CO S TÍM ? (KDYŽ MILIÓNY POCHODUJÍ)


napsal Xaver

Nabízel se mi i titulek „Co dělat?“. Ale nechtěl jsem dráždit reminiscencí na jedno „zásadní“ dílo, které jsme na vysoké škole museli tak důkladně studovat a konspektovat…Originál byl v ruském jazyce.

V jednom minulém článku jsem zmínil, že mám přátele i příbuzné v té veliké zemi na Západ od našich hranic. A také letos došlo na setkání s některými, přičemž v jednom případě za velice pohnutých okolností. Koncem léta přijel na návštěvu přítel z Berlína – seznámili jsme se před mnoha a mnoha léty jako průvodci mládežnických turistických skupin a přátelství trvá s krátkou pauzou (po invazi vojsk Varšavského paktu) dodnes. Milý R. přijel po úspěšné léčbě leukémie, která však podle lékařů mohla kdykoli propuknout znovu. Proto navrhli transplantaci, s kterou souhlasil.

Do nemocnice nastoupil 1. září a vždy po pár dnech informoval maily rodiny a známé o postupu léčby. Detaily nebudu rozvádět, ale jeho útrapy mě ohromovaly: ozařování, chemoterapie, vlastní transplantace, šest týdnů zavřený sám na pokoji kvůli imunitě atd. Výsledek je však až euforicky skvělý. Pro znalé: nově vytvořená kostní dřeň pracuje pilně a produkuje krevní buňky, píše před nedávnem. Leukocytin a Trombocytin jsou už v normě. Hemoglobin ukazuje rovněž jednoznačně pozitivní tendenci…Už je doma a už vyrazil i na krátkou dovolenou mimo domov.

Toto téma nebude ovšem dále v článku rozvíjeno, ale snad povzbudí některého podobně postiženého čtenáře. Bohužel už nikoli mého bratra, který na tuto zákeřnou nemoc před deseti léty zemřel.

Návštěvou nás poctil i bratranec manželky z jiné poloviny Německa, která kdysi nepatřila do „tábora míru a socialismu“. Je mistrem v dílně na obrábění kovů, má pár let před důchodem a „psychisch geht es ihm nicht gut“ (jako tolika jeho krajanům, chce se mi dodat). Co ho tak kromě osobních problémů (rozvod, dluhy, rozbité vztahy s rodinou) nejvíc trápí? Před léty se velice kriticky vyjadřoval stran sloučení obou částí Německa. Kacířsky jednou vykřikl, že ZEĎ se neměla bourat, ale ještě o dva metry zvednout! Dnes je v podstatě se znovusjednocením smířený, avšak o to víc mu nedá spát neutuchající příliv přistěhovalců-uprchlíků z chudších částí světa.

Je to problém, který trápí samozřejmě celou Evropu, jak téměř denně zažívají především obyvatelé a sdělují média jižních zemí Evropské unie. Mělo by to velice zajímat ovšem i každého z nás, i když uprchlické (což v drtivé většině případů není zřejmě adekvátní výraz) proudy k nám přitékají zatím nikoli z Jihu, ale z blízkého i dalekého Východu.

K tématu mě také přivedly některé diskusní příspěvky pod mým nedávným článkem „O alternativách…“ Předesílám, že v zájmu čtivosti budu poněkud zjednodušovat, protože souvislosti problému jsou rozsáhlé. A dodávám, že to bude pohled a nabídka k diskuzi tak řečeno zainteresovaného pozorovatele a nikoli „analýza“ profesionála!

Takže jaké jsou příčiny stále masovějšího přílivu uprchlíků převážně z Jihu na Sever (to zjednodušení je běžně používáno), zní základní otázka. Na to existuje i stejně „základní“ odpověď: vyhání je především hlad, resp. neexistence nezbytných podmínek k životu, dále politické, etnické či náboženské pronásledování a také strach před ozbrojenými střety či přímo válkami. Počet lidí trpících nedostatkem jídla, vody, zdravotní péče, vzdělání atd. dosahuje už dnes stamiliónů, a stav se může ještě radikálně zhoršit. Stoupne-li totiž v důsledku oteplování hladina moří, bude bojovat o přežití možná polovina veškerého obyvatelstva na zeměkouli.

Často se přetřásají samozřejmě důvody bídy a hladu miliónů obyvatel chudého Jihu. Povrchní „znalci“ pohotově tvrdí, že si za to mohou sami…Myslím, že skutečné příčiny leží někde jinde, i když jejich pojmenování může někomu připomínat školní marxismus-leninismus. To ovšem na věci sotva co změní. Rozvinutému – kapitalistickému Severu přinášejí uprchlíci totiž účet za to, že své bohatství po staletí akumuloval právě na konto třetího světa, na vysávání jeho surovin a veškerých přírodních i lidských zdrojů, jehož rozvoj se úměrně tomu zpozdil. Všeobecný zákon rozvírání nůžek mezi bohatstvím a chudobou se tu plasticky vyjevuje ve světovém měřítku. Kapitalistický svět se tímto ocitl možná před největší výzvou své historie: aby totiž zastavil hrozivou migrační vlnu z Jihu, která se sem pochopitelně nemůže vejít, musí se vypořádat s jejími naznačenými příčinami! Staronové železné opony a všemožné bariéry na hranicích nejsou žádným dlouhodobým řešením.

Tento úkol neobnáší nic menšího, než změnit stávající strukturu vztahů Sever-Jih, směřující k postupnému sbližování – vyrovnávání ekonomických úrovní. Je to problém teoreticky i prakticky nesmírně obtížný, jak potvrdí pamětníci RVHP, nebo ti, co zažívají vyrovnávání úrovní mezi SRN-NDR a koneckonců i mezi členskými zeměmi Evropské unie. Hlavně je to problém finančně nákladný. V daném případě by jako „start“ mohlo pomoci oddlužení třetího světa a zavedení rovných, nediskriminujících obchodních podmínek. Samozřejmě, že někdo sem míchá i malthusiánská doporučení, ale to přenechám „znalejším“. Popravdě řečeno už dlouhá léta proudí v různých formách finanční aj. prostředky do rozvojových zemí: do likvidace chudoby a podvýživy, do zařízení na zásobování pitnou vodou, do zdravotnictví, školství. Nicméně jsou to stále jen nepatrné příspěvky, které podle některých předpovědí nemohou zastavit „stěhování národů“, jaké hrozí a jaké dějiny lidstva nepamatují.

Byly zmíněny i jiné důvody útěků a stěhování, některé více jiné méně vážné. Sem patří například prchání Sunnitů ze šiitských zemí a naopak, Romů převážně z východoevropských regionů do vyspělých zemí, křesťanů z některých téměř výlučně muslimských oblastí i čistě ekonomických migrantů z Ruska a bývalých států Sovětského svazu. Těch, kteří odtud prchají z důvodů politického pronásledování, bude s rozvojem prvků demokracie a se stoupající životní úrovní stále ubývat. Nicméně i tyto skupiny představují nemalý kontingent běženců, kteří zatěžují ekonomiku a infrastrukturu „postižených“ států.

To, co s uprchlictvím a migrací souvisí stejně jako hlad a bída, je ovšem válečné běsnění v různých částech třetího světa. Paradoxně to jediné, čeho je tam dostatek, jsou zbraně. Dodávané Severem (ale i Východem a Západem – nutno dodat) legálními i jinými cestami jako možná nejvýnosnější obchodní artikl. I ten se však v řadě případů obrací proti dodavatelům, kteří důsledky tohoto lukrativního obchodu nedomysleli a kteří nenacházejí způsob, jak ozbrojené lokální konflikty řešit, resp. zastavit. Protože jsou to jiskry, které občas přeletí a zapálí…Tam, kde s tím nikdo nepočítal.

Někteří z nás bychom ani nečekali, kdo se také nad problematikou zamýšlí. Uvedu jeho citát, který by i mé dnešní uvažovaní mohl uzavřít. „Já hlavně žasnu, jak dlouho už žijeme v míru, když svět je plný válek. A bojím se, že se Evropa málo opevňuje a chystá na obranu. Nepouštějte je sem, ty, co doma válčí! Neustupujte jim a neprokazujte jim naši toleranci, když jsou na sebe tak sprostí.

Nepleťte se do jejich válek. Ať se tam vzájemně potrestají bez nás!“ Ludvík Vaculík, kniha fejetonů „Říp nevybuchl“.

Toto řešení, při vší úctě k mému oblíbenému autorovi, asi není použitelné doslova a univerzálně…Pokud je ovšem vůbec myslel vážně, což u něj není nikdy

Příspěvek byl publikován v rubrice Xaverův nový dům se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

42 reakcí na CO S TÍM ? (KDYŽ MILIÓNY POCHODUJÍ)

 1. jezevec napsal:

  já jsem za. zeď o dva metry zvednout, dodávat jim zbraně, a nepouštět ven.

 2. Narcis napsal:

  Příčin migrace je hodně. Tou úplně základní je růst populace v zaostalejších zemích díky technickému pokroku a přínosu zpočátku levného zdravotnictví. Pronikavý pokles dětské úmrtnosti způsobil v řadě zemí geometrický růst populace, předtím vcelku stabilní. Tím se dřívější způsoby obživy stávaly minoritními a vznikly podmínky pro růst zemědělství a posléze i průmyslu zaměřeného na export do vyspělejších zemí, ovšem za nevýhodných podmínek neodstraňujících zaostalost (kolonialismus, neokolonialismus). Dalším krokem je export levných výrobků z vyspělejších zemí do ekonomicky zaostalých podporovaný informačním monopolem, kde vyspělé země jsou líčeny jako ráj na zemi, v němž se ani nemusí pracovat a jen plnými doušky užívat. Opět bez možnosti konkurovat a dosáhnout potřebného ekonomického rozvoje. Dolar ekonomické pomoci reálně odčerpá z těchto zemí několik dolarů zisku pro pomáhající. Lidé v rozvojových zemích mají dnes stejné informace, jako my ve vyspělejších zemích (spíš bych řekl z vlastní zkušenosti lepší informace než speciálně v kotlince), ale nemají dost na konzum zboží, kterým je zaplavuje reklama. Zejména v řadě zemí převažující část mladých lidí bez šance na slušné nebo jakékoli zaměstnání to těžce nese a chce ze svých zaostalých zemí pryč. Poptávka po levné pracovní síle od bílých přes černé otroky, sluhy a gastarbeitery vytvořila mechanismus pro migraci, kterou následně využívají současní ekonomičtí migranti.

  Myslím, že v blízké době s tím pořádně zamíchá nastupující automatizace a robotizace, která učiní zbytečnou většinu lidské fyzické i duševní práce. Nebude třeba dávat mzdu a životní úroveň většiny populace ve vyspělých zemích poklesne na úroveň rozvojových. Už dnes existuje i protiproud ke Xaverově pochodu miliónů. Ti šťastnější se pokusí opevnit, ale žádná pevnost není nedobytná. Nicméně problém migrace asi bude vyřešen a nahrazen jinými palčivějšími. Dokáže to někdo predikovat optimističtěji?

  • Puck napsal:

   Kde jsou příčiny populační exploze ?
   A proč se populační exploze netýká Evropy, přestože se převážně tady odehrály obě světové války.

   Myslím si, že evropská civilizace se dostala na vyšší úroveň. Lidé si uvědomili, že války jsou tu také proto, aby se redukovaly počty obyvatelstva, Hitler otevřeně hledal životní prostor pro své spoluobčany. Evropské obyvatelstvo, včetně stejně postiženého Ruska, dobrovolně omezilo svou natalitu až tak, že bez imigrantů vymírá. Lidé si uvědomili, že je rozumnější udržovat únosnost krajiny jiným způsobem, než futrováním kanónů.

   Pomoc zaostalejším zemím vede jen k tomu, že se tam zvýší porodnost. Matně si vzpomínám na nějaký výzkum, kdy se lidem v rozvojovém regionu dodalo vše potřebné zvenčí, aniž by oni sami museli projevit jakoukoli snahu pro zajištění svých životních potřeb. Výsledkem byla právě jen vyšší porodnost.

   S výjimkou přírodních pohrom, sucha, válečných konfliktů, považuji rozvojovou pomoc za kontraproduktivní. A imigraci do Evropy za jednu z možných příčin, že tu bude zase dusno, tím víc, čím víc tu bude přibývat chudých imigrantů.

   • Narcis napsal:

    Jde jen o časový posun. Evropa už má svou populační explozi za sebou a nyní spíš dochází k depopulaci (bez imigrace velmi výrazně). Porodnost se ovšem snižuje i v rozvojových zemích, jen ten pokles 1 – 2 generace trvá.

    Úspěch západní Evropy a následně Evropanů na dalších kontinentech má řadu příčin, z nichž některé jsou spíše náhodné a jiné díky rozdílným přírodním podmínkám spíše zákonité. Za dobu existence „člověka moudrého“ (200 až 500 tisíc let) se oblasti s nejúspěšnější ekonomikou a nejpokročilejšími znalostmi různě přesouvaly a ani dnes to určitě nekončí. Západní Evropa nemá vystaráno.

    Klimatické podmínky Evropy si vynucovaly, ale současně také umožňovaly, víceleté skladování potravin. To vedlo k větší stabilitě populace narušované hlavně ničivými epidemiemi. K tomu se přičlenilo dlouhé období nenarušované vpády nájezdníků, na rozdíl třeba od východní Evropy, které umožnilo dlouhodobou kumulaci bohatství i znalostí. To bylo podkladem pro námořní expanzi a drancování zámoří. A z toho dosud Evropa žije. Ovšem podmínky pro efektivní vědecký, technický a ekonomický rozvoj se průběžně mění. A tady současná Evropa se svým ochranářstvím a vysokými platy příliš neboduje. Jiné regiony by tedy měly začít přemýšlet o ochraně proti ekonomickým migrantům z Evropy.

    My v ČR jsme v tom poněkud nevinně a týká se nás to jen částečně.

  • Ernest napsal:

   Máte pravdu, že „s tím pořádně zamíchá nastupující automatizace a robotizace, která učiní zbytečnou většinu lidské fyzické i duševní práce“. Ale „protiproud ke Xaverově pochodu miliónů“ se konat nebude. O to aby „životní úroveň většiny populace ve vyspělých zemích poklesla na úroveň rozvojových“ se postará globální kapitál přesunem výroby do zemí s nízkou cenou pracovní síly. Ostatně se to děje již dnes přesunem výrob do asijských zemí. A nezaměstnanost je toho následkem. A naši politici nás přesvědčují, že musíme „zvýšit konkurenceschopnost“ aby se naše zaměstnanost zvýšila.

 3. Ruda51 napsal:

  Xavere, zajímavé, poutavě napsané. Nenapadá mne řešení, ani neumím odhadnout další exodus z J na S, resp. z V na Z. Na druhou stranu, při čtení tvého příspěvku, jsem si plně uvědomil, jak v zásadě je nevýznamné, že lidovci trvají na ministerstvo zemědělství :-). Někdy mne překvapí, jak dobře situovaní naši přátelé, jejichž dětí po studiích žijí na Západě, říkají: my je chápeme, že se nechtějí vrátit domů, do těch švindlů a politického mafiánství. Při tom, na těch švindlech se jejich rodiče kolikrát aktivně podílejí a pak uzavřou téma: stejně takový plat jako v Londýně v ČR neseženou.

 4. Admirál napsal:

  „Nepleťte se do jejich válek. Ať se tam vzájemně potrestají bez nás!“ Ludvík Vaculík, kniha fejetonů „Říp nevybuchl“.“
  Jejich války, pokud by si dal člověk práci s důkladným hledáním příčin, po většinou nejsou jejich. Jde o boj o suroviny, strategická území atd. vedený mocnostmi západního světa na jejich území.

  Vývoj v Libyi, Sýrii a jinde v poslední době je toho jasnou ilustrací.

  Autore, co s tím?

 5. český maloměšťák napsal:

  No přece když se každý bude starat jen o sebe – jak nejlépe umí…tak pak vznikne všade kolem taková vlna bohatství, že dojde k jeho prokapávání i k těm dole, respektive i ty vedle ta vlna pocáká. Pocákávání bohatstvím – to je řešení.
  A je to, Admirále.

  Tak, a teď se hezky – jak tady všichni stojíte…polibte se ve znamení lásky a ve znamení rovnosti
  se pocákejte, dobří katolíci mohou přidat nějaké heslo nebo slogan.

  • Slim napsal:

   RYS OSTROVIDNY

   Dekuji za instruktivni komentar!

   Pisu na pocitaci, kde je vic azbuky nez latinky, proto jsem zkomolil PALAC/Dom pionierov/

  • VaclavP napsal:

   Pane Maloměšťáku myslíte , že před 100 lety se někdo o lidi v Evropě staral ? A jaká byla pozice Evropy před sto lety a jaká je dnes

   • český maloměšťák napsal:

    Jaká ?

    • VaclavP napsal:

     Dnes je to Ostrov blahobytu na který je utočeno ze všech stran. Asie nám krade patenty a znalosti, Migranti práci a politici které si volíme brání jakýmkoli změnám, protože ty nevyhovují těm kteří momentálně z toho blahobytu těží.Je to jako ve fotbale Viktorka, všichni po vás jdou a chtějí na vaše místo.

     • vlkp napsal:

      Václeve, nesouhlasím ani s tečkou za větou, z toho, cos právě napsal, ale nedal bys něco na téma Vánoce v Singapuru? S fotkama a tak?

     • Plsik napsal:

      …“Asie nám krade patenty a znalosti“…
      Tak, tak, Japonci to delali cela 60.-80. leta, Cinani od konce 70. let az do dneska.

 6. Firefly napsal:

  at si lide pochoduji a stehuji se. Na to maji svobodne pravo.

  Jen nesmi cekat, ze se nekdo nekde o ne bude starat a krmit je. Ze jim nekdo neco da. Ze jim nekdo promine, kdyz se nebudou chovat podle zvyku mesta, do ktereho dosli. A ze se s nima nekdo rozdeli o pravo spravovat zemi, kterou nebudovali a kterou nevlastni.

 7. český maloměšťák napsal:

  Zemi někdo vlastní ?
  A kdo ?

  Města mají pravidla chování stanovena městskými zvyky ? Každé město jinými zvyky ?
  A vesnice taky ?

  • Firefly napsal:

   zemi nekdo vlastni ? Jo, jeji obcane. Kdo jiny.

   A nelibi se vam primer s mestem ci vesnici ? Tak si vemte za meritko kraj, stat. Kazdopadne tezko muze chtit po ostatnich, aby se mu prizpusobovali. Leda, aby ho nechali na pokoji.

   • český maloměšťák napsal:

    Uff, tak je to tedy.
    Víte, já už se lekl, že ty vesnické zvyky nikdo z příchozích nebude musit brát vážně, jen ty městské. To je moc dobře , že jste to vysvětlil, já už se lek, že např. muslim nebude musit chodit každý pátek do hospody a mastit mariáš a o Velikonocích že nebude do sebe lámat kořalku po velkých..To by totiž vážně narušilo místní soužití – lokální komunitu a její soudržnost..

    Jen s tou zemí mám stále tak trochu problém , víte jak tvrdíte že patří občanům té země – co s případy, kdy tu zemi vlastní cizinci ? Vyhnat je ? Co s jejich domy – zbourat ?

 8. Ernest napsal:

  „už dlouhá léta proudí v různých formách finanční aj. prostředky do rozvojových zemí: do likvidace chudoby a podvýživy, do zařízení na zásobování pitnou vodou, do zdravotnictví, školství“.

  „To, co s uprchlictvím a migrací souvisí stejně jako hlad a bída, je ovšem válečné běsnění v různých částech třetího světa. Paradoxně to jediné, čeho je tam dostatek, jsou zbraně. Dodávané Severem (ale i Východem a Západem – nutno dodat) legálními i jinými cestami jako možná nejvýnosnější obchodní artikl“. KONEC CITÁTŮ.

  Skutečnost je taková, že z tzv. „rozvojové pomoci“ mají zisk především FIRMY ze temí, které „pomoc“ poskytují, dále je faktem to, že velká část „pomoci“ je realizována vyzbrojováním „spřátelených“ režimů a nemalá část je rozkradena loutkovými představiteli těchto zemí. A dále je faktem, že ve skutečnosti země, které pomoc poskytují, nemají zájem na tom, aby se rozvojem chudých zemí vytvořila konkurence nadnárodním firmám, protože by temto firmám klesl zisk. Prostě ta „rozvojová pomoc“ chudým zemím je jenom novou formou kolonialismu.

  • Občan napsal:

   Nevím zda to bylo UNESCO, UNICEF nebo „Lékaři bez hranic“, nicméně někdo z těchto tří nepříliš dávno zkonstatoval, že z „rozvojové pomoci“ se adresátům dostane maximálně 10%. „Zbylých“ 90% spočine ve chřtánu všemožných „agentur“, „neziskovek“, „proudžektů“ a jejich „managerů“, jakož i západních firem, které to „realizují“.
   Ano; je to neokolonialismus jak vyšitý.

 9. XY napsal:

  No, musím se omluvit Xaverovi za to, že mu tady plevelím, ale chtěl bych vám všem popřát hezké svátky, plné klidu, míru pokoje, vlkovi a všem debatérům hodně zdraví a jedno obzvlášť upřímné přání si nechávám na konec – nežerme to těm politikům tolik a nechme je chvíli, ať dělají, co umějí. Když to s nimi nepůjde, ještě pořád jim to můžeme rychle spočítat.
  Tak se tu mějte hezky. 🙂

 10. vonvarad napsal:

  Populační exploze v evropě nebude dokud budou existovat důchody.
  Není bez zájimavosti ,že nejvetší nárust populace mají státy které nemají důchodové zabezpečení.

  Pro ulhaného demagogického vlka jsem zvědav kdy mi zablokuje i ostatni nicky pod kterými tady píšu zvlášt ten kdy si spolu notujem na stejne notě jsem zvědav kdy ho odhalíte.

 11. VaclavP napsal:

  Ano máme bílou knihu IT od pana Prakse a teď Bílou knihu imigrační politiky od Xavera.
  Babiše bych chtěl jako šéfa ve firmě, ale oni totálně ve vládě ignorujou problémy co lidi trápí. Dluh řešit nebudou aby neublížili růstu nerůstu, školství a migrace je netrápí.

 12. Xaver napsal:

  Až teď jsem zjistil, že v poslední větě článku vypadlo poslední slovo. Správně tedy je…“což u něj není nikdy jisté“.

 13. derovon napsal:

  Je to fascinujíci přesně jak v knize Enderova hra ,hral jsem si přesně jak v ni, fascinujíci je že vyšla v 80 letech kdy o internetu nebylo ani potuchy,jsem opravdu zvědav kdy ty nicky objevíte.

 14. Hladis napsal:

  Internet je hold plny zajímavých existenci. Zazil jsem dost dusevne nevyrovnanych lidi, kteří se pod několika nicky klidne hadali sami se sebou. Dokonce i menili prubezne pohlavi 🙂 Vetsine byli stejne jen pro smich. Minutu ticha a politujme tyto chude duchem a frustrovane ci jinak deprimovane osamocene jedince, jejichz jedinym smyslem života je delat ze sebe blbce na internetu. Amen.

  • Firefly napsal:

   já se přiznávám, nick jsem změnil. Starej nick byl trochu zavádějící, trochu odkazoval na jiné hodnoty. Občas někoho. Novej možná taky, určitě pro ty co nevěděj o co jde, inu což.

   😉

Komentáře nejsou povoleny.