Nečas versus dětské porno


Řeknu  vám,  je  to pohoda!  Absolutní pohoda!  Celý  týden jsem nemusel  sáhnout  na klávesnici a naklepávat Kosu.  Ostatní to vzali  laskavě za  mne a  vlkouš  se mohl naprosto nerušeně  věnovat  olympijskému  televizním gaučingu.  Kdyby  tohle  zavedli  jako olympijskou  disciplinu,  další zlatá  by  Česko neminula. V tom jsem opravdu hodně dobrý…No jo,  ale na zítra nic nemám a  marně  projíždím poštu, jestli někdo z ostatních něco  neposlal. Takže  je  to na mně.  Ale  nechce  se mi, nechce,  to mi  věřte.Jo , dokud  člověk táhne  každý  den, zapřažený  u  nějakého žentouru,  tak mu  to  ani nepřijde, ale  jak si povolí….Ale  dost  rozjímání,  to za mne  článek nenapíše. Nicméně  — chci  alespoň poděkovat  všem,  kteří  to minulý  týden  a  tenhle   také  – vzali   a ještě  vezmou  za  mne.  Dali  jste  mi  dárek.  Díky moc!

Nejvýraznější  událostí minulých  dnů,  podle mne,  byl  povyk, který  se  v  tuzemský  strhl  kvůli tomu,  že  Nagy – Nečas  byl a  zde si nemohu  odpustit  a  říci  – KONEČNĚ!!- obviněn  z  uplácení v  tzv.  kauze  poslaneckých  trafik.

Mohu Ivo Ištvánovi jen  zatleskat!  A  věřím, že tytéž pocity  má  každý  normálně  myslící obyčejný občan  téhle  země.
Klíčovými slovy  předcházející  věty  jsou dvě slovní  spojení   normálně  myslícíobyčejný  občan.  Do téhle  kategorie  se  ovšem  naposto nemůže  vejít  obyčejný  český poslanec,  zejména  ne  ten,  co  byl  už  alespoň  jednou  členem   toho spolku hlav pomazaných  na  Malé Straně a také  standardní  kus  z  hejna  tzv. novinářů.

Jakmile  totiž vrchní státní  zástupce zveřejnil  ono  obvinění Nagyho- Nečase,  spustili  všichni tihle  jekot.  Že jako  se provádí pokusy  na lidech, že  to je  absurdní,  že  zde máme  návrat prokurátorů  a vůbec komouškých  mravů  do  doby  tzv. „všeho lidu“, abych  citoval  alespoň ta  nejúdernější  slovní obludária, vypuštěná  z  ctihodných  poslaneckých  tlam a tlamiček.

No  může  být , že  teď  někdo bude mít  chuť  rozporovat  slovní spojení – ctihodných poslaneckých…  Zvolil  jsem  ho úmyslně  a nepiště  mi do diskuse kvůli tomu.   Světová  historie  přece zná  ctihodné  společnosti  i to, co  dokáží… Protože  tenhle  řev  na  Ištvána je  přesně  v tom  duchu,  co  by  si asi  tak mezi sebou povídali  v   ctihodní  otcové ve stejné  situaci v  oněch  historicky  zemích, kde jsou  ctihodné společnosti tradicí. Jenže  na rozdíl  od  těch  našich  vejlupků s imunitou ji ti zahraniční nemají  a také by nikdy  nic podobného s gustem a  důrazem převelikým veřejně  netvrdili do přistavených kamer  a mikrofonů. Jako  ti naši! Ti  zahraniční  totiž  mají  pud  světloplachosti a  sebezáchovy.

No a  tzv.  hlídací psi  demokracie? Všichni  ti Pečínkové, Páralové, Steigerwaldi a  podobní?    No tak ti  si dali opravdu  záležet a bombastické  titulky  jen přetékaly  adrenalinem a testosteronem!  Viz  perly  typu:

„Krkavec práva“, s „prázdnýma rukama“, co „kriminalizuje politiku“. „Jakobín“, „absolutně neznalý“ ústavního práva, „problémů demokracie“  a „dělby moci. „…  Abych  si vypůjčil od  těhle  psáčů aspoň  něco.

Zvedá se  mi  z těch i těch  žaludek!  Ti první  mají  demokracii vytvářet, ti  druzí  hlídat,  přece!  A  místo toho? Nadutost,  bezmezná  drzost  a  narcisismus! No však to  celkem dobře popsala  zpráva o korupci v  EU , která  je  stará  přesně  14 dnů.  A  nijak nás  nešetří, ostatně  není proč!

Třeba na problémy při zadávání veřejných zakázek komise, spolu se zneužíváním veřejných peněz ukázala, v kapitole materiálu, který je věnován přímo České republice. Úspěchem zatím podle ní neskončily ani české snahy prosadit legislativu týkající se střetu zájmů ve státní službě.

Komise navrhuje, aby se dary a výdaje volebních kampaní promítaly do výročních zpráv politických stran, a zdůrazňuje význam nezávislosti vyšetřovatelů při prošetřování korupčních kauz.

Podle průzkumu Eurobarometru, který  zveřejněnou zprávu provází, 95 procent českých občanů uvádí, že korupce je v zemi výrazně rozšířená. Osm procent uvedlo, že byli o úplatek požádáni, či se od nich očekával. Tento podíl je dvojnásobkem evropského průměru. A 71 procent českých firem, nejvíce v celé unii, pokládá korupci za významnou překážku pro své podnikání.

Takže  si  to shrňme  – 95% tuzemských občanů zastává  názor, že  korupce  je  v zemi hojně  rozšířena  a  71%  všech zde působících  firem, pokládá  korupci  za překážku  pro  své podnikání!  A  dvojnásobek občanů než  je  průměr  v  Unii  musel korupčně plnit…Ale  když  s tím – KONEČNĚ- chtějí  příslušné vyšetřovací  orgány  něco  udělat a  to  tam, kde vznikají  škody  vůbec  největší – tedy na  úrovni  vlády a parlamentu, tak zde máme  komunistické prokurátory   nebo jakobíny..  Jen  za  pověstná  sekera  schází,  že  pane  Pečínko?!

No musí  to přece být  pravda,  když  to  říká někdo takový, jako  bývalý prokurátor, dnes  prominentní právník,  který obhajuje  hodně  velkých  ryb / chtělo by  se mi  použít  výrazně  jiné a  vhodnější slovo/  Tomáš Sokol. Citujme  jej: „Žalobce chce, aby soud rozhodl, zda politik jednal v zájmu lidu. Co je to lid? Připomíná mi to stalinistické myšlení. V panu Ištvanovi se asi naplno vzedmuly dávné ideologické proudy.“

Ten přece musí vědět  co a  jak! Je  ročník  51. Je mi však  záhadou , jak  diagnostikoval  Ištvána, který promoval  až po převratu…  Napadá mne  jediné možné  vysvětlení  – proslulý  Dopravní podnik  Hlavního města  Prahy. Kde advokátní  kancelář Brož & Sokol & Novák  měla  monopol při vymáhání pokut od černých  pasažerů…Celých  14 let..S  tím, že  DPP „inkasoval“ cca  hrdých  20%  z  toho, k  čemu byl odsouzen  cestující  bez  jízdenky…. Pak  lze  slova  o  stalinském myšlení  a  dávných  ideologických proudech pochopit  bez problémů.Protože  Ištván  zjevně boří  krásný a  hladce fungující  Sokolův  svět. Samozřejmě  přísně  demokratický  a postavený  na dodržování práva.

Nicméně, když  už  tedy  pana  Dr. Sokola  pobouřila  ona  stalinistická  slova o  o všeholidu a  klade  si  otázku, co to vlastně je  lid?, tak bych mu  rád  připomenul, že  Ivo  Ištván nechce nic  menšího ani  většího,  než  aby  soud  rozhodl,  do  jaké míry  je pro  poslance Parlamentu České  republiky  závazný, při  výkonu  jeho mandátu  slib, který  skládá při vstupu  do sněmovny. Rád  ho  Dr. Sokolovi, profesoru  Fialovi, Marku  Bendovi,  Kalouskovi,Pečínkovi, Steigerwaldovi, Páralovi a ostatním podobným  – připomenu! Je k nalezení v něčem co se jmenuje   Ústava České republiky (čl. 23, odst. 3) Zní  takto:

„Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat V ZÁJMU VŠEHO LIDU a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

To  nevymyslel  komunistický  prokurátor, natož  jakobín! Tohle  stojí v  základním zákoně  státu!  A  všichni  tihle  Fialové, Bendové, Zahradilové,Kalouskové Sokolové, Páralové, Pečínkové, Steigerwaldi,  a  jim podobní  mi   nyní  zkouší vykládat, že  poslanec  má

a- kašlat na  to, co veřejně  slíbí a  podepíše

b- že je poslancem  zejména proto, aby  kašlal na zájem  všeho lidu  nebo aspoň  jeho většiny

c- že  vlastně nějaký  slib podle  ústavy, spojený nerozlučně  s  naprosto jedinečnou  funkcí,  je  vlastně  jen  cár  papíru,  s kterým si může  vytřít

d- že  ten,  kdo naopak  toto  chce nechat minimálně  přezkoumat  soudy, abychom  věděli,  jestli ústava  ještě  vůbec  v  téhle  zemi trochu platí, je  prostě  nebezpečný  terorista,  který  chce  zničit  demokracii.!

Zejména  tehdy,  když  si  dovolí  stíhání  Nagyho – Nečase, který prokazatelně   z peněz  daňových poplatníků, platil štědré odměny  své  spolunocležnici,  která mu  dokonce, stejně prokazatelně, úkolovala  tajnou službu,  odůvodnit  verbálně  takto:

„Jde o zodpovězení zásadní otázky celospolečenského významu, zda v procesu projednávání a schvalování zákonů, které ovlivňují život všech občanů, se mají poslanci ve smyslu svého ústavního slibu řídit svým nejlepším vědomím a svědomím a mandát vykonávat v zájmu všeho lidu“ .  A  také „zda a nakolik je přípustné, aby jejich rozhodování mohlo být ovlivňováno slibem nebo poskytnutím osobních výhod“.

 Ivo  Ištván  má ke  svému konání,  v zájmu nás  všech,  věru pádný  důvod,  proč  ten  soud  zapojit  a nechat ve  věci rozhodnout! Protože  zde máme  opakovaně potvrzené,  naprosto  nepochopitelné  rozhodnutí čehosi, co se jmenuje  Nejvyšší  soud.  Ve  věci  korupce poslanců.  Ta  prý  nemůže  nastat.   Ani v případě  , když  dostávají  přímo  nadité obálky  s penězi, pokud  hlasují  jak od  nich  ten, kdo  ony  obálky  očekává   případ  Bárta  -Škarka/ ani v případě,  když poslanci, za  to, že   se  vzdají  mandátu,  aby  nepoložili vládu inkasují  skvěle  placené a velmi vlivné  funkce  v podnicích, které patří státu…Protože  to prý byl  projev  chráněný  indemitou!!!! Takže  ta  mrcha  indemita  je  vyvyšuje nad  obyčejného občana,  který by  za  totéž  šel nejen před  soud, ale  i sedět.

Na  oficiálních  stránkách  Policie  ČR – http://www.policie.cz/clanek/stop-korupci.aspx  – se o pojmu korupce hovoří takto:

Korupci je možno charakterizovat jako zneužití postavení, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování. Je motivováno snahou po materiálním zisku nebo získání jiných výhod. Korupce je projevem chyby v rozhodovacím a řídícím procesu. Součástí korupčního vztahu je vždy ten, kdo rozhoduje, jeho moc odchylovat se od stanovených pravidel, výměna takto vychýleného rozhodnutí za výhodu a nesprávnost, protiprávnost nebo amorálnost takového vztahu výměny.

A  je  tam  vyjmenována  celá řad a paragrafů, které  stíhají  různé typy  korupčního jednání

 • § 331 Přijetí úplatku,
 • § 332 Podplácení,
 • § 333 Nepřímé úplatkářství,
 • § 334 Společné ustanovení pak vymezuje pojmy „úplatek“, „úřední osoba“ a „obstarávání věci obecného zájmu“.
 • § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby,
 • § 330 Maření úkolů úřední osoby z nedbalosti.
 • K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy:

  • § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji,
  • § 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku,
  • § 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
  • § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
  • § 258 Pletichy proti veřejné dražbě,

Tohle platí  ovšem jen pro  ty hlupáky,  kteří ze  svých daní  platí  nadlidi na  Malé Straně. Nadlidé  jsou  nad  tím. Řekl Nejvyšší  soud.Ivo Ištván  je jiného názoru.  Naštěstí.  Já taky. Proto  je  prokurátorem a  jakobínem. Pro nic  jiného. Kdyby  to zametal  jako Rampula ve  švýcarské  kauze  MUS, byl by  ctihodným členem klanu.

Maličko odbočím.  Všimněte  si, jak  všichni  tihle  co ob den  zachraňují, svou  tlamou i tlamičkou, verbálně  demokracii. Jak burcují tu proti   !návratu“ před Únor,  tu proti  „bolševizaci české politiky“, tu zase proti  státnímu  dirigismu nebo sociálnímu  inženýrství, ondy proti… No  zkrátka  – sloupové  demokracie. Co se do nich a do nás  vejde.

Fakt je, že  u Bendů a  podobných  mne  to nepřekvapuje. Vůbec  ne. Také  u  jejich  hlásných trub  či  jejich advokátů  ne. Nicméně  se  přihlásili  i  socani,  Ústy nikoho menšího  než pučisty  Tejce. Ten Ištvánovo odůvodnění považuje za zvláštní. „Státní zastupitelství by mělo hodnotit, zda se jedná o trestnou činnost či ne. Nemělo by posuzovat, co je etické či neetické nebo zda to je v souladu s politickou kulturou či nikoli,“ řekl pro on-line deník TÝDEN.CZ.

„Kolegové ze státního zastupitelství by si neměli plést roli. Prostě ať stíhají, co je trestné, a je otázkou, zda toto je či není trestný čin, to se ukáže u soudu,“ soudí Tejc…….

To nemá  chybu pane  Tejc, to  opravdu nemá chybu!

Prima  co? Tihle  prostě  mají  naprosto konkrétní představu  o SVÉ  demokracii. Kterou si ohnou , jak potřebují   a  kdy potřebují. Kde zákony platí  pro ty  ostatní, ale  pro ně  jen  tehdy, když  to uznají  za  vhodné.  Kde nějaký poslanecký  slib podle  ústavy  je  postaven na  roveň  tomu,  který kdysi dávali Mikuláši  s čertem,  že  už  nebudou  vůbec zlobit a  na  který zapomněli  v  okamžiku,  kdy od nich  nafasovali  bonbony a  rohatec  vypadnul  z baráku.

Prostě  oni  jen tak,  bez  trestu  zastrašují  justici a policii, protože  nic  jiného to  jejich  rámusení a jekot  není .  Vy  policejní plukovníci a podplukovníci a  vy , zdivočelí prokurátoři, vy nám  přece nebude říkat,  jak máme  vládnout!  Řečeno s  klasikem  Nagym – Nečasem. A  jejich  panští  škrabáci a  šafáři jim k tomu  rádi  tvrdí muziku.

Bodejť by  ne!  Je  to demokracie  jejich!  Ne moje!  A  nikdy nebude. Já  mám  na  věc  stejný pohled  jako Ivo Ištván. Ne, rozhodně  nevolám  no  nějaké  aplikaci  stalinismu nebo jakobínství.  chi jen  demokracii  tak, jak ji  chápou  asi  tak  o  80 kilometrů  od  statutárního  městysu na  západ. Nic  víc.  Tam  teď  běží  dva velké skandály – první se týká   autoklubu ADAC, který  falšoval  výsledky  anket  o  auto roku. A dost pravděpodobně  i  testů  automobilů.  Byla a  je to velmi mocná  organizace.  Před kterou se třásly  nejen  nadnárodní   automobilové koncerny, ale  také občas  spolková  vláda.   Jenže  dneska  tam  běží, bez milosti  – tabula  rasa. Po česku  – tvrdá a nekompromisní  čistka.  A nikoho  ani nenapadne, aby tvrdil,  že  jde o interní záležitost soukromé organizace!  Jak  by  se zcela jistě  stalo v tuzemsku  – viz  například  afera  Sazky nebo  už  na Kose několikrát propírané  Fotbalová  asociace.  Která  všem, co požadovali  zásadní  změny v  jejím životě,  dirigované  člověkem , řečeným  Mír a  cinklé  jaro či estébákem    Berbrem a a různými  pány  s  taškami a kufřiky,  ostentativně  ukázala  okázalou ignoranci!  Vy nám budete  říkat, jak my  to máme  dělat???

Tím druhým a  pro  nás  ještě poučnějším  případem  je  tzv. kauza  Edathy. Zde jde o  to, že  poslanec  za  německou sociální  demokracii se  objevil  jako podezřelý  v pátrání jedné zahraniční policie,  která  rozkrývala  šňůru  těch, které interesuje  dětské porno.  A v  době,  kdy se  Berlíně, po posledních  volbách, složitě vyjednávala  velká koalice, „pustil“  tehdejší ministr  vnitra  Friedrich  z  CDU tuto informaci  předsedovi  SPD  Gabrielovi a  šéfovi   poslanecké  frakce socialistů  Oppermannovi.  Oppermann nevěděl  nic  lepšího, než  si vše zkusit  verifikovat  u  šéfa  Spolkového kriminálního úřadu Zierckeho.

A  všechno vyvrcholilo tehdy,  když  policie  vykonala  u  Edathyho domovní prohlídku. Našla  jen  fyzicky  naprosto  zničení  počítačové  disky, z kterých  už  sotva něco vydoluje.

Friedrich,  který  v  nové  vládě  přesídlil  z  vnitra  na zemědělství, se okamžitě musel pakovat.  Kvůli  hrubému porušení   povinností.  Na  odpalovací  rampě  je  teď  Oppermann.  Znovu zopakuji za  co  –  Friedrich  pouze  sdělil předsedovi koaliční strany,  že  jeden z jeho poslanců  je osoba, která jede  v dětském pornu.  A šéf poslaneckého klubu  strany,  z  které  byl onen poslanec, se pouze  dotázal  šéfa úřadu vyšetřování,  zdali  je  to pravda. Nic  víc. Tedy něco, co by  u nás  bylo pod  rozlišovací  schopnost  politiků. politických stran, novinářů a bohužel i  voličů.

Nikdo v Německu  sebeméně  nepochybuje,  že  ani  Friedrich, ani Oppermann  nemají  od  toho okamžiku, co se to provalilo, co dělat  ve veřejném prostoru.  Vědí  to  jejich politické strany,  jejich političtí přátelé  i odpůrci,  ví to kompletně  celý  německý   mediální svět  a hlavně – vědí a  velmi nahlas   říkají  –  voliči.  Všech  odstínů. Všichni to  berou  za  naprosto normální, za  součásti očistných mechanismů  jejich  státu.

Nikdo z nich  si tam,  ani  ve  zlém  snu,  netroufne  cosi blíbolit  o totalitě – buď  rudé  nebo hnědé,  o  vyšetřovatelích a státních návladních  utržených  ze  řetězu, nikoho na  příštích stranických  sjezdech  ani nenapadne  organizovat  nevolení  do  gremií  těch  členů strany , kteří  instalovali  do  funkcí  samostatně  myslící  vyšetřovatele  a  státní zástupce.  A  už  vůbec si nikdo  nedovolí,  aby  volal , jako ministr  policejnímu prezidentovi  nebo dokonce nějakému vyšetřovateli, třeba  jménem  Schoßkind / Mazánek/, a by  srazili  kufry a koukali  držet  hubu  a  krok a nekladli  impertinentní  a hloupé  otázky, když  pan  ministr  přece dal jasný  výklad ,  jak se na případ CASA, pardon  -Edathy   dívat!

Tohle  je  demokracie podle  vlka. Takhle  si ji představuji  a  takovou  bych  chtěl i  tady.  Tu  má  opravdu  smysl  chránit  a opatrovat.  Jakkoli  není bez  kazu a  už  vůbec  ne dokonalá!

Ale  tu  Nečasovu, Kalouskovu, Tejcovu,  Bendovu,  Pečinkovu, Klausovu, Zemanovu, Sokolovu, Drábkovu,  Steigerwaldovu  a těch  ostatních podobných,  tak  tu prostě  nechci.  Doufám,  že Ivo Ištván  nebude uštván.  Byť se stydím a  to  docela dost,  že  právě jen  doufám,  že nevím, jak bych mohl  olomouckého státního zástupce  nějak podpořit  víc. Protože mi  vadí,  že  to, co  funguje  o  80 kiláků  dál  nefunguje  tady!  Copak  tím, že  jsem  Čech, znamená,  že nutně musím  zbaštit  povinně  každou  levárnu a dělat, že  to je  normální?  Jak mi  minulý  týden  vysvětlovali  šinzuci  všech  barev a povolání?

 

Bůh ochraňuj Ivo  Ištvána.  Rád budu  žít  v  jeho prokurátorské  republice,  kterou  mi  všichni  ti  Bendové, Kalouskové, Sokolové a  Pečínkové  vyhrožují. Daleko radši  než  v té jejich.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

86 reakcí na Nečas versus dětské porno

 1. er napsal:

  Taky mi z toho bylo hrozně blivno, když jsem viděl, jak ta advokátská exekutorská svoloč spolu s pouliční směskou čoklíků hlídajících místní demokratůru vystartovala za její obranu a kontinuitu.
  Bohužel, když vidím, jak si je tahleta verbež jistá a pevná v kramflecích podle způsobu vyjadřování, tak se modlím, aby to nedopadlo tak, že nakonec z bojovníka z Olomouce udělají otřesný exemplární případ, aby jim už nikdo do rozkradání a tunelování nemohl nikdy jakkoliv zasahovat.
  Bůh ochraňuj Ivo Ištvána.

 2. Sylva Šauerová napsal:

  Jsem naprosto znechucena, vlku. Nikoliv Vámi vyjmenovanými politiky, případně novináři, kteří říkají, popř. píší, to, co považují – po advokátsku – tedy ve prospěch konkrétního svého klienta – za (pro něj) prospěšné. To je přece docela pochopitelné, nic jiného dělat nebudou a ani nemohou. S tím je třeba k jejich projevům přistupovat. Čím nemám na mysli to, že je potřeba na ně nereagovat, naopak, samozřejmě, je potřeba bít je po tlapkách, to vždycky, když se pokusí o manipulaci, případně o do očí bijící lež.

  Za Petra Nečase se postavil také KOD (Klub na obranu demokracie) Bohumila Doležala (a spol.), který vydal své stanovisko a veřejnost požádal o jeho případnou podporu, např. zde
  http://virtually.cz/journal/?q=kod-proti-demagogii-v-kauze-necas#comment-118480

  A tak jsem sedla a napsala výhradu (tamtéž). I sesypalo se na mě tamní vosí hnízdo. To, samo o sobě, není překvapivé. Co mě však znovu překvapilo, protože leckteré tamní uživatele po letech už trochu znám, je otřesné právní vědomí, resp. bezvědomí lidí, kteří nejsou sto kapírovat ani základní ustanovení ústavy, dokonce ani poté, co jsou jim vysvětlena. V hlavách lidí není stále zakotven rozdíl mezi soukromým a veřejným právem, nechceme vědět a už vůbec ne připustit, že ústavní právo je právo přísné, kogentní, jehož jednotlivá ustanovení politici dodržovat MUSÍ, nevíme, proč jsou důležité pricipy právního státu a proč po politicích máme vyžadovat jejich bezpodmínečné plnění. A nejenom to : stále a pořád existují lidé, kteří hájí do krve právo POLITIKA chovat se jako KAŽDÝ OBČAN (každý občan může činit, co není zákonem zakázáno) a kteří odmítají uznat, že politik, to bez ohledu na to, zda je ve funkci prezidenta, předsedy vlády, ministra, poslance nebo senátora, primátora, hejtmana nebo starosty obce, se MUSÍ chovat pouze podle zákona a v mezích práva. Veřejným činitelem se totiž stal na základě vlastního rozhodnutí a tím na sebe také vzal dobrovolně některé restrikce. S tímto vědomím pak také prezident, členové vlády a poslanci či senátoři složili ústavní slib.

  Dokud tohle nedostaneme do hlav lidí, nepohneme se dál. A politici s námi budou dál mávat, protože lid vůbec netuší, co po politicích má vlastně chtít, neorientuje se dokonce ani v základních pojmech státu a práva. V popsaném případě jde o voliče (výhradně) ODS, s voliči z opačného spektra, jak sleduji různé debaty např. kolem prezidenta, je to, bohužel, ovšem stejné. Z toho je mi nanic. Ne z politiků, ti se chovají jenom tak, jak jim to dovolíme.

  Případ Nečas je třeba dostat před soud. Je to jediný oprávněný orgán (jiný nemáme), který může politikům vystavit plot, nejsou-li totiž oni sami schopni se do existujících mantinelů vtěsnat. ODS vyhrožuje ústavní stížností. Tak jen do toho !

  • okolojdoucí napsal:

   Mám pro Vás drobný postřeh, paní Šauerová. Psala jste o Devátém a Kulhánkovi, takto se Devátý od té doby názorově „posunul“ (poslední věta prvního odstavce):
   http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/stanislav-devaty-rada-lidi-dodnes-nevi-co-si-pocit-se-svobodou?page=0,3

   • Sylva Šauerová napsal:

    „Kdo by to byl udělal, okamžitě by u StB skončil. To se přísně kontrolovalo.“ ? Míněno je falšování svazků. Tuhle větu myslíte ? Tady se s Devátým neliším, mám tutéž zkušenost. Dnešní častá námitka, že docházelo k falšování registru svazků, případně svazků samotných, je samozřejmě ukázkovou demagogií. S registry, ani svazky přece nebyly v minulosti vytvářeny s vědomím, že se změní režim, že se v nich v budoucnu bude přehrabovat veřejnost a budou předmětem politického boje. Šlo o pracovní pomůcky určené pouze a toliko pro příslušníky StB, stejné existují i dnes. Že by byly upravovány, pozměňovány či dokonce celé svazky falšovány, je čirá fabulace.
    To, co udělal s Kulhánkem, bylo chucpe. Jenže, peníze, jak ví každý, nesmrdí. Za službu dostal Standa jako právní zástupce jistě skvěle zaplaceno. Tomanova AK je ovšem zapletena do pousty kšeftů z Topolánkovy doby, honoráře byly nestydaté a veřejné peníze tekly proudem.
    http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/170514-lesy-cr-platily-pravnikum-i-pul-milionu-za-den/
    Jsem ochotna Devátému odpustit, že v době, kdy měl službu řídit, na ni kašlal, chci říct, že vůbec neměl ánung, co se tam děje. Jsem ochotna odpustit, že větší zájem měl o studium a o vlastní plat, byt, jeho vybavení, služební auto, etc. Ale kauza Kulhánek, to byla prasárna, s omluvou za vulgaritu.

    • zemedelec napsal:

     Paní S.Š.
     Občas s Vámi nesouhlasím,ale dnes,jakoby jste přišla do jiného světa,Vaše příspěvky mají něco do sebe.Tak jenom naťuknu,co se děje kolem ANO a Babiše,to už tady bylo a Devátý je značka.

  • vlkp napsal:

   Paní S.Š.
   ohledně toho Doležalova webu – co jste čekala jiného? Tady jsem zkopíroval seznam autorů, co tam jaksi „publikují“

   Václav Komora — tohohle znám osobně, neúspěšný rádobypolitik a bankrotář
   Adam B. Bartoš — totálně profláknutý duševní odpad
   Adolf Beznoska
   Aleksandra Udženija – o téhle dámičce si nemusíme nic vyprávět, že?
   Aleš Dvořák
   Aleš Knapp
   Aleš Melnický
   Aleš Pejchal
   Aleš Rod
   Alexandr Krejčíř
   Alexandr Vondra -jo tak to je ten pravý!!! Saša ProMoPro nebo také Saša Plynovod, račte si vybrat
   Ambrose Evans-Pritchard
   Andor Šándor — tenhle musel armády po skandálu, kdy prodal do jedné rizikové země součásti rakety z exsovětského arzenálu
   Andrea Češková -tohle je holčina, kterou údajně ze své postele dostal chvalně proslulý demokrat Jančík a do evropského parlamentu…
   anka

   Tahle sestava nemůže zklamat. Ten, kdo je ochoten je číst a také Doležala ten myslí tak, že by vás to naprosto nemělo překvapovat.

   Mne naopak nahání husí kůži, když mi napíšete tohle:
   Nikoliv Vámi vyjmenovanými politiky, případně novináři, kteří říkají, popř. píší, to, co považují – po advokátsku – tedy ve prospěch konkrétního svého klienta – za (pro něj) prospěšné. To je přece docela pochopitelné, nic jiného dělat nebudou a ani nemohou. S tím je třeba k jejich projevům přistupovat.

   To není osobní výtka vůči vám, ale proto jsem psal svůj článek, aby NEBYLO normální , že ti duševní zrůdy budou takhle psát a my to budeme brát jako normálu.Proto jsem tam dal srovnání na Německo!!! Tam by prostě okamžitě končili. Ti v politice i ti v novinách!!!!

   • Anonymní napsal:

    A z čeho jako usuzujete, že ten chlap v Německu „jel“ v děském pornu. Spíš to je tak, že se narodil s jistými indispozicemi (tak trochu jako „měněcenný“, to je termín „tamní“ provenienc a řeší to masturbací u toho, čemu se zvyklo říklat dětské porno. rozhodně lepší, než aby ve třírozměrném provedení přemlouval osoby na území Německa 14- aby si s ním užily. A jinak, máte podivné představy, aby si legálně užil třeba onen skopčák s 12 letým klukem či dívkou, stačí když zajede do Holandského království a má dětské porno ve třírozměrném provedení a nikdo s tím nic nedadělá, to víte, mají tam nižší hranici. Takže určitě lepší, když bude onen zoufalec někde v domácnosti sledovat dvourozměrné obrázky, než si opravdu ale opravdu legálně užívat s dívkami, jimž je v Holandsku 12 let a jeden den a je jich tam na tucty všech možných národností. A jinak, Co myslíte, že poradí sexuolog chlapovi, když se mu svěří, že je na mladé dívky 15- (po česku) nebo 12- alias po holandsku? řekne mu ,aby si dal inzerát a sehnal si dospělou ženu dětinského vzhledu pokud možno plochou a má legální „dětské porno“. A dokonce, protože v idiotském zákoně je řečeno osoba jevící se jako dítě , což může být i třicítka doporučená sexuologem , tak jej můžete pomocí fízlů také obvinit, třeba z výroby dětské pornografie s vlastní manželkou dětinského vzhledu
    Takže Vaše rozhořčování neberu.

  • Tacit napsal:

   Paní S.Š, obdivuji vaši soustavnou snahu diskutovat na rádoby pravicovém skanzenu virtually.
   Tam se ale přece vůbec nediskutuje. Tam těch cca 5 věřících pošuků pouze spokojeně chrochtá ve svém virtuálním Zieglerovském světě. A běda tomu, kdo začne snášet nějaké logické argumenty. To se pak ti frustrovaní velikáni vzbudí a jen vám sprostě vynadají.
   Jo Bohumil Doležal je možná nebezpečnější než Pečínkové, Páralové, Steigerwaldi, ale na virtually (kupodivu pravdivému to zrcadlu stavu ODS) se diskuse skutečně vést nedá. Pro ně jste, jak jste si tam pod svým příspěvkem jistě přečetla, žába zelená.

   • Sylva Šauerová napsal:

    Kdyby jenom „žába zelená“, to je ještě hezké označení. 🙂 Mají mě samozřejmě za nesnesitelného levičáka (srovnejte s mnohými zdejšími názory), u pana Stejskala mě třeba „hanah“ (JUDr. Hana Jemelková, manželka novináře Ivana Jemelky, činovníka ODS v Praze 2) vytrvale oslovuje jako „soudružku“. A tady je třeba Josef Mlejnek, zakladatel buňky ODS kdesi na Vysočině, takto uznávaný básník, překladatel, divadelní a literární kritik :
    Napsal uživatel jom dne So, 01/05/2013 – 13:15.
    Milostivá, je to ve vás jako ve slonici. Ta zloba a zášť a rudo před očima z ruda na duši.

    To se mi tak zalíbilo, že jsem si to uchovala. Jak vidíte, zdejší hodnocení jako bigotního „pravičáka“ nemusí vždy odpovídat vidění jiných lidí. Ale to jen tak pro zpestření diskuse.
    Pěkný večer všem.

    • vrk napsal:

     Dobrý večer,
     oni/ony Vám sdělili/y, kdo jsou, abyste je mohla jmenovat? Přišla jste na to vlastními silami? Na Aktuálně jsem Vás zaznamenal jako zkratku sylvasauerová (atp., nepamatuji se přesně), máte/měla jste přístup k systému, včetně IP adres? Rád bych znal jako rozšíření povědomí o snad morálce (ex) příslušníků StB/BIS v dnešním době. Děkuji za odpověď.

  • Hladis napsal:

   Virtually neznam. Vim jen ze je to nejaka pravicacky pajzl. Schvalne jsem se tam podival a tak nejak mi unika, proc tam prispivate 🙂 To je jako zacit prispivat k Mladym komunistum. Uplna ztrata casu s hlupaky. Jako precist si to a pozorovat lidskou blbost není spatny a da se to brat i jisty druh obveseleni, ale prispivat tam a snazit se snad o nejakou argumentacni oponenturu je proste sebemrskacstvi.

   Jinak obecny souhlas.

   • Michal napsal:

    Virtually si kdysi naběhly, když publikovaly blahopřejný dopis V. Klause Milanu Knížákovi k jeho narozeninám. Nebyl to ovšem originál, ale parodie z dílny webu hradniparticka.cz, která obsahovala takové perly, jako „oceňuji vaši schopnost čůrat proti větru“. Když se na to přišlo, paní Hasslingerová, která virtually.cz spoluprovozuje, se tvářila, jak má tenhle humor vlastně ráda, ale skřípot zubů byl slyšet hodně daleko :-).

    • Hladis napsal:

     Hasslingerovou znam a tu kauzu s dopisem taky. Ale uz mi pamet neslouzi v tom, kde se tohle stalo. Ja myslel ze na blogu IDnes nebo nejakych tistenych novinách tehle silene particky. Hasslingerova je pripad sam pro sebe, aneb hluboka a bezmyslenkovita servilnost, kde jde asi o nejaky druh seberealizace ve skakani do rektu a ještě tomu verit, ze delam dobrou věc.

     Jinak ja se podival do diskuse jen na par prvních prispecku a dal jsem nesel. Jistym zpusobem usmevne, ale ztrata casu. Nechodim na weby, kde je jasne odkud vitr vane a kde delat misijni cinnost mezi kovanymi dogmatiky je skakani do zdi.

   • Sylva Šauerová napsal:

    Víte, pane Hladisi, občas skutečně provokuji, tady i tam. Ne ale proto, abych lidi naštvala (jakkoliv se to často stane), ale abych je provokovala k přemýšlení. Na Virtually jsem po léta varovala (ne diskutující, nýbrž autory, vedoucí politiky ODS, jejichž texty tam byly publikovány), bylo přece jasné, že dřív nebo později (bohužel, lidé – většinově – reagují strašně pozdě) se té partaji přihodí to, co sledujeme dnes (potácí se na hraně volitelnosti), bylo to jako 1 pls. 1. Pravda je, že má varování byla úplně, ale úplně k ničemu a z tohoto pohledu šlo vlastně o ztrátu času. C`est la vie …

 3. vonrammstein napsal:

  Rozumím. Já demokracii nerad, což už víš. Ale chápu ten náhled. Sekyru dodám.

  • Antonie napsal:

   Dodojte sekyru. A co potom? Co by bylo lepší?

   • vonrammstein napsal:

    Inu-lidi obvykle daleko pozorněji poslouchají, co jim říkáte, když přitom držíte v ruce sekyru. A to už je přece úspěch, ne? Navíc se báječně hodí k oddělování nechápavých hlav od těl.

    • Antonie napsal:

     ale k čemu je dobré tělo bez hlavy?

     • vonrammstein napsal:

      Přijde na to, čím jste. Pokud jste kanibal, můžete ho sníst. Pokud jste křesťan, pohřbíte ho do země. Pokud jste špatný křesťan nebo pohan, spálíte ho. Taky ho můžete nechat jen tak ležet, ale to se z estetických a hygienických důvodů nedoporučuje.

     • Antonie napsal:

      „Pokud jste křesťan, …“ Aha, už rozumím. A proto i možná náš nový, velký západní bratr, když rozpoutá v nějaké zemi válku a celou ji zpustoší, tak tam potom pošle humanitární pomoc.

     • vonrammstein napsal:

      Pořád mi to připadá a chloupek lepší, než kdyby ji stejně zpustošil a následně tam neposlal vůbec nic.Samozřejmě se shodneme v tom, že by bylo o dost lepší, kdyby vůbec nic nepustošil.

  • okolojdoucí napsal:

   Upřímnost, neupřímnost, ten Durych tam prostě je. Jemu (třeba i Vám) bych věřil, ale pokud byste to tu vzali do rukou, nalepil by se na Vás přesně ten samý póvl, který se vám tak hnusí, a nakonec by s vámi (i námi) zatočil. Příklady z historie uvádět nemusím, že?

   • Antonie napsal:

    Durych nedurych, záruka lidsky důstojného života pro všechny, nutně vyžaduje PRAVIDLA. Dobro, slušnost, právo a svoboda znamená pro každého něco jiného a proto historickým pravidlem je, že vítězí póvl. Tvořit zákony bez etických pravidel, to jsou pořád dokola různé cesty do pekel. Nechme každému svobodu být tím, čím se cítí být, a představitelé všech iniciativ a spolků, všech těch různých názorových proudů místo defenestrací a revolucí, kdyby předložili své představy o morálce, ke slušnému životu nutné pro všechny, křesťané za všechny křesťany by jistě předložili: „Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.“ Ostatní by předložili svoje představy o morálce a na tom by se společně domluvili a sjednotili a předložili v referendu k doplnění a odsouhlasení občanům všem a od tohoto etického základu kdyby se pak odvíjely všechny ostatní společensky nutné předpisy, zákony a paragrafy, tak potom ať si je komunista komunistou, fašista fašistou, katolík katolíkem, protestant protestantem, muslim muslimem, a satanista třeba satanistou, s vědomím, že porušení zákonů se trestá.

    • ernest napsal:

     Vlci s ovceni se dobrovolně dohodnou, co bude k večeři.

     • Antonie napsal:

      Vlci s ovcemi se nedohodnou. Je ale málo lidských společenství, pokud takové vůbec existují, v němž člověk člověku je jenom vlkem. Ale každá politická strana, každé náboženské společenství, stojí na nějakých zásadách, kterým se věří, že napraví svět. A v těch stranách se angažují jak mocichtiví prospěcháři, tak i lidé dobrých úmyslů. A takoví jistě mají zájem prosadit a uzákonit, co je prospěšné a zrušit to, co škodí, ze všech těch stran zleva, zprava i zprostřed.

    • vonrammstein napsal:

     To se ale vlamujete do otevřených dveří a vymýšlíte věci, které už dávno existují.

   • vonrammstein napsal:

    Ano, v tom máte asi pravdu. Jenže jistě to vědět nebudete, dokud to nezkusíte.

    • Antonie napsal:

     Jeden bezvýznamný člověk, jak se může pokusit zabránit nic neřešícímu násilí a ztrátám na životech, než slovem anebo modlitbou? Je to málo? Ale však i Bůh tvořil Slovem z ničeho 🙂
     http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=800098

     • vonrammstein napsal:

      Není to málo. Ale Vy pořád odmítáte vzít na vědomí skutečnost, že i násilí někdy může leccos vyřešit. Kdyby ne, nevedly by se války. Nebo povstání. Nebo si vezměte příslovečnou vraždu na tyranu… Neřeším teď morální stránku věci, mám na mysli jen funkčnost.

 4. Qiedo napsal:

  Vlku, jste , jako vždy, perfektní, ale hrozně dlouhej. Je zapotřebí, aby si tyto skutečnosti uvědomovalo co nejvíc lidí. Je tudíž zapotřebí toto přeposílat známým, přátelům atp. Ale kdo (třeba i z těch mých) bude mít času jako já, aby si to přečetl? (Zaměstnání, olympiáda, rodina..)
  Nic ve zlým, příště jen to nejpodstatnější.
  Dovolím si tu něco nabídnout. Souvislost je zřejmá.
  http://www.blisty.cz/art/72194.html

  • vlkp napsal:

   No já už tohle nezlepším: ANo , jsem dlouhý. Vím to. A to jsme ještě jednu zásadní připravenou pasáž úmyslně vynechal.
   Už jsem to tad y nedávno psal – mohl bych napsat článek, kde bych psal ve stylu – toto je modré. Jene to mne neuspokojuje. To mi nestačí. Cítím potřeb napsat nejen toto je modré, ale také proč je to modré. A ani to mi nestačí. Většinou ještě dodávám – když je to modré, tak to bude mít nejspíš takové a takové důsledky.
   Ale máte pravdu, kdybych měl dar krátkých vyjádření, bylo vy na Kose více čtenářů. Jsme si toho vědom!
   A ten článek, co jste nalinkoval, je perfektní! Z mého pohledu trefil naprosto přesně podstatu.

   • Tacit napsal:

    Náš pan profesor říkával: Měl jsem na to málo času, tak to bude delší 🙂

    • babaluba napsal:

     K tomu byl vtip o jednom americkém prezidentovi. Jméno ani časy si už špatně pamatuji, ale asi takhle:
     Na projevy bez časového omezení se nepotřebuje připravovat.
     Na projevy v délce cca 1 hodiny se připravuje den.
     Na projevy v délce 10 minut se připravuje týden.
     Na projevy v délce 5 minut se připravuje měsíc….

   • Qiedo napsal:

    Díky, Qiedo.

  • kočka šklíba napsal:

   Velmi zajímavý článek, jenže já si nemyslím, že „Evropa“, tedy spíše ti loutkovodiči (nadnárodní entity) a loutky(politici), kterým se nesprávně říká elita, já bych je nazvala spíše lůzou, něco pochopí.Pochopili snad něco když se lidé bouřili ve Španělsku, Řecku? Ne, vědí své. Není šance, pokud se nezmění systém.

 5. jezevec napsal:

  taky přeju Ištvánovi spravedlivý proces.
  těch chytřejším dojde, že to není ani kritika, ani ironie.

 6. Rošádek napsal:

  Nemohu spát, tak jsem si šel přečíst Kosu, a nelItuju. Ano, je to přesně tak, jak píšete, vlku. S tím Německem, a bohužel i s tím Českem. Docela mě tentokrát znechutili i komentátoři v „Názorech a argumentech“ na Radiu Plus, kteří si v diskusi notovali, že Nečas prý přece „nemohl nic jiného dělat“. Ale nejde jenom o pravicové komentátory. Ziral jsem i na svého oblíbeného A. Mitrofanova. Aspoň Lukáš Jelínek nezklamal.

 7. Bob napsal:

  Celá „Nečasova kauza“ mi připomíná Al Capona – toho taky dostali až na daně
  Trafiky jsou přece docela běžné (Špidla,Tvrdík…..“političtí náměstci“…).
  Nevidím velkého rozdílu mezi „Nečasouvou kauzou“ a ostatními trafikami,
  Rozdíl se mi jeví asi takový, jako když mladí souloží před svatbou anebo po svatbě.
  Zajímavé je, že nikomu nevadí, že poslanci pravidelně porušují ústavu (hlasovat podle svého svědomí), když hlasují podle rozhodnutí sekretariátů.
  Výše napsaným se dotyčných vůbec nezastávám, jen chci naznačit, že v jiných případech – bohužel nepostižitelně – škodí daleko více.
  Stejně tak smekám před odvahou p. Ištvána

  • ernest napsal:

   Jak mohou hlasovat „podle svého svědomí“, když žádné svědomí nemají? Nahradila jim ho jejch kapsa.

 8. zemedelec napsal:

  Pane Vlk.
  Perfektní.
  Je to znát,že Vám to leháro přišlo k duhu.
  Už to někdo poznamenal hodně dřív,jak se takové věci nepotírají hned od začátku,tak to dojde až takto daleko,když si myslí,že se jim nemůže nic stát.O těch obhájcích těchto lumpáren,nic nového,oni s toho náramně žijí,tak ta obava,dojít k normálu je děsí.

 9. Laco G. mlynář napsal:

  Když holohlavci ne až tak dávno ohlásili, že budou pořádat pochod pražskou Židovskou čtvrtí, zvedlo se veřejné mínění, lidé se postavili na chodník a nalepili si na tu chvíli žluté Davidovo hvězdy.
  A teď si Vlku představ, že si lidi začnou na auta lepit samolepky Podporuji Ivo Ištvána, nebo místo placky Putine ke mně, budou nosit knoflík se stejným nápisem jako na samolepce. Nějak mi přijde, že by to bylo správné, ale divné. Tak to tu chodí.
  Vždyť přeci jediný, kdo se Ivo Ištvána hlasitě zastal byl prezident Miloš Zeman a to je zrůda nehodná nás ostatních, elity národa, že?

  • vlkp napsal:

   Laco,
   zdá se, že si pleteš význam slov. Slovo zastat není ekvivalentem výrazu zneužít nebo využít pro vlastní účely. Tolik k Zemanovi.
   Ten nápad s tou plackou je ovšem perfektní.

   • Jos napsal:

    Tato vaše Vlku replika je přesně na té stejné úrovni, na které píší Pečínkové, Páralové a řada dalších o všem a všech, co a které oni považují za nepravicové. Co nepřihrává ODS, TOP09 a podobným spolkům škodičů. Je půvabné, že si na takové psaní, či spíše manipulaci se slovy, v článku stěžujete.

    • vlkp napsal:

     vážně?

     • jezevec napsal:

      tobě fakt nepřipadá bizarní, že se, navíc za obrovského mediálního humbuku – v našem státě, prolezlém lobbyisty, korupcí, trafikanty, privátními a obvykle nečistými kšefty, a více-či-méně veřejným kradením – za korupci veřejně popravuje snad jediný politik, na kterého (snad kromě mizerného vkusu na baby) nikdy nikdo nic korupčního neměl?
      nezastávám se nečase, nepotřebuju ho, je-li vinen at shnije v base, ok. a na rozdíl od tebe ani nevěřím na jedookého krále mezi slepými, pevně věřím že kradou všichni. ale zrovna spojení nečas a korupce, to je v naší kotlině docela legrační. stejně jako pisálkové, kdo na toto klišé ochotně naskakují.
      připadá mi to jako svého času cibulkovy seznamy – hle, tu máš svého souseda, on práskal, je vinen. a ty opravdové kurvy nech na pokoji.

     • ernest napsal:

      To jezevec: jestli to není proto, že schody se mají začít zametat SHORA ?

     • vlkp napsal:

      Cože?
      Tak on to byl jen čestný trouba, co s emu splašily hormony a nalít nějaké říčné samici? A je mediálně popravován skutečnými darebáky?
      Týýýýýýýýýýýýý, Joooo!
      To nemá chybu!
      Tenhle pan Špína byl u každé špíny , co jich ODS nadělala!! yl prostě u všeho. U Pepy zHong Kongu, u Singhy, Bacse, A nevadilo mu to. Dělal zeď. Dělal a zeď Topolovi , když kradla ve velkém jeho squadra, A nevadilo mu to. Nevadilo mu, když Dalík chodil s taškou pro výpalné d o ČEzu a jinam. Nevadily mu šméčka se solárními elektrárnami. Dělal zeď.
      \Nevadila mu kauza Pandurů. dělal zeď. Nevadila mu kauza mýtného, dělal zeď.
      Nevadilo mu zesoukromničení části sociálního pojištění, dělal zeď. Nevadila mu zlodějna církevních restitucí, dělal zeď. Nevadilo mu velkorozkrádání VZP přes IZIPy a podobně, dělal zeď.
      dělal zeď při obou prezidentských volbách, kdy se tvrdě uplácelo, dělal zeď!
      Že nic nebral? A jak to víš? Že to říká Pečínka? No jiní zas e říkají, že jen za svůj spolupodpis na Klausově amině dostal 300 milionů. A co myslíš , z čeho si ta jeho spolunocležnice asi tak pořídila jen kabelky za miliony korun? Tohle je prokázáno. A teď zásah u Cartiera kvůli náhrdelníku. Někdy se projdi na roh Staromáku a Pařížské. Cartiera tam nemůžeš minout. Takže nejlacinější náhrdelníky tam začínají na dvou mega.
      Tak to bychom měli.. Teď zkus tu o Koblížkovi..

     • Anonymní napsal:

      nevadilo? tak to sorry, netušil jsem že se znáte tak osobně.
      pro mně větší lump ten kdo koná, než ten co mu to nevadí.
      a děsím se, čím vším jsem vinen já, že mi to nevadí.
      a daleko víc věcí, které mi i vadí, ale nic jsem neudělal.
      lidi zatleskaj Ištvánovi za to že se bude zabývat píčovinama na úrovni kabelek, a ti skuteční zločinci mezitím dokradou co zbylo. nakonec proč ne, al capona taky zavřeli za berně.

  • Qiedo napsal:

   Samolepky, knoflíky a možná i petice směřované svým poslancům nebo zastupitelům, bude nutné v tomto směru vyvíjet jistý tlak. Bez podobných aktivit budeme fakt jen za stádo, dobré jen při volbách.
   Nemohu si odpustit :
   http://www.blisty.cz/art/72140.html

 10. okolojdoucí napsal:

  Vlku, Vaše znechucení chápu. Všechny ty články typu „politiku si rozvracet nedáme“ raději ani nečtu. Jen bych Vás přece jen upozornil na jednu okolnost, která stojí za zvážení. Mám na mysli selektivnost uplatňování trestní represe. V této republice je výjimečně problém s tím, co se stíhá (např. zcela účelová kriminalizace bývalého ministra Mlynáře či bývalého policisty Hrubanta). Proti tomu je obrovským problémem vše, CO SE NESTÍHÁ. Je jasné, že se musí s tím bordelem v politice něco začít dělat. Vyjádření paní ministrině Válkové ve smyslu „jen ať se bojí“ je zcela na místě. Problém ale je, že se začalo právě s Nečasem, tedy člověkem, který není typickým korupčníkem. Je tragédie, že Ištván a spol. mrhají energii na takto sporném případu, který také nemusí u soudu dopadnout, a nechávají v klidu lidi typu Řebíčka či Béma, u kterých jsou motiv, způsob provedení i následky korupčního jednání poměrně zřetelné. To může v důsledku nahrát všem těm „ochráncům“ demokracie a ústavnosti.

  Abych to napsal úplně jasně. Ištván a spol. dosud nebyli schopni dostat alespoň před soud, popř. prokázat u soudu vinu lidí typu Dalíka, Bartáka, Kalouska, Topolánka, Grosse, Tvrdíka, Béma, Janouška, atd. Z tohoto pohledu je Nečasův „proces“ ubohou náhražkou, šidítkem, navíc je veden demonstrativně, to do trestního řízení nepatří. Nebo má někdo nějaké racionální vysvětlení, proč byla Nagyová stíhána vazebně a Rittig nikoliv? Proč nebylo vůči Nečasovi postupováno souběžně s pány poslanci Fuchsou, Šnajdrem a Tluchořem? Vůbec se Nečase nezastávám, ale je téměř úsměvným paradoxem, že korupce v nejvyšší politice se začala řešit zrovna od něj.

  • zemedelec napsal:

   Pane okolojdoucí.
   Správný postřeh.
   No,někde se ten kruh musí načit.

  • Rošádek napsal:

   No – nezdá se Vám, že toho chcete najednou od jednoho obyčejného vrchního státního zástupce trochu moc? Mimochodem, tipnul bych si, že v době řádění Dalíka a spol. mohl být Ištván tak někde začínajícím právnickým koncipientem.
   A jestli je to vůči Nečasovi nespravedlivé? Inu, svět je nespravedlivý.

   • okolojdoucí napsal:

    Státní zastupitelství má hierarchickou strukturu, dr. Ištván se mediálně exponuje. Myslím, že výraz „Ištván a spol.“ se dá akceptovat, ne? O nespravedlnosti vůči Nečasovi jsem nenapsal ani slovo, ale je jasné, že pokud by byl z vysokých politiků stíhán jen on, cítil by se ukřivděn. Pro mne (alespoň doufám) je Nečas první vlaštovkou, po které bude následovat pořádné jaro. Pak budou všechny nářky nad nespravedlností a účelovostí jeho stíhání bezpředmětné.

    • Rošádek napsal:

     No ale to je právě to, že teprve s nástupem “Ištvána a spol.” se situace radikálně změnila. Předtím totiž byli u vesla „Vesecká a spol.“, popř. „Rampula a spol.“.
     Já bych samozřejmě taky velmi chtěl, aby Nečas byl první vlaštovkou (pokud za ni tedy nepovažujeme Ratha), ale mám pochopení pro to, že “Ištván a spol.” někde museli začít, a že asi dělají, co můžou. A že jsou to taky jenom lidi.

  • čtenář napsal:

   ano,ano,přesně tak to vidím

  • kočka šklíba napsal:

   Ano Rittig,mě by spíše zajímalo, proč SZ pod velením Bradáčové ani nepožadovalo vazbu. Rath tam byl přes rok, mohl by přece utéct, Rittig žijící v Monacu nebo kde, nic. Vám to zajímavé nepřipadá?

   • Šims. napsal:

    Vidíte, že rovný a rovnější existuje i tam u těch nahoře.

   • Rošádek napsal:

    Nechci obhajovat nevzetí Rittiga do vazby, ale pokud nemá ještě monacký pas, tak má smůlu. Český mu totiž sebrali.

    • Šims. napsal:

     Dobře, ale Vy přeci víte, že odjet s prachama do některých jiných destinací je dobře možné a je tam i teploučko. Podívejte se, jak to dopadlo s takovým Wolfem, je fuč i s prachama. pas nepas, i když takové prasátko jakým je Rittig, to se i pas bude špatně falšovat.

    • kočka šklíba napsal:

     Ono nejde o to jestli má pas, ono jde o to, že se jaksi, jak napsala paní Šims, přistupuje k různým lidem různě a tady je to do očí bijící, ptz se v obou případech jedná o Bradáčovou, některými lidmi velmi obdivovanou SZ. Rathovi přece mohli také vzít pas a propustit ho z vazby, ne?.

    • Michal napsal:

     No, do spisů nikdo z nás nevidí, takže je možné, že u Rittiga toho mají tolik, že vazba už ani není potřeba. Třeba k získání zbytku potřebného stačila doba, po kterou byl ve vazbě…
     P.S. Není u monackého pasu nutné, aby byl jeho držitel aspoň 180 dnů v roce na území Monaka?

     • Rošádek napsal:

      S těmi 180 dny je to tak, že je to nutná doba pro to, aby tam člověk mohl odevzdat daňové přiznání místo v České republice. A to už je pak ale nezávislé na tom, jestli má nebo nemá monacký pas.

  • vlkp napsal:

   Co píšete, je sice pravda, nicméně nemyslím si, vzhledem k míře hniloby ve společnosti a v politice zejména, že by se mělo postupovat a tím pádem vyčítat Ištvánvi, že má jít podle hesla – malý ten, kdo má jen malý cíl.
   Já bych řekl, ž emístní demokacie a občanská uvědomělost ze všeho nejvíc připomíná vězně z koncentráku. Ty také nebylo možno okamžitě krmit normálními porcemi jídla, protože by to nebyli schopni zpracovat a nepochybně by je to zabilo.

   • okolojdoucí napsal:

    Nečas jako předseda vlády, vynutitelnost slibu poslance pod trestněprávní sankcí, to nejsou malé cíle. S tím koncentrákem jste to, vlku, trefil přesně. Já se prostě bojím, aby nám (a hlavně Ištvánovi a spol.) tohle velké sousto nezaskočilo. Byla by to škoda, protože opravdoví velkokorupčníci teprve čekají, až na ně přijde řada.

  • ernest napsal:

   Vždyť právě Nečas svým korupčním jednáním podpořil ty systémové korupčníky – Dalíka, Bartáka, Kalouska, Topolánka, Grosse, Tvrdíka, Béma, Janouška, Knetiga a celou řadu dalších.

 11. Věra Říhová napsal:

  Souhlasím s paní Šauerovou v tom, že politická a právní nevědomost našeho lidu je otřesná.

  Na druhou stranu musím podotknout, že naše zákony jsou již tak složité, že se v nich mnohdy nevyznají ani právníci a úředníci. Kdo dělá aspoň trochu do daní, ví, o čem mluvím. U nového občanského zákoníku se budou všichni ještě divit. Já jsem ho jen jednou pročetla a naskakovala mi husí kůže, nejsem si vůbec jistá, zda v některých pasážích neodporuje ústavě a listině lidských práv.

  Na třetí stranu je v mnohých lidech zakořeněno zlo natolik, že je ani nějaké zákony nezajímají. A takových lidí znám nejvíc. Nadřazenost politiků a jejich privilegia podložená beztrestností je většinou občanů brána jako samozřejmost nebo dokonce jejich výsostné právo po šlechtě. Pamatuji si, že v socialistických letech se bralo jako samozřejmost, že funkcionář měl privilegia = přednost před ostatními občany všude a ve všem. Dokonce se obhajovalo mezi lidmi i to, že funkcionář má právo si vzít ze společného majetku co a kolik chce. Ano, jistě namítnete, že se takové jednání trestalo, když se na to přišlo, ale ne tak úplně, zahlazovalo se, jak se dalo, a i když se nedalo, nakonec veřejnost odsoudila udavače a funkcionáře litovala.

  Na čtvrtou stranu je, vždy bylo a bude respektováno právo silnějšího. To se děti učí nejenom v rodinách, ale už od mateřské školky. Moje generace byla ještě vychovávaná hlavně k poslušnosti k autoritám, jestli žák něco uměl, bylo vedlejší. Stejně fungovaly klučičí a holčičí party – ten kdo měl odvahu se prohlásit za vůdce – vůdkyni, ten měl právo poroučet a trestat neposlušnost.

  Bohužel na těchto principech stojí i naše pojetí práva a podle těchto principů se vyšetřuje a soudí.
  Jak můžeme chtít po občanech, aby rozuměli právu, když mu nerozumí ani Nejvyšší soud. Není to jenom korupce, zlodějina obchodní – majetková – z veřejných rozpočtů, okrádání státu na daních a okrádání zaměstnanců, je to i neschopnost zakročit proti silničním pirátům a vrahům, proti sexuálnímu zneužívání a prznění malých dětí, proti obchodu s bílými i barevnými lidmi – a tak bychom mohli pokračovat.

  Často přemýšlím o tom, jestli je u nás vůbec možné zavést jakékoliv právo, donutit politiky, aby pracovali ve prospěch státu a lidu, když o to vlastně lid vůbec nestojí a s praktikami funkcionářů tiše souhlasí.

  • Sylva Šauerová napsal:

   To není jenom u nás (ta nevědomost), paní Říhová. Včera jsem kupř. žasla při sledování O’Reilly Factor na TV Fox, kde byly prezentovány výsledky šetření Newsweeku, který nechal tisícovce Amaričanů udělat oficiální americký testík povinně vyplňovaný před udělením občanství. V něm bylo např. zjištěno, že 67% Amíků netuší, že žijí v kapitalismu. A jen 25% dokázalo vyjmenovat více než jedno z pěti základních práv, jež Američanům zaručuje dodatek (změna) ústavy č. 1 (Freedom of Speech, Freedom of Religion, Freedom of The Press Freedom to Peaceably Assemble, Freedom to Petition). Většina veřejných škol totiž vůbec neučí historii, zeměpis a ani občanství. Tragédie, kolaps veřejného školství, snad to tak daleko taky nedopracujeme.
   Souhlasím s Vámi, že houští našich zákonů je pro naprostou většinu lidí neprostupné. Rozumět ústavě by se ale mělo povinně učit v občanské výchově už ve vyšších ročnících ZŠ. Jde vůbec o předmět přehlížený a nedoceňovaný, takovým byl, jak si ještě pamatuji, vždycky. Jenže bez samostatně myslících a alespoň přiměřeně sebevědomých občanů, kteří znají svá práva a povinnosti, a kteří vědí, jaké jsou povinnosti těch, které si volíme, se neobejdeme.

 12. Šims. napsal:

  Myslím si, že jsme se opět dostali do absurdního dramatu (jak by Havel po něm chmátnul??????). Všichni se otřásají pod pojmem komunismus lépe socialismus, všichni jsou z té doby opupínkovaní a najednou leze na světlo boží, že dělali úplně to samé, ale oné éře se říká česká demokracie. Leze na povrch kam jen sáhneš samý hnus, jsou historická jména před kterými by si člověk raději odplivnul a ejhle já již v této době zažívám to samé. Nečasovi bych ruku fakt nepodala, před Bendou bych fiktivně odplivla a nebudu vypisovat své další ošklivé dojmy. Prapůvod všeho je jedno – nevážím si lidí, kteří fakticky ovládali a ovládají tuto zem, nepociťuji k valnému počtu těch nahoře pražádnou úctu – krize společenských hodnot se rozlezla, jak vylité mléko. Když vidím nějakého politika, tak mne ihned přepadá nedůvěra a hledám co asi křivého může být v jeho úmyslech. Takže mám pocit, že návrat na stromy je východiskem…………když vidím co se ve světě děje, nevěstí to fakt nic dobrého. Lidé přestávají vesměs rozeznávat dobro od zla, dochází ke zmatení jazyků. Ale to zde již bylo.

  • Puck napsal:

   Přesné !
   Patřičně vyškolen dosavadní zastupitelskou demokracii, neuvažuju jestli je nápad poslance dobrý, anebo špatný. Přemýšlím, co je za tím, a jaký podraz na voliče zase vymyslel.

   • Věra Říhová napsal:

    Mám to také tak nastavené, proto jsou pro každé volby božím utrpením. Ale chodím.

    • Věra Říhová napsal:

     Vypadlo mně slůvko – pro mně. A také v každém novele zákona čtu mezi řádky a hledám, kde je objížďka, časem ji tam vždycky najdu nebo mě ji někdo poradí.

 13. Germanicus napsal:

  Vlkovo zamyšlení po týdenní pauze je výborné.
  Jen dodávám (s Janem Schneiderem z České pozice) – není Nečase bez Kalouska!!!
  http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/neni-necase-bez-kalouska

 14. Anonymní napsal:

  Vážení Kosíři, už má někdo nápad, kde by se daly pořídit ty samolepky nebo placky????

  • jezevec napsal:

   zkuste se zeptat, která reklamka dělala tu placku s kájou a oranžovým čírem – ta je na podobné úlety asi zařízená? my je nakupujeme například na placky.cz
   samolepky vám dneska vytiskne každý študák, nebo když hezky poprosíte tak třeba i já, čtyřbarevnou laserovku i samolepkový papír mám doma… ostatně, podobně by se daly udělat i ty placky, koupíte si od žlutých tváří nebo z nějaké reklamky placku na cokoliv, a přelepíte vlastní samolepkou.
   uvědomělí jedinci by mohli zvolit i vlastní kreace – samolepící A4 prodávají v každé narpě.

 15. Jan Čermák napsal:

  Hezký den, ráno červánky.
  Já mám pocit, že se to láme. Je to už 20 let, obvyklých, a „demokracie“ reprezentovaná Kalouskem a Rittigem je na úbytě. Lidi už to nechtěj, jen někteří magoři co píšou do novin, viz vlk.
  A projevem toho jsou dvoje poslední volby. Zeman i Babiš jsou tápáním, snahou, rozejít se s touhle minulostí. Můžem se tomu posmívat, ale nic lepšího zatím neumíme.
  A co se týká nálepek. Bulhary i Ukrajince by sáhnutí na Ištvána vyhnalo do ulic, a vedlo by k obsazení úřadu vlády lidem. Proč je to u nás jen komická představa?

  • Anonymní napsal:

   protože vypadá jako komik, a krom mediální pěny zatím nic kloudného nepředvedl?

   • Šims. napsal:

    To Jan Čermák
    použiji analogii – jen souhra pojmů Vlku.
    Na Váš poslední odstavec Bulhary i Ukrajince by sáhnutí na Ištvána…….. „kdopak by se vlka bál“, zde mají naši „mocní“ pocit, že se fakt našinců nemusejí obávat, protože jsme již několkrát prokázali, že se na nás dá štípat dříve.

 16. Michal napsal:

  U „mistrů pera“ jako jsou Páral, Steigerwald, Pečinka nebo zde nezmíněný Marek Stoniš je dobře vidět, jak se asi cítili nadšení stalinisté z 50. let ve druhé polovině let šedesátých. Stejně jako tehdy, i dnes je vidět, že to prostě byl průšvih, ale oni se křečovitě drží (tak jako jejich tehdejší předchůdci) jediné svaté pravdy a občas už svými články přesvědčují spíš sami sebe, než okolí.

 17. kočka šklíba napsal:

  Michal napsal:
  Únor 18, 2014 v 15.28
  „No, do spisů nikdo z nás nevidí, takže je možné, že u Rittiga toho mají tolik, že vazba už ani není potřeba. !
  Nemám potřebné odborné znalosti ale myslela jsem, že u vazby uvalené z podezření na možný útěk nezáleží na tom co na něj mají, spíše je Váš argument ve prospěch útěkové vazby. A mně šlo především o to, že Bradáčová a spol. postupovala v případě Rittiga o dost jinak než u Ratha.
  A , hm to jsme viděli, jak nám tu ti hodní zločinci (viz Wolf, Krejčíř a další) zůstávají, aby se nechali odsoudit a zavřít .

  • zemedelec napsal:

   Paní kočka šklíba.
   Souhlasím.
   Naprostý rozdíl,jak v zásahu,ale i v dalším pokračování.Podobně jak s Janouškem.
   Vypadá to jen na to,aby se něco dělo,ale asi to má jiný účel.

 18. tresen napsal:

  Nevím, jestli se mi podaří srozumitelně vyjádřit, co mi na celé věci nesedí a v čem vidím možný zádrhel u soudu. Že se tam celá kauza ocitne, je rozhodně pozitivní a Ištvánovi za to dík, protože doufám, že soud zřetelně řekne, že obsazování pozic ve státních firmách jako odměna pro politika za jednání, které se má řídit něčím úplně jiným než je osobní prospěch, je skutečně korupce.
  To, co podle mne možná soud nespolkne, je příliš rozdílná váha závaží v této konkrétní kauze – na jedné straně odstoupení z pozice poslance, pro ony konkrétní osoby výhodné zejména proto, že ve sněmovně byli kryti imunitou, plus ztráta značné části politického vlivu, a na druhé straně sice celkem dobře placená, ale nijak významná funkce. Neboli je velmi těžké uvěřit, že třemi poslanci hnula právě a jenom Nečasova nabídka, takže není vyloučeno, že se podaří soudce přesvědčit o tom, že motivem jejich odchodu z poslaneckých lavic tato nabídka nebyla. A když se nepodaří udržet linii příčinné souvislosti, žaloba se může rozsypat.
  Přitom je podle mne nepravděpodobné, že by u soudu vyplavalo na povrch, co bylo skutečnou motivací k zahození mandátů.
  Takže možnost, že by byl Nečas odsouzen, vidím momentálně jako dost nereálnou.

  • Puck napsal:

   Je opravdu málo pravděpodobné, že se v těch třech výlupcích pohnulo svědomí. A že je svědomí, podpořené trafikami, donutilo k odchodu z politiky.
   Mohla se hrát trochu náročnější partie, než je nějaká úprava daní. Nezapomínejme, že Kalousek měl na ministerstvu financí dost možností, jak se výlupkům dostat pod kůži. Tam už by se silnější argument mohl najít a stačila příjemná přátelská domluva ve smyslu, že Nečasova vláda má odpracováno, a že je na čase udělat v ODS nějakou změnu. Ištván jen poněkud zkomplikovat scénář. Ostatně, nikdo nemohl předpokládat, že výlupci skončí v kriminále.

 19. babaluba napsal:

  Stejně je to zvláštní. Pravicovou stranu, kterou vesměs zakládali lidé s vyšším vzděláním, fakticky řídili a později zlikvidovali vyučený prodavač Ritig a původně kantýnská Nagyová.

  • Šims. napsal:

   Dobrý poznatek, ale zakopaný pes asi bude v tom, že oni pro svoji velikost a honbou za prachama zapomněli na jednu důležitou věc – dívat se také někdy dozadu. To nás již opakovaně naši pravičáci přesvědčili, že to neumějí, protože slovo sebereflexe je v jejich uvažování slovo sprosté.

Komentáře nejsou povoleny.