Kdo ochrání ochrání ochránce lidských práv?


V tartasu  kolem Olympiády a  Ukrajiny  mediálně  celkem zapadla  jedna  dost neuěřitelná  peripetie, která  je  spojena  s  úřadem českého ombudsmana a  zároveň ukrajinským převratem.

K dění  v Kyjevě  se v rozhovoru pro Lidovky, zřejmě iniciovaného redakcí, nikoli  zpovídaným vyjádřil neúspěšný  kandidát  na ombudsmana  a  zároveň  zástupce  Anny  Šabatové v  téhle  funkci – Stanislav  Křeček.  To interview  naleznete  celé  zde:

http://www.lidovky.cz/strileni-do-lidi-nasili-se-da-zabranit-jen-nasilim-rika-ochrance-prav-krecek-163-/zpravy-domov.aspx?c=A140219_152939_ln_domov_vsv

Dovolím si přetisknout klíčové  pasáže  tohoto rozhovoru:

Lidovky.cz: Jako zástupce ombudsmana jste se podrobně zabýval lidskými právy. Jak se na ně díváte v souvislosti se situací na Ukrajině?
Chtěl bych upozornit na to, že se na Ukrajině nedemonstruje proti diktátorskému režimu, ale proti režimu, který byl zvolen ve svobodných demokratických volbách, a to je přeci něco jiného a trochu se to zapomíná. Není jasné, co si vlastně Ukrajinci myslí, a je dáván prostor jen té demonstrující straně, což vždy nemusí vyjadřovat názor celého národa.

Lidovky.cz: Přeci jenom. V Kyjevě vládní jednotky střílejí do lidí. Není potřeba vyzvat Janukovyče, aby s tím přestal?
To je oboustranné. Pokud se páchá násilí na obou stranách, nelze vyzvat pouze jednu stranu, aby násilí nepáchala. Násilí může vláda zabránit jen násilím. Když na barikádách demonstranti střílejí, musí totéž dělat i ti, co chtějí střílení zastavit. Pokud by se něco stalo například v Kodani nebo v Paříži, nikoho by nenapadlo protestovat proti lidem, kteří zapalují budovy. Když je to na Ukrajině, tak se zdá, že je to součást legitimního procesu, ale není. Není to legitimní proces. Čili musíme brát v úvahu, že je to u Ruska, což se nám nelíbí. Domnívám se ale, že se to dělí, že celý národ nezastává ten názor, co mají lidé v ulicích. Tohle je veliký problém pro demokracii vůbec.

Zdroj: http://www.lidovky.cz/strileni-do-lidi-nasili-se-da-zabranit-jen-nasilim-rika-ochrance-prav-krecek-163-/zpravy-domov.aspx?c=A140219_152939_ln_domov_vsv

Nejlepší ovšem bude, když  si přečtete  celý rozhovor na  výše  uvedeném  linku. Není  dlouhý.

Třeba  dojdeme  ke  shodnému názoru,  že  Stanislav  Křeček  mluví  naprosto logicky. Poukazuje  totiž na

-jednostranné informování o  kyjevských událostech

-na  rozpor  mezi  demokratickými požadavky  demonstrantů a  jejich praxí

– na  fakt,  že  režim, který  měl být a nakonec  byl svržen, byl zvolen demokraticky a  ted y měl právo jak na  existenci, tak  na obranusvé  existence

– na  princip,  že  jediný, kdo  má  právo na násilí, samozřejmě přísně  regulované zákonem, je, pokud  existuje, stát a nikdo další

– že  když  násilí  si přivlastní  ulice, je povinností státu zakročit. Opět  – přísně  v  mezích zákona. Protože je zřejmé, že  násilí v ulicích může  potlačit  jen násilí  ze strany  státu! Proto ostatně  stát  lidí zakládají. Znovu a pro jistotu ovšem opakuji  – za přísného dodržování zákonů!!!

Nemám, co bych  Stanislavu Křečkovi v  tomto směru  vytkl a jeho premisy  sdílím beze  zbytku.

Jenže

-buď mi cosi podstatného uniká

-nebo  jsem duševně  nedostatečný

Protože  Křečkův  názor  okamžitě  vyvolal  bouř. Dokonce na  fakultě  Sociálních věd  UK  vznikla  okamžitě  petice, adresovaná  Anně  Šabatové, kterou mělo podepsat na  5 000 lidí. Ta    žádá v podstatě, aby  Stanislav Křeček byl svého úřadu okamžitě  zbaven svého úřadu. Alespoň tak  já  její  text -viz  dále,  interpretuji.

Vážená paní ombudsmanko,

dovolte nám, abychom se ohradili vůči slovům Vašeho zástupce pana Stanislava Křečka v rozhovoru pro LN.

Jeho slova nás hluboce zasáhla a jako slova zastánce a ochránce lidských práv nás především velmi zarmoutila. Zdá se nám, že pan Křeček není dostatečně informován o skutečném dění na Ukrajině.

Pan Křeček nejspíše neví, anebo snad ani nechce vědět, že demonstranti od začátku projevují svůj nesouhlas s kroky prezidenta Janukovyče a současné vlády, kteří svým jednáním a legislativními změnami nerespektují základní listinu lidských práv a svobod OSN. Listinu univerzálních a fundamentálních hodnot, které jsou základním stavebním kamenem svobodné demokratické společnosti, a která jsou sui generis hodnotami, jenž by měl pan Křeček hájit! Za těmito změnami stojí především prezident Janukovyč a proti těmto změnám se v duchu veškerých práv protestovalo doposud vesměs poklidně!

Pan Křeček nejspíše neví, že násilí bylo v první řadě použito ze strany vládních sil proti pokojným demonstrantům! Pan Křeček zřejmě též není obeznámen s tím, že násilí v Kyjevě je postupně rozdmýcháváno provokatéry, které mají legitimizovat vyhlášení výjimečného stavu! Ale především pan Křeček zřejmě nevnímá, že na současném stavu se podepsala prezidentova nečinnost a ignorování těchto demonstrantů v průběhu více než dvou měsíců. Jeho hra na dialog s opozicí je od začátku hrou falešnou a zdržující s cílem získat čas pro přeskupení bezpečnostních sil, které platí hotovými penězi!

Pokud pan Křeček není schopen své názory naprosto se neslučující s rolí ochránce lidských práv a svobod dostatečně a smysluplně vysvětlit, vážně pochybujeme o jeho způsobilosti pro zastávaní postu zástupce ombudsmana v demokratické zemi. Je nepřípustné, aby osoba pracující v kanceláři ombudsmana jako jeho zástupce, veřejně vyzývala k násilí  jako řešení současné situace! Dle našeho názoru takové jednání nelze omluvit a ani obhájit, a proto by měl zvážit svou rezignaci na post zástupce veřejného ochránce lidských práv.

V Praze, 20.2.2014

Josef Tlustý a Nikola Schmidt

Zdroj: http://www.lidovky.cz/studenti-sepsali-petici-za-odvolani-krecka-f2h-/zpravy-domov.aspx?c=A140223_163128_ln_domov_sk

Nechci rozporovat, co v  petici  stojí. Jakkoli by  to nebyl  žádný problém,  neb mne  doslova   fascinuje, jak  její  signatáři  mají  jasno,  jak  to v  Kyjevě  bylo a  je   a  kdo jsou   ti správní  hodní  hoši a kdo naopak darebáci,ničeho se neštítící. Ale  o  tohle opravdu  teď  nejde.

Co mi vadí, je rigorozní ultimatum, co si  má  Stanislav Křeček myslet  a hlavně  jak si to má  myslet. Aby mohl vykonávat  svůj  úřad  Kdyby  byl podpořil Majdan,  žádná  petice by  nepochybně nevnikla. Neříkalo se  tomu kdysi kádrování?

Ani  to by mne ovšem  nevybudilo k  tomu, abych „případ“  Křeček nějak komentoval. To  inicioval  až  nikdo jiný –  držitel ombudsmanského  křesla!  Vlastně  držitelka – Anna  Šabatová. Klidně  se přiznám, že  kdybych byl poslancem, zcela nepochybně  bych patřil k oněm  85, kteří  jí tenhle jedinečný  post  v  českém ústavním systému přisoudili. A  to i přes její  velmi problematické  fungovaní  v kuřimské  kauze  trýznění  dětí. Protože   mám  přiměřenou míru  jistoty, že  byla  jednak podvedena, jako mnoho ostatních v  tomto  případu a  pak  – na omyl má právo každý.

Stejně  zodpovědně  ale konstatuji,  že  dnes  už  bych  to neudělal.  A hlas  by získal naopak její  zástupce!  Ačkoli  to si zakládám na  konzistenci  svých  názorů a postojů.

Jenže  Anna  Šabatová, v podstatě  velmi ostře  zakázala  Stanislavu Křečkovi se k Ukrajině  vyjadřovat!!!

Vydala  prohlášení, v  kterém se ,mimo jiné praví:

„Požádala jsem i svého zástupce, aby se rovněž zdržel vyjádření, která by mohla snižovat vážnost instituce veřejného ochránce práv a důvěru veřejnosti v ni,“

Zcela mi uniká,  jak  výše  zmíněné interview může  snižovat  vážnost  úřadu. Ale  klidně  připustím, že  je  to záležitoast  osobní  interpretace a  také,  že  postoj  Anny  Šabtové může  být motivován  i tzv. principem předběžné opatrnosti. Aby uchránila  svůj  úřad před  laciným napadáním těch,  co  hledají  vhodný  klacek, aby jím po ombudsmanství mohli  praštit. Takových je  totiž  také  dost.

Než  budu pokračovat, připomeňme  si, proč  vlastně  tenhle úřad  vznikl a  co má  zejména  dělat:

Posláním ombudsmana je podle zákona chránit občany před nečinností nebo špatným rozhodnutím orgánů státní správy. Pokud ombudsman zjistí, že konkrétní orgán pochybil, je v jeho pravomoci vyzvat jej k nápravě. Když se tak nestane, umožňuje mu zákon jako nejvyšší sankci zveřejnění případu

Takže  ochrana  občana  jeho práv, před  špatným rozhodnutím..  paní Anno Šabatová!  Nic  víc, ale nic  méně.

Takže  se ptám – kdo  ale bude chránit  ochránce lidských práv? Nebo třeba  jeho zástupce, když  BUDOU PORUŠENA  JEHO PRÁVA!

Stanislav  Křeček je  sice  také  zastupujícím ombudsmanem,  ale  hlavně  – je  především OBČANEM. Se  všemi  OBČANSKÝMI PRÁVY. Těch se  totiž nelze  zříci. Na  to je judikát  Ústavního soudu! Mimo jiné.

Mezi které zcela nepochybně  patří  práva  úplně nejzákladnější  jako:

-právo na  svobodný názor

-právo na to, aby  svobodně  mohl  svůj názor  vyjádřit!

Bylo by  nepřijatelné, kdyby  prohlásil: já  Stanislav  Křeček , zástupce ombudsmana vidím situaci v Kyjevě  tak a  tak. A je  jedno, jaké mínění by  zastupoval.  To by bylo nepřijatelné!

Nicméně  JAKO OBČAN Křeček má  plný puvoir na  to , aby  se vyjádřil například  ke Kyjevu!  Nebo k čemukoli jinému. Nevidím  nic,  čím by  měl snižovat  v  tom případě vážnost  úřadu  paní Šabatové.

Ale ani tohle  není  onou příslovečnou kapkou, která  spadla  do vlkova  kalamáře  a ten se  následně vylil  do tohoto  článku. Tou   bylo až   vyjádření  ombudsmanky  pro ČT  24. Celé  najdete  na  videu na  téhle  adrese:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/263764-proti-kreckovi-vznikla-petice-nehajil-jsem-zadne-nasili-odmita-kritiku/

Míním především  čas   od  3:20 , jakkoli je to zajímavé  celé.

Dojde  tam  totiž  k podivení  redaktora v  čem je  vlastně  Křečkovo pochybení  a zda se  nemá  vyjadřovat k zahraničnímu vyjádření  vůbec. To podivení  je opakované. A  odpověď  Anny  Šabatové?  Mám li ji zjednodušit – pak je při nejmenším podivuhodná  – pane  redaktore, já se do téhle  diskuse   nenechám zatáhnout. A  bysta.

Dobrá  paní  ombudsmanko,  vy  se  nenecháte  zatáhnout  do diskuse. Nicméně  já  se tedy ptám, jak chcete  eventuálně  ochránit moje práva  před  úřední zvůlí, když  nejste  ochotna respektovat  základní lidská práva  občana  Stanislava  Křečka, který je  shodou okolností  také  vaším zástupcem. Kdo ochrání  jeho?

Protože  tuhle  otázku neumím zodpovědět, je jasné,  že bych  vás  dnes do vašeho  úřadu nevolil. I kdybych snad   měl tu možnost…

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

308 reakcí na Kdo ochrání ochrání ochránce lidských práv?

 1. vonrammstein napsal:

  Šabatová měla (obrazně!!!) viset už před dvaceti lety. Nic neumí, ničemu nerozumí, její jedinou premisou je její příjmení. Havlistka horší než Havel. Nikdy se neměla stát. Varoval jsem před ní, ale copak mě někdo poslouchá?

 2. Oto Les napsal:

  Stejně mi přijde zvláštní, že tahle paní se dočkala korýtka až teprve teď. Žeby teprve teď byla správně zralá?

  • pepan napsal:

   určitá předchozí snaha o korýtko byla, ale voliči ji tak ňák nechtěli.
   Když si vzpomenu, jak ta chuděra, při nevím ani jakých senátorských volbách pobíhala před naším vesnickým Albertem, narvaná do praskajícího trička s logem Bursíkojc partaje a provozovala v podzimní plískanici „předvolební kampaň“, dal bych ji tehdá korunu.
   Ale veřejnou funkci v žádném případě.
   To jistě spravedlivé a zasloužené ocenění (dyk i autor připoměl, dojemnou starost o ubohého nalezence, Aničku) musel zařídit až Jirka Dienstbier a kamarádi z „pražské kavárny“….

  • jaa napsal:

   Není to tak zvláštní. Všechno ostatní zklamalo, lidi nejsou spokojeni s vývojem a dopadem. Takže už to nebaští. TNo a začíná nastupovat vyzkoušená pátá kolona – disidenti – ten mix . – furt revolucionářů, bachařů, muklů a podobných individuí. Ale lidi je už taky moc neberou – protože ač vystupují na obranu lidí, celou tu devastaci republiky a lidí- tolerovali a nic neudělali. Hlavně měli svá korýtka. Uvidíte, jak se začnou vynořovat všude a jak jejich počet bude vzrůstat….

  • Hladis napsal:

   Ale jdete. Podle soudruzek a soudruhu to bylo vse v poradku a Unor je vyznamny den co nastartoval obdobi svobody a blahobytu, jen ta kontrarevoluce tento raj zničila v 89 roce. Melete nesmysly 🙂

 3. jezevec napsal:

  anna šabatová, profesionální kverulant a řemeslný funkcionář, parazit který nikdy nepracoval. dcera ortodoxního komunisty – jedné z tech kurev, co aktivně škodili a cíleně ubližovali lidem, a byla to jejich práce, komunistický prověrčík. manželka trockisty – jednoho z mála co byl vyloučen ksč ne za demokratické, ale naopak za extremisticky levicové názory. a matka michala šabaty, který se opakovaně pokusil rozvrátit ustrcr, m.j. požadavky aby úřad pro dokumentaci zločinů komunismu v rámci své činnosti obhajoval i to dobré z dob komunistického temna.
  je ostudou té už tak dost otloukané funkce ombudsmana, že tvor s rodiny kovaných komunistů se vůbec mohl ucházet o funkci ochránce PRÁV.
  ale že životním krédem paní šabatové je vybírat si silou funkce, kdo že má držet hubu, a co si má kdo myslet – to mně bohužel nepřekvapuje.
  jen je legrační, je-li potřeba zastat se lžidoktora a bývalého komunisty PROTI ombudsmanovi. i když, možná i to je úmysl klanu šabatů ….

  • kchodl napsal:

   To jste mě pobavil, nenapsal bych to lépe.
   Když se člověk musí zastávat Křečka, to jsou tedy paradoxy.

  • Hladis napsal:

   jezevce, hodnoceni deti dle jejich rodicu je normalni prasarna. A kurva se Bohosu nerika.

   • Suchec napsal:

    Jezevec to má ještě zakódovaný od bolševika. Nesmíme se na něj zlobit. Kádrovák se holt vždy proflákne. Byť se to týká Šabatové. 🙂

    • jezevec napsal:

     hele, suchec – komunisti za názor vraždili a existenčně likvidovali lidi, často i celé rodiny, odpírali jim právo na vzdělání a právo na jakoukoliv práci. moje vlastní babička byla za komunismu nezaměstna(tel)ná, přestože komunisti tvrdili, že nezaměstnanost neexistuje – moje vlastní máma šla z obchodní akademie rovnou do fabriky – a ještě i mně komunisti při prověrkách vyhodili od přijímaček na vysokou školu – to vše za to, že můj děda měl statek. na úvěr. ten úvěr splácel až do roku 1974, zatímco statek mu ukradli. takže mně nemusíte o kádrování nic vykládat, já to znám osobně.
     já si jen myslím, že ve svobodné zemi by komunisti měli držet hubu, a nepracovat v politice. hledat v tom nějaké názorové souvislosti s kádrováním je signem ztráty soudnosti.

     • ernest napsal:

      Ono to s tím kádrováním komunistů zase nebylo tak zlé, že? Když mohl Ivan Havel vystudovat vysokou školu a když byl Václav Havel přijat na vysokou školu (kterou pro neschopnost nedokončil) a když mohl Ivan Čarnogurský vystudovat vysokou školu a dělat ředitele Hydrostavu a jeho bratr Ján vystudoval práva a to vše za dob „totality“. Tak to vaše nepřijetí asi bylo motivováno jinak, že? Je známo, žeza „totality“ byly na VŠ přijímány omezené počty studentů, ovšem to VŠ vzdělání bylokvalitnější, než dnes.

     • jezevec napsal:

      jistě erneste, kádrování je jen výmysl vrahů z wallstrýtu.
      a zrádkyně horáková byla popravena na vlastní žádost.
      nic jste se nenaučili. a nic nepochopili. ani kdy je třeba držet hubu.

     • pepan napsal:

      ještě bych vás doplnil, Erneste,
      zátímco zjevní odpůrci komoušského režimu neměli odepený přístup ke vzdělání, včetně mladejch Bendů, Dienstbierů i všemožnejch zde přítomných StB Libuší, tak u nás na vesnici bylo „nevyrovnání se s náboženskou otázkou“ jasnou stopkou i v druhé polovině osmdesátých let.
      Tou sou teda paradoxy pane Vaněk…

     • pepan napsal:

      samozřejmě „odepřený přístup…
      a mezitím instantně přítomný dizgutér jezevec doporučuje „držet hubu“
      Kde na to ten tvrdě pracující človíček vůbec bere čas?

     • ernest napsal:

      To jezevec:Když neumíte vyvrátit FAKTA, tak saháte po noviových titulcách, že?

   • jezevec napsal:

    rodiče si nikdo nevybírá, ale manžela ano a výchovu dětí výhradně. něco jiného je tedy narodit se (bez vlastní viny) jako dcera normalizačního aparátčíka, byť takové rodinné zázemí vás nepochybně formuje (a zde je to vidět zřetelně) (jakož i u jejích syna) – a něco jiného je vybrat si za svého životního partnera a dobrovolně se vdát za komunistu a trockistu, to už je signem minimálně názorů a životních postojů. které ten vliv rodiny přinejmenším potvrzuje. přívažkem téhož je výchova dětí, které již projevily některé své názory.
    a zrovna tady na kose je děsně IN kopat do schwarzenberka, že jeho tchán byl (tak jako 80% rakušáků) za mlada u fašounů – jakož i dehonestovat klause, že jeho tchán byl v době slovenského štátu snad dokonce pošťákem. takže ve společnosti intelektuálů šířících prasárny tyto, by nemělo vadit připomenout komunistickou konzistenci klanu šabatů.

   • jaa napsal:

    Už naši předkové dávní měli přísloví, o jablku a stromě. A to tenkrát souzi nebyli, lidi se až tak moc nemění.

  • ujo napsal:

   petr Uhl nikdy nebyl členem KSČ

 4. kchodl napsal:

  Výborně, Vlku.
  Také nevidím v lžidoktorově poznámce nic divného, nakonec má pravdu.

  Násilí spustili ukrajinští henleinovci, tedy pardon, „bojovníci za svobodu“. Někteří jsou tak trochu náckové – ačkoliv rusáci říkají fašisto téměř každému, kdo nemiluje matku Rus (tj. říká rusákum okupanti), ale v tomhle případě je to občas i vystihující. Nekonečně stupňující požadavky, házející molotovy a když to nevycházelo, začali střílet sami – důkazů je na fotografiích dost, třeba zde http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?234849-Uprising-in-Ukraine-(Photos-and-Videos).
  A pak se volá na toho, kdo se brání (podle EU demokraticky zvolená vláda) – zastavte násilí.
  To jsme viděli už mnohokrát, třeba v čs. pohraničí v roce 1938. Nebo naposledy v Sýrii.

  Křeček projevil více rozumu, než bych od něj čekal.
  Což se jistě nehodí do krámu lidsko-právním akademikům, kteří se těší na výnosné fleky v EU, granty a ocenění – musí ukázat jasně, na jaké straně stojí, že. I strejda Sam by si mohl všimnout.

  Je vidět, že studenti těchto fakult budou zdatní pokračovatelé svých bolševických, pardon demokratických, neo-konzervativních vlastně teď už sluníčkově obamovských, ehmm, tedy vlastně heideggerovsko-sartrovsko-maisticko-polpotovských postmoderních demokratů, zkrátka euro-unijních lidsko-právních profesorů. Chtějí také určitě dostávat sudeťácké ceny za literaturu, porozumnění mezi národy. Jezdit do Bruselu a Štrasburgu. A jak je vidět, vědí co mají podepsat (co Velký bratr i malý bratr chce).

  Už se nemohu dočkat, až tato mladá, nezkažená generace uchopí veslo !

  Určitě si budou rozumnět například s jedním ze včerejších diskutérů, co tak miluje toho naci-historika Snydera („Krvavé země“) nebo poslední objev našich sudeťáckých přátel, autorku „Stát, který selhal“. Budou si krásně notovat (tipoval bych „Přes spáleniště, přes krvavé řeky …“).

  Až z toho všeho bude válka a hekatomby mrtvol, jako obvykle budou říkat, že za nic nemůžou – mysleli to dobře (jako s nacismem, komunismem, maoismem, polpotismem, …). To už známe.

 5. Skogen napsal:

  Třeba si konečně porozumíme, jak je to s tou pravdoláskou.

  • ernest napsal:

   Je to tak, jak řekl Havel – zvátězila. Hlavně na E55. A zatím uniká zdanění, takji musejí legalizovat a z aktérek udělají počestné podnikatelky.

 6. Řezníček z Brna napsal:

  Pokud by se pan Křeček vyjádříl nekopetentně ohledně úřadu ombudsmana, má paní Šabatová plné právo jej kritizovat, on se ale vyjádříl k věci, která nesouvisí s tímto úřadem a má plné právo se vyjádřit dle svého svědomí. Ten název blogu je geniální, kdo ochrání ochránce lidských práv? Bravo! Jinak připojím malou aktualitku, demonstranti z Majdanu včera svrhli sochu legendárního vojevůdce Kutuzova, který se dopustil takového zločinu, že v roce 1812 porazil Napoleona. Na místo něj tam bude památník obětem z Majdanu. Paní Šabatová zřejmě jásá, vždyt ten Kutuzov stejně představoval ruský imperialismus. A s ní jasájí všichni studenti politologie, sociologie antropologie a podobných dalších oborů sociálních věd.

 7. zemedelec napsal:

  No nevím,kdyby to Křečkovo vyjádření přirovnal na naši situaci,tak jsme tu měli trojkolku dále.Také byly zvoleni v demokratických volbách.Není to nějaké podezřelé,jak se mnozí vyjadřuji k Ukrajině,ale doma je podobné problémy netrápí

  • Skogen napsal:

   Pane Zemědělče, věřím (je to skutečně jen víra), že Křeček reagoval na celý komplex souvislostí, a že jestliže by na Ukrajině výměna vlády proběhla čistě legislativní cestou jako u nás, neměl by důvodu ke kritice. Mimochodem, tamní současná vláda je nelegitimní.

   • zemedelec napsal:

    Pane Skogen.
    Pokaždé se rád s Vámi shodnu.
    Na Ukrajině došlo k tomu,po čem se volá i u nás.Vidíme to jasně,co se může stát,když si politici myslí,že jsou neomylní a že si můžou dělat co chtějí.Toto považuji opravdu jako krajní možnost,už jenom k těm nepředvídatelným skutkům.
    Zastávám ten názor,udělej si pořádek na svém dvorku a pak kritizuj souseda.

    • Skogen napsal:

     Pane Zemědělče, řeknu to celkem lapidárně – kdyby byli schopni zrealizovat generální stávku, uznal bych, že mají právo na občanskou neposlušnost i takovýchto rozměrů.

 8. tresen napsal:

  Tak se zase jednou povedlo sjednotit nesjednotitelné. Slovní pogrom na Šabatovou, potažmo všechny havlisty, se ale dal po úvodní přihrávce čekat. Hr na ně, na viníky všeho zla, Adam B. Bartoš rulez.
  Ale k věci:
  Podobně jako vlk si myslím, že občan Křeček má právo kafrat, co se mu zlíbí.
  Podobně jako Anna Šabatová si myslím, že by toho práva měl využívat uměřeně, s ohledem na to, že názory občana Křečka budou spojovány s jeho funkcí zástupce ombudsmana, ať dělá co dělá.
  Podobně jako Ukrajinci, žijící v Česku a pořádající podpůrné demonstrace v Praze, si myslím, že režim, který nejdřív odmítá jednat s umírněnou opozicí a pokojnými demonstranty a posléze rozmyslně střílí ostrými do davu rozvášněných lidí, páchajících materiální škody, nedobře dělá a měl by být vyměněn za něco rozumnějšího. Státní monopol na násilí, o kterém mluvil občan Křeček, má své meze. Zde podle mne byly překročeny.

  • severočech napsal:

   A prosím ještě okomentujte potlačení černošských nepokojů v Los Angeles v r. 1992, kdy bylo 53 mrtvých a nasazeno bylo 20 000 policistů a vojáků.

  • hans napsal:

   Umírněná opozice z definice nikdy nemůže jednat s režimem, protože je jeho součástí.

   Vláda a prezident nikdy neodmítali jednat s umírněnou opozicí a pokojnými demonstranty. Problém byl, že pokojní demonstranti odmítali jákakoliv jednání, a umírněná opozice též. Prezident dokonce odvolal vládu a napídl opozici post premiéra, sestavení vlády a převzetí moci. I to opozice odmítla. Namísto toho začali demonstranti střílet.

  • Witch napsal:

   Pan K. je dlouhodobě politický člověk, tak dlouhodobě, aby rozuměl tomu, že co pronese veřejně, bude politicky bráno. No a povedlo se mu povědět něco, co v té chvíli nemuselo znít úplně mimo, jenže události se zatraceně rychle valily a dneska vlastně tahle disputace o názor vychází jako obhajoba člověka, který si liboval, že se snajpři strefujou do lidí. Je to politik, má vědět, že je lepší v tu chvíli mlčet. Za druhé je zástupce ochránce lidských práv a tuplem by měl porozmýšlet, zvláště po zkušenostech s našimi médii.
   Paní Šabatovou znám osobně, byť jako pedagoga, ale zjistila jsem, že není ohledně těch práv nějaká zuřivá teoretička, nýbrž člověk dost vnímající a hledající. Nikam se nedrala proto, že dochovala nemocného otce a tchána, teď se starala i o manžela. A moc se neflákala, dělala na různých postech (EU) a řekla bych, že umí i vyhosdnotit, co se dá přejmout a co by bylo ve stylu poturčenec horší Turka. Nojo, jenže já jsem holt jeden z těch neužitečných humanistických flákačů,… Já nad ní hůl rozhodně nelámu, já spíš čekám, jak to zvládne. Nechtěla bych to. Není to trafika, ale dřina, u které nevidíte roky výsledek. Podle mne byla jediný člověk, co se v tom úřadě a jeho smyslu vyzná.

   • robe napsal:

    dík za rozumný koment

   • pepan napsal:

    co je paní Šabatová zač je jasně vidět, má to „napsané ve ksichtu“. Jak vy píšete, „jako člověk dost vnímající a hledající“ mi při svém předvolebním nervózním poštěkávání na dvě jí pomáhající mladičké dobrovolnice zrovna moc nepřipadala.
    No, očividně máme každý poněkud jiná měřítka.

   • pepan napsal:

    teď sem promarnil čas marným hledáním záznamu TV debaty, kde pravdolásková dáma zuřivě a nevybíravě napadala Marii Vodičkovou z Fondu ohrožených dětí. To bylo v době, kdy ubohý nalezenec „Anička“ tajemně zmizel z líšeňského Klokánku. Možná si to někteří z vás ještě pamatují, Pravda und Láska ze Šabatové přímo kapala. Poté, kdy se profláklo, že jedenáctiletá Anička je vlastně ve skutečnosti třicetiletá Baruška, se vnímající vzor ušlechtilosti Šabatová, nezmohl, směrem k Vodičkové ani na náznak omluvy.
    Zcela jistě mám pokřivenou optiku, ale podle mne široká množina parazitů typu Šabatové nesahá zřídka se vyskytujícím Vodičkovým ani po kotníky.

 9. Sylva Šauerová napsal:

  Nabízím oponentí stanovisko, vlku. Jen tak, k zamyšlení.

  1) Ad Křeček, „na Ukrajině nedemonstruje proti diktátorskému režimu, ale proti režimu, který byl zvolen ve svobodných demokratických volbách“.

  To je pravda. Demokraticky si lidé podobně zvolili u nás třeba komunisty. A co volby v Německu v r. 1930 a1932 ? Lidé se mohou mýlit a dokonce se mýlí dost často, takže si mohou docela svobodně zvolit někoho, kdo jim následně vytře zrak (děje se opakovaně i u nás v posledním čtvrtstoletí, nikdo zatím naštěstí nezískal ve volbách 43,25% jako KSČ v r. 1946, Bohu díky). Tohle ovšem Stanislav Křeček ví taky, přesto vylezl s demagogií jak prase. Stále se zapomíná, že s demonstracemi začali v listopadu studenti. Jak na to zareagoval Janukovyč ?
  http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/ukrajinska-policie-rozehnala-euromitink-studentu-a-opozice-v-kyjeve–1287207
  Teprve pak nastoupili normální lidé, průřez společností (i z hlediska náboženského). A ovšem, také radikálové. Kdo střílel první, nikdo neví. Zač se na kolenou kají ukrajinští policisté a proč jsou na útěku ausgerechnet prezident, ministr vnitra a šéfprokurátor ? Postupovali-li podle zákona, nemají se čeho bát.

  2) Má se ombudsman, příp. jeho zástupce, vyjadřovat k aktuálním zahraničně-politickým otázkám a obecně k politice vůbec ? Nic takového v zákoně (z.č. 349/199 Sb., o veřejném ochránci práv, ve z.p.p.) samozřejmě napsáno není. Ochránce navíc nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí, jinými slovy, zákon předpokládá, že ombudsman nebude dělat politiku. To pan Křeček nedodržel, a porušil tak ustanovení zákona, který mu (m.j.) ukládá nestrannost, to nemluvíc o tom, že mezi jeho základní povinnosti patří přispívat k ochraně práv a svobod (v rámci našeho státu, samozřejmě).

  Tím se dostáváme ovšem k zásadnější otázce, která je veřejně diskutována už pěknou řádku let : má prezident (předseda vlády, ministr, poslanec, senátor … ombudsman) právo vyjadřovat svůj soukromý, občanský názor (uplatňovat tedy své ústavní právo) ? Není prezident (předseda vlády, ministr, poslanec, senátor … ombudsman) prezidentem (předsedou vlády, etc., už mě nebaví to vypisovat) 24 hodin denně ? Dívá se veřejnost, promluví-li kupř. prezident, na něj jako na hlavu státu, anebo na občana (Havla, Klause, Zemana) ? Co v zahraničí ? Byl vnímán Klaus jako hlava státu nebo jako občan Klaus, který si dělá co chce a říká, co ho nepadne ? Před lety, když začal dělat potíže vládě a likvidoval její zahraniční politiku (a poškozoval tak zájmy státu), jsem plédovala za právo Jiřího Paroubka striktně zasáhnout, protože vláda je vrcholným orgánem výkonné moci (čl. 67 ústavy), prezident toliko její součístí, nevíc neodpovědnou součástí, to vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně. Tehdy pohrozil Klausovi, že vláda mu nebude uvolňovat finance na zahraniční cesty, a byl klid, to až do konce Paroubkova vládnutí, vyskakovat si Klaus začal zas až za vlády ODS, která se s ním vypořádat nedokázala. Otázka se s nástupem Miloše Zemana vynořila znovu (jakkoliv je momentálně relativně zpacifikován). A jak je to s poslanci ? Mluvila Marta Semelová v Hydeparku jako poslankyně KSČM, anebo jako učitelka Semelová, občanka ČR (komunisté se od ní distancovali a řekli, že šlo o její soukromý názor) ?
  Takže, jak to je ? Má politik, ať již volený nebo jmenovaný, vyslovovat vůbec své soukromé názory ? Jak lidé rozliší, kdy mluví prezident jako hlava státu a kdy jako občan ? Může kupř. předseda vlády (ministr) jako občan zaujímat veřejně stanoviska odlišná od názoru vlády ? Může (má právo) veřejný ochránce práv, jehož povinností je „působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně“ JAKO OBČAN trousit svá osobní (zahraničně)politická stanoviska, nota bene stanoviska, která jsou v rozporu s politikou státu (vlády) ? Nebo se má držet zkrátka a věnovat se své práci v souladu se zákonem (podobně jako Motejl nebo Varvařovský, kdo je kdy slyšel hodnotit, co se děje v zahraničí) ? I ombudsman je ombudsmanem 24 hodin denně, tak na něj lidé hledí a budou hledět, kdykoliv otevře ústa. Měl by si toho být vědom a podobných vystoupení se vyvarovat. To je můj názor, jinými slovy, mám za to, že Anna Šabatová (i Bohuslav Sobotka) se ohradili správně.

  P.S. : Reagovat na vlkův text kádrováním toho nebo onoho … nu, věčný internetový problém.

  • Sylva Šauerová napsal:

   zákon 349/1999 Sb., jedné devítky se nedostává, omluva.

  • Leo K napsal:

   … A ovšem, také radikálové. Kdo střílel první, nikdo neví. Zač se na kolenou kají ukrajinští policisté a proč jsou na útěku ausgerechnet prezident, ministr vnitra a šéfprokurátor ? Postupovali-li podle zákona, nemají se čeho bát….
   Zcela vážně myslíte, že rozvášněný dav by spravedlivě hodnotil jejich činy?

   • Sylva Šauerová napsal:

    Nikoliv, kde to čtete ? Zodpovídat se budou – případně – před soudem, ne ?

    • Pavel Sántay napsal:

     Máte na mysli soud pod předsednictvím soudce Lynche? I to je Ukrajina dnešních dnů. Komická je i tato vaše otázka:“Může (má právo) veřejný ochránce práv, jehož povinností je “působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně” JAKO OBČAN trousit svá osobní (zahraničně)politická stanoviska, nota bene stanoviska, která jsou v rozporu s politikou státu (vlády) ? “ Opravdu věříte tomu, že vše co vláda činí dobře činí? Proč tedy existuje funkce ombudsmana?

     • kchodl napsal:

      Přesně. To jsou ti „demokrati“ v plné palbě.
      Nejlepší je ten ombudsman, který drží hubu.

     • kchodl napsal:

      A když náhodou ne, tak mu ji zavřeme. Demokraticky, jak jinak. Zákonem třeba.

     • pepan napsal:

      souhlas s kchodlem.
      paní, co zde vystupuje jako s.s.a u svých předlistopadových přátel byla vedená pod „jménem“ Libuše je to samé co Šabatová

     • Sylva Šauerová napsal:

      A ještě nick „pepan“ : Včera jsem se Vám pokusila vysvětlit, jak je to s „Libuší“. Víckrát na přitroublé poznámky reagovat nebudu.

  • Admirál napsal:

   „Může JAKO OBČAN trousit svá osobní (zahraničně)politická stanoviska, nota bene stanoviska, která jsou v rozporu s politikou státu (vlády) ?“

   Paní Šauerová, správně. jen tak dál.

   Křeček vlastně může být rád, že ho akční výbor studentů nelinčoval, zrádce názorové jednoty jednoho.

  • scallop napsal:

   „Demokraticky si lidé podobně zvolili u nás třeba komunisty. A co volby v Německu v r. 1930 a1932 ?“ Jeste pridam napr uspech Henleinovy partaje v roce 1935, byla to demokraticka volba.

   A hned Vam odpovim vlkovou argumentaci na mou kritiku volicu, kteri v roce 1946 volili komunisty:

   „Voliči v roce 46 reagovali naprosto logicky. Na základě svých drastických zkušeností.
   A činy každého musíme měřit kontextem doby. Budete zpochybňovat také Benešovy dekrety? Ty je také nutno poměřovat kontextem doby jejich vzniku.Ne tím, co je dnes.“

   Tady lze puzit stejnou argumentaci – proste vsechny tyto volby byli logicke na zaklade predchozich skusenosti a je treba je pomerovat kontextem doby.

  • kchodl napsal:

   Ad 1) Rozehnání pokojné demonstrace byla standardní věc, která se děje všude, u nás například v Českých Budějovicích nedávno – tam neoznačení policisté zcela protizákonně mlátili teleskopickými obušky pokojné normální lidi. Vše je natočeno, zaznamenáno, svědčeno – a neděje se vůbec nic.
   Samozřejmě, v Kyjevě šlo o mnohem větší protest, dlouhotrvající atd.

   Příště po takových hajzlech v civilu s teleskopem také hodím molotova, když je to tedy OK.

   Očekával bych, že stejně jako u nás po 17. listopadu bude na Ukrajině následovat generální stávka a shromáždění občanů po celé zemi. Nic z toho se nestalo.

   Naopak, ze západní Ukrajiny a jiných míst začali přijíždět lidé, kteří veřejně novinářům sdělovali, že jsou za to placení. Někdo angažoval fotbalové rowdies (naprosto stejně jako v Egyptě), …

   ad 2) Lžidoktor Křeček má právo, jako kdokoliv jiný, vyjádřit svoje mínění k čemukoliv, neznamená to žádnou politickou angažovanost. Zákon mluví o něčem úplně jiném a je ohavné komukoliv tímto způsobem zavírat ústa. Kromě toho, i kdyby se to bralo zcela hnidopišsky, funkci zástupce ombudsmana má v ČR, nikoliv na Ukrajině, tudíž vyjadřování se o Ukrajině nesnižuje jeho nestrannost ve funkci – což byl důvod, proč zákonodárce jeho politickou angažovanost omezil.

   Tím se dostávám k další věci, ombudsman je zcela vnitrozemská funkce, navíc nevládní.
   Státu, vládě, zemi z toho co vyblábolí nevzniká vůbec žádný závazek.
   Nemůžete to zcela demagogicky srovnávat s prezidentem.

   • tresen napsal:

    V logice vašeho předchozího prohlášení ovšem bude po vašem použití molotova zcela normální a správné, když vás na fleku odstřelí.

    • kchodl napsal:

     Nic o střílení po demonstrantech jsem neprohlašoval. Buď neumíte číst nebo máte bujnou fantazii.
     Ale všude slyším, jak jsou vrhači molotovů skvělí, pokojní a demokratičtí demonstranti.

   • vlkp napsal:

    Jo, zapomněl jsem na toho Janukovyče – jestliže jsou vláčeni bahnem členové lvovské policie, kteří nikde nebyli a po nikom nešli, tak copak asi může očekávat prezident, který sic e stokrát mohl Majadna silově zničit, ale neudělal to, ale který byl prohlášen z a zločince, který má na rukou krev?
    Nikdo ovšem nemá zájem objasňovat a odsoudit ty , co mají na svědomí mrtvé policajty.

    • hans napsal:

     Jedna ruskojazyčná analogie Kosy diskutovala možnost, že se dohodne Merkelová s Putinem na zavedení pořádku (s tím, že bordel vyhovuje Americe, ale nikoliv EU ani Rusku) a dosadí za tímto účelem Tymošenkovou (která, což pražský mainstream netuší, měla k Moskvě blíž než Janukovič). Součástí takové „normalizace“ by bylo rozehnání Jarošových ozbrojenců (pro pí Šauerovou nenásilných dmeonstrantů) ovládajících Kyjev (a západ). Pak by se viníci vražd policistů (a včera i jednoho soudce, který bral do vazby násilnické demonstranty) rychle a bezproblémově našli v jejich řadách.

     Varianty jsou…

  • vlkp napsal:

   Paní Sylvo,
   vaši argumentaci nemohu sdílet ani náhodou!!!
   ad 1- Křeček má, pravdu.! Demonstranti y vy byste měla pravdu v tom případě, kdyby Janukovyč byl nějak manipuloval s příštími volbami. Ale naprosto nic nenasvědčuje tomu, že se jim chtěl podvolit!!! Takže příklad s nacisty a komunisty zjevně nesedí!
   A zač se kají ukrajinští policisté?
   No, já osobně bych řekl, že hlavně za svůj holý život a životy svých rodin! Protože jinak… Snadno domyslet. Oni aspoň měli tu možnost Vy nebo já ji mít nebudeme
   Začínám si dávat v hlavě článek, kde domýšlím důsledky Majdanu. A pokud jsou moje hodně temné vize správné, tak pochopíte, proč ti policajti o ten život prosili a my tu možnost mít nebudeme.
   ad 2- ombudsman se nemá vyjadřovat k zahraniční politice. Jeho zástupce také . Ovšem občan Křeček má nezadatelné právo s e vyjádřit. Ostatně, v článku jsem to popsal explicitně. A myslel jsem, že dostatečně. Zvažoval jsem totiž zařazení ilustračního příkladu, jak že to být nemá a nesmí.
   A takovým je už vámi zmíněný Klaus!! I občan Klaus má právo , v roli prezidenta na svůj soukromý názor. Nemusí se nám líbit, ale pokud by byl někde řekl – vystupuji zde jako občan Václav Klaus, nikoli jako prezident, české republiky můj občanský, nikoli prezidentský názor je takovýto a takovýto, nikdo nemohl říci ani popel.
   Jenže to nebyl Klausův případ třeba v Irsku před tamním euroreferendem a ani při jeho vystoupení v Evropském parlamentu!!!
   V Irsku byl na státní návštěvě jako prezident naší republiky a nevěděl nic jiného, než v tehdejší předvolební kampani výrazně podpořit antievropana Ganleyiho! Opakuji, byl tam na státní návštěvě. Čili každé jeho vystoupení bylo prezidentské!

   Podobně jeho antievropský projev v Europarlamentu. Tam nebyl pozván, aby řečnil před plénem jako unijní občan Klaus, ale jako prezident členské země!!! Tudíž měl podporovat českou politiku , tu oficiální a nikoli prezentovat svoje soukromé názory!
   Dost rozdíl od Křečka a jeho rozhovoru!
   Semelovou už bych sem netahal vůbec. Je to poslankyně a ta má právo se vyjadřovat k politickým věcem! Je to opravdu její nezadatelné právo. A na rozdíl od zlodějů typu bakalář Šnajdr si myslím, že přednesla projev. Který asi bud e chráněn imunitou. Jakkoli se mi to hrubě nelíbí.
   A víte , co bylo hlavním mého textu, který, když vidím diskusi, tak mám sto chutí ho dneska prostě zase z Kosy stáhnout?
   Právě ono kádrování.Kvůli názoru! Ti, kteří takzvaně chrání demokracii, ji totiž flagrantně upírají občanu Křečkovi. Protože jim primárně nevadí, že s e vyjádřil k Ukrajině, ale to, co o ní řekl!
   Já umím klidně žít s tím, když někdo řekne a doloží, proč se občan Křeček nesmí vyjadřovat k zahraničí, ale neumím žít s tím, když mu to někdo zakazuje jen proto, že má jiný názor na to, co se v zahraničí stalo.
   Demokracie, jak sama dobře víte, není výběrová záležitost, tedy , že ji připustíme jen když se nám to zrovna hodí. T a buď je nebo není. Ale nic mezi tím.

   • hans napsal:

    Vy jste se rozčilil :-))

    A máte takové neamerické, ba přímo putinovské názory na demokracii, přímo opsané z jeho projevů.

    Zatím 99% veřejně činných Čechů, co říkají takové věci, má za sebou VUML, nevadí vám kam jste se politicky dostal?

    • vlkp napsal:

     nějak vám nerozumím.
     Je li putinovské nebo klausovské motto mého dnešního článku, tedy hájení práva na osobní názor a jeho vyslovení a to, že Křeček je ostarkizován jen proto, že zaujal stanovisko, které protestantům vadí, kteří by ani necekli, kdyby byl podpořil převrat na UK, pak mi nezbývá než být putinovec nebo klausovec. Ovšem nemám s rach, že ti by to viděli stejně nebo aspoň podobně. Ti by zas e řvali, kdyby Křeček mluvil opačně. Já bych tenhle článek byl napsat, i kdyby ho Šabatová sekla kvůli podpoře převratu!
     Nadpis zní -Kdo ochrání ochránce lidských práv.
     Nikoli kdo ochrání nějaký názor! Což sna d pochopíte, že je dost zásadní rozdíl!

     • hans napsal:

      Nevím jak Klaus, ale Putin opakovaně hájil právo na vyslovení názoru, tak jako nyní vy. A opakovaně byl kritizován, stejně jako Křeček, za vyslovení nepohodlného názoru.

      Chápu ten rozdíl. A bavím se tím, že vy, jindy hrdý obhájce západní civilizace, se stavíte proti ní, proti jejímu mainstreamu.

     • vlkp napsal:

      vážně? A vidíte – já si myslím, že právě západní civilizace stojí práv ě na tom, že každý má právo svobodně formulovat a vyslovit svůj názor.
      Silně pochybuji, že totéž platí v putinovském Rusku.

    • vlkp napsal:

     Jo a omyl – nerozčílil. To bych psal úplně jinak. Ostatně – neměl jsem k tomu žádný důvod.

   • Rošádek napsal:

    „ad 2- ombudsman se nemá vyjadřovat k zahraniční politice. Jeho zástupce také . Ovšem občan Křeček má nezadatelné právo s e vyjádřit.“

    No. Je pěkné, že noviny požádaly o názor občana. A že s ním vedly tak dlouhý rozhovor. Stejně tak by měly zájem o názor a dlouhý rozhovor s kterýmkoliv jiným občanem z nějaké Horní Dolní. Že jim zrovna přišel pod ruku občan Křeček, je náhoda, a nijak to nesouvisí s tím, že je shodou okolností zástupcem ombudsmana.
    To jste chtěl říci, vlku?

    • vlkp napsal:

     Noviny požádaly Křečka o rozhovor NA ZÁKLADĚ JEHO soukromé facebookové stránky!!!
     Nota bene – požádaly o názor na UK kd e koho. A Křeček je také exposlanec. Takže není vyloučeno, že by byl požádán stejně.

     • Rošádek napsal:

      Vlku, víte, kolik lidí se na facebooku k Ukrajině vyjadřuje? Proč zrovna názor občana Křečka byl pro noviny tak zajímavý?
      A exposlanec? Aha. Tím se to vysvětluje … Takže přece jenom ne občan jako každý jiný.

     • Rošádek napsal:

      Mimochodem, pokud si toho někdo nevšiml, upozorňuji na to, jak daný rozhovor v Lidovkách začíná.
      Začíná takto:
      „Lidovky.cz: Jako zástupce ombudsmana …“

     • vlkp napsal:

      Z e Lidovky čímsi začínají je jejich problém. Nikoli Křečkův. On se nejdřív vyjádřil jako soukromá osoba. Výsledkem byl onen rozhovor. A Šabatová a o tom dnes píši já , mu zakázala VŠECHNA vyjádření k Ukrajině, včetně těch facebookových – soukromých! Zakázala mu mít právo formulovat a zveřejnit svůj názor! Ačkoliv chrání lidská práva.
      Navíc by toto nebyla učinila, kdyby Křeček MĚL NÁZOR OPAČNÝ než vyjádřil. Pro mne je to naprosto nepřijatelné!
      Tohle je sentence mého dnešního článku!

     • Jméno napsal:

      Navíc by toto nebyla učinila, kdyby Křeček MĚL NÁZOR OPAČNÝ než vyjádřil.

      toto je fabulace. fantazie. zaujatost.

   • Rošádek napsal:

    No vlku, jsem trochu udiven. Píšete: „když vidím diskusi, tak mám sto chutí ho dneska prostě zase z Kosy stáhnout“
    A přitom drtivá většina příspěvků v této diskusi si s Vámi notuje!

   • jezevec napsal:

    tohle by mělo být tesáno do kamene a nemělo být zapomenuto:

    umím klidně žít s tím, když někdo řekne a doloží, proč se občan Křeček nesmí vyjadřovat k zahraničí, ale neumím žít s tím, když mu to někdo zakazuje jen proto, že má jiný názor

    přečtěte si to všichni třikrát, než se začnete s vlkem hádat

  • Laco G. mlynář napsal:

   Demagogie non plus ultra.

   • Laco G. mlynář napsal:

    Zařadilo se mi to pod Vlkův komentář. Demagogií non plus ultra jsem mínil vyjádření paní S.Š. samozřejmě.

  • Cech napsal:

   Takže:
   1) JUDr. Křečka odvolat z úřadu,
   2) postavit ČSSD která jej jmenovala do úřadu mimo zákon,
   3) pokud se takovéto projevy budou opakovat bude muset nastoupit mnohem radikálnější řešení (třeba nasadit represivní složky),
   4) v parlamentu neprodleně příjmout zákon, který bude svázán se zákonem o státní službě a to nejen ony zkoušky podle KDU – ČSL, konané u církevně zabezpečených vzdělávacích složek naprosto centrálně a pod dozorem církve ale taktéž bude nutné přísahat na službu vlasti s dodatkem, který všem státním úředníkům zakáže konat jakékolv projevy a komentovat události ve světě.
   Proto souhlas s paní SŠ, pokud toto nenabude platnosti zákon o státní službě nepřijímat !!

  • jaa napsal:

   Malér je v tom, že se všichni naši ať už politici nebo rádoby politici nechají manipulovat psavci…. ostatně i za tím dopisem toho ukrajince a kamaráda ty psavce cítím. Kdyby furt nechtěli dávat své rozumy… bylo by těch malérů poskrovnu. Ale co by zase naši psavci psali a čím by rozdmýchávali nenávist a zlobu…

  • strejda napsal:

   Možná si Janukovič vzpomněl jak byl spravedlivě souzen Muammar Kaddáfí. Třeba mu to nepřišlo až tak demokratické. A tak utíkal. Chytili ho a postavili před spravedlivý soud. Trochu mu upravili fazonu. A to vše za pět minut.
   Opravdu to, co píšete, myslíte vážně?
   Pokud anu, pánbu s námi a zlé pryč.

 10. Leo K napsal:

  …myslím, že režim, který nejdřív odmítá jednat s umírněnou opozicí a pokojnými demonstranty a posléze rozmyslně střílí ostrými do davu rozvášněných lidí, páchajících materiální škody, nedobře dělá …to už je interpretace, vážená třešni. Odkud berete tu neochvějnou jistotu, že to byli režimní pracovníci?

  • tresen napsal:

   Jistotu dnes pochopitelně nemá nikdo. Je to otázka pravděpodobnosti. Tu podporují především výroky samotných představitelů Janukovyčova režimu, zejména čtvrteční prohlášení ministra vnitra, že dal rozdat ostré.
   A dodatečně i dokumenty, nalezené v prezidentově rezidenci, které dosvědčují odhodlání střílet do lidí.
   Ale to všechno by měl samozřejmě zvážit soud, který navíc určitě povolá svědky.

   • Leo K napsal:

    Ano, a Váceslav Hanka naše Rukopis hledaje Žižkovy střely. Svatá prostoto.

    • tresen napsal:

     Doufám, že lejstra vytažená z rybníčku v Mezihoří budou zkoumána stejně důkladně jako RKZ. 🙂

   • severočech napsal:

    Drahá paní, proč nereagujete na presidentovu nabídku, aby opozice (teda ta nemolotovokoktajlová tj. Kličko a spol) vytvořila vládu, to je taky doklad agresivity?

    • kočka šklíba napsal:

     Protože se to vážené paní, a nejen této, nehodí do jejího ideologického vnímání událostí na Ukrajině. Tak je to s havloidy vždy. Dvojí metr se tomu také říká.
     Všimněte si jak tito lidé (Šauerová, třešeň a další) cudně mlčí o banderovcích v ulicích Kyjeva a i dokonce Prahy. A jakékoliv zmínky o fašounech a nástupcích Bandery, které uvedou spoludiskutéři, přecházejí mlčením. Jsou tak zaslepení, že jim ani fašismus nevadí.

     • kchodl napsal:

      Souhlas, to je přesné.
      Pokud je to v jejich linii, je možná spolupráce s kýmkoliv, i kdyby měl kopyta a rohy a obědval smažené malé děti; ovšem pak se od něj (až mouřenín vykoná svoji práci) zase čile „distancují“. A nic si nepamatují. Případně začnou mlít o real-politik.

    • Sylva Šauerová napsal:

     Pakliže neumíte (nechcete) číst Vy, neznamená to, že číst neumí (či nechtějí) jiní.

     Bod 1) mého psaní výše : Nejprve přišli studenti … Teprve pak nastoupili normální lidé, průřez společností (i z hlediska náboženského). A ovšem, také radikálové.

     Jinými slovy, fabulujete. Už zas. Průhledné a také hloupé, kočko šklíbo. Již tradičně.

     • kočka šklíba napsal:

      Šauerová, myslela jsem že někdo, kdo sám sebe uvádí jako analytika, rozumí přečtenému a dokáže rozeznat na co píšící reaguje.
      1) Reagovala jsem na nick Severočech a tohle:“ Drahá paní, proč nereagujete na presidentovu nabídku, aby opozice (teda ta nemolotovokoktajlová tj. Kličko a spol) vytvořila vládu, to je taky doklad agresivity?“ Tato otázka byla směřována na třešeň, ne na vás.
      Z toho jasně vyplývá, že jsem nereagovala na vaše demagogické řádky.
      Nicméně nenacházím ve vašem plytkém elaborátu ani slovo o tomto, Severočechem uváděném, argumentu. Jak také jinak, že? To co se vám havloidům nehodí do krámu, jako by nebylo.
      A ano jsme u:
      2) O fašistických nástupcích banderovců mlčíte vy, třešeň, i další havloidi. Když někdo toto zmíní, děláte mrtvé brouky. Jo tak radikálové jim říkáte? Tak nazýváte „lidi“ co zabíjejí, kopou do ležících, mlátí je holemi, řetězy a střílejí do davu, zapalují co jim přijde pod ruku? Tak nazýváte „lidi“ co oslavují někoho kdo vypaloval a vyvraždoval vesnice v Polsku, v ČSR? (…“Celkový počet polských civilistů (včetně žen, dětí a nemluvňat) povražděných UPA během války se odhaduje na 80.000-130.000 – zdroj nick Alarien pod Hvíždalou na aktuálně, obvykle dobře informovaný člověk). Hm, opravdu „trefné“. Jen další doklad vašich snah o manipulaci. Naštěstí vám to tady spolkne jen málokdo.
      Takže Šauerová, opravdu slabé, musíte se víc snažit. Lidé vám na ty vaše odporné manipulace a lži už tolik neskáčí. Tím vy nemyslím jen vás, nevýznamnou návštěvnici několika diskusních fór, tím myslím další, Pehe, Hvížďalu a spol. Ti mají přece jen větší čtenost. Odkopáváte se čím dál víc, většina už pochopila jak rozdílné metry na podobné události a činy máte. Jací nechutní jste pokrytci. A že klidně budete spolupracovat s fašouny když to vyhovuje vaší ideologii.

   • hans napsal:

    Uvědomujete si, že rozhodnutí dát policajtům dostali ostré padlo až koncem druhé dne střelby, kdy ty desítky obětí byly už bezpečně zastřeleni?

    Uvědomujete si že takové dokumenty má každá vláda v každé zemi, a že ty plány nebyly realizovány?

    Uvědomujete si, že neznámí ostřelovači pálící na policisty a současně na dav se vyskytovali v celé řadě barevných převratů nebo pokusů o převrat, včetně Sýrie, Egypta, Venezuely, Íránu, (poprvé v Moskvě 93, kdy pálili ze střechy US ambasády)? Uvědomujete si, že vždy byl výsledek jejich akcí stejný – radikalizace davu toužícího svrhnout politiky, které US prezident vyzval k odchodu? Copak nám říká pravděpodobnost o jejich zaměstnavateli?

    Uvědomujete si, že jediný případ, kdy bylo prokázáno použití policejních ostřelovačů k vraždění demonstrantů je z roku 1972 z Sev. Irska?

    • kchodl napsal:

     Stačí se podívat na fotografie co jsem postoval nahoře ze stránky militaryreport*, demonstrantů s kvéry je tam mraky. Berkutovci jsou jen pořádková policie na rozehnání demonstrací – jediné jejich palné zbraně byly opakovací brokovnice, ze kterých stříleli (jak je na fotografiích také vidět) jen nesmrtící šokové nebo zábleskové nebo gumové náboje.
     „Demonstranti“ ovšem střílí ze všeho možného – AK, Makarov, samopaly Uzi, H&K …

   • hans napsal:

    Tak jednoho střelce, co pálil po obou stranách, už chytli a podle poslance za UDAR měl na sobě uniformu Berkutu, ale k nepatřil k nich ani k jiné silové složce. Takže?

 11. Majka napsal:

  Tak se mi zdá, že bude lepší diskusi dnes nečíst.

  • vlkp napsal:

   No ajá si z toho beru ponaučení, že příště mám témata vybírat daleko pečlivěji!!! Měljsme předpokládat, jak s e diskuse zvrhne.

   • Laco G. mlynář napsal:

    Vlku, dobře jsi téma vybral a 100 % souhlas s Tvými závěry.
    Jsem si jist, že čas a nebude to dlouho trvat dá panu Křečkovi i Tobě za pravdu.

   • majka napsal:

    Ne, téma je v pořádku.

   • strejda napsal:

    Naopak vlku, je to pro Vás osobně asi těžké, ale charaktery a cíle se poznají teprve v zatěžkávajících situacích. Vydržte se Kosou. Kvalita se nepozná a osluněné louce ale ve sněhové bouři.
    Když přidám něco ze svého. Demonstující desetitísíce u nás jsou lůza, střílející a podpalujijící destitisíce u našich nepřátel jsou mírumilovní demokratičtí andělé.

 12. Admirál napsal:

  Na tomhle příkladu (postoj Šabatové k vyjádření Křečka) je jasně vidět, jak to s tou pravdoualáskou vlastně je. Není to jediné přizvednutí sukně. Hon na zrádce Dejdara během prezidentské kampaně byl také hezký.

  Vždy jsem byl kritický k činům a názorům V.Klause, ale jeho postoj k téhle skupině a jejich činům a názorům byl naprosto přiměřený.

  Je smutné, že téhle partě jde na ruku soc. dem. Zvolení Šbatové je v tomhle směru signifikantní.

 13. scallop napsal:

  Kdyz Karel Schwarzenberg v prezidentske kampani rekl, ze za odsun Nemcu by Benes dnes skoncil v Haagu (a presuny milionu lidi se dnes skutecne trestaji), hned tento vyrok se zacal sirit ve verzi „Schwarzenberg posila Benese do Haagu“.

  Kdyz Krecek rekne, ze pokud se páchá násilí na obou stranách, nelze vyzvat pouze jednu stranu, aby násilí nepáchala a násilí může vláda zabránit jen násilím, tento vyrok se zacne sirit ve forme „Krecek chtel demosntranty rozstrilet“.

  Proc tyhle manipulace u jendoho vadi a u druheho u ohen na strese (ci blog na kose)???

  • tresen napsal:

   Nic není jasnějšího. Je mi divné, že to nevidíte. Křeček je přece Křeček, zatímco Schwarzenberg je Schwarzenberg.

   • ernest napsal:

    Dost vypovídající je to, KOHO Schwarzenberg podpořil. Zavítal do Kijeva a jenom mezi demonstranty, aniž by jakkoliv komunikoval se ZÁKONNÝMI orgány. Jak by to asi vypadalo, kdyby kdokoliv z ruských politiků udělal totéž u nás, v Německu, nebo ve Francii? A ticho po pěšině, žádná kritika.

  • kchodl napsal:

   Protože Schwarzenbergův výrok byla čirá demagogie, bylo to „kdyby“. Beneš to udělal po válce s Německem před půl stoletím, ale punkáč ho odsuzoval podle dnešních měřítek.

   Křeček žádnou demagogii neprohlásil, jen řekl pravdu.

   Chápete ten diametrální rozdíl ?

  • Skogen napsal:

   Já mám za to, že odsunu Sudetendeutschen předcházelo násilí více než dost. Je ale možné, že vy to vidíte jinak a dokážete to obhájit.

   • scallop napsal:

    Jiste, ale to nic nemeni na prostem faktu, ze dnes se vynucene presuny mnohem mensiho poctu lidi trestaji. a podle meho je to spravne.

    • kchodl napsal:

     Třeba Srbů z Kosova, že.

     • scallop napsal:

      Nebo chorvatu, srbu, muslimu, albancu odkudkoliv kamkoliv. Jiste, kdyz nejaka vlada rozhodne o vynucenem presunu tisicu lidi, tak se to dneska (alespon v Evrope) tresta.

     • kchodl napsal:

      Souhlas, až na to, že vyhnání Srbů z Kosova se netrestalo.
      Byli volně na odstřel. Domy k vypálení, majetek k ukradení.
      Někteří se hodili na orgány, tak vlastně dodnes možná žijí, určitým způsobem. Alespoň část z nich (třeba srdce nebo játra nebo ledviny).

     • scallop napsal:

      Srby v Kosovu chrani jeste porad mezinarodni sily. K nicemu srovnatelnemu s odsunem tam nedoslo (ovsem dalo by se mluvit i jinych castech byvale Jugoslavie).

     • kchodl napsal:

      No to si děláte srandu.
      Jak to můžete srovnávat s odsunutím sudeťáků po válce, kde zavraždili 340 tisíc lidí z naší republiky. Z toho výběrově asi 70 tisíc inteligence, podle seznamů.
      Vraždili, kudy chodili. Nacisté.
      Pak najednou po válce byli v Německu jenom nevinní Němci. Nacisté záhadně zmizeli.

      Když Vás tak čtu, mám chuť poslat do minulosti zprávu: všechny je pověstě, zastřelte. Žádné slitování, oni je s námi také neměli. Alespoň bych nemusel číst tyhle bláboly, sudeťáku.

     • scallop napsal:

      Mejte se pekne a zbytecne se nerozcilujte.

     • kchodl napsal:

      Kromě toho sprostě lžete i teď. To jste neviděl knihu vyšetřovatelky OSN, která o těch Kosovských zvěrstvech normálně píše ?
      Neviděl, protože pro lumpy Vašeho druhu jsou ty věci neviditelné.
      Chce to do ruky útočnou pušku, zdá se mi.

     • kchodl napsal:

      Já se samozřejmě nerozčiluji.
      Jenom se moje matka narodila v roce 1940 v koncentráku, protože můj dědeček bojoval za svobodu republiky. A pokud nebudu mít palnou zbraň, jsem schopen prolhaného mizeru vašeho druhu ubít motykou.

     • scallop napsal:

      A msylite, ze za toto Vas dedecek bojoval?

    • Skogen napsal:

     Jsem přesvědčen o tom, že dnes by se to v totožné situaci muselo řešit naprosto stejně.

  • vlkp napsal:

   Scallope
   protože jde o dvě různé kvality!! Zatraceně různé.
   Občan Schwarzenberg má stejné právo na svůj názor jako občan Křeček. To je bez debat.
   Pokud by občan Schwarzenberg vystoupil nyní v nějaké debatě speciálně věnované problematice BD a řekl tam to, co řekl v prezidentské debatě těsně před prezidentskou volbou, neřekl bych ani popel. Pravda, nelíbilo by se mi to, protože je pořád ještě předsedou zahraničního výboru sněmovny, ale budiž.
   Jenže on to řekl v oficiální debatě prezidentských kandidátů!!! Prostě jeho slova měla oficiální váhu budoucího úřadu. A jako taková významně podlamoval zahraničně politickou pozici státu, do jehož čela kandidoval.
   Nemluvil jako občan Schwarzenberg, ale jako možný budoucí prezident!! A tohle je ten důležitý detail!

   • scallop napsal:

    Jsou michane dve veci. Jednak jestli je povolena medialni manipulacev pripade, ze jde o „dobrou vec“, tj. jetsli ucel sveti prostredky. Podle me neni. (Snad by to slo uznat kdybychom byli v nejakem kritickem dejinnem okazmiku Evorpy (i pak by to bylo diskutabilni), ale to nejsme ani nahodou.)

    Druha vec je, jestli to podlamovalo mezinarodni pozici statu. Ne, nemam duvod si toto myslet. Dnes jsou rizika jina a nova.

   • scallop napsal:

    Medialnich manipulaci si vsichni pamatujeme vic – humanitarni bombardovani vymyslel Falbr a nasly by se dalsi. Kreckuv pripad by nepripada nijak vyjimecny.

    • vlkp napsal:

     Žádné míchání! Klaus jasně vystupoval v obou případech jako prezident a jako takový byl chápán.
     Kdyby byl jel do Irska na soukromou návštěvu, neřekl bych nic. Pozvání aby řečnil v EP by jako soukromník nedostal zcel a jistě.
     Ovšem Křeček jako exposlanec? Proč by nemohl být požádán o názor k dění na UK, jako desítky jiných známých tváří?
     Sorry, fakta mluví jasně.

     • scallop napsal:

      Nerozumim Vam – reagujete skutecne na mne?

      Vyroky Krecka i Schwrazenberga jsou v medialni povedomi jine, nez jak to skutecne rekli. To je nekorektni bez ohledu na jejich funkci a obsah jejich vyroku. Muj dotaz byl, proc to na kose budi povzdvizeni u jednoho a nikoliv u druheho.

     • vlkp napsal:

      Tak přesně na to jsme odpovídal!!

     • jozka napsal:

      scallop:

      Protoze normalne mlzite, tu debatu jsem nahodou videl a on to tam rekl tak, jak je to zde prezentovano. Ocenuju alespon, ze nezaznelo ono oblibene „tema na nej vytahl Zeman“, jak tu a tam zazniva 🙂

     • scallop napsal:

      to vlk

      Takze Vase uvaha je tato: S. rekl neco, co je v rozporu se zahranicni politikou teto zeme (ma na to pravo jako soukroma osoba ale nikoliv jako potencionalni prezident), a proto je v poradku, ze je jeho vyrok medialne zmanipulovan.

      Jak uz jsem psal, zmineny S. vyrok nepovazuji za neco v rozporu (ale neberu Vam Vas nazor). Podstatne je, ze ani v tomto pripade neni medialni mani[pualce omluvitelna.

    • vlkp napsal:

     Nikoli.Napsal jsem ,co jsem napsal. Tedy v čem byl rozdíl mezi vystoupeními Klause a mezi Křečkem a jeho vyjádřeními. Víc nemám,co bych dodal. Žádnou relativizaci, kterou zkoušíte,nepřipustím.

     • scallop napsal:

      Holt si nerozumime (nebo kazdy z nas mluvi o jinem aspektu „afery“ krecek), to se stava.

 14. Skogen napsal:

  Janukovyč zvolil velice diplomatickou strategii. Nenechal se vyprovokovat a takticky ustoupil. Vystavil tím sice nebezpečí jak občany, tak svě bezpečnostní sbory, které musely ty všiváky na kolenou odprosit za to, že navýsost zdrženlivě dělali svou práci. A konečně se stáhl před lynčem, pročež v ilegálně na základě opozicí porušené dohody obsazených úřadech, zanechal anektory v bezradnosti, protože jakákoliv jimi účelově ustanovená vláda postrádá legitimitu. Bude-li s ní kdo za takové situace jednat, ukáže se v celé své nahotě. Ten puč jste zvrtali, paní Šauerová. Nemáte na své straně právo, veřejné mínění a spolu s tím přicházíte i o důvěru.

  • tresen napsal:

   Achich ouvej.
   Konečně někdo nahlas řekl, kdo se zasloužil o to, že se Janukovyč vrátí do své prezidentské židle a do svého domečku v Mezihoří. Je to Sylva Šauerová.
   Měla by mu tam jít ještě vytřít podlahu a vyleštit kliky, ohmatané ukrajinskými čumily, co říkáte?

   • Skogen napsal:

    Nic. Jen to, co jsem řekl. Že Ukrajina naprosto klidně může mít vládu samozvanou a exilovou a to právě z toho důvodu, že puč proběhl mimo jakýkoliv legislativní rámec. Ačkoliv tomu tak být nemuselo, protože Janukovyč opozici nabízel předčasné volby v prosinci 2014 a do té doby dočasnou vládu. Tedy vstřícné demokratické řešení.

    Zřejmě si však pučisté výsledkem regulérních voleb vůbec nebyli jisti, takže vzdor uzavření dohody zaútočili na kordon a obsadili úřad vlády. Opravdu skvělá ukázka demokratických postupů. Všila jste si, jak se demonstruje v Sevastopolu a v Oděse?

    A jestliže narážíte na leštěné kliky, viděla jste sídlo Tymošenkové? ( https://www.facebook.com/media/set/?set=a.805436162805231.1073741878.576392412376275&type=1 ) Ale to jen tak na okraj, kdybyste náhodou chtěla popíchnout lidskou závist 😉

    • Řezníček z Brna napsal:

     Tymošenková je také oligarcha, o tom není sporu a tkzv. Majdan jí proto již neakceptuje a vzkázal jí, užívej si svobody, ale v politice tě už nechceme vidět. Aspoň tak to včera interpetoval stálý zpravodaj v Kijevě na ČR PLUS

     • Skogen napsal:

      Ovšem ještě předtím jí Merkelová telefonicky vyjádřila podporu. Poblahopřání k propuštění a víru, že její vstup do politiky přinese zásadní zklidnění situace. A nyní Tymošenková zamíří do Dublinu na sjezd Evropské lidové strany a tatáž Merkelová ji osobně zve do Německa na léčení. Čili jeden oligarcha je gut a druhý schlecht.

     • kchodl napsal:

      Plynová princezna je sice zlodějka také, ale:
      1. nejdříve byla zlodějka a potom až šla do politiky (kde samozřejmě kradla dále a více), tj. nešla tam primárně kvůli penězům, ale kvůli moci, se kterou umí zacházet.
      2. Bandukovič měl holý zadek, dokud ho oligarchové nezdvihli k moci, šel tam kvůli tomu aby si nahrabal a postavil tu chatičku. S mocí zacházet neumí.
      3. Tymošenková je neobyčejně práskaná a životaschopná mrcha, není blbá – bude se ještě Ukrajincům hodit, pokud se pokusí dát svoji rozdělenou zemi dohromady nebo ji bez hory mrtvol co možná nejpokojněji rozdělit.
      Jak řekl jeden (už nevím kdo) západní politik, když se objevila na scéně: konečně je tam nějaký chlap.

     • Skogen napsal:

      Apropo, pane Řezníčku, nedalo by se mi vysvětlit, protože to mi vrtá hlavou, kdo ji tedy z těch sedmi let natvrdo vysekal, když ji nikdo z Majdanu, a vlastně vůbec nikdo, asi až na tu Merkelovou, nechce?

     • kchodl napsal:

      Temné síly ze zákulisí ? Puppet masters ?

    • tresen napsal:

     Kuchyň má celkem slušnou, jinak hnus.
     Mimochodem, když už jste narazil na to buzení závisti, českým mailem už víc než rok putuje tenhle hoax:
     http://files.uloziste.com/2b0a82a2ca615ea5/
     Ve skutečnosti jde o dům, který byl v nabídce jedné kalifornské realitní kanceláře.

     • Laco G. mlynář napsal:

      Třešni, výjimečně s Vámi souhlasím. To panstvo na Ukrajině, lhostejno ze které strany, se vyznačuje jedním společným, těžkým nevkusem. Ten jen příznačný zejména pro arogantní nevzdělané zbohatlíky.

      Jenže místní lid je sice tepe, ale na druhou stranu asi potřebuje, aby jejich carové se takto prezentovali.
      Tak jsem si říkal, že kdyby si nechali navrhnout dům třeba jako tyto, mým oblíbeným architektem, mohla by lůza Banderovců jimi opovrhovat.
      http://johnpawson.com/works/montauk-house/
      nebo
      http://johnpawson.com/works/picornell-house/

    • Qiedo napsal:

     Doufám, Skogene, že jste si ale všiml, že se v těchto městech dělají opatření k zamezení separatistických nálad. Revolučními gardami z Kyjeva zajisté. Ale o tom článek nebyl.
     Soc.dem. mě velmi zklamala, svým názorovým lavírováním. Asi jen čekali na vyjádření důvěry. Že nedokázali do role ombudsmana prohlasovat svého člena asi patří už ke koloritu této strany.

    • jaa napsal:

     No tak, tedy, tento zámeček – ta Janukovičova je proti tomu jako rekonstruovaný brownfilds. Tedy podel toho co ukazovali v tv. is

  • Sylva Šauerová napsal:

   „Jste zvrtali“, pane skogene ? Děláte si legraci ? 🙂 Máte za to, že Šauerová kdesi cosi organizovala z Los Angeles ? 🙂 A to si v klidu napíšerte proto, že jsem si dovolila vyjádřit názor, že pan Křeček si – ve funkci zástupce veřejného ochránce práv – měl tu radost vyjádřit zahraničněpolitický názor odpustit ? Zastávám prostě názor jako Sobotka nebo Zaorálek a spousta dalších lidí. No a ? Proto se tady jakási kočka šklíba ze mě snaží udělat fašistku (nechť si dá na hlavu obkládek) ? A proto máte pocit, že jsem „zvrtala puč“ ? Já snad sním … 🙂

   • Skogen napsal:

    Nikoliv „jste zvrtala“, ale „jste zvrtali“. No, jsem docela rád že se od toho distancujete… 😉 Ale seriózněji – řadím vás mezi souvěrce té oficiální linie, ostatně jste se v příslušném duchu opakovaně vyjádřila jak na adresu demonstrantů, tak Janukovyče a nakonec i Putina, takže si myslím, že s morální rovinou byste se bezpochyby popasovat mohla. O žádných konkrétních piklích mi ovšemže nic známo není 🙂

    • Sylva Šauerová napsal:

     No tak to ne, přece. Píšete-li v plurálu „jste zvrtali“, píšete přece i o mně, anebo ne ? Alespoň tak chápu češtinu. 🙂
     Ale vážně : Před cca dvěma dny jsem sem dávala odkaz na Timothyho Snydera. Skvělý článek „Fascism, Russia, and Ukraine“. Tam je docela přesně popsán sled událostí. Proto jsem také připomínala Janukovyčovu reakci na listopadové studentské protesty. Po nich, jak píše Snyder, totiž na scénu vyběhli afgánští veteráni a to přestala být legrace. Jinak samozřejmě na Majdanu stáli členové všech politických stran, mladí i stačí, křesťané, muslimové, židé. Kdo mával jakými vlajkami, je přece také jasné. Víte co ? My máme velké štěstí, že na radikály (extrémisty) naši lidé příliš neslyší. Ale co takhle na Slovensku nebo v Maďarsku ? Dnes se připomněl Vandas, už o něm nebylo dlouho slyšet.
     A pokud jde o EU a Putina, zdá se mi, že hrubě podcenili ukrajinskou společnost. Taky že se ukázalo, že Putin má – to docela pochopitelně – na Ukrajině větší zájem než EU. A nakonec, Putin Januvyče přece nakonec odepsal.

     • Skogen napsal:

      To je místní hřiště. Já osobně ale ani v nejmenším nepochybuji, že (stále) jde o vyšší zájmy. Putin jistě má zejména o jihovýchod Ukrajiny zájem, ostatně Lavrov několikrát zmínil ruskou sféru zájmu a já to nevnímám jako nic, čemu by se měl kdo divit. Putin Janukovyče zajisté neodepsal, dokud je Janukovyč volný, nemusí Moskva uznávat nově sestavovanou Kijevskou vládu. Putinův zájem o Ukrajinu je takříkajíc autentický. Ostatně kvůli Ukrajině neváhal uvést do pohotovosti vojska západního a centrálního okruhu. EU má o Ukrajinu zájem jen do té míry, aby v ní Putin neupevnil svůj vliv, jinak by se nejraději neangažovala, protože má svých problémů až až. Jaké štěstí, že má nyní Nord Stream, bez něj by ukrajinskou revoluci těžko živila.

 15. Pavel Sántay napsal:

  Paní Šabatová zůstala především a mnohdy zmatečnou aktivistkou. To není dobrá výbava pro vykonávání jakéhokoliv úřadu, protože ona smysl úřadu fakticky nikdy nepochopila.

 16. Laco G. mlynář napsal:

  Ještě pokud jde o pokrytecké pravdoláskovství. Trochu odbočím, ale ne moc.
  Včera v ČT24 mluvila jakási mladice za Amnesty Intaernational na téma, fuj, Česká zbrojovka chce dodat do Egypta pistole.
  Je to úplně to samé, když Havel rozvracel český zbrojní průmysl. Poškodil těžce Česko, místo na trhu bylo okamžitě obsazeno konkurenty, zejména z USA, Německa a GB.
  Nakonec je to ze stejného hnízda, škodiči Česka, protože lháři a pokrytci.

  • kchodl napsal:

   ČT a média se v tom pochopitelně angažují také. Vzpomínám na „investigativní“ články jisté novinářky Slonkové před lety, když se dělal konkurs na pistole pro PČR. Šlo o pistoli CZ-75 SP-01. Podle série článků Slonkové strašný krám, východní šrot, zastaralé … nakonec se to šikovným policajtům povedlo prosadit a hned potom s tím „krámem“ Adam Týc bezprecedentním způsobem vyhrál IPSC mistra světa v USA, rok potom znovu, rok potom znovu, … od té doby je to jedna z nejlepších pistolí na světě, každý to uznává. Novější modely Phantom, … jsou speciály pro armádu.

   A mimochodem, Německo a další „bratrské“ EU státy zakazují ČR transportovat přes svoje území a na svých (a kontrolovaných) lodích dopravovat zbrojní materiál zákazníkům. Což byl btw primární důvod, proč nechali Koženého zlikvidovat Českou námořní plavbu (tu měla republika hlavně pro dopravu zbraní a jiných citlivých věcí, třeba obráběcích strojů, které jsou podobně ostrakizovány). Takže dnes všechno musí vývozce draze posílat letecky a letadla musí kličkovat, protože nedostanou povolení k přeletu.

   To je ta EU spolupráce v kostce.

   sorry za off-topic, ale když už o tom píšete …

   • kchodl napsal:

    A jenom doplněk, týká se to i dalších výrobků – třeba turbín, generátorů, lokomotiv ze Škodovky. Když to jede přes Hamburk, Antverpy, často to spadne „náhodou“ z jeřábu. Třeba 3x po sobě.

    • okolojdoucí napsal:

     Je to mimo téma, ale musím Vaše informace s problémy ohledně tranzitu vojenské techniky, ale i jiných speciálních nákladů potvrdit. Možným částečným řešením by bylo celkem bezproblémové zesplavnění Odry do Bohumína, to ostatně těsně před rokem 1989 bylo úspěšně vyzkoušené.

     • Laco G. mlynář napsal:

      Ono asi cestu Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Černá Hora by Němci naštvaní, že jsme jim vzali kšeft, také neovlivnili. A bude těch cest víc, zvlášt pro pistolky. Ale je třeba to opakovat veřejně, zejména v EU pořád dokola.

     • kchodl napsal:

      Ano, dnes díky existenci ukrajinských (tedy v zásadě politicky nezávislých) nákladních letadel Antonov An-124 Ruslan, An-225 Mrija, které Ukrajina poskytuje v rámci zákona (tj. ne drogy, ne zbraně do zakázaných oblastí – v souladu s OSN), je možné dopravovat výrobky českého průmyslu. V minulosti taková super letadla nebyla, tudíž republika musela postavit a platit zaoceánské obchodní loďstvo, aby mohla prodávat do světa.

      Celkem jisté je, že až bude Ukrajina ovládnuta EU/US/RU, tato možnost zmizí a budeme muset naše výrobky asi pašovat na oslech.

      Nebo postavit ten Zemanův kanál, případně parkrát za rok, až bude dost vody, splavit pár šífů Odrou a pak přes Polsko (pokud mu nedají američtí přátelé nůž na krk a nezakáži mu to).

      Případně vymyslet teleportaci.

     • kchodl napsal:

      Všechno souvisí se vším, jak říkají ti chytří židáci.
      🙂

     • kchodl napsal:

      Myslel jsem samozřejmě na vtipy o rabínech, nic rasistického nebo náboženského.

      to Laco:
      opakovat to v EU je zbytečné – všichni to vědí. Jde o to, prosadit toto téma do mainsteamu – médií, což je z principu téměř nemožné. Novinařina neexistuje.

      Svobodná výměna informací po internetu sice ano – tam by snad byla možnost nějaké crowd-based nátlakové akce – ale je to jako v tom vtipu:

      Čím se liší socialismus (státní direktivní kapitalismus) a „svobodná společnost“:
      V socialismu nesmiš nic říkat, jinak je z toho malér.
      Ve svobodné společnosti můžeš říkat všechno, ale kdo má moc, nebere na to zřetel.

      Takže nic.

      Vidím to leda na tu teleportaci. Až tedy na té Ukrajině „spravedlnost etc. zvítězí“.

     • kchodl napsal:

      A ještě naposled:
      Značná část naší (české) exportní schopnosti je podivným způsobem závislá na svobodě a schopnostech několika ukrajinských firem. Potažmo tedy na ustálených funkčních poměrech, stabilitě. I jejich státu.

  • Hudec napsal:

   Jó, ta mě taky vzala za srdce….
   Ti oškliví lidé vyrábějí zbraně, no fuj!

 17. majka napsal:

  K pochybné účasti pani Šabatové a pana Patočky v kuřimské kauze:
  věští se z výsledku. Š.a P. nekryli žádný trestný čin, protože nemají jasnovidecké schopnosti a o žádném trestném činu neměli ani ponětí. Nikdo neměl ponětí.
  Dámy Mauerovy a Barbora Škrlová oklamaly naprosto každého, s kým měli co dělat – právníky, lékaře, sociální pracovníky, dokonce i Klára Mauerová sama byla oklamána a věřila, že dospělá žena, která žije v její domácnosti, je třináctileté dítě. V Norsku zase přesvědčila i profesionály v péči o děti, že je CHLAPEC.
  Rodina měla dobrou pověst a nebudila žádné podezření.
  Š.a P. se v dobré víře pokusili umožnit, aby „třináctiletý nalezenec“ získal identitu a mohl být adoptován.
  Vám, co to čtete, by se to nemohlo stát?
  Možná ne, pokud by nastala jedna z těchto možností:
  – poslali byste Mauerovou do háje s tím, že vám do jejich záležitostí nic není, žádným cizím lidem pomádat nebudete a ať si to vyřídí s úřady
  – byli byste od přírody podezíraví a řekli byste: „počkejte, není za tím nějaký hodně rafinovaný podvod“?
  – opravdu byste bylli jasnovidci a věděli byste, co se děje

  Takže jediné, co se dá Š. v tomto případě vytýkat, byla ne PŘÍLIŠNÁ důvěřivost, ale důvěřivost naprosto normální a běžná.

  • pepan napsal:

   no asi je politicky korektní termín „PŘÍLIŠNÁ důvěřivost“.
   Někdo jinej by napsal „nedostatek elementární inteligence“.

   • Majka napsal:

    Myslíte, že člověk s „elementární inteligencí“ musí předpokládat, že lidé, kteří tvrdí, že chtějí adoptovat třináctileté dítě, jsou ve skutečnosti členové záhadné sekty, dítě není dítě, ale dospělá žena atd.?
    Kuřimské události se stávají častěji ve špatných thrillerech než v běžném životě. Tudíž člověk jaksi nepředpokládá, že na něco takového narazil.
    A opakuji, „elementární inteligenci“ v tomto případě neprojevil nikdo. Ani sociálka, právníci, lékaři.

 18. Věra Říhová napsal:

  Musím se přiznat, že mám s tímto případem trochu problém. Přesně v místě, o kterém píše paní Sylva – Do jaké míry má státní úředník právo vyjadřovat svůj soukromý občanský názor ? Nikdy si to naše společnost nevyjasnila a proto dochází k rozporuplným hodnocením soukromých vyjádření.

  S vyjádřením pana Křečka mám problém v tom směru, že obhajuje střílení do lidí jako zástupce ombudsmana, tedy jako ochránce lidských práv, třebaže má pravdu. Někde u píva si může jako občan říkat, co chce, ale na veřejnosti by se měl vyjadřovat v souladu se svým úřadem, nikoliv v souladu s politikou nebo loajálností k čemukoliv a komukoliv (myšleno všeobecně). S jeho výrokem mám stejný problém jako s každým lékařem, který odmítne léčit pacienta kvůli penězům, třebaže ti lékaři také mají pravdu, ale jsou lékaři proto, aby léčili, a pan Křeček je zástupce ochránce lidských práv a s tím se střílení do lidí, třebaže oprávněné, neslučuje.

  S paní Šabatovou ve funkci ombudsmana nesouhlasím a jsem toho názoru, že tento úřad ještě hodně poškodí.

  Studenti opět předvedli své vymyté mozky, tak jak jsem o tom psala včera. Opět ukázali, že ideologii ve školství nelze vymýtit, neboť učitelé a profesoři budou vždy učit ve smyslu loajality k jakékoliv vládě a k jakékoliv státní ideologii, a budou tak vychovávat další a další totalitní následovníky, mezi kterými si svobodné myšlení uchovají jenom opravdu silní jedinci, kteří budou vždy v menšině. Nenápadně a nenásilně zlomené duše postrádají jakýkoliv cit, logický úsudek a hlavně svobodné myšlení. Zlomená duše je duše otroka. Pro budoucnost to není dobré znamení, naznačuje, že se nejspíš bude každých 20 – 30 let měnit duše společnosti, měnit pravidla a zvyky.

  K Ukrajině mohu říci pouze to, že její jiskra už byla v Čechách zažehnuta, uvidíme kdo a jak moc do ní bude foukat nebo jestli pohasne.

  • hans napsal:

   Křeček neobhajuje střílení do lidí. křeček obhajuje střílení do ozbrojených skupin provádějících státní převrat, které začaly střílet první.

   Příklad: v září 1938 německá vláda zorganizovala z protirežimně naladěných československých občanů, čili nenásilných demonstrantů, takzvaný Sudetendeutsches Freikorps, ozbrojený sbor jehož příslušníci útočili na české cíle, zatímco německý tisk psal o krvavých zločinech Benešovičova režimu posílajícího četníky a finanční stráž (tehdejší berkutovce) střílet do nebohých německých žen a dětí.

   Křeček říká, že benošovští četníci=berkutovci měli právo střílet do ozbrojenců freikorpsu. Pí Šauerová, Zaorálek a další říkají, že to právo neměli a že Benešův režim měl odstoupit a celou zemi přenechat bojovníkům za svobodu, kteří měli nastolit vládu spravedlnosti a lidských práv realizovanou pověšením českých policistů, vrahů stovek nevinných německých žen a dětí (důkazy v tehdejším německém tisku), v čele s ministrem vnitra a Benešem.

  • vlkp napsal:

   Paní Říhová,
   moje odpověď pro paní Sylvu výše je odpovědí i vám..

   • Věra Říhová napsal:

    Budu o tom přemýšlet, svádím o tom vnitřní boj.

    • Laco G. mlynář napsal:

     Paní Říhová, s vyjadřováním soukromých občanských názorů státních úředníků je to myslím celkem jasné.
     Ti úředníci, kteří jsou odpovědni státu z popisu práce za vypracování a prosazování zahraniční politiky nemohou jako občané, po dobu výkonu funkce, hlásat něco jiného než ZAMINI. Pokud se s oficiální linií neztotožňují, musí nejdříve rezignovat na státní funkci a potom se teprve občansky vyjadřovat. Týká se předsedy vlády, ministra zahraničí, prezidenta, diplomatického sboru, vysokých státních úředníků. Ale netýká se řadových zaměstnanců institucí státu.
     Ombudsman není za vypracování ani prosazování zahraniční politiky státu odpovědný, tak si může v této oblasti jako občan říkat co chce.

     • kchodl napsal:

      Přesně, exaktně. Lépe a jasněji, než jsem to formuloval já.

     • Laco G. mlynář napsal:

      Jen bych v případě pana Křečka dodal, že to nesmí být vyjádření na hlavičkovém papíře zástupce ombudsmanky. Toť vše.
      Já bych paní Šabatové, být Křečkem rázně na výtky odpověděl: this is not your business, shut up babo škaredá. Nebo ještě lépe po vzoru našich perfektních spojenců fuck Šabatová, vlastně radši ne, asi by to prakticky nešlo.

     • xpow napsal:

      Pindáte nesmysly , žádný úředník ani žádný zaměstnanec se nemontuje do toho, co mají na starosti příslušné odbory/orgány apod. Představte si zaměstnance banky jak do tisku cintá něco o úrocích, jak dlouho bude ještě zaměstnancem? Stejně je to s Křečkem, článek je rozhovor s Křečkem, který je zástupcem ombudsmana, ten měl říct, ať se zeptají mluvčí a držet pysk. Soukromé názory si samozřejmě může říkat v soukromém rozhovoru, to ale NENÍ NA SERVERU LIDOVKY, ponimaješ moloděc?

  • scallop napsal:

   Odstavec „Studenti opět předvedli své vymyté mozky …“ o Vas vypovida hodne.

   • kchodl napsal:

    Ale vždyť má pravdu. Chtějí udělat zkoušky a mít titul, tak musí sklonit hřbet, takoví lidé, co jsou na sociologii UK by jim vlastní názor zcela jistě neprominuli ani netolerovali.

    A kdo jde prosím Vás dnes na sociologii ? Intelektuální odpad. Podle toho to vypadá.
    Ten odpad tam btw i vyučuje.

  • Sylva Šauerová napsal:

   Děkuji, pochopila jste jako jedna z mála to, o čem jsem v souvislosti s panem Křečkem a souvislosti se stále nezodpovězenou otázkou „do jaké míry má státní úředník právo vyjadřovat svůj soukromý občanský názor ?“ psala, to potěší.

 19. majka napsal:

  Co je špatně v mém komentáři, že čeká na schválení?

 20. hans napsal:

  Minimálně od té doby, co ofčácká „garáž“ v ČT v lednu 90 svrhla ředitele Pavla, kvůli tomu, že chtěl mít televizi nestrannou, je jasné, že kdo se nezařadí do (Havlova) davu, bude ostrakizován. Křeček se nezařadil.

  Citát (http://discussionspeed.blogspot.cz/2014/02/verni-zustaneme.html?showComment=1393402624393) chytřejšího: „Já používán zkratkovitě „kavárna“, protože je to teď takový usus. Ale před deseti lety se tomu tak neříkalo, tehdy jsem psal totéž o českých (potažmo evropských) intellektuálech, kteří s důkladností ryzích snobů dodržují určitá cliché; nejen jazyková, ale především myšlenková, a kdo si dovolí je překročit, je okamžitě ostrakisován. Na některá themata (ženy, homosexuálové, Židé a menšiny vůbec, kommunisté atd.) je dovoleno hovořit jen určitým způsobem, jakýkoli skutečně jiný názor (tedy ne tentýž, jinak vyjádřený) je znakem méněcennosti a poskvrněnosti, jeho nositel ocejchován a vyvržen vně, kde je pláč a skřípění zubů.“

 21. Tacit napsal:

  Dobře Vlku. Ještě by mě zajímalo, co kdyby Křeček v rozhovoru občas podotkl (pro nechápavé): „Teď se vyjadřuji jako občan Křeček“. Nevím, jestli by potom pražská kavárna sbírala podpisy pod petice za jeho odvolání. Jenže ono je to stejné, jako kdyby to neřekl. To je tak mimochodem.

  Ale myslím, že pro Ukrajinu jsou teď důležitější věci k řešení, než dopadnout a postavit arcilotra a jistě i vraha Janukoviče před nezávislý lynčovací soud v Kyjevě, např.:

  1. Bankrot Ukrajiny nastane během několika týdnů.
  Místo toho však nový revoluční parlament mezi prvním zrušil ruštinu coby 2. úřední jazyk na východě země. Důležitý zákon v tuhle chvíli, že? (K ukrajinštině, coby mateřskému jazyku se při posledním sčítání lidu přihlásilo 67,5% obyvatel země).
  Ale jak předejít bankrotu země, nikdo z nových vládců prioritně neřeší, bez zahraniční pomoci to neodvrátí. Musí se rozhodnout mezi MMF a Ruskem. Od obou dohromady to asi nebude možné. Bude to znamenat těžké politikum, které může zemi ještě víc rozvrátit.

  2. Krym se patrně odtrhne. Na to má současná revoluční vláda v Haliči vliv, jak na rotaci zeměkoule. Navíc připomínám, že Krym je jediná autonomní republika v zemi, téměř stoprocentně proruská, s vlastní „vládou“ a hymnou. O vojensko-strategické a obchodní pozici poloostrova nemluvě. A opět, místo, aby se Kyjevská vláda snažila věc politicky řešit a nebezpečí zažehnat (alespoň jako v 90-tých letech), tak nejprve začne tím, že zruší ruštinu jako druhý úřední jazyk v zemi (nejsem si teď jistý jestli to platí i pro Krym). To je zajisté velmi vstřícný krok.

  3. Nástup fašistů, nacionalistů a separatistů a jejich zvyšující se podíl na moci.

  • strejda napsal:

   S Krymem je to složitější. Ústava, která mu rozšířená práva garantovala, již neplatí. Na Krymu návrat k Ústavě před rokem 2004 neakceptují. Ústřední moc bude MUSET zasáhnout. A co dál.

   • Admirál napsal:

    Jenže to rozhodnutí o zrušení nemá právní legitimitu. Ti, kdož ho nerespektují, ctí ukrajinskou ústavu.

    „Ústřední moc“ (myslíte benderovce?) bude muset zasáhnout.

    • xpow napsal:

     A z čeho vychází ona právní legitimita?

    • strejda napsal:

     Na Ukrajině má právní legitimitu ten, kdo má moc v rukou. Je to sice divné, ale tak se dá stručně shrnout názor EU na změny. A žádná, dobrá či špatná moc, si nemůže dovolit akce proti sobě.

 22. Firefly napsal:

  řešení je prosté : Zrušit úřad ombudsmana, odpadnou i problémy s vyjádřeními jejich představitelů. O pár zbytečných hladových potentátů méně.

  btw, k tomu bych přidal USTR a spoustu dalších…

  • jozka napsal:

   Nemohu neocenit vase reseni, ktere by sice nic neresilo, ale zapada do toho spravneho videni sveta. Takova hezka „machovstina“ 🙂

   • Firefly napsal:

    Nic neřeším ? Pak bychom měli jen rozdílné názory občanů Křečka a Šabatové – a ne názory našcih veřejných představitelů. Nebylo by co řešit.

    • jozka napsal:

     Tak by se neptali Krecka – predstavitele statu, zeptali by se jineho predstavitele statu, treba pana Sysla. Protoze nazor obcana at uz je to Krecek nebo ne je jim Putna 😉

     Kapisto? Chtelo by to obcas myslet…

     • Firefly napsal:

      Sysla a zbytek hlodavců zrušíme v dalším kroku 😉

     • jozka napsal:

      Zrusime Sysla a protoze se zadani nezmenilo, pokracujeme v naznacenych koleccich dokud nezrusime stat. Nasleduje Cervena Karkulka, Pernikova chaloupka a Osklive kacatko.

      Tak nevim, jestli si ze mne strilite nebo se snazite dokazat, ze jste slabsi duchem (slabost pro Svobodne by nasvedcovala verzi c.2)

      A propos, uz jste si nekdy uvedomil jak moc mate spolecneho s anarchisty ?

      🙂

     • Firefly napsal:

      Jsem slaboduchy a proto si z Vas strilim. Ale hlavne nenapadne.

      A ani me neprevapuje, ze anarchokapitalista muze mit neco spolecneho s anarchisty.

      Neco.

  • severočech napsal:

   … spoustu dalších … třeba zrušit diskuse na internetu a zavést povinné čtení jedněch celostátních novin. A zavládne míř a bude jen jediný správný názor ….

 23. robe napsal:

  V autě jsem poslouchal dvacet minut radiožurnálu s ukrajinským rodákem Jefimem Fištejnem.
  Přepis zde : http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/1319357
  , k poslechu zde http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=Jefim+Fi%C5%A1tejn+&reader=&stanice%5B%5D=%C4%8CRo+Radio%C5%BEurn%C3%A1l&porad%5B%5D=&offset=0&from=21.2.2014&to=21.2.2014&dateLimit=TL_INTERVAL

  Stojí za poslechnutí, rozhodně ve srovnání s místními názory na protestující.

  Jelikož víceméně souhlasím s panem Fištejnem, jak se vyjadřuje o nesourodé mase demonstrantů a jejich ochotě položit život, nesouhlasím s postojem pana Křečka který by se jako obhájce lidských práv ( resp. zástupce) měl automaticky starat o možná ohrožení slabší strany, a nikoliv zdálky legitimovat stranu silnější.
  Tím se připojuji k Witch a prvním odstavcům V. Říhové.

 24. hans napsal:

  EP diskutuje direktivu, která předpokládá konfiskaci majetku pocházejícího z výnosů zločinu, přičemž majetek bude moct být konfiskován, i když dotyčná osoba za žádný zločin nebyla odsouzena, ba ani obviněna a majetek nelze s žádným zločinem spojit. http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0036%28COD%29&l=en

  Polský ministr zahraničí už mluví o konfiskaci majetku těch ukrajinských politiků, kteří nepodepsali ty správné dohody.

 25. Asfalt napsal:

  Nevím, v čem mají být v článku citované Křečkovy odpovědi polititické. Křeček jen řekl to, co se studenti učí v teorii práva. Svůj odborný názor pak Křeček říci smí, protože není rozhodujícím orgánem tak jako soudce nebo někdo jiný. Kryptofašistům ale asi vadí i ta odborná pravda, proto právní nauku politizují, aby Křečkovi zakázali mluvit.

  Křeček neřekl nic víc, než že demokracie je založena na pricipu stability a dočasnosti vlády. Princip dočasnosti se realizuje ve volebních obdobích nebo v případech stanovených zákonem (třeba když Blažek žádá odpovědi a vyhrožuje státnímu zástupci při plnění jeho povinnosti vyšetřit trestný čin členů vlády).
  Stát disponuje monopolem státní moci, což znamená, že násilí může aplikovat jen a pouze stát, nikdo jiný. Výjímkou je jen případ, kdy násilí použije lid pokud zákonné prostředky selhaly, u nás o tom mluví čl. 23 Listiny:
  „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“
  Křeček pak jen tvrdí, že na Ukrajině nikdo demokratický řád neodstraňoval, činnost ústavních orgánů a zákonných prostředků znemožněna není a že není jisté, zda ti, co v Kyjevě střílí do policistů, jsou lidem.
  Nic víc, nic míň. Co je na tom proboha plitického, že kryptofašisté považují za nutné Křečkovi zavřít pusu, když do koncentráku ho poslat nemohou?

  Zkrátka jde o vyjádření sympatií k ultrapravicovému převratu a vrána k vráně sedá. Mluvím o ultrapravici a kryptofašistech, protože, mimo jiné, vyjádření šéfa Pravvého bloku, který na Ukrajině převrat provedl: „Budu bít komunisty, Židy a Rusy dokud budu živ,“ považuji za fašistické a utrapravicové. Mluvím o násilném převratu, protože tyto extrémisty nepovažuji za ukrajinský lid, abych mohl mluvit o legální revoluci. V každé právní demokratické zemi by tito lidé byli považováni za teroristy ve smyslu trestního zákona, jen v EU a USA jim třeba vyjádřit podporu a zakázat alternativní názor. Nikdo nevysvětlil, proč namísto střílení do policistů a nedovoleného ozbrojování na Ukrajině nepočkali (myslím dokonce jen jeden rok) do řádných voleb.

  Zdroje například:
  http://rt.com/news/ukraine-right-sector-militants-210/
  http://www.outsidermedia.cz/Jak-se-hlasuje-v-ukrajinskem-parlamentu-1.aspx
  http://www.outsidermedia.cz/Ritualni-porazka-1.aspx

 26. okolojdoucí napsal:

  Vlku, tohle je opravdu potřebné téma. Křeček nemá na úřadu ombudsmana co pohledávat, je to politik vyznávající státní dirigizmus, a teď se to opět ukázalo. Šabatovou a její úlety nekomentuji, jsem vůči ní dlouhodobě zaujatý.

  Proč tam nemá Křeček co dělat? Ombudsman především hájí práva jednotlivce před státní mocí, to je jeho základní poslání. V tom musí ZAUJATĚ stát na straně jednotlivce, nikoliv státní moci. Nestrannost mají v popisu práce soudy. Zástupce ombudsmana se má VEŘEJNĚ projevovat tak, aby občané neměli POCHYBNOSTI o tom, že to vždy „kope proti státní moci za ně“. Nepotřebuji ombudsmana, který se bude zastávat (kdekoliv) ozbrojené státní moci vůči občanům, a to I V PŘÍPADĚ, ŽE TAK ČINÍ OPRÁVNĚNĚ. Ať jde dělat zpátky do politiky, diplomacíe, či se dá na politologii či publicistiku, ale ať se nedrží funkce, kde se k němu jako poslední naději, budou obracet ti, kteří jsou se státní mocí v konfliktu, nebo se jí cítí poškozeni.

  • Firefly napsal:

   Na tomto názoru něco je. Ale ukazuje se nám, jak končí bohulibé myšlenky – místo bojovníků proti všemocnému systému máte věčnou aktivistku a korýtkáře.

  • Věra Říhová napsal:

   Přesně takhle to cítím.

  • kchodl napsal:

   Celkově je ten úřad výsměch. Jakési alibi systému, že něco existuje, ale je to zcela bezzubé a k ničemu. Bylo to tak vždycky, i když to dělal doktor Motejl, a to byl nějaký bojovník – stejně nezmohl vůbec nic.
   Šabatová, Křeček – to není jen výsměch, to je parodie.

   Zrušit.

   • kchodl napsal:

    Abych to doplnil – nejde o ta jména, kdo tam zrovna žere zcela zbytečně státní prachy – ten úřad je zcela bezzubý. Může podávat opravné prostředky sám, bez vazby na další státní orgány ? Nemůže. Může podat opravu zákona do parlamentu ? Nemůže. Může podat stížnost pro porušení Ústavy ? Nebo zákona ? Nebo prováděcího předpisu ? Nebo vyhlášky ? Nemůže.

    Pořád se musí na obracet na nějaké státní orgány. To je to samé jako Pepa Vyskoč.

    Ombudsman ? Kolik má divizí ? Kolik má chlapů v kuklách s kulomety ?
    Ani jednoho ? Fuck Off.

  • babaluba napsal:

   Okolojdoucí. Takže se paní Šabatová v kuřimské kauze vlastně zachovala správně. Zaujatě stála za občankami, které se snažily získat falešnou identitu, a pomáhala jim bojovat proti státní moci, která jim v tom svými nesmyslnými předpisy chtěla zabránit.

   • okolojdoucí napsal:

    Ombudsman má vystupovat ve prospěch občanů proti zlovůli a libovůli státní moci, a to SE ZAUJETÍM a ZNALOSTÍ VĚCI, nebo, chcete-li, PROFESIONÁLNĚ a NAPLNO. Zaujatost není podjatost. Co z toho pasuje na paní Šabatovou, na to si může každý udělat svůj názor sám.

    • strejda napsal:

     Z čeho usuzujete, že Křeček nepostupoval se zanlostí věci. Já se domnával, že právě on mluvil se znalostí věci. Ale nechma planou diskusi a počkejme na nejbližší dějiny. dají nám za pravdu
     A ještě otázka, velký obraz Adolfa Hitlera Osvoboditele na kyjevské radnici je fotomontáž nebo realita?

     • kchodl napsal:

      Přesně tak, obávám se, že v delším kontextu měl pravdu.
      Ne je to fotomontáž. Byl tam Bandera.

      Ale sám Bandera se těch strašných věcí, které se konaly jeho jménem, nezúčastnil. Byl celou dobu v koncentráku, Sachsenhausen tuším. Jeho původně jen politické hnutí fungovalo samospádem směrem k vraždění a hořkým koncům. Dokonce ani žádný „Main Kampf“ nesesmolil.

     • okolojdoucí napsal:

      To s tou znalostí věci nebylo na Křečka. S Hitlerem nemohu sloužit, prostě ani netuším.

   • kchodl napsal:

    V tomto si Vám dovolím oponovat.
    Ano, podle mého se zachovala správně – netušila, že ji podvádějí a že je manipulována.
    Zločinci byli oni(y), ne paní Šabatová.

    Ať si je jakkoliv ideologická a z mého pohledu šílená, v tomto ji budu hájit.
    Jde o to, že mnoho člověčích neštěstí způsobených nelidským byrokratickým chováním „Velkého bratra“, tedy státu, vypadá velmi podobně. Stávají se takové věci, víte ? Častěji, než se dozvíte.

    Samozřejmě, Šabatka má bias směrem ke své „disidentské“ mafii – jakmile jsi jeden z nás, můžeš mít rohy i kopyta, a nic se neděje. Takoví jsou havloidi.

    • kchodl napsal:

     Navzrody svému blábolení o lidskosti jsou to navýsost ideologičtí tvorové (havloidi). Přetočení komunisté nebo černoprdelníci nebo oboje dohromady. Prostě vidí svět ideologicky, v první řadě. Až potom jsou to i lidé.

     Ale musím uznat, nekdy velicí lidé. Prostě všechno je komplexní, jenom totální hajzlové jsou jednoduší. A to ještě mají rádi třeba psy.
     🙂

  • vlkp napsal:

   Můžete svůj názor doložit příklady z Křečkovy ombudsmanské rpaxe?

   • okolojdoucí napsal:

    Křeček je legalista. Známe ho já i Vy z jeho činnosti v PS, popř. angažovanosti ve věci regulovaného nájemného. Potrpí si též na formu, viz jeho problémy s titulem. Tento jeho dlouhodobý postoj projevil i ve vztahu k ukrajinským událostem. Legální prezident a vláda mohli či měli legálně potlačit nelegálně jednající demonstranty. To konstatuji, nepolemizuji.

    K funkci ombudsmana se lépe hodí legitimista, který si je vědom omezení a nástrah formálního výkladu platného práva. Ten by ve vztahu k Ukrajině třeba vzal v úvahu, že legálnímu prezidentovi legitimity dost ubylo, a to ze značné části jeho vlastní vinnou (šachy ohledně přístupových smluv s EU, výjimečná afinita k (veřejným) penězům, selektivně tvrdý postoj k Tymošenkové, atd.), že na Majdanu je vedle nelegálně jednajících bojůvek též sposty legitimně frustrovaných občanů, atp.

    K Vašemu dotazu. Nemohu přiřadit konkrétní rozhodnutí Úřadu ombudsmana přímo panu Křečkovi, nicméně můj příspěvek byl O DŮVĚŘE V JEHO PATŘIČNÉ ZAUJETÍ HÁJIT ZÁJMY JEDNOTLIVCE (tedy i mě a Vás) VŮČI STÁTNÍ MOCI, nikoliv o tom, že pan Křeček, či kdokoliv jiný, něco konkrétního špatně rozhodl.

    • vlkp napsal:

     Cosi o Křečkovi a jeho práci u ombudsmana tvrdíte. Já s e dotazuji na konkrétní případy, kdy to zafungovalo, jak predestinujete, Nic víc, nic méně.

     • okolojdoucí napsal:

      Přečtěte si, vlku, co jsem přesně napsal. Toto mi podsouváte, nic jsem o Křečkově práci ombudsmana netrvdil. Jde o důvěru v Křečka jako ombudsmana. Opakuji, nestojím o ombudsmana, který veřejně vytváří konstrukce legality ozbrojeného zásahu státní moci proti vlastním občanům. Abych Vás uklidnil, Křečkovy názory v této věci považuji za celkem rozumné, v tom se shodujeme. Jen nechápu, proč by takto zjevně užití státní moci nakloněný člověk měl působit zrovna jako ombudsman. Až někoho z nás někde v rámci nějaké demonstrace zmlátí, určitě půjde „s důvěrou“ za Křečkem.

  • robe napsal:

   ohledně pana křečka naprostý souhlas.

  • Laco G. mlynář napsal:

   Obávám se, že jste vedle jak ta jedle, když píšete : aby občané neměli POCHYBNOSTI o tom, že to vždy “kope proti státní moci za ně”.
   Nikoliv, nikoliv. Ombudsman má nestranně posuzovat, zda ve sporu občan – státní moc, ta moc pochybila, nebo ne. Pokud ano, má se občana zastat. Ne stranit každému pitomci, co nezná zákony, natož ten o ombudsmanovi.

   • okolojdoucí napsal:

    Jste zbytečně ostrý, pane Laco. Nestranných orgánů máme dost, ombudsman nemá žádná (či jen minimální) oprávnění, jde spíše o „varovný systém“. Pokud si takový varovný systém bude hrát na další soud svého druhu (pochybení státní moci jsou posuzována ve správním soudnictví), pak opravdu postrádá smysl. Zjistěte si, jak tato funkce vznikala ve Skandinávii. Je svým založením mnohem blíže tribunovi či advokátovi lidu, než nějakému objektivnímu arbitrovi sporu mezi jednotlivcem a státní mocí. Tomu odpovídá v zásadě i náš zákon o veřejném ochránci práv, jak svým názvem, tak i úvodními ustanoveními § 1 odst. 1 zákona – cit. „působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí“.

    • kchodl napsal:

     S tím vším souhlasím, ale pokud nemá pravomoc napadat mimosystémově systémová rozhodnutí, nemá taková funkce smysl.

     Rozumíte ?

     Taková funkce je pouze institualizovaný „Pepek Vyskoč“, ze kterého si všichni dělají srandu. Což je právě to, co mi nakonec řekl osobně pan doktor Motejl. Takový z toho měl tenkrát dojem. Znal jsem ho shodou okolností ještě z bolševismu osobně, když hájil mého kamaráda programátora, když ho napadli VB opilci. Za bolševika. Pak jsme se stýkali až do jeho smrti, byl to super člověk.

     • okolojdoucí napsal:

      Určité pravomoci ombudsman má, hlavně jde ale o přístup k informacím. Zde je jeho role nezastupitelná, protože nikdo jiný se hned tak třeba do věznice nepodívá. Doktor Motejl byl třída chlap, též jsem měl tu čest.

    • Laco G. mlynář napsal:

     Co vím, tak dlouhodobé statistiky podání ombudsmanovi říkají toto:
     Po dobu mandátu Pavla Varvařovského se na něj obrátili lidé s 25 926 stížnostmi. Nejvíc si lidé stěžují na oblast sociálního zabezpečení. Pochybení na straně úřadů ombudsman zjistil v 1 824 případech, nápravu se nepodařilo zajistit pouze v 59 případech. Varvařovský předložil Poslanecké sněmovně celkem 26 legislativních doporučení.

     Takže pane Okolojdoucí 1824 / 25926 x 100 = 7 % oprávněných stížností. Ombudsman tu není od toho, aby bojoval i za těch zbylých 93 %, máte to popletené. Je tu od toho prověřit vše a jít za úspěšným vyřešením nespravedlností v těch 7mi %.

     • okolojdoucí napsal:

      Tato statistika je výsledkem činnosti ombudsmana. Jak tedy můžete seriózně argumentovat tím, že tu není od toho, aby bojoval i za těch zbylých 93 %. On má bojovat se znalostí věci, tj. hned na počátku eliminovat např. očividné kverulanty, atp. Takových zjevně neoprávněných stížností je určitě spousty. Mé pochybnosti se týkají stížností, jejichž oprávněnost či neoprávněnost není na první pohled zřejmá. Tam bude záležet i na tom, jak citlivě ombudsman či jeho zástupce posuzuje závažnost a oprávněnost zásahů státní moci. Na tuto míru citlivosti se dá usuzovat i z jeho veřejných vyjádření, např. k situaci na Ukrajině. Ať dělá Křeček ministra zahraničí, ale ombudsmana raději přenechá někomu, kdo užití síly ze strany státu považuje výrazněji za prostředek ultima racio.

  • kočka šklíba napsal:

   Nepochopila jsem jak to odporuje jednak vlkově názoru a jednak jak to vůbec souvisí s podstatou vlkova textu. Jeho vyjádření (Křečkovo) přece vůbec nesouviselo s jak ochranou práv NAŠEHO občana, tak se státní mocí, bylo s ní, zdá se, naopak v rozporu. To jestli Křeček má nebo nemá co dělat ve funkci už nemá s vlkovým textem vůbec nic společného.

   • kchodl napsal:

    Jistěže ne. Pěna diskuse. Nesouvísející věci, které kohokoliv napadnou.
    WTF ?

  • Alice napsal:

   okolojdoucí
   Trochu kostrbatá konstrukce povinností, kulhá.
   Protože Křeček žije a je ve funkci v ČR, kde ta “ státní moc“ ( alespoň prostřednictvím masmédií ) zastává názor, který je proti státní moci posuzované země. Takže které jednotlivce máte na mysli? On Křeček má z titulu funkce nějaké povinnosti vůči těm demonstrantům v cizí zemi? V podstatě se projevil tak, jak uvažují právě „jednotlivci“ ve státě, kde je zodpovědný, t.j. v ČR, a kdyby měl názor opačný, byl by v rozporu s názorem občanů českých. Vyřešil to tak, že řekl prostě to, co si opravdu myslí. Pro mne tím dokázal, že se nedá ohnout a je tedy člověkem na svém místě.
   On totiž tím vyjádřením se postavil právě proti oficiálnímu názoru státní moci (české)! Tak co se Vám nelíbí?

   • okolojdoucí napsal:

    Nejsem schopen vzdorovat Vaší argumentaci, Alice, což samozřejmě není Váš problém, ale můj.

 27. hans napsal:

  Když už tady máme obhájce svobody. a lidských práv, vyjádřila se pí Šabatová k ukrajinskému parlamentu? Mám na mysli zprávy, že „nespolehlivým“ poslancům sebrali karty a hlasují za ně, že rodiny „nespolehlivým“ poslanců navštívili jim neznámí, ale neodbytní „hosté“ a usadili se jim v domech a že poslanci za Kličkovu stranu (tj. ti co nosili zbraně na Majdan) sice podporují nové zákony, ale prosí nové vedení parlamentu, aby si je mohli před hlasováním přečíst, ideálně i projednat ve výborech, a aby se text zákonů po schválení už neměnil.

  • kchodl napsal:

   Havloidka Šabatka ?
   K takovým „maličkostem“, které by narušily její ideolinii ? Neblázněte.
   To je pod jejich rozlišením. Havloidi.
   Ale kdyby to bylo proti jejich linii, řvou jak podebraní, to je jisté.

  • xpow napsal:

   Jo jo Hansi česká ombudsmanka se bude vyjadřovat k nepodložené zprávě na ruském webu o ukrajinském parlamentu. A co takhle k situaci umučené žirafy v ZOO?

 28. Lex napsal:

  Dlouho jsem tu nebyl a dlouho zase nebudu.
  Vlku, článek OK.
  Máš můj obdiv, že přes tu diskusní žumpu dokážeš (odhodláš se) ještě přijít s tak solidním názorem podloženým argumentací.
  Příspěvky některých notorických opouštěčů (-ček) Kosy mi silně připomínají tu přesně formulovanou větu bývalého politického vězně Pavla Křivky v článku „Je možné vsadit na olympijskou nevýhru Michala Šlesingra a Vavřince Hradílka?“ http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Pavel-Krivka-Je-mozne-vsadit-na-olympijskou-nevyhru-Michala-Slesingra-a-Vavrince-Hradilka-302819
  „Jakoby se splašili koně zapřažení do fekálního vozu, vzadu prasklo dýnko a obsah se vyvalil do veřejného prostoru….“.

  Takže ještě jednou, vlku – i když na řadu věcí máme nestejné názory, však víš, v řadě jiných mi mluvíš (píšeš) z duše.
  Já bych tu sílu neměl. Já bych to zabalil jako Lojza Hadamczik, i s tím zdůvodněním. Nemáš zapotřebí se nechat vláčet tou lůzou.

  • Suchec napsal:

   Zdar a sílu. Já si zrovna početl , jak Velička s Táborskou poskakovali Gottwaldovi na hrobě. Táborská dokonce s fašounským znakem. A ČT je označila za pokojně protestující.

   Tady to někteří mají podobně., jak sleduji.

   A ten text od exBISky a rádobydisidentky (nejen) je naprosto ukázkový..

   Oni ve skutečnosti těm Ťahnybokům, Vandasům fandí.
   Připomínají mi ty zodpovědné junkersy ve Výmarském parlamentu.

   • kchodl napsal:

    Nedávno jsem četl náhodou paměti jedné nacistky, ze soukromé pozůstalosti, a bylo to úplně stejné.
    Maloměšťáci závislí na státu – něco jako S.Š. – nakonec fandili Hitlerovi.
    Nic nečekaného.

  • strejda napsal:

   Lexi, udělal jste mně velkou a nefalšovanou radost svým objevením. Těším se, že bude častější.
   Váš streja.

  • Řezníček z Brna napsal:

   Potěšil jste mě, že jste se objevil, ale zároveň zklamal, že se zas delší dobu neobjevíte, protože ¨Vaše právní názory jsem četl vždy (viz LEX Schwarcenberg) s velkým potěšením.

 29. kopelman napsal:

  Jsa brňákem musím konstatovat, že „naše“ městské klany vysílají do vysokých úředních funkcí státu opravdu neuvěřitelné osoby, „odborníky“ na slovo vzaté 🙄 Podle mě v úřadě ombudsmana nemá co dělat ani člověk typu Šabatová, ani typu Křeček. Ombudsmanem by měl být altruistický ranař z právní praxe. Altruistický proto, že už dospěl k tomu, že má vyděláno a úřad by přijal, a právnický ranař proto, že nálezy musí ombudsman tlačit silou všemi prostředky, aby je úřady vzaly alespoň trochu vážně. Političtí plkalové, kteří nejsou protřelí z právní nádeničiny u soudů, nemohou úřadu ombudsmana přinést jakoukoliv „přidanou hodnotu“.

  • Suchec napsal:

   Kde vzít a nekrást

   Ale představa je to dobrá 🙂

   Akorát mi, po přečtení začátku, okamžitě na mysl přišel třeba Don Pablo.

   • kchodl napsal:

    Přesně tak, Pablo. Manželka exekutorka.
    To je něco pro naši Burundi-Urundi Banánovou Exekutorskou Lidovou Džamahirii.

    Přesně ten správný člověk z Brna na ministra spravedlnosti.

    • kchodl napsal:

     nebo … na ombudsmana …
     hahahahahahahahahahahahahahaha
     nesmrtelná představa, s ním bych se snad došel vyfotit.

     • Suchec napsal:

      😀 Buhahaha. Jakobych ho už slyšel. Ten mužný hlas řízlý napůl hantecem. 😀

     • kopelman napsal:

      Bohužel, taková předsevzetí si raději nedávejte, abyste se z nich nemusel vymlouvat 😆
      Sucheci, řízlý spíš Starobrnem ze IV. cenové. I když kus symboliky v tom je, hantec vznikl jako jazyk mnohonárodnostní spodiny.

     • kchodl napsal:

      🙂

  • okolojdoucí napsal:

   Ano, máte pravdu. Zdravím do Brna!

  • kchodl napsal:

   Takový byl doktor Motejl. Praktik.
   Ne nějaká šílená ideoložka Šabatová. Státní zaměstnanec Křeček.

   Jenže, jak píši výše, kolik má ombudsman divizí ?
   Je chudák na úrovni lepšího právníka s kontakty. Nemá nic navíc.

   Takže není důvod za to dávat státní peníze, pokud se to nezmění.

 30. XY napsal:

  Hm. Pan Křeček vyjádřil kdesi a posléze v novinách názor občana Křečka, který je čirou náhodou zástupcem ombudsmana (genderistky prominou). Proto je ten názor zajímavý, názory jakéhosi Křečka by zajímavé nebyly. Takové hrátky provozoval často s velkým úspěchem jakýsi Klaus, který nejednou vyjádřil svůj osobní názor a když dostal vynadáno, fňukal, že urážejí prezidenta. Odhlédnu-li od okolnosti, že podobně jako pan Křeček považuji výkřiky z Evropy i USA, aby se demokraticky zvolená státní moc na Ukrajině vzdala násilí, je-li bombardována Molotovovými koktejly při zajišťování veřejného pořádku, za pornografické farizejství, je na druhé straně jasné, že se pan Křeček dostal do rozporu s oficiálním stanoviskem vlády. Vítaná příležitost, jak rozpoutat bouři ve sklenici vody. Uvědomělí studenti, kteří na rozdíl od nás na 100% VĚDÍ, jak se věci mají, sepíší petici, Šabatová musí zasahovat, my ostatní můžeme psát a mít názory, které mají na skutečnost stejný vliv jako ten Křečkův – totiž žádnou.
  Mno – a protože pan kolega o komentář výše už mluví o lůze, tak snad pěkný den vespolek!

  • XY napsal:

   Aha, než jsem se vymáčkl, připsal cosi pan Kopelman. Takže ta lůza je z pera pana Lexe.

  • Kanalnik napsal:

   má to dvě roviny

   První z nich je obsah Křečkovo rozhovoru, tedy co řekl, a o tom lze donekonečna polemizovat. Já v tom vidím snahu o celkem vybalancované hodnocení situace na Ukrajině, až na tu počáteční demagogii, kterou zmínila paní Šauerová – takový argument je totiž dvojsečný a velmi dobře zneužitelný jakýmkoli režimem, který se postupně stane režimem autoritářským.

   (Z mého pohledu nicméně nelze označit, vzhledem k rozložení prozápadního a provýchodního proudu na Ukrajině, bývalý režim za jednoznačně autoritářský. Za zkorumpovaný, ohýbající demokracii a zákony a lpějící na moci ano.)

   Druhou rovinou je poznatek o tom, kdo to řekl – víme, že mluví Křeček a všichni víme, jakou má funkci. Podle mého názoru to paní Šauerová vystihla srovnáním s Klausem. Veřejní činitelé skutečně nemohou oddělit svoji osobu od funkce, kterou zastávají. Na druhou stranu, proč by veřejný činitel nemohl projevit svůj názor na tematiku, která s jeho funkcí nesouvisí? To je ta otázka. A proč takové pozdvižení kvůli jeho názorům, to netuším…

   Prostě se zase jednou projevuje princip černobílosti. Pro sebe si dělám závěr, že ono to ani tak není kvůli tomu, kdo to řekl, ale co řekl. Načež se v boji proti jeho názoru využívá i ona druhá rovina, tedy spojení s jeho funkcí. To ovšem vidím jako sekundární, a je to využíváno jako argument k znehodnocení vyřčeného názoru.

   • XY napsal:

    Já s vaším stanoviskem velice souhlasím, pane Kanálníku; možná jsem se jen příliš snažil svou glosu koncentrovat. Akorát nevím, co řekla paní Šauerová; poněkud se lekám, že se zřejmě s ní v něčem shodnu. Z velice dálkového pohledu na Ukrajinu sdílím i vaše skeptické stanovisko ohledně svrženého režimu; problém je trochu v tom, že ta národnostně a politicky rozpůlená země, v níž se o moc přetahuje východ se západem (míním teď ty světové strany pouze lokálně ukrajinsky) má jakési generálně společné tradice: Ať je vítězem kterákoli strana, vždy to bezpečně skončí drastickým rozkrádáním ze strany vládní moci a hospodářským svrabem pro prostý lid. To je snad jediná platforma, na níž by víceméně politicky paritně rozdělená Ukrajina mohla najít společnou řeč. Načež zákonitě následuje skuhrání u sousedů – jedni poskytnou slevu na plyn, druzí zase natisknou miliardy, aby bylo čím zalepit dluhy plynovému dodavateli. Mno, demokratura, která mj. zahajuje své panování nacionalistickými jazykovými nařízeními, si ovšem podkopává základy své existence hned na počátku. Pánbu pomáhej milionům Ukrajinců, kteří to budou nakonec platit, oligarchové se s politky nakonec vždy domluví.
    Proč je takové pozdvižení kvůli Křečkovým názorům? Inu proto, že je to vhodný materiál – a brzo budou zase volby.

 31. robe napsal:

  dávám komentář znovu s jedním odkazem, ať nemusí čekat na schválení:

  V autě jsem poslouchal dvacet minut radiožurnálu s ukrajinským rodákem Jefimem Fištejnem.
  Přepis zde : http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/1319357

  Stojí za poslechnutí, rozhodně ve srovnání s místními názory na protestující.

  Jelikož víceméně souhlasím s panem Fištejnem, jak se vyjadřuje o nesourodé mase demonstrantů a jejich ochotě položit život, nesouhlasím s postojem pana Křečka který by se jako obhájce lidských práv ( resp. zástupce) měl automaticky starat o možná ohrožení slabší strany, a nikoliv zdálky legitimovat stranu silnější.
  Tím se připojuji k Witch a prvním odstavcům V. Říhové.

  • Jan Čermák napsal:

   I já patřím na tuto stranu. Když silnější střílí ostrými na slabšího není na tom nic legitimního ani legálního/výborná poznámka výše/. Jakeš byl taky legální a legálně ho nešlo odstranit. Žijeme proto v nelegálním státu?
   No a ta kauza vlastně ani kauzou není. Skutečně nám názory jakéhosi Křečka stojí za tolik zloby co tu nějak vyvřelo? Ani ti pomatenci co sepisují tu petici za to nestojí.
   A úřad ombudsmana je prima věc. Není náhodou, že ho ODS nechtěla. Že ho státní úřady nerespektují? No proti hlouposti a nadutosti žádné zákony nepomůžou. Boj je to věčný a často marný,že.
   A paní Šabatová. V téhle zemi nikdo lepší, kvalifikovanější na tuhle funkci není. Hledejte. Včera tu bylo spousta antikomunistů, bojovníků, dnes titíž lají skutečné reálné bojovnici proti komunistům. Její otec byl … a manžela si špatně vybrala a děti špatně vychovala…
   Smutno, smutno

   • robe napsal:

    diky, reakce od Vas si vazim.

    jen k tomu druhemu odstavci a poslednim slovum: spojuji je, takze smutno smutno je mi i z toho, ze jako spolecenstvi nominujeme na post zastupce ochrance lidskych prav nekoho, kdo neumi rozlisit sve postaveni a ulohu v celku spolecnosti.
    dobre o tom napsal okolojdouci – duvera v pravdivost poslani.

    vlastne me napada – z jakeho duvodu tam ten chlap je ?
    zastavat se lidskych prav dle me znamena zastavat se i prav slabych, prav hrisniku ( ,zen, cernochu, indianu…..). prav tech, ktere sila sveta upozaduje. konflikt funkcnosti celku a jedinecnosti jedince – on tam je za toho jedince.

 32. český maloměšťák napsal:

  Nechci se nijak zastávat policajtů na Majdanu /ve své mase ale jen plnili své povinnosti, zkuste si sebe představit na jejich místě…jistě ale docházelo i k osobním selháním na jedné stzraně a zneužití jejich postavení jinými na straně druhé /, ale jedna věc je jistá – i policajt má svá práva. I on je oprávněn bránit svůj život, své zdraví…ale kromě toho má policajt POVINNOST bránit životy a zdraví a majetky druhých subjektů a objektů. V konfliktních situacích podobných těm na Majdanu to má obyčejný policajt velmi těžké.
  Ombudsman tedy nemůže říct, že jen protestující, demonstrující…má práva a svobody.
  Policajt má také svá práva. Ombudsman musí mít ve svém hledáčku i práva policajta.

  Jenže toto tkzv. humanrightističtí fundamentalisté vidět nechtějí, je to smutné a velmi nerozumné.

  Šabatovou bych ale coby ombudsmanku nezatracoval, je v efunkci pár dnů, snad už nyní uznala, že to, co udělal Křeček /ona mu vytýká ne věcnou stránku jeho vyjádření, ale to, že se z titulu své funkce neměl vůbec k takové událsoti vyjadřovat/, je zcela běžné v daleko trvanlivějších demokraciích než je ta českomoroslezskoromská.

  Technická.
  Ukrajinský fiskál, ukrajinská ekonomika, ukrajinské bankovnictví je ve velké míře vystaveno expozici ruských, převážně státních, bank. Tyto pohledávky ruských subjektů za ukrajinskými objekty bude nutné nadále platit /pokud tedy má platit ono pravicové pořekadlo, že “ dluhy se mají vždy uhradit“ – což bylo jednou z příčin WW2, ale to je jiná kapitola/ .Nepředpokládám pak, že ruské banky jsou tak pitomé, aby pohledávky byly denominovány v hřivně , bez nějakého swapového zajištění /otázkou je ve vztahu s kterými subjekty, zda ruskými, ukrajinskými, či jinými/.

  Je každý z členů, daňových poplatníků EU…je připraven tyto dluhy platit ?
  Bude se to líbit i těm, co si nyní mnou ruce, jakže se to krásně ten kruh kolem Ruska stahuje ?

  http://zpravy.kurzy.cz/362709-ukrajinsky-boj-zdaleka-nekonci/

  http://zpravy.kurzy.cz/362571-ekonomicky-pohled-na-politickou-krizi-na-ukrajine/

  • Občan napsal:

   Šabatová vůbec není ve funkci pár dní.
   Šabatová v letech 2001-2007 dělala zástupkyni ombudsmana a předtím již „pracovala“ na vysokých postech státní správy.
   Žádné hájení si proto nezaslouží.

  • kchodl napsal:

   Když už o tom píšete, jeden – možná hlavní – důvod zrady Československa v Mnichově 1938 byly nekryté dluhy nacistů v Angli a Francii – u jejich hlavních bank, bylo v tom podvodu – nekryté Shachtovy státní směnky – namočeno mnoho vysoce postavených lumpů. Clearing přes BIS ze Švýcar.
   Také proto ČSR zabavili v Anglii deponované zlato, aby se to zamázlo. A lordi nešli do kriminálu.

   Komu se líbí, jaký kruh se kolem Ruska stahuje ? Asi leda pár bláznům. Dosud se báli atomové války, asi jim otrnulo. Rusko je navzdory všem pomluvám megavelmoc a je schopno ze dne na den zamáčknout všechny EU šváby kilometr do hlíny jen konvenčním způsobem. Není to o tom, že nevyrábějí CD/DVD nebo ledničky. Je to dráždění hada bosou nohou, co se teď děje.

   Apropo nedávno jsem někde četl, že prý ukrajinská armáda je „v rozkladu“. No nicméně mají 3000 tanků, z toho asi 1000 T-80, T-84. Kolem 200 bojových letounů první linie – Suchoj S-27, Mig-29. Asi 130 vrtulníků. 5000 BVP. 120.000 lidi. 5 milionu v zaloze.

   Tak by mě zajímalo, co by se jim v EU mohlo postavit.

   • kchodl napsal:

    Jediní, kdo s tím počítají, jsou Poláci, ti již skoro 10 let usilovně budují vševojskovou konvenční armádu. Mají asi 1000 tanků. My máme 35, v rezervách asi 300 kusů pološrotu. Slováci ještě méně. Takže, pokud budou chtít úkáčka na výlet do Prahy, za týden jsou tady – než se amíci vzpamatují.

    Ale to je ten temný scénář. Nikoliv ten nejtemnější.

 33. Akela Vlková napsal:

  Zástupce veřejného ochránce práv napsal ve středu na svém facebookovém profilu poznámku ke komentáři Jiřího Peheho v deníku Právo: „Jisté je, že vývoj, který jsme sledovali v minulých dnech na Majdanu, se bude v různých variantách opakovat i jinde. Bát by se měli dozajista vládci všech autoritářských režimů,“ napsal Pehe.

  A Křeček k tomu na sociální síti doplnil: „Znamená to, že EU byla připravena podepsat asociační dohodu s autoritářským režimem?“
  Celý článek je na seznamu.cz

  • kchodl napsal:

   Ten lžidoktor překvapuje – on si nejen dovoluje mít pravdu, ale dokonce si pamatuje, co bylo včera. To je zajisté neodpustitelné.

  • kchodl napsal:

   Vtip:
   Je možné aby se báli i vládci autoritářského režimu v USA ?
   Ne, nemají tam totiž americkou ambasádu, tak k převratu nedojde.

 34. Germanicus napsal:

  Mám dnes hrozně nabitý den, takže jenom velmi stručně. naprosto souhlasím s vlkem, mluví (vlastně píše) mi z duše.
  Můj koment k dané kauze – pan Křeček svým stanoviskem k událostem na Ukrajině šlápnul pražské kavárně (dříve pravdolásce) na kuří oko.

  • Hladis napsal:

   My tu zase mame plno solunskych kavaren, ale nevim jaky efekt by mělo slapat jim na kuri oko, byt by to byly kavarny prazske. Prekvapive tam jde majitelum o profit, lidem o obcerstveni. Takze byt vámi bych se nebal do takove kavarny vstoupit. Zadna imaginarni pravdolaska vas tam nekopne. Maximalne cisnik pri nezaplaceni uctu.

   • Laco G. mlynář napsal:

    Hladisi, není to tak dávno co jedna restaurace v Krkonoších právě kvůli ideologii odmítla obsloužit prezidenta. Má polské majitele a já bych byl pro, aby okamžitě přišla o živnostenské oprávnění. To je rozdíl mezi českou a řeckou kavárnou.
    Navíc pražská kavárenská žumpa je terminus technicus pro většinově pravdoláskařskou, takže pokryteckou svoloč, která škodí Česku.
    Ale to Vy velmi dobře víte, jen to tak hrajete, že ne.

    • jezevec napsal:

     zajímavé.
     majitel podniku nemá mít právo odmítnout obsloužit mu-odporného hosta – a přitom se chystá zákon, zakazující mu obsloužit a pohostit kuřáka. jestli vlk nemá největší pravdu v tom, že fakt není problém, kdo co řekl – ale zdali s tím ten zakazovač sám souhlasí.
     s čím my souhlasíme, to at si každý hlásá po libosti, třeba i prezident – a ale co se nám nelíbí, to by se mělo zakázat říkat, aspoň veřejným činitelům. poněkud chucpe, nein?

     • Laco G. mlynář napsal:

      Ale ano, má právo, pokud ten host je například nemytý, nebo se chová nevybíravě k ostatním hostům, ale jinak mnoho těch možností vykázat hosta nemá. Ostatně v Česku s vykázáním cikánu měla řada hospodských problém a oprávněně, pokud se chovají slušně a platí.

      On si totiž takový majitel musí uvědomit, že dostal od státu licenci, že SMÍ HOSTY OBSLUHOVAT. Ono to není tak, že SI SMÍ VYBÍRAT. Může odmítnout, ale pouze z vážných důvodů. Takže jednoznačně, sebrat státní licenci, živnostenské oprávnění.

      I když je provozovna jeho, nesmí porušovat základní legislativu, tj. například diskriminovat kvůli politickému názoru.

     • Tacit napsal:

      …“majitel podniku nemá mít právo odmítnout obsloužit mu-odporného hosta“.
      Pokud to neodporuje např. § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, MŮŽE majitel „mu-odporného hosta“ odmítnout.
      Důvody odmítnutí např. podle:
      zák. 379/2005 Sb., (kouření), zák. 200/1990 Sb (rušení klidu), zák. č. 40/2009 Sb. (výtržnictví, zákaz podávání alkoholu nezletilým, podnapilým), atd.
      Provozování restaurace je halt zákony regulovaná živnost a zákony se musí dodržovat.

    • Firefly napsal:

     Každý obchodní vztah je záležitostí dvou stran, kdy každá z nich musí do tohoto vztahu dobrovolně vstoupit a uzavřít (ústní) smlouvu.

     Je určitě nesprávné, je-li smlouva odmítnuta z důvodů politických, náboženských, rasových atd. Na druhé straně odmítnutí uzavřít smlouvu není podle mého názoru zdůvodňovat.

    • xpow napsal:

     Tohle je zase taková ta malá hezká dezinformace. Ta restaurace neodmítla obsloužit prezidenta, ale dostala nabídku od obedního úřadu na to poskytovat prezidentovi servis (pijatiku) až ho povezou na Sněžku. Tuto nabídku odmítl s tím, že nejsou Zemanovi příznivci a bude lepší když takovou nabídku přijme jiné zařízení. Na jejich webu se pak objevila zpráva, že poskytují slevu pravicově smýšlejícím hostům. Tuto zprávu ale majitelé odmítli, přesto se nevyhnuli policejnímu vyšetřování.

     • kchodl napsal:

      Stejně je to odporné. Jde o prezidenta republiky, je jedno kdo to zrovna dělá.
      Jde o úctu k úřadu a tím pádem svoji zemi – vlastenectví.
      Je to totální křupanství, kromě jiného.

     • xpow napsal:

      Vy by jste Kchodle ve svém penzionu uspořádal piatiku pro Havla a havloidy?

     • Laco G. mlynář napsal:

      Já tedy nepochybně, jsem antipravdoláskař, ale dívat se na sežraného Havla, který mi za to ještě platí by mi činilo velké potěšení.

 35. jura napsal:

  já nevim, proč se žerete o Ukrajinu, jedni zdola, druzí shora. Ukrajina je již totiž za vodou, už se tam hrne MFF, EB a další budou následovat a půjčovat a půjčovat. Až budou splácet, budou držkou v zemi znovu, jako my

 36. Hladis napsal:

  Celou diskusi se prokousávat nebudu. Predem vim co tam je. Zareaguju ciste na clanek a to kratce.

  Krecek se muze vyjadrit jako soukroma osoba k nejake věci. Nemuze mu preci nekdo neco zakazovat co ma a nema rikat. Naposled to udelal na Facebooku http://www.novinky.cz/domaci/328733-krecek-nedba-vyzvy-sabatove-a-znovu-komentuje-deni-na-ukrajine.html (Mimochodem Krecek Peheho pekne setrel) Ale i ve svete politiky ci diplomacie plati, ze i soukroma prohlaseni a komentare se vztahuji k funkci, kterou dotycny zastava a nese za ne odpovědnost bez ohledu na to, ze je to soukromy nazor.

  • kopelman napsal:

   Hladiši, promiňte, že to napíšu k vám, ale souvisí to. Zástupce ombudsmana má být jeho parťák, druhý do tandemu. Jak jim má Křeček být, když se celé dny stará o svůj fejsbúk a o jiné s prací/posláním veřejného ochrnánce práv nesouvisející aktivity? Loni jsem potkal v Brně na Údolní doktora Vařvařovského, jak šel úplně sám na oběd. Že je sám na celé dílo, bylo poznat i z jeho smutné tváře. Myslím, že zásadní příspěvek dvojky Šabatová-Křeček pro lidovou zábavu v médiích nás teprve čeká.

   • Hladis napsal:

    Neposuzuji lidske kvality ani jednoho z tech, kdo sedi na uradu ombudsmana. Ani jednoho poradne neznam a je prilis brzo hodnotit, zda to bude spi utrpeni, jako poslouchat Duo Yamaha.

    Tweet nebo veta na Facebooku je dnes nedilnou soucasti zprav politiku i diplomatu a není to cinnost, která by rekneme nejak drasticky zasahovala do jejich pracovnich vykonu. Kazdopadne musí si davat bacha, co tam pisi, protože stále jsou v nejake funkci a verejna prohlaseni, coz vety na Facebooku jsou, jsou stále jejich odpovednosti v navaznosti na funkci kterou zastavaji. Jinak profesni kvalita nejspis po odchodu Varvarovskeho klesne.

   • ujo napsal:

    možná byl dr. varvařovský smutný z něceho jiného; úřad ombudsmana má totiž cca 50 zaměstnanců

 37. pepik napsal:

  Souhlas s vlkem, skogenem a dalšími …
  já vidím 2 roviny:

  1/ obsahová
  zde má podle mého p. křeček pravdu a správně poukázal na složitost situace a nespravnost jednostranných hodnocení. Demonstranti z majdanu nejsou nevinni a mají podíl na eskalaci a tím pádem i na mrtvých a raněných kteří z ní vzešli (viz. nedodržení dohody vyjednane za pomoci eu/ruských prostředníků).

  eu svým jednostranným prisuzovamim vinyza násilí prezidentovi v podstatě povzbuzovala demonstranty k jeho podněcování. každá eskalace mohla ublížit pouze jemu, zatímco opozice byla (i prez informace o radikálních a militantech) bezvýhradně prezentována jako oběť.
  2/ formální
  principiálně souhlasím s vlkem.

 38. xpow napsal:

  Ještě , že článek nese ve svém návzu „… říká ochránce práv“ . Vlk asi nechce vidět , že názory Křečka nikoho nezajímají , ale názory zástupce ombudsmana na ukrajinskou Krizi určitě zajímavé jsou. Kdyby měl podobně jednostranně extrémní názory veřejný nýmand jako je většina nás zde diskutujících, tak je to jeho věc. Ale Křeček měl držet pysk, padáka by za tohle dostal všude. Bez ohledu na to jaká je Šabatová. Jiná věc je co pan zástupce ombudsmana tvrdí, dle mého názoru je hnus, ale to je jiná kapitola.

  • vlkp napsal:

   Ne,nevidí! A neuvidí. Zůstane u svého pohledu. Článek vznikl na základě soukromého vyjádření Křečka na soukromém facebookovém profilu. Že si tam Lidovky cosi dosadí je jejich, nikoli, Křečkův problém. A druhý, o kterém já dnes píši je v tom, že Šabatová zakázala Křečkovi se vyjadřovat k zahraničním událostem! Vyjadřovat, znamená i na facebooku!!
   Křeček nikd enevystupuje ajko ombudsman.

   • xpow napsal:

    Takže ty otázky na které Křeček odpovídal si Lidovky vymyslely? Cituji: Nedávný kandidát na ombudsmana Stanislav Křeček však jejich rozhořčení nesdílí: „Protestuje se proti vládě, která vyšla ze svobodných voleb. Nic víc a nic méně,“ říká v rozhovoru se serverem Lidovky.cz zástupce ombudsmana. Standa Křeček se může vyjadřovat veřejně k řadě věcí , ale ne k záležitostem týkajícím se zahraniční politiky státu, stejně jako se zaměstnanec nebude na svém fejsbůku vyjadřovat k problémům týkajícím se jeho zaměstnavatele. To je prostě jednoduché.

    • jezevec napsal:

     takže v podstatě NIKDO, kdo je trochu mediálně známý a má nějakou funkci – se nesmí ani v soukromí vyjadřovat v rozporu s oficiálním stanoviskem vlády – je tak?
     té vlády, která má podporu méně lidí, než například církevní restituce?

     jsou tam nějaké vyjímky, jako třeba když vláda je sama mezi sebou rozhádaná, nebo když názor premiéra je v rozporu se zbytkem vlády? nebo když prezident si myslí něco jiného než premiér – musí si úředník myslet to samý co premiér, nebo to co prezident?
     a pokud-dokud si vláda ještě oficiálně nic nemyslí – tak si nesmí myslet ani nikdo jiný veřejně činný – ano?

     • xpow napsal:

      Nejak moc nerozumím tomu, co píšete, jaká vláda má méně podpory než církevní restituce, zdá se mi to irelevatní. Ale i tak, server Lidovky není soukromí, Křeček vyjadřoval velmi vyhraněný názor v silném rozporu s tím co vyjadřovala vláda. Měl se takových vyjádření do sdělovacích prostředků zdržet, alespoň v tak vyostřeném momentu.

     • strejda napsal:

      Máte pravdu, některým lidem se nedá vysvětlit, že se každý nemusí podělat z toho, když má odpovědět na nějakou otázku. Obrátil bych to, i když Vás nepotěším tou žumpou, ale kdo ví. Proč se kdejaká žumpa obrací na člověka, který se k dané otázce nesmí vyjádřit. Proč ho provokují a za jakým cílem?

     • jezevec napsal:

      xpow: já jsem jen chtěl porozumět tomu, když říkáte, že žádný úředník by se neměl vyjadřovat jinak než VLÁDA – tak jaký že to slovo „vláda“ má obsah.
      a dávám to do korelace s číslem, že při cca 60% volební účasti má vládní strana s cca 25% hlasy méně podpory v elektorátu, než například zde tak populární církevní restituce (ty mají 20% celkem).
      takže jestli jako myslíte vážně, že nějaká minorita má okřikovat ombudsmana, jen protože náhodou je o pár procentíček ve vládě. NEBO jestli dokonce ombudsmanovy názory mají stát v haptáku před pouhým premiérem, jehož podpora ve společnosti jsou jen jednotky procent – zatímco takový ombudsman má důvěru nadpoloviční.

 39. milo napsal:

  Jsou určité masivní a mohutné toky událostí, které nelze hodnotit jediným kritériem. Ony se mu teoreticky i prakticky vzpírají. Pokud tak činíme vzniká jen jiné ideologické dogma / dogmata.V našem případě jde kritérium lidských práv. Samozřejmě, že tam docházelo a dochází k porušování lidských práv, ale ani kdybychom to vše sečetli a zvážili nevyjde nám realistický pohled. Kritérium lidských práv je tváří v tvář ukrajinské realitě nerelevantní. Do hry vstupují jiná kritéria.

  S největší pravděpodobností se vracíme do éry reálpolitiky a geopolitických střetů. Znovu se vynořil multipolární svět s mnoha pretendenty na různé zisky. Žádný z nich není převahově silný, ti nejvýznamnější jsou však dosti silní, aby vytvářeli třeskuté krize.

  V US zahraniční politice se, pokud jde o Rusko, mísí agresivita se zdrženlivostí.

  S největší pravděpodobností skončila jedna historická fáze německé zahraniční politiky – mocenská zdrženlivost.

  Aktivní podpora US a EU desintegračnímtrendům na Ukrajině je vysoce pravděpodobná a takřka jistá.

  Proč ? Asi ne kvůli lidským právům.

  Rusko, viděno neideologicky a z širšího pohledu, se uplatnilo překvapivě jako globální peace maker, a to ve dvou případech z poslední doby. Ekonomicky je stále závislé na globálním komoditním hladu, ale vytváří se tam kapsy technologické excelence ( kosmický průmysl, letecký průmysl, zbrojní průmysl) s návaznými vyspělými subodvěrvími. Zdá se, že je morálně vitální.

  Zdá se, že Ukrajina je dosti dobrodružným pokusem vykázat Rusko do patřičných mezí, a to pomocí intervencí, jež narušují jeho historické buffer zóny. Je to velmi zásadní zásah do struktury evropské stability – obdobně jako byl atak na dvojčata v NY.

  Vznikla situace, kterou lze nazývat jakkoliv – třeba revoluční. V této chvíli není zřejmé, kam se bude revoluce ubírat. Zda k regionálnímu konfliktu nebo ke stabilitě. Možná záleží na tom, kdo onu cenu (50 až 70 miliard USD v roce 2014) zaplatí a zda ji někdo zaplatí. Historie začíná nyní a není na ni zblízka vidět.

  Kardinálním porušením lidských práv na Ukrajině bylo porušení na svobodu od korupce, kteréžto tam bylo porušováno bezmála 20 let, a to brutálně. Tak brutálně, že si to nedovedeme ani představit. O tom se moc nehovořilo.

  Je to tragedie nás všech Evropanů. Toto zde a nyní – jsou důsledky. V této věci není jedna pravda, byť je tu mnoho ideologií. O to zuřivějších. Škoda. Je to vše ponižující.

  • Laco G. mlynář napsal:

   Milo celkem dobře sepsáno, stručněji, Západ vede II. studenou válku s Ruskem. Rusko si ji ale nepřeje.

  • Jan Čermák napsal:

   Prima příspěvek. Myslím, že Rusko na západ patří a nakonec tam dojde. I s tou Ukrajinou.Je to v našem zájmu.

   • xpow napsal:

    Nevěřte tomu, Rusko zdaleka na západ nemíří. Ale to neznamná, že musí být jeho nepřítel.

   • jaa napsal:

    Mno, v našem zájmu. To je sporné. nemyslím, že by rusové chtěli dopadnout jako my. Už dvakrát se západ sněžil dostat k ruskému bohatství, Kdo ví jak to dopadne temtokrát. Jsou v tom všechn y prvky manipulace z obou pokusů. Ju a taky chápou proč se tak amíci nabízeli že pomlžou divizemi při ochraně OH… Vyhrůžky Kločkových separatistů o akcích proti rozdělení Ukrajiny, a aktivace ochrNY ruského území, nic dobrého nevěští. Dakší boj ruská nerostní bohatství začíná….Mno

  • eywin napsal:

   Skvělý příspěvěk milo.
   A panu domácímu taktéž vřelé díky za jeho článek.

 40. Laco G. mlynář napsal:

  Mám tu námět po občanskou aktivitu pana Prakse.

  Pan Praks by nám mohl zjistit e-mailové adresy:
  ministra zahraničních věcí a předsedy vlády
  a ministra pro lidská práva a prezidentské kanceláře.

  Poté by mohl připravit krátkou rezoluci, že podepsaní čeští občané protestují proti hrubému porušení univerzálních lidských práv současným nelegitimním ukrajinským parlamentem, když tento zrušil právo menšin na použití svého jazyka v úředním styku a žádají vládu ČR i všechny humanitární organizace se sídlem na území ČR, aby do doby, než parlament Ukrajiny nepřestane hrubě porušovat lidská práva nebyla Ukrajině poskytována jakákoliv humanitární pomoc z ČR.

  Zároveň by bylo dobré poslat totéž Amnesty International, Človeku v tísni a ukrajinské ambasádě.

  Co Vy na to Praksi?

  • vlkp napsal:

   Nebuď línej.
   Pan Praks nemusí nic zjišťovat!
   Zveřejnil poslanecké maily. Předseda vlády i ministr zahraničí má poslanecký mail. A petici si můžeš napsat snad sám, ne?

   • Laco G. mlynář napsal:

    Když já nejsem tak proslulej jako Občanský monitoring pana Prakse. S jeho razítkem by to bylo onačejší, to by si třeba i The Ministry of Foreign Affairs před ním sedly na pr..l.

    • Laco G. mlynář napsal:

     Pro případné zájemce jsem sepsal návrh e-mailu ( je to OK pane Praks občanská iniciativa?):

     Vážení panové, prezident ČR, předseda Senátu Parlamentu ČR, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předseda vlády České republiky,

     s hlubokým znepokojením jsem se dozvěděl(a), že současní představitelé Ukrajiny zrušili tu část jazykového zákona, která umožňovala menšinám na Ukrajině používat jejich jazyk v úředním styku. Žádám Vás, abyste v rámci svých možností apelovali na příslušná místa na Ukrajině, aby hrubé porušení lidského práva týkající se zejména národnostní menšiny ruské, maďarské, rumunské, polské a české bylo okamžitě napraveno. Žádám rovněž, aby po dobu trvání tohoto bezpráví Česká republika neposkytovala Ukrajině žádnou humanitární, ekonomickou či jinou pomoc.

     S pozdravem

     Jméno a Příjmení odesílatele

     hynek.kmonicek@hrad.cz
     stechm@senat.cz
     hamacekj@psp.cz
     sobotka@psp.cz
     sobotka.bohuslav@vlada.cz
     ptacnik.pavel@vlada.cz

     • robe napsal:

      laco, jen pro info, jsem tim nedotceny: jake jazyky mohou pouzivat pro uredni styk mensiny v CR?
      ( je to mysleno jen jak jak je to psane, ani nevim k cemu se odkazujete na UK)

 41. Laco G. mlynář napsal:

  Tak jsem to sepsal, ale asi kvůli e-mailovým adresám potentátů to čeká Vlku na Tvé schválení.

 42. fotrák napsal:

  Od rána po kolena ve studené vodě, s plechovým kloboukem v rukách rýžuje nešťastník z diskuse bláto, písek, několik polodrahokamů, odměněn nakonec kameny hansovými a kchodlovými. Nelitujte Vlku tvorby této slože.

 43. Martin V. napsal:

  Všechno podstané už asi bylo napsáno. Jenom si ještě dovolím upozornit na perličku z tvorby řádně uvědomělého přispěvatele xpow: Názor pana Křečka, že násilí by měly zanechat obě strany, je podle jeho hodnocení jednostranně extrémním názorem. Není pak diskuse s takovými východisky půvabná?

  • xpow napsal:

   Přečtete si Martinku rozhovor s Křečkem v lidovkách, citujte mě přesně a nepište takové pitomosti, tak hloupý přeci nejste.

 44. Martin V. napsal:

  Zdá se, pane vlku, že Vám sem pod rouškou tmy a zápasů LM leze škodná… 😦

 45. Firefly napsal:

  Mar Bar ?

 46. kacíř napsal:

  a dokuď většina lidí bude mít co jíst, tak je to vše o hovnu. K. Marx měl skoro ve všem pravdu. Levice zvítězí, ale bude to trvat a bolet. Petr a Pavel Vám to řekl dávno a dost jasně, i ptro ty tupější.

 47. JiB napsal:

  Povídání ne jen o Ukrajině

  „Profesorka Dvořáková: Řešte problémy lidí, než bude zle.“

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Profesorka-Dvorakova-Reste-problemy-lidi-nez-bude-zle-A-pokud-jde-o-Semelovou-a-KSCM-305215

  V některých zobecněních se s ní asi budu lišit, nicméně i tak s ní souhlasím. Skoro by se dalo říct, že paní Dvořáková by z fleku mohla dělat pro analytické oddělení BISonů … (;-).

  Jinak pardon za OT.

 48. kacíř napsal:

  Taky si mě nasral, když trefím na setinu vítěztví Zemana , a ještě to zdúvodním tím, že v Praze je plno fanatikú, kteří si nechali vystavit volební průkazy a pak se leknou je zneužít. 700.000 průkazů bylo vydáno. Tady začaly nové dějiny ČR.

  • vlkp napsal:

   Kacíři,

   právě jsem smáznul jeden váš příspěvek. Ne , že bych byl nějak extrémně cimprlich a pokud je diskuse k věci, docela ji pouštím. Nicméně -všechno má své meze a častování se pohlavním ústrojím tady provozovat nebudete. Jestliže to zkusíte ještě jednou, tak už tady nebudete provozovat vůbec nic. Jasný? Pochopil jste mne?

   • Firefly napsal:

    tváří se jak Slim, ten jen ale chytřejší, …. píše jak hispánský hambinec

 49. robe napsal:

  laco, jen pro info, jsem tim nedotceny: jake jazyky mohou pouzivat pro uredni styk mensiny v CR?
  ( je to mysleno jen jak jak je to psane, ani nevim k cemu se odkazujete na UK)

Komentáře nejsou povoleny.