Závist a kladivo na bohaté


napsala  Dasha

Problematika daňových úniků je problémem celosvětovým a vlády jednotlivých států se snaží tento problém vyřešit různými zákonnými opatřeními na národní i mezinárodní úrovni. S nástupem nové vlády to vypadá to, že snad i v ČR se začne tato záležitost konstruktivně řešit. Nedávno byl představen nástin strategie, podle níž se chtějí kontrolní orgány zaměřit také na lidi, jejichž životní úroveň zjevně neodpovídá jejich příjmům. K tomu byl vypracován materiál, který má příslušným orgánům pomoci identifikovat občany, u kterým může existovat podezření, že daně neplatí tak, jak by podle zákona měli.

„Úprava obsahuje výčet prvků, které životní úroveň zvyšují, např. existence domácích zaměstnanců, luxusní auta, lodě, letadla, účast v golfových klubech, loveckých společnostech apod. – podle příslušných tabulek pak správce daně na základě šetření, které prokáže vyšší životní styl, než jaký odpovídá příjmům, zvýší základ daně z příjmu a vyměří vyšší daň.“ (http://www.ceska-justice.cz/wp-content/uploads/2014/02/Skupina-Progres.pdf)

Je evidentní, že tento návrh nevzbuzuje nadšení u těch, které by mohl postihnout. Z mnoha stran slyšíme argumenty, že se tak otevře velký prostor pro udavače a závist, která povede ke zbytečnému obtěžování prostých občanů. Strategie úzce souvisí se zákony o prokazování původu příjmů a majetkových přiznáních, které jsou už řadu měsíců a let diskutovány a ve všech typech médií hojně probírány a komentovány mnoha různými “osobnostmi,” naposledy zrovna minulý týden v Parlamentních listech: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/tema/Kladivo-na-bohate-Veta-unikla-z-ministerstva-vyvolala-zdeseni-302882

„To je strašné, tady se oživuje nejnižší lidská vlastnost, v České republice velmi rozšířená, která se jmenuje závist,“ řekl advokát Jaroslav Ortman /dodejme, že  jde o  kdysi komunistu!!!/. Lidé by se podle něj změnili v různé tajné policisty a udávali by sousedy, kteří pořádali nákladnou zahradní párty. „Pokud důvodem k prověřování člověka bude třeba to, že hraje golf, tak je to na odstěhování na Mars. To není normální,“ nemůže známý právník uvěřit, že takovým způsobem chce vládní koalice zvýšit výběr daní.”

Jak se na problematiku daňových úniků a jejich stíhání dívá například vláda Velké Británie?

Drtivá většina britských občanů a podniků platí daně tak, jak jim určují zákony. Nicméně, existuje také malá skupina lidí, kteří se svým daňovým povinnostem vyhýbají.

Daňové podvody nejsou kriminálním činem bez obětí a jejich důsledky pociťujeme všichni. Daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem firmami i jednotlivci přispívají k tzv. „dírám při daňových výběrech,“ stejně tak jako chyby v daňových přiznáních, nedbalost, neplacení daní, zneužívání sociálních dávek, šedá ekonomika a organizované kriminální útoky na daňový systém jako je praní špinavých peněz, karuselové obchody apod. To zapřičiňuje nespravedlivou zátěž na poctivou většinu, a má za důsledek nedostatek peněz na úhradu nezbytných veřejných služeb. Našim cílem je zabránit lidem podvádět a zneužívat daňový systém a vybírat více daní tam, kde jsou dlužné .

Snažíme se zabránit daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem a využíváme všechny prostředky k jejich odhalování a postihům těch nepoctivých, a to včetně nástrojů jako jsou důsledné kontroly, pokuty i trestní stíhání.“

V listopadu 2012 byla zahájena v Británii celostátní informační kampaň zaměřená na změnu chování lidí, kteří daňová pravidla porušují nebo jsou v pokušení tyto pravidla porušit. Tato kampaň zahrnuje využití billboardů, plakátů na telefonních budkách a autobusových zastávkách, rádio a televizní a on-line reklamy, s cílem zvýšit povědomí mezi těmi, kteří porušují nastavená daňová pravidla a přesvědčit občany, aby si své daňové záležitosti uvedli do pořádku a uhradili dlužné daně dobrovolně. Kampaň je v souladu se stávajícími zákony a pravidly pro vyšetřování a vymáhání daní a je zaměřena na každého, kdo má nějaký černý příjem. Zahrnuje všechny sektory zaměstnání a profese včetně příjemců sociálních dávek. Cílem této kampně je zabránit daňovým únikům v odhadované hodnotě asi 100 milionů liber do konce roku 2015.

Britská HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs), tedy brtiská daňová správa, může požadovat účetní záznamy a kontrolovat daňová přiznání až 20 let zpět. Pracovníci zdejších finančnich úřadů jsou si vědomi, že zejména starší záznamy nejsou vždy k dispozici a mají přesné instrukce, jak v těchto případech postupovat, a jaké doklady mohou v těchto případech využívat ke zpětnému vyměření daní. Všeobecně se doporučuje a zdůrazňuje, že je ve vlastním zájmu všech občanů si záznamy uchovávat a zálohovat, aby měli možnost se účinně bránit v případech, kdy HMRC může při hodnocení dodatečné daňové výměry postupovat nesprávně.

Nový systém pokut je koncipován tak, aby povzbudil občany dopředu nahlásit daňovému úřadu, že zde mohou být nějaké nepřesnosti v jejich minulých daňových přiznáních nebo vědomě něco v minulosti nepřiznali a uvedli tak daňovou správu v omyl. Tento dobrovolný krok pak výrazně sníží případný postih. Dobrovolným krokem se rozumí, že dotyčná osoba nemá v době, kdy podává toto dodatečně přiznání, důvod se domnívat, že ho daňová správa už vyšetřuje nebo se ho vyšetřovat chystá.

Pokuty jsou kalkulovány jako procento z dodatečně vyměřené daně: až 30 % procent u nepřesností způsobených nedbalostí, až 70% v případech, že nepřesnost byla způsobena úmyslně a až 100% pokud došlo k úmyslnému krácení daně a osoba se pokouší zahladit důkazy a skutečnosti. Při daňových podvodech u vyšších částek pak dochází také k trestnímu stíhání dotyčných osob s maximálním trestem odnětí svobody až 7 let.

V případě chybných nebo neúplných minulých daňových přiznáních, kde k omylu došlo neúmyslně, a občan je přiznává bez vyzvání, může být pokuta snížena až na nulu.

V případech, že se občané a firmy rozhodnou, že nevyužijí této šance uvést věci na pravou míru, má daňová správa právo využít veškeré informace a prostředky, které shromáždí o daňových poplatnících v době před a během kampaně, včetně spolupráce s orgány trestních i civilních řízení, registrů automobilů a nemovitostí, skrytých kamer a mobilních vyšetřovacích skupin, sledování komunikačních sítí, prověřování bankovních účtů a informací poskytnutých třetí osobou.

„Otázka nezní, jestli vás chytíme, otázka zní kdy. A až vás chytíme, můžete skončit ve vězení.“

Zároveň běží další kampaně, které mají za cíl pomoci lidem dát si své daňové záležitosti do pořádku a poskytují informace a nástroje, jak tyto záležitosti v pořádku udržovat i v budoucnosti a hlavně ukázat jim, jak chybám v daňových přiznáních předcházet a zamezit.

Jednou z těchto dalších kampaní je také kampaň, která má povzbudit veřejnost k tomu, aby aktivně pomohli statním úřadům při vyšetřování trestných činů krácení daní a informovali úřady o podezřeních v jejich okolí. Vládou je jasně deklarováno, že krácení daně je trestný čin stejně jako podvod nebo krádež a informování příslušných úřadů je bráno jako projev občanské zodpovědnosti. Občanům je poskytnuta široká škála možností, jak o potencionálních daňových únicích informavat a na internetových stránkách vlády, daňové správy a finančních úřadů jsou uvedena telefonní a faxová čísla, emailové adresy a on-line formuláře spolu s instrukcemi, jak při těchto hlášeních postupovat. S anonymními hlášeními se daňová správa vyrovnává takto:

„Při kontaktování HMRC o daňových únicích a podvodech nemusíte o sobě poskytovat informace. Pokud chcete, můžete zůstat v anonymitě. Nicméně, pokud své kontaktní údaje uvedete, budeme moci lépe a bezpečněji využít informací, které jste uvedli. Nikdy byste sami neměli vyhledávát další informace o skutečnostech, které uvádíte. Doporučuje se nikde se nezmiňovat o tom, že jste svá podezření nahlásili. V žádném případě se nepokoušejte nabádat nikoho k jakékoliv nezákonné činnosti jen proto, abyste byli schopni poskytnout HMRC více informací.“

„Dostojte své veřejné povinnosti a informujte HMRC o daňových podvodech. Všichni bychom mohli platit o něco méně, pokud více lidí zaplatí to, co jim zákon určuje.“

Do ledna 2014 se zvýšil daňový výnos o 547 milionů liber díky dobrovolným dodatečným příznáním a téměř 140 milionů liber z navazujících činností daňové správy, včetně 20 tisích ukončených šetření a trestních stíhání.

Nezbývá než dodat, že snad se v brzké době pro pana Ortmana a další, kteří souzní s jeho názory, Mars skutečně stane tou jedinou vhodnou destinací, kam se promptně odeberou.

Zdroje: https://www.gov.uk/report-an-unregistered-trader-or-business http://www.hmrc.gov.uk/about/briefings/campaign-tax-evasion.pdf https://www.gov.uk/government/policies/reducing-tax-evasion-and-avoidance http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hmrc.gov.uk/about/new-penalties/faqs.htm#2 http://search2.hmrc.gov.uk/kb5/hmrc/contactus/view.page?record=tRNNy6edopA http://www.hmrc.gov.uk/reportingfraud/help.htm#1

Vlkův dodatek:

Jsem  rád , že se Dasha, po dlouhé odmlce zase ozvala a  dvojnásobně  rád, že  takovouhle  „náloží“!!! Která  jistě  vzbudí  nevoli v  pravé části zdejšího kosířského spektra. Abych předešel  očekávaným výlevům  nicků  typu  jezevec, Eddie, Soumar, Carlos  a  tak podobně / i když  vím, že  se  snažím zbytečně/ konstatuji,  že  Dashou popisovaná  opatření  a výzvy  fiskusu  ke  spolupráci občanů, pocházejí  z Velké  Británie,  kde  jsou  u moci  zejména  KONZERVATIVCI! Tedy ta  nejryzejší evropská pravice, na  kterou má zapotřebí se odvolávat  každý  český pravičák…. A  vrcholem všeho je , že  v  opačném gardu  stojí kdysi  významný  člen popřevratové KSČM  , dnes  advokát  – Ortman…To jsou  ale paradoxy, co? Dasho, velký  dík!

Příspěvek byl publikován v rubrice Dashin Big Ben se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

120 reakcí na Závist a kladivo na bohaté

 1. Gerd napsal:

  Není to až takový paradox, bohatší lidé přeci více využívají různých služeb státu, které ti méně majetní občané skoro vůbec nepotřebují. Jde např. o ochranu majetku (pokud člověk vlastní více nemovitostí), o dálnice, pomoc zastupitelskými úřady v zahraničí. A tak je přirozené, že platí větší daně ze svého vyššího platu (který není nutné závidět, často je za tím daleko větší množství času v práci a větší zodpovědnost za chybné rozhodnutí a větší nejistota v zaměstnání – vím o firmě, kde jen loni vyměnili 10x ředitele různých útvarů z 12 pozic).
  A pak, pokud nežijeme v úplném sociálním darwinismu, je nutné pomáhat těm méně úspěšným přežít.

 2. Firefly napsal:

  Podvádět umí každý moula. Elegance a krása je vetknuta ve zcela legálních řešeních podobných problémů.

 3. jezevec napsal:

  jako obvykle, mimo. golf mně nebaví, lov se mi hnusí, luxusní vozidlo radši na obrázku než mu platit pojistku, na domácí zaměstnance nemám, létat se bojím, a po lodi fakt netoužím. takže zatím dobrý.
  a mně nevadí platit daně.
  mně vadí absolutně neprůhledný, nepřehledný, právně nejistý a hlavně zcela nepředvídatelný systém účetnictví. jak to, že jsou u nás legální účtenky na thermopapíře, když je pak berňák „nemusí“ uznat. proč mám ručit za daň někoho jiného (daň z převodu nemovitostí, nově i dph) – když nemám žádnou legální možnost to ovlivnit. nad stolem mi visí rozsudek správního soudu, že ani právně bezchybné účetní doklady, vystavené nesporně výstavcem, neprokazují, že daňové plnění bylo uskutečněno – nikdo mi ale neřekne, jak jinak tedy plnění prokázat. proč mohu mít v účetnictví ferrari, a ještě si z něj odečíst dph, přestože je to moje třetí auto – ale nemohu si koupit na firemní účet pracovní kvádro, přestože ho nesporně k práci potřebuji – ale stačí vyšít na rukáv logo 1x1cm a hned jsou z toho montérky. atd.
  a že i konzervativci dělají populistické píčoviny? ano. ve volbách je lukrativnější slibovat komu co vzít, než vymyslet jak podpořit vytváření hodnot – natažených pracek je vždycky víc, než tech pracujících. však i u nás dělala rádoby konzervativní ods sociálně demokratickou politiku tak dlouho, až čssd vytlačila do komunistické žumpy, a sebe poslala hned vedle. proč by si to nemohli testnout i britští konzervativci? jen aby vám, hoši, tech plátců zbylo dost.
  dokud bude u nás legální vlastnictví firmy firmou, a dokud bude na světě alespoň jedna země umožňující anonymní akcie, plus alespoň jedna země s paušální a velmi nízkou daní . . . . vlk by mohl vyprávět. a zkuste říct že tohle nejde – a druhý den máte proti sobě všechny velké nadnárodní firmy, včetně (nejen mediální) síly jejich miliard.

  • Hudec napsal:

   Golf mě taky nebaví, lov se mi nehnusí, leč nezajímá. Luxusní vozidlo jsem si už užil a vím, že ho už nepotřebuji ke štěstí. Zaměstnance bych si do bytu nepustil, s lodí bych se neměl kde plavit a ani to neumím, tak asi akorát toho learjeta budu muset pro sichr prodat…..
   Daně platím, ale netěší mě to, protože se jich čtvrtina rozkrade a čtvrtina vynaloží na píčoviny. To je pak těžko vnímat solidaritu jako svatou věc.

 4. vonrammstein napsal:

  OT, pardon fšem. Dorazil jsem domů až teď a chtěl bych poděkovat panu estovi za reakci na mě pod minulým článkem. Byla zábavná, chytrá a k věci. Pane este, promiňte, neměl jsem příležitost zareagovat. Ale nějaká ještě bude.

 5. vonrammstein napsal:

  „…Dashou popisovaná opatření a výzvy fiskusu ke spolupráci občanů, pocházejí z Velké Británie, kde jsou u moci zejména KONZERVATIVCI! Tedy ta nejryzejší evropská pravice, na kterou má zapotřebí se odvolávat každý český pravičák….“
  Tak achtung, příteli. Britská neoliberální levice, která se nějakým nedopatřením ocitla u kormidla, nemá s pravicí naprosto nic společného, A jestli jsme před pár lety doufali v nadějného neocona Camerona, velice rychle nás nechal vystřízlivět.
  To, čemu se v Británii říká „konzervativci“, je liberální levice. Pravice tam existuje, ano. Ale ve Sněmovně lordů bys ji hledal marně.

  • Vidlák napsal:

   Mám s tím jeden problém… jakmile se kdekoliv v Evropě či USA pravice dopustí něčeho „nepravicového“ hned to není pravice, ale levice. U nás už taky existuje skupina lidí, která je ochotná škrábat oči za to, že TOP je pravice, protože ta nejpravicovější pravice je přece Mach. Tedy až do doby, kdy by se nedej bože Mach dostal k moci a ukázalo se, že zajeté koleje není možné tak snadno přeložit a začal dělat reálpolitiku. To by hned přestal být pravice, ale stal by se levicí.
   Nu, milí levičáci, máme to nahnuté. Jakákoliv svoloč u kormidla, jakmile se odchýlí od ideálů pravé pravice, bude okamžitě hozena do jednoho pytle k nám a bude se jí říkat levičáci. I přesto, že bychom jim ruku nepodali. To pak není divu, že jsme na tom tak bídně, když jsme těmi pravými pravičáky i ostatními spojováni jednak s komunisty a pak i s ODS, TOP, Cameronem a dalšími magory.

   • vonrammstein napsal:

    Ale no tak se s tím nějak vyrovnejte. Když jsem to zvládl já, jistě to zvládnete i Vy. Pokud byste snad zatoužil své stýskání nějak konkretizovat, jsem Vám k dispozici. Ale jen v omezený čas. Teď jdu spát a program mám celkem plný. Ale třeba to vyjde, ještě žijem.

    • Vidlák napsal:

     Jó, já s s tím celkem vyrovnávám… V poslední době jsem přečetl hodně článků o dilematech evropské levice, o tom, jak si neumí určit kudy se dát, jaké hodnoty má vlastně vyznávat, jak ji rozdělují ideály, kdežto pravici stmelují prachy. Jak je zasažena postmodernou a hromady dalších keců….
     Přitom je to jednoduché… prostě propagandisticky to nemáme zmáknuté. Prostě jsme nedokázali zajistit, aby se na stejnou hromadu k nám neházeli všichni ti Cameroni, Palinové, Kalousci, Nečasové, apod, neboli dohromady ta banda hamtalů, kterým vždycky byly a vždycky jsou ideály ukradené a hrabou a hrabou. A ať hrabou pravačkou nebo levačkou, vždycky jsou levičáci. Propaganda… nic víc.

     Jsme na tom stejně bídně jako muslimové. Je jich asi sto větví, hromada škol a hromada přístupů a stejně jsou všichni jenom ti hajzli teroristi. I komunisti jsou na tom líp….

     Potřebujeme to otočit, aby synonymem pro hajzla, korupčníka a neschopného politika byl termín pravičák a stalo se to všeobecně uznávaným úzusem.

     • vonrammstein napsal:

      Tak ausgerechnet Sarah Palin asi levičačka nebude. Taková chyba se konzervativním katolíkům obvykle nestává.
      K poslednímu odstavci: Pokud budete vycházet z tuzemské politiky, tak budu dokonce souhlasit. Pokud si redefinujete pojem pravice v jeho skutečném významu, pak jste vypustil náramnej blábol.

     • Rošádek napsal:

      Bylo by veselé se té husičky Sarinky Palinové zase zeptat na něco ze zeměpisu. Na YouTube je docela hitem její hlubokomyslné úvahy o „státu Afrika“. 🙂

     • vonrammstein napsal:

      Jo, o týhle sebevraždě vím. Ona není moc chytrá. Že by s tou predispozicí byla přece jen levičačka?
      Pardon, jen blbej fór.

     • Rošádek napsal:

      Ne ne, měl jste úplnou pravdu. Je to „konzervativní katolička“ 🙂

     • vonrammstein napsal:

      A nějaký „pardon“ byste tam taky neměl?

     • Vidlák napsal:

      Prosím redefinujte mi pojem pravice v jeho skutečném významu… Já si přečetl wikipédii, početl si u Macha, ODS, TOP, konzervativců, Churchilla, Otu Ulče, Johna McCaina, Pinocheta, početl jsem si i u sovětských revolucionářů… a on to každý definuje jinak. Nebo je ten původní význam z Římského senátu, kde před císařem vpravo seděli statkáři a zástupci patriciů a nalevo tribuni a zástupci plebejů? Já se nemám čeho chytit. Prosím poučte levičáka a redefinujte mi pojem pravice v jeho skutečném významu. A uveďte prosím, která autorita, parlament, diktátor, jednotlivec, vojevůdce, strana, hnutí, pletichář, slovník či vědec řekl, že právě ta vaše definice je ten skutečný význam.

     • Alice napsal:

      K tomu Vašemu prvnímu odstavci – kdysi někdo řekl, že pravici spojují zájmy a peníze a levici rozdělují ideje. A je to tak.
      A ještě k poslední větě – synonymem pro hajzla, korupčníka a neschopného politika se pravičák nestane, dokud budou pravičáci mít média. A těch se jen tak nevzdají, vědí, že to je jejich největší zbraň. Dobrou noc.

     • Vidlák napsal:

      Nic nebrání levičákům, aby média měli také. Kdyby bylo víc blogů jako je tady Kosa, kdyby bylo víc takových jako je Vlk, tak máme vysmáto. Není třeba být Babišem, aby měl člověk jakýsi vliv na veřejné mínění. Postačí připojení k internetu a něco v hlavě.
      A neřekl kdysi Bakunin, že jeden čin je lepší než tisíc letáků? Tož chce to pár činů.

     • vonrammstein napsal:

      Neurážejte sám sebe předstíraným nepochopením, Vidláku. Á propos-Vy nejste levičák.

   • strejda napsal:

    Vidláku, znáte to, nejlepší obrana je útok. A když moc argumentů nemáte, tak musíte hrát vabank. Pak je ovšem nejlepší nechat podobné výkřiky vyznít v éteru. Nezabývat se jimi. Jejich informační hodnota je nulová.
    Už vidím tu galerii levičáků: Castro, Obama, Cameron, Kalousek, Mao et cetera. 🙂

    • Rošádek napsal:

     No ano, samozřejmě, např. Obama je podle Tea Party ryzí bolševik 🙂

     • vonrammstein napsal:

      Podle mě taky. A hlavně podle toho, co dělá.

     • Řezníček z Brna napsal:

      Pokud někdo chce, jako třeba Obama, aby měli zdravotní pojištění i chudí, je v mnoha očích komunista.
      Brazilský biskup Camara: Když dám chudým chléb, jsem světec, pokud se zeptám, proč jsou chudí, nazvou mě komunistou.

     • Sylva Šauerová napsal:

      Podle mého manžela taky. A to není příznivec žádné Tea Party, nýbrž libertarián. O nastupujícím socialismu se v U.S. hovoří stále častěji, např.tady :

      Tonight in his Talking Points Memo FOX News host Bill O’Reilly accused Democrats of pushing communism on America.
      “Here comes Socialism… Obamacare is just part of the strategy of the forced sharing of American assets… It’s a socialist-communist vision that the state should provide all citizens a certain lifestyle, at the expense of other citizens. If healthcare was a constitutional right then everything associated with health would fall into the civil rights category. That’s a form of communism.“

      Pro pana Řezníčka : demokratická zdravotní reforma je jeden velký debakl. V důsledku ní totiž přišly o zdravotní pojištění miliony Američanů. Od pojišťoven totiž dostali nečekané oznámení o zrušení dosavadních pojistek, a to právě kvůli požadavkům Obamova zákona. Další miliony navíc zjistily, že budou muset platit mnohem vyšší pojistné než dosud. Prezidentova popularita se propadla k rekordnímu minimu. Pojistný plán podle „Obamacare“ změnilo z celkového počtu Amíků 106 tisíc (!!) lidí (údaj z listopadu) a reforma nakonec byla o rok odložena.

     • vonrammstein napsal:

      Amen, paní Šauerová. Ať mě šklíba sežere.

 6. zemedelec napsal:

  Paní Dasha.
  V hodné téma ujasnit si,proč se s tím musí něco dělat.
  V prvé řadě je to,že to všichni nemůžou přiznat,okamžitě by se zjistily nepravosti,úplatky,podvody,ale také odírání zaměstnanců.Už ty známé akcie na majitele,vyvádění firem do daňových rájů,ale také obchodování přes zahraniční pobočky.Když bylo Kalouskovi nabídnuto Německou stranou,záznamy o vkladech ve Švýcarské bance naších zbohatlíků,tak neměl zájem.Já bych řekl,že to není závist,ale jen povinnost dodržovat pravidla hry.

  • Řezníček z Brna napsal:

   Paní Šauerová,
   Bohužel máte pravdu, Obamova reforma nedopadla, i když úmysl byl zřejmě dobrý.

 7. Hladis napsal:

  Problém je, ze ultrapravice povazuje samotne dane za kradez, takze nelze cekat, ze by tohle nejak rezonovalo 🙂 Carlos ještě doda, ze je spravne hledat mezery, jak systém ochcat. Mno co na to rici. Místo hrdosti na to, ze jsem občanem a platim dane (nekde jsou dokonce hrdi na to, ze plati vyssi dane nez ostatni), tak pokus to cele ojebat. Jeden z duvodu, proc (nejen) Cesko je ve srabu. Recko je na tom ještě hur.

 8. čtenář napsal:

  a tomuto bude věřit kdo?
  lidé za kanálem,hmm,tak jo,já jim to přeji,naděje umírá poslední.

  „Dostojte své veřejné povinnosti a informujte HMRC o daňových podvodech. Všichni bychom mohli platit o něco méně, pokud více lidí zaplatí to, co jim zákon určuje.“

  neměla by být alespoň ta druhá věta napsána na férovku?

  „MY,vládnoucí elita bychom mohli utrácet o něco více,pokud ……. a tímto si zvýšit vliv“

  PS: já tedy nemám nic proti boji s daňovými úniky,ale v našem prostředí by měli v prvé řadě ty budoucí „aktivní“ spoluobčany proškolit co je to luxusní auto a jak zjistit že soused má loď a letadlo.
  Aby to nedopadlo tak,že se na finančáku sedřou a budou docházet k výsledkům,že co se leskne po novém laku je luxusní auto,a že mezi majitele letadla a lodě nepatří modeláři.

  Jinak já tedy nevím jak se rozpozná majitel lodě a letadla,asi jeden chodí s plovací vestou a ten druhý s padákem.

  • Qiedo napsal:

   Tak jako každé auto má SPZku, tak i loď a letadlo mají nějakou imatrikulaci. O obém (jsou-li evidována v ČR) mají příslušné úřady přehled. Jsou.li evidovány na přítele Berlusconiho, jsou dohledatelné, jako akcie na majitele, nebo úspory na Kypru. Ale zatím to nikoho z majitelů těch, např.lodí, netrápí. Projděte se v podvečer po nějaké maríně (třeba v Sukošanu) lodě mají vlajku i imatrikulaci. Je to ale zruky.

  • strejda napsal:

   Vy toho opravdu nevíte hodně. Pokud to letadlo a loď nemáte, nemusíte se bát (na chudý lid musí být přísnost) a pokud ho máte a máte k tomu odpovídající příjmy, tak proč ne. Majitel letadla se pozná docela dobře, má ho obvykle na letišti a létá s ním. U lodě je to dost podobné, jen s ní nelétá a nemá ji na letišti. Valná většina takových vlastníků to ráda dává na odiv a tak jsou známi. Řada z nich lodě i letadla půjčuje. Provoz poněkud leze do peněz. To ale jistě víte sám ze své zkušenosti.

   • čtenář napsal:

    děkuji strejdo,že jste mě poučil,já to ale věděl,takže poučení by si zasloužili ti,co stojí za okny,nakukují přes záclonu a z toho smutku,že někdo přijel přelakovaným autem sednou ke stolu a jdou to sepsat.
    Nikoho jiného tyto akce nemohou postihnout,to je jasné jak facka.

    Nehledě na to,že to není žádná novinka,“hlášení“ zde probíhají už celé roky.
    Sám jsem byl na kontrole kvůli udání už dvakrát.

    Jo,a jen upřesnění,vzducholoď bude také na letišti,aby ti „hlásiči“ věděli.

    Co leze do peněz,tak to nevím,nechám se poučit,poslední loď kterou jsem měl zapůjčenou byla dlouhá 4metry a to měl vzal táta na projížďku po řece.

 9. Laco G. mlynář napsal:

  Dasha, článek, jako od profesionálního novináře, fakt dobrý, dnes jsem Vám dal po dlouhé době 5 hbězd.
  Vlk, nezapomněl se otřít o zkratku KSČ. Jen zapomněl dodat, že pokud se kdy hlasovalo v parlamentu ve prospěch předcházení daňovým únikům, vždy byla pro KSČM, ČSSD tak napůl a vždy proti byla a to tvrdě ODS, TOP 09.
  Jó to jsou ty paradoxy a důsledky fóbií z mládí.

  • Šims. napsal:

   Vlk se chtěl otřít o Ortmana, to je nyní všech komunistů král………………….

   • strejda napsal:

    U komunistů tehdy býval kdekdo, i miláček lidu Dlouhý. Bereme-li minulý režim jako totalitní, tak z toho musíme i vyvozovat závěry. Včetně informací o kariéristech, kteří se pak rozprchli do světa.

    • ernest napsal:

     Myslím, že pokud se ten minulý režim dá označit za totalitná, tak to PŘEDEVŠÍM způsobovali ti „BÝVALÍ“ komunisté. Jinak k obsahu článku bych chtěl připomenout, že nedávno v médiích proběhla informace, že nejmenší daně v Anglii platí předevší VELKÉ NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI, kterí ua účelem „optimalizace“ si najímají celé týmy právníků. Takže celá kampaň, zaměřená na občanstvo, se logicky musí minout účinkem. A u nás to nebude jiné.

 10. pepan napsal:

  no úzkoprsí Britové neznaj zlaté české ručičky a fištrón. Díky dobrodiní mediální ikony české pravice, exministra Pospíšila, máme k dispozici „svěřenecké fondy“. Pro nezbytný odklon nespravedlivé vynucovaných daní jakoby stvořené:
  http://www.penize.cz/investice/255357-novinka-s-potencialem-nahradit-anonymni-akcie-sverenske-fondy-brzy-v-cesku

 11. Puck napsal:

  Konstruktéři polistopadového vývoje potřebovali rychle stvořit pracháče. Vzpomínám, jak Klaus brečel, že v Česku nejsou kapitalisti, ani kapitál.
  Nu, a usoudili, že stvořit kapitalistu legálním způsobem, je práce na dlouhé lokty.
  Proto bylo zhasnuto a ponecháno na lidech, kteří z nich budou ti správní kapitalisté. Kteří z nich budou nejbezohlednější, nejtvrdší, nejmazanější, a nejšikovnější v obcházení pravidel, které se dodržují v slušné společnosti.
  Jak pak chceme po těchto lidech, aby platili daně, a dodržovali pravidla ? Bez stejně tvrdého postupu ze strany státu, a ze strany zbytku společnosti, to nepůjde !

 12. Eddie napsal:

  dekuji, ze mne pan Vlk zminil a dokonce v tak vybrane spoíecnosti, nicmene dovoluji se ohradit proti tomu, ze jsem zastance neplaceni. Ja jen trvam na pomeru vykon statu/cena. Jo a golf hraju, nijak zvlast dobre, ale rad .

 13. okolojdoucí napsal:

  Další dobrý článek a nastavené zrcadlo. Kosa seče!

  Co mě nadzvedlo, byla argumentace presumpcí neviny a neférovostí přenášení důkazního břemene v odkazovaném článku na BL. Pořád se to opakuje, přitom jde o matení veřejnosti, a to za zdatné pomoci novinářů. Pokusím se to korigovat alespoň tady.

  Presumpce neviny souvisí se zásadou „in dubio pro reo“. Oboje se týká trestního práva, konkrétně obviněného, u něhož se předpokládá nevina, a je výlučně na státním zástupci, aby jeho vinu prokázal, tj. tíží ho důkazní břemeno. V případě pochybností se tedy uplatní předpoklad neviny. Toto platí i pro trestný čin krácení daně či jinou obdobnou skutkovou podstatu. Daňové správě (u nás i v UK) ale nejde v první řadě o trestněprávní postih toho, kdo krátí daň, a ani jí to nepřísluší. Daňová správa chce daň vyměřit a vybrat, resp. zkontrolovat, zda byla řádně tvrzena a zaplacena samotným daňovým poplatníkem. Dani z příjmů podléhají veškeré příjmy s několika málo výjimkami uvedenými v zákoně. Jestliže má konkrétní osoba rozsáhlejší majetek, je zcela legitimní z pohledu správce daně zjišťovat, zda tomu odpovídají zdaňované příjmy této osoby. Pokud byla obdarována rodinou, měly by výši daru odpovídat zdaňované příjmy takových dárců z rodiny (např. strýčka Vika).

  Teď to důležité. Pokud chce státní moc uvedenou osobu stíhat, odsoudit a potrestat, musí jí prokázat, že ÚMYSLNĚ krátila daň. Ale, pokud chce státní moc vybrat daň z příjmů takové osoby, může zahájit tzv. vytýkací řízení (po novu postup k odstranění pochybností), neboť lze oprávněně pochybovat o řádném odvedení daně z příjmu např. u osoby, která daní ročně částky v řádu stovek tisíc a přitom si vybudovala rodinné sídlo v odhadované ceně 120 mil. Kč, užívá tři automobily v úhrnné pořizovací ceně 6 mil. kč a nakoupila během posledních pár let pozemky v hodnotě dalších cca 20 mil. Kč. Je pak na takové osobě, aby takové pochybnosti odstranila, tj. racionálně vysvětlila, že vše bylo pořízeno z řádně zdaněných příjmů. Nic víc, nic míň. Pokud tak neučiní, může správce daně vyměřit daň z příjmu podle pomůcek. Pozor, nepíšu o majetkových daních, ale o dani z příjmů, za které měl být majetek získán.

  Ten, kdo daně platí, má právo požadovat, aby je platili i ostatní. Jde o elementární rovnost před zákonem. To, že naše státní moc uplatňuje výše uvedené postupy selektivně, popř. vůbec neumí příjmy vedoucí u některých jedinců k nabytí relativně velkých majetků zdanit, a to, že to někomu vadí, nemá primárně se závistí nic společného. Závist jako motiv v konkrétním případě samozřejmě nevylučuji. Zdůrazňuji nakonec, že takový výše naznačený postup by měl být uplatňován systematicky, pouze v případě výrazného nesouladu daněných příjmů a majetkových poměrů a až od určité velikosti majetku. Daňové zákony by k tomu nebylo třeba nějak výrazně měnit, jen by stálo za to, dát po přechodné období možnost všem nezdaněné příjmy zpětně a bez sankcí či s mírnějšími sankcemi dodanit, obdobně jako v Německu, nebo v probíraném UK.

  • Dasha napsal:

   Diky za doplneni. Jen bych chtela zduraznit ze v UK se tato opatreni tykaji kazdeho, kdo ma jakykoliv prijem – tyka se tedy vsech od lidi zneuzivajici socialni davky, pres remeslniky poskytujici sluzby bez faktury/uctenky, lidi s prijmy z pronajmu nemovitosti, schwarzsystem, az po pripady lidi s majetkem v radu milionu vykazujicich zisk v radu statisic. Ja toto povazuju za spravny pristup, zachovava to princip rovnosti pred zakonem bez ohledu na vysi prijmu.

  • Firefly napsal:

   Peníz přece nikdy nepřicházejí bez dokladů. Pocházejí z prodeje cenných papírů osvobozené podle zákona. Přinejhorším se jedná o půjčku od zahraniční společnosti.

   • okolojdoucí napsal:

    Nebuďte takový cynik 🙂

    Ale vlastně máte pravdu, daň z příjmů fyzických osob se u nás efektivně vybírá jen formou záloh nebo srážek. Pro ilustraci poslední uzavřená data za rok 2012: Na dani z příjmů fyzických osob se celkem vybralo 136,3 mld. Kč (mimochodem víc, než na korporátní dani), z toho celých 133 mld. Kč zálohami a srážkami. Jen 3,3 mld. Kč vynesla daň na základě daňových přiznání. Díky takovým statistikám začínám chápat hlubší význam slovního spojení „závislá činnost“ 🙂

   • severočech napsal:

    Holt ale někdy přijdou z prostituce nebo recketeeringu, neníliž pravda?

 14. kočka šklíba napsal:

  Dasho výborný text, okolojdoucí velmi zajímavý příspěvek. Děkuji.

 15. PetrM napsal:

  Protože jsem sám v Londýnské City donedávna pracoval s nadprůměrným příjmem, myslím, že pohu přidat pár poznámek jako někdo, kdo se s britským daňovým přiznáním musel potýkat.

  Můžete mi věřit, že problematika daňových úniků se týká buď těch nejchudších (kde jste placení na ruku v hotovosti a nikde to moc nehlásíte) a nebo těch nejbohatších ve specifických profesích (pilot, tenista, filmový herec) kde netrávíte v UK více než 180 dní v roce a svůj daňový domicil si přeložíte třeba do Monaka nebo na Bahamy. Všichni ostatní normálně zaměstnaní ve větších firmách platí daně docela mastné (40-50 procent v nejvyšší kategorii) a moc se tam podvádět nedá, protože existují záznamy. Takže i ti nenávidění bankéři s extra bonusy odvedou skoro polovinu těch peněz berňáku (pokud žijí trvale v Londýně – pomohlo by jim, pokud by každý týden pendlovali třeba mezi Londýnem a New Yorkem, ale to není dlouhodobá strategie).

  Prostě v dnešní době, kdy stále více transakcí probíhá bezhotovostně a platy chodí ne v obálce ale převodem, je dost obtížné tohle zatajit. Ba ne přátelé, největší daňové úniky dnes nedělají extra placení zaměstnanci bank, ale firmy nebo jednotlivci schovaní za soukromé trusty.

  Každý v UK zná případ Starbucks, která prodává (se ziskem) kafe za miliardy dolarů, ale přes pražírnu kávy ve Švýcarsku a „mrtvou schránku“ v Irsku vyvádí peníze tak šikovně, že v UK odvedla jenom drobky pár milionů na daních. Tady leží ty největší daňové úniky, protože nadnárodní firmy nechtějí platit nízké daně, ony nechtějí platit daně žádné, takže sazba 19% v jedné a 15% v druhé zemi je pro ně irelevantní, protože holding na Kajmanských ostrovech platí 0%. Proč si myslíte, že všechny nadnárodní firmy tak zbožňují volný obchod a volný pohyb kapitálu – přesně pro tyhle možnosti, kdy peníze investované v Evropě patří entitě v Jersey, Bahamách, Singapuru atd a zisk se daní tam.

  U jednotlivců s trusty jde o podobné triky jako české OSVČ nebo s.r.o. – využívat možností firemních odpisů a majetek využívat k soukromým účelům.

  Abych to shrnul, honit ty nejchudší imigranty v šedé zóně nebo dávat za příklad pár tenistů a muzikantů a zvýšit maximální sazbu daně fyzických osob státní kasu nenaplní, to by totiž chtělo přestat se klanět zlatému teleti „volného pohybu kapitálu a daňových domicilů firem“ a na to jsou všechny evropské parlamenty moc dobře prolobované.

  • kočka šklíba napsal:

   Zajímavé doplnění a , i když nejsem žádný odborník, myslím, že jste vystihl přesně, kde je zakopaný pes. V daňových rájích.

   • Eddie napsal:

    A tak to zustane, protoze co ma i ten nejvetsi socialista radeji nez socialismus ? No prece penize.

    • kočka šklíba napsal:

     Vy jste „socialista“ ? Že tak dobře víte co mají „socialisti“ nejraději ;). Samozřejmě, nepochybuji, že „kapitalisti“ (nálepkuji podle vás) mají nejraději pilnou práci (samozřejmě výhradně svou vlastní, ne cizí na ně vydělávající) a na penězích jim vůbec, ale vůbec, nezáleží. Altruisté každým coulem :D. Máte to hodně jednoduché, že?

    • Fagan napsal:

     Maminku:-)))))

   • Firefly napsal:

    Nemusí se jednat o daňové ráje. Naopak, bijí do očí.

    Spousta zemí má svoje specifika. Jde jen o to je poznat a vhodně zkombinovat.

  • Dasha napsal:

   Souhlasim s vami, ze pouze tato opatreni statni kasu nenaplni a ten problem lezi v danovych rajich a volnem obehu kapitalu. Ale urcite to minimalne zvysilo povedomi lidi, zvedlo moralku platcu dani a koneckoncu nejake dodatecne danove prijmy z toho taky plynou.
   Obrovsky rozdil mezi CR a UK je v tom, ze zatimco v UK opravdu vetsina lidi dane plati jak maji, v CR je to prave naopak. Podobna opatreni jsou v CR treba jako sul

  • Fagan napsal:

   Ano, máte pravdu, píšu níže něco podobného, že se to týká chudáků živnostníků a pak těch, co mají zisky obvykle v desítkách milionů kč ročně a výše. Ovšem pletete do toho daň z příjmu fyzických osob. To tam nepatří, protože zaměstnanec, platí daně povinně a nemá z principu žádné jiné nákladové položky mimo možnosti si odečíst životní pojištění, penzijní připojištění, či úroky z hypotéky. Ani nejde o to, mít progresivní daň. Ta se opět týká (byť těch bohatých) zaměstnanců. A těch opravdu bohatých je dost málo, ale i malí podnikatelé mohou mít plat (= zisk firmy) jednotky milionů ročně, který být to jejich oficiální „mzda“ pak by zdaňovaly těmi 40-50%, ale oni to mají jako firemní zisk (ze kterého se pak dají vyvádět dividendy dalším „spřízněným“ osobám atd.)

   Takže bavme se podnikatelích, majitelích firem, či aktiv (nemovitostí, cenných papírů), kteří právě svůj zisk minimalizují a platí nízké daně bud zcela legálně v daném státu, anebo offshorují v nějakém daňovém ráji. Vynecháme-li daňové ráje, pak prostě ten, kdo dokáže namísto zaplacení daně, nakoupit na fimu nějakou aspoň trochu potřebnou a pro osobní potřebu využitelnou nákladovou položku, tak ten prostě ušetřil na daních, udělal na stát dlouhý nos a má i od auditora potvrzeno – že je cthodný podnikatel, co nakonec zaplatil daň státem předepsanou, třeba korporátních 22%, ale u něj je, to co je moc důležitý daňový terminus technicus – „efektivní“ zdanění – (vztaženo k původně vykazatelné výši zisku bez naakumulovaných dodatečných nákladů) takže „efektivní“ zdanění u něj třeba jen 5-10%!

   Podnikatelé si nevyplácejí takové platy, které by podléhaly vysoké progresivní dani z příjmu fyzických osob, ale používají firemní peníze resp. peníze lidí pracujících na živnost jako jsou herci, sportovci, mediální celebrity atd. jako svůj disponibilní příjem, oproti zaměstnancům, kteří ji jako“mzdu“ mají oficiálně definovany svoji závislou činností = pracovním poměrem.

   • PetrM napsal:

    Souhlasím s Vaší poznámkou, že jsem nejasně odlišil problematiku fyzických osob – zaměstnanců a podnikatelů – majitelů firem. Bylo to zapříčiněno tím, že speciálně v UK se v době po finační krizi považuje přeplácený bankéř s bonusy za příčinu všeho zla a všichni si myslí, jak ten nemravný bonus převádi někam do Karibiku. Záslužnost práce bankéřů a morálnost jejich odměny si netroufám hodnotit, ale chtěl jsem poukázat na to, že i super placený bankéř obratem polovinu toho bonusu pošle státu, přesně proto, že je pouze zaměstnanec banky a možnosti optimalizace jeho daňového základu (krom různých odpočtů na děti a hypotéku) jsou minimální.

    Asi se shodneme i na tom, že flexibilita korporace je nesrovnatelná s fyzickou osobou – zaměstnancem. Zaměstnanci mnohde automaticky strhává daň zaměstnavatel z jasně daného základu, automaticky platí DPH při koupi čehokoliv atd. Korporace může měnit daňový domicil, investicemi snižovat daňový základ, operovat s odpisy a mnoho dalších.

    Pokud by zaměstnanec platil daně jako korporace, měl by třeba mít právo odečíst od svého základu daně všechny náklady na dopravu do práce, ošacení používané v práci, stravování své osoby (nutné náklady pro zachování pracovní výkonnosti), proporční část nájmu ( ekvivalent skladiště u firmy), odepsat si postupně všechny náklady na studium na VŠ, náklady na marketing (osobní prezentaci), oslavu narozenin (= firemní večírek), fitcentrum, lékařské prohlídky a nakonec ještě berňáku oznámit, že přestože trvale pracuje v Brně, hodlá danit třeba v Lucemburku, protože je to výhodnější. Pro jednoduchost neuvažuji zdravotní a sociální pojištění, ale opravdu pouze daň z příjmu.

    Výše uvedené je samozřejmě karikatura, kterou nechci nikde prosazovat (i když při zaměstnání ve Francii mi zaměstnavatel dotoval polovinu šalinkarty a druhou polovinu odečítal z daní – to není vtip), ale jenom poukaz na to, že fyzické a právnické osoby hrají podle zcela jiných pravidel, kde rozdílná sazba daně je ten nejmenší rozdíl. Bohužel, zaměstnaci z toho vždycky vyjdou hůře, protože jako jasně lokalizovaná individuální jednotka s většinou jediným zdrojem příjmu, jsou tou pověstnou ovečkou nebo oslíkem, která se nejsnáze holí a nejvíce otřásá.

    • PetrM napsal:

     Nejtriviálnější a nejprimitivnější příklad výše uvedeného je proslavený Švarc systém, kdy si každý zaměstnanec stvořil svoji jednomužnou „korporaci“ neboli OSVČ. Dalším stupněm by bylo, kdyby si každá taková OSVČ stvořila trust nebo s.r.o. třeba na Kypru. Opět, to je pouze příklad, nikoli návrh na konkrétní daňovou optimalizaci.

    • Fagan napsal:

     Naprostý souhlas, nakonec i to, co lze obecně považovat za karikaturu, jak jste přesně popsal, bych nakonec (některé vámi jmenované položky určitě:-) rád viděl jako opravdu možné rozšíření odpočitatelných položek ze základu daně pro fyzické osoby (zaměstnance), nad to minimum, co dnes máme, aby ti, co řekněme investují do svého vlastního rozvoje, aby pak měli šanci dosáhnout na vyšší mzdu, a tím tak za svůj pot „mít tu čest“ ve prospěch těch, co nic takového nedělají, platit vyšší daně. Jinak solidaritu jistě uznávám a nebyl bych ani proti rozumné progresi, ale jak se říká „s mírou“.

     Zatím příjemný večer.

 16. Tacit napsal:

  Ač se nepovažuji za pravičáka, tak s tímhle mám velký problém. Možná ne s tím opatřením, ale s jeho aplikací.
  20 let se tu otázka nezdaněného majetku, lépe řečeno podezření s daňových úniků, jejichž výsledkěm může být nadprůměrný (=podezřelý) majetek, bohatství – nijak zvlášť neřešila. Nebo ještě jinak řečeno, systémové nástroje zcela nefungovaly a stále nefungují (např. Trestní zákoník, §240, který posuzuje krácení daně jako trestný čin pouze s nepodmíněnými sazbami od 6-ti měsíců výše), protože ani trest natvrdo není dostatečným mementem, neboť (a to je můj subjektivní názor), tento zákon u nás není řádně naplňován, pachatelé si z něj nic moc nedělají a proto jsou tu daňové úniky zcela běžné.
  (Připomínám např. Švédsko, kde i neúmyslná chyba v daňovém přiznání směrem dolů je trestný čin a jdete sedět na půl roku bez milosti! Ale to je pro nás scifi.)
  Takže teď po 20-ti letech, co s tím?! Berňák tyhle případy řeší pouze na udání. Nemá nástroje na to, aby obcházel sídla bohatých a kontroloval jim majetek. Finanční policie se tu občas ruší, občas obnovuje a žádné systémové nástroje pro odhalování si zatím nevybudovala (třeba SW analytické aplikace pro určování podezření z daňových úniků na základě statistických analýz daňových přiznání). S majetkovými přiznáními mám taky problém, protože vím, jak se u nás nakládá s citlivými údaji a k jakým rukou by se informace o tom, co mám doma, dostaly.
  A v neposlední řadě je možné získat majetek (typu dům, auto, drahé předměty) i nezdanitelnou formou, např. darem od příbuzného.
  Ale teď to hlavní – značná část bohatých (s možným daňovým únikem) a tím i jejich majetek vznikl v době Klausova zhasnutí světel při privatizaci – a to se teď dá sotva dokazovat a stíhat, nebo velice, velice obtížně.

  • strejda napsal:

   V leččem se mýlíte. Majetek od příbuzného znamená jen, že je nutné se ptát příbuzného jak příjmy vedoucí k jeho nabytí ho zdanil. Jak je získal je z tohoto hlediska irelevantní. Podobné je to i s Klausovým zhasnutím světel. Vše se dá dohledat. Jedná se především o dodanění, nikoli o trestnou činnost, kterou je nutné dokázat. A tak má stát mnoho možností, jen to musí chtít. A od toho tu máme politiky a vlády.
   Jde opravdu jen a jen o politickou vůli a také o přežití. Jen zdravá a plně funkční společnost má šanci na existenci.

   • Tacit napsal:

    Přečtěte si můj příspěvek pečlivěji. O zdanění daru jsem psal vzhledem k obdarovanému, nic víc. A s tím zhasnutím, vaše přesvědčení, že vše se dá dohledat, na základě vlastních zkušenost moc nesdílím. Např. zákonná doba pro archivaci účetních i daňových dokladů je 10 let. Ani berňák za tuto hranici většinou nejde (pokud se nejedná o dlouhodobě řešený, nebo soudní případ).
    S dodaněním i ostatním souhlas.

 17. Jos napsal:

  Článek je to dobrý. A plně odpovídá tomu co jsem o britském daňovém systému slyšel od svých britských známých. Co je úplně špatně je titulek. Závist je to, co se snaží různí zbohatlící, podvodníci a obecně pravice přišít ostatním, aby vytvořili psychologický tlak a donutili veřejnost de facto ke spolupráci na tom, co oni nazývají chytrostí, ve skutečnosti na svinstvech, různých habaďůrách a trestných činech. Nevidím jediný důvod, proč by měla veřejnost s podvodníky kooperovat a doplácet za ně chybějící daně. Ta správná vlastnost, která patří do titulků se nazývá hrabivost.

  Dodám odkaz na jeden starší článek http://blisty.cz/art/51677.html
  Docela dobře a zasvěceně rozebírá, jak špatně a nespravedlivě je nastaveno v tomto státě daňové břemeno. Na příklad část o automobilech je zajímavá.

 18. Fagan napsal:

  Dobré téma!
  Je jasné, že daňové úniky jsou trestný čin a že by měl stát vyčlenit v rámci finančních úřadů orgán „finanční policie“ která by hlídala a prověřovala podezřelé subjekty, které buď neplatí daně a jsou přitom „řádní“ podnikatelé, vyhledávala ty subjekty, které se zabývají praním špinavých peněz, pocházejících z trestné činnosti.

  Možnost daňových úniků ovšem se netýká až tak „bohatých“ firem (či jejich majitelů), ale v naší zemi především nižší střední trřídy, OSVČ a menších firem, rodinných podniků, jedná se především o segmenty služeb, nákupu zboží za účelem dalšího prodeje a stavebnictví.

  Vyhledávání u jednotlivců, co vykazují nízké („nízké“ na to, aby si mohli pořídit drahý vůz, vilu s bazeném anebo zlato a diamanty) je sice správná metodika, ovšem ty položky jako členství v golfovém klubu, nebo yacht clubu a vlastnictví bežné jachty, je dosti směšné, protože (at se na mě ti s podprůměrným platem nezlobí) vcelku „běžný“ standard u řekněte horních 15-20% lidí. Golf hraje dnes více lidí než pink-pong, 10 let stará jachta typu Bavaria 30-35 stojí to co u nás nový VW Passat s plnou výbavou. A ten má kdekdo. Vyloženě drahých motorových jachet typu Azimut či Atlantis zase tolik není.

  Ty co opravdu chtějí své nepřiznané peníze nějak zúročit, ví dobře, že koupit si za ně auto či vilu je hloupost, protože jsou takto registrováni a dohledatelní. Navíc auto není věc trvalé hodnoty, právě naopak, vila sice je, ale je na ráně a viditelná, zapsaná na katastru. Takže do čeho se investuje nejen z peněz pocházejících z daňových úniků, ale i legálního zisku?

  Do umění, starožitností, drahých kamenů, sbírek všeho možného od známých osobností a světových celebrit – všechny ty aukce v Sotheby´s anebo Christie´s, draží díky prostředníkům svým klientům cenné předměty zcela anonymně. Nežijeme v době dřevního postkomunistického kapitalismu, kdy každý (i kdo daňově neunikal ) kupoval Ferrari nebo vilu na Kanárech, aby to dával veřejně na odiv. Ne, dnes se ti ze svých mazlíčků Rembrandtíčků, šatů Maryl Monroe či sady golfových holí Franka Sinatry teší doma, anonymně za umělými přepážkami svých sklepů v tajných depozitářích.

  Navíc dnes kupovat drahé a luxusní věci nepravidelné spotřeby, se dnes nekupují (ono se toho u lidí s finančním myšlením a znalostmi jak lze efektivně ušetřit právě optimalizací daňového základu ví, že kupovat je nevýhodné a právě dohledatelné, lepší je si věci „pronajímat“).

  Tím se dostávám k zásadnímu nedostatku článku. A tím je fakt, že za stavu, kdy existuje tak NEPŘEBERNÉ množství legálního „unikaní“ kterému se říká daňová optimalizace, včetně offshoringu do tzv. daňových rájů v rámci zón volného obchodu (a my žijeme v té největší na světě) jménem Evropská Unie, pak opravdu páchat trestný čin daňového úniku, bude dělat jen hlupák, resp. spíše chudák hospodský, instalatér či trhovec. Tomu nakonec nic jiného ani nezbývá a pomáhá mu v tom velmi ochotně jeho sociální soukmenovec z řad běžného plebsu, kdy na otázku: „ A bez účtenky by to nebylo levnější?“ se sám stává iniciátorem daňového úniku. Ale ten není o drahých autech a vilách. Ten je o více penězích na běžné živobytí.

  Teď bych se rád věnoval tomu, na co jsem chtěl hlavně reagovat. Jelikož se pohybuji v ekonomické sféře poradenství a optimalizace nákladů a posilování vlastní firemní konkurenceschopnosti ohledně technologií a inovací – pak bych rád nakonec řekl zásadní věc, která placení daní dost zásadně komplikuje, pakliže by měla platit ona levicová idea (jak správně píše vlk, konzervativci nejen v Británii, ale snad ještě „konzervativnější“ Tea Partyovci v USA říkají, že po vlastizradě je neplacení daní druhým nejzávažnějším přečinem proti státu a společnosti), idea, že kdo je bohatší by měl platit daně větším dílem. Takže je jasné, že konzervativci jistě nehájí daňové úniky, ale zcela legální politikum, malý a úsporný stát, nekecající lidem do života a nezatěžující ekonomicky aktivní a kreativní lidi „daní z úspěchu“, to jistě ano a je to zásadní, legitimně postavené společenské téma proti stranám socialistickým (pojmy levice a pravice je v postmoderní, postindustriální, informační společnosti, atavismus, který spíše zamlžuje podstatu cílů, které jednotlivé společenské skupiny mají a jak je akcentují)

  Takže jak jsou na tom ekonomicky nejvýkonnější státy, které vedou co se HDP per capita týče, s výběrem daní, tedy především korporátních a pak především z kapitálových výnosů, protože o ty jd, co se týče daňových úniků nejvíce?

  Minimálně 3 země ze světově nejhohatších zemí, co jsou v rámci EU k dispozici coby legální daňový domicil (EU coby zóna volného obchodu je postavena na svobodném pohybu – to slovo pohyb je moc důležité – kapitálu, zboží a osob). Což znamená, že firma mající sídlo v kterékoli zemi EU může mít „provozovnu“ v jakékoli jiné zemi EU, aniž by tam musela mít sídlo či dceřinou společnost. Takže provozovat podnik v Česku a mít sídlo v Lucembursku a platit tam daně, je naprosto v souladu s principem a nosnou ideu EU.

  Kdo jsou tedy daňové ráje a zároveň nejbohatší země EU i světa? Nizozemsko, Lucembursko, Švýcarsko (nečlen, ale asociovaná země s EU) a za daňový ráj, se považuje v oblasti zdanění kapitálových výnosů a dividend považováno i pro nás „socialistické“ Dánsko. Dánsko, které neplatí tu nejvyšší podnikatelskou daň, které říkáme v Česku, „sociální pojištění“ vůbec – a platí si ji CELOU sám zaměstnanec, a kterou u nás máme s Francií nejvyšší na celém světě. Co se píše o Dánsku, ohledně zdanění kapitálových výnosů?

  ****
  Dánsko
  Charakteristika dostupných daňových úlev
  Dividendy obdržené dánskou společností jsou osvobozené od zdanění, a to bez ohledu na formu zdanění dceřiné společnosti, která tyto dividendy vyplácí, jestliže dánská mateřská společnost vlastní alespoň 25 % akciového kapitálu dceřiné společnosti. Dánská společnost by měla držet tento podíl po dobu minimálně jednoho roku (není-li tento požadavek splněn, pak 66 % obdržených dividend se zdaní sazbou 32 %).

  Od 1. ledna 1999 zrušilo Dánsko srážkové daně z dividend placených zahraniční mateřské společnosti, která drží v dánské holdingové společnosti větší než čtvrtinový podíl po dobu delší než jeden rok.
  Cesta dividend z ČR vypadá následovně: v ČR se uplatní srážková daň 15 %; v Dánsku jsou dividendy v případě větší než 25% účasti na české společnosti osvobozené od zdanění; jestliže offshore společnost – konečný vlastník dividend – drží v dánské holdingové společnosti alespoň 25 % akcií, pak při převodu z Dánska se na dividendy nevztahuje žádná srážková daň.

  ****
  Takže jak závěrem? Ti, co skutečně nechtějí platit daně, a jsou, jak zaznělo jako gag v jednom filmu „až nechutně bohatí“, tak ti neplatí daně zcela legálně! A uvědomuje si to i ona „levice“, že vyhnat je ze země větší daní by zemi více uškodilo než prospělo, protože i oni při zaměstnávání dobře placených „kravaťáků“ platí pronájmy, pozemky, nakupují kancelářskou techniku a tam zaměstnaní lidé tam pak i utrácejí za ten golf a pronájem jachet zaparkovaných v marinách v okolí Öresundu.

  • Eddie napsal:

   Takhle dobre bych to nikdy nerekl, stalo by to za samostatny clanek.

  • Rošádek napsal:

   Problém je ovšem v tom, že na daňové ráje v rámci EU už je dnes vyvíjen obrovský tlak, aby „se zařadily“. Jejich postavení v rámci EU je trvale neudržitelné.

  • Ahele napsal:

   A co Kypr? Proč dopadl, jak dopadl?

   • Fagan napsal:

    Ze dvou důvodů, prvním byly státní výdaje v době, kdy obecně byla hospodářská krize nejvíce dopadající na ekonomiky nemající vlastní výrobní potenciál ve stabilizovaném segmentu zboží permanentní koupěschopné poptávky a vývozní potenciál tyto komodity vvážet (v době krize relativně pořád slušně rostoucí východoasijské trhy, do Indie či Jižní Ameriky) a dosažení vnitřní zadluženosti země, které už krizí zasažené banky nedokázaly (resp. nechtěly) pomocí dluhopisů sanovat. A pak hlavně vlastní toxické bankovní úvěry, kdy kyperské banky hojně úvěrovaly své řecké soukmenovce, kteří byli v té době už pod kuratelou tzv. „Trojky“. Klasika jako jinak u zdravé, exportně orientované ekonomiky typu Irska, kdy vláda přijala garance za bankovní úvěry.

    Je smutný, že na Kypru přišlo o úspory pár tisíc slušných lidí, slušných místních podnikatelů, ale hlavním postiženým byli ti, co si tam ulívali prachy z postkomunistických států bývalé SSSR a ti, co je tam měli ne zrovna z legální činnosti, protože banky na Kypru udržovaly i větší míry anonymity pro případný hledání peněz poiicajty či berňáky z dalších evropských zemí. Podobně na tom byly lichtensteinské banky, kde musel někdo na zakázku (asi německého berňáku) nechal nějakým podplaceným insiderem zcizit data o vkladech firem, které by oficiální cestou úřady nezískaly.

    • Rošádek napsal:

     „Podobně na tom byly lichtensteinské banky, kde musel někdo na zakázku (asi německého berňáku) nechal nějakým podplaceným insiderem zcizit data o vkladech firem, které by oficiální cestou úřady nezískaly.“

     Skvělé 🙂

  • Věra Říhová napsal:

   Taky jsem si početla, díky, v mezinárodních daních plavu, ale takhle hezky lidsky jsem to ještě nikde nečetla.

 19. Rošádek napsal:

  Dasha píše:
  „V případech, že se občané a firmy rozhodnou, že nevyužijí této šance uvést věci na pravou míru, má daňová správa právo využít veškeré informace a prostředky, které shromáždí o daňových poplatnících v době před a během kampaně, včetně spolupráce s orgány trestních i civilních řízení, registrů automobilů a nemovitostí, skrytých kamer a mobilních vyšetřovacích skupin, sledování komunikačních sítí, prověřování bankovních účtů a informací poskytnutých třetí osobou.“

  Tomu lze jenom zatleskat. Jen houšť a větší kapky. Jenom připomenu známou zkušenost z Německa, kde probíhá velké tažení proti daňovým únikářům, a jsou zveřejňována jména různých prominentů, u kterých „spadla klec“. Finanční úřady dokonce „nelegálně“ nakupují od švýcarských bankovních úředníků cédéčka s údaji o německých daňových únikářích. Těm bankovním úředníkům za to sice hrozí vyhazov z práce, když by zase na ně přišel jejich zaměstnavatel, ale oni to riskují, a důležité je, že únikáři už se nemohou na nic spolehnout, a mohou se jenom divit, kam ten svět spěje 🙂

 20. kočka šklíba napsal:

  Eddie napsal:
  Únor 13, 2014 v 11.32
  Ja si nestezuji, to Vas to zere. Ja mam praci rad 🙂

  Vždyt to píši ne? :D. To bylo obsahem druhé půlky mého sdělení ;). Fascinuje mě jak vy dobře víte co mají ostatní rádi a co je žere, že by křišťálová koule? Živíte se jako kartářka nebo psychiatr?

  • Eddie napsal:

   ne, tohle byl citat z filmu Pupendo prosim. A staci si cist co sem pisete, Vas tohle zere a hodne, proc to nepriznat ? Na tom neni nic spatnyho.

   • kočka šklíba napsal:

    Nevím proč by mě mělo žrát, že někoho s nickem Eddie baví jeho práce, mě moje práce také baví. Vzhledem k vašim, zřejmě zázračným schopnostem, byste to měl přece poznat. Ale na rozdíl od vás, já se , stejně jako většina zde diskutujících, domnívám, že by také všichni měli dodržovat zákony a stát by měl usilovat a zajistit, aby byly jak daňové zákony, tak jejich vymáhání co nejspravedlivější a nejefektivnější.. Tzn. snažit se omezit daňové úniky, i tzv. daňové optimalizace a úniky miliard do daňových rájů.
    Takže ano, žere mě nespravedlnost a daňová kriminalita, to máte pravdu, ale to jste ještě neodhalil, vážený psychiatře.

 21. Ruda51 napsal:

  Dasho díky, hezky napsané, 5*, souhlas. Golf miluji, často hraji, považuji přiznání k majetku resp. zpětné prověření daní jako chválihodné. Pamatujete např., když Kočárník přiznání k majetku striktně odmítal? Pro mne jasný signál, samozřejmě by bylo fajn, když sáhnou na politiky, lobisty a další zloděje. Při posledních volbách do parlamentu při TV diskusi mne šokoval komunistický kandidát (myslím, že Grospič?, ale vůbec si jménem nejsem jist), když velmi opatrně odpovídal na otázku, zavedení evidenčních pokladen, musí se to v parlamentu důkladně prodiskutovat :-). Jsem velký pesimista ve věci zavedení opatřením proti úniku daní, resp. jakékoli regulace či opatření státu v jiných věcech, diskutovat o tom můžeme, můj názor je jasný. Např. nesnáším, když se někdo chlubí, kolik přispívá na charitu a přitom neplatí daně? Přiznám se, když budu mít např. restauraci, tak budu proti evidenčním pokladnám :-). Takže jsem vlastně jako oni, jak z toho ven? Nevím. Když stát všechny chválihodné opatření zavede, budou fungovat, většina lidí se bude chovat poctivě, nemohl vlastně fungovat i ten socík? To berte jako vtip.

 22. Laco G. mlynář napsal:

  Škoda Transportation přišla o zakázku, tramvaje do Budapešti dodají Španělé

  Maďaři nabídku Škody dlouhodobě odmítají akceptovat s tím, že firma věrohodně nedoložila svou vlastnickou strukturu. Dopravní podnik českou společnost z tendru vyloučil kvůli jejímu „neprůhlednému offshore pozadí“. Škoda se proti tomuto tvrzení opakovaně a neúspěšně bránila. Více na: zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/skoda-transportation-prisla-o-zakazku-tramvaje-do-budapesti-dodaji-spanele-1049520#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

  V Maďarsku to jde zatočit s vyčůránky, u nás ne, smlouva s Pražským dopravním podnikem na totéž nevypověditelná.

  Prostě když se chce, tak to jde, když se nechce, tak to nejde.

 23. Eddie napsal:

  Samozrejme, ze socik fungovat muze, dokonce i komunismus, muze fungovat cokoliv, co neni proti prirodnim zakonum. Jenze lidi to tak nechteji, no.

  • ernest napsal:

   Jde o to KDO to nechce a KOLIK je těch. kteří to nechtějí. Myslím si, že počet těch, kteří to nechtějí se znatelně zmenšuje.

  • Fagan napsal:

   no, ten komunismus zrovna je proti přírodním zákonům:-). I když člověk je dokáže svojí vůlí překonat. Sebeobětováním své individuality danou na oltář klanu, smečce, eh co to říkám, společnosti:-)

   Nakonec, že to jde a že se jedná o vrchol demokracie, navíc v lůně „nejreakčnějšího“ kapitalismu, tedy v USA, dokazují chráněné rezervace Amishů a Huterritů. Řízené hospodářství, rady starších ala Státní plánovací komise, a povinné množení se, někdy mi přijde (i když oni vlastně mají tyrolsko-bavorácké kořeny o:) jako zá Ády v Německu, kdy mladí, perspektivní hoši, s vysokým IQ a nádhernou svalovou kulturou těla, si oblečení v rouše Adamově odváděly lepé, kypré, copaté blondýnky do rozmnožovací koje, aby tam splnili svoji povinnost vůči „společnosti“…heh:-)

   Berte to jako poněkud kousavě ironickou poznámku, která určitě toleruje jinakost i tu podle mně dogmaticky konzervativní, důsledně tradicionalistickou a bigotně ideologickou….Nakonec chtěl bych něco podobného jako mají možnost pěstovat ultrakonzervativci v USA, praktikovat vypjatí libertariánové třeba v Rusku:-).

  • Janika napsal:

   Eddie, já nejsem člověk :-)?

   • Fagan napsal:

    Zatím jste to nijak neprokázala, takže možná jste možná, nejste:-)

    • kočka šklíba napsal:

     Že je Janika člověk je se skoro 100% jistotou prokazatelné, v tomto prostoru však nepovolené. Nicméně tvrzení zdejšího věštce, který tak dobře ví, co kdo má rád, co koho štve a co chce, je nesmysl. I kdyby na světě existovali jen dva lidé, co „socik“ chtějí, je již nepravdivé, když už si tu hrajeme se slovíčky ;).

     • Fagan napsal:

      máte pravdu, necháme toho, já si jen myslím, že Eddieho věta že komunismus lidé nechtějí, je formálně platná. protože kdyby ho nadkritické množství ,lidí repretentující v demokracii kvalifikovanou většinu chtělo, už bychom ho měli.:-). To že si ho snad přeje paní Janika nijak nepopírá fakt, že většina lidí si myslí něco jiného, a replika „ale já ho chci“ na smyslu Eddieho výroku nic nemění..

     • Janika napsal:

      Čím dál tím líp. Takže podle Fagana platí, že co si přeje většina lidí, to je. Většina lidí si zcela jistě přeje mír. Tak proč není?

     • Firefly napsal:

      Je zřejmé, že ideání by byla koexistence dvou systémů. Kdy by měl každý na výběr, jaký svět chce – a nijak by ho neovlivňovaly problémy druhého světa.

      Virtuálnho už je toho hodně, ale tohle ještě neumíme. Zbýva než rozdělit Čechy a Moravu, Vysočina se bude přelévat…

     • Fagan napsal:

      A on není? Asi žijete v jiné zemi než já a je zbytečné vést mimoběžnou diskusi…

     • Janika napsal:

      Tak u Vás na dvorku možná mír je, Fagane. Ale jinak na planetě, na které oba žijeme, neustále zuří války.

     • Firefly napsal:

      Podle všeho melu nesmysly. Žádné izolované světy. I muj svět potřenuje Janiky.

      Janiky, které se nechají zaměstnat u firem, které na ní zbohatnou. U lidí, kteří na níc zbohatnou.

      A ty přece potřebuju já 🙂

     • Fagan napsal:

      Jestliže v převážné většině zemí probíhají občanské války, tak už z logiky takového označení, si je lidé co se jich účastní s cílem násilně potlačit názor svých oponentů, a to na obou stranách konfliktu, patrně přejí. To, že si vy z tepla vašeho domova přejete aby se tisíce km daleko od vás neválčilo, pak je jistě chvályhodné, ale to asi vypovídá málo o tom, co si přejí přímí účastníci toho konfliktu.

      Když odhlédnu od současnosti, tak kupříkladu občanskou válku amerických osad za nezávislost v novodobých Spojených státech, si ji právě ti vzbouření osadnící proti ultačovatelské roli Britů přáli, stejně jako si pak přáli válku ti, kteří bojovali proti Jihu za zrušení otroctví. Tedy přáli si ji potud, pokud zjistili, že demokratickými prostředky se nadvlády Britů a poté zrušení otroctví, nedoberou. Já žít v té době (a nevím jak vy, možná vy byste zůstávala pasivní), pak bych si ji v takovýchto případech, přál také.

     • Janika napsal:

      „Jestliže v převážné většině zemí probíhají občanské války, tak už z logiky takového označení, si je lidé co se jich účastní s cílem násilně potlačit názor svých oponentů, a to na obou stranách konfliktu, patrně přejí.“

      No to jsem se zase zapletla s idiotem, fujtajbl…

     • Fagan napsal:

      Myslím, že tento váš „argument“ především vypovídá o tom, kdo jej použije, než o tom, vůči komu je použit. Potěšení je v tomto případě na mé straně.

 24. XY napsal:

  Nemám nejmenší problém se základní tezí článku; je to stále jedna píseň – stejně jako mne každý černý pasažér okrádá své spolucestující, tak každý daňový „optimalizátor“ okrádá své spoluobčany. Přes to nejede vlak.

    • Šims. napsal:

     Tak to budou odeesmani křičet, nějak se to na hrne, nebudou vědět ani koho mají hájit dříve a asi to nebude všem dnům konec. Však včera Marek benda vypadal při brífinku ODS, jak chycený na hruškách a večer v ČT24 – to už se nedalo nějak ani na něj dívat. Úpěnlivě se chytal ministryně spravedlnosti, že tu Benešové vyhlášku o zastupitelství smázne ze světa a ona naopak potvrdila, že se do toho nebude plést. Ona předvedla právnický majstrštyk, Mareček pak spadlou čelist.

    • XY napsal:

     Jistě, i tohle vypadá jako krok správným směrem, ale k rozsudku bude ještě dlouhá, předlouhá cesta.

     • Tacit napsal:

      Jsem zvědavý, jestli mu soudce napaří útěkovou vazbu.
      Bydlí v Monaku, ale např. ve srovnání s Rathem má lepší možnost zmizet okamžitě a kamkoli.

     • XY napsal:

      Doufejme, že to, co na toho pána mají, bude na tu vazbu stačit. Nojo, jsme my to ale čeští závistici… 😉

  • Věra Říhová napsal:

   K daním se nebudu vyjadřovat, neboť jsou tady znalejší a zkušenější, ale vrátím se k začátku článku o závisti. Myslím si, že porevoluční nájezd zlodějů a kšeftařů byl takovým šokovým útokem pro mravnější občany, že by se dal snadno přirovnat k nočnímu příjezdu tanků spojeneckých vojsk nebo k obsazení Sudet německými vojsky, ovšem s tím, že stejně jako v padesátých letech došlo k útoku spoluobčanů na spoluobčany. Nemluvím o druhu války, ale o skupinovém šoku a bezmocnosti občanů.

   Jako dítě jsem naslouchala vyprávění starých lidí o válce a o padesátých letech a pamatuji si, jak mluvili o šoku ze zjištění, že vedeme občanskou válku mezi sebou. Pořád nemohli pochopit, jak někdo může napadnout své vlastní lidi, jak může okrádat a zabíjet ve vlastní zemi, kde nevládne šlechta ani církev. A to ještě netušili, že přijdou roky, kdy se budou bát příbuzní mezi sebou.

   Václav Klaus je pro mě vlastizrádce a terorista ve vlastní zemi stejně jako Gottwald a doufám, že jeho skutky budoucnost po zásluze „ocení“. Já na to nikdy nezapomenu, jak najednou z ničeho nic začali ředitelé, náměstci, vedoucí, předsedové a mnozí mistři ve výrobě, bez ohledu na členství v KSČ, rozkrádat továrny i s příslušenstvím v rámci 1.vlny privatizace. Opravdu jsme byli v šoku, jak je možné, že si to mohou dovolit a nikdo je nemůže zastavit. Televize a noviny byly plné výkřiků o ZÁVISTI neschopných vůči chytrým a úspěšným. Když jsem se jednou zeptala náměstka našeho oddělení, jestli se nebojí, že ho zavřou, vysmál se mi a odpověděl větou, kterou si dodnes doslova pamatuji : „Tak nezáviďte a nakraďte si taky ! Vždyť to Klaus dovolil, co si dnes nakradete, to už vám nikdy nikdo nevezme!“

   Nevěřila jsem tomu ještě hodně dlouho. Když jsem se stala členkou DEU ještě za paní Hromádkové, na sněmu jsem diskutovala s ostatními o tom, co bude, až vlčí smečka (promiňte, vlku) všechno rozkrade. Shodli jsme se na postupu :
   1. budou okrádat a ždímat bezmocné občany až na smrt stejně jako to dělala šlechta, církev a většina továrníků
   2. budou rozkrádat veřejné finance a rvát se o kořist
   3. budou se navzájem udávat a používat právo jako konkurenční doložku
   4. pak se všechno zhroutí, protože už nebude kde a komu brát

   Řekla bych, že jsme to docela trefili, i když mě to radost nedělá, nacházíme se právě ve třetím stádiu. O čtvrtém se zatím vedou hypotetické diskuze.

   Nikdy jsem nedokázala pochopit, jak někdo může závidět lup zloději. Ale stalo se, závist opravdu propukla jako epidemie a kdekdo se snažil ukořistit alespoň kosti spadlé pod stůl.

   Nikdy jsem nedokázala pochopit, jak mohou zloději chodit s hlavou vztyčenou mezi lidmi, když vědí, že to o nich všichni vědí. Jednou jsem to řekla na poradě závodnímu řediteli do očí přede všemi, ať na nás nemachruje, protože lhát, podvádět a krást umí každý negramotný spoluobčan. A on mi na to řekl, že na rozdíl ode mé holé prdele aspoň něco má, a všichni se tomu strašně smáli a přitakávali mu. Byli tak veselí, že jsem z toho ani neměla průšvih, protože jsem byla za totálního blbce.

   O závisti se přestalo mluvit až za Topolánka, kdy jsme plně vstoupili do 2.fáze výše popisované. Pak se začalo mluvit o právu úspěšných a o daních jako o trestu úspěšných. Jsem zvědavá, co se stane hlavním mottem dnešní 3.fáze.

   • kočka šklíba napsal:

    Skvělé, zvláště toto přesně popisuje moje pocity : “ Já na to nikdy nezapomenu, jak najednou z ničeho nic začali ředitelé, náměstci, vedoucí, předsedové a mnozí mistři ve výrobě, bez ohledu na členství v KSČ, rozkrádat továrny i s příslušenstvím v rámci 1.vlny privatizace.“

    • Firefly napsal:

     ředitelé, náměstci, vedoucí, předsedové a mnozí mistři … samé kádry a kádrové rezervy.

     Nejspíš uvědomělí komunisté, co se snaží rozložit kapitalismus zevnitř.

   • vonrammstein napsal:

    Někdy je mlčeti zlato. A to Vás jinak čtu rád.

 25. XY napsal:

  Kuš: správně má být: jako každý černý pasažér…

 26. Soumar napsal:

  V první řadě je krásné, jak jsou komentáře pravicových čtenářů považovány Vlkem za „výlevy“; ale k tomu diskutovat nechci.

  Celá ta věc má několik rovin.
  Platit aktuálně vyměřené daně z obecného pohledu považuji za nutné a daňové zákony neporušuji, takže si může prověřovat kdokoliv cokoliv a osobně mi to vadit nebude. Ostatně, nebyla by to první kontrola. Domnívám se, že je třeba dodržovat i špatné zákony (pokud jsou špatné snesitelně) a snažit se o jejich změnu. To pro začátek.

  Tahle společnost, přestože se zaklíná demokracií, vymáhá daně značně nerovnoměrně. To je hlavní důvod, proč se někteří lidé placení daní vyhýbají; je-li každý občan reprezentován jedním hlasem, má-li každý občan stejný hlas ve volbách, mají-li všichni občané rovné postavení před justicí, apod., měli by také odvádět stejné peníze na chod státu. To se neděje ani omylem. Jsou lidé, kteří neplatí žádné daně, krom DPH z věcí, které si nakoupí z dávek poskytovaných státem na straně jedné, a lidé, kteří platí státu ročně stovky tisíc, milióny a desítky milionů Kč. To vytváří intenzivní pocit nespravedlnosti a je s podivem, že to někdo nechápe.

  Pokud má stát pocit, že lidé využívají státní služby nerovnoměrně, tak proč je přímo nezpoplatnit? Bezdomovec jistě katastr nemovitostí nevyužije a není důvod, proč jej například neplatit přímými poplatky za změnu či zadávání údajů. Do téhle skupiny, která by se přímo a jednoduše dala rozdělit dle zájemců a zpoplatnit, patří značná část státem poskytovaných služeb. A to je správná cesta.

  V mém zájmu (jakož i v zájmu ostatních poctivých daňových plátců) je jistě dohnat a zkasírovat všechny, kteří daň nepoctivě krátí; především proto, že pak i oni napřou své síly nikoliv k tajení příjmů a k obcházení zákona, ale k prosazení takových zákonů, které zajistí větší rovnost ve výběru daní a tedy i menší daně pro mě.
  Podobně podporuji zrušení imunity politiků; ve chvíli, kdy se nemusí obávat represivní moci státu, nestarají se o to, jestli není represivní a krutá příliš. A vítám každou domovní prohlídku v bytě politika, každou vazbu politika a každé odsouzení politika, protože jen toto může vést k omezení podobných krutých nástrojů tohoto již příliš policejního a dozíračského státu.

  Vybízení lidí k vzájemnému udávání se vymstí především udavačům samotným; jak vím z vlastní zkušenosti, dá se zjistit, kdo podnět FÚ podal a patřičně s dotyčným naložit. A opět, je lepší o kryse vědět, než mít v podpalubí krysu utajenou.

  Takže, přátelé, jen houšť!

  • Soumar napsal:

   V první řadě je krásné, jak jsou komentáře pravicových čtenářů považovány Vlkem za “výlevy”; ale k tomu diskutovat nechci.

   Celá ta věc má několik rovin.
   Platit aktuálně vyměřené daně z obecného pohledu považuji za nutné a daňové zákony neporušuji, takže si může prověřovat kdokoliv cokoliv a osobně mi to vadit nebude. Ostatně, nebyla by to první kontrola. Domnívám se, že je třeba dodržovat i špatné zákony (pokud jsou špatné snesitelně) a snažit se o jejich změnu. To pro začátek.

   Tahle společnost, přestože se zaklíná demokracií, vymáhá daně značně nerovnoměrně. To je hlavní důvod, proč se někteří lidé placení daní vyhýbají; je-li každý občan reprezentován jedním hlasem, má-li každý občan stejný hlas ve volbách, mají-li všichni občané rovné postavení před justicí, apod., měli by také odvádět stejné peníze na chod státu. To se neděje ani omylem. Jsou lidé, kteří neplatí žádné daně, krom DPH z věcí, které si nakoupí z dávek poskytovaných státem na straně jedné, a lidé, kteří platí státu ročně stovky tisíc, milióny a desítky milionů Kč. To vytváří intenzivní pocit nespravedlnosti a je s podivem, že to někdo nechápe.

   Pokud má stát pocit, že lidé využívají státní služby nerovnoměrně, tak proč je přímo nezpoplatnit? Bezdomovec jistě katastr nemovitostí nevyužije a není důvod, proč jej například neplatit přímými poplatky za změnu či zadávání údajů. Do téhle skupiny, která by se přímo a jednoduše dala rozdělit dle zájemců a zpoplatnit, patří značná část státem poskytovaných služeb. A to je správná cesta.

   V mém zájmu (jakož i v zájmu ostatních poctivých daňových plátců) je jistě dohnat a zkasírovat všechny, kteří daň nepoctivě krátí; především proto, že pak i oni napřou své síly nikoliv k tajení příjmů a k obcházení zákona, ale k prosazení takových zákonů, které zajistí větší rovnost ve výběru daní a tedy i menší daně pro mě.
   Podobně podporuji zrušení imunity politiků; ve chvíli, kdy se nemusí obávat represivní moci státu, nestarají se o to, jestli není represivní a krutá příliš. A vítám každou domovní prohlídku v bytě politika, každou vazbu politika a každé odsouzení politika, protože jen toto může vést k omezení podobných krutých nástrojů tohoto již příliš policejního a dozíračského státu.

   Vybízení lidí k vzájemnému udávání se vymstí především udavačům samotným; jak vím z vlastní zkušenosti, dá se zjistit, kdo podnět FÚ podal a patřičně s dotyčným naložit. A opět, je lepší o kryse vědět, než mít v podpalubí krysu utajenou.

   Takže, přátelé, jen houšť!

   • Anonymní napsal:

    Srandovní komentář

   • vojnov napsal:

    Soumare, obávám se, že lidský život poněkud příliš zjednodušujete, a to ve třech základních rovinách.

    1. tak nějak uvažujete, že každý člověk má stejné startovací podmínky a jeho život je určen pouze výsledky jeho úsilí. to je typická chyba, které se dopouští poměrně dobře postavení lidé od samého počátku ustavení společnosti. že tato chyba vede k opakovaným povstáním „lůzy“, si navzdory své nezpochybnitelné inteligenci nějak chronicky neuvědomují.

    jenže lidé se sobě rovní nerodí. ani majetkově, ani schopnostmi. proto od nich nemůžete vymáhat stejnou daň z hlavy. co uděláte s těmi, kteří objektivně nemají příjmy na to, aby ji mohli platit? zabijete je, nebo jim „jen“ upřete občanská práva (uděláte z nich otroky)?

    2. vaše domněnka, že má každý stejné schopnosti a startovací podmínky, vás nevyhnutelně vede k myšlence, že každý žije sám za sebe. to ovšem ani zdaleka není pravda.

    dobře postavení lidé jsou na funkční společnosti daleko závislejší, než chudina. potřebuje vzdělané zaměstnance, aby jí vydělávali peníze. potřebuje řemeslníky. potřebuje obchodníky, kteří prodávali její produkci. potřebuje spotřebitele. potřebuje silové a ideologické složky, aby ochraňovaly její pozici ve společnosti.
    katastr a soud vám/ nám vlastnická práva nezaručí. ty zaručí pouze důvěra všech lidí v to, že v systému, ve kterém jste je získal, se jim žije lépe, než v jakémkoliv jiném. zaručí je to, že pravidla dodržují dobrovolně.

    3. třetí závažnou chybou je víra, že se bez ubožáků obejdete. neobejdete. i ubohým rodičům se může narodit chytré dítě (a mnohdy se narodí spíš jim), které dobře postaveným vymyslí něco, co jim vydělá spoustu peněz. proto je potřeba, aby měli všichni stejnou možnost studovat. a mají-li být svobodní, pak nesmějí být otroky dluhu za vzdělání.

    v tom spočívá rozdíl mezi „pravicí“ a „levicí“. neptej se, co může společnost udělat pro tebe, ale co ty můžeš udělat pro ni. protože jen druhé vyjadřuje tvou hodnotu.

 27. Soumar napsal:

  Komentář čeká na schválení… Nejsem vítán?

 28. Firefly napsal:

  Existovat pouze daň nejspravedlivější, tedy daň kapitační, pak se nikdo platbě vyhýbat nebude. Ani nebude jak.

  A jak by byly placeny třeba silnice ? Mýtem. Důchody ? Nijak. Kultura ? Nijak. Vysoké školství ? Ze školného.

  Prostě kdo co chce, ať si to koupí. Za paušál dostanou všichni stejný paušál.

  P.S. zvážil bych ještě jistou formu daně z nemovitostí, z níž by byli částečně hrazeni hasiči a policisté.

 29. est napsal:

  Dovolím si laický příspěvek k odborné debatě: Dokud si lidi budou myslet, že je mezi nimi nějaký rozdíl, tak bude.

 30. 12345 napsal:

  Koukám na diskusi jako zjara.

Komentáře nejsou povoleny.