50 odstínů šedi Lidovek v době Andreje Babiše


Není  to  tak  dávno, přesně  řečeno, je  to  14 dní, co jsem se  v  článku Singer zpívá kampeličkám…. letmo dotkl  situace v Lidových  novinách a  proměny, co se s  tímhle tradičním titulem novinového trhu  udála od  té doby,  co   Mafru a  tím i Lidovky  převzal  Velký  Andrej. Bylo to jen  povrchní a jiné  ani nemohlo  býti.  Protože  ještě nebyla  na stole  témata,  na kterých  by  bylo možno posoudit,  do jaké  míry Lidovky  jsou  ještě  respektu hodným  titulem či jak moc už   je  to jen propagandistický plátek, jehož  náplň je  určena  zájmy  Babišimperia.

Tohle šlo do teď tak nějak  spíše  hádat než  usuzovat.  Fakt  je, že  Lidovky  před  Babišem byla  tvrdá  politicko demagogická  bašta  ODS či  Kalousekpartaje.  To podle  toho,  jestli  zrovna  komentoval  Kaiser se  Zvěřinou  nebo  Zlámalová s Weissem.. Kde nikdo jiný  v podstatě  neměl  nárok  na  jakýkoli  korektní komentář. jestliže  zrovna  nebyla  řada, aby  komentářový  sloupek  vzešel z  klávesnice Tomáše Němečka.

Když  ovšem Lidovky  spadly  pod  Babiše bylo jasné,  že  tohle  končí. Jakkoli  tehdejší šéfredaktor  Balšínek  vydal  velmi  bojovné prohlášení,  že  redakce  si  do svého psaní  mluvit  nedá.   A  že budou provozovat  na nikom nezávislou  žurnalistiku.  Nebylo těžké  uhodnout, že  to  bude rychle  úplně jinak.  Než se sešel kvartál s  kvartálem, redakce  se zásadně proměnila. Někteří, jako třeba  Balšínek a  Kaiser  oddešli jinam, tam kde budou  moci psát přesně, jak byli  zvyklí, jiní  – jako Tomáš  Němeček,  se šli věnovat něčemu  jinému.  Jeho  bolestně v  českém mediálním mikrosvětě   postrádám a přijde mi jako hodně  velký  luxus veřejného prostoru, že  někdo jako on dělá podnikového právníka. Nicméně,  když mám před  sebou  téma,  které  vám  chci předložit,  pak  si  říkám  – díky osudu,  že  to nebude muset být  právě o Tomáši Němečkovi.

Ale  abych se vrátil  k  té  původní  redakční sestavě  Lidovek.  Moje  láska  Zlámalová i  oblíbenec  Weiss,  byli nejspíš  odejiti.  Netuším , co  dělají, Zlámalová je sem tam  vidět  v televizi a  slyšet na  Radiožurnálu – kdo  ví proč, ale  oba nejspíš  teď  dostávají praktické  lekce   z trhu  bez přívlastku.  Jestli  je  to  dobře? Nemám primitivní jednoduchou radost,  která  nad  budoucím osudem  železných  sloupů původní  mafrácké  žurnalistiky, lépe žumpalistiky , zde byla  některými, opakovaně,  vyslovována.  V  závěrečném shrnutí  tématu  si  přečtete  proč. Nicméně, že  Zlámalové, Weissovi  a  podobným  náraz na  realitu  toho, co  dogmaticky  dlouhá  léta  sypali ze  svých  klávesnic  rozhodně,, jakkoliv  jim to nepřeji v  té nejtvrdší  prevenienci,  vůbec  neuškodí. Otázkou daleko spíše   je, jestli  to  neuškodí nakonec  nám jako  čtenářské  obci.

Jak  už  jsem napsal  – redakce Lidovek se zásadně  proměnila.  A  je  v pohybu  pořád.  Ještě  před dvěma  týdny bylo pro mne  jasné   a také jsem  to napsal, že  šéfkomentátorem  je  jakýsi, škole  sotva  odrostlý  klučík  jménem Kovanda.  Co všechno ví a všechno zná.      Už  není.  Ba  ani  členem redakce.  Jo,  u Babiše  se změny  dějí opravdu  rychle. Redakci  ovládl  Ištván Léko a  tým, který  si přivedl  z  České pozice. Že  jde o profesně  dobře  vybavené  kusy  bylo jasné od  počátku. Lidovky  se pro mne  staly obsahově  daleko  pestřejšími,  fundovanějšími, co  do  kauz, které  si „vzaly  do pera“,  ale  tím, že  ztratily  svou viditelnou politickou  prvoplánovost, staly se  pro mne  daleko méně provokativními. A tím  zároveň  jaksi  najednou  začaly  vypadat jako by bez  chuti a bez  zápachu… Dietní strava.

Jen jsem  čekal , jestli je  to  redakční záměr a  snaha  po tom být   něčím, co v  českém mediálním prostoru  do teď  chybělo, tedy  věcným a  spolehlivým informátorem p.t.  čtenáře nebo zda  je  za  tím  něco  úplně,  ale úplně jiného.  Té  druhé  variantě  nasvědčoval jeden  drobný detail  – totiž, že  když  přeci jenom bylo nutno komentovat  nějaký  horký  detail, jenž mohl mít  co do činění  s majitelem Lidovek, zájmy  Agrofertu  nebo jeho osobní  partají  –  jako třeba  peripetie  sestavování  vlády a  jasný konflikt  zájmů,  tak hlavní  komentáře, jestliže  vůbec  byly – tedy královskou  disciplinu  v  každé normální redakci, pak jej skoro zásadně  PSALI  EXTERNISTÉ –  Mlejnek ml. , Balík a podobně. Redakční koryfejové  si  to prostě  nechali  ujít a spokojovali se  třetiřadými tématy  a  výrazně  méně  prestižními  rubrikami..

Jako by  zde byla  snaha, když  už  musíme  jít  někam, co  by  se  Velkému Andrejovi nemuselo  líbit,  tak  ať  to napíše  někdo mimo redakci. Hlavně,  ať  u  toho nejsme!

A  co mne  překvapuje  neustále  je,  že  Léko, který na  České pozici byl  velmi plodný,  většinově  nedá za  týden  vlastního ani  řádek.. Ale  to byly  jen  náznaky. Nic, oč  by se šlo opřít  a z  čeho dělat  soudy.

Takže  mi nezbylo než s nějakým hlubším soudem, či snad sondou  počkat. Až.. no až  se  skutečně bude lámat  chleba. A  bylo jasné, že  ten  den není  daleko.  Alespoň od  okamžiku, kdy Zeman pro  vznik Sobotkovy  vlády  dal  jasnou  podmínku – schválení  tzv.  služebního zákona  v  prvním čtení.

Tohle  je  totiž  téma, kterému se nemůže  vyhnout  žádný  trochu na sebe  dbalý politický blog s  mikrodosahem  na internetu. O  velkých profesionálních sdělovadlech celoplošného významu nemluvě Stačilo jen  počkat.

Protože  onen  Služební zákon není  skutečně  ani tak  zákonem o  státní  službě, jako oním Lexem Babiš, který má  umožnit  vstup do  vlády osobě, jež zřejmě  není schopna  prokázat, že  StB , no řekněme – nedodávala informace.  Dále zákonem, který  prolomí  působnost  tzv. lustračního zákona. Další  zajímavostí  je,  že  jeho pomocí  prezident  vědomě  neplní  ustanovení platných zákonů a dokonce  ještě  aktivně pomáhá  platné zákony   obcházet.  A výsledkem  je, že  republika, která  byla  ukotvena / když nic jiného, tak alespoň formálně/  na principech  odporu k  totalitě,  na  zásadách  demokracie, respektování práva  a zákonů,  které  platí pro všechny,  je dnes prokazatelně  zemí,  kde zákon platí jen pro někoho, když je potřeba , tak se prostě účelově  ohne, za aktivní pomoci nejvyšších představitelů  země. Tohle je  bez debat.  A pokud  nyní zemanisté / zemanista podle  vzoru jehovista/  mají pocit, že  se opět navážím do jejich  za  živa svatého a  že buď  musí  okamžitě z Kosy  zhnuseně odejít  nebo  mi to sofort nějak nandat,  doporučuji  jim, aby  se uklidnili – o Zemana mi dnes nejde ani trochu.

Jen  jsem  musel  uvést výchozí  situaci  – něco,  co se během  roku vyskytne  jen málokrát a co každý politický  komentátor  a zejména  v prestižním  mediu bere  jako extrakousek, na  kterém  předvede  všechny  svoje  schopnosti  a  profesní  mimořádnost Takže  mnou cloumala  zvědavost, jak se s tímhle  supertématem popere  nová redakce  Lidovek a podle  toho se  rozhodnout, jestli  dál držet  jejich předplatné nebo jim zamávat  a říci -Babišnoviny?  Ne  díky –  domů  nechci. Výsledek  vám hodlám v  dalším předložit. Podotýkám, že  jest, v nejlepším případě  – šedivý.

Velmi šedivě  k  tématu  účelového přijetí  zákona, aby  prošel  možný estébák a  s prezidentem, neplnícím svou  ústavní roli, přistoupila redakce jako celek.  .Totiž v podstatě nijak.Skoro bych  řekl, tenhle  šlágr  důsledně  IGNOROVALA.

Od  začátku  týdne  do včerejška zveřejnila  tři  malé redakční komentáře od  tří  různých autorů,  které  velmi snadno přehlédnete a  jednu  –  laskavý  čtenář   a zejména  čtenářka  vlkovi  promine  – průjmovinu.  Ze střev  Martina Komárka. Jinak, za  celý  týden  ani písmeno!!!! Prostě  – pro  Lidovky  Babiš  jako téma v podstatě – neexistuje! PRO TYHLE NOVINY  TO VLASTNĚ NENÍ  TÉMA! Věřili byste  tomu? Zkrátka místo trháku  –  totální  šeď!  Jen  tři  malé  článečky a  jedna, jak už  bylo řečeno – průjmovina.

Pojďte, projděme  si to kus po kuse:

Prvním , kdo  v vůbec v redakci tohle  téma  zvedl, byl  v  úterý, když  začala kolem Lex  Babiš  sněmovní  merenda, byl  jeden z mála pozůstalých  z  Balšínkovi  redakce -Zbyněk Petráček. Napsal  tohle:

Lidovky3

Z mého pohledu a ve  srovnání s jinými, obstál Petráček se ctí!  Nejspíš  předvedl, v Babišově  světě,  maximum možného  a  šel  až na hranici vyhazovu…  Jenže  srovnávat  Kisingerovo  členství  v  NSDAP  s pozicí spolupracovníka  StB mi přijde jaksi  srovnávání  jablek  a  pytle koksu. Být  členem strany  není totéž  jako být  informátorem. Nepochybuji,  že  to  Petráček ví.  Ale…..  ale jak  říkám, ve  srovnání s dalšími odvedl  dobrou práci.  A nemám s ním vcelku problém.  Jsem  zvědav, jak dlouho v redakci vydrží.

Dalším,  kdo se do tématu pustil, byl, o den později,  byl opět  jeden  z  původní  redakční gardy- Petr Pešek. Ve srovnání  s Petráčkem  docela slabota.   Kromě  titulku  se  vůbec  ani neodvážil  ústřední  téma  pojmenovat.  A   aktéry  už  ani mimoděk. Soustředil se na postoj lidovců….!!!!!!  Jako kdyby  ti  byli  nositeli  kauzy… Nicméně,  my, co jsme  za  bolševika  četli vždycky mezi  řádky, pokud  tenhle  trik  oprášíme, vidíme,  že  i Pešek se jaksi  snažil  naznačit, že  cosi  zapáchá. Naznačit…… Jak  za  normalizace.  Ostatně tady  to máte v  celé kráse:

Lidovky 2

Přiznávám, že  bych  byl  docela happy, kdybych teď  mohl  skončit, protože  bych byl „nepotkal“následující  dva  příspěvky. Leč  stalo se.

Ten  další  je  od  mého  dřívějšího „olíbence“ jak  z Lidovek , tak před  tím  z Hospodářek  – takto  věrného  druha  Zlámalové, kterému  jsem  na Kose už  věnoval  nejeden kousek v  rubrice Antilidovky – Petr  Kamberský.  Ten  na  to  šel od  lesa. Pokud Petráček pojmenoval a  opatrně  ukázal, pokud  Pešek naznačoval mezi  řádky, tak  Kamberský  se  ničím takovým  vůbec  neobtěžuje.  On prostě, ve spolupráci  s  dalším členem redakce –  Martinem Shabu, vytvoří rovnou  virtuální realitu  a  odvádí pozornost od  Babiše úplně  někam jinam.

Než  totiž  začne  číst  jeho kousek, musíte nejdříve  vědět, že  stejný  den  na  str. 4 Lidovek vyšel od  Martina  Shabu  velký článek přes  5 sloupců s bombastickým  názvem  Archivy  SNB znají jméno  Válková. A  v kterém se  řeší  „světoborná  věc“  – že  existuje  v  archivu  SNB  personální  karta  se jménem a  daty  budoucí ministryně  spravedlnosti  – Heleny  Válkové , s poznámkou, že  se  měla ucházet o  zaměstnání u IX. správy  FMV, která měla na starost politickouvýchovnou, vzdělávací a kulturní  práci ve  sboru!!!  Považte!  To je  rána  do piana! Ta  hrůza!!!! A  vyústění  článku?  Že Válková  si ničeho takového není  vědoma, že  asi nežádala.  A  že  to nějaký  esenbák  vyhotovil sám od  sebe.    Četl  jsem  Shabuův  výplod  ten  den jako první. Nic nevědouc  o Kamberském a  říkal jsem  si, čoveče,  proč  to sem  taháš?  A proč  ti takovou jalovinu  otiskli?  Proč  tím  čtenáře  obtěžuješ? Vždyť je  to totální, nezajímavá blbina! Ale  když jsme narazil na  za  chvilku na  Kamberského, tak už bylo  všechno jasné.

Shabu a  Kamberský potřebovali pseudopřípad. Který  by  nějak  doložitelně  uvodil, že  Babiš  je vlastně  křivě  nařčen a že  v tom není  sám.   A  že vlastně i Václav  Havel  byl, stejně  jako Babiš,  v seznamech, ačkoli   každý  ví, že byl proti režimu a  co vůbec máte  s Babišem,  když Havel byl prezidentem?  Vždyť  je  to  všechno komplot! A k  tomu  se  ještě přihodí story  jakéhosi  Jiřího Kabeleho, kterému bylo lustračně  křivděno…. Ale  „pochutnejte  si té  kamberštině  sami!

Lidovky 1

Takže  vážení  – pro Kamberského, takto  kdysi  pravičáka non plus  ultra,  není problémem, že  lustrační zákon se mění  na  cár  papíru,  že  do vlády  může  dneska  už  kdokoli, pokud  bude  disponovat  určitou politickou  silou, vlivem a  majetkem:  Že mám e občany , kteří stojí nad  zákonem a ty ostatní.  Problémem  je lustrák  sám. A také Havel!!!!

No a  propracovali  jsme  se k  až k  úplnému, nikoli vrcholu, ale  samému  novinářskému  dnu  Babišiády a  hlavně  pokleslé  novinařiny  –  v mém slovníku  žumpalistiky – výplodu  Martina Komárka.  Ale  myslím, že nikdo nebude ani překvapen, ani zaskočen. Co čekat od někoho, kdo  za  komoušů velebil Klementa  Gottwalda, kdo následně  hrdě nosil  nálepku  pravicový  svazák,  kdo psal  plaměnně  proti Babišovi,  aby se v e vhodném čase  nanominoval na  jeho výplatní listinu. Co tenhle stvoření  asi tak může  napsat jiného, než  předvedl?  Ten  šel ještě pod  Kamberského! Opět –  ne  Babiš  jako  informátor  StB  není problém.  Problémem je  prezident. Ovšem nikoli proto, že  nerespektuje  dikci platného zákona  a pomáhá  ho obcházet, ale  proto, že  si vůbec  troufl  mít a uplatnit názor!  Miloše  Zemana  tady nijak nešetřím a  šetřit nebudu, ale  když si ho  vezme   do pracek  takhle  nějaký takový  Komárek  a vyhrožuje  – myti  můžem zatnout  tipec,  pak mi opravdu nezbývá, než  Zemana  podpořit…. Proti  takovýmhle,  vždycky.

Lidovky 4

Takkže  vážení – jedny  noviny, čtyři  novináři..  A   tak  rozdílné pohledy..  Už  chápete , proč  jsem  zvolil titulek o  odstínech  šedé.  Jiná  než  šedá  by  byla  nevhodná.

Takhle  vypadá  personálně  a  kvalitativně  redakční zázemí  Babišovy Mafry.  Je  zcela zřejmé,  že  tam vládne  tuhá  autocenzura. Nevěřím totiž, že  by  Ištván Léko vydal nějaký  příkaz  ve  smyslu – o téhle věci musíte  psát  takhle nebo nepsat  vůbec. Ostatně  –  nemá to zapotřebí.  Těm, co se rádi sami označují  za hlídací  psy demokracie  dávno  doklaplo,  že  si  teď  nesmí  vyrazit  bez náhubku  ani do sámošky a jak to  s jejich mírou  redakční svobody  v  reálu  je.

Když  si odmyslíme  televize,  je  mediální trh  v  podstatě  rozdělem  mezi tři oligarchy – Babiše,  Bakalu a  Křetínského.  Novináři  nemají na výběr. Vědí,  že  ať se hnou  kam se hnou, bude  to všude, více méně  stejné . Což  znamená,  že  proti  majiteli a  jeho  zájmům  se psát zásadně  nesmí.  A  když, tak nanejvýš opatrně.  Že   kdyby  nějak namázli svého oligarchu,  u  „konkurence“  mají  utrum. Rebela  a  nepřizpůsobivého si nikdo  do redakce nevezme. Nikdo nebude  riskovat, že  by svůj kousek zopakoval. Takže…  Takže  zde máme  stav, který je výrazně  horší než  za Husáka. Protože  není naděje na změnu. Byť třeba  v  dalekém  budoucnu.

Je možné  škodolibě novinářům  strouhat  mrkvičku. Je  to ale na  místě?  Nemyslím.. Strouháme ji sami  sobě.  Poškozenými  jsme,   navíc nevratně, my  sami.  Jsme  konfrontován  jen  s tím, co  si majitelé  mediální  scény  přejí, abychom věděli. Nebo co si myslí jejich  zaměstnanci v  mediích,  že  pan majitel chce, abychom věděli. Jestliže  toto má  být / a já si bohužel myslím, že  ano/ obecný český mediální standard,  jsme nahraní.  Kanálů, kterými můžeme  získat informace, je  vlastně  jen pár. I  v době internetu. A nepodléhejme  iluzi, že třeba my,  nezávislí  internetoví poštěkávači,  to vakuum nějak  vyplníme.  Ani my  nejsme  schopni se přenést  dlouhodobě  přes  informační vakuum nebo  manipulace.nebudeme  kde mít  brát. Zkrátka  rozdělení českého infosvěta  mezi pány  Babiše,  Bakalu a  Křetínského je  malér.

Srovnejte  si  ty  čtyři příklady  z jedněch novin, které jsem předvedl. Zoufalost, že? S  výjimkou Zbyňka  Petráčka.

Odpustím si to, co  ode mne  teď možná někdo čeká –  laciné  pohrdání  pány  Peškem a  Kamberským. Pohrdání  mám  jen  pro  Komárka.  Ti první  dva  jsou na  tom přesně  tak, jak  psal včera Vidlák.  Mají rodiny  a složenky  se musí platit každý  měsíc…..  Jsem  rád, že  nemusím být na  jejich  místě! Nejsem si totiž  vůbec jist  tím, jak bych se  zachoval v  takovém případě  sám.  Jestli  bych si  třeba  troufl  více než Pešek. Ale co vím zcela jistě  –  Martinem Komárkem  bych se nestal nikdy.

A co s Lidovkami a předplatným?  Hodně často jsem  velmi nesouhlasil se Zbyňkem Petráčkem. Mockrát. A několikrát po něm  tvrdě  vyjel. Nicméně, dokud  on  bude členem  redakce, má pro mne předplatné  svou  cenu. Prostě – i ty  odstíny  šedi  v Lidovkách mají  svůj  význam.  Jakkoli  je to vlastně už  teď  debakl.,

Navíc  -pokud  někdo má  za  to, že  Lidovky  plné  lidí se strachem  o  svůj plat,  jsou  lepší  než  ty, kde panoval  tvrdý pravicový  dogmatismus,  velmi se  mýlí.  I  dogmatik může  dostat  rozum. Nebo  jeho šéfredaktor, takže  změna  k lepšímu je možná. Ale  strachu o zaměstnání  se  už  nikdo  nezbaví. Jde jen a pouze  o to,  jak moc  si  ho připustí a  sám na sebe  zatlačí přes  autocenzuru:A  kdy eventuálně  se odhodlá  překročit  hranici  mezi  strachem o existenci a  vědomou  devótností.  Ideologický demagog  či demagožka  mi mohou sloužit  jako zajímavý terč.  Člověk  živící  rodinu  a podle  toho se chovající až po určitou  hranici – nikoli. Ideologickým  pazhřivcem  být  nemusím.  To si  zvolím  sám. Rodinu musíme  uživit  všichni.

Příspěvek byl publikován v rubrice Antilidovky se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

88 reakcí na 50 odstínů šedi Lidovek v době Andreje Babiše

 1. prirodovedec napsal:

  Omlouvam se, Hladis touzil po odpovedi, která není pod uroven, jiz jsem to u Vidlaka nestihl, tak něco sem:

  Nepisu o defaultu u státu, pisi o bankrotu ne nutne ekonomickem ale politickem viz včera, najdete si, Skogen a další pochopili, Vy ne? Ani v tom zaveru včera?

  Nepisi o ocistnem, ale o ozdravnem. Tento termin pochazi z vyjadreni pravici citovanych klasiku (viz klasik Marty davno na aktualne), casem najdu nebo jiny diskuter připomene.

  Jde o jednoduchy princip. To neschopne, porazene odumira, vyklizi cestu, nezavazi, neskodi, bankrotuje a společnost se ozdravuje. Parafraze pravicových klasiku.

  Bankrot ne nutne ocisti-ozdravi bankrotujícího (muze mu ulevit, dat sanci zacit znova, ale také ten muze tezce vnimat kainovo znameni neuspechu a hledat nejblizsi mrakodrap ci nuselsky most), ale bezesporu ozdravi společnost, které bankrotujici pred bankrotem skodil. Cili ozdravny bankrot CR znamena bankrot věrchušky, elit,oligarchu, systemu, nasich-Vasich neuspesnych generaci, jak jsem psal včera a ulevu pro ostatní a tim ozdraveni spolecnosti jako celku. Tak, jako spravny pravicak vnima socky a bezdaky jako pritez, tak společnost prilis zasazena ceskym neoliberálním sobeckym a chamtivym morem (hezke ze 🙂 ) se ozdravuje, když jeji zamoreny systém a vulgarizovany neoliberalismus hlasajici věrchuška bankrotuji. Společnost se ocistuje a ma novou nadeji.

  Pomohlo?

  • Hladis napsal:

   To je lepsi, ale uplne mimo realitu. Vite co by nastalo ? Ne ocista, ale ocistec. Doby, kdy ekonomicky stat krachnul a skoro si toho nikdo ani nevsim jsou nenavratne pryc. Nenavratne jsou pryc pogromy na zidy a mazani dluhu stylem není clovek, není dluh. Doby, kdy krach ve Spanelsku zajimal Francii asi jako vcerejsi den. Ekonomicky bankrot v dnesni dobe je konecna ve spirale marasmu, kdy prave argumentujete pravicovymi matrami. Ano na kalkulacce s cisly vam reknu, ze bankrot je ocistny. Ale jako clovek s pohledem do leveho spektra vam, reknu, ze to je potupa a likvidace člověka a často i lidskosti, kdy se clovek promeni ve zvire zahnane do kouta. REscko vlastne v defaultu bylo. Co by se stalo kdyby pomoc neprisla ? Runy na banky, vyjimecny stav, znarodneni vkladu a doslova brutalni znehodnoceni při prijeti Drachmy. Nakonec drasticke zvyseni dluhu, který je veden v Eurech a ozebraceni lidi. Pulka státu by sla zit na skladku a stat by mohl fungovat jen z toho co vydela. Vsecjny velky ryby si peníze ulili a cely REcko jim muze byt u zadnice. Cely by to odnes jen bezny obcan. Mozna by si udelal revoluci a Recko by se propadlo do chaosu obcanske války fasounu s komousema. At by ji vyhral kdokoliv, ten dluh nezmizi a vinici by se stejne valile v Karibiku. Stal by se z Recka zavreny skanzen chudoby a beznadeje. A ikdyby to reci skousli a podrobili se ? Budou ty dluhy stejne muset splácet, moralne budou uplne na dne po dekady a zmitat se v chaosu. Neplati uz něco o mantre „krachni a pak se dostanes rychleji k rustu a bude hej“. Tohle uz jasne ukazuje Argentina, která nese kouli na noze. Dle manter mela byt uz zdravou dynamickou ekonomikou a přitom je to země v neustálých problemech. http://byznys.lidovky.cz/argentinska-mena-prudce-klesa-zeme-nema-dost-rezerv-fh2-/statni-pokladna.aspx?c=A140123_205915_statni-pokladna_ani Ne tohle vas neocisti, tohle vas provede peklem. Pokud tedy o sobe prohlašujete, ze patrite k tem vlevo, tak bych ceklal jiny postoj.

   Bankrot politicky ? Opravdu ? Politicky bankrot uz nastal. Vy porad si myslite, ze pro obcana je dobře, když politik vlastne nic nedela. To je drasticky omyl, protože pokud nic nedela, mozna nic nezkazi, ale zlikviduje zemi po ekonomicke, moralni a pravni strance. Oligarchie se vam vysmeje. Neozdravite nic. Nemate byt sebemensi sanci. Vytvorite pouze chaos, ktery se s vama potahne dekady. Zbidaceni lidi, vedeni a mysleni. Plati vyrok, ze Rakousko tu nebude, ale Cesi tu budou, jenze v jakem stavu ? Cesi si tech ocistci prosli vcelku dost za posledni stoleti a myslim ze stacilo. Pokud se dostanou k tomu zlomu, stále tu budou, ale v prisernym stavu. Zadne ozareni z nebe neprijde. Zadna sebereflexe a ze ted to udelame lepe. Prijde jen zmar. Zeptam se kolik mrtvych ? Stejne tek se muzu zeptat extremistyckych blouznivcu s revolucemi. Kolik mrtvych ? A netroskarme. Chapu ze starsim je to uplne sumak. Ti tu uz nebudou a pristi generace asi budou strhávat portréty a nadavat na to, co tady minule generace zanechaly. Tem pod zemi to bude uz jedno. Ne prirodovedce. Zada ocista nebude. Bude pouze ocistec, pokud by na vase slova doslo. Vzhledem k hodne velky nepresnosti vasi vestecke koule tedy doufam, ze tohle finalni zuctovani jen tak nebude. Zatím jste se netrefil snad v nicem 🙂 Takze doufam, ze se netrefite ani ted. Muzu vas pouzit jen jako bubaka………“Takhle dopadnete, když…..“. Ono se to hezky komentuje nekde schovany za kopecky, kdy je to vlastne jen vzdalena věc primo se nedotykajici. Ono ale když to clovek pociti na vlastní kuzi, uz to takova sranda není. Stejne tak bych mohl jit vysvětlovat zmrzacenymu cloveku při atentatu na zdejsi soudni budouvu, ze ti hosi to vlastne mysli dobře a nesmí si to tak brat. Jiste se nad to povznese, ikdyz bude mrzak. Ja na rozdil od jinych s cedulkou „End is near“, ci s kalkulačkou, kde pocita lidi jen jako cisla a castky jsem trochu jiného razeni. Vyznamni proroci se v histori snad nikdy poradne netrefili. Lidstvo totiž tvori dějiny emocionalne a hlavne osud není dan dopředu a není nezvratny. Zpetne se to moc nezda, ale je to tak. Tito proroci nicemu nikdy nepomohli. A to radsi nechci mluvit o tech, kteří chteli menit dějiny jako Lenin. Urychlit dejiny a pootocit je „vpred“. To dopadlo ještě katastrofálněji. Pokud uz ten krach prijde, prijde z vnejsku a prijde znenadání. Docela bych si mel i skodolibe prat, aby zasahl nejvic ty, kteří tolik volaji po ociste bankrotem. Pravicaky i levicaky, pro který je clovek jen nastroj jejich manter a ambici. Na ty skladce pod igelitem ohlodavajici kost budou mit dost casu na premysleni.

  • Firefly napsal:

   ono je to bankrot a bankrot

   bankrot firmy je jasný a čistý. Majitelé u firmy v zásadě končí – či zmenšuje se jejich podíl, firma je celá či po kouskách prodána. Nebo končí úplně.

   Osobní bankrot je od opravdového dost vzdálený, důvod ale chápu – otroctví u nás aplikovat nelze a pět let živoření je podle zákonodárce právě tak dost. Co vím, často to nefunguje – rodiče jsou v bankrotu, překvapivě zbohatlé děti jim ale pomáhají…

   A bankrot státu ? Legalizovaná loupež, nemající s ozdravením nic společného. Stát nepřichází o majetky, jen o dluhy a reputaci. Kolik bylo křiku, že by snad mělo Řecko prodat ostrovy či zlato. Existovat právo, na hranicích Řecka stojí mezinárodní fenďáci … s tanky.

   Ale to nejde, protože je lepší Řekům tanky prodat, shrábnout prachy, Řecký úvěr z nákupu tanků nechat přes ztráty bank poplatit státem sídla banky. Neoliberalismus v praxi.

   • Hladis napsal:

    On taky stat nikdy zbankrotovat nemůže. Bankrot je spatny slovo. Pouziva se slovo default.

    Jinak rozprodej statniho majetku (jinak receno privatizace) byl, ale neprodavaji se kousky země zemi veriotelske a to se ani nikdy nedelo. Veritelem nikdy nebyl stat, ale bankeri a obchodnici. Pokud by doslo na toho prirodovedce a jeho doomcry, tak Cesko by prislo o to poslední co ma a veritele by si to rozebrali. Cechum by zbývala bud hola zadnice, nebo revoluce a zabetonovani hranic s vlastnim vyhladovenim. Nemohli by vyhrat. Dnes není potřeba tanku, staci sankce ci neposkytnuti půjček pro chod státu. Ono to jakykoliv stat rychle prejde. Dnes uz je hold statni default něco jiného nez kdysi, kdy si stat klidne krachnul a bylo to vesmes vsem jedno. Takovy francouzky kral jednoduse tomu komu dluzil nechal setnout hlavu a bylo po dluhu. Spanelsky kral zase nechal upalit inkvizici nekolik zidu u kterych si pujcoval. Kdo by veril, ze jeden z nejvetsich panovniku Filip II. s nesmirnym bohatstvim z kolonii zbankrotoval trikrat a moc ho to netrapilo. Dnes by musely staty provest to same s globalnimi fondy a bankami, jenze v globalizovanym svete se to dela blbe, papirky můžete pouzit tak na zahrati a ekonomiku by to poslalo ke dnu. Kdysi se i blbe utikalo s majetkem za hranice. Dnes staci kliknuti mysi.

    • prirodovedec napsal:

     Není třeba rezignovat :). Casem přísavky odpadnou, inspirace Filipy francouzskými i spanelskymi bude vice a vice neodbytna. Vase chyba je, ze o vecech uvazujete v kontextu, který povazujete za menitelny tam, kde Vam to vyhovuje a nemenny, kde nevyhovuje. Pokud použijete klasicky aparat modelovani konfliktu, zatopite pod kotlem pochopite snadno, ze nic není nemozne. Tak jako věrchušky dokazaly pod dojmem krátkodobého zisku vykrást staty, okrast cele populace je s podivem toto povolene oni upirat tem my. Jak říká klasik, můžete to ignorovat, můžete s tim nesouhlasit, ale to je tak vse, co s tim můžete delat.

     • Skogen napsal:

      Díky za hlubší střípek, bez kterého by to pochopení nastat nemohlo. Vyjadřujete se velmi opatrně. Soudím správně, když jsem si to přebral tak, že (možná i co by vědec přirozený „pandemita“) nepokládáte několik stereotypů za tak podstatné, aby převážily výsledný efekt? Tedy, jestliže Vít Klíma pro mě neakceptovatelně zlehka píše o přepisování politických celků a zániku Kotlinky ve prospěch něčeho modernějšího (což by možná i mohlo reflektovat globální pravidla), je to v zásadě perspektivní směr?

   • okolojdouci napsal:

    Ten poslední odstavec by byla hezká zkratka, kdyby to nebyl (místo tanků stačí doplnit fregaty) suchý popis reality.

  • Soumar napsal:

   Jen technická poznámka; ti, co hlásají (neo)liberalismus, mají většinou k bankrotu nejdále. Ale jinak souhlas, bankrot státu znamená rázné přetětí všech korupčních vazeb, jak těch velkých (hlasy za sponzorský dar), tak těch malých (hlasy za dávky) a venkoncem by šlo o užitečnou věc.

   • Hladis napsal:

    Default státu znamena naopak rozbujeni korupce do astronimickych vysin, kdy se drazi majetky státu a lidi. Stat nemá silu vymahat cokoliv a v ekonomicky oblasti se vse presune na cerny trh. Opravdu si někdo mysli, ze krach státu je nejaka ocista od korupce a korupcnych vztahu ? Pche.

  • prirodovedec napsal:

   Panove, diky za hezke reakce, zaslouzite si odpovedi, pripisu zase něco snad v noci.

   Aby ale rec nestala: Pro ty, co ztrati sve okovy :), je bezesporu bankrot ulevny podle klasika :). Hladis podle mne chybne vyvozuje, ze v pripade puce ci revoluce na tom Recko bude hure. Bude na tom hure on jako podnikatel, a ti co maji co ztratit, komunista ci fašista prichazejici mu zabavit dům ci podnik se bude citit, ze spolecnost ozdravuje … Zkratka někdo se napakuje někdo ztrati. To je problem toho uhrnneho posuzovani z hlediska vsech, agregatu, myCechovani. Jinak zadne stromy, zadne staty, zadna impéria, zadne systémy nerostou do nebe. A pokud jsou v krizi, v upadku, tak to lze oddalit, obcas revitalizovat (pres bankrot) nebo zmenit. Bezesporu pri prevratech je mnoha nevinnym lidem zle. Ale velice casto se operuje nadeji. Beznadejnou :). Uvahy, co se uz nemůže stat jsou pro mne pranim otcem myslenky. Vrstva civilizace je tenka, pogromy cihaji za rohem. Nevitam to, netesim se z toho, ale jsem s tim smiren. Když Pad rise rimske dokazal pozorovat a glosovat Marcus Aurelius, proc si to nemůžeme dovolit my. A radovat se ze života, z drobnosti, z toho ze není valka. Vnimat cestu k bankrotu jako něco bezneho, jako starnuti a degeneraci člověka tak starnuti a degeneraci spolecnosti. Radovat se ze vzpominek z premitani o budoucnosti jako v rodine o vnucích a jak to vse
   (po nasem bankrotu) skvele zvladnou. At ziji nadeje. Jen je je potřeba prijmout a nepinozit se a nebojovat za nesmysly. Nebo ano, ale nedivit se sve opustenosti v boji.

   Co se tyka co se mi splnilo ci nesplnilo, není to celkem podstatne, to si posoudi každý sam. Podle mne se mi predikce plni a jsem spokojen, podle Vas se mi neplni a jste spokojen. Není o pekne, ze jsme spokojeni oba?

   A zvazte analogii, priznani ulevi: navštivte zpovědníka, přiznejte se manželce, pripadne se sverte ctenarum Kosy ,,, 🙂 a uvidíte, ze když uvedete to nejtajnejsi a vydate se všanc tak se sice zničíte, ale Vas moralne lidsky bankrot Vam pripadne ulevny – viz klasici dusevni hygieny :).

   • Hladis napsal:

    He he zase vedle. Vy se porad snažíte roubovat na me nejakou skatulku a tu si odvodit „proc to ten clovek dela“. Ja ukazu dlouhy nos a klidne vam reknu, ze je mi uplne fuk co si reci tady udelaji a je to spis legracni. Nejsem rek, nejsem ani recky obcan. Me zalezi na jiny zemicce nez na tehle. Ja si zbalim a druhy den budu jinde. Nevezmou mi nic. Prijdu tak maximalne o iluze. Tratit bud opravdu jen minimalne. Vy si myslite, ze muj postoj je dan nejakou mou materialni situaci a z toho to prameni. Tezky omyl a jen povrchni pohled. Nejsem tak povrchni a vase mantry na me nefunguji a fungovat nebudou uz jen pro to, ze o me nevite vůbec nic 😉 Mozna se budete divit, ale me jde o lidi a jak rikam, jdete vysvětlovat nekomu kdo prisel o všechno, ze je to jen nejaka nevyhnutelna dejinna osa a on je jen pesak, který ma status figurky vhodne k obetovani. Z prirodovedce se nam vyklubal tuhy pravicak resici nezvratny osud, který je presne nalajnovan dopředu 🙂 Ts ts ts. Marcus Aurelius nikdy nepredpovidal pad rise. Ta zila ještě další stovky let po nem. Muzu taky zvednout transparent a kricet do světa, aby všichni se smirili s bohem a cekali na konec světa……..a on stále ne a ne prijit. Ano jednou nejaky krach prijit musí a jednou tahle planeta zanikne, takze mají vlastne všichni proroci pravdu 🙂 Ano Vlk by dle vas se mel na vse vykaslat. Vlastne všichni by se na to měli vykaslat. Nastesti vas hlouček pod timhle transparentem o konci sveta je maly a maly bude. Ja budu verit v opak. V to, ze osud si každý dokaze urcit sam a není nezvratny. Doufam, ze v to bude verit i Vlk a nezahodi Kosu a svou snahu. Az to takovy „Vlci“ vetsinove zahodi a svet se ponori do anarchie, pak si pujdu stoupnout pod ten vas transparent. Do te doby mate smulu. Krach se odklada.

    Jinak da se dohledat co vse jste vestil a to i o Recku. Nic se nevyplnilo. Je něco jiného nekde z dalky delat pozorovatele a glosátora, aby to nejak zapadlo do vestby a byt u toho. Každý si udalosti vyklada ruzne, aby to zapadlo do jeho neochvejne viry. Je to jak s konspiratory, kteri si realitu ohybaji, aby se jim nerozpadl jejich myslenkovy svet. Katolik, komunista, kapitalista, ezoterik….. budou za jednou udalosti videt ruzne věci dle jejich svetonazoru a každý si to vylozi tak, aby to pekne zapadlo do jeho mozaiky. To je jak s Palachem. Kazdy si do nej jen vlozi svuj pohled. Hezky to ukazal zdejsi clanek. Co by asi rekl Palach ? Nic, protože to nikdo nevi. I takovy Marx se asi musí ze zahrobi hodne divit, kolik vykladu o nem existuje. Proklina Engelse za to jak jeho myslenky sesmolil dohromady ? Co by asi rekl na dnesni situaci ? 🙂

    Jinak tenhle blog není ma zpovednice ci psychologicka poradna, takze s nicim se svěřovat nehodlam 😛

    • prirodovedec napsal:

     Podle toho, jak na mne pusobi Vami psane tak to ted mnou zde psane asi hodne prozivate. Jste delší dokonce nez ja 🙂 a zde emocionalnejsi.

     Nemam casted reagovat podrobneji, ale protože se mi zase zda, ze neumite cist co pisu a posouvate vyznam mnou psaneho i přes to, ze jsem Vase pohledy na mnou psane uvadel opakovane na pravou miru jako dedecek a Saturnin :), zkusim si vecer udelat cas a uvest to, co pisete o mem psani, opet na pravou miru. Podrobne s Vaimi presnymi citacemi. Snad to stihnu.

     • Hladis napsal:

      Nevim jak na vas co pusobi, ja cekam na to, az se konecne pujde nakupovat. To vite, zenam to trochu trva tak mam cas par ptakovin napsat 😛

     • prirodovedec napsal:

      Ja uz bohužel ne, vlk to zase zavre. A pretahovat diskusi do dalších dnu, no nevim.

  • zemedelec napsal:

   Pane přírodovědec.
   Trochu jsem přemýšlel o tom Vašem bankrotu a tak bych to přirovnal k feťákům.
   Bylo nám hodně dlouho ordinováno ODS v určitých dávkách,něco jako drogy,že mají nejlepší z působ vládnutí,nejlepší zvládnutí přechodu ke kapitalismu a pod.Ono to ze začátku působilo příjemně,prodejci dostali důvěru.Rychle jsme si na tu drogu zvykli a už bez dávkování kohokoliv a třeba Babiše,si myslíme,že to dál nejde.Takže jsme v situaci závisláka,,nemocná společnost,, a bez léčby to skončí špatně.I ten sjezd ODS považuji jen pokračování podávání dávek drogu,jenom jinak namíchanou.

 2. prirodovedec napsal:

  Vlku, hezky napsane, logicky vyvoj, mne situace neoslovuje. CR noviny a servery nectu, klikam pro zakladni ramec manipulace. Novinarina je pro mne zanikajici profese dana kumulaci prohresku minulosti, narustem diletantu, neprofesionalitou pod casovym tlakem, prodejnosti zumpalistu ala E55 a zejména neschopnosti profesni zpetne vazby. Je nahraditelna culiky, vlky, snowdeny, ceskou šeptandou … dokud není internet pod kuratelou. I pak se něco najde. Osudy zumpalistu mne nezajimaji, mozna ozdravny navrat VS sekretarky z novinariny zpet do života je pro ni plusem, za CR noviny bych nedal ani cent. Varoval jsem u stejskala, predvidal jsem, dockali jsme se. Srsaty dogmatik nebo autocenzor – vsjo ravno pro mne. Mozna toho Nemecka je skoda, když ho chvalivas. Informace z oboru si sezenu kvalitni neoficiálními kanaly, vymyvani mozku si prefiltruji jako drive, ale potřeba objektivnich zprav o CR u mne není. Seberu si subjektivni z vice zdroju a syntézou si udelam názor. Prakticky to znamena místo odfiltrovani drive dogmaticke nosne vlny dnes filtrovat tu Babisovu nosnou vlnu. Ale napsal jsi to hezky a se zaujetím.

  • Soumar napsal:

   Je až legrační, že nahradit vaše „čulíky a vlky“ Proglasem a motejlkem, tak se zcela shodneme, ač na opačných stranách barikád. 🙂

   • prirodovedec napsal:

    Tak si je tam pridejte, nemam s tim problém, Motejlek urcite pise zajimave.

  • Laco G. mlynář napsal:

   Je to tak Přírodovědče, to co proběhlo v médiích oligarchů jsem dopodrobna předvídal zde v článku „Výchova žumpálistů Babišem“. Jediné co jsem nepředvídal bylo, že Zlámalová a někteří spol. se nenechá ochočit (Babišem). A začala mluvit celkem rozumněji a s tím co je ve „Výchově“ napsáno se se Zlámalovou kupodivu nyní naprosto shodneme. Nicméně platí také, že média, která žijí převážně z reklamy nemá cenu hodnotit a brát vážně. Ať je vlastní kdo je vlastní.
   A Němeček ? Stačí se podívat na Hríbovu Lampu na tyzden.sk, kde jej zpovídal i se Šídlem. Toho kdo řekne, že se v Česku máme nejlíp jak jsme se kdy měli, nemá smysl komentovat, je to omezenec nevnímající realitu.
   Takže ano, žádná škoda žumpálistů, myslím, že teď dostávají kapky soukromé, protože v kotlince sehnat taková teplá místečka není kde, z úspor se dá žít jen chvíli a sny o založení novin, byť internetových jsou bez balíku peněz jen sny. Není jich škoda.
   Informací je na internetu spousta a kdo umí část ve třech světových jazycích jejich stupidní výklady a cenzurní zásahy klidně s výhodou obejde.

  • vlk napsal:

   Přírodovědče,
   tam kde žiješ si můžeš dovolit luxus se v detailu nezajímat o to, co se tady děje. Stačí ti blogy, šeptanda a podobně. Jsi daleko a ať to tady bude vypadat jakkoli, v podstatě se tě to netýká. Nanejvýš třeba tvých rodičů nebo sourozenců. Děti tu jistě nemáš. My , co zde žijem a dožijem, co zde máme rodiny jsme na tom jinak. Pokud tedy nejsme rovnou ovce a konzumenti seriálů na Nově a Primě, co žerou Babišovy bezmasé špekáčky a chlámají nejlacinější lahváče, co lze v supermáku najít. Samozřejmě – k tomu patří ještě, že nás život v reálu nesemlel tak, že řešíme, jak uniknout bydlení pod mostem nebo jestli včas zaplatíme za vodu nebo jestli už nás tenhle měsíc vodárny odpojí.
   Jestliže jsme mimo tuhle deklasovanou množinu, pak nutně potřebuješ ke svému životu informace. Spolehlivé a pokud možno komplexní. A je mi líto, ty žádní vlci a Čulíci schopni zajistit nejsou. Dokonce ani ne Motejlkové / pokud opravdu nepřebere celou Economii, jak jsem tuhle někde četl, že by ji rád chlapec koupil nebo rádio Proglas, jak tady někdo napsal. Máme jednak příliš malý dosah, ale hlavně – všichni jsme informačně závislí na na informacích z velkého českého mediálního prostoru. Venku, na cizích serverech nic neseženem, protože Česko nikoho nezajímá. Jen když je nějaký velký, hodně velký průšvih. Ty kanály, které stačí tobě jsou jen malými, nepodstatnými doplňky celku. Když nebudem, nic se nestane, když se změní část celku ano.
   Ty píšeš, že si odborné informace seženeš. Ty ano. Ale politicko ekonomické o české realitě ne. Ne jestli to obecně bude vypadat jako v jasný trend v Lidovkách. ZA bolševika byla sytémově informační Svobodka, Hlas Ameriky, BBC, Deutsche Welle. Nic z toho už není. Zbývají v podstatě jen tři kanály. Veřejnoprávní rozhlas a televize a Ruďák. Ruďák je mimo dosah každého z nás. Ale Veřejnoprávní rozhlas i televizi bychom měli chránit ze všech sil. Je dost dutohlavů, co skuhrají nad tím, že veřejnoprávní bedna vybere 7 miliard a dělá tuhleto a támhleto a že je tam Drtinová a tenhle a tuhleten… A vůbec – zavřít to! Osobně si myslím, že veřejnoprávní nejsou tak špatní, jak se obecně mele. Opět použiji svoje heslo – dobrý autor automaticky není ten, s kým souhlasím. Nemusím s ním souhlasit, ale určitě musím věřit v jeho poctivost! A o té u Drtinové například nijak nepochybuji.většinově jde po každém. Veselovský a Klepetko i Dolanský jsou také ok. V Radiožurnálu je to ještě lepší.Ale i kdyby nebylo – jedině tohle bud e asi zachrańovat veřejný informační prostor! Právě proto od Babišů a těch ostatních přijdou obrovské tlaky na jejich okleštění a marginalizaci. Oni jediní budou překážet. Máme jedinou možnost – bránit je, jak budeme moci nejlépe. I s Drtinovými.

   • Laco G. mlynář napsal:

    Vlku, stručně řečeno, o tom co se tu děje nám tuti žumpálisté v soukromých médiích neřeknou nic rozumné stejně, jako to činili minulých 24 let.
    Mnohem důležitější je tak vědět co se děje kolem nás a ve světě. Protože to nás ovlivňuje především. Nejhorší je čecháčkovská sebestředná zaprděnost.

    • vlk napsal:

     No vidíš a já ten pocit nemám. S dogmatikem si to mohu rozdat. S tím, kdo píše reklamní letáky nikoli.

 3. prirodovedec napsal:

  Je to klasicky rozdil mezi nami: Bubnujes na poplach, jaka ma byt politika, bubnujes na poplach, jaka ma byt novinarina. Ja se priznam, ze asi podobne vnimam, jaka je CR politika a novinarina, ale beru to jen na vedomi a psychicky mne ten stav nijak nezranuje. Takovi jsou lide, takovy je svet. Netrapme se tim, co neovlivnime, hlidejme si i v predstihu, pokud nas to chce nicit a branme se nebo jdeme jinam. Venujme emoce tomu, co za to stoji. Novinarska prestituce pokazde jinak jen jako předmět studia zkušenost do budoucna.

 4. Bob napsal:

  Stoprocentní souhlas s obsahem článku.
  Vlku, nejste s prominutím v případě těch lidovek tak trochu masochista?
  Já tedy čtu „Ruďáka“ (Právo), osobně se domnívám, že jsou to asi nejlepší noviny.
  Ano, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, taky loajalita se tomu říká – to je asi OK.
  Co se týče služebního zákona, jeho obhajoba je komická, krásně nahrává např. Kalouskovi v Parlamentu atd.
  Těžko lze čekat, že novinář bude psát ostře proti majiteli novin.
  To co předvádí M.Komárek je zavrženíhodné. Znám málo odpornějších lidí.
  Taková Zlámalová se na věc dívá určitou optikou – nemusím s ní souhlasit.
  Ale pokud by došlo ke změně režimu (:-)), popř. majitele nepřevlékala by kabát, našla (by) čestnější řešení.

 5. Soumar napsal:

  Jsem nepochybně pravicový dogmatik, nejsem nijak ekonomicky spojen s žádnou Babišovou firmou, ale na lustrace mám názor smířlivý. Lustrační zákon měl (nebo spíše mohl mít) velký smysl po Sametu, kdy mohl na pár let odstínit naše bývalé katany od státní moci a veřejných funkcí. Jenže to by musel zasáhnout nejen agenty StB, ale i zaměstnance StB, členy LM a KSČ.
  Dnes, 25 let po převratu, už bych tohle nechal spát. Jestliže byl někdo před 25 lety svině, budiž, je dobré to vědět, ale pro mně osobně to už nepředstavuje handicap. Vyvanulo to. Navrhuju odpustit a neřešit.

  • okolojdoucí napsal:

   Doznání je polehčující okolnost, to k té první větě Vašeho příspěvku 🙂

   Jinak jen upřesňuji, že lustrační zákon se skutečně nevztahuje jen na agenty StB, ale též na další osoby včetně Vámi uváděných příslušníků samotné StB, členů LM, vysokých funkcionářů KSČ, politruků, normalizátorů, atd.

   • Jan Čermák napsal:

    Minule jste mi to vysvětloval. Lustrák dál platí, lex Babiš je jen mlha, imho Babiš nesmí být jmenován, zde snad právnické různice. Ale co je ta novelizace z roku 2002 co pro ni hlasoval Kalousek? Mění nějak tuto situaci?

    • okolojdoucí napsal:

     Vůbec netuším, co měl Kalousek na mysli. Lustrační zákon kolem roku 2002 určitě nebyl nějak zásadně novelizován. V roce 2002 byl ale přijat právě ten služební zákon, o který jde. Ten má vejít v účinnost od příštího roku. Přitom s jeho účinností může platit lustrační zákon dál, nebo může být zrušen, to je jen na zákonodárcích. Máte pravdu, jde jen o mlhu, a to ze všech stran.

     Co je totiž nyní opravdu důležité, jsou přechodná ustanovení služebního zákona (§§ 235 až 252). Tam je zakopaný pes. Ten, kdo bude mít obsazená vyšší místa ve státní správě v době nabytí účinnosti zákona, na poměrně dlouhou dobu se tam „opevní“. Pokud by se pod „ochranou“ služebního zákona zaštiťovala nezávislostí nějaká šikovná partička, nešlo by se jí při stavu naší justice jen tak lehce zbavit. Znovu opakuji, je zde příklad slovenské justice personifikovaný v osobě pana Harabina.

   • pepan napsal:

    i pro politruky?
    tak by v tom případě mohl lustrák platit i pro prozřevšího hejtmana Chovance, údajně absolvoval za komoušů vysokou vojenskou v Bratislavě. A ta vychovávala ZVP.

    Je to sice mimo téma, ale nejen novináři musej šlapat Brázdu. To, o čem včera spekulovali v Radiojournalu, je už i v „novinách“:

    http://www.novinky.cz/domaci/325475-odskodne-pro-exposlance-by-mohl-dostat-k-uhrade-istvan.html

    • vlk napsal:

     máte velmi špatné informace. Chovanec, už vzhledem k věku takovou školu absolvovat nemohl. Tu abslvoval jeho zástupce na kraji Šlajs. O kterém už jsem tady několikrát psal. To je bývalý politruk od leteckého stíhacího pluku.

 6. Sylva Šauerová napsal:

  Nu, vlku, dobré, mnozí političtí analytici z profese by se mohli a dokonce měli učit, ty, které jsem kdysi zaškolovala a řídila, nevyjímajíc. Jen se jaksi nemohu vypořádat s tím Komárkem, jakkoliv je jeho osobní charakteristika z Vašeho pera zřejmě správná. Zdá se mi totiž, že proti tomu, co výše napsal, nelze namítnout nic, ledaže snad nepsal o svém „nadřízeném“, čemu se – po pravdě – nelze moc divit. Není to snad ale skutečně tak, že Zeman v těchto dnech předvádí fakticky již jen svou domnělou sílu, protože tu skutečnou ztratil ve chvíli jmenování předsedy vlády a byl demokraticky zvolenou politickou reprezentací opět zatlačen do svých ústavních mantinelů, což – samozřejmě – vědí nejen všichni politici, ale také všichni ti, kteří byť jen koutkem oka zahlédli českou ústavu ? Co jiného prezident dnes předvádí než divadelní představení, v němž se pokouší národu namluvit, že je sto odborně posuzovat připravenost kandidátů pro všechny myslitelné resorty a že jen a jen na něm záleží, zda ten, nebo onen adept bude jmenován ? Pro bizarní a zcela okrajový právní názor Jana Bárty ? Když všichni – včetně jeho samotného – vědí, že na návrh předsedy vlády, byť by se mu tisíckrát nechtělo, jmenovat ministry MUSÍ, neboť – jak sám před půlrokem řekl, „jde o výsostné právo premiéra“ ? Vždyť je celé to divadelní představení pro Zemanovy voliče dílem komické a dílem trapné a neznamená fakticky vůbec nic než jakéstakés uspokojení Zemanova nenasytného ega. Skutečností také je, že koalice MÁ dostatečnou sílu k tomu, aby prezidentovu rozpínavost dále omezila úpravou ústavy, s níž by zřejmě pomohla také opozice (například zavedením lhůt pro jednotlivé ústavní kroky, tedy to, pro co plédoval již před pár roky prof. Cepl). Ano, mohu si jistě ledacos myslet o Martinu Komárkovi (a také si myslím), to ale neznamená, že v tomto případě nepopsal věci takové, jakými jsou, tak bych to viděla já.

  Jo a ještě něco. Srovnávat dnešní dobu s dobou Husáka je nejen nesprávné (víme, v jakých profesích pracovali tehdy novináři, třeba takový Jiří Hanák a mnozí další, tedy pokud vůbec tou dobou pracovali a neseděli v báni, což dnes snad nikomu nehrozí), ale i – řekla bych – nebezpečné. To z hlediska zatmívání historického povědomí lidí. Nedělejme to, prosím.

  • okolojdoucí napsal:

   U pana Komárka je největší problém v tom, že nyní píše jakožto „stranný“ politik více méně stejně, jako psal dříve jakožto nestranný novinář. Selektivní výběr témat, selektivní psaní, selektivní myšlení.

  • vlk napsal:

   Paní Sylvo, oprostěte se primárně od vašeho vidění Zemana. Jen tak můžeme debatovat o Komárkově článku.
   Tenhle bezcharakterní psáč nevidí jako problém ani Babišovu spolupráci ani Zemanovo porušení zákona, on teď dělá ramena a rajtuje na tom, že prezident nějak mluví do složení vlády! Vylezl ven z boudy tehdy, když je dobojováno. Klasický revolucionář po revoluci. Prostě takový ten, co vystřílí plná zásobník do už zabitých nepřátel.
   Je li Zeman na tom tak, jak ho vidí, tak pročpak si nevzal na mušku koš uzenin, které nesl ve stejný den na Hrad jeho šéfík?
   Proč nebyl tak statečný a nenapadl onu Zemanovu podmínku s lustrákem, když zazněla? Ale jde neohroženě na věc, až když byla splněna?
   A srovnávat Husáka s dneškem? No dnes opravdu snad nehrozí / zatím/ kriminál nikomu za to, co napíše. Nicméně, zatímco Jiří Hanák a podobní byli v nemilosti postiženi tím, že myli výlohy nebo dělali topiče, tak dneska, když se dostanete na černou listinu klidně můžete skončit i s rodinou pod mostem. Tohle bolševik nikdy neudělal! Když vynecháme 50-tá léta. Vždycky jste s rodinou měla kde bydlet, vždycky jste s rodinou měl a co jíst. Tohle dneska neplatí.A stačí k tomu výrazně méně než podlamování režimu! Stačí, když se znelíbíte majiteli.

   • Sylva Šauerová napsal:

    Ale jasně, vlku, že je to srab, o tom nemůže být přece sporu (a krom jiného koho chleba jíš, etc.) ! Nu, a o tom dalším budu přemýšlet.

 7. okolojdoucí napsal:

  Vlku, vystihl jste to perfektně. Není moc co dodat, snad je to, že kategorie „kandidát spolupráce“ byla od počátku platnosti lustračního zákona dost ulétlá. Jak se postupně objevovaly konkrétní spisy vedené na takové kandidáty, zjistilo se, že pouhé uvedení nějaké osoby jako „kandidáta spolupráce“ v registrech svazků neznamená prakticky nic. Teprve obsah spisu mohl dát představu, zda se jednalo o „rozpracovaného“ budoucího donašeče, který již informace pouštěl, jen neměl podepsaný vázací akt, a nebo šlo o zajímavou osobu, okolo které začli tajní kroužit, aniž o tom ještě věděla, nebo to s ní záhy vzdali, jako v případě Kabeleho a dalších. V lustračním zákoně byl takový registrovaný kandidát zahrnut do pojmu „vědomý spolupracovník“, ale protože to bylo příliš vágní, zrušil tuto kategorii v roce 1992 Ústavní soud rovnou celou. Že to přišlo spoustě lidí vhod, to je jasné. Ale zase to zachránilo dobré jméno a práci pár lidem, kteří se v tom octli nevinně. V tomto smyslu to tehdy odůvodňovali i soudci Ústavního soudu.

 8. Řezníček z Brna napsal:

  Jsem dlouholetým čtenářem Respektu (mám předplatné). Respekt se důsledně vyhýbá všemu, co souvisí s Bakalou. V nedávné době hýbalo společností zavírání dolů, nebo Bakalovy byty, Respekt vše úplně ignoroval, jako by ani nebylo.

  • český maloměšťák napsal:

   http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2545856/nwr-dojednala-nizsi-ceny-uhli-po-1q-a-rok-2014-proveri-kapital-a-bxr-je-pripravena-vlozit-novy-ve-forme-akcii.html

   A to je i vzkaz těm, co všade vidí bankrot.
   Dámy a pánové – proč hned bankrot ? Vždyť přeci nejprve lze přeci ošidit akcionáře, věřitele…a když nám půjčí tak třeba i banky….nač likvidovat sebe sama ?
   A nezapomeňte na to, že tam dole jsou lidi !!! Takoví ti prevíti s dvěma nožičkama a ručičkama a jednou hlavičkou co vidíte každý den ráno v zrcadle !!! A ti chtějí jíst a jezdit třeba na ryby !!!

   On už i ten Michl, co furt psal rozhočřené články o tom, jak si stát půjčuje na to, aby musel splácet dluhy…on už i ten Michl není tím Michlem, kterým byl včera. Sklaplo mu, synkovi, jeho zaměstnavatel se také jal řešit svůj dluh vůči státu novým dluhem :

   http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2545718/raiffeisen-5-zvysi-kapital-o-polovinu-proda-975-mil-novych-akcii–komentar.html

   Dámy a pánové, ty penízky se dají dnes generovat tlačítkem u PC, klik, klik a je penízků jak škebliček na písku.
   Jak pro koho, of course, ale tak tomu bylo vždy, někdo v křesle kliky, kliky, klik – druhý v rachotě řízy, řízy, říz.

   K blogu.
   Zákon je čistě účelový a byl přijat v podobném režimu jako ty zákony, kterým sama ČSSD vytýkala, že byly přijaty válcovací technikou. Jsou to zejména lidovci – voliči KDU ČSL , kdo jsou za šulíny – dole se jim jejich panstvo zakazuje spolupracovat s členy dnešní a tedy demokratické KSČM /dokonce dochází k protestním hladovkám/, nahoře se lidovečtí páni objímají s bývalým členem KSČ totalitní, s člověkem, který dokonce možná spilupracoval s údernou pěstí totalitního režimu – s StB. Lidovci si opět sami sobe nachcali do ksichtu.

   “ Ty, brat ve zbrani moj milený Andrejko, to zme jim to dali, co ? Nečekali že jich tak převezeme. Teď už můžeme spokojene míňat jejich peníze. Čo si to říkal o tej rezervě v ČNB ? Budeme ju též teraz míňat ? Přidáme teraz aj čosi našim bratom a sestrám v Církvi ?“
   —————————————————————————————————–
   Proč není ministryní dopravy Pošvářová.
   Thats the question.

   http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/23.1.2014/

   Tato vysoce kompetentní dáma ví o čem mluví. Vykopli ji – správcové našeho majetku, placeni našimi penězi ji kopli do zadnice. To je stát, co ?
   Takový je teda ten “ lid“ – to on kopl Pošvářovou do zadnice…ty, já, on, ona…my všici.
   Máme z toho radost ?
   Já ne.

 9. Kchódl napsal:

  Tištěné noviny jsou žumpa už dávno, pro mě absolutně nečitelné. Nemá cenu analyzovat, které hovno smrdí méně a které více, ani jeho barvu a konzistenci. Ani kdo je původcem, tedy kdo co do žumpy defekoval. Lidovky a Dnes se zrušily samy už dávno, tím co a jak píší. Není třeba jich litovat. Samotná žurnalistika je mrtvá, protože žurnalisté vymřeli.
  Jen ty žumpálisty si je třeba zapamatovat, až přejdou škodit někam jinam, aby člověk věděl, kdo je kdo.

  Být Karel Čapek, E.E. Kisch, F. Peroutka dneska, píše blog nebo má vlastní internetový list. Asi tak. Noviny se hodí maximálně tak na sušení hub nebo balení sazenic, na zatápění v kamnech je lepší si koupit PePo. Do metra nebo vlaku, autobusu mám na čtení malý tablet, do kavárny malý notes. K čemu noviny ?

  • Laco G. mlynář napsal:

   Tak.

  • Kchódl napsal:

   Ještě jsem chtěl doplnit, že na sušení hub, jablek, meruněk atd. jsem si koupil sušičku na elektriku, na sazenice takové pórované igeliťáky v Baumaxu, takže ani na to noviny nepotřebuji. Je prostě jiná doba.
   Naproti tomu, občas se mi v práci dostane do ruky E15 a to musím říci, že je to slušný deník, výborně napsaný a skvěle graficky provedený. Jediné noviny, které bych si občas byl ochoten si koupit – takže se pro jistotu neprodávají 🙂

   • babaluba napsal:

    Na leštění oken už jsou k dostání také lepší prostředky, než noviny.

 10. Trubač napsal:

  Navíc je to téma, které nikoho nepobuřuje, lid věděl, že je Babiš STBák a stejně mu to nasypal.
  23 let zde komunisté ani stbáci nikomu nevadí pokud a) mají peníze b) mají vliv c) se to hodí.
  Co si pamatuji, tah úspěšně uštvána byla snad jen ta učitelka od nás z Jižních čech.

 11. Tamara napsal:

  Pro Vidláka:
  Se zájmem jsem si v létě přečetla váš článek o tom, jak se pracuje pod Babišem, po volbách jsem si proto nad jeho výhrou dovolila opatrné doufání ve změnu k lepšímu. Když jsem si předevčírem přečetla, že Sobotka protežuje na ministerstvo financí jako náměstka Jiřího Peřinu, nevěřila jsem vlastním očím. Babiš ho vyfuckoval, mám strašnou radost!! Aspoň něco..pro mě to je opravdu příslib lepšího.
  Jo a pochopila jsem, že mediální pan čistý Sobotka je s gaunerama jedna ruka..

  Omlouvám se, že to vkládám sem, ale fakt , aby si to pan Vidlák přečetl, od včerejška má Babiš mnohem více mé důvěry, bez ohledu na všechny ty komentáře o impériu.

  Pro Vlka – no, upřímně, třeba já už dlouho místo lidovek a fronty čtu Váš blog. Kdysi jsem tyhle plátky četla pozorně, dneska jen přeletím titulky na idnesu. Jednu novinářku odtama vzdáleně znám, myslela jsem si, že je normální příčetná, dokud nesháněla někoho na to,aby jí přidělal tři garniže na zeď. Když jí kamarádka dohodila šikovného dělníka, zcela vážně jí sdělila, že mu hodlá zaplatit flaškou rumu za šedesát korun. Strašně se divila, že by to mělo být málo. Takže asi takovouhle mají ty lidi představu o práci těch druhých. Ona sama bere přes čtyřicet čistého..

  • vlk napsal:

   Tamaro,
   těší mne, že místo komentářů renomovaných máte vlka.. 🙂
   K té vaší známě- netušil jsem,kolik berou v MfD a podobných, ale prostituovat se tak, jak to předváděl a předvádí Komárek za tyhle peníze…..?????
   Pokud ta redakční ozdoba je stejného druhu jako zmíněný psáč a vypadá ještě trochu k světu, pak bych jí poradil, aby se vykašlala na MfD a radši chodila na strych do Skořepky. V podstatě by dělal a totéž, ale nejspíš za daleko větší prachy.

  • Vidlák napsal:

   Já si na důvěru v politické schopnosti svého bývalého šéfa, ale astále současného majitel chvíli počkám. Jak jsem řekl, jeho firmy jedou, lidi jsou v nich standartní, zákony se dodržují víc než jinde.
   Ovšem zda je to dostatečná kvalifikace pro ministra financí, to ještě nevím. A neví to ještě ani sám Velký Áčko. Prozatím se tématům pro či proti Babišovi vyhýbám. Ne, že by Vlk nepřinášel zajímavé postřehy a ne že by se nám Andrejko postupně nevybarvoval, ale ještě pořád ministr není. Ještě neudělal jediné rozhodnutí, nedal dohromady jediný rozpočet a ještě pro ostatní ministry nesehnal ani deset korun navíc.
   Tlachání před novináři o tom, kdo kde má být náměstek, tohle divadýlko mě moc nebere.

   • vlk napsal:

    Vidláku,
    já osobně před tebou smekám, za to, že jsi vůbe c ochoten o svém chlebodárci kriticky přemýšlet… A jestli na Kosu už narazilo nějaké to jeho služební ucho a voko, budeš mít nejspíš problém.
    nebudu ti vyčítat ani trochu, když se podle toho zařídíš.

    • Vidlák napsal:

     Co o Andrejovi vím, tak na jeho poradách to jiskří pořádně, ale lidi vyhazuje za nesplněné hospodářské výsledky, ne za jiný názor. Průměrná životnost manažera Agrofertu je asi 4 roky…
     A navíc – podívej na Komárka… Z největšího křiklouna si udělal podržtašku, který mu po večerech na fejsbůku dělá reklamu na vodňanské kuře. Tohle je ukázková práce par excelance. Dokud Komárek nadával, tak ho dost lidí bralo jako hrdinu proti oligarchickýmu padouchovi. Teď už je vyřízený – i kdyby si zamanul zase škodit, už mu to nikdo neuvěří. Ne to neukazuje Andrejův charakter, ale ukazuje to jeho schopnosti. Jestliže si národ usmyslel, že potřebuje do vlády opravdu (všeho)schopného frajera, pravičáka, co umí utrousit slzu nad chudákem, tak nemohl ve volbách vybrat líp…

     Ovšem jestli to Andrej fakt dá, to tedy netuším. Nicméně lomit rukama nad katastrofou v jeho podobě je podle mě předčasné stejně jako jásat nad vykoupením v jeho podobě. Pokud fakt „bude líp“, především v bytech prostého lidu, tak mu to příští volby hodím klidně i já. A pokud to nedá, středový volič si najde nového hrdinu. Čistě statisticky to přece jednou vyjít musí 🙂

     • okolojdoucí napsal:

      „… frajer, pravičák, co umí utrousit slzu nad chudákem…“, tedy Vy umíte „bodnout“ do černého Vidláku, všechna čest. Ale Hudeček vede 🙂

  • Jos napsal:

   Tamaro, nestačím zírat. Konečně vidím, z jakého kmene se vzali Babišovi voliči. Neuvěřitelné. Babiš v případě náměstků na min. financí jen ukázal, jak to bude v budoucnu vypadat. Koalice, nekoalice tady je Babišův pašalík a on se o něj nebude s nikým dělit. Je jen otázka, jak velký pašalík si Babiš, když se chystá dnes ovládnout bez kontroly finance státu, urve v budoucnu. Možná, při dostatečné hlouposti voličů, celou republiku. Takhle přesně vypadá politika v podání oligarchů! A je úděsné, že se všichni zabývají údajnou STB minulostí Babiše, ovšem na Babišův katastrofální a nebezpečný střet zájmů si nikdo ni nevzpomene.

 12. Hudec napsal:

  To jste napsal dobře, vlku. Také to sleduji, ale nemám sílu a čas k tomu něco sepsat. Třeba o MF DNES. Tam jsou posuny pomalejší, protože je jako největší list více sledována, ale jsou. A budou.

 13. český maloměšťák napsal:

  Bárta je čistý.
  http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=800162

  Spojitost se situací v ŘSD, s Eurovií atd ? Je nějaká ? Kdo měl zájem zlikvidovat Bártu ? Komu šlápl na kuří oko ? Kam strkal nos ?

 14. Šims. napsal:

  Lidovky mne již několik let spíš dessítku let absolutně nezajímají, číst odeesáckou propagandu mne nebavilo a čtení mezi řádky? Dělaly se mi jen modré mžitky před očima. jak někdo výše napsal – když je nejhůře a chceme číst papírové noviny kupujeme sobotní Právo (je tam TV příloha), to na týden stačí a na zátop v krbovkách taky. Koupíme si v týdnu Týden, Respekt jsme již před rokem opustili, tak nějak spíše konvenoval k těm Lidovkám. A spokojenost, máme svůj úsudek, občas si přečteme názor někoho jiného a jedeme dále ………………… změň co změnit lze, co nemůžeš změnit neřeš = tlak v normálu, cholesterol v normálu a chuť k jídlu v normálu.

 15. Tacit napsal:

  V novinách jsou dva základní druhy útvarů. Zprávy a komentáře. Je zvláštní, že od nepaměti jsou pro většinu čtenářstva zprávy mnohem méně zajímavé než komentáře a jistě by se dalo vystopovat, že většina z nás čte POUZE ty komentáře. Nevím jestli z pohodlnosti, nebo ze zvědavosti, co že si o tom myslí někdo jiný, nebo je to jiným způsobem vysvětlitelná drogová závislost. (Na internetu to prograduje tak, že dokonce můžeme přičiňovat komentáře vlastní!).
  Na druhé straně barikády novináři již dávno pochopili, že zprávy do novin přepisují šedé myši a tudíž je velmi nezajímavé, nelukrativní, až zbytečné se tím seriózně zabývat. Proto zpravodajství v tištěných médiích za moc nestojí a lesk a bída investigativní novinařiny je většinou obsažena i vyčerpána v titulku dané zprávy.
  Jó to komentáře, to je ta pravá novinařina. Podle komentářů se posuzuje úroveň média. My ti teď , vohnoute vysvětlíme ne, co se stalo, ale co si máš myslet, že se stalo. Od Nerudových fejetonů, přes Čapkovy a Poláčkovy sloupky, vznikly komentáře a úvodníky. U těchto osobností bylo psaní komentářů jakýmsi pokračováním jejich literární tvorby, postaveným na světonázoru a genialitě dané osobnosti.
  Ale to už neplatí, tak zpět na zem. Bída současných komentářů nespočívá pouze ve vlastníku novin, je stále v osobnosti komentátora. Jestliže se před tím v psaní bez problému konformě sjednocoval s nějakým názorem, bez problému se v budoucnu sjednotí s jiným, Babiš, nebabiš. A že, jsa utlačován, odejde jinam? To je důsledek, s tím musí počítat. Takže proč ne, když to věci (ne Babišovi) prospěje.

  • MaB napsal:

   Zpráva je jen jistý podžánr komentáře:-)

   Neboli, vždy je to tak, že už výběr, uchopení a kontext informace, obsažené ve zprávě, je sám o sobě komentářem.

   Ale souhlasím, že současní komentátoři jsou velmi, velmi slabí. Není to ovšem (jen) tím, že by nebyly kvalitní osobnosti. Vlkem vzpomenutý Tomáš Němeček je bezesporu schopný novinář, který by byl hvězdou v každé době, i za časů Čapka nebo Peroutky.

   Náš problém je (s prominutím) epistemologický. Současná společnost a její problémy jsou tak komplexní, natolik je obtížné opravdu jasně vědět, kdo je kdo a jakou hraje roli v chaosu dění, že i ten Peroutka by psal každou chvíli z cesty.

   • Tacit napsal:

    Samozřejmě, že v žurnalistice zpráva není žádný „podžánr“ komentářů. Žurnalistika (a její výstupy) se dělí na zpravodajství a publicistiku. Zpravodajství stojí na informacích, tedy na doložitelných, ověřených a objektivních faktech, oproštěných od subjektivních a emotivních výlevů. A teprve až součástí publicistiky jsou i komentáře, které mimo jiné vybrané informace (subjektivně) interpretují (taktéž fejetony, rozhovory, reportáže). A tohle novináři rádi porušují. Podsouvají do zpráv své názory. A my jim to rádi baštíme. To jen na okraj.
    Otázkou také je, jestli kvalita novin, třeba Lidovek, stojí a padá jen s kvalitou komentátorů. On i výběr zpráv (něco se nehodí?) a jejich interpretace určuje kvalitu média.

    • MaB napsal:

     Ne nadarmo jsem za svou tezi učinil smajlík.

     Tedy, samozřejmě, že vím, že se v žurnalistické teorii i praxi zprávy a komentáře důsledně odlišují. Jen upozorňuju na to, že jde vždy pouze o jistou intenci, tedy o to, co by ideálně „mělo být“. Jako popis reality jde o lež či naivitu.

     Protože „doložitelná“ a „ověřitelná“ fakta můžete nashromáždit o tisících, spíš milionech, událostí každý den (kdo a proč rozhodne, jestli je důležitější „fakt“ to, že si Zeman pochroumal nohu a nikoliv to, že někoho jiného týž den srazilo auto?), a ten subjektivní prvek, chcete-li komentář, spočívá v tom, jaká fakta vyberete a jakými slovy je popíšete.

     To třetí epitetum „objektivní“ je už zcela mimo, protože něco takového jako objektivní fakta v lidském světě neexistuje. Fakta si nechte do exaktních věd.

 16. Mathias napsal:

  Vlku, omlouvám se, ale brečet nad tím, že se jedna mediální, manipulativní žumpa přeorientovala a stala se patolízalem jiné klaky české mafie, mi přijde úsměvné. Absolutně nechápu, jak by mohlo poškodit zájmy nás, občanů, že Lidovky nadále místo nekritického až stalinskho opěvování Kalouska a ODS bodu nově opěvovat Babiše. Moc tomu nerozumím. Jediné, co by občanům této země opravdu prospělo, by bylo, kdyby podobné plátky přestaly vycházet úplně.

  • vlk napsal:

   Mathiasi
   kdyby šlo o jedny noviny a jinak byl prostor pestrý, nebyl by to žádný problém. Ten vzniká v okamžiku, kdy je tento rozdělen mezi tři oligarchy – Babiše, Bakalu a Křetínského. Takže do světa půjdou jen informace a komentáře, které budou těmto vyhovovat. Takže dojde k manipulaci, které nebude možné se bránit. Zatím si rozdělili jen tištěný a internetový prostor. Babiš už stihl koupit nejposlouchanější radio v zemi a je jasné, že dříve nebo později doberou televize. Vítejte v Babišovicích pod Řípem!
   Pokdu máte co do činění s redakcí, která je, díky politice vlastníků svobodná, ale jen ideologicky bigotní a zblblá, máte naději, že se to změní. Třeba proto, že náklad listu setrvale klesá, jak to bylo za Balšínka. Takže si vlastník uvědomí, že někde asi je chyba a časem buď objeví on sám nebo mu někdo řekne, že nemá redaktory, ale ale politické demagogy, na které lidé reagují odchodem od novin.
   Jestliže máte ovšem sdělovací kanál jako hlásnou a oblbovací troubu oligarchy, pak ten počítá s úplně jiným a daleko větším výnosem z existence takové hlásné trouby. Takže to oblbování je už na furt. zejména tehdy, když neexistuje konkurence jiného media, které by bylo svobodné. A svou svobodností a existencí i bábě Dymákové z Horní Dolní snadno předvedlo, že Babišnoviny jsou prostě jen reklamním letákem. Který ovšem nechodí do schránky bezplatně.

   • Mathias napsal:

    Jo to máte pravdu. Z tohoto pohledu Váš názor chápu. Ovšem stále jsem přesvědčen, že konkrétně Lodivky, jejichž čtenářstvo tvoří z větší části už docela zpracovanou a oblblou část veřejnosti (čest výjimkám jako jste Vy), nemají moc co pokazit.

  • Kchódl napsal:

   Přesně.
   Přimlouval bych se ještě za zrušení „naší-vaší“ TV, respektivě za její neplacení (povinně-nepovinné, pokud chcete mít doma přístroj).

 17. Ota napsal:

  Lidi sami sobě nebudou nikdy dobře vládnout. Je to nemožné. Vždycky se najde někdo, kdo to bude chtít využím na úkor druhých.

  • jvf napsal:

   Proč by to mělo být nemožné? Podobné axiomy bývají většinou jen projekcí vlastních zbožných přání.

 18. čtenář napsal:

  řeknu popravdě,já tyto skoro nářky nechápu,ať si jakékoliv tištěné noviny patří komu chtějí.
  Když bude mít kdokoliv pocit,že si nemůže psát co by chtěl,tak má 1000+1 možnost psát někde jinde.
  1000 možností se udělat pro sebe a ta 1 možnost navíc je přejít psát někam kam chodí lidi číst.
  Nikde není napsáno,že když je nyní doba,kdy tištěné noviny jsou na ústupu,že se nevrátí doba kdy se z dnešních,pouze internetových novin stanou tištěné.
  Že má někdo strach o existenci?No bóže,nebude první ani poslední kdo má strach o existenci.
  Kdo se bojí,s*re v síni,kdyby se odjakživa všichni báli,tak ještě žijeme v jeskyni,vlastně nežili bychom vůbec,protože bychom se báli zabít mamuta,mohl by nás zašlápnout.

  PS: jo a vlku, s tímto naprostý souhlas
  „Je dost dutohlavů, co skuhrají nad tím, že veřejnoprávní bedna vybere 7 miliard a dělá tuhleto a támhleto a že je tam Drtinová a tenhle a tuhleten… A vůbec – zavřít to! Osobně si myslím, že veřejnoprávní nejsou tak špatní, jak se obecně mele.

  tak je to totiž s lidmi pořád,pořád jim není něco po chuti,pořád by chtěli nějakou vyváženost,a kdyby se našel někdo a začal vydávat tištěnou vyváženost,tak by za ni nebyli ochotni každý den zaplatit ani částku rovnající se ceně jednoho čepovaného.

  • vlk napsal:

   Závidím vám vaši jednodnoduchost – pokud novinář má problém, nechť si založí vlastní noviny! Nebo blog.
   Já mohu Kosu vydávat jen proto že
   1- mne netrápí, z čeho zaplatím účty
   2- protože mne její vydávání, kromě času – nic nestojí. Kdybych musel WordPress nějak financovat, nemohl bych si to dovolit.
   A úplně parádní je tohle:
   Že má někdo strach o existenci?No bóže,nebude první ani poslední kdo má strach o existenci.
   nezlobte se, ale tohle fakt nemá chybu!
   Jestliže se bojí o existenci třeba řezník nebo prodavačka, či bankéř, herec a tak podobně, je to riziko, s kterým žijeme všichni. Na výsledek její práce, který zajímá nás jako jejich zákazníky to může mít vliv jen v tom, že prostě buď vyrobí méně nebo v horší kvalitě. A my to nemusíme koupit.
   Jestliže ovšem má strach o existenci státní úředník nebo dokonce soudce či státní zástupce a také NOVINÁŘ a ten strach pramení z toho, že vyletí ze zaměstnání, když budou jednat podle svého svědomí a/nebo zákonů systémem padni komu padni, tak to má naprosto devastující účinek na stát a jeho chod.
   Takže podle vašeho, když bude pod tlakem státní zástupce, tak se má zařídit sám pro sebe a založit si státní zastupitelství?

   • čtenář napsal:

    mohl byste si to dovolit,prostě by byla kosa placená,jsem prostě jednoduchý,alespoň by bylo poznat kolik lidí je opravdu ochotno zaplatit alespoň za ten čas který tomu věnujete.
    Já bych platil,no a sám moc dobře víte,že zrovna já nejsem jeden z těch,který od rána do večera souhlasí s tím co píšete,znáte mě už dlouho.

    strach má většina z nás,s tím je potřeba se naučit žít.

    Žádné státní zástupce a úředníky bych do toho netahal.
    Zůstaňme pouze u toho co jsem napsal,novináři a jejich možnost psát co chtějí.
    Ale,asi budu fakt jednoduchý,protože pochybuji,že novináři mají takový vliv na stát a jeho chod,to by to ti novináři museli psát v Blesku a nikoliv v deníku,který je s prodejností někde pod 40.000.

    Kde vyšel inzerát před prezidentskými volbami,v Blesku,takže takto vidím vliv novin a novinářů.Až začnou v Blesku poutavě psát o tom,že se lidé mají zúčastňovat voleb,tak to zabere a volební účast nebude 60% ale půjde nahoru.
    Tož asi tak nějak to já se svou jednoduchostí vidím.

    • vlk napsal:

     Soudce ,prokurátor y do toho tahat musím, protože protože stejně jako novináři jsou povoláním, které ovlivňuje přímo chod státu. A pokud tihle budou dělat svou práci se strachem, že ztratí místo, když budou psát proti majiteli, navíc čelnému politikovi, stát jd e do kytek. Nemusíte mi věřit, ale důkaz je velmi prostý – každá totalita vždycky chtěla nejdřív ovládnout policii, armádu, justici a.. sdělovací prostředky.
     A přirozeně že inzerát vyšel v Blesku. Je nejčtenější! Ale tam probíhá totéž , co v Lidovkách. Teď ho koupil oligarcha Křetínský. Tehdy to patřilo Ringierovi.

 19. XY napsal:

  Jedna věcná poznámka k textu: Léko má každý pátek svou pravidelnou týdenní rubriku s názvem Lékárna a pokračuje v ní v tématech, kterým se věnoval na ČP. Dnes např. o Key Investments… 🙂

  • vlk napsal:

   Vím tom. Jenže já bych čekal úplně něco jiného.

   • XY napsal:

    Nojo, jenže šéf má v takovém podniku většinou zatraceně jiné starosti než smolit vlastní texty. Upřímně jsem se docela divil, že si tu rubriku nechal – ne vždy se urodí, o čem se chce a MUSÍ psát.
    A lidé, kteří dnes šéfují pro Babiše, mají tuplem jiné úkoly.
    Pěkný víkend!
    PS: Zlámalová s Balšínkem chystají jakýsi nezávislý publicistický projekt, možná něco jako Česká pozice. Von je ale vždycky problém v tom, kdo to zezadu finančně jistí, že. Jedno se ale Lékovi povedlo – dává prostor jistému Schneiderovi, ten dovedl být v ČP dost objevný a přesný. Ale jistě si nemusíme vzájemně vysvětlovat, že nový majitel MaFry neznamená větší nezávislost jejích produktů…
    Pěkný víkend vespolek!

 20. Hladis napsal:

  Teda neda mi to. Je to mimo téma, ale tohle me desne rozesmalo http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/matej-hollan.php?itemid=22102 aneb profil volicu te „prime demokracie a referend bez výjimek“ 😀 Diskuse stoji opravdu za to a mlatim se smíchy.

  • český maloměšťák napsal:

   Podobný “ profil“ /účelově sesbíraný výsek diskuze/ lze vytvořit z jakéhokoliv elektorátu kterékoliv strany.

  • VaclavP napsal:

   Musim říct, že když sem omylem nedávno viděl na you tube diskusi v parlamentu mezi Sládkem a Klausem, tak to bylo o stupeň výš než je to teď. Sládek byl o stupeň nad Okamurou ( měl smysl pro humor ) a Klaus o dva sťupně nad Kalouskem ( i když neměl smysl pro humor )

   • Hladis napsal:

    Rekneme si na rovinu co je Okamura skutecne zac http://www.novinky.cz/domaci/325536-okamura-sel-do-vezeni-za-skinheadem-pechancem-odsouzenym-za-rasovou-vrazdu.html Není třeba chodit kolem horke kase dlouho.

    • český maloměšťák napsal:

     A co je teda zač Okamura ? Řekněte nám to na rovinu, neschovávejte se za odkazy na článečky někoho jiného..
     Proč nemůže mít pochybnosti o určitém případu ?
     Komu způsobil nějakou fyzickou či duševní újmu – zřejmě kromě Vás a Vám podobným ?

     Hezký den, trollovitosti obzvláště.

     • VaclavP napsal:

      Pane maloměštáku, pan Okamura je mediálně zdatný, jde mu skutečně o tento případ nebo je to pouze mediálni prezentace a získávání hlasů na ukor Dělnické strany ? Kníže tu byl za svoje mediální aktivity pranýřován, Okamura , včetně kolovrátku z dne voleb o referendu, je pouze mediální produkt.

     • Hladis napsal:

      Veskere odpovedi najdete na jeho facebooku Vaclave 🙂 Jde o zasterku, protože Okamurea jako typicky populisticky demagog jede lajnu s minenim „lidu“ (ikdyz me napada jiny vyraz). Kdo jsou volici Okamury a proc Okamuru nazyvam jen novym M. Sladkem mam vcelku jasno uz od zacatku, co se rozhodl jit do politiky, viz. muj clanek o nem. Ale dal jsem to sem jen pro obveseleni, protože tohle me opravdu rozesmálo.

    • čtenář napsal:

     Hladisi,
     víte moc dobře,že jsem byl jeden z mála,který měl proti němu také výhrady,ale v tomto případě mám stejnou otázku jako č.m.

    • ujo napsal:

     Jje někdo, kdo dává „lid“ do uvozovek demokrat?
     Sotva.
     Ano, je možné diskutovat o jiných systemech spravování společnosti.
     Tak třeba oligarchie, koloniální správa – vše má výhody i nevýhody.
     Dobré je však nalít čistého vína a nestavět se demokratem když můj skutečný názor je jiný

    • Admirál napsal:

     Okamura jednoznačně šlápnul se Samkovou do hov.a.

     Obrzaoborkyně a TOpkařka…

     Byl bych bývoa ochoten podpořit ho s jakýmkoli neznámým jménem, ale Samkovou, to bohužel nejde.

     Až bude mít lepší výběr, dostane to ode mne.

 21. Admirál napsal:

  Celkem vyčerpávajícím způsobem se k fungování médií u nás vyjádřil na BL Martin Řezanka: http://www.blisty.cz/art/71881.html

  Sledovat systematicky naše masmédi znamená absolvovat vymývání hlavy.

  K naštvání je, že mezi manipulující média se řadí v neposlední řadě média veřejnoprávní. Platíme si je.

 22. český maloměšťák napsal:

  VáclavP
  Skutečně ?
  A kdo není mediálním produktem ?
  Snad profesor VŠE Václav Klaus. Ten jistě není je mediálním produktem, ten již mnohé dokázal, že ? Například loni v lednu.

  Knížecomáklidublíže už v politice zapustil kořeny, tak dlouho tam totiž už smrdí, skoro dýl jak Husák – z politiky ho taky asi budou muset vynést nohama napřed.
  Okamura co vím , tak je v politice jen pár měsíců a média po něm jdou od samého začátku, knížeti spíše lezou do zadku – tak kde je teda to společné ? Nerizumím tomu, vysvětlete to nebohému nevzdělanci.

  Hezký den.
  /Okamuru jsem nevolil , nelíbil se mi jeho nafoukaný styl v pořadu o investorech a také to, že si neuměl včas sehnat podpisy v prezidentské kampani a pak se vymlouval na ledasco, jen u sebe vinu nehledal… ale stále je to člověk z masa a kostí a ne oltářní bůžek pančovaný kavárenskými tlachy, a nebyl to Okamura, kdo nezaváhal hlasovat spolu s kriminálníkem a s dalšími podivíny , přičemž se ale nestydí sám sebe vymezovat jako konzervativce/

  • VaclavP napsal:

   Souhlas, ale založit politickou stranu na sobě samém, jako druhou kandidaturu zkusit prezidenta, udělat z politické strany spolek lidí, které sem náhodně potkal za poslední dva roky ( tchán, Samková, Bárta atd. ). Babiš řekne že ČNB má 350 miliard ,ta má 50 miliard. Na co někdo studuje bakaláře, magistra, postgraduál, když to jde takhle ?
   Všichni dynousauří museli pryč a přišli lepší…

 23. zemedelec napsal:

  Pane Vlk.
  Jdu dost dlouho,ale mne je jasné,když si tihle mafiáni kupují média,tak jenom proto ,aby sloužila jim.Takhle si Babiš jenom přehodí peníze z jedné kapsy do druhé.

Komentáře nejsou povoleny.