Aktuální vývoj kolem Ukrajiny – Doplněno!


napsal Hladísek

Pravděpodobně ruská obrněná vozidla už manévrují na Krymu (darovaném Ukrajině v rámci neexistujícího SSSR), viz odkaz: http://cit.ua/article/35948/ Mezitím se dvě ruské bitevní lodě (Minsk a Kaliningrad) přesunuly od Sýrie do Černého moře. Ozbrojenci (mohou to být i ruské speciální síly) obsadili krymský parlament. Každý den tu máme přestřelku mezi některými činiteli NATO a Ruskem…

(Aktuální přehled ruských manévrů znázorňuje následující obrázek. Přidejte dvě protiponorkové lodě a je kompletní)

Ukrajina 1

A nám pořád nikdo oficiálně a na rovinu neřekne, že o žádnou krásnou demokracii pro obyčejné Ukrajince tu opravdu nejde (mohla by to být docela i legrace). Dlouhodobá ruská kritika ‚dvojího metru‘ se opět začíná trochu zhmotňovat.

Poslední věta odkazuje na dlouhodobou diplomatickou strategii Sergeje Lavrova a Vladimíra Putina, založenou na kritice zahraniční politiky USA a NATO, jako uplatňování tzv. dvojího metru. Tak nějak to začalo Kosovem ještě za ministra Primakova a ti dva jmenovaní to samozřejmě rozvinuli. Vybudovali si kolem toho také zajímavou alianci z ostatních států, kterým se porušování některých norem OSN nelíbilo: Čína, apod. Je velmi zajímavé, jak tuhle dlouholetou, docela významnou situaci v oblasti mezinárodního práva, s radostí vůbec nezajímá naprostou většinu našeho mediálního a intelektuálního světa.

V pondělí jsem si utřídil myšlenky v situační analýze kolem Ukrajiny v hlubším kontextu (najdete v ní vše podstatné na vysvětlenou následujících úvah): http://denikreferendum.cz/clanek/17498-kdyz-rusko-hovori-o-valce

Obdobě zvacího dopisu jsem přikládal vcelku vysokou pravděpodobnost, stejně jako gruzínskému scénáři.

Nicméně Krym je z právního a etnického hlediska ještě vcelku jasný. Pro Rusko jsou ale zásadní i ostatní východní regiony, kde se soustředí nejen průmyslová nadstavba, ale především její surovinová základna. Tam to etnicky není tak ruské, ale zase jde o volební základnu Janukovyče a jeho bandy. Tamní oligarchové jsou na organizovaný zločin napojeni skoro stejně jako na ruské polostátní společnosti. O to se podle mě bude hrát především, tj. na jakou stranu se přikloní a jak to konkrétně provedou.

Rusko určitě nechce ztratit kontrolu nad oblastí, do které už, kvůli břidlicovému plynu, začal vrtat americký Chevron. Navíc tam perou peníze ve velkém (zároveň spolu s Maďary, nejen přes známou společnost RosUkrEnergo).

Je třeba ale neztratit ze zřetele, že eskalace situace není v zájmu Německa, které by v tomhle případě silné Polsko asi nenechalo pokračovat k něčemu fatálnějšímu. Z hlediska EU jde o skupinu anti-rusky nejiniciativnějších + USA. Ostatní EU státy hájí především finanční zájmy, aneb když spadne Ukrajina, budou padat i evropské banky (díky navázanému investičnímu indexu EMBI Global) ještě před tím, než ECB spustí stress-testy evropský bank.

Tak či tak je státní útvar ‚Ukrajina‘, tak jak ho známe, odepsaný, neboť mu mezitím silně propadla měna, což samozřejmě zvýší náklady dluhu, který nemají jak splácet. Default je jedna možnost (to není v zájmu EU a USA, resp. bankovních domů v EU), ale už se hrnou do možnosti půjček IMF, který požaduje další měnovou devalvaci (takže dluhy se stanou nesplatné a ekonomika půjde do kopru), zrušení státních intervencí v energetickém sektoru a zkrátka celkové vysátí ukrajinské ekonomiky (dle tradičního scénáře). Ukrajinská centrální banka už pobízí regionální bankovní pobočky rozličných domů, aby se přiklonily ke Kyjevskému režimu. Slibuje za to poskytnutí likvidity z půjček IMF. Co nabídne Rusko a oligarchové?

Sobotní aktualizace

Samozřejmě, že není nic staršího, než dnešní noviny. Takže jak to tak v podobně tekutých a velmi dynamických situacích bývá, situace znovu pokročila v rytmu mnou dříve předestřených scénářů. Vypadá to, že nyní je čas na převrat(y) za pomoci trochu neskrývavé režie Ruska(?) Velmi zásadní Charkov, a další města z východních regionů tzv. Ukrajiny, zažívají vyvěšování ruských vlajek: http://instagram.com/p/lADeEivk5_/

Kličko volá po všeobecné mobilizaci. Úřadující prezident Turčinov uvedl ‚ukrajinské‘ vojenské síly v pohotovost. Zatímco však Kyjevští představitelé hýří silnými slovy, ďábel se skrývá v detailech.

Putin má ruskou Dumou schválené užití vojenských jednotek. Proč? Především pro případ, kdy by se Kyjevský režim rozhodl nasadit vlastní ozbrojené síly a obsadil Krym i s ruskou černomořskou flotilou dříve, než Rusko. Tento přístup do Černého moře je pro ruské mocenské zájmy naprosto zásadní. Umožňuje operovat nejen ve Středozemí, ale skrze průplav pak při střežení obchodních cest proti většinově somálským pirátům. Oficiálním, a velmi zajímavým, vyjádřením ruské strany je také důvod uklidnění, či správněji zpomalení eskalované situace, aby se rozvášněné síly z Kyjeva nerozjely příliš nekontrolovaně. Rozuměj proti zájmům Ruska; neboť destabilizovanou zemi bez skutečné kontroly dění, s velkou etnickou menšinou vlastního národa, by si nepřál pravděpodobně žádný stát. Dosavadní kroky Kyjevského režimu, především pak zrušení jazykových nařízení, rozhodně důvěru vyvolat nemohly.

Rusko je také velmi dobré v rétorice vyzdvihující téma legality a vůbec právní problémy. Nejde jen o výše zmíněný dvojí standard v oblasti mezinárodního práva, ale i v případě práva vnitrostátního. Jejich specifický politický režim je v kritizovaných oblastech legální, což samozřejmě nutně neznamená legitimitu takových opatření. Sledujíc podobnou linii, Rusko vyzdvihuje porušenou dohodu z 21. února: http://www.theguardian.com/world/2014/feb/21/agreement-on-the-settlement-of-crisis-in-ukraine-full-text

Tato dohoda, dle nich, stanovila jasné kroky k řešení situace na Ukrajině. Jelikož byla dojednána s činiteli EU, ministrem zahraničí Polska, Německa a Francie, s třemi předáky ukrajinské opozice a svrženým prezidentem Ukrajiny Janukovyčem a pouze jedním ruským envoiem, Rusko je samozřejmě připravené na nečinnost signatářů ze strany EU reagovat. Co pro ně asi onen podpis tří ministrů znamená? I když ruský envoy Lukin nepodepsal, ostatní ano. Oni své vojenské jednotky ve výsledku vidí prostě jako mírové sbory (protože na mandát OSN nemusí brát ohledy stejně, jako na ně nebraly ohledy USA a NATO v jiných mezinárodních problematikách).

Samozřejmě se z ruské Dumy objevila taková prohlášení, že za každou cenu mají být ochráněni Ruští občané. Zároveň je jistě netrápí, jak na podobné události odpoví globální finanční trhy v obchodovatelných kontraktech po jejich pondělním otevření. Na druhou stranu je nutné přiznat, že podobné události mohou s cenou ropy (ale také plynu) hýbat směrem nahoru, což je samozřejmě v zájmu ‚GazpromRuska‘. Sledovat vývoj tržní ceny komodit můžete zde: http://www.bloomberg.com/energy/

Co bude naopak Putin se svým režimem považovat za ztrátu je situace, která zřejmě nastane. Aktivizované Rusko pomůže aktivizovat i NATO, které USA odsunuly tak trochu na druhou kolej (především díky Asii a Tichomoří; i když pak musely hasit blízký východ a severní Afriku). Díky přetrvávajícím neshodám, a také díky evropské bankovní krizi, do této aliance neproudilo tolik prostředků. EU mnohdy rétoricky, někdy i prakticky, spoléhala na budování vlastních institucí. Nyní bude, alespoň po určitý čas, převažovat sbor takových politiků, poradců a analytiků, kterým vyhovuje jejich studenoválečná perspektiva vidění světa a odvozený proces tvorby reálných politik, resp. inciativ. Zároveň tím Rusové podpořili snahu mnohých postsovětských států přiklonit se více k NATO, či rovnou usilovněji pracovat na svém začlenění do této aliance. Zároveň to přiživí anti-Ruský, už tak dost silný, sentiment v zemích jako je ČR, Polsko, baltské státy, apod.

Především se mi v této situaci ukazuje potenciální neexistence skutečné Evropské unie. Vlkem zmiňovaná absence strategie je, vzhledem k EU aspiracím v globální aréně, vcelku příznačná. Státníci jednotlivých zemí jsou zaneprázdněni tu přípravou na volby, tady hašením finančních problémů, tuhle korupčních skandálů, či velmi vysilující sanace bankovní krize a špatných ekonomických výsledků; navzdory slibovaným zázrakům. Na druhé straně jsou kroky v otázce ukrajinské změny vedeny především jednotlivými státy, které si samozřejmě EU nejen vykládají po svém, ale zároveň jí takto svým způsobem utvářejí a udávají její směr. Mnohdy bez ohledu na ostatní členy a jejich možné preference, ne-li přímo proti jejich zájmu nebýt zatažen do zbytečné třenice. Je třeba si přiznat, že intelektuální kapacity naprosté většiny naší politické reprezentace vůbec nedostačují ani na formulování střízlivých prohlášení ve vztahu k takto komplexní, mezinárodně-právní problematice. Takže politického vedení se ujímají toho času nejaktivnější a rétoricky prointegrační státy.

EU má jedinečnou šanci se skutečně předvést a uvést coby funkční organizace. Ale ta nefunguje bez svých členů. Ti budou pravděpodobně raději přihlížet, až to za ně vyřeší někdo jiný, kdo si zároveň případné problémy bude muset sypat na svou hlavu. Trochu cynicky by se dalo říct, že Španělsko ocení daleko více možnost zatažení do válečného konfliktu ze strany Polska, Německa, Francie, apod., než aby dosáhlo toho samého v jednom kooperativním celku. Ale to už spíše provokuji. V historické zkušenosti nejde o nic neobvyklého, ale mělo by se to diskutovat na rovinu, především na naší nejvyšší politické úrovni. Polsko má však na Ukrajině zcela specifické zájmy, stejně jako je takřka prvním nárazníkem případné ukrajinské imigrace. Pokud tuto situaci Německo s Francií nedokáží uklidnit (a ČR bude s dalšími jenom překážet), tak je s EU coby funkčním celkem veta.

Dnešní den také zasedala Rada bezpečnosti OSN, ze které jsem žádné zprávy nevytěžil. Mohu operovat pouze z komunikace před jejím zasedáním, kdy je hlavním tématem především uklidnění krizové situace. Zajímavostí je jistě zmínka, že otázka územní celistvosti Ukrajiny nebude nadnesena. OSN je v tomto ohledu velmi realistická a do jisté míry klidní vášnivé vlny mediálního šumu, jež má skrze emoce sloužit především k upoutání naší upřené pozornosti. Je třeba tento šum filtrovat a uvědomit si, že z hlediska zkušenosti našeho lidského pokolení nejde o nic zcela mimořádného. Pravděpodobnosti všelijakých extrémů statisticky vcelku rovnoměrně distribuovány (navzdory všeobecné představě o tzv. Gaussově křivce), dle zákona nepředvídatelnosti, chaosu a nejasnosti, doufejme raději, že ze strany hlavních aktérů bude směřováno především k uklidnění situace a k mírovému vypořádání jejich mocenských zájmů.

Jsem zejména zvědavý na tu asymetrii v rámování ze strany internetových a žurnalistických ‚bojovníků‘. Doporučuji striktní sledování více zahraničních serverů (Financial Times, Bloomberg, Reuters, Itar-Tass, apod.) pro srovnání; zároveň pak zdrojů primárních, jako je OSN, ruské vládní stránky, vládní stránky USA a oficiálních orgánů ze zainteresovaných zemí EU.

Je to pořád to samé. Lidé jsou stále stejní. Hlavně ti, mající mocenské zájmy. Bude zajímavé, co bude s tzv. Ukrajinou třeba za týden touto dobou…

DODATEK:

Aktuální vývoj kolem Ukrajiny – Nedělní aktualizace

Tak mediální rámování se dnes předvedlo v plné parádě. Mobilizace byla již ohlašována a očekávána, vzhledem k předchozím zprávám a prohlášením. Zároveň jde o výrazný test loajality vojenských sil, jež patří mezi základní mocenské atributy jakéhokoli nově vzniknuvšího režimu. Kyjevskou vládou v sobotu nově jmenovaný velitel námořnictva se ihned přidal na stranu Ruska (zpráva byla potvrzena ze strany BBC, takže ji považuji pravděpodobně za pravdivou) a krymský premiér (Krym je autonomní republikou, která si až po připojení k Ukrajině v roce 1991 zachovala jen část suverenity) oznámil vyhlášení regionálního námořnictva. To by si patrně vyžádalo přítomnost US Navy v oblasti Černého moře, takže se připravme na to, jak by média mohla informovat o konfrontaci mezi americkými a ruskými loděmi, jak nebezpečně blízko sebe budou, apod. http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26410431

Jak si vykládat zveřejňování veřejných prohlášení kyjevské vlády? Bez nějaké kritické reflexe jde jen o zajištění kanálu pro aktéry, kterým nyní nezbývá nic jiného, než hnát věci do extrému. Díky tomu mohou být ve své, vcelku svízelné situaci, bráni vážně. Pozornost světových sdělovacích prostředků se jim povedlo přilákat dostatečně, ale je skutečně pochybné hovořit o nich jako o plně legitimní vládě. Má právo rušit jazyková nařízení, jež jdou proti menšinám? Jsem toho názoru, že tímto opatřením na dlouho dopředu zamezili jakémukoli mírovému řešení dělení Ukrajiny. Pokud se podíváme na složení současných politických vůdců kyjevské vlády, objevíme vcelku zajímavý mix, v němž se nacházejí i kandidáti extrémní pravice, či dokonce organizátoři radikálních protestantů (s ještě radikálnějšími názory, např. zákazu původní vládnoucí a komunistické strany): http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25910834

Německo se, prostřednictvím svých zástupců, snaží řešit především ekonomické obtíže, které na kyjevskou vládu čekají. Ale nezaznamenal jsem, že by jí nějaký stát EU klidnil v jejích prohlášeních. Nicméně hrozba defaultu se skutečně blíží a ekonomický kolaps může už tak chatrnou legitimitou kyjevské vlády významně otřást. Toho si je samozřejmě vědoma i EU a v pondělí si na Ukrajinu přijede popovídat i ministryně zahraničí EU. V pondělí se zároveň znovu otevřou banky a vzhledem k eskalaci napětí bude zajímavé sledovat, jak zareagují běžní občané. Největší komerční banka původní Ukrajiny, Privatbank, už vyhlásila (prý dočasný) limit na denní výběr v hodnotě 103 USD. Jakou důvěru to vzbudí mezi obyčejnými Ukrajinci, si jistě můžeme domyslet. Ukrajinské banky nebudou dostatečně kapitalizované na výplatu veškerých úspor pro obyvatelstvo, jež nyní může očekávat prohlubování konfliktu. Dá se předpokládat, že toto obyvatelstvo podnikne tzv. runy na banky. Jakou reakci to může vyvolat ve směru ke kyjevské vládě? Kam se tento tekutý hněv bude obracet?

Oficiální odůvodnění Privatbank je samo o sobě velmi vtipné:

„A temporary limit on withdrawals is needed to stop the forces that are working to destabilize the situation [and] are using the cash for [their] sabotage“: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304585004579415011819512636?mg=reno64-wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702304585004579415011819512636.html&cb=logged0.8219269558868595

Národní banka už v průběhu týdne nařídila limit cca 1500 USD na výběry v cizích měnách. Zajímavé ale je, jak Privatbank především hlásí, že nebude akceptovat žádné kreditní a platební karty ostatních

bank na Krymu. Nejde jen o zabránění runu na Privatbank z Krymu, ale také o faktické odříznutí se od jejich bankovního systému. Není těžké si představit nějakou kličku, kterou mohou obyvatelé Krymu využít, podobně jako se to stalo minulý rok při bankovní krizi na Kypru. Ukrajinské rezervy zahraničních měn spadly na úroveň 16 – 12 mld USD, což by vystačilo na financování pouhých cca 2 měsíců ukrajinského importu.

USA mírně stupňovaly svou rétoriku. Stále ale nepřistoupily k nějakým reálným a významným krokům, které by skutečně naznačovaly globální bezpečnostní krizi. Disproporci mezi novinovými titulky a skutečným děním nám může ukázat, jak Obama na bezpečnostní poradu vyšle jen zástupce a s Putinem pouze telefonuje. NATO samozřejmě musí reagovat na iniciativu baltských států, které si jeho činnost vyžádaly.

Největší chybou by bylo vidět současný svět s Ukrajinou coby centrem jeho dění. Nejen že Čína činí velmi zajímavé kroky v Zimbabwe, kde minulý měsíc přijali její měnu a nyní tam dostala leteckou základnu ke kontrole důlních oblastí. Zároveň tu máme mnohem širší kontext potenciální roztržky mezi Ruskem a USA. Třecí plochou je totiž také Sýrie, jejíž režim může nastalé ukrajinské krize také využít. Jak si pak právě Čína vysvětlí celou situaci kolem Ukrajiny, když sama řeší mnohé teritoriální spory, především s Japonskem?

I dnes doufám především v uklidnění situace ze strany skutečně akceschopných mocností. Přesto si začínám myslet, že nás ještě bude čekat dělení Ukrajiny za rámec Krymu. Je samozřejmě velmi nejisté, jak toto dělení bude probíhat. Může se NATO povést, skrze jeho nejvíce protiruské státy, vyprovokovat něco vážnějšího? Může se Rusko vydat dál samo od sebe, nevyprovokováno nějakým krokem kyjevské vlády? Co když ve světě vypukne jiný, velmi závažný konflikt a bude nutná kooperace s Ruskem?

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka, Pohled bratří Hladíků se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

69 reakcí na Aktuální vývoj kolem Ukrajiny – Doplněno!

 1. Sylva Šauerová napsal:

  Dobrá práce, blahopřeji.

 2. pepan napsal:

  jak dlouho eurodemograti z Majdanu vydrží ve „funkci“ závisí na tom, jak dlouho budou mít běžní obyvatelé Ukrajiny trpělivost s nevyplácením důchodů, nevyplácením mezd zaměstnanců státu, „zrekvírováním“ nejen devizových vkladů a ze všeobecným zdražením. T. Spencerová dokládá, jak si novej „režim“ snaží zajistit „věrnost“ ruskojazyčnejch oblastí:
  „Kyjev dojednal s oligarchy z východu Ukrajiny jejich jmenování do čela místních správních orgánů – novým šéfem Doněcku se stal Serhij Taruta, spolumajitel Průmyslového svazu Donbassu a boss fotbalového klubu Metallurg Doněck, a miliardář (a druhý nejbohatší muž Ukrajiny) Igor Kolomojskij prý kývl na nejvyšší post v Dněpropetrovsku. U obou jmenování byli kyjevský úřadující prezident Turčinov, šéf „vlády“ Jaceňuk – a šedá eminence ukrajinské politiky Julia Tymošenková.“
  http://literarky.cz/politika/svet/16958-zapad-s-ruskem-o-ukrajinu-valit-nebude
  Jinak souhlas, popsal jste neschopnost EU pěkně.

  • Anonymní napsal:

   neuspokojilo mě v prezentaci kdeco, nenarážím na článek, ale na media. Jen mě tak zajímala reakce Číny v Radě bezpačnosti OSN, resp. telefon Lavrova a jeho protějšku…
   Čína přes víkend pomlčela, jakéhosi hlasování v OSN v RB se nezúčastnila, Tuneldědek mlčí, Putin koná/a neví o tom…Úhelným kamenem se zdá být geopolitický potenciál Ukrajiny jako celku. Dle Lavrova, jak komentoval svůj telefonát s čínským protějškem, on si ten pán dnes po telefonu jistě vyslechl již ledasco.., je v zájmu Číny, potažmo ve společném zájmu s Ruskem, jednotná Ukrajina, co nečiní potíže..čili jak na povrchu – Čína měla mít údajný zájem o pronájem nemalé části ukrajinské černozemi, tak k tomu, co je předmětem „horního zákona“ – zvl zemního plynu. Nabízí se úvaha, zda vzhledem ke zvláštním nestandardním čínsko-ruským vztahům se zrovna nyní netvoří tzv. dobrý byznys, výhodný pro dvě strany, ty ostatní se s tím budou muset srovnat. Čína jen tak zbůhdarma nevytváří sítě v Africe a jak se asi ke svým zdrojům dostane? Je třeba si zajistit druhou cestu, tu po souši, tu po moři…Je to jak v poslední bondovce, kdy M otevírá oči zabedněněsebevědomé ministryni zrovnačehosi – kontury se stírají, národní státy se staly jen rouškou skutečného zájmu…no uvidíme.
   čtenářům, těm zvídavím zvláště, přeju klidnou, rozjímavou noc. Nechť je nsestraší petrolejové princezny, tuneldědci etc, jsou to příšery jen s dočasným mandátem :

 3. Zdeněk napsal:

  Jenomže jmenování Kolomského připomíná zdálky dělení kořisti.Igor Kolomskij je oligarchou s majetkem odhadovaným mezi 3.-4,2. mld dolarů, je přímo zainteresován do dohody o volném obchodu s EU(vývoz jeho produkce do EU dvakrát převyšuje vývoz do Ruska a skandály, vyvolanými prověrkami jeho čerpacích stanic a dodávek paliva leteckým společnostem si vysloužil přezdívku ukrajinský Chodorkovskij. Je rovněž klíčovým sponzorem nacionalisty Tjanyhuka a majitelem fotbalového klubu Dynamo Kyjev. Role fotbalových rowdies na majdanu je nepřehlédnutelná, rovněž spojení jejich kápů s majiteli fotbalových klubů.V minulosti dal 4O mil. dolarů na volební kampaň Juščenkovy Naší ukrajiny. Co je na jmenování oligarchů do čela místních samospráv demokratického mi zůstává utajeno i přesto, že má každý z aktérů demokracie plná ústa. Jako již poněkolikáté USA s EU zaklínajíce se vývozem demokracie, instalují na své zadní dvorky fašismus.

  • pepan napsal:

   Dík za doplnění. Takže Euromajdan si tamější Rusy „nekupuje“, jen proevropští demograti si rozdělujou koryta.

 4. scallop napsal:

  Dovolim si par komentaru.

  Puti ziskal Krym, ale politicky prohral.Dlouho se snazil se budovat svou euroasijskou unii jako alternaticu k EU, a pak behem par dnu ukazal, ze je to jen nove SSSR. Je to signal pro stredoasijske diktatory, ze ruske zakldany na jejich uzemi zacnou ochranovat ruske obcany, kdyz nebudou k Putinovi poslusni.

  Putin si nevsiml geopolitickych zmen a hleda – jako za sveho mladi – nepritele na zapade. Cina je jiste spokojena – a stredni Asie se nutne bude snazit putinovi imperialni ambice blizsimi kotakty s Cinou.

  Putinuv program pripojovani ruskych mensin v okolnich statech pokracuje a musime se ptat, kde se zastavi.DFalsi na rade je pochopitelne zbytek ukrajiny a pobalti. To by znamenalo tisice mrtvych, ale zastavi se Putin na Krymu? A jak by reagovalo Cesko, kdyby za par let zacala „ochrana“ ruskych obcanu v Estopnsku? Dodrzely bychom svoje smluvna zavazky z NATO nebo by vetsina ceskych obcanu chtela zachranit „mir“?

  • jozka napsal:

   Jiste, tuhle krizi vyvolal Putin. Zakerne nahnal na namesti v Kyjeve sber podpalujici policajty, pouzivajici misto mavatek bagry a na jejich podporu ruzne hlavou z EU a USA. Taky zaridil, aby sepsali nejakou dohodu se stavajicim rezimem a samozrejme take, aby ji vzapeti porusili.

   Pane vachmajstr, voni jsou hlava…

   • scallop napsal:

    Tu dohodu porusil uz Janukovic. Jetsli zacali policejni odstrelovaci strilet na Putinuv rozka, nevim, je to mozne. Na krymu nestrilel nikdo.

    Patrne jsem svym prispevkem tal do ziveho.

    • pepan napsal:

     Do živého?
     člověče, slyšel jste něco někdy o takovém „bazmeku“, co mu říkaj „logika“?
     Jak by si Janukovič pomoh, těma vraždícíma odstřelovačama?

  • janhladik napsal:

   Kdybyste četl pozorně, tak tam mé kritické zhodnocení Putinových zisků a očekávaných ztrát naleznete. Stejně jako předjímanou aktivizaci postsovětských republik, které z vývoje situace určitě nebudou nadšené.

   Zbytek už jsou spekulace za hranici úvah GazpromRuska – na Ukrajině proběhl převrat a skladbu jeho činitelů najdete v odkazu v článku také. Míchat takovou situaci s baltskými státy je hodně kreativní…

   Čína se určitě bude zajišťovat, ale ve věcech politiky dvojího metru se jí hodí aliance s Ruskem. Má své nevyřešené.

   Kde jste vzal, že dohodu porušil Janukovyč? Nikde taková zpráva nebyla, možná na Událostech ČT, kde vynechali příčinu a mluvili o důsledcích?

   • scallop napsal:

    Jasne, nekde se shodujeme (nebo proste je na neco vic zduraznuji).

    Janukovic nepodepsal zakony, ktere slibil podepsat. (Odkaz – viz Nazory a argumenty na Ceksem rozhlasu v nedeli podvecer.) Co konkretne se tam stalo je tezko rici – patrne Janukovicovi zacali odporat poslusnost silove slozky (uz predtim musel menit neposlusneho generala) a majdan dohoda moc nezajimala. Kdo dohodu porusil prvni nevim. Janukovic kriticky moment na jasne spojeni s nemajdanovskou parlamentni opozici promeskal.

    Nevim co je mate na mysli jako „spekulace“. V tuhle chvili to nevypada, ze rusko k sobe pripoji nejakou dalsi cast ukrajiny … ale pred par dny to nevypadalo ani na bleskovou separaci krymu. Takze je to nutno brat v uvahu. (Ja si treba nemyslim, ze Putin planovane smeroval k anexi Krymu – spis me to prijde jako afektovana reakce na politickou porazku na Ukrajine – ale holt se totez muze stat i jinde.)

    Anexe Krymu nebyla reakce na prevrat v Kyjeve. Byla to „ochrana“ ruskych obcanu (meli uz rozdane pasy?) a nikdo nevedel pred cim. Znamenalo by to, ze po navratu Janukovice by se Krym vratil Ukrajine? A po dalsich volbach (ve kterych by tento kleptokrat tezko uspel) by Krym zustal ukrajinsky, i kdyby vyhrali proevropsti politici? Tomu se da tezko verit.

    Cina hlasite mlci. Te4zko muze uznat anexi Krymu, ale tez nebude na Rusko hlasite tlacit. Ovsem stredni Asie a jeji suroviny jsou jeji sferou vlivu stejne jako ruskou.

    • Kanalnik napsal:

     Scallop – hratky s casovou osou kolem one smlouvy zacaly hned par dnu po te, co se odehrala. Nicmene skutecnost byla takova, ze smlouva podepsana byla, Janukovyc mel cas 48h na ono odvolani pochybnych zakonu, vsechno ale skoncilo na tom, ze opozice udelala otocku o 180 stupnu a smlouvu behem nekolika hodin de facto porusila respektive svymi ciny nerespektovala. Janukovyc se nasledne, vida kam se vyvoj ubira, zdekoval.

     http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-president-yanukovych-and-the-opposition-sign-deal-to-hold-early-elections-but-are-they-listening-on-the-streets-9145489.html

     • scallop napsal:

      Jak uz jsem psal, pro mne je podstatne, ze se prestalo strilet. (Ale je mi jasne, ze toto pro mnoho lidi vyznam nema.) Ze ale Janukovic porusil dohody take, je fakt – patrne uz v dobe, kdy mu horela puda pod nohama (bezpecnostni sily uz ho neposlouchali) a jednani s opozici o poruseni dohod pro neho nic neresilo.

     • jozka napsal:

      Hele, fakte, uz jste si sesumiroval jak je ten Janukovyc porusil?

    • janhladik napsal:

     Ad Janukovyč – skutečně navzdory časové posloupnosti a všem dostupným informacím zaměňujete důsledek za příčinu. To Vás samozřejmě v hodnotících soudech ovlivní.

     Spekulace v souvislosti s pobaltím – to je z říše sci-fi, napadnout bez předchozí vojenské konfrontace baltské státy, členy NATO. Ukrajina je tzv. failing state, kde proběhl převrat a není zde legitimní vláda, kterou navíc Rusko neuznává. V mezinárodní politice jde skutečně především o to, jaké role a obrazy hlavní aktéři připisují sami sobě, než jaké bychom jim chtěli přisoudit my, z ČR: Tedy v tomto případě je Ruská pozice jejich ústy jasná – hájí své zájmy proti nevyzpytatelnému, násilím dosazenému režimu, jež nectí dohody a ohrožuje ruskou menšinu (viz jazyková nařízení a radikální členi této kyjevské vlády; naleznete v odkazech v článku).

     Jinak o tom, jak dopadne Krym jsem psal minulé pondělí v analýze na Referendu, odkaz na ní naleznete v článku. Zjistěte si fakta, pak se snadněji polemizuje.

     Navíc je sporné, zda jde o anexi:

     1) Krym je autonomní republika, která se k Ukrajině přidala v 90. letech a ponechala si část autonomie. Nyní se její demokraticky zvolená vláda rozhodla přidat na stranu Ruska.

     2) Ruské základny a jednotky tam dávno byly; na základě jistých smluv, které v nejistotě státního převratu nabývají stejné nejistoty.

     3) Rusko nejen dle infografiky prvotně vytvořilo především obranný perimetr svých základen vůči nevyzpytatelnému kyjevskému režimu.

     4) Nejvtipnější ze všeho je, že legitimizujeme sebevyhlášenou vládu, která se k moci dostala pouličním násilím a porušením dohod. To jediné jí stačí k legitimitě? Pokud ano, je zajímavý argument i Erika Besta, neboť Krym si v tom případě Rusko uhájilo také legitimně, tedy ozbrojeným obsazením:

     http://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2014-03-03

     • scallop napsal:

      Sepsal jsem Vam dlouhou odpoved a pak omylem tuknul na mys a cele mi to zmizelo … Psat to znovu uz nestihnu, proto jen hlavni body.

      putiny kroky ctu jako urazenou jesitnost – jinak by na Krymu pockal na referendum nebo skutecne ohrozeni obyvatel nebo sve zakladny (jazykovy zakon je na to fak malo, chtelo to alespon prvniho obvineneho z pouziti rustiny). Racionalni by ted bylo od Putina minimalizovat skody. Jenze jedna on racionalne? Spasitel z definice racionalne nejedna. Proto ukazuji na pobalti. (V pripade racionalniho jednani mu nebezpevi nehrozi.)

      „V mezinárodní politice jde skutečně především o to, jaké role a obrazy hlavní aktéři připisují sami sobě, než jaké bychom jim chtěli přisoudit my, z ČR:“
      Velmi presne. Proto byl vyvoj na ukrajine dan ukrajinci samotnymi a jejich nestabilbi spolecnosti (a nikolv zlymi USaky, coz je na tomto servru obecne akceptovane dogma).

      1) Proc byl tedy nejprve vymenen krymsky premier a nepockalo se na referndum? Mel z toho vysledku Putin obavy nebo proste jeh/ruske urazene ego potrebovalo „akci“?

      3) Chtelo by to alepson trochu konkretni ohrozeni zakladen. Vzdyt ani dodavky elektriny nebyly omezeny. (Mimochodem, jsou nyni site z ukrajiny na krym preruseny nebo ani ted ne?)

      4) S timhle argumentem mam velky problem. Prevaraty se deji po celem svete, vlady v mnoha zemich se daji oznacit za nelegitimni (co treba stredni Asie?), ale nelegitmni vlada sama o sobe neni a nsemi byt dotatecnym duvodem k anexi. Vlady se meni casto (i ty nelegitimni), ale hranice se meni jen vyjimecne. (Jestli vma slovo anexe vadi, dosadte si jine, me by to pripadalo jako hrani si se slovicky.) Kdyz treba za par mesicu probehnou volby a prijde do Kyjeva legitmni vlada, stahne Putin sve vojaky?

     • janhladik napsal:

      Tak samozřejmě, Vy míníte, mezitím ostatní jednají. To je prostě mezinárodní politika. Ono ‚mělo by být‘, nebo ‚proč nebylo‘ je úplně jedno, když tu máme ‚je‘.

     • scallop napsal:

      Pro dnesek mizim od stroje, takze dik za debatu!

 5. jozka napsal:

  Jak vidim, oni jsou opravdu hlava. Uz vedi, ze to byli policejni ostrelovaci a uz tusi i na ci rozkaz strileli.

  Cimpak tu dohodu Janukovyc porusil? Smim vedet? Nebo nesmite ani naznacovat?

  • scallop napsal:

   Nepodepsal zakony, ktere v predchozim jednani slibil.

   • jozka napsal:

    Hm… klobouk dolu. Kdy to jako mel udelat? Na uteku? Vzdyt on k tomu ani nedostal prilezitost.

    Vidim, ze vas pristup k faktum je docela svojsky.

    • scallop napsal:

     No treba zrovna nemel po ruce propisku.

     • jozka napsal:

      http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=801986

      Doufam, ze aktualne neobvinite ze straneni Rusku. Tam mate posloupnost celkem jasnou.

      Ale beru ten prispevek jako priznani toho, ze jste se doplacal do rihu a uz nemate co napsat.

     • scallop napsal:

      Tak budto berete aktualne ci jina ceska media jako seriozni zdroje nebo jako zumpalisty. Nemuzete si vyzobnout jeden clanek a rici „toto je pravda“ a kdyz ja dam jiny clanek, rici „toto je medialni manipulace“.

     • jozka napsal:

      Vidim, ze uz fakt melete z posledniho, kdyz si odmitate pripoustet, ze i nase media, ktera ve sve vetsine strani Majdanu nepisi nic o poruseni dohod ze strany Janukovyce, to je jen vas vhky sen.

     • scallop napsal:

      Dohody byli poruseny z obou stran. Pro me je podstatne, ze zabijeni prestalo. Ceska media povazuji za relativne dobra, prinejmensim se da najit dost pohledu pro cloveka, ktery je chce najit.

     • jozka napsal:

      No vida, pokrok nastal, uz porusovaly obe strany. Ted jeste vysvetlit,jak si takovy prumerny scallop predstavuje NEporuseni ze strany Janukovyce. Jiste to jiz pred valkou probiral s panem okresnim hejtmanem.

     • jozka napsal:

      Takze jak jsem predpokladal… jak mel scallop vysvetli CO mel Janukovyc delat, aby podle scallopu neporusil dohody, najednou nevidi, neslysi. Protoze on ty dohody prece porusil, ani nemohl neporusit, ma to ve scenari boje dobra se zlem a pres to vlak nejede.

     • scallop napsal:

      Mel se s opozici na predcasnych volbach dohodnout davno pretim. po desitkach mrtvych na Majdanu uz bylo nejdulezitesji zastavit strelbu. (Ale Janukovice chapu, ze se do posledni chvile drzel moci. Jeho majetek v Kyjeve byl ohromny.)

     • jozka napsal:

      Aha… takze tim, ze se nedohodl drive, porusil dohody. Genialni!

      Mimochodem, termin voleb byl znam, opozice nabidku s sestaveni vlady dostala. To vse jeste driv nez na Majdanu zustalo nekolik desitek mrtvol o kterych vy vite, ze byli na rozkaz Janukovyce. Zrejme nechal postrilet i vlastni polise. Nelze nez smeknout pred jeho dabelskou rafinovanosti.

     • scallop napsal:

      porad se tocime v kruhu. Abych to ukoncil jeste jednou zopakuji, ze opozice (hlavne Majdan) porusila dohodu (Janukovic tez). dnesni vladu na ukrajine nelze do voleb oznacit za legitimni, ale zadna legitimnejsi tam neni.

      Alterrnativou by byl Majdasky masakr – ovsem plne v moci demokraticky zvoleneho kleptokrata a legitmni vlady.

     • jozka napsal:

      V zadnem kruhu se netocime, ja jen sleduji vasi linku („Janukovyc porusil dohodu“) a snazim se z vas dostat jak. Zatim jste mi nebyl schopen dat odpoved. Legracni konstrukce popirajici kontinualni tok casu neberu vazne.

     • scallop napsal:

      Odpovidal jsem, nadelni debata nazory a argumenty, cesky rozhlas. Tohle je furt dokola.

     • jozka napsal:

      Dalsi vyhybava „odpoved“.

      Ja to celkem chapu, kde nic neni, ani smrt nebere…

 6. Cloudy napsal:

  Chtěl bych, aby si všichni uvědomili, že Rusko tuto akci proti Ukrajině plánovalo dřív něž přišel první demonstrant na Majdan. Takové vojenské operace se plánují několik měsíců předem. Takže to rozhodně není reakce na to, že byl svržen Janukovič.

  • juvel napsal:

   Dovolím si zde citovat komentář jistého „patriota“ v jiné diskusi:
   Putin může dále postupovat takto:
   Prohlásí, že se na Ukrajině nachází zbraně hromadného ničení, obsadí vojensky celou Ukrajinu, zlikviduje ukrajinskou armádu, nechá popravit nepohodlné politiky a zůstane tam nejméně 8 let. Nepůjde o žádnou agresi a okupaci, nýbrž o „misi“.
   Tento scénář je naprosto legitimní a demokratický, osvědčil se nedávno v případě Iráku.

  • Hladis napsal:

   Vojenske operace se planuji dopúredu preventivne ve všech zemich. Nehledejte za tim konspirace. To by byla ukázka diletanstvi nejvyššího radu, aby veleni armády nemelo prichystany preventivni plan na reseni všech moznych situaci.

   • Jan Čermák napsal:

    V Rusku je diletanství, respektive bordel normou!
    Ruská připravenost hovoří pro páně Cloudyho názor.
    A zaslepenost mnoha místních diskutujících, proruská, je pro mne naprosto překvapivá.
    Neexistuje žádná Ukrajinská nebo EU chyba ospravedlňující tu invazi. Dvojí metr není jen velmocenský zájem, ale i myšlenkový pochod mnoha našich spoludiskutujících.
    Zdravím.

    • Hladis napsal:

     Bordel v armádách mají všechny staty. Kazdopadne profesionalni armada a Ruske veleni je uplne jinde nez si myslite. Pletete si Rusko po ropzpadu SSSR s dnesnim stavem.

     Nevim proc to vztahujete na me, když jsem napsal cituji: „invaze do cizího státu, jehož hranice garantovalo i Rusko je porusenim dohod a agresivni jednani Ruska.“ Objektivni priciny jsou ale dulezitym faktorem retezu udalosti.

    • juvel napsal:

     „Zaslepenost mnoha místních diskutujících, proruská, je pro mne naprosto překvapivá“
     Není to spíše Vaše zaslepenost, když nerozpoznáváte, že lidem se prostě příčí to ohromné pokrytectví západní politiky, kdy z nich propaganda dělá hlupáky, jako v případě ukrajinských událostí? Že z toho momentálně vycházejí Rusové lépe je jen důsledek onoho pokrytectví a arogance.

     • scallop napsal:

      Po anexi Krymu uz rohodne lepe nevypadaji.

     • Rošádek napsal:

      Oni Rusové z něčeho „vycházejí lépe“? Rusové, kteří jsou na pranýři celého světa?

     • juvel napsal:

      Pro Rošádka:
      Zdá se mi, že je to antiamerikanismus, který je spíše typický pro většinu světa.
      V této Ukrajinské krisi velké množství komentářů i hlasů, jak u nás, tak i jinde ukazuje, že zřejmě většina lidí to vidí jinak než Vy.

     • Laco G. mlynář napsal:

      Rošádku, oni jsou pouze na pranýři G7 a loutek z EU, nikdo jiný neřekl ani popel. A ti jiní jsou 2/3 světové populace.

     • Rošádek napsal:

      Tedy skutečně nevím, v jakém světě to tady na tom „blogu obyčejných lidí“ žijete.

    • janhladik napsal:

     Pane Čermáku, určitě bych v té akci neviděl nic konspiračního, když nepokoje trvaly od listopadu loňského roku. Být od té doby pouze v limbu a v lihu by se vojenské generalitě jistě vymstilo – když je navíc Ukrajina natolik významná a Rusko se snažilo seč mohlo si ji na svou stranu přiklonit ještě před letošním vypuknutí násilí.

     Samotný scénář, který na Krymu proběhl, není vojensky ničím neobvyklým a jistě jeho prvky při bližším prozkoumání naleznete nejen v případě ČSR roku 1968 – tedy speciální síly obsazující prvotně politické vedení a komunikační uzly, následně blokáda letišť a zajištění strategických bodů. Neustále tvrdím, že zpočátku šlo předně o zajištění perimetru vojenských základen proti nevyzpytatelnému kyjevskému režimu. Částečně autonomní republika Krym se pak prostřednictvím demokraticky zvoleného premiéra přidala na ruskou stranu a proběhne plebiscit o připojení k Rusku.

     Je těžké nebýt nyní kritický vůči EU a USA, když se začala používat rétorika mezinárodního práva, suverenity, apod. Kdy drony USA tyto instituty nectí dennodenně a kdy jsme znásilňování našich globálních norem, či ideálů bez problémů dlouhou dobu asistovali. Je to těžké, ale bohužel, je to tak. Kritika tzv. dvojího standardu se v případě ruského postupu nyní opravdu zhmotnila a prakticky neexistují prostředky, které by takový postup mohly zarazit. Nikdo je nevynalezl v případě počínání jiných mocností.

     Velmi trefný komentář k tomuto dvojímu hodnocení měl dnes Erik Best:

     http://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2014-03-03

     • xpow napsal:

      Myslím , že teno final w. nesměřoval ani tak k dronům, ale k tomu, že málo nebo vůbec nebyli současní vládci v Kyjevě vedení ze strany západu ke skutečné demokracii a jednacímu stolu. Drony jsou řádově jiný problém než vojenské obsazení části státu v srdci evropy.

  • Sylva Šauerová napsal:

   Málo se píše o tom, že už 31. ledna (!) zveřejnil bývalý poradce prezidenta Putina Andrej Illarionov, takto člen CATO Institutu (v němž se angažuje také Václav Klaus) svou analýzu ruských plánů s Ukrajinou a nastínil tři scénáře, s nimiž bude Rusko pracovat. První spočívá v ovládnutí celé Ukrajiny, druhý v proměně Ukrajiny ve slabou konferederaci, jejíž východní a jižní část bude plně pod kontrolou Ruska, a třetí, minimalistický scénář hovoří o připojení Krymu, Luganské oblasti a části Sumské oblasti k Rusku. První kroky tímto směrem mělo podle Illarionova Rusko začít podnikat okamžitě po skončení olympijských her. Zatím to jde docela bezchybně.
   http://armstrongeconomics.com/2014/01/31/ukraine-doomed-after-the-olympics/
   To je nepochybně také důvod, proč tolik státníků nejelo na Putinovy OH.

   • xpow napsal:

    Díky za tuto informaci. Vývoj událostí ukazuje na připravený scénář, Variantu 1 měl připravit Janukovič, ale situaci nezvládnul, tak nastupuje silové řešení. Otázkou je jestli také Illarionov nepustil něco o jak bude Rusko řešit konflikt s EU? Udělá bububu a až se evropani začnou třást strachem, přijde Putin jako mírotvorce?

    • Sylva Šauerová napsal:

     Nevím, situace je spletitá. Jen jsem reagovala na poznámku pana Cloudyho a chtěla upozornit, že takové informace již v předstihu existovaly. Zatím to jde vcelku jak na drátkách. To, že se Putinovi a jeho generálům podařilo všechno rozmyslet, zorganizovat a začít provádět ausgerechnet dva dny po skončení ZOH, neboť to se právě události začaly hýbat, si snad nemyslí vůbec nikdo (doufám). Naše rozvědka rozhodně dobře nepracovala, chci totiž věřit, že Miloš Zeman, by jinak býval svou účast na ZOH lépe rozvážil.

     • Skogen napsal:

      Ale tak strategické plány snad dělá každý, pro koho to má smysl a svede je nevyžvanit na nejbližším nároží… Pokud si to Putin tak dobře naplánoval, všechna čest, světovládu si asi zaslouží 😉 BTW, jak akceschopná je Putinova konkurence? V případě, že by hrozilo nasazení blech do kožichu, jak dlouho by trvalo, než by se hnula? Týden? Dva? Půl roku 😉 ?

     • Laco G. mlynář napsal:

      Rozvědka, rozvědka, není to ta firma, ve které se velící generálové nechávají úkolovat kantýnskými z Chodosu Chodov?

      Tak to je lepší, aby se zůstal pan prezident opírat o svou špacírku.

 7. Puck napsal:

  Jisté je, že v ukrajinském parlamentu sedí ještě větší pitomci, než u nás.
  Větší kravinu, než přijít s jazykovým zákonem v tomto čase, už udělat nemohli.
  🙂

 8. Laco G. mlynář napsal:

  Pane Hladísku, ve Vašem článku v Parlamentních listech uvádíte, že EU přislíbila Ukrajině 20 miliard Euro. Nevím o takovém prohlášení nikoho z EU. Můžete dát odkaz na relevantní dokument?

 9. XY napsal:

  Ovšem, ovšem – na Krymu je hladce dokonáno, co bude s ukrajinským východem, to bude záležet spíše na ekonomice těch oblastí. A zase – klíč má v ruce zase Rusko. Není to do budoucna nijak povzbudivá situace.

 10. český maloměšťák napsal:

  1. Na případných vysokých cenách plynu /ale i ropy/ vydělají z hlediska konkurenceschopnosti firmy , které využívají US plyn, zjednodušeně tedy USA. A Rusko. Evropu to poškodí. Firmy vyrábějící v Evropě.
  2. Dále budo vydělávat evr. importéři uhlí , evr. energetický sektor jako celek bude ztrácet svou diverzifikovatelnost, v posledku svou konkurenceschopnost a strategickou bezpečnost.
  3. Stejně tak mohou vydělat importéři US zkapalněného plynu, od roku 2016 – pokud by ceny plynu zůstaly chronicky vysoké. A samozřejmě že producenti v USA.

  Každopádně na tom nevydělá Ukrajina. A už vůbec ne obyčejní Ukrajinci.

  Rusko reagovalo tak jak reagovalo, USA by asi také nenechaly chladným podobné události v Mexiku. Reagovalo ve prospěch svých zájmů.

  Evropa ale nekoná ve prospěch svých zájmů, buď znova sedla na lep Amíkům, nebo prostě Evropa není tou demokratickou Evropou /EU/ lidí EU, démů EU, jak sama sebe prezentuje…a je tedy možná prostředkem prosazování zájmů určitých skupin antievropských, nedemokratických – prostřednictvím evropské politické šlechty pracuje v neprospěch občanů Evropy.
  Nikdo rozumný v Evropě nechce válku s Ruskem a už vůbec ne kvůli Ukrajině, ukrajinskému střídání oligarchických skupin.
  Ať si tu případnou občanskou válku vybojují Ukrajinci sami, EU by se neměla prostřednictvím své politické šlechty nechat vtáhnout do takového konfliktu. A pak se nechat znovu “ poválečně obnovovat“ zpoza Atlantiku. Jedna taková megahloupost snad už stačila , ne ? Stejnou chybu udělá znovu jen hlupák.

  Nikdo však nebrání Šauerové či scallopovi aby si nakpoupili ukrajinských dluhopisů seč jim jejich konta stačí Tím sice asi napomohou i ruským bankám exponovaným vůči bilancím ukrajinskému fiskálu a ukrajinským bankám a podnikům, ale pokud by sehnali skutečně mnoho dalších takových jako je scallop a Šauerová a dokázali by nakoupit skutečně velmi mnoho ukrajinských dluhopisů – něco by snad zbylo i pro ukrajinské oligarchy a něco maličko i pro obyčejné Ukrajince.
  Šauerová a scallop by tak zvedli rating ukr. bondů a zvýšili tak poptávku

  Ostatně nebyli by v tom sami – v takovém autentickém projevu solidarity – hleďme kdo také spekuluje na budoucí přiliv EU peněz do Ukrajiny a na její budoucí konsolidaci z peněz anonymního eurohňupa /daň, poplatníka z EU/ :

  http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304834704579401402603795402

  Vidíte – oni o solidaritě vůči lidu Ukrajiny jen nežvaní, oni ji přímo provádějí.
  Jistěže vedeni neziištnými motivy.

  Ha, ha, ha….:-)

  • pepan napsal:

   ještě něco z toho plyne, pro nás daňové poplatníky a odběratele ČEZu, doteď sem si nedovedl představit, že by komediant a Babišův ministr obrany měl vůbec nějakej ánung o energetice a ejhle:
   http://www.novinky.cz/domaci/329229-stropnicky-neumim-si-predstavit-ze-by-rusove-dostavovali-temelin.html

   Takže, aby ČEZ mohl do ekologického Německa exportovat elektriku, budem muset zaplatit Westinghausu dostavbu Temelína. na základě projektu, ke kterýmu nemaj jedinej funkční referenční vzorek.
   Možná si ještě někteří pamatujou, jak tato firma kdysi nahrazovala svými kvalitními výrobky aušusový ruský palivový články.
   S pokorou jsme se pak vrátili k Rusům….

   • český maloměšťák napsal:

    No, to je asi už jen neplánovaná odezva a to rázu spíše komického. Neviděl bych za tím nějakou příčinno-důsledkovou souvislost s průserem na východě.
    Stropnický si nedovedl ještě tak před půr rokem představit, že bude ministrem obrany…no a taky se jím stal.
    Možná si myslí, že o Temelínu by se mělo rozhodnout metodou “ Majdan“,
    Taky jeden z těch velkých expertů na všecko – od Hamleta přes armádní letouny až po jadernou elektrárnu.
    Kdyby někdy dokázal mlčet, shazoval by se o dost méně.

    Představa že by Babiš dělal na ruské frontě rechnungsfeldvébla a Stropnický šturmoficíra…mě dost děsí. To ať se raději fakt včas zdekují do bezpečí nějakého atomového úkrytu – vyhrazeného evropské politické šlechtě.
    Apropo – co kdyby fakt došlo na nejhorší ? Máme vůbec ještě nějaké kryty – anebo se to všecko rozprodalo či pronajalo soukromníkům ?
    No co, když tak se ukryjeme u scallopů, ten je jistě připraven na všecko – jako každý správný europionýr.
    ———————————————————————————————————
    Nejjistější kšeft ale mají banky – války znamenají půjčky , půjčky znamenají úroky a úroky znamenají proudy peněz kryté lidskou blbostí – a ta, jak známo, je nevyčerpatelná.
    Už si, mnou ruce – slyšíte jak to šustí…..ššš, šššš – to dělají suché ruce bankéřů.
    Mají velkou výhodu v tom, že do svých bilancí nemusejí zahrnovat hromady mrtvých lidských těl., všecko ostatní jo…ale hodnotu lidského života ne. To si například rechnungsfeldvébl dovolit nemůže – že by něco nevyúčtoval, musí mít přehled o každé vydané a zničené onuci.
    To na onucích se vydělává. Proto musí rechnungsfeldvébl hlásit správná čísla ohledně onucí, počty mrtvých stačí oznámit jen přibližně.
    Nebýt ale těch mrtvých lidí, tak by ty onuce neměl kdo nosit a spotřebovávat. -nebylo by tak ani válek / a nebylo by ani zisků bank/. Je to divné – že se lidi v určitých chvílích svého krátkého života chtějí stávat otroky onucí – zcela dobrovolně , někdy se do toho dokonce hrnou jako by šli na nějakou slavnost. Nerozumím tomu. Připadají mi šílení.
    Jsou jak ty onuce.

    • pepan napsal:

     – máte recht, to šílenství, je to zřejmá kolektivní debilita.
     zcela jasně pozorovatelná v náročnejch, zlomovejch a osudovejch momentech konkrétního lidskýho společenství.
     Jako je třeba poslední kolo TV Superstár, či v jakejkoliv jinejch důležitejch volbách.
     Mám ten nepříjemnej pocit, že partaj, co sem jim to v posledních volbách hodil, vygenerovala ze své myšlenkové elity takového ministra zahraničí, kerej se ale vůbec svým jednáním neliší od svého šlechtického předchůdce, toho, co má k idu blíže a proto tak noblesně podporuje vesnickou prostitutku.
     Sice jsem si nedělal přehnaný iluze, ale že mě takhle doběhli, to jim nezapomenu….
     Ta možná dilemata rozhodování, hysterickej homosexuelní kuchař Vladko, nebo punker Kchárl, nebo charismatický B.S, vono je to nakonec gánc egál…….
     a pro jistotu, aby nedošlo k nějakým mejlkám, tím B.S. myslím současného premiéra, nikoliv bullshit.

  • scallop napsal:

   Vam nic nebrani precist, co Šauerova či scallop napsali a co nenapsali. Ovsem pochopeni psaneho textu je schopnost, ktera neni dana kazdemu.

   • český maloměšťák napsal:

    Slovosled a háčky a čárky by k dispozici slovutnému sepisovateli textů nebyly ?
    🙂

    Tak co ? Koupili mí rádcové, koupili ? Kolikm těch dluhopisl koupili ?
    Prd, co ?
    Čekáte aby to zas zatáhl někdo za vás, vy dva výlupci. Takových jak vy dva bych chtěl mít v zahradě na tucet – ale jenom sádrových.

 11. Skogen napsal:

  Vynikající analýza. Objektivní, držící se faktů, ideologicky nedotčená. Za sebe dávám za deset hvězdiček (ba ne, jen těch pět 😉 , i když deset bych dal rád).

 12. pepan napsal:

  a po panáku na dobrou noc, spiseček z jiného blogu, doplněný bohatou fotografickou dokumentací o tom, jak ideoví předchůdci eurodemogratů z majdanu, kteří sami sebe prohlašovali za bohabojné katolíky, bojovali ve své době, s ruskými bolševiky. Každého věku, jak se můžete sami přesvědčit.

  http://outsidermedia.cz/Kdo-to-byl-ten“Bandera“-Je-opravdu-co-oslavovat-1.aspx

  a kdo by měl tento zdroj za jednostraně a protidemograticky nevyvážený, tomu můžu doporučit čistě Pravdo und Láskovou „Paměť národa“, jakkékoliv vzpomínky Volyňských Čechů. Těch, co ve Svobodovejch jednotkách umírali za ukrajinskej Charkov, Kyjev, „československou“ Duklu a Ostravu:
  (doplňte si www).pametnaroda.cz/story/serak-karel-1923-573

  „Banderovci a partyzáni
  „Než aby ho pustili, tak si řekli, že je všechny zná. Tak ho oddělali.“
  Vytvořily se skupiny partyzánů a banderovců. Partyzáni nepoužívali násilí, lidé jim ochotně poskytovali jídlo nebo jiné potřeby. Banderovci byli horší. „Když člověk neotevřel, tak vypáčili dveře. Neexistovalo říct: ,Nedám.‘ Správní partyzáni brali jen to, co potřebovali, nebo si vytvářeli nějakou zásobu, ale banderovci rabovali.“
  Vzpomíná na kamaráda z Volyně, který odešel k banderovcům. „Najednou se ztratil a nebyl. On chtěl couvnout, chtěl se odtamtud dostat. Než aby ho pustili, tak si řekli, že je všechny zná. Tak ho oddělali.“ Manželka se po manželovi sháněla a obvinila banderovce z jeho smrti. „Tak přišli v noci a pozabíjeli je.“ Vyvraždění celé kamarádovy rodiny se stalo v roce 1944.“

 13. pepan napsal:

  tento filmeček je již politicky korektní, vždyť jej natočila ČT. Za povšimnutí stojí vyprávění přeživších Volyňských Čechů. Třeba jak nyní stařenka vzpomíná, jak marně se sestrou hledala svého mrtvého otce, takto kolaterální ztrátu boje UPA za svobodu proti bolševikům, Rusům, Polákům a Čechům:

  pamětníci vymírají a nebude to dlouho trvat a vovčanstvu bude možné nakecat cokoliv.
  Ostatně, jak před časem tuto možnost na aktuelně nadšeně vyzdvihovala paní S.Š., nebo vlastně StB Libuše.
  Jeden z našich vesnických wehrmachťáků, když se nalil, tak vyprávěl, že na Ukrajině, když šli v rojnici, mezi Němcama bylo černo. To černo byli ukrajinci, kteří lopatama dobíjeli moskaly,

  • er napsal:

   chudáci Ukrajinci si to holt bohužel pěkně vyžerou…
   kecy tajtrlíků z eu jsou Rusům k smíchu a stačí když Rusové požádají Číňany, jestli by neprodali pár těch amerických dluhopisů a dostanou od slovutných domekratů z eu a usy na Ukrajinu darovací smlouvu

   premiér Ukrajiny
   http://www.veooz.com/photos/GuBblb.html

   Orwell nebo i Goebbels by dneska jen nevěřícně koukali

Komentáře nejsou povoleny.