Když je žalobce, je i soudce. A naopak.


Po včerejším  úkroku  k  velkým  lidem a velkým  událostem se vraťme  zase do našeho malého českého rybníčku. No rybníčku..  spíše do naší  tuzemské  bahnité a  vůbec  hnusné   louže. Jinak  to nazvat nemohu

Není  to ještě  ani dva  týdny, co jsem se  tu zabýval podivnostmi české justice… viz Nejvyšší soud kontra soudy normální.Místo české justice radši generátor náhodných čísel?

Dneska  mi nezbývá nic jiného, než se vrátit  k témuž! Ne  proto, že  bych si na  českou justici zasednul a  chtěl se po ní  nějak  vozit. To je stejné, jako bych  čelil  obvinění, že  mám  umanutě  cosi třeba proti lékařům, protože  občas také  píši  a  ne vždy zrovna  příznivě,  o zdravotnictví.

Byl  bych raději, kdyby  mne, při  hledání  témat  pro nové  články,  termíny  jako české soudnictví , tuzemská soudní praxe a tak podobně, vůbec nemohla  napadnout. Nebo kdyby  v následné  diskusi mi  kdokoli  znalý  dokázal, že  podléhám  jen  podivným  dojmům, které s realitou nemají  vůbec nic  společného.   Ale ono je to, bohužel,  úplně jinak.

Minulý  týden  nafasoval  jakýsi  nešťastník jménem  Zbyněk Průša  dvouletou podmínku.  Za terorismus.  Zatím  nepravomocně. Státní  zástupce i nyní už  odsouzený  terorista    si ponechali lhůtu na  rozmyšlenou.

Co že  stačil spáchat  onen, při nejmenším – bratranec  od  Al Kajdy?  Inu  ohrozil bezpečnost  tohoto  státu a poslal dva maily. na  adresu kalousek@psp.cz. Ten první  ze  své  konspirační internetové  adresy kalouskuuzbrzosedockas@seznam.cz, ten  druhý  ovšem  přímo  ze  své  osobní a tudíž  dohledatelné  mailovky.

A obsahem byly  jaksi  vyhrůžky , tehdy ještě  nejlepšímu ministru  financí  blízkého i vzdáleného vesmíru.

Ve zprávě první měl mimo jiné napsat, že vláda mu brání ve spokojeném životě, systém vlády dovádí k zoufalství a sebevraždám jeho blízké známé a on sám, jakožto vysoce vzdělaný člověk, přesně ví, jak většinu ministrů zničit, přestože bohužel padnou nevinní lidé.

Dále uvedl, že má přístup k velkému množství trhavin, že se oblepí několika kilogramy silné výbušniny a „pokusí se všechny zlikvidovat najednou uprostřed nějakého důležitého zasedání vlády, kde se bude nacházet co nejvíce jejích členů“. Dodal, že atentát vykoná, pokud do dvou měsíců nenastanou „pozitivní změny týkající se občanů ČR, respektive zlepšení celkové situace v zemi“.

Tři dny po uplynutí stanovené dvouměsíční lhůty pak , jak už  bylo řečeno,  ze  svého  oficiálního mailu odeslal další  zprávu, kterou označil jako „odsuzující rozsudek za vlastizradu“ a v níž již hrozil přímo Kalouskovi a jeho příbuzným „nečekanou fyzickou likvidací, která bude mít formu atentátu“. Podle obžaloby měl být  Průša obdivovatelem totalitních režimů a diktatur.

To poslední obvinění, že    byl  obdivovatelem  totalitních režimů se  státnímu  zástupci nakonec  prokázat  nepodařilo. Mně  osobně  by  zajímalo,  jak ale prokázal, že  terorista  Průša,  „jakožto vysoce vzdělaný  člověk“, byl při té  mailové  komunikaci  příčetný!!!!

Původně  jsem  nechápal, jak  to, že  soudce  nebo před ním  státní  zástupce  se nezamysleli  nad  elementární příčetností  vysoce vzdělaného  člověka  Průši, alias Zbyňáma bin Velká rána, o  jejíž  relevantní  diskutabilnosti nemůže  být, k míře  konspirace a předvedených  schopností  pana  Průši pochyb.  A to  i přes  dobrozdání  znalce, že  Průša je  duševně  v pořádku.

Když mne  Karkule ovšem zahnala  k luxování, opět se potvrdilo,  že  práce dělá  nejen  člověka, ale také  vlka. Velmi  rychle mi  došlo,  že  znalecký posudek ani nemohl  dopadnout jinak a  moudrý  soud  správně  ušetřil prostředky  daňových poplatníků, když je nenechal opakovat  jiným znalcem. Pan Průša totiž  přece Kalouskovi sdělil, že  …“že vláda mu brání ve spokojeném životě, systém vlády dovádí k zoufalství a sebevraždám jeho blízké známé..“

Toto tvrzení  je  pro mne  jasné, správné a věrně popisující  realitu.  A zřejmě  bylo  i pro  oba  sloupy  justice v  tomhle procesu a chudák obhájkyně  ho tedy nemohla nijak  zvrátit. Už proto, že  si to v  téhle  zemi dost možná  myslí  skoro každý.  S výjimkou  voličů TOP 09.  A těch, co byly obmyšleni  Kalouskovými finačními velevýkony. Například  Omnipol nebo  církevní představení.

Těžko,  moc  těžko  pak potom  nevěřit  tomu,  že  Zbynďa bin Velká  rána jen fabuloval  přístup  k  velkému množství trhavin a  jeho tvrzení,  že na sebe  navlékne  trhavinový  pás  sebevražedného  atentátníka  a vyrazí za  Kalouskem  třeba  někam do Bechyně, s vírou, že  až  zmáčkne  knoflík ….  a  svět bude bez  Kalouska a  dalších členů  NečasKalouskovy rodiny lepší  a on – Zbyňda  bin Velká rána  usedne….  no tady je opět vlk silně zaskočen.. Váhá. Není totiž  známo, že  by  Průša  konvertoval k islámu.  Tam  by  to  měl ložené. Zmáčkl by ten  čudlík, odstranil  ďábla / no nepochybuji,  že  matka  apoštolská  by  se  tomu veřejně  bránila a z  Kalouska  nakonec vyrobila  anděla, vlastně  – ani by nemusela,  ten  už přece má  díky  restitucím a našim peněženkám dávno nebe  předplaceno/ a on  sám  usedl  po  Alláhově pravici a k  disposici by  mu bylo  72 panen neposkvrněných…. Ale  o tom, že  by  Zbyňďa  konvertoval  nepadlo ani slovo. … Takže  kam by namašíroval,  když  Kalousek  by  šel  jistě  rovnou do ráje? Pravděpodobně  do pekla… Už jste  viděli  někoho, kdo  by  chtěl skončit  svou existenci, aby byl co nejrychleji  u Belzebuba  v  kotli?

Státní  návladní  i  soudce  si tohle zřejmě představit  umí. Já  nikoli.  Být  Průšovým advokátem, tak  dám odvolání a takhle  nějak povedu  budoucí obhajobu.  A  o ten posudek příčetnosti  určitě  požádám hned několik znalců a ne  toho patlala   prvního procesu., protože  to, co  vzali soudní oudové  jako prokázanou  duševní  způsobilost  Zbyndi bin Velká rána,  tedy  že  ve  shodě s drtivou většinou  národa pokládá  Kalouska  za  zemského  škůdce, se daleko  více než  průkaz normálnosti dá  vykládat  i tak, že  Kalousek  škodí a  škodil  snad  až tak, že  už  to musí  zjevně může  vidět  i  duševně  chorý.    Chtěl bych vidět,  jak  státní žalobce  toto  před  soudem popírá!

Pro mne  je  tenhle  verdikt  ostudou  českého  soudního systému  a  bezvadně   se postavil do  řady  absurdních případů  typu  tykadlový řidič  Smetana  nebo antiperlový  atentátník Vondrouš!!  Neméně  překvapivá  je  rychlost  s níž  se  to vše  vyšetřilo, zpracovalo a odsoudilo.  Zbyňďa  bin Velká  rána  hřešil v dubnu.

Pozorný  čtenář  mi namítne, že  tzv. orgány v trestním  řízení, následně pak  státní zastupitelství  i  soud  vlastně neměly  na vybranou!  Protože  občan  Kalousek, přesně  podle  zákona, který  každému  ukládá, že  když  zjistí  cosi , co nasvědčuje  spáchání  trestného  činu,  je povinen to neprodleně  ohlásit,  jednal.  Prostě  on  ze  své mailové  pošty , která přišla  z  těžce teroristicky podezřelé  adresy  kalouskuuzbrzosedockas@seznam.cz  dovodil,  že  jde o reálné ohrožení  většího počtu  lidí a  tentokráte  to  není  jako obyčejně, když  někdo přes  sms  vyhrožuje  likvidací jen jemu osobně, na to on je  zvyklý a  s  tím umí  žít!Viz jeho prohlášení:

Odmítl, že by se výhružnými maily cítil být sám ohrožen. „Absolutně ne, to bych nemohl dělat takovou práci,“ uvedl s tím, že výhružných mailů mu chodila spousta.

Z Průšových mailů si vzpomíná pouze na první, který mu předložil šéf jeho kanceláře. „Dal jsem pokyn, aby byla věc předána policii. Můj motiv byl jediný, v dopise se totiž vyhrožovalo i likvidaci nevinných lidí,“ uvedl.

Na dopise ho prý zaujal také podrobný popis provedení útoku na členy vlády. „Cítil jsem, že nemám právo si to nechat pro sebe,“ dodal Kalousek.

Proto  tentokráte  nelenil a  obrátil se na příslušné  úřady!  On je přece odpovědný  . rozpočtově  i jinak a  život  bližního mu nadevše  jest!  I kdyby  někdo   kvůli tomu z letadla  skočit  měl. Podobně  jistý Ivan Langer  hájil  nedotknutelnost  majetku – tedy volebních plakátů  před  tykadly  a Václav Klaus  právo ne to  nebýt  ostřelován  z pistolky na  antiperle.

Justice je  v tom, co do iniciace,  nevinně. To je  třeba konstatovat s plnou  vážností . Když  byl    žalobce, musel  být   i soudce.

Je zvláštní, že  v  téhle  evidentní pitomosti  a trapnosti  se   žalobce našel. Vlastně  on byl  odpovědným  člověkem  a hospodářem v  jedné osobě  – Miroslavem Kalouskem , nalezen.   Předpokládám,  že odpovědný a  zákona  i  zájmu státu  a zejména  jeho pokladny, nemluvě o rozpočtové odpovědnosti dbalý Kalousek  zůstává i  nadále.  Zejména tehdy, když  se nám už  zase tlačí  do  funkce  – tentokráte  do pozice místopředsedy sněmovny. Prý  kvůli přednostnímu právu  na  projev.Tato pozice – být  jedním  z těch, co předsedají obyčejným zákonodárcům,   k  páchání  celospolečenského  dobra a soustavnému potírání zla  přímo  vybízí. Takže  bych  si  tipl,  že  policie  musela mít   s Kalouskem dost  co do činění  i  dne 21.11. t.r.  A to hned  krátce po zveřejnění  výsledků o  aukci  volných frekvencí  pro  telekomunikační  operátory.

Téhle  tématice jsem se zde na Kose věnoval v  březnu, konkrétně  14. a  to  v článku Nepominutelné drobnosti. Tenkrát mne  velmi vybudilo,  že tehdejší  šéf  Českého   telekomunikačního úřadu –Pavel Dvořák zrušil  původní první  dražbu, kde  se cena z původních  7,4 miliardy korun ještě  před  finálním  přihazováním vyšplhala  přes   DVACET MILIARD s  následujícím  odůvodněním :

“Z laického pohledu se může zdát, že by vlastně bylo dobré, aby operátoři za nové frekvence platili co nejvyšší částky. Bohužel realita je taková, že za těchto podmínek by nikdo z nových držitelů kmitočtů nebyl schopen novou technologii řádně nasadit. Je potřeba si uvědomit, že stát by sice vydělal, ale v konečném důsledku by na to doplatil koncový zákazník.”

Dalším důvodem, proč  prý , pro  stát výnosná  aukce, musela být  zrušena  byl ten, že  je potřeba pro blaho českého  zákazníka  / uffff!!!!/ dostat  do hry   další  operátory, aby  narušili  současné oligopolní  telekomunikační  prostředí, kde operátoři spolu v  podstatě už  nesoutěží o trh, ale  v pohod ě si dělají  svůj  snadný  byznys tak, jak si ho  rozparcelovali. Alespoň  cosi v tomto smyslu, že  dostane  do hry nové hráče,  tvrdil v květnu  instalovaný  Dvořákův nástupce Jaromír  Novák.A  uspořádal kvůli tomu snad  až  i tzv. roadshow  pro investory  v Londýně.

Jaký, že  je  výsledek  z pátku?  Tristní.! Frekvence, které  lze  považovat  za národní  bohatství, stejně  jako  například ložiska  strategických  surovin,  byly vydraženy  těsně  nad  vyvolávací  cenu!  Stát se jich, jménem  nás  všech a jistě v našem zájmu  – zbavil  za  cenu  těsně  nad  vyvolávačku  – za  8,5 miliardy korun!  Jednou pro vždy. Už mu nepatří. Ne, že by je pronajal třeba  na  25 let. Ne , on je prodal. A nechtěl  dvacet miliard. Spokojil  se s  cca  40%  výnosem. Většinou se buď  nepřihazovalo. Nebo jen nepatrně. Jak je  to možné, když  měli přijít noví operátoři? Snadno.  Všechny  frekvenční pásma si  rozdělila  stávající mobilní trojka.Nikdo  nový  ani nepřihodil. Ono vlastně  ani  nebylo třeba Kellner  už v  té  době měl své  jisté!

Takže  si to shrňme.

Republika  se nevratně  zbavila  svého strategického statku. ZA  42% procent  ověřené možné ceny.!Prý  by  za  původní cenu  nikdo  do  rychlého LTE  internetu neinvestoval, neboť by neměl  zaručenou  návratnost!  Kupodivu  ovšem  PPF byla   ochotna  vydat přes  63!!!miliard korun a koupit  českou odnož  Telefonici!  Tedy klidně vydala  3x více  a má jistotu, že na  téhle obří investici neprodělá.  Ale  7 miliard  na  kteréhokoli z operátorů za  další frekvence   by  prý bylo bývalo příliš! Dodejme , že  zisk /EBITDA/ takového T mobilu CZ  byl  loni 12,2 miliardy  Kč.. Tak proč mu na něj sahat? Když  ho, letos , chudák , bude mít  asi o  7-9= menší. A  Kellner, , kvůli  kterého při první  aukci  monopolní trojka  nechtěla  pustit  na trh a proto dražila  tak vysoko  nikdo mi nevymluví, že  to byl ten pravý  důvod k e zrušení  pro stát tak výhodné  aukce,  koupí Telefonici,  je  už  saturován.  Takže?

Nový  mobilní hráč, který  by   narušil současným poskytovatelům  telefonie   a internetu výnosy, srovnatelné  s pověstným Klondykem, se  také  neobjevil.Český  zákazník  bude dál  dojnou  krávou ve  srovnání  s  tím,co je  běžné ve  světě  viz následující grafiky!

mobil1

mobil2

mobil3

mobil4

Zdroj: Mobilmania.cz

Mám  neodvolatelný  dojem, že  černošští náčelníci prodávající  kdysi  bělochům zlato, slonovinu a  kdo ví co ještě,   za  skleněné kamínky  a zrcátka, udělali proti  tomu, co právě předvedl ČTÚ  a  stát, famozní obchod.  My, jako vlastníci  těch frekvencí, jsme  nedostali ani ty  cetky. Za to  tučný účet každý měsíc nás  určitě nemine.

A jak s tím souvisí  Miroslav  Kalousek?  Očekávám od  něj  a plným právem,  když je  tím nejlepším ministrem finanací a  ud..  eh  co jsem  to chtěl  napsat / hanba  tomu kdo  hanebně  smýšlí, že?/, no zkrátka , když byl a jistě  je  tím odpovědným  občanem, co  netrpí žádnou  špatnost, že  zkrátka opět iniciativně zašel  buď  na policii  nebo na  státní  zastupitelství a tam okamžitě podal trestní oznámení na  neznámého pachatele  . Třeba pro zanedbání povinností  při správě  cizího majetku. Nebo  pro podezření z pletichy  při veřejné  soutěži. V obou případech s  odůvodněním, že  státu vznikla  škoda  velkého rozsahu.  Nejméně  za 1,5 miliardy, kdyby  už  to nechtěl hnát  do krajnosti  a jít na  doložitelnou škodu  o deset miliard  větší.  Proč jen o  1,5 miliardy? Proto, že  on  ještě  dirigoval, až  do značně pokročilého stádia,  návrh státního rozpočtu  na příští rok. A tam, jak  jsem někde četl,  bylo počítán s výnosem  z prodeje  frekvencí ve výši  10 miliard!  Kdo jiný, než  Kalousek  by měl vědět,  že  do rozpočtu je třeba  dostat  každou korunu! A že  bez  žalobce není ani soudce! Plným právem  očekávám, že  splnil  svou občanskou povinnost. Tak  aby  pro ty, co okradli  stát, nejméně  o  1,5 miliardy, ale  pro mne  o miliard 11 a půl,  se  stejně  jako  Zbyňáma  bin Velká  rána dočkali  svého soudce.  A bručeli  až  zčernají. A ještě  o chlup  déle.

Kdosi na mne  pokřikuje, že  jsem  vás  vyzýval, abyste  si kvůli dnešnímu  článku  pamatvali  celé dva  dny  jisté  číslo. 7,8 miliardy. To je hodnota  loni  vyplacených  všech  dávek v nouzi. Těm, co nemají na  bydlení, na  potraviny a tak podobně……  Jak jsem předpokládal, v  diskusi  předevčírem se našli  ti,  co  by  příjemce  té  almužny / je  jich  asi tak milion/, tudíž na  hlavu  jde závratných  7  800 českých kaček,  nejspíš  s chutí nechali  chcípnout. Prý kouří a chlastají a  tak. Prostě  si za  to mohou sami.  TAdy  stát ztratil  daleko víc.  O  50%….

Já osobně nechápu,  proč  stát ty  frekvence  nepronajal. A neinkasuje  každý  rok  hodně  tučnou  rentu.  Že  na  něco takového  „nepřišel“ Kalousek mne nepřekvapuje. Al e že  ani  Zemanova  „vláda odborníků“?  To je opravdu na pováženou. Takže nezbývá  než  doufat, že  se najde aspoň žalobce a soudce.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

70 reakcí na Když je žalobce, je i soudce. A naopak.

 1. Oto Les napsal:

  To bychom si toho žalobce a soudce museli vypůjčit ze Švýcarska. V zemi, kde se zločinci Janouškovi vychází vstříc každý měsíc novým posudkem odborníka, až se nakonec bude muset konstatovat, že si svědci nemohou vlastně po tak dlouhé době nic pamatovat, v zemi, kde Kalouskovi nepohodlný policejní prezident, na to, jak pomalu fungují u nás orgány spravedlnosti, je odvolán rychlostí přímo nadzvukovou, se zdá být proces s ministrem financí asi tak pravděpodobný, jako že se z občana ČR stane něco jiného, než něco, o co si může kdokoli otřít boty a nevymáchaná ústa.
  Pokud jsem ale mohl vidět výraz pana Kalouska při čekání u soudu na verdikt, který měl být stejně exemplární a odstrašující, jako verdikt nad tykadlovým Smetanou, mohu s potěšením konstatovat, že nějakou obavu ten člověk o sebe skutečně musí mít. Čistým svědomím tedy zcela určitě nedisponuje.

 2. annapos napsal:

  Politice ani ekonomice nerozumím, aby se mě alespoň trochu rozsvítilo v hlavě, tak tyhle blogy čtu a děkuji vám za ně. Nešlo mě vložit komentář do včerejšího článku, tedy lituji, Bohu-žel pane vlku, jsem babka nad hrobem, za lichotku děkuji, je milá i když nepravdivá a přesto vás miluji, již jsem vám to jednou vyjevila. cha chá……..

 3. Jan Čermák napsal:

  Brilantní. Honily se mi hlavou podobné myšlenky jako panu Průšovi, patřím za katr či na blázinec. Jenže se mnou asi polovina národa….
  Když podobné věci čtu, vždycky mi vytane na mysli Neználek na měsíci. Jak ta policie a justice sloužila bohatým k udržování bezmajetných v porobě, že by ten Nosov nebyl bolševický propagandista? Že bych se už v 7mi dozvěděl jak to funguje a zbytek je vata?

  • Gerd napsal:

   Ale Nosov nebyl první, jen jeden z mnoha. Ostatně už ve středověku se daním říkalo berně a výnosy ze soudních poplatků byly součástí rychtářského úřadu. Státní moc, tedy policie a justice vždy a ve všech státních útvarech sloužily v první řadě vládnoucí vrstvě a až pak k udržování pořádku a zdání zákonnosti. Nejsme od středověku zase tak daleko, metody jsou jiné, ale cíle stále stejné. Při zdání zákonnosti ochránit vládnoucí vrstvu. Proto také dosud nebyly vyšetřeny prakticky žádné korupční kauzy.

   • Ernest napsal:

    Jedna z definic práva: právo je vůle ekonomicky vládnoucí třídy, povýšená na zákon. Je to sice pohled třídní, to vlk neuznává ale kdo řekne, že to není pravda?

   • Jan cermak napsal:

    Jasne, ale ja ho cet jako miminko a nikdo mi to uz z kebule nedostane. Proto mne ponekud desi co ctou moje deti a dari se mi to zmenit jen omezene.

 4. Hladis napsal:

  Mno tak tentokrát jsem nedocet. Bud je pozde a naprosto jsem to nepochopil nebo nevim. To tu jako zacneme obhajovat uplny dementy, co vyhrozuji teroristickym utokem a fyzickou likvidaci lidem jen proto, ze Kalouska někdo nemá rad ? Jako WTF ? Ten clovek patri za katr nebo do ustavu naprosto opravnene. Opravdu jsem nejak nepobral a takovy laciny kopani do Kalouska je pod uroven.

  • Oto Les napsal:

   Že jste nedočet, je váš problém. Zdá se, že jste člen fanklubu pana Kalouska a představa, že by váš idol měl být podroben kritice, v demokracii nutné, vám činí obtíže. Co vám bráni v návštěvě jiných míst, kde pana Kalouska obdivují? Nejste náhodou paní Langšádlová?

   Copak vám není divné, že takový suverén, jakým je pan Kalousek, náhle pocítí potřebu soudit se?

  • Občan napsal:

   A že jste se takhle nepohoršoval, když Kalousek fyzicky napadal po ulicích zcela nevinné lidi, nadšeně propagoval a hájil Kybersadistův „Arbeit macht frei“, prostřednictvím „regulačních poplatků“ a zdražování soudních poplatků upřel zdravotní péči a přístup ke spravedlnosti statisícům lidí, vyhrožoval jiným telefonicky… (to je jen nepatrný výčet z toho, za co by si ten tvor zasloužil rychlý a nevratný proces)?!

  • vlk napsal:

   Hladisi a tenhle starý vtip znáte?
   Na Valachách za komoušů přijeli Pepovi domů esenbáci. A obvinili ho z toho, že doma načrno pálí. Za bolšána docela průšvih. Pepa to popírá, říká -, ni c jste u mne nenašli, nic jsem nepálil. Sem nevinný, pusťte mne domů.
   Soudruh náčelník, chce mít vyřešený případ, takže na Pepu uhodí. Ale Pepo nelži! Ty jsi určitě pálil a to je trestné! NAšli jsme u tebe přístroj! Nelži!Přiznej se!
   A Pepa dejte mi papír a tužku. Tak mu to dají a nechají ho psát. Za chvilku je hotov, když si vezmouto, co napsal, tak vidí, že nečtou přiznání, ale trestní oznámení. Na soudruha náčelníka. Kvůli znásilňování vesničanek. S odůvodněním – má přístroj!
   Tak o tomhle je jaksi první část dnešního blogu. Dočítat ho není povinné. Je o schopnosti justice stíhat opravdové zločince a také o tom, že český politik, fackující občany a devastující zemi dostává před sod zjevné chudáky, kteří před soudem nemají co dělat. Každý z nás už v afektu komusi řekl já tě ty ksindle zabiju! A každý z nás má doma například kuchyňský núž. Toť celá tajenka.Nic složitého.

  • VaclavP napsal:

   Souhlasím s Hladisem, je to hon na čarodějnice, pro Kalouska je nejhorší pokud neuspěje ve volbách, mimochodem, Oswald ze včerejšího blogu byl taky neškodnej šílenec ?

   • vlk napsal:

    Není známo, že by Zbyňáma bin Velká rána odjel někam do zahraničí a tam byl dlouhodobě v péči organizace typu KGB a tak podobně. Ale třeba byl. Kdo ví…
    Jak jsme napsal – všichni jsme na obvinění ze znásilnění. Neb máme nástroj.

   • Gerd napsal:

    Vaclavep,
    obávám se, že Harvey Lee Oswald možná nebyl vrahem, existuje spousta pochybností. V časovém provedení děje, pravděpodobnosti 3 sniperů a taky toho, že puška uváděná jako vražedná zbraň, neměla dostatečnou kadenci střelby na počet zjištěných střel. Pro svět je ale vrahem H.L. Oswald.

  • vonrammstein napsal:

   Taky souhlas s Hladisem. Ne že by nebylo spousta dobrých důvodů si do Kalouska kopnout. Ale v tomhle případě se zachoval naprosto logicky a správně.

 5. okolojdouci napsal:

  Vlku, díky za toho JFK a PB včera! Sny, to je to, čeho se mi v dnešní době zoufale nedostává…

 6. táta napsal:

  HLADISI
  NO valné většině zase musí vrtat v hlavě ,,ironie,,jak tak znalý a nejvíc chytrý člověk na kose který převyšuje zde všechný o několik délek nebot zbytek jsou POVĚTŠINOU TROLOVÉ./trotlové

  NEPOCHOPÍ moto článku ono totiž nejde o nic jiného než o nadsázku na naprosto banálním případu ještě víc zduraznit že na jedné blbosti podnět podá,ale na naprosto velice duležité věci nekoná.

  Ovšem nejchytřejší člověk si vybere naprosto zřejmou nelogičnost……..To tu jako zacneme obhajovat uplny dementy, ..

  U NOVÉHO návštěvníka by člověk mohl chápat že nezná styl vlka…………..což je nepodávat suchá fakta ale na nepodstatné věci postavit a gradovat učel celého.

  ANO určitě se to dalo napsat holími fakty…………….moto zde je uloženo jinde………když zaměstnává policii potažmo justicí věcmi kterých dostává desitky………..proč nekoná opravdu v závažné věci………….ten Průša jen zduraznuje absurditu DANÝCH VĚCÍ……..NIKOLIV obhajobu dementa,nebo narušeného člověka

 7. zemedelec napsal:

  Pane Vlk.
  Výborně.
  Nesmíte se divit,nadčlověku Kalousek.
  Nemůže ponechat možnost,aby sešel z očí,znáte to.

 8. český maloměšťák napsal:

  Třeba má Hladis ten přístroj již nefunkční. A tak to pochopit ani nemůže.
  🙂

  Ten “ terorista“ se měl podobně jako např. JPM či AIG /nebo další lidé z bank/ vyplatit. Ne, počkat, tak to není správně…
  ….nejprve mu měl Klaousek poslat několik miliard USD ….a až pak se měl z toho “ trestného činu“ vyplatit. Tak by to bylo správně a standartně, tedy hezky po kalouskovsku.

 9. Gerd napsal:

  Že Kalousek je zdaleka nejhorším ministrem financí v historii ČR dokazuje výsledek jeho politiky. To ale neznamená, že by Václav Klaus nebo Bohuslav Sobotka ve funkcích ministrů financí byli lepšími. V případě VK to platí i pro funkci premiéra.
  Pokud někdo chce srovnávat úspěšnost působení ministrů financí ČR, měl by se podívat, jak si vedla ČR na poli ekonomickém za dob vlád v demisi (vládnutí dle rozpočtového provizoria) a za dob vlád politických ministrů. To srovnání snadno ukáže, že se stav ekonomiky ČR vžd yza dob vlád podle provizorií vždy překvapivě zlepšil.
  Jinými slovy, německá lokomotiva táhne české vagóny plnou parou vpřed a ministr financí ze všech sil drží brzdu zataženou. Jakmile však unavený ministr z brzdy odpadne, ekonomika poposkočí výrazně kupředu. Komu to nestačí, ať se podívá na vývoj ČR a Slovenska.
  Takže s tvrzením, že bývalý ministr financí Miroslav Kalousek nenapravitelně a zvláště závažným způsobem svou nekompetentností poškodil ekonomiku ČR, mohu jen souhlasit.

  • Jos napsal:

   Bohužel Gerde, to co píšete není pravda. Obecně byly výsledky vlád vedených ČSSD neporovnatelně lepší než výsledky všech ostatních vlád. A výsledky Paroubkovy vlády jsou z dnešního pohledu rekordní a bohužel zcela nedostižitelné a nedosažitelné. A Sobotka byl ministrem financí v roce 2002 – 2006. A račte si dohledat ekonomické parametry. V EU druhý nejvyšší růst! A to ještě Paroubkova vláda po sobě zanechala na různých ministerstvech desítky miliard rezerv. Těmi se pak chlubil podvodník Kalousek. To co píšete jsou novinářské standardtní mantry liberálních komsomolců.

   • VaclavP napsal:

    Pane Jos, vůbec nemáte pravdu. Hospodářský růst se vyplatí sledovat korelačně vzhledem třeba k celé Evropě.nebo zemím Visegradu. Prostě když Evropa roste o 3% a my rostli o 4% je to stejné jako když mi nerosteme a Evropa klesá o 1%. Nedělejte si iluzi, že vláda řídí hospodářský růst, vláda přerozděluje. Navíc vláda soc dem zanechala v zákonech a státním dluhu budoucí výdaje. Ať už výdaje na důchody, dávky , splátky dluhu. Zadlužovala se v období velkého růstu, proč ?

    • vlk napsal:

     Vážně Václave? takže jistě bude pro tebe hračka dát sem příklad takového zákona, kd e soc dem zanechala po sobě zákony s výdaji. Vím o jediném – pastelkovné. S hrozným výdajem 90 milionů/ rok. A že s e zadlužovala? hm. Tak na to existuje jeden můj článek, ještě na Aktuálně, kde dokazuji, že když s e sečtou náklady na povodně 97 a 02, na splacení dluhu v Konsolidačce, úroky z dluhu po Klausovi, tak ŽÁDNÝ dluh po socanech NENÍ.
     Ale jestli chceš vidět klasický případ dluhu dalším vládám, ve smyslu po nás potopa, tak si najdi úročení delších Kalouskových dluhopisů. Ale abys nemusel hledat, máš to tady http://www.penize.cz/dluhopisy/221879-kalouskovy-dluhopisy-nic-neni-zadarmo
     On platil výrazně nižší kupon, než bude splácet nová vláda. Chceš ještě nějaký další důkaz o tom, kdo vydává zákony , které generují budoucí náklady?

     • český maloměšťák napsal:

      Kalousek se sám zamotal v obhajobě svých kroků do smyčky oběšence. Neb tvrdí :
      0. Neutrácejte, spořte !!! Já zaseju do společnosti takové obavy, takový strach z budpoucnosti…že to uděláte „dobrovolně“.
      1. Museli jsme škrtat takovým způsobem jak jsme škrtali – ale výsledkem je „nízký kupon“ dosažitelný na fin. trzích. To je obrovský úspěch.
      2. Nyní nabídneme našim občanům /zajímalo by mě kterým konkrétně, skladba držitelů st. spoř. dluhop. co do výše nominálů je sama o sobě dost zajímavá, chtělo by to provést šetření u Rittigů apod./ kupon dvojnásobný.
      3. Občané / KTEŘÍ vůči KTERÝM ,. ty grázle jedna falešná a prolhaná, chtělo by se namítnout/jsou tak zvýhodněni vůči fin. institucím například (obecně vůči jiným investorům do ČR stát. dluhu.)
      4. Krok ČNB vítám /následoval několik hodin po upsání spořících st. bondů/, pomůže hospodářství, lidé budou více utrácet.

      Kalousek je v podstatě teroristou sám sobě.

      Forbes napsal :

      http://www.forbes.com/sites/markadomanis/2013/05/30/the-stunning-failure-of-the-czech-republics-austerity-experiment/

      A kam to může vést :

      http://www.forbes.com/sites/dougbandow/2013/10/07/democratic-failure-in-the-czech-republic-authors-a-communist-party-revival/

     • vonrammstein napsal:

      Takže stomiliardový zvýšení státního dluhu za Sobotkova financmajstrování v době šestiprocentního růstu je jenom taková pravičácká urban legend?

     • Petrpavel napsal:

      Odpověděl jste si ramštajne správně sám.
      Za Sobotkova ministrování výše státního dluhu postupně klesala. Postupně, samozřejmě. Tak, aby to neohrozilo valnou většinu občan, životní úroveň stoupala.
      Pak, za ministrování Kalouska, dluh rapidně vzrůstal a životní úroveň občanů rapidně klesala.
      Jestli tohle nevíte… věřící člověk ….

     • vonrammstein napsal:

      Upřimně řečeno-raději si počkám na odpověď od vlka. Vás za věrohodný pramen nepovažuju, bez urážky.

     • táta napsal:

      vonrammstein napsal:
      Listopad 24, 2013 v 18.29

      Upřimně řečeno-raději si počkám na odpověď od vlka. Vás za věrohodný pramen nepovažuju, bez urážky.

      TU JSTE prakticky dostal zde kdybyste četl ale VÁS STEJNĚ TYTO FAKTA NEZAJÍMAJÍ
      vlk napsal:
      Listopad 24, 2013 v 13.54
      Tak na to existuje jeden můj článek, ještě na Aktuálně, kde dokazuji, že když s e sečtou náklady na povodně 97 a 02, na splacení dluhu v Konsolidačce, úroky z dluhu po Klausovi, tak ŽÁDNÝ dluh po socanech NENÍ.
      Ale jestli chceš vidět klasický případ dluhu dalším vládám, ve smyslu po nás potopa, tak si najdi úročení delších Kalouskových dluhopisů. Ale abys nemusel hledat, máš to tady http://www.penize.cz/dluhopisy/221879-kalouskovy-dluhopisy-nic-neni-zadarmo

     • vonrammstein napsal:

      Tata: To je jen tvrzení. Vzpomínám si, že to tehdy bylo podloženo tvrdými daty. Ale nemám čas to hledat, mám velmi omezený přístup k internetu a musím toho stihnout hodně v krátkém čase.

     • vonrammstein napsal:

      Mimochodem-neobjasnil byste mi souvislost mezi Kalouskovými dluhopisy a Sobotkovým ministrováním?

     • vlkp napsal:

      Rammsteine
      ta souvislost je jednoduchá – vyzval jsme Václava P, aby mi jmenoval ty zákony, které přijaly socani a působily v budoucnu výdaje! Existuje jediný -pastelkovné za 90 milionků ročně!
      Já ty Kalouskov y dluhopis y uvedl jako příklad to, že tak činily naopak pravicové vlády.

    • Jos napsal:

     Bohužel, pane VáclaveP, mýlíte se vy. A velmi. Škoda že vám sem nemohu vložit graf. Evropský průměr na př. růstu HDP klesal od 5% v roce 2000 až na nulu v roce 2002. V letech 2002 až 2006 osciluje mezi 0-2% HDP. Český HDP systematicky rostl od roku 2002 z hodnoty ~ 2% HDP na ~ 7% HDP v roce 2006. Krátce po začátku Topolánkovy vlády začal rychle klesat. A vaše poslední věta je typická a ne příliš v souladu s realitou. Už proto, že ti, kteří se tímhle ohánějí, a že jich je, obvykle počítají s tím, že lidé už dávno zapomněli, že v roce 1998 došlo k zásadní změně rozpočtových pravidel a tím pádem vládám vedeným ČSSD vpluly naplno do rozpočtu dluhy Klausových vlád, skryté na různých místech ve fondech a pod.

     • VaclavP napsal:

      Stále ale mohly ty vlády platíci dluhy např za bankovní sektor ( neříkal bych dluhy Klausových vlád, ty dluhy udělaly konkrétní lidé v privátním sektoru ) říct
      „Ekonomika roste o 6%, máme tu mimořádné výdaje, proto nezvýšíme důchody, postavíme míň dálnic atd, abysme udrželi rozpočet vyrovnaný“
      V tu chvíli to bylo řešení bezbolestné v porovnání s dněškem.

     • vlkp napsal:

      Ach tak, kvůli rozkradení a podvodům 90-tých let neměly být valorizovány důchody, neměly být stavěny dálnice? Tak takhle to mělo být správně! A hlavně neříkat, že to vzniklo za Klausových vlád…TaPochopil jsme správně, jak že se to mělo udělat?

     • Jos napsal:

      Bohužel Pan VáclaveP už se na svém místě nezobrazila odpověď a tak omlouvám se píši sem. Pane VáclaveP musím bohužek konstatovat, že nemáte nastudováno. Neznáte fakta. Strategií v té době bylo snižovat podíl st. dluhu na HDP. Takže Paroubkova vláda byla poslední která snížila podíl dluhu na HDP pod 30% přesněji na 28% HDP v roce 2006. Pak nastoupil mediální protilevicový masakr, Kubicova zpráva,zmanipulovaní občané zvolili Topolánkovu vládu a za rok vyskočil podíl st. dluhu na HDP na 38% HDP. Bohužel. Taková jsou fakta. A od té doby pravicové vlády jen urychlují sešup do katastrofy.

     • VaclavP napsal:

      Pane Jos, Vlku, obecně na startu levicových vlád po Klausovi bylo před finanční krizí a téma dluhu bylo v té době tak 5. , 10. v prioritách, víš se vyšplhalo až v současnosti.
      Jinak v tomhle se nezastávám ani pravice. Ale vyžadovat po stranách aby dodržovali stejná pravidla jako firmy je špatné ? Tady je v levicové politice totiž pořád zakodováno, nějak se to udělá, někdo to zaplatí. Řídil Sobotka, Chovanec, Zaorálek někdy nějakou firmu ? Nikdy bych nečekal, že napíšu, ještě, že je tam ten Babiš.

     • vlkp napsal:

      Václave P. snadno tady najdeš článek, kde jsem se snažil vysvětlit, proč stát NELZE řídit jako firmu. Což neznamená, že nelze řadu přístupů z byznysu pro stát, k jeho prospěchu – implementovat.Kupodivu jsou to ovšem firmy, které se snaží, aby s tát hospodařil v rozporu s pravidly, které pro svůj chod používají ony. Nepříjde ti to divné?

     • Jos napsal:

      Pane VáclaveP, stát nelze v žádném případě srovnávat s firmou. Firma má proti státu triviální cíl – dosáhnout zisku pro majitele. Za využití jakýchkoliv prostředků a úkonů které té jedné firmě projdou. Vzpomeňte si třeba na exekutory. Ti jsou dnes také firma. A zkuste si definovat cíle státu. Nedopočítáte se snadno. Stát nemá pracovat jen pro majitele, má pracovat pro všechny občany.A dokonce i pro všechny firmy, nejen pro jednu z nich. Babiš je v příšerném střetu zájmů a konkrétní představy, kromě triviální mantry o firmě, nesdělil ani on ani jeho hnutí. Oligarchou vedený stát je dost hrůzná představa. V Evropě je to Berlusconi.A Italie v krizi. To je ten lepší případ. Jak dopadli občané a státy ve státech v Jižní Americe, řízených oligarchy v 70. a 80. letech minulého století, popsal Martin Nekola v nedávno vyšlé knize Operace Kondor. Zkuste si to přečíst. Je to velmi děsivá četba.

 10. Anonymní napsal:

  Zajímavý článek Karla Dolejšího: http://www.blisty.cz/art/71129.html

  K člověku, který se dostal před soud za vyhrožování:
  Takoví byli, jsou a budou. Pravděpodobně jen málokteří přejdou od úmyslu k činu. Nikdy se to ale nedá úplně vyloučit. Jsem zvědavá na reakce, až něco podobného potká novou politickou garnituru.
  Nicméně se zdá, že leckdo Kalouska coby oblíbený terč jen tak lehko neoželí.

  • tresen napsal:

   Omlouvám, zkouším nový browser a vypadl mi podpis.

  • pražák napsal:

   Zatím jediné násilí, které tady bylo, byly atentáty na levičáky: Dolejš, Svoboda, Dostál. Pak byly házečky vajíčky, organizované násilí, bez jakéhokoli projednávání, a taky napadení Sobotky ranou zezadu. Proti tomu bylo házení štěrkem na Topolánka a údajné nadávání Bendovi na ulici. Pak bylo taky vyhrožováno synovi Fischera, dostali ochranku, ale že by to bylo nějak soudně řešeno, nevím. Silně pochybuju, že by třeba Paroubek nedostával taky nějaké výhrůžky.

 11. Občan napsal:

  Zkusil jsem si pustit OVM.
  Po zprávách v jednu se tam objevil Kalousek a začal dávit své nehorázné lži (přičemž ho z nich hned tři lidé usvědčili na kameru). Musel jsem to vypnout, protože bych asi vyblinkal skvělou kulajdu, kterou jsme měli k obědu. A to snesu opravdu hodně a mám docela kachní žaludek.

  Ten živočich je buď přímo blázen, nebo je tak arogantní, že už je stejně za hranou diagnózy („Dissociální porucha osobnosti“ – nezodpovědné, impulzivní a výbušné chování. Chybí svědomí, pocity viny při vědomém podvádění druhých a také respekt a úcta k právům ostatních. Časté je lhaní a neplnění závazků. Postižení bývají agresivní a útoční, mohou zneužívat psychoaktivní látky. Chybí u nich plnohodnotné sociální vazby. Ostatní vnímají jako ty, které je potřeba držet pod kontrolou. Emoce nevyjadřují – až na extrémy, kdy se projevují slepou zuřivostí nebo nepřiměřenou veselostí. Jinak vidí v emocích slabost a druhých je nesnášejí.
  Možná je to u Kalouska ještě střiženo „Narcistickou poruchou osobnosti“ – charakteristickou pro ni bývá absence empatie, pocit velikášství (přehnaný pocit vlastní důležitosti a zdůrazňování sebe), arogance a potřeba obdivu od druhých, který je neúměrně vyžadován. Postižení jsou manipulativní, kontaktují velmi často jen osoby, jež vnímají jako speciální. Nesnášejí kritiku, reagují na ni zuřiostí a agresivitou a sami pohotově obviňují druhé. Zřídka vyjadřují vděčnost, dávají najevo, že druhé nepotřebují. )

  • Puck napsal:

   Měli na něj hodit deku. Místo toho mu ti zbylí dva dělali křoví.
   Študáci z Brna (Masarykova univerzita) zjistili, že každý devátý výrok politiků u Moravce je lež. V případě Kalouska to neplatí, ten lže pořád.

 12. český maloměšťák napsal:

  „….Řídil Sobotka, Chovanec, Zaorálek někdy nějakou firmu ? Nikdy bych nečekal, že napíšu, ještě, že je tam ten Babiš…“

  Být Vámi , tak jsem trochu opatrnější v tom víceméně na fikci a iluzích založeném očekávání.

  Mimochodem – Marcus Aurelius /do něj má daleko jak státem dotovaný Agrokombinát Babišovice, tak Sobotka/ také nikdy neřídil žádnou firmu. Jeho adoptivní otec také ne. Ani udavač /denunciátor/Reagan /tkzv. pravičáků to vzor/ neřídil nikdy žádnou firmu, jen jednu malou odborovou centrálu.. Fuld ale například ano, nebo Blankfein.

  • VaclavP napsal:

   Chtěl jsem tim říct, že někteří politici jsou vychováváni primárně v tom, že třeba pomoc občanům….dobrá…ale oni jim vždycky chtějí pomoc teď…..většinou před volbama. Dám vám příklad, pokuď by Paroubek a Topolánek udrželi vyrovnaný rozpočet za cenu toho, že by je občané nenáviděli ( což stejně tak je ) tak bysme třeba teď byli premiant střední Evropy, firmy by neodcházeli do Rumunska a nové by přicházeli, protože by si řekli, to je stabilní země s dobrou vládou. Takže chci říct, někdy pomůžete víc, tím , že nepomůžete.

   • Brejlovec napsal:

    Opravdu si myslite, ze premiantem Stredni Evropy nejsme kvuli statnimu dluhu?

   • Petrpavel napsal:

    Jak můžete házet do jednoho pytle Paroubka a Topolánka? Každý ten deficit byl přece úplně z jiného důvodu, a ve prospěch úplně jiných společneských skupin, chcete-li tříd. A co rozpočtová rezerva přenechaná Paroubkem další, bohužel Topolánkově, vládě?

 13. Petrpavel napsal:

  Kalouskovi obhájci, víte kolik miliard odpustil Kalousek (prostřednictvím svého ministerstva) a kolik miliard je evidovaných daňových nedoplatků?
  41 a 150! (pro názornost : 41 000 000 000,-Kč a 150 000 000 000,-Kč).
  Zdroj : Babiš po zběžném seznámení se s činností MF 2007-2013.
  P.S. Zoufalou pravdu má vlk a další ve věci Kalouskovy neskutečné splachovací schopnosti. Dnes u Moravce na Kalouskovy tirády o nutnosti zodpovědnosti u každého občana jako první nutné podmínce úspěchu jejich „reforem“ namítl velmi případně další účastník, podnikatel, že právě oni, politici, by měli jít příkladem v zodpovědnosti za své činy. Ne, nezalezl hanbou pod stůl jak by se patřilo, vzal si slovo a mlel a mlel mantru, jak oni ušetřili na důchocích, na státních zaměstnancích, na …

 14. jezevec napsal:

  zajímavé, jak snadno sklouzne iracionální nenávist až k obhajobě výhrůžek zabitím – vlku začínáš bejt FAKT dost ujetej, to co tady píšeš dneska za sračky už zavání adorací přípravy teroristického činu. to že někoho nemám rád, neznamená že mu mohu beztrestně vyhrožovat zabitím, jakkoliv nepravděpodobným způsobem. ono se totiž jaxi ve stadiu příprav nedá moc poznat, jestli dotyčný je vypatlanec který to udělá, nebo vypatlanec který to neudělá – víme? proto patří do basy OBĚ verze vypatlanců, bez nároku posuzovat směr jejich vypatlanosti. tomu švédovi tenkrát taky nikdo nevěřil, když volal na policii a říkal jim že jde střílet děti.
  zajímalo by mně co bys říkal, kdyby fakt nějakej vypatlanec vzal na sebe ranec trhaviny a někde na veřejném prostoru se odbouchnul – jestli bys stále ještě žvanil o právu bránit se proti pocitu že kalousek vede lidi k sebevraždám, nebo jestli už bys to začal brát vážně, že vypatlanci existují a mohou mít zdroje i vůli to doopravdy provést?
  kdyby ti při takové kratochvíli někdo zabil vnoučata – jestli bys nad tím pobaveně mávnul rukou jako collateral damage, nebo jestli bys honem psal článek jak rituálně bleješ nad nesvědomitým kalouskem, který věděl o výhrůžkách násilím a neoznámil je?
  jestli je to fakt taková prdel – přeju aby vaše děti někdo obden vyděsil s věrohodně vypadající plastikovou pistolkou, aby mejly vaší ženy plnily výhrůžky zabitím, někdo vám do pokoje v noci hodil gumovej hendgranát a flašku s vodou uzavřenou zapáleným ubrouskem, a do laku auta někdo klíčema vyryl legrační píču. třeba vám docvakne, že jsou věci které se nedělají, i když někoho nemám rád – a že i kalousek má právo být před nimi chráněn, přinejmenším tak jako kdokoliv z nás.

  • vlkp napsal:

   Bla bla bla. Všichni jsme potencionální znásilňovači žen. protože máme aparát a někteří i chuť. takže – co tak nám všem rozdat cvičně po 4 letech na tvrdo?
   Podle tvé logiky?
   Chlap který si založí mailovou schránku s tím názvem, co to udělal Zbyňáma bin Velká rána a druhou vyhrůžku pošle ze svého ofiko mailu, tak ten jistě byl děsnou hrozbou!
   Tomu může věřit leda cvok.

   • vonrammstein napsal:

    Lidi, který vyhazujou jiný lidi do luftu, JSOU cvoci. Nebo vojáci. A cvok může být i tak blbej, že napíše ze svýho mailu. Já si nemyslím, že tenhle chudák by něco takovýho udělal, ale podcenit tu možnost by prostě mohla být velmi fatální chyba. Prevence se tomu říká. A u nás je i to vyhrožování něčím takovým trestný, to je prostě holej fakt.

   • robe napsal:

    aparát máme, chuť třeba taky.. ok, ale neběhal už náhodou tenhle tak trochu obnaženej po parku a nevykřikoval ??

    ( zda je to na napomenutí, pokutu nebo podmínky – no, 2 roky podmínka za ožralecký maily mě přijde dost – ale já s nim ani nemluvil, ani je nečetl. ale spíš než jako problém kalouska problém této kvalifikace vidím jinde..)

   • jezevec napsal:

    i při tvé zaslepenosti jistě snadno pochopíš jistý rozdíl mezi vlastnictvím přístroje ke znásilnění (doma v noře, nebo zavřeného ve svém poklopci) – a mezi explicitním vytahováním takového přístroje na veřejnosti, onanováním před dětma, či veřejnou souloží v poledne v parku. a stejný rozdíl je i mezi privátně hýčkanou nenávistí ke (komukoliv), a explicitní výhrůžkou násilím (komukoliv). je to chování, které vybočuje z normy.
    a nebo tak řekni na rovinu – ano, weh mir, vlkovi nevadí, když mojí ženu a vnoučata bude někdo děsit atrapami zbraní a vyhrožovat jim násilím – pojte všichni magoři na nás, stačí když si na sebe vezmete nějaké legrační oblečení nebo pro odeslání použijete vtipně pojmenovaný mejl. a pro jistotu vyškrtáme §353 a 354 z trestního zákoníku, aby se žádný magor necítil usurpován ve svém právu vyhrožovat lidem kolem sebe.
    a nebo, neplatí-li tohle pro tvojí rodinu a tvé blízké – nemůže to platit ani na nikoho jiného, dokonce ani na kalouska.
    v principu každý kdo vyhrožuje násilím, je schopen to násilí spáchat. tomu může nevěřit leda cvok. my ostatní se budeme bránit, ok?

 15. Řezníček z Brna napsal:

  Musím se trošku Kalouska zastat, i když ho vůbec nemusím. Teď ho všichni obviňují, že svými škrty podsekl ekonomiku. Ale kdo mu toto doporučoval? Evropská unie! Jednoznačně EU doporučovala členským zemím škrtat, škrtat, proškrtáte se k růstu. A chemik škrtal a škrtal.

  • Gerd napsal:

   Kromě EU ještě Světová banka a MMF. Jenže od toho je ministr financí, aby řekl sám, co škrtat a co ne. Teoreticky lze seškrtat výdaje státu na nulu. Ale bylo by v takovém státu vůbec k žití?

  • Brejlovec napsal:

   Proč minulý čas? Nevím o tom, že by Evropská unie – Německo změnilo svoji pozici ve sporu škrty x růst.

 16. Petrpavel napsal:

  Díky za připomenutí šedesátých let minulého století ve včerejším článku. Já alespoň, když jsem si teď článek o JFK a PB a diskusi k němu přečetl, jsem to tak pochopil.
  Naděje!
  Byla.
  Není.

 17. Soumar napsal:

  Ježíši vlku, jak by bylo tobě, kdyby někdo Karkuli psal výhrůžné maily, s přesnými popisy toho, jak jí ráčí oddělat? Nic na tom nemění fakt, že tady byl poškozeným zrovna Kalousek, kterého nenávidíš a proto hledáš omluvy. Je dobře, že přímé vyhrožování je trestné a jestli je pachatel psychopat, nebo zločinec, to nechť rozhodne soud.
  S druhou půlkou článku naopak docela souhlasím, ale ta první to tak neskutečně kazí…

  Osobně soudím, že by určitá frekvenční pásma měla být pronajímána formou obálkové metody, vždy na období 5-10 let, s právem současného nájemce dorovnat nejvyšší nabídku a frekvenci si dalších 10 let ponechat.

  • vlkp napsal:

   SOumare

   když už chceš dávat příměry, tak by měly sedět. Zybňám a bin Velká rána nepsal Kalouskové, ale Kalouskovi! Z mailů, které byly naprosto vypovídající.
   A jedna naprosto základní otázka pro absolutní začátečníky. Když budeš chtít vyhodit do povětří vládu nebo parlament, tak to budeš vytrubovat na internetu a bude š psát, že máš přístup ke kvantu výbušniny, jo? pokud jo, tak teď prosím tu o Koblížkovi.

   • Petrpavel napsal:

    Fakt dobrá otázka! Řekl bych rozhodující …

   • jezevec napsal:

    tyhle sračky vyprávěj třeba ve švédsku, kde vrah na sebe dokonce volal policii a svým činem se chlubil – musí se to stát tvejm dětem, aby se ti rozbřesklo?
    http:/ /www.novinky.cz/zahranicni/evropa/242229-breivik-volal-policii-dvakrat.html

 18. er napsal:

  to víš pravoune, „úspěšnou“ piratizaci soudruha klause, kdy se tady házeli bílí koně v sudech do Orlíku, musel někdo zaplatit. To že se za velkého útěku se zhasnutou svíčkou se špinavými penězi před právníky rozkradlo hospodářství v min. hodnotě v historických cenách 3-4 bilióny (v dnešních cenách cca 12 biliónů) a ještě po té stbácké svoloči zbyly dluhy v bankách 700 mld. je jen chybou těch tvých gurů tunelování. Tím samozřejmě neomlouvám socanské výprodeje infrastruktury, ale pravidla tohoto ekonomického i společenského marasmu byla nastavena velkým profesorem (btw nikdy neučil na žádné VŠ) a díky opoziční smlouvě se ke korytům dostali i socani. A rozprodat to museli, protože díky perfektní transformaci by se to tu sesypalo jako domeček z karet. Při Sobotkově 100 mld. šla 1/3 na dluhy konsolidační agentury, další třetina byl schodek jko takový (vliv povodní) a jedna 1/3 šla do rezerv, ve kterých na konci socanského vládnutí nebylo 70 mld., ale 2x tolik – 140 mld. Výsledkem byla 6% růst HDP (2x vyšší než okolní země) při stagnujícím zadlužení na 29 % HDP, růst příjmů obyvatelstva. Po protilidových vládách rozpočtově zodpovědných antikorupčníků tu máme rozvrácenou ekonomiku, 100 mld. schodky, které kápo kalousek sekal jak prase cvičky, dvojnásobné zadlužení oproti 2006, které na konci 2013 dosáhne 50% HDP s třešničkami na dortu typu superhrubé mzdy, 2. pilíře, drábkovy nucené práce se sockartou, IT zakázky na MPSV, církevními „restitucemi“ atd. Apropós soudruh roman je zeťem soudruha zielence ze slavné kmotrovské ods, který za odměnu jako velký transformátor místní ekonomiky v současnosti radí ve Světové bance, jak nejlépe v transformujících se zemích rozkrádat.

 19. Soumar napsal:

  Jinak k minulému tématu – „5.11.podepsal Kellner dohodu se Španěly o koupi O2 za 64 miliard Kč- platba měla proběhnout v Kč, Španělé jí dali přednost před Eurem pro její stabilitu. 7.11. devalvovala ČNB Kč o 5 %. Platba proběhla až po devalvaci.
  Jeden můj argument se ukázal jako správný.

Komentáře nejsou povoleny.