Erich Fromm: Budete jako bohové


napsal Jan  Čermák

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fromm

Úplně vidím ten pátek odpoledne, slunečný teplý jarní, kdy jsem si jí ve Štěpánské koupil. Začátek devadesátých let byl plný nových krásných věcí. Těšení a vzájemné důvěry a nadšení a krásné naivity. A byli jsme mladší. Dnešní optika, zhasnutí při privatizaci, neodpovídá tomu jak jsme to v reálném čase prožívali. Alespoň já byl tenkrát šťastný jak blecha. Tehdy jsem jí ale nerozumněl, přečetl, založil zapomněl. A před pár lety znovuobjevil a zařadil do seznamu cihel co tvoří mé přesvědčení.

Zase kousek opíšu: Interpretace bible podávaná v této knize je interpretací radikálně humanistickou. Radikálním humanismem rozumím globální filosofii, která zdůrazňuje jedinost lidského plemene, schopnost člověka rozvíjet své vlastní síly a dospět k vnitřní harmonii a k vytvoření míruplného světa. Radikální humanismus pokládá za cíl člověka úplnou nezávislost, a to předpokládá proniknout za fikce a iluze a plně si uvědomit skutečnost. Předpokládá to dále skeptický postoj k používání násilí, zvláště proto, že v průběhu lidských dějin to bylo a dosud je násilí- násilí probouzející strach- které disponovalo člověka k tomu, aby považoval své fikce za skutečnost, iluze za pravdu. Bylo to násilí, které učinilo člověka neschopným neodvislosti a pokřivilo jeho rozum a jeho city. Jestliže je možno odhalit semeno radikálního humanismu ve starých pramenech bible, je to pouze proto, že známe radikální humanismus Sokratův, renesančních humanistů, Kantův, Herderův, Lessingův, Goethův, Marxův, Schweitzerův. Semeno se stává jasně poznatelným, jen jestliže známe květ, ranější fáze musí často být interpretována fází pozdější, i když geneticky ranější fáze pozdější předchází.

Autor čte a interpretuje starý zákon, hledá a nachází v něm humanismus. Dokazuje to, že interpretace textu je přinejmenším stejně tak důležitá jako text sám . Křesťanská interpretace historie lidského aktu neposlušnosti jako jeho pádu zatemnila její jasný smysl. Biblický text vůbec ani nepoužívá pojmu hřích, člověk upírá bohu nejvyšší moc a je toho schopen proto, že je potencionálně bohem. První akt člověka je vzpoura a bůh jej trestá, protože se vzbouřil a protože bůh si chce uchovat svou nadvládu. Jeho první akt neposlušnosti je počátkem lidských dějin, protože je počátkem lidské svobody.

Než budeme moci rozebrat rozdíl mezi etickým člověkem a náboženským člověkem, bude sám problém etiky nutno zřetelněji určit a objasnit. Je důležité rozlišovat mezi autoritářskou a humanistickou etikou. Autoritářské svědomí je hlasem zvnitřnělé autority, jako jsou rodiče, stát, náboženství. Zvnitřnělé tu znamená, že člověk pravidla a zákazy autority vzal za své a poslouchá je, jako by poslouchal sebe sama, zažívá tyto hlasy jako své vlastní svědomí. Tento typ svědomí, zaručuje, že člověk se může spolehnout na to, že vždy bude podle požadavků svého svědomí jednat. Stává se však nebezpečným, když autority přikazují něco zlého. Člověk s autoritářským svědomím považuje za svou povinnost vyhovovat příkazům autorit, jimž se podřizuje bez ohledu na jejich obsah. Skutečně též není jediného zločinu, jenž by nebyl býval proveden ve jménu povinnosti a svědomí.Zcela odlišné je svědomí humanistické. Je to hlas naší totální osobnosti, jenž vyjadřuje požadavky života a růstu. Dobré je pro humanistické svědomí vše, co podporuje život, zlé je vše co jej spoutává a přiškrcuje. Humanistické svědomí je hlasem nás samých, jenž nás kategoricky vyzývá obrátit se k nám samým, stát se tím, čím potencionálně jsme.Člověk, jehož svědomí je v podstatě autonomní, nekoná správné věci proto, že se přinucuje poslouchat hlas zvnitřnělé autority, ale proto, že ho těší dělat, co je správné.

Člověk nemá být sluhou člověka, je jasně stanoveno v Talmudu. Idea služebnosti bohu byla v židovské tradici přeměněna v základnu pro svobodu člověka od člověka. Autorita boha tak zaručuje nezávislost člověka na autoritě lidské.

Člověk je tísněn existenciální dichotomií, vytvářenou tím, že je v přírodě a přeci ji přesahuje /transcendentuje/ tou skutečností, že má vědomí vlastního já a volbu, může řešit tuto dichotomii pouze tím, že jde kupředu. Mesiášský čas je historickou odpovědí na existenci člověka. Člověk může sebe sama zničit nebo postupovat vpřed k uskutečnění nové harmonie.

/Mojžíš v Egyptě/ Faraon dělá co dělali tisíce faraonů před ním i po něm. Nemůže rozumět tužbě po svobodě a vysvětluje si ji jako lenost. Reakce židů se objevuje v dějinách stejně tolikrát jako faraonova. Stěžují si, že je jejich páni už nemají rádi. Bojí se ne jen těžké práce, smrti, ale rovněž toho, že ztratí přízeň , jakkoli byla malá, těch, kteří je vykořisťují.Existuje stupeň utrpení, jenž zbavuje lidi dokonce i přání ukončit je. Skutečně není nic lidštějšího než utrpení a není nic, co více sjednocuje lidi. Pouze nepatrná menšina lidí v průběhu celých dějin poznala něco víc než letmý záblesk blaha ve svém životě, ale všichni zakusili utrpení. Méně citliví pouze vlastní, citlivější utrpení mnohých kolem sebe.

Život má být žit, ne hamouněn. Tak jako v poušti nejsou domy, není tu ani vlastnictví. V klimatu svobody všechny věci slouží životu, ale život nemá sloužit vlastnictví. Bůh se objevuje v bibli jako bůh spravedlnosti a bůh soucítění.

Vskutku musíme připustit, že celé lidské dějiny, pokud je známe, byly založeny na násilí a moci prosperující menšiny nad většinou, která pracuje těžce a raduje se málo. Za tím účelem, aby byla vláda násilí udržena, musely být mysli lidí pokřiveny takovým způsobem, aby obojí, vládci i ovládaní, věřili, že jejich situace, taková jaká je, je nařízena bohem, přírodou či mravním zákonem. Proroci jsou revolucionáři, kteří olupují násilí a moc o jejich mravní a náboženské přestrojení.

Rabín Tarfon: Není na vás , abyste úkol dokončili. Nemáte však též právo před ním ucouvnout.

Láska se zakládá na sdílené zkušenosti.

Hlavní zásada sociální spravedlnosti: chránit ty, kteří nemají moc/vdovu,sirotka,chudého,cizince/ proti těm, kteří moc mají.

Zde si dovolí vlk vstoupit  do textu, aniž by  to  s Jeníkem Čermákem konzultoval – svévolně jsem  zvýraznil  předchozí dvě  věty. Svévolně proto,  že tohle je přesně  ten  důvod, proč  Kosa / a její autoři/ existuje.  Odpovídám  tak  komusi z  dlouhé  soukromé diskuse.  A  také některým, kteří  opakovaně nechápou v  diskusích.  Jeníku  – promiň, ale  věřím, že  jsem to napsal i za Tebe a napsat jsme to musel. A  dál už  zase originální text.

Pouze svobodní lidé a ne otroci mohou přijmout Tóru.

To se zdá ústředním problemem člověka 20tého století. Je v nebezpečí, že se stane věcí, že bude stále odcizenější, že ztratí vidění reálných problemů lidské existence a nebude se o ně zajímat. Hrozbu přeměny lidí v přívěšek strojů, může zastavit jen nový humanismus.

Já si z toho zapamatoval, že lidství je soucit. A teď, když jsem to tam hledal, tak jsem citaci nenalezl.

A při této příležitosti nabízím svou /nikomu proboha nenutím/ definici levičáctví a pravičáctví.

Pravičák si myslí, že je něco víc než jiní. Levičák zarytě věří, že jsme si před bohem rovni a rodíme se nazí a jsme ubozí tvorové, bratři a musíme si pomáhat. Pravičák věří v moc. Levičák v bezmoc a bratrství bezmocných. Pravičák konzervuje minulost, levičák věří v lepší budoucnost. Pravičák věří jen sám sobě, levičák přátelství. Pravičák si myslí, že svět je Darwinovský boj o přežití. Levičák četl

Dawkinse a ví, že je to jinak. Pravičák si myslí, že lidi jsou zlá zvířata/homo economicus/. Levičák věří, že ta tenká slupička lidství /homo socialis/ na tom zvířeti může zvítězit…

Příspěvek byl publikován v rubrice Knihovnička Jeníka Čermáka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

156 reakcí na Erich Fromm: Budete jako bohové

 1. jezevec napsal:

  nabízím svou /nikomu proboha nenutím/ definici levičáctví a pravičáctví.

  Pravičák věří že jsme si před bohem rovni, máme všichni stejná práva a povinnosti – a těm kdo jsou nějak indisponovaní že musíme pomáhat. Levičák si myslí, že je něco víc než jiní – že ti které on považuje za bohaté, jsou povinni ho šatit, živit, a bezplatně mu poskytovat nejrůznější služby. Pravičák věří v nejlepší pomocnou ruku na konci svého ramene. Levičák v bezedné nároky všem kdo si řeknou a sociální spravedlnost vymoženou pohrůžkou násilí. Pravičák pracuje i když se mu daří špatně, levičák věří v lepší budoucnost na cizí účet. Pravičák věří jen sám sobě, levičák v sílu společnosti a kolektivního vědomí. Pravičák si myslí, že svět je Darwinovský boj o přežití. Levičák četl Marxe a ví, že zbraně mohou tuto nespravedlnost docela solidně vychýlit v jeho prospěch. Pravičák si myslí, že lačnit po cizím je normální zlodějna, že potřebnosti sluší jistá pokora (píše se to už v Bibli). Levičák věří, že kdo mu nedá prachy dobrovolně, je zlé a asociální zvíře, a má právo se proti tomu „bránit“ třeba i krví (pan Lenin by mohl vyprávět).
  Last but not least: Pravičák obvykle vůbec nechápe pojmy pravice/levice, rozlišuje jen dobré/špatné, reálné/nereálné, chci/nechci, na většinu věcí kolem sebe nemá názor. Levičák má jasno v tom, že levice=dobrota, a to co se mi nelíbí je pravicové, přitom většinu souvislostí vůbec nechápe.

  Pan čermák má pravdu v tom, že historie lidstva se převážně omezila na boj jedněch proti druhým. Pračlověci proti neandrtálcům, otrokáři proti otrokům, oligarchie proti plebejům, bezzemci proti feudálům a církev proti císařství, pořád dokola, jedni vytvořili a druzí ukradli nebo zničili, pak zas byli vyhnáni a jiní tvořili znova. V historii lidské rasy poprvé převládla vláda středu. A podle toto to tady taky vypadá – levičáci najednou nemají proti komu bojovat, tak si vymysleli boj tříd. Přitom vztah zaměstnavatele a zaměstnance je z principu symbiotický, vytvářet mezi nimi antagonism může leda chorý mozek. Ale vida, jak to funguje ….

  • Petrpavel napsal:

   Potvrdil jste svým příspěvkem jenom Čermákovu definici levičáctví a pravičáctví. Kouzelné na tom je, že si to ani neuvědomujete.

  • Eddie napsal:

   Lepsi nez samotny clanek, diky !

  • Petrpavel napsal:

   „…..otrokáři proti otrokům, oligarchie proti plebejům, bezzemci proti feudálům a církev proti císařství, pořád dokola, jedni vytvořili a druzí ukradli ….“
   Docela bych si rád přečetl, kdo, podle Vašeho mínění vždy z těch dvou tvořil a kdo kradl.
   Možná, že se pak dobře ukáže zásadní podstata levičáctví a pravičáctví.
   Abych předešel, jistě správně Vámi položený, dotaz, zde pohled člověka který se považuje za levičáka : tvořili otroci, plebejové, bezzemci a císařství, kradli otrokáři, oligarchie, feudálové a církev. Kradou dosud, jen se jím říká podnikavci, věčná oligarchie, kmotři a věčná církev. Hodnoty tvoří či udržují zaměstnanci, řemeslníci, většina nemajetných a státní zaměstnanci (hasiči, policie…).

   • jezevec napsal:

    zkuste odložit nedělní přílohu rudého práva a přijít si na to sám.
    co že to je, to vytváření hodnot? podle uznávaných teoretiků ekonomie, neandrtálci věnovali veškerý svůj čas pouze na přežití, jako zvířátka. pračlověci již byli schopni dělby práce a směny. teprve když se prvním lidem podařilo vyprodukovat více, než potřebovali – čímž tito první pravičáci získali více než potřebovali, a více než ostatní – vznikla hodnota, po marxisticku nadprodukce – a tím i lidská civilizace. která pak byla schopná z této nadprodukce vytvořit spousty zbytečných ale velmi příjemných věcí, a učinit je předmětem monetární směny – čímž umožnili některým jiným lidem taky bydlet jíst a přežít, přestože se věnovali něčemu úplně jinému.
    pokud se dokážeme shodnout na tomhle, což bychom asi mohli, protože to jsou skripta z renomované univerzity k mému mba – pak už sám přijdete na to, zdali nadprodukci vytváří ten, kdo podle příkazů někoho cizího pracuje za mzdu – a nebo ten, kdo vytváří pracovní příležitosti, a dokáže práci jiných zužitovat lépe než ten pracující sám (jinak by pro něj asi nedělal, žeano).
    abych vás učil, kdo komu kdy kradl – na to máte strejdu gůgla, mně je na to škoda.

  • Mathias napsal:

   Jezevče, vy jste vůbec pojem pravičák a levičák nepochopil. Jen tupě papouškujete stokrát omleté stereotypy, že levičák chce žít na cizí účet a nechce se mu pracovat. Tady se médiím povedlo udělat z levičáků jakési záhadné bytosti, které snad chodí městem po nocích a hledí, kde by co komu ukradli. Proboha, kolik skutečných levičáků znáte? Naopak. Levičák chce, aby se všem dařilo dobře. Pravičákovi jde o to, aby se dařilo dobře jen jemu. V tom to je.

  • vlk napsal:

   Je zvláštní, že onen chrabrý, na nikoho nespoléhající pravičák s e projevuje zejména tak, že když se dostane do potíží, tak je socializuje. Viz poslední bankovní krize.
   Ale totéž v podstatě platí i o krizi z 1929, kdy její důsledky byly přehozeny na stát.

   A kdyby se dal tzv. statečné pravici prostor, tak nás dostanou do dob dětské práce, 18-ti hodinové pracovní doby a volebního práva jen pro některé. Takže kecy made in jezevec mne vůbec neberou.
   Tihle si nezaslouží nic jiného , než stalinského bolševika. Protože ten jediný je schopen jim osobně vysvětlit neudržitelnost jejich tézí. Dlouho jsme nechápal, jak mohl Hitler převzít vládu v Německu a Gottwald tady. Když čtu takové jako jezevec, tak je mi to naprosto pochopitelné.

   • jezevec napsal:

    vlku, opravdu se ke mně nemusíš chovat jako sajrajt. na mně to dojem nedělá, já s lidskym odpadem pracuju a umim s tim žít. a tobě to vzdouvá chlopeň a snižuje sebeúctu.

    • jvf napsal:

     Proč se vlk chová jako sajrajt? Že konstatoval holý fakt?

     • jezevec napsal:

      fakt čeho?
      neznám žádného pravičáka, který by se považoval za chrabrého, jenom protože je pravičák. ani sebe.
      neznám žádného pravičáka, který by se na nikoho nespoléhal, protože je pravičák. ani sebe.
      neznám žádného pravičáka, který by své potíže socializoval. ani sebe. ani nevim co to je.
      bankovní krize byla řešena socialistickými vládami socialisticky, pravičák by nechal banky krachnout a bankéře poslal žrát trávu. i já.
      neznám žádného pravičáka, který by se prosazoval dětskou práci – leda pro svoje vlastní děti, aby se naučily makat. i my jsme doma pracovali, tipnu si že vlk taky. mně to neublížilo.
      neznám žádného pravičáka, který by prosazoval 18-hodinovou pracovní dobu – leda sám pro sebe, když potřebuje uživit rodinu, a osmihodinová pracovní doba jemu na to nestačí, a žádat sociální dávky mu hrdost nedovolí. obojí je i můj případ.
      velikost volebního práva podle výše placených daní je jeden z velmi dobrých způsobů, jak zamezit plýtvání – na podobném principu funguje například většina domácích rozpočtů, a není to levicové ani pravicové. je to aritmetika. ostatně – ani stávající volební systém nedává všem rovnou šanci exploatovat své volební právo, stovky tisíc hlasů stranám pod 5% se na moci nepodílejí.
      takže kecy made in vlk mne vůbec neberou. nejsou levicové ani pravicové, jsou jen prostě hloupé – vítězně vyvracejí cosi co jsem neřekl. v sociálně kulturním prostředí ve kterém se pohybuji má tohle jednání jen malou úctu.

  • liška napsal:

   Představte si, že v naší rodině jsem já levičák, byť jsem za soudruhů byla těžká potížistka a krom jiného jsem si musela najít práci manuální, protože svůj obor jsem pro své škraloupy nemohla vykonávat. Můj bratr je pravičák, ač v době přes plyšem byl kandidátem strany.
   Já, levičák, jsem 18 let OSVČ, bratr, pravičák, je zaměstnán v příspěvkové organizaci. Já čtu, zapojuji se do dění, pořádám společenské akce, bratr se ženou sledují Vyhulené, znají každý nesmyslný seriál, mají přehled o Ivetě Bartošové, vědí o každé slevové akci, jsou šetřiví, daří se jim slušně a téměř každá „socka“ si dle nich za svůj způsob života může sama. Já moc nešetřím, občas něco sypnu bezďákovi a myslím si, že v dnešní době přebytku a hyperbohatců by měla být společnost spravedlivější, děsí mě, kam jsme po listopadu došli, děsí mě nacionalistické nálady ve společnosti a děsí mě, jak lidstvo hloupne.
   Svého bratra a jeho ženu mám ráda, politiku spolu neprobíráme, jen jsem chtěla na svém příkladu trochu otřást Vaší teorií

 2. Kanalnik napsal:

  Myslim, ze linie „pravicak versus levicak“ se neline tak, jak autor pise v zaveru. Nevim, nejak se mi tomu totiz nechce verit, zkusim se jeste nad tim vic zamyslet. Takhle namatkove me napada, ze treba zastance male ulohy statu s minimalni byrokratickou zatezi a regulaci vlastnich obcanu neznamena nutne, ze si dotycny myslí, že je něco víc než jiní, nebo že si jako lide nejsme před bohem rovni, nebo ze si nemusíme pomáhat….

 3. cobolik napsal:

  nema pravy,ci lavy je bud charakterny,alebo hovado.
  tu ca cituje z biblie,talmud a torah,ty,co sa drzia biblie,akehokolvek vyznania,to maju aspon kus charakteru myslim obycajna holota,ale ty,co vyznavaju talmud a ucenie torah,tam nema holotu,bo to vyvoleny a jasne sa pise,ze len oni mozu prijat torah,zbytok humus,srot a odpad,pritom to dodrzuju na smrt,
  jedina spravodlivost je smrt,vsetko po narodeni v akejkolvek spolocnosti,ci systeme sa deli uz od narodenia a drzi sa svojich uceni,nabozenstiev a hocijakych srandiciek,co sa vola zivot a ten je rozdielny u kazdeho holotnika jak svina,len smrt v tej sme si rovny na vaginalny vlas.
  fajne sa tu pise o cite,laske k slabemu,ale ked tak kukam na ten svet v tom lete tym zasranym zivotom v ludstve je najmenej citu a lasky,vladne zast,nenazranost,nenavist a stale tuzba po niecom,ktoru udava dany cas historie a jej chod,cit je ostatna vec,co sa na tej zemi praktikuje a ja sam som bezcitny a svine k tym,co su slaby a odkazany,kto si mysli o sebe,ze je god samaritan z lavice,ci pravice nech sa kukne do lusterka a poduma,ked nema strupy na mozgu z lavej ci pravej strany, nebude do toho lusterecka dlho kukat,aby si nenaplul do ksichtu,ze pisem do bludu,ci nemozno tak dumat,bol som velmi slaby a odkazany,malem som zdechnul a len nijake kukanie v pravo,ci lavo bo to rozptyluje nasadenie,vsetci sme slaby a odkazany,jeden viac a druhy menej a stale sa to meni poikial nebudeme vyrovnany do jednej laty nazdar.

 4. Carlos V. napsal:

  Už jsem se ptal – Jene Čermáku, máte staršího bráchu Frantu ?

  P.S. nejsem sviňa, identity nepráskám

  • Jan Čermák napsal:

   Milý Carlosi mou identitu znáte, víte jak se jmenuju. Nemám žádného bráchu, ale po mé rodině je Vám celkem….
   Nikde přeci nepopírám, že svět je barevný, moje definice jde přece úplně mimo „standartní“ dělení, schválně se podle ní zkuste zařadit, třeba budete překvapen.

   • Anonymní napsal:

    Tak sorry. Ja jednoho Honzu Cermaka v minulosti potkaval, ale je to dost bezne jmeno. Carlos V.

   • Carlos V. napsal:

    Teze 1
    Pravičák si myslí, že je něco víc než jiní. Levičák zarytě věří, že jsme si před bohem rovni a rodíme se nazí a jsme ubozí tvorové, bratři a musíme si pomáhat.
    Odpověď : nevěřím v rovnost. Je mnoho měřítek a v žádném si lidé nejsou rovni. Ano, v podle některých měřítek se vidím jako více, než jiní – ale nikoli nejvíce. A podle měřítek se hodnotím vcelku nízko.

    Teze 2
    Pravičák věří v moc. Levičák v bezmoc a bratrství bezmocných.
    Odpověď : neveřím ani v jedno. Víra v moc je velmi omezený postoj, a víra v bezmoc ? Jen plácnutí do vody.

    Teze 3
    Pravičák konzervuje minulost, levičák věří v lepší budoucnost.
    Odpověď : konzervace minulosti je hloupost. Vždy se dá najít lepší cesta. Ovšem víra lepší budoucnost je omezená též – může to být naděje, může to být snaha, ale nikoli víra.

    Teze 4
    Pravičák věří jen sám sobě, levičák přátelství.
    Odpověď Věřím sám sobě. A přátelům.

    Teze 5
    Pravičák si myslí, že svět je Darwinovský boj o přežití. Levičák četl Dawkinse a ví, že je to jinak.
    Odpověď : v otázce výběru mají pravdu oba. Názory Dawkinse na náboženství a církve jsou mi blízké, by’t z jiných důvdů.

    Teze 6
    Pravičák si myslí, že lidi jsou zlá zvířata/homo economicus/. Levičák věří, že ta tenká slupička lidství /homo socialis/ na tom zvířeti může zvítězit…
    Odpověď. Lidé jsou obojí, A nejen to.

 5. Carlos V. napsal:

  k definicím levičáka a pravičáka – podle Jana Čermáka i jezevce

  svět je mnohem barevnější, majíce miliardy různých dimenzí. Každý pokus o černobílé rozdělení na „my“ a „oni“ vede k hrůznému zjednodušení, zkreslení, abstrakci od většiny pravd a tedy k abstrakci od pravdy samotné.

  Definice tak odhalují jen a pouze informaci o autorovi definice, lépe řečeno o tom, jak on chce prezentovat své vidění světa.

 6. Pavel.Suchanek napsal:

  Že prý levičák věří na přátelství, tak o tom, co si představují levičáci pod pojmem přátelství, jsem se přesvědčil již vícekrát a nejvíce podrazů vůči druhým a navíc i vzájemných mezi stejnou skupinou levičáků jsem viděl právě mezi levičáky. Takže jen řeči. Takže pro jistotu nevěřím nikdy nikomu a vždy se mi to vyplatilo.

 7. Občan napsal:

  „To se zdá ústředním problemem člověka 20tého století. Je v nebezpečí, že se stane věcí, že bude stále odcizenější, že ztratí vidění reálných problemů lidské existence a nebude se o ně zajímat. Hrozbu přeměny lidí v přívěšek strojů, může zastavit jen nový humanismus.“

  Tato část je středobodem článku pana Čermáka a měla být rovněž zvýrazněna.
  Konec 20. a začátek 21. století to potvrdily bezezbytku a příspěvky Jezevce a Carlose také. V průběhu dne se ještě přidají Soumar, von Rammstein, Eddie a pár dalších.

  „Homo homini lupus est“ (Plautus, cca 195 př.n.l.; rozvedeno Senecou, doplněno Hobbesem a v moderní podobě dokonale popsáno Marxem).
  Neoliberalismus 2. pol. 20. století a počátku 21. století ze sociálního darwinismu učinil základ své filosofie, kterou plně promítl do ekonomiky i politiky. A tak z humanismu nezbylo nic a máme už jen „ekonomismus“.
  Vše lidské, vč. práva na život, je komercializováno, proměněno ve zboží a obchodováno. Už nejsme lidmi, ale pouhými „lidskými zdroji“, které jsou „vyvolenými“ tržně hodnoceny, exploatovány a po zužitkování odhazovány do odpadu. Albert Einstein na téma dehumanizace lidstva napsal esej „Why socialism?“ (Monthly Rewiew, 1949) a Oskar Krejčí s Ivanem Davidem měli k témuž letos na „Vratimovském semináři“ velmi zajímavé přednášky.

  • Cech napsal:

   Obecně mohu souhlasit ale jakýkoli stroj je řízen a to třeba i NS ale tu někdo musel napsat a ten někdo položil základ pro chování toho stroje.
   Já vím :
   0) Robot nesmí ublížit lidstvu nebo svou nečinností dopustit, aby mu bylo ublíženo.
   1) Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo.
   2) Robot musí poslechnout člověka, kromě případů, kdy je to v rozporu s prvním zákonem.
   3) Robot se musí chránit před poškozením, kromě případů, kdy je to v rozporu s prvním nebo druhým zákonem.
   4) Robot se musí vždy prokazovat jako robot.
   5) Robot musí vědět, že je robot atd..

   Reálná definice levičáka a pravičáka zůstane stále na tom samém místě a nezmění ji ani církevní restituce,které mají za úkol nastolit přímou vládu oligarchů,pro které je základní heslo, že levice a pravice neexistuje.

   Cílem setření levice a pravice, je pro oligarchy ukotvení svých deníků na ose pravice/levice, a to na základě vlastních potřeb toho kterého oligarchy, jež vlastní ono v současnosti základní vybavení umožňujíci masmediální manipulaci.

   Podle nákupu masmediálních manipulačních prostředků lze naprosto přesně predikovat pohyb periodik(vlastněných tím kterým oligarchou) na ose pravice/levice.
   Pro budoucí bezpečnou vládu politických projektů jednotlivých oligarchů, je naprostou nutností maximální depolitizace jednotlivých rozhodnutí elity pro své vlastní dobro,vzhledem k tomu jak obtížně se při trvalém poklesu životní úrovně bude to které rozhodnutí prodávat Českým občanům.

   Ten správný postup který bude muset každý vládnoucí oligarcha realizovat je například tento:
   5.11.podepsal Kelner dohodu se Španěly o koupi O2 za 64 miliard Kč.
   Platba měla proběhnout v Kč, Španělé jí dali přednost před Eurem pro její stabilitu.
   7.11. devalvovala ČNB Kč o 5 %, 8.11. proběhla směna Kelnerových Eur na Kč, dostal za ně o 5% víc.
   Zisk 3,6 miliard oligarcha podělil na 2,5 miliardy pro sebe a miliardu pro členy rady ČNB, co hlasovali pro oslabení koruny.
   Víc v tom není, další kroky ČNB budou následovat, až bude zase probíhat podobný obchod desetiletí.
   Tento postup je z hlediska pravice nebo levice do budoucna ten naprosto správný a umožňuje realizovat oligarchovy své záměry, aniž by nějak jitřil ten levicový politický břeh Českého rybníčku.

  • vonrammstein napsal:

   Já k tomu nemám moc co říct. Samozřejmě je mi podstatně bližší názor jezevcův, ale obecně nejsou názory na levičáctví a pravičáctví ničím víc, než právě jenom názory. A těch je, jak známo, právě tolik, kolik je lidí. Je to jen myšlenková konstrukce, neplatí pro ni žádný axiom. Sám se považuju za pravičáka, v prostředí Kosy spíš za ultrapravičáka. V jiném prostředí bych byl vážen a měřen jinak. Ale v převážně levicovém světě se tak nutně musím jevit a nemám s tím sebemenší problém.

 8. Řezníček z Brna napsal:

  Děkuji za velmi zajímavý článek, přečtu si večer ještě jednou, to je námět na velké zamyšlení, to není povrchní téma. Děkuji!
  Osobně nechápu, že hodně křesťanů se definují jako pravičáci. Jak mohou být následovníci Krista pravicově orientování? Popírá to vše, co mně na Kristu fascinuje – rovný přístup ke všem, radikální solidarita s lidmi na okrají, poslední budou prvními.
  V podobenství o Lazarovi, který žebral u domu boháče a po smrti je vzat do nebe, zatímco boháč je vzat do pekla, kde prosí Lazara, kterého celý život přehlížel, aby aspoň smočil svůj prst ve vodě a ovlažil mu jazyk je zajímavé, že biblista dává žebrákovi jméno LAZAR, zatímco boháčovi nedává jméno, nazývá ho pouze BOHÁČEM, což je s pozice biblisty největší pohrdání – nepřidělí mu ani jméno.

  • xxl napsal:

   Máte v tom asi guláš, „lazar“ (né Lazar) není jméno, ale historický výraz pro nemocného člověka, chudáka, mrzáka, ubožáka, právě tak jako „boháč“ pro člověka majetného.

  • jezevec napsal:

   já vám to vysvětlim, už jsem to tady dělal několikrát.
   odpověď je právě v té bibli.
   v podobenství o lazarovi je chudý vzat do nebe a bohatý do pekla, a tam ta historka KONČÍ. bible nikdy nikde neodsuzuje bohaté – jen ty z nich, kteří se nedělí. a dává k tomu docela dost slušných indicií, jak by si to „podělení_se“ křesťanskej pánbůh představoval – a taky bible nikdy nikde neříká, dokonce ani náznakem, že když bohatí se nepodělí, že chudší mají právo si něco brát násilím.
   proto žádný křesťan, ani chudý ani bohatý, pokud se shodneme na základních atributech křesťanské víry – nikdy nemůže být socialista, byť v principu mají oba shodné síle a touhy po sociálně spravedlivém světě. ale mezi křesťanem, který dává dobrovolně a ze svého, a pro boháče má leda pohrůžku posmrtným zatracením – a mezi socialistou, který bere ostatním a násilím, a pro boháče má represi ještě na této zemi – je několik galaxií rozdíl.

  • pepan napsal:

   zde, v diskuzi se vyskytujou i katolíci, co se živili u Babiša za 12.000 brutto.
   Potom je sebeidentifikace takového jedince spíš záležitostí nepochopení jeho reálné situace, dezorientace v sociálním postavení a zřejmě i celkem všední případ pro odborného lékaře.
   To jen kvůli tomu, aby jste všechny „pravičáky“ neházel do jednoho pytle.
   Doba se změnila, před lety se „vyšinutci“ pokládali za Napoleona a Kleopatry, včil maj poněkud širší výběr….

   • pepan napsal:

    vypadlo mi „v diskuzi se fanaticky pravicově vyjadřující se katolíci…“

   • vonrammstein napsal:

    A? Mám se stydět za to, že když jsem přišel o práci, kterou jsem dělal léta (nikoli vlastní vinou, firma šla do kopru) jsem si co nejrychleji sehnal jinou, i když blbě placenou? A že jsem v ní vydržel dva měsíce, než jsem sehnal lepší? Že jsem nežaloval celýmu světu, že v takovejch podmínkách a za takovou almužnu dělat nebudu, protože moje schopnosti, vzdělání, blablabla, že jsem nezůstal doma a nenutil stát (ty ostatní, co pracujou a platí daně), aby mě živil?
    A levičáka ze mě ta zkušenost fakt neudělala.
    Ostatně v tom článku, ze kterýho čerpáte tu informaci, sice na ty podmínky nadávám, ale taky na konci konstatuju, že mnozí jsou na tom mnohem hůř. Ale to už sem nenapíšete, nehodí se Vám to do obrazu blbce, neschopnýho se pořádně uživit, kterej se tady snažíte vytvořit. Taky z téhož důvodu necitujete z jiného mého článku, kde jsem se vydal do Plzně za prací s násobkem zmiňovaného platu. Dvěma slovy-jste idiot.
    Obsese, trollig, stalking… Ano, odborný lékař by se hodil.

    • pepan napsal:

     dík ramštajne, takovej mnohoslovnej výlev ublíženosti od „nekorektního“ pravičáka jsem nečekal, překonáváte se, potěšil jste mě :-). Ostatně, o vaší ufňukanosti je celý „pravicově katolický“ blogísek:
     http://vonrammstein.wordpress.com/
     Holt, Tenco vám radil dobře, je to chytrej a možná zbytečně moc hodnej člověk.

     • vonrammstein napsal:

      Ublíženosti? Vy jste fakt debil 😀
      Díky za odkaz, sám bych si to nedovolil. Pokaždý, když to uděláte, na pár dní se mi významně zvedne návštěvnost. Hodnej punťa, nezklame 🙂

    • Petrpavel napsal:

     pepane, zkuste zde napsat někomu „jste idiot“ ….aneb pravičáci můžou, levičáci nesmí!

     • vonrammstein napsal:

      Posledně jste si toho vola vytečkoval sám. Jsem si celkem dost jistej, že zrovna to by vlkovi vadilo nejmíň. Ostatně-na nazývání věcí pravými jmény není nic špatného. V tomto případě se koneckonců nejedná o nadávku, ale diagnozu.

     • pepan napsal:

      proč bych to dělal?
      Je to zbytečný, pak by to nebyla politicky korektní diskuze, že jo 🙂
      Ten odkaz jsem dal jen proto, aby se ten, komu by se chtělo do té žumpy plné mindráků potápět, aby se osobně mohl přesvědčit, jak zdejší diskutující „politicky nekorektní a v první řadě katolický“ Brouk Pytlík lže.
      už se v těch svých blábolech poněkud ztrácí, sem si všim.

     • vonrammstein napsal:

      Chápu, že člověku s těžkou duševní chrobou se daří proplouvat životem se šťastným úsměvem a nevšímat si toho, co se děje s ním a okolo něj 🙂 Ale neměnil bych.

 9. tresen napsal:

  Typický levičák, jak se mi jeví z internetových diskusí a z politických proklamací /moc levičáků v reálu neznám/, se domnívá, že nejlepší způsob, jak pomoci sousedovi, který se plácá v potížích, je zvolit vládu, která něco zakáže a něco přikáže a hlavně sousedovi bude posílat peníze.
  Pravičáků znám dost, jen je bohužel každý jiný, takže typickým neposloužím. Ale myslím si, že většina z nich by ve výše uvedeném případě přemýšlela o jiných možnostech. A několik z nich by je i úspěšně realizovalo. Ne proto, aby z nich měl pánbůh anebo Fromm radost, ale z nějakého záhadného vnitřního puzení, které by na tomto fóru asi těžko vysvětlovali. Neradi teoretizují a očím systematiků by se jevili jako nositelé zmatku.

  • Anonymní napsal:

   Hm, obecně se jeví typický internetový pravičák jako člověk, který udělá cokoli, aby ochránil svůj majetek, ať už k němu přišel jakýmkoli způsobem. Zároveň udělá všechno, aby co možná nejvíce využil veřejných prostředků pro sebe, věren základnímu heslu, že ztráty je třeba socializovat, zisky privatizovat. V tom je zcela a nezaměnitelně integrální a systematický. 🙂

  • Vojnov napsal:

   Ale nějaký houby…

   Pomoc sousedovi prakticky nemá s levicovostí a pravicovostí moc co dělat. Zdůvodní si to jak pravičák (hodí se mi naklonit si souseda, co kdybych ho někdy potřeboval) i levičák (sousedi si musí pomáhat, protože svědomí). Definici pravičák/ levičák teď beru od autora.

   Váš příspěvek ale dobře ilustruje to zmatení pojmů levice pravice tady v republice. Za levičáka považujete člena/ voliče tzv. levicových stran a naopak. Jenže tak to vůbec není. Tzv. levicové strany jsou zapleveny lidmi, co jasně spadají do morálního profilu autorova pravičáka (Hašek, Hulinský, Březina, Tvrdík), stejně jako jsou v tzv. pravicových stranách levičáci (třeba Moldan, Kořistka, svého času Gazdík). Nemluvě o jejich voličích, kde je zmatek ještě dokonalejší.

   Podle mého skromného soudu je typický volič české pravice (třeba Jezevec) levičák s omezeným rozhledem. Přiznává, že společnost má držet pohromadě, a že je třeba pomáhat potřebným. Dokonce třeba i přispívá na nějaké to dítě ve střední Africe a bez ohledu na svůj zisk se sousedy opraví cestu.
   Nicméně je naivní. Naivně věří, že ti, které zvolí, aby žili ze státního, mají nějaký zájem na tom, aby byl stát objektivně menší. Převedeno na peníze: že někdo investuje do toho, aby si snížil či zrušil příjem. To je přece úplná blbost.
   Nu a potom ještě věří tomu, že všichni ostatní sdílejí jeho morálku (kromě levičáků teda, protože to je lidskej odpad. nikdy žádnýho neviděl, ale jsou to hajzlové a darmožrouti).

   Čechů, co se jim opravdu vyplatí být pravičáky, je tak do mariáše. Jsou to ti, co si už vydobyli nějaká ta privilégia, o která nechtějí přijít.
   Mezi naší politickou pravicí a levicí není rozdíl v objemu peněz, co z ekonomiky vezmou na provoz státu. Rozdíl je jenom v tom, kolik jich pustí mezi normální lidi.

   • tresen napsal:

    Jasně, váš pohled je, že se náhled na svět musí vyplácet, jinak je třeba ho opustit a přijmout jiný.
    Pochopit moje podobenství, ilustrující fakt, že z levého pohledu všechno dobro musí přijít shora přes stát, pro vás tím pádem asi bylo příliš obtížné.

    • Vojnov napsal:

     Ne.

     Z levého pohledu veškeré zlo pochází od několika velmi silných jedinců. Proto je mezi ně a normální lidi zapotřebí postavit stát. Dost silný na to, aby zabránil rozšlapání normálních lidí.

     O žádném dobru tady není řeč, proboha. Tady jde o kolektivní sebeobranu.

   • jezevec napsal:

    napsal jste to hezky – ovšem moje víra ve společnost sdílející moji morálku není atributem naivní víry, ale konkrétní zkušenosti. nepopisuji co se mi v noci zdálo, ale co vidím a zakouším denně kolem sebe. žijete-li v jiném sociálně kulturním prostředí, nezávidím vám to, ale nemusíte mne kvůli tomu urážet. myslím že vaše i moje morálka mohou koexistovat, aniž by bylo potřeba jednu nebo druhou nějak korigovat.

 10. kopelman napsal:

  Pane Čermáku, děkuji Vám za připomenutí Ericha Fromma. Podobně jako kdysi Vy jsem si před sedmi lety koupil jeho knihu Mít nebo být? Žil jsem tehdy velice hektický pracovní život a tato kniha byla jedním ze tří zásadních inspiračních zdrojů, který mi dal sílu to změnit. Těmi dvěma dalšími zdroji byli mí kolegové, který tehdy osud zavál do mého týmu.

  První kolega byl dvojnásobný doktor matematiky a vášnivý talmudista Podal jsem mu pomocnou ruku nabídkou místa ve svém týmu podal, kterou mi oplatil skutečnou důvěrou, otevřeností a pohostinností. Začal jsem s ním společně probírat alternativy svých budoucích rozhodnutí, naučil mě základům teorie her. Dokázal přetavit teorii do praktického života doslova ďábelskou zkratkou. Z jeho oblíbených pouček vybírám dvě. Tou první je pravidlo, kterým mě posiloval udělat správné rozhodnutí: „Kdo se bojí, sere v síni.“. Druhá jeho poučka obsahuje hlubokou moudrost: „Člověk si musí ke své osobě pěstovat zdravou nedůvěru.“. Tolik životních zkušeností koncentrovaných do jedné jednoduché věty jsem už nikdy později neslyšel. Tato nekonečná pravda mně už mnohokrát pomohla zvládnout neřešitelné situace se svými šéfy.

  Druhý kolega mě ovlivnil snad ještě více. Byl to životem protřelý padesátník, který ve své kariéře řešil snad všechny možné problémy. Před tím než se stal mým kolegou, učinil rozhodnutí, které může člověk v komerční firmě udělat jen jednou, odmítl nabídku vyšší pozice. A jak jsem později i já pochopil, rozhodl se správně. Znal totiž svou cenu jako člověka, a tu žádná mzda nepřeplatí. Jen otrok mamonu se dá vždy uplatit k jakékoliv práci, i kdyby ho měla zničit. Pracoval jsem s ním na stejném projektu a nakonec byl přeřazen do mého týmu. Jako mladší jsem samozřejmě více poslouchal a přemýšlel o tom, co říká. Jeho životní zkušenosti byly tvrdě posbírány v mnoha pracovních konfliktech. Když to shrnu, byl pro něj v životě nejdůležitější čas. Čas, který chce prožít způsobem podle svých představ se svou rodinou a kamarády, ne způsobem, který mu určuje někdo jiný.

 11. Respirateur napsal:

  Cigán v Evropě/ Gadžo dělá co dělali tisíce gadžů před ním i po něm. Nemůže rozumět tužbě po svobodě a vysvětluje si ji jako lenost. Reakce cigánů se objevuje v dějinách stejně tolikrát jako gadžova. Stěžují si, že je jejich gadžové už nemají rádi. Bojí se ne jen těžké práce…

  Inu, poznávám své pappenheimské.

 12. Slim napsal:

  Ve XXVII. kapitole (druhé knihy) Tolstého Vzkříšení jde hlavní hrdina navštívit s prosbou činovníka Svatého synodu.
  “Toporov, jako všichni lidé, zbavení ZÁKLADNÍHO NÁBOŽENSKÉHO CITU, TOTIŽ VĚDOMÍ ROVNOSTI A BRATRSTVÍ VŠECH LIDÍ, věřil, že lid se skládá z bytostí docela odlišných od něj, a že velice potřebuje to, bez čeho se on sám zcela dobře obejde. Sám nevěřil v nic a shledával to velmi užitečným a příjemným, ale bál se aby na to nepřišli také prostí lidé.”

 13. jogín napsal:

  Přístup k ostatním lidem je do značné míry vrozený a jednotlivci se velice liší. K pochopení mě dovedla jedna scénka- šéf oddělení byl tvrdě kritizován za řízení mezinárodního programu mobility pedagogů, kdy vyrážel do zahraničí a pro kolegy ze školy i odjinud nedělal téměř nic. Obhajoval se slovy: Vždyť já z toho nic neměl, všechny prachy mě sebrala rodina. Napřed já, potom já, natož já. A nemůže za to, je to v něm jako v koze. Nu a k psychologii patří, že vlastní postoj musí být ospravedlněn. Odtud pravičáctví a levičáctví.

 14. Puck napsal:

  Základní úvaha, pravičák – levičák, je jednodušší.
  Pravičák, stejně jako levičák, kopírují své názory a následně své chování podle přírody. Ta dává odpověď na obojí. Jde jen o to, které chování je bližší jeho naturelu.

  Pravičák kopíruje chování dravce. Sází na vlastní odpovědnost. Na schopnost uživit se sám, bez pomocí druhých. Jeho prioritou je boj o místo na slunci. Vyhrává silnější, chytřejší, ale také mazanější, bezohlednější. Až následně, když jeho bezpečné zázemí je takové, že nemusí nasadit do boje všechny síly a prostředky je ochoten se dělit s těmi slabšími. Stejně tak, jako nacpaný lev přenechá zbytek hostiny slabším, ať se o něj poperou. Pokud sám, z různých důvodů v boji neuspěje, považuje to za životní prohru.

  Levičák kopíruje stádní chování. Přednost má přežití stáda, občas se na jeho úkor ulejvá, občas zneužívá bezpečí, které mu stádo poskytuje, aniž by on sám přispěl svým dílem. Dobré stádo ale takové chování trestá.
  Levičák se nesnaží vyniknout nad ostatními za každou cenu. Docela mu stačí, že si jeho přítomnosti a učinkování celek váží a přiměřeně ho odměňuje. Když je potřeba, je také schopen podat dobrý výkon. Jeho vlastní prospěch není určující, přednost má prospěch celku.

  Člověk má smůlu, že je obojí. Jak stádní tvor, tak dravec. Řešením je zlatá střední. 🙂

  • Puck napsal:

   Koukám, že jsem mnoha slovy a neučesaně napsal totéž, co jogín přede mnou. Omlouvám se, stalo se proto, že jsem psal příspěvek trochu déle, neopisoval jsem, 🙂

 15. Petrpavel napsal:

  Babiš řekl směrem k lidovcům něco jako „…když máte problém se zrušením lustrací, nemusíme spolu jednat…“.
  Kdyby jim tak uměl říci Sobotka něco podobného „…když máte problém s revizí církevního daru, nemusíme spolu jednat…“ ….
  Vrátím se k nadpisu článku : byli by jako Bohové. Ti dva. Alespoň pro mě.

  • tresen napsal:

   Vnuklo mi to představu, jak doma klečíte před Babišovou fotkou, všude kolem zapálené svíčky, a jak se naléhavě modlíte: Přiber, Veliký Andreji, do party Filipa, prosím prosím, nebuď sám proti sobě, Filip je pro zrušení lustrací…tak už to konečně pochop, co je pro mne i pro tebe dobré…..

   • Petrpavel napsal:

    Stavte se u psychologa, příliš se vciťujete do druhých a vkládáte jim své myšlenky.

  • jezevec napsal:

   sobotka, kdyby skutečně měl koule, tak by řekl: hle, my se zříkáme nemravných restitucí, a vracíme lidu a státu nespravedlivě restituovaný lihový dům. a na důkaz toho, že žádný spolek nemá žít ze státních dotací – se od příštího měsíce zříkáme všech státních příspěvků a dotací na svou činnost, a vyzýváme církev aby nás následovala.
   jenže on ty koule nemá – on jen chce aby sousedovi-farářovi ta koza chcípla.

   • Petrpavel napsal:

    S tím Lidovým domem – trefa do černého! Taky nelegitimní dar od „státu“ …

    • jezevec napsal:

     sranda. a co asi komu ubyde, pokud bude lihovy dum, nebo nejakej kostel ci pole, patrit cirkvi namisto statu? co ubyde vam?

     • Petrpavel napsal:

      Tu otázku myslíte vážně? Sranda?
      Co by mohlo asi ubýt vám kdyby policie, zastupitelství, justice,vězeňství patřilo namísto státu někomu podobnému jako jste vy? A neměl by vás ten člověk rád, řekněme že by vás třeba i nenáviděl. Třeba tak, jako nenávidí církev (jakákoli) nás nevěřící, jako nenávidí komunisty a socialisty, jako nenávidí homosexuály, jako nenávidí své Husy…

     • vlkp napsal:

      Proč by někdo měl dostat majetek, který mu nepatří? Od tebe tahle blbina fakt sedí!

 16. Ruda51 napsal:

  Pane Čermák, je to zajímavé, i když pak ta diskuse místy smutná nebo legrační?, když někdo vážně řeší něčí charakter, podle toho, zda je levičák nebo pravičák. Polit. zaměření je často ovlivněno historickou zkušeností rodiny. Pro mně každý těžce zarytý levičák nebo pravičák je trochu srandovní BLBEC, někdy až nebezpečný, hlavně sobě :-).

 17. Kanalnik napsal:

  Myslim, ze dnes jsou ty vyznamy slov pravicak/levicak natolik pokrivene, ze je tezko o nich diskutovat. Mohli bychom i uvazovat o tom, ze spousta tech, co si rikaji pravicaci, jsou vlastne levicaci (misto postaveni se na vlastni nohy tyji z nezaslouzenych benefitu statu, cinknutych zakazek ci z dotaci EU), a mam podezreni, ze je to muze byt i naopak (podnikatel ci zivnostnik se socialnim citenim a na vlastnich nohach, uvazujici o sobe jako o levicove orientovanem, muze byt nakonec vlastne pravicak). Dochazi k naprostemu zmateni pojmu a tak se tezko nedky muzeme shodnout.

 18. filipo napsal:

  U našich babiček,často i vdov,byla víra přirozený doplněk těžkého života s tvrdou prací,kostel společenská místnost,kněz divadelní opera.Biřmování.
  Fromm-US marxista do roku 1968 psal bezva.O seberozvoji a seberealizaci jednotlivce.
  Jestliže si lidé hodně často myslí,že zlo do roku 1989 provozovali jen levičáci,pak si mnozí myslí,že pravičáci dělají jen dobro dnes a mnozí jiní ,že dnešní zlo dělají jen pravičáci.
  Neberou v úvahu,že dobro není jen zlo naruby.
  Neberou v úvahu,že u obou to byla vládní licence,s níž zaměstnávali pravičáci levičáky na výkonných funkcích a naopak.Někdy až svlékací závěs obchodu s textilem.
  Pozor ,obě skupiny nedokázaly pracovat obstojně s duševně pracujícími,prvá -leví dokázali s manuálně pracujícími fabrickými,druzí ani s tím.Druzí -pravicoví jsou přeborníky na management,manažery.Na Jáství.Já,Já,Já,Já…..bydla,prebendy,kazatelé,karatelé,joby,maršálové ..již vcházejí maršálové.
  Jediným nelidovým buržujem první republiky byli universitní profesoři.Politická funkce je to v celém světě.Ale loajalita je křesťanská pokora? Před čím?..

 19. okolojdouci napsal:

  Pro závažnost napsaného to sem vkládám doslovně: „Pravičák si myslí, že je něco víc než jiní. Levičák zarytě věří, že jsme si před bohem rovni a rodíme se nazí a jsme ubozí tvorové, bratři a musíme si pomáhat. Pravičák věří v moc. Levičák v bezmoc a bratrství bezmocných. Pravičák konzervuje minulost, levičák věří v lepší budoucnost. Pravičák věří jen sám sobě, levičák přátelství. Pravičák si myslí, že svět je Darwinovský boj o přežití. Levičák četl Dawkinse a ví, že je to jinak. Pravičák si myslí, že lidi jsou zlá zvířata/homo economicus/. Levičák věří, že ta tenká slupička lidství /homo socialis/ na tom zvířeti může zvítězit…“
  Toto je dle mne přímo kvintesence pravo-levého uměle zjednodušeného vnímání světa. V názorech na uspořádání lidského společenství se projevuje spousty skutečných štěpení, zásadní je třeba individualismus oproti kolektivismu, ale veškerá tato názorová štěpení se různě kombinují a nejlépe se výslednice takových kombinací dají zařadit v rámci tří hlavních názorových proudů, konzervatismu, liberalismu a socialismu, přičemž, a ty bych rád zdůraznil, žádný z těchto směrů nelze šmahem ztotožnit s povýšeností, mocichtivostí, egoismem či naopak přátelstvím a ochranou bezmocných.
  Já osobně se snažím žít SVOBODNĚ, BÝT SOLIDÁRNÍ s druhými a NIKOMU TO NEVNUCOVAT. Nevím, zda by mě autor zařadil nalevo nebo napravo, sám se vidím někde mezi socialistou a liberálem. Ke konzervám mám, jako typický český plebejec a pokrokář, přece jen dál.

 20. juvel napsal:

  Jiná interpretace Bible než ta, která je v Bibli, je fikce, iluse, lež a omyl. Člověk vzpourou proti Bohu zavrhl stav, kdy byl v souladu se Stvořitelem a stvořením a upadl do otroctví sobectví, hříchu a smrti. Zde je původ násili, mocichtivosti, sociální nespravedlnosti a .t.d. Z tohoto otroctví se člověk vlastní silou dostat nemůže, proto je zde Kristus, skrze kterého přichází Boží milost a tím i cesta ke skutečné svobodě, To je poselství Bible. Celá historie lidské společnosti objektivně dokazuje pravdivost Bible a ti, kteří zakusili Boží milost a „okusili svobodu od hříchu a smrti“ (vyjádření ap. Pavla) tuto pravdu dále potvrzují.
  Politická orientace křesťana je věcí jeho porozumění a svědomí. Dle mého názoru, může být křesťan orientován levicově i pravicově. Při uplatnění biblických, křesťanských hodnot (láska k bližnímu, k pravdě, ke spravedlnosti, odpovědnost za své jednání, odpor k sobeckému využívání, vykořisťování a zneužívání druhých, nadřazenost duchovních hodnot nad materiálními a.t.p.) mezi nimi nakonec není žádný nepřekonatelný a antagonistický rozdíl, do značné míry se stírá i rozdíl mezi soukromým a společným vlastnictvím. Politické soupeření je však pro křesťana velké osidlo, tak jako např. vztah k majetku. Může ovládnout mysl i srdce křesťana a ohrozit a zničit jeho vztah k Bohu a jeho lásku k bližnímu, jak to dokazují celé dějiny křesťanství.

 21. Hladis napsal:

  Tak zaver clanku je naprosty nesmysl. Snaha o jednoduchou skatulkiadu a ukázka cernobileho videni světa, samozrejme ve prospěch te sve ideologie. Echtovni levicaci a pravičáci jedno jest. Jedna se o podobny typ lidi s kognitivní disonanci. Ostatní lide nejsou zaraditelni generalizacne, protože jsou myslenkove barevni.

 22. český maloměšťák napsal:

  Paulson atd. rozhodně nejsou levičáky. Přesto doporučili a prosadili jedno z nejvězších znárodnění /vyvlastnění/ v dějinách, s následným diktátem soukromému podnikatelskému subjektu /např. AIG/.
  Příčinou, která k tomu vedla nebylo nockem “ jezevec“ popisované levičáctví, naopak.
  Důsledkem nebylo pravicové vytváření bohatství – ale upsání několia set miliard na ceně majetku, daleko větší ztráty spočívající v tom, že ekonomiky téměř všech významných zemí se octly pod potenciálním produktem.
  Léčba /ta funkční, ne jezevcovsko tlachalovská/ ale spočinula v levicovém přístupu, kdy jsou to podpory víceméně státních isntitucí, které rozpumpovávají ekonomiku a tak i tvorbu bohatství, to se ale bohužel díky pravicovému, zvulgarizovanému laisseze fairismu tvoří i tak, že rostou investice do spekulativní ekonomiky, se všemi důsledky, kdy se opět může uzavřít bublina.

  Aktualně ECB uvažuje dokonce o PODMÍNEČNÉM LTO, kdy banky budou moct čerpat pouze pokud úvěrované prostředky půjdou do realné ekonomiky.

  Dalo by se toho napsat mnohem více, počínaje svatouškovstvím tkzv. pravice a konče např. popisem ztrát v podobě WW1 a WW2, které jistě nezapříčinilo “ leviřácké lenošení“ či “ levičácká závist“ apod., ale spíše ta touha mít více na úkor jiných, ukázat se darwinisticky opodstatněnějším než ta ubohá slovanská rasa a jiní atd atd atd……ale nemá to cenu. hlupáka nepřesvědšíš a ten chytrý to ví i tak, bez tebe, nač zde onanovat.

  http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1877351_1877350_1877341,00.html
  ——————–
  Vykucháním Boha z ducha protestanstské etiky coby ze základny pravicového pohledu na svět, došlo k tomu, že věc byla zkorumpována v samotném svém základě – proto i ta průhledně obskurní theodicea jezevce apod., většinou v posledku stejně sklouzávající v nadávky a spílání “ těm druhým“, záleží pak jen na úrovni, zde je rozhodně vyšší než např. na aktualně.cz /SuP, Ládík!!!, jarpor atd./.
  Ono hromadění haraburdí nemusí vždy nutně vyústit v benigní inovaci /dialektika inovace je složitější než se masově vnímá, schumpeterovské dilema je zda socialismus nastane tehdy a tehdy ne zda je nevyhnutelný…. zkusme pouvažovat co by nastalo, kdyby se skutečně masově začla šířit zařízení vyrábějící superlevný zdroj energií přímo v domácnostech – zda by to pro trhy neznamenalo kolaps, kolaps takový, že by vyvolal obrovské ztráty …což toto není svým způsobem legrační – milovníků paradoxů takovýto orgasmus ???/. Naopak, často je to velký průser.

  Pane Čermák, na primitivy, co Fromma ocejchují coby např. marxistu Frankf. školy či snílka a tím to pro ně hasne -nedejte, blázni jsou také prospěšní, život kolorují, dodávají mu onen erasmovský rozměr veselosti z smutku, vzletu z úpadku atd. Mám je rád, nesmí být ale příliš vulgární nebo zákeřní /např.Hladis/., to je pak spíše k pláči.

  Anthony De Mello , Modlitba žáby :

  Jednou přišel k rabínu Izákovi z Ger švec a spustil: „Přišel jsem kvůli ranní modlitbě. Moji zákazníci jsou chudí lidé a mají jen jedny boty. Přinesou mi je pozdě večer a já na nich pracuji skoro celou noc. Za úsvitu mi vždycky ještě zbývá dost práce, jestli to mám stihnout tak, aby ti muži mohli jít ve svých botách do práce. A tak se tedy ptám: Jak to mám udělat s ranní modlitbou?“
  „Jak jste to dělal doposud?“ zeptal se rabín.
  „Někdy modlitbu velice rychle odříkám a vrátím se ke své práci — ale pak se cítím provinile. A jindy zase pracuji dál a hodinu určenou k ranní modlitbě propásnu. To mě pak ale také přepadá pocit zmaru a každou chvíli, vždycky když zvednu kladívko od podrážky, jako bych slyšel své srdce vzdychat: jsen to ale nešťastník, že se ani nemohu ráno pomodlit.'“
  Rabín ho uklidnil: „Kdybych byl Bůh, cenil bych si takového povzdychnutí víc než modlitby.“

  Malá Maruška byla s maminkou na pláži.
  „Mami, můžu si hrát s pískem?“
  „Ne, miláčku. Ušpinila by sis šatičky.“
  „Můžu jít do vody?“
  „Ne, namočila by ses a nastydla.“
  „Můžu si hrát s ostatníma?“
  „Ne, ještě by ses ztratila.“
  „Mami, kup mi zmrzlinu.“
  „Ne, dostaneš angínu a co potom.“ Maruška se dala do pláče.
  Nato se maminka obrátila k paní, která stála vedle. „Proboha, viděla jste už někdy tak neurotické dítě?“

  Guru seděl na břehu reky a meditoval. Jeho žák se mu sklonil k nohám a položil před něho dvě velké perly jako výraz úcty a oddanosti.
  Guru otevřel oči a vzal jednu perlu do ruky, ale držel ji tak neopatrně, že mu vyklouzla z ruky a po svahu se skutálela do řeky.
  Vylekaný dárce se do ní hned vrhl a bez přestávky se potápěl až do tmy, ale neměl štěstí.
  Nakonec celý promáčený a vyčerpaný vyrušil Mistra z jeho meditace: „Tys viděl, kam spadla. Ukaž mi to místo, ať ti ji mohu přinést zpátky.“
  Guru vzal do ruky druhou perlu a hodil ji do řeky. „Přesně tam!“

  A na závěr trocha odlehčení:

  Hitlerova perzekuce Židů se v jednom okamžiku stala tak nesnesitelnou, že se dva Židé rozhodli na něj spáchat atentát. S odjištěnými zbraněmi se tedy postavili na místo, kterým měl Vůdce stoprocentně projít. Ale ten pořád nešel a Samuela napadlo něco hrůzného. „Jošuo,“ vyrazil ze sebe, „modli se , ať se tomu chlapovi nic nestane!“
  —————————————————————————————————————–
  V podstatě jde o to, zda je ten strach z chudoby a strádání racionální, opodstatněný, anebo jde pouze o berličku, kterou mlátíš po hlavě ty, kterým nevěříš. I z těchto důvodů máš tak málo skutečných přátel a nerozumíš Bohu.

 23. vonrammstein napsal:

  Už před víc než čtvrtstoletím jsem došel k názoru, že zabývat se Frommem (Jungem, Freudem etc.) je ztráta času. Každé další setkání s nimi mi správnost toho názoru potvrzuje.

  • okolojdouci napsal:

   A co třeba „Escape from Freedom“, tam by se našlo něco k zamyšlení i pro Vás, ne?

  • český maloměšťák napsal:

   Pane vonrammstein…nic ve zlém, ale …(čistě hypoteticky !!)…
   ..překvapilo by Vás až tak moc, kdyby Fromm, Jung, Freud etc /hmm, zde se toho vejde mnoho, co třeba někdo jiný …Platona četli, rammstein? A Hitlera ?/ napsali, že :

   “ Zabývat se komentátorem s nickem vonrammstein je ztrátou času.Každé další setkání s ními mi / nám/správnost toho názoru potvrzuje“.

   Upřímně – překvapilo by vás to moc…anebo jen málo ? Ale fakt upřímně – bez vytáček.

   Hezký den.

   P.S. Technická. Mohlo by vůbec k takové hypotetické situaci dojít ? Co by ˇpak dotyčné mělo motivovat k tomu, aby si pročítali vaše moudra ?

 24. Jan Čermák napsal:

  Trošku mne mrzí, že se v té mé provokativní definici utopil ten Fromm co měl být podstatou. Byla schválně provokativní, ale doufám, že ne nějak zlá. Napadlo mne to před lety, když jsem se koukal na nějakou čechoargentinku na návštěvě u Ebena. Ptal se jí, jak se Vám tam žije? A ona povídá, na některé věci si středoevropan nezvykne. Představte si luxusní restauraci, kde se cpete steakem, a přes sklo se na Vás koukají hladové děti, opravdu hladové. Dělení na pravičáky a levičáky samozřejmě není než nálepkou, jednou z mnoha. Ale já dospěl časem k tomu, že opravdový pravičák, si ten steak vychutná. A na kose myslím nikdo taký není. Levičák z toho bude nervozní a nenají se. Je to zkratka, mne ale opravdu přijde „falešný“ postoj : pravý nebo levý charakter jde bokem politického přesvědčení. Samo, že spoustu lidí žádné natož politické přesvědčení nemá, když se ale podíváte do historie, koho označit za levičáka – no toho, kdo se staví za ty děti,vdovy a starce, jak píše Fromm. Ten postoj prostě není mravně neutrální. Robin Hood či Jánošík byli „levičáci“ tímto prismatem nahlíženo. A dnešní definice dle daní a rozsahu státu a tak je jen floskule. Můžete jít s husity nebo s papeženci, můžete následovat svatého Františka nebo svatou inkvizici.Přesně to napsal pan Vojnov, nějakou ČSSD či TOP tohle vůbec nekopíruje.Stalin byl samozřejmě pravičák- tímto prismatem. Nu a ještě mne inspiroval Pumpkin,- holywoodská limonáda- ale zaujala mne kolejní organizace na USA VŠ, vychovávají je přísně odděleně od plebsu, aby si udrželi přesvědčení, že jsou něco víc. Já to potkávám dnes a denně, tyhle lidi, co jsou pevně přesvědčení, že své postavení si zaslouží a nikdy, nikdy se nemůžou dostat na druhou stranu. Tyhle mám taky za pravičáky, a takoví tady možná jsou. Doufám, že se nedostávám do rozporu s panem Rudou, který má pravdu. Cílem té definice bylo pootočit vnímání těch slov, z dnes běžného k hlouběji do historie zalezlého, i když si uvědomuji jak to kulhá. Na všechny nohy. Ale řekněme takhle, kdyby nikdy nebylo levice a vládla pořád jen pravice máme tu otroky a faraony. Žádná práva, žádné volby, žádní homosexuálové, jen bič a ritus. Levice je vzpoura a bouřit se je správné….

  • vonrammstein napsal:

   Bouřit se je správné? Vzpoura je správná? Jen tak, bez kontextu, axiom? Tak to je zlý.

   • jezevec napsal:

    to je víc než zlý.
    to je beznadějný.

    • český maloměšťák napsal:

     Bez Luthera apod. buřičů byste se pánové mudralové bouřili dnes asi i vy. On ten Weber ve všem pravdu nemá, ale byl to člověk opravdu s velkým smyslem pro fér popisy. I v té jeho práci O socialismu /nějaký proslov k důstojníkům tuším že to byl/ se dá najít “ skutková podstata“ viděná přeci jen jinak než jak ji vidí vonrammstein, kterého by Fromm atd stěží měli proč číst – NIC by jim to nedalo,.
     Co Popper – ten by vám snad mohl jít pod vaše mastné fousy ne ?
     Ale i nmnozí nefundamentalističtí tkzv. libertariáni.
     Pokud je zas jen nevykucháte. Jako třeba si vykuchali preláti Ježíše. Ukřižovali a pak i vykucchali, to je dost odporné, co ? Komupak asi posloužili takhle za vzor ?

  • okolojdouci napsal:

   To je myšlenka! Dělení lidí na pravé a levé podle toho, zda mají kousek citu v těle či nikoliv. Jen se obávám, že pak se situace stane dost nepřehlednou, až se nalevo i napravo sejdou lidé všech možných názorů. Ohledně pravice a levice zkuste spíš dělení podle toho, kdo na ten steak v luxusní restauraci má, a kdo ne. Majetkový cenzus, to je sázka na jistotu.

   • vonrammstein napsal:

    Pan Čermák ideově vychází z Malého Bobše.

    • Jan Čermák napsal:

     Bobše už si nepamatuju, vycházím z Cibulkových dobrodružství. A Bouřit se je správné dejte do vyhledávače a přečtěte.

     • jezevec napsal:

      nevim jak se pak dokážete vyrovnat s myšlenkou – že jsou lidi, a není jich málo – kteří rádi pracují za slušnou mzdu, výrobních prostředků nevlastníce a po tíži podnikání netoužíce – a myšlenka že by se proti tomu měli bouřit je pobuřuje.
      nevim jak se dokážete vyrovnat s myšlenkou – že esence pravičáctví a vulgárního kapitalismu, pan henry ford – platil své lidi u pásů zhruba dvojnásobkem tehdejší průměrné mzdy – a voni neane se bouřit.
      že většinu nadací drží při životě pár velkých (pozor: bohatých!) sponzorů, a ne stokorunky od chudých dárců, asi taky víte – taky se mají bouřit?

     • vonrammstein napsal:

      Ne, díky. Nemám rád vzpoury a revoluce.

    • okolojdouci napsal:

     Tak to jste trefil! J.V. Pleva cit určitě měl. Nenechte se zmást tím, co následně z Bobeška udělali ideologové. V době svého vzniku to zřejmě nebyla žádná Honzíkova cesta.

     A když jsme u toho, sice mě apriorní ztotožnění bezcitnosti s pravicí u pana Čermáka nenadchlo, ale do určité míry se to dá pochopit. Když si vypůjčím ten pravo-levý mustr, tak jsem v roce 1989 utíkal od všeprostupujícího pokrytectví a bezduchého státního dirigismu celkem logicky spíše směrem „doprava“ k větší individuální svobodě i odpovědnosti.
     No a teď moji skutečnou osobní svobodu a šanci snít o lepším zítří pro změnu ohrožují deklarovaní pravičáci, takže, dle mého opět logicky, mířím pro změnu více „doleva“.

     Mám rád svoji svobodu a chci žít svůj život, ale pochopil jsem, že k tomu též potřebuji svobodné a spokojené lidi kolem sebe, a jsem ochoten pro to něco z té své svobody slevit, resp. se podělit o případný úspěch, ale chtěl bych to mít trochu pod kontrolou.

     Ať žije progresivní zdanění a daňové asignace 🙂

     • vonrammstein napsal:

      Nic proti Bobšovi nemám. Pleva ovšem uměl lepší knížky. Třeba Eskortu.
      Deklarovaní pravičáci vůbec nejsou pravičáci, takže zůstávám zakopán na svém palpostu u pravé krajnice. Zbytek chápu a v zásadě souhlasím. Ale do daní bych to nepromítal, to je zas jen forma dirigismu.

  • Carlos V. napsal:

   Vy to hezky motáte. Levice se bouří a pravice je proti homosexuálům …. zaměňujete pravici a konzervativce, levici a svobodomyslné….

   Existuje spousta levicových nacionalistů a homofobů, hezky pěkně autoritářských a nenávidících vzpoury. A svobodomylných pravičáků.

   • Jan Čermák napsal:

    Definovat můžete různě. Motám to schválně, doufám, že se místní pravičáci chytnou za nos a řeknou: nu Jene podle tvé definice já jsem vlastně levičák, to je legrace. A nabídnou mi nějakou, podle které já jsem pravičák. Místo toho se dovídám, že jsem …., to vím od manželky, na to vás nepotřebuju.

    • Carlos V. napsal:

     fór je v tom, že nedefinujete levičáka a pravičáka, ale svobodomyslného levičáka a konzervativního upjatého pravičáka.

     A tak se vám tam nemůžou vejít konzervativní levičáci ani svobodomyslní pravičáci.

     Osobně mi nepřijdete ani jako klasický příznivec našich levicových stran – konzervativní KSČM či rádobysystémové ČSSD. Snad jako levicový zelený … či humanista (jestli ta strana ještě existuje..)

     • Jan Čermák napsal:

      Jasně, znovu to zopakuji, netrvám na tom, že moje definice jsou „pravda“. Spíš je to opravdu provokace, ale k zamyšlení. A podaná v souvislosti s Frommem- lidství jako soucit. Jasně, že levice či pravice nemají patent na soucit. Ale odmyslete prosím od naší pidireality, a našich pastran. Mě tohle docvakávalo postupně, taky jsem měl Wericha za komouše, dneska mu rozumím.Co tohle, na tom bychom se neshodli? Mě totiž obvykle v podobných nesmyslných diskusích je o to shodnout se se svým oponentem….. http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/cohen-leonard/everybody-knows-145989

   • český maloměšťák napsal:

    Existují i bouřící se pravičáci ?

  • Ruda51 napsal:

   Pane Čermák, ano, rozumím Vám…., bouřit se je správné ….

 25. Slim napsal:

  Čtyři levičáci na pódiu.

  Ladí jim to docela pěkně. Jestlipak by to dal Klaus s Luckou dohromady?? 😀

 26. Vidlák napsal:

  Čapek pánové Čapek…. Největší problém člověka je pochopit, že ten druhý věří sice něčemu jinému, ale také krásnému a ušlechtilému. Největší problém každého levičáka, je uvěřit, že ten pravičák vidí svou ideu krásnou a ušlechtilou. A obráceně. To pak opravdu dřív nebo později přijde Stalin nebo Pinochet, aby ty druhé přesvědčil o neudržitelnosti jejich tezí.
  Ale kdybychom opravdu věřili druhým upřímnost a ušlechtilost jejich myšlenek, tak bychom se třeba dohodli a nebo alespoň koexistovali vedle sebe. Ono, jak se ukazuje, jde to dělat jako v Texasu i Švédsku. Smůla je, když Švéd nevěří Texasanovi jeho poctivost a upřímnost.
  Sám se považuju za levičáka, ale do uvedených hodnot se tak úplně nevejdu. A vůbec nemám problém s tím, že existuje nějaký Jezevec, který to vidí úplně jinak. Problém s ním začnu mít až ve chvíli, kdy bude přesvědčen o tom, že jsem škůdcem země a překážka pokroku… Do té doby chci být upřímně přesvědčen, že to myslí dobře a že jeho jednání je vedeno upřímnou touhou po lepším státě a lepší společnosti. Rozmyslím si to až ve chvíli, kdy řekne, že mně to nevěří.

  • okolojdouci napsal:

   Čapek a Voltaire, k tomu není moc co dodat.
   A ten příklad s Texasem a Švédskem je zajímavý. Představte si, že by Švédové měli NSA a tiskli světovou rezervní měnu. Bylo by to lepší, stejné, nebo horší?

  • Jan Čermák napsal:

   Máte pravdu Továrna na absolutno. Ale taky : sundala ze zdi pušku a řekla Tonimu „Jdi!“
   A takový Galen byl ještě větší magor než já, chtěl světový mír…..
   Kačenka je samozřejmě mnohem barevnější než ho někam řadit, ale doprava ho zařadit těžko, ne? A ten Texas, zaznamenal jste toho 13tiletého kluka co šel po ulici a zastřelila ho statečná policie? To jsou ty konce. Když se stane extremismus vládnoucí silou, společenskou. A právě pro tohle jsem své definice tak přeťáp, může za to naše společenská atmosféra, mediální klišé, kdy levice je něco neslušného, a vychází se přitom hlavně z malé znalosti věci.

 27. jihočech napsal:

  Schéma idealistické:
  Snahou pravice je, aby se menšina měla dobře, a pak se vyvolená menšina postará i o tu většinu, aby jí také bylo únosně…,. Z historie víme, jak to ale dopadalo ve světě (např. u nás postarali se boháči Bakala, Kožený atd. o tu většinu – viz 150 tis dluhu i na kojence ?!)
  Snahou levice je, aby většina se měla dobře, a ona se pak postará i o tu menšinu. Z historie víme, jak to dopadalo.
  Schéma funguje relativně uspokojivě snad jenom ve Skandinávii, pravice/ levice se střídají a téměř je jedno, kdo je u moci.

  Ostatně zdravý člověk, (tak jako zdravá demokracie) potřebuje zdravou levou, a zdravou pravou ruku, jinak je člověk chromý, omezený ve svém životě. A podobně, kde vládne jen jedna strana resp. i více stran lišících se jen v detailech, tam nemůže být demokracie, resp. je demokracie chromá.
  Levice, pravice – asi je už přežité. Nicméně, chce-li někdo se „do krve“ bít co je lepší, pak ať si alespoň na den uváže -znehybní jednu ruku Levičák pravou a Pravičák pravou ruku snad ho to přesvědčí.
  (Už známý a otřepaný bonmot – W. Churchill prý řekl: „rozšafný továrník může občas volit levici, ale jenom blbec dělník resp. pracující jen za mzdu může volit pravici“).

  Bohužel v praxi problém pravice – levice je přetěžký, což jenom dokazuje tato diskuze. Kéž by se člověk někdy poučil z chyb historie.

 28. táta napsal:

  VELICE
  zajímavá diskuze.

  MNOHO ZAJÍMAVÝCH názorů……………….ale i extremních kdy jedna strana tu druhou považuje jen za zlo.
  …………spíš je těžké přesně do těch pouček,definicí přesně někoho něco zařadit.
  STRAŠNĚ se mi libí přirovnání že potřebujem pravou i levou ruku a to potřebujem.

  jen nesmíme tvrdit jak je levá nebo pravá potřebná více………….měli bysme to brát jako pravák a levák………je to opravdu řekl bych nejvistížnější
  definice ŽIVOTA …………….samozřejmě každy znás až na vijímky používá jednu ruku více než druhou přesto by bez té druhé ruky byl na tom špatně.

  PROBLÉM JE a to podle mě ten největší levici a pravici reprezentují politici co představují SPÍŠ TO HORŠÍ Z PRAVA i z leva malokterému politikov se dá věřit že že tu levicovost nebo pravicovost nepředstírá nebot ho dobře živí.

 29. český maloměšťák napsal:

  Levicí se daruje, pravicí se hajluje.
  Levicí se dole bere, pravicí nahoru se sere.
  Pravicí se na kazatelně kárá, levicí se po zdech čmárá.
  Pravice či levice ? Syfylis – anebo příjice ?
  O pravici dobře jen, levicí jim nakopem.
  V levici je síla, v pravici je zlatá žíla.
  S levicí nahoru, s pravicí do pozoru.
  Bez levice srdce tratí, bez pravice mozek v gatích.
  Za levicí proudí davy, za pravicí každý zdravý.
  Nad levicí hlava je, nad pravicí jakbysmet.
  Kdo nemá hlavu, ten má smůlu.

  Pravicí se daruje, levicí se morduje.
  Pravicí se dole bere, levici se nahoru sere.
  Levicí se na tribuně kárá, pravicí se historie párá.
  Levice či pravice ? Syfylis – anebo příjice ?
  O levici dobře jen, o pravici snít svůj sen.
  V pravici je síla, v levici je zlatá žíla.
  S pravicí nahoru, s levicí být v pozoru.
  Bez pravice rozum tratí, bez levice srdce v gatích.
  Za pravicí proudí davy, za levicí špatné mravy.
  Nad pravicí hlava je, nad levici jakbysmet.
  Kdo nemá smůlu, ten má hlavu.
  Kdo nemá hlavu, tak má srdce.
  Kdo nemá ani srdce, tak si zvolí buď levici nebo pravici. Na pořadí záleží, ve vhodnou dobu pravici, v jinou vhodnou dobu zase levici, říkejte si pak třeba komunisté nebo fašisté…ono to vyjde nastejno, jsou to jen názvy.

  A znovu :
  Levicí se daruje, pravicí se hajluje….
  ———————————————————–
  Zpívá se to na melodii “ Everybody´s got something to hide except me and my monkey“, v E flat, na sedm osmin.
  Dobré pořízení.

 30. est napsal:

  Taky Vám rozumím, pane Čermáku.
  Nejsme stvořeni pro kompetici, ale pro kooperaci. Jako buňky v těle, pracující pro dobro celku.
  Ale lidstvo teprve nedávno obrátilo kormidlo k takovému pojetí humanismu, a zázraky do tří dnů nelze čekat, bohužel. Zaplaťpámbů za každou vlaštovku.

  Pane vonrammsteine,
  ve 4. odstavci je hezky popsán rozdíl mezi vnější autoritou (naučená pravda) a vnitřní – vrozenou – autoritou (Kantův Mravní zákon).
  Bůhvíproč všichni hledají Boží Jiskru někde venku.

 31. vonrammstein napsal:

  Četl jsem. Vnitřní autorita je odvozena od Boží, která je vně. Není-li tomu tak, nejedná se o skutečnou autoritu. Mravní zákon je definován Desaterem.

  • est napsal:

   Jakáž pomoc 🙂

  • český maloměšťák napsal:

   Tedy ti lidé, kteří neznají Desatero – nemají uvnitř sebe žádný mravní zákon ?
   Anebo snad je tedy NUTNÉ jejich mravní zákon chybný, kulhající, neúplný, “ neskutečný“ /vaše slova/ atd. ?

   Každá definice , respektive většina z nich, je tautologií, někdy ve smyslu prázdnoty obsahu bez konkrétní reflexe ve výroku obsažených pojmů tak, aby nebylo více či méně zneužito fenomologické “ hodnoty“ těchto pojmů, mnohdy jde o pojmy tak neurčité a víceobsažné že je nemožné stanovit nějaký úzus ve smyslu jejich kulturní hodnoty jinak než seřadit obsahy do logického rámce tak, že obsahy potřebují další výklady, kdy se ale ukáže, že stačí pouze přiřadit obsah jiný a dojde k znegování celé tautologie, mnohdy je tak taková definice pouze banálním tvrzením. Kterou samozřejmě Desatero není, ale i tak jde jen o tautologii. Například zabít je někdy nutné, jde pak již o morální dilema /ale i trilema – lze nedělat nic/i vícekriteriální, např. z hlediska užitku /známý příklad vozíku řítícího se na nic netušící kolektiv lidi pracujících na železnici, je možné je zachránit, ale jedinou možností je zabít jenoho nevinného člověka, extrémem by pak bylo např. dilema zda vyhodit do povětří budovu v níž se několik set lidí chystá odpálit několik set jaderných hlavic na New York, Washington atd…./.
   I krást se někdy musí, anpř. z důvodu ochrany zdraví či životů lidí, ale i zvířat.

   Pardon za odbočku.
   Nicméně odpovězte – jak tedy si stojí ti, co Desatero neznají ani coby pojem /nemluvě o těch, kteří je znají JEN jako pojem/ ? Jaký je jejich mravní zákon ? Kolika lidem tak /cca/ odepřete , že vládnou „vnitřní autoritou“ skutečnou /vaše slova /?.Odvozenou od Desatera ?

   • vonrammstein napsal:

    Píšu DEFINOVÁN Desaterem. Tj. shrnut a kodifikován. Normální, slušní lidé cítí jaksi instinktivně, že krást, zabíjet a svádět cizí manželky se nemá. A to aniž by Desatero znali. Tohle platí většinově, nikoli bezvýjimečně. Že bude v chápání takových lidí neúplný, to je skoro jisté. Nejspíš v něm budou chybět minimálně první dvě přikázání, která jsou nejdůležitější. Ta ostatní jsou jenom jejich podrobnějším rozvedením.
    Četl jsem, že přikázání Nezabiješ je důsledkem chybného překladu a význam původního pojmu je Nezavraždíš. To by dávalo smysl, protože zabíjet je za určitých okolností určitě dovolené či nutné, jak píšete.

    • est napsal:

     Když připouštíte inherentní přítomnost mravního řádu: není Vám divné, kde se vzala?

     • vonrammstein napsal:

      Musel bych hledat přesnou odpověď u Tomáše Akvinského, ale toho tady s sebou nemám. A spekulovat nechci, když správná odpověď už existuje.

     • est napsal:

      Máte recht, že existuje. Máte ji v sobě.

     • vonrammstein napsal:

      Tohle je teologická otázka a já nejsem teolog. Když něco nevím jistě, nechci spekulovat. Na to je to příliš důležité.

     • est napsal:

      Ani Ježíš nebyl. Jde o poznání vnitřní jednoty. To není záležitost víry.

     • vonrammstein napsal:

      Ale byl Syn Boží, takže měl v těchhle věcech jasno už tak nějak z principu. Žádné definice vymýšlet nemusel.

     • est napsal:

      Tuším, že tady se nesetkáme. 🙂
      VŠICHNI jsme děti Boží, Ježíš byl obdařen vlastnostmi, potřebnými pro probouzení lidí.
      „Ve vašem Zákoně je přece psáno: Já jsem řekl – jste bohové.“

     • vonrammstein napsal:

      A spousta lidí Ho odmítlo.To nebyly vlastnosti, to bylo božství, personifikované v těle. Být Bohem není vlastnost.

     • est napsal:

      Těžké připustit: Každý z nás je Božství, personifikované v těle. Uznávám, že je obtížné to přijmout, nicméně je to fakt. Můžete jej odmítnout, ale to na celé té skutečnosti nic nemění. Prostě to tak je.

     • vonrammstein napsal:

      Jestliže Bůh nelže-a to jistě ne, popřel by tím sám sebe-, pak to Vaše přesvědčení je jen jedna z mnoha tezí. Pak je katolický náhled na svět jediný pravdivý. Uznávám, že je obtížné to přijmout, nicméně je to fakt. Můžete ho odmítnout, ale to na celé té skutečnosti nic nemění. Prostě to tak je 😀

     • vonrammstein napsal:

      Dost už filipiky, musím jít. Tak zas někdy.

     • est napsal:

      Jistě nejsme ve sporu o výklad víry. Katolická víra, jako kterákoliv jiná, předpokládá akceptování dogmat. Bohu se nezpronevěří ten, kdo hledá pravdu. Jenže, hledejte pravdu nezávisle na přijatých dogmatech.
      Hezký večer přeju.

     • vonrammstein napsal:

      Dogmata jsou nedílnou součástí té pravdy. Pěkný večer i Vám!

    • český maloměšťák napsal:

     Píšte, píšete…píšete tedy tak, že člověk má číst jednu větu, tu chápat má tedy chápat samostatně , bez jakékoliv návaznosti na jiné věty , stojící výrok ? Tak tomu mám rozumět ?
     Pak ale pište jen jednověté komentáře. Na pokračování třeba, ale s velkou odmlkou.
     🙂

     Já se snažím chápat sdělení v celistvosti vyjadřovaného /vy jste zcela jednoznačně reagoval na est-ova sdělení , TAK si myslím , že je nutno objektivně vaše tvrzení , výroky chápat, rozumět jim – kdy z nich vyplývá, že jenom ti, co mají vnitřní autoritu odvozenu od Desatera, tak vládnou SKUTEČNOU autoritou/, ve vašem případě je tedy nutné chápat sdělení jiným způsobem, no dobrá, pokusím se, ale neslibuji, je to dost těžké, naučili mě tomu jinak.

     Dobrou noc.

     P.S. Jeden od Kanta, druhý od Boha…ale řezat se budou hlava nehlava oba.
     Musejí – nerozumějí totiž tomu, co jeden druhému sděluje – nemohou rozumět , protože to tvrdí takovým způsobem, že oni sami nerozumějí tomu, co sdělují.

   • Carlos V. napsal:

    Lidi, kteří „uznávají“ desatero, ho obyčejně neznají. A když ho čtou, hlavní přikázání na začátku přeskočí jako propagandistický plk. Neuvědomí si tak totalitární výmývání mozků předepsané křesťanům.

    • vonrammstein napsal:

     To není můj případ, jak jasně píšu. Mnoho katolíků bylo vědci, učenci, filosofy, .. To k tomu vymývání mozků. Já z Vás mám pocit, že mnohem větší brainwashing dokáže ateistická propaganda.

  • Carlos V. napsal:

   jasně, desatero…
   Já jsem Pán, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

   mravnost dozorců z tábora smrti. kam se hrabou komanči s čtvtým článkem ústavy….

   • vonrammstein napsal:

    Zřejmě ti pánové nebyli dobrými katolíky. Nebo vůbec katolíky.

    • český maloměšťák napsal:

     Existují prameny , kdy je možno se dopídit konfesijního složení různých populací /populace německé, populace SS manů, populace Komand smrti atd/. Katolíky se to v nich jen hemžilo, vy tvrdíte, že to nebyli dobří katolící… a kdo byl dobrým katolíkem ?
     Byl dobrým katolíkem papežský nuncius, pozdější appež ? Byli dobrými katolíky poslanci strany Zentrum ? Kolik tedy bylo v německé populaci těch let katolíků dobrých a kolik špatných, poměrově ?

     Nu, ještě že jste nenapsal, že nebyli “ dobrými Židy“, to byste tomu nasadil trnovou korunu.

     Definitivně dobrou noc, dobrý katolíku. A ať vás František straší celou noc, tedy hlavně dobrého katolíka Duku. 🙂

 32. Hladis napsal:

  Jak by bez „pravicaku“ a „levicaku“ bylo na svete krasne. Nekde je poslat na Mesic spolecne, at se klidne vyvrazdi, ci vytvori sve imaginarni raje pro svoje pokroucene utopisticke ideologie a normálnímu cloveku at daji se svými nesmysly pokoj. Svet by byl najednou lepsim mistem. Ještě ze na svete zase nejaky nudici se Marx nebo Hitler neobjevil s nejakou novou kravovinou, aby se zase lidi měli proc vyvražďovat po stamilionech. Ještě ze tyhle hadky jsou dnes spise hádkami par zamrzlých lidi zijici v imaginarnim svete fantazie 100 let zpet. Doufam, ze zadny novy budovatel „svetlych zitrku“ a „tisiciletych risi“ dloooouho nepovstane a ze bezni lide u svy ignorace a opovrzenim tehle ideologických zvanilu zustanou. Diskuse o tom, zda si utirat zadek levou nebo pravou a s jakou rukou mam vetsi sanci, ze se toaletak protrhne 🙄 Nastesti beznemy cloveku to je uplne u prdele a utrou si zadek ne dle ideologického klice, ale jak oni se rozhodnou, ze jim to vyhovuje 🙂

  • Hladis napsal:

   Jen poznámka. Kapitalismus nevytvari komunismus. Komunismus je deviace vytvorena extremisty ze sociálního hnuti. Kapitalismus a koncentrace dělnictva vytvořilo pouze novou tridu, která bojovala za sva prava a vybojovala je. Tahle trida dnes uz skoro neexistuje a ma všechna prava po kterých tak touzila. Proto vlastne pravice a levice uz neexistuje, protoze tady neni zadny ideologicky a tridni boj. Finito ende slus. Komunismus, jako extremisticka deviace, spoluvytvarel i deviaci fasismu a vždy se prizivuji a vznikaji pouze jen v krizi. Bez krize jsou nicim a klidne se budou podilet na prohlubovani krize, ci ji primo tvori. Dve spojene nerozdelitelne nadoby, které nejde rozdělit a které jdou spolu ruku v ruce. Kde se vzmuze jeden, prijde i druhy a vytvori konflikt. Jako zde v Recku, kdy lide opet vyvazuji a na jedne strane je Syriza a na druhe Zlaty usvit. Dve kdysi okrajove strany vznikle z krize, které se snazi vyvazit jedna druhou a které jsou schopny vzajemne se vyvrazdit a s nimi i nevinne lidi jen pro vitezstvi svých bludu a jsou schopny blokovat a negovat cokoliv, co by krizi zažehnalo, protože to by byl pro ne konec. Jinak morálka se nikdy nemůže sloucit s ideologii, cimz ani komousi, ani fasouni nikdy nemůžou byt skutecne morálními ikonami, protože moralku pouzivaji jen jako prazdne slovo. Nacisti povazovali za moralni likvidovat zidy a komunisty a komousi tridni nepratele ci krast majetek z pozice sily, To je cela tahle ideologicka zumpa. Levicak nebo pravicak ? Stejna sorta, stejna kognitivní disonance.

 33. český maloměšťák napsal:

  Ještě jeden odkaz a jedna myšlenka, nápad.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Muzafer_Sherif

  Představte si nyní fotbalové hřiště, dvě jedenáctky, dvě brány – v nich dva brankáří, po jednom v každé 🙂 , prostě klasika.
  Jen jedno /plus malé úpravy pravidel např. o ofsajdu/ se změní, taková maličkost.
  Týmy nebudou od sebe /až na brankáře, ale tam je to stejně jedno/ nijak odlišeny, všichni budou mít stejné, respektive nerozlišitelné dresy. Obě brány budou co do dosažení bodů /golů/ sobě rovné, žádná nebude domácí či hostů. Otázka zní – jak byste to vnímali :
  1. Něco takového by mě nemohlo zajímat už kvůli té nesmyslné koncepci
  2. Nezajímalo by mě to, byla by to nuda, nesmysl, shit
  3. Něco na tom je , ale chtělo by to ….a také …..
  4. Zajímavé, bylo by vzrušující něco takového pozorovat … a vývoj něčeho takového – kam by to vedlo a zda by to přitáhlo víc diváků než ta nuda, co se děje dnes moc , kdy je to uzavřené, vítězí hlavně peníze.
  5. Senza, zítra jdu do toho , kam se hrabe Gambrinus exliga nebo Champ.league!

  Zatím bye , Zlatý úsvite….

 34. Petrpavel napsal:

  Myslím, že by do dnešního večerního diskusního fóra zdejších echt pravičáků kalous docela dobře zapadl 🙂 :
  http://www.outsidermedia.cz/Nikoliv-nejzkusenejsi-ale-nejlepsi-recnk-Kalousek-1.aspx

Komentáře nejsou povoleny.