Kdo ochrání ochrání ochránce lidských práv?


V tartasu  kolem Olympiády a  Ukrajiny  mediálně  celkem zapadla  jedna  dost neuěřitelná  peripetie, která  je  spojena  s  úřadem českého ombudsmana a  zároveň ukrajinským převratem.

K dění  v Kyjevě  se v rozhovoru pro Lidovky, zřejmě iniciovaného redakcí, nikoli  zpovídaným vyjádřil neúspěšný  kandidát  na ombudsmana  a  zároveň  zástupce  Anny  Šabatové v  téhle  funkci – Stanislav  Křeček.  To interview  naleznete  celé  zde:

http://www.lidovky.cz/strileni-do-lidi-nasili-se-da-zabranit-jen-nasilim-rika-ochrance-prav-krecek-163-/zpravy-domov.aspx?c=A140219_152939_ln_domov_vsv

Dovolím si přetisknout klíčové  pasáže  tohoto rozhovoru:

Lidovky.cz: Jako zástupce ombudsmana jste se podrobně zabýval lidskými právy. Jak se na ně díváte v souvislosti se situací na Ukrajině?
Chtěl bych upozornit na to, že se na Ukrajině nedemonstruje proti diktátorskému režimu, ale proti režimu, který byl zvolen ve svobodných demokratických volbách, a to je přeci něco jiného a trochu se to zapomíná. Není jasné, co si vlastně Ukrajinci myslí, a je dáván prostor jen té demonstrující straně, což vždy nemusí vyjadřovat názor celého národa.

Lidovky.cz: Přeci jenom. V Kyjevě vládní jednotky střílejí do lidí. Není potřeba vyzvat Janukovyče, aby s tím přestal?
To je oboustranné. Pokud se páchá násilí na obou stranách, nelze vyzvat pouze jednu stranu, aby násilí nepáchala. Násilí může vláda zabránit jen násilím. Když na barikádách demonstranti střílejí, musí totéž dělat i ti, co chtějí střílení zastavit. Pokud by se něco stalo například v Kodani nebo v Paříži, nikoho by nenapadlo protestovat proti lidem, kteří zapalují budovy. Když je to na Ukrajině, tak se zdá, že je to součást legitimního procesu, ale není. Není to legitimní proces. Čili musíme brát v úvahu, že je to u Ruska, což se nám nelíbí. Domnívám se ale, že se to dělí, že celý národ nezastává ten názor, co mají lidé v ulicích. Tohle je veliký problém pro demokracii vůbec.

Zdroj: http://www.lidovky.cz/strileni-do-lidi-nasili-se-da-zabranit-jen-nasilim-rika-ochrance-prav-krecek-163-/zpravy-domov.aspx?c=A140219_152939_ln_domov_vsv

Nejlepší ovšem bude, když  si přečtete  celý rozhovor na  výše  uvedeném  linku. Není  dlouhý.

Třeba  dojdeme  ke  shodnému názoru,  že  Stanislav  Křeček  mluví  naprosto logicky. Poukazuje  totiž na

-jednostranné informování o  kyjevských událostech

-na  rozpor  mezi  demokratickými požadavky  demonstrantů a  jejich praxí

– na  fakt,  že  režim, který  měl být a nakonec  byl svržen, byl zvolen demokraticky a  ted y měl právo jak na  existenci, tak  na obranusvé  existence

– na  princip,  že  jediný, kdo  má  právo na násilí, samozřejmě přísně  regulované zákonem, je, pokud  existuje, stát a nikdo další

– že  když  násilí  si přivlastní  ulice, je povinností státu zakročit. Opět  – přísně  v  mezích zákona. Protože je zřejmé, že  násilí v ulicích může  potlačit  jen násilí  ze strany  státu! Proto ostatně  stát  lidí zakládají. Znovu a pro jistotu ovšem opakuji  – za přísného dodržování zákonů!!!

Nemám, co bych  Stanislavu Křečkovi v  tomto směru  vytkl a jeho premisy  sdílím beze  zbytku.

Jenže

-buď mi cosi podstatného uniká

-nebo  jsem duševně  nedostatečný

Protože  Křečkův  názor  okamžitě  vyvolal  bouř. Dokonce na  fakultě  Sociálních věd  UK  vznikla  okamžitě  petice, adresovaná  Anně  Šabatové, kterou mělo podepsat na  5 000 lidí. Ta    žádá v podstatě, aby  Stanislav Křeček byl svého úřadu okamžitě  zbaven svého úřadu. Alespoň tak  já  její  text -viz  dále,  interpretuji.

Vážená paní ombudsmanko,

dovolte nám, abychom se ohradili vůči slovům Vašeho zástupce pana Stanislava Křečka v rozhovoru pro LN.

Jeho slova nás hluboce zasáhla a jako slova zastánce a ochránce lidských práv nás především velmi zarmoutila. Zdá se nám, že pan Křeček není dostatečně informován o skutečném dění na Ukrajině.

Pan Křeček nejspíše neví, anebo snad ani nechce vědět, že demonstranti od začátku projevují svůj nesouhlas s kroky prezidenta Janukovyče a současné vlády, kteří svým jednáním a legislativními změnami nerespektují základní listinu lidských práv a svobod OSN. Listinu univerzálních a fundamentálních hodnot, které jsou základním stavebním kamenem svobodné demokratické společnosti, a která jsou sui generis hodnotami, jenž by měl pan Křeček hájit! Za těmito změnami stojí především prezident Janukovyč a proti těmto změnám se v duchu veškerých práv protestovalo doposud vesměs poklidně!

Pan Křeček nejspíše neví, že násilí bylo v první řadě použito ze strany vládních sil proti pokojným demonstrantům! Pan Křeček zřejmě též není obeznámen s tím, že násilí v Kyjevě je postupně rozdmýcháváno provokatéry, které mají legitimizovat vyhlášení výjimečného stavu! Ale především pan Křeček zřejmě nevnímá, že na současném stavu se podepsala prezidentova nečinnost a ignorování těchto demonstrantů v průběhu více než dvou měsíců. Jeho hra na dialog s opozicí je od začátku hrou falešnou a zdržující s cílem získat čas pro přeskupení bezpečnostních sil, které platí hotovými penězi!

Pokud pan Křeček není schopen své názory naprosto se neslučující s rolí ochránce lidských práv a svobod dostatečně a smysluplně vysvětlit, vážně pochybujeme o jeho způsobilosti pro zastávaní postu zástupce ombudsmana v demokratické zemi. Je nepřípustné, aby osoba pracující v kanceláři ombudsmana jako jeho zástupce, veřejně vyzývala k násilí  jako řešení současné situace! Dle našeho názoru takové jednání nelze omluvit a ani obhájit, a proto by měl zvážit svou rezignaci na post zástupce veřejného ochránce lidských práv.

V Praze, 20.2.2014

Josef Tlustý a Nikola Schmidt

Zdroj: http://www.lidovky.cz/studenti-sepsali-petici-za-odvolani-krecka-f2h-/zpravy-domov.aspx?c=A140223_163128_ln_domov_sk

Nechci rozporovat, co v  petici  stojí. Jakkoli by  to nebyl  žádný problém,  neb mne  doslova   fascinuje, jak  její  signatáři  mají  jasno,  jak  to v  Kyjevě  bylo a  je   a  kdo jsou   ti správní  hodní  hoši a kdo naopak darebáci,ničeho se neštítící. Ale  o  tohle opravdu  teď  nejde.

Co mi vadí, je rigorozní ultimatum, co si  má  Stanislav Křeček myslet  a hlavně  jak si to má  myslet. Aby mohl vykonávat  svůj  úřad  Kdyby  byl podpořil Majdan,  žádná  petice by  nepochybně nevnikla. Neříkalo se  tomu kdysi kádrování?

Ani  to by mne ovšem  nevybudilo k  tomu, abych „případ“  Křeček nějak komentoval. To  inicioval  až  nikdo jiný –  držitel ombudsmanského  křesla!  Vlastně  držitelka – Anna  Šabatová. Klidně  se přiznám, že  kdybych byl poslancem, zcela nepochybně  bych patřil k oněm  85, kteří  jí tenhle jedinečný  post  v  českém ústavním systému přisoudili. A  to i přes její  velmi problematické  fungovaní  v kuřimské  kauze  trýznění  dětí. Protože   mám  přiměřenou míru  jistoty, že  byla  jednak podvedena, jako mnoho ostatních v  tomto  případu a  pak  – na omyl má právo každý.

Stejně  zodpovědně  ale konstatuji,  že  dnes  už  bych  to neudělal.  A hlas  by získal naopak její  zástupce!  Ačkoli  to si zakládám na  konzistenci  svých  názorů a postojů.

Jenže  Anna  Šabatová, v podstatě  velmi ostře  zakázala  Stanislavu Křečkovi se k Ukrajině  vyjadřovat!!!

Vydala  prohlášení, v  kterém se ,mimo jiné praví:

„Požádala jsem i svého zástupce, aby se rovněž zdržel vyjádření, která by mohla snižovat vážnost instituce veřejného ochránce práv a důvěru veřejnosti v ni,“

Zcela mi uniká,  jak  výše  zmíněné interview může  snižovat  vážnost  úřadu. Ale  klidně  připustím, že  je  to záležitoast  osobní  interpretace a  také,  že  postoj  Anny  Šabtové může  být motivován  i tzv. principem předběžné opatrnosti. Aby uchránila  svůj  úřad před  laciným napadáním těch,  co  hledají  vhodný  klacek, aby jím po ombudsmanství mohli  praštit. Takových je  totiž  také  dost.

Než  budu pokračovat, připomeňme  si, proč  vlastně  tenhle úřad  vznikl a  co má  zejména  dělat:

Posláním ombudsmana je podle zákona chránit občany před nečinností nebo špatným rozhodnutím orgánů státní správy. Pokud ombudsman zjistí, že konkrétní orgán pochybil, je v jeho pravomoci vyzvat jej k nápravě. Když se tak nestane, umožňuje mu zákon jako nejvyšší sankci zveřejnění případu

Takže  ochrana  občana  jeho práv, před  špatným rozhodnutím..  paní Anno Šabatová!  Nic  víc, ale nic  méně.

Takže  se ptám – kdo  ale bude chránit  ochránce lidských práv? Nebo třeba  jeho zástupce, když  BUDOU PORUŠENA  JEHO PRÁVA!

Stanislav  Křeček je  sice  také  zastupujícím ombudsmanem,  ale  hlavně  – je  především OBČANEM. Se  všemi  OBČANSKÝMI PRÁVY. Těch se  totiž nelze  zříci. Na  to je judikát  Ústavního soudu! Mimo jiné.

Mezi které zcela nepochybně  patří  práva  úplně nejzákladnější  jako:

-právo na  svobodný názor

-právo na to, aby  svobodně  mohl  svůj názor  vyjádřit!

Bylo by  nepřijatelné, kdyby  prohlásil: já  Stanislav  Křeček , zástupce ombudsmana vidím situaci v Kyjevě  tak a  tak. A je  jedno, jaké mínění by  zastupoval.  To by bylo nepřijatelné!

Nicméně  JAKO OBČAN Křeček má  plný puvoir na  to , aby  se vyjádřil například  ke Kyjevu!  Nebo k čemukoli jinému. Nevidím  nic,  čím by  měl snižovat  v  tom případě vážnost  úřadu  paní Šabatové.

Ale ani tohle  není  onou příslovečnou kapkou, která  spadla  do vlkova  kalamáře  a ten se  následně vylil  do tohoto  článku. Tou   bylo až   vyjádření  ombudsmanky  pro ČT  24. Celé  najdete  na  videu na  téhle  adrese:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/263764-proti-kreckovi-vznikla-petice-nehajil-jsem-zadne-nasili-odmita-kritiku/

Míním především  čas   od  3:20 , jakkoli je to zajímavé  celé.

Dojde  tam  totiž  k podivení  redaktora v  čem je  vlastně  Křečkovo pochybení  a zda se  nemá  vyjadřovat k zahraničnímu vyjádření  vůbec. To podivení  je opakované. A  odpověď  Anny  Šabatové?  Mám li ji zjednodušit – pak je při nejmenším podivuhodná  – pane  redaktore, já se do téhle  diskuse   nenechám zatáhnout. A  bysta.

Dobrá  paní  ombudsmanko,  vy  se  nenecháte  zatáhnout  do diskuse. Nicméně  já  se tedy ptám, jak chcete  eventuálně  ochránit moje práva  před  úřední zvůlí, když  nejste  ochotna respektovat  základní lidská práva  občana  Stanislava  Křečka, který je  shodou okolností  také  vaším zástupcem. Kdo ochrání  jeho?

Protože  tuhle  otázku neumím zodpovědět, je jasné,  že bych  vás  dnes do vašeho  úřadu nevolil. I kdybych snad   měl tu možnost…

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

308 reakcí na Kdo ochrání ochrání ochránce lidských práv?

  1. JiB napsal:

    K tématu.
    Už někdo zkoušel porovnat nynější Křečkovy postoje s jeho dřívějšími?

    http://www.blisty.cz/art/67615.html

    Zejména pak doporučují soustředit se na poslední dva odstavce jeho článku…

Komentáře nejsou povoleny.