Kdo rozhoduje o ceně vodného a stočného?


ani ne  před týdnem  uveřejnil a Kosa  příspěvek  Vítězslava  Prakse na  téma Vodárenství. Jakkoli čerpal z jasně  udávaných podkladů, kupodivu narazil , místy  na dost nevrlé  echo.

V  mailu  se  mi  ozval  čtenář  Kosy pan Radek Novotný, se  svým pohledem na  věc.Navíc zcela  evidentně  opřeným o specializovaný server  http://www.vodalidem. cz , který  byl  některými kritiky  Praksova  článku  jeho autorovi doporučován jako zdroj  informací. takže  rád  dávám tímto prostor  panu  Novotnému, aby  se k problematice, která se týká nás  všech, vyjádřil po svém.  Nyní tedy  Radek Novotný, kterého tímto vítám  mezi autory Kosy a  prosím o tradiční hvězdopád:

Velmi dobrá otázka. Pokud na ni chcete dostat odpověď, musíte položit související otázky a znát na ně odpověď.

Souhlasím s názorem, že výše poplatků, které do ceny zahrnuje stát, ovlivňuje cenu vody. Výše DPH a dalších poplatků za vodu je pro všechny vodárny v ČR stejná a platí ji všichni prodejci vody. Toto je důvod růstu cen vody, ale není to důvod, proč žebříček s nejdražší cenou vody vedou vesměs koncerny.  Co udělá stát s penězi které za vodu vybere?  Kde tyto peníze skončí?  Zpět ve vodárenském odvětví.  Stát různými formami spolufinancováním dotačních projektů a přerozdělením zdrojů ve státní kase mezi města, kraje je zase přímo nebo nepřímo přes rozpočty měst a krajů vrátí zpět do odvětví. Přerozdělování peněz přes stát není určitě ideální, ale ročenka Mze a informace ze SFŽP a Mžp  jasně dokládají, kolik peněz ze státní kasy do vodárenského odvětví teče.

Co dál ovlivňuje cenu vody?

Co stanoví legislativa, která „reguluje“, jaké náklady mohou být do vodného a stočného kalkulovány?  Kdo je oprávněn inkasovat zisky, které jsou kalkulovány do vodného a stočného a u koho a kde tyto zisky z vodného a stočného končí?

Výše kalkulovaných nákladů. Zde je regulováno, jaký náklad se může do kalkulace zahrnout, ale oprávněnou výši tohoto nákladu stanoví co? Kontroluje to kdo? Ministerstvo financí a jeho krajské pobočky. Kolik máte v ČR provozovatelů a kolik lidí tyto provozovatele kontroluje? Minimum a s minim informací. Jde o fiktivní projekci  existující kontroly. Její efektivita nemůže být vzhledem k počtu provozovatelů účinná.

Výše do ceny kalkulovaných zisků.  KONCERNY přišly a často zastupitelé „přesvědčily“ k privatizaci prodeje vody sliby, že po privatizaci koncern zajistí v budoucnu inflační růst ceny vody (Veolia toto tvrdila skoro všude). ZAPOMEŇTE – dnes mají privatizované vodárny ve většině regionů  nejdražší cenu vody a ve srovnání se smíšenými vodárnami působícími v okolí jde často o 10-20 Kč/m3. (příklady:  Zlínský kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj).

Chcete důkaz? Stáhněte si ZDARMA ebook „Kde končí vaše peníze za vodu?“  Jde o srovnávající 4 velkých vodáren, působících ve Zlínském kraji. Veolia ve Zlíně vede léta žebříček ceny vody, přitom Vak Zlín na rozdíl od Kroměříže, Uh.Hradiště a Vsetínu investoval do infrastruktury nejméně.

Smlouva mezi koncernem a okresní vodárnou je ve Zlíně nastavena tak vyváženě , že v roce 2012 měla Veolia ve vodném a stočném kalkulován zisk ve výši 90 mil.Kč.  Vak Zlín v provozním modelu s Veolií vytvořil zisky pouhých 6 mil. Kč. Nájemné, které dostal od Veolie vrazil Vak Zlín do obnovy infrastruktury, na které vydělává evidentně Veolia.

Hádejte za kolik koupila Veolia provozní část Vaku Zlín?  Za 83 mil.Kč a smlouvu na základě které vydělal jen v roce 2012 90 mil. Kč má uzavřenu na 30 let. GENIÁLNÍ.   Koncern, který infrastrukturu nefinancuje má v kalkulacích vodného a stočného zakalkulovány daleko vyšší ziskové marže než smíšené okresní vodárny, které si kalkulují buď minimální ziskovou marži, případně veškeré kalkulované zisky následně používají k financování obnovy infrastruktury.

Kolik firem (jejich priority a zisky) stojí mezi infrastrukturou a spotřebitelem.             

Autor článku nezaregistroval, že v českém vodárenství došlo za posledních 15 let k zásadním změnám. Byly účelově odděleny práva a povinnosti tím, že byl zaveden tzv. Provozní model, což znamená:

Povinnost financovat obnovu a rozvoj infrastrukturního majetek zůstal veřejnému sektoru a právo inkasovat zisky z prodeje vody přešlo na nadnárodní korporace.

Koncerny a okresní vodárny (vlastní je města a obce), uzavřely (často na základě falešných slibů) smlouvy o provozování,  kdy města a jejich vodárny musí dál financovat obnovu a rozvoj infrastruktury a zisky kalkulované ve vodném a stočném inkasují výhradně koncernoví provozovatelé. Přitom jediným vlastním zdrojem financí pro rozvoj a obnovu vodárenského odvětví je vodné a stočné a dalším, tentokrát vnějším zdrojem financí jsou dotace z veřejných rozpočtů – kraje, stát, Evropská komise.

PRIVATIZACE ZISKŮ A ZESTÁTNĚNÍ NÁKLADŮ.

Voda se dá prodávat lidem pouze tehdy, pokud existuje infrastruktura, kterou právě z plateb za vodné a stočné od lidí a z dotací z veřejných rozpočtů, financují vodárenské společnosti nebo města a obce vlastnící infrastrukturu. Proč má nemalá část těchto peněz téct na účty do zahraničí subjektům, kteří investice nefinancují zatím nikdo nevysvětlit. Kromě francouzského dokumentu “JAK KORPORACE BOHATNOU NA VODĚ ANEB VODA VYDĚLÁVÁ?” www.vodalidem.cz/film/

Privatizací prodeje vody byl mezi spotřebitele a infrastrukturu instalován umělý penězovod v podobě nadnárodního koncernu, který zcela ovládl peněžní toky a má právo inkasovat zisky, které jsou kalkulovány do vodného a stočného. Model je z pohledu koncernů geniální, protože investice mu financují lidé a veřejný sektor  Koncerny nejsou vesměs vlastníky infrastruktury a nemusí do ní investovat.

Na to, že tento model je pro stát a lidi nevýhodný přišli ve Francii, v Německu a v dalších zemích.

Informace o tom, jak to skutečně ve vodárenství v ČR funguje najdete na: http://www.vodalidem.cz/our-blog/ a www.facebook.com/Vodalidem

Aby  bylo vše  úplně  jasné  i  s čísly, pak  ještě  uvedu jasný  příklad,publikovaný  také na  vodalidem.cz.  Z  už  zmíněného Zlínska:

Jak se dělí zisky z vodného a stočného u privatizovaných vodáren

Ve vodárenství platí, že zisky tvoří platby lidí za vodné a stočné. Legislativa zajišťuje prodejci vody právo kalkulovat do ceny vody kalkulační zisk, který je počítán % z úplných vlastních nákladů (ÚVN). V případě provozních modelů je inkasuje koncern, který není vlastník infrastruktury a nefinancuje nákladné investice do infrastruktury. Pohled na ekonomickou výhodnost smluv s koncernem dává porovnání dosahovaných zisků prodejce vody a vlastníka infrastruktury.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., prodává vodu ve Zlíně, v Olomouci a v Prostějově dosáhla v roce 2012 zisk 145 mil. Kč. S tímto ziskem obnovuje svůj majetek ve výši 386 miliónů korun.

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., pronajímají infrastrukturu Veolii a dosáhl v roce 2012 zisk pouhých 5,7 mil. Kč. S ním obnovují svůj majetek ve výši 1,6 miliardy korun !

Představenstvo Vaku Zlín nedávno zveřejnilo kalkulaci vodného a stočného pro rok 2012. Zjištění je šokující. Představenstvo schválilo, aby lidé ve Zlínském regionu zaplatili Veolii ve vodném a stočném zisk ve výši 90 mil. korun. Přitom Vak získává od Veolie odpisy pouhých 78 mil. korun a ty jsou největší položkou nájmu, jenž platí Veolia Vaku Zlín za infrastrukturu. Představenstvo Vaku Zlín je složené ze zastupitelů města Zlína. Při znalosti těchto čísel přichází logická otázka. Pro koho lidé z Vaku Zlín vlastně pracují?

voda

 

 

 

 

 

 

zdroj:  vodalidem.cz

Vlkův  dodatek:

Když  už  u serveru  vodalidem. cz jsme- je tam k nalezení zajímavá  tabulka – srovnání  vodného a stočného podle jednotlivých  vodárenských společností.

Věřím, že  se ti, kteří, s  usilovností  a sobě  vlastní a  vrcholného uznání  hodnou, tento portál tvoří, nebudou  mít  námitky,  když  ji Kosa  přetiskne.   Vlk   , jako vydavatel  Kosy je  pochopitelně  „happy“  z  toho,  že  ví,  že  ať  už bere vodu  doma   nebo  na venkově , od  velké či  malé vodárny,  má  tu  čest, že  je  skoro nejdražší v  celé republice! Děkuji  ti  město Plzeň  a vy  dřívější  obecní majitel  Vodáren Plzeň -sever!Evidentně na mne  a mé spoluobčany  myslíte  vstávaje, lehaje.

 

voda2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voda3

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj:http://www.vodarenstvi.com/vodne-a-stocne-2014.php

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Vodalidem se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

38 reakcí na Kdo rozhoduje o ceně vodného a stočného?

 1. tresen napsal:

  Mě zase docela potěšilo, že jsme v té tabulce úplně na chvostu.

 2. Trubač napsal:

  U nás si naše malá obícka provozuje svůj vodovod ve vlastní režii za 20kč/m3.Od letoška se předpokládá zdražení na 25kč/m3. Nenechali jsme si to ukrást.

  • liljič napsal:

   Nenechali jste si to ukrást, protože ZATÍM nadnárodní koncerny měly zájem jen o velká města. Jestli budou mít zájem i o malé obce, určitě se jim obecní zastupitelstva podaří „přesvědčit“

  • tresen napsal:

   Je v tom i stočné?

  • babaluba napsal:

   Záleží na tom, zda obícka odebírá vodu z podzemního zdroje (neplatí za odběr nic) nebo z povrchováho zdroje (vodu musí kupovat od státních podniků Povodí). Dále záleží na tom, jak je jímaná voda kvalitní. Zda svou kvalitou odpovídá pitné vodě, aniž by se musela složitě chemicky upravovat. Také záleží na tom, zda se jedná o vodné, nebo o vodné a stočné (platba za odkanalizování, vyčištění a také za vypuštění do povrchové vody – za to se rovněž platí podnikům Povodí). Dále záleží na tom, zda vaše obícka má v ceně zakalkulovány náklady na obnovu vodovodních řadů, uzávěrů, vodojemů a dalšího technického zařízení, nebo ne. Pokud ne, tak až dojde ke konci jejích životnosti, bude obnovu muset zaplatit z jiných zdrojů.

 3. Leo K napsal:

  Ano. Stojí za to se rozhlédnout. Zprávy, na které odkazuji, v denním tisku nenajdete.
  http://e-republika.cz/article2240-Veolia-vyhrala-francouzskeho-Ropaka
  http://news.e-republika.cz/article945-Cochabamba-a-valka-o-vodu
  a myslím že stojí zato se zamyslet nad stránkou http://www.vodajelidskepravo.cz/ případně nad její evropskou variací http://www.right2water.eu/

 4. Trubač napsal:

  Je v tom i stočné. „Přesvědčit“ zastupitele by bylo u nás dost složité, za prvé jsou to slušní lidé většinově zaměstnanci nebo živnostníčci takže by i šli sami proti sobě. A navíc, ze 145lidí u nás trvale žijících jich 30 přijde na veřejnou schůzi zastupitelstva – vynesli by zastupitelstvo v zubech.

 5. Věra Říhová napsal:

  V našem městě jsme si v referendu odsouhlasili, že vodu bude vlastnit město, moc jsme si nepomohli, ale vyřešilo se zatím několik problémů. Jinak mezi lidmi se stále více mluví o nutnosti znárodnění veškeré energie nebo o převodu na státní neziskové organizace a to i mezi podnikateli. V případě vody, elektřiny a plynu již jde u mnohých lidí opravdu o zdraví a tudíž i o život, u podnikatelů o existenci jejich firem. Protože náklady na energii ničí nejenom domácnosti, ale i výrobní firmy.

 6. zemedelec napsal:

  Já bych za těmi nadnárodními korporacemi,našel naše lidi.
  Pak je to velice dobře ohodnoceno pro členy představenstev,aby odhlasovaly cokoliv.

 7. Aldo napsal:

  U nás vlastní infrastrukturu trojměstí a je nejdražší v celé republice. V roce 2013 cca 101 korun. Pro letošní rok se dál zvedá. Jednatele i dozorčí rada této sro. – zastupitelé měst.

  • Řezníček z Brna napsal:

   Aldo,
   Nejste z Tachova. Na ČR 2 říkali, že Tachov má snad nejdražší H20 v republice, dokonce dražší jak v Paříži.

 8. český maloměšťák napsal:

  Ale buďme objektivní, zadejme si do vyhledavače heslo “ robber barons“ a zjistíme, že mnohá soukromá průmyslová impéria dnes již považována za tradiční a vzorová byla vybudována podobným způsobem.
  Ostatně neměli jste na věc vliv, nemáte a mít nebudete, prostě si tvořte rezervy na generování zisků monopolů a oligopolů, to je jediná rozumná věc, kterou můžete udělat, snad ještě krom toho, že se budete pídit po tom, kdo ty vodárny/ale nejen vodárny/ kdysi prodával, a nebudete je dál volit /například do Evropského parlamentu/.
  No a k tomu potřebujete informace.
  No a takové najdete právě že na takových blozích jako je tento / pokud je o něčem věcném, jako je tento/.
  Hlavní je se nenasírat, to k ničemu v této zemi nevede, jen k onemocněním.
  Proč byste ale měli onemocnět vy ? Neměli by spíše onemocnět ti, co si na těch handlech namastili kapsu ? A dnes někteří z nich budují v Evropském parlamentu “ Novou vizi Evropy“ ?
  :–()

  P.S. Já se také nerozčiluji nad tím, že dle zlých jazyků kdo nejde přes Šnajdrova bráchu, tak se k větším zakázkám na Ostravsku prostě nedohrabe /jak jsme od stavební firmy koupil, tak prodávám/. Mně stačila zkušenost kolegy jakou měl s Šnajdrem , když ještě dělal na ministerstvu a kdy prostě zhatil výsledek práce několika institucí jen kvůli tomu, že se měl pokutovat zase jeho/Šnajdrův/ známý.
  V některých oblastech života se toho zase tak moc – od dob, kdy vládla komunistická byrokratická chátra /nyní prosím ty, kdo se i za centrálního byrokratického kapitalismu sovětského typu chovali k lidem jako lidé – aby se sami z takové množiny vyňali/…zas tak moc se toho nezměnilo, snad jen že vám kosti poláme místo estébáka cizojazyčná mafie a o majetek vás nepřipraví ideologie třídního boje , ale pouze opět zase mafie, banka nebo exekutor….no a v médiích neslyšíte lži o tom, jak úspěšně se buduje socialismus , ale jen o tom, že prožíráte stát a měli byste tedy více šetřit – zřejmě bychom se tedy měli prošetřit někam k životním úrovním toho období socialismu…jestli se nepletu, hi, hi, hi…
  😦
  Tak něco pozitivního na závěr , vážené dámy a vážení pánové:
  http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2534622/chci-zpet-nasi-demokracii.html

 9. Aldo napsal:

  Když už jsme u praktické politiky, není mezi přispěvateli KOSY někdo kdo rozumí teplárenství? Udala se zajímavá věc, MMH nečekaně stáhlo novelu vyhlášky o rozúčtování nákladů na teplo v bytových domech. Možná by to byl dobrý námět. Komentáře na Novinky jsou vysloveně hloupé a článek tendenční. Osobně se mi zdálo, že na MMH někdo zapoměl na šetření energií a v zájmu lepších kšeftů Topolánkova teplárenské sdružení chtěl lidem ukázat že šetřit je zbytečné.

  • Jirka napsal:

   Jde se o vyhlášku 372/2001,která říká,že kdo má spotřebu tepla o 40% vyšší proti průměrným nákladům,tak toto navýšení nad těch 40% již nemusí platit a je to rozúčtováno ostatním nájemníkům. V našem domě o 72 bytech je těch kteří mají tuto zvýšenou spotřebu (vesměs přetápějí) je asi 30% a za rok je takto jim odpuštěno asi 30000 Kč,které pak platí ostatní nájemníci. U některých bytů je to i 5000Kč až 6000Kč. Toto mělo být,krom jiného, tou novelou zrušeno. Novela měla být schválena již v loňském roce, což se nestalo a jak říkáte, tak je nyní stažena.

   • Řezníček z Brna napsal:

    Na druhou stranu vyhláška měla údajně vytrestat nájemníky, kteří netopí a tkzv. chytají teplo od sousedů a právě těmto, kteří mají podezřele nízkou spotřebu, naměřenou poměrovým měřidlem, měla vyhláška upravit platby směrem na horu.

 10. Jan Čermák napsal:

  Tvrdé důkazy.Legální zlodějina. Říkají tomu podnikání. Myslím, že jich bude mnohem více, exekuce mne napadají.
  Někdo ty smlouvy na 30 let musel uzavírat, podepsat. Když už soudí Ratha, není tohle na žalobu?
  A když je smlouva nemravná, nedalo by se to dát k soudu a zrušit??
  Nebo to těch 30 let prostě musíme platit a nazdar hodiny?
  P.S. Máme české vlastníky a jsme na úplném chvostu tabulky.

 11. Radek Novotný napsal:

  Pokud Vás zajímá srovnání vodáren, které byly privatizovány a které privatizovány nebyly, tak si na stránkách http://www.vodalidem.cz/our-blog/ stáhněte ZDARMA ebook „Kde končí Vaše peníze za vodu?“. Jsou v něm porovnány 4 největší vodárny působící v jednom kraji (podobné podmínky) z pohledu ceny vodného a stočného, investic, dotací. Pro všechny lidi je to dobrý materiál v případě, že u nich někdo přijde a tvrdí, „koncerny budou prodávat vodu levněji“. Neříkám, že obce jsou bez chyby, ale pokud vodu privatizujete, tak tam chyba zůstane, ale navíc se do toku peněz za vodu nainstaluje zájem vlastníků koncernu a ten lidé zaplatí v ceně vody.

 12. jozka napsal:

  Kdyby slo jen o penize… ted ale resim jednu zapeklitou vec. Loni nas (sportovni klub) vodarny vyzvaly k uzavreni nove smlouvy neb nove od 1.1.2014 uz to musi byt se souhlasem vlastnika pozemku/nemovitosti (jsme v dlouhodobem najmu). Na druhy pokus jsme obdrzeli formular o „trojdohode“. Po nejakych peripetiich (povodne, me stehovani, podpis pronajimatele – velky podnik) jsem dostal papir do ruky. Jenze Vanoce na krku, pracovni povinnosti… poprosil jsem kolegu, zda by tam nedojel. Jemu do toho cosi vlezlo, zatelefonoval na infolinku, zda by s tim mohl prijet po novem roce. Pry neni problem. Po Novem roce sprcha – my uz trojdohody neuznavame, to byla nase benevolence. A ted to zacalo.
  V:Podepiste si smlouvu. Jinak vas odpojime.
  My:Jakou?
  V:No, smlouvu…
  My:Jakou? My nejsme vlastnik.
  V:Tak at si ji podepise vlastnik.
  My:Vlastnik si ji nepodepise, jeho to nezajima, zarizeni na pozemku neni jeho.

  Tohle se opakovalo asi trikrat s ruznymi variacemi behem jednoho telefonu. Nakonec vodarny ustne prislibily, ze zatim zadne odpojovani nebude, ze to projedna sefova pristi tyden s manazerkou a pak daji vedet. Ocenuji, ze alespon po pocatecni rane mezi oci maji snahu nejak se dobrat k vysledku, ale…

  Pripominam – to vsechno jenom kvuli tomu, abychom i nadale mohli odebirat vodu, tak jako jiz asi dvacet let.

  Perlicka na zaver – po povodnich jsme meli extremni odber vody. Po minulych zkusenostech jsme vedeli, ze co nevycistime do tydne, to zatvrdne a my na tom nechame ruce. Vysledek – vodarny nym napalily nasobne zalohy.

 13. tmoravec napsal:

  Jenom jako perlicku – v Praze probihal prvni prodej vodomeru Veolii nekdy v polovine 90. let za ery primatora Koukala. Muj otec byl tehdy clenem magistratniho zastupitelstva a spolu s dalsimi par opozicnimi poslanci (Ringo Cech, dr. Votocek, ing Berka) proti teto loupezi za bileho dne dost bojovali. ODS tedy mela pohodlnou prevahu, v tech zlatych dobach by v Praze vyhrala i Klausova tenisova raketa. Jedinou cestou bylo dostat planovany prodej jeste pred hlasovanim pres media na verenost. Novinarum vsech velkych i malych deniku byly poskytnuty materialy, vcetne ekonomickych rozvah a tvrdych cisel ziskanych primo od lidi z vodaren, nejenom nejake brblani vecnych kverulantu, ale v tisku nakonec nevyslo vubec nic. Novinari se pak mezi ctyrma ocima omlouvali, ze si nemohou dovolit psat proti ODS. V MF dnes to tehdy tusim bacoval nejaky Martin Komarek a v lidovkach jakysi Pavel Safr, ostatni si nepamatuju. Na galerii se nas nakonec na hlasovani seslo tak 50-60 , sice jsme se snazili dat najevo nesouhlas, ale proti zabehnute hlasovaci masinerii nebyla sance. Jen se nam smali do oci. Tato jednota medii a tzv. pravice u nas vydrzela az do kausy Opencard, teprve pak se roztrhnul pytel s odposlechy dr. Bema, s tunelem Blanka, cistickou vody a podobne. Moje verze je, ze v tom mela prsty krize – v okamziku, kdy zacinal vysychat korupcni zlab a na vsechny se nedostavalo, zacali si panove navzajem mydlit schody. Je to smutne , ale zaplat pan Buh za to.

  • Anonymní napsal:

   No jen dodám, že podle mých informací se Koukal pokoušel koupit vodovod a vodní zdroj v Káraném. To už velvyslancoval. Jestli se mu to povedlo nebo ne, nevím. Ale zcela jistě to zkoušel.

 14. XY napsal:

  Ïnu, trh přece vše vyřeší, zněla dobová mantra, a soukromník se o vše postará daleko lépe a efektivněji než nějaký stát, zněla druhá, jak si jistě všichni dobře pamatujeme. Zmasírovaná zastupitelstva + materiálně motivovaní chytráci v nich prodali sítě – a dnes se nestačíme divit. Šťastní, kdo uhájili malé obecní vodovody – ale i u nich legislativa pomalu šroubuje náklady vzhůru tak, aby obce provozování vodovodů vzdaly a prodaly zavedeným velkofirmám.
  Tak to chodí.

 15. okolojdoucí napsal:

  Nesouvisející perlička. Takhle vypadá porcování medvěda in natura. Viz konec článku: http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-61536160-pavel-cihak-poslanec-ano-ve-sluzbach-davida-ratha

 16. jezevec napsal:

  nezlobte se ale tabulka srovnává nesrovnatelné. asi i laik dokáže pochopit, že nejsou jen hodní levní a zlí bohatí.
  je rozdíl, zda infrastrukturu (čerpadla, vodárny, ČOV) někdo zdědil či koupil po komunistech zhruba nové a v dobrém stavu a funkční – nebo zdědil či koupil ale sto let staré a na rekonstrukci – a nebo se vše budovalo nové, bo vodovody dosud nebyly.
  nevím jak to funguje ve velkých městech – ale mohl bych vysvětlit i zdokladovat jak to funguje v menších obcích, kde před čtvrt stoletím nebyl vodovod ani kanalizace vůbec, a všechno jsme si museli postavit. je rozdíl, zdali se infrastruktura opravuje či neopravuje, udržuje či neudržuje, zdali se vytváří rezervní fond na investice. je rozdíl ceny prací při výkopech na poli v půl metru hlubokém písku, a nebo v historickém centru se záborem dopravy a náhradní veřejnou. je rozdíl, zdali investice minulých let byly financovány z dotace, nebo z vlastních peněz či dokonce z dotace – ne všude měli nárok a ne všude chtěli čekat na zázrak.
  zajisté lze populisticky dát lidem vodu za deset korun kubík, zanedbávat a projídat infrastrukturu, a zbytek třeba i dotovat z obecního rozpočtu – stejně jako lze funkční infrastrukturu prodat za pár frfní, srát na držbu, a nechat si někoho mastit kapsu. k tomu slouží audit, mimochodem pro obce ho ministerstvo udělá na požádání a zdarma, není potřeba tomu rozumět.

 17. babaluba napsal:

  Nepochopila jsem téměř nic. V tabulce je u Trutnova uvedena cena v roce 2013 jako 63,71 Kč a v roce 2014 cena rovněž 63,71 Kč. Tato změna ceny je v následném sloupci ohodnocena jako nárust o 9%. Podobně u Prahy vzrůstá cena z roku 2013 (74,35 Kč) na cenu v roce 2014 (75,84 Kč) což dle autorů tabulky představuje nárust o 12,06%. Tak nevím, za mých škloních let byla asi jiná matematika.

 18. VaclavP napsal:

  Jedna věc mi ale není jasná, model že obce vlastní vodárny a provozují je najmuté firmy mi přijde logický. Rozdělení sítě a služeb přeci funguje všude od elektriky, plynu, dat atd. A pokud už někoho najmu tak to nebude dělat bez zisku. A kritizovat Veolii za neoprávněné náklady znamená, že ČEZ je má opravněnější ?

  • Leo K napsal:

   VáclavP- voda je k energiím přece jenom ve zvláštním postavení. Nahoře (v 8:13) mám komentář – prý čeká na schválení. Nemohu tedy nic než opakovat – stojí zato se zamyslet nad stránkou http://www.vodajelidskepravo.cz/ případně nad její evropskou variací http://www.right2water.eu/

  • jezevec napsal:

   to se přece nedá srovnat.
   čez musí elektřinu nakoupit nebo vyrobit, musí si pronajímat čeps a provozovat přenosovou soustavu poslední majle, přerozdělovat dotace slunečních nesmyslů a vyrovnávat přetížení německých fafrníků, atd. – to jsou pozice řádově v miliardových rizicích. pokud je dokáže inteligentně řídit, má daleko větší zisk z obchodu a strategických rozhodnutí, než z výroby či prodeje energie.
   naproti tomu voda se dá spočítat skoro přesně. teče zadarmo, dá se velice přesně odhadnout spotřeba a z toho vyplývající kapacita (a náklady) vodárny. schema nebo procenta údržby vodovodu je dáno provozním řádem. veolia někde má i trubky, někde si je pronajímá – někde vodárnu jen provozuje a jinde jí i vlastní, ale všechno má celkem snadno počitatelné pozice. to je řemeslo bez rizik.

   • VaclavP napsal:

    Dobře minimálně mi ČEZ do schránky posílá PR časopis na křídovém papíře a vodárny nikoliv. A náklady se dají přeci hlídat tak, že uzavřu smlouvu např na 5 let a pak vyhodnotím jestli je pro mě zisk společnosti přiměřený a prodloužim nebo neprodloužám. Pokud někdo uzavřel smlouvu na 30 let tak je hlupák. Přiměřenost nákladů pak ráda posoudí nějaká auditorská firma

 19. Vidlák napsal:

  Je to tak tři roky, co proběhla tiskem zpráva o demonstracích v Tel Avivu, kde rozhořčení občané způsobili městu větší škodu než teroristé za posledních dvacet let. Co bylo rozbuškou? Cena vody v Izraeli měla být navýšena z čtyř šekelů na čtyři padesát. Jeden šekel – zhruba pět korun. Ejhle v některých zemích vyběhne občanstvo do ulic i když jde o dvě koruny padesát na kubík.

  Obyčejným přepočtem vidím, že voda v Izraeli stojí asi 25 Kč na kubík. V zemi, kde neprší, vodu není kde brát a kde se už větší polovina spotřeby vody vyrábí odsolováním té mořské pomocí reverzní osmózy.

  Jak jsem se tohle dozvěděl, můžou mi všichni vylézt na hrb s jejich řečmi o městských nebo soukromých vlastnících vodovodů nebo o nákladech na údržbu sítě. Prostě lžou a mastijou si kapsy.

  • zemedelec napsal:

   Pane Vidlák.
   Přesně.
   Proto to dělají.
   Mám jen okresní informaci,ale 20.000kč měsíčně pro kladné hlasování potřebných vyčůraných zastupitelů je pakatel.

 20. Anonymní napsal:

  Z našeho pohledu ještě zlatá Veolia. Netroufne si (asi zatím) tak škubat lidi jako domácí, navíc volení zastupitelé

 21. Aldo napsal:

  To není Anonym, to je Aldo

  • XY napsal:

   Ad škubaví „domácí, navíc volení zastupitelé“
   A nejsou ti zastupitelé náhodou věcí voličstva?

 22. Germanicus napsal:

  Je dobře, že se o těchto „legálních“ zlodějnách začíná více mluvit (i když převážně na internetu). To samé v bleděmodrém platí o cenách elektřiny, plynu, tepla, cenách telefonních operátorů apod.
  Alternativní řešení se již delší dobu diskutují, pohříchu však (zatím) bez zájmu širší veřejnosti (i internetové). Viz např. http://alternativazdola.cz/liferay/web/alternativa-zdola

 23. prirodovedec napsal:

  Diky vlku za Singera, Pecinu a vodne. Pocetl jsem si. Zítra ale bude asi rozbor co napsali analytici a co řekl Zeman :)? (at to tu není jen nudne ctive bez pani exnamestkyne a spol.).

 24. palosino123 napsal:

  Chytrý oportuňáci, vlevo, vpravo, generálové po bitvě a jeden neukojitelný, ekonomický psavec – marginální idiot, ohýnek se už chystá…! Ha, zvítězíme! O jednoho důležitého více, a víme opět hovno. A právním referencím nerozumí ani kokot. Já ne. Ona tu vůbec vzniká nová třída: Netechnicky vzdělaní lidé, po jejichž službách by v bohatší společnosti byla i poptávka…ono, ovšem i to humanitní vzdělání grossovsko-plzeňského typu taky nebude to pravé.
  Koledníkům jsem dal stovku – hezký šilhavý, obrejlený dětičky. My tři královééé, jdemééé k Vám, štěs…
  Místní kabelovku odkoupila famílie z Francie (otec&syn), byli tu jednou, aby koukli, co kupujou – nechápu, jak jim to mohl někdo takhle divně prodat…?…a to už nemluvím o CPI bytech a já vůl si nechal přepsat dodavatele energie na Centropol. Inu, po bitvě…ale dcérek – dýlerek mi bylo líto, no jo, senilita.
  I dnešní doba připomíná bídné 15. století, kdy pražský arcibiskup nebyl ani vysvěcen na kněze, měl jiné farnosti z výjimky, kde ho jaktěživ neviděli (výjimka se musela kupovat formou odpustků – má to latinskej název), jako ostatní kněží, kteří běhali nahatí po dnešním Staroměstském náměstí z vlastního hampejzuj (asi o počtu souložnic pěti) v lože konkubíny své! Katoličtí duchovní. Našlo se i pár řvounů, ale ty upálili.

Komentáře nejsou povoleny.