Pyšnější než Pyšná a hvězda zlatější než ta na čele princezny Lady


tak  nějak  bych  charakterizoval  Zemanovu  štěpánskou  televizní koledu. Patřím k těm, kteří  upuštění od  tradice novoročních  projevů  nepovažují  zrovna  za  šťastný nápad.  A  odvolávat se při tom  na  Masaryka  nebo Beneše je  asi stejné jako se  dovolávat  v  tomto  směru  Háchy.  Který prý  ještě  v roce1942 a 1943, pár  měsíců po Lidicích  se dovolával pevného postoje  národa  ve věci konečného vítězství  říšskoněmeckých zbraní…. A  že  tradici  projevů na  Nový  rok zavedl  Gottwald?  To  jako má  vadit  v zemi, jejímž  základním právním  stavebním kamenem je  právní kontinuita  s  bývalým  režimem?

Ale  co,  termín je  drobnost. Nicméně  Vánoce jsou  časem  televizní pohádky.  Tedy  zejména.  A jakékoli  vystoupení tedy  si musí  nechat líbit poměřování s nehynoucí  klasikou ze  všech pohádkových klasik – zejména s  Mrazíkem,  Pyšnou  princeznou a  Princeznou se zlatou hvězdou na  čele… Jistě mi prominete, že  Mrazíka  ze  srovnání vynechám. Přiznávám, že  jsem mu nějak nepřišel na  chuť . Nehledejte  v tom  žádnou  ideologiii  a  naštvanost  na Rusa  po  roce 68, prostě mi nesednul a basta.

Takže  zbývá porovnání  jen  s těmi  dvěma   úplně  nejpohádkovějšími  příběhy , co  české obrazovky  znají….

Věru  těžké, přetěžké soupeře  si  Miloš  I.  vybral. A podle  mne  prohrál.  Protože  si  umanul,  že  bude ještě  pyšnější  než  Pyšná a  že  se  odprezentuje  jako  ještě  zlatější hvězda,  než ta , co  má  na  čele  nesmrtelná  princezna  Lada.

Čím že se zejména  pochlubil, ve své  roční  prezidentské  inventuře slibů s nimiž  nastupoval  do  úřadu? Vystřihl jsem  jej  přímo z projevu -sliby  holé  bez prezidentské omáčky.

Dal jsem vám pět základních slibů.

Ten první byl slib, že nebudu vyhlašovat amnestii a že nebudu udělovat milosti s výjimkou případů nevyléčitelně nemocných, kteří se nedopustili závažného trestného činu.

Druhý slib se týkal zlepšení vztahů České republiky s institucemi Evropské unie. Tak jako v sídle většiny evropských hlav států, i na Pražském hradě vedle české vlajky vlaje vlajka Evropské unie, jímž jsme členem.

Pokud jde o třetí slib: zavázal jsem se, že stabilizuji Ústavní soud, který byl v té době na pokraji kolapsu pro nedostatek ústavních soudců.

Čtvrtým, předposledním slibem, byl závazek, že třetinu svého platu budu odevzdávat na splácení státního dluhu. 

Pátý, poslední a nejsložitější slib. Ve svém inaugurační projevu jsem se zavázal, že se pokusím spíše sjednocovat, než rozdělovat 

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/vanocni-projev-milose-zemana-dih-/domaci.aspx?c=A131226_135359_domaci_hro

Podívám se tedy  na  to, co  Zeman v éře předprezidentsví /údajně/ sliboval a  jak to jeho sebehodnocení vidí  vidí  občan  vlk.

Slib první  – neudělovaní  milostí…..

Holedbat se právě  tímhle, zejména pokud to zní  z  úst  člověka  typologicky  představovaného  zrovna  Milošem  Zemanem,  mi  zní  jako  hodně  špatná  groteska.  Člověk,  který  se snaží  doslova  vykrádat  ústavu  a mocensky  expandovat  tam, kde nemá  vůbec co  dělat a to zcela vědomě  a  on se chlubí  tím,  že  jistou  stabilní a uznávanou  pravomoc nehodlá  používat?  Aby  prý  nepustil otcovraha  nebo  známého  sportovce, co má na svědomí  bouračku se třemi  mrtvými  nebo  nepustil na  smrt nemocného  velkogaunera, který  se po  propuštění zázračně  uzdraví?

Mno!  Zemanisté / zemanista  podle  vzoru jehovista/ se mnou sice budou prudce nesouhlasit,  ale  já  bych uvítal,  kdyby  prezident  si  tuto  zdrženlivost  uložil  jindy a  jinde!  Například při jmenování  vysokoškolských profesorů  nebo členů  vlády!  Zde je  více než na  místě. A nikoli  dát / konečně/ průchod  osobní pomstě!

Jinak  neudělovat milosti mi přijde buď  jako  zbabělost nebo  nevíra  v  práci  prezidentského  servisního okolí  či   a to je ještě  horší -nedůvěra  ve  svůj  vlastní  úsudek.

Jestli  je propuštění  otcovraha  milostí nebo jen pokračováním trestu jinými prostředky,  na  to bychom se  museli zeptal  Odložila  ml.  A  Zeman při své  sečtělosti  snad zavadil  o jméno  Sofokles. Neudělal by  špatně, kdyby  vzal do ruky  Oidipa.. Šimůnek a jeho bouračka?  Poměrně  záhy  po propuštění se ukázalo,  že   jeho milost  byla, byť  nevědomky, zejména humanitární.  Neb  ta  s kosou  po něm  rychle  sáhla.  A  případ poslední?  Milosti podvodné?  Věří  snad  Miloš  Zeman  tak málo sám sobě  a své schopnosti  správně  zvážit? Pokud  ano,  co pohledává na  Hradě?

Slib druhý- vlajka  EÚ  a vztah  k  EÚ

Jestliže  má  prezident  republiky  výsostnou potřebu  zdůraznit  jako  zásadní  splněný  slib  občanům  vyvěšení  vlajky  Unie  na  Hradě,  pak mi  nezbývá  než konstatovat omšelé  – malý ten, kdo má jen malý  cíl!  A že  jel orodovat  do Bruselu, kvůli  hrozícímu trestu  za  neaktivaci služebního zákona?  Pro mne  holá povinnost. stejná  jako, že  podepisuje  jmenovací  dekrety  soudců..

Slib třetí –  doplnění a stabilizace  Ústavního soudu….. Podle mne  naprosto nutná a neodkladná práce!  Nutno  ovšem konstatovat, že  v podmínkách neskonale  pro  prezidenta  komfortnějších  než  měl při svých kterýchkoli  dřívějších  nominacích kterýkoli z jeho předchůdců!!  Prostě  jasná  levicová  většina  v  senátu  říkala, že  když  Zeman  nedá nějaká  naprosto  neakceptovatelná  jména, jeho kandidáti hladce  projdou!  Není  ani tak zajímavé,  koho mu senát  odsouhlasil. Jako  ta  dvě  jména, jež mu  byla  zamítnuta.

Prvním  byl lidovec  Výborný!  Soudce zpravodaj  ve věci  církevních restitucí!  Takže  zemanisté,  jak se vy  vyrovnáváte  s  tímhle  návrhem na  ústavního soudce?  Vy   věční  bijci  církevních  restitucí obecně  a lidovců, v  souvislosti s  nimi  obecně?  Moc  se těším  na to, co konkrétně k tomuhle  jménu  předvedete  v  diskusi!

Druhý  zamítnutý  je ještě  zajímavější případ – soudce Sváček.  Kterého  levicová  senátní  většina  pohřbila  už  Klausovi.  A Zeman, podle mne, se škodolibostí  a sebestředností sobě  vlastní,  chtěl otestovat  senát.  Na  jak  velkou  osobní  grupu  senátorů  může spoléhat. Tahle  nominace byla  vědomou provokací a urážkou  nezemanovských senátorů, kteří v první  volbě  Klausovi  Sváčka  odmítli.  Jsem  rád,  že se totéž přihodilo i  Zemanovi!  Jinak bych  byl musel konstatovat,  že  český senát  je plný přímých potomků  Caligulova senátora  Incitata..

Celkově, kdyby  za tohoto poměru  sil v  senátu  nebyl hladce  senát  US, bylo by  to  na prezidentskou  abdikaci.

Slib  čtvrtý – prezidentský  dluhový  fond

Je  chválihodné,  že  prezident  ten  fond  založil   a že  do něj posílá, podle  svých slov,  třetinu svého platu.Nicméně  – tohle očekáváte, vy, co jste  jej  volili,  jako  jednu  z hlavních  činností prezidenta?  A nebo má být prezidentský  úřad  o úplně něčem jiném?   A je  to  hodno  chlubení ve  výroční  bilanci?  Zkuste  si představit, že  tohle  sděluje  Obama  Američanům  ve  Poselství o stavu unie…  Já  sám váhám zda to mám označit  spíše za  směšné  či trapné.

Takže  se dostáváme  ke  slibu závěrečnému  – pátému…. Který  podle  ne  jako jediný  stojí  za  opravdovou, hlubokou a poctivou bilanci! že  bude spíše prezident  sjednocovač než prezident  rozdělující…

No  když  zvážím  naprosto  trapnou, ba  hloupou  aferu  s  profesurou  Martina  C. Putny…. soustavné  vzkazy  do  řad  sociální demokracie,   jasně  vznešené  nároky na  kádrování  budoucích  ministrů, tak  se ptám,  kde je  nějaký  náznak  té  údajné snahy  po  sjednocování?

Co  si  lidé  o Zemanovi a jeho politice myslí, se ukázalo více než přesvědčivě  v  parlamentních  volbách.  Kde  partaj s jeho jménem a s  ústředním heslem  Za  Miloše  Zemana!  drtivě propadla. Naopak  Kalouskové  s  heslem právě opačným  udělali  výsledek, kterému nejspíš  před  volbami  nevěřili ani oni sami. Prostě  pokud  příkopy  mezi  voliči  současného prezidenta  a  zbytkem národa byly  po prezidentské  volbě  hluboké,  řekl bych, že  dnes  jsou ještě  hlubší. A nejen  to, Začínají se dost zřetelně  rýsovat  i  mezi  jednotlivými  částmi  množiny  těch, co  ho podporovali  nebo  aspoň k němu  zaujímali  neutrální postoj.  Tímhle  bych tak nějak měl končit. Nebudu.Ještě  si dovolím ze  Zemanova štěpánského projevu  citovat  toto:

…..a v souladu se svým ústavním právem jsem premiérem jmenoval nezávislou osobnost: Jiřího Rusnoka. A při jeho jmenování jsem řekl, že je to jediná cesta, jak dosáhnout vyvolání předčasných voleb.

Jinými  slovy- jmenováním  Rusnokovy  vlády  tedy zřejmě  Zeman  sledoval primárně  cíl  dosažení  předčasných  voleb?  Zajímalo by mne, jestli  tomu  sám věří nebo  jestli  si tak  rád  dělá  z  občanů  blázny..

Ocituji, pro  úplnost  i  pasáž  z  onoho projevu  ve  sněmovně,  který je, aspoň  dle  mého soudu,  nesen  jasným cílem  – zajistit  parlamentní většinu  pro Rusnokovu  administrativu, kde je  zmínka  o předčasných  volbách:

Jak dobře víte, prezident republiky ani vláda nemá právo rozpustit Poslaneckou sněmovnu. Toto právo má pouze Poslanecká sněmovna sama, ale přesto minimálně prezident republiky může učinit krok, který vede k rozpuštění Poslanecké sněmovny. Takový krok jsem učinil tím, že před jmenováním premiéra Jiřího Rusnoka přinejmenším vedoucí představitelé TOP 09 veřejně a opakovaně prohlásili – cituji: „Bude-li jmenována úřednická vláda, potom se připojíme k opozičním stranám a budeme hlasovat pro předčasné volby.“

Chci konstatovat, že jsem důvěřoval slovům těchto důstojných mužů, ale během tří dnů se stalo, že toto slovo porušili se zdůvodněním, že se situace změnila a že mají tzv. stojedničkovou většinu. Chtěl bych se pouze zeptat: Změnily se za ty tři dny nějakým způsobem poměry v Poslanecké sněmovně? Přibyl nějaký nový poslanec, ubyl nějaký jiný poslanec či změnil nějaký poslanec svůj názor? Nic takového se nestalo, a proto zcela logicky tvrdím, že byla-li stojednička předtím, byla i potom a naopak.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/projev-milose-zemana-ve-snemovne-pred-hlasovanim-o-duvere-vlade-pw3-/domaci.aspx?c=A130807_135001_domaci_skr

Moje  babička  by  tenhle  Zemanův  bod  komentovala  velmi  lapidárně? Sebechvála  chlapče, tak  ta smrdí…. prezident neprezident.

Já už  jsem sice pomalu v jejím věku, ale  přeci jen  prezident  je  prezident.. Takže  to popíši  jinak.  Vzpomínkou na  své  dávné dětství. Kdy  jsem musel, tak  jako řada z  vás,  nacvičovat na  spartakiádu. Pro normálního kluka  neskutečný  vopruz.

Mno a  když  bylo  finále,  tak  každý  den onoho velkého vystoupení, za které se dodnes  stydím,  bylo jiné  počasí.  První den  bylo nádherně  slunečno.  Následně  se ale povětří totálně  změnilo a lilo jak  z konve  my  jsme  si to totálně vyžrali v  bahně. A  co že  o těch  dvou vystoupeních  tehdy napsal Ruďas?

První den komentoval nějak takto:

Cvičence pozdravilo  i  sluncem nádherným  dnem  a umocnilo tak jejich mírové poselství a hold  stranickým a vládním představitelům  na  čestné tribuně..

A  druhý  den.

Ani  nepřízeň  počasí  nezastavilo  cvičence   v  jejich  nádherné  oslavě  budování  socialismu a  ani  bahno  rozmáčeného trávníku  nezmenšilo gejzír  vděčnosti straně  a vládě…

Bylo mi  tehdy 15…A připadla jsem  si  jako  úplný  hlupák…A  pamatuji si  to celý život. Tak nějak  si připadám  i při  hodnocení  Zemanova pátého  bodu.

Kdyby, na  základě jeho  velmi usilovného projevu,  aby poslanci  dali  Rusnokovi a spol  důvěru, byl  úspěšný,  nepochybně  bychom  byli včera  slyšeli  něco jako:

Z hrdostí mohu  říci,  že  vlád a Jiřího Rusnoka  , přesně  jak jsem  chtěl dostala  důvěru a  dovede zemi  zcela jistě  k  volbám v  řádném termínu. Jak se sluší a patří..

Prostě Zeman nezklamal.  Je  pyšnější a sebestřednější  než  Pyšná princezna. A  má se  za  daleko zářivější  hvězdu než je ta  na  čele  princezny  Lady….

Nevím jak vy,  ale  já  bych  se příště na Vánoce bez něčeho takového docela rád  obešel. Mně bohatě  stačí klasika. A doufám,  že  pan prezident  našel  pod  stromečkem  , mezi jinými  dárky  také  výkladový  slovník. Kde není  vytržena  stránka  s  heslem  SKROMNOST…

Nicméně i kdyby  ne,  jestli bude  Zeman dobrým nebo špatným prezidentem, se, při  všech  výhradách, které k němu  chovám,  na základě necelého prvního roku v úřadě,  ještě  ani zdaleka  říci nedá.  Prezident  je  ústavní  funkce pro opravdu  zlé  časy.

Opravdu osudové  krize, která  jediná prověřuje  charaktery a rodí nebo láme osobnosti, jsme – naštěstí -v  roce 2013 byli ušetřeni. A teprve  taková  událost  nám  řekne, z jakého  kovu je  občan Miloš  Zeman.  Když se ukáže , že  z hodně  ryzího,  rád  s emu následně omluvím. A  chci věřit, že  by  to tak  skutečně bylo.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

170 reakcí na Pyšnější než Pyšná a hvězda zlatější než ta na čele princezny Lady

 1. Hladis napsal:

  Mno ja to nevidel ale dle reakci všude mozne to vypada na slusny trolling vanocnich svatku prezidentem 😀 To i Breznev mel teda lepsi projevy k detem, kde nikde nemlel nic o sobe, strane a socialismu, ale detem jen popral. Na vanocni svatky vystoupi prezident a zacne tam zvanit o tom, jak je dobrej ? Mno chudak kapr v brise asi chtěl ven.

  Jinak ja na spartakiádu nacvicoval rad, ale nikdy jsme do Prahy nejeli a nacvicovani bylo v telocvicne 🙂

  • strejda napsal:

   Hladisi, ve Vašem prohlášení jsou jen dvě tvrdá fakta. (1) Neviděl jste letošní vánoční projev Zemana a (2) poslouchal jste projevy Brežněva k dětem. Velice zajímavé a poučné, při jakých příležitostech Brežněv řečnil k dětem? V Artěku? Poslouchal jste to rusky nebo v překladu od tlumočníka.
   Kolik Vám bylo let? Nebo to bylo uveřejněno v Sebraných spisech Velkého státníka?

   • Hladis napsal:

    Tu chybu jsem napravil a projev jsem si pustil ze zaznamu na YouTube. Nastesti kapra v Recku nejedi a bylo to s prazdnym zaludkem. Nemam cokoliv co menit na napsanem. A uz tak ani nevim, proc na takovy okopavaci post bych mel dal reagovat. Ja mam vysoke holinky.

    Breznev/Zeman 1:0

    • strejda napsal:

     Hladisi, bohužel jsou chyby, které se napravit nedají. Je fajn, že jste si projev pustil a poslechl a je to Vaše věc, jak se Vám líbil. Proti tomu nemám námitek.
     Ale Váš metodický postup, kdy hodnotíte z druhé ruky je špatný, to snad víte. Ovšem já nevím jak to děláte často.
     Skutečně znáte projevy Leonida Iljiče k dětem? Klobou dolů, myslel jsem si, že jste mladší. Ani já, kmet, jsem je nikdy neslyšel, což o to, ani jsem nevěděl, že někdy měl Brežněv projevy k dětem.

    • strejda napsal:

     Ještě poděkování za toho Brežněva. Je to skutečný skvost. Jen mu není až tak dobře rozumět. Vůbec jsem netušil, že něco takového pobíhá po netu. Nezbývá mně než Vás pochválit za přehled jaký máte. Nenapadlo by mně, že se někdo zabývá starými projevy dávno mrtvých státníků. Já na něco takového ale čas nemám. Vidím však, že se ovšem musím mnohému učit.

 2. strejda napsal:

  Když chci psa bít, hůl se vždy najde.

  • kočka šklíba napsal:

   Souhlasím se strejdou, nic jiného se od Vás vlku nedalo očekávat ;). Ale vypíchla bych něco z Vašeho psaní.
   Za prvé: „Nevím jak vy, ale já bych se příště na Vánoce bez něčeho takového docela rád obešel. Mně bohatě stačí klasika.“
   Klasika jaká, plácání předchozích presidentů?
   Za druhé, je to osobní, Vaši obdivovatelé samozřejmě nebudou souhlasit, nejsou to „zemanisté“ jsou to (podle předchozího vzoru) „vlkovisté“ ;): „Moje babička by tenhle Zemanův bod komentovala velmi lapidárně? Sebechvála chlapče, tak ta smrdí…. prezident neprezident.“
   Souhlasím s babičkou, ano sebechvála smrdí, ale nezdá se, že byste u sebe toto rčení uplatňoval, spíše naopak, a tím jste, jak Zemanovi tak Klausovi, opravdu podobný ;).

 3. Bob napsal:

  Víceméně souhlasím s Vlkem.
  Já osobně jsem Zemanův projev ignoroval (jsem asi víc konzervativní, než si myslím a mám vyhrazen čas 1.1. ve 13 00).
  Jediné co mě (zatím) uklidňuje, je to, že si pořád myslím, že Zeman je lepší, než kdyby tam byl ten ušlechtilý….
  Jakkoli s blogem ( a Vlkem) souhlasím, mám dvě výhrady.
  Ti, co nacvičovali Spartakiádu, nemohli za to, že tato byla zneužita.
  Já osobně (a i moje maminka, zanícená Sokolka) jsem ve Spartakiádě viděl spíš návaznost na Sokolské slety.
  Poslední věc, za kterou bych Zemana kritizoval je (pokus o) nejmenování Putny profesorem.
  Velmi pravděpodobně, kdybych byl v Zemanově kůži, tak bych toho Kašpárka, který podle mého dělá profesorskému stavu ostudu profesorem nejmenoval (a jeho orientace by v tom žádnou roli nehrála).

  • zemedelec napsal:

   Pane Bob.
   Hodně s Vaším příspěvkem souhlasím.
   Já si zase nevyhrazují čas 1.1. ve 13:00
   Slibů a vizí jsem slyšel už hodně, hlavu by si měl Klaus umývat jinde a ne v televizi.

 4. Admirál napsal:

  Na Zemanově projevu nebylo nic senzačního, neřekl nic nového ani kontroverzního (kdo v tom kontroverzi nachází, musí šťourat hóódně hluboko).

  Že ho za projev strhá mainstrém se dalo čekat. Strhal by ho, kdyby řekl cokoliv. Že se k mainstrému přidá vlk je na pováženou.

  U mne to má Zeman za vánoční projev z 0 bodů.

  Body u mne naopak získal za ohlášenou účast v Soči.

  Mnohem zajímavější je dění okolo sestavování vlády. Dají se najít i celkem zajímavé informace .http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Znamy-advokat-zminil-realnou-hrozbu-pro-existenci-CSSD-A-pridal-souvislosti-298187

 5. Sylva Šauerová napsal:

  Já bych byla přísnější. Srovnání s Havlem a Klausem (kteří podle kočky šklíby „plácali“), provedly už LN, vcelku se trefily : Havel v prvním prezidentském projevu mluvil o svobodě naší i svobodě ostatních středoevropských národů, vyslovil svou vizi o budoucnosti země, Klaus mluvil v r. 2003 o EU a nabádal lidi, aby k volbě o vstupu do ní přistoupili zodpovědně; občanům pak poslal vzkaz, co všechno mají vyžadovat od svých politiků. To bylo to „plácání“. Miloš Zeman mluvil sám o sobě v projevu „spatra“, ve skutečnosti však s očima upřenýma na čtecí zařízení. Kila problémů v zemi, jaký na ně má názor, jsme se nedozvěděli. O budoucnosti země ani slůvka. Miloš Zeman je již jen stínem někdejšího politika zkraje 90. let. A bohužel, také stínem člověka, který dokázal relativně energicky bojovat v prezidentské volbě ještě před necelým rokem (doporučuji pro porovnání znovu se podívat na některou z předvolebních debat). Schází doslova před očima.

  Ale zpět : Alžběta II. mluvila ve svém vánočním poselství taky o sobě, resp. o své rodině. Jaký je, resp. může být mezi takovými dvěma vánočními vystoupeními rozdíl, pochopí každý, kdo rozumí angličtině alespoň tak, aby zaznamenal opakovaná slova „service“ a „duty“ nebo také slovo „humbled“. To se panu Zemanovi rozhodně nemůže stát. Člověk, když se tak dívá na Monarch Reflects On 2013, a učiní srovnání, se musí stydět. A když tak čtu nejen zdejší komentáře, znovu se mi vybavuje, co před lety už tvrdil Vojtěch Cepl : Češi vůbec nevědí, co mají od svých politiků vyžadovat.

  • zemedelec napsal:

   Paní S.Š:
   Já vím,raději byste slyšela i našeho šlechtice.
   Moc se na mne nezlobte,za ten šťouchanec,ještě bude příležitost se vyvztekat.

   • Sylva Sauerova napsal:

    Nezlobim se, pane zemedelce, ono s tou slechtou je to tak : byli a jsou zvykli sve zemi slouzit. Ale to je zbytecne psani. A koho bych slysela radeji ? Vite, ze vlastne kohokoliv z te plejady kandidatu, jisteze s vyjimou Bobosikove, Okamury nebo toho potetovaneho umelce, jmeno jsem uz zapomnela. Loajalni bych nepochybne dokazala byt k Roithove, Fischerove, Dienstbierovi a dokonce i k Premyslu Sobotkovi (pozor, ne ze bych je nekritizovala, bylo-li by to zapotrebi). Nikdo z nich by totiz nehovoril o „idiotskych ustavnich zvyklostech“ nikdo z nich by se nepokousel o prevrat v soc. dem., nikdo z nich by neodmital jmenovat profesory, doporuci-li je prislusne akreditacni komise a splni-li vsechny zakonne predpoklady, nikdo z nich by nerikal, ze sudetaci dopadli dobre, protoze taky mohli viset, nikdo z nich by nemel vlastni politickou stranu, za niz by delal volebni kampan, nikdo z nich by ve sve blizkosti nemel dluhoveho vymahace bez bezpecnostni proverky, nikdo z nich by neurazel rektory nepozvanim na Hrad ve vyznamny den statu, a nakonec, vite, ze dnes bychom uz docela nepochybne meli noveho predsedu vlady ? Tam, kde ustava nestanovi zadne terminy, jsou predstavitele statu povinni jednat bez zbytecneho odkladu. To jen tak co jsem si namatkou vzpomnela. Kazdy z tech, ktere jsem vyjmenovala, by byl pro nasi zemi lepsi.

    • Rošádek napsal:

     Já souhlasím se S.Š., s jedinou výhradou: já bych dal před Zemanem přednost i tomu potetovanému profesoru hudby 🙂 Myslím, že ten by celkem taky nic nezkazil, a určitě by nedělal žádné brikule.

    • Vojnov napsal:

     Paní Sylvo, obávám se, že Váš pohled na šlechtu je poněkud naivní. Se šlechtou je to pravděpodobně stejné, jako s každou jinou skupinou lidí. Jsou tací šlechtici, kteří se snaží konat tak, aby udělali svět okolo sebe lepší. Jsou tací, kteří zneužívají své moci, kde mohou. A mezi těmito je střed, který má tu trochu od toho, tu od druhého.

     Pokud by šlechta historicky sloužila státu (tedy normální lidem) a neposluhovala (své) vrchnosti, nebylo by nutné ji svrhávat. Šlechta (jako stav) svou historickou roli už dohrála. Stejně jako Církev. Už bylo načase, chtělo by se říci.

     Staří židé každých 40 let mazali dluhy a přerozdělovali majetky tak, aby měl „každý stejně“. Protože už tehdy ten, který psal Zákon, věděl, že majetek je moc. Velký majetek je velká moc. A moc, jak známo, korumpuje.

    • Admirál napsal:

     Pokud paní S.Š. tvrdí,

     „Kazdy z tech, ktere jsem vyjmenovala, by byl pro nasi zemi lepsi.“, je třeba Zemana podporovat.

     Ani si zřejmě neuvědomujeme jeho cenu pro tuto zemi.

  • Puck napsal:

   Podle úrovně kandidáta se dá soudit i na úroveň akreditační komise. 🙂
   Nu, a po Putnově převolební agitce, … Pusťte si video, opravdu slušný výkon od pana Putny. Tedy výkon komika, ne budoucího profesora.
   http://www.lidovky.cz/tri-plus-jeden-duvod-proc-zeman-nema-rad-putnu-fo8-/zpravy-domov.aspx?c=A130517_153049_ln_domov_pef

 6. Laco Grőssling napsal:

  Na České pozici jistý Brabec vypotil k projevu prezidenta :

  Miloš Zeman nepromluvil jako státník s širším rozhledem, ani se nepokusil o bystrou analýzu české společnosti, jak by občan očekával a na což byl zvyklý například u Václava Havla.

  Prostě, co čekat od mainstreamu českých žumpálistů ? Napsal jsem to tu v článku „Výchova žumpálistů Babišem“ . V mainstreamových médiích ( těch co žijí z reklamy ) je to jako při vstupu do Dantova Pekla, nad vchodem je nápis „Zanechte všech nadějí ( v očekávání kvality ), kdož vstupujete“.
  Že se k mainstreamu přidal i Vlku, ačkoliv z reklamy nežije, mě už nepřekvapuje.

  Jó to takový Havel v roce 1990, to byl státnický projev ! Všichni si dodneška pamatují slavné „Naše země nevzkvétá“. A čekali, že má v rukávě nějaké řešení na podporu rozkvětu. Výsledkem 24 let stimulování květinky jménem Československo je redukovaná ( Masaryk se zasloužil o stát, Havel o jeho rozpad ) a nesplatitelně zadlužená země, ze které si ten státnický prezident taky neváhal utrhnout svůj lísteček ( místo aby jako Zeman založil fond na podporu státu ).

  Jó, to byl státník, ten viděl dalekóóó a všem nám to taky státnicky řekl, kdepak Zeman.

 7. Jan Čermák napsal:

  Projev jsem neviděl, už dlouho si podobné věci odpouštím. Ale viděl jsem zprávy na ČT1 a tam byl uveden slovy: „politikové si myslí, že to byl špatný projev“ , „nezávislé a objektivní zpravodajství.“
  A to jsem sem chtěl napsat, společnost je skütečně hluboce rozdělená, včera jsem málem inzultoval švagra, a je fakt, že Zeman asi není ten co by ji dokázal spojit. Ale ptám se, je někdo takový? Je něco takového možné? Je možné smířit Ocupy Wall Street a Tea party? Jsem v tomto skeptický.

  • Laco Grőssling napsal:

   Tak, tak. Já rovněž.

   • tresen napsal:

    Pane Grősslingu, můj skepticismus v tomto směru roste, kdykoli si přečtu vaše příspěvky.
    Ale pak si uvědomím, že příkopy, co mě dělí od nositelů některých extrémních názorů, zasypat prakticky nejde. A musím pak konstatovat, že o to ani nestojím.

    • Admirál napsal:

     A víte tresni, že si už v posledních pár letech myslím totéž?

     • Laco Grőssling napsal:

      No a potom ty tábory smiřujte, že ? Sisyfovský úkol. Však se o něj ani Havel, ani Klaus ve své době nepokusili.

    • Ernest napsal:

     Tak, Tak, nestojíte a NIKDY jste nestála. Je to logické a dá se to pochopit. Ale potom nekritizujte Zemana, že národ nespojuje. A nekažte bludy o neexistenci třídního boje.

  • Soumar napsal:

   Je možné smířit někoho, kdo si přeje respektování základních občanských práv včetně práva na soukromé vlastnictví a někoho, kdo tvrdí, že má nárok být živen?
   Je možné smířit okradeného a zloděje? hostitele a parazita?

   Není. Dokud je parazitů málo, je možné je tolerovat v zájmu různosti. Přibývá-li jich, jedna strana musí vyhrát.

   • Laco Grőssling napsal:

    Soumare nezačínejte tu s třídní nenávistí, mohl byste se ocitnout na ostré hraně rozličných buržoazií zavedených zákonů.

    • táta napsal:

     SOUMAR

     JSTE přesně dokladem proč jednou možná opět vyhraje další hitler,stalin.
     PROTOŽE ZAMENUJETE pojmi……..JE SAMOZŘEJMĚ PLNO PODNIKATELŮ na které se se to mé nebude hodit………..ale to je zase přesné že VY NEROZDĚLUJETE TY PARAZITY.

     DOBŘE to popsal nevím už kde a určitě to nedokážu přesně přenést………..ale je to v podstatě vtom že hodně dnešních mladých lidí oproti světu je pravicových bohužel na svuj život vztahují ty socialistické manýry………..což znamená ty tunely u nás……….když dost valná část těch nejbohatších přišla k majetku opravdu dost nečestným způsobem…….nazorný příklad je KOŽENÝ……..TO CO MU prošlo u nás zato ho chtějí američané vydat a na který majetek dosáhli tak mu zabavili………..ano ty paraziti na naší straně jsou ale zasadně to ovlivnují paraziti na VAŠÍ STRANĚ

    • Soumar napsal:

     Nejde o žádnou nenávist, ale o vzájemnou neslučitelnost. A už vůbec ne „třídní“ – neexistuje žádná třída politiků + poběračů státních prebend (ať už jde o dávky nebo státní zakázky).

     • Jan Čermák napsal:

      Nevím co myslíte výrazem :nárok být živen.
      Ale právo na život je jasně stanoveno v listině práv a svobod, v naší ústavě.
      A tudíž prostě nemůžete, kdyby jste se na hlavu postavil, nikoho nechat chcípnout hlady,oficiálně. Neoficiálně se to samozřejmě děje, a samozřejmě , že si za to vždycky můžou sami ty socky, co dělají celými 24 mld ročně deficit a Vy pak chudáčku musíte platit daně, i když placení daní je jasně sviňárna a už aby tu byl zpět ten zlatý středověk…
      A nazývat druhého člověka parazitem je neslušné. U Mládka Vám to bůhví proč vadilo…

     • Soumar napsal:

      Právo na život je právo nebýt života zbavován, nikoliv právo libovolnému lenochovi přinést pod nos pečená holoubátka a nepřinutit ho, aby se nějak na pečení či lovení holoubátek podílel, to jen tak na okraj.
      Nu a právě proto, abychom se neustále nehrdlili, kdo je menší a kdo větší parazit, kdo na koho pracuje, by bylo velmi záhodno dramaticky snížit státní rozpočet, drtivou většinu věcí odstátnit (nechť platí ten, co užívá) a zbytek, který stát musí zajišťovat (obrana, justice, bezpečnost, základní infrastruktura) financovat jednotnou daní.

     • Firefly napsal:

      Mýlíte se, pane Čermáku. LPS píše
      v článku 6) Každý má právo na život
      dále např. v článku 11) Každý má právo vlastnit majetek čí v článku 10) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno

      Zde je jasné, že jde o práva týkající „nebrání“ – života, majetku, důstojnosti aj. Nikoli právo „obdržení“ či o právo na státem zaručenou „údržbu“.

      Nikdo nemá právo na to, aby mu stát udržoval jeho majetek. Nebo život.

 8. vlasta napsal:

  Vlku Vaše až hysterická nenávist k Zemanovi shazuje vše co o tom napíšete. Docela by mě pobavilo slyšet státnický projev od pána knížete. To by teprve bylo „pochutnáníčko“ že? Ale jinak si myslím, že naše země už nemá budoucnost. Jen debilní obyvatelstvo připustí takové gigantické rozkradení a zničení všeho co ho živí. Kosu občas čtu proto abych si uvědomila jak hluboce odtržené od reality jsou některé názory prezentované na Kose. Obyčejní lidé mají jiné starosti.

 9. tresen napsal:

  Že přežití tohoto prezidentského období bude obtížné podobně jako za Klause, bylo jasné hned, jak vyhlásili výsledky volby. A že nutností bude maximální ochrana nervové soustavy, se potvrdilo hned zkraje.
  Takže zásada č, 1 : v době ohlášeného televizního projevu je nejlepší jít vyvenčit psa anebo okopávat záhony. Tentýž den omezit na minimum i sledování zpráv, protože sadističtí redaktoři do nich rádi zařazují výňatky projevu a posléze ho komentují buď sami, anebo si na to někoho pozvou.
  Zásada č. 2: pokud dojde k projevu neplánovanému a televize ho zákeřně zařadí bez předchozího varování, chce to okamžitě vypnout alespoň zvuk. Když projev pokračuje déle než dvě minuty, je lepší vypnout přístroj úplně. Pokud jsme zrovna na návštěvě a hostitel nemá dostatečně rychlé záchranné reflexy anebo se jedná o masochistu, který se poslechem prezidentovy řeči rád týrá, odebereme se urychleně mimo dosah. Po skončení celé neblahé epizody požádáme o léčebného frťana. Zdraví máme jenom jedno a podobné příhody mu nesvědčí.

  • Rošádek napsal:

   Já jsem taky projev neviděl, i když jsem byl v ČR. A řeknu to otevřeně: věděl jsem, že o nic nepřijdu. Věděl jsem, že bude špatný. Proč bych se o tom musel přesvědčovat? Nedělal jsem to ani u Klausových projevů.
   Ve zprávách jsem pak viděl jednu větu, ale ta mi bohatě stačila: to, jak se Zeman otřel o toho, který dal milost „vrahovi vlastního otce“.
   Takže nekonfliktní? Ani náhodou. Hajzl.

  • Laco Grőssling napsal:

   At děláte, co děláte, stejně Vás dostihl a pokud jste se na ten projev opravdu nedívala, donutil Vás pan prezident alespoň o něm uvažovat a to Vám nepochybně zabralo více času, než si projev poslechnout.
   Jako obvykle, dobrá práce, pane prezidente, opět jste vyžhavil oponenty do běla dalším vypuštěným balónkem..
   Nejhorší v dnešní mediální a informační době je, když je někdo ignorován, jako například Kalousek nebo Schwarzenberg, už mi začínají v TV scházet.

   • Laco Grőssling napsal:

    Jo a zapomněl jsem na napomádovanou premiérku ze Ždáru, tak ta mi s tím nasládlým úsměvem už schází taky, stejně jako Táňa Fischerová, co by jistě Česko spasila.

   • tresen napsal:

    No, vidíte, taky chápete, že ignorování je nejlepší cesta, jak s nemilovanými politiky vyběhnout. Nic jiného jsem nenapsala. No, vlastně jo. Že to je taky způsob, jak si uchovat duševní rovnováhu.

   • Rošádek napsal:

    Zeman a Grössling mají společnou jednu věc: oba nám kdysi slibovali, že odcházejí. Čímž ovšem chtěli ve skutečnosti říci, že se jich hned tak nezbavíme 😦

    • Laco Grőssling napsal:

     Rošádku, ale já jsem opravdu, pokud jde o to hlavní, blogové články, jinde zde na wordpressu.
     Od konce listopadu tam mám 12 nových článků.
     Zde jsem jenom okrajově, abych takové jako jste Vy nenechal v klidu.
     Dělá mi velkou radost, pokud Vás moje přítomnost zde dráždí, podobně jako balónky pana prezidenta. Asi máme něco společného.

  • strejda napsal:

   Tresni jste docela legrační, opravdu. Projev neposlouchat, ale komentovat, to ano. Je to skutečně zvláštní typ schizofrenie. Nevím jak to napsat lépe.
   Víte, teď budu zemanovsky sebestředný a nemusíte to číst, také to tak dělám u jistých politiků, jednoduše neposlouchejte nic a také pak o tom nic nepište. Není to složité a ušetří Vás to traumat, která tu písemně předvádíte. Když to dokáže streja, dokáže to i tresen.

   • tresen napsal:

    Proboha, strejdo, vám opravdu připadá, že tu komentuju Zemanův projev? To je divné…
    Já jsem tu přece pouze sepsala svůj recept, jak se takovému pokušení /a traumatům s tím spojeným/ úspěšně vyhnout.

 10. Soumar napsal:

  Původně jsem ten projev slyšet nechtěl (vidět už vůbec ne), ale nakonec jsem neodolal. Celkem kvalitně řemeslně provedený, ale myšlenkově malý a sebestředný (a to jsem si myslel, že v sebestřednosti Klause nepřekročí žádný… ale opravdu žádný politik). Tak to zkusím v podobném osobním duchu.

  Když už musím mít prezidenta, někoho, na koho se mám koukat pověšeného v rámu na zdi, někoho, koho bych měl respektovat jako hlavu státu, chtěl bych, aby to byl člověk, na kterého hledím nahoru. Který je očividně lepší než já, ideálně kterého ctím. U Václava Havla to platilo téměř bezezbytku. U Václava Klause v prvních letech, později už to bylo kaleno některými provinčními kroky.
  Ale ani jeden z oněch dvou prezidentů nebyl vychlastaný, vyžraný a vyhulený soused od piva; Havel sice kouřil, až si vykašlal plíci, ale s noblesou. Klaus i přes svůj narcismus nikdy nežvanil o sobě, ale vedl projev v duchu výhledů tohoto státu, nebo alespoň výhledů svého světonázoru. Dokonce i Gustáv Husák ve svých projevech mluvil chytře, o idejích, byť mnou nesdílených.

  Velcí lidé mluví o myšlenkách, prostřední lidé o věcech a malí lidé o lidech.
  Zeman je malý a prázdný. Nechci mít prezidenta, s kterým bych se ani nezastavil na ulici, natož že bych si koupil jeho knihu. To není o levo-pravém sporu.

  • Admirál napsal:

   Soumare, popište, jak se vykašlává plíce s „noblesou“.

   Moc se těším.

   • Laco Grőssling napsal:

    Bu, ha, ha, také bych si to rád přečetl.

    • Soumar napsal:

     Past sklapla; proč jste si vy dva vybrali z celého textu zrovna tenhle nepodstatný detail? Já bych vám to řekl 🙂

     • Admirál napsal:

      Proč jsem si vybrali z celého textu zrovna tenhle nepodstatný detail? Protože to byl úhelný kámen vaší krátké úvahy.

      Past sklapla.

 11. Puck napsal:

  Zeman si neuvědomuje, jak hluboká je propast mezi občanem a státem.
  O tom svědčí právě jeho prezidentský nadační fond. Stav konta k 15.12.2013 je 715.807,60 Kč. Takže necelý milión. To prezident jistě nepředpokládal.
  Kolikže těch miliónů stát dluží ? Zhruba 1.700.000 miliónů.
  Takže, než o skutečné snižování dluhu, jde o symboliku. Prezident chce jít příkladem a chce, aby občané podobně pomáhali republice ze šlamastiky.

  To by se ale muselo začít jinak.
  Český zlatý poklad vznikl z ničeho. Prvními zdroji peněz mladého státu byla Půjčka národní svobody. Prakticky celá suma byla upsána drobnými řemeslníky, zaměstnanci a prostými občany. Banky, zvlášť německé, se od půjčky distancovaly.
  Poslední sbírky na poklad, co si pamatuji, se konaly v 68.
  Nu a poklad je fuč, nikdo za nic nemůže. nebylo by vhodné, aby rozdíl mezi prodejní cenou a dnešní cenou uhradili ti, kteří poklad bez souhlasu občanů prodali ? To by byl vklad do fondu, to by pak aspoň někteří občané pochopili, že stát je jejich, a že je také jejich povinností, starat se to, aby přežil.
  Naopak, majetek státu se dále rozdává, a prezident mlčí.

  • VaclavP napsal:

   No tak stačilo v projevu požádat živnostníky aby platili daně, že jsou zrovna potřeba, ale pak by ještě musel požádat vládu aby ty daně utrácela rozumně a jako dobrý hospodář.

   • Laco Grőssling napsal:

    Václave, jinde jsem napsal, že stačí, aby stát důsledně vybíral daně a bude možné je dokonce snížit, tak jak to připravuje Fico. Slovenská laboratoř to prokázala a v přepočtu na naše podmínky aplikace slovenské zkušenosti znamená okamžité zvýšení daňových příjmů v rozsahu kolem 100 – 150 miliard Kč ročně. Věru prosby směrem k parazitům nepomohou. Jenže to by se muselo chtít, jakože dosud zejména Kalousek, ale ani Sobotka nechtěli.

    • VaclavP napsal:

     Hezký den Laco, jenže mi přijde, že je to o tom smiřování. Když těm živnostníkům napaříte daně a nevysvětlíte jim proč to děláte, tak taky nemusíte těch 100 miliard navíc vybrat. Nejsme v Rusku nebo na Slovensku aby silové řešení mělo největší úspěch.

     • Laco Grőssling napsal:

      VáclaveP, my si nerozumíme, já nepíšu, že by se měly napařovat živnostníkům daně. V článku ZDE : http://lacogroessling.wordpress.com/2013/12/16/uctenkova-loterie-a-registracni-pokladny-co-by-prinesly-v-cr/ jsem spočítal, co by přineslo důsledné vybírání daní po vzoru Slovenska. Dnes je realita taková, že prakticky každý OSVČ si dává nezdaněně až polovinu tržeb do kapsy a to včetně DPH. Dan ze zisku je pakatel.
      Výpočtem mi vyšlo oněch 130 miliard ročně na daních, které skončí v kapsách chudáků OSVČ nevykázané a nepřiznané. Ale to je jen špička ledovce. Hlavní úniky jsou samozřejmě u velkých firem, které obchodují ve stovkách milionů. Když k tomu připočteme nadnárodní firmy, které drze vyvádějí zisky ve formě nákladů formou různých poradenských služeb a fee za good will atd. a nadměrné zisky oligopolů, je Česko jedna velká dojná kráva.
      Takže žádné zvyšování daní není třeba. Jsem zvědav na pana Babiše.

    • zemedelec napsal:

     Pane Laco.
     Jistě,chtělo by v tech daních udělat pořádek,možná bychom se divili,kdo všechno by musel platit daně.Vaši uváděnou částku to asi nenaplní.Kolik by musel být čistý zisk,aby OSVČ,odvedli tolik daní.

     • Puck napsal:

      Mám to spávně ? V těch nulách, co se týče dluhů, nějak tápu.
      Dluh je :
      1859593635744.9 Kč. Takže upíšeme šest nul, jsme tedy v řádech miliónů :
      1, 859. 593 miliónů Kč. Tak správně. Neuvěřitelné ! 🙂

     • Admirál napsal:

      Co se týká splácení dluhu, připomínám, že platit dluh, potažmo nést náklady na systém, chod státu, musí primárně ti, kdo ze systému profitují.

      Pokud bude pokračovat trend přesunu zátěže na ty, co už teď mají hluboko do kapsy, povede to jen k dalšímu sešupu po spirále. Pro všechny.

     • Soumar napsal:

      Z chodu státu především profitují čistí daňoví příjemci, tedy ty, jež náš stát krmí ať už státními zakázkami, nebo sociálními a jinými dávkami. Asi těžko ponesou náklady na chod státu, když jsou sami příčinou těchto nákladů. 🙂

     • Ernest napsal:

      To Soumar: Porovnejte si, kolik peněz odejde NEDANĚNÝCH v ziscích bank a kolik se vyplatí na sociální dávky. Pak vám musí dojít, že ani ZRUŠENÍM všech sociálních dávek dluh nesplatíte.

     • Admirál napsal:

      Soumare, mýlíte se, z chodu státu, systému u nás profitují předně banky a nadnárodní korporace.

      Tam je tlusté k ořezání.

      Pokud sáhnete do žlabu sockám a střední třídě třeba zvýšením DPH na potraviny, máte tu okamžitý dopad na drobné živnostníky závislé na jejich spotřebě. Ty se postupně stávají sockami. Profitují pouze exekutoři.

   • Ernest napsal:

    Proč žádat živnostníky, když nejvíce peněz za naši práci si posílají do zahraničí velké firmy a banky? A díky našim poslancům firmy téměř nedaněné a banky ZCELA nedaněné!

    • zemedelec napsal:

     Pane Ernest.
     Velice správně,děkuji.
     Už to napsal někdo jiný,že je lepší obírat ti dole,nemají se jak bránit.

 12. táta napsal:

  Vlku.
  Už poznámka o ZEMANISTECH……..jasně dokazuje že vtomto ohledu nejste soudný,nikdo kdo chce naslochat i druhému názoru nemuže napsat takovou poznámku,která jasně ukazuje že nepřípouštíte jiný názor pohled za správný.

  V tom VÁS ještě předčil HLADIS……..ON HO NEVIDĚL ANI NEČETL……ale má jasno.

  Z VAŠEHO hodnocení naprosto kouká a sedí co jste napsal jindy o té sklenci vody……….uplně přesně jste to popsal,bohužel to přesně sedí vtomto případě na VÁS.

  NAPROSTO IGNORUJETE FAKT………..TO SE VRACÍM k termínu ZEMANISTI………….ŽE NAPROSTÁ většina volila ZEMANA jako menší zlo……..tudíž i počítala že splno věcmi nebude souhlasit co ZEMAN provede…………už nikdy nezjistíme co by bylo v tom druhém kandydátu a porovnat to.

  DOBŘE vy jste to nazval před volbou že nevidíte rozdíl……….už zde jste v rozporu stím co píšete,nebot kníže by znamenal jasně pokračování v podání Němcové…………….vtu dobu jsme ale nikdo přesný vývoj nikdo nevěděl………..dnes to víme a proto je divné že hlavní argument budu to nazývat eso ve své podstatě považujete za plevelnou kartu.

  TED předešlu jedno kdo tam sedí prostě novoroční tradice bych já nerušil……….ale sem konzervativní……..takže beru i argumenty proč lpět na tradici.

  bod 1…….amnestie………..zde jste snad ze všech bodů nejvice potvrdil pravidlo sklenice vody…………zde jste nejvíce manipuloval s fakty.
  NAOPAK amnestie vtéto podobě je uplně nejzávažnejší věc………aby v této podobě egzistovala………a KLAUS uplně dotáhl absurditu a hlavně následky co muže mýt………tady nejde oto jestli ZEMAN má usudek ale aby už nikdo ani on ani jiný neměli možnost udělat to samé co KLAUS

  bod2…VZTAH K EU…………………ON VYJMENOVÁVAL co slíbil………..vy jste to pojal s té prázdné sklenice……….nevyvrátil ale pojal jako neduležité samozřejmé……………..trochu absurdní……………..když bilancuji tak rozumný důvod muže být jen že sem to nesplnil…….nikoliv že to je neduležité

  bod3…………začátek stejný jak bod 2…….citace………..Podle mne naprosto nutná a neodkladná práce!
  rozebírání koho dosadil………..bude vždy věc pohledu……….navíc zde až tolik nemám přehled to objektivně posoudit navíc zde je to politikum……pravičák ,levičák bude mýt rozdilný pohled tudíž objektivita není možná.

  bod4……………….tady trochu jako bod první………….záslužná věc podaná negativně………..je to blbost ALE TADY SI ŘÍKÁM VLKU………MÁTE OPRAVDU zapotřebí klesnout v dokazování svého ega své neomylnosti pohledu……….aby jste opravdu pozitivní věc která i kdyby byl vše co píšete pravda byla pozitivní VY SNÍ UDĚLAL NEGATIVUM………..ON SNAD to prezentoval jak hlavní činost nikoliv prezentoval to jako splnění slibu……..a pro mě potvrzení at je všechno jiné oproti jiným je vyjímka v setrvání na majetku…………v tomto ohledu je vyjímka

  bod5……….. zde je to v pohledu nejmin zřejmé………..myslím ta sklenice………i když bych jí v plno bodech našel………..třeba bod RUSNOK……….BÝT TAM kníže je uplně jasné že pokračovala Němcová………….logicky zde je jasné že to zásluha ZEMANA JE.NAVÍC i s mého pohledu bod 5 bych nemohl hodnotit jako splněný NA TO MÁ Zeman příliš velké ego

  celkově objektivně se na tom projevu dají najít negativa i pozitiva……………

 13. jezevec napsal:

  jak projevy nemusim, tak letos já se upřímně těšim na Klausův novoroční projev, a zejména na komentáře porovnávající tento projev s tím vánočním zemanovým. protože klaus, at už jakýkoliv, je vyjímečným rétorem – zatímco zeman je zjevně za zenitem, nejen tím inteligenčním. pak by to ještě chtělo babišův projev na tři krále, a už nám chybí jen pitomiovy velikonoce …. někdy si říkám, že by bylo lepší, aby hovořil jen ten kdo má co říci, což nemusí nezbytně být prezident či jiná funkce.
  (jinak, vlku, prosimtě, to co tvoříš nechť je chválYhodné, děkuji)

  • Šims. napsal:

   On bude mít Klaus novoroční projev a jako co, za koho? Jako manžel velvyslankyně na Slovensku nebo bude hodnostit stav našich sjzedovek a porovnávat s Rakouskem?

  • Admirál napsal:

   Klausův projev si si s chutí poslechnu také.

   • Rošádek napsal:

    Doufám, že to nebude projev. To už by skutečně bylo přes míru. Doufám, že to bude „pouhý“ servilní projev s tím zločincem.

 14. Marie napsal:

  Zemanův „projev“? Prázdný sud zaduněl a oznámil světu, že jsme zase o kus blíže Balkánu.

 15. myrta napsal:

  Zemanův projev byl jednoznačně zklamáním.Jednak chyběla jakási značka pokory a nejvíce vize naděje do budoucna. Zdá se,že prezident Zeman je velmi unavený zřejmě nechtěl použít i ten očekávaný pathos a trochu klišé patřící k výročním prezidentským projevům.,ale takto to vyznělo jen jako sebechvála.
  Ale jak se říká-první vyhrání z kapsy vyhání- a co se nepovede napoprvé,bývá dobré. Tak držím palce pane Zeman.

 16. Šims. napsal:

  Dívali jsme se na cosi, myslím, že to byl pekařův císař a najednou upoutávka, že bude projev prezidenta. Neměli jsme prvoplánově záměr se na něj dívat, ani jsem nevěděla přesně, který den to bude a ejhle. Tak jsme si s mužem řekli, že se podíváme a vyslechneme našeho napřímo zvoleného prezidenta. Co mám ke slyšenému dodat? Já jsem dal, já jsem udělal, já jsem jmenoval, zkrátka z celého čišelo EGO jako prase. Pak jsem si všimla na první nástřel, že se Zeman nějak v obličeji změnil, vypadal tak nějak otekle, divně. Buď mu dávají prednison nebo je v tom něco jiného, ale vypadal tak nějak jinak, divně, až bych řekla nezemanovsky. No, ale fakt alespoň nám připomněl hříchy jeho předchůdců okolo amnestií, dozvěděli jsme se, že se mu podařilo přes odpor senátu jmenovat celé stádo ústavních soudců a ÚS podle něj pracuje dobře. To měl Rychecký radost, že? Potom taky střádá na ten nás státní dluh (který také pomohl zvětšit svými politickými kroky, když rozdával odpustky dluhů našemu milému východnímu majiteli zásob plynu a ropy). A přemýšlím co ještě zásadního, jo odřízl Němcku s přáteli od vládního korýtka a najmenoval tam vládu odborníků, především lze uvést našeho „vola“ z obrany, který rozdává ze svého i letenky na speciály. A staří latiníci říkají „Finis coronat opus“ takže vyvrcholením, přímo prezidentkým orgasmem bylo sdělení, že nás stát sceluje, nerozděluje. Tak to mu opravdu věřím ze všeho nejvíce, protože co Zeman vždycky dělal bylo vymezování se a házení granátů do rybníků. Ona vždycky nějaká ta rybí mrtvolka vyplavala. Nyní si myslím, že s granátem v ruce čeká na Sobotku. Vždyť co jiného má v pácu, než rozbombardovat ČSSD, nechat proplout do čela státu babišovce a totálně zdecimovat svou milovanou sociální demokracii. SPOZ se rozložil sám pod tíhou svého volebního úspěchu a díky svým politickým kreatůrkám, které jej zakládaly pro slávu Zemana, v březnu se asi budou muset přejmenovat, dělají jménu Zeman již jen ostudu. Protože jsme mu s manželem dali v druhém kole hlasy, řeším dilema, zda by byl kníže pán horší či lepší. Když ale vidím co všechno by bylo jinak, tak jsme raději, že jsme to s výhradami hodili Zemanovi. Fakt bych nechtěla mít za prezidenta starého „obšourníka“, který prohání mladé, snad striptérky. Někteří lidé pro své zviditelněni udělají cokoliv jim Kalousek poradí, to číro bylo snad vkusnější. Takže jaký chcete výběr, máme co jsme chtěli………..resp. museli chtít?

  • Eddie napsal:

   Hezky postreh, Zeman vypada presne jako „jeho“ republika, divne

   • zemedelec napsal:

    Pro Eddie.
    Naváži na Vás,ano divné.
    Osobně mám obavu spíš s toho co neřekl,nebo nechtěl a to je stav našeho hospodářství.Dluhy kam se podíváte,stát,města,obce,firmy,občané,Praha zvlášť,když už nebude pomoc od Kalouska,bude zle.Pokud se nepodaří rozhýbat ekonomiku,zaměstnat více lidí,nevím jak to dopadne.

  • táta napsal:

   paní ŠIMS

   JESTLI JE MOŽNO vubec být objektivní VAŠE slova bych za ně považoval…….nemyslím tím jednotlivý obsah ale to gro………..samozřejmě nemůže být objektivní pro lidi typu S.Š. KTERÁ na adresu toho politikum co zde pravice prováděla pronášela velice kritická slova aby ale na druhou stranu naprosto ignorovala že bez knížete by nebyl KALOUSEK,CO JE PLATNÁ NOBLESA když vede a podporuje trvání hajzla všehoschopného i například toho proti čemu se vymezuje nejvíce……..spojení s komunisty……..i oto se totiž kalous pokusil.

   nebo SOUMAR………….S NOBLESOU VYKAŠLAT……….ANO TU noblesu ZEMAN nemá…….jestli jde v přirovnání slon v porcelánu on je tomu nejblíž stěmi dvěma.

   jenže žádná doba nejde srovnávat a jsme v období politikum kdy platí pro valnou část lidí to gro co jste napsala……………museli chtít……….a to zatím stále trvá……

   takže je hodně pravdivé pro to gro,podstatu co napsal pan .Grőssling……………Jako obvykle, dobrá práce, pane prezidente, opět jste vyžhavil oponenty do běla dalším vypuštěným balónkem..

   to je ten rozdíl táborů………..někdo si libuje v 1 cenové třídě nebot tam patří přesto že vidí mnoho nepravostí jeho se to moc netýká……………takže je takový posuzovatel přes tu noblesu

   ten druhý tábor se tak maximálně pohybuje ve 3 cenové ale má dost poznatků i o lidech co nemájí ani na tu 4 cenovou………takže náká noblesa je mu ukradená…….pro ně je duležitá podstata at už ZEMAN KŘUPAN JE NEBO NENÍ………….BYT TADY NOBLESA tak zde je NĚMCOVÁ……….COŽ BY PRO TU 1 cenovou bylo lepší,nebo stejné ,zase by planě horlili o špatnostech aby příště dali opět hlas knižatům..

   to stoho druhého tábora je to ale otázka zásadní………tendle stát nepotápí ty paraziti o kterých píše soumar i když to jen tolerovat bagatelizovat také není správné……..ale to zásadní je na parazitech na jejich straně

   • Soumar napsal:

    Člověk bez noblesy ovšem nemá co dělat na místě prezidenta, stejně jako ze mě při vědomí mého bříška a sportovního antitalentu by nikdo soudný nechtěl mít kulturistu, sportovce nebo manekýna a z Vás spisovatele (neberte to prosím nijak ve zlém).
    Pokud jde o ty parazity – sociální stát je zodpovědný za cca 1/2 státního rozpočtu. Státní investice za sotva 1/5.
    Obávám se, že ani úplné vyhubení všech Kožených a Železných by na podstatě daňového okrádání poplatníků nic nezměnilo.

    • táta napsal:

     SOUMARE

     BEZ JAKEKOLIV snahy ted razit ten nebo onen pohled,myslím že zamenujete pojmi…..souhlasím s přirovnáním citace,,,,,,,,,,,a VÁS SPISOVATELE…….ANO TREFNÉ.

     OVŠEM zamenujete noblesu jako pojem pro bonmot,chování a chytrost………nikoliv noblesa je jen s jedním kamínkem ……takže souhlas noblesa s chytrostí a ještě se skromností by byla idealní,jenže bez noblesy se dá prezident akceptovat bez chytrosti nikoliv,ZEMAN je všechno jen né hloupej.

     citace…………. sociální stát je zodpovědný za cca 1/2 státního rozpočtu.

     dovolte jsem určitě mín vzdělaný ale vtomto by VÁS KAŽDY UMLÁTIL ARGUMENTY…..ŽE PŘEKRUCUJETE FAKTA……………NEBOT socialní vydaje je jen široký pojem………..skutečné možné parazitování je zlomek stoho……….takže……naopak vyhubením těchto kauz by všechno bylo ružové,dokonce by se nemuselo ani přetřásat větší zdanění……….neboli progresivní zdanění…………když sečtem jen dostupné kauzi a dá se odhadovat že to je 60/70 procent co známe……….defakto by jsme nebyli zatíženy dluhem…………viz třeba konsolidace bank…………to je tak ohromný balík peněz a většinou opravdu padá na vrub podvodům…………..kdežto co vy uvádíte do toho mužete počítat jen zneužívání dávek a ruzných podpor.JENŽE SE DO TOHO POČÍTAJÍ CELÉ DUCHODY,ZDRAVOTNICTVÍ,I ZDE JE jen zlomek parazitů o kterych mluvíte vy ale mnohem více těch na VAŠÍ STRANĚ BARIKÁD,A plno dalších věcí………..takže manipulujete s určitým faktem…………….protože i tam jsou více paraziti s VAŠÍ STRANY…….VIZ taková S KARTA,DALE třeba ruzné kursy na podporu nezaměstnanosti.protože třeba kdyby se tyto peníze přímo vyplatily nezaměstnaným stačili by na solidní plat a tak bych mohl pokračovat

    • Admirál napsal:

     „Pokud jde o ty parazity – sociální stát je zodpovědný za cca 1/2 státního rozpočtu. Státní investice za sotva 1/5.“

     Co radíte, Soumare. Postřílet ty socky? Nebo nucené práce?

     Odvažte se, je po vánocích

     • táta napsal:

      Admírále
      ALE duležitější je že to není pravda ta půlka nejde na socky na to co on nazývá socky jde jen malá část a stoho ještě jen zlomek je zneužíván,on ten systém zase nejde uplně lechce zneužít

  • Skogen napsal:

   Možná se Schwarzenberga ještě dočkáte a budete moci srovnávat fakticky. To když Zemana z Hradu vynesou nohama napřed. Samozřejmě by pak pro Schw. bylo lepší, kdyby na Zemanovu rakev lidé plivali a ne pro něj lkali.

   Protože, co si budeme namlouvat, předčasné volby dopadly jako propadák, a jestliže Zeman za sebou nikoho nemá, těžko bude sám stát proti lobby, která neodiskutovatelně ještě stále má co vytěžit.

 17. Řezníček z Brna napsal:

  V prezidentské volbě jsem volil paní Fišerovou a když vidím angažma prezidenta Zemana tak si musím opakovat to co jsem řekl svým přátelům po prezidentské volbě: Vy ještě budete říkat zlatá Táňa, až poznáte co je Zeman zač. Co mě ale překvapuje je okouzlení velké části společnosti panem knížetem, které nepovoluje, ač tento blekotá, spí když nemá, mluví nesrozumitelně, objevuje se na oficiálních událostech, ač ženaty člověk, s ženštinami pochybného ražení atd. Jak ještě by se musel projevit, aby lidé naznali, že tento člověk není v kondici, aby mohl vykonávat JAKOUKOLIV politickou práci.

  • Laco Grőssling napsal:

   V posledních Otázkách VM to Schwarzenbergovi nandal Babiš, nebral si servítky. Podle něj je to škůdce státu a podložil to důkazy. Já to tu píšu už 2 roky nejmíň.

  • Eddie napsal:

   Tak tady nejde ani tak o osobu knizete Karla Schwarzenberga, spis o to co symbolizuje.

   • Laco Grőssling napsal:

    Co Schwarzenberg symbolizuje ? Nedávno jsem četl článek rakouského politika, který napsal, že v Rakousku neexistuje, aby do vysoké státní funkce byl zvolen šlechtic. Mají s nimi nedobré zkušenosti. Jsou to lidé bez vlasti a s tvrdým prosazováním zájmů úzké skupinky pobratimů. Schwarzenberg je ukázkovým příkladem. Od Habsburků má Řád zlatého rouna ( za hájení zájmů Domu Habsburského a katolické církve ), v kapse tři pasy atd. atd.. Babiš mu řekl jasně jak škodil.

  • táta napsal:

   pane Řezníček.
   zkuste si porovnat myšlenky co jste zde přednesl………valná část nevolila ZEMANA V PRVNÍM KOLE……….V DRUHÉM………UŽ to není o litování

   • Řezníček z Brna napsal:

    Pane Tato,
    Máte pravdu, hodně a možná i většina volila Zemana ve 2 kole. Jsem vděčný Zemanovi, že nás zbavil Nečase a jeho party a odstavil ODS a TOP od moci. Stále, ale u Zemana nemám jistotu, že koná ve prospěch státu a nikoliv svého zbytnělého EGA. Jeho sebevědomí, samolibost a také pomstychtivost. Proto jsem už do druhého kola volit nešel, i když Zeman je pro mě menší zlo jako třeba pan kníže, kterého by ovládal Kalousek a spol. a to by pro nás obyčejné lidi bylo horší jako Zemanovi úlety (pučík v ČSSD atd).

    • Admirál napsal:

     „Zemanovi úlety (pučík v ČSSD atd)“

     Bez špičky směrem k Vám. Jste si jistý, že hodnotíte skutečnost? Nehodnotíte, neřešíte pouze vytvořený mediální obraz?

     Myslíte si, že zrovna velezrada programu skrze spáření se z Lidovci by nebyl důvod ve straně, kde alespoň část představitelů cítí odpovědnost k voličům, nabyla důvodem k puči?

    • Ernest napsal:

     Pane Řezníčku, všechny reakce lidí, o kterých víme, že jsou v politice pro vlastní prospěch (včetně Schwarzenberga) svědčí o jednom – že jim Zeman nejde „na ruku“. A už samotný tento fakt znamená, že koná VE PROSPĚCH OBČANŮ.

     • Admirál napsal:

      „že jim Zeman nejde “na ruku”. A už samotný tento fakt znamená, že koná VE PROSPĚCH OBČANŮ.“

      Vidím to podobně.

    • bara napsal:

     To ego mi už pomalu připomíná hroznou bradavici 😦
     Zbytnělá může bejt akorát prostata, ego ještě nikdo nikdy neviděl.

  • Qiedo napsal:

   Odpověď na Vaši otázku v poslední větě je jednoduchá. Člověk si nerad připouští, že si naběhl, tak jako v případě podpory KSCHW. Jeden můj známý tehdy pronesl: „Ale ta noblesa..“. Nevím, co měl na mysli. Mladí lidé, zejména tedy studenti, mají jistě rádi recesi, tak to možná u těch voleb i brali. A s tou mladou, co se s ní Kchárl objevil na jakési párty? Nejsme přece takoví puritáni, jako v jůesej, abychom řešili, kdo co komu kouří.

   K projevu- slyšel jsem jen s komentářem ve veřejnoprávní, důležité bylo sdělení názoru opozičních politiků. Jedna to neposlouchala a druhý si to přečte až posléze.
   Jedničkou v této diskuzi je jistě Hladiš, ten to nečetl, ani neslyšel, ale ví za co to stálo. Jako když národ houfně odsuzoval Chartu a podobná prohlášení. Nikdo to nečetl, ale všichni věděli, jaké zlo pro společnost to představuje.

 18. Soumar napsal:

  Jinak hezké hodnocení projevu napsal i zavilý antiklausovec 🙂 Jiří Pehe: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-pehe.php?itemid=21927

 19. kopřík napsal:

  Nedozvěděli jsme se ovšem od pana prezidenta, jaké úkoly si vytyčil na druhý rok ve funkci. Když to tak hezky všechno už splnil.

 20. be napsal:

  Od Zemana jsem nic nečekal, pro mne byl a je.. jen menším zlem, než KS. Nevadí mi jeho „virosy“ – dokonce jsem ochoten věřit tomu, že to byla skutečně virosa a ne opilost…Projev byl pitomý, navážení se do některých milostí ubohé…změna jeho termínu směšná..naštěstí byl kráký, takže aspoň jedno + . Kdyby stál opět proti Karlovi, kterého mám lidsky docela rád, volil bych opět Zemana.

  • eywin napsal:

   Já tedy Karla lidsky rád nemám (ale ani nerad, osobně je mi fuk), ale jinak s vámi souhlasím stoprocentně 🙂
   Především bych řekl, že bilanční projev byl vzhledem k datu a formě nevhodný.

 21. Občan napsal:

  To je zajímavé, co někteří dokáží v těch několika Zemanových krátkých odstavcích (14 i s oslovením a závěrem) najít. Muselo to dát fušku.
  Jiní jsou ještě o level výš – aniž to četli nebo slyšeli, vědí, že to musí být blbě, protože Zeman.

  Pro mne je to standardní státnické zamyšlení – stručné, věcné, až na jeden drobný ironický přípodotek nekonfliktní. Projev státníka, který si je oprávněně dost jistý v kramflecích.
  Chybí tam pohled do budoucna. Ale protože Zeman stále ještě neví, s jakým materiálem bude mít co do činění, těžko předjímat, co se bude dít dál.
  Od „Sobotkovy“ potenciální vlády nelze, s ohledem na přítomnost KDU-ČSL v ní, očekávat vcelku nic. Možná zpomalí zadlužování, možná dojde konečně k nabytí účinnosti nějakého zákona o státní službě, možná se jí podaří nepodělat vztahy s EU a vydolovat alespoň nějaké eurodotace. To je asi tak všechno. Protože osobně očekávám spíš „kecoalici“ než koalici; bude neustále jednat a vyjednávat mezi sebou a usilovat o to, aby nemuselo dojít k činům, za něž by kdokoliv z ministrů měl nést nějakou dopovědnost.

  • strejda napsal:

   Občane, souzním s Vámi, jen bych něco dodal k té vizi o budoucnosti. Kdyby Zeman řekl cokoli, tak či onak, bylo by to špatné.
   „Všichni“ přece víme, že president nemá právo do ničeho mluvit, jen podepisovat co mu předloží. Od plánů je tu vláda, kterou ještě nehotovou chce tento nehodný člověk zase dirigovat a poroučet.
   Kdybyste měl zájem, mohu tu napsat tvrdé odsouzení jeho vizí v letošním projevu, byť o žádných velkých nemluvil. Když může takový Hladis psát o tom, co nikdy neslyšel a neviděl, mohl by podobně psát strejda o tom, co nikdy nebylo Zemanem řečeno. Kůrku by pak pak od Zemana nikdo nevzal. A při tom je úplně jedno o čem by nemluvil.
   Jsme v zemi Franty Kafkovic, víme!

  • bara napsal:

   Tak nějak. Chlap už pomalu z Hradu nevyleze, kdyby neřek vůbec nic, tak to taky bude špatně. Se budou tak douho samonasírat a štengrovat, že se nebudu divit, že na ten hrad vytáhnou s kvérama 😦

 22. Rudi 3 napsal:

  Občan a Strejda – zlata slova, lepsí než článek pana Mistra.

 23. Joda napsal:

  Vlk napsal: „Mno! Zemanisté / zemanista podle vzoru jehovista/ se mnou sice budou prudce nesouhlasit, ale …“
  Zemanistům je to jedno. Zemanisté znají názory Vlka na MZ a tak je Vlk svým článkem nepřekvapil.

 24. Vidlák napsal:

  Zeman má jen tolik moci, kolik mu jí poslanecká sněmovna a senát pustí. Zeman zabere jen tolik prostoru, kolik ho nezaberou ostatní hoši na výsluní naší povolební scény. Je sice vrchní velitel třiceti tanků a pár stíhaček, ale ve skutečnosti by s takovou silou neobsadil ani Karlův (nebo Kchárlův?) most.
  Tak vo co jde? Není maličko jedno, co si povídá na kameru? Není malinko jedno, nakolik je mstivý, hodný, zlý, pocitvý či strašný? Zeman je jen to,co mu jiní dovolí. Svým způsobem není jeho vina, že se mu nikdo pořádně nepostaví a že těch pár ústavních pravomocí ty ostatní tak strašně drtí.
  Mně se jeho projev líbil.. ne proto, co řekl, ale ukázal, že celá výkonná moc je z něj podělaná až za ušima. Všichni ti profesoři, pravičáci i levičáci, všichni s mandátem i bez, stranické sekretariáty, ba dokonce i Ó velký Miliardář je z něj trochu vedle. Novináři ho nesnášejí, ale prostě na něj v této chvíli nikdo nemá a není žádný Jan Zlatoústý, který by ho setřel ze něco o fous skutečnějšího, než jen domněnky, jaký je a jaký bude.
  Jestli něco dokumentuje sílu slova, tak je to tohle… nic nemá, je vážně nemocný, nemá ani tanky, ani STB, ani velkého bratra, ani mediální impérium, ani stranu,která by stála za řeč a stejně jsou z něj všichni v pozoru.
  Chyba je v těch ostatních, ne v něm. On je možná nový mefisto české politické scény, ale chyba je ve všech těch Sobotcích, Babišech, Bělobrádcích i Kalouscích, že s ním nedokážou hnout a dávají mu tolik prostoru.

 25. Leo K napsal:

  Tak ten stý komentář spadl asi na mne. A i já jsem jeden z těch, kteří dnes s vlkem nesouhlasí. Je pravdou, že k vánocům patří bilance, kdežto slibovat na Nový Rok, že bude dost vepřového – to mohl Novotný (a samozřejmě před ním i Gottwald, kdyby to v jeho době bylo možné), Ale Zeman nic takového slíbit nemůže. To už by se doopravdy úplně odkecal. Celý projev byl až nezvykle civilní (a rozhodně nebyl mentorský jako od Klause či Havla) a rozhodně neměl žádný štvavý podtext. Ovšem lidé, kteří mu nemohou přijít na jméno budou hledat vši vždy.

 26. Skogen napsal:

  Zemanův projev jsem neslyšel, ale soudě podle ohlasů byly brambory opět moc bramborový a kyselo moc kyselý… Myslím, že by to schytal, ať už by řekl cokoliv. Jestliže mluvil o splnění svých slibů, asi to bylo proto, že to za něj nikdo neudělá. Z té štvanice už se mi dělá lehce blivno. Je to český prezident.

  • vico napsal:

   Tak jsem vlku přišel na návštěvu/paní S.Š. mne upozornila na její příspěvek/a nestačím se divit. Jsi tu v totální minoritě. S potěšením však zjišťuji, že pokud jde o mně, mám na věc prakticky shodný názor s tebou a na mém rodném A.cz to od bývalých přátel také pěkně slízávám.

   Pozdravuji tě a pak zvláště ještě Hladise. Jeho vstupy na A.cz jsem četl vždy se zájmem a je docela škoda, že se alespoň občas „U Stejskala“ nestaví na jedno.

   • vlkp napsal:

    To jsou k nám hosti! Vítej, stará vojno. Píšeš, že jsme zde v minoritě? A jak to víš. Mám momentálně skoro 1000 ojedinělých vstupů. Kolik je diskutujících? 50?60? Z toho 2/3 nesouhlasících a popuzených zemanistů, kteří mne dávno neberou. Kteří vyskočí, naprosto bez argumentů, jako čertík z krabičky, když s e dotkneš jejich , za živa svatého? Kterým položíš naprosto jednoduchou otázku – jak to, vy bojovníci, proti lidovcům a církevním restitucím, že Zeman navrhl na ústavního soudce zpravodaje ve věci církevních restitucí a bývalého čelného lidovce ? A výslovně je vyzveš k odpovědím. A co se dozvíš? Nic, vůbec nic. Tihle a jim podobní mi jsou opravdu ukradení. S těmi nemám nic společného.
    Tihle jsou přesně ta množina, která svou hloupostí, netolerancí a nesnášenlivostí soustavně levici prohrává volby.
    Jsme pro ně nepřijatelný. Je mi to lhostejné. Ovšem oni mají neskonalou potřebu neustále lézt ke mně. Zvláštní. Mohu jim slíbit jediné – že si do budoucna se mnou opravdu užijí. Zeman je pro mne totéž jako Klaus. Tudíž neakceptovatelný a nepřijatelný narcis, od kterého nelze nic, kromě nesmyslné akcentace svého já. Prostě – lidsky malý, sebestředný člověk.
    Neměl jsme naprosto v úmyslu dnes jít na diskusi. Kdybys byl nevstoupil, byl bych se v klidu té jejich nenávisti u monitoru chechtal.

    • Skogen napsal:

     Zbytečně vyhrocené. K Vašemu dnešnímu textu se také stavím kriticky, jakkoliv k jiným nikoliv. Rozhodně nelze říct, že bych Vás nenáviděl.

     Někteří nesli břímě Havla (údajně prý nesnesitelně lehké), jiní nesli břímě Klause, v této rovině nechápu, proč by další nemohli nést břímě Zemana. Jestliže do svého prezidenta šijí hlava nehlava a nehodlají akceptovat pravidla, za kterých se sami rozhodli hrát, asi se cítí být něčím více než ti předcházající.

     Dobrá tedy. Co si od toho slibují? Že Zemana změní? Že se podaří anulovat jeho vliv zneschopněním k výkonu funkce? Že se to prostě nějak spatlá, aby to dopadlo dle představ? A jakých vlastně představ? Duel Schwarzenberg – Zeman bude zapomenut a na start se ad hoc postaví noví koně?

     Máme Zemana. Těm, kdo ho nesnáší, dobře tak za většinu jejich spoluobčanů, komu nevadí, též dobře tak s tím, že to zřejmě neuvidí až tak tragicky. Ale přijměme už konečně odpovědnost!

    • vico napsal:

     Ještě tě jednou zdravím. S tou statistikou máš samozřejmě pravdu/poměr vstupů k aktivním diskutérům/, ale „atmosféru“ dělá pouze to, co se tu dá přečíst. A zdejší „zemanisté“, jak je nazýváš tu navozují opravdu atmosféru jakési uzavřené sekty v polorozpadlé hřbitovní kapli, kde provádí rituální tance se svěcenou stoličnou vodkou v ruce 🙂

     • Skogen napsal:

      Jako sekta působí především jiní. Včetně těch osobních konotací.

     • vlk napsal:

      Ale vždyť oni přesně takoví jsou!!! Stejně jako takové byli klausovité. Klausovita podle vzoru jezuita. Oni si myslí, že čím pevnější budou ve víře v toho svého svatého, tím bud e on méně zavánět. No myslet si to mohou.

    • táta napsal:

     VLKU
     JE celkem smutné když jiný pohled považujete za to co jste vyjádřil víše,je to krok do pekla brát jen ty co souhlasí a nesouhlas za utok na VÁS.

     Není naprosto DULEŽITÉ který pohled je víc pravdě jestli VÁŠ nebo třeba můj,duležité že jste argumentoval pravidlem které jiným vičítáte……..tou sklenicí vody…..no nic čím dál více se noříte do své neomylnosti…….

     vubec nejde o toto……….. Zeman je pro mne totéž jako Klaus. Tudíž neakceptovatelný a nepřijatelný narcis, od kterého nelze nic, kromě nesmyslné akcentace svého já. Prostě – lidsky malý, sebestředný člověk.

     jde oto jak argumentujete jak který krok

     • vlk napsal:

      Tato
      mně nijak nevadí formální chyby , které děláte. To není nic proti ničemu. Zdravý rozum u mne platí. A zd e , zdá se, máte v poslední době docela velký deficit. Nemíním s vámi marnit čas, jsme na tom zdravotně momentálně velmi špatně.
      Já jsme do teď napsal pouhé dvě repliky. Vicovi. Kde o útocích na mou osobu nebylo ani slovo. takže proč byste si to nevymyslel, že? Diskusi jsme nijak neomezoval, každý , včetně vás si tady mohl napsat , co chtěl a vy mi budete cosi kázat o cestě do pekel?
      Milej pane, já v textu uvádím přesné citace i zdroj, odkud jsem čerpal, aby nemohlo dojít k mýlce. Já jsem to, co Zeman řekl nepsal. Ale nedám si vzít právo na to reagovat. Jak byste si možná představoval. máte li s mými texty problém, řešení je snadné.
      Já si mohu dovolit ten luxus pouštět sem vysloveně nepřátelské názory, leckdy psané záměrně urážlivou formou. Já ano. Zdá se, že vy máte docela velký problém číst v domácím prostoru kohosi , autorský, odlišný názor od toho vašeho. Což je problém váš , nikoli můj. Další konverzaci pokládám za zbytečnou. Jen chci připomenout, že tady jste , do jednoho všichni mými hosty. Takže hrát s e tady bude podle mých pravidel.

     • táta napsal:

      vlku
      citace………….Já jsme do teď napsal pouhé dvě repliky. Vicovi. Kde o útocích na mou osobu nebylo ani slovo. takže proč byste si to nevymyslel, že?

      vlkp napsal:
      Prosinec 27, 2013 v 19.08…………….oprvdu asi neumím číst…….když budem slovíčkařit slovo utok jste nepoužil………..významově jste to použil třikrát………1……Kteří vyskočí, naprosto bez argumentů, jako čertík z krabičky, když s e dotkneš jejich , za živa svatého?
      2…..Jsme pro ně nepřijatelný. Je mi to lhostejné.
      3…….byl bych se v klidu té jejich nenávisti u monitoru chechtal.

      mně nijak nevadí formální chyby , které děláte…………..to ví každej,proč to zduraznit???

      JÁ PROBLÉM nemám…to vy hledáte za každým nesouhlasem utok

      AHA TAK návštěva na kose znamená jen souhlasit………………..

      ..Zdá se, že vy máte docela velký problém číst v domácím prostoru kohosi , autorský, odlišný názor od toho vašeho. Což je problém váš , nikoli můj. Další konverzaci pokládám za zbytečnou. Jen chci připomenout, že tady jste , do jednoho všichni mými hosty. Takže hrát s e tady bude podle mých pravidel.

      ja jsem jen argumentačně napsal svuj názor……….okamžitě odezva………A zd e , zdá se, máte v poslední době docela velký deficit. Nemíním s vámi marnit čas, jsme na tom zdravotně momentálně velmi špatně.

      ano máte právo ve svém prostoru trpět jen souhlas

    • Qiedo napsal:

     Nevím, ale na tuto a následně i v 22,14 Vaši reakci nevím, jak zareagovat. Cit.“ Ovšem oni mají neskonalou potřebu neustále lézt ke mně“ – to je vážně Váš vztah a smýšlení o svých hostech? „Koukejte se zout a příště si umyjte nohy!??“ Vy nejste za návštěvy u Vás rád? Proč je tedy k sobě zvete? Pro Váš velikášský pocit, že si Vás přečetlo tisíc blbců? To jste mě hodně zklamal.

   • Hladis napsal:

    Diky za pozdrav. Ja na Aktualne zaskocim cist, ale uz nepřispívám. Nemam na to zase tolik casu a ja na Aktualne pusobil hlavne kvůli vyhrocenym volbam 2010. A když se tam podivam, tak to uz není co byvalo.

 27. český maloměšťák napsal:

  Kdyby tak všichni volení zástupci tkzv. lidu každý rok předstoupili / ale s mnohem porobnějším a hlavně s důsledky vyvozujícím, s důsledky pro vlastní setrvání daného úředníka státu ve funkci/ před veřejnost /ale ještě lépe před institucionální zastoupení veřejnosti/ s OSOBNÍM zhodnocením svého konání. Snad je to jakýsi nesmělý začátek, jakási předzvěst.
  Kdysi v starověkých Athénách to tak dělali, dnes se ale nosí spíše politologické plky – hromada hnoje lživých prognoz a vylhaných hodnocení událostí již proběhlých, hnoje, který nelze použít však ani k hnojení.

  Buďme rádi, že minimálně za prezidentování Zemana nedojde již k tomu, k čemu došlo za prezidentování švindlekonoma…. totiž k té mafiamnestii – takový novoroční „dárek “ nepřetrumfne nic, snad jen vyhlášení války Antarktidě… anebo kdyby prezident při proslovu bafal z fajfky, nebylo by mu rozumět a v třetině svého poslovu by usnul a začal chrápat – ale i to by asi netrumfnulo onen Klausův dáreček, to by bylo spíše jen komické.

  Do nového roku přeji všem držitelům aktiv v singerovkách pevné nervy, také českému zdravotnictví /chudáci nakupují za eura mnohé, prodávají v singerovkách/ ….doufejme, že rusnokovky nebude třeba nosit do směnáren v pytlích – když bude chtít člověk měnit na eura, co pak se starými občany a občankami /seniorkami, nikolivěk s doklady/, proplatí jim snad někdo asistenta – nosiče pytlů ?
  To bolí více, než skládání účtů nevalné úrovně a hlavně skládání účtů bez dalšího kulturního významu – bez alternativního posouzení a vyvození realných důsledků.

  • Puck napsal:

   Mám podobný náhled na věc. Jen bych dodal :
   “ Zeman kašle Boha všech jeho nepřátel – peníze, a to se neodpouští ! „

 28. Jos napsal:

  Vlku, nikoho nepřekvapuje, jak je váš výplod špatný a jednostranný.Za to vás pochválí místní obskurní typy jako je Šauerová nebo Hladis, co ví i to co neviděl ani o tom neslyšel. A pár nenávistných typů. Jste až zábavný jak si notujete s naší českou žumpalistikou. Holt jste překročil Rubicon sa zařadil se sám: Vlkovista podle vzoru žumpalista.

 29. vico napsal:

  A ještě k tomu štěpánskému projevu….Byl na Zemana relativně nekonfliktní, ale obsahově ubohý. Musel zklamat i ty, kteří ho obdivují a kteří spoléhali, že v tak sledovaný čas opět roztleská alespoň své věrné příznivce zemanisty. Místo toho je donutil opět zaujmout defenzivní pozici. Takže můžeme číst, že alespoň netrpí vadou řeči, a neráčkuje

  • Jos napsal:

   Vico, jen hlupáci akceptují názory české mediální žumpy. Defenziva netřeba. Stačí se na ty trapné mediální slouhy vybodnout.

  • eywin napsal:

   Pane Vico, to, že s vámi někdo nejede na vlně mainstreamové antizemanovské kampaně, ještě neznamená, že OBDIVUJE Zemana a je zemanista. Je to stejné, jako když někdo kritizuje a neváží si Havla, tak to ještě neznamená, že ho NENÁVIDÍ. Stejně tak, když někdo kritizuje současnou podobu eurointegrace, tak to neznamená, že je nácek a antievropan (to už kurva vůbec ne).
   Moc si to hoši zjednodušujete.

   • český maloměšťák napsal:

    V jednoduchosti je krása…a nesmíte zapomenout, že mnozí zde ještě mají v hlavách stále vtlučený onen klín : “ Kdo nejde s námi – jde proti nám ! “

    Mějte se.

   • Skogen napsal:

    Když budete v lajně, pochválí vás Šauerová. Kdo ví, jakou to má vlastně váhu.

  • Admirál napsal:

   vico – relativně nekonfliktní projev musel být nutně obsahově ubohý. Nedá to rozum?

 30. vico napsal:

  Jos, váš problém tkví v tom, že považujete nositele jiného názoru buď za hlupáka nebo kýmsi zmanipulovaného. Pokud jde o mně, tak hodnotím jen to,, co jsem si přečetl / autentický text Zemanova vánočního projevu/ Leda, že by mediální žumpa zmanipulovala samotného Zemana a podstrčila do čtecího zařízení nějaký jiný zmanipulovaný text.

  eywin : s tím, co píšete nemám problém. Jen bych připodotknul, že jedu na své vlastní skromné vlně. K mediálnímu mainstreamu mám velmi kritický odstup.

  • Jos napsal:

   Milý Vico, to co nám tu media a Vlk šíří o Zemanovi jsou prostě manipulační bláboly. S jakoukoliv objektivitou nebo realitou to nemá absolutně nic společného. To nejsou názory, to jsou jen veřejně šířené konstrukce na úrovni pomluvy. Žádnou jinou úroveň to nemá. A zůstalo by to stejné, i kdyby Zeman zahovořil jako Cicero.

  • táta napsal:

   Vico
   ale jadro není VTOM ŽE SOUHLASÍTE s VLKEM v názoru na ZEMANA…….PROBLÉM JE v argumentaci…………tak vyvrate moji protiargumentaci……….když hodnotíte jen co čtete.

   ta vlkova jasně postrádá nadhled…………samozřejmě že vtom příměru sklenice vody….

   1……neudělovat milost..tak jak to udělal KLAUS…….udělat to kdokoliv jiný tak tleskáte.
   2…….Eu……….VLK JE PRO EU……..KDYBY nebyl je to jiná
   3…..ustavní soudce…………..zde se vždy najde někdo co nevyhovuje druhému
   4…fond……………proboha co je špatné na tom
   5. zde je to jediný bod kde nekouká ta jasná sklenice vody.

   asi zde nebude srozumen co je tím myšleno,nedávno vlk napsal o jednom tématu a přirovnal to poloprázdné sklenici nebo prázdné…………vždy jde skoro vše posuzovat ztoho negativu proti tomu ale co jinak píšete.

   VLK SEPSUL klause za amnestii……..Zemana za to že vtom nechce pokračovat
   eu………je pro……….ale když Zeman
   ten problém je v argumentaci

   • vico napsal:

    Mám už jen malý tablet a na nem se mi špatně píše. Tak se omlouvam. Jak by mel Vlk podle vas argumentovat? Zasadil ten projev do souvislosti. Já bych například očekával, ze by alespoň ztratil par vet..ze doufá,ze co nejdříve bude ustanovena vláda vzešla s demokratických voleb a z jednání budoucích koaličních stran. Vánoční náladu by mi zlepšilo ujištění,ze on osobně tomu pomůže.
    To co řekl byly jen sebe
    středne reci, které nevěsti nic dobreho. Rozhodne Sobotkovi není co závidět.

   • vico napsal:

    Problém přece není v amnestii, ale v obsahu amnestie. To platí i o milostech. Co z ústavy by mel dělat, to nedělá a aktivní je tam, kde by mel byt zdrženlivý.

    • táta napsal:

     Vico
     Asi si nerozumíme.
     dobře načtrl jste amnestii…………myslím že jsem to dostatečně popsal.předtím……..pokusím se tedy jinak…………….

     citace……….Jak by mel Vlk podle vas argumentovat? Zasadil ten projev do souvislosti.

     dále dodáváte…………..Já bych například očekával, ze by alespoň ztratil par vet..ze doufá,ze co nejdříve bude ustanovena vláda vzešla s demokratických voleb a z jednání budoucích koaličních stran. Vánoční náladu by mi zlepšilo ujištění,ze on osobně tomu pomůže.

     a tak ve své podstatě VY I VLK……….VNÍMÁTE………ARGUMENTY,SOUVISLOSTI.

     NENÍ DULEŽITÉ jak si VY,ON,JÁ…..PŘEDSTAVUJEM……….CO MĚL ŘÍCT.

     jestli že ale rozeberete body předkládáte fakta…………..měli by být podloženy nákým realnem VAŠÍM POHLEDEM

     PÍŠETE…………….Problém přece není v amnestii, ale v obsahu amnestie. To platí i o milostech.

     SOUHLAS…………….a tady máte argumentační vadu……….jde VÁM o obsah amnestie…..KTOMU muže vést několik cest………..TŘEBA že ten státník bude osvícený……v případě Zemana jste scela přesvedčeni že on je špatný,to znamená že i amnestie by mohla z jeho strany být špatná……….proč teda kritizovat že on se té amnestie vzdává……………s naprosto jasné logiky hledáte hul.

     s logiky věci každé ubrání jeho kompetence snižuje jeho možnost něco ovládat………VY OBA naopak ho za to kritizujete………to naopak postrádá souvislost,naprosto zřejmá argumentační nesoulad

 31. jihočech napsal:

  Tři možné hodnocení prezidentova projevu:
  Kdyby byl projev kritický – „co si to dovoluje“?
  Kdyby byl pochvalný – to se mu to chválí, když na to má.
  Kdyby byl vyvážený – je zbabělec

  V projevu prý pochválil sám sebe. Budiž mu to přáno – opravdu splnil co slíbil.Navíc, chyby síce dělá, ale zase nic katastrofálního.
  A nejvíce politiky asi rozzuřílo, že splnil slib, že se vzdá 1/3 platu. To žádný z prezidentů zatím neudělal a snad už ani neuděla. To se nedá odpustit.

  S tím Zemanem je to opravdu těžké. Co pak na něj nic nezabírá, ani peníze, ani „le tušky“?

  .

  • Ahele napsal:

   Ale udělal. Novotný!.
   „Když jsem vstupoval do prezidentské funkce, bylo to honorováno 240 000 měsíčně. Podotýkám, že tento plat bral každý náš prezident, Masarykem počínaje a Svobodou konče. Mně se to zdálo přehnané, hned po nástupu do funkce jsem prosadil zkrácení platu na 170 000 korun. Byl jsem ochotný jít ještě níž, ale soudruzi v předsednictvu protestovali, že nemám právo kazit mým následovníkům výšku mzdy! Víc se mi to snížit opravdu nepodařilo, tak jsem ty peníze vracel zpět do fondu strany.
   z knihy Rudolfa Černého „Antonín Novotný: pozdní obhajoba“

   • Řezníček z Brna napsal:

    Ahele,
    Toto mě velice udivilo, že by Masaryk bral čtvrt milionu. V roce 1918 činila mzda dělníka na stavbě 2-3 kč/ hod, 900 kč/ měsíc byla tenkrát velmi služná mzda, starosta obce pobíral služné 1000,-/ rok, pokladník obce 500 kč/ rok. Pokud by někdo bral z veřejných prostředků 250 000, troufám si tvrdit, že by to bylo pokládáno za nemravné, ještě tak roční plat, ale i to se mě zdá neúměrně vysoké.

    • Ahele napsal:

     Byla to pouze reakce na jihočechova slova – „To žádný z prezidentů zatím neudělal a snad už ani neuděla.“
     Vy jste si z toho vyjmul zmínku týkající se Masaryka. No budiž. Tak tedy cituji:

     „Masarykův plat přitom nebyl nijak nízký, podle historika Antonína Klimka patřil spíše k tehdejšímu nadprůměru ve srovnání s hlavami jiných republik. Nejprve dostával půl milionu korun, od roku 1920 pak milion korun a další dva k tomu na výdaje (do roku 1927 nezdaňované, později zdaňované jen mírně). Vedle toho ale Masaryk dostával četné další peněžní dary, byť musíme uznat, že je zase přeposílal dál. Klimek připomíná, že jakkoli to někteří nechtějí slyšet a žijí v čapkovsky naivní představě Masaryka jako někoho, kdo snad s penězi ani nepřišel do kontaktu, Masaryk ve skutečnosti znal jejich cenu a moc a uměl je používat “

     Předpokládám, že se jedná o plat roční. Měsíční by bylo přece jen příliš. Nehodnotím, zda je to pravda. Ověřit to neumím.

   • jvf napsal:

    Jistě, Rudolf Černý je velmi důvěryhodná autorita…

 32. Firefly napsal:

  Zajímavé. Zemanův projev nebyl zajímavý. Odpřednášel, co dělal, do budoucna vcelku nic nenastínil, nikoho neurazil, no vlastně samé nic. A to nepobaví, nenadschne, nenaštve.

  Mnohem zajímavější je diskuze – o tom, jak to nezajímavé nic jedny rozpálilo do běla a druhé nadchlo. A hádají se a diskutují. O tom nic. o hovně.

 33. fifty napsal:

  Kdo čekal od vrcholného politika,že již pronikl až na samu dřeň a vyvodí z toho vizi,vyjadřuje zklamání ač se zatím v nové trojkoalici vyvrbilo dost málo.Připomenu,že čeští zimostrázové -bolševici v historii „pokojové rostliny“ z ČSSD ušetřili daleko více než jiné země (viz 12 popravených komunistů předních v Slánského procesu).
  M.Zeman odešel z ČSSD roku 2003,zklamán jejich „zradou“ při jeho volbě za presidenta .J.Paroubek odešel roku 2010,zklamán „pouze“ 22% hlasů pro ČSSD.Dnes Paroubek píše po pravdě ,že on měl úspěch v ročním růstu HDP 7 % a že dnes vzrostly rezervy českých bank převelice,což dává o 15 let později za pravdu M.Zemanovi,který banky privatizoval.Leč 7 % HDP je překryto později 7 lety zatím poklesu HDP a tehdy drastickým zvýšením nájemného.Obdobně Zemanův úspěch překryt Singerem z ČNB a neznalostí možného využití.
  Tedy nic plus po nich nezůstalo a jejich nové strany zůstaly hluboko pod 5% do parlamentu.Tak zdá se,že M.Zemanem jmenovaných 10 nových ústavních soudců vylepšuje prohlášení zemřelého sociálního demokrata JUDr. Otakara Motejla z roku as 2000,že jeho akce reformovat českou justici se mu tehdy nezdařila a padla vniveč,stáhnul ji.Známý obhájce disidentů

 34. Elév napsal:

  Firefly, to je těžký.
  Ještě jsme nestrávili a vlastně nestrávíme „toho“ Zemana. Z nostalgie nosíme ještě placku volím Kadla …
  A právě proto, že nikoho Zeman neurazil a mluvil zřejmě o ničem, tak proto se musíme ozvat.
  Není umění mluvit o něčem, je umění mluvit o ničem.
  Protože to říkal Zeman a toho my nesnášíme. Z principu.

 35. ujo napsal:

  jenom maličkost: nevím, proč by měl být MZ kritisován za svůj návrh jmenovat Výborného znovu ústavním soudcem s odůvodněním, že obhajoval církevní restituce.
  V Ústavním soudu by měly být přeci zastoupeny různé posice, zde by měl být MZ naopak pochválen (no možná počítal s tím, že ho senát neschválí).
  Jsem právní laik nemyslím si ale ,že výborný byl kdovíjaký lumen.Když si vzpomenu jak po podepsání oposiční smlouvy ujížděl s Luxem za Havlem do Lán a do televise hlásal, že oposmlouva je protiústavní a žádal aby s ní něco Havel udělal…
  Možná mu jen zklamání z toho, že lidovci vypadli ze vládní hry dočasně zkalilo úsudek

 36. fifty napsal:

  http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-paroubek.php?itemid=21862
  Tady je odkaz na Paroubkův nedávný blog jak dodnes rostly stále zisky českých bank.Kdyby je M.Zeman neprivatizoval,rostly by také ? Tak ale proč je letos schválen a M.Zemanem podepsán ještě větší než poslední trapný Kalouskův schodek dalšího ročního rozpočtu ? Nechápu pranic.To banky nechají ty peníze ležet ladem,nebudou zde nic financovat a tím šetřit dotace ze státního rozpočtu:nebudou úvěrovat zde? Co je blokuje?

  • Skogen napsal:

   Protože na sestavení kompletního nového rozpočtu bylo příliš málo času, a i když je tento až na nějaké úpravy Kalouskův, je lepší mít nějaký než žádný?

 37. jaa napsal:

  na 24 teď opět ? fundovaně? rozebírají za pomoci …. ologů projev a do puntíku…. zajímavé…

 38. Český samuraj napsal:

  Vlkův „článek“ – ve skutečnosti hanopis – je tak špatný, že to nemá cenu komentovat. Udělal by pro svou věc dokonce lépe, kdyby sám nepsal a otevřel jen diskusi.

  Vlk se sice utěšuje tím, že kritické ohlasy jsou jen promilemi z tisíce, ale pravda je, že z lidí, kteří pocítili potřebu vyjádřit svůj názor, je většina kritických a navíc mnohem objektivnějších než ten jeho.

  Vico: Hladis není ten „starý Hladis“ z Aktuálně. Nebo alespoň údajně. Kdoví jak to s ním je. Ten citlivý, mírný člověk, který přispíval do diskusí před časem kdysi, je tady představován jako „malý Hladis“ a údajně je to mladší bratr tohoto Hladise. Je doslova jeho pravým opakem.

  Všem komu se Zeman v TV od pohledu nelíbil: Už minule Česká televize zařídila takový úhel snímání Zemana z podhledu a tak nevhodné nasvícení obličeje, že vypadal nezdravě, monstrózně a strašidelně. Není to žádné umění a nejspíše to pro velký úspěch bylo zopakováno. Mimochodem, pokud jste si někdy při noční bojovce posvítili na svůj obličej na skautském táboře baterkou zespoda, víte, o čem je řeč.

  • Rošádek napsal:

   A to opilecké obracení očí v sloup dělá taky nevhodný úhel snímání …

  • Admirál napsal:

   S tou českou TV tomu věřím. Je taková veřejnoprávní, nezávislá, profesionální, objektivní.

   Já navrhuji: Zprivatizovat. Za tak dobře fungující veřejnou službu by každý zaplatil mailand.

  • Hladis napsal:

   Hladis je porad ten samy Hladis z Akrualne i ze Světa ticha. Stále jeden a ten samy clovek.

   • Český samuraj napsal:

    Nerozumím: Tehdejší Hladis několikrát obdivně psal o starším bratrovi a uváděl i nějakou jeho práci ke stažení.

    Vlk pak několikrát psal o „malém Hladisovi“ jako o mladším bratrovi „zdejšího Hladise“. Jasno v tom pro mě rozhodně není. Každopádně styl těch dvou, dikce, názory na svět, cit a lidskost byly diametrálně odlišné.

    • Hladis napsal:

     Mam bratra mladšího a ten nikdy na Aktualne nepsal a nemá stejny nick pro diskuse. Nepsal ani na Svet ticha a poze jsem uverejnil nektere jeho práce. Diskutuje vždy pod svým vlastním jmenem a stejne tak vydava i clanky. Jinak muj bratr psal hlavne analyzy a do diskusi zde prispiva velice raritne, takze mluvite o me a nikoliv o nem.

     • Český samuraj napsal:

      Ok. To musíte nejlépe vědět sám, kdo jste. Ale svědků je dost a styl tehdejšího „Hladise“ a nynějšího Hladise jsou jako nebe a dudy.

    • Hladis napsal:

     A mimochodem mame tu i rubriku a tam jsou nase clanky pohromadě.

 39. palosino123 napsal:

  To, že v projevu příkladem necitlivě zmínil vzdání se možnosti udělovat amnestii na špičkovém cyklistovi, který srazil 3 lidi a ujel…proč ne. Ale pán Radomír je už pár let po smrti. Podprahové asociace fungují stále. Podle doktorů přes psyché se jedná o rozpojení psychologických mohutností: racionality a emotivity. V aroganci, častěné neinformovanosti plynoucí z předchozího, a nejapné necitlivosti mimoně Klause nepřekoná, ale ruku bych mu za tenhle, navíc mediálně nezvládnutý a v nevhodném čase pronesený projev ruku nepodal.

  • Qiedo napsal:

   Ani zmiňování otcovraha nebylo asi náhodné. Nezapomněl, kdo byl jeho matkou a jak se angažovala proti němu ve volbách, byť mně její tehdejší konání sympatické nebylo, přišlo mi tak nějak mimo.

 40. jaa napsal:

  Milí zlatí, ať štíhlí či boubelatí. Musím se přiznat, že po delší době jsem poctivě přečetla celé – článek i komentáře a musím říci že jsem se docela bavila. Proč… no stejně poctivě jsem si poslechla Zemanovo poselství a: potvrdilo se mi že na něj nikdo nemá… zatím. Musím říci ,že už dlouho a tak elegantně se nikomu nepodařilo tak zpacifikovat psavce ať pravdoláskové či Babišovo-Bakalovy a dokonce i Českou televizi a další rádoby mééédiální pracovníky , různé ty … ology , jako jemu. Patrně byli všichni nažhaveni, jak jej ZASE SETŘOU.. A POSELSTVÍ JIM VYRAZILO DECH , stejně jako mnohým , zdejším komentátorům, včetně nejvyššího kosíře. Vždyť si uvědomte, že každou kravinu okamžitě – ať pátek či svátek komentují a ejhle trvalo jim 40 hodin než se vzpamatovali a přezbrojili. Zlobte se jak chcete.. to se jen tak někomu nepodaří…Někdo tu napsal.. kdo chce psa bít… pravda, akorát že tentokrát… naštěsí bacila do vlastních řad.
  Víte ,to co dávají v projevu všichni za vinu… jsou takové prkotiny, že nestojí ani za zaregistrování a no prostě dostal je. Jo a nejlíp se mi líbí ty „důkazy“ o malé sledovanosti… chi.. nevím jak ta čísla zjistili, kdo – jaký typ lidí ty píplmetry má… ale rozhodně tímto podpíchli lidi najít si to na netu a v archivech vysílání. osobně si myslím, že si udělali medvědí službu.. no a taky ty komentáře tak napříč spektrem u debat jsou obrázkem toho, jak to lidi berou a jak málo věří psavcům a vůbec méédiálním osobám. a docela mne dostal ped chválí jeden komentátor z Babišových Hospodářek.. že by měl Z odejít a ty jeho důvody.. docela zábavné ale mne tak nějak nakoply.. že to s tím vyjednáváním o vládě není nic růžového a jak jsou psavci nervozní že NIKDO Z TĚCH CO JEDNAJÍ NEPUSTÍ VEN ANI Ň.. to tu ještě nebylo.. Vůbec nic a oni nemají o čem kalkulovat osočovat, manipulovat a vůbec… nemohou nic a jsou z toho docela grogy. A těší mne, že to tak je . Až na užvaněnýho podrazáka Chovance… a na něm a jeho spolehlivosti se žádná teorie stavět nedá… hmm…. A k tomu poselství.. bylo akorát… základní body, základní odpovědi… a přání nám všem.. nač to pitvat jak by oni rádi. Koneckonců nač hodinu kecat o ničem, nač slibovat nesplnitelné… když všichni vědí, že náprava věcí veřejných bude ještě velká fuška … tedy podaří-li se skloubit Sobotkovi a Babišovi sliby předvolební se svýmí osobními závazky, dluhy a přáními. Co se mi nelíbí, je to psavci spekulované rozdělení ministerstev… a ZASE předání TĚCH ROZHODUJÍCÍCH MINISTERSTEV té ZASE NEJMENŠÍ A VYDÍRAJÍCÍ PARTAJI. akorát že místo LIDEM se jmenujÍ LIDOVCI… čert ví proč k tomu, je-li to pravda… ustoupili…No uvidíme….Tož dobrou
  .

 41. faleon napsal:

  M.Zeman se v projevu dotknul presidentských voleb.Velmi zhruba-erb zašlé slávy šlechty získal „jen“ 45 %.
  Byla to kariéra Palackého -dějiny českých erbů finacované jeho šlechtickými mecenáši.Vroce 1848 se nestal on a Riegr (alias V,Havel v Odcházení) českými ministry.Pro český národ a Palackého to byly přerušované dějiny české státnosti,Babě Jagellonské padl v bitvě u Moháče 1526 proti Turkům polský král i český,a přiženil se k babě J..vdově nenáviděný Habsburk, Pak 1621 bitva BH-Doba Temna 300 let..Dědičným nárokům Habsburků-Germánů na český trůn nebylo silou možno silou proněmeckých česko-moravských protestantských popravených pak stavů zabránit..Oč lepších by bývali byli Petr z Konopiště,Vilém Zajíc z Valdeku,ruský kníže Jiří ze Smolensku,.zabití v boji 1420 Vyšehradskými husity,když souběžně na Vítkově J.Žižka ,Zikmunda krále-císaře odrazil .Zhynula tím šlechta poslední české Přemyslovny Elišky královny české ,manželky krále českého Jana Lucemburského ,padlého 1346 u Kresčaku,spojence francouzů proti Anglii.Svázali své koně dohromady,ale bitvu rozhodly lepší anglické luky.
  Felix von Schwarzenberg ,kancléř rakouský,velvyslanec z Petěrburgu, 1848 svou armádou císařskou rozhodl ve prospěch ruského cara,proletariátu nad buržoasními českými nacionalsty,
  Rakouska nad Německem ,Habsburgského katolicismu nad Evropoui boji s monarchickým Dánskem celou s ním severní spojeneckou Evropou.V lůně protiMetternichovského Rakouska.

 42. faleon napsal:

  Opravy :
  M.Zeman se v projevu dotknul presidentských voleb.Velmi zhruba-erb zašlé slávy šlechty získal “jen” 45 %.
  Byla to kariéra Palackého -dějiny českých erbů financované jeho šlechtickými mecenáši.V roce 1848 se nestal on a Rieger (alias V.Havel v Odcházení) českými ministry.Pro český národ a Palackého to byly přerušované dějiny české státnosti,Babě Jagellonské padl v bitvě u Moháče 1526 proti Turkům polský král i český,a přiženil se k babě J..vdově nenáviděný Habsburk, Pak 1621 bitva BH-Doba Temna 300 let..Dědičným nárokům Habsburků-Germánů na český trůn nebylo silou možno proněmeckých česko-moravských protestantských popravených pak stavů zabránit..Oč lepší by bývali byli Petr z Konopiště,Vilém Zajíc z Valdeku,ruský kníže Jiří ze Smolensku,.zabití v boji 1420 Vyšehradskými husity,když souběžně na Vítkově J.Žižka ,Zikmunda krále-císaře odrazil .Zhynula tím šlechta poslední české Přemyslovny Elišky královny české ,manželky krále českého Jana Lucemburského ,padlého 1346 u Kresčaku,spojence francouzů proti Anglii.Svázali své koně dohromady,ale bitvu rozhodly lepší anglické luky.
  Felix von Schwarzenberg ,kancléř rakouský,velvyslanec z Petěrburgu, 1848 svou armádou císařskou rozhodl ve prospěch ruského cara,proletariátu nad buržoasními českými nacionalsty,
  Rakouska nad Německem ,Habsburgského katolicismu nad Evropoui boji s monarchickým Dánskem a celou s ním severní spojeneckou Evropou.V lůně protiMetternichovského Rakouska.

 43. Kanalnik napsal:

  Projev jsem nevidel a neslysel, ale precetl jsem si ho posleze jeste ten vecer. Muj dojem byl ten, ze prezident mluvil v podstate jenom o sobe, bylo to jenom o nem a vlastni obhajobe svych slibu a skutku pred obcany. Jako Vanocni poselstvi mi to prisle docela nestastne a byl to krok vedle. Mohl svuj projev pojmout jako vseobjimajici, inkluzivni – zahrnujici vsechny obcany do nejake sve vize o budoucnosti zeme, mohl prinest neco pozitivniho, sjednocujiciho, naladit lidi na nejakou nosnou ideu. Misto toho suse vyjmenovaval sve sliby a sve ciny. Pro mne velmi malo na statnicky prezidentsky projev. A velmi to vypovedelo o Milosi Zemanovi jako prezidentu i jako cloveku.

  • Český samuraj napsal:

   U prvního přímo voleného prezidenta nemá smysl řešit nějaké všeobecné rozplizlé ideje. Přímo volený prezident udělá nejlépe, když se vyjádří přímo ke konkrétním bodům svého prezidentského angažmá a způsobu, jak svých cílů dosahuje. Zodpovídá se totiž (na rozdíl od nepřímo voleného prezidenta) ze svých činů veřejnosti.

 44. Hladis napsal:

  Jinak diskuse opravdu vyzivna. Tolik nenavisti a pokusu nejak Zemana za kazdou cenu ochranit před „zlym vlkem“. To uz je skutecne srovnatelne s náboženskou zapalenosti, kdy se vosy sletnou na bonbon. Staci opacny názor a je vymalovano.

  • Skogen napsal:

   Že by nenávist ve skutečnosti vítězila nad pravdou a láskou? Jak to hergot je… A nebojte se, v moderních pohádkách je vše postavené na hlavu, takže na zlého vlka nikdo nevěří 🙂

  • jaa napsal:

   Nejde o ochraňování… je to z širšího pohledu či nadhledu… a ty chybějící vize… hmm na co nám byly v posledních 23 letech. Kolik z nich se splnilío??? …

 45. prirodovedec napsal:

  Neslysel jsem projev a neposlechnu si jej. Nedopustim se tedy hladisovych breznevovitych usudku 🙂 (v arteku jsem nebyl a Leonida Iljice jsem take neslysel a ani nevyslechnu).

  Podobne se radeji nedopustim usudku k tomu, co jsem neslysel a cemu nerozumim, jak v mych ocich zasvecene ucinila pani exnamestkyne, když psala o udelovani profesur podle doporuceni prislusne akreditacni komise 🙂 (tehdejsi diskuse uzavrena – upresnim ted jen poznámkou, ze v diskusi o platu pro mne zahajene SS (neb citace neposkytnuta) byl plat namestkyne vice nez trikrat vyssi nez tehdy prumer a se ziskanym know how bezesporu na tehdy volnem trhu informaci po odchodu do privatu mohl predstavovat znacne vetsi terno nez dnes).

  Clanek i část diskuse se tvari sice znacne vazne, ale rada vstupu (viz vyse) na mne pusobi v case vanoc spise humorne. Pravdou je, ze mi to pripomina vlkova neoblíbeného Mrazika. Cim? Inu něco vazne minene je ve vysledku pro znale mimoradne trefna legrace (podobnym prikladem v opacnem gardu je napr. podobne vazne mineny naborarsky film Top Gun, který ovšem znalci povazuji za nulty dil Zhavych vystrelu 🙂 ). Takze dekuji kolegum diskutujicicm za nulty dil Mrazika :), asi sahnu po klasice.

  Zpet k projevum, Neslysel jsem ovšem zadneho Klause ani Havla ani ty predtim. Neoslovovalo, neoslovuje, nebude oslovovat. Zimni prochazka nebo koncert z Vidne byly vzdy lakavejsi. Pustit si Zemana na 26.? Fuj. Masochismus ci sadismus? To si radeji prectu v diskusi SS ci tresen :). Jiste to bude inteligentnejsi i zabavnejsi,. Klause hovořícího za Petra Macha ci sberatele propisek na 1.1.? To se radeji naucim citovat z prispevku soumara ci jezevce 🙂 (pravda Mises nebo Rothbard jsou od pramene 🙂 ),

  Kazdopadne poslouchat mentorovani, sebestrednost od lidi, jejichz mentorovani mne neoslovovalo ci kult nebavil? Pravda občas ve stavech pobaveni nad zatim celkem zabavnou a neodvratnou cestou CR (opet) do bankrotu lituji, ze par projevu jsem neslysel (zejména nejake ty dnes s absurdnim vyznenim, ze kterých se dychtivy a nadseny lid dozvidal něco o nevzkvetani, pravda i ty o jedine ceste by dnes asi budily zachvaty horkeho smichu, ovšem i ten dnes u vesla by bavil znalosti o vzdelani za Nepalem). Jenze pateticka slova, velka gesta a projevy mne neoslovuji. Jsou zajimave jako povestne technikalie uplatnovani moci „patriciju“ ci „povlu“, at uz je prednasi uslechtily Habsburg ci téměř financni Milton nebo ovarovity Klema co mel za cepici.

  Z tohoto pohledu pusobeni je podle mne zajimavy clanek (o jak prekvapivy 🙂 ) i diskusni vstupy. Potesilo mne, kolik mne známých a vitanych jmen jsem zde zahledl (lexi koukni sem také 🙂 ) a rad vidim jiz drive povestneho vica byt aktualne vlkovitého antizemanistu 🙂 nebo ohnive letajiciho Carlose. Tesim se tedy na promyslene vstupy nad zajimaveji uchopitelnejsimi tematy nez je soucasny ne-Karel.

  Abych potesil všechny zucastnene – zduraznim, ze ma hluboka neucta ke vsem potentatum na cele státu bez vyjimky je zrejma a znama (výjimkou jsou asi TGM i EB kvůli ucte k predkum, kteří je uznavali, i ja uznavam jejich schopnosti v oblasti technologie moci ve srovnani s dnesnimi pidipolitiky).

  Pro mne je podstatne vanocni a novorocni poselstvi to, co pravil jednou kolega: Je celkem prekvapive, jak CR funguje navzdory tem, kteří nas vedou. Gratuluji tedy Vam vsem, delate to dobře, drzte se, nesledujte projevy věrchušky a bojujte o sve zivoty (cesta k bankrotu CR zatim pripomina první klasicke textove hry ala pristani na Mesici 🙂 – rozbijete se hladce a budete na to hrdi tak jako my, co jsme tyto hry hravali a testovali si tak schopnost trochu používat fyziku a rychle pocty a decentni rozbiti o povrch Mesice nas tesilo 🙂 ).

  V tom boji Vam zadne mentorovani manipulanta ci hnani do houfu s plackou ci bez placky nepomuze. Vyhodnotte sve sance a jdete za svým a nebojte se ani kolektivismu, je prostym racionalnim důsledkem strachu z prilisne moci nemocnych individualistu. Je celkem logicke, pokud se nekteri spojite a zbavite bankrotaru, co neuspeli povestnym ozdravnym bankrotem (pro skogena ozdravny bankrot je fraze klasiku 🙂 ). A protože jsou vanoce a sobectvi a racionalitu jsem kazal prilis, nejen chamtivost je dobra slovy hollywoodskeho wallstreetskeho klasika, ale i lidskost a nezistnost zcela prekvapive prinasi i ten zivotni zisk. Coz ovšem individualista s vysokym IQ a uspechem ve svých ocich často při nulove socialni inteligenci obtizne pochopi :). Nastesti alespoň zdejsi levicaci a socky jsou zjevne socialne inteligentni podle toho, jak se houfuji a ma slova jim pomohou …

  Tesim se na další dily Hovoru o Zemanovi a preji vsem veselého Silvestra bez akreditacnich komisi a profesoru ,… :). Necht je Vam to nepodstatne putna.

  • Skogen napsal:

   Děkuju za vysvětlení. Teď už si ale vůbec nejsem jistý, v co to vlastně věříte…

Komentáře nejsou povoleny.