Karieristé versus hlupáci


Nelze nekomentovat  personálie , které  minulý  týden  plnily  stránky  novin. A  vlastně ještě  pořád  plní. Míním  tím,  na  straně  jedné  odchod  exministra  Pospíšila  z ODS  a na  té druhé-  instalaci   politruka  Šlajse  krajským  hejtmanem. Obojí tak nějak u nás, v Plzni. Bohužel.

Přemýšlel jsem o tom, jestli  nenajdu společné znaky  obou kauz,  byť se každá  z nich odehrává  na  jiném kraji  politického spektra.   A  věru, . není to vůbec  těžké.  Jsou  dva.  Naprosto  bezbřehý  karierismus  obou  hlavních  protagonistů  a následně  k tomu  sotva  uvěřitelná politická krátkozrakost a  hloupost  jejich  politických stran. Která  ovšem vedl a k opačnému výsledku. Jeden  je  povýšen, druhý  zpopelněn. Obojí   nebetyčná politická hloupost a neuvěřitelná krátkozrakost.

Začnu  Šlajsem.  Když  byl  jmenován  z  vicehejtmanem  hlavou Plzeňského kraje  sešlo se v  budově  krajského úřadu ve  Škroupovce  něco spoluobčanů s  transparenty – Nechceme  politruka!. A  asi  2500 lidí podepsalo petici s  týmž  názvem.  Nebyl  jsem  s  transparentem. Nicméně  petici jsem podepsal. Ani  já  Václava  Šlajse nechci ve vedení kraje!

Tenhle  pán  no vlastně – tehdy soudruh  z nejsoudruhovatějších, dělal  před  převratem  karieru v  suknn  zeleném  – zase špatně , letci  měli modré,  u  stíhacího pluku  v  nedalekých Líních.  Vystudoval  vojenskou politickou  školu  a  honosí  se  titulem Rodné strany  doktor. Ve  zkratce RSDr. Vlastně  prý  nebyl ani politruk,  jen  jaksi  byl  šéfem  plukovní organizace komunistické strany. ….  Prý se mu  tím politrukem  křivdí. On prý  se  jen staral, aby  členové  KSČ  plnili vzorně  své povinnosti..  Že  obojí, jak politrukování, tak  šéfování  organizacím  KSČ zaštiťovalo cosi, co s e jmenovalo Hlavní politická správa a  co  bylo daleko více řízeno ÚV KSČ  než  generálním štábem, jaksi  už  asi  Václav  Šlajs  zapomněl. Podobně  je  pro něj  ž  jiná galaxie fakt,  že  letecké stíhací  pluky  byla  absolutní armádní elita. Nejlepší z nejlepších. A  také nejspolehlivější.  Ovšem jen  v těch pár  politruckých  /a  komunistických/ co jich  tam bylo. Protože  na  rozdíl  od pozemních  sil byli letci  zejména  o létajícícím a  technickém personálu. A  tam, jak pochopili  i komouši, politická práce jaksi je navíc. Dál  u leteckých  útvarů  byli meteorologové, personál řízení letu – samí  fachmani  a  strážní  jednotka.  Dost málo prostoru pro politické oblbování. Ovšem  Šlajse  evidentně jakákoli  odbornost,nemluvě  o fachmanství,  minula. On byl jedním z těch několika málo  politických oblbovačů. Na kterých stál minulý režim.Jestlipak si  ještě  pamatuje  heslo, které  viselo na  politicko  výchovné  světnici, či  co to  na útvaru  pro  tyhle  případy  jistě  měli  – Západočeský  kraj, pevná  hráz  socialismu a míru! ?

Ten dříve  soudruh,  dnes  pán,  říká, že  celá  jeho kariera  v KSČ  byla  jen a pouze  karierou.Ničím jiným.  Kdybych mohl, chtěl bych se ho zeptat, jak jako  karierista  v ozbrojených silách  rozuměl  tomu  heslu o pevné hrázi? Jestli to byla pro něj prázdná  floskule nebo  jestli v  rámci  kariery, kdyby byl dostal rozkaz, by byl šel střílet  do těch, kteří to viděli trošku jinak… Nezeptám se, je  totiž  hejtmanem a k tomu otázky  nýmandi z ulice jen  tak nekladou. Takže  tohle  je  jeden karierista.

Ten druhý  je také od nás   a  jmenuje  se Pospíšil. V pátek dal na  vědomí,  že opouští  řady ODS, že  necítí  důvěru a  sám žádnou  důvěru v  ODS  už  nemá.  Ani se mu nedivím.  V Olomouci, při  tzv. restartu   „nové“  ODS dostal těžce za  uši. Mohl být  stokrát  nejpopulárnější  tváří  ODS, tisíckrát  dělat zdaleka  nejlepší  volební  výsledky  těch, co jsou synonymem korupce, ovšem  soukmenovci  mu  nemohli odpustit, že  vlastně částečně svrhl  nejhorší  vládu co tahle  země  asi kdy  měla.  Tu NečasKalouskovu. Tím, že  trochu uvolnil  řemeny  státnímu zastupitelství, které  před  tím  díky  Vesecké a  Rampulovi  měla  ODS  naprosto pod kontrolou. Takže  na  kongresu  vládla  jediná  mantra  – nevolte  Pospíšila.

Ne , Pospíšil pro mne  naprosto není bojovník proti korupci. Ani náhodou.  Je to  klasický  popřevratový karierista.  A nepochybuji, že  kdyby   e byl  narodil tak o  25 let  dříve,  byl  nejdříve  horlivým  svazákem a následně  stejně horlivým členem  KSČ. Tak jako  teď, po převratu,  byl nejdříve  tvrdým členem ODA, aby , po jejím debaklu, stihl  ještě  včas přeskočit  k modrým.  Prostě  dělal pro mne  karieru obdobnou  té  Šlajsově. Jen  vystudoval jinou školu než  Vysokou politickou,  ta  už  studovat nejde.

A  také  lidé  jej  v  dost případech vnímají  jinak  než  Šlajse. Jako  bojovníka proti korupci. Kterým není a nikdy nebyl. Těžko  býti takovým, když  vám za  zády  stojí jeden z nejpověstnějších a nejprofláknutějších  modrých kmotrů – Roman Jurečko. A  vy jedete  podle jeho not. Nicméně  veřejnost, resp. její ne  zrovna  malá  části  v Plzni a okolí jej takto vidí…. Proto měl, pro mne  až nepochopitelné  volební výsledky.On. Nikoli ODS. T a se s Pospíšilem v Plzni a  na kraji jen  vezla.

Můžeme se tomu podivovat, ale  nic  s tím nenaděláme. A  většinově  jej volili  ti samí, kterým vadí  Šlajs. Opakovaně po  volbách  jsem si  zvykl, že    lidé  zkrátka  nevolí  to, co  je, ale  to, co si  vyfabulují  že je.  Takže  ODS  je symbolem korupce, ale  Pospíšil je  čistý jak slovo  boží  a bojovník proti ní…..  Nepochopitelné!  Zvykl a  už  to mám zapracované  jako  stabilní  vzorec  chování  voliče.

Co mne  ovšem  překvapuje  velmi,  je  něco jiného – hloupost, s jakou  v obou  jmenovaných kauzách, tedy  jak  Šlajsově, tak Pospíšilově, pracují  jejich  strany!  Zejména  když si člověk uvědomí, že  máme  letos  hned  troje  volby!!!

Začnu oranžovými. Volba  Šlajse je  pro mne nepochopitelná.  A byla  nepochopitelná vždycky. Proč  člověka  s jeho minulostí  vůbec  brali do partaje?  A když už , jak to, že  se mohl stát předsedou  dokonce krajské  organizace?  V kteréžto  funkci působil až  do doby, než  ho vystřídal  dnešní ministr  vnitra  Chovanec? Tohle  je mimo  můj  rozumový  dosah.  A ukazuje  v plné míře  personální  bídu socialistů.   To je zřejmé. Nicméně, oni nechápou, jak snadným je   a bude teď  nový  hejtman  terčem?   Před  časem, v jednom blogu jsem kritizoval komunisty,  že  mají  empatii  bedny  sádry, když  mohli v Karlovarském kraji nominovat  na místo radního pro školství bývalého politruka  od  PS. Že  tím jaksi  ukazují, že se v ničem nepoučili.  Naproti tomu mi  nijak nevadila  jihočeská radní  pro totéž , na kterou se vrhnul dav zpolitizovaných magorů  –  středoškolská profesorka  Baborová.  Každý  totiž  má právo  na vlastní  politický názor  a preferenci.  A  řadový  člen  KSČM  pro mne není  automaticky  neakceptovatelný  polozluduch.  Platí  daně  stejně jako já, má  aktivní  i pasivní volební právo: K  tomu  –  středoškolská profesorka  Baborová  nejspíš  hodně rozumí  své  práci. Takže  tenhle  laciný lynč  davu  je pro mne nepřijatelný. Ale bývalý politruk jako ten, kdo má dohlížet na  školství?  U komunistů  to  ale, celkem  vzato, k nějakému  velkému divení  není. Vede li je  člověk  s  krycím jménem Falmer.

Socan tomu nasadil  volbou  Šlajse korunu!  Strana s  historií, strana  dvakrát  přivedená  rudými zu grund…  A Šlajs  teď  hejtmanem… To je na  Chocholouška…To  fakt  nikoho lepšího nemají?  Asi ne.  Ale nechápu, že  nejsou schopni myslet  ani v rozměru  letošních  voleb.  Kde je  nový plzeňský  hejtman  diskvalifikuje  už  dopředu. Nejméně  u  té  části  jejich  voličstva, do které  patřím i já.  Nechápu, proč  si  někdo  buď  na kraji nebo  určitě  v Liďáku nesedne  a nezačne  trochu přemýšlet! Nemají lidi a když je náhodou už  objeví, jsou tito naprosto neznámí, protože  se nejsou schopni dostat do medií. Své by o tom mohli vyprávět  třeba  zastupitelé za  ČSSD  v plzeňském  městském zastupitelstvu.  To mohu sledovat  jakž takž  z blízka. Jak v místních televizích , tak  v  regionálních novinách.  Když je  něco pozitivního, pak  se vždycky objeví tvář  primátora  Baxy  z  ODS.  Kdykoli  je nějaký  malér, je, jistě  shodou náhod  vybrán někdo z oranžových…Už jsem slyšel, že jim to  vadí a hodně.  A  že  tuhle  naprosto jednostrannou  mediální  barieru  a masáž  nejsou schopni prolomit.  Zvláštní.  Takže  na pozici hejtmana, kterou nelze  ve  sdělovadlech  ignorovat, vystrčí člověka, který  ať  udělá,co udělá, bude vždycky  jen  politrukem a  tedy snadným  cílem…  To nemá chybu! Místo  toho,  aby  tak  zvolili  někoho, kdo bude jejich budoucí politickou nadějí!  A  tři  a půl roku do krajských voleb budou mít  na  to,  udělat z mistra Nobodyho  stejnou regionální hvězdu, jakou  byl pro ODS u nás  Pospíšil.Prostě vybudovat  si  novou tvář, která potáhne!  Ta  příležitost  byla  jedinečná a možná  neopakovatelná.Kdo si  vsadí na  to, že  soc dem vyhraje  příští krajské  volby? Se  Šlajsem , podle  mne, naprosto vyloučeno.

Už  jsme se dotkl ODS.  Ta  se Pospíšilovi  skutečně pomstila  dokonale.  Na  svém posledním sletu jej dokonale ponížila.  Tohle  je  ten jejich restart, poučení  z debaklu  a zásadní facelift  partaje.Ano, ODS  je  nastavena jak je. Jako  spolek   typu – ber  jak můžeš!  A když někdo  způsobí,  že  vnitřní obchodní vazby  jsou narušeny a dokonce  teď  hrozí, že budou souzeny, jde o smrtelný  hřích.  A to dokonce i v  době, kdy  volič  tomuhle  bratrstvu tmy  a přítmí poslal jasný  vzkaz – že jich má plné zuby a  že  si žádné řebíčkování už  naprosto nepřeje. Že i Kalousek je pro  něj daleko  přijatelnější. Takže  modří se slétnou,  vyhlásí, že  jsou noví, lepší, staré praktiky  neplatí a…. a…  demonstrativně  vyhodí ze  svého hejna  toho, komu  jim nakloněná  silně naivní  část  veřejnosti věří nos  mezi oči a a tedy to, že  opravdu, ale opravdu proti té korupci chtěl  něco dělat.  A  dává hlasy  ve  volbách. Tak toho se zbavili!!! Před  volbami!  To všechno   v roce trojích voleb, které  mají potvrdit jejich restart! No neberte  to!

Já jsme si myslel, že politické strany  jsou racionálně  fungující  tělesa.  Kde se sice třeba  až  zákeřně  soupeří o moc, ale  kde se  nevyhazují  ti, co  mají  největší echo u veřejnosti a  nositelé  dobré  pověsti. A naopak  odstavují programově  ti, co   voličů musí narazit..Beru si jako poučení, že  to není  pravda. Aspoň  v českém politickém Absurdistanu ne.

Teď jen  spekuluji o tom, jestli je hloupější  ČSSD  nebo ODS…

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

138 reakcí na Karieristé versus hlupáci

 1. Soumar napsal:

  Hezký článek. Beru zpět výhradu, že je Vám Šlajs lhostejný. Ale zeptám se – budete volit v příštích volbách ČSSD? Či ji dokonce podpoříte pajánem, jako minule? 🙂
  U Jiřího Pospíšila mám tu nevýhodu, že ho osobně znám a tykáme si, takže jsem z podstaty věci neobjektivní. Nicméně ho i přes pozici mediálního miláčka nepovažuji za vhodného zastávat vyšší funkci v technokratické, liberálně-konzervativní politické straně, kterou byla a měla by zase být ODS, a která by do svého čela měla stavět lidi, kteří něco hmotného vytvořili (ano, ani prof. Fiala není optimální). Zhrzená ješitnost, kterou předvedl mj. svým odchodem, je jedním z několika důvodů.

  • vonrammstein napsal:

   Vy asi nebudete homofobní, že ne?

   • Soumar napsal:

    Lidí se nebojím. K homosexualitě mám poměrně rezervovaný vztah; veřejné projevování považuji za nevhodné. A ano, je to jeden z menších argumentů proti funkci místopředsedy u strany, jejíž voliči jsou z velké části konzervativci.

  • Gerd napsal:

   Když znáte osobně Jiřího Pospíšila, pak asi znáte i jeho přátele a spolužáky z práv, třeba J. Pokonického, bývalého představitele exekutorů. Díky J. Pospíšilovi zde dnes může řádit exekutorská mafie. Nejen díky němu, ale on její moc posílil ad absurdum.
   Nikdy proti zvěrstvům z řad exekutorů nezasáhl, vždy je opatrně podporoval.
   Jiří Pospíšil si mou oblibu nezískal.

   • Soumar napsal:

    Oddělil bych jednotlivé chyby exekutorů na straně jedné a potřebnost toho povolání na straně druhé. V ČR se – stále (!) – masově neplatí dluhy a exekuce pomohly mnoha poctivým věřitelům. A mají i výchovný efekt na potenciální neplatiče.
    Něco zcela jiného je situace, kdy exekutor zabaví majetek jiné osoby jen proto, že je to „jednodušší“ a kdysi existovalo společné trvalé bydliště, či něco na ten způsob. To by se mělo tvrdě potírat, včetně např. významného odškodnění oběti a soudního zákazu výkonu funkce exekutora.
    Nevylévejte s vaničkou i dítě.

 2. tresen napsal:

  Omlouvám se. Než jsem stihla dopsat názor do minulé diskuse, ta už byla uzavřena. Snad mi prominete, když to dám sem. Ostatně závěr, který mi z mého uvažování o Babišovi vyšel, snad není až tak vzdálen novému tématu – prokletí stranickosti.

  Zdá se mi, že jádro případu Babiš leží v něčem jiném, než v okolnostech, kterými se zaobírá většina diskusí.

  Asi se nikdy nedozvíme, jestli Babiš opravdu práskal anebo jestli jen podával obligátní hlášení, která nikomu neubližovala. Jenže v tom podstata není. To je pouze věc Babiše, jeho přátel a voličů, ti všichni se s tím nějak musí vyrovnat.
  Hlavní problém vidím v tom, že jestliže zákon praví, že adept na funkci ministra musí mít čisté lustrační osvědčení a že ho nedostane ten, který byl veden v seznamech StB v zákonem jmenované kategorii, pak člověk bez lustračního osvědčení prostě ministrem být nemá. Ať už práskal anebo ne. To není otázka morálky pana Babiše, ale otázka ctění platné legislativy.
  Takže jestliže dnes máme takovéhoto ministra financí, je jeho jmenování zásadní chybou premiéra, a veškeré tanečky kolem zákona o státní službě jsou jenom marnou snahou, aby se vlk Babiš nažral a koza zůstala celá. Koza, v tomto případě naše republika, v žádném případě celá nezůstane, protože ignorováním zákona dostala další ránu, a to v okamžiku, kdy mnoho lidí doufalo, že se dočkají vlády, která nebude kašlat na zásady. Proti morálce se bohužel provinil člověk, který se tvářil, že bude garantem lepší správy státu, než jakou předváděly minulé vlády.
  Chápu, že kdyby Sobotka Babiše neinstaloval, vláda by dnes možná nebyla. A je pravděpodobné, že by musely přijít další volby. Ale vždycky je něco za něco a já se obávám, že se tahle věc v budoucnosti vymstí nám všem. Stejně jako se v minulosti například nehezky vymstila ochota přehlížet vážné poklesky členů vlastní strany či koaličních partnerů, provázená výmluvami na odpovědnost za existenci vlády. Cenou byla obecná ztráta důvěry ve veškerou politiku.

  • vonrammstein napsal:

   Už se vymstila. Tahle vláda bude ještě horší než ta minulá, věřte mi. Jediná naděje spočívá v tom, že padne dřív, než stačí nenapravitelně pokazit něco zásadního.

  • Puck napsal:

   Beru ! Babiš by ve vládě být neměl. Ale není to poprvé, kdy po revoluci morálka a právo dostává na frak. Proč by zrovna tato vláda měla měla ctít morálku nadevše ?
   A zákon ? Někdo musí podat žalobu na porušení zákona, a někdo musí rozhodnout, zda k němu došlo. Nu, a v Česku to může trvat dlouhou chvíli, třeba 10 let.

   Jinou otázkou je, které následky jsou pro občany a pro republiku horší. Myslím si, že daleko horší by bylo sestavování nové vlády bez Babiše. Znamenalo by to nestabilitu vlády a Ano by mohlo okamžitě pracovat k novým volbám, které by pravděpodobně vyhrálo. A další propad ČSSD, která by se asi rozložila úplně. Pak by role klasické parlamentní strany zůstala jen Kalouskovi a snad lidovcům, protože ani ODS se tak brzy nezvedne. Tento scénář může vyhovovat jen radikálům a vládě pevné ruky.

  • Tacit napsal:

   Babiš si díky svému bohatství místo v politice koupil. A kupuje si cokoliv, média, straníky i voliče. Proto je na postu místopředsedy vlády a ministra financí vysoce nebezpečný. Už to proboha pochopte, že pohádky o tom, jak se obětuje pro blaho vlasti, jsou kecy. Filantrop se chová jinak. Proti tomu je jeho (ne)práskání v STB maličkost.

   • Puck napsal:

    Třeba někdo chytrý poradí veřejnoprávním médiím, aby změnila taktiku. Aby přestala likvidovat ČSSD zahájila likvidaci Babiše. Stejně to bude těžké rozhodování. 🙂

    • Tacit napsal:

     Co jsou to veřejnoprávní média, která taktizují, aby někoho likvidovala? Není to protimluv?

     • Puck napsal:

      Nu, kdyby veřejnoprávní média měřila všem stejným metrem, vypadala by situace v naší zemi jnak.

 3. Bob napsal:

  Pana Šlajse neznám.
  Jsou dvě logické možnosti. Buď je tak výjimečně schopný nebo něco ví.
  Nelze vyloučit i nelogické možnosti, žádná mě ale nenapadá.
  Vlastně napadá ….může to být nastrčená loutka nějaké místní mocenské skupiny.
  Pan Pospíšil je takový zklamaný svazák, nedivím se, že ho to táhně k TOP, tam je podobný týpek – pan Gazdík.
  Dění v politických stranách je asi daleko za hranicí mé představivosti, ale p.Pospíšil zřejmě plnil úlohu oblíbeného užitečného idiota a nyní chtěl možá překročit rámec té úlohy. Nevím.
  Jinak o schopnosti našich politiků jsme přesvědčováni dnes a denně – naposledy skvěle připravený materiál ke jmenování ministrů….

 4. Šims. napsal:

  Myslím si, že se měl Pospíšil odebrat do náruče Medy Mládkové a kurátorovat její sbírku. On má pro ni slabost a ona pro něj také – je to taková láska synovská. Toho se hošík měl držet a odejít se zbytkem cti, ale on se snaží lézt zase přes jinou stranu za svojí kariérou, namísto aby začal konečně „makat“. Bude muset ještě dostat několikrát přes zadek a pak se snad stáhne.

 5. MaB napsal:

  Jestli jsem dobře pochopil, tak jste se v minulosti, vlku, nějakou dobu věnoval místní politice. A tak snad víte z vlastní zkušenosti, že strany moc nefungují jako racionálně řízené subjekty, ale že je to spíš konglomerát závazků, kamarádšoftů, animozit a konfliktů mezi jednotlivými členy a skupinkami. A to co vyleze z procesů v takovém tělese, je spíš výslednice silových poměrů a dohod mezi těmito entitami, než optimální strategické rozhodnutí. Konkrétní okolnosti instalace pana Šlajse neznám, ale prostě tipuju, že tam nikdo pro většinu skupinek přijatelnější nebyl, takže byla zvolena tahle varianta.

  Strany nejsou firmy a, ostatně, ani ty firmy se někdy racionálně nechovají. ČSSD má ostatně dlouhodobý problém získávat do svých řad schopné lidi, což mimo jiné souvisí s onou mediální blokádou, o které píšete. I u nás v Ostravě je mezi intelektuály nebo podnikateli vnímán oranžový jako tak trochu komouš, a to stále ještě rozhodně není pochvala.

  • Laco G. mlynář napsal:

   Ha, ha, to pojmy intelektuál a podnikatel jsou v Česku většinou obyvatel rovnou vnímány jako nadávka. Copak je asi horší ?

   • MaB napsal:

    Ale jo, tak můžeme ohrnovat nos nad intelektuály a podnikateli. Ale pak se nemůžeme divit, že máme v politických stranách prapodivné existence, které by se mimo politiku nechytaly.

  • vlk napsal:

   nikoli.Nikdy jsem v politice ani politické straně nebyl.

 6. Řezníček z Brna napsal:

  Plzeň tento týden opustila další významná osobnost – tentokrát na poli sportovním – Rajtoral. I když se někdy Viktorce nedařilo, tak Rajtoral málokdy zklamal, aspoň podle mého názoru. Včera jsem se díval na jeho premiéru v dresu Hannoveru, hrál na kraji obrany, hrál dobře, premiéra mu vyšla a dokonce založil akci, s které Hannover vstřelil gól na vítězných 3:1.

  • vlk napsal:

   Bohužel.. |Jaro nebude lehké a já bych řekl, že Viktorka nastoupila cestu k tomu, aby se vrátila tam, kde historicky fotbalově byla..Fany si svou šanci v Bundeslize bezesporu zaslouží. Nicméně po něm zůstane díra. Řekl bych – zejména v kabině. Za poslední dvě sezony je to pátý hráč do Německa a to žádné mužstvo nemůže vydržet bez následků. A to ještě Dany odmítl Turecko..

  • VaclavP napsal:

   Rajtoral i Vrba jsou Ostraváci a ke klubu neměli uplně srdeční vztah jako Horváth ( tipnul bych, že v budoucnu stejně bude trénovat Spartu ) nebo Limberský. Vemte si zemi jako Portugalsko, ekonomicky už za námi, obyvatel méně, mají rádi siestu a přesto jejich hráči zůstavají doma a kluby jsou veleúspěšné…

   • vlk napsal:

    Václavíčku

    mícháš jabka s uhlím! Fany není Ostravák, al e Příbramák. Ž e sem přišel z Baníku nehraje roli. Plzeň jeho i Vrbu udělala. Respektive – oni s e na ní udělali, abych byl přesný. Nikdo z nich už nikdy nebude mít takovou štaci, jakou pro ně byla Viktorka. To by Vrba musel vyhrát nejméně Evrop a Fany BL.
    Co bud e stitánem, až skončí, to uvidíme.
    A ohledně toho Portugalska. Tam jsou tři ekonomicky velmi silné kluby – Benfica, Porto a Sporting. Ti jsou daleko nad finanční úrovní zbytku jejich ligy. A zároveň na levlu druhé nebo třití evropské garnitury. Tedy fnačně si mohou dovolit řádově to, co třeba Aston Villa nebo Tottenham či Leverkusen.
    Proto jsou schopni držet své dobré plejery a přikupovat hodně dobré hráč e ze zbytku světa. Navíc mají tu výhodu, že Brazilci jsou u nich bráni jako domácí. Podobně fotbalisté z jejich bývalých kolonií – Mosambik a Angola.. Je to kvůli jazyku. Když přijde Brazil a je hned plně adaptabilní, je to obrovská výhoda. Však také je tihle berou jako vstupní bránu do velkého fotbalu a chodí tam rádi. Ale není pravda, že jsou schopni doma udržet svoje nejlepší hráče! Ti hrají v úplně jiných klubech!
    Jak vypadá zbytek portugalské ligy bylo dobře vidět na tom, když na tyhle kluby narazil a Viktorka nebo Ještědi. Prostě je přejeli a bylo vymalováno.
    Ne portugalská liga není . Jedna speciální jsou tři první mančafty a pak je ještě další. Tu hrají všichni ostatní.
    Je to o ekonomické síle těch prvních tří. O ničem jiném. Když bud e Viktorka posbírat dvě miliardy ročně, tak tu Benficu přejede také. A Darida, Fany, Jiras nebo Pilka nebudou odcházet. A nevěřím, že by v takovém případě šel Vrba k Peltovi.

 7. Laco G. mlynář napsal:

  Tak Vlku Ty to nemáš v té Plzni od teď jednoduché, ČSSD ne protože Šlajs, TOP ne protože Kalousek, ODS už vůbec ne protože Všichni, natož KSČ, v ANO je Babiš, tak ti také nepřicházejí v úvahu. Poraďte středovému voliči Vlkovi koho by měl z jara volit ?

  Já to vidím Vlku, že buď opět nepůjdeš volit jako u volby Z/S, na nějaký zahozený hlas ve prospěch pravdoláskařů, nebo příslušníkům černé internacionály KDU-ČSL. Tak holt dopadnou všichni lehce levicoví střeďáci, co chtějí změnu a dobro pro tuto zemi. Stanou se politicky zbytečnými, když už tou nevolbou rovnou nepodpoří grázly. Připadáš mi jako ženská, co ohrnovala nos nad nápadníky, ten měl dlouhý nos, ten zase bradavici, až z ní byla stará panna. No nic, takových starých panen moc nebývá a jedinou škodou je, že holt máme o nějaké promile nižší porodnost.

  • Antonie napsal:

   Váš příspěvek se mi tak líbí, že ať se komu líbí nebo nelíbí, když trabant vybouchnul, udělám tady z toho nedělník dnes já 🙂
   Totiž tento systém už se vypotřeboval, vypotřeboval už všechna dobra, stejně jako socialismus, a obnovit se nedá. Na řadu přichází teď „Boží království mezi námi“ tak, jak je v Bibli psáno. A zázraky se dějí, ne však ve vývoji země ze dne na den, protože před Bohem jeden den je jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. Násilné revoluce nikdy nic dobrého nepřinesly. Schůdným řešením pro nás tak, abychom přežili a trpěli pokud možno co nejméně anebo vůbec je změna systému pokojně dohodou. A prvním krokem k tomu by mohla být přímá demokracie. Na tu ale nutně musí navázat nová ústava a spravedlivé zákony platné pro všechny stejně. Každý dělník je hoden své mzdy a kdo může pracovat a nepracuje proto, že je líný a žije v bídě anebo v nadbytku proto, že krade anebo se obohacuje na úkor chudých, ať nemá.

   • Antonie napsal:

    Ještě dodatek. Když říkám, že tento systém se obnovit nedá, myslím tím, že k volbám nechodím už mnoho roků, protože volit není koho. Ve volbě Z/S jsem udělala výjimku, volila jsem Zemana.

    • Hudec napsal:

     Ámen….

    • Puck napsal:

     Když už jste taková upřímná. Za komunistů jste také nevolila ?

     • Antonie napsal:

      No povinností člověka je neporušovat zákony a volby byly povinné. Ale když se mne ve volební místnosti dcerka zeptala: „Mami, co to tam házíš,“ po pravdě před celou komisí jsem jí odpověděla: „Já to ani nevím.“
      Ale fakt je, že tehdy jsme si všichni žili relativně dobře a kdybych teď šla k volbám, musela bych asi volit komunisty a to nechci, tak tam nechodím.

     • Rošádek napsal:

      Nikoliv, paní Antonie. Byla jste za komunistů špatně informována. Volby povinné nebyly.

     • Antonie napsal:

      nevím, možné to je, ve škole nám ale říkali, že jsou povinné.

     • Firelfy napsal:

      Antonie : a taky bylo povinné oznámit, když někdo říkal něco ošklivého o straně, socialismu atd. Dodržovala jste zákon ?

     • Antonie napsal:

      Podle sebe soudíme druhé a na druhých nejčastěji kritizujeme chyby, kterých se sami dopouštíme. O takové povinnosti slyším poprvé a neznala jsem a neznám žádné práskače. Vy ano?

     • Firefly napsal:

      Paragraf 92 Rozvraceni republiky
      1a) účastní se nísilných akcí nebo hromadných nepokojů proti republice, jejím orgánům nebo společenským organizacím pracujícím

      Paragraf 100 Pobuřování
      paragraf 102 Hanobení republiky a jejího představitele
      paragraf 104 Hanobení státu socialistické soustavy a jeho představitele

      v návaznosti na paragrafy
      167 Nepřekažení trestného činu
      168 Neoznámení trestného činu

      Jo, na režim jsem nadával, na představitele tuplem. Na demostrace 87-89 jsem chodil, nikomu jsem to nepřekazil a už vůbec ne neoznámil.

      Ano, páchal jsem spoustu trestných činů. A vůbec se za to nestydím. A vy jste jednala dle zákona ?

     • Antonie napsal:

      ano, podle NZ a měla jsem úplně jiné zájmy, příjemnější, než jsou Vaše paragrafy :-).

     • vonrammstein napsal:

      Antonie: A to nevíte, že volba, propagace nebo spolupráce s komunismem znamená podle dosud platného verdiktu papeže Pia XII. automatickou exkomunikaci?

     • Antonie napsal:

      A hrome, to jsem měla víc štěstí než rozumu že jen exkomunikaci a ne rovnou trest smrti upálením, když jsem šla od těch voleb 🙂

     • vonrammstein napsal:

      Vy považujete exkomunikaci za štěstí?

     • Antonie napsal:

      Já to nevím. Tak Vy myslíte, že lepší by byla ta hranice než exkomunikace? 🙂

     • Antonie napsal:

      rozumím. Ale vidím to jinak.

     • vonrammstein napsal:

      Ano. Satan to taky viděl jinak. Nechci se Vás nijak dotknout. Existují prostě zákony, jejichž porušení se trestá mnohem horšími věcmi, než pouhou smrtí.

    • pepan napsal:

     a kurňa, vaši volbu Ovara jsem trestuhodně přehlíd,

   • pepan napsal:

    Dámo, žijící v Pravdě, nespletla jste si blog?
    „…násilné revoluce nic nepřinesly….“
    proto, tedy, cituji:
    „Římský katolík by dle dekretu Pia XII. měl volit nositele řádu Zlatého rouna, Karla Schwarzenberga!“
    http://www.x-p.cz/2013/01/21/rimsky-katolik-by-dle-dekretu-pia-xii-mel-volit-nositele-radu-zlateho-rouna-karla-schwarzenberga/
    výše uvedené jsem našel v Literárkách, předkládám vám, milá Antonie k souznění, ostatním k pobavení. Ostatně, staletá moudrost a důvěra v Boha z uvedených stránek jen kape. Zcela jednoznačně tam identifikují zlo personifikované jistými Mäszarikem, Benešem a současným papežem:
    „Pouliční devastace symbolů tisícileté české státnosti a víry, anarchie, během níž moc v zemi uchopila hrstka samozvaných „mužů října“, následný rozklad staletých hodnot, okleštění demokracie, likvidace tisícileté křesťanské víry ve prospěch kryptoatheistické „národní církve“, která nejdříve odvedla obyvatelstvo „od Říma“ a posléze i od víry; korupční klima 1. republiky, útlak ostatních národností v ČSR, trvalý nárůst podpory Henleina a Gottwalda ve společnosti, dále Mnichov, Protektorát, ochotný vazalský Benešův akt, jímž tento charakterově vadný muž bez jakéhokoli mandátu položil stát k nohám Stalinovi, likvidace demokracie v podobě Košického vládního programu v roce 1945, genocida 4 milionové německy hovořící menšiny, uchopení moci komunisty 1948, zběsilý teror 50. let a největší organisovaná plošná krádež majetků obyvatelstva v dějinách země, sovětská okupace 1968, Husákovsko-Biľakovská normalisace, dohoda Havla s komunisty 1989 na zachování „kontinuity“ právního řádu a nepotrestání bolševických zločinů, nástup komunistických ekonomických mafií k moci v 90. letech, infiltrace komunistických ideí zpět do reálné politiky v závěru 90. let, vstup do EU 2004, ztráta politického vlivu obyvatel Česka na dění v jejich zemi, instalace eurotyranie byrokracie – etc, etc…“
    jo a podle kterýho sčítání lidu v předmnichovské ČSR žilo 4 milióny pracovitých bohabojných německých spoluobčanů?

  • čtenář napsal:

   proč jste Laco tak škodolibý?
   nemyslím si,že i když jste se v posledním roce s vlkem názorově(Zeman) rozešel,že by to měl být důvod k tomu si vlka takto „vychutnávat“.

   „Politicky zbytečný“………proč?
   Že nepůjde volit? no a? máme tady politicky zbytečných cca 40% voličů,takže o nic nejde.

   Z mého pohledu politicky zbytečný vlk není,dělal a dělá více než dost,takže i když vynechá volby,tak o nějaké zbytečnosti se dá mluvit až na tom úplně posledním místě.

   • Hudec napsal:

    Také to tak vidím.

   • Cech napsal:

    Ne pana vlka si vážím proto, že byl první a má opravdu tah na branku,když používá své zkušenosti na ekonomický rozbor.

    No jakmile se pokouší tímto stejným způsobem své zkušenosti aplikovat v rámci současného naprosto nelítostného a velmi tvrdého podnikání,které je vyhrazeno pouze pro opravdu velmi,velmi majetné oligarchy,kde jejich masmédia a propaganda jsou pouze nástrojem, k ovládnutí té potřebné nadpoloviční většiny Čechů bez fyzického donucování.
    Kde se nesvádí malicherný zápas o levicového či pravicového karieristu proto aby se prosazovala ta která ideologie ale proto aby se ovládla ta která část státního (čehokoli co je možné vlastnit a bude přinášet několik desítek let profit celé oligarchově rodině pokud možno v dalších x generacích).
    Tam kde ač se to jeví jako nemožné, se právě to nemožné stává skutečností, prostě nyní naprosto klidně ovládá pouze několik málo oligarchů (počitatelných na prstech jedné ruky) celou ČR.

    Tento tvrdý a nesmlouvavý zápas je nejlépe viditelný na souboji k ovládnutí ČT.
    Proto pouze nyní kdy se ODS zvolna posouvá do neviditelna se odhalila ona manipulační podstata ČT pečlivě střežená panem Dvořákem.

    Proto mediální likvidace ČSSD v Plzni jak o ni píše pan vlk, je zcela běžný jev používaný pro celou ČR.
    Ten nejobludnější rozměr dosáhla masmediální scéna při volbě von.Karla a tento standard se snaží udržet proti všem, kteří narušují zájmy vládnoucích oligarchů.

    Právě proto se snaží ODS pokud má v rukou masmediální manipulační prostředky v Plzni, je použít a vytáhnout Baxu pro nastolení opětovné nadvlády ODS nad Plzní jako před lety.
    Pospíšil byla pouze prý jakási figurka, která prý na plakátech s nějakou Medou Mládkovou sloužila částečně k výrobě konceptů souhlasu plzeňanů.

  • vlk napsal:

   LAco,
   já si nějak poradím. Věříš?

  • Soumar napsal:

   Víte, Laco, tohle je přesně to, proč Vlka rád čtu, byť je názorově zcela na opačné straně než já.
   Zatímco vy (a podobní) vyznáváte strategii sice grázl, ale náš – a musím se přiznat, že jsem ve strachu z vlády komunistů tuto strategii v loňských volbách aplikoval a volil TOP09, Vlk ji – alespoň častěji než její opak – odmítá a uvažuje v kategoriích morálky. To prostě stojí za přečtení.

   • Laco G. mlynář napsal:

    Ale já si Vlka také rád čtu a věřím, že si poradí, jak píše. Jenom nejspíš zahodí svůj hlas, ale to je jeho věc.
    Pokud jde o ty naše a Vaše grázly, jak jsem odpověděl Jezevci, který se bude radši mýlit s USákem, než mít pravdu s RUsákem, já ctím Jana Husa, který řekl:

    „Milujte se a pravdu každému přejte!“

    Pokud Babiš makal 24 let poctivě a zatím jsem nezaznamenal na rozdíl od prokázaných grázlů ze všech politických stran kromě KSČM, že by ne, potom, dá-li zemi do pořádku, je mi skutečně šuma fuk, zda byl agent StB.
    Jsem důchodce a za poslední desetikorunovou valorizaci si koupím starou belu. Zato litr mléko stojí místo 14ti Kč před rokem vinou čistě prolustrovaného Kalouska dneska korun 19,– . Kašlu na takové poctivce s certifikátem NBÚ i ÚSTR.

    • Soumar napsal:

     Jste důchodce s malou vlastní ekonomickou aktivitou a proto Vás na fungování státu zajímají trochu jiné věci, než mě. To je v pořádku, taková už je demokracie. Jen je třeba si toho být vědom.
     Z nárůstu ceny mléka bych Kalouska přímo nevinil.

     • Laco G. mlynář napsal:

      Ano zajímají mne aktivity stejně jako 60 % obyvatel této země, kteří žijí od výplaty k výplatě. A to mléko ? Ještě nedávno bylo ve snížené sazbě DPH, dnes ne. Kdo za to může ? Paroubek určitě ne.

     • Soumar napsal:

      Vám je především lhostejná funkčnost státu ve smyslu vytváření prostředí, kde se daří podnikání. Lhostejné Vám budou i některé svobody, které se týkají mladších lidí. Ale o tom tu nechci psát, na svůj názor máte právo a i takový má mít v demokracii zastoupení.

      Samotná 15% DPH tvoří z ceny mléka (stojí-li litr mléka 19 Kč) 2,50 Kč. Byla-li by daň 9%, jako před Kalouskem, stál by litr mléka 17,80 Kč. Tedy pouze za 1,20 Kč z ceny mléka může Kalousek, předpokládáme-li, že poptávka po mléku je zcela neelastická a tudíž výrobci/prodejci mohli DPH promítnout do ceny bezezbytku. Jde tedy o čtvrtinový podíl z Vámi uváděného nárůstu ceny.
      A tak je to s Vaším zjednodušeným pohledem na svět obecně. Sorry.

     • wiki napsal:

      „Byla-li by daň 9%, jako před Kalouskem“

      Který ministr financí navrhoval změnu DPH z 5 na 9%?

      http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99idan%C3%A9_hodnoty#Historie_.C4.8Desk.C3.A9_sazby_DPH

     • Soumar napsal:

      Změna DPH 1.1.2008 dozajista neovlivnila nárůst ceny mléka mezi lety 2012 a 2014. Přečtěte si, na co jsem reagoval.

     • zemedelec napsal:

      Pane Soumar.
      Prodejce,je už ten poslední,kdy je vidět zvýšená DPH,ti předtím to započtou do nákladů a i tím se zvyšuje cena.Normálně řečeno,zvednutí DPH o 5%,nakonec dělá zvýšení třeba o 15%,ono se ukazuje teď po intervenci ČNB,že to není jen o tech5-8%,ale více.

     • Soumar napsal:

      Zemědělče, nastudujte si zákony. Vaše úvaha by platila s jistými omezeními jen v tom případě, že by se v řetězci nákup/prodej střídali plátci a neplátci DPH. Což je pochopitelně blbost. V ideálním případě (všichni plátci) defacto odvede daň až ten poslední.
      Jiná věc je, že očekávání zvýšené ceny díky nějakým externím vlivům využije prodejce k zvýšení i „své“ ceny (které by jinak realizoval samostatně) a spoléhá na to, že prostí zemědělci budou nadávat na Kalouska. Jak se ostatně děje.

     • wiki napsal:

      Já nereagoval na předchozí vlákno, jen a pouze koriguji Vaše tvrzení

      Soumar napsal: Únor 2, 2014 v 12.59 “…Byla-li by daň 9%, jako před Kalouskem…”

      Viz ostatně vlastní Kalouskova slova v rozpravě o zákonu 261/2007 :

      „…Jistě nebudete ode mě chápat jako nezdvořilost, když budu výjimečně stručný, když pouze zopakuji, že v tisku 222 v části, kterou má v gesci Ministerstvo financí, předkládáme novely příslušných zákonů o dani z příjmu, daně z přidané hodnoty, spotřební daně a vkládáme zákony zcela nové…“

      http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/018schuz/s018002.htm#r1

     • Soumar napsal:

      wiki – jste zcela mimo logiku diskuse – s Lacem rozebíráme, zda za nárůst ceny mléka za rok (tedy benevolentně 2012-2014) může Kalousek či nikoliv.
      Změny DPH dostatečně dlouho před tímto datem jsou zcela irrelevantní, ať vznikly kvůli Kalouskovi nebo nikoliv. Není to poprvé, co bezmyšlenkovitě plácnete první věc, kterou najdete na Wikipedii a která je sice pravdivá, ale nemá nic společného s diskutovaným problémem. Prosím, nekažte to.

     • wiki napsal:

      Argumentujte přesně, a nebude důvod Vás opravovat/doplňovat… 😉

      BTW, již po několikáté nechcete svůj omyl přiznat, a raději vedete debaty jako je tato…

     • Soumar napsal:

      Jaký omyl? Zvýšení DPH k 1.1.2008 nemá nic společného s nárůstem ceny mezi lety 2012-2014. Rozmělňujete diskusi; prostor i čas je omezený a tak samozřejmě není možné být zcela vyčerpávající jako v odborném textu. Vážně nemá cenu se vzájemně chytat za slovo.

     • wiki napsal:

      Jaký omyl? Výrok „Byla-li by daň 9%, jako před Kalouskem“.

      I těch 9 procent nižší sazby DPH totiž navrhl Kalousek – viz jeho vlastní slova citovaná tady: https://vlkovobloguje.wordpress.com/2014/02/02/karieriste-versus-hlupaci/comment-page-1/#comment-71066

     • Laco G. mlynář napsal:

      Soumar také napsal :
      Únor 2, 2014 v 12.59
      Vám je především lhostejná funkčnost státu ve smyslu vytváření prostředí, kde se daří podnikání.

      Tak to jste vedle jak ta jedle. Privátním byznysem jsem se živil 25 let. Asi jste nikdy nečetl žádný z mých asi 20ti článků na toto téma.

     • Soumar napsal:

      wiki: Ale jo, uznávám, ale nemá to s věcí vůbec co dělat.
      LacoG: Z vašich postů mám jiný dojem, jako by Vám spíše šlo o to, kolik Vám stát přihodí. Nicméně s cenou mléka jsem Vás snad přesvědčil.

    • Kanalnik napsal:

     Otazkou je, co je to pocitve. Kazdy asi mame tu definici trochu nekde jinde. Z meho pohledu: pokud nekdo v totalitnim rezimu zacne spolupracovat s tajnou sluzbou, cimz si zajisti karieru a navic mozna jeste i donasi na nektere pracovne blizke osoby, nacez pak po zmene rezimu vyuziva kontakty na takto ziskane znamosti a tak buduje svuj business, pokud mu naroste majetek do obrovskych rozmeru behem bezzakonne divoke privatizace a v naslednem rozkladajicim se hospodarstvi plnem tunelovani a korupce, tak pro mne to tedy vrha jisty stin na otazku Babisovy pocitvosti, respektive celkove moralnosti. O zarive ciste pocitvosti bych tu nemluvil. Spise o pragmaticnosti. A te jsme tu meli za poslednich 25 let uz docela dost.

     • ernest napsal:

      Kanálníku, Babiš je především přizpůsobivý a dělá jenom to, co na něm režim chce – stará se jenom sám o sebe v rámci možností, které mu režim poskytuje. Dnes tento režim nepotřebuje morálku, ani poctivost. To je pojetí „svobody“, které TENTO režim hlásá. Žádný veká majetek nevyrostl na „morálce a poctivosti“, už Viktor Hugo věděl, že za každým velkým majetkem je zločin. Jak vznikl majetek Kennediů, Rotschildů, Madoffa a dalších mnoha?Myslíš, že by u nás existovala korupce, kdyby „ctihodné“ společnosti jako BAE, nebo Steyer nepodplácely? Nedělej si iluze, že jinde je kapitál jiný, poctivější. Pouze u nás ten proces, který na západě probíhá po více než sto let, musel proběhnout za dvacet let a je tedy mnohem zřetelnější. Proto musela být „privatizace“ mimo zákom a zákon nesměl posuzovat privatizační proces, proto byla i Klausova amnestie, která ty zlodějiny legalizovala a nechala zisky „privatizátorům“.

     • Kanalnik napsal:

      ernest – tak pro mne je prijatelnejsi rezim zalozeny na respektovani zakonu, na poctivosti a moralce. Realita je samozrejme jina, ale od toho tu jsme my lide, kteri ten system tvorime, zalezi na nas. Cim vic bude technokratu myslicich jen na sebe, tim vetsi bude humus (tam se nalezame ted), cim vice poctivcu, tim lepe se tu bude zit. … Jinak ja jsem reagoval na Lacovu vetu Pokud Babiš makal 24 let poctivě a zatím jsem nezaznamenal na rozdíl od prokázaných grázlů ze všech politických stran kromě KSČM, že by ne…, ktera mi prijde ponekud mimorealitni.

     • ernest napsal:

      Kanalník – problém je v tom, že MOC je spojena s možností získávat osobní prospěch. Společenský systém, který dokáže nastavit taková pravidla, která TOTO omezí si můýe říkat „morální“ a může v něm fungovat i demokracie. Ten dnešní to rozhodně není. A princip, ze kterého vychází – každý se má postarat pouze sám o sebe – je špatný. Troufám si říci, že jakoukoliv ideologii ZNEUŽÍVAJÍ stejní lidé – tedy stejný typ lidí – právě ti, kteří se starají pouze sami o sebe a o svůj prospěch.

     • Kanalnik napsal:

      nemam s cim bych nesouhlasil

 8. zemedelec napsal:

  Pane Vlk.
  Výborně.
  Co teď,Babiš MF a Šlajs hejtmanem.
  U Vás je to jasné,ale co s těmi,kterým nevadí Babiš,ale Šlajs ano.
  U Pospíšila,snad až teď můžeme spekulovat,proč ho tak rychle vyrazil Nečas.Jestli ona spolupráce z TOPkou,nebyla už dřív.Pochopitelně,Kalousek musí dělat překvapeného.

  • tresen napsal:

   Takže za dramatickou personálně dějovou linií Pospíšil – Zeman /nejvyšší státní zástupce, nikoli prezident/ – Ištván – aféra Nagyové – pád vlády – vidíte Kalouska?
   Koneckonců proč ne.
   Asi si potřeboval odpočinout.

   • zemedelec napsal:

    Paní tresen.
    Něco se o tom spekulovalo,že Kalousek chce ODS pohřbít a současně ji pohltit.Tak dalece nejsem informovaný,jestli Kalousek nařídil toto sledování Nečase,Nagyové,těch tři poslanců ODS,ale je zajímavé,že žádný z TOPky neuvízl v Ištvánově síti.

 9. Občan napsal:

  Tak jsem si toho Václava Šlajse „zjistil“.
  Ročník 1952, vystudoval SPŠ stavební (maturita 1971), o řadu let později VŠP (1985-1989) a postgraduál ze sociologie na PF UK (1991-1993).
  Lze jej tedy považovat za řádně vystudovaného politologa, eventuálně sociologa. Protože ti vzdělanější z nás vědí, že před rokem 1990 politologie ani sociologie studovat jako samostatný obor nešla nikde jinde než právě na VŠP.

  1973-1993 voják z povolání. Asi jako politruk.
  Furt čekám, kdy se konečně ozve někdo komu ublížil, znepříjemnil vojnu, buzeroval ho, dělal mu problémy po vojně.
  Oni totiž byli politruci a politruci. Jedni otravovali lidem život a jiní se snažili tu vojnu ulehčit, zpestřit nějakou civilní činností, sportem atd. Díky těm lidským vznikla kupříkladu řada country, folkových a jiných kapel, některá „divadla malých forem“, lidové kapely i taneční soubory.
  Kterým z nich byl Šlajs? CO vlastně o jeho politrukování víme?
  Šlajs po plyšáku působil řadu let v managerských funkcích v Armabetonu. Nejprve v marketingu a v letech 1996-1999 jako ekonomický náměstek ředitele.
  CO víme o tomto jeho působení? Jaké jsou jeho výsledky či následky?
  Ve vrcholné politice je od r. 2000. Jako předseda kontrolního výboru krajského zastupitelstva a od r. 2006 jako poslanec.
  PROČ začal vadit až teď?

  Prohlásit někoho, kdo od svých 21 let pracoval a postupně vystudoval při zaměstnání, za kariéristu a hlupáka je dost laciné.

  To Jiří Pospíšil je jiné kafe. To je SKUTEČNĚ poltický kariérista par excellence.
  Ročník 1975.
  V 19ti letech (1994) začal svou politickou dráhu v ODA. Aaano, v té partaji, která především má dnešní svinstvo na svědomí. Vč. likvidace a rozkradení průmyslu a bank, zničení středního odborného školství, zlodějnu zvanou „privatizace“, aktivně se podílela na rozpadu republiky a seznámek by se dal rozšířit o pěkných pár řádek
  Když ODA skončila kvůli dluhům, hbitě přeskotačil v r. 1998 do ODS. A rektolezl dál a dál, až se popracoval do vedení partaje. Bleskově – již v r. 2002 je poslancem a předsedou mandátního a imunitního výboru.
  Tenhle hošík NIKDY, ani jednu jedinou vteřinu nikde nepracoval. Přesto si hraje na velkoprávníka a má, mimo jiné, na svědomí prasečiny jako je NOZ a privatizace exekucí, a to jako hlavní pachatel.
  Zkusili jste někdo najít nějakou jeho odbornou publikaci nebo alespoň článek? Já ano. Nenašel jsem NIC. Zato za ním stále vidím jako stín Eliáše; tento stín za ním nerozlučně kráčí již od dob Pospíšilova studia na PrF ZUČ.

  No, a teď nám ten hošík opět politicky balí kufry a v kape má jízdenku do TOP09.

  • Gerd napsal:

   Na spojení J. Pospíšil a exekutoři se často zapomíná. Mediální obraz jde snadno vyčistit, stačí, když dotyčný na pár let zaleze a neprovokuje. Příkladme budiž Lubomír Zaorálek.

  • Tacit napsal:

   Šlajs se do vrcholný politiky cpát neměl. Je to morální problém. Navíc mám pochybnosti, zda vůbec stavět někoho rok před penzí do vysoké managerské funkce. Ale problém je v morálce. A ČSSD si tím taky nepolepšila.
   No a Pospíšil? Když ho Nečas vyrazil z vlády, bylo to v zásadě pro neposlušnost. A zbytek jeho kariéry v ODS byl stále v sólovém partu. Exekuce zprasil neskonale. Jestliže se právo vykonává s chybami v jeho systému (a tady je jich jako máku), pak je špatné.

  • Laco G. mlynář napsal:

   Občane, pan Šlajs co vím nebyl politruk ( přesněji ZVP, zástupce velitele pro věci politické ), ale velící důstojník ( neznám ale hodnost, ani funkci, nesjpíš s ohledem na věk bych tipoval podplukovník a velitel praporu, nebo tak nějak ), to jen Vlk tady míchá pojem předsedy útvarové organizace KSČ s funkcí tzv. politruka.
   My, co jsme byli za bolševika na vojně, si pamatujeme jak to chodilo. V Československé lidové armádě sice platila nedělitelná velitelská velící pravomoc, ale ZVP byli poraděnkové, kteří hlídali, aby velitel a mužstvo politicky nezvlčeli, něco jako kádrováci ( ne personalisté ) ve fabrikách. Byli to štábní důstojníci, velitelsky podřízení veliteli štábu, nebo útvaru, metodicky HPS ( Hlavní politické správě ).Potom existovala ještě jedna celkem obávaná figura, kontráš.
   Co jsem načetl, pan Šlajs nebyl ani jedno ani druhé. Samozřejmě, že musel být prověřený komunista, pokud zastával funkci předsedy útvarového výboru KSČ vedle své hlavní velitelské funkce, ale nebyl to politruk.

   Obecně s tím jak se blíží 25 leté účtování s novým režimem a ten má stále více mínusů než plusů, lid obecný i přes masovou každodenní antikomunistickou propagandu kupodivu volí stále častěji slušné komunisty a StBáky a kašle na prověřené disidenty a pravičáky, kteří škodili zemi. Pár křiklounů s tím nic nenadělá.
   Není totiž nad to, užít si věci v praxi. Tož tak.

   • vonrammstein napsal:

    Slušné estébáky? Není to ein bischen protimluv?

    • Laco G. mlynář napsal:

     Ne, není von Rammsteine. Konkrétně třeba Babiš, podle mě je jedno, zda byl agent, nebo zaměstnanec. 24 podniká a nikdo na něj nic nenašel. Rovněž jsem nezaslechl, že by měl nějakou osobní aféru. Všechno co mu vytýkají je, že byl agent a že byl v KSČ.
     A to mu vytýkají hlasitě lidé nyní ze zbankrotované ODS a TOP 09, kteří za minulých 24 škodili v řádu miliard tomuto státu.

     Babiš podniká hlavně v Česku, zaměstnává české občany, platí zde daně a nevím o tom, že by měl firmy v daňových rájích.
     Jsem si jist, že je to slušný člověk.
     Dnes jsem si jej poslechl v OVM, každému doporučuju. Naprosto ví jak dál a hlavně, je mi jasné, že jsou z něj všichni šíbři grogy a budou dělat všechno proto, aby mu házeli klacky pod nohy.

     Kritérium člen KSČ ano, ne, agent StB ano, ne se po gaunerstvích minulých vlád přežilo.

     • vonrammstein napsal:

      Ale nepřežilo. To je Kainův cejch.

     • Laco G. mlynář napsal:

      No von Rammsteine. Voliči řekli, že přežilo, spočítatelně, sečtěte si hlasy z posledních voleb za ČSSD, ANO a KSČM.

     • vonrammstein napsal:

      Počet lidí bez svědomí a paměti či ignorantů pro mě není měřítkem.

     • Laco G. mlynář napsal:

      Pro mne jsou zase naprosto nepřijatelní lidé jako Schwarzenberg, Kalousek, Topolánek, Vondra a jiní co mají na svědomí stovky milionů až miliard. Ty obhajují lidé úplně s nejkratší pamětí.

     • vonrammstein napsal:

      Ale to pro mě taky. A taky o nich netvrdím, že se jejich gaunerství přežilo.

   • Cech napsal:

    No tak jsem pane Laco, pro zajímavost honil tu historickou organizaci AČR.
    Vždy jsem dával za pravdu panu vlkovi ale nyní jsem jeho deklarovanými znalostmi opravdu ale opravdu zklamán.
    Proto označení Šlajse,které definoval pan vlk od nynějška považuji za jeho ideologickou manipulaci se skutečností.
    Vždy jsem výroky pana vlka považoval z hlediska historie jako naprosto axiomatické.
    Ne pan vlk opravdu byl schopen zcela záměrné manipulace,ač věděl že v AČR existovali jak volení tak dosazovaní politruci tak, zcela záměrně pana Šlajse přeředil do skupiny dosazovaných politruků a nikoliv volených zástupců.
    Děkuji pane Laco G. mlynáři za připomínku jakým způsobem lze v současnosti zmanipulovat velké procento mladší neznalé populace.

  • wiki napsal:

   Taky jsem teď chvíli klikal, a s těmi „Šlajsy – politruky“ jde možná jen o shodu jmen.

   Jakýsi kapitán Šlajs byl totiž údajně již v roce 1983 „předsedou organizace KSČ VÚ 9672“ (= 11. tankový pluk v Plzni), a následně se snad stal i náčelníkem politického oddělení divize (zřejmě 19. motostřelecké divize v Plzni).

   IMHO se ale STŘEDOŠKOLÁK (=v roce 1973 řekněme rotný) za pouhých 10 let kapitánem stát nemohl, a ten politruk proto možná je/byl jiný plzeňský Šlajs.

   http://www.lidovky.cz/hejtman-chovanec-konci-za-sebe-doporucil-politruka-z-komunisticke-armady-1lu-/zpravy-domov.aspx?c=A131103_172128_ln_domov_sk

 10. Sebastian napsal:

  Souhlasím se závěry autora. Jen pořád nerozumím, a to nejen v tomto případě s ruznýma peticema typu „Nechceme toho a toho na té a té funkci.“ Ať tam bude kdokoliv, vždy bude skupina lidí která ho tam nechce. Je to teď móda, nechci Zemana prezidentem, předtím Jižní Čechy, teď Plzeň atd. Ti lidi jsou tam na základě volebního výsledku. A jedinej způsob jak je odtam dostat je porazit je ve volbách. Jinak je každá petice proti někomu zvolenému vyjádřením toho, že svobodné volby jsou mě proti srsti. A to je cesta do Uzbekistánu. Naopak plně bych chápal petice a demonstrace proti někomu nevolenému ale jmenovanému. Např. Singer nebo na eurosojuzové úrovni Barroso a podobní.

  • Gerd napsal:

   Opravdu si myslíte, že voliči ČSSD chtěli Šlajse ve volbách? Moc takových není. Je to stjený omyl, jako když M. Zeman ze svého volebního výsledku usuzuje na svou oblibu. Ve skutečnosti byl jen více přijatelný než jeho protivník.

   • Sebastian napsal:

    voličům ČSSD panŠlajs minimálně nevadil na kandidátce do zastupitelstva. Kdyby jim tam vadil, tak teď nemohl být hejtmanem.

  • tresen napsal:

   Výsledkem voleb /teď vynechám ty prezidentské/ je především složení parlamentu a zastupitelstev. Následné obsazování exekutivních funkcí je tím samozřejmě ovlivněno, ale není na to žádný předpis. Když se nějaká strana nebo koalice rozhodne pohřbít svou budoucnost a cpe do exekutivy nevhodné osoby, je to sice její věc, ale veřejnost má právo na takové lapsy upozorňovat.

  • Qiedo napsal:

   K demokracii to bude ještě dlouhá cesta, tedy k tomu, aby se relativně svobodný občan jako demokrat dovedl chovat. Pokud ovšem zde zavedený volební systém většině nevyhovuje, měl by se změnit. Hned bych třeba navrhl, aby poslanci mohli kandidovat max. dvakrát. Ty,kteří si z toho udělali celoživotní rito, bych poslal dělat něco užitečnějšího. Také bych podpořil odvolatelnost poslanců. A další možná opatření, zatím to je jen způsob, jak pro sebe, příp. pro svou rodnou stranu nadojit ze státního co nejvíc. Ale kdo to schválí, když to všem vyhovuje, že?

   Jsou ve světě státy, jež měly ve své, třeba nedávné historii, režimy, které se se svými oponenty nijak zvlášť nemazlily, přesto po změně režimu dokázali jejich občané udělat tlustou čáru a jít dál. Protože jinak by se asi navzájem vyvraždili. Jen u nás pořád bojujeme proti bolševikovi.

   • ernest napsal:

    Qiedo, ono by stačilo, kdyby funkce poslance byla čestná – neplacená a nemohly být s ní spojovány žádné „prebendy“ a kdyby se poslancům pouze refundovaly náklady spojené s funkcí, jak to bylo v minulém režimu. A viděli bychom, kdo je kdo.

 11. okolojdoucí napsal:

  Vlku, včera jste předložil těžké téma, docela jsme se nad tím doma zhádali. Dnes otevřu počítač a vidím, že se v podobném tématu vlastně pokračuje.

  Máme tu včerejšího Babiše, Tluchoře a spol., a dnes přibyvšího Šlajse a Pospíšila. Pěkně po pořádku tedy (s využitím názorů mé rodiny) uvádím:

  Babiš – Tento pán v podnikání mnoho dokázal. Podniká tak dlouho a tak úspěšně, že něco umět musí. Žádné prvoplánově kriminální záležitosti kolem něj nejsou. Tento pán ovšem NEMÁ negativní lustrační osvědčení, přesto SE NECHAL jmenovat ministrem vlády, a přesto jím nyní JE. To, že Babiš nemá lustrační osvědčení, je jeho problém, okolnosti nasvědčují tomu, že tento problém má reálný základ. To, že Babiš tento svůj problém s lustračním osvědčením nevyřešil (času měl na to dost), a že se nechal jmenovat NEZÁKONNĚ ministrem vlády, to je jeho chyba a nezodpovědnost, neboť svůj problém přenesl na nás ostatní, kterým chce tak pomáhat. To, že se Babiš skutečně stal ministrem vlády této země bez negativního lustračního osvědčení, to je NÁŠ velký problém. Ustupujeme od toho nejdůležitějšího, co jsme v Listopadu 1989 alespoň formálně získali, a to od vlády zákona a rovnosti před zákonem. Již v minulosti byli ve vládách ministři, jejichž lustrační osvědčení bylo zpochybňováno, nicméně, alespoň de iure dodrželi pravidla. Babiš začíná vládnout a u počátku jeho vládního angažmá je flagrantní porušení pravidel. Tečka.

  Tluchoř a spol. – Skoro škoda slov, nicméně jejich případ je diametrálně odlišný od Babišova. Byli zastíháni za to, že se vzdali poslaneckého mandátu za příslib funkce v orgánech státem kontrolovaných podniků. Vzhledem k tomu, že takové funkce jsou už léta obsazovány na základě politických dohod, je otázkou, zda jde o nějakou výhodu ve smyslu trestního zákoníku. Pokud přestanou tři poslanci poslancovat a budou místo toho ŘÁDNĚ působit v jiných funkcích, obsazovaných dle zvyklostí na základě politických dohod, tak to není bez dalšího trestný čin. Jestliže by se ale soudy rozhodující v jejich věci hlouběji zamyslely nad zákonností takových handlů s funkcemi, které by měly mít odborný apolitický charakter, pak by bylo možné dívat se na tento konkrétní handl i mnoho dalších zcela jinak, a to i z pohledu trestního práva. Nejvyšší soud tyto ožehavé otázky obešel a zabýval se celou kauzou jen formálně z hlediska imunity pánů poslanců, a tedy možnosti je vůbec stíhat. Dospěl ke kurióznímu závěru, který jde zjednodušit tak, že bez ohledu na výhodu, kterou měli za složení mandátu dostat, nemohou být stíháni. Jinými slovy, pokud by dostali zaplaceno na ruku za vzdání se mandátů, nebyli by za to stíhatelní. Takový výklad imunity je hanebný, víc k tomu netřeba, snad jen, že slib poslance se tak stává pouhou prázdnou deklamací, pokud jde takto nabytý mandát kdykoliv legálně zpeněžit.

  Šlajs a Pospíšil – v případě obou těchto pánů mi není známo, a ani vlk, či někdo jiný z diskutujících to neuvádí, že by se dopustili něčeho nezákonného, či že by z toho byli nějak konkrétně podezřelí. Oba jsou to politici a oba za sebou mají nějakou minulost. V jejich případě, pokud usilují o politické funkce, je především NA NICH, aby posoudili, zda mají nějaký „škraloup“, který by mohl poškodit je, ale hlavně to, co prosazují, a stranu, za kterou vystupují. Pochopitelně i strana, v rámci které působí, do toho má co mluvit. Zpětnou vazbu obstarají voliči. Jestliže tedy Šlajs a ČSSD vyhodnotili, že Šlajs jako hejtman převáží svým působením negativa daná jeho rozpornou minulostí, tak proč ne? Vlk a další to v krajských volbách také vyhodnotí. ODS s Pospíšilem to vyřešila jednoznačně a Pospíšil se podle toho zařídil. Voliči určitě učiní totéž. Kádrování Šlajse a Pospíšila přenechám jiným, s vlkovým hodnocením prozíravosti rozhodnutí ČSSD a ODS souhlasím beze zbytku.

  • Mirukube napsal:

   Okolojdoucí – sice jste oslovil Vlka ale snad se na mě nebude zlobit, když k Vám něco připodotknu. Vzhledem k tomu Tluchořovi a spol. se ale nezmiňujete o tom hlavním, to, co právě oba případy spojuje, tedy ten případ soudobého „estébáctví“. Ten hlavní problém není to, že za odstoupení dostali trafiky, to hlavní a nebezpečné je to, že svým odstoupením umožnili schválit zákony, které by jinak neprošly. Čili za peníze, nebo materiální výhody prodali část demokratického procesu. Na co mít volby, když se ve finále vůle voličů dá prodat a schválit zákony, které si vymůže nějaká lobistická skupina. Tam přece šlo o schválení daňového balíčku včetně církevních restitucí.
   Když to přeženu ad absurdum, kdyby měly být dokonce podle soudu takové dealy přípustné, nač bychom potom měli volby ? Mohlo by se tedy dokonce stát, kdyby se k moci dostaly nějaké radikální strany, a to se v tomto stavu naštvanosti může stát, tak si k prosazení svých zájmů mohou koupit pár poslanců a prosadit zase vládu „jedné strany“ ať pravice nebo levice a jsme tam, kde jsme byli. To jsou prvky tzv. pozitivní nebo negativní „motivace“, to znamená prachama nebo vydíráním se ovlivňuje ještě doposud snad demokratický systém. Tak, jak se u moci držela bývalá strana, pomoci vydírání nebo za peníze jí v tom pomáhali tzv. spolupracovníci. To je absolutně nepřijatelné také proto, že jsou to převzaté stébácké praktiky a naše mafií prolezlá justice na to hodí ještě štempl.

   • Plsik napsal:

    …“to hlavní a nebezpečné je to, že svým odstoupením umožnili schválit zákony, které by jinak neprošly. Čili za peníze, nebo materiální výhody prodali část demokratického procesu.“

    Presne tak, bohuzel.

   • okolojdoucí napsal:

    Jádro mého sdělení bylo jiné, ve stručnosti shrnuto asi takové: Jestli chce politik řešit naše problémy, neměl by nás zatěžovat svými problémy. Politik nesmí porušovat zákony.

    K tomu Tluchořovi a spol. jako případu soudobého „estébáctví“ jaksi nemohu sloužit. Vůbec netuším, co máte na mysli. Pokud šlo o daně a církevní restituce, proč muselo být vše tak složité? To byli Tluchoř a spol. (všichni poslanci ODS) tak „zásadoví a čestní“, že za žádných okolností by pro dané zákony předkládané vládou s účastí jejich strany nehlasovali, a zároveň tak proradní, že za příslib teplého místečka se vzdali mandátu, přičemž se jaksi předpokládá, že náhradníci pro tyto zákony ruku jistojistě zvednou. Na mě je to prostě moc složité.

    • Mirukube napsal:

     kolemjdoucí – co je na tom proboha složitého ? Kdyby Tluchořovci zůstali, zákony by neprošly. když se vzdali, přišli náhradníci, a ejhle, zákony prošly. Je to koupená část demokratického procesu, kdy se různými způsoby pozitivní nebo negativní motivace, rozuměj – buď za peníze nebo jiné výhody, případně vydíráním a pod nátlakem, jako v případě jiných výtečníků Melčáka a Pohanky, změnila svobodná vůle zastupitelů.
     Znovu se ptám, nač by byly v tom případě volby, když by se tímto způsobem dalo v parlamentu koupit jako v krámě směřování státu bez ohledu na vůli voličů ? To Vám skutečně přijde ještě jako demokracie ?
     Není na tom nic složitého, některé praktiky se nemění, pouze přizpůsobí okolnostem.

     • okolojdoucí napsal:

      Rozumím, jen nechápu, proč nemohli Tluchořovci jakožto vládní poslanci prostě hlasovat pro vládní návrh, to bychom ani nepoznali, že to bylo koupené.

      Určité vysvětlení celé této šarády tu samozřejmě je, ale jde pouze o spekulaci. Tluchoř a spol. byli Klausovou „vějičkou“ na Nečase, který se opravdu chytil. Vzhledem k náklonnosti Tluchoře, Fuchsy i Šnajdra ke Klausovi je to dobře představitelné. Zbytek zařídili „vojenští“ prokurátoři a nastoupila Zemanova vláda. Tluchoř a spol. škodní nebudou a manželé Nečasovi se nechají vyšumět. Jen ti SPOZáci to pak tak nějak nedotáhli, ale je tu ještě Babiš, a to je také „našinec“, tak ho vezmeme do party. Vše jištěno estébáky minulými i současnými. Takhle nějak jste to myslel?

     • Mirukube napsal:

      Okolojdoucí – není pod Vámi ten link na odpověď, tak to píšu pod sebe – ano, tak jsem to myslela a s tím Tluchořem a spol. a Klausem můžete mít pravdu. Je někdy opravdu neuvěřitelné, jakými cestami a nástroji se dá politika dělat.
      Ano, tak jsem to přesně myslela, estébaci minulí si s těmi současnými jsou velice podobní, ačkoli to budou vehementně popírat.

     • okolojdoucí napsal:

      Pro Mirukube: Moc se Vám omlouvám za tu „změnu pohlaví“! Nějak mi to uteklo.

     • ernest napsal:

      Mirukube – jste naivní, když se za peníze dá koupit celá strana (Bakala – sponzorské dary), proč by se nedali koupit jednotliví poslanci. Pro sponzory to je investice, která se jim vrátá v podobě koupi OKD, nebo Mostecké uhelné, případně předražených státních zakázek.

     • Mirukube napsal:

      Ernest – ale já netvrdím, že se nedají koupit, bohužel, právě že dají a právě proto říkám, že jsou to estébácké metody podobné těm z té minulosti, i když v rámci zatím demokratického systému. Dnes přece pro dejme tomu Řebíčka neexistuje něco jako lustrační osvědčení, že není způsobilý vzhledem ke svému „charakteru“ zastávat třeba za pár let politické funkce. Nebo takový Tluchoř a Šnajdr nebo řada dalších, třeba křišťálový Standa. Možná řeknete, hloupá strana, která by si je tam dala. Ale recyklace znehodnocených politiků je přece docela normální jev. Ale pokud se takové metody budou tolerovat a dokonce soud !!! řekne, že je to ok, tak se můžeme dočkat toho, že jit k volbám bude podobně k ničemu, jako za minulého režimu. Tam se to povinně házelo národní frontě, teď se to bude házet naoko jednotlivým stranám, ale výsledek bude stejný, mafiáni, oligarchové, globál nebo kdokoli jiný si tam zaplatí svoji vůli a šmytec. Už tak dnes chodí k volbám málo lidí a pokud to tak půjde dál a lidi poznají, že jsou zase za kašpary, tak tam chodit přestanou úplně. Prozatím snad nehrozí, že by za neúčast byl někdo šikanovaný, takže bude nakonec stačit, když k volbám bude chodit třeba jen 10 % voličů, těch, kteří z toho budou mít profit. Nebo vyhrají extremisti. A když bude nejhůř, tak si koupíme média a ty tu většinu, která se v politice neorientuje, zase oblbnou. Stačí najít a zaplatit pár panáků, kteří umí dobře mluvit, okolo huby budou mít svatozář a lidi na to zase skočí. I když donekonečna to asi nepůjde, nevěřím, že i když jsme většinou gaučoví nebo hospodští žvanilové, tak že bychom si nechali až tak moc kálet na hlavu. To jsou ale doufám už hodně pesimistické vize. Ale i tak je to dost slabý výsledek demokratického režimu. Moc peněz je větší než náš tlak na samočistící proces.

 12. VaclavP napsal:

  V souvislosti s Pospíšilem bych si dovolil jednu poznámku o profesích v politice. Nejdřív za Klause to vypadalo, že politik může být pouze ekonom, v kontextu doby to ale mělo svůj význam. Později a stále to zase vypadá, že jediný kdo může dělat politiku je právník.(Filip,Hašek,Tejc,Sobotka,Blažek,Pospíšil,Drobil atd)…a to už se mi moc nelíbí. Za a si myslím, že profese v politice by měli kopírovat profese ve společnosti a za b si myslím, že právníci v politice jsou jenom vyšši formou lobbismu. Lobbista už je nadávka, zatímco být v politické straně, podílet se na vzniku zákonů a následné mít advokární kancelář a využívat toho je normální. Nemám nic proti právníkům, ale nejsou to političtí lídři, spíše političtí obchodníci.

  • Plsik napsal:

   Naprosty souhlas, zapomnel jste ale na Marecka Bendu !

   Nejdrive se, za Klause, utikalo pred pravniky a zhaslo, ted se s nimi pytel roztrh a porad polosero…

  • Řezníček z Brna napsal:

   VáclavP – ve sněmovně je také mocná lobby nejen právníků, ale i lékařů.

  • český maloměšťák napsal:

   Právníci v politice jsou velmi důležití.
   Bez nich by již většina politiků dlela v base.

   Kdo jiný umí věc zločinnou zaonačit tak, že vypadá jako věc uskutečněná v rámci práva ?
   Jedině právníci.
   Potažmo ještě najatí vrahové a úplatní soudci.

 13. Řezníček z Brna napsal:

  Šlajs byl politruk – zřejmě zástupce útvaru pro věci politické. Také jsem měl na vojně politruka, jmenoval se kpt. Snížek. Byl to obtloustlý chlapík, který měl rád pivečko, ženský, zkrátka nic lidského mu nebylo cizí. Na vánoce 1982 nám dělali kontrolu nočních stolků a našli u mě křížek z pouti ze Křtin u Brna a fotografii Jana Pavla II s krátkým textem. Křížek hodili na zem a rozdupali a s fotkou jsem putoval za našim politrukem kpt. Snížkem. Velitel čety už počítal, že zavolají kontra rozvědku, aby se vyšetřilo, zda-li nejsem agent Vatikánu. Velitel čety byl skutečný blbec. Když to všechno politruk vyslechl, zeptal se velitele čety: A jsou s tím Řezníčkem nějaké jiné problémy. To nejsou přiznal velitel čety. Nic se s tím dělat nebude, kontrarozvědku není potřeba volat. Politruk vše zahladil a já jsem byl volný. Pokud by to byl hajzl, mohli mě našít kdoví co a skončil jsem v Sabinově – hrozném vojenském kriminále, který byl údajně daleko horší jak civilní věznice. Takže nebyl politruk jako politruk.

  • fotrák napsal:

   Tehdejší režim jsem měl velmi nerad, od svých čtrnácti intuitivně, později z dobrých důvodů. Na vojně v 1. pol. sedmdesátých let jsem jsem se s nimi setkal od praporních svazáků k pluku. Až na výjimky patřili k tomu lidsky lepšímu materiálu. Asi jsem měl štěstí. Nebo to měli všichni rozkazem. Šlajse neřeším, myslím, že by elitu armády nedokázal zblbnout k uvázání rudých šátků kolem čela a k taranu. A že si toho musel být vědom.

  • český maloměšťák napsal:

   “ To je ale pěkné hovado, dělal kádrovou rezervu straně a v době kdy já nemohl vystudovat ani Umprumku tak on studoval MBA v Belgii ! “ , volal rozhořčeně postarší muž v obnošeném kabátě směrem ke tribuně.
   “ Och nikolivěk“ , ozvalo se z tibuny, “ je to povíceru vzdělaný mladý muž , moderní ekonom liberálního střihu a hodný člověk plus dobrý katolík plus řádný manžel, takových lidí nám nyní třeba“.
   “ Okrade nás všecky, nenechávejte ho tam, ať si táhne někam provádět politiku KSČ“, volal smutně hlas zdola.
   “ Kdo je to“, otázal se nyní Velký Konstruktér /V.K./ svých pochopů.
   “ To je František Lid, známý to reptal, buřič, takový Věčný Kverulant /V.K./“ odvětila gorila.
   “ Ach, tak opět on ? To s ním neumíte něco udělat ?“, povzdechl si V.K. /No 1/.
   “ Už se na tom pracuje, obměnili jsme vedení televize a rozhlasu a tisk také přejde do těch správných rukou“,pronesla uklidňujícím tónem gorila “ však on po čase pochopí“.

   O dvacet let později byla gorila amnestována, samotným VK No1, přičemž VK No 2 již nijak neprotestoval, měl totiž sám co dělat jen s tím jak se protlouct systémem, v kterém nyní ona kádrová rezerva, či hovado – jak jej kdysi VK No 2 trefně nazval, vykonával funkci rádce vlády na jedné straně a funkci bankéře na straně druhé, bankéře té banky, která i od vlády , které on radil, kasírovala úrok. Komunistický světový názor /onoho hovda, jak kdysi trefně volal postarší muž směrem k tribuně/ ale zůstal zachován, pouze se ono krédo , ve kterém se praví o spravedlivé společnosti pro všechny trochu upravilo – hovoří se v něm nyní o spravedlivé společnosti pro danou rodinu, kritériem jsou pak zásluhy, nyní ale jakékohokoliv druhu, nemusí jít nutně o zásluhy přinášející většině lidí štěstí, spravedlnost, radost – stačí jakékoliv zásluhy, v pdostatě by se dalo říci, že stačí umět vydělávat prachy. Jde tedy o jakýsi druh prorodinného komunismu, přičemž se ale nevylučuje sdružování rodin – například do klanů a jejich organizace – například do mafií.
   Ostatně bez organizace to ani nejde
   Ještě tedy co se stalo s tím VK No 1.
   Tak to nikdo neví, zlé jazyky tvrdí, že šel do sebe a plete si provaz. Ale znáte to – zlé jazyky toho namluví ! Já věřím spíše tomiu, že se opět objeví na nějaké tribuně. Třeba na Prvního Máje ! Nebo aspoň na Prvního Friedmana /16. listopadu/! Dřeva na tribunu se najde dost, a když tak pomůže Junek, ten si provaz dozajista neplete, spíše čertovinu.
   ———————————————————————————————————–
   Takže opatrně – nesoudit předčasně !! Nechme politruka makat – třeba se jednou stane úspěšným bankéřem a tak i velice společnosti prospěšným prorodinným komunist…eh, člověkem. Až hyn sa ukáže !!!

   • VaclavP napsal:

    Ano nechme politruka makat – zpravy.idnes.cz/pribehy-20-stoleti-vystehovany-sedlak-jehlik-fmw-/domaci.aspx?c=A140201_161703_domaci_vez

    • český maloměšťák napsal:

     Nedělejte z kdejakého politruka Krista – on jistě nemohl za všechny hříchy světa a politruk se jistě nenechá ukžižovat.
     Konzervativní člověk by měl pak trvat na tom, ať je především zvážena míra zavinění , nejlépe pak zavinění v konkrétním, to by ale musili Alojze Lorence apod. nechat vláčet ulicema čechomoroslezskoromskoslovenských měst a toho politruka pak nechat vláčet tiskem. Třeba Babišovou Mladou Frontou.
     Konzervativní lidé jsou pak velmi často i dobrými katolíky – a zde již nastupuje soucit, milost,. láska atd.
     Pročež je vláčení AL, byť pouze v tisku… nepřípustné.
     Amen.

     P.S. Na jiném místě zde v tomto blogu píšete celkem hezky o Babišovi – vkládáte v něj dokonce naději co se celé společnosti týče („Nevim, jestli se mu povede co říká, minimálmě zvedne náladu ve společnosti, což může vést k tomu vzývanému ekonomickému růstu) , zde ale kupodivu nepřipomínáte žádné sedláky, co jim zničili život předlistopadoví komunisté spolu s lidmi StB apod….proč je Babiš ve Vašich očích někým v tomto tak zcela odlišným od onoho bývalého komunisty působícího v armádě ? Můžete vysvětlit tu dvojakost pohledu ? Na jedné straně téměř epické vyjádření znechucení – a na druhé straně opatrná sice, ale dosti zjevná podpora ? Že by proto, že Babiš již velkého ekonomického úspěchu dosáhl a je tak ceněn jak tkzv. liberálně -demokratickou zorničkou , tak i zorničkou konzervativní? Nerozumím tomu, takové vskutku dosti propastné dvojakosti, rozervanosti téměř uměleckého rázu.

 14. Plsik napsal:

  Vlku, jako vzdy, moc dobry clanek.

  …“Teď jen spekuluji o tom, jestli je hloupější ČSSD nebo ODS…“

  and the winner is… Okamura a Babis…

 15. český maloměšťák napsal:

  Zkusme se podívat do Německa.
  http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_ehemaliger_NSDAP-Mitglieder,_die_nach_Mai_1945_politisch_t%C3%A4tig_waren
  Po válce pak povětšinu vstoupili do CDU. V sovětské zoně do SPO.

  Zajímavá je postava Hermanna Josefa Abse /přítel S. Warburga/. Nejprve židovský bankovní dům -zal. Simonem Davidem , poté podpora NSDAP / Deutsche bank, IG Farben…nyní se přátelí hlavně s M. Bormannem/, po válce Adenauerův poradce a správce Marshallova plánu pro Německo /ale i předseda dozorčí rady Lufthansa, státní železnice,Daimler Benz atd, Krupp, naní s epřátelí s McCloyem – vládní „zmocněnec“ pro obnovu Německa, během WW2 coby podsekretář ministerstva války zakazuje bombardovat železniřní trasy směřující do Auschwitz, později člen Warrenovy komise / , kariéru uzavírá ve Vatikánu /najmut Janem Pavlem II – ten byl v mládí údajně tot. nasazený v pobočce právě že IG Farben, nastupuje do úřadu poté, co Jan Pavel I umírá po 33 (!!!) dnech úřadování – zákony pitvy papežů zakazují / – aby pomohl vyčistil stůl ušpiněný špinavými penězi.
  Abs ale nikdy nebyl členem NSDAP, nebyl nikdy členem žádné politické strany. proto nemůže být označen pojmem “ politruk“..
  Dožil šťastně ve své vilce o 1 200 m2 /Kronberg/.

  Téměř vše ale již dávno odnesl čas.
  Stejně tak odnáší čas jakékoliv věcné vypořádání se s neetickými okolnostmi transformace moci po MSLR / Malá Listopadová Sametová revoluce/.
  Co zbývá tkzv. “ lidu“ – je poštěkávání tu po Baborové, tu po nějakém “ politrukovi. atd.
  Alojz Lorenc a spol. se smějí. Jak jim to vyšlo. Například s tím, jak hezky se ti dole štěkají a žerou mezi sebou.
  ———————————————————————————————————————
  online etymology dictionary :
  conspiracy (n.)
  mid-14c., from Anglo-French conspiracie, Old French conspiracie „conspiracy, plot,“ from Latin conspirationem (nominative conspiratio) „agreement, union, unanimity,“ noun of action from conspirare (see conspire); earlier in same sense was conspiration (early 14c.), from French conspiration (13c.), from Latin conspirationem. An Old English word for it was facengecwis. As a term in law, from 1863. Conspiracy theory is from 1909.

  V českomoroslezkoromském prostředí se při využití /zneužití, vytížení…/ pojmu“ konspirace“ označují lidé, kteří mají odlišné názory na sled a okolnosti, kterým se v souhrnu jinak říká historie, významově pak má takové pojmenování , respektive cejch….blízko k tomu, když někoho označí za blázna.
  Komické je, že často právě že takoví samozvaní mudrci vycházejí jen z těch dat, která chtějí znát, tedy z autocenzurovaných evidencí , které ale oni pak v souhrnu nazývají dobrou mapou.
  Posléze se ale velmi diví, když zjistí, že ta jejich dobrá mapa je jim /nejen jim/ k ničemu.

  Věci se nedějí nikdy jen tak, na náhodu hrají /spoléhají/ zvířata, člověk na náhodu nehraje téměř nikdy.
  Zvířata tedy nekonspirují.
  Zvířata tedy nejsou blázny.
  Bláznem je tedy jen člověk.

  • okolojdoucí napsal:

   Sice to sem zjevně moc nepasuje, ale nakousl jste téma, které mě zajímá už delší dobu. Konspirace a výroba „konspirace“ jako prostředku k zastření zjevných skutečností, které jsou schopny šokovat více, než všichni ti obligátní ilumináti, židozednáři či ufoni.

 16. český maloměšťák napsal:

  Ještě malá glosa.
  Je velmi populární tvrdit, že klausmafiánská tzransformace musela proběhnout tak jak proběhla, protože zde nebyl nikdo, kdo by rozuměl tomu, jak tržní ekonomika a demokracie fungují.
  Ze stejného tábora se ale ozývají hlasy, že ti a ti a ti podepsali to a to a to /naposledy včera viz Šauerová via Junek /StB, Chemapol, těžba dřeva…/ atd ….aby oni či jejich děti mohli žít a studovat na Západě i během let tkzv. totality.
  Pak ale opět tytéž hlasy označí ty, kdo se zamýšlejí nad tím, jak to že právě někdy tito lidé zaujali po tkzv. sametové revoluci /MSLR/ vysoké , ne-li rozhodující posty v transformačním procesu a přitom připustili takový rámec této transformace…označí je za blázny /konspirátory/.

  Hezký den všem zvířatům.

  P.S. Mimochodem, včerejší odkaz jsem uvedl sdělením- že některé neobjektivné hodnocení se v Money Masters objevují, ale věcně je to v pořádku, společnosti se nemají co stávat otroky privátní banky, společnosti jsou /zatím !!!/ složeny převážně z druhu Homo sapiens sapiens, ne z druhu Homo stupidus stupidus.
  Bohužel jim živočichové druhu Homo stupidus stupidus často vládnou.
  Jsou tedy tito živočichové i evolučně úspěšnějšíí – než je Homo sapiens sapiens ?
  Zabývat se odpovědí na tuto otázku by ale znamenalo zabývat se konspirační teorií. Což je bláznivé.

  Paradoxní na tom je to, že formálně má vládnout Homo sapiens sapiens , tedy tkzv. “ lid“. Übermenšové tvrdí, že logicky tedy musí nutně být i “ lid“ složen také zhusta z živočichů druhu Homo stupidus stupidus – když tedy stále ze svých řad generuje podivíny, zvrhlíky a často i zjevné grázly. Já si myslím, že tomu tak není, myslím si, že to pouze moc druhu Homo stupidus stupidus je takového druhu, že přinutila, nutí a asi i bude i nutit tkzv. “ lid“ k tomu, aby se ve své konstrukci, institucionálním vyjádření….jevil jako stádo živočichů druhu Homo stupidus stupidus.
  Tuto konstrukci je prostě třeba přehodnotit, změnit anebo znovu zkonstruovat.

  „Nebylo by to poprvé“, řekla děvka vesele hezkému faráři, ten však odvětil “ dejžtopánbů, aby to bylo naposledy“…a odešel kázat lidu o jeho údělu. Což je zaměstnáním farářů… i jejich posláním.
  Děvky žádné poslání nemají, jen dotírají na dobré faráře a svádějí je k hříchu.
  Zaměstnávají děvky pak ti samí, co zaměstnávají i faráře.
  Děvky však nic nerestituují, proč taky – dyť jim přeci nic nebylo ukradeno !!!

  • Jan cermak napsal:

   Tak jsem to shledl, kupodivu tomu i rozumnel, ale usnul jsem u toho, jsem po sluzbe, kazdopadne dik za odkaz.
   Nyni k veci. U babise u moravce jsem neusnul, ale malem mne trefil slak. Historicka pamet tu zrejme nefunguje ani mesice. Jakmile odejde jedna zlocinecka garnitura, ktera samozrejme nikomu nevadila, objevi se bojovnici proti garniture nove. Vladnout je tu proste tezke, i svaty vaclav je pro presne polovinu naroda zlocinec-:)
   Myslim, ze tu delame politikum presne to co nesnasim v diskusich: neni dulezite co se rika nebo dela, ale kdo. Pripadne cim byl jeho dedecek. Ze nejsme schopni problemy vecne resit , pojmenovat, ale stale se zapletame v tom jestli je pepa cestnejsi nez franta a karel to je vubec svinak…. Tak se z toho z toho nevyhrabem nikdy. P.s. Babis byl dneska skvelej a na slovensku se musime ucit.

   • zemedelec napsal:

    Pane Čermák.
    Kazit Vám dobrou náladu,bych si nedovolil.Už to neovlivníme,ale čas ukáže,jestli jsou to jen sliby,nebo také pak skutky.Už to někdo popisoval,že má zálusk na státní rezervy v ČNB.Nejsem tak zdatný,abych to dokázal posoudit až v takovém rozsahu.Co vím,co se dělá v každé rodině,aspoň nějakou rezervu je dobré mít.

    • Laco G. mlynář napsal:

     Zemědělče nemůžete se nechat oblbovat Kalousky. Na státní rezervy zálusk Babiš nemá. Říká doložitelně, že Kalousek neměl páru o tom, že státní peníze, které šly přes účty státu u ČNB bývají v určitém okamžiku nekontrolovatelně vysoké a zbytečně tam leží za mizivý úrok. Znovu nejedná se o žádné státní rezervy. Dnes je doba, kdy dolar může za pár vteřin oběhnout zeměkouli, elektronicky samozřejmě. Kalousek, nikoliv Babiš se zesměšnil svými žvásty před národem. Jemu bylo jedno, že tam ty peníze ležely. Dnes se takové peníze musí obracet několikrát za den a ne je tam nechat chrápat byť 24 hodin.

     • zemedelec napsal:

      Pane Laco G. mlynář.
      Beru Vaši výtku s pochopením,proto jsem napsal,že to nedokáži posoudit.Pokud to schválí vláda jako dobrý počin,jsem spokojen a Vám složím poklonu.

     • jaa napsal:

      Hmm Laco, myslím, že Kalouc dobře věděl proč tam ty peníze nechával bezúročně ležet. připomělo se mi to po aakci ČMB…. nějak ry penize které měly být určeny ?někamL museli sehnat… A o kolik pak se snížila směnná hodnota těch 340 mld po této změně kurzu??? Poměrně jednoduché počty.

    • Laco G. mlynář napsal:

     Jiná věc je u státních hmotných rezerv, konkrétně u ropy. Prý jen ČSR a Rakousko v nich mají vázané peníze v provázanosti na státní rozpočet. Slovensko nedávno věc převedlo na soukromou firmu, tak jako všechny ostatní civilizované země v Evropě.

     • český maloměšťák napsal:

      Pokud mají být skutečně rezervy rezervou /tedy vysoce likvidním aktivem dosažitelným ideálně v každém čase / tak naopak nesmějí být “ točeny“ , obchodovány s třetí osobou tak, aby ta mohla mít na tyto zásadní okolnosti vliv. Proto jsou také tam málo úročeny /0, 05 %/
      Vy vlastně voláte po tom, aby banka mohla točit např. s Vašimi aktivy uloženými v bezpečnostní schránce coby rezerva, to by se vám líbilo ?. Viďte že ne.

      Navíc Babiš se sekl v násobcích stamiliard, projevil se jak osel.

      http://ekonomika.idnes.cz/v-cnb-podle-babise-lezi-volne-miliardy-d8r-/ekonomika.aspx?c=A140123_203108_ekonomika_zt

      Jinou věcí je, komu vlastně ČNB patří, podle mě je jejím zřizovatelem stát, ale ČNB je také součástí ESCB …..ale vedení jmenuje a odvolává jen a pouze prezident český, ne unijní -. ten do toho nemá vůbec co kecat.
      Je tedy Zeman majitelem ČNB ? 🙂
      Anebo je to tak, že on MUSÍ jmenovat a odvolávat – a tedy skutečným majitelem není ?
      Kdo je pak majitelem ČNB ? Že by tkzv. “ lid “ Čechomoroslezskoromska ? Ale o něm už víme, že je špatně, chybně konstruován, jeho moc je pouze formální a v určitých dlouhých údobích /mezi volbami/ i dosti malá, zejména na své zatupitele má tento “ lid“ většinou jen nulový vliv – v údobí mezi volbama.
      Ne, ne, „lid“ rozhodně nemůže být vlastníkem ČNB. Aspoň ne za současného stavu- to by špatně dopadlo, Tkzv. zástupci lidu a jejich kumpáni by ČNB rozkradli.

      Click to access zakon_o_cnb.pdf

     • vonrammstein napsal:

      „Zatupitel“ je naprosto skvělej! 😀 Fixuju a uchovávám, ať už je to překlep, nebo záměr 🙂

   • VaclavP napsal:

    Musim souhlasit, že po schlédnutí Otázek jsem taky z Babiše překvapivej. Nevim, jestli se mu povede co říká, minimálmě zvedne náladu ve společnosti, což může vést k tomu vzývanému ekonomickému růstu.

    • Řezníček z Brna napsal:

     Babiš u Moravce – každopádně vidím pokrok, když začínal mluvit v TV debatách, skákal lidem do řeči, choval se nekultivovaně, neměl argumenty. Teď si ho vzali do parády jeho specialisti na média a je to vidět.

     • český maloměšťák napsal:

      Ano, dostal se již do stadia buzkovizace – už umí také o všem mluvit tak, že to vypadá, jako by tomu i rozuměl.
      To je skutečně velký úspěch.
      Teď ještě aby rozuměl i tomu, co mu budou vysvětlovat jeho četní poradci (jak to má udělat) – a pak už jen sledovat, jak bude miňat peníze daňových poplatníků.
      Myslím si, že se vskutku nebudeme stačit divit.

 17. český maloměšťák napsal:

  No a aby řeč nevázla :
  http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=800512

  Pobuřující ?
  1. Ty dálnice byly projektovány, proinvestovány, postaveny atd – za naše peníze. Tak proč sakra máme platit za něco, co už jsme jednou zaplatili ?
  Jenže ty dálnice je třeba /pomiňme nyní eko diskurz/ dál rozvíjet, opravovat…k tomu je třeba peněz a zdá se pak /když tedy jaksi státní kasa je sice kasou, ale ne plnou peněz, nýbržto plnou směnek jdoucích na vrub státu/, že je tedy rozumné, aby platili ti, co věc /dálnici/ užívají .
  2. A tak byly vynalezeny dálniční známky /obdobně byly vynalezeny regulační poplatky – zde se to odůvodňovalio tím, že ve společnosti je mnoho bláznivých střečků a stařenek a ostatních hypochondrů, zneužívajících dobroty ucha lékařů, vždy nakloněných tomu vyslechnout strastné příběhy plné nemocemi prolezlých těl/. Takže platit budeme spravedlivě /stále ale podle mě platí bod 1. této mé úvahy, to jistě uzná každý , byť by se cítil být spíše pravičákem/.
  3. O.K, – jenže co s těmi, kteří jedou po dálnici například jen čtyřikrát ročně ? Proč má cvakat tolik co ten, kdo po ní projede třeba i padesátkrát víc jak oni ?
  4. Takže paradoxně může být systém mýtného docela zajímavým příspěvkem k tomu, co v poněkud pervertovaném /viz bod 1. mé úvahy/ modu rozvažování jsme uvyklí zovati spravedlností.
  Otázkou ale je ten parametr – CZK/km.
  Aby teda člověk , který tu dálnici použije jen čtyřikrát ročně – nezaplatil i čtyřikrát víc než teď.

  Jistě ale ministři vlády Prosperity, Rezerv, Úspor, Stability a Ekonomockého Rozvoje /PRŮSER/, jistě už mají spočítáno kolik to bude tak, aby to bylo jak spravedlivé, tak ekonomicky vyvážené, tak i stabilní. Jistě nestřílejí jen tak od pasu, že (stamiliarda tam a stamiliarda onde)…..

  No nic, já jen že nápadům se meze nekladou (co ale na to ale ostatní Evropané – to ministr neřekl, asi čeká).
  Šak se tu píše, že je to o politice, fotbálku a všem a tak různě, ne ?

  • Firefly napsal:

   Podivné, musím se nad sebou zamyslet, ale souhlasím s Vámi.

   Pravda, moc se mi nelibí ono sledování, ale mám-li v kapse mobil, může mi to být jedno.

   Jen bych dodal – proč jen dálnice, jen silnice 1. třídy – při požití satelitních systémů by se dalo mýtné použít na všechny silnice.

   Nota bene, od těchto údajů by mohlo být odvislé i povinné ručení. Ať každý platí, co spotřeboval,

   • český maloměšťák napsal:

    Nepřeháněl bych to, jistěže by státní kase pomohlo např.mýtné z chodníků nebo z lesních pěšinek…ale skutečně bych to raději nepřeháněl…,hezky postupně, přiměřeně.
    Tak ať to lidé pochopí – že je to v jejich zájmu.

  • fotrák napsal:

   Drahý Český Maloměšťáku, Vaše psaní se mi líbí víc a víc. Jen bych uvítal lehké zahuštění, redukci četných odboček, spojí to chutě, umožní to krmi nespěchem vychutnávat. A při tom s ingrediencemi lehce společensky polemizovat. Díky Vlkovi, že Vás pouští do kuchyně!

  • Cech napsal:

   No nevím jak se Vám těch 20 haléřů za 1 Km bude od příštího roku líbit, pane český maloměšťáku,když stejně jako já víte že z nich 0,5 haléře putuje do Rakouska.

   • český maloměšťák napsal:

    Do Rakouska haléře, z Rakouska k nám motoristi.
    My se divíme těm haléřům, oni se nebudou stačit divit těm korunokilometrům.
    A Rakušani jsou teď naši Brüder, stejně jako bratia Slováci.
    Kdo bratru dává – dvakrát dává.

Komentáře nejsou povoleny.