stát třeba v polovině listopadu, že nebudou mít vůbec žádné peníze a budou se muset na ten měsíc nebo na 6 týdnů nějak utlumit. Takže určitě to je účelové, ale je tady i ten reálný důvod, že před koncem roku hrozí největší finanční výpadky.

Vladimír KROC, moderátor: Tolik redaktor Aktuálně.cz Petr Holub. Děkujeme. Na shledanou.

Petr HOLUB, redaktor Aktuálně.cz: Těšilo mě.

Zdroj:http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/cro-radiozurnal-asociace-sester-sester-v-nemocnicich-je-akutni-nedostatek-472508

Asi mi dáte  za  pravdu,  že  to jsou  sakra  drsné informace. Nicméně-  kdysi jsem někde  četl,  že  novináři jsou vedeni k  tomu, aby  nejzávažnější  dotaz nebo případně zásadní rekapitulaci  dali  až na úplný závěr, protože  to  je  prý to, co si  čtenář, posluchač  či  divák nakonec  v podvědomí odnese.  Nevím jestli to je pravda, nicméně,  z mého pohledu  Kroc  tentokráte  tak  bezesporu pracoval!

Protože  i on náhle  začal zkoumat, stejně jako Sedláčková, zda jde , či nejde o  účelovou  akci odborů, těsně  před  volbami, s podprahovým sdělením,že se jedná o  podporu levice.  Protože  to přece mohlo  14 dní po volbách počkat! Jak mu  zdatně zasekundoval  Petr  Holub!

Takže  to je  zřejmě  ten  hlavní problém. Nikoli to, že  tři roky za  sebou klesají příjmy  nemocnic, že  se o českého pacienta  stará  asi tak polovina  sester co o rakouského nebo německého..  Ne  naprosto zásadní je, jestli  frmol okolo zdravotnictví  souvisí  s  volbami a  jestli odbory nechtějí  komusi  nahrát. Vždyť přece mohly  14 dní počkat…

Chtěl  bych  Veronice Sedláčkové i  Vladimíru  Krocovi, jakož  jejich  hostům  sdělit  následující:

1- zdravotnictví je  sakra  vážná věc, než  aby  se  z něho dělala  účelová   stranická publicistika.Byť podprahová.

2- zdravotnictví  je  kardinální  volební  téma  v každém případě!  A  je  dobré  říci, do jakého  stavu se po vládě  korupice  dostalo. A je logickou a podstatnou  součástí všech  volebních programů i velkých předvolebních  debat.Jde totiž o život!

3- pro mne je  ta  úplně nejhlavnější otázka  jak  Veroniky  Sedláčkové, tak Vladimíra Kroce těžkým úletem.

Podle jejich náznaků  z akcí odborů a ventilování  kritické situace má zřejmě  těžit levice. Pravděpodobně  nejvíce  soc dem. Těžit  z  toho, že  se těsně  před  volbami  silně  rozjitří situace, vyhrotí  velký , EXISTUJÍCÍ problém. Tohle je pro mne  v  kategorii mimoň non plus  ultra.  Účelově, těsně před volbami lze  eskalovat  pseudoproblém,  Který po volbách, kdy zvítězí  ten, komu  má ten, kdo  ho hrotí, fandí, se nechá  zase splasknout. Protože  jde  o bouři ve  sklenici vody.

Ale  tohle  rozhodně případ  současného českého zdravotnictví  NENÍ.  Tam je  a bude obrovský deficit a  sousta neřešeného  bohužel realitou. Která nevyšumí. Bude ji třeba  nějak  rychle  a systémově řešit.

Chtěl bych  vidět politickou stranu, která chce vyhrát  volby a  to tím, že  vytáhne  tu  nejhorší a nejnákladnější  věc  z  celé budoucí  agendy své  nové  vlády, rozmázne  to, radikalizuje zúčastněné a  pak v  takovéhle  zahuštěné atmosféře  to  začne  opravovat!!!!  Místo toho, aby  si zjednala  klidný  vyjednávací prostor  a zejména  dostatek  času!! Ona  se radši, už před volbami,  dostane pod soustavný  tlak… Pro mne děsivý  úlet Radiožurnálu a tří  jeho  špičkových  novinářů! Snad  jde jen  o výjimku. Nebo mám  chápat, že  nastala  éra zvaná Radiožurnál  bojující? Za koho a  za  co?

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

72 reakcí na Radiožurnál bojující? Za co?

 1. jvf napsal:

  Pravdoláskaře Hoffmana znám od roku 1987 a je to jeden z mála lidí, který mě nikdy ničím nezklamal. Ale zdejší osazenstvo ho nepochybně začne okamžitě co nejsprostěji urážet, protože je:
  1. pravdoláskař
  2. věřící
  3. novinář
  4. kverulant a lúzr
  5. podezřele přemýšlivý
  6. přivandrovalý Slovák
  7. nečlen KSČ
  8. nečlen jejich kamarily
  9. nejspíš stejný židozednář jako Vlk
  10. cokoli jiného, co pomůže vylít žluč
  Už se těším, jak si počtu.

  • pepan napsal:

   Hoffman, to byl to folkovej zpěvák, co zpíval slovensky. Po plyšáku, myslím pracoval jako redaktor. Za Mečiara přesídlil do Čech.
   Jak před plyšákem, tak kupodivu i po plyšáku zůstal rovnej a nestranej, čtu jeho sloupky v Rovnosti, úryvek z posledního o těžce v postokomunistickém žaláři trpící Julče Tymošenkovic:
   „….EU je mimořádně citlivá na to, že Tymošenková dostala u soudu vedle žaláře k úhradě mnohamiliardovou škodu. Takový přístup je něco jako nebezpečný virus, před kterým je třeba se mít na pozoru. Hmotná odpovědnost nejmocnějších a nejvlivnějších je tabu. Při pohledu na vězněnou Tymošenkovou si každý premiér na jejím místě umí dobře představit sebe.“
   http://www.denik.cz/hoffmanuv_denik/
   To takovej angažovanej, pravdoláskovej a Topolánkovej „Udavač z Těšína“, to je jiný kafe, pravidelné „virtuálky“ a pro mě nezapomenutelný protest song „Už nám zase bijou děti“, to je hned vidět „karakter“….
   Doufám, že jsem ukojil vaše „těšení“, aby jste si potvrdil svoji názorovou a „morálně volní“ vyjímečnost od zdejšího levičáckého osazenstva.
   A ovšemže, „Není zač“.

   • jvf napsal:

    O Nohavicovi nebyla řeč, to je zase nějaká vaše obsese.

    • pepan napsal:

     nevím, jestli zrovna obsese, ale připojil jsem připomínku k vaší provokaci.
     A když už sme u Jarka z Těšína, tak co, jak dlouho jej znáte, taky od 87?
     A jak se vám jeho obecně známý přístup k „Pravdě“ líbí?
     🙂

     • jvf napsal:

      Co dělal Nohavica v osmdesátých letech, se mi líbilo, co dělá teď, je mi naprosto lhostejné. Každopádně zrovna jeho osud, umělecký i lidský, je natolik složitý, že bych se ho neodvážil shrnout do jediné poučky. Padouch nebo hrdina? Asi oboje. Ale určitě jeden z netalentovanějších muzikantů a textařů u nás.

  • Řezníček z Brna napsal:

   A prosím ještě připojit bod:
   11. Chovatel ovcí a koz

  • Gerd napsal:

   Doplním bod 12. : Je prostě takovej celej divnej, příliš vybočuje z kolektivu politiků, na které jsme zvyklí.

 2. strejda napsal:

  Na jvf nemá ani cenu reagovat. A tak jen dodám, vlku, teče do bot a to pořádně. A když teče do bot, je cokoli dobré.

  • jvf napsal:

   Inu, nepochopil jste a nezklamal jste. Chtěl jsem správce tohoto webu upozornit, že náhodný příchozí musí být ze zdejších diskusí hodně otráven. Třeba proto, jak se zde bez rozmyslu a znalostí zběsile kádruje (viz například lživé tvrzení, že Hvížďala měl něco společného s normalizační Mladou frontou) a jak se zde každý, kdo nesdílí všeobecný negativismus a nostalgii za minulým režimem, označuje za placeného agenta nepřítele. Což jste právě dokonale předvedl. Nevím, komu podle vás teče do bot. Hoffmanovi?

  • pepan napsal:

   -máte recht, nemá to cenu.

 3. Řezníček z Brna napsal:

  Pořady na ČR-2 v pondělí „Jak to vidí“ s Hofmannem jsou v podstatě špička, co český rozhlas nabízí. Obdivují úsudek Hofmanna a patřím k jeho velkým obdivovatelům. Když tyto rozhovory s Hofmannem vedl Kroc, byla to absolutní špička, teď už se Kroc na ČR-2 neobjevuje. Já poslouchám především ČR plus (bývalá ČR-6). Od 17 hod je tam pořad „Den s..“ toto má opravdu dobrou úroveň, za tu hodinu se opravdu dozvím spoustu informací a hlavně komentářů k ním. Když si pak večer pustím zprávy na ČT-1, tak se nedozvím prakticky nic, je to bulvár blížící se NOVA+PRIMA.

  • Občan zZz napsal:

   Souhlas

   Na ČRo Plus
   17 00 hod. – Den podle…
   18:30 hod. – Názory a argumenty

   • Řezníček z Brna napsal:

    Občan zZz
    Ty názory a argumenty jsou v podstatě komentáře a většinou velmi zajímavé, dříve byly celou hodinu, škoda, že to zkrátili na 30 minut.

  • Puck napsal:

   Přesně ! Uvedl jste jakžtakž solidní výjimky, které se ve vysílání Českého rozhlasu vyskytují.

 4. zemedelec napsal:

  Pane Vlk.
  Opravdu to bude problém a nejen ve zdravotnicství.
  Jak bude přibývat nezaměstnaných,což asi se čeká v nástupu zimy,tak stát nebude stíhat,proplácet všechny výdaje.S tím DPH máme jasno,jak se někde uvádí,že to vysálo nemocnicím přes 4mld.Jedině zvýšení zaměstnanosti,ale i lepší odměňování přinese peníze do tohoto financování.Také právě nebyla položená otázka,kolik peněz ubylo ze zdravotních fondů,snížením mezd ve všech oblastech.

 5. Hudec napsal:

  Hoffman? Kazatel, no….

  • Občan zZz napsal:

   Jistě, ale takoví jsou velmi potřeba.
   To je právě ten příklad těch správných elit společnosti, jak by ty elity měly fungovat a tu společnost nějak formovat k lepšímu a vést ji k něčemu lepšímu.

 6. Hudec napsal:

  Zdravotnictví? Bez konexí se mu vyhněte, no….

 7. Hudec napsal:

  Radiožurnál? Jó, zbylo tam pár dobrých z bývalého čs. rozhlasu. Honza Pokorný, Láďa Kroc třeba zrovna jo. Politizace? Jako (skoro)všechna média trochu doprava, no….

  • Laco Grőssling, zemaník a zemanista, volič KSČM napsal:

   Řekl bych to stejně, nemá smysl cokoliv dodávat.
   Když tak poslouchám Písničky od srdce na ČR 2, tam ještě politika nepronikla.

   • Zdena napsal:

    Se budete divit. Já jednou na vlastní svý uši zaslechla, jak jeden posluchač si přál, aby zahráli písničku panu knížeti, protože má modrou krev a je prostě nej 🙂 Moderátorka ovšem za tento telefonát nemohla 🙂

 8. Občan zZz napsal:

  Něco o zdravotnictví se zmiňovaným Petrem Holubem.

  ČRo Plus – Den podle Ondřeje Konráda – 2.7.2013 17:10
  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2920527

  Rozhovor o zdravotnictví je v čase od 1:19 min. – do 9:22 min.
  Nejprve mluví Martin Holcát – dnešní ministr zdravotnictví.
  Petr Holub mluví od 5:08 min.

  Téma pořadu:
  Dne 2.7.2013 Ústavní soud zrušil nadstandarty (= příplatky za kvalitnější péči), zrušil zvýšení poplatků za pobyt v nemocnici z 60 na 100Kč za den i pokuty od pojišťoven za nevybírání regulačních poplatků, což byly klíčové části vládní zdravotnické reformy (minulé vlády Nečas-Kalousek).

  Z rozhovoru:
  Moderátor: Vždycky se objeví ta námitka, zda to státní pokladna bude schopná unést.
  Petr Holub: Ano, samozřejmě to je ta námitka, ale ono je totiž otázka, jestli ve chvíli kdy se povolí takzvané nadstandarty, jestli na tom státní pokladna něco ušetří. Když se podíváme do zemí na celém světě, například do USA, do Švýcarska, do Holandska, tam vlastně jsou povoleny ne (= nejen) nadstandardy, tam je povoleno třeba i soukromé pojištění, je tam konkurence zdravotních pojišťoven, takže tam měl ten trh zdravotnický možnost proniknout i do poskytování zdravotní péče, tak tam ty zdravotnické systémy jsou NEJDRAŽŠÍ NA SVĚTĚ, protože jak to nakonec funguje: Pokud je to jako v Anglii a každý má nárok na stejnou péči, tak se dají držet ceny relativně dole právě tou státní regulací, ve chvíli kdy si mohou občané připlácet, tak vždy zdravotníci jim nabídnou nějakou službu, která je třeba hodně drahá, ale měla by být o něco lepší než ten standart a každý člověk když ví, že by si mohl vylepšit zdraví, že by třeba nějaká vážná nemoc mohla úplně odeznít, nebo by třeba si i zachránil život – slíbí mu to ten lékař, tak on zaplatí cokoliv.

  • Občan zZz napsal:

   Správně má být slovo „standardní“, nikoli „stadartní“.

  • Občan zZz napsal:

   Pozor, antivirový program v současné době hlásí, že stránky Českého rozhlasu jsou nahlášeny jako útočná stránka.
   Český rozhlas právě prohlásil ve zpravodajství, že se jedná o zlomyslný útok, stránky jsou v pořádku a zavirované nejsou.

   Kdopak asi byl tak zlomyslný? Já myslím, že někdo levicový asi ne.

 9. Tacit napsal:

  Jak naplivat na Český rozhlas, aneb naprosto vytočený kardinál

  Včera odpoledně Hanka Schánělová na Radiožurnálu rozmlouvala s kardinálem Dukou stran majetku církve na Hradu. (Podotýkám, že to bylo po jeho rozhovoru s Rusnokem, který Duku ubezpečil, že jeho vláda nebude minulá ujednání měnit.)
  Na poměrně neškodnou otázku, co by bylo kdyby…, se najednou kardinál neskutečně vytočil. Jestli jste si mysleli, že Duka je hlavně diplomat, tak vás tohle vyvede z omylu:
  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2990853
  -stačí si to přehrát v čase od 25:15 trvá to cca 1 minutu.
  Velice poučné!

  • zdenekb napsal:

   Týjo… to je síla. Láska k bližnímu z něj přímo cáká.
   Pokud by to někdo přehlédl a přeslechl, opravdu doporučuji!

  • strejda napsal:

   Myslel jsem si, že tlustí lidé jsou pohotoví a jen tak něco je nevytočí. Jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak se vzdá českého občanství.

   • zemedelec napsal:

    Pro strejdu.
    Spíš mělo být pohodoví.Něco tam nehraje,když se takhle Duka rozlítil.Je vůbec zápis o tom jednání Klause s Dukou,že nebudou požadovat v restituci budovy a pozemky kolem pražského hradu?Spíš si myslím,že se čekalo,že bude prezidentem Kárl,tak cirkev dostala vše oč by žádala.

 10. Rys Ostrovid napsal:

  Na Slovensku platí to isté. Zďaleka najkvalitnejším médiom pokiaľ ide o sprostredkovanie informácií, rozhovory, či analýzy (i keď tých veľa nie je), je Slovenský rozhlas (a jeho rádiožurnál či relácia „z Prvej ruky“). Ďalším je TA3. Neviem, ako to je u vás, ale na Slovensku po nástupe nového vedenia (po voľbách 2012) boli zo SRo vypoklonkovaní najrôznejší externí spolupracovníci (medzi inými aj Juraj „Mám dôvod domnievať sa“ Hrabko. Ktorí jednoducho robili (podľa mediálne prezentovaných informácií) za veľmi pekné peniaze prácu, ktorú dnes robia kmeňoví zamestnanci rozhlasu.

  No napriek všetkému je to so všeobecnou úrovňou aj rozhlasového spravodajstva u nás veľmi diskutabilné. Doslova kakofónia názorov – nevadí mi pluralita názorov, čo mi vadí je, že v júni rozhlas odvysiela informáciu, ktorá je v úplnom protiklade s tým, čo vysielal v januári a redaktor to ani nedá do súvisu ani nijako inak neobjasní. Dokonca si na to ani nespomenie. Občas to pôsobí veľmi čudne. Akoby chýbala „pracovná pamäť“.

  Veľmi podobná je situácia aj v zdravotníctve. Na Slovensku nemocnice trvalo produkujú dlh (už roky rokúce). Za celý ten čas sa ustanovil akýsi nepísaný kopromis, že vždy pri dosiahnutí určitej stropovej výšky zadĺženia nemocníc (tuším 300 mil eur) sa uskutočňuje oddlžovanie. V čom sú problémy?
  1. Štát neplatí dosť za svojich poistencov,
  2. Poisťovne tvoria každoročne zisky vo výške desiatok miliónov eur,
  3. Nehospodárnosť v samotných nemocničných zariadeniach.
  Vláde R. Fica sa však predsa len podarilo časť problémov riešiť. Asi si ešte spomínate na štrajk zdravotníckych pracovníkov na Slovensku (keď nás zachraňovala dokonca česká armáda). Lekári si vtedy vyštrajkovali u pravicovej vlády dohodu na masívnom navýšení platov. Vtedajší minister zdravotníctva (ktorému vraj aj jeho vlastní kolegovia hovorili „Pentliarik“ od slova Penta) však podľa dnes prevažujúcej mienky podviedol celý zákonodarný zbor, keď vypracoval návrh zákona o platoch lekárov, ktorý v skutočnosti nebol rozpočtovo krytý. Vtedajší poslanec Smeru P. Kažimír (dnes minister financií) si však vymohol za spoluprácu pri schválení pravicového rozpočtu na rok 2012 (Smer vtedy opustil parlament, aby pravica mala kvórum pre dosiahnutie nadpolovičnej väčšiny) vyčlenenie 50 mil eur rezervy špeciálne na tento problém. Táto rezerva neskôr Smer po nástupe do vlády zachránila. Zákon samozrejme v rozpočte krytý nebol, takže v priebehu 3 mesiacov po voľbách sa rezerva rozpustila a použila (samozrejme cez zdravotné poisťovne a s ich „čestným slovom“, že všetky peniaze dajú do nemocníc). Ten čas využili na rokovania a dohodli sa s lekárskymi odbormi na rozčlenení zákonom schváleného navýšenia platov do niekoľkých „tranží“. Troch či štyroch. Tie sa aj zrealizovali, posledná ide od januára 2014 – a len vďaka tomu Slovensko nezažilo ďalší štrajk lekárov.

  Zároveň sa ministerkou zdravotníctva stala Z. Zvolenská, ktorá pracovala aj v štátnej a aj v súkromnej poisťovni (tuším práve vlastnenej Pentou). Čo táto žena dokázala, je obdivuhodné. Poriešila platy lekárov (aj keď s pomocou rozvrstvenia na viac tranží počas dlhšieho času), dokonca zabezpečila, aby v štátnych nemocniciach sa platy sestrám vyplácali podľa (dnes ústavným súdom zrušeného) zákona o platoch sestrách, ktorý je niečo podobné, ako bol zákon o platoch lekároch (dnes visí vo vzduchu otáznik, čo by sa stalo, keby voľakto napadol na ÚS zákon o platoch lekárov, podľa všetkého by ho ÚS musel zrušiť). Mimochodom zákon o platoch sestier napadli na ÚS práve lekári (to aby ste mali predstavu, aké sú dnes vzťahy v slovenskom zdravotníctve – skrátka nádhera!!!). V rámci tohtoročného kolektívneho vyjednávania dala vláda ponuku sesterským odborom aj na riešenie postavenia sestier v krajských a obecných nemocniciach (ktorých už veľa nie je, lebo mestá a obce ich popredávali). Platy v súkromných nemocniciach R. Fico odmietol riešiť. Ministerka Z. Zvolenská zaviedla aj niektoré ďalšie zmeny: štátne nemocnice prešli na realizáciu konsolidačných plánov, za ktoré zodpovedajú dotyční riaditelia. Zatiaľ sa zdá, že sa darí znižovať ich zadĺžovanie a zrejme v roku 2015/2016 by štátne nemocnice mali prestať tvoriť dlhy). Ďalším zaujímavým prvkom bolo zrušenie rôznych bonifikácií pri nákupe liekov pacientami (poznáte to, ak si kúpite tento liek, dostanete k nemu ešte toto a toto) a zaviedla sa možnosť pre lekárne znížiť pacientovi doplatok na liek Z VLASTNÉHO ZISKU v rámci konkurenčného boja. To ste mali vidieť tú búrku, keď sa to schvaľovalo. No odvtedy je ticho, takže zrejme sa to ujalo (neviem posúdiť, lebo žiadne informácie o tom, ako sa to prejavilo v cenách liekoch som nezachytil). No zrejme hlavnou vecou, podľa ktorej bude ministerka financií posudzovaná bude zavedenie jednej štátnej poisťovne. Tento rok sa udiala zaujímavá vec: štátna VŠZP ponúkla nemocniciam nové zmluvy s výrazne navýšenými platbami, no za podmienky (!), že rovnaké zmluvy uzatvoria aj so súkromnými nemocnicami. Viedlo to až k tomu, že súkromnej poisťovni Union hrozilo, že neuzatvorí zmluvu ani s jednou poisťovňou. Nakoniec „zázračne“ táto poisťovňa našla prostriedky na dorovnanie platieb od VŠZP.

  Zavedenie jednej zdravotnej poisťovne sa na Slovensku odkladá, nakoľko Deutsche Telekom (51% vlastník Slovenských telekomunikácií – ďalšie pekné dedičstvo „reformátora“ Dzurindu) oznámil, že je ochotný odkúpiť 49% akcií štátu (z ktorých sa má financovať odkúpenie súkromných poisťovní), no nie skôr než za rok.

  No a keďže každé rozprávanie by sa malo končiť veselo: pamätáte si na Pentliarika? Ten teraz ide odvolávať ministerku Zvolenskú za to, že proces uzatvorenia licencií na vrtuľníkovú záchrannú službu skončil o 5 dní neskôr, než vypršala predchádzajúca licencia, čím vzniklo 5-dňové okno, kedy zo 7 vrtuľníkov (u vás je ich tuším 10) lietalo len 5. Dokonca sa títo ľudia nehanbili obviniť ministerku, že spôsobila smrť jednej pacientky, hoci samotný prevádzkovateľ vrtuľníkov sa vyjadril, že by tam dokázali doletieť za 20 min (sanitka tam bola teraz neviem, či za 10 alebo 15 minút). Druhým „dôvodom“ pre jej odvolanie má byť, že v rozpočte na budúci rok sa mierne znižujú platby štátu za poistencov, hoci celkové financie do zdravotníctva budú väčšie (vďaka nárastu zamestnanosti a tým odvodov).

  Preto som toto všeto napísal, aby bolo trochu vidieť, prečo je ťažké napísať nejaký „report“ o slovenskej politickej scéne. Iste mohol byť som byť kritický a skritizovať ministra Jahnátka za rodinkárstvo (teraz máme takú kauzu), pretože na ministerstve urobili interné výberové konania, kde sa 1 uchádzač prihlásil a 1 vybrali na 1 pozíciu. Dostali sa tam dvaja rodinní príslušníci ministra a tuším 4 jeho rodáci z jeho obce. Lenže, bývalý minister takých konaní urobil 31!!! 1 uchádzač vo výberovom konaní na 1 pozíciu. Alebo by som mohol skritizovať R. Fica za to, že sa bozkával so svojou vedúcou úradu vlády, keby…

  …keby z tých fotiek, ktoré to majú zachytávať, neboli krásne ostré všetky okrem jedinej (kde je vidno len veľkú bielu machuľu), ktorá má byť práve tým dôkazom. Toto dokonca smrdelo tak veľmi, že sa touto kauzou odmietli zaoberať slovenské televízie ako celok (a to R. Fica nemiluje z nich ani jedna).

  Až nato, že písať za takéhoto stavu o takýchto veciach sa mi skrátka bridí. Ale budem musieť niečo vymyslieť…

 11. Rys Ostrovid napsal:

  „so súkromnými poisťovňami. Viedlo to až k tomu, že súkromnej poisťovni Union hrozilo, že neuzatvorí zmluvu ani s jednou nemocnicou.“

  • Rys Ostrovid napsal:

   To je oprava k predchádzajúcemu príspevku.

   • pražák napsal:

    Děkuju mockrát za podrobné informace, dřív mělo aspoň rádio dobré zpravodaje na Slovensku i Maďarsku třeba, kde ty časy jsou. To si člověk teprve uvědomí, jak tady manipulují s posluchači.

    • Rys Ostrovid napsal:

     Je to tragédia. Krásny príklad: spravodajca Slovenského rozhlasu v Maďarsku. Myslíte, že sa od neho dozviete niečo o tom, ako sa médií (štátnych) vyhadzujú istí ľudia či o tom, čo sa deje v ekonomike Maďarska? Ani náhodou. Zato sa dozviete o rôznych podujatiach, kde sa súťaží v tom, ako kto uvarí guláš. Ja už občas neviem, či sa mám smiať, či skôr plakať. Pretože to už nie je sranda. To sú v istom zmysle už nebezpečné veci. A ešte jedna oprava k môjmu príspevku: namiesto ministerka financií má byť ministerka zdravotníctva. Neviem, na čo som myslel.

     • pražák napsal:

      Ještě že si člověk může sehnat informace na takovýchto stránkách, ale co to dá práce a proč si pak platíme státní média? Zpravodajové čt v Rusku, to je hotová tragédie, před deseti lety každý rok bylo v prosinci hlavní zprávou to, že někde na vesnici nemají zelí a babička plakal, že neví, jestli zimu přečkají. Je to tragédie a nikomu to nevadí.

     • Rys Ostrovid napsal:

      My sme radi, že tých spravodajcov v Rusku (a inde) vôbec máte. Aspoň sa Slovenský rozhlas má na koho obrátiť 🙂

   • pepan napsal:

    fíha!
    Ako „pauzák“ spoza Moravy sa nestačím počudovat, že bordel narobený pravoverným ksindlom je možno upratať.
    termín „pauza“ či „pauzák“ snad nemusím bývalým příslušníkům ČSLA vysvětlovat.

    • Rys Ostrovid napsal:

     Áno, dá sa to upratať. Len viete, bordel urobíte ľahko a rýchlo, upratovanie ale trvá potom omnoho dlhšie. Ale predsa len sa vrátim ešte k tomu rozpočtu na 2014, pretože to s tým upratovaním súvisí. Včera som niečo o tom napísal p. Grosslingovi. To skutočné prekvapenie nie je v poklese korporátnych daní z 23% na 22% (to je len taká „pikoška“), ale v:
     1) ďalšom 5% náraste miezd 150.000 učiteľov (rovnako ako minulý rok),
     2) rozmrazení valorizácie miezd verejných zamestnancov (viac ako 340.000 ľudí) prvý krát po 3 rokoch, o pevnú čiastku 16 eur na hlavu, čo je cca 2% nárast miezd,
     3) ďalšom zvýšení tzv. vianočného dôchodku už na konci tohto roku o cca 8 eur na hlavu (tiež absolútnou čiastkou na každého s dôchodkom nižším než 483 eur).

     Pre predstavu položka 1) a 3) predstavujú sumy okolo 80 mil eur a 65 mil eur, položka 2) 90 mil eur. To ide reálne ľuďom!!! Okrem toho už v tomto roku prvý krát po rokoch rast reálnej mzdy (cca 1%), rast spotreby domácností (po viac ako 2 rokoch), regulované ceny energií na uzde (na budúci rok plyn 0% navýšenie, elektrina zrejme výrazný pokles).

     A akú to malo predohru? Celý rok 2013 pravica strašila Slovensko, že Fico to vedie gréckou cestou, ku krachu, ku katastrofe, že ak nie tento rok, tak určite už ten nabudúci, bude musieť ten mizerný Fico robiť drastické škrty – a kopec iných blábolov.

     Teraz keď už nevedia, ako to okomentovať, tak revú, že Fico pripravil „volebný rozpočet“ – čo inak môže byť kľudne aj pravda (ak sa rozhodne kandidovať na prezidenta). Lenže podstatné je, že náš rozpočet v tomto roku ide už nielen cez Radu pre rozpočtovú zodpovednosť (kde je to samý slovenský pravičiar“ ale aj cez Európsku komisiu, ktorá ho musí odklepnúť (a tým aj jeho strednodobý rámec, teda roky 2015 a 2016).

     A vyjadrenie renomovaného pravicového ekonóma (a spoluautora rovnej dane)?
     „Rozpočet na rok 2014 neobsahuje žiadne hrubé chyby a Európskou komisiou by mal prejsť bez problémov, možno s nejakými menšími kozmetickými úpravami“.

     Tak ako to ten Fico robí, že pre ľudí nájde aspoň nejaké peniaze, kdežto tí druhí by len škrtali a redukovali a „reformovali“???

     • Rys Ostrovid napsal:

      Dopresnenie: ako som včera napísal, rozpočet je cielený na 2,83% HDP deficit, rozpočtová rezerva 0,1% HDP (teda reálne 2,73% HDP deficit). Áno, je fakt, že Slovensko spomaľuje konsolidáciu, pretože pôvodne malo ísť na 2,5 – 2,6% HDP deficit v roku 2014, ale rozhodlo sa využiť tzv. „investičnú klauzulu“ Európskej komisie, čiže spomaliť tempo konsolidácie o zhruba 0,1 – 0,2% HDP, ktoré však musí použiť na spolufinancovanie eurofondov pre infraštruktúrne projekty. A bude to so súhlasom EK.

     • pepan napsal:

      když vás tady čtu, tak mám silnej pocit, že my v Pauze a Švédsku jsme, i když toho máme mnoho společného, geneticky odlišní.
      Protože v nedělu u Moravca se zase dozvím, že jsme si rozpočtově odpovědně a protikorupčně naštvaně vyvolili k upratovaní veřejnejch statků zase ten samej ksindl. Akorát v jiným kabátě.
      Žádnej Fico na obzoru.

     • Rys Ostrovid napsal:

      Sám som zvedavý, ako to u vás dopadne. Pretože pri istej vládnej konštelácii u vás by sa niektoré spoločné projekty mohli výrazne pohnúť dopredu. Uvidíme. Každopádne vám držím palce, nech máte pri urne šťastnú ruku.

     • pepan napsal:

      Vďaka!

     • Rys Ostrovid napsal:

      Rado sa stalo 😉

 12. Václav napsal:

  omlouvám se, že to sem vkládám ale patří to sem, jeikož to je Radiožurnál , takhle jsem Duku ještě neslyšel / rozjede se ve 24. minutě/.. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2990853

  • Tacit napsal:

   voz příspěvek 8:57 výše… 🙂

  • Laco Grőssling, zemaník a zemanista, volič KSČM napsal:

   Ten teda vyjel a ztratil nervy. To je zmetek !

   Doporučuji každému si to od té 24. minuty poslechnout.

   Kdyby mohl, tak bude upalovat a mučit jako ještě v 19. století inkvizicí.

   • Hudec napsal:

    Ježíši sem by se hodil můj starý ojetý vtip o tom, kdy je katolický kněz nejprospěšnější, ale zařekl jsem se, že k náboženským otázkám budu jako hrob.
    Ale teda zmetek to je, jen co je pravda.

 13. XY napsal:

  Nojo, nemám nic proti požadavku na relevantní informace a jasná fakta. Z tohoto hlediska vzato si dovoluji autora upozornit, že ten žurnálový komentátor se jmenuje PETR Nováček.
  Ale nestřílí se z toho. 🙂

 14. Iveta Vilímková napsal:

  Tak po přečtení tohoto článku mám úplně stejný dojem i u štvavých titulků nazývající „předvolební špínou“ záměr obžalovat Kalouska ještě před volbami z korupce. Většina národa napjatě už dlouho čeká, kdy na Kalouska dopadne sekera spravedlnosti. A když to konečně přijde, tak se to někomu nehodí do krámu ….

 15. Michal napsal:

  Veronika Sedláčková je velmi bojující, viz její vyjádření k loňské demonstraci na Václavském náměstí na jejím Facebooku: „Zajímalo by mě, co si chtějí lidé vydemonstrovat. Co čekají ti, kteří včera vyrazili do Prahy od svých lídrů? Koho považují za své lídry? Kdo by měl vládnout, podle nich? Jsou připravení převzít zodpovědnost byť za minimální prostor, ve kterém žijí? Má padnout vláda? Tak co dál? Jaká má přijít? Demokracie selhala? ok. Co místo ní? Chléb a hry? Pak jsou zbytečný další řeči o morálce.“

  • Občan zZz napsal:

   Pozor, antivirový program hlásí, že stránky http://WWW.ROZHLAS.CZ jsou nahlášeny jako útočná stránka.
   Český rozhlas právě prohlásil ve zpravodajství, že se jedná o zlomyslný útok a stránky jsou v pořádku a zavirované nejsou.

   Kdopak asi byl tak zlomyslný? Já myslím, že někdo levicový asi ne.

 16. Mirka napsal:

  Zatím tam zvukový záznam není, aby se neztratil 🙂
  Jak to vidí“ vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny. (Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání

 17. Jos napsal:

  Ten nadpis je trochu jinak. Český novinář ve zdrcující většině nebojuje za něco ale proti. Proti svým spoluobčanům. Nováček a Holub nejsou žádnou vyjímkou.

 18. Mirka napsal:

  Tam kde nefunguje trh si musí lidé pomáhat svépomocí. Dnes už nešiju dětem módní oblečení, nakupuji od soukromníků „bedýnkový obchod“, a čtu soukromé blogy.
  http://news.e-republika.cz/article2179-Evropa-na-rozcesti

 19. český maloměšťák napsal:

  Radiožurnál se snaží mnohem více informovat než oblbovat, to ano.
  Jen ti hudební redaktoři – to je velká bída, tolik šuntu po kupě nikde jen tak nenaposloucháš, tak se veřejnoprávní rozhlas prostě chovat nemá, jako by se v tomto zasekl někde v 80. letech minulého století.

  Duka hájí to svoje – tím jsou dnes především velké majetky, chová se v podstatě jako každý rozumný a odpovědný vlastník, netřeba mu to vytýkat a nadávat mu například do šafářů.
  Jen ten úrok by mohl požadovat menší /co tak jedno a půl procenta ???/ a také by neměl chtít , aby platili i ti dosud nenarození, Kristus neříkal “ nechte maličkých ať platí za své otce a dědky“ nýbrž prohlásil “ nechte maličkých ke mně přijíti“ /nebo tak nějak/.
  Také jistě hájíte své majetky a kdyby vám je chtěl někdo vzít, nebo je zatížit úrokem…také byste neukočírovali své emoce, nebuďte mnohem pokrytečtější než Duka !!! I na barikády byste šli – kdyby vám někdo chtěl znovu ukrást nakradené !!
  Uvidíte, že až Duka pořádně majetek namnoží – tak bude ve velkém rozdávat, i Kristus nejprve musil ryby namnožit, což by se chudí vesničané najedli z jedné ryby ?

  Duka má náhodou moc dobrý plán, snad jen vymizení chudoby by mu ho mohlo překazit, pak by tam stál jak nějaký osel nebo co.

  Anebo by to pak na dotacích porozdával jiným ?? I stát to tak dělá /viz například Babiš ale i jiné směrování tkzv. dotací a vytváření místních oligarchií/, i stát má takové dobré nápady – rozdávat bohatým.
  Každopádně to dopadne dobře, Hospodin moc dobře ví, co činí svým maličkým.

 20. Bouše napsal:

  K tematu kardinál a úrovni českých novinářů. Pan kardinál se nekontroloval, velmi pěkně se „odkopal“. A včerejší rozhovor v Radiožurnálu Martina Veselovského s Ivanem Pilipem na téma MUS ukázal, jak byl Veselovský opět na rozhovor „připraven“. Říkám opět připraven, po tom, jak se předvedl v ČT s Viktorem Koláčkem. Ale abych nikomu nekřivdil, bylo to asi takto : byl připraven jak novinář, tak jeho host.

  • Admirál napsal:

   „Pan kardinál se nekontroloval.“

   Doufejme, že pan kardiná bude mít v blízké budoucnosti dostatek důvodů k ztrátě sebekontoly.

  • pražák napsal:

   Veselovský se poslední dobou velice snaží, včera to bylo až dojemné, jisté ale je, že to, že z díry vylezl Pilip a jeho soustraník Češka znamená, že mají bobky z toho, že do toho budou zapleteni, protože marná snaha, Češka spravoval národní majetek a měl ohlídat, kdo si pořídil tu majoritu, takže to jde vysloveně za ním, Milošnemiloš, a že se ozval Pilip, tak to znamená, že tam má taky nějaký zářez, měl by to ještě ten Fišer dohledat, dokud se to zázračně neztratí. Ten bankrotář by se nezviditelňoval, kdyby neměl nahnáno.

 21. Admirál napsal:

  Jsem jeden z těch, na cestách poslouchá radiožurnál. Jestli vlk tvrdí, že radiožurná plní požadavky na kvalitní zprostředkování informací a že v poslední době „jen sem tam klopýtnul, já tvrdím, že na Radiožurnálu jsou rozeznatelné všechny známé metody manipulace a někdy je doopravdy jen pro zlost ho poslouchat.

  Je to jak za bolševika. Jen o dva levely nárošnější. Vše je nutné filtrovat, ověřovat a v některých případech převrátit, aby se člověk dobral k informaci.

  • pepan napsal:

   s úrovní nestrannosti Radiožurnálu absolutní souhlas s Vámi napsaným.
   Manipulace s posluchači předkládaným „materiálem“ v politice, tomu se už nedivím, ale dorazilo mě obhajování „domácích porodů“ s živým vstupem mordýřky Königsmarkové.
   I když, možná to politikum je.
   Až budou rozpočtově odpovědní jako zbytné rušit porodnice….

 22. Mirka napsal:

  ČRozhlas posluchačská linka, 221 55 13 13, reklamace 22.10 ve 13 hodin, 4 hodiny skluz, jak to vidí, Jan Petránek v popisce I rádia, v nahrávce Jiří Hlaváč.
  Je to náhoda?

 23. Mirka napsal:

  ČRozhlas posluchačská linka, 221 55 13 13, reklamace 22.10 ve 13 hodin, 4 hodiny skluz, jak to vidí, Jan Petránek v popisce I rádia, v nahrávce Jiří Hlaváč.
  Na nový dotaz na posluchačskou linku jsem dostala odpověď, zaměstnanec I-rádia to tam nevložil a onemocněl, takže to bude zítra.
  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Velezkuseny-novinar-Petranek-uz-vyhlizi-koalici-kterou-by-nedavno-nikdo-necekal-290325

 24. Germanicus napsal:

  Tři (duševní) sestry v českých médiích:
  Veronika Sedláčková – ČR1 Radiožurnál
  Daniela Drtinová – ČT
  Lenka Zlámalová – Lidové noviny
  Nejlepší je, když si Veronika Sedláčková pozve do rozhlasu analytičku Lenku Zlámalovou. 🙂

  • Jeff napsal:

   přesně. Měly by se vzít za ruce a zazpívat si: Ježiši kriste.. Vyfotit by je mohl Honza Pokorný z ÚV SSM.

   • Hudec napsal:

    Je to divná móda, když si zve novinář na rozhovor jiného novináře k jiným než mediálním tématům.
    Ale Honzu Pokorného nechte na pokoji, to je fakt dobrý novinář. A za minulého režimu nepatřil k jeho exponentům. Pracoval jsem s ním, tak o tom vím ledacos.

  • PavelPetr napsal:

   Souhlasím se třemi duševními sestrami. A Vláďa Kroc je také dobrý. Mám ho rád, moc se mi líbil když nemohl pochopit, jak někomu mohou vadit regulační poplatka ve zdravotnictví. Jo, jo.

 25. Mirka napsal:

  Média veřejné služby a nová Hilzneriáda
  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/247186-pripadu-blond-holcicek-odebranych-romskym-rodicum-pribyva/
  Zatím jede 3 dnem, jak dlouho jim to ještě vydrží?

 26. Jsi jsem napsal:

  Pokud člověk čte názory tu prezentované k jinde normálním, ale tady k palčivým problémům, tak je patrná celoplošná nespokojenost s ovzduším, v kterém žijeme. Vše v životě lidstva i jedince má nějaký vývoj, a vždy zatím stojí jedinci, kteří společně tvoří ono lidstvo.
  Veřejněprávní média či soukromá….pomalu už je to jedno. Jen je rozdíl v tom, že ty „nezávislé“ měsíčně platíme. Za co? Reklamy již jdou na všech kanálech, čeští herci v záchraně české produkce pod křídli České televize, bokem se angažují v telenovelách. Dokonce z veřejněprávního éteru již ladně zní „Novočeština“…..
  A ty debaty s politiky, s odborníky……prosím, prosím kolik let se smějí známé osobnosti do kamer, resp. sami na sebe do monitoru, a látají nám jeden blud za druhým. A pokud to není ten pravý narcistický blud, tak je za tím promyšléne taktické manévrování s diváky a posluchači, asi tak na úrovni české policie. A pak zavane vítr, aby nám ze vzálené Bellinzony přinesl chuť spravedlnosti. Daňové uzávěrky nám sdělují, jak stát pomalu, potichu více a více vysává účty soukromé, ale především podnikatelské vyšší daňovou povinností. Státní správa beztrestně rozhazuje daně, a to právě v neprůhledných systémech, jako je i zdravotnictví. Gripeny, pandury a další a další kauzy končí na hranicích (asi nám v něčem železná opona slouží dál). A televize a rozhlas? Je snad nějaký tak nezávislý pořad, který poctivě rozplétá nitku po nitce, aby dosáhl pravdy? Pravdy, za kterou budou padat hlavy? Ne, tady zatím nevyrostl žádný Havlíček, Serpico či Cattani. Nám tady dospěli z dětí politici, a to v jedné třídě, která má zkratku PS. A jak si učitelé melou svojí pravdu, tak žáci taky, jen letopočty se mění a tváře zůstavají stejné. A stále se opakující chyby se tisknou v podobě zákonů, nařízení a daňových úpravách, které pozbývají logiku… A tak možná příjde čas, kdy radiožurnál do éteru bude volat: „Přijďte zachránit demokracii, přijďte demokracie je v ohrožení!! A lidé….vypnou rádio….

Komentáře nejsou povoleny.